OLYMPEN 02/2015. Læs mere på side 3. Meningsfyldt samarbejde. Årsberetning Profil: Mette Vestergaard. Profil: Renè Nielsen. - læs mere på side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLYMPEN 02/2015. Læs mere på side 3. Meningsfyldt samarbejde. Årsberetning 2014. Profil: Mette Vestergaard. Profil: Renè Nielsen. - læs mere på side 8"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR TIDLIGERE OL DELTAGERE OLYMPEN 02/2015 Meningsfyldt samarbejde Læs mere på side 3 Årsberetning læs mere på side 4 Profil: Mette Vestergaard - læs mere på side 8 Profil: Renè Nielsen - læs mere på side 12

2 VELKOMMEN TIL PARALYMPISKE ATLETER På generalforsamlingen 2015 blev der skrevet historie da klubben besluttede en vedtægtsændring, der betyder at vi nu kan byde Paralympiske deltagere (athletics og non-athletics) velkommen som medlemmer af Olympisk Klub Danmark. I den forbindelse har vi allerede etableret et samarbejde med DHIF (Dansk Handicap Idræts Forbund). (læs mere om dette inde i bladet). ÆNDRINGER I BESTYRELSEN På generalforsamlingen takkede den tidligere formand Avijaja Lund Järund og bestyrelsesmedlemmet Jørgen Emil Hansen af. Tidligere måtte Lene Skov Andersson trække sig ud af bestyrelsen grundet manglende tid. En stor tak for indsatsen skal lyde herfra til alle tre. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Rene Nielsen valgt som næstformand og Mette Vestergaard som nyt bestyrelsesmedlem. Som ny formand blev Keld Nielsen valgt. En profilbeskrivelse af de to nye bestyrelsesmedlemmer kan læses inde i bladet. HVORDAN SKAL VORES KLUB UDVIKLE SIG? Vi har mange udfordringer. Men særligt én udfordring bør i de kommende år stå øverst på vores dagsorden. Tilgang af nye og yngre medlemmer. Klubben har haft en medlems tilbagegang gennem de seneste år. Tilbagegangen skyldes primært at der har været en naturlig afgang af medlemmer uden at der har været en løbende tilgang af nye og yngre medlemmer. I den forbindelse har bestyrelse igangsat et visionsarbejde med det formål at undersøge hvordan klubben fremover skal udvikle sig. Hvordan får vi større tilgang af nye og yngre medlemmer? Hvilke aktiviteter skal vi tilbyde vores medlemmer? Inde i bladet kan der læses mere om visionsarbejdet og hvordan alle kan blive indraget. SEND GERNE DIN MAILADRESSE TIL MIG Udover at give information via dette blad samt hjemmesiden og Facebook, vil vi gerne have mulighed for at kunne udsende nyheder og oplysninger om klubbens arrangementer hurtigere og direkte til jer via mail. Det blev også efterspurgt på generalforsamlingen. Så jeg vil opfordre alle der ønsker at modtage disse informationer elektronisk til at sende jeres mailadresse til mig. LAD OS SÅ KOMME I GANG Sammen med den nye bestyrelse glæder jeg mig til at tage fat på udfordringerne. Den interesse og opbakning, der allerede under generalforsamlingen blev tilkendegivet, lover godt. Lad os sætte gang i udviklingen - sammen. Formand Keld Nielsen Meningsfyldt samarbejde Olympisk Klub Danmark har gjort det muligt for deltagere fra de Paralympiske Lege at blive optaget som medlemmer. Det er et meget positivt tiltag, som glæder både mig og mange andre paralympiske deltagere. Deltagere ved de Paralympiske Lege har altid opfattet sig selv som aktive aktører i den olympiske bevægelse, hvor det vigtigste ikke er at vinde, men det at deltage i kampen vise ord fra Pierre de Coubertin, da han grundlagde de moderne Olympiske Lege, som også gælder i dagligdagen for mange af handicapidrættens aktive. Lighederne ved de to store parallelle begivenheder er langt større end forskellene, og olympiske og paralympiske atleter er alle støbt af den samme ambition, passion og glæde ved idrætten. Derfor giver det god mening også at dele historien og værdierne. Olympisk Klub Danmark har taget et skridt, som jeg opfatter som en udstrakt hånd fra den olympiske bevægelse i Danmark. En markering, som ligger fint i forlængelse af de tilkendegivelser, der de seneste år er kommet fra toppen i IOC, hvor der jævnligt er markeret, at et værtskab for OL også kræver, at man påtager sig værtskabet for PL. Sådan har det været siden OL og PL i Seoul i Vi er glade for, at den udvikling også slår igennem i Olympisk Klub Danmark, og vi glæder os til at bidrage til en videre udvikling af Olympisk Klub vi har ikke tradition for at være passive medlemmer. Karl Vilhelm Nielsen formand, Dansk Handicap Idræts-Forbund KARL VILHELM NIELSEN VAR MED TIL AT ETABLERE DANSK HANDICAP IDRÆTS-FORBUND I 1971 OG HAR VÆRET FORMAND SIDEN 1980, OG HANS EGEN IDRÆTSKARRIERE HAR BLANDT ANDET OMFATTET BORDTENNIS, KØRESTOLSBASKET OG KØRESTOLSRUGBY. HAN HAR DELTAGET VED DE PARALYMPISKE LEGE I 1976, 1980 OG 1984 SPILLET 60 KAMPE PÅ LANDSHOLDET I KØRESTOLSBASKETBALL, 10 KAMPE PÅ LANDSHOLDET I KØRESTOLSRUGBY OG VUNDET BRONZE I BORDTENNIS FOR HOLD. OLYMPEN - 02/2015 3

3 ÅRSBERETNING 2014 Afgående bestyrelsesmedlem Jørgen Emil Hansen, afgående formand Avijaja Jarund og nyvalgt formand Keld Nielsen. En bestyrelse med 2 nye medlemmer, Keld Nielsen og Lene Skov Andersson, påbegyndte arbejdet i bestyrelsen umiddelbart efter sidste generalforsamling i april sidste år. Det er altid spændende med nye bestyrelsesmedlemmer, der kommer nyt liv, masser af gode idéer og den gamle bestyrelse bliver udfordret det giver god energi og er nødvendigt i en bestyrelse, hvor vi som frivillige skal trække læsset. Noget af det første vi skulle forholde os til var et forslag og et oplæg fra Danske Idræts Veteraner v/mogens Jung om etablering af Danmarks Idræts Forbunds Venner som et fælles organ for Danske Idræts Veteraner, Dansk Idrætsleder Forening, Olympisk Klub eventuelt Danske Sports Journalister, Halsinspektør foreningen m.fl. Henvendelsen blev drøftet på et bestyrelsesmøde og vi blev enige om at OKD s formål er at vedligeholde og udvikle kontakten imellem atleter, trænere m.fl. som har været en del af det olympiske hold. OKD skal endvidere fremme den olympiske bevægelse, herunder som medlem af WOA. Bestyrelsens tilbagemelding var derfor, at OKD s formål og aktiviteter ikke harmonerede med den tilsigtede overbygning af Danmarks Idræts Forbunds Venner, og at vi derfor ikke fandt det relevant for OKD. Så må vi ellers sige at det stod i OKD s 25 års jubilæums tegn. Igen trak hr. og fru Esbjerg Lund et kæmpe læs og vi var i bestyrelsen meget spændte på, hvor mange tilmeldinger, vi ville få til jubilæet, hvor alle sejl var sat til. Vi kom op på 68 deltagere, hvilket var meget flot og egentlig oversteg vores forventninger. Vi fik en flot og spændende dag, som startede med hyggelig frokost hos vores gode venner på Esbjerg Rådhus v/borgmester Johnny Søttrup, herefter en vanvittig spændende rundvisning på Esbjerg Havn som indenfor de seneste 10 år har udviklet sig fra at være en fiskerihavn til en særdeles højteknologisk virksomhed. Vores havneguide var direktøren for Esbjerg Havn og hans viden og engagement var helt fantastisk. Jeg tror til og med at vores tekniske nørder blev udfordret rigeligt. Herefter var vi på besøg hos en af vores sponsorer Syd Energi, som har til huse i en flot rund arkitekt tegnet virksomhed i Esbjerg. Vi blev kørt rundt i bus og blev også af denne fragtet til Gallamiddagen på Kunstpavillonen. Det blev en meget festlig aften med lækker mad, festlige indslag, musik, sang og taler selv havde jeg fået grundlaget for min jubilæumstale fra Niels Fredborg, og det er nu historisk materiale som er i OKD s varetægt. Jeg synes at vi havde en rigtig fin aften, som på vandrerhjemmet endte med harmonika spil v/jens Christian fra Silkeborg, dans og endnu mere øl og rødvin. Efterfølgende fik vi kun flotte tilbagemeldinger fra glade medlemmer, som havde haft en god dag og aften. På den administrative front har Keld og jeg haft vores udfordringer med digitale postkasser, NETS m.v. og det har virkelig været en dræber og en tidsrøver, men jeg vil mene, at vi har styr på det nu. Herudover fik Keld overdraget vores medlemskartotek fra Sarah og jeg ved at han har brugt noget tid på en opdatering af denne. Igen vil jeg sige at det er virkelig vigtigt at få fordelt arbejdsopgaverne. Når man bliver medlem af en bestyrelse påtager man sig reelt også en arbejdsopgave og et ansvar for at få denne løst. I den forbindelse kan jeg også sige at jeg den 7. januar i år fik besked om at Lene Skov Andersson igen udtrådte af bestyrelsen idet hun havde svært ved at finde tid til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen besluttede ikke at hverve et nyt medlem på daværende tidspunkt men vente til denne generalforsamling. En af fordelene ved at få nye medlemmer i bestyrelsen er som tidligere nævnt, alle nye ideer, forslag og visioner, og Keld er også tovholder og drivkraft bag den nye store vision OKD Oplevelser for alle I starten af september 2014 afholdte Keld et møde med Karl Christian Koch, DIF omkring de nye visioner ligesom bestyrelsen har haft en visionsdag omkring en ny tid for OKD. Et meget spændende projekt men mere info omkring det senere. Så har vi jo også i OKD tradition for at afholde forskellige arrangementer, hvad enten det er golf, DM i ergometer, MTB, 6-dages løb osv. Vi har flere år-efter-år aktiviteter som afvikles med succes men vi vil også gerne have nye. Faktisk havde CC taget initiativ til en spændende rundvisning i Fredensborg Slotspark, som desværre blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Så har vi OKD s ansigter udadtil facebook som bliver et mere og mere aktivt forum for OKD s medlemmer. Vi har vores hjemmeside, som løbende opdateres. Vi kunne her godt tænke os på sigt at have ressourcer til at udsende et nyhedsbrev, men det har desværre indtil nu ikke været muligt. Så har vi vores traditionsrige Olympen som nu udkommer 3 gange om året. Vi lægger vægt på kvaliteten og alsidigheden i artiklerne, så vi håber I at læser det og er glade for at modtage det, det koster en del arbejdstimer og en del kroner. WOA, som er vores moderorganisation, plejer jeg også at nævne i årsberetningen. De har deres egen hjemmeside som jeg vil opfordre jer til at gå ind og se på, den er faktisk blevet rigtig god, og de opdaterer løbende. Fortsættes på næste side 4 OLYMPEN - 02/2015 OLYMPEN - 02/2015 5

4 FORÅRSTRÆF 2015 Fortsat fra forrige side Som jeg vurderer prioriteringen af deres opgaver går de mere og mere ind i velgørende formål, så som deltagelse i bekæmpelse af Ebola, støtte til Madagascar pga. oversvømmelser forårsaget af mange ugers heftig regn osv. Men det lader også til at placeringen af Reunion Center i Rio nu ligger fast, ligesom der også er taget initiativ til et WOA Medical Comitte. Der blev også i februar måned sendt mail ud omkring opdatering af deres medlemslister, kontaktpersoner m.m.. Keld og jeg besluttede at vente med at sende disse info til dem til efter denne generalforsamling, da vi alligevel står overfor en del ændringer i bestyrelsen. Ellers vil jeg på bestyrelsens vegne slutte med at takke vores aktive medlemmer for støtte og praktisk hjælp til vores arrangementer og naturligvis en stor tak til vores sponsorer, DIF og Team Danmark for økonomisk støtte samt fint samarbejde og sparring. Avijaja Lund Järund Tidligere formand Forårstræffet indledtes med den olympiske hymne. Fomand Avijaja Jarund bød velkommen og takkede alle for at møde op. Avi bad os mindes de, i løbet af året afdøde medlemmer, som vi kender til. Herefter blev der budt velkommen til årets gæstetaler paralympiske atlet Rene Nielsen. Rene Nielsen fortalte om sin sportskarriere med et fokus på sine deltagelser i de Paralypiske Lege 2000 (guld og sølv) og 2004 (bronce). Ifølge dagsorden: PKT. 1 VALG AF DIRIGENT. Elo Tostenæs blev foreslået og valgt. Elo erklærede generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og hermed lovlig. PKT. 2. BESTYRELSENS BERETNING. Formanden Avijaja Jarund beretning står i sin fulde længde andet sted i dette blad. Der var ingen kommentarer til beretningen. Forslaget blev vedtaget. PKT. 5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT. Uændret. PKT. 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN. Avijaja Jarund og Jørgen Emil Hansen ønskede ikke genvalg. Lene Skov Andersson har tidligere på året udtrådt af bestyrelsen grundet manglende tid. Som ny formand blev Keld Nielsen (Håndbold 1984) valgt. Som ny næstformand blev Rene Nielsen (Atletik 2000, 2004) valgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Mette Vestergaard (Håndbold 2000, 2004) valgt. Sekretær Carl Christian Lassen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Michael Durbahn blev genvalgt. Her udover består bestyrelsen af: PKT. 3. REGNSKAB OG BUDGET Resultatopgørelsen 2014 og budget for 2015 var offentliggjort allerede i OLYMPEN nr. 01/2015 med noter. Kasserer Preben Kragelund (er på valg i 2016). Bestyrelsesmedlem Susanne Ward (er på valg i 2016). Preben Kragelund gennemgik såvel resultatopgørelse for 2014 og budgettet. PKT. 7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT. Hans-Erik Pedersen og Jørn Lund blev genvalgt. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet 2014 og tog budgettet for 2014 til efterretning. PKT. 4. INDKOMNE FORSLAG Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. PKT. 8. INFORMATION AF DET IGANGSATTE VISIONSARBEJDE. Den nye formand Keld Nielsen orienterede om de fremtidige planer. Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer, der skulle muliggøre optagelse af paralympiske deltagere (athletics og non-athletics) i Olympisk Klub Danmark. Forslaget til vedtægtsændringerne var offentliggjort i OLYMPEN nr. 1/2015. Orienteringen står i sin samlede helhed andet sted i bladet. PKT. 9. EVT. Hasse fremviste en ny cykeltøjskollektion, som måske kunne tilbydes OKD s medlemmer. Der var ligeledes interesse for polo shirt m.m. 6 OLYMPEN - 02/2015 OLYMPEN - 02/2015 7

5 Profil: Mette Vestergaard NAVN: Mette Vestergaard FØDT: 27. november 1975 KLUB: Tidligere FCK, FIF og Rødovre IDRÆTSGREN: Håndbold OL-DELTAGELSE, PLACERING: Sydney 2000 guld Athen 2004 guld BEDSTE OPLEVELSE VED OL: AT VINDE JOB/UDDANNELSE: Projektleder i eventbureau, HD(O) FAMILIE: Ja, kæreste med Christian og to drenge Tobias og Sebastian på hhv. 8 år og 7 år. FRITIDSINTERESSER: Løb og styrketræning. ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT: Helt klart OL-guld medaljerne ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE: Har jeg lykkeligt glemt SPORTSLIGE STYRKER: Godt overblik i spillet, god til de små detaljer i samspillet HVOR KOMMER DINE VÆRSTE KONKURRENTER FRA: Norge og Sydkorea METTE VESTERGAARD OLYMPEN - 02/2015 9

6 Det kunne være olympiske, paralympiske eller mixet konkurrencer. F.eks. en mini triathlon med et hold, hvor forskellige atleter, olympiske eller paralympiske atleter, tager forskellige ture på ruten. Vi mødes i forbindelse med det vi har gjort hele livet, nemlig at konkurrerer. INFORMATION OM PROJEKTET VISION 2016 Nu i et fællesskab for Olympisk Klub mod et byhold. Og de medlemmer der ikke er i konkurrence står og hepper. Og så sluttes dagen måske af med en middag på rådhuset med borgmesteren som vært. Og hvorfor ikke udvikle et sådanne arrangement, så det på længere sigt kunne foregå ud over landegrænsen med byer i Sverige, Norge, Tyskland osv. Et andet tiltag kunne være at Olympisk Klub Danmark afholder en Olympisk Galle. Formålet skulle overordnet være at fejre atleterne der har været i konkurrence samt at benytte lejligheden til at inviteret de nye medlemmer velkommen i vores klub. Klubben kunne være aktiv i forbindelse med arrangementer på gymnasier, idrætsskoler og lign. Det kunne f.eks. være gennem foredrag at informerer om den olympiske bevægelse suppleret med egne oplevelser fra de Olympiske eller Paralympiske Lege, som skolerne kunne bruge ved temauger. Et sådanne projekt vil fordre økonomi, der muligvis kunne findes hos sponsorer og/eller i IOC. Hvordan kan man blive inddraget i projektet Vision 2016? Bestyrelsen har igangsat et projekt der skal beskrive hvordan Olympisk Klub skal udvikle sig i fremtiden. Projektet, der kaldes Vision 2016, afsluttes med en fremlæggelse på generalforsamlingen i PROJEKTETS UDGANGSPUNKT. Projektet tager udgangspunkt i klubbens formål der kan opdeles i to punkter. 1. At vedligeholde og udvikle kontakten mellem idrætsudøvere og non-athletics, der har deltaget i de Olympiske eller Paralympiske Lege. 2. At klubben skal medvirke til at fremme den olympiske bevægelse. PUNKT 1 - VEDLIGEHOLDE OG UDVIKLE KONTAKTEN MELLEM MEDLEMMERNE I KLUBBEN. Vi har idag flere gode medlemsarrangementer. Men vi har ideér til at udvide medlemmernes muligheder for at møde hinanden gennem flere arrangementer. Vi vil via dialog med specialforbund og klubber, forsøge at få mulighed for at overvære nationale og internationale sportskonkurrencer, der afholdes rundt omkring i Danmark. Bestyrelsen vil være den primære kontakt til specialforbundene og klubberne. Men vi tænker også på at supplere denne kontakt ved at etablere en gruppe af klubbens medlemmer, som kunne fungere som kontaktpersoner i lokalområderne. En slags ambassadør. Disse kontaktpersoner holder sig informeret om, hvad der er planer for i udvalgte dele af landet. Landet kunne f.eks. opdeles i geografiske områder som f.eks. nord-, midt-, sønder-jylland, fyn osv. Kontaktpersonerne kunne så, med denne tætte kontakt, hjælpe med til at planlægge aktiviteterne for vores medlemmer i forbindelse med disse sportskonkurrencer. Der kunne også indtænkes nye former for medlemsarrangementer. Et eksempel kunne være at Olympisk Klub en lørdag stillede op i nogle konkurrencer, hvor vi f.eks. konkurrerede mod et byhold (Århus, Kolding, Ålborg, Esbjerg, Odense, København, Helsingør olign.). Mod byens jævnaldrende koryfæer. Gallaen kunne evt. afholdes i et samarbejde med en TV station i en form, hvor der veksles mellem taler, uddeling af priser og underholdning. Det vil kræve en del ressourcer og i givet fald en TV samarbejdspartner. Ideén er så spændende at bestyrelsen allerede er igang med at afsøge mulighederne for at få afviklet den første Olympisk Galla i PUNKT 2 - FREMME DEN OLYMPISKE BEVÆGELSE. De ovennævnte medlemsarrangementer vil medvirke hertil - men der kan også tænkes i andre banen. Pas godt på de gode værdier Hos Alm. Brand synes vi, at værdier er vigtige. Både de værdier der er rigtige ting, og de ting der er vigtigere end ting. Ring og hør hvordan vi kan passe godt på dig og dine værdier på telefon eller gå ind på almbrand.dk og læs mere. Ud over at bestyrelsen løbende modtage gode ideér, har vi tænkt at afholde to møder i slutningen af dette år. Et møde i henholdsvis øst og vest Danmark. Information om dato og mødested vil stå i klubbladet, på hjemmesiden og Facebook. Alle interesserede opfordres til at deltage. 10 OLYMPEN - 02/2015 OLYMPEN - 02/

7 Profil: Renè Nielsen NAVN: Renè Nielsen FØDT: 13.juni 1967 KLUB: Tidligere FCK, FIF og Rødovre IDRÆTSGREN: Frederiksberg og Ballerup Atletik klub(som aktiv) OL-DELTAGELSE, PLACERING: 2000 (Sydney) Guld i spydkast, Sølv i kuglestød, Bronze i Femkamp 2004 (Athen) Bronze i kuglestød, Bronze i Femkamp BEDSTE OPLEVELSE VED OL: Da jeg var fanebærer i 2004, Athen og kunne mærke fællesskabet, da jeg kom først ind med det danske hold i ryggen og familien siddende på det udsolgte stadion, en fantastisk følelse, som jeg tit genkalder når jeg tænker på et magic moment i mit liv SVÆRESTE OL OPLEVELSE: At være talsmand for det danske paralympiske hold og skulle forholde mig til at danske idrætspersonligheder, mente vores konkurrence var at sammenligne med DGI`s landsstævne. ELITEKARRIERENS HØJDEPUNKT: At sidde på det olympiske stadion i 2000 Sydney og modtage en OL guld medalje, indånde den specielle stemning og ikke mindste mærke den ubeskrivelige følelse, som rammer en når national melodien afspilles og samtidig ser Dannebro stryge til tops. ANTAL TRÆNINGSTIMER PR. UGE: timer SPORTSLIGE STYRKER: Jeg havde altid et element af sjov og humor med i min træning. Så var det nemmere, når det gjorde ondt og var hårdt. Min største styrke er dog, at jeg gennem hele mit liv, tit har været bagud, og på trods alligevel altid ender med at vinde. SPORTSLIGE SVAGHEDER: Nogen gange synes jeg det var for nemt. HVOR KOMMER DINE VÆRSTE KONKURRENTER FRA: USA, Australien, Kina og Østeuropa. JOB/UDDANNELSE: Uddannet bankrådgiver, Uddannet Idrætslærer, Master i Idræt og Velfærd, Professionel foredragsholder og Mentaltræner. FAMILIE: Jeg er gift og har 3 børn. FRITIDSINTERESSER: Jeg interesserer mig for mennesker, forandring og mental styrke. Udover det interesserer jeg mig for mad og vin. ØVRIG TILKNYTNING TIL IDRÆTSVERDENEN: Jeg coacher 8 idrætsfolk, som gerne vil se hvor langt de kan komme med deres idræt. Er mentaltræner for en dansk superliga klub. RENÈ NIELSEN OLYMPEN - 02/

8 Olympisk Klub Danmarks bestyrelse 2015 Formand Keld Nielsen Næstformand Rene Nielsen Bestyrelsesmedlem Susanne Ward Valgår: 2016 Bestyrelsesmedlem Mette Vestergaard OLYMPEN Juni 2015 Udgives af: Olympisk Klub Danmark - for tidligere OL deltagere Ansv. redaktør: Keld Nielsen Redaktion: Keld Nielsen Fotos: Lars Møller Preben B. Søborg Jørn Lund Gerd Larsen Oplag: 500 stk. Vi ønsker tillykke Layout mm.: Peter Emil Munch Jørgensen (www.peteremil.dk) Tryk: Hellbrandt Trykcenter Synspunkterne i artiklerne dækker ikke nødvendigvis klubbens opfattelse, men bringes på forfatterens eget ansvar. Deadline for næste nr.: 15. september 2015 Indlæg sendes til: Kasserer Preben Kragelund Valgår: 2016 Sekretær Carl Christian Lassen Bestyrelsesmedlem Michael Durbahn Juni juni Rolf Andersen Roning 70 år 23. juni Morten Jørgensen Roning 30 år 26. juni Claus From Håndbold 70 år Juli juli Ben Lassen Pedersen Cykling 70 år 30. juli John Lundgren Cykling 75 år 31. juli Johnny Frederiksen Curling 40 år August august Jane Bidstrup Curling 60 år 28. august Preben Kragelund Forhv. TD direktør 75 år 29. august Jette Ingstrup Atletik 70 år Bacher SINCE 1897 Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup - Tlf.: OLYMPEN - 02/2015 OLYMPEN - 02/

9 Kommende arrangementer 5. AUGUST 2015 Copenhagen Athletic Games 12. SEPTEMBER 2015 HotCup Mountainbike i Tisvilde Hegn SEPTEMBER Efterårstræf Hvidberg, Blåvand OKTOBER (DATOER KOMMER) 2015 EM i Parabordtennis, Vejle NOVEMBER (DATOER KOMMER) 2015 Visionsmøde i Vest Danmark Visionsmøde i Øst Danmark Hold øje med vores hjemmeside på og på vores Facebook gruppe Olympisk Klub Danmark, hvor der er løbende opdateringer om arrangementerne. OLYMPISK KLUB DANMARK Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Mail: Bankkonto: Regnr.: 2232 Konto nr.:

OLYMPEN 22.-23. NOVEMBER 2014 I ESBJERG FOR ALLE MEDLEMMER AF OLYMPISK KLUB DANMARK

OLYMPEN 22.-23. NOVEMBER 2014 I ESBJERG FOR ALLE MEDLEMMER AF OLYMPISK KLUB DANMARK MEDLEMSBLAD FOR TIDLIGERE OL DELTAGERE OLYMPEN 02/2014 25 års JUBILÆUM O L Y M P I S K K L U B D A N M A R K 22.-23. NOVEMBER 2014 I ESBJERG FOR ALLE MEDLEMMER AF OLYMPISK KLUB DANMARK 5Læs mere på side

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Olympen 02/2013. Profil Læs om Mette Jacobsen. Læs mere på side 12

Olympen 02/2013. Profil Læs om Mette Jacobsen. Læs mere på side 12 MedLEMSBLAD FOR tidligere ol deltagere Olympen 02/2013 Profil Læs om Mette Jacobsen Læs mere på side 12 Forårstræf Læs referatet fra generalforsamling den 6. april 2013. - læs mere på side 10 60 år med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Olympen. Der indkaldes hermed til. generalforsamling. i Olympisk Klub Danmark. Lørdag d. 6.april 2013 kl.13.00. Indskrivning fra kl. 12.

Olympen. Der indkaldes hermed til. generalforsamling. i Olympisk Klub Danmark. Lørdag d. 6.april 2013 kl.13.00. Indskrivning fra kl. 12. MedLEMSBLAD FOR tidligere ol deltagere Olympen 01/2013 Å r s m ø d e 2 0 1 3 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Olympisk Klub Danmark Lørdag d. 6.april 2013 kl.13.00 Indskrivning fra kl. 12.30

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere