Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension"

Transkript

1 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden... 3 Hvad betyder standardsiden for jer?... 4 Standardsiden for folkepension - vist på Nordfyns Kommunes hjemmeside... 5 Hvad skal I gøre?... 5 Hvornår skal I gøre hvad?... 6 Få overblik i ugerne op til... 6 Oprydning på jeres hjemmeside... 6 Hvordan sikrer I jer, at I får ryddet alt op?... 7 Kig jeres sitetree i CMS-systemet igennem... 7 Foretag en søgning på Google... 8 Husk også at fjerne interne links... 8 Sider om helbredstillæg og personligt tillæg (opgavesplit)... 8 Placering af standardsiden... 8 Kontakt Udbetaling Danmark -linket på standardsiden... 9 Banneret på standardsiden... 9 Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk... 9 Sådan anvendes artikelimporten fra Borger.dk... 9 Hvis I allerede bruger artikelimporten Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk Liste over ord til søgning om folkepension på hjemmeside Eksempler på sider, der bør være slettet den 1. marts Standardafsnit om førtidspension Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk

2 Kontakt hotline til Udbetaling Danmark og borger.dk Hvis borgere vil ringe til Udbetaling Danmark Introduktion Den 1. marts overgår folkepension og udbetaling af førtidspension til Udbetaling Danmark. Det betyder, at jeres hjemmesider skal ændres, så borgere bliver henvist til borger.dk og Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger, når de søger information om folkepension og udbetaling af førtidspension. I har tidligere modtaget standardsider om familieydelser og barseldagpenge i forbindelse med, at Udbetaling Danmark overtog de to områder. Den 1. marts overgår boligstøtte og pension til Udbetaling Danmark, og vi har i den forbindelse udviklet nye standardsider. Dette dokument handler om standardsiden for folkepension og et standardafsnit om beregning og udbetaling af førtidspension. Dette er således en vejledning i, hvordan I implementerer standardsiden og standardafsnittet på jeres hjemmeside. Formålet er at sikre, at borgerne fra den 1. marts bliver henvist til Udbetaling Danmark og Udbetaling Danmarks information om pension på borger.dk. Det vil minimere antallet af henvendelser til kommunen, der burde være gået til Udbetaling Danmark. Se standardsiden på side 4. Det er vigtigt, at I læser vejledningen grundigt igennem, da der er en række ting, I skal gøre i forbindelse med, at ydelserne overgår til Udbetaling Danmark fx er det meget vigtigt, at I får ryddet op i det indhold om folke- og førtidspension, I har på jeres hjemmeside i dag. Da opgavesplittet et lidt specielt på både folkepension og førtidspension, er det også vigtigt, at det tydeligt fremgår på jeres hjemmeside, hvad I stadig varetager i kommunen dvs. helbredstillæg, personligt tillæg og tilkendelse af førtidspension. På den måde kan vi forhåbentlig undgå, at alt for mange borgere henvender sig det forkerte sted. Vi har i standardsiden og afsnittet om førtidspension også forsøgt at tydeliggøre opgavesplittet. Helbredstillæg, personligt tillæg og tilkendelse af førtidspension stadig i kommunen Kommunerne vil efter den 1. marts stadig varetage helbredstillæg, personligt tillæg og tilkendelse af førtidspension. Det bør fremgå af kommunernes hjemmesider. Læs mere om hvordan i afsnittene: Sider om helbredstillæg og personligt tillæg (opgavesplit) side 8 Standardafsnit om førtidspension side 15 2

3 Det er forskelligt, hvad I som kommune skal gøre på jeres hjemmeside i forhold til henholdsvis folkepension og førtidspension. Derfor er vejledningen delt op i et afsnit om hver ydelse: Standardsiden om folkepension Standardafsnittet om førtidspension VIGTIGT! Standardsiden og standardafsnittet må først være online fra den 1. marts 2013 men ryd gerne op på jeres hjemmeside i god tid inden. Standardsiden om folkepension Standardsiden om folkepension beskriver både selve grundydelsen, folkepension, og de forskellige tillæg, man som folkepensionist kan få. Når der i denne vejledning refereres til standardsiden for folkepension, skal det altså forstås som standardsiden for folkepension og tillæggene til folkepension. Vær opmærksom på, at det kun er varmetillæg og ældrechecken, der overgår til Udbetaling Danmark. Helbredstillæg og personligt tillæg bliver i kommunerne. Dette fremgår af standardsiden for folkepension, der for helhedens skyld omhandler alle fire typer tillæg. Standardsiden vil linke til siderne om helbredstillæg og personligt tillæg på borger.dk, ligesom den gør det for de ydelser, Udbetaling Danmark overtager. Nederst på standardsiden har vi placeret et afsnit med kontaktinformationer, hvor vi fremhæver, hvem man skal kontakte om hvilke tillæg. Formålet med standardsiden Udbetaling Danmark overtager den 1. marts 2013 sagsbehandlingen og udbetalingen af folkepension fra kommunerne. I den forbindelse bliver alle de tekster om folkepension, der ligger på borger.dk, opdateret og gennemskrevet, så de er i overensstemmelse med den nye lovgivning og den måde, Udbetaling Danmark administrerer folkepension på. Udbetaling Danmark ønsker at sikre, at kommunikationen om folkepension på tværs af kommunernes hjemmesider er korrekt og opdateret. Derfor tilbyder vi jer en standardside, som I kan benytte på jeres hjemmeside. Standardsiden vil: introducere borgeren til folkepension 3

4 linke til borger.dk, hvor man kan læse mere og betjene sig selv digitalt gøre opmærksom på, at det ikke længere er kommunen, men Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler folkepension. Standardsiden er kortfattet og signalerer, at folkepension ikke længere er en ydelse, I skal udbetale i kommunen. Siden er brugertestet og afprøvet i en pilotudgave hos en række kommuner. Herefter er den blevet tilpasset, så den bedst muligt opfylder de ovenstående formål. Standardsider for de andre sagsområder Der er også udarbejdet en standardside om boligstøtte. Den skal ligesom standardsiden om folkepension benyttes fra den 1. marts Der er udarbejdet en særskilt vejledning til implementeringen af standardsiden om boligstøtte. Hvad betyder standardsiden for jer? Standardsiden vil være vedligeholdelsesfri for jer. Ved at implementere den på jeres hjemmeside vil I ikke længere skulle bruge ressourcer på at kommunikere om områder, I ikke længere har ansvaret for. I sikrer samtidig, at den information, der står på jeres hjemmeside, er korrekt. Kun ved gennemgribende lovændringer kan det blive aktuelt at ændre standardsidens indhold. Endelig vil borgerne blive ledt over på borger.dk, hvor de kan finde information om folkepension og kontaktoplysninger til Udbetaling Danmark. Standardsiderne skal medvirke til, at henvendelser om folkepension bliver omdirigeret til Udbetaling Danmark, så jeres borgerservice ikke bliver belastet mere end højst nødvendigt. 4

5 Standardsiden for folkepension - vist på Nordfyns Kommunes hjemmeside Hvad skal I gøre? Der er to forskellige måder at implementere standardsiden på: 1. I kan importere begge standardsider fra borger.dk 2. I kan sætte dem manuelt op i jeres CMS-system Vi vil senere i vejledningen gennemgå, hvordan I skal gøre, alt efter hvilken fremgangsmetode I vælger. 5

6 Hvornår skal I gøre hvad? Februar Få overblik over folkepension på jeres hjemmeside Ultimo februar Ryd op på hjemmesiden, og gør klar til standardsiden 1. marts Standardsiden er det eneste, I har om folkepension på jeres hjemmeside Da myndighedsovergangen for folkepension sker natten til den 1. marts, er det vigtigt, at I implementerer standardsiden så tæt på dette tidspunkt som muligt. Hvis siden kommer på efter den 1. marts, må I forvente, at borgeren fortsat henvender sig til jer. Hvis de kommer på før, vil borgerne blive henvist til Udbetaling Danmark, som det imidlertid først er muligt at komme i kontakt med fra den 1. marts, og borgerne vil derfor opleve at ringe forgæves. Vi anbefaler derfor, at I lægger siden på som det sidste I gør, inden I går hjem fra arbejde torsdag den 28. februar. Få overblik i ugerne op til I ugerne op til den 1. marts bør I gennemgå jeres hjemmeside og få identificeret det indhold, der skal slettes samtidig med, at I sætter jer ind i, hvordan I implementerer standardsiden. Den sidste dag i februar foretager I så selve implementeringen af siden dvs. sletter jeres nuværende indhold om folkepension og implementerer standardsiden. På den måde mindsker I risikoen for, at de borgere, der søger information på kommunens hjemmeside, vil falde mellem to stole i forbindelse med myndighedsskiftet. Det er ikke kun forældet tekstindhold om folkepension, I skal være opmærksomme på at fjerne, men også kontaktoplysninger til Borgerservice i forbindelse med folkepension. Mange kommuner oplyser telefonnumre og åbningstider på Borgerservice i en boks i højre side af den del af hjemmesiden, der handler om folkepension. Sådanne bokse må ikke fremgå på standardsiden om folkepension fra den 1. marts. Oprydning på jeres hjemmeside Før I lægger standardsiden ud på jeres hjemmeside, skal I rydde op i det indhold, I har liggende i dag. Det gælder ikke kun de sider, der handler specifikt om folkepension, men også den information, I har på tværgående sider om fx sagsbehandlingstider. Når standardsiden er implementeret, bør den være det eneste indhold, I har på jeres hjemmeside om folkepension. Dette er for at sikre, at brugeren ikke bliver mødt af information, der fortæller, at I er myndighed på området, samt for I kan undgå en del henvendelser ved at præcisere indholdet på jeres hjemmeside. 6

7 Det er derfor afgørende, at I fjerner alt det indhold, I har liggende på jeres hjemmeside om folkepension, når Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret. Det gælder: Sider om folkepension Det gælder både sider med forklaringer og beskrivelser af, hvad man kan få i folkepension, og sider, der introducerer selvbetjeningsløsninger på området. Selvbetjeningsløsninger I skal slette de indgange til selvbetjeningsløsninger, der ligger på jeres hjemmeside om folkepension, fx Pensionsguiden. Blanketter Hvis I har blanketter til fx ansøgning af folkepension liggende på jeres hjemmeside, skal I fjerne dem. De vil ikke kunne bruges efter den 1. marts Kommunikationsmateriale om folkepension Hvis I har fået produceret pdf-foldere, vejledninger, visuelle guides, film eller lignende materiale om folkepension, er det også vigtigt, at I sikrer jer, at informationerne i disse materialer er korrekte. Overvej evt. om I ved at slette dem kan undgå henvendelser om folkepension. Beregnere Digitale beregnere, der giver overblik over, hvad borgeren kan få i folkepension, bør I slette. Oversigt over sagsbehandlingstider Hvis I har oversigter, fx i pdf-format, om sagsbehandlingstider, skal I huske at fjerne information om sagsbehandlingstider for folkepension. Kontaktoplysninger på kommunale medarbejdere, der står for folkepension Hvis I har en kontaktside på jeres hjemmeside, hvor det fremgår, hvilke medarbejdere der arbejder med folkepension, bør I rette denne kontaktside til. Kontaktoplysninger til fx Borgerservice bør også fjernes fra eventuel boks i højre side på den side, hvor I implementerer standardsiden. Til sidst i denne vejledning har vi indsat eksempler på nogle af de ting I skal huske at slette. Hvordan sikrer I jer, at I får ryddet alt op? Kig jeres sitetree i CMS-systemet igennem De fleste har et godt overblik over, hvad der ligger på deres hjemmeside om folkepension. Men husk alligevel, ud over at gennemgå hele jeres sitetree i CMS-systemet, at lave en søgning for at få det hele med. 7

8 Foretag en søgning på Google Måske kan det være tilstrækkeligt at lave en søgning på folkepension, pension, varmetillæg og andre relaterede begreber på jeres egen hjemmesides søgefunktion, men det kan også være en god ide at lave samme søgning i Google. Søg fx på site:xxkommune.dk folkepension (erstat den røde tekst med jeres hjemmesides domænenavn, fx stevns.dk) for at undersøge, om der skulle være indhold om folkepension et sted på jeres hjemmeside, som I ikke er opmærksomme på. Vi har til sidst i dokumentet indsat en liste over ord, som det vil være relevant at søge på, når I skal finde indhold om folkepension på jeres hjemmesider. Mange sider og vejledninger om folkepension kan være søgbare på Google, selv om de er fjernet fra kommunens egen hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at I sørger for ikke kun at fjerne links og henvisninger ind til disse sider på jeres hjemmeside, men at I sletter siderne helt fra jeres server. Husk også at fjerne interne links Det er vigtigt, at I ikke kun sletter hele eller dele af sider, der omhandler folkepension, men også fjerner interne links til disse sider eller i stedet får dem til at linke til standardsiden. I kan også vælge at linke direkte til borger.dk, men det er bedst, I dirigerer borgerne gennem standardsiden, så de får muligheden for at læse teksten om myndighedsskiftet på standardsiden. Se eksempel på sider sidst i vejledningen. Sider om helbredstillæg og personligt tillæg (opgavesplit) Som tidligere nævnt er det ikke alt på folkepensionsområdet, der overgår til Udbetaling Danmark helbredstillæg og personligt tillæg bliver i kommunen. Skulle I derfor ønske at bevare nuværende sider om de to tillæg efter den 1. marts, kan disse sider sagtens fungere sammen med standardsiden. Vær dog opmærksom på, at de to tillæg også omtales på standardsiden, og at der fra den bliver linket til siderne om helbredstillæg og personligt tillæg på borger.dk. Hvis I implementerer siden manuelt, kan I overveje, om I vil linke til siderne om helbredstillæg og personligt tillæg på jeres egen hjemmeside frem for til siderne på borger.dk. Placering af standardsiden Når I først har fået ryddet ud i det nuværende indhold om folkepension på jeres hjemmeside, skal I finde ud af, hvor I vil placere standardsiden. Vores anbefaling er, at I lægger den det samme sted, som det gamle indhold lå. Hvis det har ligget forskellige steder, så placér standardsiden der, hvor det meste af det gamle indhold lå samlet. I kan evt. lave interne links til standardsiden på de andre sider. Hvilke menupunkter, folkepension ligger under, varierer fra kommune til kommune. Det er ikke afgørende, at alle kommuner har samme struktur på deres hjemmeside. Det vigtige er, at borgerne nemt kan finde frem til standardsiden. 8

9 Kontakt Udbetaling Danmark -linket på standardsiden Nederst på begge standardsider er et link i denne sætning: Du kan også kontakte Udbetaling Danmark. Dette link må ikke linke til da det er en side for journalister, samarbejdspartnere og nye medarbejdere ikke for borgere. Det link, I skal bruge, er angivet på borger.dk sammen med råtekst, banner og de øvrige links. Læs mere om dette på de følgende sider. Banneret på standardsiden Vi anbefaler, at I bruger banneret om folkepension på standardsiden - enten horisontalt over standardsidens tekst eller i højre eller venstre side i vertikal form. I kan finde banneret i forskellige størrelser på Se mere herom på de følgende sider. Det er vigtigt, at I laver et link fra banneret ind til Undersøgelser viser, at man intuitivt vil klikke på et billede, og at man forventer at blive ledt ind på en relevant side. Hvis I sørger for, at banneret linker, kan I lede mange borgere på rette spor. Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk Artikelimporten er en gratis service, som kan anvendes til at importere borger.dk s artikler til kommunernes hjemmesider. En stor del af kommunerne benytter sig på nuværende tidspunkt af muligheden. I dag foregår artikelimporten i langt de fleste tilfælde sådan, at man henter de samme artikler/sider som dem, der ligger på borger.dk. Men for de sagsområder, Udbetaling Danmark varetager, er det anderledes. Vi mener ikke, at I som kommuner bør have meget information om folkepension på jeres hjemmeside, når kommunen ikke længere har myndighedsansvaret for området. Derfor har vi udarbejdet standardsiden. Og fra den 1. marts vil de være det eneste indhold om folkepension, det bliver muligt at importere fra borger.dk. Bemærk dog, at det efter den 1. marts stadig vil være muligt at importere siderne om helbredstillæg og personligt tillæg fra borger.dk. Som nævnt vil standardsiden som udgangspunkt ikke blive ændret. Kun ved gennemgribende lovændringer eller lignende kan det blive aktuelt. Skulle det ske, at siden må tilpasses, vil det ske helt automatisk for de kommuner, der importerer fra borger.dk. Med andre ord vil I altså ikke længere skulle bruge webressourcer på folkepension, hvis I importerer standardsiden fra borger.dk. Sådan anvendes artikelimporten fra Borger.dk For at kunne importere artikler fra borger.dk, skal I tilkøbe et modul til jeres CMS-system. Der findes moduler til langt de fleste CMS er, som CMS-leverandører og webbureauer tilbyder. Nogle af disse er open source, blandt andet forskellige moduler fra TYPO3, DRUPAL, UMBRACO (kommer snart), og RSS/ATOM Feed Wrapper. Jeres cms-leverandør eller webbureau kan hjælpe med at finde ud af, hvordan jeres kommune kommer i gang. 9

10 Alt efter hvilket modul, I vælger, er der forskellige fremgangsmåder. I kan læse mere om de forskellige moduler, og hvordan I importerer fra borger.dk på digitaliser.dk. På borger.dk kan I læse om artikelimporten her: https://www.borger.dk/for-myndigheder/sider/artikelimport.aspx Gruppe på digitaliser.dk om artikelimport På digitaliser.dk er der oprettet en gruppe for de kommuner, der benytter artikelimporten: Fra medio februar vil de to url er, der skal benyttes for at importere standardsiderne via artikelimporten, blive lagt ud i denne gruppe. Hvis I allerede bruger artikelimporten Hvis I plejer at importere artiklerne om folkepension fra borger.dk, vil I formentlig have flere sider om folkepension i dag. Er det tilfældet, skal I være særligt opmærksomme på, at I skal tilpasse jeres hjemmeside, så I fra den 1. marts kun har én side, der handler om folkepension, varmetillæg og ældrechecken nemlig standardsiden. Standardsiden vil være en ny artikel, som I skal importere og publicere samtidig med, at I afpublicerer de andre sider om folkepension. Det er vigtigt, at I afpublicerer og sletter gamle sider, så standardsiden er den eneste side om folkepension, varmetillæg og ældrecheck, I har fra den 1. marts. Online-banneret til standardsiden skal I selv indsætte, efter at I har importereret teksten fra borger.dk. Husk at lave et link fra banneret til borger.dk/folkepension. Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk Hvis I ikke har artikelimport, skal I implementere standardsiderne manuelt i jeres CMS-system. På borger.dk finder I standardsidens råtekst og links samt banneret til standardsiden via denne sti: For myndigheder Produkter og services Udbetaling Danmark Standardsider Det er også her, standardsiderne om de andre ydelser ligger. Standardsiden er blevet brugertestet og opbygget optimalt i forhold til brugernes behov. Det er derfor vigtigt, at I ikke klipper i teksten, udvælger afsnit/tekstbidder eller tilføjer informationer til standardsiden, men sætter den op, som den er. Det er også vigtigt, at I husker at sætte banneret ind i toppen af standardsiden og laver et link fra banneret til borger.dk/folkepension. Ændrer I på standardsiden, kan Udbetaling Danmark ikke længere garantere for, at informationen er korrekt, og I skal derfor selv i langt højere grad sikre, at siden er opdateret. I kan hente standardsidens indhold her: 10

11 Som udgangspunkt vedligeholdelsesfri Når I vælger at implementere siden manuelt, vil den være så godt som vedligeholdelsesfri. Der kan dog ske større lovændringer eller andet, der kræver justeringer af siden, men vi informerer jer om det, hvis det bliver nødvendigt at ændre standardsiden. Liste over ord til søgning om folkepension på hjemmeside Folkepension Pension Folkepensionist Varmetillæg Supplerende pensionsydelse Udskyd folkepension Opsat folkepension Søg folkepension Ældrecheck Eksempler på sider, der bør være slettet den 1. marts Eksempel på side fra Lemvig kommune, der skal slettes/erstattes med standardsiden: 11

12 Eksempel på introduktion/link til selvbetjening fra Bornholm Kommune, der bør slettes: 12

13 Eksempel på boks med kontaktoplysninger fra Mariagerfjord Kommune, der bør slettes: 13

14 Eksempel på side med sagsbehandlingstider fra Silkeborg Kommune, der bør rettes til, så tider vedrørende folkepension ikke længere fremgår: 14

15 Standardafsnit om førtidspension Det er kun udbetalingen og beregning af førtidspension, der den 1. marts 2013 overgår til Udbetaling Danmark. Tilkendelsen af førtidspension vil fortsat være kommunernes ansvar. Derfor bør det i en vis udstrækning stadig være jer, som står for kommunikationen om førtidspension. Derfor er der ikke blevet lavet en standardside for området. I stedet har Udbetaling Danmark udviklet et såkaldt standardafsnit, der omhandler netop udbetaling og beregning af førtidspension. I bør implementere det på siden om førtidspension på jeres hjemmeside, da I med det vil sikre, at borgeren bliver gjort opmærksom på opgavedelingen på området og i hvilke tilfælde, man skal kontakte Udbetaling Danmark. Kommuner, der importerer artikler fra borger.dk Benytter I allerede artikelimport fra borger.dk og importerer en eller flere artikler om førtidspension, skal I efter den 1. marts blot fortsætte med det. Siderne på borger.dk vil være opdaterede i forhold til den opgavedeling, der kommer til at være mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Kommuner, der ikke importerer fra borger.dk De kommuner, der ikke benytter artikelimport fra borger.dk, kan hente standardafsnittet som rå tekst på borger.dk og implementere det manuelt på deres egen hjemmeside. Standardafsnittet kan findes via adressen Kontakt hotline til Udbetaling Danmark og borger.dk Der er hjælp at hente, hvis I får brug for det undervejs i implementeringen af standardsiden og standardafsnittet. Vi skelner mellem en indholdsmæssig og en teknisk support. Hvis I er i tvivl om struktur på hjemmesiden, indholdet på siden eller har generelle spørgsmål til overgangen mellem kommune og Udbetaling Danmark, kan I kontakte: Mikkel Rydzy fra Udbetaling Danmark: Telefon: Mail: Har I derimod spørgsmål til det tekniske setup, og hvordan I kan importere, kan I få svar på de mest almindelige spørgsmål på og ellers kan I kontakte: Brian Nielsen fra borger.dk Telefon: Mail: 15

16 Hvis borgere vil ringe til Udbetaling Danmark Der er oprettet forskellige telefonnumre til Udbetaling Danmark, alt efter om henvendelsen drejer sig om familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte eller pension. Hvis en borger efter den 1. marts henvender sig til jer som kommune angående folkepension eller udbetaling af førtidspension, skal I henvise dem til dette tlf.nr: NB! I må ikke give nummeret videre før den 1. marts. 16

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside

Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside December 2012 De fleste kommuner ændrede deres hjemmesider i forbindelse med, at barseldagpenge overgik til Udbetaling Danmark den

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Oplæg til Sekretariatschefgruppen d. 22. august 2012 Arbejdsgruppe: Anne Rodil, Else Eisenhardt, Jan Engrob og Dorthe Dee Indledning

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere