Brødremenigheden Christiansfeld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødremenigheden Christiansfeld"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2011 Gudsageren med de nystynede træer set fra liften

2 2 Autoriteter. Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 A Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Formand: Käte Thomsen Skovvænget Christiansfeld Tlf.: Jørgen Bøytler Hans Schmidt Jens Christian Schmidt Anne Marie Schneider Hvilke autoriteter anerkender vi, eller rettere, hvilke sande autoriteter, anerkender vi. Underkaster os falske autoriteter? Nu er det nærliggende at begynde at skælde ud over politikere, men det er der så mange andre, der gør, så det vil vi undlade. De gør vel ofte, hvad de kan, og så kan man jo ikke forlange mere. I øvrigt er de demokratisk valgte, så folk har groft sagt de politikere, de fortjener. Det betyder dog ikke at frikende politikere. Vi må forholde os til, hvilke falske autoriteter, vi undergiver os. Kristendommen var inden den i 300-tallet blev statsreligion under Konstantin den Store, idet den først gennem tolerance-ediktet begyndte at nyde lighed med andre religioner, efter at have været en forfulgt mindretalsbevægelse. Efterhånden som den blev statsreligion fik den magt, den blev en autoritet, og der kan nævnes eksempler på, at den blev så magtfuld, at den politisk var bestemmende og at mennesker blev tvunget til at være kristne. Da Harald Blåtand havde set manden Poppo bære hvidglødende jern som en handske uden at blive skadet, opgav [han] sin afgudsdyrkelse og lod sig med hele sit folk omvende til den sande Gudsdyrkelse, som Adam af Bremen udtrykte det. Kristendommen blev statsreligion. I dag er kristendommen den religion, der lovgivningsmæssigt nyder størst fremme i Danmark, og selv om et stort flertal af befolkningen er medlemmer af Folkekirken, så står kristendommen svagere end den til tider har gjort. Det er dog forkert at forestille sig, at den siden år 966 har været så stærk, som medlemstallet kunne antyde, den blev en del af kulturen, af landets grundstof og mange ville og vil betegne sig selv som kulturkristne. Der er mange steder i verden, hvor de kristne forfølges, udsættes for chikane og diskrimination, ud-

3 3 sættes for tortur og dødsstraf, fordi de er kristne. De anerkender ikke de autoriteter, der forbyder dem at være kristne. Det er, og vi kan lige så godt sige det, i mange tilfælde muslimske lande, som ikke tolerer kristne, hvor der ikke er religionsfrihed, men det gælder også i andre ikke demokratiske lande, som f.eks. Kina. Så må man spørge, om det så gælder i demokratiske lande, og der er svaret, at jo, i langt de fleste tilfælde er der religionsfrihed, og mennesker kan være kristne uden der er nogen umiddelbar risiko forbundet med det. Så kunne man tro at alt var godt. Det er dog ikke umiddelbart tilfældet. Dels presses kristendommen i flere demokratiske lande, herunder også Danmark. Eksempelvis får kristendommen mindre og mindre plads i det offentlige rum, den ligestilles i højere og højere grad med andre religioner. Det brændende spørgsmål er, om dem, der regner sig for Kristi efterfølgere, også regner ham som den højeste autoritet. Det betyder, om man med god samvittighed siger ja og siger nej. Og det er jo op til den enkelte, om man vil følge Kristus og lade sine svar på livets store og små spørgsmål afhænge af det. Jørgen Bøytler Mindeord Helge Rønnow Forhenværende præst i Brødremenigheden i Christiansfeld Helge Rønnow er død, 82 år gammel. Helge Rønnow blev oprindeligt uddannet kommis og blev i sin barndom og ungdom præget af KFUM og Indre Mission. Fra 1951 arbejdede Helge Rønnow ved KFUM s soldatermission, som assistent og senere som soldaterhjemsleder i Borris og Ringsted, for til sidst at arbejde som rejsesekretær med bopæl i Randers. Helge Rønnow blev gift med Lisbeth i Efter et par års arbejde fra 1967 til 1969 som rejsesekretær i Sudanmissionen, førte en ansættelse i Etiopermissionen Helge Rønnows familie til Christiansfeld. Både medvirken ved konsolideringen af Etiopermissionen og oprettelsen af Ydre Missions Hus blev vigtige opgaver. Fra 1974 blev det dog Brødremenigheden, som kom til at optage Helge Rønnows liv. Helge Rønnow blev i 1974 ordineret til præst (Diakonos) i Brødremenigheden i Christiansfeld og i 1978 indviet som Presbyter i

4 sig med Brødremenigheden og hans omfattende viden om både den lokale og den verdensomspændende Brødrekirkes liv, tradition og historie blev omsat i flere bøger og andre udgivelser og blev altid velvilligt stillet til rådighed i samtaler. Guds mission, evangeliets forkyndelse til alverden var drivkraften i Helge Rønnows virke. Redaktionen af Brødremenighedens Løsensbog og Husandagtskalender forestod Helge Rønnow i en årrække. Som præst i Brødremenigheden fik Helge Rønnow også sæde i Brødremenighedens Danske Missions bestyrelse. Ansættelsen i menigheden varede frem til 1993, hvor Helge Rønnow blev pensioneret. Herefter har Helge Rønnow været en levende del af Brødremenigheden frem til sin død, Palmesøndag Ære være Broder Helge Rønnows minde. Pastor Jørgen Bøytler (Ph.d.) Præst i Brødremenigheden i Christiansfeld Den kongelige belønningsmedalje til medarbejder Inge Sick, BDM Ved årets missionsfest modtog Inge Sick den kongelige belønningsmedalje som tak for tro tjeneste i BDM igennem 49 år. Her et uddrag af Jørgen Bøytlers tale til Inge: Inge Sick vil ved udgangen af september gå på pension. Inge startede som medarbejder i BDM som 16-årig, og nu synes hun, godt 49 år senere, at nu må det være nok. Nu er der jo ikke så mange, der arbejder næsten 50 år på den samme arbejdsplads. Så Inge Sick fortjener al den ros, som hun vil tage imod. Jeg kan herved offentligt bekendtgøre, at Inge Sick er blevet tildelt den kongelige belønningsmedalje som påskønnelse af tro og loyal tjeneste for BDM i 49 år. Det er mig en udelt glæde Inge, at overrække dig Dronningens belønningsmedalje. Ingen har fortjent den mere end dig. Hjertelig tillykke. Formand for BDM, pastor Jørgen Bøytler (PHD) 4 En rørt, men også lidt forlegen Inge Sick modtog medalje, ros og gaver.

5 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 5 Grev Zinzendorf blev født i Dresden den 26. maj 1700, som barn af greve Georg Ludwig von Zinzendorf og Charlotte Justine von Geersdorf. Hans fader, der var kabinetsminister i Dresden, døde, 38 år gammel, kun seks uger efter sønnens fødsel. Fire år senere giftede hans 29 årige mor sig igen med en preussisk generalløjntnant (senere generalfeltmarskal) Dubislaw Gneomar von Natzmer. Herefter flyttede moderen til Berlin og efterlod den kun 4 årige dreng hos bedstemoderen, Baronesse Henriette Katharina von Gersdorf og hendes ugifte datter Henrietta, på bedstemoderens slot Gross Hennersdorf. Her fik den lille dreng en bemærkelsesværdig opvækst. Bedstemoderen kaldte kærligt drengen for lille Lutz. Hans faster, Henrietta, var kun 14 år ældre end sin lille nevø, og hun blev snart hans særlig fortrolige, selv kaldte han hende den bedste tante. Hun bad sammen med ham morgen og aften. Med hende stod jeg i det inderligste trosfællesskab. For hende åbnede jeg hele mit hjerte, og vi forelagde det så i fællesskab for frelseren. For hende var jeg ikke genert. Alt det onde og gode ved mig erfarede hun. Zinzendorfs forældre hørte hjemme i de pietistiske adelskredse. Skildringen Baronesse Henriette Katharina von Gersdorf af faderens salige død, læste han im Stil pietistischer Biographik som han fik af sin mor. Denne skildring hører med til hans tidlige barndomserindringer og det efterlod et blivende indtryk hos ham. Faderen fik på dødslejet sunget Paul Gerhardts salme: O hoved højt forhånet... I denne salme kunne Zinzendorf i et tilbageblik genfinde sit eget livstema. Mormoderen var en lærd dame. Hun kunne både læse og skrive latin, og hun læste bibelen på grundsprogene. Hun var en meget betydningsfuld personlighed, en godgørende kvinde for alle fattige og fordrevne. Selv skriver hun til Francke i Halle i 1717 Det var hendes eneste glæde i dette af bekymringer fulde liv, at være mange mennesker til nytte og hjælp.

6 6 Flere af de mæhriske flygtninge, som kom til Herrnhut, skriver i deres levnedsløb om, hvordan de var blevet hjulpet af fruen på Gross Hennersdorf. Lille Lutz første huslærer, C. L. Edeling, havde været lærer ved det pædagiske universitet i Halle. Edeling gjorde et stærkt indtryk på drengen med sin tale om Kristus. Da Edeling skulle rejse i 1706 talte han indtrængende til lille Lutz om Frelseren og hans fortjeneste, og at han tilhørte ham. Drengen blev så berørt herover, at han brød i gråd og besluttede, at han ville leve for den mand, der havde Et stykke tapet fra Zinzendorfs værelse i Gross Hennersdorf ofret sit liv for ham. Zinzendorf førte lange samtaler med Frelseren, ligesom han skrev breve, som han kastede ud af vinduet på Gross Hennersdorf. Han havde fuld tillid til at Jesus modtog brevene, men i virkeligheden tog bedstemoderen dem. Han havde også for vane at stille stole sammen som han så prædikede om Jesus for. Spangenberg fortæller også, Stik af slottet Gross Hennersdorf

7 7 at da svenskerne i 1706 oversvømmede hele Sachsen, da kom der en afdeling soldater til Hennersdorf for at inddrive krigsskat. De gik lige ind på slottet og kom ind i den sal, hvor den seksårige dreng netop holdt sin sædvanlige andagt. Det gjorde så stort et indtryk på soldaterne, at de næsten glemte, hvorfor de var kommet, og forlod stedet uden at gøre skade. Om Zinzendorfs religiøse udvikling, i de første år af hans liv, hører vi ikke så meget, men hans opvækst i de første barndomsår med mormoderen og tanten og de pietistiske huslærere har helt sikkert dannet grobund for hans stærkt følelsesbetonede fromhed, som viste sig ved en stærk kærlighed til Jesus Slotsruinen og en stor trang til religiøst fællesskab. Zinzendorf siger et sted, at han har sine principper fra mormoderen, hvis hun ikke havde været, så ville vores sag ikke være kommet i gang, hun havde sans for alt i verden som, interesserede Frelseren. Zinzendorf fortæller også fra sine drengeår, at han kunne lide at lege og at pynte sig. Da han var 8 år gammel, havde han mange spekulationer, anfægtelser og søvnløse nætter angående Guds tilværelse og forhold til naturen. Selv fortæller han senere, at det ikke rokkede ved hans tro, og at han altid har vidst, at Guds søn var hans herre ligeså sikkert som, at han havde 5 fingre på hver hånd. Denne følelsesfulde, kristocentriske fromhed blev hele livet igennem betegnende for Zinzendorf og det af ham prægede religiøse samfund. Da Zinzendorf var 10 år gammel blev han sendt på skole i Halle hos dr. August Herman Francke. En lærer blev ansat til at passe på ham. Nu begyndte et helt nyt liv for ham, så ganske anderledes end det han var vant til hos tanten og bedstemoderen på Gross Hennersdorf, hvor de kærligt forkælede ham. Læreren var hård ved ham, og de store drenge mobbede ham, selv ledelsen var opsat på at få ham ned på jorden fra hans høje stade, som han følte hans adelige fødsel berettigede ham til. Käte Thomsen Forttsættes i næste nr.

8 8 Besøg fra Albanien En tidlig torsdag morgen, stod jeg i lufthavnen side om side med glade mennesker, der ventede på længe ventede familiemedlemmer og venner. Jeg stod med et pænt lamineret skilt, hvorpå der var trykt BDM med store typer. Jeg anede på det tidspunkt ikke, hvem jeg modtog. Det eneste, jeg vidste, var, at der på et eller andet tidspunkt ville komme 20 albanske kvinder fra den albanske brødrekirke ud af døren, og at de skulle følges med mig til Christiansfeld. Jeg vidste heller ikke, at de næste dage, ville de 20 kvinder give mig en oplevelse, der både var med til at udvide min horisont og give mig en oplevelse for livet. Mange af de albanske kvinder havde aldrig været uden for Albanien før mens en lille del af dem har været i Danmark mange gange. Kun en lille håndfuld af dem taler engelsk. Det gav mig nogen udfordringer, når jeg skulle være med dem rundt og se Århus og København. Men atter engang må jeg sande, at gennem al Guds folk går et bånd af kærlighed. På trods af sproglige og kulturelle udfordringer, så ved vi altid, hvor vi kan finde hinanden. Opstod der misforståelser, så endte misforståelsen stort set altid med, at de brød ud i lovsang, hvor selv jeg kunne være med, for nok var sproget fremmed, men lovsangen kendte jeg for det meste, og dermed følte jeg mig med i fællesskabet. Det kristne fællesskab er speciel. Ved gudstjenesten søndag, blev 5 af vore gæster døbt. Hvor dåb hos os er en begivenhed, der fejres, om En af de albanske søstre bliver døbt end med en til tider selvfølgelig mine, så er dåb for albanere en begivenhed, der er så stor, så stor, at det ligger uden for vores fatteevne. For de 5 voksne kvinder med baggrund i henholdsvis ortodoks, katolsk og muslimsk tro og deres albanske venner var denne begivenhed skelsættende. Ud over at blive optaget i Guds menighed, er dåben også en manifestation af nye tider

9 9 og for frihed til at tro i et land, hvor dåb som barn ikke var en mulighed for disse kvinder. Selvom en dåb altid er en stor og glædelig begivenhed, så havde denne oplevelse en ekstra dimension, da den manifesterede disse kvinders nyvundne muligheder i et land, der tidligere forbød alt religiøst. nemmelighed til alle, der var med til at give dem en god oplevelse. Maden blev indtaget i Duetten Betina F. Hoffmann Projekt- og infosekretær BDM Stor og festlig Missionsfest Jørgen Bøytler sammen med de 5 døbte søstre Hele oplevelsen med de albanske kvinder, var også at opleve, hvordan hele Brødremenigheden i Christiansfeld stod sammen om opgaven. Uden alle de frivillige, der var med til at give mad, husly og generel hjælp til albanerne, var opgaven blevet umulig og ikke den gode oplevelse for både albanerne og os. Derfor vil jeg slutte med at sige rigtig mange tak til alle, der bidrog med noget i forbindelse med besøget, især vil jeg sige tak til alle jer, der åbnede jeres hjem for de albanske gæster. Jeg har fået mange hilsner fra Albanien efter, de er vendt hjem. De er fyldt med tak- Missionsfesten søndag d. 29. maj var en rigtig god oplevelse. Vi havde et festligt besøg af 20 kvinder fra Den Lutherske Brødrekirke i Albanien. Der var flere danske deltagere især fra lokalsamfundet ved festen i år end de seneste år. Det glæder vi os meget over. Beretning tankevækkende Pastor Jørgen Bøytler aflagde som formand for BDM beretning om missionens arbejde og visioner for kommende år. Beretningen er i sin helhed trykt i BDM nyt juli. Den er tankevækkende og udfordrende, og den indbyder til medejerskab og medarbejde.

10 10 Jeopardy BDMs unge havde lavet en flot gang Jeopardy, der virkelig testede forsamlingen viden om missionens arbejde. Flot, festligt og meget fornøjeligt. Efter dette indslag var der en god, lang kaffepause, hvor snakken gik, og hvor der blev solgt ganske mange af missionens bøger. Missionærparret Susanne og Just Lauridsen viste en fin video fra deres arbejdet i og omkring Kigoma, og Susanne fortalte medrivende om ungdomsarbejdet i Kigoma og søndagsskolearbejdet i Simbo, hvor de unge fra Kigoma er medarbejdere. Gæsterne fra Albanien sang til missionsfesten Burundi og Tanzania Seniorvolontørparret Birthe og Kaj Bruun fortalte levende om deres besøg i marts-april i Burundi, hvor de havde arrangeret et seminar for 35 evangelister og et for 35 søndagsskolemedarbejdere. De havde oplevet stor lydhørhed og ønske om at lære så meget som muligt til brug i det daglige i kirkens arbejde. Missionær, læge Steen Møllgaard Andersen, Sikonge fortalte på en festlig måde om at blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører; døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Susanne og Just viser film om livet i Kigoma Suk blev hørt! Vi har hørt nogle suk over tidligere års missionsfester. Dem har vi lyttet til, og programmet for Missionsfesten 2011 var præget af det. Vi arbejder videre med det og håber meget, at flere ikke mindst fra Christiansfeld kommer til en endnu bedre Missionsfest d Erik Baun Missionsfesten 2011

11 11 Brødremenighedens 100 års fest i Hamborg den 7. maj 2011 Den 7. og 8. maj 2011 fejrede vores tidligere filialmenighed i Hamborg-Altona, nuværende Hamborg menighed, deres 100 års fødselsdag. Dette var en særlig anledning for blæserne, nogle Ældsterådsmedlemmer og medlemmer af menigheden til at besøge menigheden Stefan Richter takker for de medbragte gaver Der kigges på plancher Efter den fælles middag fulgte en sangtime Singstunde med hilsener fra de besøgende menigheder, indrammet af musikalske indslag af vores søskende fra Sønderborg, Birgit og Jens Bauer, på violin og basun. Derefter blev festgudstjenesten holdt, det var en imponerende musikalsk festgudstjeneste, i form af en musical. En gruppe unge mennesker sang og spillede, og præsten fra Hamborg var også en aktiv aktør, som bidrag med solosang og sammenknyttende ord og tekster. i Hamborg. Det var et imponerende festarrangement, hvori også brødre og søstre fra andre menigheder deltog. Med en vandreandagt, - en historisk rundvandring gennem kirken, forbi mange udstillingsplancher, hvor der til hver enkelt blev givet informationer, og sunget salmer, begyndte festen.

12 På sin måde en forfriskende Gudstjeneste, men også en inspirerende Gudstjeneste til eftertanke. 12 som ikke så hurtigt vil blive glemt. Rudolf Grunert Fra festgudstjenesten Før og efter kaffen spillede vores basunkor igen, for taknemmelige tilhørere. Først sent blev det, efter mange samtaler og livlig udveksling af tanker, tid til at tage afsked med vores brødre og søstre fra Hamborg, og begive os på hjemrejsen. Fire af de unge mennesker hørte til Stefan Richters familie Alle skiltes med følelsen af at have deltaget i en virkelig festlig dag, Glæden ved frivillighed Det lyder utroligt at et ungt menneske efter endt studentereksamen vil bruge sin tid som ulønnet frivillig arbejdskraft. Utroligt er det måske også, men ikke desto mindre er det sandt. Jeg har nu igennem to somre haft den fornøjelse, at arbejde sammen med menighedens pedelsjak Alfred Schmidt og Jens Christian Schmidt, og opleve alle ansvarsområder, som den daglige drift af menigheden indbefatter. Det er både indsamling af affald, håndværksmæssige opgaver, rengøring og oprydning, nedskæring af træer osv. I år er det frivillighedens år, og i den forbindelse vil jeg gerne slå et slag for frivilligheden. Det er fantastisk at opleve, at når man kommer med det man kan og får lov til at give det, så bliver man mødt med taknemlighed og glæde fra

13 13 andre og oplever selv en indre tilfredsstillelse. Jeg kunne gå og irritere mig over noget, som jeg ikke mener bliver gjort. Men nu har jeg muligheden for selv at ordne det, og derigennem selv tage mit ansvar som menighedsmedlem. dag og sige Ej, hvor var det en god dag og hvor nåede vi meget, og erkendelsen af, hvor stor en gave denne menighed er og har været for mange generationer (bl.a. med de mange anekdoter fra pedellernes ungdom). Som sagt er det ikke mængden af det man bringer der er afgørende. Har man kun et par timer, så er det også en stor hjælp. Det behøver heller ikke være de store, tunge arbejdsopgaver, måske bare at klippe lidt ned eller samle lidt affald, men det kan så gøre andre ressourcer fri til f.eks. at reparere trapper eller andre former for forskønnelse i byen, og dette bliver til glæde for alle. Der er nok at tage fat på som frivillig Vi er blevet så vant til at der er lønnet arbejdskraft i vores samfund, som gør alting. Men som menighed er det vor opgave at være et dynamisk og levende fællesskab, hvor alle har nogle gaver og egenskaber givet fra Gud, som de så skal bruge til menighedens fælles gavn. Det er ikke mængden af det man gør, som er nødvendigt, men at man bruger det man kan. Dette bliver både til velsignelse for en selv og for andre. Det har jeg i hvert fald oplevet. Når jeg stiller mig til rådighed for menigheden, selvom det måske ikke altid er de sjoveste arbejdsopgaver, så kommer velsignelsen alligevel, når man over kaffen kan se tilbage på en Så er det kaffetid Frivilligt arbejde er en fantastisk velsignelse og jeg vil opfordre alle, som har lyst til at komme og tage del, der er altid noget at gøre i vor menighed. Hilsen Niels Peter Gubi

14 14 Blæserdage i Niesky pinsen Så skete det igen! Christiansfeld måtte endnu engang undvære morgenblæsningen Pinsemorgen. Traditionen tro, var der blevet indkaldt til blæserdage. I år gik turen til Niesky i nærheden af Herrnhut. 260 blæsere øver i Niesky kirke pinselørdag. Vi startede fredag morgen fra kirkepladsen i tre biler, 7 aktive blæsere 1 dirigent og 5 ikke blæsere. Efter en vellykket køretur på ca. 8 timer, ankom vi til Niesky ca. kl Vi blev modtaget med musik af Nieskys basunkor, meget festligt, hvorefter vi fik aftensmad. Kl fredag blev blæserdagene officielt åbnet, hvorefter der var hyggeligt samvær. Lørdag startede efter morgenmaden, med morgenandagt. I løbet af dagen var der tre store prøver, hvor vi skulle få det fælles koncert program, vi havde øvet os på det sidste halve år, til at fungere sammen med ca. 250 andre musikere. Vi fra Christiansfeld var lidt stolte, da chefdirigenten jo var en af vore egne, nemlig Jens Bauer. I løbet af lørdagen var der også forskellige Workshops, hvor man havde mulighed for at spille forskellige genre. Kl var der sangtime i teltet, hvorefter der var underholdning med et middelalder ensemble i kirkesalen. Søndag var der morgenblæsning forskellige steder i byen. Kl var der festgudstjeneste med efterfølgende Nadver. Ved alle samlinger var der forskellige blæserkor der deltog og orglet fik lov at forblive i ro, dog var undtagelsen ved nadveren, hvor vi fik lejlighed til at høre deres orgel, som morsomt nok, er fra Danmark bygget af Markusen & Søn fra Åbenrå, til forveksling ligner det vores eget orgel i Christiansfeld. En dybt koncentreret Jens Bauer

15 15 Om eftermiddagen var der rundvisning i Niesky og en sidste prøve inden den store koncert på Zinzendorfplatz foran kirken. Inden koncerten kl blev vi trakteret med kaffe og et, som sædvanlig, overdådigt kaffebord, et sønderjysk kaffebord ville blegne ved siden af dette. den Katolske kirke, en anderledes udfordring vi ikke havde prøvet før. Fra koncerten Pinsedag 42 forskellige slags kager, det var svært at vælge. Koncerten blev afviklet i strålende solskin for de mange fremmødte gæster. Kl var der stillet op til lækker grill buffet, hvorefter der var Bunter Abend i kirkesalen, et virkelig flot arrangement, hvor Nieskys historie blev gennemlevet i ord, teater, musik og billeder. Mandag deltog de forskellige kor ved gudstjenester i de fem kirker der er i Niesky. Vi skulle spille, sammen med blæsere fra Berlin, i Om eftermiddagen var vi på tur til den historiske by Görlitz, der ligger ved den polske grænse. Efter byrundtur, skulle vi afholde koncert i Peterskirken. Peterskirken er kendt for sit smukke orgel kaldet Solorglet. Kirken var ikke helt så stor som Peterskirken i Rom, men alligevel et overdådigt kirkerum med en stor akustik. Mandag aften var det blevet tid til Reisesegen (afsked) med blæserdagene, 5 dage som vil blive husket lang tid fremover, men som det blev sagt ved afskeden skulle man ikke kun se tilbage, men se frem til næste blæserdag om to år i Bad Boll. Henning Tur til Niesky, som nicht bläser (ikke blæser). Skrevet af Birgit Hagen

16 16 Så var pinsen nær og dermed blæser tur til Niesky. Tilmed var det første gang jeg skulle deltage. Forventningerne var blandede, hvordan ville det gå? Hvad skulle vi lave når vore ægtefæller skulle øve? osv. Selv om der hjemmefra var blevet lovet, at der nok skulle blive ydet omsorg for mig. Alle bekymringer var overflødige jeg følte mig som en del af projektet fra starten ved kirken. Käte og Henning var stabile chauffører og under turen synkroniserede GPS en og Marion, så vi kom den rette vej. Det blev en super tur som jeg sent vil glemme. Tiden fløj af sted. Der var arrangeret ture og byrundvisning. Derudover skulle vi jo selvfølgelig også nyde de prøve- koncerter der var under vejs, før den store koncert søndag og senere koncerten i Peterskirken i Görlitz, Der var dog små pauser, hvor vi, på egen hånd Der cykles og blæses, på denne sjove 5 mands cykel, medens der gøres reklame for koncerten. kunne udforske byens seværdigheder bl.a. Gudsageren (en noget alternativ løsning de havde valgt, hvor de ældste gravsteder var tilgroet af græs), vi så også et område Et blik udover den ældste del af Gudsageren, stenene er helt væk i græsset. med ene træhuse som var inspireret af en dansker. Når der ikke blev øvet, nød vi tiden sammen, hvor der bla. blev trakteret med kaffe og 40 slags kage, et utroligt flot syn, når man stod ved bordet med overflod af kager. Det største problem var så, hvad man skulle vælge!! Mandag formiddag skulle blæserne fra Christiansfeld, sammen med blæserne fra Berlin, spille til gudstjeneste i den Katolske kirke, en oplevelse udover det sædvanlige. Mandag eftermiddag gik turen til Görlitz, hvor der var byrundvisning, her nåede vi endda en tur over den Polske grænse. (Görlitz er grænseby til polen.) Turen var en dejlig oplevelse og de fem dage fløj af sted, sådan er det jo altid, når man er i godt selskab. Tak for en fin omsorg og en rigtig god tur. Birgit

17 17 Midsommersøndag i Christiansfeld Søndag den 26. juni blev Midsommersøndagen for 3. gang afholdt på Prætorius Torvet. Der deltog ca personer i arrangementet som bestemt var en succes. Klokken 9.00 var der gratis morgenbord med lækre rundstykker, pålæg, ost, kakaomælk, kaffe og te ja med alt, hvad hjertet begærer, og alt skænket af lokale virksomheder. Klokken var der så gudstjeneste hvor Carsten Haugaard, Tyrstrup kirke og Jørgen Bøytler, Brødremenigheden i dialog fortolkede dagens tekst, som var fortællingen om den rige mand og den fattige Lazarus. Prædikenen var meget forfriskende og til sidst blev der delt sedler ud som deltagerne i Gudstjenesten kunne skrive på, De to præster i dialog om dagens tekst hvad de hver især kunne tænke sig at ændre - gøre bedre i deres liv. Sedlerne blev samlet ind og nogle forslag læst højt. Gudstjenesten fik mange rosende ord med på vejen. Efter Gudstjenesten var der præsentation af Jette Dahls bog: Undervejs med Gud. Herefter var der Mini pilgrimsvandring til Christinero med 40 deltagere og byrundvisning ved Lorenz Asmussen med ca. 20 deltagere. Dagen sluttede med Sønderjysk kaffebord på Brødremenighedens hotel, hvor 90 deltagere nød kagerne (30 forskellige slags), som dog ikke var gratis. Et vue ud over deltagerne i gudstjenesten

18 18 Kirkelige meddelelser: Begravelse Den 20. april 2010 fulgte vi br. Helge Vagn Rønnow, født den , død den , til hans sidste hvilested på Gudsageren Den 23. april 2011 fulgte vi Sr. Nanny Laursen, født den , død den , til hendes sidste hvilested på Gudsageren. Dåb: Søndag den 29. maj ved missionfesten døbtes: Sr. Suzana Panariti, sr. Doloreza sr. Gaspari, sr. Teuta Stepa, sr. Marjana Lleshi og sr. Tefta Meci. Alle fem er fra Albanien. Indsamlede midler gennem kollekter: Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: BDM ,00 Menighedens arbejde her i byen 1.743,00 Åbne Døre 704,50 Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver. Sykreds 3. kvartal Sommeren der gik Indtryk fra Albanien ved Oluf Fuglsang-Damgaard, der sammen med sin kone har rejst rundt i Albanien i 3 måneder Meredith, en forunderlig kvinde, ved Else Marie Larsen intet møde intet møde Pioneren fra Harte m fl. ved Keld Kynde Kristensen

19 19 Bibelgruppe om Apostlenes gerninger: Følgende onsdage i efteråret 2011: 7. september 5. og 19. oktober 2. og 16. november Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15 Mange hilsener Kirsten Gubi og Kjeld Kynde Brødremenighedens Sommerfest: Sted: Bøytlers have, lørdag den 13. august kl til brunch. Program for dagen: 1. På opdagelse i Brødremenighedens huse, hvor vi bl.a. kommer rundt i de gamle korhuse, kommer på lofter og i kældre og hører om, hvad de blev brugt til. 2. Birgit og Jens Bauer laver musik med børn og unge. 3. Der vil blive arrangeret forskellige gamle lege. 4. Klokken er der kaffebord i præstens have. 5. Tur på museet - evt. spadseretur. 6. Børnene bager snobrød. 7. Spisning klokken med sædvanlig hygge. Der serveres paella og pølser, hvortil der kan købes øl, vin og vand. Ældsterådet håber på stor tilslutning, så sæt kryds i kalenderen og meld jer til allerede nu af hensyn til den videre planlægning. Pris: voksne kr. 50,- børn kr. 30,- for hele arrangementet. Vi deltager fra klokken 10.30: antal voksne børn: Vi deltager fra klokken 14.30: antal voksne børn: Vi deltager fra klokken 17.30: antal voksne børn: Vi medbringer et musikinstrument: (f.eks. Fløjte, guitar, trompet o.l.) Tilmelding kan ske på mail: eller til Käte Thomsen på tlf.: eller Ældsterådet

20 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: Juli August September 03 2.Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,14,16-24 J Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,15,1-10 J Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,6,36-42 J Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,5,1-11 Svend Søe Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Matt.,5,20-26 J. Markussen Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,19,1-10 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Ældstefest Matt.,7,15-21 J. Bøytler 14. Kærlighedsmåltid Store sal Kærlighedsmåltid J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,16,1-9 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,18,9-14 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Mark.,7,31-37 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste / Nadver Luk.,10,23-37 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,17,11-19 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste/Nadver Luk.,19,41-48 J. Bøytler

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2014 Kirken set fra præsteboligens gårdside en smuk sommerdag 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 2 April - Maj - Juni 2014 Prospekt af Søstrehus og have set fra nord 1790 2 "Gud, giv os mod til at handle dristigt med vort liv, fordi det er dit." Brødremenigheden

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Brødremenigheden Christiansfeld

Brødremenigheden Christiansfeld Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 4 Oktober - November - December 2011 Søstrene er ved at gøre klar til Kærlighedsmåltid 2 Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade 26 6070 Christiansfeld

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere