Socialistisk Folkeoplysningsforbund. Edutainment. Fortæl mig jeg glemmer Involver mig jeg forstår Kinesisk ordsprog. sfof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialistisk Folkeoplysningsforbund. Edutainment. Fortæl mig jeg glemmer Involver mig jeg forstår Kinesisk ordsprog. sfof"

Transkript

1 Socialistisk Folkeoplysningsforbund Edutainment I d é k a t a l o g Fortæl mig jeg glemmer Involver mig jeg forstår Kinesisk ordsprog sfof

2

3 Indhold Edutainment - oplevelse med mening! 1 Drøm højt 2 Sang og stemning Ønske-præsentation Værdispil Talebold Avisoverskrifter Afskedsgave Hva med kulturen? 4 Boksering Location, scenografi og kulisser Stem med fødderne og post-it-afstemning Fremtidens ældrepleje 5 Rekvisitter Forumteater Inspiration til valgkamp 6 Mød nye mennesker nye steder Bryd-barrieren-bingo Stem med fødderne Hvad er venstrefløjens projekt? 7 Scenografi Sangoplæg Postkort På Holbæk Havn 8 Walk n talk On-location Running intro 9 Byen som læringsrum Orienteringsløb Champagne og aktivitetsfest Post-it-evaluering Priser 10 Henvisninger og inspiration 11

4

5 Edutainment oplevelse med mening! Educational entertainment eller entertainment-education er en form for underholdning, der er designet til også at lære. Eller en form for oplysning, der er skabt til også at underholde. Edutainment kan være at pakke læring ind i kendte former for underholdning, som f.eks. tv-programmer, teater, musik, legepladser, osv. Eller det kan være kendte former for oplysning, undervisning eller debat, der benytter underholdning som formidlingsform. På dansk vil vi tale om konceptet leg & læring eller oplevelse med mening. Dette idékatalog går i dybden med den gren af edutainment, der handler om at oplyse og debattere på en underholdende måde. Det er kernen i SFOFs virke som politisk eventbureau! Idékataloget er resultatet af en række virkelige forsøg med edutainment-værktøjer. Inspireret på et 24- timers seminar på Højskolen Snoghøj i smukke omgivelser ved Lillebælt i januar 2008, gennemførte i alt 17 arrangører efterfølgende 7 begivenheder spredt i hele landet, med forsøg med i alt 23 edutainmentværktøjer. I juni 2008 mødtes arrangørerne på Akademiet for Utæmmet Kreativitet i København for at drøfte erfaringer og resultater. SFOF takker følgende for modige og vel gennemførte forsøg samt billedmateriale til idékataloget: Louise P. de Richelieu, Bodil Kirk Sørensen, Dorte Nielsen, Linda Nielsen, Birgit Kruse, Birgit Stolz Andersen, Birgitte Kjøller Pedersen, Vagn Kjær-Hansen, Poul Reher Jensen, Natasha Rasmussen, Dorte Kolding, Niels Bonnerup, Rebekka Knudsen, Jan Alder, Lars Huniche, Nicholas Farr og Charlotte Wamberg. SFOF takker endvidere Trine Bendix for idé og projektstyring af edutainmentforløbet, Marianne Høgsborg for kompetent sekretariatsbistand og Dansk Folkeoplysnings Samråd for finansiel støtte. Flere bidrog med inspiration se liste bagest i kataloget. De 23 værktøjer blev udviklet og forfinet, og præsenteres med stolthed i dette idékatalog. Ideerne er ikke blevet til ved et skrivebord. Det er kendte og mindre kendte edutainment-værktøjer, som er testet i den virkelige verden. Bliv edutainer! Få inspiration af kataloget eller kopier et bestemt værktøj eller et helt arrangement. Og se bagerst i kataloget hvad SFOF kan tilbyde indenfor politiske events og edutainment. God fornøjelse! SFOF 1 sfof

6 Drøm højt Denne begivenhed sætter en positiv spiral i gang. Der skabes stemning og glæde, deltagerne overraskes, involverer sig med hinanden og genererer tanker og drømme om det gode liv. Der skal komme et værdigrundlag og konkrete forventninger til SFs partiforening i Herning ud af det. Til formålet bruges seks edutainment-værktøjer: Sang og stemning Lokalet er indrettet med stole i små klynger og ingen borde. Der er hyggebelysning og klassisk musik, når de 14 deltagere kommer ind. Der står øl, vin, vand, frugt og servietter på et bord. Der er et navneskilt til hver deltager. Der startes med en fællessang: Danmark for folket. Ønske-præsentation Efter sangen skal alle lukke øjnene og ønske noget SF vil gøre. Efter et par minutter bliver deltagerne bedt om at rejse sig op og hilse på hinanden med håndtryk. Den første de møder hilser de på med ordene: Jeg ønsker mig, at SF vil. Det ønske man lige har hørt bringer man videre til den næste man møder med samme ord: Jeg ønsker mig, at SF vil. Man bytter igen ønsker, og det nye ønske man lige har hørt bæres videre til den næste. Og så fremdeles. Når man møder sit eget ønske går man ud af legen. Der leges videre til alle har mødt deres eget ønske. sfof 2

7 Værdispil Inspireret af ønskepræsentationen, finder hver deltager frem til de vigtigste fire værdier for SF. Hver værdi skrives på et stykke papir og værdierne lægges i prioriteret rækkefølge. I trepersoners grupper prioriteres i fællesskab de to vigtigste af de i alt 12 værdier. Talebold En bold bruges som ordstyrer på den måde at kun den med bolden taler. Når en anden skal have ordet, kastes bolden videre til vedkommende. Avisoverskrifter I nye tremandsgrupper besvares opgaven Hvad vil du gerne læse i Herning Folkeblad? med forslag til tre overskrifter og tilhørende underrubrikker. Opgaven løses med værdierne i baghovedet. Afskedsgave Der siges tak for i aften og alle trykker hinanden i hånden. Deltagerne får en symbolsk gave med hjem til minde om en god begivenhed. Det kan f.eks. være en notes-/drømmebog. Vær særligt opmærksom på Ikke at bruge for mange forskellige edutainment-værktøjer i samme arrangement. Det kan tage fokus fra indholdet. At holde ånden og den gode stemning hele arrangementet igennem: tænk også slutningen godt igennem. Man kan også Bruge lysbillede -præsentation af værdier eller avisoverskrifter. Et lysbillede eller en statue laves ved at personerne i gruppen stiller sig i en positur, der siger noget om værdien eller avisoverskriften. Pille værdispillet ud så der kommer fokus på avisoverskrifterne og det konkrete og handlingsrettede. 3 sfof

8 Hva med kulturen? Der er lige dele fokus på deltagernes oplevelse og på at bringe et vigtigt emne på dagsordenen. Målet er at give deltagerne noget med hjem og tale med naboen om, og at få kulturpolitikken omtalt i medierne. Til formålet bruges tre edutainment-værktøjer: Boksering Rummet indrettes som en boksering med deltagerne langs de fire vægge. Oplægsholderne står i ringhjørnerne med mulighed for at indtage gulvet i midten. Location, scenografi og kulisser Flotte, professionelt udformede plancher eller bannere dekorerer lokalet. På nogle af bannerne er der spørgsmål, som deltagerne kan sætte ja- eller nej-sedler på. Andre illustrerer med tal og grafer hvor meget kulturen fylder i kommunens budget, og hvor mange og hvilke kulturinstitutioner der findes i kommunen. På andre igen har oplægsholderne stillet spørgsmål til deltagerne. Der er plads til at deltagerne kan skrive deres svar. Begivenheden holdes i Rønne Teaters café. Både stedet, de professionelt udformede bannere og de kompetente oplægsholdere er valgt for at signalere seriøsitet, kvalitet og klasse. Det kan måske få kulturpersonligheder og journalister til at dukke op. Den ene oplægsholder er direktør for teatret. Stedet er også valgt fordi caféen kan stå for bar og oprydning uden beregning. Stem med fødderne og post-it afstemning Deltagerne bliver bedt om at stemme på forskellige løsninger. Der bruges to former for afstemning: Den ene form handler om at stille sig ved det banner med den eftertragtede løsning. Den anden om at sætte ja- og nej- sedler i hver sin farve på forskellige udsagn skrevet på et banner. Man kan også Hænge tomme plancher op til deltagernes spontane kommentarer, idéer el.lign. Vær opmærksom på, at det kræver et meget engageret eller meget inspireret publikum. Lade deltagerne skrive en besked på deres post-it-stemmesedler. Vær særligt opmærksom på At det ikke koster ret meget at få lavet de flotte plancher eller bannere, hvis man selv har lavet grafikken på computeren. De laves hos veludstyrede kopi-butikker. At der nærmest er tale om teater. Det betyder at koreografi og rekvisitter er vigtige. Skriv en drejebog over forløbet og lav evt. en mini-generalprøve med oplægsholderne. Eller hold et formøde med oplægsholderne, hvor de ser lokalet og en tegning af den planlagte indretning. Det er vigtigt i det hele taget at koordinere med oplægsholderne også om indholdet. De skal vide hvad hinanden vil tale om, og det skal ordstyreren også. Det bedste er at oplægsholderne sender deres manuskript på forhånd. Skal der bruges spørgsmål til plancher, skal de også fremsendes på forhånd. sfof 4

9 Fremtidens ældrepleje Der sættes fokus på en væsentlig samfundsudfordring og skabes bred opmærksomhed om sosu ernes arbejdsvilkår og værdigheden i ældrepleje. Socialdemokratiet og SF inviterer i fællesskab til debat om en vision for den fremtidige ældrepleje med oplæg af politikere fra forskellige partier. Til formålet bruges to edutainment-værktøjer: Rekvisitter Rekvisitter fra faget f.eks. drikkebægre med tudekop, voksenbleer og sonder ligger på nogle af stolene. Tingene tjener til illustration af temaet og er et anderledes indslag, der fremkalder smil og undren. Nogle mennesker husker bedst ved berøring af relevante eller irrelevante ting. Forumteater På baggrund af oplæg og debat spiller skuespillerne scener om de dilemmaer og problemstillinger, der er kommet frem. Det er så at sige deltagerne, der instruerer skuespillerne og dermed får sat ord på de problemer og dilemmaer, de oplever. Det giver også mulighed for at se tingene lidt udefra. Ofte bliver løsningerne tydeligere på den måde. Vær særligt opmærksom på Annoncering, annoncering, annoncering! Plakater og flyers som distribueres til mange, f.eks. via en fagforening. Annoncer i relevante organer. Pressemeddelelse. Tænk også men ikke kun i elektroniske medier. Tænk også i omtale af arrangementet. Kan journalister lokkes til at deltage eller kan I selv skrive tekster og tage billeder, som den lokale avis kan bruge direkte? Forumteater er dyrt omkring kr. Men det er pengene værd at hyre professionelle da de både kan spille og styre processen. Er man flere partier eller organisationer om begivenheden er der også flere til at betale. Man kan også Bruge rekvisitter som adgangskort. Dvs. at deltagerne selv skal medbringe rekvisitter. Det får deltagerne til tankemæssig at indstille sig på aftenens tema og måske gøre sig nogle overvejelser inden de kommer. Det er mest oplagt hvis de inviterede selv arbejder med området. Bruge forumteater til politikudvikling. 5 sfof

10 Inspiration til valgkamp Denne begivenhed handler om at tænke ud af boksen og inspirere hinanden til nye opmærksomhedsskabende aktiviteter i forbindelse med en helt almindelig og velkendt begivenhed som en valgkamp er for et parti. Til formålet bruges tre edutainment-værktøjer: Mød nye mennesker nye steder To partiforeninger bringer medlemmer sammen til fælles idéudvikling af deres kommende individuelle kommunale valgkampe. Begivenheden finder sted hos en tredje partiforening, der ikke deltager, i stemningsfulde rammer på en gammel præstegård. Bryd-barrieren-bingo Der laves en bingo -plade hvor der i felterne f.eks. står elsker jazz, har ingen blindtarm, kører mountainbike og andre ting. Deltagerne går rundt mellem hinanden og forsøger at finde personer i gruppen, som har et af de karakteristika der står på pladen. Den der først har pladen fyldt med navne har vundet. Stem med fødderne Efter et inspirationsoplæg af partiets kampagnekonsulent frembringer en brainstorm i små grupper en række vigtige emner for den kommende valgkamp. Emnerne skrives på plancher, der hænges på væggene. Deltagerne stiller sig ved den planche de vil give første prioritet. Afstemningsresultatet noteres. Derefter flytter deltagerne sig til anden prioritet. Også det resultat noteres. Og endelig flytter man sig til tredje prioritet. Resultatet af afstemningen bliver brugt til planlægning af valgkampen i de to partiforeninger. Vær særligt opmærksom på At tjekke muligheden for at hænge plancher på væggene og husk planche-papir og tape, tegnestifter eller elefantsnot. At give rigeligt tid til at stemme med fødderne. Snakken mellem deltagerne undervejs er vigtig. At prioritere annoncering for at få deltagertallet op. At finde et tilgængeligt sted eller evt. arrangere transport. Man kan også Lave en styret brainstorm i de små grupper. F.eks. ved at bede grupperne skrive idéer på papirsduge på bordene. Efter noget tid bytter grupperne borde og videreudvikler de ideer der står på dugen. Efter endnu lidt tid byttes igen. Denne gang slettes de dårligste idéer og de bedste prioriteres indbyrdes eller kan indgå i en stem-med-fødderne-prioritering. Bytte kommune, sådan at man kommer med inspiration til hinandens valgkamp i de to partiforeninger. sfof 6

11 Hvad er venstrefløjens projekt? Denne begivenhed handler om at få lidt luft under vingerne på et traditionelt debatarrangement med tre oplægsholdere og 20 mødedeltagere. Til formålet bruges tre edutainment-værktøjer: Scenografi Oplægsholderne sidder i traditionelt panel: på række bag et bord, sammen med ordstyreren. Deltagernes stole stilles i halvcirkler i rækker, således at man også kan se hinanden. Sangoplæg Der startes med en sang fra den røde sangskat og synges jævnligt gennem begivenhedens forløb. En god sangstemme synger for, for at sikre at sangen gjalder og klinger. Sangteksterne er i sig selv med til at besvare overskriftens spørgsmål og supplerer oplægsholdernes input. Vær særligt opmærksom på God skiltning især hvis det er svært at finde lokalet. Lokale og indretning i øvrigt. Skal det være seriøst og højtideligt eller skal det være mere sprælsk? At det er oplægsholderne, der bærer arrangementet. Det er ikke nok at de er kloge. De skal også være interessante at høre på. Postkort Der uddeles postkort ved indgangen. Efter den første sang bedes deltagerne om med få ord om at skrive hvad socialisme er. Kortene samles ind i den første pause. Som afbrud i forløbet efter pausen læses nogle af postkortene op. Venstrefløjen Man kan også Starte med at præsentere sig ved at gå rundt mellem hinanden og bytte navne: Første gang man hilser på én siger man sit eget navn. Det navn man hører præsenterer man sig med overfor den næste. Og så fremdeles til man hører sit eget navn og derfor går ud af legen. Det letter stemningen og øger trygheden hos deltagerne. Bryde begivenheden op ved at lave kort summesnak i små grupper med 2-3 deltagere, evt. med deltagelse af oplægsholdere. Det aktiverer deltagerne og skaber mere dialog mellem oplægsholdere og deltagere. Scenografien kan gøres mere utraditionel ved at bruge boksering med oplægsholderne i ringhjørnerne deltagere på fire langsider. Se eksempel side 4. Bruge postkort-input efterfølgende som inspiration. Eller i stedet bruge værktøjet til sidst som en måde at lade deltagerne konkludere eller evaluere. 7 sfof

12 På Holbæk Havn Denne begivenhed er en debat der også handler om at opleve, lytte og se. Det handler om nyt, dyrt boligbyggeri, om bådelauget og den gamle havn og det handler om skibet Emma og en kop kaffe. Det centrale i begivenheden er Holbæk Havn. Debatten foregår derfor både til lands og til vands. Til formålet bruges to edutainment-værktøjer: Walk n talk Der holdes et gående oplæg gennem de aktuelle områder: bådelaugets område, gennem et nybygget dyrt boligbyggeri langs havnen og gennem det gamle havneområde. To oplægsholdere afløser hinanden. Den ene er formand for lauget, den anden er formand for en forening til bevarelse af den gamle havn. Begge oplægsholdere ønsker altså at bevare den gamle havn og er kritiske overfor nybyggeriet. On-location fra to sider Selve debatten holdes på skibet Emma, hvor deltagerne får varmen og en kop kaffe, samtidig med at de nu får havnen at se fra søsiden. Til at sætte debatten i gang er der inviteret en repræsentant for nybyggeriet. Både walk n talk og on-location gør debatten konkret. Vær særligt opmærksom på Sceneskiftet mellem gåturen på havnen og sejlturen. Det kræver lidt ekstra at få debatten ordentligt i gang ude på skibet. At turen vil blive lang, næsten uanset hvordan den arrangeres. Sørg derfor for pauser og forplejning og overvej målgruppe og tidspunkt nøje. At styre debatten på en god måde, så alle trods uenigheder føler sig godt tilpas. Få rundet debatten godt af. At tænke over om der skal komme noget konkret ud af begivenheden, eller det er oplevelsen og debatten i sig selv, der er formålet. Man kan også Slutte af med skipperlabskovs på en havneknejpe. Nøjes med en kort version: sejlturen hvor alle oplæg og debatten kan holdes. sfof 8

13 Running intro Deltagerne bringes i bevægelse. De skal finde og opsøge oplægsholderne fremfor passivt at få oplægsholderne bragt til sig. Hele byen gøres til et læringsrum. Til formålet bruges fire edutainment-værktøjer: Byen som læringsrum Formålet er at give en introduktion til SF i København det røde København. At bruge hele byen som læringsrum giver en oplevelse af at politik er relevant alle steder. Deltagerne bevæger sig gennem byen på cykel fra sted til sted: Fristaden Christiania, det boligsociale arbejde i Rabarberlandet på Nørrebro, Christiansborg og Københavns Rådhus. Hvert sted er der en oplægsholder. Orienteringsløb Find din oplægsholder! Deltagerne inddeles i hold og får udleveret hver sin rute med indlagte poster (oplægsholdere), opgaver og små events. På cykelturen er der masser af tid til at snakke sammen og oplevelser at snakke om. Champagne og aktivistfest Inden afgang til middag og aktivistfest, hvor de nye medlemmer kan få kontakter med andre aktive medlemmer, er der afrunding af arrangementet med et glas champagne. Champagne er måske ikke et edutainment-værktøj, og så alligevel: det er overraskende og det signalerer med sin kostbarhed i denne sammenhæng, at deltagerne er noget særligt værdifuldt: de er nye medlemmer af SF. Post-it-evaluering Alle deltagerne bliver bedt om at skrive 3 gode ting på en grøn seddel og 3 dårlige på en rød og sætte dem op på en væg. Det er en god måde at få alles mening på kort tid. Man kan også Starte med bryd-barrieren-bingo som introduktionsleg. Se eksempel side 6. Slutte med en quiz med spørgsmål fra turen. Vær særligt opmærksom på At begivenheden tager tid, næsten uanset hvordan den planlægges. Tænk derfor over målgruppe og tidspunkt. At det er godt med forplejning undervejs. Aftal med oplægsholderne om der f.eks. skal være kaffe og kage. Og bed deltagerne om at tage madpakke med. At deltagerne formentlig er interesseret i at bruge meget tid på posterne og mindre på at køre på cykel. 9 sfof

14 Priser SFOF kan tilbyde det meste inden for politiske events og edutainment: fra idéer og rådgivning til gennemførelse af totalarrangementer, og vi samarbejder gerne med andre om begivenhederne. Vores eneste begrænsning er tid, fordi SFOF bygger på frivillig og engageret arbejdskraft, som efterspørges mange steder. Derfor kan vi desværre ikke nå alt det vi gerne vil! Kontakt os alligevel med en opgave, et ønske, en idé eller andet. Betalingen kan falde i form af kolde kontanter (dem er vi glade for!) eller i form af en modydelse eller givtigt samarbejde. Se prisliste nedenfor. Pengepriser Mod et rimeligt honorar, der blot skal dække SFOFs omkostninger, tilbydes følgende: Idéer til edutainment, dvs. oplevelsesbaserede møder, debatter, konferencer, o.lign. Rådgivning: telefonrådgivning og face-to-face rådgivning Fælles idéudviklingsmøder Udvikling af specialdesignede eventkoncepter Styring: ordstyring, processtyring o.lign. Totalentreprise: gennemførelse af hele arrangementer, begivenheder, events og andre edutainmentarrangementer Magic Meeting Box med utraditionelle rekvisitter og idéer til møder mv. udarbejdet af Bo Krüger for Teknologisk Institut. Kontakt SFOF og få oplysning om prisen på: eller sfof.dk. Noget for noget SFOF tager også mod andet end penge. Det kan være arbejdskraft som frivillig, særlige kompetencer eller erfaring, gode kontakter til ressourcepersoner eller kendisser, mulighed for at trække på fonde eller andre finansieringskilder, materialer og andre ressourcer som f.eks. transportmuligheder eller annonceringsmuligheder. Strategisk samarbejde: SFOF ønsker at indgå strategisk samarbejde med organisationer, virksomheder, foreninger, o.lign., som har værdier i overensstemmelse med SFOF. Formålet med samarbejdet er at udvikle vores aktiviteter ved hjælp af fælles ressourcer, så begivenhederne bliver større, flere og bedre. Tanken er at slå pjalterne sammen i fælles arrangementer. Måske kan I stille med en grafiker, en varevogn og stor hal, og SFOF kan stille med en foredragsholder, 10 aktivister og en tekstforfatter, eller? Aktivist-timer: Som frivillig i SFOF enten i bestyrelsen eller i aktivistnetværket får du adgang til de ressourcer og kompetencer SFOF råder over. Ring til SFOF og få en snak om mulighederne for at lave aftaler om noget-for-noget betaling, for at blive strategisk samarbejdspartner eller blive frivillig aktivist på: eller sfof.dk. sfof 10

15 Henvisninger og inspiration: Bo Krüger, inspirator på Snoghøj»Mødeledelse«, Børsens Forlag, Rebekka Knudsen, inspirator på Snoghøj Formand for SFOF: Mimo Antabi, inspirator på Snoghøj Center for Kunst og Videnskab på Syddansk Universitet: centre/ckv.aspx Nini Jetsmark, inspirator på Snoghøj Kogebog for Det gode møde, Dansk Folkeoplysnings Samråd, 2006 Dansk Folkeoplysnings Samråd: Wikipedia om edutainment-teorier 11sfof

16 Socialistisk Folkeoplysningsforbund sfof

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Der er mange myter om erhvervsuddannelser blandt unge i folkeskolens afgangsklasser, der skal til at vælge uddannelse. Myter, der påvirker de unges uddannelsesvalg og derved

Læs mere

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation.

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation. REFERAT Bestyrelsesmøde 5 / workshop Dato: 10.03.2009 Sted: Schleppegrellsgade 2, 1. Tv. Tid: 19.00 Tilstede: Klaus E. Jørgensen (KEJ), Ida K. F. Tinning (IKFT), Marianne Filtenborg (MF), Karin Elkjær

Læs mere

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det:

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det: SFU 2013-14 0 INDHOLD: 1. Hvorfor dette hæfte 2. Basisoplæg ideologi, politik og redskaber 3. Praktiske mødeaktiviteter I selv kan stå for 4. Sjove eftermøde-aktiviteter 1. HVORFOR DETTE HÆFTE? I dette

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

teknikker til videndeling & networking

teknikker til videndeling & networking teknikker til videndeling & networking et succesfuldt netværksmøde... er et faciliteret netværksmøde I Danmark har vi ikke kultur for at kaste os ud i at tale med fremmede, så selvom mødedeltagere bekræfter

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost

Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost Med Døden til Middag Med Døden til Kaffe Med Døden til Frokost Kom tabuet om døden til livs Danmark Spiser Sammen i uge 17 I sidste uge af april spiser hele Danmark sammen for at bekæmpe ensomhed. Danmark

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

ALLES VELFÆRD VORES KAMP

ALLES VELFÆRD VORES KAMP ALLES VELFÆRD VORES KAMP Få idéer til lokale aktiviteter, som du kan planlægge sammen med dine kolleger. ALLES VELFÆRD VORES KAMP Kampen for at nå vores mål ved overenskomstforhandlingerne er vigtig. Og

Læs mere

Drejebog for Lederkonference i BØSK

Drejebog for Lederkonference i BØSK Børn og Skole Dato: Februar 2017 Sagsnr.: 17/3832 Sagsbehandler: Charlotte Junggreen Have Direkte tlf.: 7376 7858 E-m ail: acha@aabenraa.dk Drejebog for Lederkonference i BØSK Dag 1 Torsdag den 6. april

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Formålet med opgaven var at komme frem til, hvad en god klub kan være og samtidig få ord på hvad der definerer en god klub.

Formålet med opgaven var at komme frem til, hvad en god klub kan være og samtidig få ord på hvad der definerer en god klub. REFERAT WORKSHOP VÆRDIER OG FREMTID Af Peter Meyer Frandsen VIBY TAEKWONDO KLUB, 26. OKTOBER 2014, 12.00-16.00 Emne: Værdier og fremtid i Viby Taekwondo Klub Deltagere: Emil Knudsen, Erik Lemcke, Jane

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om udstilling til trykt program 5 Om logistik og indretning

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Introduktion - Modul 2

Introduktion - Modul 2 Introduktion - er det andet forløb af 4 og er i materialet sat til to dage. handler om at få nye ideer, at drømme om hvad der er muligt og blive klogere på kreativitet og hvordan man kan tænke nye tanker.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde.

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde. Notatark Sagsnr. 27.35.00-P05-1-13 Sagsbehandler Kim B. Rosenkilde marts.2013 Temadag fremtidens seniorområde. Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

DANMARKS STØRSTE POLITISKE SAMTALE

DANMARKS STØRSTE POLITISKE SAMTALE DANMARKS STØRSTE POLITISKE SAMTALE Socialdemokratiet skal have nyt principprogram. Derfor indleder vi nu Danmarks største politiske samtale, og den starter i jeres partiforening. Her kan I læse mere om,

Læs mere

Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil

Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil Forskningens Døgn 2016 - Forslag til åbent hus-arrangmenter på universiteterne Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil Videnskabscafé En videnskabscafe er sat op som en hyggelig aften med gode venner.

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Sebbersund, den 4/8 2014 Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Skalcentret, Skalhuse 5, 9240 Nibe Dagsorden: 1. Valg af referent og ordstyrer Orienteringspunkter (ultrakort): 2. Placering

Læs mere

BILAG A. Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12)

BILAG A. Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12) BILAG A Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12) Udsagn A: Sofie (23) og Ida (20) Interviewer: Kan I sige hvad I hedder og hvor gamle I er? Sofie: Jeg hedder Sofie og er 22 Ida: Jeg hedder Ida

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Velkommen Præproduktion

Velkommen Præproduktion Odense Filmværksted Velkommen Du kan låne lokaler til møder, casting og lign. book i god tid Vi har et depositum: 300 kr. kontant ved lån af nøgle og 500 kr. kontant ved lån af udstyr Du må gerne benytte

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Formidling af trafikplanforslag

Formidling af trafikplanforslag Bilag 11 Formidling af trafikplanforslag Beskrivelse af strategi, proces og værktøjer i forbindelse med offentlighedsfasen Kragelund Kommunikation A/S 1. Indledning Dette notat beskriver offentlighedsfasen

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

tag ordet i din magt!

tag ordet i din magt! Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2009 tag ordet i din magt! 3 intensive moduler med personlig rådgivning og nye værktøjer til din retorik som leder. Begrænset deltagerantal sikrer, at forløbet bliver

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb //Læringsteams Uge 38-43 Læringspakke 1 Modul 1.1 Kære Læringsteam På de følgende sider vil du finde materiale, der kan være til hjælp og inspiration, når du skal tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Titel: Formål: Projektbeskrivelse:

Titel: Formål: Projektbeskrivelse: Titel: Ungebyråd. Formål: Ungebyrådet har til formål at tilbyde de unge i Esbjerg Kommune et organ, hvor de kan få medindflydelse på politiske beslutningsprocesser, der vedrører de unge selv. Samtidig

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Håndværkerne -1 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 2 Håndværkerne - 2 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 3 Hvad var det

Læs mere

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris I Jesus fodspor -2 Jesus betaler en pris Mål: At børnene ønsker at følge Jesus, også når det betyder, at det koster noget. Tekst: Mat. 8, 18-22. (Jesus underviser dem, der vil følge ham). Visualisering:

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

Herefter skal de enkelte klasser stille med 2-6 unge, der ønsker at deltage i debatturneringen den 12. april.

Herefter skal de enkelte klasser stille med 2-6 unge, der ønsker at deltage i debatturneringen den 12. april. Vi forestiller os, at vores arrangement starter i de deltagende klasser på første årgang af ungdomsuddannelserne (KG, KHS, HTX & KPR). Her skal hver klasse have to modulers forberedende undervisning herunder

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Gospel (fra 5.kl.): Hallelujah and lift your hands! Vi fylder luften med ægte gospelstemning og synger taget af huset!

Gospel (fra 5.kl.): Hallelujah and lift your hands! Vi fylder luften med ægte gospelstemning og synger taget af huset! DRAMU-weekend Velkommen på DRAMU-Weekend! Alle enheder er velkomne på denne weekend, der står i musikken og teatrets tegn! Måske mangler flokken lige noget for at kunne tage musiker eller skuespillermærket,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning REFERAT Arbejdsmøde for gårdlaug Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 1 - Brorsonsvej 13-35 Vidji Ingrid Lange Benthe Jørgensen Peter Madsen - afbud 2 -

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Anderledes Mødeoplevelser - en videreudvikling af Meetovator uddannelsen

Anderledes Mødeoplevelser - en videreudvikling af Meetovator uddannelsen Vidste du, at 2 ud af 3 virksomheder efterlyser det interaktive, lærende møde? Kunderne er trætte af traditionelle møder og søger med lys og lygte efter nye måder at gennemføre deres møder, konferencer

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker

1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker 1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker INTRODUKTION Ladies First er et iværksætter- og karrierenetværk for ambitiøse og engagerede kvinder. Gennem netværksmøder,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere