Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet"

Transkript

1 Udbud af lovinformationssystem - Bilag 4a, Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet (Bilaget ligger også som en word-fil på - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Besvarelsen vil blive vurderet ud fra tildelingskriteriet kvalitet. Indholdsfortegnelse: AFSNIT I KRAV VEDR. LOKALITETER AFSNIT II KRAV TIL LOVINFORMATIONSSYSTEMET OG CMS ET 1. FORKLARING TIL USE-CASES / BESVARELSE AF SPØRGSMÅL 2. TVÆRGÅENDE KRAV 2.1. Brugeroprettelse 2.2. Single Sign-On (SSO) 2.3. Navigation m.v Links til lovinformationssystemet / CMS et fra andre systemer m.v Brugerstatistik 2.6. Driftsoplysninger 3. SPECIFIKKE KRAV LOVINFORMATIONSSYSTEMET 3.1. Fagligt indhold (se særskilt bilag på - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) 3.2. Publiceringshastighed og konsolidering 3.3. Personlig tilpasning 3.4. Brugeren skal finde en bestemt regel, vejledning, afgørelse eller fortolkningshjælp 3.5. Brugeren skal danne sig et overblik over et bestemt retsområde 3.6. Brugeren skal forarbejde / formidle dokumentet 3.7. Brugeren skal bruge metadata om dokumentet 3.8. Brugeren har brug for relaterede dokumenter 3.9. Nyhedsservice Hjælp i lovinformationssystemet

2 4. SPECIFIKKE KRAV CMS ET 4.1. Oprettelse af redaktører og administratorer og tildeling af rettigheder 4.2. Oprettelse af emnemenuer og evt. brugergrupper 4.3. Skabeloner og metadata 4.4. Oprettelse af dokument 4.5. Redigering af dokument og arkivering af historisk version 4.6. Sletning af dokument 4.7. En almindelig bruger skal finde et dokument i CMS et 4.8. Nyhedsservice 4.9. Hjælp i CMS et Samspil med lovinformationssystemet. Redaktørmuligheder i lovinformationssystemet AFSNIT III KRAV TIL OBLIGATORISKE OPTIONER 1. Økonomi, løn og personale delen 2. Konvertering af arbejdsmarkedscentrets dokumenter på selvstændigt drev 3. Kontraktexit AFSNIT I KRAV VEDR. LOKALITETER Lovinformationssystemet og CMS et skal kunne tilgås fra alle Frederikshavn Kommunes lokaliteter. Primært i den centrale del af administrationen, men også i et begrænset omfang i decentrale dele af administrationen. Det skal også være muligt at tilgå lovinformationssystem og CMS et fra andre adresser, f.eks. i forbindelse med hjemmearbejde. Det skal herunder være muligt at tilgå CMS ets back end fra andre adresser. AFSNIT II KRAV TIL LOVINFORMATIONSSYSTEMET OG CMS ET 1. FORKLARING TIL USE-CASES / BESVARELSE AF SPØRGSMÅL Kravspecifikationen er struktureret således, at der i starten er beskrevet en række tværgående krav og ønsker til lovinformationssystemet og CMS et efterfulgt af en række konkrete krav og ønsker til dem hver.

3 Såvel i forhold til de tværgående krav og ønsker som i forhold til de konkrete krav og ønsker skal tilbudsgiver angive, i hvilken grad den tilbudte løsning opfylder kommunens krav. Angivelsen skal ske med følgende koder: Kode Betydning I. Er indeholdt i den tilbudte leverance. Vil blive leveret senest den 1. januar II. Kræver tilretning / udvikling. Omkostninger hertil er indeholdt i den tilbudte leverance. Kan leveres senest den 1. marts 2013 III. Kræver tilretning / udvikling. Omkostninger hertil er ikke indeholdt i den tilbudte leverance. Kan leveres senest den 1. marts 2013 Tilbudsgiver skal medtage dem i bilag 3 i forhold til pris, og i bilag 7 i forhold til nærmere betingelser, leveringsfrister m.v. Medtages de ikke i bilag 3 og 7, vil kommunen betragte det som en kode IV-besvarelse. (Priserne på kode III-besvarelserne vil indgå i tilbudsvurderingen under delkriteriet økonomi.) IV. Enten: Kan ikke løses og er derfor ikke tilbudt. Eller: Kan evt. løses, men levering kan ikke ske inden for 1 år fra overtagelsesdagen. (Tilbudsgiveren kan i så fald vælge at medtage løsningen som en frivillig option i bilag 3 og 7) Såfremt tilbudsgiver mener, at kravet er løst DELVIST i den tilbudte løsning, er tilbudsgiver velkommen til at anføre f.eks. kodificeringen II/IV - dvs. en blanding af kode II og IV, kombineret med en fyldestgørende forklaring på, hvad der er indeholdt og ikke indeholdt i det afgivne tilbud.

4 Ud for hvert krav, som ikke er et, er det angivet på en skala på 1 5 (i nogle tilfælde mere), hvor meget besvarelsen af det pågældende krav vil vægte ved vurderingen under delkriteriet kvalitet, underkriteriet kravopfyldelse. Ved vurderingen af tilbudsgivers besvarelser, vil kode I-besvarelser blive tildelt tallet 5 (svarende til den 5-årige periode, funktionaliteten / indholdet vil være tilgængeligt for kommunen), kode II- og kode III-besvarelser vil blive tildelt tallet 4 (svarende til en 4-årige periode), og kode IV-besvarelser vil blive tildelt tallet 0. Herefter vil dette tal blive multipliceret med den angivne vægt. Hvis det er angivet, at der er tale om et, skal kravet være indeholdt i den tilbudte leverance og skal leveres senest den 1. januar Hvis kravet besvares med en kode (kode II, III eller IV), vil tilbuddet som udgangspunkt ikke blive taget i betragtning. Er der ikke anført noget, lægger kommunen til grund, at kravet er opfyldt. 2. TVÆRGÅENDE KRAV 2.1. Brugeroprettelse Kommunen ønsker i videst muligt omfang, at brugerne kun skal oprettes som brugere af kommunens it-systemer i én arbejdsgang. Krav 1. 4 Alle brugere oprettes automatisk via AD, når de oprettes som it-brugere på kommunens administrative net. 2. Min. Lovinformationssystem og CMS kan tilgås fra andre IP-adresser end kommunens. En bruger kan gå på systemet fra sin egen pc derhjemme ved brug af brugernavn og password

5 2.2. Single Sign-On (SSO) Frederikshavn kommune ønsker i videst muligt omfang at adgang til systemet ikke er betinget af separat log-in. Baggrund It-sikkerhed i Frederikshavn Kommune er teknisk grundlæggende baseret på, at bl.a. brugeridentifikation og brugerrettigheder håndteres af AD. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af kommunens it-miljø bilag 8. Krav 3. Min. Brugeren kan gå på systemet fra sin sædvanlige arbejds-pc på kommunens administrative net, uden at skulle indtaste brugernavn og password. En bruger kan opsætte sin profil i systemet således, at log-in ikke er nødvendigt Ovennævnte håndteres ved, at det tilbudte system kan tilgås via brugerens logon på kommunens administrative net. Systemet genkender brugeren / kommunens ip-adresse, og brugeren behøver ikke at logge ind, men får umiddelbart adgang uden at vedkommende har foretaget en manuel opsætning af profilen for at opnå dette

6 2.3. Navigation m.v. Kommunen ønsker, at det er nemt og overskueligt for brugerne at navigere i systemet og ændre på visninger i det omfang, brugeren finder det hensigtsmæssigt. Baggrund Krav 5. Min. Brugeren kan let finde tilbage til forsiden af lovinformationssystemet Der er altid en knap eller et faneblad tilgængeligt, hvor brugeren kan klikke sig tilbage til forsiden Brugeren kan let finde tilbage til forsiden af / emnemenuen til det pågældende fagområde 7. 5 Når brugeren åbner nye dokumenter i systemet, understøttes brugeren i at bevare overblikket over tidligere åbnede dokumenter, så disse let kan genfindes Der er altid en knap eller et faneblad tilgængeligt, hvor brugeren kan klikke sig tilbage til et overblik over det pågældende fagområde. Tilbudsgivers beskrivelse I toppen vises en oversigt over tidligere åbne faner / dokumenter, og brugeren kan bladre mellem disse. Kan også lukke faner ned, som ikke længere er aktuelle for brugeren Brugeren kan få vist et dokument i en Brugeren kan folde sidepaneler ved

7 større del af skærmens bredde siden af dokumentteksten ind og ud efter behov 2.4. Links til lovinformationssystemet / CMS et fra andre systemer m.v. Kommunen ønsker en sammenhæng mellem lovinformationssystemet / CMS et på den ene side og kommunens øvrige informationssystemer på den anden side Baggrund Opmærksomheden på systemet øges, hvis brugerne kan præsenteres for links til systemet. Dette bør derfor fremmes. Der vil være medarbejdere, hvis primære kanal ikke er lovinformationssystemet / CMS et, men f.eks. kommunens intranet. De skal opleve en så sømløs informationsplatform som muligt. De medarbejdere, som skaber denne sammenhæng via links, vil ofte have behov for at blive gjort opmærksom på det, hvis der opstår behov for at ændre links. Krav 9. Min. Kommunen kan oprette links fra kommunens intranet eller et internt dokument (word, excel eller pdf) til en bestemt lov eller en bestemt paragraf / På intranettet er der henvist til en bestemt paragraf. Når brugeren klikker på linket, vises paragraffen.

8 et bestemt dokument i CMS et eller afsnit af dette Enhver bruger af lovinformationssystemet kan oprette et link som nævnt ovenfor Kommunen kan vælge, at links fra intranettet eller lign. åbner op på en sådan måde, at brugeren kun bliver præsenteret for selve teksten og centrale metadata, og ikke f.eks. funktionsknapper osv. Evt. som en embedded-løsning. En medarbejder uden særlige redaktørrettigheder eller lign. laver en mødeindkaldelse i Word. I mødeindkaldelsen henvises til en paragraf, som skal drøftes. Brugeren indsætter et link til paragraffen. En daginstitutionsleder, som aldrig bruger lovinformationssystemet, læser om forældreansvarsloven på intranettet. Der er et link til en central bestemmelse i loven. Når lederen klikker på linket, vises alene lovens navn, dato, nummer, paragrafnummer samt selve teksten. Lederen oplever det, som om vedkommende stadig er på intranettet og ikke i et andet system Brugeren skal ikke indtaste password til lovinformationssystemet / CMS et i forbindelse med links. Brugeren har ikke åbnet lovinformationssystemet. Brugeren klikker på et link i intranettet. Linket fører direkte til en bestemt paragraf, uden at brugeren skal foretage login.

9 13. Min. Kommunen kan oprette links fra kommunens hjemmeside til en bestemt lov eller en bestemt paragraf. Under Borger på kommunens hjemmeside beskrives mulighederne for at få befordring til speciallæge. Der er et link til sundhedslovens Links fra hjemmesiden åbner op på en sådan måde, at brugeren kun bliver præsenteret for selve teksten og centrale metadata, og ikke f.eks. funktionsknapper osv. Evt. som en embedded-løsning. Når borgeren klikker på linket, vises kun navn, nummer, dato, paragrafnummer og selve teksten. Borgeren oplever det ikke, som om vedkommende har forladt hjemmesiden Destinationen på linket ændres ikke. Bliver loven m.v. ophævet, fører linket til en historisk udgave. Bliver sundhedsloven historisk, bliver den ikke flyttet til en ny url-adresse, men beholder den gamle. 16. Min. Kommunen får besked, hvis der sker ændring af den lov m.v., som et link fra hjemmesiden fører til. Sundhedslovens 170 bliver ændret. Der gives et advis inde i CMS et Besked modtages i form af en til den ansvarlige redaktør. Sundhedslovens 170 bliver ændret. Den redaktør, som har indsat linket, modtager en om, at bestemmelsen er blevet ændret. Om muligt inkl. besked om, hvilket

10 sted / hvilke steder på kommunens hjemmeside linket optræder Kommunen kan oprette links fra kommunens intranet til et bestemt sted i emnemenuen. I en afdelingsside for PPR står der: På xxx-system kan du finde alle de regler, som gælder for jeres arbejde. Linket fører til et menupunkt, hvor lovgivningen, vejledninger m.v. om specialundervisning er samlet Kommunen får besked, hvis der sker ændring af emnemenuen. Hvis menupunktet om specialundervisning ændres, får den redaktør, som har oprettet linket, besked. Evt. inkl. en beskrivelse af, hvor i intranettet linket optræder Brugerstatistik Kommunen ønsker det størst mulige udbytte af lovinformationssystemet / CMS et, herunder en høj anvendelsesgrad Baggrund Uanset generel information og undervisning vil det være meget forskelligt, i hvilket omfang medarbejderne bruger systemet. Der er et behov for, at kommunen kan få et billede af, hvilke afdelinger / sektioner som ikke benytter systemet så meget, som der burde være grundlag for.

11 Krav Kommunen kan generere eller bestille statistik over brugen af lovinformationssystemet, som viser fordelingen på bestemte emner, afdelinger eller lign. (Hensigten er ikke at kontrollere enkeltbrugere, og der er derfor ikke behov for statistik på brugerniveau.) En statistik kan vise, at der næsten aldrig forekommer opslag på vej- og trafiklovgivningen. Systemejeren kan lave en målrettet informationsindsats over for den relevante afdeling Kommunen kan generere statistik over brugen af CMS et. En statistik kan vise, at der har været foretaget x opslag i CMS et det sidste halve år Driftsoplysninger Brugerne bør orienteres om uregelmæssigheder i driften. Baggrund Ved planlagte uregelmæssigheder skal brugerne adviseres, så de har mulighed for at tilrettelægge deres arbejde, så det bliver mindst muligt påvirket af uregelmæssighederne. Ved ikke-planlagte uregelmæssigheder er det vigtigt for brugeren at vide, hvad der sker. Det gør det mere acceptabelt for brugeren, og overflødige fejlmeldinger undgås. Krav

12 22. 3 Ved planlagte uregelmæssigheder adviseres brugerne i systemet Ved ikke-planlagte uregelmæssigheder orienteres brugerne i systemet, og der orienteres så vidt muligt om årsager og tidshorisont. 3. SPECIFIKKE KRAV - LOVINFORMATIONSSYSTEMET 3.1. Fagligt indhold Kommunen har en række krav og ønsker til det faglige indhold i lovinformationssystemet. Dels i forhold til, hvilke fagområder der bør være omfattet af systemet, dels i forhold til, hvilke informationstyper der bør være i systemet i forhold til de enkelte fagområder. Kravene fremgår af en særskilt fil, som ligger på - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) 3.2. Publiceringshastighed og konsolidering Medarbejderne skal kunne regne med, at lovinformationssystemets indhold er ajour. Baggrundsoplysninger Mange medarbejdere søger i dag lovstof rundt omkring på internettet eller eventuelt i Retsinformation. Det er af afgørende betydning, at lovinformationssystemet giver den merværdi, at indholdet i modsætning til nettet altid med garanti er ajour,

13 og at love og andre regler findes i en konsolideret form. Krav 24. Min. Systemet er internetbaseret, og der er dermed ikke nogen forsinkelse mellem publicering og tilgængelighed Ny lovgivning / nye overenskomster osv. kommer på systemet højst 2 hverdage efter vedtagelsen. Evt. i en ikkebearbejdet form På de vigtigste områder (f.eks. regler, som berør borgerens forsørgelsesgrundlag), hvor leverandøren tilbyder fortolkningshjælp, publicerer leverandøren en (revideret) fortolkningshjælp senest 2 uger efter, reglerne er trådt i kraft. 27. Min. Ændringer i love, vejledninger, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regler indarbejdes, så det er den konsoliderede tekst, som fremgår af systemet

14 3.3. Personlig tilpasning Kommunen ønsker, at medarbejderne bruger mindst mulig tid på overflødige klik, eller føler, at de altid skal lede efter deres mest brugte dokumenter. Kommunen ønsker også, at medarbejderne føler et ejerskab til systemet Baggrundsoplysninger Medarbejderne har en meget travl hverdag. Der kan let opstå spildtid, hvis medarbejderen præsenteres for information, som vedkommende aldrig eller sjældent får brug for. Når der er tale om dokumenter, som de hele tiden bruger, vil mange medarbejdere desuden have en tendens til at benytte Google, hvis ikke disse meget hurtigt kan tilgås i lovinformationssystemet. Krav Brugeren kan lægge bestemte dokumenter som foretrukne i sin browser dvs. tilgå dem uden at skulle åbne og navigere overhovedet i lovinformationssystemet Brugeren kan opsætte åbningsbilledet i lovinformationssystemet, så vedkommende med det samme kan tilgå de dokumenter, som vedkommende normalt bruger Brugeren kan oprette korte, personlige notater i forbindelse med konkrete dokumenter i lovinformationssystemet

15 31. 5 Inden for et givent fagområde kan brugeren let tilgå de centrale / mest brugte dokumenter. Når brugeren åbner området for sociallovgivningen, er f.eks. serviceloven umiddelbart tilgængelig Brugeren skal finde en bestemt regel, vejledning, afgørelse eller fortolkningshjælp Kommunen ønsker, at medarbejderne altid kan finde de dokumenter, de har brug for. Og at de stadig kan bevare overblikket. Baggrundsoplysninger Medarbejderne har en meget travl hverdag. Man tænker på meget forskellige måder. Nogle i emner andre i søgninger (google-stil) atter andre i kronologi og andre igen i kaldenavne. Krav 32. Min. Brugeren kan finde en bestemt retsforskrift ud fra dets formelle kaldenavn. Brugeren vil finde forvaltningsloven. Søger ved at taste forvaltningsloven i søgefeltet.

16 33. Min. Brugeren kan finde en bestemt retsforskrift ud fra et almindeligt brugt udtryk eller kaldenavn, som ikke indgår i teksten. (Skjulte søgeord) Brugeren vil finde sikkerhedsbekendtgørelsen. Taster sikkerhedsbekendtgørelsen i søgefeltet og finder bek. nr. 528 af 15. juni Min. Brugeren kan finde en bestemt retsforskrift ud fra dets nummer og år. Brugeren vil finde bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni Brugeren kan finde en bestemt paragraf i en lov, som brugeren kender kaldenavnet på. Brugeren vil finde 6 i offentlighedsloven. Taster offentlighedsloven 6 i søgefeltet og får vist netop denne paragraf Brugeren kan finde et dokument, som indeholder et ud af to definerede ord (enten/eller-søgning) Brugeren vil finde et dokument, som enten indeholder ordet daginstitution eller ordet dagtilbud

17 37. 5 Brugeren kan finde et dokument, som indeholder to definerede ord (både/ogsøgning) Brugeren vil finde et dokument, som både indeholder ordet forurening og olietank Brugeren kan finde et dokument ud fra et søgeord, hvor ikke den fulde form kendes Brugeren vil finde et dokument, som indeholder ordelementet daglig lede (enten daglig leder eller daglig ledelse ). Benytter trunkering efter lede Brugeren kan finde et dokument, hvor en bestemt frase optræder Brugeren vil finde et dokument med frasen elektronisk databehandling indgår. 40. Min. Brugeren kan finde et dokument ved at kombinere forskellige søgemuligheder som omtalt ovenfor Brugeren kan finde en bestemt lov uden at vide, hvilket fagområde dokumentet er placeret i Brugen vil finde straffeloven, men ved ikke, hvilket fagområde den er placeret i. Brugeren søger på tværs af alle fagområder.

18 42. Min. Brugeren vil finde en retsforskrift, som er udstedt inden for de sidste 3 uger Brugeren kan gå ind i en menu med de nyeste dokumenter, som er blevet lagt i systemet Søgning sker primært i gældende regler / søgning viser primært gældende regler. Søgning sker primært i hovedlove ikke ændringslove / søgning viser primært hovedlove ikke ændringslove En bruger søger på serviceloven. Som primært søgeresultat vises den gældende servicelov. Tidligere love / ændringslove vises som et sekundært søgeresultat. 44. Min. Søgeresultater er / kan blive struktureret efter forskellige kriterier. Brugeren har søgt på anbringelse. Søgeresultaterne præsenteres, så brugeren med det samme kan få et overblik over, hvilke dokumenttyper (love, bekendtgørelse, fortolkningshjælp osv.), der findes med dette ord

19 3.5. Brugeren skal danne sig et overblik over et bestemt retsområde Kommunen ønsker, at medarbejderne hurtigt kan få et overblik over, hvilke regler, vejledninger, afgørelser, fortolkningshjælp osv., der findes på et bestemt fagområde Baggrundsoplysninger Medarbejderne kan have meget forskellige baggrund eller med kort varsel skulle sætte sig ind i et nyt område. Der vil ikke altid kunne tilbydes en grundig uddannelse eller langvarig sidemandsoplæring i det pågældende område. Krav 45. Min. En bruger kan få et overblik over, hvilke dokumenter der findes i forhold til et bestemt fagområde / underfagområde. En ny medarbejder i folkeregisteret vil vide, hvilke love, bekendtgørelser, vejledninger og evt. fortolkningshjælp fra leverandøren, som findes i systemet. Finder disse i en emnemenu, som hedder folkeregistrering. 46. Min. Dokumenter, som har betydning på flere fagområder, kan findes inden for alle disse fagområder. Forvaltningsloven kan findes både under fagområdet for socialret og fagområdet for teknik og miljø.

20 47. Min. Når brugeren har søgt et dokument frem, kan brugeren se, hvilke andre dokumenter som findes under det pågældende fagområde. Brugeren har søgt et dokument frem om boligstøtte. Ved at trykke på en knap, vises dokumentets placering i emnemenuen, hvorved brugeren også kan se de andre dokumenter, som ligger i emnemenuen Brugeren skal forarbejde / formidle dokumentet Kommunen ønsker, at medarbejderne kan bruge de dokumenter, de har fundet frem, på forskellige måder. Baggrundsoplysninger Behovet kan være meget forskelligt. Somme tider er det bedst at sende et link, andre gange skal hele teksten formidles. Krav 48. Min. Brugeren skal printe dokumentet i papirform. Inkl. grundlæggende metadata. Brugeren trykker på et printikon, hvorved kun selve dokumentet, og ikke f.eks. sidemenuer, printes ud. Navn, nummer, dato og status på dokumentet samt udskriftsdato fremgår af dokumentet. 49. Min. Brugeren skal bruge en pdf-udgave af dokumentet. Inkl. grundlæggende metadata. Brugeren trykker på et pdf-ikon, hvorved kun selve dokumentet, og ikke f.eks. sidemenuer, omdannes til en pdf-fil. Navn,

21 nummer, dato og status på dokumentet samt udskriftsdato fremgår af filen Brugeren skal sende dokumentet pr. e- mail til en anden. Inkl. grundlæggende metadata Brugeren trykker på et -ikon, hvorved Outlook åbner en mail, til hvilken dokumentet er vedhæftet i word-format eller pdf-format Brugeren kan sende et link til en anden intern bruger pr. . Brugeren trykker på et -ikon, hvorved Outlook åbner en mail, hvori et link til dokumentet indgår Brugeren skal se/printe/pdf e/sende dokumentet. Der er ikke brug for at kunne se markeringer, noter og lign. i dokumentet Brugeren har søgt på et dokument. Søgeordet er markeret i dokumentet, når det vises. Desuden fremgår noter / referencer / linkmarkeringer i dokumentet. Brugeren har brug for en udgave, hvor søgeordet ikke er markeret, og hvor kun den rå tekst samt grundlæggende metadata uden noter / referencer / linkmarkeringer fremgår.

22 3.7. Brugeren skal bruge metadata om dokumentet Kommunen ønsker, at medarbejderne altid har et hurtigt overblik over metadata om det dokument, som brugeren står inde i. Baggrundsoplysninger Krav 53. Min. Brugeren skal kunne vide, om et dokument er gældende eller historisk. Skal fremgå meget klart. Fremgår med tydelig baggrundstekst, at dokumentet er historisk. 54. Min. Brugeren skal kunne vide, om et lovforslag kun er fremsat eller er vedtaget. Skal fremgå meget klart. Fremgår med tydelig baggrundstekst, at lovforslaget kun er fremsat. 55. Min. Brugeren skal kunne se grundlæggende metadata om dokumentet, som minimum udsteder, officielt kaldenavn, dokumenttype (lov, bek., vejl. osv.), nummer og dato. Metadata vises i en boks, som kan ses ved siden af dokumentet.

23 3.8. Brugeren har brug for relaterede dokumenter Kommunen ønsker, at medarbejderne let kan finde de dokumenter, som relaterer sig til en bestemt lov m.v. Baggrundsoplysninger Krav 56. Min. Brugeren har fundet en bestemt paragraf. Brugeren ønsker at se hele den retsforskrift, paragraffen indgår i 57. Min. Brugeren har fundet en ophævet bekendtgørelse. Ønsker at finde den gældende bekendtgørelse. 58. Min. Brugeren har fundet en gældende bekendtgørelse. Ønsker at finde en evt. tidligere version af bekendtgørelsen. 59. Min. Brugeren har fundet en paragraf. Ønsker at finde alle regler, ændringslove / - bekendtgørelser, afgørelser, fortolkningshjælp mv., som vedrører denne paragraf 60 Min. Brugeren har fundet den pågældende

24 lov/bekendtgørelse/cirkulære. Ønsker at finde forarbejderne til den pågældende lov/bekendtgørelse samt evt. vejledning Nyhedsservice Kommunen ønsker, at brugerne kan blive gjort bekendt med nye / ændrede dokumenter Baggrund Krav 61. Min. Brugeren kan abonnere på nyheder om ændrede eller nye dokumenter i lovinformationssystemet 62. Min. Brugeren kan specificere, hvilke nyheder der ønskes, f.eks. inden for bestemte fagområder Brugeren kan abonnere på nyheder i forhold til en specifik lov eller paragraf Hvis leverandøren har redigeret en af I 2 måneder efter ændringen er den

25 sine egne tekster, skal brugeren kunne se, hvilke ændringer der er sket, uden at skulle gennemlæse begge tekster. Dette i hvert fald i en periode efter ændringen. ændrede tekst markeret med en særlig baggrundsfarve Hjælp i lovinformationssystemet Kommunen ønsker, at det også er muligt at finde hjælp uden for supportens åbningstid Krav Brugeren har brug for hjælp til at komme på systemet for første gang Leverandøren har en tekst på sin hjemmeside eller leverer en tekst til kommunens intranet om, hvordan man kommer på første gang. Eller en filmsekvens Brugeren har brug for hjælp til at komme i gang med at bruge systemet Leverandøren har en kort filmsekvens, som viser, hvordan brugeren kommer i gang med at bruge systemet. 67. Min. Brugeren har brug for hjælp til at finde et bestemt dokument Leverandøren har filmsekvenser, som kort beskriver de måder, hvorpå man kan

26 finde et dokument på 68. Min. Brugeren har brug for hjælp til andre funktioner i systemet Leverandøren har filmsekvenser, som viser, hvordan forskellige funktioner benyttes 4. SPECIFIKKE KRAV CMS ET 4.1. Oprettelse af redaktører og administratorer og tildeling af rettigheder Kommunen ønsker, at der er en vis differentiering i rettigheder, f.eks. i administratorer og redaktører. Baggrundsoplysninger Kommunen ønsker, at kun autoriserede medarbejdere har teknisk adgang til at tilgå CMS-systemets back end. Kommunen ønsker en central styring af de grundlæggende dele af emnestrukturen i CMS-systemet og andre centrale funktioner for at sikre en vis ensartethed. Krav 69. Min. Der kan oprettes forskellige kategorier af brugere af CMS-systemets back end, og Oprettelse af henholdsvis administratorer og redaktører. Administratorer

27 centrale rettigheder kan derved reserveres til få personer har alle rettigheder. Redaktører har begrænsede rettigheder, bl.a. i forhold til emnestruktur, oprettelse af skabeloner, mulighed for at slette / rette dokumenter oprettet af andre brugere m.v Kommunen kan selv oprette brugere med redaktørrettigheder Kommunal administrator kan selv oprette nye redaktører eller administratorer 71. Min. Kommunen / CMS et tildeler rettigheder til / ansvar for bestemte dokumenter i systemet til bestemte redaktører Hvert dokument er tildelt en bestemt redaktør, som står som ansvarlig for dokumentet Kommunen kan tildele rettigheder til bestemte områder i systemet / dokumenttyper / skabelontyper til bestemte redaktører Administrator kan for hver redaktør definere, hvilke dokumenttyper vedkommende har adgang til at oprette Det skal være muligt at se, hvornår en bruger har rettet eller slettet et dokument Kommunen kan udskrive eller rekvirere en log, hvoraf en redaktørs transaktioner i forhold til egne dokumenter fremgår

28 4.2. Oprettelse af emnemenuer og evt. brugergrupper Kommunen ønsker, at almindelige brugere af CMS et oplever overskuelighed i forhold til de dokumenter, som kommunen selv lægger ind. Baggrundsoplysninger Strukturen for opbevaringen af dokumenterne i CMS ets front end skal være logisk / genkendeligt for brugerne. Kommunen ønsker på nuværende tidspunkt en struktur, som svarer til strukturen i kommunens intranet og ESDH-system, hvilket vil sige en organisatorisk struktur. Men det vil kunne ændre sig, og der er derfor behov for mulighed for at ændre strukturen. Krav 74. Min. Der kan oprettes mindst 5 niveauer i emnemenuen Der er en opdeling på Cebter, afdeling, team og flere fagområder eller dokumenttyper under enheden Der kan oprettes mellem 6 og 10 niveauer i emnemenuen Kommunen kan selv oprette emnemenuens niveau 1 Kommunen kan selv oprette afdelingsmapper i CMS et 77. Min. Kommunen kan selv oprette Kommunen kan selv oprette

29 emnemenuens niveau 2 og op efter undermapper til afdelinger, teams m.v Der er mulighed for at importere organisatorisk struktur fra andre systemer. F.eks. til brug for oprettelse af undermapper til emnemenuerne Fra AD-systemet kan kommunens organisatoriske struktur med afdelinger, sektioner, teams og enheder importeres. Pt. kun afdelinger Der er mulighed for at importere brugere sammenholdt med kommunens organisatoriske struktur fra andre systemer. F.eks. til brug for oprettelse af undermapper til emnemenuerne. (Hvis det slet ikke er nødvendigt at indføre oplysninger om brugerne i systemet, kan spørgsmålet besvares med kode I.) Fra AD-systemet kan brugerne af systemet importeres i grupper, som svarer deres ansættelse i kommunens centre/ afdelinger / teams / enheder. Pt. kun afdelinger. Benyttes til brugergrupper, som bl.a. har betydning for, hvem der har rettigheder i forhold til hinandens dokumenter Skabeloner og metadata Med metadata menes oplysninger om selve dokumentet. Metadata kan fremgå af selve tekstens indhold eller i en boks eller lign. ved siden af tekstens indhold. Det kan være maskinelt genereret, eller det kan blive indført manuelt.

30 Kommunen ønsker en vis ensartethed i dokumenterne i CMS-systemet Baggrundsoplysninger Der bør være gennemgående designmæssige træk, som gør det let for brugerne at genkende dokumenterne som en del af det generelle lovinformationssystem, men også at de indgår i kommunens interne regler. Samtidig bør der være mindre designmæssige forskelle, som gør det lettere for brugerne at se, hvilken del af systemet dokumentet indgår i, og dermed øge brugervenligheden. Brugerne skal også let kunne se, om et dokument er historisk eller aktuelt, hvornår reglerne trådte i kraft, hvem der er ansvarlig for dokumentet osv. Krav Der skal være tydelige designmæssige fællestræk med det generelle lovinformationssystem Der benyttes samme skrifttype(r) i det gen. lovinformations-system og i CMS et, og der er mulighed for at lave overskrifter i samme omfang Der skal være særlige, gennemgående designmæssige fællestræk for alle dokumenter i CMS-systemet Kommunens navnetræk indsættes automatisk i toppen af alle dokumenterne i CMS et

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Schultz lovportaler. Kvikguide

Schultz lovportaler. Kvikguide Version: 1.4 Forfatter: MRN Dato: 01.09.2014 Indhold 1 FORSIDE ET OVERBLIK... 3 2 SØGEFUNKTION... 4 2.1 GENERELLE SØGEPRINCIPPER... 4 2.1.1 SØGEFELT... 4 2.1.2 SØG VIDERE... 4 2.1.3 BEDSTE MATCH... 4 2.1.4

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud )

(Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udbud af lovinformationssystem - Bilag 3, rev. 1., Tilbudsliste Bilag 3 Tilbudsliste (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk - Se under Erhverv/Kommunalt indkøb/aktuelle udbud ) Udfyldes

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Opsætningsguiden. Hjælp i NIS

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Opsætningsguiden. Hjælp i NIS NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg!

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Indholdsfortegnelse Log ind 4 Tre indgange til indholdet på Magnus Søg 5 Hvilken indgang skal jeg vælge? 6 1. Søg faglig information 8 1.1 Søgeresultat 10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Marts 2013 Danmark Side 1 Indhold FORORD OG KONTAKT... 2 ADGANG TIL WHOLESALE ONLINE... 3 SUPPORT... 3 FORSIDE PÅ WHOLESALE ONLINE...

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE VELKOMMEN TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INTRODUKTION TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE velkommen til karnov skat & regnskab Introduktion til karnov skat & regnskab indholdsfortegnelse: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations internetbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere