Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune"

Transkript

1 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Mobil: Direkte Sagsbehandler: Carsten Michael Kaa

2 Resume Projektet har udviklet en infrastruktur til understøttelse af indholdsdeling. Der er leveret en teknisk løsning, forslag til redaktionelt samarbejde og der er blevet produceret indhold. Den tekniske løsning kan implementeres i alle bibliotekers CMS systemer og dermed blive en del af formidlernes daglige arbejdsredskab. Fra bibliotekernes CMS systemer, kan både eksisterende og nyt indhold deles. BPI servicen er blevet en del af DDB basis pakken og er dermed tilgængelig for alle landets kommuner. BPI funktionalitet er allerede implementeret i 3 forskellige CMS systemer, herunder DDB CMS og kan ved projektets afslutning potentielt anvendes af 80 % af landets biblioteker. BPI funktionaliteten er ligeledes implementeret i Litteratursidens CMS, hvilket gør det muligt for Litteratursiden, at dele deres komplette anmeldelser med alle landets biblioteker. Projektet har formuleret en anbefaling til hvordan potentialet i BPI servicen bedst udnyttes, gennem frikøb af timer til etablering af en redaktion og redaktionelt samarbejde mellem landets biblioteker generelt. Efter implementering af BPI i projekt bibliotekernes CMS og Litteratursidens CMS er det blevet muligt at bidrage med artikler til tjenesten. Ved projektets afslutning var der mere end 800 artikler i databasen. Projektet er blevet forsinket af flere årsager. Udviklingsopgaven var større end først forventet, hvilket gav nogle udfordringer for samarbejdet med leverandøren. Projektet har i flere omgange måtte vente på færdiggørelse af dele af DDB CMS, hvilket også har medført forsinkelser. Da udviklingsopgaven var større end forventet end oprindelig forventer, udestår en del finpudsning af tjenesten. Der er et stort potentiale i BPI tjenesten, som kan udnyttes ved, at implementere nogle af de forslag til ny funktionalitet, som er frembragt i løbet af projektet. Derfor har projekt bibliotekerne ansøgt DDB puljen om midler til et nyt projekt - BPI 2.0. Det nye projekt skal dels modne tjenesten til drift, dels udvide med ny funktionalitet. Formål/Mål Formålet for BPI projektet har været at levere en infrastruktur til deling af artikler, så det enkelte bibliotek overfor brugerne kan formidle mere indhold. Anvendelsen og potentialet for projektet er meget stort, da bibliotekerne kan udnytte den allerede eksisterende indholdsproduktion samt optimere den lokale indholdsproduktion nationalt og dermed producere endnu mere indhold. Det udviklede skal kunne tilgås fra andre CMS er f.eks. bibliotek.dk og andre biblioteks CMS er der ikke er baseret på Ding.TING Side 2 af 8

3 Organisering Projektet blev etableret med en organisering bestående af: Styregruppe: Rubina Afzal, Halsnæs Bibliotekerne Anne-Marie Schmidt, Aarhus Kommunes Biblioteker Mads Gammel/Piet Dahlstrøm-Nielsen/Finn Petersen, Københavns Biblioteker Projektgruppe: Mads Bluhm, Allerød Biblioteker Carsten Bo Vilhelmsen, Tårnby Kommunebiblioteker Susanne Buus-Pedersen, København Biblioteker Projektledelse: Carsten Kaa, Aarhus Kommunes Biblioteker Målgruppe Den primære målgruppe er bibliotekernes eksisterende og kommende brugere, der inspireres af artiklerne til lån og downloads. Den sekundære målgruppe er bibliotekspersonale, der gennem deling af artikler mere effektivt kan nå en mere talrig og bredere brugergruppe. Projektplan Overordnet projektplan: Konceptudviklingsfase med brugerinvolvering Udvikling og test Organiseringer af indholdsproduktion samt udarbejdelse af forretningsplan Indholdsproduktion Oprindelig projektperiode Milepæle i teknisk leverance: Fase 1 - BPI Kravspecifikation Beskrivelse af administrationssystem med nødvendige databaser og webservice med metoder til basale funktioner. Produktion af specifikationer til: - Webservice - Underliggende database - User-interface Fase 2 - Udvikling Efter workshop med inddragelse af kommende brugere af BPI, blev der taget stilling til endeligt artikelformat og features i produktet, produktet blev tilrettet efter beslutning om endeligt artikelformat og metoder i web-servicen. Udvikling af webservice som er fremtidssikret i forhold til kommende udviklingsønsker - Dokumentation af denne webservice - Database bag denne webservice til håndtering af artikler Fase 3 - Integration til Ding2/DDB CMS Udvikling af Ding 2/DDB CMS modul. Der skal sikres integration til ding2/ddb CMS løsning med dertil hørende modul. Side 3 af 8

4 Fase 4 afslutning af projektet Overgivelse af leverancen Test Fejlrettelser Code review og rettelser Vigtigste møder/begivenheder i projektet : Opstartsmøde, Odense : Møde i projektgruppen, Odense : Møde med DBC, Herlev : Workshop, Aarhus : Biblioteksledermøde, Nyborg : Styregruppemøde, Odense : Workshop, Odense : Styregruppemøde, Odense Aktivitetsplan/indsatsområder Projektet indeholder to overordnede elementer - Tekniske leverancer og redaktionelt samarbejde/indholdsproduktion. Tekniske leverancer: Deling af indhold kræver helt grundlæggende metoder for at bidrage og låne artikler og en beholder til at rumme det fælles indhold. Projektet tog sit udgangspunkt i en eksisterende løsning - ArticleExchange - udviklet af Inlead Aps og bygger videre på de erfaringer der blev indsamlet i det redaktionelle netværk, der brugte denne løsning. Struktur af den tekniske leverance: Database Webservice Modul til DDB CMS Al kode er udarbejdet som Open Source (GPL version 2). Webservicen baseret på XML/SOAP Beskrivelse af Webservicen og dennes metoder er placeret i GitHub Dokumentation af Ding modulet er placeret i GitHub 1.1. Database: Database til opbevaring af det delte indhold. På et afklarende møde med DBC omkring brug af brønden som understøttelse af BPI, blev konklusionen, at brønden ikke var oplagt som database for projektets indhold. Derfor valgte vi i projektet at etablere en selvstændig database til brug for BPI tjenesten. Det vil dog være muligt, at oprette BPI indholdet som en kilde i brønden. Side 4 af 8

5 Dette vil gøre det muligt at trække det delte indhold ind i bibliotekernes digitale kommunikationskanaler på samme måde som materialer, anmeldelser osv. Indholdet vil på den måde både kunne indgå som en relation til materialet og/eller som indhold, der kan søges frem af brugerne. Det er projektets anbefaling, at man først gennemtænker, hvordan brugeren skal præsenteres for BPI indholdet på bibliotekernes sites, gennem udarbejdelse af use cases Webservice: Webservicen definerer de håndtag et CMS kan anvende til at dele indhold med tjenesten. Webservicen muliggør at BPI tjenesten kan implementeres i alle websites/cms Modul til DDB CMS: Udvikling af Ding 2/DDB CMS modul. Der skal sikres integration til ding2/ddb CMS løsning med dertil hørende modul. Modulet er færdiggjort i den alfa version projektet har stillet til rådighed. Det påhviler ikke Inlead at tilpasse modulet til eventuelle ændringer der må være sket I Ding2tal siden. DDB kan efterfølgende vælge at bestille opgaven med justering af modulet til DDB CMS hos Inlead eller en anden leverandør Drift Driften af database, webservice og administrationssite er overdraget til DDB og der er indgået en driftsaftale mellem DDB og Inlead Aps. Aftalen omfatter drift og support af BPI herunder blandt andet: Ubegrænset datatrafik og hardware svarende til 410 GB diskplads og 3,75 GB RAM og 2 CPU (2 EC2 CPU) Løbende vedligehold af serversoftware og daglig backup af brugerdata 24/7 overvågning af driftsløsningen Second line support til kunden som system ejer med 1 time pr. måned Oppetid med minimum 99 procent målt over første kvartal, dog med fradrag for notificerede service vinduer. Service vinduer må maksimalt udgøre 0,2 procent inden for normal arbejdstid. Support ydes ved henvendelse til leverandøren telefonisk eller pr. mail Aftalen omfatter yderligere: Adgang til administrations back-end til administration af BPI databasen Adgang til BPI databasen fra et ubegrænset antal CMS installationer inden for rammen af den aftalte datatrafik og diskplads Ejendomsretten til data, der indgår i drift og support af Biblioteks Produceret Indhold (BPI) Krav om at leverandøren skal stille tilstrækkelig dokumentation af eget programmel og af data, herunder datamodel, eller på anden måde sikre, at systemet kan flyttes med henblik på videre drift og udvikling af tredjemand Side 5 af 8

6 Refleksion over forløbet omkring den tekniske leverance: Udviklingsopgaven blev som nævnt større end forventet. Resultatet blev at projektbibliotekerne måtte bidrage med ekstra økonomi til færdiggørelse af de tekniske leverancer. I forhold til projektets økonomi har vi blandt andet måtte vurdere hvilke elementer der skal være med i projektet og hvilke der kan komme til senere. Redaktionelt samarbejde og indholdsproduktion Der er i projektet afholdt 2 workshops med tema omkring redaktionelt samarbejde og indholdsproduktion. Workshop 1 I forbindelse med TING fødselsdagen d. 4. november 2012 i Aarhus, blev der, i redaktørsporet, afholdt en workshop med fokus på BPI. Ca. 40 deltagere diskuterede forhold omkring deling af artikler, set fra forfatternes synsvinkel, samt holdninger til det redaktionelle samarbejde. Der var generelt positiv holdning til projektet. Deltagerne var positive over, at man udover at kunne bruge andres indlæg, også kan få gode ideer til indlæg, tematiske udstillinger m.m. Man vil gerne dele, men det skal være på de rigtige betingelser. Det afhænger nemlig meget af det indhold, man tilfører. Man kan eksempelvis have et personligt forhold til en anmeldelse, som man gerne vil dele, men som man ikke ønsker, at andre skal kunne redigere. Den tekniske løsning skal give mulighed for at angive, hvorvidt indhold må redigeres. Der kan med fordel ses til delingstyperne i Creative Commons. Projektet vurderer, at det kan blive en udfordring at få folk til at skrive artikler. Det er vigtigt at bibliotekets ledelse sørger for at opgaven prioriteres, og at der afsættes tid til personalet, så det er legalt at skrive artikler. Der blev foreslået jævnlig udskiftning af redaktionen. Eksempelvis kunne halvdelen af medlemmerne være på valg hvert år. På den måde sikres fornyelse og alligevel bevares noget af erfaringen. Fælles årshjul rigtig god idé. Det vil være godt med synlighed over de artikler, der er populære og hitter. Gennemlæsning og rettelse af artiklerne skal ligge lokalt og ikke hos den fælles redaktion. Fælles skrivekurser vil være en god idé. Workshop 2 Der blev afholdt en workshop omkring det redaktionelle samarbejde d. 4. september Deltagerne kom fra projektbibliotekerne, samt deltagere fra andre biblioteker bredt inviteret via Ting communitiet. Udover de tekniske parametre som funktionalitet, stabilitet og brugervenlighed, skal samarbejdet om indholdsproduktion og deling fungere godt for, at vi får optimalt udbytte af de værktøjer vi nu får til rådighed. Med et mål om at få øget trafik på vores bibliotek sites og flere udlån, hænger succesen for BPI samarbejdet nøje sammen med det indhold brugerne får adgang til gennem BPI. Side 6 af 8

7 I første del af workshoppen fokuserede vi på følgende 3 parametre: volumen - mængden af indhold i BPI kvalitet - skriveteknisk vinkel relevans for brugerne For at optimere omkring disse 3 parametre, er der brug for et redaktionelt samarbejde. Sidste del af workshoppen omhandlede fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsforme - fra frivillighed til forpligtende og styret samarbejde. Vi fornemmede stor enighed om, at der skal en form for forpligtende model til, for at få tingene til at ske. Motivation af de medarbejdere der skal bidrage er et vigtigt element - opbakning fra ledelsen til, at der bruges tid på at skrive og på, at dygtiggøre sig, vurderes som værende yderst væsentlig. Kvaliteten og relevans af indholdet er væsentligt, men der var også udbredt enighed om, at vi ikke kan indføre et system, hvor en redaktion skal vurdere og godkende alt indhold, der tilflyder BPI. Der skal fokuseres på at motivere og styrke kompetencer, f.eks. gennem uddannelse og netværk. Projektets konklusion omkring redaktionelt samarbejde: Konklusionen fra de 2 workshops er helt klart, at tingene sker ikke af sig selv. Projektet anbefaler at der etableres et redaktionelt samarbejde. For at få mest muligt udbytte af potentialet i BPI, mener vi at det redaktionelle samarbejde skal støttes økonomisk. En model for redaktionelt samarbejde kunne være, en redaktion bestående af en redaktør frikøbt på halv tid og nogle redaktører frikøbt med f.eks. 5 timer/ugen. De værktøjer BPI/Redaktionen har til at motivere med er f.eks.: Skriveguides Skrivekursus Årligt møde med Erfa Nyhedsbrev Indflydelse på videreudvikling af BPI Bud på økonomi til redaktionelt samarbejde (p.a.): Frikøb af redaktionstimer: ca. kr ,- Udgifter til Kurser, møder osv.: ca. kr ,- Det skal afklares med DDB om et redaktionelt samarbejde kan støttes økonomisk. Der er ikke lavet konkrete aftaler blandt projekt bibliotekerne omkring stiftelse af forening eller nettjeneste. Vi vil deltage i de eksisterende redaktionelle netværk og forsøge at etablere et frivilligt samarbejde, for at få mest ud af potentialet i BPI. Økonomi Udfordringerne med udviklingen af de tekniske leverancer, samt den øgede projektperiode har medført et større omfang af projektledelse i projektet, som er blevet markant højere end forventet. Side 7 af 8

8 Som kompensation for forlænget projektperiode og deraf medfølgende merforbrug af timer samt tilpasninger af modulet efter test, betalte projektets partnere Inlead kr ,- Resultater Projektets opgave er løst, og der er opnået en række resultater: Etableret database til delt indhold Etableret administrations site Udviklet en webservice Implementeret webservice i DDB CMS BPI er blevet en del af DDB basispakken Anbefaling til redaktionelt samarbejde Etableret kontakt mellem eksisterende redaktionelle netværk Produceret 800 artikler Side 8 af 8

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Open source platform til bibliotekernes publikumspc er

Open source platform til bibliotekernes publikumspc er Open source platform til bibliotekernes publikumspc er Afsluttende projektrapport Af projektleder Niels Schmidt Petersen ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker 26. februar 2014 1. Projektets baggrund og formål...

Læs mere

Endelig ansøgning [1162]

Endelig ansøgning [1162] Endelig ansøgning [1162] AnsøgningsID Ansøgningsnr. 1162 Projekt Projektets titel Intelligent lagerstyring (Folkebiblioteker i København og Århus) Startdato: 03012011 Slutdato: 31052012 Hovedansøger Hovedansøger

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Januar 2002 Evaluering

Læs mere

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Oplæg til Sekretariatschefgruppen d. 22. august 2012 Arbejdsgruppe: Anne Rodil, Else Eisenhardt, Jan Engrob og Dorthe Dee Indledning

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

i4i INFORMATION FOR INNOVATION

i4i INFORMATION FOR INNOVATION i4i INFORMATION FOR INNOVATION Rapport til DEFF i4i Information for Innovation et forprojekt til analyse af forretningsmodeller et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU INDHOLD Resumé... 2 Undersøgelse

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Kontrakt, FoodNet. - open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber. Imellem

Kontrakt, FoodNet. - open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber. Imellem Kontrakt, FoodNet - open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber der samlet benævnes parterne Imellem SOCIALSQUARE ApS Vestergade 20C, 1. - 3.- sal 1456 København cvr. nr.: 36 49 12

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere