Brødremenigheden Christiansfeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brødremenigheden Christiansfeld"

Transkript

1 Brødremenigheden Christiansfeld Nr. 3 Juli - August - September 2011 Gudsageren med de nystynede træer set fra liften

2 2 Autoriteter. Brødremenigheden i Christiansfeld Præstebolig: Lindegade Christiansfeld Præst: Jørgen Bøytler Tlf.: Fax.: Regnskabskontor: Nørregade 14 A Duetten 6070 Christiansfeld Tlf.: Bank: Reg: 9743 NR: Ældsteråd: Formand: Käte Thomsen Skovvænget Christiansfeld Tlf.: Jørgen Bøytler Hans Schmidt Jens Christian Schmidt Anne Marie Schneider Hvilke autoriteter anerkender vi, eller rettere, hvilke sande autoriteter, anerkender vi. Underkaster os falske autoriteter? Nu er det nærliggende at begynde at skælde ud over politikere, men det er der så mange andre, der gør, så det vil vi undlade. De gør vel ofte, hvad de kan, og så kan man jo ikke forlange mere. I øvrigt er de demokratisk valgte, så folk har groft sagt de politikere, de fortjener. Det betyder dog ikke at frikende politikere. Vi må forholde os til, hvilke falske autoriteter, vi undergiver os. Kristendommen var inden den i 300-tallet blev statsreligion under Konstantin den Store, idet den først gennem tolerance-ediktet begyndte at nyde lighed med andre religioner, efter at have været en forfulgt mindretalsbevægelse. Efterhånden som den blev statsreligion fik den magt, den blev en autoritet, og der kan nævnes eksempler på, at den blev så magtfuld, at den politisk var bestemmende og at mennesker blev tvunget til at være kristne. Da Harald Blåtand havde set manden Poppo bære hvidglødende jern som en handske uden at blive skadet, opgav [han] sin afgudsdyrkelse og lod sig med hele sit folk omvende til den sande Gudsdyrkelse, som Adam af Bremen udtrykte det. Kristendommen blev statsreligion. I dag er kristendommen den religion, der lovgivningsmæssigt nyder størst fremme i Danmark, og selv om et stort flertal af befolkningen er medlemmer af Folkekirken, så står kristendommen svagere end den til tider har gjort. Det er dog forkert at forestille sig, at den siden år 966 har været så stærk, som medlemstallet kunne antyde, den blev en del af kulturen, af landets grundstof og mange ville og vil betegne sig selv som kulturkristne. Der er mange steder i verden, hvor de kristne forfølges, udsættes for chikane og diskrimination, ud-

3 3 sættes for tortur og dødsstraf, fordi de er kristne. De anerkender ikke de autoriteter, der forbyder dem at være kristne. Det er, og vi kan lige så godt sige det, i mange tilfælde muslimske lande, som ikke tolerer kristne, hvor der ikke er religionsfrihed, men det gælder også i andre ikke demokratiske lande, som f.eks. Kina. Så må man spørge, om det så gælder i demokratiske lande, og der er svaret, at jo, i langt de fleste tilfælde er der religionsfrihed, og mennesker kan være kristne uden der er nogen umiddelbar risiko forbundet med det. Så kunne man tro at alt var godt. Det er dog ikke umiddelbart tilfældet. Dels presses kristendommen i flere demokratiske lande, herunder også Danmark. Eksempelvis får kristendommen mindre og mindre plads i det offentlige rum, den ligestilles i højere og højere grad med andre religioner. Det brændende spørgsmål er, om dem, der regner sig for Kristi efterfølgere, også regner ham som den højeste autoritet. Det betyder, om man med god samvittighed siger ja og siger nej. Og det er jo op til den enkelte, om man vil følge Kristus og lade sine svar på livets store og små spørgsmål afhænge af det. Jørgen Bøytler Mindeord Helge Rønnow Forhenværende præst i Brødremenigheden i Christiansfeld Helge Rønnow er død, 82 år gammel. Helge Rønnow blev oprindeligt uddannet kommis og blev i sin barndom og ungdom præget af KFUM og Indre Mission. Fra 1951 arbejdede Helge Rønnow ved KFUM s soldatermission, som assistent og senere som soldaterhjemsleder i Borris og Ringsted, for til sidst at arbejde som rejsesekretær med bopæl i Randers. Helge Rønnow blev gift med Lisbeth i Efter et par års arbejde fra 1967 til 1969 som rejsesekretær i Sudanmissionen, førte en ansættelse i Etiopermissionen Helge Rønnows familie til Christiansfeld. Både medvirken ved konsolideringen af Etiopermissionen og oprettelsen af Ydre Missions Hus blev vigtige opgaver. Fra 1974 blev det dog Brødremenigheden, som kom til at optage Helge Rønnows liv. Helge Rønnow blev i 1974 ordineret til præst (Diakonos) i Brødremenigheden i Christiansfeld og i 1978 indviet som Presbyter i

4 sig med Brødremenigheden og hans omfattende viden om både den lokale og den verdensomspændende Brødrekirkes liv, tradition og historie blev omsat i flere bøger og andre udgivelser og blev altid velvilligt stillet til rådighed i samtaler. Guds mission, evangeliets forkyndelse til alverden var drivkraften i Helge Rønnows virke. Redaktionen af Brødremenighedens Løsensbog og Husandagtskalender forestod Helge Rønnow i en årrække. Som præst i Brødremenigheden fik Helge Rønnow også sæde i Brødremenighedens Danske Missions bestyrelse. Ansættelsen i menigheden varede frem til 1993, hvor Helge Rønnow blev pensioneret. Herefter har Helge Rønnow været en levende del af Brødremenigheden frem til sin død, Palmesøndag Ære være Broder Helge Rønnows minde. Pastor Jørgen Bøytler (Ph.d.) Præst i Brødremenigheden i Christiansfeld Den kongelige belønningsmedalje til medarbejder Inge Sick, BDM Ved årets missionsfest modtog Inge Sick den kongelige belønningsmedalje som tak for tro tjeneste i BDM igennem 49 år. Her et uddrag af Jørgen Bøytlers tale til Inge: Inge Sick vil ved udgangen af september gå på pension. Inge startede som medarbejder i BDM som 16-årig, og nu synes hun, godt 49 år senere, at nu må det være nok. Nu er der jo ikke så mange, der arbejder næsten 50 år på den samme arbejdsplads. Så Inge Sick fortjener al den ros, som hun vil tage imod. Jeg kan herved offentligt bekendtgøre, at Inge Sick er blevet tildelt den kongelige belønningsmedalje som påskønnelse af tro og loyal tjeneste for BDM i 49 år. Det er mig en udelt glæde Inge, at overrække dig Dronningens belønningsmedalje. Ingen har fortjent den mere end dig. Hjertelig tillykke. Formand for BDM, pastor Jørgen Bøytler (PHD) 4 En rørt, men også lidt forlegen Inge Sick modtog medalje, ros og gaver.

5 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 5 Grev Zinzendorf blev født i Dresden den 26. maj 1700, som barn af greve Georg Ludwig von Zinzendorf og Charlotte Justine von Geersdorf. Hans fader, der var kabinetsminister i Dresden, døde, 38 år gammel, kun seks uger efter sønnens fødsel. Fire år senere giftede hans 29 årige mor sig igen med en preussisk generalløjntnant (senere generalfeltmarskal) Dubislaw Gneomar von Natzmer. Herefter flyttede moderen til Berlin og efterlod den kun 4 årige dreng hos bedstemoderen, Baronesse Henriette Katharina von Gersdorf og hendes ugifte datter Henrietta, på bedstemoderens slot Gross Hennersdorf. Her fik den lille dreng en bemærkelsesværdig opvækst. Bedstemoderen kaldte kærligt drengen for lille Lutz. Hans faster, Henrietta, var kun 14 år ældre end sin lille nevø, og hun blev snart hans særlig fortrolige, selv kaldte han hende den bedste tante. Hun bad sammen med ham morgen og aften. Med hende stod jeg i det inderligste trosfællesskab. For hende åbnede jeg hele mit hjerte, og vi forelagde det så i fællesskab for frelseren. For hende var jeg ikke genert. Alt det onde og gode ved mig erfarede hun. Zinzendorfs forældre hørte hjemme i de pietistiske adelskredse. Skildringen Baronesse Henriette Katharina von Gersdorf af faderens salige død, læste han im Stil pietistischer Biographik som han fik af sin mor. Denne skildring hører med til hans tidlige barndomserindringer og det efterlod et blivende indtryk hos ham. Faderen fik på dødslejet sunget Paul Gerhardts salme: O hoved højt forhånet... I denne salme kunne Zinzendorf i et tilbageblik genfinde sit eget livstema. Mormoderen var en lærd dame. Hun kunne både læse og skrive latin, og hun læste bibelen på grundsprogene. Hun var en meget betydningsfuld personlighed, en godgørende kvinde for alle fattige og fordrevne. Selv skriver hun til Francke i Halle i 1717 Det var hendes eneste glæde i dette af bekymringer fulde liv, at være mange mennesker til nytte og hjælp.

6 6 Flere af de mæhriske flygtninge, som kom til Herrnhut, skriver i deres levnedsløb om, hvordan de var blevet hjulpet af fruen på Gross Hennersdorf. Lille Lutz første huslærer, C. L. Edeling, havde været lærer ved det pædagiske universitet i Halle. Edeling gjorde et stærkt indtryk på drengen med sin tale om Kristus. Da Edeling skulle rejse i 1706 talte han indtrængende til lille Lutz om Frelseren og hans fortjeneste, og at han tilhørte ham. Drengen blev så berørt herover, at han brød i gråd og besluttede, at han ville leve for den mand, der havde Et stykke tapet fra Zinzendorfs værelse i Gross Hennersdorf ofret sit liv for ham. Zinzendorf førte lange samtaler med Frelseren, ligesom han skrev breve, som han kastede ud af vinduet på Gross Hennersdorf. Han havde fuld tillid til at Jesus modtog brevene, men i virkeligheden tog bedstemoderen dem. Han havde også for vane at stille stole sammen som han så prædikede om Jesus for. Spangenberg fortæller også, Stik af slottet Gross Hennersdorf

7 7 at da svenskerne i 1706 oversvømmede hele Sachsen, da kom der en afdeling soldater til Hennersdorf for at inddrive krigsskat. De gik lige ind på slottet og kom ind i den sal, hvor den seksårige dreng netop holdt sin sædvanlige andagt. Det gjorde så stort et indtryk på soldaterne, at de næsten glemte, hvorfor de var kommet, og forlod stedet uden at gøre skade. Om Zinzendorfs religiøse udvikling, i de første år af hans liv, hører vi ikke så meget, men hans opvækst i de første barndomsår med mormoderen og tanten og de pietistiske huslærere har helt sikkert dannet grobund for hans stærkt følelsesbetonede fromhed, som viste sig ved en stærk kærlighed til Jesus Slotsruinen og en stor trang til religiøst fællesskab. Zinzendorf siger et sted, at han har sine principper fra mormoderen, hvis hun ikke havde været, så ville vores sag ikke være kommet i gang, hun havde sans for alt i verden som, interesserede Frelseren. Zinzendorf fortæller også fra sine drengeår, at han kunne lide at lege og at pynte sig. Da han var 8 år gammel, havde han mange spekulationer, anfægtelser og søvnløse nætter angående Guds tilværelse og forhold til naturen. Selv fortæller han senere, at det ikke rokkede ved hans tro, og at han altid har vidst, at Guds søn var hans herre ligeså sikkert som, at han havde 5 fingre på hver hånd. Denne følelsesfulde, kristocentriske fromhed blev hele livet igennem betegnende for Zinzendorf og det af ham prægede religiøse samfund. Da Zinzendorf var 10 år gammel blev han sendt på skole i Halle hos dr. August Herman Francke. En lærer blev ansat til at passe på ham. Nu begyndte et helt nyt liv for ham, så ganske anderledes end det han var vant til hos tanten og bedstemoderen på Gross Hennersdorf, hvor de kærligt forkælede ham. Læreren var hård ved ham, og de store drenge mobbede ham, selv ledelsen var opsat på at få ham ned på jorden fra hans høje stade, som han følte hans adelige fødsel berettigede ham til. Käte Thomsen Forttsættes i næste nr.

8 8 Besøg fra Albanien En tidlig torsdag morgen, stod jeg i lufthavnen side om side med glade mennesker, der ventede på længe ventede familiemedlemmer og venner. Jeg stod med et pænt lamineret skilt, hvorpå der var trykt BDM med store typer. Jeg anede på det tidspunkt ikke, hvem jeg modtog. Det eneste, jeg vidste, var, at der på et eller andet tidspunkt ville komme 20 albanske kvinder fra den albanske brødrekirke ud af døren, og at de skulle følges med mig til Christiansfeld. Jeg vidste heller ikke, at de næste dage, ville de 20 kvinder give mig en oplevelse, der både var med til at udvide min horisont og give mig en oplevelse for livet. Mange af de albanske kvinder havde aldrig været uden for Albanien før mens en lille del af dem har været i Danmark mange gange. Kun en lille håndfuld af dem taler engelsk. Det gav mig nogen udfordringer, når jeg skulle være med dem rundt og se Århus og København. Men atter engang må jeg sande, at gennem al Guds folk går et bånd af kærlighed. På trods af sproglige og kulturelle udfordringer, så ved vi altid, hvor vi kan finde hinanden. Opstod der misforståelser, så endte misforståelsen stort set altid med, at de brød ud i lovsang, hvor selv jeg kunne være med, for nok var sproget fremmed, men lovsangen kendte jeg for det meste, og dermed følte jeg mig med i fællesskabet. Det kristne fællesskab er speciel. Ved gudstjenesten søndag, blev 5 af vore gæster døbt. Hvor dåb hos os er en begivenhed, der fejres, om En af de albanske søstre bliver døbt end med en til tider selvfølgelig mine, så er dåb for albanere en begivenhed, der er så stor, så stor, at det ligger uden for vores fatteevne. For de 5 voksne kvinder med baggrund i henholdsvis ortodoks, katolsk og muslimsk tro og deres albanske venner var denne begivenhed skelsættende. Ud over at blive optaget i Guds menighed, er dåben også en manifestation af nye tider

9 9 og for frihed til at tro i et land, hvor dåb som barn ikke var en mulighed for disse kvinder. Selvom en dåb altid er en stor og glædelig begivenhed, så havde denne oplevelse en ekstra dimension, da den manifesterede disse kvinders nyvundne muligheder i et land, der tidligere forbød alt religiøst. nemmelighed til alle, der var med til at give dem en god oplevelse. Maden blev indtaget i Duetten Betina F. Hoffmann Projekt- og infosekretær BDM Stor og festlig Missionsfest Jørgen Bøytler sammen med de 5 døbte søstre Hele oplevelsen med de albanske kvinder, var også at opleve, hvordan hele Brødremenigheden i Christiansfeld stod sammen om opgaven. Uden alle de frivillige, der var med til at give mad, husly og generel hjælp til albanerne, var opgaven blevet umulig og ikke den gode oplevelse for både albanerne og os. Derfor vil jeg slutte med at sige rigtig mange tak til alle, der bidrog med noget i forbindelse med besøget, især vil jeg sige tak til alle jer, der åbnede jeres hjem for de albanske gæster. Jeg har fået mange hilsner fra Albanien efter, de er vendt hjem. De er fyldt med tak- Missionsfesten søndag d. 29. maj var en rigtig god oplevelse. Vi havde et festligt besøg af 20 kvinder fra Den Lutherske Brødrekirke i Albanien. Der var flere danske deltagere især fra lokalsamfundet ved festen i år end de seneste år. Det glæder vi os meget over. Beretning tankevækkende Pastor Jørgen Bøytler aflagde som formand for BDM beretning om missionens arbejde og visioner for kommende år. Beretningen er i sin helhed trykt i BDM nyt juli. Den er tankevækkende og udfordrende, og den indbyder til medejerskab og medarbejde.

10 10 Jeopardy BDMs unge havde lavet en flot gang Jeopardy, der virkelig testede forsamlingen viden om missionens arbejde. Flot, festligt og meget fornøjeligt. Efter dette indslag var der en god, lang kaffepause, hvor snakken gik, og hvor der blev solgt ganske mange af missionens bøger. Missionærparret Susanne og Just Lauridsen viste en fin video fra deres arbejdet i og omkring Kigoma, og Susanne fortalte medrivende om ungdomsarbejdet i Kigoma og søndagsskolearbejdet i Simbo, hvor de unge fra Kigoma er medarbejdere. Gæsterne fra Albanien sang til missionsfesten Burundi og Tanzania Seniorvolontørparret Birthe og Kaj Bruun fortalte levende om deres besøg i marts-april i Burundi, hvor de havde arrangeret et seminar for 35 evangelister og et for 35 søndagsskolemedarbejdere. De havde oplevet stor lydhørhed og ønske om at lære så meget som muligt til brug i det daglige i kirkens arbejde. Missionær, læge Steen Møllgaard Andersen, Sikonge fortalte på en festlig måde om at blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører; døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Susanne og Just viser film om livet i Kigoma Suk blev hørt! Vi har hørt nogle suk over tidligere års missionsfester. Dem har vi lyttet til, og programmet for Missionsfesten 2011 var præget af det. Vi arbejder videre med det og håber meget, at flere ikke mindst fra Christiansfeld kommer til en endnu bedre Missionsfest d Erik Baun Missionsfesten 2011

11 11 Brødremenighedens 100 års fest i Hamborg den 7. maj 2011 Den 7. og 8. maj 2011 fejrede vores tidligere filialmenighed i Hamborg-Altona, nuværende Hamborg menighed, deres 100 års fødselsdag. Dette var en særlig anledning for blæserne, nogle Ældsterådsmedlemmer og medlemmer af menigheden til at besøge menigheden Stefan Richter takker for de medbragte gaver Der kigges på plancher Efter den fælles middag fulgte en sangtime Singstunde med hilsener fra de besøgende menigheder, indrammet af musikalske indslag af vores søskende fra Sønderborg, Birgit og Jens Bauer, på violin og basun. Derefter blev festgudstjenesten holdt, det var en imponerende musikalsk festgudstjeneste, i form af en musical. En gruppe unge mennesker sang og spillede, og præsten fra Hamborg var også en aktiv aktør, som bidrag med solosang og sammenknyttende ord og tekster. i Hamborg. Det var et imponerende festarrangement, hvori også brødre og søstre fra andre menigheder deltog. Med en vandreandagt, - en historisk rundvandring gennem kirken, forbi mange udstillingsplancher, hvor der til hver enkelt blev givet informationer, og sunget salmer, begyndte festen.

12 På sin måde en forfriskende Gudstjeneste, men også en inspirerende Gudstjeneste til eftertanke. 12 som ikke så hurtigt vil blive glemt. Rudolf Grunert Fra festgudstjenesten Før og efter kaffen spillede vores basunkor igen, for taknemmelige tilhørere. Først sent blev det, efter mange samtaler og livlig udveksling af tanker, tid til at tage afsked med vores brødre og søstre fra Hamborg, og begive os på hjemrejsen. Fire af de unge mennesker hørte til Stefan Richters familie Alle skiltes med følelsen af at have deltaget i en virkelig festlig dag, Glæden ved frivillighed Det lyder utroligt at et ungt menneske efter endt studentereksamen vil bruge sin tid som ulønnet frivillig arbejdskraft. Utroligt er det måske også, men ikke desto mindre er det sandt. Jeg har nu igennem to somre haft den fornøjelse, at arbejde sammen med menighedens pedelsjak Alfred Schmidt og Jens Christian Schmidt, og opleve alle ansvarsområder, som den daglige drift af menigheden indbefatter. Det er både indsamling af affald, håndværksmæssige opgaver, rengøring og oprydning, nedskæring af træer osv. I år er det frivillighedens år, og i den forbindelse vil jeg gerne slå et slag for frivilligheden. Det er fantastisk at opleve, at når man kommer med det man kan og får lov til at give det, så bliver man mødt med taknemlighed og glæde fra

13 13 andre og oplever selv en indre tilfredsstillelse. Jeg kunne gå og irritere mig over noget, som jeg ikke mener bliver gjort. Men nu har jeg muligheden for selv at ordne det, og derigennem selv tage mit ansvar som menighedsmedlem. dag og sige Ej, hvor var det en god dag og hvor nåede vi meget, og erkendelsen af, hvor stor en gave denne menighed er og har været for mange generationer (bl.a. med de mange anekdoter fra pedellernes ungdom). Som sagt er det ikke mængden af det man bringer der er afgørende. Har man kun et par timer, så er det også en stor hjælp. Det behøver heller ikke være de store, tunge arbejdsopgaver, måske bare at klippe lidt ned eller samle lidt affald, men det kan så gøre andre ressourcer fri til f.eks. at reparere trapper eller andre former for forskønnelse i byen, og dette bliver til glæde for alle. Der er nok at tage fat på som frivillig Vi er blevet så vant til at der er lønnet arbejdskraft i vores samfund, som gør alting. Men som menighed er det vor opgave at være et dynamisk og levende fællesskab, hvor alle har nogle gaver og egenskaber givet fra Gud, som de så skal bruge til menighedens fælles gavn. Det er ikke mængden af det man gør, som er nødvendigt, men at man bruger det man kan. Dette bliver både til velsignelse for en selv og for andre. Det har jeg i hvert fald oplevet. Når jeg stiller mig til rådighed for menigheden, selvom det måske ikke altid er de sjoveste arbejdsopgaver, så kommer velsignelsen alligevel, når man over kaffen kan se tilbage på en Så er det kaffetid Frivilligt arbejde er en fantastisk velsignelse og jeg vil opfordre alle, som har lyst til at komme og tage del, der er altid noget at gøre i vor menighed. Hilsen Niels Peter Gubi

14 14 Blæserdage i Niesky pinsen Så skete det igen! Christiansfeld måtte endnu engang undvære morgenblæsningen Pinsemorgen. Traditionen tro, var der blevet indkaldt til blæserdage. I år gik turen til Niesky i nærheden af Herrnhut. 260 blæsere øver i Niesky kirke pinselørdag. Vi startede fredag morgen fra kirkepladsen i tre biler, 7 aktive blæsere 1 dirigent og 5 ikke blæsere. Efter en vellykket køretur på ca. 8 timer, ankom vi til Niesky ca. kl Vi blev modtaget med musik af Nieskys basunkor, meget festligt, hvorefter vi fik aftensmad. Kl fredag blev blæserdagene officielt åbnet, hvorefter der var hyggeligt samvær. Lørdag startede efter morgenmaden, med morgenandagt. I løbet af dagen var der tre store prøver, hvor vi skulle få det fælles koncert program, vi havde øvet os på det sidste halve år, til at fungere sammen med ca. 250 andre musikere. Vi fra Christiansfeld var lidt stolte, da chefdirigenten jo var en af vore egne, nemlig Jens Bauer. I løbet af lørdagen var der også forskellige Workshops, hvor man havde mulighed for at spille forskellige genre. Kl var der sangtime i teltet, hvorefter der var underholdning med et middelalder ensemble i kirkesalen. Søndag var der morgenblæsning forskellige steder i byen. Kl var der festgudstjeneste med efterfølgende Nadver. Ved alle samlinger var der forskellige blæserkor der deltog og orglet fik lov at forblive i ro, dog var undtagelsen ved nadveren, hvor vi fik lejlighed til at høre deres orgel, som morsomt nok, er fra Danmark bygget af Markusen & Søn fra Åbenrå, til forveksling ligner det vores eget orgel i Christiansfeld. En dybt koncentreret Jens Bauer

15 15 Om eftermiddagen var der rundvisning i Niesky og en sidste prøve inden den store koncert på Zinzendorfplatz foran kirken. Inden koncerten kl blev vi trakteret med kaffe og et, som sædvanlig, overdådigt kaffebord, et sønderjysk kaffebord ville blegne ved siden af dette. den Katolske kirke, en anderledes udfordring vi ikke havde prøvet før. Fra koncerten Pinsedag 42 forskellige slags kager, det var svært at vælge. Koncerten blev afviklet i strålende solskin for de mange fremmødte gæster. Kl var der stillet op til lækker grill buffet, hvorefter der var Bunter Abend i kirkesalen, et virkelig flot arrangement, hvor Nieskys historie blev gennemlevet i ord, teater, musik og billeder. Mandag deltog de forskellige kor ved gudstjenester i de fem kirker der er i Niesky. Vi skulle spille, sammen med blæsere fra Berlin, i Om eftermiddagen var vi på tur til den historiske by Görlitz, der ligger ved den polske grænse. Efter byrundtur, skulle vi afholde koncert i Peterskirken. Peterskirken er kendt for sit smukke orgel kaldet Solorglet. Kirken var ikke helt så stor som Peterskirken i Rom, men alligevel et overdådigt kirkerum med en stor akustik. Mandag aften var det blevet tid til Reisesegen (afsked) med blæserdagene, 5 dage som vil blive husket lang tid fremover, men som det blev sagt ved afskeden skulle man ikke kun se tilbage, men se frem til næste blæserdag om to år i Bad Boll. Henning Tur til Niesky, som nicht bläser (ikke blæser). Skrevet af Birgit Hagen

16 16 Så var pinsen nær og dermed blæser tur til Niesky. Tilmed var det første gang jeg skulle deltage. Forventningerne var blandede, hvordan ville det gå? Hvad skulle vi lave når vore ægtefæller skulle øve? osv. Selv om der hjemmefra var blevet lovet, at der nok skulle blive ydet omsorg for mig. Alle bekymringer var overflødige jeg følte mig som en del af projektet fra starten ved kirken. Käte og Henning var stabile chauffører og under turen synkroniserede GPS en og Marion, så vi kom den rette vej. Det blev en super tur som jeg sent vil glemme. Tiden fløj af sted. Der var arrangeret ture og byrundvisning. Derudover skulle vi jo selvfølgelig også nyde de prøve- koncerter der var under vejs, før den store koncert søndag og senere koncerten i Peterskirken i Görlitz, Der var dog små pauser, hvor vi, på egen hånd Der cykles og blæses, på denne sjove 5 mands cykel, medens der gøres reklame for koncerten. kunne udforske byens seværdigheder bl.a. Gudsageren (en noget alternativ løsning de havde valgt, hvor de ældste gravsteder var tilgroet af græs), vi så også et område Et blik udover den ældste del af Gudsageren, stenene er helt væk i græsset. med ene træhuse som var inspireret af en dansker. Når der ikke blev øvet, nød vi tiden sammen, hvor der bla. blev trakteret med kaffe og 40 slags kage, et utroligt flot syn, når man stod ved bordet med overflod af kager. Det største problem var så, hvad man skulle vælge!! Mandag formiddag skulle blæserne fra Christiansfeld, sammen med blæserne fra Berlin, spille til gudstjeneste i den Katolske kirke, en oplevelse udover det sædvanlige. Mandag eftermiddag gik turen til Görlitz, hvor der var byrundvisning, her nåede vi endda en tur over den Polske grænse. (Görlitz er grænseby til polen.) Turen var en dejlig oplevelse og de fem dage fløj af sted, sådan er det jo altid, når man er i godt selskab. Tak for en fin omsorg og en rigtig god tur. Birgit

17 17 Midsommersøndag i Christiansfeld Søndag den 26. juni blev Midsommersøndagen for 3. gang afholdt på Prætorius Torvet. Der deltog ca personer i arrangementet som bestemt var en succes. Klokken 9.00 var der gratis morgenbord med lækre rundstykker, pålæg, ost, kakaomælk, kaffe og te ja med alt, hvad hjertet begærer, og alt skænket af lokale virksomheder. Klokken var der så gudstjeneste hvor Carsten Haugaard, Tyrstrup kirke og Jørgen Bøytler, Brødremenigheden i dialog fortolkede dagens tekst, som var fortællingen om den rige mand og den fattige Lazarus. Prædikenen var meget forfriskende og til sidst blev der delt sedler ud som deltagerne i Gudstjenesten kunne skrive på, De to præster i dialog om dagens tekst hvad de hver især kunne tænke sig at ændre - gøre bedre i deres liv. Sedlerne blev samlet ind og nogle forslag læst højt. Gudstjenesten fik mange rosende ord med på vejen. Efter Gudstjenesten var der præsentation af Jette Dahls bog: Undervejs med Gud. Herefter var der Mini pilgrimsvandring til Christinero med 40 deltagere og byrundvisning ved Lorenz Asmussen med ca. 20 deltagere. Dagen sluttede med Sønderjysk kaffebord på Brødremenighedens hotel, hvor 90 deltagere nød kagerne (30 forskellige slags), som dog ikke var gratis. Et vue ud over deltagerne i gudstjenesten

18 18 Kirkelige meddelelser: Begravelse Den 20. april 2010 fulgte vi br. Helge Vagn Rønnow, født den , død den , til hans sidste hvilested på Gudsageren Den 23. april 2011 fulgte vi Sr. Nanny Laursen, født den , død den , til hendes sidste hvilested på Gudsageren. Dåb: Søndag den 29. maj ved missionfesten døbtes: Sr. Suzana Panariti, sr. Doloreza sr. Gaspari, sr. Teuta Stepa, sr. Marjana Lleshi og sr. Tefta Meci. Alle fem er fra Albanien. Indsamlede midler gennem kollekter: Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet til: BDM ,00 Menighedens arbejde her i byen 1.743,00 Åbne Døre 704,50 Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver. Sykreds 3. kvartal Sommeren der gik Indtryk fra Albanien ved Oluf Fuglsang-Damgaard, der sammen med sin kone har rejst rundt i Albanien i 3 måneder Meredith, en forunderlig kvinde, ved Else Marie Larsen intet møde intet møde Pioneren fra Harte m fl. ved Keld Kynde Kristensen

19 19 Bibelgruppe om Apostlenes gerninger: Følgende onsdage i efteråret 2011: 7. september 5. og 19. oktober 2. og 16. november Aftenerne begynder kl. 19,30 og holdes på Nørregade 15 Mange hilsener Kirsten Gubi og Kjeld Kynde Brødremenighedens Sommerfest: Sted: Bøytlers have, lørdag den 13. august kl til brunch. Program for dagen: 1. På opdagelse i Brødremenighedens huse, hvor vi bl.a. kommer rundt i de gamle korhuse, kommer på lofter og i kældre og hører om, hvad de blev brugt til. 2. Birgit og Jens Bauer laver musik med børn og unge. 3. Der vil blive arrangeret forskellige gamle lege. 4. Klokken er der kaffebord i præstens have. 5. Tur på museet - evt. spadseretur. 6. Børnene bager snobrød. 7. Spisning klokken med sædvanlig hygge. Der serveres paella og pølser, hvortil der kan købes øl, vin og vand. Ældsterådet håber på stor tilslutning, så sæt kryds i kalenderen og meld jer til allerede nu af hensyn til den videre planlægning. Pris: voksne kr. 50,- børn kr. 30,- for hele arrangementet. Vi deltager fra klokken 10.30: antal voksne børn: Vi deltager fra klokken 14.30: antal voksne børn: Vi deltager fra klokken 17.30: antal voksne børn: Vi medbringer et musikinstrument: (f.eks. Fløjte, guitar, trompet o.l.) Tilmelding kan ske på mail: eller til Käte Thomsen på tlf.: eller Ældsterådet

20 Måned: Dato: Dag: Tid: Sted: Tjeneste: Tekst: Præst: Juli August September 03 2.Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,14,16-24 J Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,15,1-10 J Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,6,36-42 J Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,5,1-11 Svend Søe Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Matt.,5,20-26 J. Markussen Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,19,1-10 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Ældstefest Matt.,7,15-21 J. Bøytler 14. Kærlighedsmåltid Store sal Kærlighedsmåltid J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,16,1-9 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,18,9-14 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Mark.,7,31-37 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste / Nadver Luk.,10,23-37 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste Luk.,17,11-19 J. Bøytler Søndag e.trinitatis Store sal Gudstjeneste/Nadver Luk.,19,41-48 J. Bøytler

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 30. november 2014 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer. DDS 74 Vær velkommen Dåb DDS 84 Gør døren høj - - - DDS

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand.

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand. Mandag og tirsdag var Kenneth og Kjeld i Tămășoaia, for at fortsætte med søndagsskolelokalet, sammen med Ioan og nogle lokale mænd. De fik købt nogle flere materialer til rummet. Der er meget arbejde derude,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere