Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25"

Transkript

1 Ressourcekatalog Christian Glantz Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax IMM-B.Eng

3 Summary Webtop A/S has developed a Content Management System for producing and maintaining websites. In order to make it easy for the users of this system to use different resources on the website, need for development of a resource catalogue arises. Users can upload files to this catalogue and sort them into relevant folders in order to create an overview of all resources, used on the website. To obtain this, an analysis of all functional demands and technologies available, is needed. A resource catalogue is designed and implemented as a result of this analysis.

4 ii

5 Resumé Webtop A/S har udviklet et Content Management System til at fremstille og vedligeholde hjemmesider. For at gøre det nemmest for brugerne af dette system at bruge forskellige ressourcer på hjemmesiden, er der brug for udvikling af et ressourcekatalog. I dette katalog kan brugere lægge filer op og sortere dem i mapper for at skabe et overblik over alle ressourcer som bruges på hjemmesiden. Til dette skal der laves analyse af funktionelle krav, samt analyse af teknologier, der kan udfylde disse krav. På baggrund af analysen er der designet og implementeret et ressource katalog.

6 iv

7 Indhold Summary Resumé i iii 1 Introduktion Om firmaet, Weptop WebtopOne Den eksisterende løsning Formål Problemformulering Udviklingsproces Tidsplan Rapportskitse Analyse Teknologi ASP.Net Web Forms MVC LINQ JQuery Kravspecifikation Brugergrænseflade Database Funktionsliste Administrator funktioner Brugerfunktioner

8 vi INDHOLD 3 Design Brugergrænseflade Administratormenu Folderliste Visning af folder Ressourceinformation JQuery Funktionslaget Routing Controllers Datalaget Implementering Det nye ressourcekatalog Folderliste Foldervisning Upload af ressource Database kommunikation Test CatalogController ResourceController AdminController Konklusion 39 A Sekvensdiagrammer 41 B Kildekode 55

9 Kapitel 1 Introduktion I kapitel 1 beskrives hvilken motivation der har ført til projektet, samt en problemformulering til projektet. Derudover vil virksomheden, som projektet laves til, blive beskrevet. 1.1 Om firmaet, Weptop Webtop leverer hjemmesider til internet, intranet samt extranet til større virksomheder eller kommuner. Størstedelen af alle løsninger indeholder specialdesignede komponenter til kunden for at give optimalt udbytte af siden WebtopOne WebtopONE er et Content Management System (CMS) udviklet af Webtop i år I dette system kan virksomheder lave deres egen hjemmeside/intranet og holde dette opdateret, desuden kan der indsættes specielle komponenter med forskellig funktionalitet som at hente data fra Outlook og vise nyheder fra en hjemmeside. En standard installation af WebtopONE vil gøre brugere i stand til at fremstille

10 2 Introduktion hjemmesider og opdatere disse. Ligesom der vil være mulighed for at udvide med komponenter, fx: MediaPresenter - indeholder komponenter til at vise mediefiler som video og billeder SQLConnector - giver mulighed for at hente data direkte fra en database WebForms - en komponent til at lave input forme til fx sender WebtopONE er kodet i ASP.Net som afvikles på en IIS server og bruger en MS SQL Server som data backend. 1.2 Den eksisterende løsning Til styring af billeder i WebtopOne er der lavet et ressourcekatalog, hvori en administrator kan uploade alle slags filer. Når en fil lægges ind i ressourcekataloget, kan den bruges i selve CMS systemet, men den tilgås gennem ressourcekataloget. Ressourcekatalogets fordel er, at billeder der bruges, kan skaleres i dimensioner, hvilket giver en mindre filstørrelse. Dette medfører en hurtigere load-tid for en besøgende på hjemmesiden. Derudover er det simpelt for en administrator at have overblik over alle ressourcer. Til WebtopOne er der også et ressource katalog, hvori en administrator kan uploade og styre alle billeder på hjemmesiden. Denne løsning er lavet i ASP.Net vha. Web Forms og en to lags model. Resourcekataloget er delt op i to dele, én administratordel, hvor folk med tilladelse kan gå ind og uploade nye billeder samt redigere de eksisterende. Derudover er der en brugerdel hvor det er muligt at bruge ressourcerne ved fx at få et billede i en bestemt størrelse eller at få alle billeder fra en mappe. Disse muligheder bliver brugt af komponenter i WebtopONE til at vise billeder på hjemmesiden. Når en administrator uploader en ny fil til en mappe i ressourcekataloget, bliver det først oprettet i en database, hvor alle filinformationer som størrelse, filtype og navn bliver gemt. Derefter bliver det gemt med et unikt filnavn på serveren. For at bruge en ressource bliver der lavet et kald til webserveren, som beder om resourcen med et bestemt id og eventuelt en bestemt billedstørrelse, der skal returneres. Webserveren finder filen, og i tilfælde af, at det er et billede, skaleres det til den ønskede størrelse, hvorefter det bliver vist.

11 1.3 Formål 3 Figur 1.1: Billede af eksisterende løsning 1.3 Formål Formålet med dette projekt er at udvikle et nyt billedhåndteringsmodul til Webtops CMS system til styring af billeder. Til dette skal det undersøges, hvilke fordele en tre-lags opbygning af ressource kataloget vil have i forhold til den nuværende to-lags. 1.4 Problemformulering Det ønskes desuden at undersøge hvilken ASP.Net teknologi der gør sig bedst egnet til dette system, idét systemet ønskes udviklet i enten ASP.Net vha. Web Forms eller ASP.Net MVC Der skal laves en funktionsliste ud fra det nuværende system, der indeholder de funktionaliteter som skal være i det nye resource katalog. Denne funktionsliste skal ligge til baggrund for valget mellem ASP.Net (Web Forms) og ASP.Net MVC, som systemet skal udvikles i. Ud fra funktionslisten laves use cases til beskrivelse af hver funktionalitet. Disse funktioner skal implementeres og fungere i en ny brugergrænseflade, der skal konstrueres. Efter implementering skal alle funktionaliteter testes for at kontrollere, at de virker efter hensigten.

12 4 Introduktion 1.5 Udviklingsproces Procesudvikling af systemet vil foregå efter Unified Process 4 faser: Inception: En kort fase, hvis formål er at finde de centrale dele til systemet. Elaboration: Alle krav til systemet fastlægges, og der skabes overblik over disse, og systemarkitekturen bliver fastlagt Den længste fase, hvor systemet udvikles, testes og doku- Construction: menteres. Transition: Sidste fase, der sætter produktet i drift hos kunden. (Denne fase vil ikke blive omhandlet i projektet) Tidsplan Til projektet er der afsat 20 uger med startdato d og slutdato d Analyse - 3 uger Design - 3 uger Implementation - 11 uger Test - Vil blive foretaget løbende under implementation Dokumentation - 3 uger, men skal samtidig forgå løbende alle 20 uger. 1.6 Rapportskitse Opbygning af rapport: Kapitel 1: Introduktion Generel introduktion omkring projektet, udviklingsproces, tidsplan samt formålet med projektet. Kapitel 2: Analyse Gennemgang af de teknologier der kan bruges samt beskrivelse af fordele og ulemper

13 1.6 Rapportskitse 5 ved brug af disse. Der laves en problemformulering til projektet. Kapitel 3: Design Gennemgang af hvorledes arkitekturen skal bygges op efter tre-lags modellen. Kapitel 4: Implementering Forklaring af vigtige dele som er implementeret i det nye ressourcekatalog. Kapitel 5: Test Afsnit hvor test af kode bliver gennemgået. Kapitel 6: Konklusion Beskrivelse af hvad projektet er kommet frem til, samt hvilke fremtidige planer der er for projektet.

14 6 Introduktion

15 Kapitel 2 Analyse Analyseafsnittet redegør for hvilke teknikker der kan bruges, udviklingsproces, tidsplan samt rapportopbygning. 2.1 Teknologi I det følgende afsnit vil der blive redegjort for, hvilke teknologier, der kan bruges til udvikling af ressourcekataloget. Fordele og ulemper ved de forskellige teknologier gennemgås ASP.Net ASP.Net er en del af Microsofts.Net platform, der bruges til at skabe interaktive og dynamiske hjemmesider, web applikationer og web services. ASP.Net giver udvikleren mulighed for at programmere hjemmesider med alle programmeringssprog som.net

16 8 Analyse platformens CLR 1 understøtter (50+). ASP.Net blev introduceret i 2002 sammen med.net Framework 1.0 og giver udvikleren mulighed for at programmere objektorienteret. ASP.Net giver ligeledes god ydelse, da koden bliver kompileret til en dll fil. ASP.Net kører på Microsofts Internet Information Service server version 6 eller senere og kræver.net frameworket installeret, seneste version er 4.0 udkommet i April Microsoft Visual Studio understøtter udvikling i ASP.Net med mange indbyggede skabeloner samt mange drag and drop funktioner til HTML, validering og datavisning Web Forms Web Forms som er Microsoft første framework til ASP.Net platformen udkom samtidig med ASP.Net i 2002 og var på den tid eneste framework til platformen, hvilket har gjort, at mange omtaler Web Forms som ASP.Net. Web Forms kræver en Internet Information Service (IIS) server version 6 eller senere for at kunne køre. Formålet med Web Forms er at opnå et højere abstraktionsniveau samt at gøre hjemmesider mere event-drevne. Dette betyder, at udvikleren i mindre grad skal fokusere på selve HTML koden men istedet kan bruge de indbyggede server controls til at hente, behandle og fremvise data. En side i Web Forms består af en.aspx side, som indeholder HTML koderne, og en.aspx.cs kaldet en code-behind, som står for alt det funktionelle på siden. Ved kørsel bliver code-behind filerne kompileret til.dll filer, hvilket gør kørselstiden hurtigere i forhold til script baserede programmeringssprog. Når der kommer et kald til webserveren efter en fil, bliver det sendt videre til den fysiske.aspx fil, som bliver kørt. Kommer der et request til webserveren, bliver dette request sendt videre til den efterspurgte aspx fil, der så vil eksekvere den rette kode i dens dll fil. Et problem ved normal webudvikling er at selve HTTP protokollen er tilstandsløs, hvilket betyder at webserveren ikke ved hvilken tilstand brugeren er i. I mange tilfælde vil der ved brug af Web Forms være brug for kommunikation mellem webserver og klient, fx ved et tryk på en knap, hvilket skaber et postback til webserveren. 1 Common Language Runtime - Platformsuafhængigt miljø der kan køre højniveauprogrammeringssprog på computere uanset hardware.

17 2.1 Teknologi 9 Figur 2.1: Forespørgsel af fil med Web Forms Eksempel. aspx : <asp : Label runat =" server " ID=" lblmessage " Text =" Velkommen " ></ asp : Label > <br /> <asp : Button runat =" server " Text =" Skift tekst " ID=" btnsubmit " onclick =" btnsubmit_click " ></ asp : Button > <br /> <asp : Button ID=" Button1 " runat =" server " Text =" Tomt Postback " ></ asp : Button > Eksempel. aspx.cs: protected void btnsubmit_ Click ( object sender, EventArgs e) { lblmessage. Text = "Ny tekst!"; } Figur 2.2: Eksempel på ViewState Svaret fra webserveren er en helt ny HTML side. Dette medfører at man fx ved et spørgeskema vil opleve, at afkrydsninger vil forsvinde hvis der sker et postback. For at imødegå dette har Web Forms introduceret et ViewState, som er sidens fuldstændige tilstand gemt i en kode som webserveren kan aflæse ved et postback og dernæst, foretage de ændringer eventet skulle og efterfølgende sende en fuldt opdateret side tilbage til klienten. Fordele ved Web Forms Separerer HTML fra kode Hurtigt at udvikle i med drag-and-drop funktioner og indbyggede server controls God til store sider pga. højt abstraktionsniveau Mulighed for at kode i mange programmeringssprog Let dataadgang med databinders

18 10 Analyse ViewState giver mulighed for at gemme tilstande Ulemper ved Web Forms Svært at lave automatiserede test Ikke optimal performance pga. højt abstraktionsniveau MVC ASP.Net MVC Frameworket er Microsofts nyeste framework til at skabe web applikationer på.net platformen. MVC udkom med ASP.Net version 3.5, mens MVC 2 udkom med ASP.Net version 4.0. ASP.Net MVC er, som navnet antyder, baseret på Model-View-Controller mønstret, som opdeler de forskellige aspekter af en webside i 3 dele: Model: Modellen indeholder al den logik, som ikke er i View eller Controlleren. Dette omfatter validering, forretningslogik samt dataadgang til databasen. Modellen repræsenterer objekter i selve web applikationen som fx en ressource i et ressourcekatalog. Et eksempel på en model kunne være et produkt, som indeholder navn, pris og antal på lager. Controller: Controllerens opgave er at håndtere indput fra brugeren, modtage data fra modellen, manipulere disse data og udvælge det view der skal vises. Controller er dermed primært brugt til at være bindeled mellem model og view. View: Sørger for brugergrænsefladen hvor den indsætter data modtaget fra controlleren i HTML koden som sendes til brugeren. Et View sørger dermed kun for det visuelle og indeholder så lidt logik som muligt. En af de store ændringer i ASP.Net MVC er dens måde at route på. En normal webside henviser til en fysisk fil på harddisken fx /Index.aspx, mens MVC har en standard URL opbygning, der hedder hvor controller er navnet på den controller, der skal bruges, og action er den funktion i controlleren, der skal kaldes, og id er en værdi der skal sendes med til funktionen. Dette kaldes routing og kan ændres til at se ud, som udvikleren ønsker. Routing bruges til at skabe forklarende links og til at lave søgemaskinevenlige links. I mange netbutikker ser et link meget neutralt ud fx

19 2.1 Teknologi 11 der så henviser til et netkabel. Ved brug af routing kunne linket istedet være hvilket er et meget mere forklarende link. Figur 2.3: Forespørgsel af fil med MVC Da ASP.Net er opdelt i Model-Controller-View, fokuserer denne opbygning på at udvikleren udvikler efter tre-lagsmodellen, hvilket gør udskiftning af forskellige moduler simpel. Hvis man ønsker at skifte en MSSQL database ud med en MYSQL database vil man kun skulle ændre i selve Modellen, og hvis man ønsker at skifte design på siden skal der kun ændres i Viewsne. Fordele ved MVC Egner sig godt til Test-Driven-Development, da alle aspekter er testbare Ideel til web 2.0 sider Mulighed for at kode i mange programmeringssprog Fuld kontrol over HTML koden Søgemaskine venlige URLer Ulemper ved MVC HTML bliver blandet med kode, hvilket kan gøre overblik svært Forholdsvis nyt framework, hvilket betyder, at der stadig kan findes småfejl samt at mere avancerede opgaver ikke er blevet implementeret endnu.

20 12 Analyse // Constructor til produkt public Product ( string name, int price, int quantity ) public IEnumerable < Product > ProductsInStock () { // Opretter produkt liste List < Product > products = new List < Product >() ; products. Add ( new Product (" Product 1", 100, 1)); products. Add ( new Product (" Product 2", 200, 0)); products. Add ( new Product (" Product 3", 300, 3)); } // Returnerer produkter på lager vha. LINQ return from p in products where p. quantity > 0 select p; Figur 2.4: Eksempel på LINQ forespørgsel LINQ Language Integrated Query (LINQ) er et forespørgselssprog der blev introduceret med ASP.Net 3.5 frameworket, der indfører indbyggede forespørgsler efter data til.net programmeringssprog. LINQ gør det mulig for udvikleren at lave forespørgsler i forskellige datatyper i programmeringssproget. Dette gør, at der simpelt kan trækkes data ud af objekter, XML filer samt SQL databaser. LINQ giver muligheder for at lave forespørgsler i typestærke collections opbygget af enten egne eller de indbyggede.net datatyper. At LINQ kan lave forespørgsler i typestærke collections samtidig med at LINQ altid bruger parametre i SQL forespørgsler medfører at LINQ er sikret mod SQL injections JQuery JQuery er et Javascript bibliotek, som gør det simpelt at udvikle til klientside. Grunden til dette er, at den tilbyder simple genveje til at finde elementer i HTML koden, ligesom den giver let adgang til at lave asynkrone opdateringer af indhold på en side, hvilket er meget udbredt i web 2.0 løsninger. Derudover findes der mange plugins til JQuery som gør det ekstra simpelt at bruge

21 2.2 Kravspecifikation 13 <input type =" button " id=" button1 " text =" Klik på mig " onclick =" javascript : document. getelementbyid ( btntext ). innerhtml = Du har klikket på knappen ;" /> <span id=" btntext " ></span > Figur 2.5: Eksempel uden JQuery JQuery : $( document ). ready ( function (){ // Udfører først koden når HTML er hentet så det sikres at alle HTML elementer eksisterer når koden køres // $( input ) henter elementer der passer med input $( # button1 ). click ( function (){ $( # btntext ). html ( Du har klikket på knappen ); }); }); HTML <input type =" button " id=" button1 " text =" Klik på mig " /> <span id=" btntext " ></span > Figur 2.6: Eksempel med JQuery javascript. JQuery giver udvikleren den fordel, at HTML kode og Javascript kode kan blive totalt separeret i to forskellige filer, hvilket i mange tilfælde gør HTML koden meget lettere at overskue. I nedenstående eksempel ses forskellen mellem ren Javascript og en blanding af JQuery og javascript. 2.2 Kravspecifikation Kravspecifikationen er lavet ud fra det nuværende system for at fastsætte specifikationerne til det nye ressourcekatalog.

22 14 Analyse Brugergrænseflade Den nuværende opbygning af brugergrænsefladen er baseret på frames, hvilket betyder at siden er delt op i 4 html sider, som vises i et samlet vindue. Ideen med denne opbygning skal bevares, men der er nye teknologier, som er mere effektive til at lave dette, fx Asynkron opdatering vha. Javascript (AJAX), hvilket også vil få siden til at loade lidt hurtigere. Ellers vil det generelle design af siden blive meget lig det nuværende Database Ressourcekatalog skal være kompatibelt med det nuværende system. Databasen skal derfor kun ændres i tilfælde af en kritisk fejl. Den nuværende løsning bruger en MSSQL 2005 database eller nyere Funktionsliste Funktionslisten er delt op i to kategorier, hvor den ene er funktioner til administratorer, som kun administratorer skal kunne tilgå. Derudover er der bruger funktioner, som alle kan tilgå. Dette vil for det meste foregå vha. komponenter i WebtopONE, som bruger disse funktioner Administrator funktioner Usecase: Opret mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Mappen bliver oprettet i databasen med korrekt navn i rodmappen Flow: 1. Administrator indtaster det ønskede mappenavn 2. Systemet opretter mappen i databasen Usecase: Vis mappe Aktør: Administrator

23 2.2 Kravspecifikation 15 Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Indholdet af mappen bliver vist til administrator Flow: 1. Systemet henter alle ressourcer i valgte folder 2. Systemet viser alle ressourcer til administratoren Usecase: Omdøb mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Den valgte mappes navn bliver korrekt ændret Flow: 1. Administrator indtaster nyt mappenavn 2. Systemet opdaterer mappenavnet i databasen Usecase: Flyt mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Den valgte mappe bliver flyttet til den ønskede mappe Flow: 1. Administrator højreklikker på destinationsmappen og vælger Indsæt mappe 2. Systemet kontrollerer om destinationsmappen er en undermappe til mappen, der skal flyttes 3. Systemet flytter mappen, hvis det ikke er en undermappe 4. Systemet opdaterer databasen Usecase: Slet mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Den valgte mappe bliver slettet Flow: 1. Administrator godkender sletning af mappe

24 16 Analyse 2. Systemet sletter alle ressourcer og undermapper fra mappen 3. Systemet sletter mappen Usecase: Upload ressource til mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Ressourcen bliver uploadet og lagt i den valgte mappe Flow: 1. Administrator vælger ressource, der skal uploades 2. Systemet opretter en ny ressource i databasen 3. Systemet henter ressourcen og gemmer den i ressourcemappen med ressource id som navn 4. Systemet tilføjer ressourcen til den valgte mappe Usecase: Flyt ressourcer Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Administrator er inde i Vis mappe Administrator har markeret en eller flere ressourcer Post-kondition: De markerede ressourcer bliver flyttet til ønskede mappe Flow: 1. Administrator vælger den mappe, der skal flyttes til 2. Systemet flytter de valgte ressourcer til ny mappe 3. Systemet opdaterer de valgte ressourcer i databasen Usecase: Slet ressourcer Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Administrator er inde i Vis mappe Administrator har markeret en eller flere ressourcer Post-kondition: De markerede ressourcer bliver slettet Flow: 1. Administrator godkender sletning af ressourcer

25 2.2 Kravspecifikation Systemet sletter de markede ressourcer og sletter dem fra databasen Usecase:Rediger ressource Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Administrator er inde i Vis mappe Administrator har markeret en ressource Post-kondition: Den markerede ressources informationer bliver opdateret Flow: 1. Administrator opdaterer informationer omkring ressourcen 2. Systemet opdaterer ressourcen i databasen Usecase:Eksporter ressourcer Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition:Administrator får en XML fil, der kan genskabe data fra databasen samt en zip fil med alle ressourcer fra ressourcekataloget Flow: 1. Systemet finder alle mapper og ressourcer 2. Systemet gemmer alle informationerne i en xml fil 3. Systemet henter alle ressourcer og gemmer dem i en zip fil 4. Systemet returnerer xml og Zip fil til administrator i en samlet zip fil Usecase: Importer ressourcer Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Administrator har angivet en.zip fil, der indeholder en XML fil med informationer om ressourcer og mapper, samt en zip fil med alle ressourcer fra ressourcekataloget Post-kondition: Alle mapper, kategorier og ressourcer bliver korrekt sat ind i ressourcekataloget Flow: 1. Systemet opretter alle mapper og undermapper samt kategorier i databasen 2. Systemet opretter alle ressourcer i databasen 3. Systemet lægger alle billeder fra zip filen ind i billedmappen

26 18 Analyse Brugerfunktioner Usecase: Hent ressource Aktør: Bruger Pre-kondition: Ingen Post-kondition: Brugeren får vist ressourcen Flow: 1. Systemet henter ressourcen i databasen 2. Systemet viser ressourcen til brugeren Usecase: Hent billede i bestemt størrelse Aktør: Bruger Pre-kondition: Brugeren har valgt et billede som ressource samt en bredde og højde på billedet Post-kondition: Brugeren får vist billedet Flow: 1. Systemet henter ressourcen i databasen 2. Systemet skalerer billedet til ønsket størrelse 3. Systemet viser ressourcen til brugeren Usecase: Download ressourcer Aktør: Bruger Pre-kondition: Bruger har trykket på download knap til en eller flere ressourcer Post-kondition: Ressourcer bliver pakket i en.zip fil og returneret til administrator Flow: 1. Systemet pakker de markerede ressourcer i en.zip fil 2. Systemet returnerer filen til brugeren

27 Kapitel 3 Design I det følgende afsnit vil der blive redegjort hvorledes arkitekturen skal bygges op efter tre-lags modellen, hvor brugergrænsefladen vil være i form af aspx filer, som står for den grafiske præsentation. Funktionslaget vil være lavet i ASP.Net MVC, mens datalaget vil stå for kommunikation med databasen. 3.1 Brugergrænseflade Formålet med brugergrænsefladen er, at brugeren så simpelt og intuitivt som muligt kan tilgå alle funktioner. Designet vil blive delt op i fire områder, og disse områder vil have hver deres funktion Administratormenu Administrator menuen vil komme til at indeholde links til to funktioner: importer og eksporter. Da to funktioner simpelt kan henvises til med to knapper, bliver dette løsningen.

28 20 Design Figur 3.1: Opbygning af design Folderliste Formålet med folderlisteområdet er at give et overblik over alle mapper i ressourcekataloget og skal virke som en stifinder i Windows. Det skal derfor være muligt at få vist alle undermapper samt folde visningen sammen igen. Dette kan enten gøres ved at finde samtlige mapper ved start eller ved at hente dem efterhånden, som der bliver udvidet. Da ressourcekataloget kan blive stort og indeholde flere hundrede mapper, er det en fordel, hvis det bliver hentet i takt med, at undermapperne udforskes. Derfor vil folder visningen blive hentet med asynkrone forespørgsler med javascript (AJAX). Figur 3.2: Opbygning af design Ved klik på et plus ikon skal folderstrukturen blive udvidet, mens et klik på minus ikonet vil indskrænke det igen. I tilfælde af, at der ingen undermapper er, skal der ikke vises et +/- ikon. Ved klik på folderikonet eller mappenavnet, skal indholdet af folderen hentes og blive vist i området Visning af folder. Ved højreklik på samme område, skal der

29 3.1 Brugergrænseflade 21 fremkomme en menu, som tilbyder funktionerne: Opret mappe Flyt mappe Indsæt mappe (kun hvis en mappe er under flytning) Indsæt ressource (Kun hvis en eller flere ressourcer er under flytning) Omdøb mappe Slet mappe Upload ressource til mappe Visning af folder I dette område skal indhold af en folder blive vist i form af små miniaturebilleder. Hvis en ressource er et billede, skal dette hentes i en skaleret version, ellers skal der vises et logo, så brugeren ved, at ressourcen ikke er et billede. Det skal være muligt for administrator at klikke på en ressource, hvorefter alle informationer omkring filen vises i Ressourceinformation. Administrator skal kunne markere flere ressourcer. Ved at holde CTRL tasten nede skal der kunne tilføjes/fjernes markeringen af en enkelt ressource. Ved at holde SHIFT tasten nede skal alle ressourcer mellem den sidst markerede og den, der bliver klikket på, markeres. Ved højreklik på en eller flere ressourcer skal der komme en menu frem som tilbyder funktionerne: Download ressource(r) Flyt ressource(r) Slet ressource(r) Området skal også vise de sider der er brug for når administrator skal oprette en ny mappe, flytte en mappe, omdøbe en mappe og godkende sletning af en mappe.

30 22 Design Ressourceinformation I dette område skal der stå informationer om en markeret ressource, samtidig med, at det skal være muligt at ændre disse informationer, og gemme dem. Ved sletning af en eller flere ressourcer skal administrator godkende sletningen i dette område, således at det stadig er muligt at navigere rundt i foldere og ressourcer. Når administrator vil uploade en ny ressource, skal dette foregå i dette område, hvor han skal have mulighed for at vælge en fil på sin computer, som skal lægges ind i ressourcekataloget. Når filen er lagt op, skal folderen opdateres således at det nye billede bliver vist, og adminstrator skal have mulighed for at lægge en ny ressource op JQuery JQuery har som formall at indlæse indhold til Foldervisning, Visning af folder og Ressource information og holde dem opdaterede vha. AJAX. I folderliste og visning af folder skal begge vise en menu, når der højreklikkes. Disse vil simpelt kunne laves med et JQuery plugin, som er bygget til at lave disse menuer. 3.2 Funktionslaget Funktionslaget vil blive kodet i ASP.Net MVC, da fordelene ved dette framework var størst til dette projekt. Det skyldes, at det primære fokus på dette ressourcekatalog ligger i at gøre det overskueligt, have hurtig loadtider. For at skabe overblik over alle funktioner, der skal laves er hver funktion i funktionslisten blevet udvidet med et sekvensdiagram. Disse kan findes i appendix A. Nedenstående tabel er en samling af alle funktioner, samt den URL de skal fungere på.

31 3.2 Funktionslaget 23 Funktion Opret mappe * Vis mappe Omdøb mappe * Flyt mappe Indsæt mappe Slet mappe * Upload ressource * Rediger ressource * Flyt ressource Indsæt ressource Hent ressource Hent billede i bestemt størrelse Download ressource Slet ressource * Exporter Importer * URL /Catalog/AddDirectory/id /Catalog/Directory/id /Catalog/Rename/id /Catalog/MarkDirectory/id /Catalog/MoveDirectory/id /Catalog/Delete/id /Resource/Upload/id /Resource/ResourceInfo/id /Catalog/MarkResource/id /Catalog/MoveResource/id /Resource/id /Resource/id/maxBredde/maxHøjde/ /Resource/Download/id /Resource/Delete/id /Admin/Export /Admin/Import Routing Da ASP.Net MVC blev det foretrukne framework er selve routing også blevet indtegnet i sekvensdiagrammerne. En standard route i MVC er /Controller/Action/id hvilket alle funktioner opfylder, bortset fra Hent ressource og Hent ressource i bestemt størrelse. Routing mekanismen skal derfor udvides til at understøtte disse to funktioner Controllers Der skal udvikles tre controllers, hvilket kan læses ud fra funktion-url tabellen: CatalogController: Styrer alle former for mappeopgaver ResourceController: Håndterer alle ressourceopgaver, bortset fra flytning af ressourcer som ligger under CatalogControlleren AdminController: Har funktionerne importer og eksporter Ud over de funktioner der vises i funktion-url tabellen skal CatalogControlleren samtidig have funktioner der kan lave det tree-view der kræves for at kunne lave den

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter.

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. Hermed følger en basal dokumentation for installation af AutoPilot msi pakken. Der vil i det følgende blive forklaret brugen af 4 programmer fra Microsoft,

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

MICROSOFT ONLINE KURSER

MICROSOFT ONLINE KURSER MICROSOFT ONLINE KURSER Table of Contents Articles... 3 Kom igang med Microsoft IT Academy... 4 Log ind og vælg kursus... 9 Page 2 Articles Page 3 Kom igang med Microsoft IT Academy Med Microsoft IT Academy

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer.

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer. 6 MEDIEARKIV Mediearkivet bruges til opbevaring af filer (billeder og dokumenter), som vi bruger på vores hjemmeside. Før vi kan vise et billede eller linke til en fil, skal de uploades til mediearkivet.

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Webservices Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Nyt fra version

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3.0

Nyheder i Remote Support Platform 3.0 Nyheder Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 08.10.12 Alle lande Typografiske konventioner Typografi Eksempel Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne,

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Dit budskab i centrum

Dit budskab i centrum Dit budskab i centrum Websites hurtigt og nemt Wizi er et standard Content Management System udviklet "in-house" af Vizion Factory NewMedia. Vi har implementeret skræddersyede CMS løsninger for vores kunder

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3

Redaktørmanual TYPO3 Redaktørmanual TYPO3 Version: 1.1 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 15/10-2008 Copyright: IdeFA Gruppen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 1.1. Quick info... 2 1.2 Om TYPO3 CMS... 2 2. TYPO3 CMS Opbygning...

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G Januar 2012 INDLEDNING Vvstek 2012 er en tillægsapplikation til AutoCAD 2012 udviklet

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Go-Kart DMKA Dokumentation

Go-Kart DMKA Dokumentation Go-Kart DMKA Dokumentation April 2009 v.1 Created by MwaZone Auther Mark Weber Andersen Page 2 of 21 Indhold Sidens struktur og opbygning... 3 A. Log-ind... 4 B. Redigere side indhold... 5 Overblik...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. marts 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Sådan kommer du nemt i gang med Joomla!

Sådan kommer du nemt i gang med Joomla! Joomla! Kursus Sådan kommer du nemt i gang med Joomla! Hvorfor er Joomla! alt for svær at komme i gang med I mit daglige virke som konsulent og underviser, med speciale i Joomla!, får jeg tit at vide at

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Systemkrav... 3 1.2 Kritik modtages gerne... 3 1.3 Yderligere

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere