24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG"

Transkript

1 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND JULIAN 3 APS STREET FOOD SUPPLIES STADEHOLDERFORENINGEN STREET FOOD RÅDET STADEHOLDERNE FORBEHOLD OG FORUDSÆTNINGER...9 2

3 NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD 1 Baggrund Restauratør Jesper Møller og dennes holdingselskab, Julian Holding ApS, har gennem datterselskabet Julian 3 ApS lejet cirka kvm af en stor hal (herefter "Hallen") beliggende på Papirøen tæt ved Københavns Operahus. Lejemålet skal anvendes til virksomhed inden for restaurationsbranchen. Lejemålet trådte i kraft den 1. oktober 2013 og er tidsbestemt, således at lejekontrakten ophører den 12. februar Jesper Møller har siden lejemålets ikrafttræden haft overvejelser omkring det koncept, som skal føre til den bedst mulige drift af den kommende virksomhed. Jesper Møller har betydelig erfaring indenfor restaurationsvirksomhed og driver således gennem andre koncernselskaber Nationalmuseets restaurant og café samt den betydelige - og meget varierende - drift på Toldboden. Herudover har Jesper Møller et samarbejde med Børsen omkring et cateringskoncept. Med Børsen har Jesper samtidig indgået aftale om leje af festlokaler med videre. Jesper Møller er endvidere ved at indgå aftaler om driften af caféer og restaurationsvirksomhed på flere Storkøbenhavnske museer. Jesper Møller har i forbindelse med udarbejdelse af den overordnede plan for den kommende virksomhed forelagt sine idéer og haft drøftelse med en række personer, herunder andre restauratører, repræsentanter for foreninger, eventbureauer, samt andre personer "med fingeren på pulsen", når det drejer sig om nye trends. Formålet har været at fremkomme med et oplæg, som drager nytte af Papirøen fantastiske beliggenhed, og den allerede gode tilgængelighed, som snareligt vil blive forbedret ved etablering af den "Kyssende Bro" mellem Nyhavn og Christianshavn. Det forhold, at placeringen er uforstyrret og ligger lige ved siden af det kommende Eksperimentarium, gør Hallen og placeringen ideel til en række formål. Hallen kunne således relevant anvendes i forbindelse med udstillinger samt messer. En sæsonbestemt benyttelse af Hallen kunne også forekomme oplagt \ v2 * 24. januar

4 Jesper Møller har imidlertid på baggrund af det betydelige arbejde med sagen og på baggrund af en række relevante inputs modtaget fra ovennævnte personkreds, besluttet at etablere et helårs street food-koncept (herefter "Copenhagen Street Food"). Konceptet kendes fra flere steder i udlandet, men findes - for så vidt vides - ikke i Danmark. Copenhagen Street Food vil i Jespers Møllers fortolkning føre til etablering af cirka 40 stader, som skal sælge varieret mad af høj kvalitet til en fornuftig pris. Copenhagen Street Food vil også føre den grønne profil, som Toldboden drives under. Herudover ønskes det at støtte økologi, og en del af det forventede overskud fra driften vil derfor gå til at støtte det biodynamiske landbrug Thorshøjgaard. Det er tanken, at der etableres op til 40 stader. Det bliver et koncept, hvorved det vil være billigt - og blandt andet dermed meget attraktivt - at få tildelt en eller flere stader. Der vil blive nedsat et uafhængigt råd (herefter "Street Food Rådet"), som blandt andet har til formål at sikre kvalitet, stor variation og rimelig pris, således at Copenhagen Street Food bliver sat på Københavns landkort. Samtidigt skal Street Food Rådet varetage interesser omkring mad, kultur med videre, jf. nedenfor. Et selskab indenfor Julian-koncernen vil forestå salg af drikkevarer og sikre plads til spisende gæster med videre. Der vil herudover blive etableret en forening (herefter "Stadeholderforeningen"), som blandt andet har til formål at markedsføre projektet og holde orden herunder sørge for rengøring af lokalerne. Det skal ikke koste entré at få adgang som gæst, medmindre der er tale om særlige arrangementer. Julian 3 ApS eller en kunde til Julian 3 ApS er berettiget til i Hallen at gennemføre lukkede arrangementer, fester med videre. I den forbindelse er det selskab, som afholder arrangement berettiget til at indgå en hvilken som helst aftale med eventuelle kunder. Afholdelse af sådanne arrangementer vil i givet fald ligge beslag på 4

5 den almindelige kapacitet og kan i givet fald føre til reduceret omsætning for enkelte stadeholdere, uden at dette giver krav på erstatning. Arrangementer som lukker Hallen for andre besøgende kan alene ske efter forudgående aftale med Stadeholderforeningen. Nedenfor følger nærmere orientering om de enkelte selskaber og den indbyrdes opgavefordeling. I sagens natur kan der komme ændringer i oplægget, og der vil blive udfærdiget et stort antal aftaler til at regulere forholdene mellem selskaberne. - O - De enkelte aktiviteter og ansvarsområder bliver som følger: 1 Julian 3 ApS Julian 3 ApS, CVR-nr , er et fuldt ejet datterselskab af Julian Holding ApS. Julian 3 ApS har opnået lejekontakten vedrørende Hallen og vil forestå opstilling af staderne og etablering af vand- og elforsyning, toiletter med videre. Julian 3 ApS vil udleje cirka 4 (måske 5) stader til Julian 9 ApS (herefter "Street Food Supplies"), som er ejet af Jesper Møller og indgår i Julian-koncernen jf. nedenfor. Disse stader har ansvar for opstilling af borde og stole og at sikre i alt cirka 700 spisepladser, både side -og ståpladser. Fra disse stader må der sælges drikkevarer, herunder alkoholiske drikke. Julian 3 ApS vil herudover udleje de enkelte stader til en række stadeholdere efter indstilling fra Street Food Rådet, jf. nedenfor. Julian 3 ApS står ikke for vedligeholdelse, idet denne påhviler Stadeholderforeningen. Julian 3 ApS vil have brugsret til 2 drivhuse uden, at der sker særskilt vederlæggelse herfor. Drivhusene tænkes anvendt i forbindelse med en række særarrangementer, som gennemføres af Julian 3 ApS eller ét af Julian 3 ApS udpeget selskab. 5

6 Samtlige omkostninger til etablering og vedligeholdelse af drivhusene afholdes af Julian 3 ApS. 2 Street Food Supplies Som nævnt er Street Food Supplies et selskab under Julian-koncernen og har til opgave at sikre etablering af cirka 700 stå- og sidepladser i Hallen. Street Food Supplies vil gennem de fire stader udbyde alle drikkevarer og sikre et varieret sortiment i alt fra kildevand til øl og spiritus. Street Food Supplies vil herudover sikre Thorshøjgaard bidrag, som forventes at andrage mellem kr og kr. 1 mio. Bidraget fremkommer ved, at Street Food Supplies afstår avance ved salg af drikkevand med videre til Stadeholderforeningen, og ved at det alene er Street Food Supplies' vand, som sælges fra staderne. Street Food Supplies vil betale en månedlig husleje for drikkestaderne på i alt kr til Julian 3 ApS. Således betaler hvert enkelt af Street Food Supplies' drikkestader op til 7 gange så meget husleje, som de enkelte madstadeholdere betaler, jf. nedenfor. Street Food Supplies betaler endvidere månedligt kr i bidrag til Stadeholderforeningen og betaler således op til 2,5 gang så meget i bidrag til Stadeholderforeningen, som de enkelte madstadeholdere betaler. Dertil kommer, at Street Food Supplies betaler kr om måneden i omkostningerne ved indretning af spisepladser med videre. 3 Stadeholderforeningen Stadeholderforeningen skal repræsentere stadeholdernes fælles interesser og skal høres i forbindelse med udlejning eller opsigelse af stadeholdere samt åbningstider med videre. Foreningen skal bl.a. forestå markedsføring og afholde en række arrangementer og koncerter. Stadeholderforeningen skal endvidere sikre nødvendig rengøring, herunder af de af Street Food Supplies opstillede spisepladser. 6

7 Stadeholderforeningen registreres som kunde i forhold til forsyningsselskaber og opkræver bidrag hos de enkelte stadeholdere. Samtlige stadeholdere skal være medlemmer af Stadeholderforeningen. Medlemmerne skal bidrage til afholdelse af foreningens omkostninger efter et nærmere fastlagt budget, jf. nedenfor. 4 Street Food Rådet Med etablering af konceptet på Papirøen vil der blive nedsat et Street Food Råd, som vil bestå af følgende fem udvalg: 1) Madudvalget som har til opgave løbende at fremkomme med forslag til nye initiativer omkring kvalitet og variation af mad og drikkevarer og kan fremkomme med indstillinger til bestyrelsen omkring udlejning eller opsigelse af stadeholdere, 2) Udsmyknings - og kunstudvalget skal rådgive omkring markedsføring, installationer, design med videre, 3) Kulturudvalget skal fremkomme med forslag omkring en række kulturelle arrangementer og sikre, at street food konceptet præsenteres i en global sammenhæng, 4) Musikudvalget har til formål at fremme den globale musikscene og fremkomme med indstillinger omkring koncerter, musikevents med videre og 5) Udvalget for kommunale aktiviteter skal rådgive omkring anvendelse af Hallen i sammenhæng med præsentation af Hovedstaden. Hvert udvalg vælger et medlem til Street Food Rådets bestyrelse, som således består af 5 medlemmer, som er selvsupplerende. Herudover er der som fast medlem tilknyttet en repræsentant fra Julian 3 ApS. Udlejeren af Hallen tilbydes ligeledes en fast plads. Der søges tilknyttes personligheder og "græsrødder", som medlemmer af Street Food Rådet. Udvalgene har hverken indtægter eller udgifter, men Julian 3 ApS forpligter sig til at foretage udlejning af stader i overensstemmelse med bestyrelsens indstillinger. 7

8 Street Food Rådet og de enkelte udvalg har samtidig til opgave at fremkomme med forslag til Stadeholderforeningen til kulturelle arrangementer med videre. Street Food Rådet skal i den forbindelse søge at sikre støtte til Stadeholderforeningen til arrangementerne, eksempelvis ved privat eller offentlig støtte, etablering af en støtteklub eller forening. Street Food Rådet kan dog ikke disponere over tilskudsmidler, idet tilskuddet går til Stadeholderforeningen. Rådet har således alene til opgave at rådgive. Rådet påtager sig dermed intet ansvar for det udførte arbejde eller for de afgivne råd. 5 Stadeholderne De enkelte stadeholdere skal betale leje til Julian 3 ApS. Lejen forventes at andrage kr om måneden. De enkelte stadeholdere skal endvidere betale forbrugsafgifter, el, vand med videre, samt bidrage til afholdelse af musikarrangementer med videre til Stadeholderforeningen. Herudover skal stadeholderne afholde en række udgifter til vedligeholdelse, nødvendig fornyelse af staderne og Hallen samt til markedsføring, rengøring med videre. Stadeholdernes samlede bidrag til Stadeholderforeningen forventes at andrage kr , således at den samlede månedlige betaling for hver stadeholder forventes at være kr , jf. nedenfor om det forventede budget. Ved indflytning skal nye stadeholdere endvidere betale et engangsgebyr til Stadeholderforeningen, som udgør kr samt et administrationsgebyr for udarbejdelse af kontrakter til Julian 5 ApS på kr Disse beløb kan ikke refunderes ved fraflytning. Stadeholderne skal herudover stille depositum svarende til 3 måneders leje (3 x kr ). Endeligt skal der ved indflytning betales forud med en måneds leje og med et bidrag til Stadeholderforeningen. 8

9 6 Forbehold og forudsætninger Nærværende idéoplæg er foreløbigt og er tænkt anvendt som inspiration til drøftelserne omkring etablering af Copenhagen Street Food, især med det kommende Street Food Råd. Der kan således komme ændringer - herunder væsentlige ændringer - i ansvarsfordeling, budgettering med videre \ v1 * 24. januar

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER COPENHAGEN STREET FOODS STADEHOLDERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 2 STADEHOLDERFORENINGENS FORMÅL...3 3 FREMME AF DET GLOBALE STREET-FOOD KØKKEN...3 4 MEDLEMMERNES INTERESSER UDADTIL...4

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Vedtægter for A/B Lejren

Vedtægter for A/B Lejren Vedtægter for A/B Lejren 1. Navn og hjemsted 1.1. Navn Foreningens navn er A/B Lejren, der i det følgende benævnes foreningen. 1.2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål og brugsrettigheder

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Præambel Dato: 28. maj 2013 Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere