Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015"

Transkript

1 Generelle vilkår for Bibob Gældende fra 28. august 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Bibob. Her er detaljerne om din brug af Bibobs tjenester. 1. Aftalens omfang Aftalen består af et sæt Generelle vilkår og et række Produktspecifikke vilkår. De Produktspecifikke vilkår går forud for de Generelle vilkår. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter. 2. Aftalens parter Du skal være myndig for at bestille Bibobs ydelser, medmindre andet fremgår. Ved tilmelding skal du give Bibob oplysning om dit CPR-nummer, navn og mail-adresse. Du har pligt til straks at underrette Bibob om en adresseændring. Underretningen skal ske via Bibobs hjemmeside (CPR-opslag). Bibob kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige. Meddelelser fra Bibob sendes til dig via mail til den mail-adresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen som fx varslinger om ændring af priser eller vilkår. Bibob kan dog vælge at sende meddelelser som et almindeligt brev. Bibob kan også sende dig markedsføringsmateriale via sms, mms eller mail, hvis du har givet os lov til det. 3. Fortrydelse Hvis du har fortrudt dit valg af Bibob og ønsker at annullere dit køb, købt via vores hjemmeside eller kundeservice, har du 14 dage fra bestillingen til at fortryde købet. Hvis du fortryder din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt senest den dag, hvor fortrydelsesretten udløber. Du kan benytte en særlig formular til fortrydelse, som du finder på vores hjemmeside eller i din bekræftelsesmail. Du kan også vælge at fortryde ved at ringe til vores kundeservice på tlf.: , via mail på eller du kan skrive til: Bibob ATT: Kundeservice Frederikskaj København V Vi anbefaler at du giver os beskeden skriftligt så du kan dokumentere, at du har givet os besked. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal du huske at returnere det eventuelle udstyr, som du har modtaget. Returnering skal ske senest 14 dage fra den dag, hvor du har meddelt at du vil fortryde. Du skal selv betale udgiften til returnering. Vi anbefaler at du får en kvittering for afsendelsen fra posthuset. Vi tilbagebetaler dig pengene på samme betalingsmiddel som du benyttede da du foretog bestillingen, senest 14 dage efter vi har modtaget din besked om fortrydelse. Udstyr sendes til: Bibob Frederikskaj København V Hvis du udtrykkeligt har anmodet os om at påbegynde levering af bestillingen, men den ikke er endelig udført, kan du træde tilbage fra aftalen i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. I det tilfælde skal du betale os det beløb som står i forhold til de ydelser der er leveret, indtil det tidspunkt, hvor du fortryder, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen. Særligt om fortrydelsesret for nummerflytning og bestilling af nyt SIM-kort Har du ved bestillingen udtrykkeligt anmodet om, at vi kan levere den bestilte ydelse inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret, kan du ikke fortryde aftalen, når vi har udført din ordre fuldt ud. Det gælder ved nummerflytning og ved bestilling af nyt SIM-kort. Har du bestilt en nummerportering har du ikke fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor Bibob modtager din fuldmagt til at overflytte nummeret. Dette accepterer du i forbindelse med bestillingen på vores hjemmeside. Har du bestilt via vores kundeservice, vil du modtage en mail med link til fuldmagten, som du skal udfylde og acceptere. 1

2 Indtil du godkender fuldmagten, gælder de normale regler for fortrydelsesret. Det vil sige at du inden for 14 dage fra bestillingsdatoen kan fortryde. Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du kontakte kundeservice på tlf.: eller via mail på og anmode herom. Pengene kan også indsættes som taletid på et andet nummer hos Bibob eller bruges som betaling for et nyt nummer i stedet for en nummerflytning. Ønsker du en af disse muligheder, bedes du kontakte kundeservice på tlf.: eller via mail på Bemærk, at eventuel bonustaletid der indsættes i forbindelse med køb af en nummerflytning ikke kan udbetales eller overflyttes til andre numre. 4. Behandling af personoplysninger Bibob anvender dine personoplysninger til følgende formål: Til at administrere dit abonnement for at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde abonnement- og regningsinformationer. Til at levere en tjeneste, der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over, hvad der er nødvendigt for overføring af kommunikation eller debitering heraf. Trafikdata gemmer vi så længe, det er nødvendigt i relation til debitering af de tjenester, som til enhver tid er omfattet dit abonnement, dog maks 5 år. Til at administrere de tjenester, som du anvender. Til at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse som på anden måde strider mod aftalen. Til at fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information. Videregivelse af oplysninger til nummeroplysningen, herunder til publicering på internettet, medmindre du har valgt hemmeligholdelse. Til at afdække forbrugsmønstre i forbindelse med lancering af nye produkter. Du har ret til i et vist omfang at få indsigt i dele af de oplysninger, som vi behandler. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. 5. SIM-kortet Som kunde hos Bibob, får du et SIM-kort tilsendt pr. brev. For at aktivere det nye SIM-kort, skal du logge ind på Mit Bibob eller kontakte kundeservice på tlf.: eller via mail på Du får også en PIN- og PUK-kode pr. mail. Den tilsendte PIN-kode skal du indtaste på din telefon, når det nye SIM-kort er aktiveret og sat i din telefon. Du kan efterfølgende skifte PIN-kode til 4 cifre du selv vælger. PIN- og PUK-koder er personlige og skal opbevares på en forsvarlig måde. Vi anbefaler at du altid opbevarer dem hver for sig. Hvis dit SIM-kort bortkommer, skal du straks meddele dette til Bibob. Du kan altid spærre SIM-kortet på Mit Bibob. Det er også muligt at ringe til kundeservice på tlf.: og oplyse dit mobilnummer og kodeord til Mit Bibob. Hvis tyveriet sker udenfor normal åbningstid, skal du sende en mail til eller spærre det selv på Mit Bibob. Du hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortet efter bestemmelserne i 61 og 62 i Lov om Betalingstjenester se afsnit 21. Du hæfter ikke for forbrug efter spærringstidspunktet. Du skal være opmærksom på at dit abonnement fortsætter, selvom din telefon er spærret. Sørg selv for at melde mobiltelefonen stjålet hos politiet. Husk at medbringe kvitteringen for din mobiltelefon til politiet. Du kan mod betaling af et gebyr, få et nyt SIM-kort tilsendt eller få genåbnet dit nummer. 6. Bibobs dækningsområde Du skal være opmærksom på, at dækning og datahastighed er afhængig af forhold som din fysiske placering, antal samtidige brugere, masteplacering og eventuelle dækningsmæssige hindringer. Alt afhængig af disse forhold kan dækningen derfor variere i forhold til det af Bibob oplyste. Du kan altid gøre dig bekendt med vores dækning via dækningskortet som du finder på 7. Betalingsforhold Betalingen sker i danske kroner. Bibob er berettiget til at opkræve et betalingsgebyr i forbindelse med betaling og optankning af konto. Bibob udsender ikke regninger. En specifikation er altid tilgængelig via Mit Bibob. Du kan imod betaling af et gebyr få tilsendt en specifikation eller faktura med almindelig brevpost. Betaling i forbindelse med oprettelse af abonnementet sker ved 2

3 bestilling af abonnementet. Dit forbrug i henhold til de gældende priser trækkes løbende fra din personlige konto. Du kan til enhver tid se din konto på herunder en specificeret opgørelse af forbrug og betalinger. Bibob forudsætter et forbrug på et nummer på minimum 10 kr. pr. kalendermåned. Er forbruget under 10 kr., suppleres forbruget med et inaktivitetsgebyr svarende til forskellen fra det forbrugte beløb op til 10 kr. Er forbruget fx. på 2 kr. i en kalendermåned, trækkes der 8 kr. i inaktivitetsgebyr. Det pågældende inaktivitetsgebyr bliver trukket den 10. i den efterfølgende kalendermåned. Bonustaletid og indholdstakserede SMS er indgår ikke i minimumsforbruget. Det er dit ansvar at sikre, at der er dækning for dit forbrug på den personlige konto. Misligholder du dette forhold, og er saldoen negativ i mere end 5 kalenderdage eller negativ med mere end 200 kr., har Bibob mulighed for at blokere for både indgående og udgående opkald, data, SMS, MMS. Du vil modtage information herom på og evt. SMS. Bibob er i den forbindelse berettiget til at opkræve et lukningsgebyr. Bibob er også berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere og for overdragelse af sagen til inkasso. Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med Bibob, før gælden er betalt. Automatisk Pakkebetaling Som ny kunde hos Bibob tilmeldes du automatisk til Automatisk Pakkebetaling. Når du er tilmeldt Automatisk Pakkebetaling sørger Bibob for at tanke op automatisk, når der skal betales abonnement. Det betyder at der tankes det beløb op, som abonnementet koster. Når du er tilmeldt Automatisk Pakkebetaling skal du afgive dine betalingskortsoplysninger. Optankningerne vil automatisk blive debiteret dette kort og du vil modtage en besked på enten eller SMS den dag, hvor vi trækker pengene. I forbindelse med tilmelding til Automatisk Pakkebetaling giver du tilladelse til, at vi gemmer betalingskortoplysningerne og accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi foretager Automatisk Pakkebetaling. Dette gør du via Mit Bibob eller ved at kontakte vores kundeservice på tlf.: eller via mail på Du kan gøre indsigelser mod den gennemførte betaling gældende overfor din bank. Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du kontakte din bank senest 8 uger efter at betalingen er gennemført. Ved betalingskortets udløbsdato, spærring eller ophør bortfalder aftalen om Automatisk Pakkebetaling. Du informeres om dette via og SMS. Hvis du fortsat ønsker at være tilmeldt Automatisk Pakkebetaling, skal du foretage en ny tilmelding med brug af et nyt betalingskort. Hvis aftalen om Automatisk Pakkebetaling bortfalder, vil abonnementets pris fremadrettet trækkes fra Bibob-kontoen. Udlandstelefoni Befinder du dig i udlandet, bliver der ligeledes blokeret for at modtage opkald samt SMS m.fl. Forsinkede takseringer bevirker, at Bibob ikke kan spærre servicen ved præcis minus 200 kr., og du kan derfor opnå en større negativ saldo, inden spærringen træder i kraft. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, er det også muligt at opnå en større negativ saldo, fordi denne service bliver takseret op til 4 uger efter det er foretaget. Du kan altid spærre for udlandstelefoni via Mit Bibob. Efterfølgende indbetaling til en konto der er i negativ, vil først blive brugt til kreditering af skyldige beløb, hvorefter resten kan anvendes til forbrug og evt. gebyrer. 8. Udlandstelefoni Opkald fra/i udlandet Som ny kunde tilmeldes du automatisk til udlandstelefoni. Servicen kan også tilmeldes på Mit Bibob på eller via kundeservice på tlf.: eller via mail på Bibob opretter udlandstelefoni efter en almindelig kreditvurdering. For at kreditvurderingen kan finde sted, skal ansøger(e) være fyldt 18 år og være registreret på en dansk adresse. Bibob forbeholder sig retten til at afvise ansøgning til udlandstelefoni på baggrund af kreditvurderingen. Opkrævningen fra de udenlandske teleselskaber kan vare op til 31 dage fra opkaldet er foretaget, men opkrævningen kan i få tilfælde overstige de 31 dage. Du kan ikke påberåbe dig kompensation, som følge af forsinkelse i vores opgørelse over dit skyldige roaming forbrug. 3

4 Priserne for at roame (benytte telefonen i udlandet) afhænger af det mobilnet du benytter og du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald i udlandet, eller hvis din mobil viderestiller til Mobilsvar. Prisen på opkald fra/i udlandet afhænger af den pågældende operatørs gældende takster og kan ses på Bibob forbeholder sig ret til at begrænse forbruget i udlandet således at du maksimalt kan forbruge 100 SDR i døgnet (Svarende til ca kr.). Overskrides dette forbrug kan Bibob vælge at spærre nummeret uden yderligere varsel. De fleste telefoner vælger automatisk det netværk, som er stærkest, også når du er tæt på en landegrænse. Du kan altså risikere at ringe via et udenlandsk netværk, selv om du befinder dig i Danmark. Det vil altid stå i displayet, hvilket netværk du er på og du kan manuelt vælge Bibobs netværk, hvis du vil undgå dette. I så fald skal du blot huske at vælge automatisk netværk, når du faktisk er i udlandet og vil bruge mobilen Dataforbrugskontrol i udlandet Med dataforbrugskontrollen i udlandet, slipper du for at få en grim overraskelse når du bruger data i udlandet. Du bliver automatisk tilmeldt denne service ved oprettelse. Vi sørger for at du maksimalt kan bruge for 450 kr. i data forbrug pr. måned i udlandet, så du stadig kan tjekke mails når du er på ferie, uden at skulle tænke over at din regning løber løbsk. Særlige vilkår 1. Perioden for saldokontrol starter 1. dag i måneden og slutter sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskift, skal du være opmærksom på at din saldokontrol bliver nulstillet. Det vil sige at du godt kan overskride 450 kr., da der er tale om en ny periode. 2. Dataforbrugskontrollen gælder kun for dataforbrug i udlandet SMS, tale m.m. er ikke inkluderet i de 450 kr. 3. Når du har nået 80 % af de 450 kr. sendes der en SMS med advarsel herom. Der sendes ligeledes en SMS når du har nået dit max på 450 kr. 4. Ønsker du at ophæve spærringen midlertidigt, det vil sige inde for pågældende måned, skal du kontakte kundeservice på eller Vær opmærksom på at data forbruget i den pågældende periode herefter vil være ubegrænset. 5. Hvis du ønsker at ophæve data forbrugskontrollen permanent, skal du ligeledes kontakte kundeservice på eller Vær opmærksom på at forbruget fremover vil være ubegrænset. 6. Ønsker du ikke at benytte dig af data i udlandet, skal du slå muligheden fra i telefonen. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør det, skal du henvende dig hos producenten af telefonen. Bibob tager ikke ansvar for opsættelsen af denne funktion er sat korrekt op. Surf EU + Norden Servicen er inkluderet i dit abonnement, når du er tilmeldt Udlandstelefoni. Med servicen kan du surfe 10 MB pr. dag i Norden eller EU for 10 kr. pr. dag. Det vil sige, at du betaler den gældende takst pr. MB, indtil du når 10 kr. Herefter surfer du uden beregning op til 10 MB. De dage du ikke bruger data betaler du ikke noget og dage, hvor du bruger data for under 10 kr., betaler du kun prisen på de forbrugte MB. Din forbindelse bliver automatisk spærret, når du har brugt 10 MB og du får en sms når det sker. Du kan åbne for din forbindelse igen via SMS, hvis du ønsker at fortsætte med at bruge data resten af dagen til den normale udlandspris pr. MB. Dagen efter kan du igen surfe 10 MB for 10 kr. En dag følger dansk tid fra midnat til midnat. Uden for Norden og EU gælder normal udlandspris pr. MB. Der er ikke nogen abonnementsafgift på Sikker data i EU + Norden. Servicen kan opsiges øjeblikkelig. Alternative udbydere i udlandet tale, SMS og data Fra den 1. juli 2014 er det muligt for dig at vælge alternative udbydere af mobiltelefoni i EU/EØS lande. Du kan kun benytte dig af denne mulighed, hvis en anden udbyder har indgået en aftale med Bibob. Nedenfor kan du læse om de vilkår, der gælder når du indgår en aftale med en alternativ udbyder. Definition Du kan indgå en aftale med to typer af udbydere: 1. Alternative Roaming Provider (tale, SMS og data - pakkeaftale) Aftalen vil indeholde følgende services: 4

5 Udgående kald, som er foretaget i EU/EØS lande til et telefonnummer som tilhører et EU/EØS land. Indgående kald modtaget i et EU/EØS land, uanset hvor det kommer fra. Udgående SMS sendt fra et EU/EØS land til et mobilnummer, som tilhører et EU/EØS land samt indgående SMS modtaget i et EU/EØS land, uanset hvor den kommer fra. Alle datatransaktioner inklusive MMS foretaget i et EU/EØS land. Hvis du ringer til et telefonnummer eller sender en SMS til et mobilnummer, som ligger udenfor EU/EØS vil du modtage en regning fra Bibob på disse. Priserne på disse opkald/sms er i henhold til Bibobs til enhver tid gældende priser på opkald og SMS i udlandet. 2. Local Break Out (kun data) Aftalen vil indeholde følgende services: Alle datatransaktioner undtaget MMS foretaget i et EU/EØS land. Du kan stadig sende MMS, når du har en aftale med denne udbyder, men du vil blive afregnet af Bibob for data forbruget for afsendelse af MMS. Indgåelse af aftale med alternativ udbyder Du kan indgå en aftale med en alternativ udbyder før du rejser til- eller når du befinder dig i EU/EØS lande. Du bruger dit Bibob SIM-kort og kan beholde dit eget telefonnummer. Du kan læse, hvordan du tilmelder dig på Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, vil udbyderen bekræfte, at din aftale er aktiveret. Når du har aktiveret en aftale med en alternativ udbyder, stopper Bibobs surfkontrol på dit abonnement, når du befinder dig i EU/EØS lande. Det vil være din nye udbyders pligt at tilbyde surfkontrol inden for EU/EØS lande. Når du indgår en aftale med alternativ udbyder, forbliver dit abonnement med Bibob aktivt og du vil fortsat kunne bruge Bibob SIM-kortet i udlandet udenfor EU/EØS, medmindre du har spærret for udlandstelefoni. Priser og betalingsforhold Når du har indgået en aftale med en alternativ udbyder, modtager du en regning fra den valgte udbyder på services inden for EU/EØS. Priserne bliver fastsat af den valgte udbyder, som fremgår af udbyderens informationsmateriale. Ved indgåelse af aftalen, vil du typisk skulle betale forud med dit kreditkort. Så snart du befinder dig i et land udenfor EU/EØS eller ringer/sender SMS til destinationer udenfor EU/EØS, vil du bruge Bibob som udbyder og du modtager en regning fra Bibob, som du plejer til de til enhver gældende priser for udland. Begrænsninger Hvis dit abonnement er blevet spærret hos Bibob, som følge af misligholdelse af aftalen eller du har nået max på din forbrugskontrol, kan du ikke indgå en aftale med en alternativ udbyder. Hvis du har et Bibob abonnement med spærring for brug af data i udlandet eller har et dobbelt-sim abonnement kan du heller ikke indgå en aftale med en alternativ udbyder. Spærring For begge typer af udbydere, tilbyder Bibob at der kan spærres for køb af denne type aftaler. Kontakt da kundeservice på tlf.: eller via mail på Opsigelse, fortrydelse eller ændring 1) For alternativ udbyder af tale, SMS og data (pakkeaftale) skal du opsige direkte hos udbyderen. Du kan også få Bibob til at hjælpe dig med at opsige aftalen se hvordan på Bibob.dk. 2) For alternativ udbyder af data skal du opsige aftalen direkte hos den pågældende udbyder. Du kan også skifte tilbage til Bibob som udbyder af data ved at skifte adgangspunkt (APN) til internet på din mobil. Se hvordan du ændrer adgangspunkt i din mobiltelefons manual. 3) Eventuel fortrydelsesret skal oplyses af den valgte udbyder. 4) Når du opsiger din aftale med den valgte udbyder, forbliver dit abonnement med Bibob aktivt og du vil kunne bruge Bibob SIM-kortet i udlandet både indenfor og udenfor EU/EØS. Her gælder Bibobs til enhver tid gældende priser for udland. 5

6 Ansvar Bibob har ingen indflydelse på og intet ansvar for, hvordan alternative udbydere i EU/EØS lande sammensætter tjenester og priser samt markedsfører disse. Alternative udbydere er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende EU lovgivning på området. Prisen for opkald til udenlandske mobilnumre fremgår af 9. Indholdstakserede tjenester En indholdstakseret tjeneste er en service, hvor du kan bestille varer og tjenesteydelser med din mobiltelefon via SMS, MMS eller internet. Du betaler over din forudbetalte konto. Det maximale beløb, som kan opkræves for denne type bestilling er 225 kr. pr. vare eller tjeneste. Du hæfter for betalingen, dog ikke for betaling af varer eller tjenester, der leveres uden for mobiltelefonen, hvis dit SIM-kort er blevet misbrug eller stjålet. Det er en forudsætning, at du ikke med vilje eller ved svigagtig adfærd selv er skyld i misbruget. A. Bestilling Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via internettet, eller når du afsender en specifik SMS-kode til et firecifret nummer. Når den bestilte tjeneste er leveret, trækkes beløbet på din forudbetalte konto. Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, at der er hukommelse nok i telefonen, og at du gemmer den rigtigt. Bestiller du en indholdstakseret tjeneste hos tredjemand, hæfter du for betalingen, selv om de fremsendte tjenester bliver afvist af din telefon. B. Fortrydelsesret Når du bestiller indholdstakserede tjenester via SMS, MMS eller internet, får du oplysning om fortrydelsesret. Læs oplysningerne grundigt, så du ved, hvordan du kan fortryde aftalen. C. Prisoplysninger Prisen for en indholdstakseret tjeneste skal fremgå dér, hvor tjenesten annonceres. Ud over denne pris, opkræver Bibob almindelig SMS-pris for leveringen. D. Spærring Overlader du din mobiltelefon til andre for eksempel børn er der en vis risiko for, at de bruger den til at bestille indholdstakserede tjenester. Du hæfter som kunde for dette forbrug. Du har dog muligheden for at spærre for indholdstakserede tjeneste på Mit Bibob. Du spærrer kun for de indholdstakserede tjenester og ikke for normale SMSer og MMSer. E. Misbrug Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at bruge PIN-kode. F. Indhold af tjenesterne Bibob påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand. G. Ændringer Bibob er berettiget til at ændre ovenstående vilkår med 30 dages varsel. H. Framelding Du kan til enhver tid framelde dig muligheden for indholdstakserede SMS er på Mit Bibob. 10. Kampagner Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, eller i tilfælde af at Bibob indsætter bonus på din konto, kan taletiden eller bonus ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos Bibob. Disse udbetales heller ikke i forbindelse med opsigelse. 11. Kreditvurdering Bibob forbeholder sig retten til at kreditvurdere dig løbende baseret på oplysninger fra fx pengeinstitutter eller kreditoplysningsbureauer. 12. Misligholdelse I tilfælde af, at du misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan Bibob afbryde eller begrænse din brug af Bibobs mobiltjeneste. Ved vedvarende misligholdelse kan Bibob opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse: Saldoen på din konto er i negativ og det skyldige beløb er ikke betalt efter Bibob har meddelt dig dette. 6

7 Du standser dine betalinger. Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til Bibobs mobiltjeneste. Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger. Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer. Du giver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til Bibob. Du udøver chikane mod Bibob, Bibobs medarbejdere eller Bibobs øvrige kunder. Hvis du ikke retter det forhold der har givet anledning til afbrydelsen, kan Bibob uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret. 13. Ændringer i priser og vilkår Bibob kan til enhver tid ændre de Generelle vilkår, eventuelle Produktspecifikke vilkår samt abonnements- og forbrugsafgifter. Du vil altid få besked om disse ændringer fx via mail eller sms. Du får besked mindst 30 dage før, ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan Bibob vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på bibob.dk. Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på 14. Reklamation Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale eller hvis SIM-kortet er defekt, skal du kontakte Bibob hurtigst muligt efter, at du opdager uoverensstemmelsen. Hvis din reklamation vedrører et defekt SIM-kort, skal du returnere det til Bibob, som sørger for at ombytte den uden omkostninger for dig. Vi dækker også returfragten. Dette gælder kun, hvis du ikke selv er skyld i, at SIM-kortet er blevet defekt. Bibob sørger for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at du har anmeldt fejlen. 15. Opsigelse Som kunde hos Bibob har du ingen bindingsperiode. Du kan skifte eller opsige dit produkt fra dag til dag. I forbindelse med produktskifte eller opsigelse vil et eventuelt indestående/restsaldo blive krediteret senest 30 dage efter Bibobs modtagelse af opsigelsen. Beløbet udbetales til et af dig oplyst bankkontonummer. Dette gælder ikke for bonus, se afsnit 10. Opsigelse skal ske skriftligt eller via din personlige side på Bibob har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis Bibob ophører med at udbyde tjenesten. 16. Tvister I tilfælde af tvist mellem dig og Bibob om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan du klage til Bibob. Bibob træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Hvis du ikke er enig i Bibobs afgørelse, kan du indbringe sagen for Teleankenævnet: Axeltorv 6 3.sal th København V Telefon: Læs mere på 17. Erstatning Bibob er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Bibob er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes Bibobs forsætlige eller uagtsomme handlinger. Når en samtale er slut, er det dit ansvar at afbryde forbindelsen. Bibob er uden ansvar for tab pga. afbrydelser, forstyrrelser, eller ændringer af telenet eller teletjenesten ifm. foranstaltninger, der er nødvendige på grund af teknik, vedligehold og drift eller er pålagt af tilsynsmyndigheder, medmindre Bibob har forsømt at begrænse ulemperne. 18. Overdragelse Du kan med Bibobs samtykke overdrage abonnementet til tredjemand. Bibob kræver skriftligt samtykke fra såvel dig som tredjemand, samt at eventuel gæld betales forinden overdragelse. Bibob kan frit overdrage dit nummer til tredjemand eller anden ejerstruktur. 7

8 19. Vilkår for nummerflytning Ved at acceptere vilkårene, bekræfter du som nuværende ejer af mobilnummeret at du ønsker at overføre dit mobilnummer fra dit nuværende selskab til Bibob. Samtidig giver du Bibob fuldmagt til, med henblik på nummerflytningen, at opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab. Når du vælger at flytte dit nummer ved udløb af binding og/eller opsigelsesperiode, bliver dit nummer flyttet til Bibob den førstkommende arbejdsdag efter din bindings- eller opsigelsesperiode er udløbet hos dit nuværende teleselskab. Du kan selv vælge en dato for flytning af dit nummer. Vær opmærksom på, at en eventuel binding på et abonnement hos dit nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil din bindingsperiode udløber, også selv om dit nummer er overgået til Bibob. I den pågældende periode betaler du muligvis både os og dit gamle selskab, indtil bindingen er ophørt. Ved Bibobs forsinkelse/afbrydelse af din nummerflytning, kan du forvente en kompensation ud fra følgende rater: Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb, samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag. Afbrydelse af telefoni i mere end 24 timer: 50 kr. som engangsbeløb, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag. Uretmæssig nummerflytning: Din nummerflytning skal annulleres senest dagen inden dit nummer overgår til Bibob. Dette gøres ved at kontakte kundeservice på tlf.: eller via mail på og skal ske senest dagen inden overflytningen klokken Hvis dit nummer mod forventning stadig overgår til Bibob selvom du har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr. For alle kompensationer gælder det, at beløbet indsættes på din taletidskonto på Bibob. Du kan til enhver tid bede om at få beløbet udbetalt til din bankkonto. 20. Ejerforhold Bibob er juridisk placeret under Telenor A/S Frederikskaj København V CVR Uddrag af lov om betalingstjenester 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. 57, medmindre andet følger af 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigedevanvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Version 15 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Det med småt. Privatvilkår

Det med småt. Privatvilkår Det med småt Privatvilkår 2 I Priserne er gældende fra 25.09.2013 indhold Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 6 Produktspecifikke vilkår for Mobil 7 Uddrag af lov om betalingstjenester 9

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Sammen med abonnementet har du adgang

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015

VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester. GENERELLE BETINGELSER FOR TELIA DANMARKS TELEFONITJENESTER (ERHVERV) Juli 2015 VIGTIG INFORMATION om Telia telefonitjenester Du kan her læse om forhold, som du skal være særligt opmærksom på, når du bruger Telias mobil- og fastnettjenester. Det er dig, som abonnent, der hæfter for

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere