Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af terrortruslen mod Danmark"

Transkript

1 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark, og angreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer herpå. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er fortsat begrænset. CTA vurderer, at terrortruslen overvejende hidrører fra personer og mindre grupper med et militant islamistisk udgangspunkt. CTA vurderer, at propaganda, der udgår fra militant islamistiske grupper i bl.a. Syrien og Irak, bidrager til at radikalisere personer og miljøer i Danmark samt til, at personer udrejser og tilslutter sig disse grupper. CTA vurderer, at der udgår en terrortrussel fra personer, der færdes i militant islamistiske miljøer. CTA vurderer endvidere, at personer, der påvirkes af militant islamistisk propaganda, og som samtidig har forbindelser til kriminelle miljøer med en høj grad af voldsparathed, kan være af stigende betydning for terrortruslen. CTA vurderer fortsat, at hjemvendte fra konflikten i Syrien og i Irak udgør en særlig terrortrussel mod Danmark i kraft af de færdigheder, de kan have opnået. CTA vurderer, at der i Danmark eksisterer kapacitet til med lettilgængelige våben at foretage terrorangreb, der kan gennemføres efter kort planlægning. Radikaliserede personer med voldskapacitet opnået i en konfliktzone eller i Danmark øger truslen om gennemførelse af simple angreb med større effekt samt serieangreb. CTA vurderer, at den aktuelle militant islamistiske propaganda kan påvirke personer til at gennemføre angreb mod symbolmål såsom personer, institutioner og begivenheder, der opfattes som krænkende for islam, jødiske mål, forsvars- og sikkerhedsmyndigheder eller andre myndigheder/myndighedspersoner samt ubeskyttede civile mål. CTA vurderer, at opfordringerne i militant islamistisk propaganda til angreb mod lande, der deltager i koalitionen mod ISIL, kan skærpe terrortruslen mod danske interesser i udlandet. Side 1 af 8

2 Udviklingen i det globale trusselsbillede Det globale trusselsbillede og dermed terrortruslen mod Danmark påvirkes fortsat i høj grad af militant islamistiske terrorgrupper i udlandet. 1 Den væsentligste faktor i trusselsbilledet udspringer af konflikten i Syrien og i Irak, hvor de militant islamistiske grupper i konflikten, i første række ISIL 2, udbreder propaganda, også mod et vestligt publikum. ISIL s landvindinger og letforståelige budskaber har medført betydelig opbakning til gruppen blandt militante islamister, herunder i Europa. Samtidig tiltrækker konfliktzonen i Syrien og i Irak fortsat et stort antal personer fra hele verden, særligt fra regionen, men også fra Europa. Konfliktzonen har desuden givet erfarne angrebsplanlæggere og bombespecialister fra andre kampområder et frirum til at planlægge angreb, herunder mod Vesten. Efter at den internationale koalition i august 2014 indledte en kampagne mod ISIL i Syrien og i Irak, er der i militant islamistisk propaganda opfordret til at gennemføre angreb mod mål i lande, der indgår i koalitionen. Propagandaen udbredes på sociale medier, hvilket muliggør en hurtig spredning af budskaberne, da propagandaen i vidt omfang videreformidles lokalt af enkeltpersoner til potentielle sympatisører, herunder i Europa. Propagandaen opfordrer eksplicit til, at enkeltpersoner angriber forsvars- og sikkerhedsmyndigheder, jødiske mål og opfattede krænkere af islam samt ubeskyttede, civile mål. CTA vurderer, at der i kraft af de mange personer i Mellemøsten og i Vesten, der sympatiserer med militant islamisme, er en skærpet trussel om denne form for angreb. Der er set flere angreb eller angrebsplaner mod vestlige mål i lande i Mellemøsten, herunder mod et dansk mål i Saudi-Arabien, og i en række vestlige lande, herunder Canada, Australien, Belgien, Storbritannien og USA. CTA vurderer, at også terrorangrebene i Paris den januar 2015 og i København den februar 2015 kan være motiveret af den aktuelle militant islamistiske propaganda. Hovedparten af disse angreb eller angrebsplaner har været foretaget af personer, der ikke har været udrejst til en konfliktzone. ISIL og andre militant islamistiske grupper i konfliktzonen søger fortsat at tiltrække personer fra udlandet, herunder fra Vesten. Grupperne kan profitere af den ideologiske symbolik, der ligger i at være i konflikt med en vestligt ledet koalition. Omvendt 1 For en uddybende gennemgang af forhold i det globale trusselsbillede af betydning for terrortruslen fra udlandet se Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 af Forsvarets Efterretningstjeneste på 2 ISIL står for Den Islamiske Stat i Irak og Levanten. Gruppen benævnes tillige ISIS (Den Islamiske Stat i Irak og Syrien). Gruppen betegner sig selv Den Islamiske Stat (IS). ISIL udråbte i juni 2014 et kalifat i de områder, de kontrollerede i Syrien og Irak. Side 2 af 8

3 påvirkes gruppernes kampevne også af indsatsen mod dem. Svækkes militant islamistiske grupper i området, kan tilrejsende udlændinge vælge eller blive tvunget til at forlade området. Dette kan føre til en forøget terrortrussel i de lande, de pågældende vender tilbage til, herunder europæiske lande. Truslen kan derfor ændre sig på kort tid. Den fortsatte internationale indsats mod terrorisme har påvirket al-qaidas netværk i en række af verdens brændpunkter, herunder reduceret evnen til men ikke intentionen om at gennemføre større angreb mod Vesten. Samtidig har militant islamistiske grupper fået større spillerum i områder som Libyen. I Nord- og Vestafrika har en række militant islamistiske grupper erklæret loyalitet til ISIL, herunder den militant islamistiske gruppe Boko Haram i Nigeria. Den reducerede internationale tilstedeværelse i Afghanistan kan skabe fornyet manøvrerum for militante islamister i landet. ISIL s udråbelse af et kalifat har udfordret al-qaidas hidtidige position i den globale militant islamistiske bevægelse. Dette kan medføre øget ønske om profilering og dermed en øget trussel om terrorangreb, herunder i Europa. Situationen i Mellemøsten i øvrigt, herunder den israelsk/palæstinensiske konflikt, medfører en fortsat terrortrussel i Vesten mod israelske og jødiske mål. I både højre- og venstreekstremistiske miljøer i Europa er der set eksempler på en fortsat vilje til voldsanvendelse, og der er set flere angreb mod politiske modstandere, minoriteter og statslige institutioner. Højreekstremistiske miljøer har fortsat fokus på kritik af islam. Der er set eksempler på angreb mod muslimske mål og på voldelige sammenstød mellem højreekstremister og islamistiske grupper. En yderligere optrapning kan øge terrortruslen i Europa. Terrortruslen mod Danmark Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb i Danmark, og angreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer herpå. Som hidtil gælder dog, at mulighederne for at gennemføre et terrorangreb afhænger af samfundets modforanstaltninger. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er derfor fortsat begrænset. Side 3 af 8

4 CTA vurderer, at terrortruslen overvejende hidrører fra personer og mindre grupper med et militant islamistisk udgangspunkt. De motiveres af en opfattelse af, at islam er under angreb fra Vesten, af tegningesagen og af Danmarks aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik, senest udtrykt i det danske engagement i den internationale koalition mod den militant islamistiske gruppe ISIL i Irak. Den militant islamistiske propaganda, der udgår fra militant islamistiske grupper i konfliktzonen, bidrager til at radikalisere personer og miljøer i Danmark samt til, at personer fra Danmark vælger at udrejse til konfliktzonen og tilslutte sig disse grupper. Der foregår tillige en propagandamæssig påvirkning fra andre militant islamistiske grupper, herunder al-qaida og grupper knyttet hertil. CTA vurderer, at militant islamistisk propaganda især kan have en radikaliserende effekt på socialt marginaliserede unge, der søger en identitet. Visse gruppefællesskaber kan endvidere virke særligt fremmende for radikalisering. Disse omfatter blandt andet ophold i konfliktzoner, kriminelle bandemiljøer og fængsler. Også virtuelle fællesskaber på sociale medier kan virke fremmende for radikalisering. CTA vurderer, at der fortsat er personer, der tilslutter sig militant islamistiske miljøer i Danmark, og at der her blandt andet foregår rekruttering, radikalisering, facilitering af personer til konfliktzoner, pengeindsamlinger og udbredelse af propaganda. CTA vurderer, at der i miljøerne er udbredt sympati for ISIL, og at der udspringer en terrortrussel fra personer og grupper, der færdes i de islamistiske miljøer eller i periferien af dem. CTA vurderer, at personer, der påvirkes af militant islamistisk propaganda, og som samtidig har forbindelser til kriminelle miljøer med en høj grad af voldsparathed og kan tilvejebringe kapacitet gennem adgang til våben, kan være af stigende betydning for terrortruslen mod Danmark. CTA vurderer, at terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 er et eksempel på denne trussel. Militant islamistiske grupper i Syrien og i Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark. CTA vurderer, at det samlede antal personer, der er eller har været udrejst fra Danmark, udgør mindst 115, men at tallet kan være højere. CTA vurderer, at hovedparten af de personer, der udrejser, tilslutter sig ISIL. De udrejste er i første række unge, sunnimuslimske mænd. Et mindre antal kvinder er tillige udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Side 4 af 8

5 De udrejste fra Danmark udgøres både af nye rejsende og af personer, der tidligere har været udrejst. CTA vurderer, at ca. halvdelen af det samlede antal personer, der har været udrejst, nu befinder sig i Danmark, og at en fjerdedel stadig er i konfliktzonen. CTA vurderer, at to tredjedele af disse har opholdt sig der i mere end et år. De øvrige udrejste befinder sig andre steder i udlandet. CTA vurderer, at mindst 19 udrejste fra Danmark er dræbt i Syrien eller Irak. CTA vurderer fortsat, at hjemvendte fra konfliktzonen i Syrien og i Irak udgør en særlig terrortrussel mod Danmark i kraft af de erfaringer og færdigheder, de kan have opnået, og fordi de kan være blevet yderligere radikaliseret, forrået og voldsparate. CTA vurderer, at terrortruslen kan øges, såfremt antallet af personer med kamperfaring og kapacitet fra konfliktzonen, der vender tilbage til Danmark, stiger. CTA vurderer, at mindst halvdelen af de hjemvendte indgår i militant islamistiske miljøer, og at de i miljøerne kan opnå en særlig status, som kan udnyttes til at fremme radikalisering og rekruttering. Terrortruslen mod Danmark hidrører således fra personer og mindre grupper, der returnerer fra en konfliktzone. Disse kan i konfliktzonen have opnået kamperfaring og kapacitet til at gennemføre et terrorangreb, ikke har været udrejst men kan have opnået kapacitet i andre sammenhænge, herunder gennem personer med erfaring fra en konfliktzone. Flere nylige angreb eller angrebsplaner i Vesten er gennemført af personer, der ikke har villet eller kunnet udrejse, rejser til Danmark fra udlandet. Angreb kan foretages efter instruktion eller på eget initiativ. CTA vurderer, at opfordringer i militant islamistisk propaganda til at gennemføre simple terrorangreb med lettilgængelige midler som f.eks. et køretøj, betyder, at gennemførelsen af sådanne angreb afhænger af motivation og i mindre grad af kapacitet. CTA vurderer, at den aktuelle militant islamistiske propaganda kan påvirke personer til at gennemføre angreb mod symbolmål såsom personer, institutioner og begivenheder, der opfattes som krænkende for islam, jødiske mål, forsvars- og sikkerhedsmyndigheder eller andre myndigheder/myndighedspersoner. CTA vurderer, at symbolmål også fremover vil være primære mål for militante islamister. CTA vurderer, at tilfældige civile mål og infrastruktur såsom luftfart og offentlig transport ligeledes anses for attraktive mål af militante islamister. Side 5 af 8

6 CTA vurderer, at et mindre antal personer, herunder kurdere og shiamuslimer, er rejst fra Danmark til konfliktzonen for at bekæmpe militant islamistiske grupper eller andre væbnede oppositionsgrupper. CTA vurderer, at de etnisk/sekteriske dimensioner i konflikten i Syrien og i Irak kan føre til konfrontationer mellem de berørte grupper i Danmark. Der findes politisk ekstremistiske miljøer i Danmark, der er parate til at anvende vold for at fremme deres politiske dagsorden. Volden kan være rettet mod politiske modstandere, visse minoritetsgrupper så som indvandrere, statslige institutioner og udenlandske ambassader samt mod organisationer og virksomheder, der vurderes at have symbolsk værdi. CTA vurderer, at der er en begrænset terrortrussel fra personer eller grupper, der færdes i eller sympatiserer med disse miljøer. De kan blive motiveret af oplevede uretfærdigheder, terrorangreb i Danmark eller udlandet eller ophold i konfliktzoner. I både venstre- og højreekstremistiske miljøer ses kontakter til ekstremistiske miljøer i udlandet. CTA vurderer, at der i Danmark eksisterer kapacitet til at gennemføre terrorangreb med lettilgængelige våben såsom stikvåben, skydevåben, brandstiftende bomber og mindre, hjemmelavede bomber, eller angreb med andre forhåndenværende midler. Sådanne angreb kan gennemføres spontant eller efter kort planlægning. Terrorangreb og angrebsplanlægninger i Europa de senere år har typisk involveret en eller to personer uden erfaring fra en kampzone, som på eget initiativ planlagde at angribe et symbolmål med skydevåben. CTA vurderer, at tilstedeværelsen af personer hjemvendt fra Syrien og Irak med militære færdigheder og kamperfaring samt af personer, der har opnået kapacitet fra f.eks. kriminelle miljøer, øger truslen om gennemførelse af simple angreb med større effekt samt serieangreb, hvor en person eller gruppe foretager flere angreb i forlængelse af hinanden. CTA vurderer, at skydevåben og hjemmelavede bomber udgør de hyppigst foretrukne våben i forbindelse med terrorangreb gennemført eller planlagt af militante islamister. CTA vurderer, at kapaciteten til i Danmark at gennemføre store, komplekse terrorangreb med flere angribere og forskellige mål, der kræver længere tids planlægning, større udgifter til materiel og flere gerningsmænd, er begrænset. CTA vurderer, at der i Danmark findes personer, der har kapacitet til at udføre simple angreb med kemiske stoffer og med biologiske stoffer, som kan erhverves på inter- Side 6 af 8

7 nettet. CTA vurderer, at terrorgrupper ikke har kapacitet til at gennemføre terrorangreb med radiologisk eller nukleart materiale i Danmark. CTA vurderer, at terrorgrupper ikke har kapacitet til at gennemføre målrettede og ødelæggende cyberangreb på IT- og teleinfrastruktur, som kan have samfundsmæssige konsekvenser for Danmark, men at militant islamistiske grupper søger at tilegne sig cyberkapaciteter. Terrortruslen mod danskere og danske interesser i udlandet CTA vurderer, at der er en terrortrussel mod danske interesser i lande, hvor militante islamister anser vestlige interesser som attraktive terrormål. CTA vurderer, at de seneste opfordringer i militant islamistiske propaganda til angreb mod lande, der deltager i koalitionen mod ISIL, kan skærpe terrortruslen mod danske interesser i lande, hvor et eller flere af følgende forhold gør sig gældende: Der er en tilstedeværelse af militante islamister med kapacitet. Der er en tilstedeværelse af hjemvendte krigere med kapacitet fra konflikten i Syrien og i Irak. Der er en tilstedeværelse af personer eller grupper med erklæret loyalitet over for ISIL og/eller al-qaida. Der er en tilstedeværelse af militante islamister, der har fokus på Danmark. Hertil kommer, at terrorangrebene i Paris og København kan medføre øget fokus på tegninger, der af militante islamister opfattes som krænkende, hvilket kan bidrage til at øge opmærksomheden på Danmark. Man kan holde sig orienteret om særlige landerisici i Udenrigsministeriets rejsevejledninger på CTA vurderer, at angreb mod danske mål i udlandet kan finde sted med anvendelse af simple og lettilgængelige midler, men at der tillige kan gennemføres større eller komplekse angreb, herunder bombeangreb, særligt i lande hvor militant islamistiske grupper i forvejen besidder en kapacitet hertil. Der kan endvidere være en skærpet trussel i forhold til bortførelse af personer, der anses for at repræsentere Danmark. CTA vurderer, at truslen om drab i forbindelse med bortførelse er øget. De danske diplomatiske repræsentationer og anden dansk tilstedeværelse i udlandet kan opfattes som symbolske mål, der giver mulighed for at ramme Danmark uden at foretage angreb i Danmark. Danske repræsentationer kan tillige blive mål for terrorangreb, fordi de af terrorister kan opfattes som mindre sikrede end eksempelvis større Side 7 af 8

8 vestlige landes repræsentationer. Risikoen for, at danskere og danske interesser bliver mål for terrorangreb, øges, såfremt de umiddelbart kan identificeres som danske. Derudover kan man som dansker blive ramt af terror i udlandet, såfremt man opholder sig i konfliktzoner eller på steder, der kan være lokale terrormål, herunder steder hvor mange vesterlændinge færdes, ved store forsamlinger eller lignende. CTA vurderer, at militant islamistiske grupper og netværk fortsat tilstræber at ramme den internationale flytrafik. Side 8 af 8

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Lars Erslev Andersen Manni Crone Peter Hansen Ann-Sophie Hemmingsen Ulla Holm Søren Hove Leila Stockmarr diis Dansk institut for

Læs mere

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT ANTI-DEMOKRATISKE OG VOLDSFREMMENDE MILJØER I DANMARK, SOM BEKENDER SIG TIL ISLAMISTISK IDEOLOGI HVAD VED VI? Ann-Sophie Hemmingsen DIIS REPORT 2012:06 DIIS. DANISH

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder.

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 vi må konstant huske, at begrænsning af frihedsrettigheder og brud på retsprincipper eller nye mellemstatslige konflikter

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Hvad gør vi ved terrorisme?

Hvad gør vi ved terrorisme? Hvad gør vi ved terrorisme? Effektiv indsats mod terrorisme En kritisk analyse af EU's indsats Quaker Coucil for European Affairs 2007 Fredsforlaget Der fører ingen vej til fred på sikkerhedens rute, for

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere