Referat af møde i UDDU 2. dec /5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec Pt.hotel Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense"

Transkript

1 Referat af møde i UDDU 2. dec /5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev konstituering af UDDU Det blev diskuteret om der er behov for faste ansvarsområder for de enkelte medlemmer i UDDU. Der vurderes ikke at være behov for egentlige ansvarsområder, men vi tager opgaverne ad hoc og fordeler ansvaret. Det skal præciseres hvornår medlemmerne er på valg, så hjemmesiden kan opdateres. TL 2012 (Kan ikke genvælges?) 2013 UEMS, EBOT repræsentant. (Kan ikke genvælges?) MB? (Genvalg?) NB 2014 ABC 2012 (Kan ikke genvælges) 3.0 Godkendelse af referat fra UDDU-møde Referatet er endnu ikke færdigt. Vil blive godkendt til næste møde. 4.0 Speciallægeeksamen Behovet for speciallægeeksamen blev diskuteret. I UEMS/EBOT landene er det kun Norge og Danmark, der ikke har en eller anden for for eksamen. Med øget samarbejde i EU er der behov for at arbejdskraften skal have fri bevægelse. Det kræver harmonisering af uddannelsen. EBOT-eksamen er etableret, men bruges primært af lande uden for regionen. Ved at være proaktive, får vi selv større indflydelse på udformningen af eksamen. Der er bred enighed om at vi skal arbejde mod at der indføres frivillig eksamen i forbindelse med speciallægeeksamen og vil præsentere det på fællesmødet 12. januar 2012 og på Uddannelsesdagen NB anfører at eksamen ikke blot skal være en ekstra ting, der øger arbejdsbyrden. Det skal integreres i uddannelsen og der skal være tid til fordybelse og god supervision supervisor skal også kunne det de superviserer i! Hvilket der er bred enighed om. 5.0 Uddannelsesdag 11. maj 2012 ABC,

2 Referat af møde i UDDU 2. dec /5 Vi fastholder at afholde Uddannelsesdagen i samarbejde med YODA. Det vil øge deltagelse af yngre ortopæder betragteligt og forhåbentlig også gøre det mere attraktivt for UAO. Uddannelsesdagen prioriteres højt af DOS og det er vigtigt at vi skaber en succes. Deltagelse skal derfor være gratis for alle. Dato bliver 11. maj Fastsættelse af emner. Fælles formiddag med yngre ortopæder, eftermiddag adskilt med emner primært rettet mod UAO og mod yngre ortopædkirurger. Formiddag: Eksamen. Indledning ved evt. med testspørgsmål fra amerikansk test. Oplæg ved Peder Charles om læring og eksamen (20-30 min) Oplæg ved Hanne Hedin fra Sverige om de svenske erfaringer med eksamen (20-30 min) Herefter spørgsmål og diskussion Læring i arbejdstid eller fritid. Oplæg fra overlægerne ved Martin Lind med focus på behovet for læring og at det også må ske i fritiden. Oplæg ved Simon Serbian fra YL med focus på at læring skal indgå i arbejdstiden og så må arbejdet indrettes efter dette. 15 min til hvert oplæg og god tid til diskussion. Frokost Efter frokost skal der være 3 workshops, som de uddannelsesgivende roterer imellem, så vi får delt deltagerne op i mindre grupper, så der bliver bedre diskussion. Hvis der bliver et lavt deltagerantal, må vi lave det som fællesseancer. YODA arrangerer 2 spor for yngre ortopæder. YODA vil komme med program senere. Workshops 1. FASE IV hvordan og hvorfor 2. Simulatorkirurgi muligheder ved Claus Ol Hansen 3. Målbeskrivelse, hvordan implementeres og bruges den bedst. Annoncering og tilmelding af uddanelsesgivende læger NB vil lave opdateret plakat og få den på ortopaedi.dk og rundsendt til UAO via s mailingliste. Tilmeldinger til NB. DEADLINE inden jul.

3 Referat af møde i UDDU 2. dec /5 Annoncering til YODA Placering: har kontkatet eventbureau i Region Syd. Fredericia Messe Center 360 kr. pr. person. Gode faciliteter til kursus, men ikke egen overnatning. Hotel lige over for. Hotel Severin ved nye Lillebæltsbro plus grupperum til Comwell og Dansk Folkeferie er noget dyrere. Vi laver yderligere research og finder en løsning i løbet af december. YODA har engageret sig med firmaer som sponsorer og disse bør ikke være tilstede om fredagen , da det her er DOS, der er ansvarlig. 6.0 FASE IV De fleste tilrettede FASE IV beskrivelser er sendt tilbage til fagområderne mhp. tilretning. Vi venter på tilbagemelding fra fagområderne. Vi forventer at de accepterer tilretningen. Når tilbagemeldingerne kommer må videre sagsbehandling ske pr. mail. Det skulle ikke være nødvendigt at mødes inden fællesmødet 12. januar, men vi må tage den sidste diskussion om evt. afgrænsning der. Diskussionen om behov tidsbegræsede stillinger må tages på et senere tidspunkt. Endelig grafisk opsætning af FASE-IV målbeskrivelserne må foretages af Gitte Eggers. 7.0 Nyt om simulatortræning Møde i gruppen 19. december. Claus Ol Hansen, Thomas Lind, Simulationsenheden i Hillerød. 8.0 Inspektorordning Aktuelle aktive inspektorer Region Øst Senior: 6 Junior: 3 Region Syd Senior: 7 Junior: 3 Region Nord Senior: 7 Junior: 3 Ingen grund til ændring. 9.0 Henvendelse fra 2 HU-læger vedr. accelereret HU-forløb Kan det være rimeligt, at man kun kan få godskrevet 1 måneds ansættelse til at dække de øvrige 6 lægeroller, mens resten af tiden anvendes til den medicinske ekspertrolle. TL MB MB,

4 Referat af møde i UDDU 2. dec /5 I UDDU finder vi det ikke hensigtsmæssigt at der er så ensidig fokus på expertrollen, men øvrige lægeroller bør tilgodeses i højere grad. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at man kun kan få godskrevet 1 måned for at styrke disse roller. Meritvurdering skal revurderes og TL vil tage det op i det specialespecifikke råd. Der har været rettet henvendelse omkring muligheden af at ansætte en HU-læge som afdelingslæge inden speciallægeanerkendelse. Det vurderes at en afdelingslæge stilling er en fast stilling, som ikke er en uddannelsesstilling. Man kan derfor ikke bestride denne før man har fået speciallægeanerkendelse. Der er dog ikke noget til hinder for, at man kan passe afdelingslægefunktioner så længe man opfylder kompetencerne i de øvrige roller Evaluering af DOS årsmødet. Det er i bestyrelsen vurderet at kongresforholdene i København er betydeligt bedre end andre steder, og at DOSmødet 2012 derfor også afholdes i København. Spørgeskema udsendt til deltagerne om tilfredshed med DOSårsmådet Der har været utrolig tilfredshed blandt deltagerne. Det konkluderes at få deltager om tirsdagen og at mange skriver, at det er svært at få fri fra afdelingen i 4 dage. Der arbejdes derfor hen mod et 3-dages møde. Tirsdagens symposium flyttes til torsdag formiddag, således at der kører to sideløbende symposier. Det ekstra valgfri synmposium kunne ligge sideløbende med en videnskabelige session, men måske 2 symposier er nok. Endelig afklaring i samarbejde med fagområderne til mødet på Sixtus. Workshop for Yngre kunne med fordel lægges onsdag aften. Vi vil arbejde for denne løsning ved næste DOS-møde Fællesmøde med fagområderne Sixtus Vi har fire punkter på dagsordenen. FASE IV Præsentation af det arbejde, der er udført. Forhåbentlig har alle fagområder meldt tilbage. Evt. uoverensstemmelser og afgrænsninger mellem fagområderne må diskuteres Specialisteksamen. Uddannelsesdagen

5 Referat af møde i UDDU 2. dec /5 Fremtidig mødestruktur på DOS-mødet. ABC må melde forfald til fællesmødet 12. januar, da han er bortrejst 12.0 Nyt fra hovedkursusleder Der kan være problemer med at fordele kurserne, da der ikke er muligt at se hvor kursisterne er ansat. Det betyder at alle kursisterne fra en afdeling, skal på det samme kursus, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det har dog kunnet løses ind til videre. PWK 13.0 EVT. Henrik Palm har kontaktet ABC for at gøre opmærksom på at den nye betænkning for speciallægeuddanelsen fastholder at forskningsmodulet kun skal være på 20 dage, og at man ikke kan få godskrevet yderligere. Da det tidligere har være vurderet at der burde være 3 måneders forskertræning opfordres UDDU til at gøre indsigelse. HP vil foretage skriftlig henvendelse til UDDU om dette. U-portalen. 1. reservelæge Rasmus Nielsen på Gentofte Hospital arbejder med en ide omkring digital kompetencestyring. Programmet skal bruges i dagligdagen til at styre og evaluere uddannelsen løbende. YODA har taget ideen op og vil forsøge at komme med en konkret model. Der kan blive behov for startkapital til at lave en demomodel. Hvis YODA kan komme med et konkret udkast til hvad programmet skal kunne, hvordan det skal fungere og hvilke ressourcer det kræver, kan de skrive en ansøgning til DOS bestyrelse med anmodning om støttekroner til at komme i gang. YODA vil arbejde videre og komme med et konkret forslag. Ville være relevant at præsentere på Uddannelsesdagen.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen

Forsidebilledet er en kollage fra YODAs forårsmøde. Fotograf Dennis Hallager Nielsen Årsrapport 2013-2014 Årsrapport 2013-2014 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Christen Ravn Møllehøjvej 113 5792 Årslev CVR: 34771979 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere