Socialistisk Folkeoplysningsforbund. Edutainment. Fortæl mig jeg glemmer Involver mig jeg forstår Kinesisk ordsprog. sfof

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialistisk Folkeoplysningsforbund. Edutainment. Fortæl mig jeg glemmer Involver mig jeg forstår Kinesisk ordsprog. sfof"

Transkript

1 Socialistisk Folkeoplysningsforbund Edutainment I d é k a t a l o g Fortæl mig jeg glemmer Involver mig jeg forstår Kinesisk ordsprog sfof

2

3 Indhold Edutainment - oplevelse med mening! 1 Drøm højt 2 Sang og stemning Ønske-præsentation Værdispil Talebold Avisoverskrifter Afskedsgave Hva med kulturen? 4 Boksering Location, scenografi og kulisser Stem med fødderne og post-it-afstemning Fremtidens ældrepleje 5 Rekvisitter Forumteater Inspiration til valgkamp 6 Mød nye mennesker nye steder Bryd-barrieren-bingo Stem med fødderne Hvad er venstrefløjens projekt? 7 Scenografi Sangoplæg Postkort På Holbæk Havn 8 Walk n talk On-location Running intro 9 Byen som læringsrum Orienteringsløb Champagne og aktivitetsfest Post-it-evaluering Priser 10 Henvisninger og inspiration 11

4

5 Edutainment oplevelse med mening! Educational entertainment eller entertainment-education er en form for underholdning, der er designet til også at lære. Eller en form for oplysning, der er skabt til også at underholde. Edutainment kan være at pakke læring ind i kendte former for underholdning, som f.eks. tv-programmer, teater, musik, legepladser, osv. Eller det kan være kendte former for oplysning, undervisning eller debat, der benytter underholdning som formidlingsform. På dansk vil vi tale om konceptet leg & læring eller oplevelse med mening. Dette idékatalog går i dybden med den gren af edutainment, der handler om at oplyse og debattere på en underholdende måde. Det er kernen i SFOFs virke som politisk eventbureau! Idékataloget er resultatet af en række virkelige forsøg med edutainment-værktøjer. Inspireret på et 24- timers seminar på Højskolen Snoghøj i smukke omgivelser ved Lillebælt i januar 2008, gennemførte i alt 17 arrangører efterfølgende 7 begivenheder spredt i hele landet, med forsøg med i alt 23 edutainmentværktøjer. I juni 2008 mødtes arrangørerne på Akademiet for Utæmmet Kreativitet i København for at drøfte erfaringer og resultater. SFOF takker følgende for modige og vel gennemførte forsøg samt billedmateriale til idékataloget: Louise P. de Richelieu, Bodil Kirk Sørensen, Dorte Nielsen, Linda Nielsen, Birgit Kruse, Birgit Stolz Andersen, Birgitte Kjøller Pedersen, Vagn Kjær-Hansen, Poul Reher Jensen, Natasha Rasmussen, Dorte Kolding, Niels Bonnerup, Rebekka Knudsen, Jan Alder, Lars Huniche, Nicholas Farr og Charlotte Wamberg. SFOF takker endvidere Trine Bendix for idé og projektstyring af edutainmentforløbet, Marianne Høgsborg for kompetent sekretariatsbistand og Dansk Folkeoplysnings Samråd for finansiel støtte. Flere bidrog med inspiration se liste bagest i kataloget. De 23 værktøjer blev udviklet og forfinet, og præsenteres med stolthed i dette idékatalog. Ideerne er ikke blevet til ved et skrivebord. Det er kendte og mindre kendte edutainment-værktøjer, som er testet i den virkelige verden. Bliv edutainer! Få inspiration af kataloget eller kopier et bestemt værktøj eller et helt arrangement. Og se bagerst i kataloget hvad SFOF kan tilbyde indenfor politiske events og edutainment. God fornøjelse! SFOF 1 sfof

6 Drøm højt Denne begivenhed sætter en positiv spiral i gang. Der skabes stemning og glæde, deltagerne overraskes, involverer sig med hinanden og genererer tanker og drømme om det gode liv. Der skal komme et værdigrundlag og konkrete forventninger til SFs partiforening i Herning ud af det. Til formålet bruges seks edutainment-værktøjer: Sang og stemning Lokalet er indrettet med stole i små klynger og ingen borde. Der er hyggebelysning og klassisk musik, når de 14 deltagere kommer ind. Der står øl, vin, vand, frugt og servietter på et bord. Der er et navneskilt til hver deltager. Der startes med en fællessang: Danmark for folket. Ønske-præsentation Efter sangen skal alle lukke øjnene og ønske noget SF vil gøre. Efter et par minutter bliver deltagerne bedt om at rejse sig op og hilse på hinanden med håndtryk. Den første de møder hilser de på med ordene: Jeg ønsker mig, at SF vil. Det ønske man lige har hørt bringer man videre til den næste man møder med samme ord: Jeg ønsker mig, at SF vil. Man bytter igen ønsker, og det nye ønske man lige har hørt bæres videre til den næste. Og så fremdeles. Når man møder sit eget ønske går man ud af legen. Der leges videre til alle har mødt deres eget ønske. sfof 2

7 Værdispil Inspireret af ønskepræsentationen, finder hver deltager frem til de vigtigste fire værdier for SF. Hver værdi skrives på et stykke papir og værdierne lægges i prioriteret rækkefølge. I trepersoners grupper prioriteres i fællesskab de to vigtigste af de i alt 12 værdier. Talebold En bold bruges som ordstyrer på den måde at kun den med bolden taler. Når en anden skal have ordet, kastes bolden videre til vedkommende. Avisoverskrifter I nye tremandsgrupper besvares opgaven Hvad vil du gerne læse i Herning Folkeblad? med forslag til tre overskrifter og tilhørende underrubrikker. Opgaven løses med værdierne i baghovedet. Afskedsgave Der siges tak for i aften og alle trykker hinanden i hånden. Deltagerne får en symbolsk gave med hjem til minde om en god begivenhed. Det kan f.eks. være en notes-/drømmebog. Vær særligt opmærksom på Ikke at bruge for mange forskellige edutainment-værktøjer i samme arrangement. Det kan tage fokus fra indholdet. At holde ånden og den gode stemning hele arrangementet igennem: tænk også slutningen godt igennem. Man kan også Bruge lysbillede -præsentation af værdier eller avisoverskrifter. Et lysbillede eller en statue laves ved at personerne i gruppen stiller sig i en positur, der siger noget om værdien eller avisoverskriften. Pille værdispillet ud så der kommer fokus på avisoverskrifterne og det konkrete og handlingsrettede. 3 sfof

8 Hva med kulturen? Der er lige dele fokus på deltagernes oplevelse og på at bringe et vigtigt emne på dagsordenen. Målet er at give deltagerne noget med hjem og tale med naboen om, og at få kulturpolitikken omtalt i medierne. Til formålet bruges tre edutainment-værktøjer: Boksering Rummet indrettes som en boksering med deltagerne langs de fire vægge. Oplægsholderne står i ringhjørnerne med mulighed for at indtage gulvet i midten. Location, scenografi og kulisser Flotte, professionelt udformede plancher eller bannere dekorerer lokalet. På nogle af bannerne er der spørgsmål, som deltagerne kan sætte ja- eller nej-sedler på. Andre illustrerer med tal og grafer hvor meget kulturen fylder i kommunens budget, og hvor mange og hvilke kulturinstitutioner der findes i kommunen. På andre igen har oplægsholderne stillet spørgsmål til deltagerne. Der er plads til at deltagerne kan skrive deres svar. Begivenheden holdes i Rønne Teaters café. Både stedet, de professionelt udformede bannere og de kompetente oplægsholdere er valgt for at signalere seriøsitet, kvalitet og klasse. Det kan måske få kulturpersonligheder og journalister til at dukke op. Den ene oplægsholder er direktør for teatret. Stedet er også valgt fordi caféen kan stå for bar og oprydning uden beregning. Stem med fødderne og post-it afstemning Deltagerne bliver bedt om at stemme på forskellige løsninger. Der bruges to former for afstemning: Den ene form handler om at stille sig ved det banner med den eftertragtede løsning. Den anden om at sætte ja- og nej- sedler i hver sin farve på forskellige udsagn skrevet på et banner. Man kan også Hænge tomme plancher op til deltagernes spontane kommentarer, idéer el.lign. Vær opmærksom på, at det kræver et meget engageret eller meget inspireret publikum. Lade deltagerne skrive en besked på deres post-it-stemmesedler. Vær særligt opmærksom på At det ikke koster ret meget at få lavet de flotte plancher eller bannere, hvis man selv har lavet grafikken på computeren. De laves hos veludstyrede kopi-butikker. At der nærmest er tale om teater. Det betyder at koreografi og rekvisitter er vigtige. Skriv en drejebog over forløbet og lav evt. en mini-generalprøve med oplægsholderne. Eller hold et formøde med oplægsholderne, hvor de ser lokalet og en tegning af den planlagte indretning. Det er vigtigt i det hele taget at koordinere med oplægsholderne også om indholdet. De skal vide hvad hinanden vil tale om, og det skal ordstyreren også. Det bedste er at oplægsholderne sender deres manuskript på forhånd. Skal der bruges spørgsmål til plancher, skal de også fremsendes på forhånd. sfof 4

9 Fremtidens ældrepleje Der sættes fokus på en væsentlig samfundsudfordring og skabes bred opmærksomhed om sosu ernes arbejdsvilkår og værdigheden i ældrepleje. Socialdemokratiet og SF inviterer i fællesskab til debat om en vision for den fremtidige ældrepleje med oplæg af politikere fra forskellige partier. Til formålet bruges to edutainment-værktøjer: Rekvisitter Rekvisitter fra faget f.eks. drikkebægre med tudekop, voksenbleer og sonder ligger på nogle af stolene. Tingene tjener til illustration af temaet og er et anderledes indslag, der fremkalder smil og undren. Nogle mennesker husker bedst ved berøring af relevante eller irrelevante ting. Forumteater På baggrund af oplæg og debat spiller skuespillerne scener om de dilemmaer og problemstillinger, der er kommet frem. Det er så at sige deltagerne, der instruerer skuespillerne og dermed får sat ord på de problemer og dilemmaer, de oplever. Det giver også mulighed for at se tingene lidt udefra. Ofte bliver løsningerne tydeligere på den måde. Vær særligt opmærksom på Annoncering, annoncering, annoncering! Plakater og flyers som distribueres til mange, f.eks. via en fagforening. Annoncer i relevante organer. Pressemeddelelse. Tænk også men ikke kun i elektroniske medier. Tænk også i omtale af arrangementet. Kan journalister lokkes til at deltage eller kan I selv skrive tekster og tage billeder, som den lokale avis kan bruge direkte? Forumteater er dyrt omkring kr. Men det er pengene værd at hyre professionelle da de både kan spille og styre processen. Er man flere partier eller organisationer om begivenheden er der også flere til at betale. Man kan også Bruge rekvisitter som adgangskort. Dvs. at deltagerne selv skal medbringe rekvisitter. Det får deltagerne til tankemæssig at indstille sig på aftenens tema og måske gøre sig nogle overvejelser inden de kommer. Det er mest oplagt hvis de inviterede selv arbejder med området. Bruge forumteater til politikudvikling. 5 sfof

10 Inspiration til valgkamp Denne begivenhed handler om at tænke ud af boksen og inspirere hinanden til nye opmærksomhedsskabende aktiviteter i forbindelse med en helt almindelig og velkendt begivenhed som en valgkamp er for et parti. Til formålet bruges tre edutainment-værktøjer: Mød nye mennesker nye steder To partiforeninger bringer medlemmer sammen til fælles idéudvikling af deres kommende individuelle kommunale valgkampe. Begivenheden finder sted hos en tredje partiforening, der ikke deltager, i stemningsfulde rammer på en gammel præstegård. Bryd-barrieren-bingo Der laves en bingo -plade hvor der i felterne f.eks. står elsker jazz, har ingen blindtarm, kører mountainbike og andre ting. Deltagerne går rundt mellem hinanden og forsøger at finde personer i gruppen, som har et af de karakteristika der står på pladen. Den der først har pladen fyldt med navne har vundet. Stem med fødderne Efter et inspirationsoplæg af partiets kampagnekonsulent frembringer en brainstorm i små grupper en række vigtige emner for den kommende valgkamp. Emnerne skrives på plancher, der hænges på væggene. Deltagerne stiller sig ved den planche de vil give første prioritet. Afstemningsresultatet noteres. Derefter flytter deltagerne sig til anden prioritet. Også det resultat noteres. Og endelig flytter man sig til tredje prioritet. Resultatet af afstemningen bliver brugt til planlægning af valgkampen i de to partiforeninger. Vær særligt opmærksom på At tjekke muligheden for at hænge plancher på væggene og husk planche-papir og tape, tegnestifter eller elefantsnot. At give rigeligt tid til at stemme med fødderne. Snakken mellem deltagerne undervejs er vigtig. At prioritere annoncering for at få deltagertallet op. At finde et tilgængeligt sted eller evt. arrangere transport. Man kan også Lave en styret brainstorm i de små grupper. F.eks. ved at bede grupperne skrive idéer på papirsduge på bordene. Efter noget tid bytter grupperne borde og videreudvikler de ideer der står på dugen. Efter endnu lidt tid byttes igen. Denne gang slettes de dårligste idéer og de bedste prioriteres indbyrdes eller kan indgå i en stem-med-fødderne-prioritering. Bytte kommune, sådan at man kommer med inspiration til hinandens valgkamp i de to partiforeninger. sfof 6

11 Hvad er venstrefløjens projekt? Denne begivenhed handler om at få lidt luft under vingerne på et traditionelt debatarrangement med tre oplægsholdere og 20 mødedeltagere. Til formålet bruges tre edutainment-værktøjer: Scenografi Oplægsholderne sidder i traditionelt panel: på række bag et bord, sammen med ordstyreren. Deltagernes stole stilles i halvcirkler i rækker, således at man også kan se hinanden. Sangoplæg Der startes med en sang fra den røde sangskat og synges jævnligt gennem begivenhedens forløb. En god sangstemme synger for, for at sikre at sangen gjalder og klinger. Sangteksterne er i sig selv med til at besvare overskriftens spørgsmål og supplerer oplægsholdernes input. Vær særligt opmærksom på God skiltning især hvis det er svært at finde lokalet. Lokale og indretning i øvrigt. Skal det være seriøst og højtideligt eller skal det være mere sprælsk? At det er oplægsholderne, der bærer arrangementet. Det er ikke nok at de er kloge. De skal også være interessante at høre på. Postkort Der uddeles postkort ved indgangen. Efter den første sang bedes deltagerne om med få ord om at skrive hvad socialisme er. Kortene samles ind i den første pause. Som afbrud i forløbet efter pausen læses nogle af postkortene op. Venstrefløjen Man kan også Starte med at præsentere sig ved at gå rundt mellem hinanden og bytte navne: Første gang man hilser på én siger man sit eget navn. Det navn man hører præsenterer man sig med overfor den næste. Og så fremdeles til man hører sit eget navn og derfor går ud af legen. Det letter stemningen og øger trygheden hos deltagerne. Bryde begivenheden op ved at lave kort summesnak i små grupper med 2-3 deltagere, evt. med deltagelse af oplægsholdere. Det aktiverer deltagerne og skaber mere dialog mellem oplægsholdere og deltagere. Scenografien kan gøres mere utraditionel ved at bruge boksering med oplægsholderne i ringhjørnerne deltagere på fire langsider. Se eksempel side 4. Bruge postkort-input efterfølgende som inspiration. Eller i stedet bruge værktøjet til sidst som en måde at lade deltagerne konkludere eller evaluere. 7 sfof

12 På Holbæk Havn Denne begivenhed er en debat der også handler om at opleve, lytte og se. Det handler om nyt, dyrt boligbyggeri, om bådelauget og den gamle havn og det handler om skibet Emma og en kop kaffe. Det centrale i begivenheden er Holbæk Havn. Debatten foregår derfor både til lands og til vands. Til formålet bruges to edutainment-værktøjer: Walk n talk Der holdes et gående oplæg gennem de aktuelle områder: bådelaugets område, gennem et nybygget dyrt boligbyggeri langs havnen og gennem det gamle havneområde. To oplægsholdere afløser hinanden. Den ene er formand for lauget, den anden er formand for en forening til bevarelse af den gamle havn. Begge oplægsholdere ønsker altså at bevare den gamle havn og er kritiske overfor nybyggeriet. On-location fra to sider Selve debatten holdes på skibet Emma, hvor deltagerne får varmen og en kop kaffe, samtidig med at de nu får havnen at se fra søsiden. Til at sætte debatten i gang er der inviteret en repræsentant for nybyggeriet. Både walk n talk og on-location gør debatten konkret. Vær særligt opmærksom på Sceneskiftet mellem gåturen på havnen og sejlturen. Det kræver lidt ekstra at få debatten ordentligt i gang ude på skibet. At turen vil blive lang, næsten uanset hvordan den arrangeres. Sørg derfor for pauser og forplejning og overvej målgruppe og tidspunkt nøje. At styre debatten på en god måde, så alle trods uenigheder føler sig godt tilpas. Få rundet debatten godt af. At tænke over om der skal komme noget konkret ud af begivenheden, eller det er oplevelsen og debatten i sig selv, der er formålet. Man kan også Slutte af med skipperlabskovs på en havneknejpe. Nøjes med en kort version: sejlturen hvor alle oplæg og debatten kan holdes. sfof 8

13 Running intro Deltagerne bringes i bevægelse. De skal finde og opsøge oplægsholderne fremfor passivt at få oplægsholderne bragt til sig. Hele byen gøres til et læringsrum. Til formålet bruges fire edutainment-værktøjer: Byen som læringsrum Formålet er at give en introduktion til SF i København det røde København. At bruge hele byen som læringsrum giver en oplevelse af at politik er relevant alle steder. Deltagerne bevæger sig gennem byen på cykel fra sted til sted: Fristaden Christiania, det boligsociale arbejde i Rabarberlandet på Nørrebro, Christiansborg og Københavns Rådhus. Hvert sted er der en oplægsholder. Orienteringsløb Find din oplægsholder! Deltagerne inddeles i hold og får udleveret hver sin rute med indlagte poster (oplægsholdere), opgaver og små events. På cykelturen er der masser af tid til at snakke sammen og oplevelser at snakke om. Champagne og aktivistfest Inden afgang til middag og aktivistfest, hvor de nye medlemmer kan få kontakter med andre aktive medlemmer, er der afrunding af arrangementet med et glas champagne. Champagne er måske ikke et edutainment-værktøj, og så alligevel: det er overraskende og det signalerer med sin kostbarhed i denne sammenhæng, at deltagerne er noget særligt værdifuldt: de er nye medlemmer af SF. Post-it-evaluering Alle deltagerne bliver bedt om at skrive 3 gode ting på en grøn seddel og 3 dårlige på en rød og sætte dem op på en væg. Det er en god måde at få alles mening på kort tid. Man kan også Starte med bryd-barrieren-bingo som introduktionsleg. Se eksempel side 6. Slutte med en quiz med spørgsmål fra turen. Vær særligt opmærksom på At begivenheden tager tid, næsten uanset hvordan den planlægges. Tænk derfor over målgruppe og tidspunkt. At det er godt med forplejning undervejs. Aftal med oplægsholderne om der f.eks. skal være kaffe og kage. Og bed deltagerne om at tage madpakke med. At deltagerne formentlig er interesseret i at bruge meget tid på posterne og mindre på at køre på cykel. 9 sfof

14 Priser SFOF kan tilbyde det meste inden for politiske events og edutainment: fra idéer og rådgivning til gennemførelse af totalarrangementer, og vi samarbejder gerne med andre om begivenhederne. Vores eneste begrænsning er tid, fordi SFOF bygger på frivillig og engageret arbejdskraft, som efterspørges mange steder. Derfor kan vi desværre ikke nå alt det vi gerne vil! Kontakt os alligevel med en opgave, et ønske, en idé eller andet. Betalingen kan falde i form af kolde kontanter (dem er vi glade for!) eller i form af en modydelse eller givtigt samarbejde. Se prisliste nedenfor. Pengepriser Mod et rimeligt honorar, der blot skal dække SFOFs omkostninger, tilbydes følgende: Idéer til edutainment, dvs. oplevelsesbaserede møder, debatter, konferencer, o.lign. Rådgivning: telefonrådgivning og face-to-face rådgivning Fælles idéudviklingsmøder Udvikling af specialdesignede eventkoncepter Styring: ordstyring, processtyring o.lign. Totalentreprise: gennemførelse af hele arrangementer, begivenheder, events og andre edutainmentarrangementer Magic Meeting Box med utraditionelle rekvisitter og idéer til møder mv. udarbejdet af Bo Krüger for Teknologisk Institut. Kontakt SFOF og få oplysning om prisen på: eller sfof.dk. Noget for noget SFOF tager også mod andet end penge. Det kan være arbejdskraft som frivillig, særlige kompetencer eller erfaring, gode kontakter til ressourcepersoner eller kendisser, mulighed for at trække på fonde eller andre finansieringskilder, materialer og andre ressourcer som f.eks. transportmuligheder eller annonceringsmuligheder. Strategisk samarbejde: SFOF ønsker at indgå strategisk samarbejde med organisationer, virksomheder, foreninger, o.lign., som har værdier i overensstemmelse med SFOF. Formålet med samarbejdet er at udvikle vores aktiviteter ved hjælp af fælles ressourcer, så begivenhederne bliver større, flere og bedre. Tanken er at slå pjalterne sammen i fælles arrangementer. Måske kan I stille med en grafiker, en varevogn og stor hal, og SFOF kan stille med en foredragsholder, 10 aktivister og en tekstforfatter, eller? Aktivist-timer: Som frivillig i SFOF enten i bestyrelsen eller i aktivistnetværket får du adgang til de ressourcer og kompetencer SFOF råder over. Ring til SFOF og få en snak om mulighederne for at lave aftaler om noget-for-noget betaling, for at blive strategisk samarbejdspartner eller blive frivillig aktivist på: eller sfof.dk. sfof 10

15 Henvisninger og inspiration: Bo Krüger, inspirator på Snoghøj»Mødeledelse«, Børsens Forlag, Rebekka Knudsen, inspirator på Snoghøj Formand for SFOF: Mimo Antabi, inspirator på Snoghøj Center for Kunst og Videnskab på Syddansk Universitet: centre/ckv.aspx Nini Jetsmark, inspirator på Snoghøj Kogebog for Det gode møde, Dansk Folkeoplysnings Samråd, 2006 Dansk Folkeoplysnings Samråd: Wikipedia om edutainment-teorier 11sfof

16 Socialistisk Folkeoplysningsforbund sfof

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Velkommen Præproduktion

Velkommen Præproduktion Odense Filmværksted Velkommen Du kan låne lokaler til møder, casting og lign. book i god tid Vi har et depositum: 300 kr. kontant ved lån af nøgle og 500 kr. kontant ved lån af udstyr Du må gerne benytte

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde.

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde. Notatark Sagsnr. 27.35.00-P05-1-13 Sagsbehandler Kim B. Rosenkilde marts.2013 Temadag fremtidens seniorområde. Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Spilleregler i en god gruppe Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Taler vi om det samme? Lydhørhed Tålmodig Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Indledende information

Indledende information Indskoling Café Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende er der lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir NOTAT Policy Slam - konceptpapir Policy Slam Debatkonceptet Policy Slam gør klassisk, demokratisk debat tidssvarende og relevant, og har været en enorm succes på spillestedet Vega. Nu skal konceptet udbredes

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013.

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013. Møde & Eventmessen i Forum 7. + 8. marts 2013 Marts 2013 v02 5 15 Pakkepriser i Lokomotivværkstedet og Kedelsmedjen Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum

Læs mere

Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade

Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Marts 2014 Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Rapportering af udviklingsprojekt støttet af Ensomme Gamles Værn Gennemført 4. marts 17. december 2013 Af Hans-Christian Enggaard Jepsen Seniormusik København

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

S A M S Ø P Å C Y K E L

S A M S Ø P Å C Y K E L DREJEBOG FOR SAMSØ PÅ CYKEL 1 Målgruppen Målgruppen for Cykel på Samsø skal henvende sig til børnefamillien. Men udover børnefamilerne henvender materiealet også til unge og modne/ældre par der ønsker

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN

INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN INDBYDELSE TIL BRANDE KONFERENCEN Den nye ulighed og de frafaldstruede unge 30. november 2007 Brande Højskole Arrangører: Brande Højskole og Lundgaard Konsulenterne Brande Konferencen - den nye ulighed

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE Nu 10% rabat PÅ STANDEN VED BESTILLING FØR 1. NOVEMBER 2011 KICK- START FORÅRETS SALG - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere

EN PIXIEBOG FOR VÆRTER

EN PIXIEBOG FOR VÆRTER 1 EN PIXIEBOG FOR VÆRTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Værtskab 4 2. Arrangementets indhold 5 3. At holde oplæg 6 4. Arrangementets form 8 5. Deltagerinvolvering 10 6. Rummets indretning 12 2 7. Drejebog 15 8.

Læs mere

Teenvolleyskoleturnering for 20 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00

Teenvolleyskoleturnering for 20 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Teenvolleyskoleturnering for 20 hold timer fra 9.00 til 2.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Teenvolleyvises. 9.2 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00

Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Teenvolleyvises. 9.25 Der spilles

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 1. Formalia Formanden er dirigent: Anne. Referent: Maja. 2. Billedtagning af bestyrelse Der er taget fællesbillede. 3. Diskussion af aktiviteter

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere