MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring"

Transkript

1 MedWin programopdatering: EG A/S Albert Ginges Vej Hjørring Dusager Aarhus N Lautrupvang Ballerup Telefon: Telefon Service Desk: CVR-nr:

2 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGER I RETTELSER I ÆNDRINGER I RETTELSER I 4.10, 4.11 OG INDLEDNING... 5 ÆNDRINGER I MEDWIN VERS HURTIGERE ÅBNING AF MEDICINSKEMA... 6 LETTERE SEPONERING... 6 DOSERING EFTER BEHOV... 6 MARKERING VED VALG AF PAKNING UDEN TILSKUD... 7 OPDATERET MEDICINSKEMA I MEDWIN VERS ÆNDRINGER TIL MEDICINSKEMAETS OPBYGNING... 9 Historisk medicin... 9 ÆNDRINGER TIL VÆRKTØJSLINJEN FMK funktionsknapper Særlig fremhævet Filtreringsknapper, patientinformation, rekommandationsliste Apotek, leveringsmåde ÆNDRINGER TIL AKTUELT MEDICINKORT Mappefarver, bogstaver, symboler Recepttype, receptstatus, effektueringstype, medicinbestilling Løse recepter Lægemiddelordination visning Klausuleret tilskud Flere doseringsperioder og struktureret dosering ÆNDRINGER TIL MEDICINSØGNING NY AJOURFØRING ÆNDRINGER TIL LÆGENS MEDHJÆLP side 2 af 21

3 Ændringer i Programopdatering 1. Hurtigere åbning af Medicinskema for patienter hvor der skal hentes nye data fra FMK 2. Lettere seponering af lægemiddelordinationer som nu kan ske med tasten <Delete> 3. Doseringstype kan nu sættes til "Efter behov" direkte på lægemiddelordination 4. Der påsættes markering på ny recept hvis der er valgt pakning uden tilskud, men der er tilvalgt klausuleret tilskud. Dette gør brugeren opmærksom på at vælge den tilskudsberettigede pakning 5. Læger der arbejder for flere ydernumre kan igen godkende i Receptgodkendelsen Ændringerne er beskrevet i de efterfølgende afsnit. Rettelser i FMK: Dosiskontrol advarer ved receptoprettelse, når eksisterende recepter ikke er opbrugt 2. FMK: Recepter ældre end 2år markeres nu som afsluttet 3. FMK: Under praksisoplysninger kan der fravælges om der ønskes udskrift af recepthoved ved udskrivning af recepter såfremt klinikken har fortrykte recepter 4. FMK: Udskrivning af magistrel recept med kompleks struktureret dosering er mulig. 5. FMK: Vindue for Løse recepter og Medicinbestillinger husker nu den størrelse brugeren har valgt og minimeres hvis der ikke er nogen løse recepter eller medicinbestillinger 6. FMK: Der kan oprettes flere end 10 doseringer pr. dag f.eks. på bestemte klokkeslæt 7. Initialkartotek: Udskrivning af liste i Initialkartotek er nu mulig 8. Laboratorie: Mikrobiologisvar med angivelse af resultat som er større end (>) eller mindre end (<) en bestemt værdi kan nu vises med > og < tegn Ændringer i Opdateret Medicinskema der understøtter de nye krav til FMK version Medicinskemaets opbygning 3. Værktøjslinjen 4. Aktuelt medicinkort 5. Struktureret dosering 6. Ny ajourføring 7. Lægens medhjælp Ændringerne er beskrevet i de efterfølgende afsnit. side 3 af 21

4 Rettelser i 4.10, 4.11 og FMK: Tilskudsmarkering sat af medhjælp bliver nu gemt og vises i receptgodkendelsen. 2. FMK: Opbrugt dato på recept bliver nu korrekt opdateret når der oprettes ny recept. 3. FMK: MedWin advarer når der er anført en note på recept uden at der er valgt specifikt apotek, da FMK vil returnere fejl hvis dette forsøges gemt på FMK. 4. FMK: Pauseringsmarkering bliver nu også gemt selvom der efterfølgende foretages andre ændringer på lægemiddelordinationen. 5. FMK: Når medhjælp opretter magistrel recept spørges der nu ligesom tidligere om recepten skal udskrives da den ikke må sendes til FMK. 6. FMK: Magistrel ordination og recept lagt til godkendelse bliver nu vist i receptgodkendelsen. 7. FMK: Indlæsning af meget store medicinkort er nu muligt. 8. FMK: Indlæsning af historisk medicin (seponerede ordinationer) er optimeret så risikoen for timeout er reduceret. 9. FMK: Indlæsning af receptgodkendelsen er optimeret så risikoen for timeout er reduceret. 10. FMK: Tilknytning af løs recept til lægemiddelordination kan foretages selvom der mangler oplysninger om lægemidlets form på den løse recept. 11. FMK: Fejl ved godkendelse af recepter hvor "Source" (kildeinformation) mangler. Ændringerne kan nu gemmes på FMK ved at åbne patientens medicinkort og dermed få indlæst manglende kilder hvorefter der kan trykkes <Gem>. 12. FMK: Oprettelse af ny recept på en ordination, hvor der tidligere har være oprettet recept på baggrund af en medicinbestilling er nu mulig. 13. FMK: Medicinbestillinger kan nu indlæses i Medicinskemaet selvom specifikt apotek ikke er angivet og der samtidig var angivet hvem bestillingen var rapporteret af. 14. FMK: Hastighedsforbedringer ved indlæsning af patienters medicinkort og receptgodkendelse. 15. EDI: EDI-controller rettet på egen server, således den selv starter med scanning ved opstart uanset om PC kører med 12 eller 24 timers ur. side 4 af 21

5 Indledning Programopdatering MedWin version 4.10 introducerede et opdateret Medicinskema, som understøtter de nye krav, der stilles af Sundhedsdatastyrelsen til Fælles Medicinkort (FMK) version De nye krav er i hovedtræk: Doseringsstart skal angives ved oprettelse og ændring af ordination Dosering kan nu angives for flere perioder Information om dosisdispenseret medicin de seneste 2 år Information om tilknytning til medicinadministration i f.eks. hjemmeplejen Desuden adskiller det opdaterede Medicinskema sig fra tidligere med følgende ændringer: En mere overskuelig visning af historisk medicin Flere muligheder i håndtering af strukturerede doseringer En mere enkel ajourføring af patientens medicinkort side 5 af 21

6 Ændringer i MedWin vers Hurtigere åbning af Medicinskema I MedWin version 4.13 vil indlæsning af medicinkort i gennemsnit være ca. 20% hurtigere sammenlignet med MedWin før overgang til FMK version Hastighedsforbedringen er opnået ved en optimering af programmet når der hentes medicinkortændringer fra FMK. Forbedringen vil kunne variere i de enkelte klinikker afhængig af klinikkens størrelse og serverkapacitet. Lettere seponering Det er blevet lettere at seponere lægemiddelordinationer i patientens medicinkort f.eks. i forbindelse med ajourføring af patientens medicin. Seponering kan nu foretages ved at markere lægemiddelordinationen og trykke tasten <Delete> eller via kontekstmenuen der fremkommer ved højreklik på ordinationen. Såfremt der ligger åbne recepter på ordinationen vil brugeren blive adspurgt om disse skal annulleres, således patienten ikke kan hente på disse recepter. Kontekstmenu på ordination Genvej til Seponer er tasten <Delete> Dosering efter behov Det er nu muligt at oprette en dosering efter behov direkte på ordinationsbilledet uden at åbne Struktureret dosering. Dette gøres ved at vælge Doseringstype "Efter behov" når dosering er indtastet eller valgt. Ønsker man at oprette en fast dosering og dertil en dosering efter behov, skal det fortsat oprettes via Struktureret dosering der tillader to parallelle doseringer bestående af en fast og en efter behov. Dosering efter behov side 6 af 21

7 Markering ved valg af pakning uden tilskud For at gøre brugeren opmærksom på at vælge tilskudsberettigede pakninger, er der indført markering på ny recept hvis der er valgt pakning uden tilskud og der samtidig er tilvalgt klausuleret tilskud. Valgt tilskud men ikke tilskudsberettiget pakning Ved valg af tilskudsberettiget pakning vises markering for tilskud på recepten. Valgt tilskud og tilskudsberettiget pakning Læger der arbejder for flere ydere kan godkende i Receptgodkendelsen I Initialkartoteket kan det markeres om lægen arbejder for flere ydernumre, hvilket kan være tilfældet for f.eks. uddannelseslæger eller afløsere. Lægen arbejder for flere ydernumre side 7 af 21

8 I Receptgodkendelsen er det nu muligt for disse læger at godkende medicin, såfremt de har en medarbejdersignatur for det CVR-nummer som ændringen er foretaget på vegne af. I nedenstående eksempel skal UD2 have en medarbejdersignatur for den klinik som LG1 tilhører. Når ændringen godkendes vil UD2 blive påført som ansvarlig læge for at ændringen sendes til FMK. Ændring lagt til godkendelse af sygeplejerske (SP1) på vegne af læge (LG1) Godkendes af uddannelseslæge (UD2) Såfremt lægen ikke har en medarbejdersignatur for CVR-nummeret, vil der fremkomme en advarsel og ændringen vil ikke blive godkendt. side 8 af 21

9 Opdateret Medicinskema i MedWin vers Nedenfor beskrives de nye funktioner og ændringer til brugergrænsefladen introduceret i MedWin version 4.10, og der gives et overblik over skærmbilledets opbygning efterfulgt af beskrivelser til de nye funktioner og ændringer. For den komplette vejledning til Medicinskemaet i MedWin henvises til MedWin manualen. Ændringer til Medicinskemaets opbygning Medicinskemaet har overordnet set samme opbygning, men værktøjslinjen øverst er nu opdelt i funktionsknapper og ikoner med særlig information om det aktuelle medicinkort. Nedenunder værktøjslinjerne er der fortsat informationer relateret til apotek samtidig med tilføjelse af leveringsmetode. Selve medicinoversigten fremgår fortsat herunder med faneblad for patientens aktuelle medicin og aktuel recept. Oversigten indeholder fortsat også visning af løse recepter og medicinbestillinger. Funktionsknapper Særlig fremhævet Apoteks og leveringsmåde Filtreringsknapper, patientinformationer, rekommandationsliste Aktuelt medicinkort Aktuel recept Løse recepter Medicinbestillinger Historisk medicin side 9 af 21

10 Historisk medicin fremgår ikke længere af et faneblad men kan nu blive vist i det aktuelle medicinkort. De seponerede ordinationer vil fremgå af medicinoversigten sammen med øvrige lægemiddelordinationer, når filtreringsknappen for seponeret/udløbne ordinationer er valgt. De vil differentiere sig ved at have ikonet seponeret ud for sig. Der er mulighed for at få vist tilknyttede recepter og effektueringer ligesom ved aktuelle ordinationer. Ved seponering af en lægemiddelordination med åbne recepter, vil der blive forespurgt om det ønskes at annullere de åbne recepter. For recepterne er det ikke muligt at ophæve annulleringen, hvis det vælges at fjerne seponering indenfor 24 timer. Recepter vil skulle oprettes på ny. Det er muligt at se tidligere versioner af en lægemiddelordination, hvis en lægemiddelordination har tidligere versioner. Højre klik på en lægemiddelordination og vælg <Tidligere version>. side 10 af 21

11 I 'Tidligere version af lægemiddelordination' er det muligt at vælge version ud fra dato i <Vælg dato> eller bladre mellem versioner med knapperne <Forrige> og <Næste>. Forskellen på versionerne er markeret med rød skrift. Få vist kilder ved at sætte markering i <Vis kilder>. Ændringer til værktøjslinjen Værktøjslinjen har fået et nyt layout, hvor ikoner til markering af særlige informationer om medicinkortet er flyttet ned under FMK funktionsknapperne. Filtreringsknapper, patientinformationer og knappen til rekommandationsliste er fortsat yderst til højre. Nedenfor er en oversigt over alle knapper, fremhævninger, ikoner med kort beskrivelse af deres funktion/betydning. FMK funktionsknapper Funktionsknapperne udfører en handling på medicinkortet. Den største ændring hertil er, at begreberne "i taksten" og "uden for taksten" er udgået. Fremadrettet kan følgende oprettes (fremgår også af oversigten på næste side); Godkendt lægemiddel - lægemidler, der findes i listen på Medicinpriser, herunder også stærke vitaminer og mineraler Andet lægemiddel - lægemidler, der ikke findes i listen på Medicinpriser Magistrelt lægemiddel - lægemidler, der ikke falder ind under førnævnte kategorier side 11 af 21

12 Ikon Funktion Ny lægemiddel- og receptordination Andet lægemiddel- og receptordination Ny godkendt lægemiddelordination Ny andet lægemiddel (frihandelspræparater) Ny magistrel lægemiddelordination Ny receptordination Ny effektuering Udskriv Ved fokus på fanebladet Aktuel medicinkort udskrives det aktuelle medicinkort. Ved fokus på fanebladet Aktuel recept, udskrives den aktuelle recept. Foretag opslag på FMK-online for den aktuelle patient MedWin benytter brugerens medarbejdersignatur; der logges automatisk på FMK Online. Ansøg elektronisk om individuelt medicintilskud på FMK Online. Informationer om medicinkortet Fjerner ændringer som ikke er gemt og genindlæser medicinkortet Gemmer ændringer. Tilkendegivelse af at medicinkortet er ajourført Særlig fremhævet Ikoner til markering af særlige informationer vedrørende medicinkortet er rykket ned på en ny linje med henblik på at gøre brugeren særlig opmærksom herpå. Der vil kun fremgå de ikoner, som er relevante for den aktuelle patients medicinkort. Ikoner med gul baggrundsfarve anvendes til at indikere information, der kræver særlig opmærksomhed, mens ikoner uden baggrundsfarve blot er til information. Alle ikoner har tooltip og kan klikkes på for at åbne særskilt billede med den forklarende tekst og eventuelt yderligere informationer. Ikon Særlig fremhævet betydning Der var ingen ændringer til medicinkortet ved sidste indlæsning Der var ændringer til medicinkortet ved sidste indlæsning Medicinkortet har været ajourført Medicinkortet er aldrig ajourført eller er markeret som ikke ajourført Patienten har ingen registrerede caver Klik på knappen for at oprette en ny cave Patienten har registrerede caver Der er 1 eller flere interaktioner En eller flere nye ordinationer matcher eksisterende ordinationer på ATC-gruppe. Patienten har privatmarkeret medicin Privatmarkering kan ophæves ved angivelse af begrundelse; Efter mundtlig eller skriftligt samtykke side 12 af 21

13 Nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten Patienten er indlagt og medicinkortet kan ikke betegnes som værende retvisende Der vises information om dato og hospital. I perioden hvor patienten er indlagt "overtager" sygehuset medicinkortet, hvilket håndteres i eget system. Ændringer i patientens medicinering kan ikke ses på FMK i denne periode. Knappen indikerer kun en status, og der kan stadig arbejdes i medicinkortet. Medicinkortet er ugyldiggjort af Sundhedsdatastyrelsen Ugyldighedsmarkeringen tilkendegiver, at data i medicinkortet kan være misvisende grundet tvivl om dataindhold. Ved at gennemføre en ajourføring vil ugyldighedsmarkeringen blive fjernet. Knappen indikerer kun en status, og der kan stadig arbejdes i medicinkortet. Information om varetagelse af patientens medicinadministration Information om seneste udlevering af dosisdispenseret medicin de seneste 2 år Filtreringsknapper, patientinformation, rekommandationsliste Øverst til højre i værktøjslinjen er filtreringsknapperne placeret, og her er det nu muligt at vælge visning af seponeret medicin. Det er som tidligere også muligt at tilføje patientinformationer, hvilke fortsat er til intern brug. Samtidig med mulighed for at få vist rekommandationslisten for en valgt region ligesom tidligere. Ikon Betydning Vis fast medicin Vis temporær medicin Vis pauseret medicin Vis seponeret medicin Patienten ammer Patienten er gravid Patienten er pensionist Patienten kan få medicintilskud (intern orientering) Rekommandationsliste for regionerne eller basislisten forside. Basislisten er udarbejdet i samarbejde med regionerne og institut for Rationel Farmakoterapi, som et tilbud til praktiserende læger Apotek, leveringsmåde Feltet Apotek udfyldes jævnfør opsætning af lister, som foretages under Arkiv Medwin. Der henvises til den store MedWin manual for yderligere vejledning hertil. side 13 af 21

14 Apotek kan ændres ved at klikke på fald-ned pilen eller fremsøges med knappen <Apotek...>. Ved angivelse af apotek er det muligt at angive adresse og leveringsmåde i felterne Adresse og Metode. Mens valg af apotek åbner for udfyldelse af adresse, åbner valg af adresse op for udfydelse af metode. I Adresse kan der vælges patientens egen adresse eller adresse fra udleveringssteder oprettet i Initialkartoteket, mens der i Metode er valgmulighederne "Samme dag" eller "Pr. post". Ændringer til aktuelt medicinkort Lægemiddelordinationerne fremgår fortsat af oversigten med mappefarve og eventuelt bogstav eller symbol. Dernæst vises ligesom tidligere et ikon for om lægemiddelordinationen er fast, temporær, pauseret eller seponeret, hvor et rødt ikon generelt set betyder, at patienten på nuværende tidspunkt ikke indtager præparatet. Kolonnerne Rec.start og Rec.slut er omdøbt til 'Rec.start' og 'Rec.opbrugt' og viser fortsat startdato for seneste recept og datoen for, hvornår medicinen er opbrugt, såfremt denne kan beregnes automatisk eller er påsat i forbindelse med receptoprettelsen. Yderst til højre er fortsat ikon for receptstatus, som eksempelvis viser om der ligger åbne recepter på en lægemiddelordination. Desuden er der nu tilføjet et ikon for ubehandlede medicinbestillinger ud for de lægemiddelordinationer på det aktuelle medicinkort hvortil hjemmeplejen via FMK har bestilt receptfornyelse. Dette fremhæver, at medicinbestillingen er bestilt på baggrund af den aktuelle lægemiddelordination. Der vil således ikke fremkomme et ikon for medicinbestillinger modtaget via EDI eller Cure4You, da disse ikke er oprettet direkte på baggrund af en aktuel lægemiddelordination og derfor ikke kan sammenknyttes til en aktuel lægemiddelordination. Lægen eller medhjælp skal her være opmærksom på om fornyelsen afviger fra lægemiddelordinationen på aktuelt medicinkort. Se eksempel på ændringerne til det aktuelle medicinkort herefter. side 14 af 21

15 Rec.start / Rec.opbrugt Recept status Medicinbestilling Medicinbestilling Mappefarver, bogstaver, symboler Ikon M P Betydning Seneste ordinationsændring er foretaget i klinikken, eller seneste recept/effektuering er foretaget i klinikken Seneste ordinationsændring er foretaget af ekstern part eller seneste recept/effektuering er foretaget af ekstern part Ordinationen er en lokal ordination, som ikke er på FMK. Det gælder også for f.eks. turist, flygtning eller grænsegænger, der ikke findes på FMK, men hvor recepten godt kan sendes til FMK Recepten er på et magistrelt præparat Præparatet er uden for medicinpriser (frihandelspræparat) Præparatet er privatmarkeret Fast medicin Fast medicin - behandlingen er fremdateret - doseringen er fremdateret eller afsluttet - ordinationen har flere doseringsperioder, men ingen aktuel dosering Temporær medicin Temporær medicin - behandlingen er fremdateret - doseringen er fremdateret eller afsluttet - ordinationen har flere doseringsperioder, men ingen aktuel dosering Pauseret medicin Seponeret medicin side 15 af 21

16 Recepttype, receptstatus, effektueringstype, medicinbestilling Ikon Betydning Dosisdispenseret Enkeltordination Reitereret Åben (ikke udleveret/delvist udleveret) Der findes mindst én åben recept, som der kan udleveres på. Under behandling (overført til dosiskort) Der findes kun recepter som er under behandling af apotek eller som er overført til dosiskort. Ukendt status Annulleret, afsluttet, inaktiv, ugyldig [intet ikon] Der findes ingen recepter med ovenstående status. Medicinbestilling Løs recept dannet i egen praksis Løs recept dannet andre steder; Hjemmepleje, Hospital, Speciallæge, Lægevagt eller i anden praksis Indgivet (effektuering) Udleveret (effektuering) Løse recepter Det er nu muligt at få vist ikke aktuelle løse recepter. Overskriften til løse recepter angiver, hvor mange der er aktuelle og ikke aktuelle. Ved at vælge <Vis alle> vises både de aktuelle løse recepter og de recepter, som er markeret ikke aktuelle. Ved visning af de ikke aktuelle løse recepter vil de fremgå af oversigten med et rødt ikon og tooltip teksten 'Ikke aktuel'. Derudover er der ændring til knappen <Fjern og annuller>, som i den nye version er omdøbt til <Annuller> men har samme funktion, som tidligere - at markere recepten ikke aktuel og annullere denne, hvorefter recepten vil fremgå som en ikke aktuel recept. side 16 af 21

17 Lægemiddelordination visning Der er foretaget få ændringer til selve layoutet til lægemiddelordinationer. Der er eksempelvis tilføjet startog slutdato for dosering på alle lægemiddelordinationer, hvilket ses ved at folde en lægemiddelordination ud. Der indsættes automatisk dags dato ved oprettelse eller ændring af lægemiddelordination. Ved efterfølgende receptoprettelser vil systemet spørge om doseringsstart skal sættes til dags dato, hvis den ikke er sat til dette. Ligeledes er felterne til dosering flyttet for at kunne vise mere tekst i det lange doseringsfelt. Derudover skal doseringstype angives, hvis systemet ikke har kunnet sætte det i forbindelse med oprettelse eller ændring af en lægemiddelordination. Hvis doseringen slutdato er nået, vil det på lægemiddelordinationen blive indikeret ved at Dosering markeres med fed skrift. Derudover vil ikonet ud for lægemiddelordinationen være med rød baggrund for at indikere, at der ikke er en aktuel dosering. Afsluttet dosering Fed skrift og rødt ikon Klausuleret tilskud Som noget nyt skal der fremadrettet angives klausuleret tilskud på lægemiddelordinationen modsat tidligere på recepten. Hvis der er sat markering i klausuleret tilskud på lægemiddelordinationen, vil det automatisk være påsat på recepter efterfølgende i de tilfælde pakning berettiger tilskud. side 17 af 21

18 Flere doseringsperioder og struktureret dosering Det er nu muligt at tilføje flere doseringsperioder til en lægemiddelordination ved hjælp af en ny struktureret dosering (se beskrivelse nedenfor). Hvis en lægemiddelordination har flere doseringsperioder, vil den aktuelle dosering fremgå af lægemiddelordinationsvisningen, herunder doseringsperiodens doseringsstart- og eventuelle slutdato. Det vil være den aktuelle dosering, som vises på lægemiddelordinationen, men hvis en lægemiddelordination ikke har en aktuel dosering (nuldoseringsperiode), vil teksten "Ingen aktuel dosering" blive vist i doseringsfeltet. Hvis der er afsluttede eller efterfølgende doseringsperioder, som ikke vises, vil det blive markeret ved at feltet Dosering står med fed skrift med tooltip teksten "Doseringen har flere doseringsperioder". Derudover kan doseringen være en kombineret struktureret dosering, som består af både en fast og efterbehov dosering. Det markeres ved, der i feltet Dosering vises "Kombineret struktureret dosering". Hvis en eller begge doseringsperioder er en kompleks struktureret dosering, vil det ligeledes fremgå ved at feltet Dosering vises med "Kompleks struktureret dosering". Eksempel herpå er vist nedenfor, hvor feltet Dosering også fremtræder med fed skrift, da doseringen indeholder flere doseringsperioder: Flere doseringsperioder Dosering med fed skrift Struktureret dosering kan fortsat genereres ved at indtaste direkte i feltet 'Dosering' for at oprette en hurtig dosering, f.eks for 1 tablet morgen, middag og aften eller 1*3 for 1 tablet 3 gange daglig. Der er dog lavet nyt skærmbillede til struktureret dosering, som åbnes ved at klikke på knappen <Struktureret dosering> i lægemiddelordination visningen, da denne understøtter kravet om flere doseringsperioder. I struktureret dosering er det muligt at oprette og redigere en eller flere doseringsperioder. Doseringsperioderne skal være sammenhængende. side 18 af 21

19 Doseringsperioder Detaljer til den markerede doseringsperiode 7 Den lange doseringstekst på lægemiddelordinationen Opret en struktureret dosering ved at vælge <Tilføj doseringsperiode> (1). Startdato sættes automatisk til dags dato (2) og slutdato kan eventuelt angives. I feltet 'Hurtig dosering' er det muligt at definere doseringen ligesom tidligere og som bekendt fra lægemiddelordinationen i feltet 'Dosering', f.eks eller 1*3 for henholdsvis 1 tablet morgen, middag og aften samt 1 tablet 3 gange dagligt (3). Tabellen nedenfor vil blive dannet ud fra det indtastede i feltet 'Hurtig dosering' og kan tilpasses yderligere, hvis der er behov for det. Indtastning i 'Hurtig dosering' afspejles med det samme i tabellen nedenfor. Det er eksempelvis muligt at tilføje gentagelsesinterval i 'Gentages efter' (4). Det er muligt at oprette en doseringsperiode uden dosering, hvor der sættes markering i 'Ingen dosering' (5). Det er dog ikke tilladt at starte eller slutte med en doseringsperiode uden dosering. Det er muligt at oprette efter-behov dosering ved at sætte markering i 'Efter behov' (6). Det er også muligt at tilføje flere dage til doseringsperioden ved at vælge <Tilføj dag> (7), samt mulighed for ved højreklik i tabellen <Tilføj tidspunkt> at tilpasse doseringen, som der er behov for; morgen, middag, aften, nat, dagligt og et konkret tidspunkt. side 19 af 21

20 Ved højreklik er der mulighed for at tilpasse en oprettet dosering yderligere ved at ændre tidspunkt. Ændringer til medicinsøgning Dato for den anvendte version af Medicinpriser er flyttet til Medicinsøgning og vil derfor ikke længere fremgå af forsiden til Medicinkortet. Selve medicinsøgningen er ændret som følge af krav fra FMK, således at der ikke er forvalgt dosering, indikation, pakning og administrationsvej, da lægen aktivt skal tage stilling til disse. Dog vil der blive forvalgt indikation, pakning og administrationsvej af systemet i de tilfælde, hvor der kun eksisterer en valgmulighed. side 20 af 21

21 Ny ajourføring Ajourføring er forbedret ved ikke som tidligere at have en særlig tilstand til ajourføring, men ved nu at kunne håndteres fra værktøjslinjen. Klik på <Ajourfør> for at angive, der nu er taget stilling til patientens aktuelle medicin. Ved klik på <Gem> sættes medicinkortet til ajourført. I det tilfælde at der er lokale ordinationer fra før ibrugtagning af FMK, markeret ved røde mapper i medicinkortet, vil de blive seponeret medmindre de oprettes som ordinationer på FMK. Der adviseres herom ved klik på <Gem>. Ændringer til lægens medhjælp Det er muligt at lave en opsætning i initialkartoteket (Kartoteker Initialkartoteket), som muliggør, at lægens medhjælp kan sende ændringer til FMK, såfremt der ikke er ændringer på receptniveau. Hvis lægens medhjælp foretager ændringer, der ikke involverer recepter, vil ændringerne således blive sendt til FMK uden lægens godkendelse, såfremt markeringen er sat i initialkartoteket for den respektive medhjælper. Når det drejer sig om privatmarkeret medicin, har lægens medhjælper uanset markeringen i initialkartoteket ikke mulighed til at se privatmarkeret medicin. Dog kan lægens medhjælper markere medicin som værende privatmarkering og sende direkte til FMK uden lægens godkendelse, hvis ovenstående markering er sat i initialkartoteket. side 21 af 21

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

4.12. MedWin manual: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

4.12. MedWin manual: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin manual: 4.12 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 3.87.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.86.03 EG A/S Albert Ginges Vej 0 9800 Hjørring Dusager 5 800 Aarhus N Lautrupvang 750 Ballerup Telefon: 70 3 Telefon Service Desk: 7 60 6 0 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Patient import og eksport

Patient import og eksport Kom godt i gang med: Patient import og eksport EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Svarbreve og Korrespondance

Svarbreve og Korrespondance Kom godt i gang med: Svarbreve og Korrespondance EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015 Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV Udgave 1/11 2015 Målet med DDV er at alt sundhedspersonel skal have adgang til vaccinationsdata. DDV er bygget efter de samme principper som FMK. Via

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Log direkte på sundhed.dk... 2 MIN SIDE... 4 Min sundhedsjournal... 5 E-journal... 7 P-journal... 9 Behandlinger på sygehuse... 10 Konsultation hos egen læge... 11 Medicin... 13 Medicinkortet...

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

struktureret dosering dosisdispensering dosisdispensering og frihandelsvarer ret tidligere dosisdispensering op til FMK receptanmodninger i FMK

struktureret dosering dosisdispensering dosisdispensering og frihandelsvarer ret tidligere dosisdispensering op til FMK receptanmodninger i FMK FMK 1.4.4 GANGLION blev, som nævnt i forrige nyhedsbrev, et af de første lægesystemer certificeret til FMK 1.4.4. medio februar. Et er certificering, noget andet er om lægesystemet formår at lave et brugermiljø,

Læs mere

3.85.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.85.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.85.103 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente.

Tilbage til oversigten. Programnyheder til version Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Tilbage til oversigten Programnyheder til version 5.75 Denne version indeholder rettelser eller nyheder til følgende sektioner i al dente. Patienter o Patient forside o Journal o Aftalebog o Aftalebog

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Journaler. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Journaler EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk - en vejledning til borgere I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter samt vaccinationer.

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg gynækologer. Indholdsfortegnelse Tillæg gynækologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A.1. Samtykkeerklæring... 3 5A. Afregning... 5 5A.1. Regninger... 5 5A.2. Udskriv regninger... 9 5A.3. Skabelon for regning... 11 5A.4. Sygesikringsafregning...

Læs mere