Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord"

Transkript

1 Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord

2 Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte 6 år Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 10. klasse Introduktionskursus og obligatorisk brobygning 3 Ansøgning, økonomi og transport 5 år Egu erhvervsgrunduddannelse Fiskeri og søfart Stu 3-årig uddannelse for unge med særlige behov Andre muligheder 9 Erhvervsuddannelser 10 Fælles for erhvervsuddannelserne 13 Forskellige slags erhvervsuddannelser: De teknisk-håndværksmæssige erhvervsuddannelser De merkantile erhvervsuddannelser Social- og sundhedsuddannelserne Landbrugsuddannelserne 18 De 12 indgange og tilhørende uddannelser 20 Eux erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau 21 De gymnasiale uddannelser Oversigt over de obligatoriske fag i de gymnasiale uddannelser 22 Fælles for de gymnasiale uddannelser 24 STX det almene gymnasium 26 Hf højere forberedelseseksamen 28 Hhx handelsgymnasiet 30 Htx teknisk gymnasium 32 Skoler med særlige forløb Særlige gymnasiale forløb Sport og ungdomsuddannelser Særlige erhvervsuddannelsesforløb 36 Adresser & Åbent hus/orienteringsmøder UU-Centrene i Region Nord UNGDOMSUDDANNELSER I NORDJYLLAND 2013 Information til forældre og andre voksne Ungomsuddannelser i Nordjylland Udgives af: UU-Centrene i Region Nord Sekretariat: UU-Aalborg, Ny Kastetvej 1-3, 9000 Aalborg, Tlf Ansvarshavende redaktører: Hanne Kjelst Rosendahl og Per D. Kristensen Oplag: Produktion: Fjerritslev Tryk A/S uddannelseshæfte Det er nu blevet din tur til at beslutte, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. I dette hæfte kan du og dine forældre læse om uddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse og få et overblik over, hvor i regionen de forskellige uddannelser kan tages. Langt de fleste vælger at starte på en en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og det er også disse uddannelser, som dette hæfte især handler om. Du kan læse om erhvervsuddannelserne på s og de gymnasiale uddannelser på s Nogle vælger dog at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på fx en husholdningsskole (se s. 7), før de starter på en ungdomsuddannelse. Nogle unge kan få tilbudt en individuelt tilrettelagt uddannelse (se side 6), og andre igen har brug for et ophold på en produktionsskole (se side 8) for at få lidt mere ide om, hvad de vil, inden de starter en egentlig ungdomsuddannelse. Uddannelse til alle unge Det er vigtigt at få en uddannelse, når man drømmer om at få et job og klare sig på arbejdsmarkedet. I fremtiden vil der nemlig blive stillet endnu større krav til arbejdskraftens kvalifikationer, og der bliver færre job for folk uden uddannelse. Det er et politisk mål, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen, og alle mellem 15 og 17 år, som har afsluttet grundskolen, har pligt til ENTEN at være i gang med en ungdomsuddannelse ELLER til at være i gang med en anden "forberedende og udviklende aktivitet", som forbereder til uddannelse. Egu Erhvervsgrunduddannelsen Produktionsskole Grundforløb Hovedforløb Erhvervsuddannelserne på handelsskole, teknisk skole, SOSU, AMU, landbrugsskole Grundforløb Hovedforløb eux erhvervsuddannelse på teknisk skole med fag på gymnasialt niveau Grundskolens 9. eller 10. klasse Det handler om at gennemføre Når du først har en ungdomsuddannelse, er der mange flere muligheder for arbejde og videreuddannelse, end du kan forestille dig lige nu. Derfor er det vigtigt, at du gennemfører din uddannelse. En ungdomsuddannelse er et godt grundlag at bygge videre på, og mange tager sidenhen efteruddannelse, så Grundforløb htx teknisk gymnasium Grundforløb hhx handelsgymnasium Grundforløb stx det almene gymnasium hf højere forberedelseseksamen 4 år 3 år 2 år 1 år de bliver gode til endnu flere ting. Derfor arbejder mange mennesker faktisk med noget helt andet, end de blev uddannet til fra starten.

3 Du kan læse om skoler med særlige forløb på s Her kan du fx læse om International Baccalaureate (IB), en engelsksproget, international studentereksamen, og du kan læse om kombinationer af sport og uddannelse, om htx landbrug, om hg og guideuddannelse. 4 5 Forbered dig til valget Du kan bl.a. ved hjælp af dette hæfte forberede dig til valget af uddannelse ved at undersøge: Hvor længe varer uddannelsen? Hvor kan jeg tage uddannelsen? tjek hjemmesider Fag, praktik og eksaminer Faglige og personlige krav undervejs i uddannelsen Hjemmearbejde og opgaver Videreuddannelse og jobmuligheder bagefter. Før du vælger uddannelse Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen i 9. klasse; dog kan du kun komme på hf, hvis du har afsluttet 10. klasse. Når du vælger, skal du overveje, hvilken uddannelse der passer bedst til dig: Kan du godt lide at lave noget med dine hænder og at skabe nye ting? Kan du godt lide at have mange hjemmeopgaver, at skrive og at læse meget? Er der nogle fag eller faglige områder, som du er særligt interesseret i? Kan du godt lide at arbejde sammen med andre, eller vil du helst arbejde alene? Kan du lide at være udendørs året rundt? Den slags spørgsmål kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken uddannelse du skal vælge. Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er ofte sammenhæng mellem, hvad man godt kan lide at lave, og hvad man er rigtig god til i skolen, derhjemme eller i fritiden. Disse ting er det vigtigt at tænke på, når man skal vælge uddannelse og job. Uddannelse og job hører ofte sammen; derfor er det en god ide at forestille sig sit drømmejob og så undersøge, hvilke uddannelser der kan føre frem til dette job. I skolen har du allerede mødt din UU-vejleder, som har hjulpet dig med at finde information om uddannelser og job. Men du har sandsynligvis også snakket om uddannelse med mange andre: venner, familie, lærere osv. Uddannelsesplanen Inden du skal melde dig til en uddannelse, skal du lave en uddannelsesplan. Du skal overveje, hvad du interesserer dig for, og hvad du er god til. I arbejdet med uddannelsesplanen og i dine samtaler med din UU-vejleder bygger du videre på alt det, du har lært i skolen og på de erfaringer med uddannelse og arbejde, som du har fx fra erhvervspraktik, fritidsjob, besøg på ungdomsuddannelser samt fra dine samtaler med familie og venner. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med uddannelsesplanen og med at finde de oplysninger, som du synes, du har brug for. Når du skriver i din uddannelsesplan, skal du huske, at uddannelsesplanen sendes med til det uddannelsessted, du søger ind på. Det er vigtigt, at dit nye uddannelsessted får nogle oplysninger om dig og dine interesser. Det er en god ide at beskrive, hvad du især er god til. Hvis der er områder, hvor du tror, du har brug for ekstra hjælp, er det vigtigt også at skrive dette. Det kunne fx være hjælp til læsning, stavning og skrivning i form af en IT-rygsæk. På den måde kan uddannelsesstedet bedre forberede sig på at møde dig der, hvor du er. 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til de unge, som efter grundskolen har brug for at blive dygtigere rent fagligt og har behov for at tænke lidt mere over, hvilken uddannelse de skal vælge. I 10. klasse kan du med andre ord videreudvikle dig fagligt og personligt, og du kan afslutte med folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve. Du skal også lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO-opgaven), der bedømmes med en udtalelse og/eller en karakter. Undervisningen i 10. klasse skal byg- ge på den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse. Det vil sige, at lærerne i 10. klasse bygger videre på de tanker om uddannelse, du allerede har gjort dig, og du kan i 10. klasse arbejde målrettet frem mod den ønskede uddannelse. Hvis du har problemer med at læse, får du i 10. klasse tilbudt målrettet læseundervisning. De obligatoriske fag i 10. klasse er dansk, matematik og engelsk. Den valgfrie del af 10. klasse omfatter en række tilbudsfag, fx tysk, fransk og fysik/kemi. Derudover skal 10. klasse tilbyde undervisning i mindst 3 af følgende fag: idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation. 10. klasse varer som regel et år, men der er også mulighed for at afslutte efter ½ år. Du kan få at vide af din UUvejleder, hvor 10. klasse tilbydes i dit nærområde. Introduktionskursus og obligatorisk brobygning I 8. klasse kan du komme på introduktionskursus, hvis den kommune, hvor du bor, har besluttet at tilbyde denne aktivitet. Det er det enkelte UU-center, der organiserer introduktionskurserne. Formålet med introkurserne er at give eleverne i 8. klasse mulighed for at afprøve forskellige ungdomsuddannelser i praksis, og du vil på uddannelserne få et indblik i, hvordan der arbejdes både med teori og med den praktiske del. Du kan få yderligere information hos din UU-vejleder. I 10. klasse skal du deltage i 1 uges obligatorisk brobygning eller i en kombination af brobygning og ulønnet praktik. Begge dele skal være noget, der er relevant i forhold til din fremtidige ungdomsuddannelse. Kommunen kan herudover beslutte at iværksætte yderligere brobygningsuger i op til 6 uger. Det er det lokale UU-center, der iværksætter og organiserer brobygningen i 10. klasse. Brobygning betyder, at du har mulighed for at opleve hverdagen på en eller flere ungdomsuddannelser, og brobygningsperioden kan derfor hjælpe dig med at blive mere sikker, når du skal vælge uddannelse. Din UU-vejleder hjælper dig med at vælge og forberede dig på brobygning i 10. klasse. Ansøgning, økonomi og transport Ansøgningen Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig en ungdomsuddannelse via www. optagelse.dk På din skole vil UU-vejlederen give dig og dine lærere en grundig orientering om, hvordan du taster dine ønsker ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen. Ansøgningen skal være indtastet og godkendt af dine forældre senest d. 1. marts. Uddannelsesparathed Som en del af arbejdet med uddannelsesplanen vil din UU-vejleder tale med dig om, om du er uddannelsesparat til den uddannelse, du ønsker. UU-vejlederen skal skrive sin vurdering af din uddannelsesparathed i uddannelsesplanen. Hvis din UU-vejleder vurderer, at du ikke er parat til den uddannelse, du ønsker, kan I sammen overveje, hvilke andre muligheder du har for at blive mere klar til en ungdomsuddannelse. Derefter kan I lave en plan for disse aktiviteter. Hvis du og dine forældre er uenige med UU-vejlederen mht., om du er uddannelsesparat, skal tilmeldingen sendes til den uddannelse, du ønsker, og så er det der, man beslutter, om du kan optages. Det er UU-vejlederen, som via internettet sender din tilmelding og din uddannelsesplan videre til uddannelsesstedet. Økonomi Undervisning og bøger er gratis på de offentlige uddannelsessteder. På man-

4 6 7 Trainee-forløb/forpraktik for årige Hvis du er usikker på, hvilken erhvervsuddannelse du ønsker, og hvis du gerne vil prøve at arbejde i en virksomhed, før du beslutter dig, så er et trainee-forløb måske noget for dig. Ideen med et trainee-forløb, som nogle brancher kalder forpraktik, er, at du kommer ud på en arbejdsplads i nogle måneder. På den måde får du en helt konkret viden om branchen. Samtidig får arbejdspladsen et grundigt indtryk af dig. Det er hensigten, at du og din arbejdsplads indgår en rigtig uddannelsesaftale, når forpraktikken er overståge uddannelser skal du regne med, at der er udgifter til fotokopiering og lignende, og du skal som regel også selv anskaffe dig lommeregner, computer og eventuelt visse ordbøger/fagbøger. Du får nærmere besked om dette på den uddannelse, du vælger. Transport Skal du med tog eller bus til dit uddannelsessted, kan du ansøge om et HyperCard. Det koster 300 kr. om måneden i hele dit takstområde. Ansøg på Du kan ikke få tilskud til transport, hvis du får elevløn. SU Du kan få SU til din uddannelse fra det første kvartal efter, at du er fyldt 18 år. Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet hjemmefra. Læs mere om reglerne på www. su.dk eller spørg din UU-vejleder eller en vejleder på ungdomsuddannelsen. Egu erhvervsgrunduddannelse Egu er et 2-årigt uddannelsesforløb. For at starte på egu skal du vide, hvilken branche du vil arbejde i, og du skal også være parat til arbejde og uddannelse. Egu tilrettelægges således, at uddannelsen passer bedst muligt til dine ønsker og behov. Derfor kan du ikke umiddelbart starte på egu, men skal tale med din vejleder først. Du skal sammen med din vejleder lave en uddannelsesplan, og du skal have en praktikaftale med en virksomhed. Egu er en vekseluddannelse, der skifter mellem praktisk arbejde i en virksomhed og skoleperioder på en skole (erhvervsskole, AMU-center osv.). Skoleperioderne er tilsammen mindst 20 uger og højst 40 uger. Undervisningen giver dig mulighed for at forbedre dine skolekundskaber og din faglige viden. Du kan desuden få støtte, hvis du har læse- og regnevanskeligheder. Når du er i skole, får du skoleydelse (under 18 år: 648 kr. pr. uge; over 18 år: kr. pr. uge), og mens du er i praktik i virksomheden, får du lærlingeløn. Når du er færdig med din uddannelse, får du et uddannelsesbevis. Kontakt din UU-vejleder, hvis du vil vide mere om egu. Du kan også gå ind på Fiskeri og søfart Fiskeriuddannelser Uddannelse til erhvervsfisker og fiskeskipper. Mere information: Fiskeriskolen Harboørevej 8, 9680 Thyborøn Tlf.: Skagen Skipperskole Bankvej 1, 9990 Skagen Tlf.: Danmarks Fiskeriforening Nordenvej 3, Taulov, 7000 Fredericia Tlf.: Søfartsuddannelser Uddannelse til skibsassistent er en erhvervsuddannelse og starter på en søfartsskole eller et skoleskib. Alle uddannelser veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. Desuden findes der uddannelser til skibsmekaniker, skibsmaskinist, maskinmester og skibsofficer. Mere information: MARTEC Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf.: Søfartsstyrelsens uddannelseskontor Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø Tlf.: Stu 3-årig uddannelse for unge med særlige behov Denne særligt tilrettelagte uddannelse er et tilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, bl.a. unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Uddannelsen henvender sig til unge, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse med den støtte, der er til rådighed. Formålet med den nye ungdomsuddannelse er at tilbyde dig og andre unge med særlige behov en uddannelse, der er specielt tilrettelagt til dig, sådan at du får personlige, sociale og faglige kompetencer til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Du får evt. også mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse. Om uddannelsen Ungdomsuddannelsen består af en blanding af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Du indleder uddannelsen med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor indholdet i uddannelsen bliver tilpasset netop dig og dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen kan du tage på forskellige uddannelsesinstitutioner, og den bliver sammensat, så den passer netop til dig. UddannelsesGuiden.dk Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen? Når du er på vej til at afslutte grundskolen, vil din UU-vejleder orientere dig og dine forældre om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. UUvejlederen skal vurdere, om du er i målgruppen for uddannelsen. Hvis uddannelsen er noget for dig, laver du og dine forældre sammen med UU-vejlederen en foreløbig uddannelsesplan for din uddannelse. UU foreslår herefter kommunen, at du bliver optaget på uddannelsen, og kommunen afgør herefter, om du får tilbudt uddannelsen og på hvilke vilkår. Tal med din UU-vejleder om den 3-årige uddannelse for unge med særlige behov. Andre muligheder Hvis du ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, er der også andre muligheder. Du kan fx vælge at tage et job som ungarbejder eller et Har du brug for information om uddannelser i Danmark? Om adgangskrav? Om optagelsesregler? Om uddannelsernes længde og jobsigte? Om beskæftigelse? Så kan du bruge den landsdækkende portal UddannelsesGuiden: UddannelsesGuiden indeholder oplysninger om uddannelser på alle niveauer i hele landet. Du kan altså både få viden om erhvervsuddannelser (fx håndværker- eller kontoruddannelser), om gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) og om videregående uddannelser (fx på erhvervsakademier, seminarier eller universiteter). Prøv også at klikke dig ind på Jobkompasset og andre inspirationsværktøjer. skoleophold på en husholdnings- eller håndarbejdsskole. Du kan også vælge en højskole eller en efterskole. Højskoler og efterskoler Mange højskoler og efterskoler har kursusforløb, hvor unge kan udvikle og efterprøve deres interesser som grundlag for at vælge uddannelse. Mere information: Højskolernes Hus Nytorv 7, 1450 København K Tlf.: Efterskolernes Sekretariat Farvergade 27, opg. H, 2. sal, 1463 København K Tlf.: Husholdnings- og håndarbejdsskoler På en husholdningsskole kan du lære at lave mad og få viden om kost og sundhed. På en håndarbejdsskole kan du vælge at arbejde kreativt med tøjdesign, vævning, keramik m.v. En del af skolerne underviser i begge områder og udbyder også 10. klasse i flere fag. Du kan få flere oplysninger hos din UU-vejleder eller på skolerne. Find dem på

5 INFO Find de enkelte produktions-skolers hjemmeside på Aalborg Produktionsskole Sohngårdsholmsvej 51 B, 9000 Aalborg, Tlf Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund Søndergade 25, 9700 Brønderslev, Tlf Lunderbjerg 6, 9330 Dronninglund Tlf Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 30, Elling, 9900 Frederikshavn, Tlf Hjørring Produktionsskole Hirtshalsvej 271, 9800 Hjørring, Tlf Hobro Produktionsskole Døstrupvej 1-3, Hørby, 9500 Hobro, Tlf Lille Vildmose Produktionsskole Bizonvej 17, 9293 Kongerslev, Tlf Kongshøjsgaard Produktionsskole Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø, Tlf Hadsund Produktionsskole Aalborgvej 53, 9560 Hadsund, Tlf Næsbyhus Produktionsskole Næsbyvej 99, 9681 Ranum, Tlf Produktionsskolen Rolstruphus Elsøvej 101, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Produktionsskolen Nordvestjylland Havnen 72, 7620 Lemvig, Skivevej 112, 7500 Holstebro, Tlf Thy Produktionsskole Frederiksvej 4, Villerslev, 7755 Bedsted Thy, Tlf Rebild Produktionsskole Møllegaardsvej 7, 9530 Støvring, Tlf Husk at du kan besøge uddannelsesstederne til åbent hus og orienteringsmøder. Du kan se stedet, høre om uddannelserne, indsnuse atmosfæren på skolen samt se og tale med elever, lærere og vejledere. Jo mere du ved om den uddannelse, du vælger, jo mere parat er du til at starte på uddannelsen. Datoer og tidspunkter for åbent hus og orienteringsmøder finder du bagest i dette hæfte. et. Selvfølgelig skal begge parter synes, at det er en god ide. Normalt varer trainee-forløbet/forpraktikken mellem 3 og 6 måneder, og du skal være mellem 15 og 18 år. Du skal lave en aftale med arbejdspladsen. Det er vigtigt, at arbejdspladsen er eller bliver godkendt til at uddanne elever i den erhvervsuddannelse, det drejer sig om. Du får løn under trainee-forløbet/ forpraktikken. Det er ikke alle brancher inden for erhvervsuddannelserne, der har trainee/ forpraktik som mulighed. Indtil videre er det industriens område, elektrikerområdet, vvs-området og mindre virksomheder inden for træ-området. Du kan tale med din UU-vejleder og finde flere oplysninger på Mesterlære Du kan starte en erhvervsuddannelse med 1 års praktisk oplæring i en virksomhed i stedet for at begynde uddannelsen med et skoleforløb. I ny mesterlære foregår hele det første år af din uddannelse som regel som praktisk arbejde hos mester. Der kan dog godt være korte skoleperioder indlagt, men du skal ikke igennem det almindelige grundforløb på en skole. Din oplæring hos din mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Er grundforløbet på 2 år, som for visse af de merkantile fag, bliver mesterlæreperioden af tilsvarende længde. Efter den grundlæggende praktiske oplæring - altså i slutningen af året, bliver det afgjort, om du er klar til at gå i gang med hovedforløbet. Du kan tale med din UU-vejleder om mesterlære og finde flere oplysninger på Produktionsskole På en produktionsskole får du tilbudt individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Et produktionsskoleophold kan vare op til 12 mdr. Produktionsskolerne er for unge under 25 år, som enten ikke er kommet i gang med, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Produktionsskolernes formål er således at hjælpe dig til en personlig udvikling, der gør dig i stand til at gå i gang med en uddannelse eller et job. Du kan starte, når du ønsker det, for produktionsskolerne optager elever løbende hele året. Først skal du dog til en samtale med en UU-vejleder, der vurderer, om du er i målgruppen. Dernæst skal du henvende dig til den skole, du ønsker at gå på. Produktionsskolerne tilbyder også almindelige skolefag samt en række fællesaktiviteter, bl.a. med mulighed for udlandsophold. Som elev modtager du en skoleydelse på 648 kr. pr. uge, når du er under 18 år og 836 kr., når du er over 18 år og hjemmeboende. Er du over 18 år og udeboende, er ydelsen kr. pr. uge. Desuden får du transportgodtgørelse som på andre uddannelser. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Det er muligt at gennemføre en erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. En produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse har samme mål og niveau som ordinære erhvervsuddannelser, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed, og den afsluttes med samme prøver og beviser. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale. Erhvervsuddannelser på handelsskole, teknisk skole, SOSU, AMU, landbrugsskole 8 9 INFO Tradium Erhvervsskolerne Aars Tech College Aalborg Agri College Aalborg Dyr, planter & natur Auto College Aalborg Bil, fly & andre transportmidler Construction College Aalborg Bygge & anlæg Dental College Aalborg Sundhed, omsorg & pædagogik Food College Aalborg Mad til mennesker Media College Aalborg Medieproduktion Metal College Aalborg Produktion & udvikling Style & Wellness College Aalborg Krop & stil Technology College Aalborg Strøm, styring & it Tech College Mariagerfjord AMU Nordjylland SOSU Nord SOSU Thisted Thisted og Nykøbing Mors Morsø Landbrugsskole Nordjyllands Landbrugsskole Aalborg Handelsskole Langagervej og Strandvejen Frederikshavn Handelsskole EUC Nord, Hjørring og Frederikshavn På de følgende sider i hæftet kan du læse om erhvervsuddannelserne (eud). Først er der generelle oplysninger, der er fælles for erhvervsuddannelserne. Dernæst er der information om forskellige slags erhvervsuddannelser, nemlig de teknisk-håndværksmæssige erhvervsuddannelser, de merkantile erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelserne og landbrugsuddannelserne. Du kan endvidere læse om de jobmuligheder, som de forskellige uddannelser giver dig. Desuden får du information om de muligheder for videregående uddannelser, som erhvervsuddannelserne giver dig adgang til. Til sidst får du en detaljeret oversigt over de 12 forskellige indgange, der findes til en erhvervsuddannelse. Nedenfor får du indledningsvis en kortfattet liste over de 12 forskellige indgange til erhvervsuddannelserne : Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil (også kaldet hg, handelsskolens grundforløb) Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik. Du kan tage en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en social- og sundhedsskole, et AMUcenter og en landbrugsskole.

6 Fælles for erhvervsuddannelserne De grundlæggende erhvervsrettede uddannelser Uddannelserne på erhvervsskolerne består af et grundforløb og et hovedforløb. Der er ca. 140 uddannelser fordelt på 12 indgange. Længden af uddannelsen varierer fra 1½ til 5 år. Kontakt uddannelses- og erhvervsvejlederen på erhvervsskolen, hvis du har spørgsmål i forbindelse med valg af uddannelse Det er fælles for erhvervsuddannelserne, at de giver direkte adgang til at søge job som faglært inden for håndværk, industri, handel, kontor, finans, service og omsorg samt landbrug. Det er også fælles for erhvervsuddannelserne, at de er vekseluddannelser. Det vil sige, at uddannelserne veksler mellem teori og praksis, altså mellem perioder, hvor du er i skole, og perioder, hvor du er i praktik. I praktikperioderne får du elevløn. Du skal selv søge en praktikplads, og din erhvervsskole kan hjælpe dig med at finde en virksomhed. Når du vælger en erhvervsuddannelse, kan du fx tænke på dine erfaringer fra brobygning. Du kan også tænke på, om du kender nogen, der har valgt en erhvervsuddannelse, og det er vigtigt at overveje, hvilke af de job, som indgangene fører til, du kunne tænke dig. En erhvervsuddannelse kan føre dig til dit drømmejob og kan være noget for dig, hvis du: gerne vil hurtigt i gang med et job og en karriere i erhvervslivet har lyst til at lære helt nye fag, som du ikke kender fra folkeskolen har lyst til en undervisning, der veksler mellem undervisning i teori og undervisning på værkstedet. Erhvervsuddannelsernes opbygning En erhvervsuddannelse varer normalt 3-5 år. En erhvervsuddannelse består af et grundforløb af varierende længde. Længden afhænger af din skolebaggrund, dine eventuelle erfaringer fra erhvervslivet samt dine behov og ønsker. Når du har afsluttet grundforløbet, skal du vælge den uddannelse, du vil fortsætte med. Denne del af erhvervsuddannelsen kaldes hovedforløbet og veksler mellem skoleophold og praktikperioder i en virksomhed. Hovedforløbet varer fra ca. 1 til 4 år afhængig af, hvilken uddannelse du vælger. For at kunne starte på hovedforløbet skal du have gennemført det adgangsgivende grundforløb. (På SOSU-uddannelsen kan du dog gå direkte til hovedforløbet, hvis du fx har gennemført 10. klasse). Desuden skal du have indgået en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve/ fagprøve. Der er flere måder at gennemføre en erhvervsuddannelse på Hvis du vælger skoleadgangsvejen, tilmelder du dig grundforløbet, og når dette er gennemført, indgår du en praktikaftale med en virksomhed. Du kan også vælge at starte din erhvervsuddannelse via praktikadgangsvejen, hvor du starter din uddannelse i en godkendt virksomhed. Inden for det første år skal du gennemføre grundforløbet, der typisk varer 20 uger. Endelig findes der den praktiske indgang (ny mesterlære), hvor du og din arbejdsgiver i samarbejde med erhvervsskolen vælger, hvordan det første læreår skal sammensættes. I beslutter, hvilke dele af uddannelsesforløbet du skal nå på praktikstedet, og hvilke dele du skal gennemføre på erhvervsskolen. Det første år afsluttes med en kompetencevurdering, der har til formål at afprøve, om du har nået de nødvendige erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer for at kunne begynde på hovedforløbet. Du løser en praktisk opgave, som er udarbejdet af skolen og virksomheden i fællesskab. En person fra virksomheden og en lærer fra skolen bedømmer den praktiske opgave, og resultatet af bedømmelsen indgår i den afsluttende helhedsvurdering. Ved bedømmelsen anvendes betegnelserne "godkendt" eller "ikke godkendt". Skolepraktik På de fleste erhvervsuddannelser findes skolepraktikordninger, så man kan gennemføre sin erhvervsuddannelse, selv om man evt. ikke kan finde en ordinær praktikplads. Skolepraktikken giver dig samme muligheder for job som en ordinær praktikplads, og de fleste elever, som starter hovedforløbet i en skolepraktik, ender med at få en ordinær praktikplads i en virksomhed undervejs i forløbet. Du skal kontakte din lokale erhvervsskole for at høre om mulighederne inden for den uddannelse, du er interesseret i. Praktik i udlandet Mange erhvervsuddannelser giver dig mulighed for at tage en del af din praktik i udlandet. Det kan foregå på forskellige måder: Du kan indgå en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed og så i en kortere eller længere periode blive udstationeret i udlandet. Den danske virksomhed har stadig ansvaret for din uddannelse. Du kan selv lave en praktikaftale direkte med en udenlandsk virksomhed og få en forhåndsgodkendelse af praktikopholdet fra uddannelsens faglige udvalg i Danmark. Du kan søge om at få godkendt hele praktikperioden i udlandet eller kun dele af den og derefter tage resten af praktiktiden i en dansk virksomhed. Nærmere oplysninger om praktik i udlandet kan kan du få på erhvervsskolerne. Uddannelsesplan og kontaktlærer Din kontaktlærer er en central person gennem hele dit uddannelsesforløb. Sammen med kontaktlæreren udarbejder du en uddannelsesplan og drøfter, om den grundforløbspakke, du ønsker, er et godt valg, eller om andre tilbud om grundforløb vil være mere relevante set ud fra dine forudsætninger og mål med grundforløbet. Gennem jævnlige samtaler finder du og din kontaktlærer ud af, om du er på rette spor, eller hvor og hvordan du eventuelt kan forbedre din indsats og dermed dine resultater. Det er dog dig, der har ansvaret for de valg, der foretages, og det er dit ansvar, at du lærer noget. Det at lave en uddannelsesplan er en løbende proces, og planen kan ændres, efterhånden som du bliver afklaret i forhold til dit uddannelsesvalg. Indhold og arbejdsform Undervisningen på en erhvervsuddannelse indeholder både praktik og teori. Den teoretiske undervisning supplerer de praktiske opgaver, du kommer til at arbejde med. Gennem forløbet veksler undervisningen mellem undervisning i de enkelte fag og tema- og projektarbejde. Du har gennem forløbet stor indflydelse på, hvilke emner du ønsker at fordybe dig i: du planlægger din uddannelse ud fra dine behov og kvalifikationer du vælger den undervisningsform, der passer bedst til dig du vælger temaer/projekter, der indeholder de fagområder, som giver dig de kompetencer, du har brug for i den uddannelse, du vælger.

7 Forskellige slags erhvervsuddannelser 12 De teknisk-håndværksmæssige erhvervsuddannelser 13 Det gælder om at sætte et forløb sammen, der kvalificerer dig så bredt som muligt, og som giver dig en alsidig faglig og teoretisk viden, inden du går videre til hovedforløbet. Det er anderledes end i folkeskolen Undervisningen på erhvervsuddannelserne er projektorienteret og praksisnær, og du arbejder med emner og problemer fra virkeligheden. Du har grundfag og valgfag, som er med til at sikre, at du opnår de kompetencer, der kræves inden for det uddannelses- og jobområde, du vælger. Når du vælger niveauer (sværhedsgrad) i grundfagene, og når du vælger valgfag, skal du derfor tænke på, hvilket job du gerne vil have. Det er vigtigt, at du vælger fag efter interesse, og at du vælger fag, som giver adgang til den praktikplads, du gerne vil have. Inden du vælger, får du vejledning af en studievejleder og eventuelt en faglærer. Når du har gennemført dit grundforløb, modtager du et bevis. Beviset fortæller, hvilke fag og niveauer du har gennemført, og det er grundlaget for dit valg af hovedforløb. Disse uddannelser foregår på tekniske skoler og på AMU-centre. Uddannelserne varer normalt 3-5 år, men på det teknisk-håndværksmæssige område findes der også kortere uddannelser, som varer 1½ -2 år. To af disse korte uddannelser er skolebaserede, så du ikke behøver tage en praktikplads, men kan tage hele uddannelsen på teknisk skole. Det drejer sig om uddannelserne til byggemontagetekniker og web-integrator. Uddannelsernes opbygning Grundforløbet på en teknisk-håndværksmæssig uddannelse varer mellem 20 og 60 uger. Undervisningen i grundforløbene kan tilrettelægges både som et almindeligt (obligatorisk) grundforløb og som særligt strukturerede forløb. Det gør man for at sikre, at du kan få tilbudt netop det undervisningsforløb, som du behøver for at Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Korte uddannelser For dig, der gerne vil have en uddannelse i en fart, er der oprettet en række korte erhvervsuddannelser. De fleste af disse uddannelser varer 2 år. Som ved de øvrige erhvervsuddannelser skal du gennemføre grundforløbet og indgå en praktikaftale med en virksomhed inden start på hovedforløbet. Tre af de korte uddannelser er dog skolebaserede. Det betyder, at du ikke skal have en praktikplads, men kan tage hele uddannelsen på skolen. Du får yderligeree information om disse under de teknisk- håndværksmæssige uddannelser og de merkantile uddannelser. Optagelse på en erhvervsuddannelse Du kan optages på en erhvervsuddannelse, hvis du: har afsluttet 9. eller 10. klasse, og din UU-vejleder vurderer, at du er uddannelsesparat eller har en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Hvis du vurderes til ikke at være uddannelsesparat, kan du forlange en vurdering på den skole, du ønsker at gå på. Vurderingen skal foregå lige efter d. 30. marts, og skolen kan vælge at optage dig, hvis den vurderer, du er uddannelsesparat. Andreas: Jeg har altid været interesseret i elektronik og teknik, hvorfor grunduddannelsen indenfor strøm, styring og it var det oplagte valg. Der er rigtig mange veje man kan gå indenfor elektronikken og samtidig gør teknologiens udvikling, at der altid er nye ting man får lov at afprøve og arbejde med. Hovedforløb (skole og praktik 1½ år - 5 år) Grundforløb Adgangskrav: 9 års skolegang 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år

8 14 De merkantile erhvervsuddannelser 15 kunne gennemføre din uddannelse. Alle forløbene indeholder altid den obligatoriske del af grundforløbet. Derudover indeholder de nogle valgfrie elementer afhængig af, hvilken grundforløbspakke der passer til dig. Hovedforløbet starter, når du har gennemført grundforløbet. Så skal du have en praktikplads i en godkendt virksomhed for at kunne fortsætte Susanne: Det bedste ved at være tandklinikassistent er, at man har med mennesker at gøre, og at man kan gøre en forskel. Vi assisterer tandlægen, tager røngtenbilleder, renser tænder osv. din uddannelse. Det er elevernes eget ansvar at finde praktikplads, men skolerne gør meget for at hjælpe eleverne dermed. Hovedforløbet for de tekniskhåndværksmæssige erhvervsuddannelser består af skiftevis skoleophold og praktikperioder. Praktikperioderne foregår i virksomheden. Skoleopholdene i hovedforløbet udgør ca. 1/3 af den samlede uddannelsestid. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, hvorefter du kan kalde dig faglært. Adgangsbegrænsning til grundforløbet På nogle af de teknisk-håndværksmæssige erhvervsuddannelser er der flere elever, der søger ind, end der er praktikpladser og beskæftigelsesmuligheder til. Adgangsbegrænsning til en uddannelse betyder, at alle de elever, der har en uddannelsesaftale, er sikre på at blive optaget. Herudover kan den enkelte skole, som udbyder uddannelsen, optage et mindre antal elever, der ikke ved starten af grundforløbet har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Thea: Der er ikke noget bedre end at tilberede et måltid mad, og gæsterne tager godt imod det. Jeg elsker at lave mad, og når jeg bliver færdig som gastronom, kan jeg leve af det! Skolen oplyser, hvor mange elever der kan optages uden uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse (kvotepladser), og skolen informerer om kravene for optagelse på en kvoteplads. Flg. uddannelser har adgangsbegrænsning til grundforløbet: Beklædningshåndværker Digital Media Film- og TV-produktionsuddannelsen Fitnessinstruktør Fotograf Frisør Kosmetiker Mediegrafiker Teater- og udstillingsteknisk assistent Veterinærsygeplejerske Ædelsmed. Muligheder for videreuddannelse Med en teknisk-håndværksmæssig erhvervsuddannelse kan du læse videre til bygningskonstruktør, el-installatør mv. Både erhvervsskolen og din UUvejleder kan hjælpe dig med at få overblik over, hvilke muligheder for videreuddannelse din ønskede uddannelse kan give dig. De merkantile erhvervsuddannelser foregår på en handelsskole og fører til uddannelser, hvor du beskæftiger dig med fx kundeservice, administration, økonomi, handel, finans eller eventplanlægning. Alt efter dit uddannelsesvalg kan du blive ansat i fx butik, på kontor i en offentlig eller privat virksomhed, i en handelsvirksomhed, et eventbureau eller inden for bankog forsikringserhvervet. Uddannelsen varer typisk 4 år i alt. Der findes dog også korte uddannelser inden for det merkantile område. Se nærmere om de korte uddannelser i oversigten over de merkantile uddannelser s En af disse korte uddannelser, uddannelsen til sundhedsservicesekretær, er skolebaseret, så du tager hele uddannelsen på skolen. Som elev inden for detail bliver du uddannet til salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør. Dine arbejdsopgaver kan fx være kundeekspedition, indkøb, markedsføring, økonomi og dekoration. Som elev inden for handel bliver du uddannet til handelsassistent inden for salg, logistikassistent eller indkøbsassistent. Dine arbejdsopgaver kan fx være personlig kundeservice, ordre- og aftalebehandling, beregning af priser, indkøb og forsendelse. Inden for kontor kan du blive elev med speciale inden for administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping og økonomi. Her kan dine arbejdsopgaver fx være sagsbehandling, økonomi, markedsføring samt skriftlig og mundtlig kommunikation. Finanselever ansættes i banker og sparekasser, kreditforeninger og forsikringsbranchen. Dine arbejdsopgaver kan her være fx sagsbehandling, kundekontakt, servicesalg samt skriftlig og mundtlig kommunikation. Christian: Mit mål er at blive bilsælger. Jeg valgte derfor HG, da man på uddannelsen lærer en masse om det at præsentere og sælge varer. At uddannelsen samtidig indeholder praktikforløb, hvor man lærer om kundekontakt og den gode service, er jo blot et ekstra plus. Hvis du ønsker at være elev inden for event, arbejder du fx i et pr-bureau, feriecenter, forlystelsespark el. storcenter. En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter, fx koncerter og fester. Som eventkoordinator lærer du også om økonomi, booking og kontrakter. Uddannelsens opbygning Grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser varer typisk 2 år. Grundforløbet kaldes også hg (handelsskolens grundforløb). Grundforløbet består af grundfag, som er obligatoriske, og valgfag, hvor du kan vælge mellem forskellige praktiske, kreative eller teoretiske fag. I de merkantile uddannelser er der krav om gærdehøjder i grundfagene, og det vil sige, at du skal gennemføre grundfagene på et bestemt niveau for at have adgang til et bestemt hovedforløb og dermed til en praktikplads. Skolens studievejledere kan hjælpe dig med dine spørgsmål Malene: For mig har HG betydet nye spændende fag, som alle relaterer sig direkte til erhvervslivet. Specielt er jeg vild med de kreative fag som butiksindretning, dekoration og design, da de passer godt til min drømmeuddannelse som salgsassistent. om gærdehøjderne til den uddannelse, som du har interesse for. Hovedforløbet i de merkantile uddannelser varer 2 år, hvor du er i praktik i en virksomhed inden for detail, handel, kontor, event eller finans. Undervejs i hovedforløbet indkaldes du til 1-2 ugers skoleforløb et antal gange, alt efter hvilken uddannelse du vælger. Muligheder for videreuddannelse Med en gennemført 4-årig merkantil erhvervsuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig til fx markedsføringsøkonom, serviceøkonom og handelsøkonom. Hvis du vil læse videre til nogle af disse uddannelser, skal du opfylde bestemte faglige krav. Det er derfor en god ide, at du taler med din vejleder om, hvilke fag og hvilke niveauer din grunduddannelse skal sammensættes af.

9 16 Social- og sundhedsuddannelserne Landbrugsuddannelserne 17 Erhvervsuddannelserne på social- og sundhedsområdet (indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik) foregår på tekniske skoler og (mest) på socialog sundhedsskoler. Den type virksomhed, du skal have praktikplads indenfor under hovedforløbet på social og sundhedsuddannelsen er typisk en kommune eller region. På social- og sundhedsuddannelsen (sosu-uddannelsen) lærer du at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Uddannelsen indeholder to trin, så du kan afslutte som social- og sundhedshjælper (sosu-hjælper) eller som socialog sundhedsassistent (sosu-assistent). På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, men du bliver også undervist i, hvilke ting du kan lave sammen med de ældre. Social- og sundhedspersonale arbejder i folks hjem, på plejehjem, hospitaler eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. Pædagogisk assistentuddannelse Den pædagogiske assistentuddannelse hører også under indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik. En pædagogisk assistent arbejder med børn, unge eller voksne. På skolen lærer du bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper. Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver, på skoler og i fritidsklubber. Du kan endvidere arbejde som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede. Uddannelsernes opbygning Uddannelserne er opdelt i et grundforløb på uger samt et efterfølgende hovedforløb i alt op til 3 år og 3 måneder. Trin 1 er uddannelsen til social og sundhedshjælper, der tager 1 år og 7 mdr. Trin 1+2 er uddannelsen til sundhedsassistent, der tager 3 år og 3 mdr. i alt. Endelig tager uddannelsen til pædagogisk assistent 2 år og 9 måneder. Muligheder for videreuddannelse Med social- og sundhedsuddannelsens trin 2 kan du videreuddanne dig til tandplejer, sygeplejerske, bioanalytiker, farmakonom, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, socialrådgiver, pædagog, katastrofe og risikomanager, psykomotorisk terapeut eller med uddannelsen ernæring og sundhed, forudsat du opfylder de specifikke adgangskrav. Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse. Som eksempler på videregående uddannelsesmuligheder efter uddannelsen til pædagogisk assistent kan nævnes pædagog, socialrådgiver og katastrofe og risikomanager, forudsat at du opfylder de specifikke adgangskrav. Uddannelsen til landmand foregår på landbrugsskoler eller på en teknisk skole. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning. På uddannelsen lærer du desuden om, hvordan du styrer og vedligeholder de tekniske indretninger og anlæg, der findes på store, moderne gårde. Også regnskab, økonomi og planlægning er vigtige emner i uddannelsen til landmand. Du kan afslutte som landbrugsassistent, hvor du lærer at planlægge og udføre de almindeligt forekommende opgaver inden for landbruget. Du kan desuden afslutte som landmand med speciale i husdyr. Her lærer du bl.a. at vurdere dyrebesætninger, du lærer at planlægge avl, tage stilling til foderkvaliteter, og du lærer om transport af dyr og dyrevelfærd. Hvis du vælger at blive landmand med speciale i planter, lærer du bl.a. at udarbejde planer for såning, gødning og sprøjtning. Du lærer også at arbejde med og vedligeholde de mange maskiner, der indgår i landbrugsdrift. Også naturpleje og pasning af vildt indgår i uddannelsen. Endelig kan du blive jordbrugsmaskinfører. I denne uddannelse lærer du bl.a. at arbejde med de forskellige landbrugsmaskiner. Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer. Uddannelsernes opbygning: Uddannelsens grundforløb og hovedforløb tager i alt op til 3 år og 11 mdr. Trin 1 er uddannelsen til landbrugsassistent. Denne uddannelse tager 2 år. Trin 1+2 er uddannelsen til landmand, som tager 3 år og 8 måneder. Du kan specialisere dig i enten husdyr eller planter. Endelig er der jordbrugsmaskinføreruddannelsen, som også består af trin 1+2 og ligeledes med en uddannelseslængde på 3 år og 8 måneder. Du afslutter landbrugsuddannelsen med en svendeprøve. Muligheder for videreuddannelse: Du kan videreuddanne dig gennem landbrugets lederuddannelse. Du kan også videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør samt professionsbachelor i have- og parkvirksomhed.

10 De 12 indgange og tilhørende uddannelser 18 1 Bil, fly og 8 Merkantil hg 9 Produktion og udvikling 10 Strøm, styring og it 19 andre transportmidler vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler. Automontør Cykel- og motorcykeluddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karosserismed Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Vognmaler 2 Bygge og anlæg vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg. Anlægsstruktør, bygnings - struktør og brolægger Boligmonteringsuddannelsen Byggemontagetekniker Bygningsmaler Flisemontør Glarmester Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse Vvs-energiuddannelsen 3 Bygnings- og brugerservice vi servicerer og sikrer faciliteter og events. Ejendomsservice Serviceassistent Sikkerhedsvagt 4 Dyr, planter og natur vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeper Greenkeeperassistent Groundsman Groundsmanassistent Landbrugsassistent Landmand Produktionsgartner Skov- og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Væksthusgartner 5 Krop og stil vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design. Fitnessinstruktør Frisør Kosmetiker 6 Mad til mennesker vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Bager og konditor Cater Detailslagter Ernæringsassistent Gastronom Hotel- og fritidsassistent Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener 7 Medieproduktion - vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieproduktion. Digital media Film- og TV-produktionsuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator (Handelsskolens Grundforløb) vi giver god kundeservice og oplevelser, vi handler business to business, og vi administrerer. Detailhandel - salgsassistent med profil - dekoratør - blomsterdekoratør Kort uddannelse inden for detail: - butiksmedhjælper Handel - handelsassistent salg - indkøbsassistent - logistikassistent Kort uddannelse inden for handel: - kundekontaktcenter Kontor kontorassistent med speciale inden for - administration - advokatsekretær - lægesekretær - offentlig administration (stat, region, kommune) - rejseliv - revision - spedition og shipping - økonomi Kort uddannelser inden for kontor: - kontorservice - sundhedsservicesekretær (skolebaseret) Event - Eventkoordinator Kort uddannelse inden for event: - Eventassistent Finans finansassistent inden for - forsikringsbranchen - kreditforeninger - pengeinstitutter (bank, sparekasse) Kort uddannelse inden for finans: - kundemedarbejder vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter. Aluminiumsoperatør Beklædningshåndværker Beslagsmed Bådserviceassistent CNC-teknikuddannelsen Elektronikoperatør Finmekaniker Former Forsyningsoperatør Industrioperatør Industrisvejser Industritekniker Køletekniker Laboratorietandtekniker Låsesmed Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Montageoperatør NDT-tekniker Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Plastsvejser Porcelænsmaler Pottemager Procesoperatør Produktør Skibsbygger Skibsmekaniker Skibsmontør Skomager Smed Teknisk designer Urmager Vindmølletekniker Værktøjssliber Værktøjsuddannelsen Ædelmetalstøber Ædelsmed Ædelstensfatter vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv. Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frontline pc-supporter Industriel reparatør Teater- og udstillingstekniker 11 Sundhed, omsorg og pædagogik vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. Hospitalsteknisk assistent Pædagogisk assistent Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælper Tandklinikassistent 12 Transport og logistik vi transporterer mennesker og gods og sørger for, at de kommer frem til tiden. Buschauffør Chauffør Lageruddannelsen Lufthavnsoperatør Postoperatør Redder Togklargører Vær opmærksom på, at ikke alle uddannelser findes på alle erhvervsskoler. Nogle ungdomsuddannelser foregår på AMU-centre. Se på hvor de enkelte ungdomsuddannelser udbydes.

11 Eux - erhvervsuddannelse med fag De gymnasiale uddannelser på gymnasialt niveau 20 Obligatoriske fag i de gymnasiale uddannelser 21 INFO Tech College Aalborg Auto College Aalborg Bil, fly og andre transportmidler Construction College Aalborg Bygge & anlæg Metal College Aalborg Produktion & udvikling Technology College Aalborg Strøm, styring & it Eux er en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Det særlige ved eux er dermed, at den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, så du både bliver håndværker og opnår generel studiekompetence og kan læse videre bagefter. For at opnå den generelle studiekompetence skal du have flg. obligatoriske, gymnasiale fag: dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C. De øvrige fag og niveauer, du skal have på eux, afhænger af, hvilken uddannelse du vælger, og kan være forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Du skal desuden i eux-forløbet aflevere en større skriftlig opgave og et skriftligt eksamensprojekt, der kombinerer dine gymnasie- og erhvervsskolefag. Tech College Aalborg er indtil videre det eneste sted i Nordjylland, hvor du kan tage eux-uddannelsen. Du kan tage eux på ni uddannelser: murer, tømrer, elektriker, datatekniker, automatiktekniker, klejnsmed, industritekniker, personvogns- og lastvognsmekaniker. Eux-uddannelsens opbygning En eux varer mellem 4 og 5½ år, afhængig af den valgte erhvervsuddannelse. Uddannelsen begynder med Eux erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau Hovedforløb (skole og praktik 4½ år - 5 år) Grundforløb Adgangskrav: 9 års skolegang et grundforløb på typisk 40 uger og fortsætter med et hovedforløb. For at få adgang til hovedforløbet skal du have indgået en praktikaftale med en virksomhed. Hovedforløbet består af praktikperioder og skoleperioder, hvis længde varierer fra 8 til 20 uger. Studiemiljø Når du vælger en uddannelse, der spænder over både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, vil du være en del af studiemiljøet på begge områder. Du får både fællesskabet og fagsnakken med mester og andre lærlinge inden for dit håndværksfag, og du bliver en del af gymnasielivet. SU og løn Når du tager en eux, kan du få SU på grundforløbet, hvis du er fyldt 18 år. Når du går på hovedforløbet og har en 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år praktikplads, får du lærlingeløn (også i skoleperioderne) ligesom på en ordinær erhvervsuddannelse. Videreuddannelse og fremtid Eux er noget for dig, der gerne vil have en faglig uddannelse og samtidig mulighed for at kunne tage en videregående uddannelse. Eux giver dig direkte adgang til fx de videregående tekniske uddannelser, der har med dit fagområde at gøre. Det kunne fx være ingeniør, arkitekt, tekniker, maskinmester eller bygningskonstruktør. Optagelse og tilmelding til eux Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, og du optages derfor direkte på erhvervsuddannelsen. I din uddannelsesplan/tilmeldingsskema angiver du, at du ønsker eux. Se også s. 12. På de følgende sider i hæftet kan du læse om de fire forskellige gymnasiale uddannelser. Først er der en dobbeltside med generelle oplysninger, der er fælles for de gymnasiale uddannelser. Dernæst er der sider om hver enkelt af de gymnasiale uddannelser - stx, hf, hhx og htx. For at få et overblik over forskellene på disse uddannelser kan du studere skemaet til højre, hvor du kan se de obligatoriske fag, som uddannelserne hver især indeholder. Det vil sige de fag, som du skal have, uanset hvilken studieretning du vælger på henholdsvis stx, hhx og htx. Derudover skal du i stx, htx og hhx have to til tre studieretningsfag, der afhænger af, hvilken studieretning du vælger. Endelig skal du vælge nogle valgfag undervejs i uddannelsen. For nærmere oplysninger derom, se siderne om de enkelte uddannelser i dette hæfte samt skolernes hjemmesider. Studievalg - vejledning videre frem Du kan få vejledning hos Studievalg Nordjylland, hvis du søger viden om videregående uddannelser eller hjælp til at vælge. Det kan være, du har en ide om et job, du kunne tænke dig, og mangler information om, hvilke uddannelser der kan føre frem til det. Du kan måske også have brug for at finde ud af, om du kan komme ind på en konkret videregående uddannelse med den gymnasiale eller erhvervsuddannelse, du har tænkt dig at tage. Studievalg Nordjylland har et åbent Stx Hf Hhx Htx Dansk A A A A Engelsk B B A B 2. fremmedsprog (fortsætter/begynder) B/A B/A Matematik C C C B Historie A B Samtidshistorie B Samfundsfag C C C C Fysik C B Religion C C Oldtidskundskab C Idræt C C Biologi C* C C Kemi C* C B Naturgeografi C* C Kunstnerisk fag C Praktisk/musisk fag C International økonomi B Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C * To af de tre fag (Biologi, Kemi, Naturgeografi) er obligatoriske. Et af de naturvidenskabelige fag skal hæves til B-niveau. vejledningscenter centralt i Aalborg og vejleder om valg af videregående uddannelse og de jobs, som uddannelserne kan føre til. Studievalgs vejledere har desuden ansvaret for vejledningen om videregående uddannelse på gymnasierne og erhvervsskolerne i regionen så vi ses, når du er kommet i gang. Du kan ringe, maile eller dukke op i centret, hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser. Studievalg Nordjylland Slotsgade 27, 9000 Aalborg Tlf.:

12 Fælles for de gymnasiale uddannelser GRUND- FORLØB De fire gymnasiale uddannelser - stx, hf, hhx og htx giver alle sammen studiekompetence til videregående uddannelser. Når du vælger gymnasieuddannelse, kan du fx tænke på dine erfaringer fra brobygning. Du kan også tænke på, om du kender nogen, der har valgt en gymnasieuddannelse, og du kan overveje, hvilke uddannelser og hvilket job du drømmer om efter gymnasietiden. En gymnasial uddannelse er noget for dig, hvis du: kan lide nye udfordringer kan lide at læse kan lide at lære og sætte dig ind i nyt stof kan lide at lave skriftlige opgaver kan lide at arbejde selvstændigt har lyst til at deltage i debatter og arbejdsfællesskaber selv tager ansvaret for dit arbejde. Stx, hhx og htx Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Tre forskellige typer fag Obligatoriske fag Studieretningsfag Uddannelsernes struktur Det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx) og teknisk gymnasium (htx) er 3-årige ungdomsuddannelser. Valgfag Adgangskrav: 9 års skolegang Se afsnittet optagelse til stx, hhx og htx nedenfor. 3 år 2 år 1 år ½ år De består af et grundforløb på ½ år og et studieretningsforløb på 2½ år. Grundforløbet giver dig viden om fagene, om arbejdsmetoder på tværs af fagene og om skolens krav til dig. Du skal træffe et foreløbigt valg af studieretning, inden du starter. Det endelige valg skal du træffe omkring 1. dec. i første skoleår, og du vil få grundig vejledning om dette valg. Studieretning på stx, hhx og htx Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag samt af et studieretningsprojekt. Studieretningen er en pakke af fag, som giver dig mulighed for at fordybe dig i de fag, emner og problemstillinger, som interesserer dig. Studieretningen indeholder normalt 3 studieretningsfag, som de obligatoriske fag arbejder sammen med. Når du ønsker en gymnasieuddannelse, skal du kigge på, hvilke studieretninger det enkelte gymnasium tilbyder og finde den, der interesserer dig mest. Optagelse til stx, hhx og htx I 2013 skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have udfyldt en uddannelsesplan. Du skal have aflagt alle prøver ved folkeskolens afgangsprøve, herunder tysk eller fransk og fysik/kemi (9. klasse), og hvis du har gået i 10. klasse, skal du have aflagt afgangsprøve eller 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik. Du har krav på optagelse, hvis du: opfylder alle ovenstående betingelser søger optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse er vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse af din UUvejleder søger rettidigt, dvs. inden 1. marts. Hvis du vurderes til IKKE at være uddannelsesparat, kan du forlange en vurdering på den skole, du ønsker at gå på. Vurderingen skal foregå lige efter d. 30. marts, og skolen kan vælge at optage dig, hvis den vurderer, du er uddannelsesparat. Skift af gymnasial uddannelse Hvis du er optaget på én af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du mulighed for - senest ved afslutning af grundforløbet - at skifte til en anden af disse tre uddannelser uden at tabe tid. Du har dog ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du ønsker at skifte uddannelse, skal du henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til. Højere forberedelseseksamen (hf) Som de fire andre gymnasiale uddannelser giver hf adgang til både korte og længere videregående uddannelser. Uddannelsen Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse. I starten af dit hf-forløb får du en grundig introduktion til det at lære, og det bliver fulgt op i studieværkstedet i hele forløbet. På hf har du desuden obligatoriske fag og faggrupper, et praktisk-musisk fag samt valgfag. Hfelever kommer med mange forskellige baggrunde og har forskellige mål med uddannelsen. Optagelse til hf For at blive optaget på den 2-årige hf direkte efter grundskolen skal du have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have haft undervisning på tilsvarende niveau. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve. Du skal have aflagt 10. klasseprøve i dansk, engelsk, matematik og folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi og tysk (eller fransk). Du har krav på optagelse, hvis du: opfylder ovenstående betingelser søger om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse er vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse af din UUvejleder søger rettidigt, dvs. inden 1. marts. Hvis du vurderes til IKKE at være uddannelsesparat, kan du forlange en vurdering på den skole, du ønsker at gå på. Vurderingen skal foregå lige efter d. 30. marts, og skolen kan vælge at optage dig, hvis den vurderer, du er uddannelsesparat. Se de obligatoriske fag på de gymnasiale uddannelser på s. 21.

13 Stx - det almene gymnasium Stx - det almene gymnasium Stx er en 3-årig uddannelse, der afsluttes med studentereksamen. Stx indeholder almene fag og har et videnskabsorienteret perspektiv. Uddannelsen giver adgang til alle videregående uddannelser og giver en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold STUDIERETNINGSFORLØB GRUND- FORLØB Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Naturvidenskabelige studieretninger Typer af studieretninger Samfundsvidenskabelige studieretninger Stx det almene gymnasium Stx kan lede til alle uddannelser. Det er derfor, det hedder det almene gymnasium. Stx er et godt valg, hvis du kan lide afveksling mellem selvstændigt arbejde og samarbejde du gerne vil være dygtigere i de fag, du kender du gerne vil lære nogle nye fag du gerne selvstændigt vil løse skriftlige opgaver du gerne vil udvikle dig i en alsidig skolekultur med bl.a. musik, idræt, drama/musical og debatter, hvor du både lytter og siger, hvad du selv mener. Sproglige studieretninger Kunstneriske studieretninger Adgangskrav: Se afsnittet om optagelse til stx, hhx og htx side år 2 år 1 år ½ år Det almene gymnasium Det almene gymnasium er både almendannende og studieforberedende. Almendannende fordi det giver dig en bedre indsigt i de tre store områder naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (sprog, dansk, historie m.m.). Og fordi du får lejlighed til at udvikle dig i et miljø med fællesskab, musik og kunstneriske fag. Studieforberedende fordi du lærer det, der siden kræves til din videre uddannelse, både fag og kompetencer. Stx er den eneste ungdomsuddannelse, hvor man kan vælge studieretninger og fag, så man kan komme ind på alle videregående uddannelser. Derfor er du rigtig godt rustet med et studentereksamensbevis i hånden, når du skal vælge og søge en hvilken som helst uddannelse efter gymnasiet. Dog kan det som sagt betyde noget, hvilken studieretning og fag du har valgt. Det kan du få orientering om fra UU og på gymnasiet. Optagelse Man kan begynde på gymnasiet efter 9. eller 10. klasse. Hvis du er vurderet uddannelsesparat af din UU-vejleder, bliver du optaget direkte. Se s for nærmere detaljer ang. optagelse. I ansøgningen skal du tilkendegive, hvilken studieretning du regner med at ville følge. Men det er kun en tilkendegivelse, for det endelige valg finder sted før jul i 1.g. Desuden skal du vælge et 2. fremmedsprog. Det er det sprog, du skal have foruden engelsk, som alle har. Du skal desuden vælge et kunstnerisk fag. Nanna: Jeg er klar til med det samme at læse molekylærbiologi på RUC. Uddannelsens opbygning Stx begynder med et grundforløb i 1.g fra august til jul. Derefter kommer studieretningsforløbet, som varer frem til studentereksamen i 3.g. Gennem hele forløbet har du din egen studievejleder og en klasselærer eller tutor. Fagene Grundforløbets fag er: dansk, engelsk, historie, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, musik, evt. drama eller mediefag), matematik, et naturvidenskabeligt fag (biologi, fysik, kemi eller naturgeografi), og samfundsfag. Hertil kommer to særlige forløb, som skal forberede dig til sprog og naturvidenskab i gymnasiet. De hedder almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Endelig får du særlige forløb, hvor flere fag samarbejder om et emne. De hedder almen studieforberedelse. Studieretningsforløbet har flg. obligatoriske fag og niveauer: dansk A, historie A, engelsk B, 2. fremmedsprog A eller B, fysik C, idræt C, kunstnerisk fag C, matematik C, to naturvidenskabelige fag C (af biologi, kemi og naturgeografi), oldtidskundskab C, religion C og samfundsfag C. Foruden de obligatoriske fag er der to eller tre studieretningsfag samt nogle valgfag, og fagene samarbejder i almen studieforberedelse. Du skal vælge mindst et af følgende fag på A-niveau: matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk, et fortsættersprog, latin eller græsk. Endelig er der studieretningsprojektet i 3.g, hvor du arbejder selvstændigt med et selvvalgt emne. Ved afslutningen af 3.g har du mindst fire A-niveauer, men på de fleste studieretninger kan du ved hjælp af valgfag også få fem A- niveauer. Med fem A-niveauer får man sit eksamensresultat ganget med 1,03. Dvs. at et gennemsnit på 9 bliver til 9,3 (oprundet fra 9,27), og så er man bedre stillet ved ansøgning til uddannelser, hvor der er adgangsbegrænsning. Du kan få oplysninger om de enkelte gymnasiers studieretninger og valgfag på gymnasiernes hjemmesider eller ved at kontakte gymnasiet. Arbejdsformer I løbet af en normal skoleuge vil du møde afvekslende arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, måske INFO Mariagerfjord Gymnasium hf, htx & stx Støvring Gymnasium Aalborghus Gymnasium Hasseris Gymnasium Aalborg Katedralskole Fjerritslev Gymnasium projektarbejde, øvelser og forsøg samt individuelt arbejde. Du har medindflydelse på både arbejdsform og det faglige stof, I skal arbejde med. Med mellemrum afbrydes den almindelige skoleuge af arbejde på tværs af fag og klasser, og der afholdes fællestimer med debatter, foredrag, musikalsk eller dramatisk optræden, som regel med inviterede kunstnere, politikere, forfattere osv. Arbejde uden for skolen som studieture til udlandet, ekskursioner, virksomhedsbesøg, teater- og museumsbesøg eller praktikophold indgår også i undervisningen på det almene gymnasium. Gymnasiets hverdag Hverdagen på det almene gymnasium skal bidrage til, at du får en bred uddannelse og udvikler dig. Derfor sker der også meget uden for timerne. Du kan være aktiv eller blot se og lytte ved morgensamlinger, forårskoncerter, skolekomedier, fester, fredagsarrangementer, frivillig idræt, billedkunst eller musik, og du kan engagere dig i elevråds- og bestyrelsesarbejde. Vesthimmerlands Gymnasium og hf Nørresundby Gymnasium Thisted Gymnasium Morsø Gymnasium Dronninglund Gymnasium Særlige gymnasieforløb Hasseris Gymnasium tilbyder International Baccalaureate (IB), som er en international eksamen, der giver direkte adgang til universiteter overalt i verden. På Aalborg Studenterkursus kan man tage en studentereksamen på to år eller stykke den sammen af enkeltfag over flere år. Man skal have gået 10 år i skole eller have været ude af skolen mindst et år for at kunne optages på studenterkursus. Se endvidere skoler med særlige forløb side Brønderslev Gymnasium Frederikshavn Gymnasium Hjørring Gymnasium Aalborg Studenterkursus International Baccalaureate

14 Hf - højere forberedelseseksamen Hf - Højere Forberedelseseksamen er en 2-årig uddannelse. Uddannelsen har både et praktisk og anvendelsesorienteret perspektiv. Uddannelsen giver adgang til både kortere og længere videregående uddannelser og giver en bred viden om sprog, natur, kultur og samfund INFO Mariagerfjord Gymnasium hf, htx & stx Vesthimmerlands Gymnasium og hf Aalborghus Gymnasium Aalborg Katedralskole Nørresundby Gymnasium Thisted Gymnasium Brønderslev Gymnasium Fjerritslev Gymnasium Hjørring Gymnasium Frederikshavn Gymnasium VUC&hf Nordjylland Thy-Mors HF og VUC Hf-eksamen - klar på to år Hf - højere forberedelseseksamen - henvender sig til dem, der har afsluttet 10. klasse, eller som har været ude af skolen nogle år. På hf kan du få en eksamen efter to år. Den giver adgang til de samme uddannelser som studentereksamen, afhængigt af valgfag. Lige så mange hf ere som studenter får senere en videregående uddannelse, og de fleste hf ere vælger en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Hf-uddannelsen Hf er både almendannende og studieforberedende. Almendannende fordi hf giver dig en bred indsigt i de tre store områder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (sprog, dansk, historie m.m.). Og fordi du får lejlighed til at udvikle dig i et miljø med fællesskab, musik og kreative fag. Studieforberedende fordi du lærer det, der siden kræves til videre uddannelse, både mht. fag og kompetencer. En hf-eksamen giver adgang til videregående uddannelser; dog kan det betyde noget, hvilke fag du har valgt. Det kan du få orientering om fra UU og på det enkelte hf-kursus. Optagelse Man kan begynde på hf efter 10. klasse. Hvis du er vurderet uddannelsesparat af din UU-vejleder, bliver du optaget direkte. Se s. 23 for nærmere detaljer ang. optagelse. Ansøgere, der har været ude af skolen nogle år, optages ofte på hf, og hvis man ikke har 10. klasse, kan rektor på grundlag af en konkret vur- Cathrine: Det har altid været mit ønske at blive pædagog, og med en hf-eksamen tror jeg på, at min drøm går i opfyldelse. dering optage en ansøger. Kontakt hf-kurset, hvis du er i tvivl. Hvis du tidligere har taget eksaminer eller fuldført fag på en gymnasieuddannelse, kan du som regel få overført karaktererne til din hf-eksamen. Så sparer du noget arbejde. Det samme gælder, hvis du har taget enkeltfag på VUC-kurser. På regionens VUC-centre kan man udover den 2-årige hf desuden sammenstykke en hf-eksamen af enkeltfag over en årrække. Alle regionens VUC-centre tilbyder hf-enkeltfag. Uddannelsens opbygning På hf har man nogle obligatoriske fag (dansk A, engelsk B, idræt C, matematik C). Desuden er der to fagpakker. Den første er naturvidenskabelig med fagene biologi C, geografi C og kemi C. Den anden er kultur- og samfundsfagsgruppen med historie B, religion C og samfundsfag C. Endelig skal alle vælge et musisk/kreativt fag C (billedkunst, musik, evt. drama og mediefag). Hertil kommer valgfag. Med dem kan du sammensætte din uddannelse efter interesser, evner og de adgangskrav, der er til den videregående uddannelse, du ønsker. Du skal normalt have enten to valgfag på B-niveau eller et på B-niveau og to på C-niveau. De forskellige hf-kurser har forskellige valgfag, og nogle hf-kurser tilbyder også særlige pakker af fag i et specielt samspil. Dette må du undersøge hos det enkelte hf-kursus, evt. på dets hjemmeside. Introduktionskursus og tutorordning En del hf-elever har været ude af skolen nogle år, og kan derfor have brug for særlig vejledning. Derfor begynder undervisningen på det 2-årige forløb med et introduktionskursus, hvor du lærer grundlæggende studie- og arbejdsmetoder, indøver væsentlige kompetencer, og hvor alle kan få genopfrisket det faglige basisniveau. Til faglig støtte har hver elev sin egen tutor. Tutoren er en lærer, der følger dig og jævnligt taler med dig om at sætte mål og at nå de mål, der er sat. Arbejdsformer I løbet af en normal skoleuge vil du møde afvekslende arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, måske projektarbejde, øvelser og forsøg samt individuelt arbejde. Du skal lave en større projekt-opgave i 2. hf. Denne opgave forberedes ved nogle projektforløb i 1. og 2. hf. Der er afsat mindst 50 timer til dette projektarbejde. Du har medindflydelse på både arbejdsform og det faglige stof, I skal arbejde med. Med mellemrum afbrydes den almindelige skoleuge af arbejde på tværs af fag og klasser, og der afholdes fællestimer med debatter, foredrag, musikalsk eller dramatisk optræden, som regel med inviterede kunstnere, politikere, forfattere osv. I hf-undervisningen indgår der også arbejde uden for skolen, fx studieture til udlandet, ekskursioner, virksomhedsbesøg eller teater- og museumsbesøg. Hf s hverdag Hverdagen på hf skal bidrage til, at du får en bred uddannelse og udvikler dig. Derfor sker der også meget uden for timerne. Du kan være aktiv eller blot se og lytte ved morgensamlinger, forårskoncerter, skolekomedier, fester, fredagsarrangementer, frivillig idræt, billedkunst eller musik, og du kan engagere dig i elevråds- og bestyrelsesarbejde. Se endvidere skoler med særlige forløb s , bl.a. Hf-Søfart samt 1-årige fagpakker.

15 Hhx handelsgymnasiet Hhx handelsgymnasiet Handelsgymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til fx universiteter, handelshøjskoler, journalistuddannelser og erhvervsakademiuddannelser. Samtidig giver hhx dig direkte adgang til job i erhvervslivet INFO Tradium Erhvervsskolerne Aars Aalborg Handelsgymnasium Saxogade og Turøgade Fjerritslev Gymnasium www. fjerritslev-gym.dk Thisted Nykøbing M Frederikshavn Handelsskole EUC Nord, Hjørring Hhx handelsgymnasiet Handelsgymnasiet hhx er en 3-årig gymnasial uddannelse på linje med stx og htx. Uddannelsen indeholder både erhvervsrettede og almendannende fag, og den giver dig adgang til både videregående uddannelser og til job i erhvervslivet. Du kan optages på handelsgymnasiet direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Se s for nærmere detaljer ang. optagelse. På handelsgymnasiet får du en 3-årig gymnasial uddannelse med både erhvervsrettede og almene fag et bredt udbud af studieretninger og valgfag en uddannelse med IT integreret i samtlige fag et godt og moderne undervisningsmiljø en uddannelse, der giver stor forståelse for internationale forhold gode sociale rammer. Obligatoriske fag De obligatoriske fag er fag, som alle elever skal have, uanset hvilken studieretning der vælges. De obligatoriske fag spænder vidt. Der er almene fag, økonomisk orienterede fag, markedsorienterede fag og internationalt orienterede fag: Dansk A Engelsk A Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Samtidshistorie B International økonomi B 2. fremmedsprog B/A Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C. Fremmedsprog Du skal have mindst to fremmedsprog, hvoraf engelsk er det ene. Engelsk skal du have på A-niveau og dermed alle tre år. Ved tilmeldingen skal du desuden vælge et 2. fremmedsprog. Du kan her vælge enten tysk/fransk fortsættersprog eller spansk/fransk begyndersprog. Hvis du vælger et fortsættersprog, altså det sprog du har haft i folkeskolen, skal du have det på B-niveau, dvs. to år. Hvis du vælger et begyndersprog som dit 2. fremmedsprog, fx spansk, skal du have sproget på A- niveau og dermed alle tre år. Dette kan betyde, at du får et ekstra A-niveau og dermed vil have færre timer til overs til valgfag. Du kan også få et tredje fremmedsprog, men valgmulighederne mht. sprog varierer fra skole til skole. Studieretninger På handelsgymnasiet kan du vælge studieretninger med forskelligt fokus, alt efter hvad du interesserer dig mest for. Med valget af en bestemt studieretning bestemmer du i virkeligheden, hvilke to fag du vil have på højt niveau ud over de to obligatoriske A-fag, dansk og engelsk. Du kan således, alt efter din interesse, vælge at gøre din uddannelse specielt økonomisk orienteret, markedsorienteret eller internationalt orienteret. Ud over to studieretningsfag på A-niveau får du et tredje studieretningsfag på B eller C-niveau, der passer til de øvrige fag. Udbuddet og sammensætningen af studieretninger varierer fra skole til skole, så besøg den enkelte skoles hjemmeside og se, hvad der udbydes. Valgfag Ud over studieretning skal du også vælge to til tre valgfag, mens du går på handelsgymnasiet. Nogle af disse fag findes både som studieretningsfag og som valgfag; andre findes kun som valgfag. Matematik B og A Tysk A og Fransk A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Finansiering C og B Innovation C og B Kulturforståelse C og B Psykologi C og B It B Samfundsfag B Kinesisk B Kinesisk områdestudium C Design C og B Idræt C Markedskommunikation C Mediefag C Multimedier C Statistik C. I uddannelsen indgår der mindst fire A-niveau fag, men der er mulighed for flere, alt efter valg af sprog og andre valgfag. Et ekstra A-niveau betyder, at du får en ekstra eksamen, men til gengæld får du dit eksamensresultat ganget med 1,03. Du skal være opmærksom på, at Jens Peter: Den primære årsag til jeg valgte hhx var fagene. Jeg er meget interesseret i virksomhedsøkonomi og drift af virksomheder generelt. Derudover giver uddannelsen brede muligheder for at læse videre på universitetet. de enkelte skoler ikke udbyder alle de nævnte valgfag. Hhx og fremtidsmuligheder Med en hhx-uddannelse får du en bred og faglig viden, så du står godt rustet til din videre karriere. Du kan enten vælge at påbegynde en videregående uddannelse eller at gå direkte fra hhx ud i erhvervslivet i en elevplads inden for kontor, handel, detail eller finans. Som handelsstudent kan du læse videre på universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Du kan også fx tage en læreruddannelse eller vælge en kort videregående uddannelse, fx finansøkonom. Du kan endvidere kombinere en elevplads inden for kontor, spedition, revision osv. med teoretisk videreuddannelse om aftenen, fx HD. Handelsgymnasiets hverdag På handelsgymnasiet arbejdes der tæt sammen om de enkelte klasser, og dette giver et godt og trygt studiemiljø. Handelsgymnasiets lærerkorps er bredt sammensat, og mange lærere har eller har haft tilknytning til erhvervslivet. Dermed opnås en meget virkelighedsnær undervisning, der forbinder det teoretiske med det praktiske. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Gennem alle tre år møder du endvidere nye og varierende måder at lære på, der gør dig studieegnet og bedre til både at samarbejde og arbejde selvstændigt. Arbejdsformerne veksler således mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter, case-arbejde og individuelle opgaver. Foredrag, virksomhedsbesøg, gæstelærere, studieture til udlandet, ekskursioner m.m. indgår også som en naturlig del af uddannelsen. Brugen af it er obligatorisk i alle fag, og næsten alle skriftlige eksaminer afvikles vha. computer, ligesom mange skriftlige eksamensopgaver er elektroniske. Et internationalt præg På handelsgymnasiet er der også et stort fokus på internationale forhold. Du får hermed indsigt i den globale verden, som bliver mere og mere vigtig for Danmark. Som handelsstudent STUDIERETNINGSFORLØB GRUND- FORLØB bliver du derfor godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at studere eller arbejde i udlandet. At alle skal have engelsk på A-niveau, er med til at understrege det internationale indhold på handelsgymnasiet. Bliv din egen chef Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen, og via Young Enterprise kan du prøve kræfter med den virkelige verden som iværksætter. Her får du mulighed for at markedsføre og sælge dit eget produkt med hjælp fra skolens lærere. Særlige forløb Er du eliteidrætsudøver, kan du vælge Team Danmark ordningen, så du forlænger gymnasieforløbet til 4 år. Nogle skoler har desuden særlige forløb, hvor sport indgår i kombination med uddannelsen. Læs også om den nye European Business Baccalaureate Diploma, en overbygning på hhx-uddannelsen (se s ). Videregående uddannelse/erhvervsarbejde Økonomisk orienterede studieretninger Typer af studieretninger Markedsorienterede studieretninger Matematisk/IT orienterede studieretninger Internationalt orienterede studieretninger Adgangskrav: Se afsnittet om optagelse til stx, hhx og htx side år 2 år 1 år ½ år

16 Htx - teknisk gymnasium Htx - teknisk gymnasium Htx er en 3-årig gymnasial uddannelse, med profilfag som TEKNIK og TEKNOLOGI. Det betyder, at der er meget fokus på de tekniske fag og det naturvidens kabelige område. Det særlige ved htx er, at der arbejdes meget med flerfaglige projekter INFO Mariagerfjord Gymnasium hf, htx & stx Erhvervsskolerne Aars Aalborg Tekniske Gymnasium EUC Nord Hjørring og Frederikshavn Thisted Htx teknisk gymnasium Htx er en studentereksamen med fokus på naturvidenskab, teknik og teknologi i kombination med almene fag og sprog. Undervisningsformen på htx På htx arbejder du tværfagligt, projektorganiseret og ofte med tematiseret undervisning, der inddrager din viden fra flere fag. Du fremstiller produkter Stine: Jeg valgte htx fordi der er mange naturvidenskabelige fag. Det passer fint til mig, for jeg vil gerne være tandlæge. STUDIERETNINGSFORLØB Teknikfag Teknikfag er noget særligt for htx. Alle tekniske gymnasier skal mindst udbyde to af følgende teknikfag: Byggeri og energi - giver mulighed for fordybelse inden for konstruktion, materialer, forsyning og sundhed. Design og produktion - giver indsigt i formgivning, produktud- GRUND- FORLØB Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Naturvidenskabelige studieretninger Typer af studieretninger Kommunikationstekniske studieretninger Adgangskrav: Se afsnittet om optagelse til stx, hhx og htx side og udarbejder rapporter. Det kræver kreativitet og selvstændighed, og gevinsten er, ud over det faglige, en personlig modning og evnen til at samarbejde. Ved siden af den daglige undervisning foregår der en række aktiviteter, såsom studierejser, ekskursioner, temadage, foredrag, idrætsdag og virksomhedsbesøg. Indholdet i htx Uddannelsens første halve år er et indledende grundforløb. Herefter fortsætter du i 2 ½ år på den studieretning, som du har valgt. Grundforløbet består af dansk, engelsk og matematik og et studieområde, der omfatter både særfaglig og flerfaglig undervisning inden for teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. Du kommer til at arbejde med it og kommunikation samt innovation og iværksætteri, bl.a. i form af værkstedsog laboratoriebaseret undervisning. Teknologiske studieretninger Hertil kommer aktiviteter, hvor du udfolder dig fysisk og får viden om personlig sundhed. Obligatoriske fag Kemi B Matematik B Fysik B Dansk A Teknologihistorie C Engelsk B Biologi C Samfundsfag C Teknikfag A Teknologi B. 3 år 2 år 1 år ½ år vikling, materialer, styring og produktion. Proces, levnedsmiddel og sundhed - giver dig viden om sundhed, bio- og procesteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, mikrobiologi samt kost og ernæring. I teknikfaget skal du lave et afsluttende projekt. Studieretningsforløb Naturvidenskabelig linje Teknologisk linje Kommunikationslinjen. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, et studieområde, studieretningsfag, valgfag og et studieretningsprojekt. Studieretninger tegnes af tre studieretningsfag, der udbydes i en pakke på henholdsvis AAA-, AAB-, AAC-, ABB-, ABC-niveau. Studieretningsfagene skal sammen med de obligatoriske fag styrke din faglighed og give dig mulighed for at fordybe dig. De enkelte htx-gymnasier fastlægger selv deres studieretninger. Du skal vælge mindst et af de valgfag, dit gymnasium udbyder. Antallet af valgfag i din studentereksamen afhænger af dit valg af studieretning. Eksamen En htx-eksamen består af 8 eksaminer (skriftlige og mundtlige) samt et studieretningsprojekt. Normalt skal du op til 1-3 eksaminer efter 1. og 2. år og resten som afslutning efter 3. år. Det er Undervisningsministeriet, der beslutter, hvilke fag du skal op i. Adgang til videreuddannelse En htx-eksamen giver adgang til videregående uddannelser på f.eks. universitetet, ingeniørstudierne, arkitektskolen, lærerseminariet og en lang række andre videregående uddannelser helt på linje med de tre øvrige gymnasiale uddannelser. Optagelse på htx Du kan starte på htx-uddannelsen, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse med gennemført tysk eller fransk klasse eller tilsvarende. Desuden skal du have udarbejdet en uddannelsesplan, hvori det skal fremgå, at du er vurderet uddannelsesparat. Se s for nærmere detaljer ang. optagelse. Mere information Besøg den ønskede skoles hjemmeside eller kontakt skolens uddannelses- og erhvervsvejledning. Der er også mulighed for at deltage i informationsmøder eller åbent hus arrangementer på alle tekniske gymnasier (se side 38). Se endvidere htx-agro/bioteknologi under skoler med særlige forløb side 33.

17 Skoler med særlige forløb 32 Særlige gymnasiale forløb Særlige stx-forløb Særlige hhx-forløb Særlige htx-forløb 33 Team Danmark Dyrker du eliteidræt, og er du godkendt af Team Danmark, kan du forlænge dit gymnasieforløb til 4 år i alle de 3-årige gymnasiale uddannelser: stx, htx og hhx. På alle 4-årige forløb er undervisningens indhold, det samlede timetal og eksamen det samme som på det almindelige 3-årige forløb, men det ugentlige timetal er mindre. Derved får du færre lektier og dermed den nødvendige tid til at bruge på din sport, musik eller billedkunst. Hasseris Gymnasium IB International Baccalaureate På Hasseris Gymnasium kan du som det eneste sted i Nordjylland tage en engelsksproget, international studentereksamen, der giver direkte adgang til universiteter overalt i verden. Læs mere på 4-årige gymnasieforløb musik og billedkunst Hvis du er optaget på en af musikskolernes MGK-klasser, eller du er optaget på Billedkunstnerisk Grundkursus i Nordjylland, kan du få et særligt tilrettelagt 4-årigt gymnasieforløb på alle stx-gymnasierne. Morsø Gymnasium Teater- og musiklinje I perfekte rammer med et professionelt teater og gode øveforhold for musik og dramatik kan du sammen med en masse andre, der også er vilde med dramatik og/eller musik, få en studentereksamen, samtidig med at du bl.a. arbejder i workshops med professionelle teaterfolk og musikere. Se også Aalborg Handelsgymnasium - EBBD European Business Baccalaureate Diploma På Aalborg Handelsgymnasium kan du tage en overbygning på din handelsgymnasieeksamen sideløbende med dit 3-årige hhx-forløb. Med EBBD opnår du et højere kompetenceniveau inden for en række områder, bl.a. sprog og virksomhedsspørgsmål. Dette sikrer dig endnu bedre muligheder for ansættelse overalt i Europa samt for optagelse på videregående uddannelser i Europa. Læs mere på Htx-agro/bioteknologi Et særligt tilbud til dig, der ønsker en uddannelse som som landmand, dyrlæge, veterinærsygeplejerske eller andet inden for agro-området eller naturvidenskab. Studieretningen udbydes af Teknisk Gymnasium på Erhvervsskolerne Aars i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole. Htx-agro giver dig på tre år både en teknisk studentereksamen (htx) og moduler fra uddannelsen til landmand, som dermed afkortes med mere end et år. Det meste af uddannelsen foregår på Teknisk Gymnasium, Erhvervsskolerne Aars, men du vil også opleve projekter og undervisning på udvalgte gårde samt på Nordjyllands Landbrugsskole. Htx-agro er landsdækkende. Se mere på Maj: Jeg vil være dyrlæge med speciale i kreaturer og svin. Den nye htx-agro studieretning giver mig nogle kompetencer, som gør, at jeg er bedre klædt på til min videre uddannelse.

18 34 Særlige hf-forløb Sport og ungdomsuddannelser Særlige erhvervsuddannelsesforløb 35 Vesthimmerlands Gymnasium og hf Hf Sport og Film Denne hf-linje er for unge, som har interesse for film og/eller medier og for unge, der ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse, hvor det hele ikke nødvendigvis skal handle om bøger. Se Unge med ASF Mariagerfjord Gymnasium hf, htx & stx Mariagerfjord Gymnasium hf, htx & stx tilbyder 3-årig hfklasse for unge med ASF. Se Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole tilbyder 2-årig hf-klasse for unge med ASF. Se VUC Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC tilbyder 1-årige hf-fagpakker Ved du allerede, at du vil være fx sygeplejerske, pædagog, lærer, fysioterapeut eller ergoterapeut? Så har VUC Nordjylland og Thy-Mors HF & VUC et uddannelsestilbud, der er skræddersyet til optagelse på disse uddannelser. Thy-Mors HF & VUC har desuden en fagpakke, der giver adgang til en bacheloruddannelse i natur- og kulturformiding. På VUC Nordjylland kan du desuden få en fagpakke, der giver adgang til Business og Teknologiuddannelsen. Ved at følge en af fagpakkerne får du et målrettet hf-forløb med netop de fag, du har brug for til at komme videre på det ønskede studium. Læs mere på og VUC&hf Nordjylland, Aalborg, tilbyder HF MusT I samarbejde med den Rytmiske i Nordkraft og det Hem'lige Teater tilbyder VUC&hf Nordjylland i Aalborg HF MusT. HF MusT er for dig, der er talentfuld og brænder for musik eller teater, og som både vil have en gymnasial uddannelse og tid til at arbejde intensivt med din interesse for musik eller teater. Du får en hel kompetencegivende hf-eksamen sammen med kvalificeret og målrettet undervisning inden for musik eller teater. Uddannelsen har sin base i Nordkraft, hvor hfog musikundervisningen foregår, og på Det Hem'lige Teater, hvor teaterundervisningen foregår. Begge steder vil du møde udøvende, professionelle undervisere. Læs mere på Hf-Søfart i Frederikshavn Hf-Søfart er en tre-årig uddannelse, som du kun kan tage et sted i regionen, nemlig på Frederikshavn Gymnasium og hf-kursus. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med MARTEC og Skagen Skipperskole. Hf-Søfart indeholder også et længere togt med Skoleskibet Danmark. Du opnår en hf-eksamen, som giver adgang til alle videregående uddannelser, hvor adgangskravet er en gymnasial uddannelse, ligesom uddannelsen giver merit på skibsofficers- eller maskinmesteruddannelsen. Se Aalborghus Gymnasium i samarbejde med Elite Sport Aalborg Dyrker du idræt på højt niveau, kan du vælge en fleksibel studieretning, hvor der er mange valgmuligheder, og hvor der er mulighed for morgentræning. Sportscollege Thisted i Thisted udbyder Sportscollege i flg. idrætsgrene: fodbold, håndbold, svømning, badminton, individuel idræt og rytmisk gymnastik. Du kan kombinere Sportscollege med flg. uddannelser: Hhx, hg 1. år (almen linje). På Sportscollege er der gode bo- og spisefaciliteter. Se mere på. Nordjyllands Sports College og ungdomsuddannelserne i Frederikshavn Frederikshavn Handelsskole (hg og hhx), EUC Nord (eud og htx, Frederikshavn), Frederikshavn Gymnasium (stx og hf) har i samarbejde med Nordjyllands Sports College tilrettelagt et uddannelsesforløb for unge med ambitioner og talent, så du kan udvikle dine sportslige færdigheder, samtidig med at du gennemfører en ungdomsuddannelse. Følgende sportsgrene er på programmet: foldbold, floorball, håndbold, ishockey og badminton. Frederikshavn og Tradium tilbyder guideskole På hg 2 har du mulighed for at komme til Spanien i 4 uger med henblik på en uddannelse som guide. Uddannelsen foregår i samarbejde med "Service & Co", der er Nordens største guideskole. Efter endt uddannelse er du garanteret job inden for turistbranchen, hvad enten det er i sydens sol eller på snepisterne. "Service & Co" samarbejder med alle de førende rejsebureauer. Heidi Kirstine: Guideskoleopholdet i Spanien var et naturligt valg for mig under mit hg forløb. Jeg elsker at rejse, møde nye mennesker og nye kulturer og havde samtidig lyst og motivation til personlige udvikling. Og det fik jeg. Undervisningen er intensiv og kan bruges fra dag ét. Ikke kun i jobbet som guide - men også i min generelle fremtræden. Opholdet har styrket min evne til fx at tale foran store forsamlinger og gå til eksamen uden at være nervøs. Jeg vil anbefale alle unge med lyst til udvikling og udfordringer at tage på guideskole uanset om du drømmer om en karriere i guidefaget eller ej. SOSU Nord grundforløb for tosprogede Grundforløb for tosprogede er for dig, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Forløbet varer 55 uger og skal være med til at udvikle dig både sprogligt, kulturelt og fagligt, så du bliver klar til at begynde uddannelsen til social- og sundhedshjælper. I forløbet er der indlagt 12 ugers praktik inden for ældreområdet. Læs mere på

19 Adresser & åbent hus/orienteringsmøder ERHVERVSUDDANNELSER GYMNASIALE UDDANNELSER - fortsættes s. 38 TEKNISKE SKOLER Erhvervsskolerne Aars Østre Boulevard 10, 9600 Aars, tlf n 17. nov kl Orienteringsaften: n 17. jan kl Tech College Aalborg tlf Åbent hus på alle colleger: n 2. feb kl Agri College Aalborg Dyr, planter & natur Struervej 70, 9220 Aalborg Ø Auto College Aalborg Bil, fly & andre transportmidler Teglværket 2, 9400 Nørresundby Construction College Aalborg Bygge & anlæg Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg Dental College Sundhed, omsorg og pædagogik Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg Food College Aalborg Mad til mennesker Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg Media College Aalborg Medieproduktion Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg Metal College Aalborg Produktion & udvikling Sigrid Undsets Vej 3, 9220 Aalborg Ø Style & Wellness College Aalborg Krop & stil Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg Technology College Aalborg Strøm, styring & it Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg Tech College Mariagerfjord Kirketoften 5, 9500 Hobro Tempovej 3, 9560 Hadsund Kronborgvej 119, 7700 Thisted, Bjørnevej 9, 7700 Thisted tlf n 22. nov med start hhv. kl.17.30, og EUC Nord M.P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring, tlf Abent hus: n 3. nov kl Hånbækvej 50, 9900 Frederikshavn tlf n 30. okt kl Orienteringsaften på begge adresser: n 23. jan HANDELSSKOLER HG Tradium Kirketoften 7, 9500 Hobro, tlf n 22. jan kl Erhvervsskolerne Aars Østre Boulevard 10, 9600 Aars, tlf n 17. nov kl Orienteringsaften: n 17. jan kl Aalborg Handelsskole Strandvejen 25, 9000 Aalborg, tlf Orienteringsmøde: n 17. nov kl n 4. feb kl Åben skole: n 13. dec kl (julebasar). Langagervej 16, 9220 Aalborg Ø tlf Åben skole: n 29. nov. 2012, kl (adventsbasar) n 21. marts 2013, kl (forårsmesse) Lerpyttervej 52, 7700 Thisted, tlf n 22. nov kl. 19 Limfjordsvej 95 B, 7900 Nykøbing Mors, tlf n 22. nov kl. 19 Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn, tlf n 17. jan kl. 19 ALMENE GYMNASIER - STX OG HF-KURSER Mariagerfjord Gymnasium hf, htx & stx Amerikavej 5, 9500 Hobro, tlf n 19. jan kl Vesthimmerlands Gymnasium og hf Jyllandsgade 52, 9600 Aars, tlf n 21. jan kl. 19 Støvring Gymnasium Mastrupvej 77, 9530 Støvring, tlf n 21. jan kl n 26. jan kl Aalborghus Gymnasium (+hf) Sohngårdsholmvej 60, 9000 Aalborg, tlf n 24. jan kl Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300, 9000 Aalborg, tlf IB koordinator Lars Nielsen, tlf n 22. jan kl Aalborg Katedralskole (+hf) Sct. Jørgens Gade 5, 9100 Aalborg, tlf n 23. jan kl Nørresundby Gymnasium Studievej 14, 9400 Nørresundby, tlf n 21. jan kl Fjerritslev Gymnasium (+hf og hhx) Skovbrynet 9, 9600 Fjerritslev, tlf n 26. jan kl Thisted Gymnasium Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf n 28. jan kl Morsø Gymnasium Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors, tlf n 31. jan kl Brønderslev Gymnasium Islands Allé 20, 9700 Brønderslev, tlf n 26. jan kl Dronninglund Gymnasium Søndervangsvej 1, 9330 Dronninglund, tlf n 23. jan kl. 19 Frederikshavn Gymnasium (+hf-søfart) Kærvej 1, 9900 Frederikshavn, tlf n 14. jan kl. 19 Hjørring Gymnasium Skolevangen 23, 9800 Hjørring, tlf n 24. jan kl Aalborg Studenterkursus Danmarksgade 11, 9000 Aalborg, tlf VUC&hf Nordjylland Poul Paghsgade 2, 9000 Aalborg tlf n 23. jan kl Skolevangen 27, 9800 Hjørring tlf n 7. feb kl. 19 VUC Thy-Mors, hf Munkevej 9, 7700 Thisted Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing M. tlf Orienteringsaften begge afdelinger: n 30. jan kl HANDELSGYMNASIER hhx Tradium Kirketoften 7, 9500 Hobro, tlf n 22. jan kl EUC Nord Hestkærvej 30, 9800 Hjørring, tlf Åbent Hus: n 3. nov kl Orienteringsaften: n 23. jan kl SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSERNE SOSU Nord tlf Storemosevej 19, 9310 Vodskov Jellingvej 5, 9230 Svenstrup, (mulighed for grundforløb i Hobro og Års) Hedevold 11, 9800 Hjørring, (mulighed for grundforløb i Frederikshavn) Østre Alle 91, 9000 Aalborg Åbent hus Østre Allé 91, Aalborg: n 5. feb kl Åbent hus Hedevold 11, Hjørring: n 7. feb kl Løbende orienteringsmøder: se Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg Højtoftevej 6, 7700 Thisted, tlf n 24. jan LANDBRUGSSKOLER Nordjyllands Landbrugsskole Halkærvej 3, Lundbæk, 9240 Nibe, tlf n 19. jan kl Morsø Landbrugsskole Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors, tlf n 22. nov. 2012, kl AMU AMU Nordjylland Sofievej 61, 9000 Aalborg, tlf n 1. feb kl Erhvervsskolerne Aars Østre Boulevard 10, 9600 Aars, tlf n 17. nov kl Orienteringsaften: n 17. jan kl Aalborg Handelsgymnasium Handelsgymnasiet Turøgade Turøgade 1, 9000 Aalborg, tlf Orienteringsaften: n 16. jan kl og n 2. feb kl Handelsgymnasiet Saxogade Saxogade 10, 9000 Aalborg, tlf Orienteringsaften: n 21. jan kl Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet 9, 9600 Fjerritslev, tlf n 26. jan kl Lerpyttervej 52, 7700 Thisted, tlf n 22. nov kl. 19 Limfjordsvej 95 B, 7900 Nykøbing Mors, tlf n 22. nov kl. 19 Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn, tlf n 17. jan kl. 19 EUC Nord Hestkærvej 30, 9800 Hjørring, tlf n 3. nov kl Orienteringsaften: n 23. jan kl

20 GYMNASIALE UDDANNELSER - fortsat TEKNISKE GYMNASIER htx Mariagerfjord Gymnasium hf, htx & stx Amerikavej 5, 9500 Hobro, tlf n 19. jan kl Erhvervsskolerne Aars Østre Boulevard 10, 9600 Aars, tlf n 17. nov kl Orienteringsaften: n 17. jan kl Aalborg Tekniske Gymnasium Øster Uttrup Vej 5, 9000 Aalborg C.A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg, tlf Åbent hus på begge adresser: n 2. feb kl Øster Uttrup Vej 5 Orienteringsaften: n 16. jan kl. 19 C.A. Olesens Gade 4 Orienteringsaften: n 17. jan kl. 19 Lerpyttervej 52, 7700 Thisted, tlf n 22. nov kl. 19 EUC Nord M.P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring, tlf n 3. nov kl Hånbækvej 50, 9900 Frederikshavn tlf n 30. okt kl Orienteringsaften på begge adresser: n 23. jan kl

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010

Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010 2010 Overgang fra 9.-10. klasse 10. Klasse Folkeskole Efterskole Privatskole Gymnasial STX HHX HTX HF (efter 10.) 9. klasse 10. klasse Andet Produktionsskole

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

UU-Centrene i Region Nord

UU-Centrene i Region Nord UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2011 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Indhold. Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 UDDANNELSESVALG & INFORMATION ERHVERVSUDDANNELSERNE SKOLER MED SÆRLIGE FORLØB DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Indhold. Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 UDDANNELSESVALG & INFORMATION ERHVERVSUDDANNELSERNE SKOLER MED SÆRLIGE FORLØB DE GYMNASIALE UDDANNELSER Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 Indhold 2 3 5 7 UDDANNELSESVALG & INFORMATION Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 10. klasse

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Erhvervsuddannelse generelt

Erhvervsuddannelse generelt Erhvervsuddannelse generelt Erhvervsuddannelse generelt Faglært Med en erhvervsuddannelse (EUD) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område. En erhvervsuddannelse giver dig også mulighed for

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere