Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcekatalog. Christian Glantz. Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng-2010-25"

Transkript

1 Ressourcekatalog Christian Glantz Kongens Lyngby 2010 IMM-B.Eng

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax IMM-B.Eng

3 Summary Webtop A/S has developed a Content Management System for producing and maintaining websites. In order to make it easy for the users of this system to use different resources on the website, need for development of a resource catalogue arises. Users can upload files to this catalogue and sort them into relevant folders in order to create an overview of all resources, used on the website. To obtain this, an analysis of all functional demands and technologies available, is needed. A resource catalogue is designed and implemented as a result of this analysis.

4 ii

5 Resumé Webtop A/S har udviklet et Content Management System til at fremstille og vedligeholde hjemmesider. For at gøre det nemmest for brugerne af dette system at bruge forskellige ressourcer på hjemmesiden, er der brug for udvikling af et ressourcekatalog. I dette katalog kan brugere lægge filer op og sortere dem i mapper for at skabe et overblik over alle ressourcer som bruges på hjemmesiden. Til dette skal der laves analyse af funktionelle krav, samt analyse af teknologier, der kan udfylde disse krav. På baggrund af analysen er der designet og implementeret et ressource katalog.

6 iv

7 Indhold Summary Resumé i iii 1 Introduktion Om firmaet, Weptop WebtopOne Den eksisterende løsning Formål Problemformulering Udviklingsproces Tidsplan Rapportskitse Analyse Teknologi ASP.Net Web Forms MVC LINQ JQuery Kravspecifikation Brugergrænseflade Database Funktionsliste Administrator funktioner Brugerfunktioner

8 vi INDHOLD 3 Design Brugergrænseflade Administratormenu Folderliste Visning af folder Ressourceinformation JQuery Funktionslaget Routing Controllers Datalaget Implementering Det nye ressourcekatalog Folderliste Foldervisning Upload af ressource Database kommunikation Test CatalogController ResourceController AdminController Konklusion 39 A Sekvensdiagrammer 41 B Kildekode 55

9 Kapitel 1 Introduktion I kapitel 1 beskrives hvilken motivation der har ført til projektet, samt en problemformulering til projektet. Derudover vil virksomheden, som projektet laves til, blive beskrevet. 1.1 Om firmaet, Weptop Webtop leverer hjemmesider til internet, intranet samt extranet til større virksomheder eller kommuner. Størstedelen af alle løsninger indeholder specialdesignede komponenter til kunden for at give optimalt udbytte af siden WebtopOne WebtopONE er et Content Management System (CMS) udviklet af Webtop i år I dette system kan virksomheder lave deres egen hjemmeside/intranet og holde dette opdateret, desuden kan der indsættes specielle komponenter med forskellig funktionalitet som at hente data fra Outlook og vise nyheder fra en hjemmeside. En standard installation af WebtopONE vil gøre brugere i stand til at fremstille

10 2 Introduktion hjemmesider og opdatere disse. Ligesom der vil være mulighed for at udvide med komponenter, fx: MediaPresenter - indeholder komponenter til at vise mediefiler som video og billeder SQLConnector - giver mulighed for at hente data direkte fra en database WebForms - en komponent til at lave input forme til fx sender WebtopONE er kodet i ASP.Net som afvikles på en IIS server og bruger en MS SQL Server som data backend. 1.2 Den eksisterende løsning Til styring af billeder i WebtopOne er der lavet et ressourcekatalog, hvori en administrator kan uploade alle slags filer. Når en fil lægges ind i ressourcekataloget, kan den bruges i selve CMS systemet, men den tilgås gennem ressourcekataloget. Ressourcekatalogets fordel er, at billeder der bruges, kan skaleres i dimensioner, hvilket giver en mindre filstørrelse. Dette medfører en hurtigere load-tid for en besøgende på hjemmesiden. Derudover er det simpelt for en administrator at have overblik over alle ressourcer. Til WebtopOne er der også et ressource katalog, hvori en administrator kan uploade og styre alle billeder på hjemmesiden. Denne løsning er lavet i ASP.Net vha. Web Forms og en to lags model. Resourcekataloget er delt op i to dele, én administratordel, hvor folk med tilladelse kan gå ind og uploade nye billeder samt redigere de eksisterende. Derudover er der en brugerdel hvor det er muligt at bruge ressourcerne ved fx at få et billede i en bestemt størrelse eller at få alle billeder fra en mappe. Disse muligheder bliver brugt af komponenter i WebtopONE til at vise billeder på hjemmesiden. Når en administrator uploader en ny fil til en mappe i ressourcekataloget, bliver det først oprettet i en database, hvor alle filinformationer som størrelse, filtype og navn bliver gemt. Derefter bliver det gemt med et unikt filnavn på serveren. For at bruge en ressource bliver der lavet et kald til webserveren, som beder om resourcen med et bestemt id og eventuelt en bestemt billedstørrelse, der skal returneres. Webserveren finder filen, og i tilfælde af, at det er et billede, skaleres det til den ønskede størrelse, hvorefter det bliver vist.

11 1.3 Formål 3 Figur 1.1: Billede af eksisterende løsning 1.3 Formål Formålet med dette projekt er at udvikle et nyt billedhåndteringsmodul til Webtops CMS system til styring af billeder. Til dette skal det undersøges, hvilke fordele en tre-lags opbygning af ressource kataloget vil have i forhold til den nuværende to-lags. 1.4 Problemformulering Det ønskes desuden at undersøge hvilken ASP.Net teknologi der gør sig bedst egnet til dette system, idét systemet ønskes udviklet i enten ASP.Net vha. Web Forms eller ASP.Net MVC Der skal laves en funktionsliste ud fra det nuværende system, der indeholder de funktionaliteter som skal være i det nye resource katalog. Denne funktionsliste skal ligge til baggrund for valget mellem ASP.Net (Web Forms) og ASP.Net MVC, som systemet skal udvikles i. Ud fra funktionslisten laves use cases til beskrivelse af hver funktionalitet. Disse funktioner skal implementeres og fungere i en ny brugergrænseflade, der skal konstrueres. Efter implementering skal alle funktionaliteter testes for at kontrollere, at de virker efter hensigten.

12 4 Introduktion 1.5 Udviklingsproces Procesudvikling af systemet vil foregå efter Unified Process 4 faser: Inception: En kort fase, hvis formål er at finde de centrale dele til systemet. Elaboration: Alle krav til systemet fastlægges, og der skabes overblik over disse, og systemarkitekturen bliver fastlagt Den længste fase, hvor systemet udvikles, testes og doku- Construction: menteres. Transition: Sidste fase, der sætter produktet i drift hos kunden. (Denne fase vil ikke blive omhandlet i projektet) Tidsplan Til projektet er der afsat 20 uger med startdato d og slutdato d Analyse - 3 uger Design - 3 uger Implementation - 11 uger Test - Vil blive foretaget løbende under implementation Dokumentation - 3 uger, men skal samtidig forgå løbende alle 20 uger. 1.6 Rapportskitse Opbygning af rapport: Kapitel 1: Introduktion Generel introduktion omkring projektet, udviklingsproces, tidsplan samt formålet med projektet. Kapitel 2: Analyse Gennemgang af de teknologier der kan bruges samt beskrivelse af fordele og ulemper

13 1.6 Rapportskitse 5 ved brug af disse. Der laves en problemformulering til projektet. Kapitel 3: Design Gennemgang af hvorledes arkitekturen skal bygges op efter tre-lags modellen. Kapitel 4: Implementering Forklaring af vigtige dele som er implementeret i det nye ressourcekatalog. Kapitel 5: Test Afsnit hvor test af kode bliver gennemgået. Kapitel 6: Konklusion Beskrivelse af hvad projektet er kommet frem til, samt hvilke fremtidige planer der er for projektet.

14 6 Introduktion

15 Kapitel 2 Analyse Analyseafsnittet redegør for hvilke teknikker der kan bruges, udviklingsproces, tidsplan samt rapportopbygning. 2.1 Teknologi I det følgende afsnit vil der blive redegjort for, hvilke teknologier, der kan bruges til udvikling af ressourcekataloget. Fordele og ulemper ved de forskellige teknologier gennemgås ASP.Net ASP.Net er en del af Microsofts.Net platform, der bruges til at skabe interaktive og dynamiske hjemmesider, web applikationer og web services. ASP.Net giver udvikleren mulighed for at programmere hjemmesider med alle programmeringssprog som.net

16 8 Analyse platformens CLR 1 understøtter (50+). ASP.Net blev introduceret i 2002 sammen med.net Framework 1.0 og giver udvikleren mulighed for at programmere objektorienteret. ASP.Net giver ligeledes god ydelse, da koden bliver kompileret til en dll fil. ASP.Net kører på Microsofts Internet Information Service server version 6 eller senere og kræver.net frameworket installeret, seneste version er 4.0 udkommet i April Microsoft Visual Studio understøtter udvikling i ASP.Net med mange indbyggede skabeloner samt mange drag and drop funktioner til HTML, validering og datavisning Web Forms Web Forms som er Microsoft første framework til ASP.Net platformen udkom samtidig med ASP.Net i 2002 og var på den tid eneste framework til platformen, hvilket har gjort, at mange omtaler Web Forms som ASP.Net. Web Forms kræver en Internet Information Service (IIS) server version 6 eller senere for at kunne køre. Formålet med Web Forms er at opnå et højere abstraktionsniveau samt at gøre hjemmesider mere event-drevne. Dette betyder, at udvikleren i mindre grad skal fokusere på selve HTML koden men istedet kan bruge de indbyggede server controls til at hente, behandle og fremvise data. En side i Web Forms består af en.aspx side, som indeholder HTML koderne, og en.aspx.cs kaldet en code-behind, som står for alt det funktionelle på siden. Ved kørsel bliver code-behind filerne kompileret til.dll filer, hvilket gør kørselstiden hurtigere i forhold til script baserede programmeringssprog. Når der kommer et kald til webserveren efter en fil, bliver det sendt videre til den fysiske.aspx fil, som bliver kørt. Kommer der et request til webserveren, bliver dette request sendt videre til den efterspurgte aspx fil, der så vil eksekvere den rette kode i dens dll fil. Et problem ved normal webudvikling er at selve HTTP protokollen er tilstandsløs, hvilket betyder at webserveren ikke ved hvilken tilstand brugeren er i. I mange tilfælde vil der ved brug af Web Forms være brug for kommunikation mellem webserver og klient, fx ved et tryk på en knap, hvilket skaber et postback til webserveren. 1 Common Language Runtime - Platformsuafhængigt miljø der kan køre højniveauprogrammeringssprog på computere uanset hardware.

17 2.1 Teknologi 9 Figur 2.1: Forespørgsel af fil med Web Forms Eksempel. aspx : <asp : Label runat =" server " ID=" lblmessage " Text =" Velkommen " ></ asp : Label > <br /> <asp : Button runat =" server " Text =" Skift tekst " ID=" btnsubmit " onclick =" btnsubmit_click " ></ asp : Button > <br /> <asp : Button ID=" Button1 " runat =" server " Text =" Tomt Postback " ></ asp : Button > Eksempel. aspx.cs: protected void btnsubmit_ Click ( object sender, EventArgs e) { lblmessage. Text = "Ny tekst!"; } Figur 2.2: Eksempel på ViewState Svaret fra webserveren er en helt ny HTML side. Dette medfører at man fx ved et spørgeskema vil opleve, at afkrydsninger vil forsvinde hvis der sker et postback. For at imødegå dette har Web Forms introduceret et ViewState, som er sidens fuldstændige tilstand gemt i en kode som webserveren kan aflæse ved et postback og dernæst, foretage de ændringer eventet skulle og efterfølgende sende en fuldt opdateret side tilbage til klienten. Fordele ved Web Forms Separerer HTML fra kode Hurtigt at udvikle i med drag-and-drop funktioner og indbyggede server controls God til store sider pga. højt abstraktionsniveau Mulighed for at kode i mange programmeringssprog Let dataadgang med databinders

18 10 Analyse ViewState giver mulighed for at gemme tilstande Ulemper ved Web Forms Svært at lave automatiserede test Ikke optimal performance pga. højt abstraktionsniveau MVC ASP.Net MVC Frameworket er Microsofts nyeste framework til at skabe web applikationer på.net platformen. MVC udkom med ASP.Net version 3.5, mens MVC 2 udkom med ASP.Net version 4.0. ASP.Net MVC er, som navnet antyder, baseret på Model-View-Controller mønstret, som opdeler de forskellige aspekter af en webside i 3 dele: Model: Modellen indeholder al den logik, som ikke er i View eller Controlleren. Dette omfatter validering, forretningslogik samt dataadgang til databasen. Modellen repræsenterer objekter i selve web applikationen som fx en ressource i et ressourcekatalog. Et eksempel på en model kunne være et produkt, som indeholder navn, pris og antal på lager. Controller: Controllerens opgave er at håndtere indput fra brugeren, modtage data fra modellen, manipulere disse data og udvælge det view der skal vises. Controller er dermed primært brugt til at være bindeled mellem model og view. View: Sørger for brugergrænsefladen hvor den indsætter data modtaget fra controlleren i HTML koden som sendes til brugeren. Et View sørger dermed kun for det visuelle og indeholder så lidt logik som muligt. En af de store ændringer i ASP.Net MVC er dens måde at route på. En normal webside henviser til en fysisk fil på harddisken fx /Index.aspx, mens MVC har en standard URL opbygning, der hedder hvor controller er navnet på den controller, der skal bruges, og action er den funktion i controlleren, der skal kaldes, og id er en værdi der skal sendes med til funktionen. Dette kaldes routing og kan ændres til at se ud, som udvikleren ønsker. Routing bruges til at skabe forklarende links og til at lave søgemaskinevenlige links. I mange netbutikker ser et link meget neutralt ud fx

19 2.1 Teknologi 11 der så henviser til et netkabel. Ved brug af routing kunne linket istedet være hvilket er et meget mere forklarende link. Figur 2.3: Forespørgsel af fil med MVC Da ASP.Net er opdelt i Model-Controller-View, fokuserer denne opbygning på at udvikleren udvikler efter tre-lagsmodellen, hvilket gør udskiftning af forskellige moduler simpel. Hvis man ønsker at skifte en MSSQL database ud med en MYSQL database vil man kun skulle ændre i selve Modellen, og hvis man ønsker at skifte design på siden skal der kun ændres i Viewsne. Fordele ved MVC Egner sig godt til Test-Driven-Development, da alle aspekter er testbare Ideel til web 2.0 sider Mulighed for at kode i mange programmeringssprog Fuld kontrol over HTML koden Søgemaskine venlige URLer Ulemper ved MVC HTML bliver blandet med kode, hvilket kan gøre overblik svært Forholdsvis nyt framework, hvilket betyder, at der stadig kan findes småfejl samt at mere avancerede opgaver ikke er blevet implementeret endnu.

20 12 Analyse // Constructor til produkt public Product ( string name, int price, int quantity ) public IEnumerable < Product > ProductsInStock () { // Opretter produkt liste List < Product > products = new List < Product >() ; products. Add ( new Product (" Product 1", 100, 1)); products. Add ( new Product (" Product 2", 200, 0)); products. Add ( new Product (" Product 3", 300, 3)); } // Returnerer produkter på lager vha. LINQ return from p in products where p. quantity > 0 select p; Figur 2.4: Eksempel på LINQ forespørgsel LINQ Language Integrated Query (LINQ) er et forespørgselssprog der blev introduceret med ASP.Net 3.5 frameworket, der indfører indbyggede forespørgsler efter data til.net programmeringssprog. LINQ gør det mulig for udvikleren at lave forespørgsler i forskellige datatyper i programmeringssproget. Dette gør, at der simpelt kan trækkes data ud af objekter, XML filer samt SQL databaser. LINQ giver muligheder for at lave forespørgsler i typestærke collections opbygget af enten egne eller de indbyggede.net datatyper. At LINQ kan lave forespørgsler i typestærke collections samtidig med at LINQ altid bruger parametre i SQL forespørgsler medfører at LINQ er sikret mod SQL injections JQuery JQuery er et Javascript bibliotek, som gør det simpelt at udvikle til klientside. Grunden til dette er, at den tilbyder simple genveje til at finde elementer i HTML koden, ligesom den giver let adgang til at lave asynkrone opdateringer af indhold på en side, hvilket er meget udbredt i web 2.0 løsninger. Derudover findes der mange plugins til JQuery som gør det ekstra simpelt at bruge

21 2.2 Kravspecifikation 13 <input type =" button " id=" button1 " text =" Klik på mig " onclick =" javascript : document. getelementbyid ( btntext ). innerhtml = Du har klikket på knappen ;" /> <span id=" btntext " ></span > Figur 2.5: Eksempel uden JQuery JQuery : $( document ). ready ( function (){ // Udfører først koden når HTML er hentet så det sikres at alle HTML elementer eksisterer når koden køres // $( input ) henter elementer der passer med input $( # button1 ). click ( function (){ $( # btntext ). html ( Du har klikket på knappen ); }); }); HTML <input type =" button " id=" button1 " text =" Klik på mig " /> <span id=" btntext " ></span > Figur 2.6: Eksempel med JQuery javascript. JQuery giver udvikleren den fordel, at HTML kode og Javascript kode kan blive totalt separeret i to forskellige filer, hvilket i mange tilfælde gør HTML koden meget lettere at overskue. I nedenstående eksempel ses forskellen mellem ren Javascript og en blanding af JQuery og javascript. 2.2 Kravspecifikation Kravspecifikationen er lavet ud fra det nuværende system for at fastsætte specifikationerne til det nye ressourcekatalog.

22 14 Analyse Brugergrænseflade Den nuværende opbygning af brugergrænsefladen er baseret på frames, hvilket betyder at siden er delt op i 4 html sider, som vises i et samlet vindue. Ideen med denne opbygning skal bevares, men der er nye teknologier, som er mere effektive til at lave dette, fx Asynkron opdatering vha. Javascript (AJAX), hvilket også vil få siden til at loade lidt hurtigere. Ellers vil det generelle design af siden blive meget lig det nuværende Database Ressourcekatalog skal være kompatibelt med det nuværende system. Databasen skal derfor kun ændres i tilfælde af en kritisk fejl. Den nuværende løsning bruger en MSSQL 2005 database eller nyere Funktionsliste Funktionslisten er delt op i to kategorier, hvor den ene er funktioner til administratorer, som kun administratorer skal kunne tilgå. Derudover er der bruger funktioner, som alle kan tilgå. Dette vil for det meste foregå vha. komponenter i WebtopONE, som bruger disse funktioner Administrator funktioner Usecase: Opret mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Mappen bliver oprettet i databasen med korrekt navn i rodmappen Flow: 1. Administrator indtaster det ønskede mappenavn 2. Systemet opretter mappen i databasen Usecase: Vis mappe Aktør: Administrator

23 2.2 Kravspecifikation 15 Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Indholdet af mappen bliver vist til administrator Flow: 1. Systemet henter alle ressourcer i valgte folder 2. Systemet viser alle ressourcer til administratoren Usecase: Omdøb mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Den valgte mappes navn bliver korrekt ændret Flow: 1. Administrator indtaster nyt mappenavn 2. Systemet opdaterer mappenavnet i databasen Usecase: Flyt mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Den valgte mappe bliver flyttet til den ønskede mappe Flow: 1. Administrator højreklikker på destinationsmappen og vælger Indsæt mappe 2. Systemet kontrollerer om destinationsmappen er en undermappe til mappen, der skal flyttes 3. Systemet flytter mappen, hvis det ikke er en undermappe 4. Systemet opdaterer databasen Usecase: Slet mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Den valgte mappe bliver slettet Flow: 1. Administrator godkender sletning af mappe

24 16 Analyse 2. Systemet sletter alle ressourcer og undermapper fra mappen 3. Systemet sletter mappen Usecase: Upload ressource til mappe Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition: Ressourcen bliver uploadet og lagt i den valgte mappe Flow: 1. Administrator vælger ressource, der skal uploades 2. Systemet opretter en ny ressource i databasen 3. Systemet henter ressourcen og gemmer den i ressourcemappen med ressource id som navn 4. Systemet tilføjer ressourcen til den valgte mappe Usecase: Flyt ressourcer Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Administrator er inde i Vis mappe Administrator har markeret en eller flere ressourcer Post-kondition: De markerede ressourcer bliver flyttet til ønskede mappe Flow: 1. Administrator vælger den mappe, der skal flyttes til 2. Systemet flytter de valgte ressourcer til ny mappe 3. Systemet opdaterer de valgte ressourcer i databasen Usecase: Slet ressourcer Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Administrator er inde i Vis mappe Administrator har markeret en eller flere ressourcer Post-kondition: De markerede ressourcer bliver slettet Flow: 1. Administrator godkender sletning af ressourcer

25 2.2 Kravspecifikation Systemet sletter de markede ressourcer og sletter dem fra databasen Usecase:Rediger ressource Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Administrator er inde i Vis mappe Administrator har markeret en ressource Post-kondition: Den markerede ressources informationer bliver opdateret Flow: 1. Administrator opdaterer informationer omkring ressourcen 2. Systemet opdaterer ressourcen i databasen Usecase:Eksporter ressourcer Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Post-kondition:Administrator får en XML fil, der kan genskabe data fra databasen samt en zip fil med alle ressourcer fra ressourcekataloget Flow: 1. Systemet finder alle mapper og ressourcer 2. Systemet gemmer alle informationerne i en xml fil 3. Systemet henter alle ressourcer og gemmer dem i en zip fil 4. Systemet returnerer xml og Zip fil til administrator i en samlet zip fil Usecase: Importer ressourcer Aktør: Administrator Pre-kondition: Administrator er af systemet godkendt og identificeret som administrator Administrator har angivet en.zip fil, der indeholder en XML fil med informationer om ressourcer og mapper, samt en zip fil med alle ressourcer fra ressourcekataloget Post-kondition: Alle mapper, kategorier og ressourcer bliver korrekt sat ind i ressourcekataloget Flow: 1. Systemet opretter alle mapper og undermapper samt kategorier i databasen 2. Systemet opretter alle ressourcer i databasen 3. Systemet lægger alle billeder fra zip filen ind i billedmappen

26 18 Analyse Brugerfunktioner Usecase: Hent ressource Aktør: Bruger Pre-kondition: Ingen Post-kondition: Brugeren får vist ressourcen Flow: 1. Systemet henter ressourcen i databasen 2. Systemet viser ressourcen til brugeren Usecase: Hent billede i bestemt størrelse Aktør: Bruger Pre-kondition: Brugeren har valgt et billede som ressource samt en bredde og højde på billedet Post-kondition: Brugeren får vist billedet Flow: 1. Systemet henter ressourcen i databasen 2. Systemet skalerer billedet til ønsket størrelse 3. Systemet viser ressourcen til brugeren Usecase: Download ressourcer Aktør: Bruger Pre-kondition: Bruger har trykket på download knap til en eller flere ressourcer Post-kondition: Ressourcer bliver pakket i en.zip fil og returneret til administrator Flow: 1. Systemet pakker de markerede ressourcer i en.zip fil 2. Systemet returnerer filen til brugeren

27 Kapitel 3 Design I det følgende afsnit vil der blive redegjort hvorledes arkitekturen skal bygges op efter tre-lags modellen, hvor brugergrænsefladen vil være i form af aspx filer, som står for den grafiske præsentation. Funktionslaget vil være lavet i ASP.Net MVC, mens datalaget vil stå for kommunikation med databasen. 3.1 Brugergrænseflade Formålet med brugergrænsefladen er, at brugeren så simpelt og intuitivt som muligt kan tilgå alle funktioner. Designet vil blive delt op i fire områder, og disse områder vil have hver deres funktion Administratormenu Administrator menuen vil komme til at indeholde links til to funktioner: importer og eksporter. Da to funktioner simpelt kan henvises til med to knapper, bliver dette løsningen.

28 20 Design Figur 3.1: Opbygning af design Folderliste Formålet med folderlisteområdet er at give et overblik over alle mapper i ressourcekataloget og skal virke som en stifinder i Windows. Det skal derfor være muligt at få vist alle undermapper samt folde visningen sammen igen. Dette kan enten gøres ved at finde samtlige mapper ved start eller ved at hente dem efterhånden, som der bliver udvidet. Da ressourcekataloget kan blive stort og indeholde flere hundrede mapper, er det en fordel, hvis det bliver hentet i takt med, at undermapperne udforskes. Derfor vil folder visningen blive hentet med asynkrone forespørgsler med javascript (AJAX). Figur 3.2: Opbygning af design Ved klik på et plus ikon skal folderstrukturen blive udvidet, mens et klik på minus ikonet vil indskrænke det igen. I tilfælde af, at der ingen undermapper er, skal der ikke vises et +/- ikon. Ved klik på folderikonet eller mappenavnet, skal indholdet af folderen hentes og blive vist i området Visning af folder. Ved højreklik på samme område, skal der

29 3.1 Brugergrænseflade 21 fremkomme en menu, som tilbyder funktionerne: Opret mappe Flyt mappe Indsæt mappe (kun hvis en mappe er under flytning) Indsæt ressource (Kun hvis en eller flere ressourcer er under flytning) Omdøb mappe Slet mappe Upload ressource til mappe Visning af folder I dette område skal indhold af en folder blive vist i form af små miniaturebilleder. Hvis en ressource er et billede, skal dette hentes i en skaleret version, ellers skal der vises et logo, så brugeren ved, at ressourcen ikke er et billede. Det skal være muligt for administrator at klikke på en ressource, hvorefter alle informationer omkring filen vises i Ressourceinformation. Administrator skal kunne markere flere ressourcer. Ved at holde CTRL tasten nede skal der kunne tilføjes/fjernes markeringen af en enkelt ressource. Ved at holde SHIFT tasten nede skal alle ressourcer mellem den sidst markerede og den, der bliver klikket på, markeres. Ved højreklik på en eller flere ressourcer skal der komme en menu frem som tilbyder funktionerne: Download ressource(r) Flyt ressource(r) Slet ressource(r) Området skal også vise de sider der er brug for når administrator skal oprette en ny mappe, flytte en mappe, omdøbe en mappe og godkende sletning af en mappe.

30 22 Design Ressourceinformation I dette område skal der stå informationer om en markeret ressource, samtidig med, at det skal være muligt at ændre disse informationer, og gemme dem. Ved sletning af en eller flere ressourcer skal administrator godkende sletningen i dette område, således at det stadig er muligt at navigere rundt i foldere og ressourcer. Når administrator vil uploade en ny ressource, skal dette foregå i dette område, hvor han skal have mulighed for at vælge en fil på sin computer, som skal lægges ind i ressourcekataloget. Når filen er lagt op, skal folderen opdateres således at det nye billede bliver vist, og adminstrator skal have mulighed for at lægge en ny ressource op JQuery JQuery har som formall at indlæse indhold til Foldervisning, Visning af folder og Ressource information og holde dem opdaterede vha. AJAX. I folderliste og visning af folder skal begge vise en menu, når der højreklikkes. Disse vil simpelt kunne laves med et JQuery plugin, som er bygget til at lave disse menuer. 3.2 Funktionslaget Funktionslaget vil blive kodet i ASP.Net MVC, da fordelene ved dette framework var størst til dette projekt. Det skyldes, at det primære fokus på dette ressourcekatalog ligger i at gøre det overskueligt, have hurtig loadtider. For at skabe overblik over alle funktioner, der skal laves er hver funktion i funktionslisten blevet udvidet med et sekvensdiagram. Disse kan findes i appendix A. Nedenstående tabel er en samling af alle funktioner, samt den URL de skal fungere på.

31 3.2 Funktionslaget 23 Funktion Opret mappe * Vis mappe Omdøb mappe * Flyt mappe Indsæt mappe Slet mappe * Upload ressource * Rediger ressource * Flyt ressource Indsæt ressource Hent ressource Hent billede i bestemt størrelse Download ressource Slet ressource * Exporter Importer * URL /Catalog/AddDirectory/id /Catalog/Directory/id /Catalog/Rename/id /Catalog/MarkDirectory/id /Catalog/MoveDirectory/id /Catalog/Delete/id /Resource/Upload/id /Resource/ResourceInfo/id /Catalog/MarkResource/id /Catalog/MoveResource/id /Resource/id /Resource/id/maxBredde/maxHøjde/ /Resource/Download/id /Resource/Delete/id /Admin/Export /Admin/Import Routing Da ASP.Net MVC blev det foretrukne framework er selve routing også blevet indtegnet i sekvensdiagrammerne. En standard route i MVC er /Controller/Action/id hvilket alle funktioner opfylder, bortset fra Hent ressource og Hent ressource i bestemt størrelse. Routing mekanismen skal derfor udvides til at understøtte disse to funktioner Controllers Der skal udvikles tre controllers, hvilket kan læses ud fra funktion-url tabellen: CatalogController: Styrer alle former for mappeopgaver ResourceController: Håndterer alle ressourceopgaver, bortset fra flytning af ressourcer som ligger under CatalogControlleren AdminController: Har funktionerne importer og eksporter Ud over de funktioner der vises i funktion-url tabellen skal CatalogControlleren samtidig have funktioner der kan lave det tree-view der kræves for at kunne lave den

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal Extension udvikling i Mozilla Firefox Henrik Gemal Side 1 Hvem er jeg? Web udvikler hos TDC Laver TDC.dk og TDCOnline.dk Laver HTML, CSS, PHP Med i Mozilla projektet i mange år Udviklet et par extensions

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere