Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune

2 DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune

3 Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING V/SALUS A.M.B.A. Kolstrup Boligforening, Totalrådgivning for renovering af afdeling 5, 2. etape. Totalrådgivningen omfatter projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalificering af entreprenører, afholdelse af licitation, tilbudsvurdering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med renoveringen af boligforeningens afdeling 5, 2. etape. CPV: Grontmij A/S Jyllandsgade Sønderborg

4 Danmark-Aabenraa: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer ARWOS Rengørings- og vinduespoleringsservice Arwos A/S. Rengørings- og vinduespoleringsservice af 4 renseanlæg, 2 genbrugsbutikker, 2 genbrugspladser, vandbygning samt administrationshus. Som option skal der afgives tilbud på 4 timers daglig kantinefunktion med mulighed for tilkøb af ekstra timer. Til kantinefunktionen vil der kræves hygiejnebevis og relevant erfaring eller uddannelse. Opgaven udbydes i én samlet kontrakt. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej 32 Søborg 2860 Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Diverse møbler og udstyr FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Levering og montering af løst inventar til Fonden Musikkens Hus i Nordjylland. Kontrakterne omfatter levering og montering af inventar, som er af høj god kvalitet, til Musikkens Hus i Nordjylland. Musikkens Hus i Nordjylland er opført i høj arkitektonisk kvalitet. Huset samler koncertoplevelser, kunstnerisk udvikling og uddannelse under samme tag. Huset bliver på én gang hjemsted og øveområde for professionelle musikere, koncertscene, uddannelsesinstitution og en attraktiv scene for gæsteoptræden. Med sine mange funktioner bliver der en konstant rytme i og omkring huset. Udbuddet var opdelt i delaftaler -6. Delaftale omfatter indkøb af borde. Delaftale 2 omfatter indkøb af stole. Delaftale 3 omfatter indkøb af loungemøbler. Delaftale 4 omfatter indkøb af udemøbler. Delaftale 5 omfatter indkøb af lamper. Delaftale 6 omfatter indkøb af udstyr. Musikkens Hus forventes indviet i marts 204. CPV: , , Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: JENSENplus A/S Frederiksdalvej 8

6 8940 Randers SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

7 Danmark-Aalborg: Forsikringstjenester HASSERIS BOLIGSELSKAB Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Hasseris Boligselskab. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Hasseris Boligselskab. CPV: , , , , , 66540, Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Internetadresse: HDI-Gerling Indiakaj 6, 200 København Ø Internetadresse: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Internetadresse: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Internetadresse:

8 Danmark-Aalborg: Gaver og belønninger REGION NORDJYLLAND Levering af Julegaver til Personalet i Region Nordjylland. Levering af Julegaver til Personalet i Region Nordjylland. CPV: Kluntz A/S Agerbakken Hørning

9 Danmark-Aalborg: Steriliseringslommer eller -indpakninger af papir REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET Sterilemballage, test og flergangs containere. Udbud af sterilemballage, test og flergangscontainere til enhederne i Region Nordjylland. CPV: Hounisen Laboratorieudstyr A/S OneMed A/S Hounisen Laboratorieudstyr A/S Hounisen Laboratorieudstyr A/S OneMed A/S Johnson & Johnson OneMed A/S OneMed A/S Ingen Opitek Ingen Johnson & Johnson Johnson & Johnson Apgar Danmark A/S Ingen OneMed A/S

10 B. Braun Medical A/S 2

11 Danmark-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger VESTHIMMERLANDS KOMMUNE, BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN Entreprisekontrakt. Entreprisekontrakt vedr. de enkelte faggrupper. CPV: Kastberg A/S Vestvej Aars Juel Ditlefsen & Nielsen A/S Busbjergvej Bjerringbro Anton Lassens Eftf. A/S Håndværkervej Aalborg Carl-E. Henriksen Hjortsvangen Give Byens blik & VVS Randers A/S Alsikevej 4C 8920 Randers NV Midtfjord EL A/S Limfjordsvej Aars VM Ventilation Limfjordsvej Aars

12 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S2. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. Nærværende udbud, udbudsområde S2, er nybyggeri på ca m2. Arbejderne på udbudsområde S2 udbydes i 2 storentrepriser: Råhus/lukningsentreprisen og Teknik/installationsentreprisen, samt i 3 fagentrepriser: Malerentreprisen, gulventreprisen samt øvrige apteringsarbejder i Apteringsentreprisen. CPV: , , , Jørgen Friis Poulsen A/S Mads Eg Damgaardsvej Herning Mailadresse: Telefon: TL BYG A/S Gartnervej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Hammelsvang as Bøgekildevej Hasselager Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Globe Malerfirma A/S Murervej Esbjerg V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Fax: Lindpro a/s Fabriksparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

14 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F AUH Skejby Ombygning Bygning G og F. Ombygning i bygning G på AUH, Skejby, omfatter ombygning af tidligere sterilcentral til ambulatorium og dagafsnit med tilhørende kardiologisk laboratorium for ambulante patienter til Hjertemedicinsk afd. B. I bygning G og F skal indrettes til ambulante patienter, som undersøges og behandles i ambulatorium og kardiologisk laboratorium. Herudover indrettes afsnit til modtagelse af (sub)akutte patienter, som modtages i nyindrettet Hjertemedicinsk Akutklinik i bygning F. Området skal indrettes med reception, venteområde, lægemodtagelse, dagpladser, undersøgelses- og behandlingsrum samt birumsfaciliteter. Herudover personalefaciliteter og konferencefaciliteter. I ambulatoriet indrettes også et opvågningsafsnit for patienter, der modtager bedøvelse forud for undersøgelseog derefter skal observeres. Området disponeres ud fra et dobbeltkorridorsystem med undersøgelses- og behandlingsrum placeret ud mod facaden og birum placeret mellem korridorerne. Brutto skal der ombygges og renoveres i alt ca. 900 m2 netto. De eksisterende bygninger er udført i rødt tegl og vil ikke blive berørt af ombygninger. Eksisterende ydervægge bibeholdes som eksisterende. Som hovedregel undgås det om muligt at ændre i den eksisterende struktur. Der udføres overvejende lette, ikke bærende indvendige vægge. Hovedsagelig forventes der anvendt gipsvægge bestående af skelet, evt. isolering, fugning, og 2 lag gips på hver side. Af andre type vægge kan nævnes; vægge med skærpede lydkrav, vådrumsvægge, blyvægge og forsatsvægge. Kard-Lab stuer er installationstunge, hvorfor føringsveje og bæreprofiler skal indbygges og koordineres med skeletkonstruktionen. Desuden skal der generelt monteres bærestativer indbygget i væggen til eksempelvisfaste bordplader, håndvaske og udstyr. Der skal udføres nye gulve og lofter. Størstedelen af de tilbageværende eksisterende installationer på etagen vil i f.m. ombygningen blive sløjfet. Flere føringsveje tænkes dog genanvendt for de nye installationer. Der skal ske ændringer af de eksisterende teknik arealer og der er udarbejdet konkrete forslag til indretning ved indplacering af hovedkomponenter. Der er disponeret med ændringer af eksisterende teknikrumsarealer. De horisontale fremføringer af hovedledninger forfjernvarme, brugsvand, behandlet vand, luftarter og sprinkler m.v. skal etableres til skakte i bygningsafsnitet. Byggearbejderne udbydes i 2 storentrepriser, Bygningsentreprise og Teknik-og Installationsentreprise. CPV: , , , Juul & Nielsen A/S Erhvervsvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: EL:CON Århus A/S

15 Finlandsgade Århus N Mailadresse: Telefon:

16 Danmark-Aarhus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Patientkaldeanlæg, udbudsområde N. Nærværende udbud omfatter fuldt færdigt patientkaldeanlæg i bygningens enkelte afdelinger. Anlægget skal være et lydløst anlæg med integrations mulighed op mod blandt andet klinisk logistiksystem, fællessporingsplatform og fælles kommunikationssystem med bærbare enheder. Anlægget skal operere medåbne protokoller og have muligheder for kommunikation med øvrige svagstrømsanlæg. Anlægget vil i et vist omfang kunne påregnes at kommunikere over det interne netværk. Anlægget omfatter software, hardware som afstillingsapparater, faste træk- og trykkontakter til kald samt enheder til trådløst kald. CPV: , , , care-call a/s Nydamsvej Hørning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

17 Danmark-Aarhus: Laboratoriemøbler REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Laboratorieinventar og stinkskabe. Arbejdet vedrører udbudsområderne N og S og omfatter levering, montering og aflevering af standard laboratorieinventar, komplet færdigt til brug, inkluderet tilhørende dele med tillæg af alle materiale- og arbejdsydelser, som er nødvendige for inventarets færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand, herunder alt tilpasningsarbejde. Arbejdet omfatter nødvendige ydelser til fuld færdiggørelse. Entreprenøren er forpligtet til at præsterealle sådanne ydelser, som anses for nødvendige for arbejdets forsvarlige færdiggørelse efter god håndværksmæssig praksis. Arbejdet omfatter følgende: Standard laboratorieinventar bestående af installationspaneler, både vægmonterede og fritstående, nedføringskanaler for installationer, installationsbroer, ophængte bordplader på installationspaneler, fritståendelaboratorieborde og rulleborde, væghængte reoler og overskabe samt reoler og overskabe til fritståendeopstillinger. Laboratorieinventaret leveres inklusiv afløbs-, gas-, vand-, el- og PDS-installationer Stinkskabe LAF-bænke Punktsug Ventilationskanal mellem loft og overskabe for punktudsug Tilslutning til ventilationskanaler Afløbsarbejder fra vaske i laboratorieinventar til og med tilslutning til muffe i væg eller gulv Gas- og vandinstallationer fra tilslutning ved ventiler over nedhængt loft eller ud af væg til og medaftapningsenhed. Entreprisen indeholder ikke: Levering og montering af el-installationer frem til laboratorieudstyr PDS-installation fra rack frem til tilslutningssted over nedhængt loft udføres i særskilt entreprise. CPV: , , , Zystm Lab A/S Lillelundvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

18 Danmark-Aarhus: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri AARHUS KOMMUNE Bygherrerådgivning i forbindelse med energirenovering af ca. halvdelen af Aarhus Kommunes ejendomme, med CO2 reduktion og god økonomi for øje. Udbuddet vedrører bygherrerådgivning for Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af omtrent halvdelen af Aarhus Kommunes bygningsportefølje. Projektet omfatter ca. 650 ejendomme/ m2, og har en implementeringsperiode på ca. 5 år. De grundlæggende succeskriterier er en samlet reduktion i CO2 udledningen relateret til bygningsdrift på 40 %, og projektets businesscase skulle gerne nå en intern rente på 8,7 %. Hertil kommer et ønske om at læring i projektet bidrager til at skabe et bedre produkt og at den opnåede viden deles med omverdenen. Projektet indebærer energianalyser af bygningerne, efterfølgende entrepriser og overvågning af driften i 5 år efter endt entreprise. Dermed minder projektet om et ESCO projekt, bortset fra at der ikke indgår normale garantiforpligtelser, og at entrepriseformen formodentlig bliver hovedentreprise i stedet for den traditionelle totalentreprise. Da denne projektform er forholdsmæssigt ny i Danmark, er bygherrerådgivningsopgaven præget af et behov for innovation i udbudsprocesserne. Opgaven vil derfor kræve indsigt i samarbejdsprocesser, i monitorering og verifikation af energibesparelser, indsigt i økonomi, i læring m.m. Udbuddet omfatter: Bygherrerådgivning i forbindelse med nærmere tilrettelæggelse af den mest optimale model for projektet, herunder sikring af energibesparelsernes kvalitet, samarbejdsformen mellem rådgiver og entreprenør, evt. rolle af commissioning-proces osv. Afklaring af krav til bydende. Afklaring af myndighedskrav Indarbejdelse af kommunale og øvrige myndighedskrav/aarhus Kommunes politikker. Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af udbud af screeningsopgave, af entrepriseopgave samt måske af commissioning-opgave og måske af kompetenceudviklings-opgave. Herunder dialog med byggebranchen, annoncering, prækvalifikation inkl. udvælgelsesmodel, gennemgang af anmodninger om prækvalifikation, udarbejdelse af indstilling vedr. prækvalificerede, svar/afklaringer til anmodende tilbudsgivere, udarbejdelse af tildelingsmodel, afholdelse af bedømmelsesforløb m.m. Procesrådgivning vedrørende opstart af projektet og vedrørende etablering af samarbejde mellem entreprenør og screeningspartner. Dertil muligvis vedr. effektiv læring. Muligvis økonomisk rådgivning, f.eks. i forbindelse med afstemning af energiforbrugsdata med udgifter til energi. Der kan blive beskrevet yderligere opgaver i udbudsmaterialet. Udbuddet vil blive udformet som delopgaver. På grund af projektets nytænkende karakter kan alle opgaver ikke nødvendigvis beskrives på forhånd. Derfor vil der blive lagt op til at rådgiver selv kan byde ind med opgaver, rådgiver anser som væsentlige for at sikre projektets succes. En del af opgaverne vil blive honoreret med medgået tid, efter forudgående aftaler mellem rådgiver og bygherre. Udbuddets omfang beskrives yderligere i udbudsmaterialet, der sendes til de prækvalificerede ansøgere. CPV: ,

19 Bascon A/S (med Dansk Energi Management A/S) Åboulevarden 2, Postbox Aarhus C 2

20 Danmark-Albertslund: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S Nyt afgreningsbygværk på VEKS transmissionsledning i Allingvej i Hvidovre. Etablering af nyt afgreningsbygværk på VEKS transmissionsledning i Allingvej i Hvidovre Jord og betonarbejder i forbindelse med nyt underjordisk bygværk, 8 x 2 x 4 m Rørinstallationer i bygværk, DN200 DN500, PN 25 Beton og stålarbejder, samt montage af 2 stk. præisolerede rør DN 400, i forbindelse med krydsning af fremtidig bane, enten i form af rørbro i stål eller underføring i betonkanal. CPV: , Kamco A/S Thujavej Odense SV

21 Danmark-Albertslund: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER Rådgiverudbud, renovering af Morbærhaven. Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger (herefter»«), som bestyrer Morbærhaven, brug for en totalrådgiver. Totalrådgiverens ydelser vil i hovedtræk bestå af projektering af renoveringen samt udarbejdelse af en færdig plan for renoveringen (Fase ). Resultatet af totalrådgiverens ydelser i Fase skal fremlægges på et beboermøde i Morbærhaven, hvor beboerne skal stemme om, hvorvidt renoveringen skal gennemføres. Såfremt beboerne stemmer for gennemførelse af renoveringen, ønsker, totalrådgiverens bistand i forbindelse med Fase 2. I Fase 2 vil totalrådgiverens ydelser primært bestå af gennemførelse af EU-udbud af entrepriseopgaven samt fungere som bygherrerådgiver i forbindelse med udførelsen af renoveringen af Morbærhaven. Fase 2 udgør en option i kontrakten, idet ikke før beboermødet ved, om Fase 2 skal iværksættes. forventer at give besked om, hvorvidt Fase 2 skal gennemføres den Dette tidspunkt er vejledende. CPV: 73000, 73500, , , Danakon A/S Taastrup Hovedgade Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

22 Danmark-Birkerød: Transporttjenester (ikke affaldstransport) RUDERSDAL KOMMUNE VOGNMANDSKØRSEL Rammeaftalte om vognmandskørsel. Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, Drift, udbyder en rammeaftale om vognmandskørsel. Kørslen er et supplement til den kørsel, som udføres af kommunens egne køretøjer i løsning af drifts- og anlægsopgaver i Rudersdal Kommune. I aftalen indgår endvidere kørsel i forbindelse med kommunens vintertjeneste. Leverandøren garanteres et antal mindste årlige køretimer på 200 timer. CPV: Vognmand S.Jacobsen A/S Kongevejen Holte

23 Danmark-Esbjerg: Drift af losseplads ESBJERG KOMMUNE Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune udbyder drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp inkl. transport affald til anviste modtageanlæg. Opgaven udbydes som én samlet entreprise. CPV: , Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

24 Danmark-Esbjerg: Indsamling af affald ESBJERG KOMMUNE Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Opgaven udbydes som én samlet entreprise. Udbuddet omfatter indsamling af dagrenovation med entrepriseopstart den og indsamling af genanvendelige materialer m.v. med entrepriseopstart den Indsamling af genanvendelige materialer m.v. omfatter blandt andet indsamling af papir i beholder samt batterier og miljøkasser, indsamling af glas, metal og plast i beholder, indsamling af haveaffald i beholder, fortovsindsamling af genanvendelige materialer i delområder og indsamling af diverse affaldsfraktioner ved containergårde. CPV: , Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

25 Danmark-Faaborg: Affaldssække og -poser af polyethylen FFV ENERGI OG MILJØ A/S Affaldssække og -poser af polyethylen. Rammeaftale på indkøb af diverse plastsække, til brug for indsamling af dagrenovation, for indsamling til genbrug og til brug for haveaffald. CPV: Trio Plast A/S Taasingevej 5800 Nyborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

26 Danmark-Frederiksberg: Affaldssække og -poser af polyethylen DANSK AFFALDSFORENING Udbud papirrenovationssække. Udbud vedr. indkøb og levering af papirsække til renovationsformål. CPV: Segezha packaging HCS A/S HCS A/S

27 Danmark-Frederiksberg: Vandkøleanlæg FREDERIKSBERG FJERNKØLING A/S (CVR-NR ) : Køleentreprisen. Frederiksberg Fjernkøling A/S står foran realiseringen af projekt vedrørende levering af fjernkøling. Som første del af dette projekt gennemføres nu indkøb af ammoniakbaseret vandkøleanlæg med tilhørende chillere, tørkølere, pumper, frikølsveksler, el-tavler inkl. den samlede styring af anlægget. CPV: 34000, , , , Johnson Controls Denmark ApS Christian X's Vej Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Grindsted: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support BILLUND KOMMUNE IT-fagsystem til Social- og sundhedsforvaltningen. Billund Kommune ønsker at indkøbe et socialtfagligt IT-system, der med udgangspunkt i en koncerntankegang skal kunne anvendes og udveksle oplysninger mellem alle enheder i social- og sundhedsforvaltningen. Systemet skal kunne håndtere fælles myndighedsfunktioner indenfor alle områder. Desuden skal systemet understøtte afregning og økonomistyring på de omfattede områder samt ledelsesinformation og ressourcestyring. CPV: Avaleo ApS Ved Fauergården 5D 4300 Holbæk Telefon:

29 Danmark-Højbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed AARHUS LETBANE I/S Tilsyns- og rådgivningsopgaver vedrørende udførelse af entrepriseopgave for Aarhus Letbane I/S. Kontrakten omfatter rådgivningsydelser, herunder tilsynsopgaver, teknisk tegning samt fagteknisk assistance i forbindelse med anlægsopgaver for Aarhus Letbane i Aarhus N-området og ud til Lystrup-området. Opgaven forventes at omfatte følgende: Forestå den kvantitative og kvalitative kontrol i form af stikprøvevis tilsyn. Udarbejde tilsynsplanen Foretage kontrolopgaver på byggepladsen, der sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftalerne. Rekvirere eventuelle nødvendige projektpræciseringer hos projektopfølgningen og informere byggelederen om eventuelle tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Sikre, at reviderede tegninger m.v. udleveres til de udførende. Forsyne byggelederen med de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af byggelederens koordinerende og administrative funktioner. Deltage i byggemøder i aftalt omfang. Udarbejde mangelliste til afleveringsforretningen samt påse, at mangler udbedres. Bistå byggelederen med udarbejdelse og ajourføring af tidsplan for udførelsen. Tilse stikprøvevis, at entreprenørerne lader foretage de fornødne myndighedssyn og at myndighedernes betingelser for arbejdets udførelse efterleves. Kontrollere at entreprenørernes kontrolplaner lever op til udbudsgrundlagets krav. Deltage i projektgennemgangsmøder. Udarbejdelse af»som udførte tegninger«efter endt udførelse. Fagteknisk bistand rekvireret af byggeledelsen på broer langs strækningen. Udbuddet er foretaget som»miniudbud«under et kvalifikationssystem, oprettet af Aarhus Letbane I/S. CPV: Rambøll Danmark Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

30 Danmark-Haderslev: Forsikringstjenester HAB Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for HAB. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for HAB CPV: , , , , , 66540, Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Internetadresse:

31 Danmark-Haderslev: Legetøj HADERSLEV KOMMUNE EU-udbud på inde- og udelegetøj, institutionskøretøjer samt mindre udendørs legeredskaber til Haderslev Kommune. Udbuddet omfatter levering af inde- og udelegetøj, institutionskøretøjer samt mindre udendørs legeredskaber til Haderslev Kommune. CPV: Kompan Dica Industrikrogen Rønnede Kompan Dica Industrikrogen Rønnede

32 Danmark-Haderslev: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder HADERSLEV KOMMUNE Totalrådgivning i f.m. etablering af Sundhedscenter Vojens. Totalrådgivning. CPV: Arkitektfirmaet RUM Emil Møllers Gade Horsens

33 Danmark-Haderslev: Tjenester ydet af brandvæsenet HADERSLEV KOMMUNE Udbud af brandslukning. Udbuddet vedrører levering af brandslukning mv. til Haderslev Kommune for udrykningsområderne Haderslev og Vojens. CPV: Falck Danmark A/S

34 Danmark-Haslev: Skolemøbler FAXE KOMMUNE Udbud af skolemøbler til ny skole i Faxe Kommune. Faxe Kommune udbyder hermed levering af skolemøbler til kommunens nybyggede skole, Vibeengskolen. Udbuddet gennemføres som et funktionsudbud med få krav til det enkelte møbel. Bemærk: Fredag den afholder kommunen præsentationsdag, hvor interesserede tilbudsgiver kan besigtige skolen. Tilmelding til præsentationsdagen skal gives senest mandag den via Mercell. For yderligere information, se udbudsbetingelserne punkt Tilbudsfristen er torsdag den kl Tilbud skal afgives via Mercell. Levering af møbler skal ske senest den CPV: , , , , , , , , , 39432, 39500, , Scan Office ApS Kvaglundvej Esbjerg Ø Telefon: Fax:

35 Danmark-Herning: Dampturbinegenerator L90 CPV: , , Dampturbinegenerator. Installation af dampgeneratorer, turbiner, kompressorer og brændere. Installation af generatorer. ABB A/S Meterbuen Skovlunde Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

36 Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN Kemi/immunkemi analyser og udstyr. Kemi/immunkemi analyser og udstyr. CPV: ,

37 Danmark-Holstebro: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN Totalrådgivning vedr. renovering af Skovgården i Holstebro. Totalrådgivning ved totalrenovering af Skovgårdsvej 6-32 i Holstebro. Byggeriet er opført omkring 965 og indeholder 00 lejligheder i 5 etager. Renoveringen omfatter klimaskærm, tekniske installationer, lejlighedsindretning samt forbedring af tilgængelighed og udearealer. CPV: Regnbuen arkitekter m.a.a. Store Torv Århus C Telefon:

38 Danmark-Horsens: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ØSTJYSK BOLIGSELSKAB Opførelse af nyt bomiljø for fysisk og psykisk handicappede. Arkitekt- og ingeniørbistand i forbindelse med projektering og opførelse af nyt bomiljø for fysisk og psykisk handicappede. CPV: Mangor & Nagels Arkitektfirma A/S Kaptajn Bertelsensvej Vejle Ø Mailadresse: Telefon: Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S Kaptajn Bertelsensvej Vejle

39 Danmark-Horsens: Snerydning HORSENS KOMMUNE Udbud af vintertjeneste ved ejendomme i Horsens Kommune. Vintertjenesten i dette udbud omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 20 lokaliteter fordelt i hele Kommunen. Arbejdet udbydes i seks distrikter og der kan afgives bud på et eller flere af de angivne distrikter. Der skal udføres vintertjeneste således, at der er ryddet i hele institutionens åbningstid. CPV: , Den Lille Anlægsgartner Bygaden 68A 8700 Horsens Konsortiet Winther Trolle ApS/Naturbyg.dk Kalsmosevej Østbirk Konsortiet Winther Trolle ApS/Naturbyg.dk Kalsmosevej Østbirk CN Byg Katrinehøjvej Horsens CN Byg Katrinehøjvej Horsens Jens Jørgensen A/S Energivej Brædstrup

40 Danmark-Hvidovre: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed HVIDOVRE HOSPITAL Nyt Hospital Hvidovre. I 2007 udarbejdede Region Hovedstaden en hospitals- og psykiatriplan, som skulle nytænke Regionens sundhedsvæsen som det første skridt på vejen mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Hvidovre Hospital er i dag et af Region Hovedstadens fire områdehospitaler. Hvidovre Hospital varetager planområde Syd, hvor Amager og Glostrup hospitaler er nærhospitaler. Hospitals- og psykiatriplanen 2020 betyder øget aktivitet for Hvidovre Hospital og dermed et behov for en fysisk udvidelse. Udvidelsen sker ved både nybyggeri og ombygning. Nybygningen forventes at være på m2 med en samlet anlægssum på ca..040 mio DKK. Nybyggeriet skal rumme følgende funktioner: Akutmodtagelsen Børneafdelingen (sengeafsnit, ambulatorium og neonatal) Kardiologi (sengeafsnit og ambulatorium) Obstetrik (sengeafsnit) Fælles faciliteter, herunder kontorer og indgangs- og forbindelsespartier Parkeringspladser. For at sikre en ensartet høj kvalitet i de kommende byggerier i Region Hovedstaden har Regionsrådet vedtaget en række kvalitetskrav og overordnede målsætninger for nybyggeri: Optimering i forhold til anvendelsen Arealernes fleksibilitet Høj kvalitet i udførelse Lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter Bæredygtighed, fokus på ressource- og energiforbrug Æstetik, arkitektur og kunst, som understøtter formålet. Nærværende opgave er todelt og består dels af rådgivning vedrørende udarbejdelse og delvis realisering af en helhedsplan (indeholdende nybyggeriets forhold til og sammenhæng med det eksisterende byggeri samt anvisning af muligheder for fremtidige udbygninger) og dels af rådgivning i forbindelse med design, projektering og udførelse af nybyggeriet, herunder landskabsarbejder. Projektkonkurrencen gennemføres som en tofaset konkurrence, hvor fase er nærværende projektkonkurrence og fase 2 er udbud med forhandling blandt de -3 vindere af projektkonkurrencen. CPV: , , ,

41 Danmark-Hvidovre: Udvikling af kundespecificeret programmel FORSVARSMINISTERIET V/FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Konsulentassistance og vedligehold af Elektronisk Patient Journal (EPJ) Cosmic (R). Forsvaret anvender Elektronisk Patient Journal (EPJ) Cosmic (R) i det daglige virke og er et system, som skal være tilgængeligt for brugerne døgnet rundt, da systemet anvendes i forskellige tidszoner. Udbuddet omhandler konsulentassistance, løbende vedligeholdelse af EPJ Cosmic (R), konvertering af eksisterende platform (Oracle) til SQL og opgradering fra version 7.2 til version 7.5. Herudover omhandler udbuddet tilkøb af licenser og vedligehold og support heraf samt tilknyttede ydelser. De udbudte konsulentydelser skal medvirke til at sikre en passende høj grad af»oppetid«gennem den løbende vedligeholdelse og tilpas hurtig og effektiv fejlretning ved tilkald. Herudover skal konsulentydelserne medvirke til at sikre mulighed for tilpasning og videreudvikling af systemets funktionalitet, så denne kontinuerligt lever op til Forsvarets behov og krav. CPV: ,

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere