Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 19 (Alm. del - bilag 19) stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 28. april Med venlig hilsen Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Dok-id

2 Spørgsmål nr. 19 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 28. april 2005 til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling (Alm. del) Spørgsmål 19 Vil ministeren redegøre for, hvorledes projektet vedrørende fælles systemer til elektronisk sags- og dokumentbehandling (FESD-projektet) vil sikre den demokratiske indsigt i den offentlige administration i de valgte ESDH-systemer, bl.a. ud fra den undersøgelse som DICAR (Dansk Institut for Computer-Assisted Reporting) har foretaget? Svar: I de rammeaftaler, der i FESD-projektet er indgået med FESD-leverandørerne, stilles der direkte krav om, at FESD-systemerne skal efterleve/understøtte den administrative lovgivningsramme. Herunder er specifikt nævnt kravet om understøttelse af aktindsigt i henhold til offentlighedsloven og forvaltningsloven, hvorved den demokratisk indsigt i den offentlige administration sikres../. I kontraktmaterialet i FESD-rammeaftalerne fremgår det klart, at problemstillingen om åbenhed er tænkt ind, både i forhold til understøttelse af de nuværende krav i lovgivningen, men også i forhold til sikring af den nødvendige fleksibilitet i løsningerne, så de vil kunne tilpasses i forhold til de eventuelle ændringer, der måtte komme i lovgrundlaget på området. FESD-løsningerne vil også kunne overholde de krav til arkivering af data, der er en følge af overflytning af IT-systemer i forbindelse med kommunalreformen. Der henvises i øvrigt til vedlagte redegørelse fra It- og Telestyrelsen vedrørende de nærmere omstændigheder for projektet. Derudover kan nævnes, at hele standardiseringsarbejdet foregår som en åben proces, hvor udkast til standarder sendes i offentlig høring iht. de gældende regler, og at alt materiale fra høringen er tilgængeligt på

3 Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse om åbenhed i FESD-løsningerne Bestyrelsen for Digital Forvaltning igangsatte i maj 2002 det Fællesoffentlige Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringsprojekt (FESD) med henblik på at tilvejebringe standardiserede ESDH-løsninger til hele den offentlige sektor. FESD-projektet gennemførte derfor i 2003 et åbent EU-udbud, hvor leverandører fik mulighed for at anmode om at blive prækvalificeret og byde ind med ESDHløsninger til den offentlige sektor. Otte leverandører blev udvalgt til en projektkonkurrence. På baggrund af denne blev tre leverandører udvalgt og inviteret til kontraktforhandlinger. FESD-projektet indgik den 27. januar 2004 på vegne af hele den offentlige sektor rammeaftaler med de tre ESDH-leverandører. Side 1 FESD-projektet har siden projektets start efterspurgt en systemløsning, som direkte understøtter organisationen i at opbygge og udvikle en smidigere og mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdsprocesserne både internt i organisationen og på tværs af myndigheder. Et konkret udtrykt delmål i denne sammenhæng er, at systemet skal understøtte, at den enkelte offentlige myndighed smidigt og effektivt kan leve op til den administrative lovgivning. Som en direkte sideeffekt af dette mål, ligger således også en sikring af den demokratiske indsigt i den offentlige administration. Dette udmøntes konkret i de rammeaftaler, der er indgået med FESD-leverandørerne, hvor der stilles krav om, at FESD-systemerne skal efterleve/understøtte den administrative lovgivningsramme. Herunder er specifikt nævnt behovet for understøttelse af aktindsigt i henhold til Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Et af de stillede krav til FESD-leverandørernes systemer lyder som følger: Krav 2.1.1: Det er et krav, at aktindsigtskravet kan opfyldes. Efter overgang til elektronisk arkivering skal en myndighed fortsat imødekomme anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven ved at skrive dokumenterne og en sagsoversigt ud på papir, og gennem udlevering af kopier henholdsvis tilbud om gennemsyn hos myndigheden, stille papirerne til rådighed for den, der søger aktindsigt. Alternativt kan de ønskede dokumenter i elektronisk form sendes til anmoder, såfremt dette ønskes. Hvis der f.eks. er tale om dokumenter omfattet af eksempelvis persondataloven eller som kun en part må få indsigt i, må forsendelse ske via brug af f.eks. e-boks eller lign. sikker løsning. Udover disse konkrete funktionelle krav er der blevet opstillet en række krav til løsningernes it-arkitektur, der skal sikre, at de er mere robuste overfor bl.a. 1

4 ændrede lovgivningsmæssige krav til åbenhed. Det indebærer blandt andet, at alle data skal kunne tilgås ved brug af åbne standarder. Dermed vil der ikke være væsentlige tekniske begrænsninger for udveksling af data og dermed en potentielt større åbenhed, efterhånden som standarderne udvikles og implementeres i løsningerne. Det vil derfor primært være lovgivningsmæssige rammer og forvaltningspraksis, der danner grundlag for åbenhed i FESD-løsningerne. Direktør Nils Mulvad fra DICAR Center for Analytisk Journalistik har i et åbent brev af 14. april 2005 til Folketingets Kommunaludvalg og Udvalget for Videnskab og Teknologi påpeget, at de i forbindelse med arkivering af data i forbindelse med kommunalreformen ikke mener, at den fælles standard er tilstrækkelig til at sikre, at de nye myndigheder bliver i stand til at følge op på tidligere sager, og derfor forringer borgernes og mediernes mulighed for indsigt i og kontrol med gamle sager. I den forbindelse bemærkes, at Statens Arkiver har udarbejdet en række vejledninger, der adresserer disse problemstillinger. Således har vejledningen Kommunalreformens arkivmæssige konsekvenser til formål at beskrive, hvordan primærkommunerne skal håndtere de arkivmæssige konsekvenser af kommunalreformen, således at arkivmæssige hensyn varetages, så sager, dokumenter og oplysninger i elektroniske registre fortsat kan genfindes. Side 2 I DICAR s undersøgelse kritiseres FESD-systemerne endvidere for manglende åbenhed, f.eks. i forbindelse med åbne elektroniske postlister og let adgang til at udtrække databaser i standardformat. Generelt er det vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at den efterspurgte løsning ikke retter sig direkte mod borgere og virksomheder. Det efterspurgte ESDH-system er primært et internt system, der skal skabe grundlag for en lettelse og en effektivisering af det dokumentrelaterede sagsbehandlingsarbejde. Der efterspørges således ikke et system med et selvstændigt præsentationslag rettet mod omverdenen. Til det formål har man et Content Management System (CMS) eller lignende funktionalitet, som ESDH-systemet forventes at kunne integreres med. Der efterspørges heller ikke et selvstændigt åbenhedsmodul eller lignende, men at det tilbudte system i sit udgangspunkt har åbenheden mod offentligheden med som en parameter i sin indretning og i sine grænseflader. Derfor er der i kravspecifikationen stillet krav om, at løsningerne skal tilbyde funktionalitet, der kan understøtte håndtering af åbne postlister. Som direkte følge af regeringens moderniseringsprogram er der endvidere stillet som krav til FESD-systemerne, at elektronisk ret til egne data (f.eks. i form af track and trace funktionalitet og online aktindsigt) er en prioriteret udviklingshorisont hos tilbudsgiveren. ESDH-systemerne skal på sigt åbne mulighed for, at egne data digitalt kan stilles til rådighed for borgerne ved anvendelse af digitale signaturer eller lignende betryggende sikkerhedsforanstaltninger, jf. initiativet i regeringens moderniseringsprogram omtalt ovenfor. Udførelsen og præsentationen af sådanne opgaver, der involverer elektronisk adgang til egne ESDH-data, vil skulle løses af et CMS-system, hvor 2

5 ESDH-systemet er det modtagende og afgivende system for de informationer, der skal videreformidles af CMS-systemet. Side 3 3

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

Supplerende kravspecifikation

Supplerende kravspecifikation SOLRØD KOMMUNE ESDH Supplerende kravspecifikation Bilag 2B April 2007 SOLRØD KOMMUNE Indledning... 3 Overordnede mål... 3 Den supplerende kravspecifikation... 5 Vejledning til besvarelsen... 5 1. Krav

Læs mere

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller 2. udgave - Juni 2005 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere