Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension"

Transkript

1 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden... 3 Hvad betyder standardsiden for jer?... 4 Standardsiden for folkepension - vist på Nordfyns Kommunes hjemmeside... 5 Hvad skal I gøre?... 5 Hvornår skal I gøre hvad?... 6 Få overblik i ugerne op til... 6 Oprydning på jeres hjemmeside... 6 Hvordan sikrer I jer, at I får ryddet alt op?... 7 Kig jeres sitetree i CMS-systemet igennem... 7 Foretag en søgning på Google... 8 Husk også at fjerne interne links... 8 Sider om helbredstillæg og personligt tillæg (opgavesplit)... 8 Placering af standardsiden... 8 Kontakt Udbetaling Danmark -linket på standardsiden... 9 Banneret på standardsiden... 9 Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk... 9 Sådan anvendes artikelimporten fra Borger.dk... 9 Hvis I allerede bruger artikelimporten Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk Liste over ord til søgning om folkepension på hjemmeside Eksempler på sider, der bør være slettet den 1. marts Standardafsnit om førtidspension Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk

2 Kontakt hotline til Udbetaling Danmark og borger.dk Hvis borgere vil ringe til Udbetaling Danmark Introduktion Den 1. marts overgår folkepension og udbetaling af førtidspension til Udbetaling Danmark. Det betyder, at jeres hjemmesider skal ændres, så borgere bliver henvist til borger.dk og Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger, når de søger information om folkepension og udbetaling af førtidspension. I har tidligere modtaget standardsider om familieydelser og barseldagpenge i forbindelse med, at Udbetaling Danmark overtog de to områder. Den 1. marts overgår boligstøtte og pension til Udbetaling Danmark, og vi har i den forbindelse udviklet nye standardsider. Dette dokument handler om standardsiden for folkepension og et standardafsnit om beregning og udbetaling af førtidspension. Dette er således en vejledning i, hvordan I implementerer standardsiden og standardafsnittet på jeres hjemmeside. Formålet er at sikre, at borgerne fra den 1. marts bliver henvist til Udbetaling Danmark og Udbetaling Danmarks information om pension på borger.dk. Det vil minimere antallet af henvendelser til kommunen, der burde være gået til Udbetaling Danmark. Se standardsiden på side 4. Det er vigtigt, at I læser vejledningen grundigt igennem, da der er en række ting, I skal gøre i forbindelse med, at ydelserne overgår til Udbetaling Danmark fx er det meget vigtigt, at I får ryddet op i det indhold om folke- og førtidspension, I har på jeres hjemmeside i dag. Da opgavesplittet et lidt specielt på både folkepension og førtidspension, er det også vigtigt, at det tydeligt fremgår på jeres hjemmeside, hvad I stadig varetager i kommunen dvs. helbredstillæg, personligt tillæg og tilkendelse af førtidspension. På den måde kan vi forhåbentlig undgå, at alt for mange borgere henvender sig det forkerte sted. Vi har i standardsiden og afsnittet om førtidspension også forsøgt at tydeliggøre opgavesplittet. Helbredstillæg, personligt tillæg og tilkendelse af førtidspension stadig i kommunen Kommunerne vil efter den 1. marts stadig varetage helbredstillæg, personligt tillæg og tilkendelse af førtidspension. Det bør fremgå af kommunernes hjemmesider. Læs mere om hvordan i afsnittene: Sider om helbredstillæg og personligt tillæg (opgavesplit) side 8 Standardafsnit om førtidspension side 15 2

3 Det er forskelligt, hvad I som kommune skal gøre på jeres hjemmeside i forhold til henholdsvis folkepension og førtidspension. Derfor er vejledningen delt op i et afsnit om hver ydelse: Standardsiden om folkepension Standardafsnittet om førtidspension VIGTIGT! Standardsiden og standardafsnittet må først være online fra den 1. marts 2013 men ryd gerne op på jeres hjemmeside i god tid inden. Standardsiden om folkepension Standardsiden om folkepension beskriver både selve grundydelsen, folkepension, og de forskellige tillæg, man som folkepensionist kan få. Når der i denne vejledning refereres til standardsiden for folkepension, skal det altså forstås som standardsiden for folkepension og tillæggene til folkepension. Vær opmærksom på, at det kun er varmetillæg og ældrechecken, der overgår til Udbetaling Danmark. Helbredstillæg og personligt tillæg bliver i kommunerne. Dette fremgår af standardsiden for folkepension, der for helhedens skyld omhandler alle fire typer tillæg. Standardsiden vil linke til siderne om helbredstillæg og personligt tillæg på borger.dk, ligesom den gør det for de ydelser, Udbetaling Danmark overtager. Nederst på standardsiden har vi placeret et afsnit med kontaktinformationer, hvor vi fremhæver, hvem man skal kontakte om hvilke tillæg. Formålet med standardsiden Udbetaling Danmark overtager den 1. marts 2013 sagsbehandlingen og udbetalingen af folkepension fra kommunerne. I den forbindelse bliver alle de tekster om folkepension, der ligger på borger.dk, opdateret og gennemskrevet, så de er i overensstemmelse med den nye lovgivning og den måde, Udbetaling Danmark administrerer folkepension på. Udbetaling Danmark ønsker at sikre, at kommunikationen om folkepension på tværs af kommunernes hjemmesider er korrekt og opdateret. Derfor tilbyder vi jer en standardside, som I kan benytte på jeres hjemmeside. Standardsiden vil: introducere borgeren til folkepension 3

4 linke til borger.dk, hvor man kan læse mere og betjene sig selv digitalt gøre opmærksom på, at det ikke længere er kommunen, men Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler folkepension. Standardsiden er kortfattet og signalerer, at folkepension ikke længere er en ydelse, I skal udbetale i kommunen. Siden er brugertestet og afprøvet i en pilotudgave hos en række kommuner. Herefter er den blevet tilpasset, så den bedst muligt opfylder de ovenstående formål. Standardsider for de andre sagsområder Der er også udarbejdet en standardside om boligstøtte. Den skal ligesom standardsiden om folkepension benyttes fra den 1. marts Der er udarbejdet en særskilt vejledning til implementeringen af standardsiden om boligstøtte. Hvad betyder standardsiden for jer? Standardsiden vil være vedligeholdelsesfri for jer. Ved at implementere den på jeres hjemmeside vil I ikke længere skulle bruge ressourcer på at kommunikere om områder, I ikke længere har ansvaret for. I sikrer samtidig, at den information, der står på jeres hjemmeside, er korrekt. Kun ved gennemgribende lovændringer kan det blive aktuelt at ændre standardsidens indhold. Endelig vil borgerne blive ledt over på borger.dk, hvor de kan finde information om folkepension og kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark. Standardsiderne skal medvirke til, at henvendelser om folkepension bliver omdirigeret til Udbetaling Danmark, så jeres borgerservice ikke bliver belastet mere end højst nødvendigt. 4

5 Standardsiden for folkepension - vist på Nordfyns Kommunes hjemmeside Hvad skal I gøre? Der er to forskellige måder at implementere standardsiden på: 1. I kan importere begge standardsider fra borger.dk 2. I kan sætte dem manuelt op i jeres CMS-system Vi vil senere i vejledningen gennemgå, hvordan I skal gøre, alt efter hvilken fremgangsmetode I vælger. 5

6 Hvornår skal I gøre hvad? Februar Få overblik over folkepension på jeres hjemmeside Ultimo februar Ryd op på hjemmesiden, og gør klar til standardsiden 1. marts Standardsiden er det eneste, I har om folkepension på jeres hjemmeside Da myndighedsovergangen for folkepension sker natten til den 1. marts, er det vigtigt, at I implementerer standardsiden så tæt på dette tidspunkt som muligt. Hvis siden kommer på efter den 1. marts, må I forvente, at borgeren fortsat henvender sig til jer. Hvis de kommer på før, vil borgerne blive henvist til Udbetaling Danmark, som det imidlertid først er muligt at komme i kontakt med fra den 1. marts, og borgerne vil derfor opleve at ringe forgæves. Vi anbefaler derfor, at I lægger siden på som det sidste I gør, inden I går hjem fra arbejde torsdag den 28. februar. Få overblik i ugerne op til I ugerne op til den 1. marts bør I gennemgå jeres hjemmeside og få identificeret det indhold, der skal slettes samtidig med, at I sætter jer ind i, hvordan I implementerer standardsiden. Den sidste dag i februar foretager I så selve implementeringen af siden dvs. sletter jeres nuværende indhold om folkepension og implementerer standardsiden. På den måde mindsker I risikoen for, at de borgere, der søger information på kommunens hjemmeside, vil falde mellem to stole i forbindelse med myndighedsskiftet. Det er ikke kun forældet tekstindhold om folkepension, I skal være opmærksomme på at fjerne, men også kontaktoplysninger til Borgerservice i forbindelse med folkepension. Mange kommuner oplyser telefonnumre og åbningstider på Borgerservice i en boks i højre side af den del af hjemmesiden, der handler om folkepension. Sådanne bokse må ikke fremgå på standardsiden om folkepension fra den 1. marts. Oprydning på jeres hjemmeside Før I lægger standardsiden ud på jeres hjemmeside, skal I rydde op i det indhold, I har liggende i dag. Det gælder ikke kun de sider, der handler specifikt om folkepension, men også den information, I har på tværgående sider om fx sagsbehandlingstider. Når standardsiden er implementeret, bør den være det eneste indhold, I har på jeres hjemmeside om folkepension. Dette er for at sikre, at brugeren ikke bliver mødt af information, der fortæller, at I er myndighed på området, samt for I kan undgå en del henvendelser ved at præcisere indholdet på jeres hjemmeside. 6

7 Det er derfor afgørende, at I fjerner alt det indhold, I har liggende på jeres hjemmeside om folkepension, når Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret. Det gælder: Sider om folkepension Det gælder både sider med forklaringer og beskrivelser af, hvad man kan få i folkepension, og sider, der introducerer selvbetjeningsløsninger på området. Selvbetjeningsløsninger I skal slette de indgange til selvbetjeningsløsninger, der ligger på jeres hjemmeside om folkepension, fx Pensionsguiden. Blanketter Hvis I har blanketter til fx ansøgning af folkepension liggende på jeres hjemmeside, skal I fjerne dem. De vil ikke kunne bruges efter den 1. marts Kommunikationsmateriale om folkepension Hvis I har fået produceret pdf-foldere, vejledninger, visuelle guides, film eller lignende materiale om folkepension, er det også vigtigt, at I sikrer jer, at informationerne i disse materialer er korrekte. Overvej evt. om I ved at slette dem kan undgå henvendelser om folkepension. Beregnere Digitale beregnere, der giver overblik over, hvad borgeren kan få i folkepension, bør I slette. Oversigt over sagsbehandlingstider Hvis I har oversigter, fx i pdf-format, om sagsbehandlingstider, skal I huske at fjerne information om sagsbehandlingstider for folkepension. Kontaktoplysninger på kommunale medarbejdere, der står for folkepension Hvis I har en kontaktside på jeres hjemmeside, hvor det fremgår, hvilke medarbejdere der arbejder med folkepension, bør I rette denne kontaktside til. Kontaktoplysninger til fx Borgerservice bør også fjernes fra eventuel boks i højre side på den side, hvor I implementerer standardsiden. Til sidst i denne vejledning har vi indsat eksempler på nogle af de ting I skal huske at slette. Hvordan sikrer I jer, at I får ryddet alt op? Kig jeres sitetree i CMS-systemet igennem De fleste har et godt overblik over, hvad der ligger på deres hjemmeside om folkepension. Men husk alligevel, ud over at gennemgå hele jeres sitetree i CMS-systemet, at lave en søgning for at få det hele med. 7

8 Foretag en søgning på Google Måske kan det være tilstrækkeligt at lave en søgning på folkepension, pension, varmetillæg og andre relaterede begreber på jeres egen hjemmesides søgefunktion, men det kan også være en god ide at lave samme søgning i Google. Søg fx på site:xxkommune.dk folkepension (erstat den røde tekst med jeres hjemmesides domænenavn, fx stevns.dk) for at undersøge, om der skulle være indhold om folkepension et sted på jeres hjemmeside, som I ikke er opmærksomme på. Vi har til sidst i dokumentet indsat en liste over ord, som det vil være relevant at søge på, når I skal finde indhold om folkepension på jeres hjemmesider. Mange sider og vejledninger om folkepension kan være søgbare på Google, selv om de er fjernet fra kommunens egen hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at I sørger for ikke kun at fjerne links og henvisninger ind til disse sider på jeres hjemmeside, men at I sletter siderne helt fra jeres server. Husk også at fjerne interne links Det er vigtigt, at I ikke kun sletter hele eller dele af sider, der omhandler folkepension, men også fjerner interne links til disse sider eller i stedet får dem til at linke til standardsiden. I kan også vælge at linke direkte til borger.dk, men det er bedst, I dirigerer borgerne gennem standardsiden, så de får muligheden for at læse teksten om myndighedsskiftet på standardsiden. Se eksempel på sider sidst i vejledningen. Sider om helbredstillæg og personligt tillæg (opgavesplit) Som tidligere nævnt er det ikke alt på folkepensionsområdet, der overgår til Udbetaling Danmark helbredstillæg og personligt tillæg bliver i kommunen. Skulle I derfor ønske at bevare nuværende sider om de to tillæg efter den 1. marts, kan disse sider sagtens fungere sammen med standardsiden. Vær dog opmærksom på, at de to tillæg også omtales på standardsiden, og at der fra den bliver linket til siderne om helbredstillæg og personligt tillæg på borger.dk. Hvis I implementerer siden manuelt, kan I overveje, om I vil linke til siderne om helbredstillæg og personligt tillæg på jeres egen hjemmeside frem for til siderne på borger.dk. Placering af standardsiden Når I først har fået ryddet ud i det nuværende indhold om folkepension på jeres hjemmeside, skal I finde ud af, hvor I vil placere standardsiden. Vores anbefaling er, at I lægger den det samme sted, som det gamle indhold lå. Hvis det har ligget forskellige steder, så placér standardsiden der, hvor det meste af det gamle indhold lå samlet. I kan evt. lave interne links til standardsiden på de andre sider. Hvilke menupunkter, folkepension ligger under, varierer fra kommune til kommune. Det er ikke afgørende, at alle kommuner har samme struktur på deres hjemmeside. Det vigtige er, at borgerne nemt kan finde frem til standardsiden. 8

9 Kontakt Udbetaling Danmark -linket på standardsiden Nederst på begge standardsider er et link i denne sætning: Du kan også kontakte Udbetaling Danmark. Dette link må ikke linke til da det er en side for journalister, samarbejdspartnere og nye medarbejdere ikke for borgere. Det link, I skal bruge, er angivet på borger.dk sammen med råtekst, banner og de øvrige links. Læs mere om dette på de følgende sider. Banneret på standardsiden Vi anbefaler, at I bruger banneret om folkepension på standardsiden - enten horisontalt over standardsidens tekst eller i højre eller venstre side i vertikal form. I kan finde banneret i forskellige størrelser på Se mere herom på de følgende sider. Det er vigtigt, at I laver et link fra banneret ind til Undersøgelser viser, at man intuitivt vil klikke på et billede, og at man forventer at blive ledt ind på en relevant side. Hvis I sørger for, at banneret linker, kan I lede mange borgere på rette spor. Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk Artikelimporten er en gratis service, som kan anvendes til at importere borger.dk s artikler til kommunernes hjemmesider. En stor del af kommunerne benytter sig på nuværende tidspunkt af muligheden. I dag foregår artikelimporten i langt de fleste tilfælde sådan, at man henter de samme artikler/sider som dem, der ligger på borger.dk. Men for de sagsområder, Udbetaling Danmark varetager, er det anderledes. Vi mener ikke, at I som kommuner bør have meget information om folkepension på jeres hjemmeside, når kommunen ikke længere har myndighedsansvaret for området. Derfor har vi udarbejdet standardsiden. Og fra den 1. marts vil de være det eneste indhold om folkepension, det bliver muligt at importere fra borger.dk. Bemærk dog, at det efter den 1. marts stadig vil være muligt at importere siderne om helbredstillæg og personligt tillæg fra borger.dk. Som nævnt vil standardsiden som udgangspunkt ikke blive ændret. Kun ved gennemgribende lovændringer eller lignende kan det blive aktuelt. Skulle det ske, at siden må tilpasses, vil det ske helt automatisk for de kommuner, der importerer fra borger.dk. Med andre ord vil I altså ikke længere skulle bruge webressourcer på folkepension, hvis I importerer standardsiden fra borger.dk. Sådan anvendes artikelimporten fra Borger.dk For at kunne importere artikler fra borger.dk, skal I tilkøbe et modul til jeres CMS-system. Der findes moduler til langt de fleste CMS er, som CMS-leverandører og webbureauer tilbyder. Nogle af disse er open source, blandt andet forskellige moduler fra TYPO3, DRUPAL, UMBRACO (kommer snart), og RSS/ATOM Feed Wrapper. Jeres cms-leverandør eller webbureau kan hjælpe med at finde ud af, hvordan jeres kommune kommer i gang. 9

10 Alt efter hvilket modul, I vælger, er der forskellige fremgangsmåder. I kan læse mere om de forskellige moduler, og hvordan I importerer fra borger.dk på digitaliser.dk. På borger.dk kan I læse om artikelimporten her: https://www.borger.dk/for-myndigheder/sider/artikelimport.aspx Gruppe på digitaliser.dk om artikelimport På digitaliser.dk er der oprettet en gruppe for de kommuner, der benytter artikelimporten: Fra medio februar vil de to url er, der skal benyttes for at importere standardsiderne via artikelimporten, blive lagt ud i denne gruppe. Hvis I allerede bruger artikelimporten Hvis I plejer at importere artiklerne om folkepension fra borger.dk, vil I formentlig have flere sider om folkepension i dag. Er det tilfældet, skal I være særligt opmærksomme på, at I skal tilpasse jeres hjemmeside, så I fra den 1. marts kun har én side, der handler om folkepension, varmetillæg og ældrechecken nemlig standardsiden. Standardsiden vil være en ny artikel, som I skal importere og publicere samtidig med, at I afpublicerer de andre sider om folkepension. Det er vigtigt, at I afpublicerer og sletter gamle sider, så standardsiden er den eneste side om folkepension, varmetillæg og ældrecheck, I har fra den 1. marts. Online-banneret til standardsiden skal I selv indsætte, efter at I har importereret teksten fra borger.dk. Husk at lave et link fra banneret til borger.dk/folkepension. Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk Hvis I ikke har artikelimport, skal I implementere standardsiderne manuelt i jeres CMS-system. På borger.dk finder I standardsidens råtekst og links samt banneret til standardsiden via denne sti: For myndigheder Produkter og services Udbetaling Danmark Standardsider Det er også her, standardsiderne om de andre ydelser ligger. Standardsiden er blevet brugertestet og opbygget optimalt i forhold til brugernes behov. Det er derfor vigtigt, at I ikke klipper i teksten, udvælger afsnit/tekstbidder eller tilføjer informationer til standardsiden, men sætter den op, som den er. Det er også vigtigt, at I husker at sætte banneret ind i toppen af standardsiden og laver et link fra banneret til borger.dk/folkepension. Ændrer I på standardsiden, kan Udbetaling Danmark ikke længere garantere for, at informationen er korrekt, og I skal derfor selv i langt højere grad sikre, at siden er opdateret. I kan hente standardsidens indhold her: 10

11 Som udgangspunkt vedligeholdelsesfri Når I vælger at implementere siden manuelt, vil den være så godt som vedligeholdelsesfri. Der kan dog ske større lovændringer eller andet, der kræver justeringer af siden, men vi informerer jer om det, hvis det bliver nødvendigt at ændre standardsiden. Liste over ord til søgning om folkepension på hjemmeside Folkepension Pension Folkepensionist Varmetillæg Supplerende pensionsydelse Udskyd folkepension Opsat folkepension Søg folkepension Ældrecheck Eksempler på sider, der bør være slettet den 1. marts Eksempel på side fra Lemvig kommune, der skal slettes/erstattes med standardsiden: 11

12 Eksempel på introduktion/link til selvbetjening fra Bornholm Kommune, der bør slettes: 12

13 Eksempel på boks med kontaktoplysninger fra Mariagerfjord Kommune, der bør slettes: 13

14 Eksempel på side med sagsbehandlingstider fra Silkeborg Kommune, der bør rettes til, så tider vedrørende folkepension ikke længere fremgår: 14

15 Standardafsnit om førtidspension Det er kun udbetalingen og beregning af førtidspension, der den 1. marts 2013 overgår til Udbetaling Danmark. Tilkendelsen af førtidspension vil fortsat være kommunernes ansvar. Derfor bør det i en vis udstrækning stadig være jer, som står for kommunikationen om førtidspension. Derfor er der ikke blevet lavet en standardside for området. I stedet har Udbetaling Danmark udviklet et såkaldt standardafsnit, der omhandler netop udbetaling og beregning af førtidspension. I bør implementere det på siden om førtidspension på jeres hjemmeside, da I med det vil sikre, at borgeren bliver gjort opmærksom på opgavedelingen på området og i hvilke tilfælde, man skal kontakte Udbetaling Danmark. Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk Benytter I allerede artikelimport fra borger.dk og importerer en eller flere artikler om førtidspension, skal I efter den 1. marts blot fortsætte med det. Siderne på borger.dk vil være opdaterede i forhold til den opgavedeling, der kommer til at være mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk De kommuner, der ikke benytter artikelimport fra borger.dk, kan hente standardafsnittet som rå tekst på borger.dk og implementere det manuelt på deres egen hjemmeside. Standardafsnittet kan findes via adressen Kontakt hotline til Udbetaling Danmark og borger.dk Der er hjælp at hente, hvis I får brug for det undervejs i implementeringen af standardsiden og standardafsnittet. Vi skelner mellem en indholdsmæssig og en teknisk support. Hvis I er i tvivl om struktur på hjemmesiden, indholdet på siden eller har generelle spørgsmål til overgangen mellem kommune og Udbetaling Danmark, kan I kontakte: Mikkel Rydzy fra Udbetaling Danmark: Telefon: Mail: Har I derimod spørgsmål til det tekniske setup, og hvordan I kan importere, kan I få svar på de mest almindelige spørgsmål på og ellers kan I kontakte: Brian Nielsen fra borger.dk Telefon: Mail: 15

16 Hvis borgere vil ringe til Udbetaling Danmark Der er oprettet forskellige telefonnumre til Udbetaling Danmark, alt efter om henvendelsen drejer sig om familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte eller pension. Hvis en borger efter den 1. marts henvender sig til jer som kommune angående folkepension eller udbetaling af førtidspension, skal I henvise dem til dette tlf.nr: NB! I må ikke give nummeret videre før den 1. marts. 16

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside

Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside December 2012 De fleste kommuner ændrede deres hjemmesider i forbindelse med, at barseldagpenge overgik til Udbetaling Danmark den

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Marts 2013 Danmark Side 1 Indhold FORORD OG KONTAKT... 2 ADGANG TIL WHOLESALE ONLINE... 3 SUPPORT... 3 FORSIDE PÅ WHOLESALE ONLINE...

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Konsekvensberegner. Hurtig guide

Konsekvensberegner. Hurtig guide Konsekvensberegner Hurtig guide Ekstra indtægts størrelse Ekstra indtægts størrelse - sådan gør du: Oplys, hvor meget du fremover forventer at tjene ekstra. Fx skal du skrive 5.000 kr., hvis du i dag tjener

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark

Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Informationsmøde om Social Pension til Udbetaling Danmark Intro til Markedsdialog Udbetaling Danmark casen KUP- Konkurrence udsættelses programmet Pensionssystemet, overordnet arkitektur og udbudsplan

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Vejledning til hjemmesiden

Vejledning til hjemmesiden Vejledning til hjemmesiden Menu I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold. Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten folde sig ud med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Et subsite i Umbraco

Et subsite i Umbraco Et subsite i Umbraco Agenda Hvad er Umbraco Login i CMS Gennemgang af CMS Opret et forløb Workshop Hvad er Umbraco Umbraco er et Dansk Content Management System (CMS). Det benyttes bl.a. Af Wired, Heinz,

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Introduktion og indholdsoversigt

Introduktion og indholdsoversigt Introduktion og indholdsoversigt Denne guide omhandler kursus oprettelse i et web-modul (KOSMO). Processen gør det muligt at oprette en mindre mængde kurser af gangen, og dermed gå til og fra kursusoprettelsen.

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk Windows Vista NemID og Borger.dk side 1 af9 1) Gå ind på www.borger.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på (øverst) Denne boks kommer frem: Hvis du klikker i den lille boks

Læs mere

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Tillykke med din Google AdWords Voucher. Nu kan du blive synlig for nye kunder og udvide din forretning online. Nu skal du i gang og have oprettet din AdWords

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere