Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen"

Transkript

1 Teknisk meddelelse Sikkerhedsbærende Driftsdivisionen Netfunktioner Nr. 02 / SB Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen Med baggrund i karv om energibesparelser samt behov for et mere tidssvarende sporskiftevarmesystem end de hidtil anvendte, er der udviklet et nyt system, System 2000, til opvarmning af sporskifter for at holde sporskifterne fri for is og sne. Udarbejdet af: Per Lyneborg, lok Kontrolleret af: Jens Bjørn Nielsen, lok Godkendt af: Poul Wathne, lok Gyldig fra: Fordelt til: Driftsdivisionen Driftsområde Jylland / Fyn Driftsområde Sjælland Driftsområde Hovedstad Netfunktioner - Systemteknik - Strøm - Tele Plan og Projekter Anlægsdivisionen Planlægningsdivisionen Jernbanesikkerhed & Kvalitet Personaleafdelingen, Journal & Bibliotek Servicedivisionen, KSAM Rådgivningsdivisionen - Anlæg - Informatik - Sikring Jernbanetilsynet Banestyrelsen Driftsdivisionen Netfunktioner Systemteknik Sølvgade 40, E 1349 København K Telefon: Telefax: Internet: ISSN: Copyright Banedanmark Teknisk meddelelse nr. 02 / SB, side 1 (4)

2 Nyt sporskiftevarmesystem i Banestyrelsen System 2000 er opbygget af tre hovedbestanddele: De effektkrævende varmeanlæg i og ved sporskifterne Styreskabene med det PLC-baserede styresystem CMS 2000 Centralenheden, der overvåger og fjernstyrer hele sporskiftevarmesystemet På side 5 er vist principdiagram for sporskiftevarme System De effektkrævende varmeanlæg i og ved sporskifterne omfatter følgende: Varmelegemer for tilslutning af 47 V og med en effekt på 265 W/m, udført i rustfri stål, med tilhørende fjederclips, beslag m.v. for montage på sideskinne og tunge. Udførelse i.h.t. DS/EN , CE-mærket. Varmelegemets tilslutningsstykke udføres som IP 65. Alle dele er identiske med de dele, der anvendes til det eksisterende System 80. Sikkerhedstransformere, som er en ny type for 4 kw, 3x400/2x47 V (specialkobling), forsynet med reduktionsenhed for begrænsning af indkoblingsstrømstød. Udførelse i.h.t. DS/EN (afsn.2-6), klasse 2, CE-mærket og IP 55 kapsling, indstøbt i kunstharpiks i rustfri stålkasse. Transformerkassen forsynes med udvendig jordklemme for beskyttelsesjording til returskinne på elektrificerede baner. Sikringskasser for tilslutning af 3x400 V og med afgang fra 2 stk. sikringsautomater, 3x400 V, 16 A, beregnet for 2 transformere. Udførelse som klasse 2, CE-mærket og IP 55 kapsling i isolationsmateriale. Sikringskasser placeres sammen med tilhørende transformere på stativ, der nedgraves i skærverne ved sporskiftet. Styreskabene. I et sporskiftevarmeanlæg kan der indgå et eller flere styreskabe, afhængig af antallet af sporskifter og af de geografiske forhold. Der findes 2 typer styreskabe, masterstyreskabe og slavestyreskabe: Masterstyreskabet har bl.a. til opgave at kommunikere med centralenheden og eventuelle slavestyreskabe. Kommunikationen med centralenheden sker gennem et indbygget modem og en telefonforbindelse. Kommunikationen med eventuelle slavestyreskabe sker gennem en 4-leder busforbindelse eller evt. via en radioforbindelse. Masterstyreskabene skal være forberedt for kommunikation med Banestyrelsens fjernstyringssystem, således at styring og informationsoverførsel vil være mulig på samme måde som ved en standard modemforbindelse. Masterstyreskabet styrer endvidere varmen til alle sporskifterne i systemet via temperaturfølere (sensorer) fastgjort til sideskinnerne i et udvalgt sporskifte og via en ved skabet placeret vejrstation. Styringen sker ved ind- og udkobling af kontaktorer, der gennem ovennævnte sikringskasser forsyner hver sit varmeanlæg ved sporskifterne med 3x400 V. Masterstyreskabet indeholder følgende hovedkomponenter: PLC-baseret styresystem CMS 2000 Modem(Hayes kompatibel, min bps) for kommunikation via analog telefonlinie. Alternativt mobilstation. Påbygget vejrstation for måling af lufttemperatur og med vædedetektor og vindmåler. Lastafbryder for hovedforsyning. Fasebrudsrelæ for melding af netudfald. KWh-måler med tilh. Strømtransformer for måling af det totale energiforbrug. Driftsomskifter for manuel eller automatisk driftsindstilling. Gruppeafbryder og en kontaktor for hvert sporskifte, som styreskabet forsyner. Strømtransformer for kontrolmåling af forsyningsstrøm for hvert sporskifte. Teknisk meddelelse nr. 02 / SB, side 2 (4)

3 Diverse strømforsyninger for 230V AC og 24V DC styrestrøm samt 48V AC for vædedetektor. 12V batteribackup i 6 timer for styresystemets kommunikationsdel via 12/24V DC converter. Masterstyreskabet skal opfylde følgende hovedspecifikationer og krav: Tilgang. 3x400/3x230V maks. 250A Afgang. Forsyning af 4 til 8 sporskifters varmeanlæg med 3x400V Totaleffekt. 160kW Udførelse. I.h.t. DS/EN , klasse 1, CE-mærket Kapsling. Min. IP 43 Udvendig farve. RAL 7031 Aflåsning. Låsecylinder for trekantnøgle, 8 mm EMC. I.h.t. DS/EN og DS/EN Systemjording. TN-S, TN-C-S eller TT-system, overholdelse af kravene i SB Skal dokumenteres. Alle til- og afgange skal være lyn/overspændingsbeskyttet. Slavestyreskabene er med få undtagelser opbygget på samme måde som masterstyreskabet. Da kommunikation til centralenhed og evt. fjernstyringssystem foregår via masterstyreskabet, er slavestyreskabene ikke forsynet med modem. Slavestyreskabene er normalt heller ikke forsynet med en vejrstation eller er tilsluttet skinnefølere, da kontaktorerne styres fra masterstyreskabet. Særlige forhold som f.eks. stor afstand mellem masterstyreskabet og slavestyreskabe og dermed risiko for forskellige vejrforhold, kan nødvendiggøre, at et eller flere slavestyreskabe er forsynet med egen vejrstation og skinnefølersystem. Centralenheden udgøres af en PC, som får indlagt et styreprogram og tilsluttes Banestyrelsens telefonnet via et modem således, at der kan kommunikeres med de decentralt placerede masterstyreskabe. Normalt vil der være tale om en PC, som i forvejen anvendes på det sted, hvorfra overvågning og fjernstyring af sporskiftevarmeanlægget skal foregå. Betjeningsstedet vil typisk være den til området hørende regionale kommandopost (RFC) og visse lokale kommandoposter. Systemet kan styres og overvåges fra flere centralenheder, d.v.s. af flere brugere med hver sin PC, og det er bestemt, at Visitator på DCDK skal have overført alle informationer om sporskiftevarmeanlæggenes tilstand, således at evt. fejlretning hurtigt kan igangsættes herfra. Der stilles følgende systemkrav til de PC er, der skal anvendes som centralenheder: -Type. Min. Pentium 100 MHz med CD-romdrev. -Ram. Min. 32 MB. -Diskplads. 15 MB. -Operativsystem Windows 95/98/NT/2000 Prøveperiode System 2000 har i en prøveperiode på 1½ år vist sig meget driftssikker og de opnåede fordele vedr. energibesparelse, betjening, hurtig fejlretning samt hensynet til tilbagevirkninger på bynettet, er så store, at en ny anlægsforskrift for sporskiftevarmeanlæg er under udarbejdelse og vil blive baseret på dette system. Ikrafttrædelse og anvendelsesområde Fremtidige sporskiftevarmeanlæg skal udføres efter de ovenfor omtalte principper, specifikationer og krav, og indtil anlægsforskriften er udarbejdet og udsendt, kan yderligere Teknisk meddelelse nr. 02 / SB, side 3 (4)

4 retningslinier for udførelse af sporskiftevarmeanlæg indhentes hos Strøm, systemansvar stærkstrøm. Såfremt eksisterende System 80 anlæg moderniseres/ren-overes eller demonteres og genanvendes, skal anlægget udbygges således, at det i størst muligt omfang modsvarer de samme principper, specifikationer og krav. Udsendelse Udsendes i.h.t. fordelingslisten på forsiden. Funktionsbeskrivelse Styreprogrammet giver via et skærmbillede mulighed for fjernbetjening og fjernprogrammering af opvarmningsforløbet fra centralenheden samt for modtagelse af stillingsindikeringer, fejlindikeringer og måleværdier fra masterstyreskabet. Systemet kan køre i automatisk drift f.eks. i hele varmesæsonen. Systemet kan endvidere køre i konstant drift (varmen indkoblet hele tiden), beregnet for ekstreme vejrsituationer, dog med stort energiforbrug til følge. Fejl, som f.eks. defekt varmelegeme, fejl i en transformer, svigtende strømforsyning eller systemfejl vil medføre opkald fra masterstyreskabet til centralenhederne og vise sig på skærmen som et rødt alarmsymbol. Dette forudsætter dog, at programmet i centralenhederne er åbnet og evt. kører minimeret. Ved at kalde et skærmbillede frem kan fejlen lokaliseres via alarmindikatorer. Selvom anlægget kører i automatisk drift, kan varmen til et eller flere sporskifter af energisparehensyn frakobles, hvis f.eks. sporskifterne ikke skal anvendes i en periode. Styresystemet registrerer sporskifternes temperatur ved hjælp af sensorer i et udvalgt sporskifte og kobler varmen ind, såfremt temperaturen er under en forud indstillet værdi, f.eks. 1 C. Signaler fra en vejrstation, anbragt på toppen af masterstyreskabet påvirker temperaturindstillingen således, at varmeindkoblingen gøres afhængig af sne og vindpåvirkninger. Systemet kan udskrive en log med relevante data, som f.eks. indtrufne fejl i anlægget, kwhforbrug, driftstimer, antal timer med indkoblet varme og snetimer m.v. Styresystemet (CMS 2000) sørger via kontaktorer for tidsforskudt ind- og udkobling af de enkelte varmeanlæg, hvilket, sammen med strømreduktionsenheden i transformerne betyder, at Banestyrelsen fremover vil kunne leve op til de krav, der stilles af energiselskaberne vedr. tilbagevirkninger på lavspændingsnettet. På grund af den nøjagtige styring af skinnetemperaturen gennem hele varmesæsonen er der store besparelser at hente på energiforbruget til opvarmning af sporskifter ved anvendelse af System Besparelserne afhænger dog af de aktuelle vejrforhold i hele vintersæsonen. System 2000 kan med et styreskab (masterstyreskab) forsyne op til 8 sporskifter med varme. Er behovet større end 8 sporskifter i et område, etableres slavestyreskabe, der styres af masterstyreskabet via en busforbindelse. Et masterstyreskab kan styre op til 12 slavestyreskabe, hver beregnet for max. 8 sporskifter, afhængig af de enkelte sporskifters varmeeffekt. Det program, der lægges ind i PC en for fjernstyring og overvågning af sporskiftevarmen, kan i princippet håndtere et ubegrænset antal sporskifter. Teknisk meddelelse nr. 02 / SB, side 4 (4)

5 Driftsdivisionen Netfunktioner Centralenhed Standard PC Flere centralenheder kan tilsluttes. Sensor for opvarmet skinne Modemforbindelse Int.tlf./Bytlf.GSM Vejrstation Masterskab Slaveskab Intern forbindelse Serielt kabel ell. radiokommunikation 3x400V/230V Udgange Sikringskasse 3x400V/230V Udgange Sensorsamlekasse Transformere 3x400V / 2x47V Varmelegeme Drev Principdiagram for sporskiftevarme System 2000 Sensor for ikke opvarmet skinne Teknisk meddelelse nr. 02 / SB, side 5 (5)

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: Afsnit Side 470 Intelligente styresystemer Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0i Dokument nr. 13/90592-49 - ETS-52-04-02 rev. 0h teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-49 Version

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk

Banenorm BN1-82-1. Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg. Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Udgivet: 01.01.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt 01.07.2011 Kontrolleret af: Jbn, svbr, hon 01.01.01 Journalnr. 10-06502/08199 Ansvar for indhold: esk, jor Antal sider i alt: 167 Ansvar for fremstilling:

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruks-Installationer SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-B. DRIFTINSTRUKS -INSTALLATIONER Limfjordstunnelen Side: 1 Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-B-DriftsInstruksInstall

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

Pumpestyring type PS4 introduktion.

Pumpestyring type PS4 introduktion. Pumpestyring type PS introduktion. Vi håber med denne præsentation, at kunne give en kort og forståelig beskrivelse af de mange muligheder denne styring tilbyder brugeren. Skulle der være behov for yderligere

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01

Version 2.00. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_01 Version 2.00 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_01 LK IHC Control LK IHC Control er den intelligente elinstallation, der giver både komfort og sikkerhed: Komfort i form af styring af f.eks. belysning,

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper...

Læs mere

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009 Indhold 0. Versioner... 3 1. Forord... 4 2. Baggrund... 4 3. Afgrænsning... 4 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning....

Læs mere