IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007"

Transkript

1 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr Holsteinsgade København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med interesse læst udkastet til FESD-standardisering vedrørende grænseflade til CMS. Kommunen tilslutter sig grundlæggende udkastets anbefalinger, men mener samtidig, at flere områder i udkastet bør underkastes fornyet overvejelse, med henblik på at sikre, at den standard der udvikles, dels har et langsigtet perspektiv, dels og helt konkret, kan tages i anvendelse af brugere og leverandører, med anvendelse af en relativ begrænset indsats. Siden oktober 2003 har Gentofte Kommune (herefter GK) benyttet sig af ESDH systemet Scanjour som kommunens primære forvaltningsarkiv. Derimod har ESDH systemet ikke været tænkt til også at skulle understøtte kommunens behov for formidling af viden. Den rolle har siden 2001 primært været tiltænkt GKs intranet og hjemmeside miljøer. Som konsekvens har GK siden første ESDH implementering i oktober 2003, suppleret løsningen med en publiceringsagent, der fungerer som bindeled mellem ESDH og intranet/hjemmeside miljøerne eller mere præcist, giver brugere mulighed for at publicere dokumenter (formidlingsprodukter) fra ESDH systemet til udvalgte placeringer (mapper) på fx intranettet. GK er således helt enig i den arbejdsdeling mellem ESDH og CMS systemer, som høringsudkastet lægger op til. Herunder tilslutter kommunen sig den afgrænsning, at der er tale om publicering af data, der er af offentlige interesse. Medio 2007, er publiceringsløsningen udkommet i 3. generation i takt med løbende opgraderinger af både Intranet og ESDH. Aktuelt er ca ESDH dokumenter publiceret på kommunens Intranet. Kommunen har derfor en solid praktisk erfaring med ESDH-CMS publicering. Desuden har kommunen fra første færd har særligt fokus på, at publiceringsløsningen var (er) udviklet efter sunde IT-arkitektur principper herunder og især, at bilaterale afhængigheder mellem indgående systemparter, undgås konsekvent. Det er i dét lys, høringsudkastet kommenteres i det efterfølgende. Digital Udvikling Telefon Mobil: Bernstorffsvej Charlottenlund Hovedtlf.nr.: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag Side 1 af 7

2 Funktionalitet GK tilslutter sig de funktionelle krav der er specificeret under udkastets afsnit Dog vil vi nedenfor uddybe, hvilke faciliteter nogle af funktionerne bør omfatte i standarden. I GKs virkelighed er det et ofte forekommende behov, at en publicering af et givent dokument fra ESDH til CMS ikke kun sker én gang. Derimod er der behov for, at samme logiske dokument i ESDH, men i reviderede udgaver, genpubliceres i CMS systemet, når rettelsen i ESDH er foretaget. Knap halvdelen af kommunens publicerede dokumenter (ca. 1600), er aktuelt i opdateringsabonnement. I praksis betyder det at, at dokumenter der er sat i (opdaterings)abonnement, automatisk (gen)publiceres til kommunens Intranet, uden at ESDH brugeren behøver at foretage sig noget aktivt for at det sker! Dette er i modsætning til udkastet, som forudsætter brugerens aktive handling ved opdatering (jvnf ). K1) Den her beskrevne opdaterings/genpublicerings facilitet er efter GKs vurdering af væsentlig betydning for, om en ESDH-CMS standard vil (kunne) etablere sig som bredt anvendelig standard. Opdateringslogikken vedrører også ændringer til visse af de metadata, der i ESDH er knyttet op på dokumentet fx tilknytning af ny sagsbehandler, organisatorisk enhed osv., samt fx udvælgelse af ny placering på fx Intranettet. I GKs publiceringsløsning er der endvidere mulighed for at notere, at dokumenter der publiceres fra ESDH til CMS, skal give anledning til, at der sendes adviser/notifikationer til de brugere i CMS systemet, der ønsker at få besked, når nyt eller opdateret indhold importeres til CMS. Advis faciliteten afhænger naturligvis af, om CMS systemet understøtter denne mulighed (det er tilfældet i GKs Intranet løsning). K2) Uanset, så bør standarden efter GKs vurdering understøtte muligheden for kontrol med advis afgivelse i CMS. Dokumenter der er publiceret, skal kunne afpubliceres fra CMS igen, når abonnementet ikke længere er relevant. Afpublicering/sletning af dokumentet i CMS, skal kunne gennemføres med udgangspunkt i ESDH systemet, ud fra den opfattelse, at hvis dokumentet oprindeligt er produceret i ESDH og herfra publiceret til CMS, så er det også herfra det afpubliceres/slettes. K3) Standarden bør efter GKs vurdering understøtte afpublicering/sletning af dokumenter i CMS (initieret) fra ESDH. Standarden bør også give mulighed for, at afpublicering/sletning af dokumenter også kan foretages direkte i CMS systemets brugergrænseflade (via passende service kald mod ESDH systemet). K4) Publiceringsfaciliteten bør understøtte, at der i forbindelse med publicerings abonnementer, kan tilknyttes nøgleord (ideelt set fra en ESDH/CMS eksternaliseret kilde), så der gives mulighed for strukturerede søgninger på tværs af ESDH og CMS miljøerne. Sagsnr: Side 2 af 7

3 Arkitektur Udkastet foreslår at integrationen mellem ESDH og CMS kan etableres over én af 3 modeller; en push model, en pull model og en model, hvor en mellemstation tager sig af at levere (pushe/pulle?) dokumenter fra ESDH til CMS systemet. Standarden tænkes at skulle understøtte alle 3 modeller. Efter GKs vurdering er der flere problemer i anvendelsen af dette fler-models udgangspunkt: Det faktum, at der er flere modeller (push, pull og mediator/broker), er et problem. Det har som konsekvens at der ikke er én praksis, men flere og dermed i grove træk ingen standard. Leverandørerne kan ganske vist udstille og anvende de services som udkastet beskriver, men den specifikke protokol/arbejdsdeling er uklar, hvilket man kan formode, effektivt forhindrer plugand-play mellem systemparter. Både push og pull modellerne introducerer en potentiel binding mellem specifikke ESDH og CMS systemer, som er uhensigtsmæssig, og som i praksis kan (vil?) introducere bilaterale variationer over standarden, som kan hæmme fx muligheden for at udskifte/opgradere platforme på den ene eller anden side af integrationen. Specifikt og værre endnu, så er det svært at se hvordan hverken push og pull modellen, kan realiseres uden at der implementeres systemspecifikke faciliteter/strukturer i enten ESDH eller CMS systemet, som den logiske binding mellem sager/dokumenter i de to miljøer, knyttes op på. Dermed introduceres en uheldig binding, hvor den ene eller den anden part (ESDH eller CMS), skal opbevare/vedligeholde oplysninger (nøgler) om den anden part i publicerings konfigurationen. Det har som konsekvens, at udskiftning eller opgradering af den ene eller anden part i publicerings konfigurationen (fx ny intranet platform), involverer tilpasninger i begge miljøer og kan således ikke foretages uden både ESDH og CMS leverandørens medvirken. Størrelsen af dette problem kan gange med en faktor n, når antallet (n) af fx CMS systemer i systemporteføljen udvides (fx fællesoffentlige portaler) mere generelt formidlingskanaler så cementeres ESDH-CMS systemkomplekset yderligere. K5) Derfor er det efter GKs vurdering afgørende væsentligt, at standarden kun bør omfatte en variation over 3. model, dvs. at standarden eksplicit foreskriver anvendelse af en mellemstation (mediator/broker), der varetager kommunikation om og udveksling af sager/dokumenter mellem ESDH og CMS systemerne. Herunder bør standarden beskrive præcist, hvilke procesforløb (protokol), faciliteter og snitflader, mellemstationen skal understøtte/udstille. Mellemstationen kan implementeres ved anvendelse af middelware løsninger fra systemhuse, men mindre kan gøre det. GK har udviklet en mellemstation (med hjælp fra en ESDH/CMS uafhængig leverandør), og dermed sikret i praksis, at kravet for uafhængighed mellem ESDH-CMS, er opfyldt. Mellemstations løsningen er relativ enkel og stilles til rådighed for andre Sagsnr: Side 3 af 7

4 myndigheder på GNU lignende vilkår. Løsningens arkitektur er kvalitetssikret af en uafhængig leverandør og væsentlige dele af løsningen er udarbejdet/defineret efter OIOXML retningslinier. Skemaer, WSDL og andet materiale findes i ISB en under Yderligere materiale lægges op på ISB inden for relativ kort tid. GK tilslutter sig (selvfølgelig), at der udvikles web services i ESDH systemet og CMS, som mellemstationen benytter i forbindelse med en publiceringshandling. K6) Men de pågældende services bør (skal) udvikles uden anvendelse af ESDH/CMS systemspecifikke identer. Desuden bør det efterstræbes, at holde antal af services på et minimum. Hensigten er selvfølgelig, at minimere den indsats, som ESDH og CMS leverandøren skal levere, for at kunne indgå i en standard publicerings sammenhæng. I GK udstiller ESDH systemet grundlæggende 3 services: GetDocument() GetDocumentMetadata() DocChangeSubscription() ESDH implementerer endvidere én service, der sender notifikationer (via web service kald) til mellemstationen, når et dokument eller metadata til et dokument er opdateret. Notifikationen indeholder KUN besked om, at der er sket noget. Det er mellemstationen, der afgør, hvad der skal ske på baggrund af en notifikation. CMS løsningen udstiller grundlæggende 3 services: GetRootNode() GetChildNodes() GetNewTargetDocumentIdentifier() På baggrund af disse services og services der er udviklet omkring mellemstationen (der som mellemstationen selv, stilles til rådighed for andre myndigheder), kan der skabes leverandøruafhængig ESDH-CMS publikation fra mange ESDH (og fagsystemer) til mange CMS systemer. Herunder kan den brugerdialog, som brugeren præsenteres for med henblik på udpegning af destination i CMS, indtastning af publicerings metadata osv., udvikles uafhængigt af både ESDH og CMS system. Dialogen understøtter samtidig publicering til mange CMS systemer. Gentofte Kommune har efterprøvet denne fleksibilitet i praksis. Til inspiration/orientering er der i bilag 1, indsat de 2 use-cases, som GKs publiceringskoncept er bygget op omkring. Sagsnr: Side 4 af 7

5 GK præsenterer gerne kommunens løsnings konceptet, herunder demonstrerer løsningen. Korrektur Afsnit 2.4, linie 2 der publiceres ikke fra CMS til ESDH, men omvendt. Med venlig hilsen Steen Deth IT-arkitekt Sagsnr: Side 5 af 7

6 Bilag 1 Sagsnr: Side 6 af 7

7 Sagsnr: Side 7 af 7

Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC)

Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC) Publiceringsagent i Gentofte Kommune (GPAC) Version 3.0, august 2008. Rev. 2008-09-30/01/SDE Indledning Dette dokument beskriver det overordnede koncept for Gentofte Kommunes publiceringsagent også kaldet

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere