Hedensted 9. november 2011 En autentisk, progressiv undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted 9. november 2011 En autentisk, progressiv undervisning"

Transkript

1 Hedensted 9. november 2011 En autentisk, progressiv undervisning Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet

2 To udfordringer Viden- og netværkssamfund Forbereder skolen eleverne på det? Meningsfuld undervisning Kunne vi mon bruge computere og andre teknologier til at understøtte progressiv undervisning?

3 Faglige udfordringer i viden- og netværkssamfundet Ansigtsløs kommunikation Mobile teknologier, communities osv. Informationssøgning og kritisk læsning Samarbejde med anvendelse af mange teknologier Deltagelse i det demokratiske samfund og globalt Forbruger i et kommunikationssamfund stadig mere tilrettelagt kommunikationen Osv., osv., osv.

4 Undervisning med it 4 principper for anvendelse af it i undervisningen

5 4 principper 1ste princip 2et princip Faglige mål ikke aktivisme 3je princip Autentisk kommunikation Inddrag og accepter personlige relationer 4de princip Strukturer og organiser arbejdet

6 Et eksempel Autentisk kommunikation

7 Skrivning i kommunikative sammenhænge Breve til og fra bedsteforældre 3. a skal skrive et brev til en af deres bedsteforældre eller forældre. En del går i gang med krum hals. Men nogle sidder meget hurtigt og kigger ud i luften. Peter siger: Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive!.

8 Peter har fat i den lange ende For uden en reel kommunikationssituation, så er det meget ofte umuligt at finde på noget at skrive om. Peters lærer må altså skabe en ramme om produktionen af tekst.

9 Forfra 3. a arbejder med samfundskendskab For at udvikle en dybere forståelse af det samfund de lever i og derigennem blive i stand til at deltage i de demokratiske beslutningsprocesser og til at bidrage til dette samfund. De skal finde ud af hvilke jobs der skal varetages. Efter en fælles brainstorm har de skrevet nogle almindelige jobs op på tavlen. Men læreren siger at der er mange flere. Derfor foreslår hun at eleverne skriver s til deres bedsteforældre og spørger dem hvilke jobs de har haft gennem tiden.

10 Skrivning med mål Peter skriver på livet løs til alle sine bedsteforældre. To dage senere åbner eleverne deres bokse og går i gang med at læse. Læreren deler tavlen op i fire kategorier: Laver ting og Sælger mad Holder styr på ting og mennesker Passer på og underviser

11 Læsning med mål Nu skal eleverne sige hvilke jobs de har og hvilke kategorier de findes inden for. De læser deres tekster igen denne gang skal de finde og kategorisere information

12 Hvorfor er det smart? Skrivning med mål Læsning med mål Fokus i læsningen Abstraktion - generalisering Funktionel skrivning og læsning Autentiske situationer

13 Hjemmeside i det små Læreren tager et digitalfoto af tavlen efter timen og skriver oversigten rent derhjemme. Hun lægger oversigten på hjemmesiden. Næste dag skriver eleverne en kort tekst på hver deres side på hjemmesiden. De skriver bl.a. hvad de gerne vil være når de bliver store. Læreren sætter en gæstebog ind på hver af elevernes sider.

14 Kommunikationen fortsætter Tredje dag sender eleverne endnu en til bedsteforældrene og forældrene. Med tak for svaret og en link til klassens hjemmeside. Der går et par dage og elevernes gæstebøger bugner efterhånden af kommentarer for forældre og bedsteforældre.

15 Hvorfor er det smart? Skrive til interesserede modtagere Genren gives af den autentiske situation Jeg skriver for at kommunikere ikke for at blive rettet.

16 Det vigtigste spørgsmål! Hvad skal vi bruge det her til? Det mest relevante spørgsmål man kan stille! Skab (autentiske) situationer med integrerede udfordringer Faglighed består i at anvende metoder, perspektiver, viden og forståelsesformer fra fagene Elevernes udfordringer, lærerens faglighed

17 1 ste princip Autentiske situationer

18 Design et didaktisk design Skitser et eller to didaktiske designs der indtænker autentiske situationer Skriv skitsen på webloggen Læs derefter en eller et par af de andre gruppers designs. Skriv et svar. Overvej: Hvorfor er det (alligevel ikke) meningsfuldt for eleverne? Giv forslag til forbedringer i designet

19 Digitale læremidler

20 Der er mange slags digitale læremidler Træningsprogrammer Interaktive undervisningsprogrammer Vidensplatforme Skalprogrammer Samarbejdsplatforme Praksisstilladserende interaktive platforme Læringsspil/rollespil

21 Træningsprogrammer

22 Træningsprogrammer Hop om bord computerspillet Dele af Mingoville Dele af Dansklandskabet Dele af ABC.dk Meget såkaldt Edutainment Og tusindvis af andre programmer!

23 Træningsprogrammer Træning af færdigheder og informationsviden Dele af Mingoville Dele af Dansklandskabet Dele af ABC.dk Meget såkaldt Edutainment Og tusindvis af andre programmer!

24 På banen! På banen - Træn stavefærdigheder er et simpelt men udfordrende program, som er designet til at hjælpe børn med lære at stave, de arbejder med fire sjove spil, der er sat ind i en motiverende fodboldkontekst. Stavespillene er omhyggeligt blevet designet til at hjælpe børn med at huske den korrekte stavning, da hvert spil forudsætter, at børnene øver sig i at stave ved at bruge forskellige stavestrategier.

25 Behavioristisk læringsteori Operant betingning Rigtig handling belønnes, forkert handling straffes En læringsproces der uomtvisteligt virker Tilrettelæggelse Det faglige stof skal kunne ordnes i sekvenser af stof som kan formidles Afbrudt af kontrolspørgsmål som kan belønnes Målet er at eleverne kan undervise sig selv Problemer Den lærende responderer som en marionet Den lærende lærer ikke at agere og reflektere, men at reagere og gætte

26 Faglighed? Basale færdigheder og kundskaber Læse, regne, skrive Historiske begivenheder, store forfattere, det periodiske system, bevis for ligninger Færdighederne tilegnes og kundskaberne læres Som byggesten der lægges lag på lag

27 Faglighed Faglighed kan ikke gøres op i små spiselige piller Faglighed er at se med et særligt perspektiv på fænomener i verden Faglighed er at anvende systematiske tilgange over for nye udfordringer Faglighed er at kunne genkende noget nyt som noget kendt Faglighed er at kende og kunne se sammenhænge i en kompleks verden

28 At lære noget nyt For at kunne lære noget nyt må man vide hvad man skal lære Altså have et problem som man vil løse. Vi er utroligt dårlige til at huske arbitrære elementer Vi er utroligt gode til at (ville) se sammenhænge og genkende. Skolen skal bidrage til at det er de rette sammenhænge vi ser Skolen skal få os til at opdage detaljer som vi ikke havde opdaget (og som gør en forskel).

29 Edutainment som ikke er behavioristisk

30 Stjerneløb med computer i 0.kl. På et udleveret papir til hver gruppe står en besked. Eleverne skriver sedlen af og får den læst op med adgang for alle fx. Løb ud til flagstangen og find papkassen.

31 Stjerneløb fortsat Ved flagstangen finder de et stykke agurk. Sammen med agurken ligger endnu en seddel osv. til eleverne har samlet til en lækker frokost. De to i gruppen hjælpes ad med at sige og skrive bogstaverne, så de både bliver set, hørt, talt og skrevet. Og de får erfaring med samarbejde

32 Interaktive undervisningsprogrammer

33 Udforskende programmer NetLogo Med NetLogo kan alverdens processer simuleres Eleverne kan ændre på faktorer og se konsekvenserne Fx Klimaforandringer ccl.northwestern.edu/ne tlogo

34 Udforskende programmer Geogebra Geogebra er et dynamisk matematik-software som forener aritmetik, geometri, algebra og Infinitesimalregning. Med GeoGebra kan matematiske udtryk og formler afbildes og afprøves

35 Konstruktivistisk læringsteori Eleverne skal selv konstruere deres forståelse af et fænomen. De skal udfordres og gives input som de selv kan agere med Indholdet er forståelse af viden og færdigheder til håndtering Læremidlet udfordrer Eleverne er de aktive læreren vejleder Elev-computer-organisering

36 Vidensplatforme og skalprogrammer

37 Vidensplatforme DanskeDyr.dk Frilaesning.dk Abc.dk Wikipedia.dk og andre leksika Infoguide.dk litteratursiden.dk, børnelitteratur.dk Fuglenet.dk, fuglognatur.dk Nyhedssites Osv.

38 Dagens Update Dagen starter med at læren går ind på DR Updates hjemmeside på Whiteboardet Samtale om: Hvorfor disse nyheder? Hvad ligger bag? Hvordan er nyheden vinklet? Hvordan kunne den også være vinklet? Ide: Mette Johannsen, Kompisprojektet

39 Dagens Update Faglighed vinkling, nyhedstrekant, kommunikationssituation, interesser i kommunikation osv. Indimellem: Eleverne vælger en nyhed og skriver en ny speak til en anden vinkel på nyheden. Gives til kammerat som læser og kommenterer. Speaken redigeres. Udvalgte speaks læses op for klassen og diskuteres.

40 Skalprogrammer Tekstbehandling Hjemmesideprogrammer (CMS-systemer) Audacity, Photo Story, tegneprogrammer etc. CD-Ord, Adgang for alle osv. Præsentationsprogrammer Powerpoint Freemind Prezi

41 Video og billede Et besøg ved en å eller et vandhul Eleverne tager video/billeder af dyr i vandet, dyr i luften, dyr på jorden

42 Teknik

43 Finde, behandle og formidle viden Undersøger de fundne dyr og planter Med USB-mikroskoper Læser mere om de fundne dyr på danskedyr.dk, denstoredanske.dk wikipedia.dk Arbejder med stoffet Hvad er vigtigst? Hvordan hænger det sammen? Stemmer oplysningerne?

44 Producerer digital fagbog Videoen/billedhistorien tilrettelægges Med Filmstudiet eller Filmlinjen Videoen klippes med Kino, OpenShot eller Windows Movie Maker Billederne sættes ind i et dokument eller i et slideshow til en billedhistorie Der sættes lyd til billederne med Audacity eller Windows Lydoptager og de lægges ind i filmen eller slideshowet

45 2 princip et Faglige mål - ikke aktivisme!

46 Faglighed i jeres didaktiske design Lav brainstorm på faglighed i jeres didaktiske design. Diskuter hvordan fagligheden aktualiseres så det ikke bliver aktivisme Læs en eller et par af de andre gruppers begrundelser Skriv et svar Overvej: Er det relevant faglighed? Hvordan kan elevernes udvikling af fagligheden understøttes?

47 Computer Support for Collaborative Learning

48 Samarbejdsplatform: Dynamitbogen Elever arbejder sammen om at skabe dynamiske lærebøger til hinanden på internettet på tværs af skoler, klasser og årgange.

49 Dynamitbogen Væsentligste begrundelse Kommunikationssituationen er autentisk At skrive til konkrete modtagere De sociale relationer indgår som integreret del af projektet Der er klare faglige mål som kan nås i den funktionelle sammenhæng

50 I forløbet indgår Overvejelser over modtagergruppens forudsætninger og interesser Valg af genre og tiltaleform. Informationssøgning og fokusering og problemformulering Skrivning og gensidig responsgivning Løbende publicering og opbygning af hypertekststrukturen.

51 Webparlament

52 Ide Flere klasser arbejder sammen via webben om at komme til klarhed over et emne, foreslå regler for eller ideer til fornyet praksis og fremlægge det for relevante personer. Alle elever har profiler og derigennem identitet i det virtuelle rum og adgang til social kommunikation Eleverne mødes som afslutning på projektet til en paneldebat

53 Tilrettelæggelse Der er klare rammer for samarbejdet Et (evt. elev-) fastlagt emneområde Produkt- og fremlæggelsesmål Der sker en grundig forberedelse før diskussionen på tværs går i gang eleverne skriver læserbreve Klare tids- og organisatoriske rammer for debatterne Der debatteres efter webhøringsformen med en ordstyrer Eleverne starter med at have for-imod-holdninger

54 Masser af faglige muligheder Tværfaglighed. Faglig læsning Genreskrivning (læserbrev, argumenterende tekster) Samarbejde om skrivning af policy paper Skriftlig selvfremstilling

55 3 dje princip Inddrag og accepter personlige relationer - skab en mental åbenplanskole

56 PraksisStilladserende interaktiv platform

57 At arbejde som... Journalister Rådgivende ingeniører Kriminalefterforskere Kommunikationsrådgivere Filmskabere

58 Men, men, men... Faglighed Kaos Lærerens tid går med organisering At få alle med Drukner let i produktmålet De svage og de dovne dukker sig Struktur på arbejdet Hvad skal jeg nu gøre?

59 Praksis-Stilladserende Interaktiv Platform Stilladserer Organiserer samarbejde Strukturerer processen Stiller relevante redskaber til rådighed for deltagerne Gør praksisfællesskabet relevant for skolen ved at Fokusere på de aspekter af praksisfællesskabet som aktualiserer relevante kompetencer Understøtte udviklingen af faglige kompetencer Reducerer kompleksiteten i praksis

60 Ekstra Bladet Redaktionen Elever producerer avis online Avisen trykkes i 1000 eksemplarer Gratis

61 Elevernes arbejde struktureres Faser fra profil over planlægning, research, foto, fokus og skrivning til Layout og Deadline

62 Kaos håndteres o o o o Organisering af arbejdet fra start til slut Eleverne opretter artikler fordeler opgaver sætter deadlines Eleverne ved hvad de skal Læreren har overblikket Læreren kan sætte ind hvor der er behov.

63 Future City Future City er i problemer Bruger for meget energi fra kulkraftværker, forurener åer og søer, har mest tung industri osv. Arbejdsløshed, dårlige skoler etc. Eleverne er rådgivende ingeniører. Mål: At præsentere den bedste plan for Future City.

64 En ingeniørarbejdsplads...

65 Bliv ingeniør Eleverne uddannes som eksperter: Natur og Miljø, Energi, Infrastruktur, Produktion og Bolig og Teknik.

66 Innovation Eleverne arbejder i tværgrupper

67 Forhandling Klassen forhandler ét løsningsforslag på plads

68 Præsentation Klassens løsningsforslag præsenteres

69 Organiserer samarbejdet og understøtter lærerens overblik

70 Faglighed: Interaktive assistenter Tager udgangspunkt i elevernes konkrete opgave Leder elevene gennem arbejdsgangen eller erkendelsen Computeren strukturerer eleven tænker Computeren sidder ikke med alle svarene de er ikke multiple choice

71 Forsøgsopstillinger og artikler

72 Assistentrapport

73 4 princip de Strukturer og organiser samarbejdet

74 Strukturering og organisering af samarbejdet Skitser hvilke faser der er i elevernes arbejde Hvordan kan faserne understøttes med it? Hvordan kan elevernes samarbejde understøttes?

75 4 principper 1ste princip 2et princip Faglige mål ikke aktivisme 3je princip Autentisk kommunikation Inddrag og accepter personlige relationer 4de princip Strukturer og organiser arbejdet

76 Den entreprenante skole Partnerskab med virksomheder, foreninger, politikere, andre klasser osv. Om at løse virkelige opgaver i virkelige situationer Hjælp til at kommunikere til unge, eller til at nedbringe virksomhedens forurening Hjælp til at skaffe nye trænere eller til at få udsmykket klubhuset osv. Opgaverne er fyldt med faglighed eleverne kan se meningen med at lære om forurening, kommunikationsplaner og rummets æstetik Komplekse sociale kompetencer og innovations- og problemløsningskompetencer osv.

77 Tak for nu Spørgsmål og kommentarer?

Store idedag. Svendborg 21. marts 2012. God didaktik: læringsformer og læringsmidler

Store idedag. Svendborg 21. marts 2012. God didaktik: læringsformer og læringsmidler Store idedag Svendborg 21. marts 2012 God didaktik: læringsformer og læringsmidler Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Malling Skole 8. august 2013. Autentisk læring og IT-didaktik i et web 2.0 perspektiv

Malling Skole 8. august 2013. Autentisk læring og IT-didaktik i et web 2.0 perspektiv Malling Skole 8. august 2013 Autentisk læring og IT-didaktik i et web 2.0 perspektiv Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Pædagogisk dag 5. november 2014

Pædagogisk dag 5. november 2014 Pædagogisk dag 5. november 2014 Hvad vil vi med it i undervisningen? Hvordan forandrer it indholdet af vores læringsprocesser? Hvordan omgås vi og vore elever nettets mange informationer? Lektor, ph.d.

Læs mere

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 86.356 1 af 60 Nye web 2.0 teknologiers læringspotentiale MIA ELISE WIED z100271@ucc.dk Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 2 af 60 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 6 1.1 En skole i et forandringsperspektiv?

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

1. DEL - INTRODUKTION...

1. DEL - INTRODUKTION... Indholdsfortegnelse 1. DEL - INTRODUKTION... 2 1.1. INDLEDNING... 2 1.2. PROBLEMFORMULERING... 2 1.3. EMNEAFGRÆNSNING... 3 1.4. LÆSEVEJLEDNING... 3 1.5. METODE VURDERING OG INTERVIEW... 4 Vurdering...

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere