1. Indledning (fælles) Specialets centrale parter (Jens) Specialets empiriske fundament (Torsten) 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning (fælles) 4. 2. Specialets centrale parter (Jens) 12. 3. Specialets empiriske fundament (Torsten) 15"

Transkript

1 1. Indledning (fælles) Problemformulering (fælles) Specialets opbygning (fælles) Læservejledning (fælles) Videnskabsteori (Jens) Valg af case (Jens) Subjektivitet vs. objektivitet (Jens) Specialets centrale parter (Jens) AaB A/S (Jens) (Jens) Specialets empiriske fundament (Torsten) Kvantitativ metode (Torsten) Udvælgelse af respondenter (Torsten) Udarbejdelse og udsendelse af spørgeskema (Torsten) Spørgsmålstyper og svarkategorier (Torsten) Kvalitative metoder (Jens) Udvælgelse af respondenter (Jens) Interviewformer (Jens) Dataindsamling (Jens) Redegørelse for spørgeguides (Jens) Metodiske overvejelser og forbehold (Jens) Corporate communication Teori (Torsten) Generelt om corporate communication (Torsten) Definitioner af corporate communication (Torsten) Identitet (Torsten) Image og omdømme (Torsten) Samspillet mellem identitet og image/omdømme (Torsten) Stakeholder management (Torsten) Sammenfatning (Torsten) Corporate communication Analyse (Torsten) Introduktion (Torsten) AC 2 ID modellen (Torsten) Faktisk identitet (Torsten) Historie (Torsten) Fysiske rammer (Torsten) 42 1 S ide

2 Organisationsstruktur (Torsten) Personificering af AaB Fodbold (Torsten) Værdibaseret ledelse (Torsten) Sammenfatning (Torsten) Kommunikerede identitet (Jens) Kontrolleret kommunikation (Jens) Ukontrolleret kommunikation (Jens) Ønsket identitet (Jens) Opfattet identitet (Jens) Fakta om respondenter (Jens) Den kommunikative opfattelse (Jens) Forslag til forbedringer (Torsten) Værdier (Torsten) Sammenfatning (Torsten) Corporate identity (Torsten) Faktisk, kommunikeret og ønsket identitet (Torsten) Opfattet identitet vs. faktisk, kommunikeret og ønsket identitet (Torsten) Sammenfatning (Torsten) Ideel identitet (Torsten) Postmoderne fællesskaber Teori (Jens) Postmodernisme (Jens) Kommunikation til stakeholdere (Jens) Individets rolle i det postmoderne samfund (Jens) Forbrugeradfærd i det postmoderne samfund (Jens) Tribes (Torsten) Brand communities (Jens) Sammenfatning (Jens) Postmoderne fællesskaber Analyse (Jens) AaB supporterne (Jens) AaB supporternes fællesskab (Jens) AaB supporternes troløshed eller dedikation (Jens) AaB supporternes hierarki (Torsten) AaB supporternes samlingspunkter (Jens) AaB supporternes loyalitet (Jens) Sammenfatning (Jens) Strategiske overvejelser Teori (Jens) Fanloyalitet (Jens) 97 2 S ide

3 tallene, der gør supporterne vigtige (Torsten) Sammenfatning (Torsten) Strategiske overvejelser analyse (Torsten) Image og identitet (Torsten) Større konsekvens i den eksterne kommunikation (Torsten) Organisationens begrænsninger (Jens) Anerkendelse af AaB supporterne (Jens) Større kontakt mellem spillere og AaB supporterne (Jens) Gevinster for AaB Fodbold ved øget kommunikation (Jens) Konklusion (fælles) Summary Litteraturliste S ide

4 DEL 1 1. INDLEDNING AaBs bedste fodboldhold har netop kvalificeret sig til UEFA-cuppens gruppespil; en næsten unik og enestående præstation i dansk fodbold. Præstationen afledte en masse medieomtale af den nordjyske virksomheds fodboldafdeling, og i centrum for den interesse stod AaB Fodbolds 1 sportsdirektør Lynge Jacobsen. Medieomtalen brugte sportsdirektøren til at komme med nogle synspunkter, der tilsyneladende lå ham meget på sinde: [ ] men vi har en vi stemning den dag, fordi det er nogle skide italienere, der kommer fra en anden planet, anden verden eller i hvert fald Sydeuropa, og de kommer herop, og dem eliminerer vi, og vi går videre. Mht. vi stemning, så kan det godt være, at vi som klub ikke er gode nok fx når vi siger klub, så siger nogle; spillere, trænere, ledere og medarbejdere. Når vi siger vi, så er det altså alle, der gider at være en del af det her det er dem, der har købt sæsonkort, sponsorerne, supporterne, dem, der kun ser otte kampe så det kan godt ske, at vi også forsømmer, hvad er VI kulturen. 2 Det var ordene fra Lynge Jacobsen i et interview i forbindelse med den store triumf. Det var tydeligt, at han brugte den enorme medieinteresse til at udtrykke et brændende ønske, et ønske om, at flere mennesker støtter helhjertet op omkring AaBs fodboldhold, et ønske om, at organisationen og supporterne smelter sammen til et hele. Han ønsker, at der skal være flere tilhængere, der kommer på stadion uanset vind og vejr, uanset modstander og uanset, hvordan AaB klarer sig i ligaen. Så udover at sole sig i den succes og ros, kvalifikationen kastede af sig, benyttede han sig af lejligheden og den megen medietid til at udtrykke et ønske omkring virksomhedens udvikling. Udover ønsket om en øget tilskueropbakning så konkretiserer Lynge også et ledelsesmæssigt problem; at virksomheden ikke er god nok til at få alle omkring AaB Fodbold med i et fællesskab omkring klubben. Så udover at henvende sig direkte til en bestemt stakeholdergruppe, så medgiver han også, at ledelsen er en del af det konkretiserede problem. Her viste Lynge Jacobsen, at han var bevidst om, at der var en gruppe stakeholdere, som AaB A/S kunne få noget ud af specielt hvis virksomheden blev bedre til at pleje dem. Lynge Jacobsen er i denne situation repræsentant for virksomheden og bliver virksomhedens talerør til en bestemt gruppe stakeholdere. Der er blandt både teoretikere og praktikere kommet mere og mere fokus på den kommunikation, der foregår mellem en virksomhed og virksomhedens stakeholdere. Det er evident, at der er ræson i at have en god kommunikativ kontakt med sine interessenter. Hvis stakeholderne ikke bliver plejet, står konkurrenterne klar til at kapre de mest attraktive af dem. Der findes 1 Dette begreb, samt flere andre, bliver præciseret i afsnit Bilag 3 Lynge Jacobsen Interview, p. 2 4 S ide

5 en lang række forskellige stakeholdergrupper, der alle har forskellige karakteristika. I dette speciale vil vi fokusere på de stakeholdere, der er emotionelt involveret i virksomheden. Mange stakeholdergrupper har et rent professionelt eller købsmotiveret forhold til virksomheden, men der er ligeledes stakeholdere, der har en mere personlig og følelsesmæssig involvering i virksomheden. Det kan være folk, der foretrækker produkter fra en virksomhed frem for en anden, det kan være en virksomhed, der har et brand, der på grund af brandets signalværdier er bestemt attraktive for en bestemt flok købere. Det kan også være, at virksomheden har nogle repræsentanter, der netop har ydet noget, der påvirker stakeholderne emotionelt, som det er tilfældet i det eksempel, vi skitserede i starten. Dermed får virksomheden en gruppe stakeholdere, der har præferencer for virksomhedens produkt. Præferencer, der går udover produktets reelle brugsværdi. Emotionelle stakeholdere kan også opstå, hvis der eksempelvis er venskabelige eller familiære relationer mellem ansatte i virksomheden og enkelte stakeholdere. Alle disse tilfælde er med til at skabe specielle forhold mellem virksomhed og stakeholdere, og det er disse forhold, vi i dette speciale vil beskrive nærmere. Vores indledende eksempel viser meget præcist, hvordan en kortvarig eksplosiv stigning i medieinteresse kan udnyttes kommunikativt. Formår Lynge Jacobsen og AaB at få deres budskab ud til de, i øjeblikket, dedikerede fodboldfans, kan det betyde, at de vil opleve en medlemstilgang i en periode. De har på det angivne tidspunkt en række stakeholdere, der på grund af triumfen på fodboldbanen er meget dedikerede, og det forsøger de så at udnytte ved at understrege, at der er brug for massiv opbakning til fodboldholdet. Det vil ofte være i sportens verden, at man finder stakeholdere, der er emotionelt involverede. Dette speciale handler om fodboldverdenen og mere specifikt om de relationer, der er mellem fodboldklubberne og deres supportere. For bedst at beskrive dette tager vi fat i en konkret case, hvor vi fokuserer på AaB A/S og deres kommunikative forhold til deres supportere PROBLEMFORMULERING Vores speciale tager udgangspunkt i AaB A/S og mere specifikt AaB A/S fodboldafdeling og deres kommunikation med deres emotionelt dedikerede fans. Gennem et speciale, der både baseres på empirisk indsamlet materiale og teoretiske overvejelser, vil vi forsøge at besvare følgende problemformulering: På baggrund af teorier om corporate communication og empiriske analyser ønsker vi at kortlægge AaB Fodbolds identitet for at detektere eventuelle gaps. På baggrund af teorier om det postmoderne fællesskab og empiriske analyser vil vi beskrive AaB A/S stakeholdergruppe AaB-supportere. Ud fra vores analyser af AaB Fodbolds identitet og vores karakteristik af AaB-supporterne vil vi vurdere hvilke strategiske ændringer AaB Fodbold kunne foretage, med henblik på at kommunikere bedre til AaB-supporterne. 5 S ide

6 Det er vigtigt at understrege at vi i specialet ikke har til mål at lave en gennemgribende analyse af AaB Fodbolds kommunikative situation, vores fokus vil ligge på de mangler og gaps der eksisterer i den nuværende kommunikation, for derigennem at danne et billede af hvordan kommunikationen kan forbedres. Vi vil ligge vores fokus på den del af virksomheden der har til på direktionsgangene, med afstikkere til de repræsentanter AaB Fodbold har på fodboldbanen. Det vil altså være ledere og medarbejdere i den mere traditionelle del af organisationen der har vores fokus, uden at vi af den grund udelukker spillerne og trænere, der vil blive inddraget når dette er relevant. For at besvare denne problemformulering på bedst mulig måde er det vigtigt for os at være præcise og afklarede i vores fremgangsmåde, som er skitseret i det næste afsnit SPECIALETS OPBYGNING I store træk vil vores speciale være opdelt i fire dele. Den første del er en indledende fase, hvor vi konkretiserer problemformuleringen, laver en begrebsafklaring og forholder os til, hvordan vi griber specialet an både metodisk og praktisk. Det er også i den første del af specialet, vi beskriver, hvilke tanker vi har gjort os omkring indsamlingen af det empiriske materiale. Denne proces gør, at vi er mere afklarede omkring de skridt, vi tager for at nå målet, ligesom den gør, at vi hele tiden i processen er bevidste om specialets fundament. Efter disse indledende overvejelser præsenterer vi vores case, det vil sige, at vi kigger lidt nærmere på AaB A/S og derunder AaB Fodbold, ligesom vi beskriver AaBsupporternes foretrukne tilholdssted på internettet I opgavens anden del vil vi kigge mere specifikt på AaB Fodbolds kommunikation til AaB-supporterne, hvilket vi vil gøre gennem teorier om corporate communication, som vi primært henter fra teoretikerne Joep Cornelissen, Cees van Riel, John T. Balmer og Stephen A. Greyser. Efter en teoretisk gennemgang af corporate communication laver vi en analyse af AaB Fodbold og kigger primært på begrebet identitet samt image og omdømme. I vores analyse vil der fra tid til anden blive beskrevet nye teorier, hvor dette er formålstjenstligt. Til sidst i den anden del vil der komme en vurdering af hvordan AaB A/S ideelle identitet kunne se ud. Den tredje del vil fokusere på AaB-supporterne, som vi ønsker at skabe os et mere indgående kendskab til. For at beskrive deres karakteristika nuanceret tager vi fat i teorierne om postmoderne fællesskaber, som de bliver beskrevet af Bernard og Véronique Cova, Stephen Brown, Albert M. Muniz Junior og Thomas C. O Guinn. Disse teorier bruger vi så til at beskrive AaB-supporternes fællesskab og konkludere på hvad det er for karakteristika der betegner fællesskabet. Dermed har vi igennem teoretiske overvejelser og analyser defineret de to store aktører i dette speciale, og i specialets sidste del samler vi op og skuer fremad. Gennem teorier af primært Alain Ferrand, Monique Pages og Stephen D. Ross vil vi komme med en vurdering og diskussion af, hvordan AaB Fodbold i fremtiden skal kommunikere med AaB-supporterne. Den sidste del vil også være inspireret af de hidtidige konklusioner i specialet, og den vil på den måde samle trådene fra de tidligere analyser. 6 S ide

7 Udenfor de fire dele ligger den afsluttende konklusion, der samler op på problemformuleringen og de fire dele LÆSERVEJLEDNING For at undgå misforståelser vil vi her kort præsentere en begrebsafklaring på nogle af de centrale begreber i specialet, ligesom vi vil beskrive vores citatteknik. Begrebsafklaring I vores speciale er det vigtigt, at vi hele tiden er klare i vores formuleringer, hvorfor vi her vil definere nogle af de begreber, der kommer til at gå igen mange steder i specialet, så der ikke opstår begrebsforvirring. AaB-supportere: Dette er en lettere diffus størrelse, der i vores speciale er defineret som de stakeholdere i AaB, der har et dedikeret og/eller emotionelt forhold til organisationens førende fodboldhold. Dermed udelukker vi de mennesker, der kun interesserer sig for håndbold og ishockey, da disse sportsgrene er perifere i forhold til fodbolden, og en inddragelse af dem vil blot være med til at forvirre billedet. Vi skelner heller ikke mellem, om folk er registrerede som medlemmer af fanklubben eller ej, da det i vores optik ikke er den handling, der afgør, om personen er dedikeret. En grafisk gengivelse af afgrænsningen ser ud, som følger: Figur 1 AaB-supporterne AaB A/S: Denne betegnelse beskriver hele organisationen og dermed også de dele af organisationen, der ikke har nogen direkte kontakt med fodbolddelen. Det er altså organisationen som et hele. 7 S ide

8 AaB Fodbold: Denne betegnelse bruges til at beskrive den del af AaB A/S, der har direkte kontakt med fodboldafdelingen i AaB. Det vil sige de personer i AaB A/S og den kommunikation, der udgår fra AaB A/S, der har relationer til AaB Fodbold. AaB: Denne betegnelse bruges i lidt løsere form om klubben. Det kan være en betegnelse for holdet, for organisationen eller for de dele af virksomheden, der interesserer supporterne. I det hele taget bruges dette udtryk i lidt løsere form, men konteksten vil markere, hvilken specifik sammenhæng der menes. AaBs fodboldhold: Med mindre andet er nævnt vil dette være en reference til førsteholdet i AaB. Det vil sige, at de andre seniorhold og ungdomshold, der også spiller under AaB-navnet, ikke er en del af denne definition. ASC: Dette er en forkortelse for AaB Support Club, som er den officielle fanklub til AaB Fodbold. Citatteknik Alle vores citater er tro mod den oprindelige kilde og vi vælger ikke at rette eventuelle stave- eller slåfejl. Vi arbejder meget med internetindlæg fra mennesker med forskellige demografiske karakteristika. Mediet, samt individernes forskellige baggrund, gør at formuleringerne til tider ikke er 100 % korrekte, men for at bevare troværdighederne vil citaterne være angivet med eventuelle slå- og stavefejl. Når der i citaterne står [ ] er det udtryk for at vi har skåret noget væk forud i citatet. Citaterne står med kursiv, er der i citatet angivet en (parentes) er det fordi vi har en kommentar at knytte til et ord i citatet, eksempelvis en ordforklaring VIDENSKABSTEORI Vores speciale er bundet op omkring en konkret case, der er udvalgt, fordi den illustrerer det forhold, vi ønsker at beskrive; en situation, hvor man hos en virksomhed har en stakeholdergruppe, der er ekstremt emotionelt dedikeret i forhold til virksomheden. Selvom vi i vores arbejde med denne case forsøger at forholde os objektivt, så er det klart, at vores fortolkninger, analyser og fremgangsmåde er subjektive og valgt ud fra, hvad vi mener, der er ræson i. Vores syn på organisationen og kommunikationen er socialkonstruktivistisk, idet vi vedkender os, at relationen mellem medarbejdere i en organisation er ekstremt vigtig. [ ] organisationer forstås som sociale konstruktioner, der skabes i interaktion og kommunikation mellem organisationsmedlemmerne indbyrdes og organisationsmedlemmerne og aktører i samfundet. 3 Vores perspektiv på organisationen er altså, at de sociale konstruktioner er med til at skabe helhedsbilledet af organisationen, ligesom organisationen konstant er i samspil med sine 3 Haslebo, Gitte (2004), Relationer i organisationer En verden til forskel, Dansk Psykologisk forlag, p S ide

9 stakeholdergrupper. Dermed bliver det hele et subjektivt perspektiv, hvor forsøget på at opnå objektiv sandhed bliver umuliggjort. Vi er selv subjektive iagttagere, ligesom vores empiriske fundament består af en række subjektive respondenter. I stedet må argumentationer, analytisk arbejde og empirisk materiale danne baggrunden for det, der bliver begrundede konklusioner. I forhold til indsamlingen af vores empiriske materiale betyder det også, at vi må forholde os til den subjektivitet, der præger os og vores respondenter. I alt vores indsamlede materiale er det os, der sætter dagsordenen i højere eller mindre grad (jf. afsnit ) og i hvert fald styrer diskursen i det omfang, at det er os, der dikterer det overordnede emne. Vores konstatering af, at vi forholder os subjektivt fortolkende til vores case 4, er en af grundene til, at vi også vælger at arbejde hermeneutisk med specialet. Den empiri, vi indsamler, bliver i et hermeneutisk perspektiv en fortolkningsgenstand, ud fra hvilken vores teorier opnår relevans. Vores teorier bliver fortolkningsgrundlaget, der i sammenspil med fortolkningsgenstandene bliver elementerne i en fortolkningsproces, der udmønter sig i et fortolkningsresultat 5. Hermeneutikken fordrer, at man kigger på enkeltdele for at forstå den store sammenhæng, og det vil være grundlæggende i vores metode, at vi kigger på detaljerne for at beskrive og forklare helheden. Vores empiriske materiale er udarbejdet på baggrund af subjektivt udvalgte personer, og disse personer er repræsentanter for den helhed, vi ønsker at beskrive, men empiriindsamlingen er ikke udtømmende, hvorfor vores tilgang er hermeneutisk. Enhver del i en konstruktion vil være et resultat af helheden, og derfor behøver man at forstå de enkelte dele for at kunne udtale sig om helheden. Fælles for de to metodikker er, at de begge fokuserer på at opnå en forståelse for verden, mere end de forsøger at komme med et endegyldigt svar på, hvordan verden hænger sammen. Ligesom vi i dette speciale ikke vil komme med endegyldige svar, vores konklusioner er udarbejdet på baggrund af indsamlet data og teoriforståelser og vil derfor være begrundede analyser mere end egentlige konklusioner. Vores arbejde vil derfor være socialkonstruktivistisk og hermeneutisk VALG AF CASE Der er flere grunde til, at vi har valgt AaB A/S og AaB-supporterne som vores case. Den første interesse er skabt, fordi vi begge har et personligt forhold til klubben. Vi er begge nordjyder, der er vokset op med AaB som hele Nordjyllands fodboldflagskib. Som små poder kom vi på Aalborg Stadion og har siden hen fået et mere nuanceret forhold til klubben i rollen som subjektive iagttagere. Vi er stadig involveret som tilhængere af AaBs fodboldhold og følger derfor naturligt med i, hvad der foregår i og omkring klubben. Vi har altså en nysgerrighed over for, hvad der foregår i klubben, en interesse og en indsigt, som, vi har ment, kunne være værdifuld i arbejdet med dette speciale. 4 Wenneberg, Søren B.(2000), Socialkonstruktivisme positioner, problemer og perspektiver, Samfundslitteratur, p Kapatschof, Benny (2004), i Bjerg, Jens (Red.), GADS Psykologi leksikon, Gads Forlag, København, p S ide

10 Interessen blev yderligere vakt, da Lynge Jacobsen nævnte et problem, som vi også har været opmærksomme på (jf. afsnit 1.), nemlig at man i AaB har en forholdsvis lille dedikeret opbakning i forhold til, at man er Nordjyllands eneste hold i landets bedste fodboldrække. Man har altså fra virksomhedens side en ide om, at tingene ikke er helt, som de burde være og at der på mange måder er et uudnyttet potentiale. Det problem der beskrives er interessant i et kommunikativt perspektiv. Vi har dermed fundet et emne, der kan kombinere vores professionelle interesse med vores fritidspassion. Noget, der yderligere ansporede os, var en hurtig søgning på google.com, hvor det viste sig, at sportskommunikation 6 åbenbart er en næsten ikke-eksisterende størrelse. Der kommer naturligvis nogle hits, men meget få af dem omhandler reelt kommunikation mellem sportsvirksomheder og deres stakeholdere. Det skabte en yderligere interesse, da det undrer os, at kommunikationen mellem sportsvirksomheder og deres stakeholdere er så dårligt beskrevet. Specielt når man tager i betragtning, at sportsvirksomheder som en del af oplevelsesøkonomien kommer mere og mere i fokus. Emnet bliver ekstra interessant, fordi vi selv mener, der er kæmpestore fordele for AaB A/S ved at have en god kommunikation til AaB-supporterne. Vi mener, at der er potentiale i, at man vedligeholder og ansporer sine vigtigste stakeholdergrupper. Ofte mener vi, at klubberne tager deres supportere for givet og derfor ikke er gode nok til at pleje dem. Det er svært at påvise den direkte effekt af at have en stor flok dedikerede supportere, men der er mange pile, der peger i retning af, at det er med til at hjælpe virksomheden økonomisk. Forsimplet kan man sige, at det er supporterne, der er med til at skabe stemning på tribunerne, og den stemning er med til, at flere får en god oplevelse af at komme på stadion, og er der flere, der får en god oplevelse, er der også flere, der vil komme igen. Er der flere, der kommer igen, vil klubben tjene flere penge på entréindtægter, samtidig med at fodboldholdet vil præstere bedre med større opbakning i ryggen, og bedre resultater for fodboldholdet kan også aflæses på bundlinjen, eksempelvis bliver der hver sæson udbetalt en bonus til holdene i Superligaen, alt efter deres slutplacering 7. Det er naturligvis meget enkelt stillet op, men vores interesse er også skabt, fordi vi reelt tror på, der er disse kausale sammenhænge mellem supporterne og virksomhedens bundlinje SUBJEKTIVITET VS. OBJEKTIVITET Det kan som udgangspunkt være problematisk, at vi har en forkærlighed for den klub, vi ønsker at vurdere. Vi mener dog ikke, at vores status som AaB-fans gør os inhabile i forhold til dette speciale. Det har naturligvis været en overvejelse, om vores passion diskvalificerede os. Derfor er det også gennem hele specialet vigtigt, at vi formår at sondre mellem, hvornår vi kan tillade os at gøre brug af personlige erfaringer og subjektive holdninger, og hvornår vi tilstræber objektivitet. Vores viden omkring AaB skal være en styrke i vores speciale, hvilket vi hele tiden vil være os bevidste om. Vi mener således, at vi er i stand til at stille os kritiske over for såvel organisation som supportere, især fordi vores incitament til at lave et speciale, der kan forbedre klubben, er ekstremt stort. Derudover har ingen af os bevæggrunde for 6 Bilag 13 Internetkilder, p. 8 7 Bilag 10 Artikler, p. 12, Larsen, Niels Jørgen ( ), Klubber tager forskud på tv penge, 10 S ide

11 ikke at ville kritisere negative tendenser i de to lejre, da vi ikke er emotionelt eller personligt forbundet med disse eller personer i disse det er således fodboldholdet og klubbens succes, der er grundlaget for vores passion. Den subjektivitet der nødvendigvis må præge vores tilgang falder også godt i tråd med vores videnskabsteoretiske tilgang (jf. afsnit 1.4.), i forhold til hvilken det er umuligt at afskære sig fra subjektivitet. Det er derimod muligt at forholde sig til den og vurdere den, hvilket vi løbende gør i forhold til vores overvejelser i specialet. 11 S ide

12 2. SPECIALETS CENTRALE PARTER 2.1. AAB A/S Det, der i dag hedder AaB A/S 8, startede i 1885 som en cricketklub i Aalborg og skiftede i 1889 navn til Aalborg Boldklub. I starten af 1900-tallet tager man også fodbold under sine vinger, da sportsgrenen begynder at få større succes i landsdelen. I årene efter ændrer klubben navn til Aalborg Boldspilklub (AaB). I 1920 anlægger Aalborg Kommune Aalborg Stadion på den grund, som også i dag huser fodboldholdets hjemmebane, i dag under navnet Energi Nord Arena, der dog er blevet ud- og ombygget mange gange siden. Klubben følger udviklingen i dansk fodbold og spiller med i såvel jyske turneringer som danmarksturneringen både i cricket og i fodbold. I 1967 lader AaB sig inspirere af Sverige og etablerer et ishockeyhold. Efter en lang periode med base på Ny Kærvej flytter AaB til Hornevej, der ligger i den aalborgensiske bydel Øster Uttrup. I 1979 bliver det lovligt at indgå kontrakter med fodboldspillere i Danmark, og AaB er en af de første klubber, der skriver kontrakter med sine spillere. Meget kuriøst er det den nuværende sportsdirektør for AaB Fodbold, Lynge Jacobsen, der er den første spiller, AaB tegner kontrakt med. Kontraktfodbolden er tæt på at blive AaBs endeligt, da økonomien ikke kan bære kontraktfodbolden, så fodboldholdet degraderes og kæmper i årene efter med økonomisk efterslæb. I 1986 genindføres kontraktfodbolden, da fodboldholdet vender tilbage til landets bedste række. Tre år senere lukker man for cricketafdelingen, så der kun er fodbold og ishockey på programmet. I 1993 er der igen økonomiske problemer i klubben, men hele Aalborg og Nordjylland står sammen i en indsamling, der redder klubben fra tvangsnedrykning. I 1994 indbefatter AaB også amerikansk fodbold, de spiller dog under navnet AaB 89 ers, men det er stadig den europæiske version af fodbolden, der er klart den største sportsgren i klubben. To år efter udvider AaB yderligere, da de etablerer en floorball-afdeling, ligesom den amerikanske fodbold er det dog en afdeling, der er meget lille i forhold til fodboldafdelingen. Professionalismen bliver større og større, og organisationen bliver mere og mere omfattende op igennem 90erne. I 1996 ansættes Lynge Jacobsen som sportsdirektør, hvor han i første omgang er ansvarlig for alle sportsgrene under AaB A/S, mens Børge Bach har rollen som administrerende direktør. I 1997 dropper man ishockeyen, da økonomien i den afdeling ikke kan hænge sammen. Året efter bliver AaB til et aktieselskab, da man introduceres på børsen, og hele fodboldholdets spillertrup er nu fuldtidsprofessionelle. I det hele taget er det en periode, hvor klubben på meget kort tid skal geares til en langt mere professionel branche. Børsnoteringen giver klubben et kæmpe millionbeløb, ligesom salget af Jesper Grønkjær i 1998 kaster over 20 millioner af sig. I 2003 bliver organisationen endnu mere omfattende, da man igen tager ishockey med under fanerne. Samtidig begynder man også et håndboldeventyr, da man overtager Aalborg HSH og dermed etablerer AaB Håndbold. Samtidig etablerer man, sammen med 8 Dette afsnit er baseret på historiegengivelser fra internettet, der findes i bilag 13 Internetkilder, pp S ide

13 NORDJYSKE Holding A/S, det aalborgensiske reklame-, kommunikations- og eventbureau, 9000lux. Dette bureau har for nyligt løsrevet sig og fungerer nu som et selvstændigt firma. I 2005 forsøger man kortvarigt med AaB Basketball, som dog hurtigt bliver siet fra igen. AaB A/S etablerer i denne periode også et sportscollege med plads til cirka 300 elever, der vil kombinere deres ungdomsuddannelse med intensiv træning i forskellige sportsgrene. I dag er AaB en meget omfattende organisation med over 100 fuldtidsansatte. Koncernen har ni selskaber, og koncernens base er stadig på Hornevej. Aktieselskabet har en bestyrelse på syv medlemmer; to af disse udvælges fra bestyrelsen i moderklubben, mens de sidste fem vælges på en generalforsamling, hvor aktionærerne stemmer om det. Bestyrelsen har i skrivende stund Per Søndergaard i spidsen 9. Under AaB A/S er der en økonomidirektør samt en række direktører for forskellige områder i koncernen (fodbold, håndbold, ishockey, marketing, college, konference, salg). Herunder er der så omkring 50 administrative medarbejdere kombineret med nogenlunde det samme antal professionelle idrætsudøvere. Et egentligt organisationsdiagram er svært at etablere, da hele ideen i koncernen er, at man skal leve af de synergier, der skabes ved at lade medarbejderne være anvendelige i flere afdelinger af virksomheden (jf. afsnit ). Dermed gør alle personer i organisationen brug af hinanden, og fodboldafdelingen arbejder eksempelvis tæt sammen med marketingsafdelingen, hvilket gør, at de medarbejdere, der i første omgang er ansat i marketingsafdelingen, også har roller i de andre grene af virksomheden. Selskabet har i sine vedtægter udtrykt et erklæret mål, der lyder, som følger: Selskabets formål er at drive professionel idræt, primært fodbold, og dermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der naturligt kan foretages i forening med professionel idræt. Derudover er selskabets formål underholdningsvirksomhed, konferencer og events, herunder koncerter samt drift og investering i relation til oplevelsesindustrien og hermed forbundet virksomhed. 10 AaB A/S er altså i dag en stor virksomhed med erklærede mål og værdier, samtidig med at centrum er det samme, som det har været næsten fra klubbens start, nemlig et fodboldhold WWW. DEBATSIDE. DK En af de primære kilder i vores speciale er 11, og vi vil i dette afsnit præcisere, hvad det er for en hjemmeside. Grunden til, at indtager en så stor rolle i vores speciale, er, at det er det sted, hvor AaB-supporterne primært kommunikerer, når de kommunikerer via internettet. Det vil sige, at den stakeholdergruppe, vi ønsker at undersøge, har deres interaktive fællesskab på Debatsiden er en hjemmeside, hvor der debatteres blandt AaB-supportere og folk, der 9 Bestyrelsen består ellers af Eigild Bødker Christensen, Ole Mølgaard, Jesper Møller Christensen, Poul Sørensen, Finn V. Nielsen og Jørn Simonsen 10 Bilag 21 AaB A/S Koncernvedtægter 11 Bilag 11 Forside 13 S ide

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 3 1.1 Motivation... 3 1.2 Problemstilling... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 4 1.5 Metode... 5 1.5.1 Videnskabsteoretisk tilgang... 5 1.5.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand

En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand En afhandling om opbyggelsen af et sportsbrand Af: Christian Hansen Bachelorprojekt Ekstern Kommunikation Antal anslag: 53.724 Vejleder Jakob Fuglsig Svendsen Engelsk & Virksomhedskommunikation Abstract

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. udvalgt empiri, med henblik på, at opbygge brugbare værktøjer/modeller,

Læs mere

TIVOLI THE BALANCE BETWEEN TRADITIONAL AND INNOVATIVE

TIVOLI THE BALANCE BETWEEN TRADITIONAL AND INNOVATIVE Antal tegn: 182.643 Indholdsfortegnelse TIVOLI THE BALANCE BETWEEN TRADITIONAL AND INNOVATIVE 4 KAPITEL 1 5 1.1 PROBLEMFELT 5 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 BEGREBSAFKLARING 8 1.4

Læs mere