Turismens Udvikling /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismens Udvikling /"

Transkript

1 Turismens Udvikling / Et overordnet blik på den generelle udvikling samt den specifikke udvikling i Danmark. Lise Lyck Centre Director Center for Tourism and Culture Management Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, d.2.35, 2000 Frederiksberg Præsenteret den 01/ på Future Lab for turistførere, SOHO kontorhotel, Flæsketorvet 68, 1711 København V. Indledning Dette oplæg omhandler kort turismens globale udvikling, turismen i EU og den specifikke udvikling i Danmark. Dernæst ses på konkurrencesituationen i Danmark sammenholdt med de øvrige nordiske lande. Herefter ses på centrale faktorer for turismeopbygningen i Danmark i et organisatorisk perspektiv sammenlignet med andre lande. Der afsluttes med præsentation af initiativer, der hvis de effektueres, kan styrke turismen i Danmark. Den globale turisme Den globale turisme udvikler sig stadig med høje vækstrater. UNWTO har opgjort de internationale ankomster til 1,035 milliarder i 2013, dvs. en vækst på næsten 5 % fra 2012 (UNWTO, 2013). Turismen udgør cirka 9 % af verdens bruttonationalprodukt (BNP) (World Travel & Tourism Council, 2013) 1

2 Turismen beskæftiger 120 millioner mennesker i direkte job, samt 125 millioner mennesker i relaterede og indirekte jobs. Det vil sige, at 11 % af alle i arbejdsstyrken arbejder inden for turismeområdet i vid forstand på verdensplan (World Travel & Tourism Council, 2013). Af tallene ses, at de gennemsnitlige lønninger (BNP i forhold til beskæftigelse) ligger under løngennemsnittet på verdensplan. Herudover ved vi, at turismens andel af produktion og beskæftigelse varierer betydeligt mellem verdens knap 200 lande. Turismen i EU Kommissionen EU har sat et mål for turismen, der indebærer, at Europa fortsat skal være nummer ét som destination inden for verdensturismen (European Commision, 2010). Udviklingen understøttes af, at EU kan tilbyde mange af de kvaliteter, der tiltrækker turister. Det drejer sig for det første om World Heritage, hvor det gælder, at mere end 50 % af World Heritage attraktioner er beliggende i EU. World Heritage har en ret permanent tiltrækningskraft overfor turister, da mange folk i verden har en drøm om at besøge adskillige af disse World Heritage attraktioner. Hertil kommer yderligere, at mange af disse attraktioner er beliggende i større byer, og trenden har i mange år været, at by-turisme udvikler sig kraftigere end andre former for turisme (Lyck, L. 2003a,b). Når der lægges så meget vægt på turisme i EU s politik skyldes det også en erkendelse af, at Europas BNP i forhold til verdens BNP udgør en faldende andel, ligeså vel som EU s befolkning udgør en faldende andel af verdens befolkning. De to forhold indebærer at turismen, som tiltrækker folk fra andre dele af verden ses som en stadig mere attraktiv indkomstkilde. Udover dette kan også nævnes, at Europa har en lang tradition som turismedestination, hvilket indebærer, at turismefaciliteter er veludviklede, at infrastrukturen er i orden samt at der er høj sikkerhed forbundet med at besøge turismedestinationer i EU. Betydningen af turismen internationalt som en del af den økonomiske politik ses i øvrigt, at turismen er blevet direkte nævnt som en økonomisk politik der kan bidrage til, at lande kan komme ud af den økonomiske og finansielle krise, der begyndte i Dette fremgår blandt andet af pressemeddelelser med anbefalinger fra G20 landene (Lyck, L. 2010). 2

3 Turismen i Danmark Trods væksten i turismen både på verdensplan og i EU er det desværre sådan, at Danmark stadig mister markedsandele i relation til udenlandske overnatninger. Det store problem for Danmark er nedgangen i tyske overnatninger både inden for kystturisme og by-turisme. Antallet af overnatninger i Danmark i alt udgjorde i ,022 mio (inklusiv feriehuse). Af disse overnatninger udgjorde danske overnatninger 23,098 mio svarende til 51,3 % (Nyt Fra Dansk Statistik, 2014). Stigningen har især været i hovedstadsregionen. En meget væsentlig årsag til, at turismen udvikler sig stærkere i hovedstaden, er at finde i, at krydstogsturismen udvikler sig så positivt med knap passagerer årligt, hvoraf en væsentlig del tilbringer en eller flere dage i hovedstadsområdet i forbindelse med start og afslutning på et krydstogt. Successen ses blandt andet i antallet af hotelovernatninger, der steg fra 12,402 millioner til 12,862 millioner, dvs. en stigning på 4 %. Hovedparten af denne stigning findes i København. Det skal dog her bemærkes, at hotelværelsesprisen gennemsnitligt er gået ned, og at hotellerne i Danmark gennemsnitlig set har haft underskud de sidste fem år (Lyck, L., Egholm, O., Granborg, M., & Kiel, J, 2013). Danske overnatninger i Danmark er kommet til at udgøre en større del af de totale overnatninger. Andre overnatningsformer har, bortset fra lystbåde, har haft en nedgang i antal af overnatning. Overnatningstallet for feriecentre er gået ned fra 3,845 millioner 3,685 millioner, en nedgang på 4 %. Camping og vandrerhjem har haft en ret stabil udvikling, camping med en stigning på knap 1 % til 10,811 millioner og vandrerhjem en beskeden nedgang til 1,155 millioner. Overnatninger i lystbådehavne steg 8 % og udgør nu 1,049 millioner. Samlet set er der cirka job i Danmark inden for turisme. Omsætningen er opgjort til 82 milliarder kroner (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014). 51,3 % udgøres af danske overnatninger imens 48,7 % udgøres af udenlandske overnatninger i Danmark. De fleste udenlandske overnatninger er tyske overnatninger. Generelt gælder, at den statistiske belysning af indkomstområdet inden for turisme er relativt dårlig. Visit Denmark offentliggjorde tal for 2011, der ikke kan sammenlignes med tidligere opgørelser. Det 3

4 betyder, at den talmæssige belysning af turismeområdet i Danmark er dårligere end i de fleste andre lande (VisitDenmark, 2013). Konkurrenceevnen Konkurrenceevnen kan belyses gennem forskellige indikatorer og målinger. En af de mest kendte er Travel and Tourism Competitiveness Report, der udarbejdes af World Economic Forum. Den omfatter 140 lande og er nu blevet udarbejdet syv gange. Den er baseret på 75 under-indeks placeret i tre hovedkategorier 1. Travel and tourism regulatory framework 2. Business environment and infrastructure 3. Human, cultural and natural resources. Schweiz har haft førstepladsen i alle år. Tyskland er i 2013 nummer to. For de nordiske lande gælder følgende: Sverige ligger på 9 ende pladsen Island på 16 ende pladsen Finland på 17 ende pladsen Danmark på 21 ende pladsen Norge på 22 ende pladsen. Det bemærkelsesværdige er her, at Danmark er faldet så langt ned, dvs. fra at ligge nummer 14 i

5 Tabel 1: De nordiske landes konkurrenceevne i relation til hovedindeks i Travel and Tourism klassificeringen Lande Travel and Tourism Business Human, cultural and regulatory environment and natural resources framework infrastructure Sverige Island Finland Danmark Norge Inden for hoved-indeksene er der en lang række underindeks. Det problematiske for Danmark er inden for kategorien Travel and Tourism regulatory framework, hvor underindekset for økonomisk politik giver en ranking så lavt som nummer 92 og prisniveauet, hvor Danmark er ranket nummer 135 af 140. Inden for Human, cultural and natural resources, er hovedproblemet inden for det der kaldes affinity, dvs. holdningen til og behandlingen af turister. Her er Danmark ranket som nummer 79. Det skal bemærkes i relation til affinity, at andre nordiske lande også har haft en dårlig ranking, men at Island og Sverige tilsyneladende har overkommet den traditionelle nordiske kultur på dette område (World Economic Forum, ). Det organisatoriske perspektiv inden for turismen sammenlignet med andre lande Organisationen af turisme i Danmark adskiller sig meget fra de fleste andre lande ved: 1) At omfatte mange institutioner på statsligt, regionalt og kommunalt plan både med hensyn til formål og funktionelt område. Det betyder, at der via organisationsstrukturen opstår en tendens til silo-opbygning, som er vanskelig at nedbryde, sådan at turismeerhvervet er vanskeligt til at få til at fungere effektivt. 5

6 2) Der er et kompliceret og ikke optimalt fungerende samarbejde mellem den offentlige og den private sektor inden for turismeområdet. Dette indebærer mange muligheder for suboptimering. 3) Der er tale om en betydelig topstyring oppefra med ringe inddragelse af den viden, der findes hos dem, der har direkte kontakt med turisterne. Turist-føreres erfaring er et godt eksempel på, hvor dårligt den direkte berøringsflade med turister inkorporeres i den overordnede turismepolitik. 4) Der er i Danmark også en stor afstand mellem incoming og outgoing turisme. Det betyder at viden om udlandet og kulturforskelle ikke deles i tilstrækkeligt omfang mellem organisationer og personer, der har deres virke inden for turismeområdet. 5) Der er i Danmark manglende tradition inden for den offentlige finansiering af turismeaktiviteter med hensyn til en talmæssig belysning af investeringer inden for turismeområdet. Det skyldes både mangel på data, men også mangel på tradition for at lave cost-benefit analyser og impact analyser i det hele taget (Lyck, L., 2013). 6) Markedsføringen af turisme er også problematisk, i det som det er alment kendt fra forskning og praksis -, at turisme i høj grad sælges på drømme og positive følelser, og at disse elementer ofte er fraværende i den konkrete markedsføring. Dette var Danmark tidligere dygtige til, tænk fx på plakaten med andemor, der fører ællingerne sikkert over gaden hjulpet af en politibetjent. Denne plakat er stadig kendt af næsten alle i Danmark, og af mange i udlandet, fordi den appellerer til positive følelser og smil. I modsætning til dette kan fx nævnes de mange midler, der blev brugt på markedsføringen kaldet: Copenhagen Openhagen, ud fra både en teoretisk og en erfaringsmæssig vurdering kan betegnes som klart ineffektiv (Lyck, L., 2010) Tendenser inden for turismen Der er forskellige kendte målinger af tendenser inden for turismen, her skal blot anføres to, nemlig Euromonitor og ITB. Euromonitor understreger følgende tendenser: Betydningen af PANKs (Professionel Aunt, No Kids) der understreger, at mange kvinder er barnløse og derfor ofte rejser med niecer og nevøer. I USA er 42 % kvinder mellem år barnløse. 6

7 I Europa går jagten på billigere rejsemål som følge af den økonomiske krise. Folk holder fast i at holde ferie, men vælger billigere destinationer. Der udvikles højkvalitetsprodukter til det købedygtige publikum Interessen for gennemsnitsprodukter er vigende Krydstogtmarkedet i hele verden er stærkt stigende Sociale medier spiller en stadig større rolle, ønsket om hurtige beslutninger og overblik er voksende Der er en tendens til stærk vækst i utraditionelle overnatningsformer som fx air.bnb eller Coach surfing. (Euromonitor, 2014) I ITB peges på følgende tendenser: Stor vækst for Kina og Rusland i outbound turisme og i Europa og Asien som turistdestinationer. Større vækst i turismen end i økonomien, specielt internationalt. En tredjedel af verdens befolkning rejser mens to tredjedele ikke gør det. Ses på perioden er der en vækst i by-turisme på 47 %, i touring på 27 % og i sol & badeferier på 12 %, mens der er et direkte fald i ferier på landet med 10 %. Den globale hotelbelægning vokser, men raterne fluktuerer meget i de enkelte lande. Den økonomiske situation i Europa afspejler sig i outbound turisme. Eksempelvis har der været et fald i Spanien på 4 % og i Italien på 5 %, en stabilitet i Østrig og Holland dvs. vækstrate på 0 %, mens vækstraterne i de nordiske lande har ligget på 2-4 %. I Centraleuropa (Belgien, Schweiz og Tyskland) har vækstraterne ligget på 2 %. Vækstraten fra Rusland er kommet op på 12 %. Asiater ønsker service og kommer med høje forventninger USA har vækst i længerevarende udlandsrejser Lønsomme turister fra Asien og Australien: 7

8 ITB peger også på en række andre tendenser, men her er udvalgt de tendenser, der især findes relevante for Danmark. (ITB, 2014) Instrumenter til styrkelse af turismen i Danmark Der har de senere år været peget på en række initiativer. Blandt disse skal i alt beskedenhed nævnes En handlingsplan for dansk turisme af Lise Lyck (2011), hvor der påpeges de generelle problemer, og der præsenteres ikke mindre end 163 initiativer, som udsprang fra operatører og stakeholders inden for turismeerhvervet (Lyck, L 2011) Outgoing (antal i mio) Efterfølgende har en række tænketanke og andre initiativer af denne karakter også set dagens lys. Her skal specielt nævnes vækstforum for turismen. Endelig har regeringen i 2014 udsendt sine planer til initiativer inden for turismeområdet. Der peges på 23 initiativer til ændringer fordelt på fire indsatsområder (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014): 1. Dansk turisme skal være kvalitetsturisme 2. Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges 3. Kyst- og naturturismen skal udvikles 4. Bedre organisering af turismefremmeindsatsen Spending (mia USD) Kina 45,0 84,4 Japan 19,4 47,3 Korea 13,2 19,2 Hong Kong 10,0 13,0 Australien 8,6 23,6 Indien 7,2 19,0 Singapore 6,2 7,5 Der foreligger dog ingen forslag til finansieringen af disse initiativer (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2014). Da ændringer kræver ny-finansiering og/eller om-finansiering, er der for nærværende intet, der kan tænkes at føre til ændringer. Her skal dog nævnes, at debatten ikke er afsluttet, og at 8

9 finansieringsspørgsmålet forhåbentligt kan komme til at indgå som en aktiv parameter i en omstilling og effektivisering af turismeområdet. Konklusion Turisme er et væksterhverv på verdensplan og i EU, hvor turisme tillægges en stadig større betydning i den økonomiske politik. I Danmark tabes der desværre stadig markedsandele i den internationale konkurrence inden for turismeområdet. Københavnsområdet klare sig bedst, godt hjulpet af udviklingen i krydstogtturismen. I World Economic Forums Tourism Competitivenes rapporter bliver Danmark stadig dårligere og dårligere ranket og ligger nu på en 22 ende plads. Som årsager påpeges især turismepolitikken, prisniveauet og den måde hvorpå udenlandske turister behandles på (affinity). Mange grunde kan påpeges til Danmarks problemer på turismeområdet, og mange er af organisatorisk karakter. Seks hovedtyper af disse er præsenteret i afsnittet om organisationen af turisme i Danmark. Afslutningsvis er der set på tendenser i turismeudviklingen fra Euromonitor og ITB samt på initiativer i Danmark. De danske initiativer er karakteriseret ved at være strategiske og planlægningsmæssige og i mindre grad koblet til de udenlandske udviklingstendenser. Dette gælder indtil nu også regeringens vækstplan. Kort sagt er der mange planners og få do ers i turismeerhvervet og manglende hensyn til nødvendig ny- og om finansiering til fremme af turismevækst i Danmark. 9

10 Referenceliste Erhvervs- og Vækstministeriet Faktaark om vækstplan for dansk turisme (2014) Euromonitor, World Tourism Data and Statistics 2014, 4 th edition (2014). ITB, 2013/2014 World Travel Trends Report, 2013/2014 forberedt af IPK International på vegne af ITB Berlin (2014) Lyck, L., Global fremgang dansk stilstand. Presentation på konferencen Vækst i Dansk Turisme afholdt den 29/ (2010). Lyck, L., En Handlingsplan for Dansk Turisme, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne (2011) Lyck, L., En handlingsplan for dansk turisme, præsentation på konferencen Opfølgningskonference for Vækst i dansk turisme, afholdt 1/ (2011) Lyck, L., The Nordic Countries as a Tourist Destination , Presented at the Copenhagen Property Summit Copsum, 30/ (2013) Lyck, L., Turistattraktioner i et strategisk perspektiv. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne (2003b) (red). Lyck, L., Turistattraktionsstudier i et økonomisk perspektiv. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne (2003a) (red) Lyck, L., Egholm, O., Granborg, M., & Kiel, J., Danmarks 174 støre hoteloperatører samt de 100 største hotel-ejendomsselskaber: En analyse af økonomien i den danske hotelbranche (2013). Statistikbanken, Turist: Overnatninger efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode (2014) Nyt Fra Dansk Statistik nr 61, 2014 The United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Highligts, 2013 Edition, (2013). 10

11 verdensturismen (European Commision, 2010) Brussels 30/6-2010, COM 2010) 352 final). VisitDenmark, Turismens Økonomiske betydning for Danmark 2011 (2013) World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, Editors: Blanke, J. & Chiesa, T. Geneva, Schwitzerland: 2009 World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2010, Editors: Blanke, J. & Chiesa, T. Geneva, Schwitzerland: 2010 World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, Editors: Blanke, J. & Chiesa, T. Geneva, Schwitzerland: 2011 World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2012, Editors: Blanke, J. & Chiesa, T. Geneva, Schwitzerland: 2012 World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, Editors: Blanke, J. & Chiesa, T. Geneva, Schwitzerland: 2013 World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism: Economic Impact 2013 World, (2013) 11

En handlingsplan for dansk turisme. Lise Lyck

En handlingsplan for dansk turisme. Lise Lyck En handlingsplan for dansk turisme Lise Lyck En handlingsplan for dansk turisme 1. udgave, 1. oplag, 2011 Forfatteren, København 2011 Forfatter: Lise Lyck (ll.tcm@cbs.dk) Trykt: Frederiksberg bogtrykkeri,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder

November 2006. Markedsgruppe Turisme & Fritid. Turisme & Fritid. - Trends, drivers og udviklingsmuligheder November 2006 Markedsgruppe Turisme & Fritid Turisme & Fritid - Trends, drivers og udviklingsmuligheder Indhold Sammenfatning...4 Betydelig faktor i dansk økonomi...4 Fremgang i beskæftigelsen men produktiviteten

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Fra mere til bedre GlObale trends i HOVedtrÆK PiXiUdGaVe 1

Fra mere til bedre GlObale trends i HOVedtrÆK PiXiUdGaVe 1 Fra mere til bedre GLOBALE TRENDS I HOVEDTRÆK PIXIUDGAVE 1 Publikationen er en ud af en af række analyser, som skal afdække turismens karakter i Region Syddanmark. Pixiudgaven er en del af trendrapporten

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland LO-Skolen Bymose Hegn Marienlyst Bautahøj Borupgaard Udarbejdet af: Ditte Møller Munch, Gorjan Dimitrov, Rory Rick, Simone Zeitler

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere