A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs"

Transkript

1 A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs

2 Udbygning af A7

3 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger ÅDT: på den to sporede strækning fra Bordesholm til Hamborg på den tresporede strækning gennem Hamborg 8 spor i tunnelen under Elben

4 Udbygning af A7 fra grænsen til Elbtunnellen Bordesholm Hamborg 65,1 km udbygges fra 4 til 6 spor. Anlægsperiode Udbygning sker i afsnit på 12 km (mindst 5 km Erholungsabschnitte mellem hver etape) Hamborg bygrænse Elbtunnelen Udbygning fra 6 til 8 spor Delvis overdækning af motorvejen samt etablering af støjafskærmning Langefelder Brücke (600 meter) skal erstattes af 8 sporet bro Motorvejsbroen ved Rendsborg Konstruktionsfejl betydder, at broen senest skal udskiftes med ny bro i 2026

5 Vejstrækninger med risiko for kødannelse i dag Rød: kørisiko Gul: kørisiko, når en vejbane spærres Grøn: ingen kørisiko Ved anlægsarbejder vil strækningskapaciteten blive reduceret med ca. 20 % i anlægsperioden

6 Tiltag fra de tyske myndigheder med sigte på at minimere generne Der blive arbejdet for, at fuldspærringer af A7 i anlægsperioden undgås. Der vil så vidt muligt vil være 4/ 6 spor til rådighed for trafikken i anlægsperioden Vej sporene bliver bredere end dem, der normalt etableres i anlægsprojekter. Lommer til nødstop for hver 1500 meter på strækningen i Slesvig-Holsten Massiv trafikinformation skal sikre, at så meget vejtrafik som muligt, ad alternative ruter (det gælder særligt ruten øst om Hamborg via A1, A21 og B205) samt at opfordre de rejsende til at benytte tog. Lastbiltrafikken til og fra byggepladserne på motorvejen gennemføres uden for myldretiden En særlig service til at fjerne de havarerede køretøjer hurtigst muligt. løbende en dialog med interessenter i anlægsperioden

7 Trafikinformation

8 Betydning for Danmark Ca. 60 % af alle lastbiler til og fra Danmark kører over grænsen i Sønderjylland I 2013 kørte der her ca lastbiler pr døgn over grænsen i Sønderjylland. Til sammenligning var antallet over Femern Bælt ca lastbiler i døgnet og antallet over Øresund ca lastbiler i døgnet Frøslev grænse har også en vigtig betydning for dansk turisme industri. Næsten 90 % af alle udenlandske gæsters overnatning i feriehuse skete i 2013 i Vestdanmark, Tyskland er Danmark vigtigste marked Trafikken over grænsen i Sønderjylland størst i ferieperioden. Det gælder særligt motorvejsstrækningen ved Frøslev. I juli 2012 kørte næsten person- og varebiler pr døgn over grænsen ved Frøslev. Godt 55 % af bilerne kom enten fra Hamborg, regioner i Tyskland syd for Hamborg eller andre europæiske lande (de øvrige biler var enten dansk indregistreret, ca. 35% eller indregistreret i kreisene tættest på grænsen til Danmark, ca. 8%)

9 Opsamling på studie tur til Berlin Besøg hos Transportministeriet Ministeriets organisation og opgaver Infrastrukturplanlægning Finansiering af infrastrukturudbygningen TEN korridorer illustreret ved Femern Bælt Besøg hos EMO Den nye storlufthavn i Berlin: Berlin Brandenburg Flughafen

10 Besøg i Transportministeriet Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

11 Infrastrukturplanlægningen Planprocessen

12 Bundesverkehrswegesplan 2015 Omfatter al statslig transportinfrastruktur Udarbejdes ca. hvert 10. år Næste plan, Bundesverkehrswegesplan 2015, skal være færdig i udkast i 2015 med sigte på, at der træffes politiske beslutninger om udbygningerne i løbet af Prognosegrundlaget for infrastrukturplanen: Udviklingen i den tyske person- og godstransport frem til Godstransportarbejde forventes af vokse med ca. 17 % frem til 2030 i forhold til Persontransportarbejdet forventes at vokse med ca. 13 %. Væksten er ikke ens fordelt i Tyskland Mere information: Bundesverkehrswegeplan/bundesverkehrswegeplan_node.html

13 Statistik over trafikudviklingen i Tyskland Kilder BAST Trafiktællinger og kort over den samlede trafik på det tyske vejnet (eksempel på figur: lastbiler i udenrigstrafik tyske og ikke tysk indregistrerede biler) BAG: Verkehrsaufgaben/Statistik/Mautstatistik/ mautstatistik.html Tællinger af maut pligtig lastblltrafik på Maut nettet

14 Finansiering af infrastruktur Opkrævning af vejafgifter i Tyskland Pt. alle lastbiler over 12 ton totalvægt på det overordnede vejnet: De statslige motorveje samt visse 4 sporede vejstrækninger (se kort) Vejafgiften for lastbiler betales pr km afgiften er differentieret efter størrelse af EURO klasse Juli 2015 inddrages yderligere die 1100 kilometer autobahnähnliche Bundesstraßen 1. Oktober 2015 bliver vægtgrænsen ændret fra de nuværende 12 ton til 7,5 Tonnen Fra 2018 planlægges det at alle statsveje (bundesautos) bliver maut pligtige Herudover er der tiltag til at opkræve vejafgift (vignetordning) for alle personbiler på det overordene motorvejsnet fra 2016

15 Fermern Bælt Projektet er fastlagt i en statsaftale mellem Danmark og Tyskland, og indgår derfor ikke i den prioriteringsprocessen i forbindelse med infrastrukturplanen Projektet har relativt høj intern rente På tysk side skal vej infrastrukturen og baneinfrastrukturen udbygges rammerne herfor er fastlagt i statsaftalen: Vejen fra Heilighafen (hvor A1 i dag slutter) skal være udbygget til en 4 sporet bundesstrasse senest ved åbning af forbindelsen. Dog har Tyskerne ikke forpligtiget sig til at der er mere en 2 spor på vejbroen over Femerns Sund Jernbanen fra Lübeck frem til forbindelsen skal være elekrificeret senest ved åbningen af den faste forbindelse. Senest 7 år efter åbningen skal jernbanen være udbygget til dobbeltsporet bane. På mødet fortalte værterne, at udbygningen af infrastrukturen på tysk side indgår i den aktuelle infrastrukturplanlægning: Vejbroen over Femern Sund skal grundet fejl i konstruktionen erstattes af ny bro selv om dette evt. bliver en 4 sporet bro, vil den ikke få status som Motorvej (af hensyn til lokaltraifkken til og fra øen Femern) Herudover vurderes der også alternative strategier for udbygning af baneforbindelsen.

16 emo, Berlin Agency for Electromobilty

17 Rundtur i Storlufthavn i Berlin, Berlin Brandenburg Airport.

18

19

20

21 Tak for opmærksomheden

forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning.

forudsættes der en indstilling fra projekterne prioriteret på grundlag af en analyse af den samlede samfundsmæssige betydning. 1 2 NTN nyt No. 3 - Februar 2015 Tema: KORT NYT fra regionerne: Norge: Tusindvis af trailere flyttes fra vej til bane Udvikling af infrastruktur og transportpolitik i Tyskland Temaet for dette Nyhedsbrev

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, oktober 2014 Opsætning og kort: Danske Transport Medier

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

August 2008. Screening af en fast forbindelse over. Kattegat Rapport. Til Transportministeriet

August 2008. Screening af en fast forbindelse over. Kattegat Rapport. Til Transportministeriet August 2008 Screening af en fast forbindelse over Kattegat Rapport Til Transportministeriet 1 Kolofon Titel: Udgiver: Forfattere: Screening af en fast forbindelse over Kattegat NIRAS og NIRAS Konsulenterne

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Billede skal udskiftes

Billede skal udskiftes side 2 Ver. 1.0 - September 2012 Billede skal udskiftes Titel: Forfattere: Kunde: Michael E K Hansen Kasper B. Nielsen Helge Bay Region Syddanmark Kontakt: Atkins Danmark Sønderhøj 1, DK-8260 Viby J Tlf.:

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet.

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet. Biltrafikkens vækst 2500000 Antal biler 2000000 1500000 1000000 500000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Kurve over antallet af biler i Danmark siden 1900. Bortset fra et mindre fald i 1940 erne på

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

En vestdansk-nordtysk banestrategi

En vestdansk-nordtysk banestrategi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere