Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån"

Transkript

1 Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar at sikre, at rapporten udarbejdes. Det anbefales, at den startes i projektets indledende fase/i forbindelse med PID, og løbende bearbejdes. Rapporten sendes til sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd og offentliggøres på It-Arkitekturrådets arkitektur-site.

2 Revisionshistorik Version Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettelse udført af april 2013 Dokument oprettet ehl

3 Indholdsfortegnelse Indhold Revisionshistorik...2 Indholdsfortegnelse...3 Indhold...3 Arkitekturrapport...4 Projektinformation...4 Baggrund for projekt...4 Resultat af gennemført arkitekturanalyse...13 Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport...16

4 Arkitekturrapport Projektinformation Projektnavn Ledelsesansvarlig Projekttype Effektiv digital selvbetjening (EDS) lokaleudlån, forretningsanalyse og forslag til realisering af forretningsmæssige mål Flemming Engstrøm Inspiration til leverandører af selvbetjeningsløsninger Baggrund for projekt Baggrund Projektet rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder, der indgår i bølgeplanens 2. bølge. Andet (fx arbejdsgangsanalyse) Der findes brugerrejser, servicedesign, screening af eksisterende løsninger og rapport om udviklingsønsker, der supplerer rapporten. Det samlede materiale er tilgængeligt på KL s hjemmeside. Nedenfor er et resume af forretningsanalysen

5 Kontekst økonomisystemet. Diagrammet viser, at der er tre hovedtyper af aktører, der booker. Foreninger (folkeoplysende, sport m.fl.). De er kendetegnet ved at have vedtægter, der er godkendt af kommunen og er omfattet af folkeoplysningsloven). De booker typisk for hele sæsoner såvel som ad hoc. I foreningerne kan der være flere, der booker, men de fleste kommuner forlanger, at foreningen udpeger en bookingsansvarlig, for at forhindre flere bookinger af det samme. Private. Det kan være enkeltpersoner eller ikke godkendte foreninger, der booker ad hoc. Kommercielle, der booker ad hoc. Selvbetjeningsløsningerne hænger i dag snævert sammen med det bagvedliggende fagsystem. Mange kommuner tilbyder endvidere samme fagsystem til foreningerne. Udover at løse bookinger bruges fagsystemet til medlemsregistrering, medlemstal m.v. Sagsbehandlerne henter data fra fagsystemet. I forbindelse med sæsonbooking er det almindeligt at beregning og fordeling sker i regneark eller andre lignende systemer. I nogle kommuner søger man om sæsontider via regneark. Det tekniske personale henter bookinger fra fagsystemet. Endelig skrives regninger til private og kommercielle via Vision og mål For det første understøtter booking og ansøgning om faciliteter (lokaler, anlæg m.v.) hele den frivillige sektor i landet, og er derfor overordentlig vigtig i de frivillighedsstrategier kommunerne opererer med. Det skal være let og transparent for foreninger og private at finde og anvende faciliteter. Visionerne for lokalebooking og ønsker er, at det foregår ligeså smidigt og effektivt som booking af flybilletter. Man skal kunne påbegynde og afslutte sin booking på én gang. Det skal være transparent for brugeren, hvad der er mulighed for, hvad der er ønsker om, og hvem der har fået tildelt ressourcerne. For det andet er kommunerne optaget af ikke at have for megen kapacitet af lokaler, haller etc. Det er væsentligt, at der ikke bygges og vedligeholdes unødvendig kapacitet. Udfordringen ved sæsonbookinger er kampen om de knappe ressourcer. Det er særlig tydeligt for svømmehaller, kunststofbaner til fodbold m.v. Det er her, der opstår konflikter, dvs. flere samtidige og uforenelige ønsker om anvendelse. Hvis det var muligt at flytte brugernes ønsker over på mindre ønskede anlæg, ydertider eller helt andre faciliteter, ville der opstå færre konflikter om de knappe ressourcer og højere anvendelsesgrad for de rigelige ressourcer. Det er egentlig den samme opgave Mærsk, flyselskaber, restauranter m.v. har med at få udnyttet kapaciteten bedst muligt. Rapporten fremlægger en løsning, hvor brugernes ansøgninger synliggøres for andre brugere, sammen med tildelingskriterier, således at brugerne tidligt inden kommunen bliver involveret, selv kan bidrage til at løse konflikter om knappe ressourcer. For det tredje indgår de faciliteter som lokalebooking anvender, i en række andre processer. Kommunens ejendomsservice vil planlægge og udføre rengøring og vedligeholdelse enten efter faste skemaer eller efter konkret planlægning. Forskellige brugere internt i kommunen vil ligeledes booke faciliteterne. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den systemmæssige vedligeholdelse af informationer om faciliteterne vedligeholdes ét sted, og at ændringer er synlige for alle brugere.

6 Genbrug tidligere ønsker/bookninger Nemt Klar det hele på en gang - også ekstraydelser, udstyr m.v. Søge bredt og åbent såvel som specifikt Bedre service Genbrug af data mellem foreningers løsninger og Åbent hvem der ønsker og har hvilke faciliteter Smartere lokaleudlån Transparent Effektive arbejdsgange Regler og kriterier skal være dynamisk synlige Nemt at få overblik, få klik Sammenhæng til back end og til teknisk personale - herunder ikke Tildelingskriterier ind i løsningen - synligt og operativt Effektivitet Synliggør ubrugte faciliteter Udnyt vores ressourcer Tællinger og overvågning af udnyttelse Aflysning og "last call" muligheder Sammenhæng til alle lokaler - også skolernes Regler Der er 4 hovedelementer, der er nødvendige for at matche en facilitet med en forenings/privats behov: Aktivitet F.eks. undervisning, fodbold... Inkl. undertyper og Brugere Hvor mange, alder og køn Sted Fra specifik facilitet til uspecificeret Hvornår Varighed, tidspunkter, gentagelse/en gang

7 Kombineret med oplysning om hvem brugeren er (f.eks. en forening med et specifikt formål), kan faciliteter tildeles ud fra ovenstående beskrivelse af aktiviteter. For at kunne lave en god lokaleudlånsproces skal: 1. Brugeren kunne se sine igangværende bookinger og typiske bookinger. Det er ikke mindst vigtigt if. sæsonbookinger, hvor det for mange foreninger blot er en gentagelse af sidste års bookinger. 2. For at adressere optimal ressourceudnyttelse, skal brugeren kunne se, hvor stor udnyttelsesgrad han/hun er registreret til at bruge sine tider i igangværende år. Samt oplyste medlemstal. 3. Beskrivelse og systematik for lokaler og faciliteter vedligeholdes i dag, som minimum, både af kultur- og fritidsforvaltningerne ift. lokaleudlån, kommunens ejendomsservice og skolerne. Det er muligt, at flere vedligeholder data. I rammearkitekturen arbejdes med en forretningsservice kaldet Ressourcetildeling. Meningen med denne er, at alle ressourcer beskrives med en standard, således at data kan deles og synkroniseres. Det vil reducere vedligeholdelsesarbejdet. Forretningsprocessen 1. Brugeren identificerer sig. I praksis kan det godt ske efter, at brugeren har beskrevet sine ønsker. Sagsbehandleren/systemet godkender brugeren som en person, der kan ansøge om lokaler/faciliteter. 2. Brugeren beskriver sit behov og ønske for næste sæson. Forud har kommunen på forskellig vis informeret om, at ønsker skal være indgivet inden en bestemt dato. Kommunen modtager og journaliserer ansøgningen (kan være i sagssystem og fagsystem) og returnerer en kvittering med ønskerne. Det kan foregå fuldautomatisk såvel som analogt, 3. Kommunen modtager løbende ønskerne frem til deadline, hvorefter der udarbejdes et forslag til fordeling. 4. Ved konflikter dvs. mange ønsker på samme facilitet i samme tidsrum afvikles en dialogfase med foreningerne og teknisk personale. Herefter fastsættes den endelige fordeling, der formidles til foreningerne og teknisk personale. 5. Da der er flere måneder fra ansøgning til tildeling, til holdstart - kan det være, at foreningen ikke får brug for lige så mange timer som først ansøgt. I det tilfælde meddeler nogle brugere, at behovet har vist sig mindre. Kommunen registrerer det ændrede behov og genfordeler evt. 6. Foreningerne har herefter en opgave med at fordele tider internt. 7. Hvis der er gebyr eller betaling forbundet med, at brugeren får tildelt en facilitet faktureres det, og brugeren betaler. 8. Teknisk personale stiller faciliteter til rådighed løbende og de anvendes løbende. Ind i mellem registreres den faktiske anvendelse. De centrale udfordringer er: Bookingløsningerne løser kun delvist behovet. De er ikke transparente mht. tildelingskriterier, sidste års bookinger, sammenhæng mellem ønsker og sidste års registrerede anvendelse eller medlemstal. Selve tildelingen styres ofte via regnemodeller. Hvor faciliteternes kapacitet sammenholdes med ønskerne.

8 Der er et lavt incitament for foreningerne til kun at ønske det, man faktisk har behov for. Det betyder, at faciliteterne ikke udnyttes godt nok, og at andre brugere ikke får deres ønsker opfyldt på trods af, at der faktisk er ledig kapacitet. Det tekniske personale er dyrt, hvis der skal åbnes faciliteter uden for normal åbningstid. Anvendelsesgraden af faciliteter er ubelyst, eller hvis den registreres, er den ofte tvivlsom. Analysens resultat er, at lokaleudlån skal ses i sammenhæng med administration af foreninger. Den fremtidige applikationsarkitektur for området omhandler både foreningsadministration og lokaleadministration. Ovenstående diagram viser, at det kan deles op i to systemer, der understøtter både selvbetjening og administration af de to områder. I det følgende beskriver vi hver af de 4 processer mere detaljeret og viser, hvordan de kan understøttes af logiske applikationer, og hvordan de deler oplysninger via logiske applikationsservices.

9 Figur 1 Selvbetjening af foreningsoplysninger Figur 2 Kommunens administration af foreningstilskud mv.

10 Figur 4 Selvbetjener lokaleudlån

11 Figur 5 Administrerer udlån af faciliteter

12 Migrering På kort sigt vil det ikke være muligt at basere selvbetjeningsløsningen på to-be situationen, fordi det ikke kan påregnes, at alle applikationsservices vil være udviklet og tilgængelige. Forudsætning for at anvende en logisk applikationsservice er, at den er defineret og implementeret. Nedenfor prøver vi at redegøre for, hvilke muligheder vi ser. Applikationsservice Status Handling Klassifikation (service) og Organisation (Service) som tilgængelig service for selvbetjeningsløsning. Organisation (service). Dokument (service). Klassifikation (service). Sag (service). Facilitetsstyring (service). De to services er specificeret som en del af sag- og dokumentstandarderne og findes implementeret. Det er kun 5 kommuner, der har APOS2. Der findes en Open Source udgave af Organisation (service), der vil kunne indgå i lokaleudlåns-systemer. Findes som Open Source, men i en ældre udgave. Flere leverandører har en implementering af dokument (service). Selvbetjeningsleverandørerne har en interesse i at udstille oplysninger med dokument standarderne. Dokument (service) kan rumme metadata om både almindelige dokumenter og om xml-dokumenter. De fysiske dokumenter vil aldrig blive gemt i dokumentservicen men være gemt i et filsystem eller et cms-system. Dokument (service) indeholder en reference til det fysiske dokument. Findes ikke som Open Source. Den findes som specifikation (standard). Er implementeret i flere ESDHsystemer. Er ikke specificeret eller udviklet. Men vi går ud fra, at der findes mange forskellige standardsystemer, der kan løse opgaven. Resultat af gennemført arkitekturanalyse Selvbetjeningsleverandørerne kan udvikle en service selv eller købe brugsret fra en leverandør. Organisation som selvstændig service findes som Open Source. KOMBIT anskaffer Klassifikation og Organisations service, som også vil kunne bruges. De forventes klar i Selvbetjeningsleverandøren vil kunne tilbyde de tilsluttede kommuner at bruge en organisationsservice. Det skal sikres, at der findes en dokument (service), der kan anvendes, og at den kan integrere til ESDH-leverandørernes løsning. KOMBIT stiller en dokument (service) til rådighed i løbet af Er ikke en del af selvbetjeningssystemerne. Leverandører af facility management systemer eller lokaleudlånssystemer inviteres til at medvirke til at udvikle en standard, som kan anvendes. Arkitekturprincipper Analysen er udført under hensyn til alle relevante principper.

13 Forretningsservices (fra rammearkitekturen) Forretningsservices (eget domæne) Fysiske services (fra fælles initiativer) Sag, Dokument, Organisation, Klassifikation, Digital Post. Facilitetsstyring. KOMBIT stiller service som støttesystemer til rådighed i løbet af DigitalPost findes. Fysiske services (fra eksterne leverandører) Fysiske services (egenudviklede) Standarder Sag og dokumentstandarderne. It-infrastruktur Sikkerhed Som del af selvbetjeningsløsningerne evt. suppleret med selvstændige services. Dokument service er den fælles komponent, der sikrer, at ansøgning er tilgængelig. Dokument kan implementeres som distribueret service altså flere udgaver af dokument i hver sin it-løsning, som indbyrdes udveksler dokumenter. Er underlagt selvbetjeningsleverandørernes sikkerhed.

14 Anvendelse af forretningsservices Marker ved brug af boksene på figuren, hvilke af rammearkitekturens forretningsservices, it-projektet anvender, samt om den fysiske service er fra fælles initiativer (eks. KOMBIT eller staten), eksterne leverandører eller egenudviklet. Den fælles rammearkitektur: Fælles forretningsservices Sag og dokument Styring og sikkerhed Sag Dokument Organisation Medarbejder Ressource Rettighed Koordinering Økonomi Referenceinformation Part Beskedfordeling Betaling Kontering Retskilde Klassifikation Arbejdsgang Autoritative grunddata Person Indkomst Virksomhed Ejendom Adresse Geografi Forretningsservice / applikationsservice Sag Dokument Digital Post (Dokument) Person Betaling Anvendelse Til automatisk journalisering og integration til ESDH. Er ikke absolut nødvendig, fordi man kan bruge ESDH og en MOX-agent, der forstår dokument-beskeder, og som har integration til ESDH. Dokument (service) kan registrere indgående og udgående dokumenter: Ansøgninger, bevillinger, afgørelser, vejledninger, vedtægter osv. Digital Post (system) bliver obligatorisk i 2013 for virksomheder. Alle formelle dokumenter til foreningen kan tilgå foreningerne med cvr-nummer og dermed behøver myndigheden ikke at have mange forskellige kontaktkanaler. Dokument (service) vil kunne sende til Digital Post med en agent. Person (grunddata) vil give oplysninger om, hvem der bor i kommunen og dermed er tilskudsberettiget og kan låne lokaler. Økonomi (system) til at udbetale foreningstilskud.

15 Forretningsservice / applikationsservice Beskedfordeling Organisation Anvendelse Skal bruges, når der er en ny registrering af et dokument, hvorved andre services eller agenter kan reagere, når egenskaberne er de rigtige f.eks. at ansøgningen er underskrevet. Organisation (service) kan registrere foreninger og interessefælleskaber. Klassifikation Klassifikation (service) bruges til at opmærke foreningerne med forskellige oplysninger.

16 Tidsplan for eventuel opdatering af arkitekturrapport Der er ikke planlagt flere arkitekturrapporter på dette område. Det er op til leverandørerne at designe og bygge løsninger. De skal leve op til brugevenligheds- og tilgængelighedskravene, og kravet til integration til ESDH med løsninger til kommunerne inden 1. december Kravspecificering 01. marts Løsningsdesign <DATO> 3.0 Byggefase <DATO> 4.0 Test <DATO> <DATO>

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme.

Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. 1. Indledning Nærværende notat indeholder en beskrivelse af udviklingsønsker inden for udlån/udleje af lokaler og ejendomme. Udviklingsønskerne

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system Generel løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Ski FUP...4 2. Generel løsningsbeskrivelse...6 3. Journalisering, sagsbehandlerstøtte og dokumenthåndtering...6

Læs mere