Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune

2 DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune

3 Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING V/SALUS A.M.B.A. Kolstrup Boligforening, Totalrådgivning for renovering af afdeling 5, 2. etape. Totalrådgivningen omfatter projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalificering af entreprenører, afholdelse af licitation, tilbudsvurdering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med renoveringen af boligforeningens afdeling 5, 2. etape. CPV: Grontmij A/S Jyllandsgade Sønderborg

4 Danmark-Aabenraa: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer ARWOS Rengørings- og vinduespoleringsservice Arwos A/S. Rengørings- og vinduespoleringsservice af 4 renseanlæg, 2 genbrugsbutikker, 2 genbrugspladser, vandbygning samt administrationshus. Som option skal der afgives tilbud på 4 timers daglig kantinefunktion med mulighed for tilkøb af ekstra timer. Til kantinefunktionen vil der kræves hygiejnebevis og relevant erfaring eller uddannelse. Opgaven udbydes i én samlet kontrakt. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej 32 Søborg 2860 Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 Danmark-Aalborg: Diverse møbler og udstyr FONDEN MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Levering og montering af løst inventar til Fonden Musikkens Hus i Nordjylland. Kontrakterne omfatter levering og montering af inventar, som er af høj god kvalitet, til Musikkens Hus i Nordjylland. Musikkens Hus i Nordjylland er opført i høj arkitektonisk kvalitet. Huset samler koncertoplevelser, kunstnerisk udvikling og uddannelse under samme tag. Huset bliver på én gang hjemsted og øveområde for professionelle musikere, koncertscene, uddannelsesinstitution og en attraktiv scene for gæsteoptræden. Med sine mange funktioner bliver der en konstant rytme i og omkring huset. Udbuddet var opdelt i delaftaler -6. Delaftale omfatter indkøb af borde. Delaftale 2 omfatter indkøb af stole. Delaftale 3 omfatter indkøb af loungemøbler. Delaftale 4 omfatter indkøb af udemøbler. Delaftale 5 omfatter indkøb af lamper. Delaftale 6 omfatter indkøb af udstyr. Musikkens Hus forventes indviet i marts 204. CPV: , , Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: JENSENplus A/S Frederiksdalvej 8

6 8940 Randers SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Mono cph A/S Vermundsgade 40C 200 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

7 Danmark-Aalborg: Forsikringstjenester HASSERIS BOLIGSELSKAB Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Hasseris Boligselskab. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Hasseris Boligselskab. CPV: , , , , , 66540, Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Internetadresse: HDI-Gerling Indiakaj 6, 200 København Ø Internetadresse: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Internetadresse: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Internetadresse:

8 Danmark-Aalborg: Gaver og belønninger REGION NORDJYLLAND Levering af Julegaver til Personalet i Region Nordjylland. Levering af Julegaver til Personalet i Region Nordjylland. CPV: Kluntz A/S Agerbakken Hørning

9 Danmark-Aalborg: Steriliseringslommer eller -indpakninger af papir REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET Sterilemballage, test og flergangs containere. Udbud af sterilemballage, test og flergangscontainere til enhederne i Region Nordjylland. CPV: Hounisen Laboratorieudstyr A/S OneMed A/S Hounisen Laboratorieudstyr A/S Hounisen Laboratorieudstyr A/S OneMed A/S Johnson & Johnson OneMed A/S OneMed A/S Ingen Opitek Ingen Johnson & Johnson Johnson & Johnson Apgar Danmark A/S Ingen OneMed A/S

10 B. Braun Medical A/S 2

11 Danmark-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger VESTHIMMERLANDS KOMMUNE, BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN Entreprisekontrakt. Entreprisekontrakt vedr. de enkelte faggrupper. CPV: Kastberg A/S Vestvej Aars Juel Ditlefsen & Nielsen A/S Busbjergvej Bjerringbro Anton Lassens Eftf. A/S Håndværkervej Aalborg Carl-E. Henriksen Hjortsvangen Give Byens blik & VVS Randers A/S Alsikevej 4C 8920 Randers NV Midtfjord EL A/S Limfjordsvej Aars VM Ventilation Limfjordsvej Aars

12 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S2. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. Nærværende udbud, udbudsområde S2, er nybyggeri på ca m2. Arbejderne på udbudsområde S2 udbydes i 2 storentrepriser: Råhus/lukningsentreprisen og Teknik/installationsentreprisen, samt i 3 fagentrepriser: Malerentreprisen, gulventreprisen samt øvrige apteringsarbejder i Apteringsentreprisen. CPV: , , , Jørgen Friis Poulsen A/S Mads Eg Damgaardsvej Herning Mailadresse: Telefon: TL BYG A/S Gartnervej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Hammelsvang as Bøgekildevej Hasselager Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Globe Malerfirma A/S Murervej Esbjerg V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 Fax: Lindpro a/s Fabriksparken Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

14 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F AUH Skejby Ombygning Bygning G og F. Ombygning i bygning G på AUH, Skejby, omfatter ombygning af tidligere sterilcentral til ambulatorium og dagafsnit med tilhørende kardiologisk laboratorium for ambulante patienter til Hjertemedicinsk afd. B. I bygning G og F skal indrettes til ambulante patienter, som undersøges og behandles i ambulatorium og kardiologisk laboratorium. Herudover indrettes afsnit til modtagelse af (sub)akutte patienter, som modtages i nyindrettet Hjertemedicinsk Akutklinik i bygning F. Området skal indrettes med reception, venteområde, lægemodtagelse, dagpladser, undersøgelses- og behandlingsrum samt birumsfaciliteter. Herudover personalefaciliteter og konferencefaciliteter. I ambulatoriet indrettes også et opvågningsafsnit for patienter, der modtager bedøvelse forud for undersøgelseog derefter skal observeres. Området disponeres ud fra et dobbeltkorridorsystem med undersøgelses- og behandlingsrum placeret ud mod facaden og birum placeret mellem korridorerne. Brutto skal der ombygges og renoveres i alt ca. 900 m2 netto. De eksisterende bygninger er udført i rødt tegl og vil ikke blive berørt af ombygninger. Eksisterende ydervægge bibeholdes som eksisterende. Som hovedregel undgås det om muligt at ændre i den eksisterende struktur. Der udføres overvejende lette, ikke bærende indvendige vægge. Hovedsagelig forventes der anvendt gipsvægge bestående af skelet, evt. isolering, fugning, og 2 lag gips på hver side. Af andre type vægge kan nævnes; vægge med skærpede lydkrav, vådrumsvægge, blyvægge og forsatsvægge. Kard-Lab stuer er installationstunge, hvorfor føringsveje og bæreprofiler skal indbygges og koordineres med skeletkonstruktionen. Desuden skal der generelt monteres bærestativer indbygget i væggen til eksempelvisfaste bordplader, håndvaske og udstyr. Der skal udføres nye gulve og lofter. Størstedelen af de tilbageværende eksisterende installationer på etagen vil i f.m. ombygningen blive sløjfet. Flere føringsveje tænkes dog genanvendt for de nye installationer. Der skal ske ændringer af de eksisterende teknik arealer og der er udarbejdet konkrete forslag til indretning ved indplacering af hovedkomponenter. Der er disponeret med ændringer af eksisterende teknikrumsarealer. De horisontale fremføringer af hovedledninger forfjernvarme, brugsvand, behandlet vand, luftarter og sprinkler m.v. skal etableres til skakte i bygningsafsnitet. Byggearbejderne udbydes i 2 storentrepriser, Bygningsentreprise og Teknik-og Installationsentreprise. CPV: , , , Juul & Nielsen A/S Erhvervsvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: EL:CON Århus A/S

15 Finlandsgade Århus N Mailadresse: Telefon:

16 Danmark-Aarhus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Patientkaldeanlæg, udbudsområde N. Nærværende udbud omfatter fuldt færdigt patientkaldeanlæg i bygningens enkelte afdelinger. Anlægget skal være et lydløst anlæg med integrations mulighed op mod blandt andet klinisk logistiksystem, fællessporingsplatform og fælles kommunikationssystem med bærbare enheder. Anlægget skal operere medåbne protokoller og have muligheder for kommunikation med øvrige svagstrømsanlæg. Anlægget vil i et vist omfang kunne påregnes at kommunikere over det interne netværk. Anlægget omfatter software, hardware som afstillingsapparater, faste træk- og trykkontakter til kald samt enheder til trådløst kald. CPV: , , , care-call a/s Nydamsvej Hørning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

17 Danmark-Aarhus: Laboratoriemøbler REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Laboratorieinventar og stinkskabe. Arbejdet vedrører udbudsområderne N og S og omfatter levering, montering og aflevering af standard laboratorieinventar, komplet færdigt til brug, inkluderet tilhørende dele med tillæg af alle materiale- og arbejdsydelser, som er nødvendige for inventarets færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand, herunder alt tilpasningsarbejde. Arbejdet omfatter nødvendige ydelser til fuld færdiggørelse. Entreprenøren er forpligtet til at præsterealle sådanne ydelser, som anses for nødvendige for arbejdets forsvarlige færdiggørelse efter god håndværksmæssig praksis. Arbejdet omfatter følgende: Standard laboratorieinventar bestående af installationspaneler, både vægmonterede og fritstående, nedføringskanaler for installationer, installationsbroer, ophængte bordplader på installationspaneler, fritståendelaboratorieborde og rulleborde, væghængte reoler og overskabe samt reoler og overskabe til fritståendeopstillinger. Laboratorieinventaret leveres inklusiv afløbs-, gas-, vand-, el- og PDS-installationer Stinkskabe LAF-bænke Punktsug Ventilationskanal mellem loft og overskabe for punktudsug Tilslutning til ventilationskanaler Afløbsarbejder fra vaske i laboratorieinventar til og med tilslutning til muffe i væg eller gulv Gas- og vandinstallationer fra tilslutning ved ventiler over nedhængt loft eller ud af væg til og medaftapningsenhed. Entreprisen indeholder ikke: Levering og montering af el-installationer frem til laboratorieudstyr PDS-installation fra rack frem til tilslutningssted over nedhængt loft udføres i særskilt entreprise. CPV: , , , Zystm Lab A/S Lillelundvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

18 Danmark-Aarhus: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri AARHUS KOMMUNE Bygherrerådgivning i forbindelse med energirenovering af ca. halvdelen af Aarhus Kommunes ejendomme, med CO2 reduktion og god økonomi for øje. Udbuddet vedrører bygherrerådgivning for Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af omtrent halvdelen af Aarhus Kommunes bygningsportefølje. Projektet omfatter ca. 650 ejendomme/ m2, og har en implementeringsperiode på ca. 5 år. De grundlæggende succeskriterier er en samlet reduktion i CO2 udledningen relateret til bygningsdrift på 40 %, og projektets businesscase skulle gerne nå en intern rente på 8,7 %. Hertil kommer et ønske om at læring i projektet bidrager til at skabe et bedre produkt og at den opnåede viden deles med omverdenen. Projektet indebærer energianalyser af bygningerne, efterfølgende entrepriser og overvågning af driften i 5 år efter endt entreprise. Dermed minder projektet om et ESCO projekt, bortset fra at der ikke indgår normale garantiforpligtelser, og at entrepriseformen formodentlig bliver hovedentreprise i stedet for den traditionelle totalentreprise. Da denne projektform er forholdsmæssigt ny i Danmark, er bygherrerådgivningsopgaven præget af et behov for innovation i udbudsprocesserne. Opgaven vil derfor kræve indsigt i samarbejdsprocesser, i monitorering og verifikation af energibesparelser, indsigt i økonomi, i læring m.m. Udbuddet omfatter: Bygherrerådgivning i forbindelse med nærmere tilrettelæggelse af den mest optimale model for projektet, herunder sikring af energibesparelsernes kvalitet, samarbejdsformen mellem rådgiver og entreprenør, evt. rolle af commissioning-proces osv. Afklaring af krav til bydende. Afklaring af myndighedskrav Indarbejdelse af kommunale og øvrige myndighedskrav/aarhus Kommunes politikker. Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af udbud af screeningsopgave, af entrepriseopgave samt måske af commissioning-opgave og måske af kompetenceudviklings-opgave. Herunder dialog med byggebranchen, annoncering, prækvalifikation inkl. udvælgelsesmodel, gennemgang af anmodninger om prækvalifikation, udarbejdelse af indstilling vedr. prækvalificerede, svar/afklaringer til anmodende tilbudsgivere, udarbejdelse af tildelingsmodel, afholdelse af bedømmelsesforløb m.m. Procesrådgivning vedrørende opstart af projektet og vedrørende etablering af samarbejde mellem entreprenør og screeningspartner. Dertil muligvis vedr. effektiv læring. Muligvis økonomisk rådgivning, f.eks. i forbindelse med afstemning af energiforbrugsdata med udgifter til energi. Der kan blive beskrevet yderligere opgaver i udbudsmaterialet. Udbuddet vil blive udformet som delopgaver. På grund af projektets nytænkende karakter kan alle opgaver ikke nødvendigvis beskrives på forhånd. Derfor vil der blive lagt op til at rådgiver selv kan byde ind med opgaver, rådgiver anser som væsentlige for at sikre projektets succes. En del af opgaverne vil blive honoreret med medgået tid, efter forudgående aftaler mellem rådgiver og bygherre. Udbuddets omfang beskrives yderligere i udbudsmaterialet, der sendes til de prækvalificerede ansøgere. CPV: ,

19 Bascon A/S (med Dansk Energi Management A/S) Åboulevarden 2, Postbox Aarhus C 2

20 Danmark-Albertslund: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S Nyt afgreningsbygværk på VEKS transmissionsledning i Allingvej i Hvidovre. Etablering af nyt afgreningsbygværk på VEKS transmissionsledning i Allingvej i Hvidovre Jord og betonarbejder i forbindelse med nyt underjordisk bygværk, 8 x 2 x 4 m Rørinstallationer i bygværk, DN200 DN500, PN 25 Beton og stålarbejder, samt montage af 2 stk. præisolerede rør DN 400, i forbindelse med krydsning af fremtidig bane, enten i form af rørbro i stål eller underføring i betonkanal. CPV: , Kamco A/S Thujavej Odense SV

21 Danmark-Albertslund: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER Rådgiverudbud, renovering af Morbærhaven. Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger (herefter»«), som bestyrer Morbærhaven, brug for en totalrådgiver. Totalrådgiverens ydelser vil i hovedtræk bestå af projektering af renoveringen samt udarbejdelse af en færdig plan for renoveringen (Fase ). Resultatet af totalrådgiverens ydelser i Fase skal fremlægges på et beboermøde i Morbærhaven, hvor beboerne skal stemme om, hvorvidt renoveringen skal gennemføres. Såfremt beboerne stemmer for gennemførelse af renoveringen, ønsker, totalrådgiverens bistand i forbindelse med Fase 2. I Fase 2 vil totalrådgiverens ydelser primært bestå af gennemførelse af EU-udbud af entrepriseopgaven samt fungere som bygherrerådgiver i forbindelse med udførelsen af renoveringen af Morbærhaven. Fase 2 udgør en option i kontrakten, idet ikke før beboermødet ved, om Fase 2 skal iværksættes. forventer at give besked om, hvorvidt Fase 2 skal gennemføres den Dette tidspunkt er vejledende. CPV: 73000, 73500, , , Danakon A/S Taastrup Hovedgade Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

22 Danmark-Birkerød: Transporttjenester (ikke affaldstransport) RUDERSDAL KOMMUNE VOGNMANDSKØRSEL Rammeaftalte om vognmandskørsel. Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, Drift, udbyder en rammeaftale om vognmandskørsel. Kørslen er et supplement til den kørsel, som udføres af kommunens egne køretøjer i løsning af drifts- og anlægsopgaver i Rudersdal Kommune. I aftalen indgår endvidere kørsel i forbindelse med kommunens vintertjeneste. Leverandøren garanteres et antal mindste årlige køretimer på 200 timer. CPV: Vognmand S.Jacobsen A/S Kongevejen Holte

23 Danmark-Esbjerg: Drift af losseplads ESBJERG KOMMUNE Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune udbyder drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp inkl. transport affald til anviste modtageanlæg. Opgaven udbydes som én samlet entreprise. CPV: , Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

24 Danmark-Esbjerg: Indsamling af affald ESBJERG KOMMUNE Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Opgaven udbydes som én samlet entreprise. Udbuddet omfatter indsamling af dagrenovation med entrepriseopstart den og indsamling af genanvendelige materialer m.v. med entrepriseopstart den Indsamling af genanvendelige materialer m.v. omfatter blandt andet indsamling af papir i beholder samt batterier og miljøkasser, indsamling af glas, metal og plast i beholder, indsamling af haveaffald i beholder, fortovsindsamling af genanvendelige materialer i delområder og indsamling af diverse affaldsfraktioner ved containergårde. CPV: , Marius Pedersen A/S Ørbækvej Ferritslev

25 Danmark-Faaborg: Affaldssække og -poser af polyethylen FFV ENERGI OG MILJØ A/S Affaldssække og -poser af polyethylen. Rammeaftale på indkøb af diverse plastsække, til brug for indsamling af dagrenovation, for indsamling til genbrug og til brug for haveaffald. CPV: Trio Plast A/S Taasingevej 5800 Nyborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

26 Danmark-Frederiksberg: Affaldssække og -poser af polyethylen DANSK AFFALDSFORENING Udbud papirrenovationssække. Udbud vedr. indkøb og levering af papirsække til renovationsformål. CPV: Segezha packaging HCS A/S HCS A/S

27 Danmark-Frederiksberg: Vandkøleanlæg FREDERIKSBERG FJERNKØLING A/S (CVR-NR ) : Køleentreprisen. Frederiksberg Fjernkøling A/S står foran realiseringen af projekt vedrørende levering af fjernkøling. Som første del af dette projekt gennemføres nu indkøb af ammoniakbaseret vandkøleanlæg med tilhørende chillere, tørkølere, pumper, frikølsveksler, el-tavler inkl. den samlede styring af anlægget. CPV: 34000, , , , Johnson Controls Denmark ApS Christian X's Vej Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Grindsted: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support BILLUND KOMMUNE IT-fagsystem til Social- og sundhedsforvaltningen. Billund Kommune ønsker at indkøbe et socialtfagligt IT-system, der med udgangspunkt i en koncerntankegang skal kunne anvendes og udveksle oplysninger mellem alle enheder i social- og sundhedsforvaltningen. Systemet skal kunne håndtere fælles myndighedsfunktioner indenfor alle områder. Desuden skal systemet understøtte afregning og økonomistyring på de omfattede områder samt ledelsesinformation og ressourcestyring. CPV: Avaleo ApS Ved Fauergården 5D 4300 Holbæk Telefon:

29 Danmark-Højbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed AARHUS LETBANE I/S Tilsyns- og rådgivningsopgaver vedrørende udførelse af entrepriseopgave for Aarhus Letbane I/S. Kontrakten omfatter rådgivningsydelser, herunder tilsynsopgaver, teknisk tegning samt fagteknisk assistance i forbindelse med anlægsopgaver for Aarhus Letbane i Aarhus N-området og ud til Lystrup-området. Opgaven forventes at omfatte følgende: Forestå den kvantitative og kvalitative kontrol i form af stikprøvevis tilsyn. Udarbejde tilsynsplanen Foretage kontrolopgaver på byggepladsen, der sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftalerne. Rekvirere eventuelle nødvendige projektpræciseringer hos projektopfølgningen og informere byggelederen om eventuelle tidsmæssige og økonomiske konsekvenser. Sikre, at reviderede tegninger m.v. udleveres til de udførende. Forsyne byggelederen med de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af byggelederens koordinerende og administrative funktioner. Deltage i byggemøder i aftalt omfang. Udarbejde mangelliste til afleveringsforretningen samt påse, at mangler udbedres. Bistå byggelederen med udarbejdelse og ajourføring af tidsplan for udførelsen. Tilse stikprøvevis, at entreprenørerne lader foretage de fornødne myndighedssyn og at myndighedernes betingelser for arbejdets udførelse efterleves. Kontrollere at entreprenørernes kontrolplaner lever op til udbudsgrundlagets krav. Deltage i projektgennemgangsmøder. Udarbejdelse af»som udførte tegninger«efter endt udførelse. Fagteknisk bistand rekvireret af byggeledelsen på broer langs strækningen. Udbuddet er foretaget som»miniudbud«under et kvalifikationssystem, oprettet af Aarhus Letbane I/S. CPV: Rambøll Danmark Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

30 Danmark-Haderslev: Forsikringstjenester HAB Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for HAB. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for HAB CPV: , , , , , 66540, Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Internetadresse:

31 Danmark-Haderslev: Legetøj HADERSLEV KOMMUNE EU-udbud på inde- og udelegetøj, institutionskøretøjer samt mindre udendørs legeredskaber til Haderslev Kommune. Udbuddet omfatter levering af inde- og udelegetøj, institutionskøretøjer samt mindre udendørs legeredskaber til Haderslev Kommune. CPV: Kompan Dica Industrikrogen Rønnede Kompan Dica Industrikrogen Rønnede

32 Danmark-Haderslev: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder HADERSLEV KOMMUNE Totalrådgivning i f.m. etablering af Sundhedscenter Vojens. Totalrådgivning. CPV: Arkitektfirmaet RUM Emil Møllers Gade Horsens

33 Danmark-Haderslev: Tjenester ydet af brandvæsenet HADERSLEV KOMMUNE Udbud af brandslukning. Udbuddet vedrører levering af brandslukning mv. til Haderslev Kommune for udrykningsområderne Haderslev og Vojens. CPV: Falck Danmark A/S

34 Danmark-Haslev: Skolemøbler FAXE KOMMUNE Udbud af skolemøbler til ny skole i Faxe Kommune. Faxe Kommune udbyder hermed levering af skolemøbler til kommunens nybyggede skole, Vibeengskolen. Udbuddet gennemføres som et funktionsudbud med få krav til det enkelte møbel. Bemærk: Fredag den afholder kommunen præsentationsdag, hvor interesserede tilbudsgiver kan besigtige skolen. Tilmelding til præsentationsdagen skal gives senest mandag den via Mercell. For yderligere information, se udbudsbetingelserne punkt Tilbudsfristen er torsdag den kl Tilbud skal afgives via Mercell. Levering af møbler skal ske senest den CPV: , , , , , , , , , 39432, 39500, , Scan Office ApS Kvaglundvej Esbjerg Ø Telefon: Fax:

35 Danmark-Herning: Dampturbinegenerator L90 CPV: , , Dampturbinegenerator. Installation af dampgeneratorer, turbiner, kompressorer og brændere. Installation af generatorer. ABB A/S Meterbuen Skovlunde Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

36 Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN Kemi/immunkemi analyser og udstyr. Kemi/immunkemi analyser og udstyr. CPV: ,

37 Danmark-Holstebro: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BOLIGSELSKABET SCT. JØRGEN Totalrådgivning vedr. renovering af Skovgården i Holstebro. Totalrådgivning ved totalrenovering af Skovgårdsvej 6-32 i Holstebro. Byggeriet er opført omkring 965 og indeholder 00 lejligheder i 5 etager. Renoveringen omfatter klimaskærm, tekniske installationer, lejlighedsindretning samt forbedring af tilgængelighed og udearealer. CPV: Regnbuen arkitekter m.a.a. Store Torv Århus C Telefon:

38 Danmark-Horsens: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ØSTJYSK BOLIGSELSKAB Opførelse af nyt bomiljø for fysisk og psykisk handicappede. Arkitekt- og ingeniørbistand i forbindelse med projektering og opførelse af nyt bomiljø for fysisk og psykisk handicappede. CPV: Mangor & Nagels Arkitektfirma A/S Kaptajn Bertelsensvej Vejle Ø Mailadresse: Telefon: Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S Kaptajn Bertelsensvej Vejle

39 Danmark-Horsens: Snerydning HORSENS KOMMUNE Udbud af vintertjeneste ved ejendomme i Horsens Kommune. Vintertjenesten i dette udbud omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 20 lokaliteter fordelt i hele Kommunen. Arbejdet udbydes i seks distrikter og der kan afgives bud på et eller flere af de angivne distrikter. Der skal udføres vintertjeneste således, at der er ryddet i hele institutionens åbningstid. CPV: , Den Lille Anlægsgartner Bygaden 68A 8700 Horsens Konsortiet Winther Trolle ApS/Naturbyg.dk Kalsmosevej Østbirk Konsortiet Winther Trolle ApS/Naturbyg.dk Kalsmosevej Østbirk CN Byg Katrinehøjvej Horsens CN Byg Katrinehøjvej Horsens Jens Jørgensen A/S Energivej Brædstrup

40 Danmark-Hvidovre: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed HVIDOVRE HOSPITAL Nyt Hospital Hvidovre. I 2007 udarbejdede Region Hovedstaden en hospitals- og psykiatriplan, som skulle nytænke Regionens sundhedsvæsen som det første skridt på vejen mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre hospitaler. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Hvidovre Hospital er i dag et af Region Hovedstadens fire områdehospitaler. Hvidovre Hospital varetager planområde Syd, hvor Amager og Glostrup hospitaler er nærhospitaler. Hospitals- og psykiatriplanen 2020 betyder øget aktivitet for Hvidovre Hospital og dermed et behov for en fysisk udvidelse. Udvidelsen sker ved både nybyggeri og ombygning. Nybygningen forventes at være på m2 med en samlet anlægssum på ca..040 mio DKK. Nybyggeriet skal rumme følgende funktioner: Akutmodtagelsen Børneafdelingen (sengeafsnit, ambulatorium og neonatal) Kardiologi (sengeafsnit og ambulatorium) Obstetrik (sengeafsnit) Fælles faciliteter, herunder kontorer og indgangs- og forbindelsespartier Parkeringspladser. For at sikre en ensartet høj kvalitet i de kommende byggerier i Region Hovedstaden har Regionsrådet vedtaget en række kvalitetskrav og overordnede målsætninger for nybyggeri: Optimering i forhold til anvendelsen Arealernes fleksibilitet Høj kvalitet i udførelse Lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter Bæredygtighed, fokus på ressource- og energiforbrug Æstetik, arkitektur og kunst, som understøtter formålet. Nærværende opgave er todelt og består dels af rådgivning vedrørende udarbejdelse og delvis realisering af en helhedsplan (indeholdende nybyggeriets forhold til og sammenhæng med det eksisterende byggeri samt anvisning af muligheder for fremtidige udbygninger) og dels af rådgivning i forbindelse med design, projektering og udførelse af nybyggeriet, herunder landskabsarbejder. Projektkonkurrencen gennemføres som en tofaset konkurrence, hvor fase er nærværende projektkonkurrence og fase 2 er udbud med forhandling blandt de -3 vindere af projektkonkurrencen. CPV: , , ,

41 Danmark-Hvidovre: Udvikling af kundespecificeret programmel FORSVARSMINISTERIET V/FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE Konsulentassistance og vedligehold af Elektronisk Patient Journal (EPJ) Cosmic (R). Forsvaret anvender Elektronisk Patient Journal (EPJ) Cosmic (R) i det daglige virke og er et system, som skal være tilgængeligt for brugerne døgnet rundt, da systemet anvendes i forskellige tidszoner. Udbuddet omhandler konsulentassistance, løbende vedligeholdelse af EPJ Cosmic (R), konvertering af eksisterende platform (Oracle) til SQL og opgradering fra version 7.2 til version 7.5. Herudover omhandler udbuddet tilkøb af licenser og vedligehold og support heraf samt tilknyttede ydelser. De udbudte konsulentydelser skal medvirke til at sikre en passende høj grad af»oppetid«gennem den løbende vedligeholdelse og tilpas hurtig og effektiv fejlretning ved tilkald. Herudover skal konsulentydelserne medvirke til at sikre mulighed for tilpasning og videreudvikling af systemets funktionalitet, så denne kontinuerligt lever op til Forsvarets behov og krav. CPV: ,

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune.

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38081673.aspx Ekstern udbuds ID 376473-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 17 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:487352-2017:text:da:html Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

19. september 2013 Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus

19. september 2013 Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus Nybyggeri Udbuds- og kontraktoversigt, Det nye Universitetshospital i Aarhus N1 Storentrepriser Behandlings- og sengebygninger 4-8 etager 29.950 m 2 09-2012 - Råhus/lukning - E. Pihl & Søn - JORTON - MT

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Side 1 af 6 Aarhus, 22.8.2013 Sag nr.: F2-31-00 Initialer: HNL Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Notat Vedr. : Godkendelse af bevilling

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:88753-2014:text:da:html Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver

GLOSTRUP KOMMUNE. Bilag 4. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver GLOSTRUP KOMMUNE Bilag 4 Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til rådgiver Rammerne Glostrup Kommune har besluttet, at der i kontrakter med private leverandører så vidt muligt skal stilles krav om

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285437-2011:text:da:html DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Spørgsmål og svar Lukket annoncering af webbaseret vejledersystem til UUV Køge Bugt

Spørgsmål og svar Lukket annoncering af webbaseret vejledersystem til UUV Køge Bugt Spørgsmål og svar Lukket annoncering af webbaseret vejledersystem til UUV Køge Bugt Senest opdateret den 25. april 2013 GENERELT Nærværende dokument samler op på spørgsmål, svar og berigtigelser i løbet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Baggrund og formål med den bibliometriske forskningsindikator Politisk aftale fra 2009 ( løber til og med 2017) Formålet med BFI er at måle

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Nyt Hospital Hvidovre Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Opgang 1 Afsnit 139 Til: Interesserede tilbudsgivere Dato: 4. december 2013 Udbud af kravdatabase mv.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:371952-2010:text:da:html DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel 2010/S 243-371952 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Betingelser for prækvalifikation. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Betingelser for prækvalifikation Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 3 2. Indledning 3 3. Udbudsform 4 4. Egnethedsvurdering

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200911-2016:text:da:html -Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere.

Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Praktikanter i Kommunens udbud Vejledning til Rådgivere. Rammer og organisering Faxe Kommune har besluttet, at der i udbud af opgaver til private leverandører skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter.

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsoendri NO_DOC_EXT: 2016-072711 SOFTWARE VERSION: 9.1.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15391-2012:text:da:html DK-Ringsted: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 10-015391 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere