Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927)"

Transkript

1 Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927) Om illustrationen side 160 Carl Jensen: Forsidetegning til Verdslige Sange (1927) Maleren og tegneren Carl Jensen ( ) debuterede som tegner som ganske ung og var de følgende år en flittig medarbejder ved Klods-Hans, der var et af tidens førende vittighedsblade. Fra 1905 til 1958 var han tegner ved forskellige københavnske dagblade, fra 1921 fast medarbejder ved dagbladet Politiken, hvor han bl.a. fungerede som reportagetegner og satiretegner, ligesom han udførte en lang række karikaturtegninger af tidens førende politiske personligheder. Opgave: Otto Gelsted skriver i slutningen af sin anmeldelse af samlingen Verdslige Sange i Politiken bl.a.: Carl Jensen har tegnet en Række helsidestegninger til Digtene. Han er en udmærket Portræt- og Bladtegner, men mindre sikker som

2 Bogillustrator. Ikke altid vil hans Tegninger klæde Digtene og Bogen. Giv en beskrivelse af illustrationen til Nat i Berlin 1921 side 160 og diskuter på baggrund heraf, om Gelsted efter jeres mening har ret i sin karakteristik af Carl Jensen som bogillustrator. Forslag til arbejdsopgaver i Nat i Berlin Lav en illustration til teksten, som især lægger vægt på spillet mellem hest og kvinde i digtets sidste strofer. Sammenlign jeres egne illustrationer med Carl E. Jensens forsideillustration. 2. Flere forskellige kunstnere har sat musik til Nat i Berlin Find på nettet gruppen Glimtvis fortolkning af digtet og diskuter i hvor høj grad den understreger digtets stemning og holdning. 3. Opdel teksten i hovedafsnit. Skriv derefter en kort novelle, der har samme overordnede handling som digtet. Diskuter i forlængelse heraf, hvilken betydning valget af genre har for digtets stemning og holdning. 4. Tom Kristensens forfatterkollega Otto Gelsted anmeldte samlingen Verdslige Sange og skrev om digtet Stormmaane bl.a.: Den heftige Svingning mellem Ro og Uro, Storm og Stilhed i Tom Kristensens Mentalitet, der er et saa afgørende Træk hos ham, har her fundet et dybt naturlyrisk Udtryk. Overvej hvordan splittelsen mellem ro og uro kommer til udtryk i Nat i Berlin I Torben Brostrøms artikel, der er optrykt herunder, påpeger han en parallel mellem Nat i Berlin 1921 og Johannes V. Jensens digt Paa Memphis Station. Læs de to tekster i forlængelse af hinanden og overvej hvilke ligheder og forskelle der er mellem teksterne. Overblik over læsningerne af Nat i Berlin 1921 Læsning 1 (Kai Friis Møller, 1927): Digtet er et tidstypisk storbydigt Læsning 2 (P. H. Traustedt, 1948): Digtets eksperimenterende lyriske form afspejler forfatterens indre kaos Læsning 3 (Alf Henriques, 1948): Teksten er et standardeksempel på, hvordan sproglige billeder etableres i en litterær tekst Læsning 4 (Finn Hauberg Mortensen, 1976): Digtet kan opfattes som en

3 freudiansk spaltning mellem fornuft og følelse Læsning 5 (Bent Haugaard Jeppesen, 1990): Digtet udtrykker en sjælelig spaltning mellem åndelig kærlighed og seksualitet Læsning 6 (Lars Puggaard, 1998): Digtet spiller raffineret på forskellige billedplaner og på forholdet mellem form og indhold Læsning 7 (Peter Stein Larsen, 2001): De ubevidste drifter fører til angst Arbejdsopgaver til læsningerne 1. Giv en analyse af Kai Friis Møllers anmeldelse (læsning 1) og diskuter, hvilke kriterier der lægges vægt på i anmeldelsen. Sammenlign Kai Friis Møllers anmeldelse med Otto Gelsted anmeldelse, der er optrykt herunder. 2. Sammenlign læsning 2 og læsning 6 med henblik på at afdække, hvordan de to skribenter anvender de forskellige metriske iagttagelser til at opnå bedre forståelse af digtets indhold. 3. Sammenlign læsning 4 og læsning 7 med særligt henblik på at vurdere de to læseres anvendelse Freuds personlighedsteorier i deres fortolkning af digtet. Supplerende tekster Otto Gelsted: En Karakterfuld Digtsamling, Anmeldelse af Verdslige Sange (Politiken, ) Otto Gelsted ( ), kulturdebattør, oversætter, film- og litteraturanmelder og herudover en anerkendt forfatter, der især er kendt for sin lyriske produktion. Det er en broget Samling Vers, Tom Kristensen har udsendt, men i al deres Forskellighed bærer de Mærket af hans ejendommelige Talent. Naar han skildrer sin underlige Angst ved alle de Buketter han fik af sin pige og maatte bære gennem Gaderne ved højlys Dag, saa genkender vi en Tone, der er fortrolig fra Fribytterdrømme. Det er alt for stor Gebærde at gaa rundt med en Buket i den blomstertomme Gade, hvor kun Stjernerne staar tæt Det er svært at være ærlig I sin Glæde og sit Savn. Det er vanskeligt at vandre med en Blomst i København

4 Eller tag et Digt som Vaarvise med dets Vaartosseri og løjerlige vokaløkonomiske Omkvæd en fortræffelig gennemført Sang, hvis Snurighed er helt Tom Kristensen sk. I andre Digte giver han smaa Kærlighedsscener og Københavnerbileller, som i Arken, der skilrder et Stævnemøde uden for en ny, endnu ubeboet Kaserne. Endnu nærmere Kernen i hans Væsen naar et andet Stævnemødedigt, Stormmaane. Mens Rummet duver i Stormen og Lys og Skygge blinker fra Maane og Skyer, finder hans Haand Hvile mod den Elskedes Bryst. Min Haand i Hvile er en Haand som følger dit Bryst og skaber Tryghed i dit Sind og i den milde Bue mellem Bølger er Stormens Dal, hvor Stilhed glider ind. Den heftige Svingning mellem Ro og Uro, Storm og Stilhed i Tom Kristensens Mentalitet, der er et saa afgørende Træk hos ham, har her fundet et dybt naturlyrisk Udtryk. I et andet Digt Hinsides antager Følelsen et næsten oversanseligt Skær og nærmer sig Mystikken. Nathimlen lyser Højt i sin Blaanen Alt er forstummet Miraklerne sker. Sommeren fryser til Is omkring Maanen. Stuen er Rummet Gardinerne sner Digterens Længsel efter Renhed og Ro faar endelig i Samlingens sidste Digt Græs Udtryk i et Billede, der erindrer om et berømt Digt af Max Dauthendey 1 det, hvori han taler om at blive mindre og til sidst sammen med sin Elskede stige ind i en Musling og gro der som to Perler. Paa lignende Maade hører Tom Kristensen, mens han ligger med ansigtet nede i det høje Græs stemmer kalde paa sig fra de grønlige Spidsbueporte: kommer du nu ja, svarer det i ham, naar mit Vanvid og mine Drømme om Storhed er omme, da vil jeg komme, da er jeg lille og lykkelig nok! Der er andre svagere Digte i Bogen. Men helhedsindtrykket er betydeligt. tysk digter og maler ( )

5 Torben Brostrøm: Modernismens mismod, Tegnérsamfundet Lund Torben Brostrøm (født 1927), professor ved Danmarks Lærerhøjskole, indflydelsesrig dagbladsanmelder, der i 1960 erne blev en slags talsmand for den nye modernisme En sådan jeg-oplevelse af extrem subjektivitet fik i den videre løsrivelse fra helhedstanken nye analytiske udtryk. Således hos Tom Kristensen, hvor den ubevidste verden leverede nyt materiale til beskrivelse af jeg ets reaktion på den ydre verden, således i hans Nat i Berlin 1921, udgivet i Verdslige Sange Som Johannes V. Jensen i Memphis er han halvt vågen, halvt blundende og blander indtrykkene af droskehestenes trav med ludernes trippen og hans egen hjertebankende kentauriske drift. Han ligger i sin hotelseng og lytter: Op ad Trappen, op ad Trappen bumper, dumper Hov og sko En erotisk Hestestønnens har forjaget al min Ro. Driftens erotiske svartalf 2 har forvansket hans sanser til skræk og væmmelse, sådan at lyde på hotelgangen sender rædselsstriber ned ad ryggen på hans sjæl. Og dette er hvad den helt fysiologiske sjæl registrerer: Og en Hoppe, bred og bullen løber Mulen dumpt imod, saa et Torskesmut af Afsky plumper i mit vaagne Blod. Det er langtfra nogen moralsk forkastelse af den kommercialiserede eros som er på spil. Der er ingen overbevisning eller tro, ingen idealitet til at fremkalde sådanne forestillinger. Derimod primitive spontanreaktioner, forstærkede, fordi de ikke indgår i et værdisystem, ekstreme, fordi de er og vil sig selv. Følelserne bliver i kroppen og ophæves i indelukket væmmelse frem for at afledes. Men de transformeres til ord. Thorkild Bjørnvig: Kentaur, Centrum 1983 Thorkild Bjørnvig ( ), forfatter, mag. art. og dr. phil. på en afhandling om Martin A. Hansens forfatterskab. Men også den anden linje, kentauren som den dyriske hensynsløst begærende og rå, findes repræsenteret i senere digtning, netop i den danske er der et godt eksempel. Det er et digt af Tom Kristensen og hedder Nat i Berlin Der er det ejendommelige ved det, at det handler om kvindelige kentaurer! Og dette påminder en om det ligeså ejendommelige, at sådanne fandtes ikke i den

6 græske myte; kentaurerne forplantede sig ved hopper, og disse kastede åbenbart kun kentaurføl af hankøn, ret beset en mærkelig ting, når man betænker, at både uhyrer og guder ellers forefandtes i begge køn og at der jo absolut intet androgynagtigt, dobbeltkønnet er ved den, men noget uforblandet mægtigt hingstagtigt. Ligeså afgjort står Tom Kristensens kvindelige kentaurer for den hoppeagtige hensynsløse seksuelle aktivitet ikke som noget oprindeligt, men som en rå uskøn og smilløs liderlighed efter et forfald; det er det febrile, desperat udsvævende brutale og glitrende Berlin efter første verdenskrig, hvor digteren ligger på sit hotelværelse og ikke kan sove for lyden af droscheheste - og kvindetrav, der i hans fantasi forblandes og sammensmeltes: Hør da brager det mod døren med en klodset hestesko, og mod dørens fyldig kysser kvindelæber sig til ro Dette er det gamle kentauermareridt, blot med kønsforbytning, det er ikke en kvinde-, men en mandsrøver der er ude, og den karakteristik, digtet munder ud i, viser hvordan den anden linje, den brutaliserede seksualiserede kentaurforestilling, parallelt med Chiron-linjen hos Guerin og Hölderlin lever i bedste velgående: Intet smil forædler lysten. Intet blik forhindrer mord. Hvilken afstand mellem denne kentaurvision og Guerins! Det er ikke mord og liderlighed, men de højeste ting, der beskæftiger Chiron og den berettende kentaur Makareus i deres sidste samtaler.

7

Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960)

Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960) Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960) Om illustrationen side 201 Ulla Diedrichsen: Bad (Foto-triptykon) (2005) Billedkunstneren Ulla Diedrichsen (født 1950) er uddannet på Det jyske Kunstakademi

Læs mere

Peter Seeberg: Patienten (1962)

Peter Seeberg: Patienten (1962) Peter Seeberg: Patienten (1962) Om illustrationen side 215 Lone Wolf: sfpx-cyborg 1 (2010) Lone Wolf Kirkegaard er face- og bodyartist med speciale i bl.a. maskering, ansigtsmaling, make up og body paint.

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Rejse eller endestation

Rejse eller endestation Rejse eller endestation Mit råb løber efter dig. Fra Åndelig sang af Johannes af Korset»Dem, der hører til Vejen.«Før de kristne havde fundet på at kalde sig kristne, var det sådan, de omtalte sig selv.

Læs mere

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE 1 THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE Af LISA MARIE HENDERSON Hans siger, det er mig, der er anderledes. Min mor siger, hun ikke kan kende mig. Nej, hun siger: Jeg troede,

Læs mere

Kim Fupz Aakeson, Jens Blendstrup og Line Knutzon En absurd kavalkade, der vender ALT PÅ HOVEDET

Kim Fupz Aakeson, Jens Blendstrup og Line Knutzon En absurd kavalkade, der vender ALT PÅ HOVEDET Kim Fupz Aakeson, Jens Blendstrup og Line Knutzon En absurd kavalkade, der vender ALT PÅ HOVEDET Skolemateriale Kim Fupz Aakeson, Jens Blendstrup og Line Knutzon En absurd kavalkade, der vender ALT PÅ

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896

FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896 FØR OG EFTER Litterære strategier i Johannes Jørgensens lyrik før og efter hans konversion i 1896 TRO OG TEKNIK Da Johannes Jørgensen i 1896 konverterede til katolicismen, var han bekymret for, om det

Læs mere

FORORD. Kærlig hilsen Britta

FORORD. Kærlig hilsen Britta FORORD Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok Britta Kristensen 2014 Titel: Ellen Sander Jacobsen Forside: Britta Kristensen Forlag: Den Indre Alpehue 1993 fik jeg tinnitus og satte

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

UDSIGTEN NYHEDSBREV JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET. Sept. 2011 9. Årg. Nr. 3

UDSIGTEN NYHEDSBREV JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET. Sept. 2011 9. Årg. Nr. 3 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Sept. 2011 9. Årg. Nr. 3 UDSIGTEN I sidste nummer af Nyhedsbrevet bragte vi et billede af pensione Chiusarelli vist udefra med vinduerne til Johannes Jørgensens

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere

Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister

Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister En ældre tekst: Knokkelmanden af Henrik Pontoppidan Et eventyr: Prins Hvidbjørn En novelle: Dolken af Tove Ditlevsen Du finder

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Synlighedsdagen 2014, Århus Oplægsholder: Louise Vallø Svanberg Overlever og studerende på psykomotorik uddannelsen.

Synlighedsdagen 2014, Århus Oplægsholder: Louise Vallø Svanberg Overlever og studerende på psykomotorik uddannelsen. Jeg vil starte med, at introducerer en afspænding. For jeg har brug for, at komme helt i kontakt med min krop inden oplægget. Det er min indledning på min fortælling om, rejsen tilbage til min krop. Sæt

Læs mere

Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Undergrund/Gennem-brud/Overflade Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

»N år Altet gribes i det N ære«

»N år Altet gribes i det N ære« »N år Altet gribes i det N ære«johannes V. Jensen, skolen og barnet Af Erik Jensen Johannes V. Jensen hører ikke til de forfattere, som med bitterhed har berettet om utålelige trængsler i deres skoletid,

Læs mere

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R

TÆN KE PAU SE DAN RINGGAARD R ÆN E AU E DAN RINGGAARD LITTERATUR» Man skrev og læste bøger fra 1500 til 2000. Hvorfor ved jeg ikke.«svend Åge Madsen, Tugt og utugt i mellemtiden Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser

Læs mere