Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling"

Transkript

1 KIEprojektet1 Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling Formulér et fælles mål fra starten Gør dig/gruppen formålet med den kreative session klar: Hvad er målet? Formulér evt. problemet i en positiv vending. Jo mere åbent spørgsmålet eller overskriften er, jo flere muligheder åbner det for. Eks. En forretningsidé, En ny hjemmeside etc. Introducér deltagerne til det kreative arbejde 1) Skab relationer: Hvis ikke gruppen kender hinanden er det vigtigt at bruge tid på at skabe gensidig tillid og relationer mellem deltagerne. Start med en hilsen for at bryde isen f.eks. Jeg hedder Mette, Jeg er god til at Lav evt. JA OG øvelsen, som også er god, som introduktion til hvordan, deltagerne skal samarbejde i Det kreative Rum. Kender deltagerne hinanden på forhånd, så brug alligevel bare 5 min. på en Energizer, der får deltagerne op at stå. Forklar, at det skærper opmærksomhed og kreativitet at bruge kroppen og det bare er for at komme lidt op i gear. Det gør ikke ondt! 2) Spilleregler: Før en kreativ session er det vigtigt som minimum at gøre alle gruppedeltagerne klart, hvad spillereglerne er under en kreativ session er. Introducér til Emma Gad som er en slags bordskik for at interagere i det kreative rum. Forklar, at det er vigtigt at der er nogle fælles spilleregler, fordi en kreativ session netop kan være kaotisk og meget krævende. Fortæl at kreativitet ofte genereres i et samspil af mange forskellige synsvinkler og kompetencer i grupper. Derfor er samarbejde og kommunikation det vigtigste fundament for kreativitet. Skriv reglerne på tavlen eller brug PPintroduktionen. (bilag)

2 KIEprojektet2 Emma Gad - Regler for Kreativt Samarbejde Acceptér alle ideer. Det er bare en leg. Sig Ja til (næsten) alt. Få de andre til at se godt ud. Dit succeskriterium er at de andre får gode idéer. Lav fejl og brug dem konstruktivt. Ok at melde sig ud, men man skal melde sig ind igen. Ingen pauser, men sceneskift ok. Adskil divergent og konvergent tænkning (chaosmind vs. structured mind) 3) Afliv myten om at kun nogle få udvalgte er kreative! Alle kan være med og alle kan lære det. 4) Fejl er godt! Det er vigtigt at deltagerne mærker, at det er ok at lave fejl. Forklar at det er ofte fejl, der ender i de meste geniale idéer. Lav en øvelse, hvor man kommer til at grine ad sig selv og hinanden, for at mærke, at alle er ude på dybt vand. F.eks. Zapp Bum Bang (se nedenfor). Materialer Post it. Sørg altid for at have masser af post it, min. 1 blok pr deltager. Tykke tusser, så man tydeligt kan se, hvad der bliver skrevet. Store stykker flipover-papir til bl.a. Firewheel og Kategorier. A3 papir til tegneøvelser + blyanter. Ur med tidtager. Billedkort. Dialoogle.com sælger nogle flotte billedkort, som er lavet specielt til undervisere. Vi har to sæt, der ligger i administrationen i I- huset. Adeo-kort (spillekort baseret på principper fra coaching og Appreciative Inquiry, værdi-ord og spørgsmål). Camilla og Maria Frøsig har Adeo-kort. (www.adeo.com sender gerne gratis prøve-sæt til undervisere).

3 KIEprojektet3 Energizers og opvarmningsøvelser Zapp Bum Bang - Tid: 5-10 min. 1) Gruppen stiller sig i en rundkreds. Facilitatoren forklarer at det gælder om hele tiden at sende en besked videre rundt i kredsen. 2) Facilitatoren starter med at sige Zapp og pege med begge hænder til en sidemand, der så kan sende den videre til den næste ved også at sige Zapp. 3) Når det er afprøvet et par gange, forklarer facilitatoren at beskeden kan afvises med et Bum (tag hænderne op foran brystet og vis håndfladerne). Beskeden kan altså hele tiden skifte retning i kredsen. Facilitatoren kan i store grupper bede 1 eller 2 andre person er i kredsen starte en besked. Så opstår der efterhånden forvirring og grin. 4) Når det er prøvet et par gange, så forklarer Faciliatoren, at når man modtager en besked kan man også sende den til andre end sin sidemanden i kredsen ved at sige Bang og pege som en pistol på f.eks. en overfor. Nu har denne person så retten til at sende beskeden videre eller retur. Facilitatoren beder igen 1 eller 2 andre personer sætte beskeden i gang. 5) Målet er for facilitatoren at skabe så mange beskeder at alle bliver helt forvirrede og kommer til at lave fejl og grine. Facilitatoren stopper øvelsen før deltagerne bliver for dygtige. Ja og ca min. Formålet med denne øvelser er dels at skabe team spirit og dels at vise, hvor meget begejstring betyder. Det er en øvelse i at tænke med hinanden frem for mod hinanden. Facilitator fortæller, at der er stor forskel på at sige Ja men (kritisk indstilling generere ikke meget kreativitet!) og Ja og, som jo selvsagt kun genererer mere kreativitet, ved det at deltagerne bygger oven på hinandens idéer. Inddel i grupper af 4-5 personer. 1) Facilitatoren forklarer: I er et eventbureau, der skal planlægge årets sommerfest for f.eks. alle medarbejdere i Iværksætterhuset. Regler: Det er en Brainstorm og I må KUN sige Ja,og til hinandens forslag hele tiden! 2) Taleturen går på skift rundt i gruppen (så der ikke tales i munden på hinanden). Byg videre på hinandens forslag/idéer. Alt er muligt. Instruér grupperne i at de kun har 5 min.

4 KIEprojektet4 3) Evt. ekstra-regel: Hvis nogen kommer til at sige andet end ja, og (negativt osv.), skal gruppen starte forfra. 4) Hver gruppe præsenterer deres koncept for sommerfesten. Giv store bifald og ros grupperne for deres fantasi og kreativitet. Begejstring smitter. 5) Afrunding: Hvordan oplevede I processen? Hvad skete der? Var det svært ikke at sige, ja, men. Grib historien min. (afhængig af gruppens størrelse) En anden måde at lade deltagerne arbejde med improvisation og øvelsen i at direkte eller indirekte sige ja og til hinandens input og bygge videre på hinandens forslag, er ved at bygge en historie op sammen. Deltagerne tager et Billedkort hver og stiller sig i rundkreds. Facilitator starter historien ud fra sit billede og slutter evt. midt i en sætning eller med et og og beder på den måde sin sidemand om at gribe historien og brygge videre. Deltagerne må max tale ca. 1 min. Der skal være et vist flow i øvelsen, går nogle i stå, så bed næste deltager om at fortælle videre. Det Kreative Rum Idégenerering Brainwriting ca. 10 min. Skriv alle forslag op i stilhed og læg dem ind på midten af bordet bordet. Formålet er at tømme hjernen. OBS Det er en tavs brainstorm. Fordi snak generere analyse, evaluering og kritik og det kan vi ikke bruge i det kreative rum. Brug gerne post its. Facilitator opfordrer til at lade være at tænke, men bare skrive alt, hvad der falder deltagerne ind ned. Firewheel ca. 10 min. Vælg en idé eller et tema. Lav et centrum med overskriften på en idé og føj alle idéer til med tråde og lav dermed nye centrum med nye tråde. Kan laves individuelt eller i grupper. Brug store stykker papir fra f.eks. flipsovers og tykke tusser, så det er nemt at se hvad der bliver skrevet. Associeringsteknik med billedkort og/eller ordkort Deltagerne skiftes til at trække et kort og sige højt hvilke ord, der falder dem ind på baggrund af billedet/ordet. Facilitator skal opfordre til et hurtigt flow i øvelsen.

5 KIEprojektet5 Der må ikke spekuleres for længe. Det er OK at melde pas på et kort og tage et nyt. Gruppen vælger på skift en sekretær, der skriver deltagernes forslag op på post-it og lægger dem ud på bordet. Sæt til sidst alle sedler op på væggen. Tegneøvelse: Hvem skaber idéen værdi for? Forestil dig situationen. Det kan f.eks. være kunden/brugeren eller ham/hende, som du/i forestiller dig/ jer idéen skaber værdi for. Øvelsen kan laves individuelt eller i grupper. Formålet er at sætte sanserne og fantasien i sving og lege med at skifte perspektiv, ved at sætte sig i kundens/brugerens sted. 1) I grupper kan det være en sjov gimmick at lave barndommens sammenfoldede papir og på skift tegne hoved/mave/krop, for så først til sidst at folde ud. Læg et A3 papir på højkant og fold det 2 gange 1/3 fra oven og 1/3 fra neden. 2) Lad tegningen gå rundt i gruppen og skifte deltager hver 2. Minut. Facilitator tager tid. 3) Når hoved/mave/krop er tegnet udfordrer facilitatoren med nye spørgsmål for hvert minut: Hvad tænker han på? Hvor er han henne? Hvad ser han på? Hvad har han med? Hvem er han sammen med? Hvad lytter han til? Hvordan lugter der? Hvad er der i tasken? Hvordan føles det at være ham? Etc. Idéudvælgelse Kategorisering: Skriv 3-4 kategorier til idéerne, f.eks. Realistiske idéer, vilde idéer, Langt ude men med potentiale? Du kan f.eks. kategorisere idéerne efter tidsperspektivet: Realisérbar om en uge, om 1 år, om 5 år, om 10 år. Til udvikling af forretningsidéer kan bruges følgende kategorier : Fjerner irritation, Dækker et helt nyt behov på en ny måde, Tilfører noget eksisterende ny værdi, Uden for kategori 1) Skriv hver kategori op på et stykke papir og sæt op på væggen og lad nu deltagerne selv kategorisere idéerne. Er der uenighed om placeringen, kan idéen duplikeres til en ny post it og indgå i flere kategorier. Facilitator giver her tid til deltagernes refleksion. Ca. 10 min.

6 KIEprojektet6 2) Deltagerne skal nu vælge 1 idé hver og gå i dialog om potentialet i idéen i gruppen. Gruppen arbejder skiftevis med hver idé: Hvad er styrker, svagheder, muligheder og udfordringer. Arbejdsark. 3) Eller start med at lave en ny omgang Brainwriting (se ovenfor) til hver idé. Facilitator giver f.eks. 3 min. til hver brainstormingsrunde. 4) Hvilken idé brænder jeg/vi mest for: Brug f.eks. Adeo-spørgekort for at få en konstruktiv dialog i gruppen. Idéudvikling Tegn idéen/tegn produktet min. Tegn 5 skitser/udkast til idéen, f.eks. et layout eller produkt (individuelt). Giv 2 min. Vælg én af dem tegn den igen, men du skal nu ændre 1 ting. Giv 2 min. Tegn den igen og du skal igen ændre 1 ting igen. Gentag øvelsen 5 gange. Facilitatoren spørger løbende: Hvad kan ændres? Hvordan kan den udvikles? Idéen kan også bruges som opvarmning til forløb om produktudvikling, for at illustrere, hvordan man hele tiden må være åben for at forandre og udvikle idéen og ikke hænge fast i det første udkast. En idé er bare en idé den er aldrig færdig. Bed deltagerne tegne et hus eller en blomst (det kan de fleste finde ud af). Det behøves ikke være pænt det er idéen, der er interessant! Mindstafet Hver deltager beskriver kort sin idé brug ca. 5 min. Giv stafetten videre til den næste i gruppen, der skriver nye forslag og idéer til idéen og giver stafetten videre til næste mand osv. Facilitator styrer tiden. Brug ca. 3-5 min. pr skriv. Arbejdsark. Negativ Brainstorm Lav en liste: Hvad vil være en fiasko? Brug ca. 5 min. Vend situationen om igen: Er der potentiale i de dårlige idéer? Hvad vil være en vild succes? Brug ca. 5 min. Arbejdsark.

7 KIEprojektet7 Sans din idé/dit koncept min. Det er sværere end du lige regner med! Sansearket kan føre til nye perspektiver på din/jeres idé. Laves individuelt og/eller i grupper. Præsentér for de øvrige deltagere idéen ud fra arbejdet med sanserne. Arbejdsark. Firewheel ca min. Se ovenfor. Litteratur til Inspiration Byrge, Christian og Hansen, Søren: Den Kreative Platform, Aalborg Universitet, Publikationen kan downloades på Darsøe, Lotte, 2001: Innovation in the making, Samfundslitteratur, København. Darsøe, Lotte; Krüger, Bo; Rafn, Jørgen: 2004, Ny pædagogik til kreative læreprocesser. Kan downloades: Kelley, Tom & Littman, Jonathan, 2004: The art of innovation. Lessons in creativity from IDEO, America s leading design firm, Profile Books, 2.nd edition. Kollerup, Finn og Thoball, Jørgen, 2005: Innovation for ildsjæle og vandbærere. Resultater med målbevidst kreativitet. Børsens Forlag. Lybecker, Søren, 2007: Innovatismer, håndbog for innovationsagenter og forandringsledere. Forlaget samfundslitteratur. Svendsen, Ernest Holm, 2008: JA! Sådan frigiver du din kreativitet, Gyldendal, København

8 Mind Stafet Hvordan ser dit koncept ud nu? Lav en kort beskrivelse: Send nu stafetten videre Du kan forbedre din idé ved Ja, og Hvad nu hvis Ja, og Navn Dato

9 Negativ Brainstorm Negativ Brainstorm Nye Idéer Spørg f.eks.: Hvordan sørger vi for, at der IKKE kommer kunder i butikken? Navn Dato

10 Idé Sans udvælgelse dit koncept se 6. sans? smage Koncept lugte høre føle

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation kan defineres på mange måder. I denne artikel vil jeg kort skitsere hvad, jeg opfatter som innovation i en undervisningssammenhæng

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere