Dato: Januar Billeder til web. Photoshop elements ver CMShouse Boulevarden Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse."

Transkript

1 Billeder til web Dato: Januar 2010 Photoshop elements ver CMShouse Boulevarden Vejle

2 Materiale Generelt Materiale Dette materiale er udviklet og bliver vedligeholdt af CMShouse i Vejle. Målgruppe Deltager information Formålet at give redaktøren et opslagsredskab til klargøring af billeder til web. Dette materiale forklarer de grundlæggende principper for at klargøre billeder til Internettet. Materialet kan anvendes uanset om du koder i HTML, bruger visuelle editorer f.eks. Dreamweaver eller anvender et CMS system. Billedbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop Elements 6.0 er anvendt til opbygning af undervisningmaterialet. Materialet kan anvendes til andre versioner fra Adobe eller andre billedbehandlingsprogrammer. S id e 2

3 Opløsning og pixelantal Opløsning og pixelantal er de tal man skal bruge for at kende et billedes størrelse. Begge kan ses og justeres under menuen Image>Resiza>Image Size. Normalt, når man måler et areal, er det nok at kende bredde og højde. Hvis et billede måler 100 pixels på hver led, hvor stort er det så? På skærmen kan man forholde sig til det, fordi skærmen også måles i pixels, men hvor stort er det på papir? Det afhænger af billedets opløsning. Opløsningen måles i PPI (pixel per tomme) og fortæller hvor mange pixels der skrives per tomme. Jo højere opløsning (PPI) billedet har, jo flere pixelinformationer er der pr. tomme og jo bedre kvalitet. Man kan sammenligne med korsting, jo flere sting man bruger til at sy et motiv, jo mere nuanceret kan det blive. Pixelantal Hvis et billede måler 100 pixel på hver led og har en opløsning på 100 PPI, vil billedet måle 1 tomme på hver led når man udskriver det. Hvis samme billede har en opløsning på 200 PPI, vil det udskrives med 200 pixel per tomme, og derfor måle ½ tomme på hver led. Billedet vil fylde det halve når man udskriver det, til gengæld vil det være finere aftegnet end det på 100 PPI. Man kan også vende regnestykke om. Hvis billedet stadigvæk skal fylde 1 tomme på hver led skal det ikke måle 100 pixels på hver led, men 200 pixels på hver led. Så vil det første billede bestå af 100*100 pixels = pixels som Photoshop skal gemme farveinformationer om. Det andet billede vil fylde 200*200 pixels = pixels (altså 4 gange så meget!) som Photoshop skal gemme informationer om og dermed fylder billedet mere i MB på harddisken. S id e 3

4 Man kan jo godt mene at jo højere opløsning, jo flere pixels, jo bedre billede men sådan forholder det sig ikke altid! Der er ingen grund til at arbejde med flere pixelinformationer, end det medie billedet skal bruges til, kan udnytte. Derfor skal man vide hvad billedet skal bruges til, før man kan bestemme hvilken opløsning det skal være i. S id e 4

5 Der er nogle generelle tal man kan regne med: Medie Opløsning Forklaring Skærm 72/96 PPI Skærmens opløsning er 72 PPI på PC og 96 PPI på Mac. Alle billeder, uanset deres opløsning, vises i skærmens opløsning. Print 150 PPI Mange almindelige printere kan ikke udskrive bedre, et billede i højere kvalitet kan komme til at virke grumset. Avis tryk 200 PPI Avispapir er groft og suger meget farve, hvis pixels ligger tættere vil de så at sige flyde sammen. Offset tryk PPI Tryksager trykkes normalt på bedre papir, der suger mindre farve, hvorfor pixels kan ligge tættere. Hvis billedet skal trykkes bør man altid spørge trykkeren om den bedste opløsning, det afhænger nemlig både af trykkemetode og papirkvalitet. S id e 5

6 Farvedybde og farvemodeller Farvedybden er antallet af farver i et billede. Computeren gemmer informationer om farven i hver enkelt pixel. Jo mere plads den har til informationen jo flere farver kan den gemme oplysninger om. Computeren regner i BIT, én bit kan have værdien 1 eller 0 (eller man kan sige at den kan være tændt eller slukket). 1-BIT 4-BIT 8-BIT hver pixel har én bit information om farven. Denne ene bit kan have 2 forskellige værdier ( 1 eller 0) hvilket vil sige, den kan rumme informationerne sort eller hvid. Så 1-bit farve er ren sort og hvid uden nogen gråtoner imellem. 1-bit kaldes bitmap i Adobe Photoshop. giver 16 farver at arbejde med. 4-bit er ikke brugt så meget mere, den er ofte afløst af 8-bit farver. Den er alligevel med her af hensyn til forståelsen. 8 bit kan være gråtoner, hvor hver pixel har 8 bit information om farven (8 kombinationer af 1 og 0) det giver 256 kombinationer eller 256 gråtoner, hvor hvid = 0 og sort = bit kaldes gråtone i Adobe Photoshop. 8-BIT 8 bit kan også være farver. 8-bit giver en kombination af 256 farver. 8-bit er meget brugt, gif filer, som ofte er det filformat man bruger til filer, der skal downloades via telefonnettet er 8-bit. Når man bruger 256 farver, tager billedbehandlingsprogrammet de 256 mest brugte farver i billedet, og de resterende farver ændres til den af de 256, der kommer nærmest den oprindelige farve. Det vil sige, at programmet ser på hver eneste pixel og afgør, hvilken farve netop den pixel skal have. 8-bit kaldes indekseret farve i Adobe Photoshop. 16-BIT 24-BIT kaldes også for 64K farver og består af en kombination på ca farver. 16-bit farver kom frem på et tidspunkt da 8 bit farver var for lidt at arbejde med og 24 bit farver var for dyrt at investere i. De fleste billeder kan bygges op af farver, man kan faktisk næsten ikke se forskel på 16-bit farver og 24-bit farver, men 16-bit billedet fylder langt mindre på harddisken, og det er væsentligt hurtigere at arbejde med. 24-bit består af 16,7 mill. farver, de er blandet efter RGB modellen af de tre grundfarver Rød, Grøn og Blå. 24-bit kaldes blot RGB i Adobe Photoshop. S id e 6

7 32-BIT er også 16,7 mill. farver, men de er blandet efter CMYK modellens fire grundfarver Cyan, Magenta, Yellow og Black. 32- bit kaldes CMYK i Adobe Photoshop. S id e 7

8 Farvemodeller CMYK RGB CMYK farve modellen Både skærmen og øjet kan bruge RGB modellen, men det kan papir ikke. Derfor findes CMYK modellen, som er baseret på blanding af 4 grundfarver. Hvis der fyldes en given mængde af hver farve i en spand, og disse farver blandes fås den nye farve. CMYK arbejder ud fra den subtraktive farveteori, som er lige modsat den additive. Farven er hvid, når der ingen farver er, og hvis alle farver er med giver det sort. Skærmen bruger altid RBG modellen, også til at vise CMYK farver, det er derfor, at farverne på skærmen ser anderledes ud, end de gør, når de bliver printet på printeren. Det kan faktisk sammenlignes med at se på et dias (der er RGB-modellen) hvor lys strømmer igennem, og så et papirbillede (CMYK-modellen) hvor farven suges op af papiret. S id e 8

9 RGB farve modellen Både den måde hvorpå skærmen viser farver, og den måde det menneskelige øje ser farver på, er ud fra RGB modellen. RGB farvemodellen danner farver ud fra mængden af lys i de tre grundfarver Rød, Grøn og Blå. Hver pixel består af 3 punkter i de tre farver og øjet opfatter disse tre farver som en farve. Farven dannes udfra refleksion og absorbering. Blå synes blå fordi den blå farve reflekteres, mens alle andre farver absorberes. Sort fremkommer når alle farver absorberes. Dette kaldes den additive farveteori. Hvis der er fuld lystyrke i både Rød, Grøn og Blå er farven hvid, og hvis der ikke er lys i nogen af de 3, er farven sort. S id e 9

10 Filformater Alle filer har et filformat, et word dokument hedder.doc, et excel dokument hedder.xls og et Photoshop billede hedder.psd. Der findes utallige forskellige billed- og videofil formater, og Photoshop kan åbne og behandle en lang række forskellige formater. I dette afsnit vil vi kun gennemgå nogle af de mest almindelige formater. TIFF TIFF-format (Tagged Image File Format) bruges til at udveksle filer mellem programmer og computerplatforme. TIFF er et fleksibelt bitmapbilledformat, som understøttes af næsten alle tegne-, billedredigerings- og sidelayoutprogrammer. Desuden kan stort set alle scannere producere TIFF-billeder. TIFF-formatet understøtter CMYK-billeder, RGB-billeder, billeder i 256 farver og gråtonebilleder med alfakanaler samt billeder i bitmaptilstand uden alfakanaler. Photoshop kan gemme lag i en TIFF-fil, men hvis du åbner filen i et andet program, vises kun det sammenkopierede billede. Photoshop kan også gemme anmærkninger, gennemsigtighed og pyramidedata med flere opløsninger i TIFF-format. EPS EPS-format (Encapsulated PostScript) kan både indeholde vektor- og bitmapgrafik og understøttes af næsten alle grafiske illustrations- og sidelayoutprogrammer. EPS-format bruges til at overføre PostScriptgrafik mellem programmer. Når du åbner en EPS-fil med vektorgrafik, lægger Photoshop raster i billedet, så vektorgrafik konverteres til pixel. EPS-formatet understøtter farvetilstandene Lab, CMYK, RGB, Indekserede farver, Duotone, Gråtone og Bitmap, men ikke alfakanaler. EPS understøtter ikke fritskrabningskurver. I DCS-format (Desktop Color Separations), en version af standard-eps-formatet, kan du gemme farveseparationer af CMYK-billeder. Brug DCS 2.0- format til at eksportere billeder med staffagefarvekanaler. Hvis du vil udskrive EPS-filer, skal du have en PostScriptprint S id e 10

11 JPEG JPEG-format (Joint Photographic Experts Group) bruges normalt til at vise fotografier i HTML-dokumenter (HyperText Markup Language) på World Wide Web og andre onlinetjenester. JPEG-formatet understøtter farvetilstandene CMYK, RGB og Gråtone, men ikke alfakanaler. I modsætning til GIF-format bevarer JPEG alle farveoplysninger i et RGB-billede, men filstørrelsen reduceres ved, at nogle data slettes. Et JPEG-billede dekomprimeres automatisk, når det åbnes. Større komprimering giver dårligere billedkvalitet, og mindre komprimering giver bedre billedkvalitet. I de fleste tilfælde kan resultatet af kvalitetsindstillingen Maksimum ikke skelnes fra originalen. Når man bruger JPG, er det et kompromis mellem kvalitet og filstørrelse. Men med en lille til mellem komprimering kan man få et flot billede, uden at det fylder for meget. GIF GIF (Graphics Interchange Format) er det mest almindelige filformat til visning af grafik og billeder i 256 farver i HTML-dokumenter (HyperText Markup Language) på World Wide Web og andre onlinetjenester. GIF er et komprimeret format, som er udviklet til at minimere filstørrelsen og den elektroniske overførselstid. GIF-format bevarer gennemsigtighed i billeder således at billedet kan være rundt (f.eks. en knap) i stedet for firkantet, som billeder ellers er. Med GIF kan man desuden oprette animerede billeder, som giver liv til internetsiden. Et animeret billede er en fil med flere billeder, der skifter automatisk. PNG-format (Portable Network Graphics) er udviklet som et patentfrit alternativ til GIF og bruges til tabsfri komprimering og til visning af billeder på World Wide Web. I modsætning til GIF understøtter PNG 24-bit billeder og yder gennemsigtig baggrund uden ujævne kanter, men visse webbrowsere understøtter ikke PNG-billeder. PNG-format understøtter RGB-billeder, billeder i 256 farver, gråtonebilleder og billeder i bitmaptilstand uden alfakanaler. PNG beholder gennemsigtighed i gråtone- og RGB-billeder. S id e 11

12 Billeder til web Skal man oprette billeder til skærm skal man tage højde for 3 ting: Farvemodel (RGB) Opløsning (72 PPI) Filformat (JPG, GIF, PNG) Internet billeder er i princippet det samme som almindelige billeder, men man er nødt til at tage højde for Internettets begrænsninger med hensyn til overførselshastighed. Hvis man laver sine billeder, så de filmæssigt er meget store, tager det lang tid at overføre dem fra serveren til den enkelte bruger. Hvis brugeren skal vente for længe på et billede, bliver han utålmodig og forlader måske siden uden at vente på at se billedet. En anden begrænsning man skal tage højde for er antallet af farver. Nogle ældre computere kan kun vise 256 farver, og hvis man har indsat et billede i 16 mill. farver, vil det vises i en meget dårlig kvalitet på en computer med 256 farver. Så man må gøre op med sig selv, om man vil tilgodese alle brugere ved at begrænse sine farver, eller om man vil bruge mange farver og derved risikere, at nogle brugere ser billedet i en dårlig kvalitet. Filformater til web Det er ikke alle billedformater der kan vises via Internettet. De tre filformater man kan bruge er JPG og GIF og PNG. Når man skal vælge om et billede til Internet skal være JPG GIF eller PNG, er det en god ting at sammenligne billedet i de forskellige formater og se, hvilket der giver det bedste resultat. Som hovedregel kan man dog sige, at JPG bruges til fotografier og grafik billeder med farveforløb, mens GIF bruges til andre grafik billeder og til billeder, der skal have en transparent baggrund. PNG8 svarer til GIF og PNG24 svarer til JPG, men man skal være opmærksom på, at ikke alle browsere understøtter disse formater. Er billedet mindre end 100*100 pixels giver GIF oftest den mindste fil. Selv om JPG komprimerer meget, gemmer den også komprimeringsmetodeoplysninger, så det totalt giver en større fil end den tilsvarende GIF fil. S id e 12

13 Gem til web Photoshop Elements har funktionen Save for Web, via denne opretter Photoshop et billede i den korrekte farvemodel (RGB) og den korrekte opløsning (72 PPI). Dette billede er en kopi af originalen, så man kan beholde sin PSD fil som arbejdsfil. Vær opmærksom på, at når billedet optimeres (det komprimeres så filen bliver mindre) mister man noget af billedkvaliteten. Derfor bør man altid bruge PSD filen hvis man skal ændre billedet og gemme en ny web kopi bagefter. Når man skal gemme sit billede, så det kan vises i en browser, vælger man menuen File Save for Web. Herefter vises dialogboksen Save for Web. Her er 2 billeder, venstre billede er det oprindelige billede og højre billede er web-optimerede billede. I boksen Preset i højre side er det muligt at ændre til andet filformat, til anden farvedybde og Quality bestemmer kvaliteten. Under hvert billede vises filformat, filstørrelse og overførselstid. Under højre billede er knappen Preview in der giver mulighed for at få billedet vist en browser med HTML koden. Under New Size er der mulighed for at justere størrelse på billedet uden det har betydning for PSD filen. Når man er tilfreds med sit resultat klik på OK knappen, og gem filen på harddisken. S id e 13

14 Optimering af JPG Har man valgt et JPG format ser optimeringsmulighederne således ud: Kvaliteten vælges i boksen under JPG, Low, Medium, High og Maximum kan vælges. Jo højere en kvalitet man vælger, jo flere farver kommer med og jo større bliver filen. Man kan også selv justere kvaliteten i feltet Quality. Det anbefales ikke at gå under Quality 80. Med feltet Progressive kan man få billedet vist i først en grov opløsning, så i en lidt bedre opløsning og til sidst i fuld opløsning, mens det indlæses. Med feltet ICC-profil kan billedets farveprofil gemmes sammen med billedet. I feltet Matte kan man vælge den baggrundsfarve billedet skal vises på i browseren. Bemærk at det er muligt at angive farven i hexadecimale værdier, ligesom man gør i et HTML dokument. Optimering af GIF Vælger man et GIF billede ser optimeringsmulighederne således ud: Med GIF er der maksimum 256 farver at vælge imellem. I boksen under GIF er der følgende valgmuligheder: Perceptual (sanselig) anvender en farvepalette baseret på de farver der bedst opfattes af det menneskelige øje. Selective opretter en palette, der minder om ovenstående, men den prioriterer farverne fra web paletten. Er valgt som standard Adaptiv giver en palette med de farver, der er mest fremtrædende i billedet. S id e 14

15 Restrictive/Web giver en farvepalette kun bestående af de 256 sikre farver. De 256 sikre farver er de, som PC og MAC standardpaletter har til fælles. Web giver en større fil og anbefales kun, når det er vigtigt, at ingen nuancer i billedet ændres under visningen i browseren. Brugerdefineret beholder billedets palette uden at ændre den, hvis man ændrer indstillinger for optimering. Flueben i Transparency medfører f.eks. at et fritlagt logo bibeholder sin transparente baggrund. Hvis man afkrydser feltet Interlaced vil billedet blive vist hurtigt i en dårlig opløsning, så i en lidt bedre og herefter i fuld opløsning, svarende til progressiv under JPG. Optimering af PNG PNG24 billeder svarer til JPG, men PNG24 kan være gennemsigtig. Der er ingen optimeringsindstillinger for dette format. PNG8 svarer til GIF billeder, og har samme optimeringsindstillinger som disse. Transparent baggrund i GIF format Hvis man ønsker et billede med gennemsigtig baggrund, oprettes det ved at fjerne/fritlægge billedet inden billedet arkiveres til web. I dialogboksen kan man afkrydse feltet Transparency, og i feltet Matte kan man vælge den farve, billedet skal vises imod i browseren. Bemærk at JPG billeder ikke kan være gennemsigtige. Filnavne på web Filnavne til web bør ikke indeholde mellemrum, æøå, specieltegn. Skriv billedbredden til sidst i filnavnet f.eks. skultur_300.jpg S id e 15

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg Media College Aalborg Forfattere: Alexandra Kønig, Shwan Kwestani, Carita R. Senft Media College Aalborg Klasse: h1we080112 22-11-2012 Sammendrag... 2 Introduktion:... 3 Gruppe...3 Baggrund:...3 Objectives...

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Lær at fritlægge billeder i Photoshop

Lær at fritlægge billeder i Photoshop Lær at fritlægge billeder i Photoshop Photoshop byder på uanede muligheder for billedmanipulation. Ved at fritlægge dele af et billede altså fjerne det, man ikke vil have med kan man bruge det fritlagte

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

MAC. Hvorfor printe til PDF?

MAC. Hvorfor printe til PDF? Hvordan laver jeg en korrekt PDF-fil? MAC Hvorfor printe til PDF? En printet PDF er optimeret til print, og indeholder ikke unødvendig information der kan gøre filen tung at printe. En printet PDF er derfor

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Page: 1 Adobe og ICC profiler Traditionen tro er der sket en del fornyelse omkring den måde Adobe Photoshop 6.0 håndterer farver på. Det kan ikke komme som nogen stor

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

Grafik og billedbehandling

Grafik og billedbehandling 22 Grafik og billedbehandling Opgavebeskrivelse Programvalg Opgaven er en opsætning, af indpakning til bilpakken Opgaven består af bitmap grafik og vektorgrafik. hos Sortberg+Hansen. Opgaven er en ny opsætning.

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

The Gimp. Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012

The Gimp. Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012 The Gimp Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012 Indholdsfortegnelse The Gimp...5 Alternavtiver?...5 Understøttede filformater...5 Gimps eget filformat...6 Få fat i The Gimp...6 Installation...6

Læs mere

Webgrafik - lær det selv

Webgrafik - lær det selv Webgrafik - lær det selv Appendix til hæftet ISBN: 87-7843-510-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-510-2 I10 siders appendix - kun til hæftets læsere Copyright IDG Forlag IDG Forlag Carl Jacobsens

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05 Clone Tool

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Odense Video Klub Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1

Odense Video Klub Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1 Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1 Frilægning af motiv og brug af green screen. Vil man f.eks. konstruere en baggrund til en person, der skal indlede et videoindslag, er det ikke altid muligt

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Introduktion til Photoshop

Introduktion til Photoshop Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Introduktion til Photoshop 1. Lidt om hvad du har lært Nu er du snart ved at være ekspert i (X)HTML og CSS. Du har

Læs mere

Forsidebillede Grafik og Billedbehandling

Forsidebillede Grafik og Billedbehandling Forsidebillede OM KUNDEN PrimeServ er under MAN Diesel & Turbo som et verdensomspændende service brand. De servicerer MANs maritime kun der verden over. KUNDENS ØNSKE Kunden ønskede sig et billede til

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow DOKUMENTATION Grafisk produktion og workflow CAMILLA HANSEN PORTFOLIO OG SVENDEPRØVE 2013 KUNDE / BAHNE FIRMAGAVER OPGAVE / KATALOG FARVERUM / CMYK PROGRAMMER / INDESIGN + BRIDGE + PHOTOSHOP Bahne Firmagaver

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG MODUL 004 KAMERA TIL PRINT

FOTOKLUBBEN KRONBORG MODUL 004 KAMERA TIL PRINT FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2012 24. MARTS 2012 MODUL 004 KAMERA TIL PRINT Til kurset bør du medbringe følgende: Bærbar PC, Kortlæser, USB-Kabel Kamera og Printer samt 2-3 fotos Der vil være

Læs mere

GRAFIK OG BILLED BEHANDLING

GRAFIK OG BILLED BEHANDLING GRAFIK OG BILLED BEHANDLING Til dette fagområde har jeg besluttet at tage udgangspunkt i en brochure, jeg har udarbejdet på mit arbejde. Brochuren er lavet til virksomheden InterComp Danmark ApS, som en

Læs mere

Billedbehandling. Roll-up banner til Kvickly i Ribe

Billedbehandling. Roll-up banner til Kvickly i Ribe Billedbehandling Roll-up banner til Kvickly i Ribe Opgave i billedbehandling Jeg fik tilbuddet om at lave et Roll-up banner til Kvickly i Ribe. De har hver torsdag og fredag vinsmagning nede i butikken,

Læs mere

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Printeren gør det muligt at kommunikere i farver. Farver tiltrækker opmærksomhed og forøger værdien af det udskrevne materiale eller de udskrevne oplysninger. r øger læsbarheden, og farveudskrifter læses

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING Forside Beskrivelse Opgaven Jeg vil lave en forside til en brochure. Denne opgave var oprindelig fiktiv, men efter et mindre samarbejde med esport Danmark, vil de gøre brug af

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone

Grafik & Billeder... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Grafik & Billeder.... 2 Opgave Format OPLÆG til FOTOGRAF...4 Brainstom Mockup Fra fotografen...6 Kvalitetsvurdering Fritlægning af håret Hudtone Mormor armen Billedmaterialer....8 Raw-filer Fremkaldelse

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER.

SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER. SÅDAN LAVER JEG 100 FEDE PRODUKTBILLEDER PÅ LIDT OVER 7 TIMER. Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Opgaven Nike har opdateret deres fire støvlesiloer. Støvlerne bliver leveret til

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Billede og grafik tre eksempler

Billede og grafik tre eksempler Billede og grafik tre eksempler billedebehandling: Hvad: Redigering og optimering af to billeder. Kunde: Jeg beskæftiger mig ikke med billedebehandling til dagligt, da vi hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen ZHHO 057117 TESTEX GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Emballage gøres klar til tryk. Dette Night & Day sengelinned er fremstillet af 100% bomuldssatin vævet af merceriserede,

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011.

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. LISA LALITA SØEBORG MEDIEGRAFIKERUDDANNELSE SVENDEPRØVE 2011 Grafisk workflow ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. S I D E 1 OPGAVE Jeg fik en opgave i skolepraktikken af en kunde fra Musicon som gerne vil

Læs mere

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC:

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC: Billeder på bibliotek.kk.dk Hent et billede og gem det på din PC: I dette eksempel henter vi et billede fra Google. Du kan også hente billeder i Flickr, Picasa etc. (NB! Husk at der er rettigheder knyttet

Læs mere

billedbehandling okogris

billedbehandling okogris grafik & Billede billedbehandling okogris motiv Gris til Mad Med Mening flyer og hjemmeside. udfordring Fritlægning af gris, så hun kan sættes naturligt ind på en ny baggrund - i dette tilfælde et skærebræt

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Sådan printer du optimalt

Sådan printer du optimalt Sådan printer du optimalt Tips & tricks til professionel ark & rulle inkjet print Af Per Buchmann Inkjet print er enkelt, sikkert og prisattraktivt Med Canon og Epson foto inkjet printere, printer du billeder

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Grafik og billede. I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop.

Grafik og billede. I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop. GRAFIK & BILLEDE GRAFIK & BILLEDE Grafik og billede } I dette fiktive projekt, har jeg valgt at lave et kreativt billede, som gerne skulle vise mine færdigheder i photoshop. Opgaven Programvalg Photoshop

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

LibreOffice* LibreOffice Ubuntu*

LibreOffice* LibreOffice Ubuntu* LibreOffice* Writer LibreOffice Ubuntu* Impress GIMP* Hvad er GIMP? Gimp er et meget kompetent billedbehandlingsprogram. Programmet er det mest omfattende gratis-program for billedbehandling på nettet,

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk 1 Bemærk!!! Det er sjældent at bureauet skal levere samtlige bannere. Standard pakken er et promotion banner Forside og community bannere på danskespil.dk

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge!

Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Opfør dig ordentligt på Internettet - og spar penge! Internet regningen, komprimér, gener ikke vennerne, pas på dine originaler og vær effektiv! Viggo Liebmann Hansen, CIO Ilisimatusarfik, viha@uni.gl

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Grafik og. billedbehandling. Helena Schmidt. Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve

Grafik og. billedbehandling. Helena Schmidt. Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve Grafik og billedbehandling Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve Helena Schmidt Dokumentation Opgave beskrivelse: Opgaven er virkelig. Opgaven var at skabe et image omkring en ny energidrik som skulle

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside. Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling

GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside. Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling Opgaven En hjemmeside Jeg ville lave et layout til en hjemmeside/ online portfolio og jeg ville lave en opgave med et væsentligt

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere