3 ÅR MED KUNSTGREB Hvidbog Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.kunstgreb.dk 3 ÅR MED KUNSTGREB Hvidbog Februar 2012"

Transkript

1 3 ÅR MED KUNSTGREB Hvidbog Februar 2012

2 Skribent: Lone Nyhuus (dj) med bidrag og input fra Kunstgrebs ansatte og partnere Grafisk tilrettelæggelse og illustration: Lykke Mitchell Korrektur: Lone Østerlind Tryk: Chronografisk Kunstgreb og skribenten Med det formål at fortælle om Kunstgreb, gøre status over opnåede erfaringer for at kunne sætte fremtidige mål, er hvidbogen udarbejdet februar Hvidbogen præsenteres som en del af konferencen 23. februar 2012 arrangeret af Kunstgreb og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Konferencens overordnede emne er, hvordan kunstneriske og kreative kompetencer skaber innovation, vækst og liv i virksomhederne. Kunstgreb sekretariatet: Enghavevej 40, København V Tel: OM KUNSTGREB 2 KUNST SKABER RESULTATER 4 VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDSCASE 1 9 VIRKSOMHEDSCASE 2 10 KUNST HAR KOMPETENCER 12 UDDANNELSEN OG METODERNE OM KU-MODELLEN 14 KUNST KAN FORANDRE 18 HVORDAN INNOVATØR? 21 3 ÅR MED KUNSTGREB OG VIDERE FREM 25 SYV MOTORVEJE TIL VÆKST 26 INNOVATØRENS PRAKSIS MED KUNSTGREB

3 ÅR MED KUNSTGREB Hvidbog Februar 2012 Kunstnere kan noget. De kan skabe nye muligheder. De nye muligheder, som virksomhederne ofte søger. Med deres faglighed har innovatører fra Kunstgreb grebet ind i virksomhedernes dagligdag. Gennem deres praksis for indføling, en særlig parathed for at søge mellemmenneskelige relationer, har de banet nye veje for virksomhedernes ellers så effektive mennesker. Skabt rum til eftertanke og tøvet processer. En nødvendighed i innovationsprocesser og en forudsætning for at skabe kvalitet. Virksomhederne, og deres mennesker, er forandrede. Og har fået redskaber til at fortsætte denne forandring. Denne rapports mål er at fortælle hvordan.

4 OM KUNSTGREB 02 PRISER September 2010 vandt Kunstgreb BEST COLLA- BORATION AWARD 2010, prisen blev givet af det transnationale projekt Creative City Challenge. November 2010 var det Nordisk netværk for voksnes læring og Nationalt center for Kompetenceudvikling, der hædrede Kunstgreb med en førstepris for projektets succes med at skabe innovation i krydsfeltet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer og foreningsliv. Kunstgreb kobler virksomheders behov for innovation med kunstnernes kreativitet. Derved skabes vækst og udvikling. Kunstgreb er et rum til udvikling af metoder, hvor kunstnerisk og æstetisk praksis drages ind i organisationer. Det fremmer innovationen. Kunstgreb videreu danner professionelle kunstnere til at bruge deres kreative og skabende kompetencer i virksomheder. Det giver nye beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne. Kunstgreb-projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og har løbet fra oktober 2009 til februar Fra januar 2010 til november 2011 har Kunstgreb gennemført tre komplette uddannelsesforløb. 100 kunstnere fra alle kunstarter har fået grundlæggende viden om virksomheder og innovation. 60 af dem har videreuddannet sig inden for proces- og produktinnovation. Kunstgreb er et partnerskab mellem Dansk Artist Forbund og Wischmann Innovation. CBS (Center for Kunst og Lederskab) er partner med et særligt fokus gennem et ph.d.-studium. 38 af dem har færdiggjort uddannelsen. 52 danske virksomheder har deltaget. 25 private og 37 offentlige.

5 OM KUNSTGREB KUNSTGREB FORKLARER Et innovativt projekt starter, selvfølgelig, med en stor vision om at forandre verden. Kunstgrebs afsæt er et ønske om, at kunstnere og virksomheder for alvor opdager og afprøver hinanden. Baggrunden er en vision om, at en bro mellem erhvervslivet og kunstnere kan skabe innovation og udvikle et helt nyt arbejdsfelt. Begge dele til gavn for virksomheder, kunstnere, medarbejdere og samfundets udvikling som helhed. 03 Forudsætningen er, at professionelle kunstnere har unikke kompetencer inden for skabende processer, og at disse kompetencer matcher et behov for innovation i erhvervslivet. Det har været Kunstgrebs mål at afprøve mange forskellige, længerevarende typer samarbejder og lære både virksomheder og kunstnere at arbejde sammen.

6 KUNST SKABER RESULTATER VIRKSOMHEDERNE 04 KUNSTGREBS KONSULENTOPGAVER HAR FORDELT SIG PÅ FØLGENDE INDSATSOMRÅDER k Parathed, forberedelse og tid er forudsætningen for et vellykket Kunstgreb-forløb, når virksomheders behov for innovation kobles med kunstnernes kreativitet. Innovatøren fra Kunstgreb kan være med til at forløse det potentiale og de skjulte ressourcer, virksomheden og medarbejderne indeholder. Dette gøres gennem møder, workshops og specialdesignede processer, som kunstneren har lært på Kunstgreb-uddannelsen. Fra start til slut tager et projektforløb med Kunstgreb-uddannelsen 12 uger. I den periode får virksomheden knyttet en ekstern partner til sig: innovatøren fra Produkt og serviceudvikling 13 Brugerdrevet innovation 8 Effektivisering 6 Videndeling 3 Samarbejde på tværs 16 Markedsføring og branding 12 Identitet og værdier 4 Kunstgreb et menneske, som ud over sin erfaring fra et kunstnerisk felt også er uddannet og trænet som innovatør. I fremtiden vil længden af et projektforløb, dvs. de dage og uger, hvor innovatøren er til stede i virksomheden, variere fra opgave til opgave. Før en innovatør fra Kunstgreb kobles til virksomheden, er der en lang række forudsætninger, der skal være opfyldt. Virksomheden skal have et reelt og formuleret ønske om at udvikle sin organisation og sine medarbejdere. Virksomheden skal afsætte tid og medarbejdere til forløbet. Som en del af et kunstgreb-uddannelsesforløb skal tre-fire af virksomhedens medarbejdere tilsammen afsætte mindst 18 timer pr. uge over de 12 uger, som forløbet tager. Sammen med projektlederen planlægger innovatøren en proces, hvor projektdeltagerne føres gennem de ni sammenhængende rum i Kunstgrebs innovationsmodel, KU-modellen (se side 15).

7 I dele af innovationsprocessen kan en bredere kreds af medarbejdere, kunder og brugere også drages ind. Et forløb kan indeholde 1 til 10 workshops, diverse aktiviteter, udflugter og eventuelt internater. Forløbet afsluttes med en afprøvning af innovationsløsningerne og præsentation af resultaterne for virksomhedens beslutningstagere. Jo klarere virksomheden kan formulere sit ønskede udviklingsprojekt og ud fra dette bemande projektet jo bedre kan Kunstgreb matche virksomheden med den innovatør, der er bedst egnet til opgaven. Der matches efter: Kunstart Køn mand/kvinde Indstilling om personerne primært arbejder struktureret/ustruktureret Opgavens karakter. Kunstgreb-forløbene følges tæt af Kunstgrebs seniorkonsulenter. De coacher innovatøren. Det er med til at sikre processen kvalitet og effekt. Rent markedsmæssigt bevæger Kunstgreb sig i samme område som de mere traditionelle konsulentvirksomheder. Den store forskel er, at Kunstgreb-uddannede innovatører udfører dette arbejde på baggrund af deres erfaring med skabende processer og uddannelsens værktøjer. Der er mange måder at forstå Kunstgrebs praksis på. En af dem er et citat fra Aristoteles: Intet er i bevidstheden, som ikke først var i sanserne. Kunsten kan vække sanserne; den kan røre dig: Du får gåsehud eller trækker vejret anderledes. Ligesom kunstoplevelsen gør det, involverer kunstnerisk praksis ofte flere sanser samtidigt. Når kunstnerne gennem processerne arbejder bevidst med at åbne deltagernes sanser, skabes en motorvej ind til sindet. Når kroppen drages ind i læreprocessen, er det med til at sikre, at den nye viden og erfaring forankres hos den enkelte. Kommer til at ligge tættere rygmarven. VIRKSOMHEDERNE 05

8 06 VIRKSOMHEDERNE Effekter af Kunstgreb Produkteffekt Proceseffekt Organisationseffekt Når mange forskellige kompetencer kommer i spil på samme tid, spændes der et net ud under læringen. Det, som ikke høres, kan føles eller danses eller synges. Læring, hvor hele kroppen og hele mennesket er involveret, sidder bedre fast. Det har noget at sidde fast i. Kroppen. Med deres kunstneriske baggrund og deres Kunstgreb-uddannelse er innovatørerne med til at aktivere et bredere felt af medarbejdernes ressourcer, viden og kompetencer. Dermed frisættes nye og ukendte potentialer for forretningsskabelse og -udvikling. Efter kun tre år på banen er Kunstgrebs helt unikke kompetence nået ud til mange virksomheder heraf har 52 valgt at afsætte tid og ressourcer til at gennemføre et eller flere forløb med Kunstgreb. Kunstgreb har undersøgt, hvilken effekt disse forløb har haft. Der skelnes mellem to type effekter: Proces- og organisationseffekt: påvirkningen af de medarbejdere, der har deltaget i innovationsprojektet. Produkteffekten: effekten af det resultat, som projektet har ført frem til. For eksempel en ny eller ændret metode, ændrede rutiner i dagligdagen, et nyt servicetiltag. Ved projektets afslutning er produktet som oftest nået til en prototype og en plan. Effekten af produktet er derfor ofte endnu ikke fuldt realiseret. Når det gælder effekten af processerne, tegner der sig et klarere billede. På kort sigt har koblingen af innovatørens kunstneriske kompetencer, praktiske intuition og indfølingspraksis og læringen fra uddannelsen givet plads til en mere kreativ og mindre fastlåst tilgang til problemløsningerne. På den baggrund bliver det lettere at gennemføre og siden fastholde forandringer i virksomheden.

9 VIRKSOMHEDERNE 07 Produkteffekt Proceseffekt ORGANISATIONSeffekt

10 08 VIRKSOMHEDERNE På længere sigt bliver resultaterne af proces- og organisationseffekten endnu tydeligere. I én virksomhed er en værdiforankringsmodel blevet videreudviklet og bruges jævnligt, og 213 idéer, som blev udarbejdet som en del af forløbet med Kunstgreb, tages løbende op. En anden virksomhed stod over for store omrokeringer og flytninger af medarbejdere. Her har resultatet dels været en effektiv dataindsamling, dels en jævnligt tilbagevendende praksis med deling af viden. Frygten for at miste viden sammen med flytningen af de mange medarbejdere er vendt til en ny og mere effektiv praksis. Fastholdelse af den indhøstede viden har høj værdi for virksomheden. Kunstgrebs effektmåling og opsamlede erfaringer viser dog igen og igen som i alle andre organisationsprojekter at en helt grundlæggende forudsætning for en vellykket forankring af innovationsprojektet er opbakning fra ledelsen. Hvis ikke den er der, og hvis ikke den er til stede hele vejen rundt om projektet, vil de opnåede forandringer ikke fæstne sig i virksomheden. Virksomheden skal ville det. De virksomheder, som har været igennem et forløb med Kunstgreb, er ikke i tvivl. Veltilrettelagte og velgennemførte innovationsprocesser, hvor kunst er en aktiv medspiller, giver resultater. Den viden er endnu ikke nået ud til den store og brede offentlighed. For at få kontakt til nye potentielle samarbejdspartnere arrangerer Kunstgreb netværksmøder, ligesom de er til stede i relevante fora. Et samarbejde med Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) er også etableret. Som forskningsbaseret institution kan CKO fortælle, hvorfor der er store fordele ved at benytte kunstnere med deres skabende praksis til oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Kunstgreb viser, hvordan det gøres.

11 VIRKSOMHEDSCASE 1 VIRKSOMHEDERNE I efteråret 2010 var Henrik Billing (sanger og sangskriver) tilknyttet Skatteministeriets afdeling Innovation & Videndeling. SKAT stod over for en stor reduktion i medarbejderstaben. Det indebar en fare for, at en masse dyrebar viden også dybt specialiseret skulle gå tabt. Sammen med workshopdeltagerne fra SKAT udviklede Henrik Billing metaforen flyttekassen. Forestil dig en synliggjort vej eller sti igennem kasser med viden i stabler, på række, fra gulv til loft og væg til væg. Se og mærk under fødderne, at vi træder på låget af for længst afgåede skattemedarbejderes gamle kasser, og at der fra loftet hænger eller flyver fremtidens uåbnede kasser. Ukendte fremtidige skattemedarbejderes endnu ikke erhvervede viden. Løft et låg. Kig ind i kasserne. Hvad er der derinde? Kan du få øje på det hele? Er der viden, som du kan bruge? VI HAR LÆRT NOGET OM AT TURDE VÆRE I DET, FINDE ROEN, LADE SIG FØRE, BRINGE SIG SELV I SPIL OG IKKE VÆRE BANGE FOR AT GÅ OMVEJE I STEDET FOR AT TAGE DEN LIGE VEJ FRA PROBLEM TIL LØSNING. EFFEKTEN AF MØDET MED HENRIK VIL DERMED RÆKKE UD OVER SELVE PROJEKTET. Fra SKATs udtalelse til Henrik Billings projektrapport. 09

12 VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDSCASE 2 10 I efteråret 2010 gennemførte Lotte Munk (skuespiller) og Iben Claces (forfatter) et Kunstgreb-forløb hos Coloplast. Virksomheden producerer blandt andet stomiposer og katetre. Coloplast har en lang tradition for at inddrage slutbrugerne i produktudviklingen. Den tradition vil de gerne fastholde og udbygge. For at finde frem til hvordan man kunne inddrage brugerne i produktudviklingen, skrev medarbejderne digte, powerwritede og spillede rollespil. Et væld af nye idéer kom til verden. Efter at have været gennem en valideringsrunde er 50 af disse mange idéer nu samlet i et katalog. Dem arbejder Coloplast videre med. Processen blev også gjort meget synlig og tegnet ind på dette kort, Kongedømmet: VI ER GODE, MEN VI KAN ALLIGEVEL FORBEDRE OS. I HAR BIDRAGET MED NOGET, SOM VI IKKE HAR OG VED AT HOLDE FOKUS PÅ DET KREATIVE HAR I VAKT INTERESSE OG TÆNDT EN GNIST I FOLK, SOM HAR HAFT DEN EFFEKT, AT DE HAR SAGT: JEG VIL GERNE BIDRAGE. VI SKAL IKKE GØRE DET PÅ SAMME VANEAGTIGE MÅDE, SOM VI AL- TID GØR. Michael Holm Hansen, direktør, Front End Innovation MAN KAN SIGE TING TIL JER, FORDI I ER KUNSTNERE I HAR VÆRET MED TIL AT ÅBNE, JEG HAVDE FORVENTET NOGET MERE FLIPPET MED DE HER KUNSTNERE. Medarbejderne

13 KUNSTGREB FORKLARER Gevinster for virksomhederne I 2008, hvor udformningen af Kunstgreb for alvor tog fart, havde en række tidligere samarbejdsprojekter mellem kunstnere og virksomheder i ind- og udland samtidig peget på, at der potentielt er meget succesfulde gevinster at hente i denne type samarbejder, både for virksomheder og kunstnere. Erfaringerne fra disse projekter viste, at jo bedre kendskab parterne havde til hinanden forud for samarbejdet, jo bedre resultater var det muligt at opnå. Kunstgreb hviler på opfattelsen af innovation som skabelse af nye løsninger og ny professionel praksis, der skaber værdi gennem menneskene i organisationen. VIRKSOMHEDERNE 11 KUNSTGREBS VIRKSOMHEDSPROJEKTER k Kunstgrebs virksomhedsprojekter og innovationer viser gode resultater. Især på proces- og organisationsplanet er de med til at rykke virksomhederne og deres medarbejdere hen imod friere og dermed mere produktive arbejdsformer. Kunstgrebs virksomhedsprojekter bør støttes op af hele virksomheden også ledelsen. Hvis ikke det sker, udløser projekterne og processerne ikke deres fulde potentiale. Kunstgrebs virksomhedsprojekter har endnu større potentiale for at frisætte menneskers idéer i proces- og organisationsarbejde. I mange flere og mere forskelligartede virksomheder. Kunstgrebs virksomhedsprojekter er en del af det meget store og meget konkurrenceprægede marked for konsulentydelser. Som en relativt lille spiller på dette marked står Kunstgreb i fare for at drukne.

14 KUNST HAR KOMPETENCER UDDANNELSEN OG METODERNE 12 Gennem en Kunstgreb-uddannelse til innovatør bliver kunstneren, oven i sin kunstneriske erfaring og kunnen, klædt på til at lede processer i virksomheder og udvikle nye produkter, samarbejdsmønstre, kulturer i tæt samarbejde med medarbejderne. Uddannelsen er hands on og meget praktisk. En komplet Kunstgreb-uddannelse består af 3 moduler: Opstart: 4 uger. Efter de første 3 uger tages der stilling til, hvem der skal fortsætte i virksomhedsforløbets 20 pladser. Både ud fra kursisternes egne ønsker og ud fra en vurdering af deres kapacitet inden for dette helt specielle arbejdsfelt. Virksomhedsforløbet: kursusdel på 4 uger og innovationsprojekt i en virksomhed på 12 uger. JEG VIL LÆRE MINE BØRN MUSIK, FYSIK OG FILOSOFI, MEN ALLER- VIGTIGST ER MUSIKKEN, FOR I MUSIKKEN OG ALLE KUNSTARTERNE LIGGER SELVE NØGLEN TIL LÆRING. Platon Specialistforløbet: kursusdel på 1 uge og et virksomhedsprojekt på 12 uger. Forløbet afsluttes med en eksamen med karakter efter 12-skalaen.

15 UDDANNELSENS BYGGESTEN k Virksomhedsforståelse, herunder Leavitts organisationsmodel og interessentanalyse. Kommunikation, herunder at kunne opstille klare mål og kunne kommunikere med udgangspunkt i virksomheden og andre mennesker. Kommunikationsværktøjerne er udviklet ud fra NLP s teorisæt og terminologi. Procesfacilitering, herunder at sætte og styre arbejdsprocesser, som sikrer, at alle kommer i spil. Kursisten trænes med udgangspunkt i enkle procesværktøjer. Projektledelse, herunder at kunne faseopdele en plan og overskue de enkelte delaktiviteters afhængighed af hinanden. Ledelse gennem motivation. Kursisten trænes i projektværktøjer. Innovation, herunder at forløse andres potentiale og idérigdom og bringe mennesker i en tilstand, hvor man med hele kroppen reelt er åben for de nye impulser og forslag, man sammen udvikler. Innovatøren skal kunne skabe den tillid, som dette forudsætter. I alle processer skal innovatøren fra Kunstgreb tage udgangspunkt i sin egen kunst og bringe dens særkender og arbejdsmetoder i spil. Pædagogik og indlæringsniveauer Uddannelsen til innovatør bygger på dynamiske undervisningsmetoder, hvor teori og praksis går hånd i hånd. Kunstgreb arbejder med følgende fire indlæringsniveauer: Kende man ved, at den pågældende metode eksisterer, men man har ikke brugt den. Kunne man har anvendt metoden i begrænset omfang. Beherske man har udpræget erfaring med brugen af metoden. Instruere man har stor erfaring og har yderligere oplært andre i brugen af den pågældende metode. UDDANNELSEN OG METODERNE 13

16 OM KU-MODELLEN 14 Kunstgrebs innovationsmodel (KU-modellen) har højeste prioritet af alle uddannelsens værktøjer. Modellen er blevet til på baggrund af mange elementer og har været under konstant udvikling under alle tre Kunstgrebforløb. Den afspejler Kunstgrebs praksis i innovationsprojekter i virksomheder og organisationer. KU-modellen kan bruges på mange måder. Fra et møde på 1 time til en proces med 10 workshops over flere måneder. KU-modellen er lige velegnet til Kunstgrebs seks innovationsopdelinger: VI KOM VIRKELIG PÅ BØLGELÆNGDE MED HINANDEN, BÅDE VED DEN RO, DER VAR OMKRING SAMTALERNE, OG VED DEN KONTAKT, VI FIK GENNEM STILHEDEN. HAN (KUNSTGREB-INNOVATØREN) GAV OS EN OPLEVELSE, MAN SJÆLDENT FÅR I SIT LIV ELLER ARBEJDSLIV ( ). Fra Martin Gyllings rapport, udsagn fra en workshopdeltager. 1. Produktudvikling 2. Brugerdrevet innovation 3. Effektivisering 4. Videndeling 5. Samarbejde på tværs 6. Markedsføring og branding KU-modellen tager udgangspunkt i kunstens særlige sanselighed og den måde, kunstnere forholder sig æstetisk, utraditionelt og overraskende på til skabende processer. De kunstneriske metoder, der anvendes, og kunstnernes brug af farve, lyd, bevægelse m.v. stimulerer aktiviteterne i de forskellige rum. Herigennem tilføres processen en kunstnerisk dimension, som er med til at åbne deltagernes sind og mind set. Den understøtter og stimulerer således processen. Dermed også resultatet. Kunstgrebs erfaring er, at KU-modellen kan rigtig meget og har et meget stort potentiale som model og innovationsværktøj. Hver gang den er blevet tygget igennem af en flok kursister, og hver gang

17 1: MÅL-RUMMET Fastlægge hensigten 9: GENNEMFØRELSES-RUMMET Føre ud i livet og måle effekten KU-MODELLEN 2: VÆRDI-RUMMET Forstå værdierne 3: FRISÆTTELSES-RUMMET Respektere det, der er gøre sig fri 4: PAUSE-RUMMET Åbne op, blive parat NUET Det spirituelle 8: VISUALISERINGS-RUMMET Gøre synligt (for interessenter) og udvikle fra feedback 7: VALIDERINGS-RUMMET Vurdere idé-grupperingerne ud fra kriterier og vælge 6: STRUKTUR- OG KRITIKER-RUMMET Samle, sortere og gruppere idéer og udbygge dem gennem kritiske spørgsmål 5: IDÉ-RUMMET Skabe mangfoldighed af idéer der afspejler fremtiden og er fri af fortiden Som sangskriver og musiker kan Anders Holm Mortensen noget med en guitar: skabe stemninger og sætte en scene. Det brugte han i forbindelse med sit specia-listforløb hos Nokia: Jeg har det rigtigt godt i pause - og idé-rummet. Vi brugte blandt andet musikken til at forberede medarbejderne til et koncentreret arbejdsforløb: De kom ind i et rum. De måtte ikke tale til hinanden, og de skulle også lægge deres mobiltelefoner fra sig. Jeg sad og lavede lidt fingerspilsguitar, mens forfatteren, som jeg var ude på Nokia sammen med, læste digte op. Enkelte deltagere gik det meget tæt på. Der var mange, der blev meget berørte. Det åbnede op for nogle følelser. 15

18 16 KU-MODELLEN DET, SOM DENNE REJSEDAG GAV OS, VAR, AT VI FIK DET HER STORE SUS I MAVEN. VI FANDT, AT DER ER EN STØRRE FORTÆL- LING I DEN OPGAVE, SOM VI ELLERS PRØVER AT LØSE. DEN HAVDE VI LIGESOM IKKE FUNDET SELV. Fra Martin Gyllings rapport, udsagn fra en workshopdeltager. den er ude at arbejde i en organisation, bliver den yderligere forfinet, og dens mange facetter og dimensioner bliver perspektiveret. Fremadrettet bør disse erfaringer samles sammen og indgå i Kunstgrebs samlede pulje af viden om, hvad KU-modellen kan. Og hvad den kan bruges til. den bevarer sin oprindelige enkle grundform. Her vil både uddannede innovatører, tidligere deltagere i Kunstgreb-forløb og almindeligt nysgerrige kunne gå ind og få gavn og glæde af Kunstgrebs arbejde med at udvikle og udbygge, vende, dreje, måle og veje KU-modellen. En sådan platform vil være med til at forankre og udvikle Kunstgreb-miljøet som fælles metode og innovationskultur. Sideløbende bør det understreges, at det fulde udbytte af KU-modellen kun opstår, når processerne i dens 9 rum køres af en person, der både har den fulde træning i redskabet og bidrager med en kunstfaglig ballast. KU-modellen bør derfor præsenteres i en brugervenlig og visuelt indbydende elektronisk platform. På den måde kan flere virksomheder få fuld gavn af den. Den skal være enkel og klar i både indhold og struktur, og den skal kunne udbygges og udvikles løbende, samtidig med at Og at udkommet af processen selvfølgelig også afhænger af, hvilken kunstnerisk praksis innovatøren har med i sin rygsæk. Helt indlysende medbringer en danser kompetencer inden for det kinæstetiske, mens en forfatter kan tilbyde processer med udgangspunkt i ord.

19 KU-MODELLEN 17 HAN BRAGTE OS IND I ET FORLØB, HVOR VI SIMPELTHEN FIK ET STØRRE PERSPEKTIV ( ). MED DEN RO, HAN PRAKTISERER, RAM- MER HAN ET SYSTEM HOS OS, DER ELLERS KØRER I ET HØJT TEM- PO ET SYSTEM, DER HANDLER OM AT SPRINGE HASTIGT FRA PROBLEMSTILLING TIL LØSNING. HER TRÆKKER HAN OS NED I TEMPO, SÅ VI FÅR SANSNINGEN MED I SPIL. Fra Martin Gyllings rapport, udsagn fra en workshopdeltager.

20 KUNST KAN FORANDRE INNOVATØRENS PRAKSIS MED KUNSTGREB 18 I mødet mellem virksomhed og innovatør kommer innovatørens praktiske intuition i spil sammen med læringen fra uddannelse og de kunstneriske kompetencer. Det etablerer et effektfuldt møde mellem kunst og erhvervsliv. Mennesker er mange slags. Kunstnere er mange slags. Således også Kunstgrebs kunstnere. Når den enkelte kunstner søger Kunstgreb, er det i første omgang ud fra et ønske om at få tilført nye kompetencer og dermed også åbne andre og nye perspektiverende jobmuligheder. JEG HAR SET TING FRA HELT NYE VINKLER. DET AT KOMME IGENNEM SÅDAN EN PROCES HER, SOM SKAL ENDE I NOGET HELT KONKRET, MEN HVOR MAN IGENNEM PROCESSEN LAVER DE VILDE IDÉER, DE VILDE TANKER OG BRUGER HELE SIG SELV OGSÅ FYSISK DET HAR GIVET MIG ET HELT NYT PERSPEKTIV PÅ INNOVATION. Mona El-Sayed, neurobiolog, Københavns Universitet Kunstgreb finder kunstnerne dels gennem deres A-kasser, dels gennem deres netværk. Forudsætningen for at opnå støtte er, at man er berettiget til en jobplan. For de kursister, som er selvstændige erhvervsdrivende, kan kurset finansieres gennem VEU-godtgørelse. Kunstgreb har også haft enkelte kursister, som har valgt selv at betale deres uddannelse til innovatør. Ønsket om at få åbnet andre og nye job-

21 muligheder opfyldes til dels for de færdiguddannede Kunstgreb-innovatører. Derudover er det tydeligt, at nogle ca. en tredjedel desuden har kunnet bruge det, de lærte på uddannelsen, til at sælge mere af deres egen kunst eller til at arbejde på en anderledes måde. For eksempel fortæller en musiker, at hun via sine nye facilitator- og coachingkompetencer er blevet hurtigere til at skabe resultater som kapelmester. Andre nævner, at de blevet modigere og dermed er begyndt at kaste sig ud i nye projekter og skabe nye relationer bedre til at sige ja. Andre igen nævner, at de har udviklet nye koncepter, karakterer eller metoder inden for musik, teater og design. Kunstgreb ønsker at øge de færdiguddannede innovatørers muligheder for at tjene penge på deres nye færdigheder. KUNSTNEROVERBLIK Opstart hold 1 hold 2 hold 3 i alt på holdet i alt mænd kvinder uden for dagpengesyst i dagpengesystemet Kunstarter musik dans billed/design teater skribent formgivning Virksomhedsforløb antal kunstnere Specialistforløb antal kunstnere INNOVATØRENS PRAKSIS 19

22 20 INNOVATØRENS PRAKSIS ER DER PENGE I DET? Kunstgreb-innovatørernes indtjening efter endt uddannelse 50 % har udført honorerede opgaver som innovatører. Gennemsnitlig indtjening kr. 35 % har haft opgaver, hvor de var underleverandører til enten andre innovatører fra Kunstgreb eller andre konsulenthuse. 10 % har haft egentlige ansættelser i kortere eller længere tid. Mersalg af egen kunst Enkelte kan fortælle om mersalg af deres egen kunst på op til kr. Det mest almindelige er dog ca kr. Halvdelen har brugt uddannelsen til at udvikle deres egen kunst på en ny måde og skabt nye værker og kunstprodukter. De har i gennemsnit solgt for ca kr. De 38 færdiguddannede Kunstgreb-innovatører har forsigtigt anslået øget deres samlede indtjening med omkring 1 mio. kr. efter endt uddannelse. Knap halvdelen af denne indtjening kommer fra decideret innovationsarbejde. KUNSTGREB FORKLARER Kunstnere arbejder skabende og selvstændigt Kunstgreb hviler på opfattelsen af, at kunstneres kernekompetence er at igangsætte, være til stede i og omsætte skabende processer. Kompetencen til at skabe nyt er nødvendig for at udøve kunst, og ligeså er evnen til at prøve, fejle, gentage og øve, til det kunstneriske produkt er helt rigtigt. Samarbejde og selvstændighed er grundlæggende arbejdsvilkår for kunstnere. De har mange forskellige arbejdsgivere og skal tilpasse sig opdragsgiveren, som kan være alt fra et eventbureau til en privat kunde over teaterinstruktører eller produktionsselskaber. Deres konstant usikre situation på arbejdsmarkedet gør samtidig kunstnerne meget robuste og risikovillige. Dette gør dem til en unik gruppe på arbejdsmarkedet og baner vejen for, at de selv aktivt er med til at skabe en ny niche på arbejdsmarkedet, som ingen andre faggrupper matcher på samme måde.

23 HVORDAN INNOVATØR? Med kunsten som rygrad går innovatørerne fra Kunstgreb ind i virksomhederne; fylder dem og deres medarbejdere med det svangre nu, den fyldte venten og den tøvende proces. Kunstgreb-innovatørerne går forrest. Med deres indfølingspraksis, en særlig parathed for at søge mellemmenneskelige relationer, en rummelighed, som fordrer kollektiv tilstedeværelse med krop og sind. Fra april 2010 til januar 2011 fulgte ph.d.- studerende ved Center for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF) ved Copenhagen Business School (CBS) Martin Gylling en række Kunstgreb-studerendes praktikophold. Gennem en lang række observationer og interviews kunne han registrere, at noget af det, som får processer til at lykkes, er, når innovatøren fra Kunstgreb går foran i forberedelsen af forandringsprocessen. Innovatør i Martin Gyllings rapport Minder din måde at arbejde som innovatør om din måde at arbejde på som kunstner? Ja, nu du nævner det det har jeg ikke som sådan tænkt på før. For det, der skal til som musiker, ud over at øve sig på sit instrument, er, at man også spiller sammen med sit band. Det er en af forudsætningerne for at give koncerter eller gå i studiet og indspille og udgive en plade. En øvning af 5 timers varighed vil i mit orkester i hvert fald bestå af 2-3 timers snak og 2-3 timers spil. Ofte vægtet mere mod snak end spil. For jo flere ting vi har fået snakket om generelle problemer og hvordan går det derhjemme osv., jo mere klarhed vil der være i øvningen. Jo mere præcist og hurtigt kommer vi materialet igennem. Den indføling bringer folk til stede i det nu, der nu engang er. Det bringer også en forståelse for, hvor de Kunstgreb-innovatøren Er ærlig og ægte Har mod til at trække stikket ud Er bevidst om egne motivationsog inspirationskilder Kan vise, hvordan man arbejder med sin inspiration Kan praktisere og formidle den stemthed, der gør sig gældende under forskellige stadier i processen Kan rumme pausen, stilheden, før man kan høste reaktionen. 21

24 22 HVORDAN INNOVATØR? andre nu engang er, eller hvorfor de netop ikke er så meget til stede i deres spil. Eller også hvordan man kan hjælpe dem ind i den frihed, det er at spille sammen. Så kort fortalt så starter vores øvning altid med det, vi kalder at lyve og prale, small-talk i enormt lang tid, og når vi så går ind, så spiller vi. Det hænder, at vi kun spiller 1 time, selv om vi har været i studiet i 7. Men vi har fået indspillet enormt meget i den ene time. Processen minder om det at lave wok-mad forstået på den måde, at ved wok-mad er der lang tids forberedelse. At skære alle grøntsagerne i den rigtige facon osv., osv., osv., og så ned i wokken og så: tschhh Så er det færdigt meget hurtigt. Men den indledende praksis med indføling, det tager lang tid. Gælder det samme når du skal i spil med medarbejderne her i virksomheden? Ja, ellers kan jeg og den anden Kunstgreb-innovatør slet ikke komme i gang med nogen som helst proces Det handler om indfølingspraksis. At give sig tid til at stille en masse spørgsmål og tid til at komme ned i kroppen. Ting tager tid. Det tager tid at forberede den gode proces, det gode kunstværk, det gode produkt og den gode mad. KUNSTEN VIL, PROGNOSTICERER JEG, I NÆSTE ÅRHUNDREDE KOMME TIL AT SPILLE SAMME ROLLE I SAMFUNDET, SOM VIDENSKABEN HAR GJORT I DETTE ÅRHUNDREDE. Tor Nørretranders I Martin Gyllings rapport nævnte flere procesdeltagere også en særligt trænet kropslighed hos innovatøren. Den giver mulighed for at inddrage sanserne aktivt i arbejdet. En procesdeltager udtalte: Her trækker han os ned i tempo, så vi får

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om?

Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Klare resultater fra verdens største og danske forskningsprojekt i ledelsesadfærd og performance: Hvornår gør medarbejderne det, lederen beder om? Her er et par korte, klare og opsigtsvækkende resultater

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 - et kompetencegivende forløb om personlige kompetencer, roller, positioner og relationer i hverdagen

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere