Provinsbyen der vil være kulturhovedstad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Provinsbyen der vil være kulturhovedstad"

Transkript

1 Provinsbyen der vil være kulturhovedstad en en undersøgelse af af Århus potentiale som vækstlagsby i forbindelse med processen frem mod Europæisk Kulturhovedstad A provincial town aspiring to become capital of culture a study into the City of Aarhus potential as city of growth layer in the Anne process Jensen towards becoming European Capital of Culture 2017 Speciale i musikvidenskab, 2010 Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet Vejleder: Ansa Lønstrup Afleveret: Anne Jensen Alle data i dette speciale må benyttes ved angivelse af Speciale, specialets forfatter juli 2010 Vejleder: Ansa Lønstrup Afdeling for Musikvidenskab, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet Alle data i dette speciale må benyttes ved angivelse af specialets forfatter

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Dobbeltheder Tese: Århus som vækstlagsby Metode Form og afgrænsning Begrebsafklaring Konceptet Europæisk Kulturhovedstad Europæisk Kulturhovedstad udvælgelseskriterier Europæisk Kulturhovedstad hvorfor? Europæisk Kulturhovedstad som ramme for kulturudviklingen i Århus Teori Byplanlægning med udgangspunkt i Richard Florida Teorien om den kreative klasse Kritik og diskussion af Florida Instrumentalisering af kulturen? Cultural planning Skalering af teorien om den kreative klasse Den danske kreative klasse Oplevelsesøkonomi The Experience Economy Kritik af Pine & Gilmores oplevelsesøkonomi Kunst og kapital Hvad kan kunsten gøre for erhvervslivet? Hvad kan en interesse i erhvervslivet gøre for kulturlivet? Æstetisering Branding Produktbranding og corporate branding Placebranding Analyse Side 1

3 4.1 Dobbeltheder Mellem kultur og erhverv Etableret kultur vs. vækstlag Skal kulturhovedstadsprogrammet stiles mod Århus eller resten af Europa? Case: Satsningen på musikkultur i Århus Den musikalske fødekæde Store koncerter eller mange bække små? Musikken i den kommunale prioritering Afrunding på analyse Afrunding: Ambitionen i Århus sammenlignet med tidligere kulturhovedstæder Afrunding: Århus som vækstlagsby i et globalt netværk Konklusion Æstetisering og instrumentalisering Kultur og erhverv Cultural planning og branding Musikken som case Opsamling Perspektivering og kritik Abstract Bibliografi Bøger, fagartikler, oplæg og rapporter Artikler fra dagblade Websider Interviews (bilag) Bilag Bilag 1: Visionstemaer uddrag af Bilag 1 til indstilling til Byrådet vedr Århus kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017 (2010) Bilag 2: Interview med Nikolaj Sørensen, 2017 sekretariatet, Bilag 3: Interview med Jesper Mardahl, leder af Promus, Bilag 4: Interview med 2017 sekretariatet, Bilag 5: Interview med Jim Butler, City of Austin, Side 2

4 1. Indledning I 2017 bliver en dansk by udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad. Århus Kommune har besluttet at kandidere til titlen, og den foreløbigt eneste danske modkandidat er Sønderborg. Hvert år udnævnes to kulturhovedstæder, og i 2017 deles titlen med en endnu ukendt by i Cypern. Projektet i Århus er en langsigtet satsning, som såfremt de mange planer lykkes vil få stor kulturel, social og økonomisk betydning for byen. Det viser erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder, der ligesom Århus har haft en ambition om at markere sig på det europæiske kulturelle landkort. Århus Kommune har i sin kulturpolitik formuleret visionen for Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017:! Århus er kendt nationalt og internationalt som en markant kulturby og bærer titlen Europæisk Kulturhovedstad i 2017! Århus overrasker og udfordrer med unikke kulturoplevelser! Århus har et kunst og kulturliv, der er nyskabende, eksperimenterende og som tør gå i front! Kulturen giver Århus PULS via kulturel mangfoldighed, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny teknologi samt vækstlag og talentudvikling (Århus Kommune, Kulturpolitik : 4) Det er i disse visionære punkter tydeligt, at Århus Kommune opfatter ambitionen om at blive Kulturhovedstad på den måde, som det er blevet almindeligt i løbet af de senere år: [ ] som katalysator for byudvikling og for langsigtede strategiske satsninger, som det formuleres i en introduktionsbrochure (Århus2017, 2010c). Denne forståelse af ambitionen underbygges af de konkrete mål om høj kunstnerisk kvalitet, om udvikling af eksperimenterende produktionsmiljøer og om at gøre Århus kendt internationalt, som Kulturpolitikken ligeledes indeholder (Århus Kommune, Kulturpolitik : 6). Der er dermed lagt op til en voldsom udvikling på kulturområdet fra kommunens side, hvilket kan synes paradoksalt, når det sammenholdes med Århus Kommunes begrænsede kulturbudgetter i forhold til andre danske byer 1. Ambitionen om at blive Europæisk Kulturhovedstad kan læses som et udtryk for et ønske om at ændre denne (u )balance. Den storstilede ambition har dog ikke kun afsæt i kulturudvikling og et ønske om at optimere denne sektor. Projektet skal i lige så høj grad styrke byens erhvervsliv, turisme og økonomi (ibid.: 5). 1 Baseret på Danmarks Statistiks budgettal for kommunerne Ålborg, Odense, Århus og København samt Århus Kommunes Kulturbudget : 146, som f.eks. viser, at Århus i kategorien Andre kulturelle opgaver ligger på omkring ¾ af Odenses tilsvarende udgift pr. indbygger. Side 3

5 Kriterierne for succes er markeret i kommunens kulturpolitik, hvis [...] tidshorisont er længere end de fire år, som kulturpolitikken dækker. [Den] ser ti år frem i fremtiden, [hvor] konturerne af Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 tegner sig (Århus Kommune, Kulturpolitik : 4). Erhvervssektoren skal i processen både fungere som ambassadør for Århus 2017 projektet og som økonomisk sponsor, hvormed der kan anes en dobbelthed i dagsordenen, nemlig skismaet mellem kultur for kulturens egen skyld og kultur som instrument for økonomisk vækst. Den dobbelte og sammensatte målsætning vil i specialet blive overvejet som en fundamental præmis for den forventede kulturudviklingsramme. På samme måde balancerer diskussionen om byudvikling på et tveægget sværd: Mange forskellige aktører har en interesse i at styrke byen, især økonomisk, og i de senere år har man tænkt kulturen ind i en sådan vækst. Kultur giver nemlig ifølge dramaturg Anne Britt Gran og økonom Donatella de Paoli dynamik, urban stemning, virker øjenåbnende og tilbyder noget til stort set alle grupper af mennesker. De taler i bogen Kunst og kapital Nye forbindelser mellom kunst, estetikk og næringsliv om en stigende æstetisering af erhvervslivet, som de ser praktiseret på mange niveauer i samfundet (Gran & de Paoli 2005: 13). De bruger metaforen Skønheden og Udyret om henholdsvis kunsten og erhvervslivet og peger på en tendens til, at sektorernes indbyrdes tilnærmelse til hinanden primært har fundet sted fra erhvervslivet, mens kunstnerne først og fremmest har øjnet en chance for at forbedre økonomien i deres kunst og ikke nødvendigvis har åbnet sig for en kunstnerisk, men snarere forretningsmæssigt begrundet udvikling (ibid.: 96). Balancen mellem de to sektorer behandles således som netop den problemstilling, der skal løses for at opnå succes. Richard Florida udgav i 2002 The Rise of the Creative Class, som hurtigt blev en international bestseller, der er svær at komme udenom i debatten om ovennævnte udvikling. Siden har forskere, byplanlæggere og økonomer diskuteret, hvorvidt Floridas teori om den kreative klasse og de livsforhold, der tiltrækker den, holder stik. Som uddannet geograf og økonom indekserer Florida (amerikanske) byers andel af homoseksuelle, ansatte i kunstneriske erhverv, højtuddannede m.fl. og bruger disse statistiske data til at sige noget om byer og deres potentiale. Han introducerer indikatorerne teknologi, talent og tolerance, som han anvender som udslagsgivende faktorer i forhold til, hvornår en by for alvor formår at tiltrække det, han kalder den kreative klasse. Floridas brug af statistik og indeks parametre er blevet voldsomt kritiseret, men for dette speciale er det særligt interessant, hvorvidt den hyppigt refererede Florida overhovedet kan oversættes til en dansk sammenhæng. For det første er skalaen indbyggertalmæssigt en helt anden i Danmark, og for det andet er den tendens til forsimpling af Floridas teorier, som man har kunnet se i mange debatter om kulturel byudvikling også herhjemme, en risikabel anvendelse. F.eks. har flere mindre byer brugt tesen om, at flere kreative mennesker skaber mere vækst, til oprigtigt men måske ikke velovervejet at vurdere byens potentiale (Duelund ). Forskere peger bl.a. på, at de mindre danske byer, hvor Side 4

6 væksten forklares med en høj andel af den kreative klasse, typisk også besidder andre særtræk, der med lige så stor sandsynlighed kunne ligge til grund for den sunde økonomi (Flemming Just in Lavrsen 2009). Dette speciale vil diskutere den kritik af Richard Florida, som bl.a. er formuleret af Lasse Andersson i ph.d. afhandlingen Byen og de kreative iværksættere fra 2009, og specifikt vil Anderssons iagttagelser om skalering (særligt i forhold til kulturplanlægningen i Ålborg) blive overvejet i en århusiansk kontekst. Århus Kommune lægger i sin kulturpolitik og i visionen for Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 op til, at store projekter som det udvidede Musikhus (Århus Kommune, Kulturpolitik : 40) og udviklingen af havneområderne med den nye bydel og Multimediehuset (Århus2017, 2008) skal bruges i en branding af Århus. Denne tilgang understøttes af betingelsen i EUretningslinjerne for European Capitals of Culture (ECoC) om, at kulturhovedstadsprogrammet skal fremhæve europæiske lighedspunkter og forskelle (European Commission ) og desuden have interesse for andre europæere. I den optik er det oplagt at etablere nogle kulturelle fyrtårne, forstået som store kulturinstitutioner og events, i Århus. Når byen skal ses og brandes med europæisk tilsnit, skal den indeholde noget, som ikke århusianere og ikke danskere også får øje på. I enhver brandingstrategi er det imidlertid altafgørende, at brandet passer til produktet. I dette tilfælde er produktet en by, hvorfor man taler om såkaldt place branding, som bl.a. er gjort til et fokuspunkt indenfor brandingteori af forskerne i urban turisme Gregory Ashworth og Mihalis Kavaratzis. Her er det om muligt endnu vigtigere, at borgerne i byen kan identificere sig med brandet (Ashworth & Kavaratzis 2007: 521), og man kan i denne sammenhæng overveje, hvor meget Århus skal fokusere på fyrtårne og metropol sammenligninger i en brandingstrategi. Beslutningen om at søge om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 giver byen en oplagt ramme for at tage emner som udviklingspotentiale, image og fremtid op til overvejelse. Mens kommunen og erhvervslivet ser frem til øget økonomisk vækst og interesse for Århus, er der så at sige skabt et momentum for kulturlivet, der som et minimum vil få tilført flere midler; der vil være fokus på kultur i Århus og der vil sandsynligvis blive skabt nogle netværk, som kan styrke sammenhængen og gennemslagskraften i kulturmiljøet. 1.1 Problemformulering Specialets hovedfokus ligger på den skitserede dobbelthed: Kultur som middel til økonomisk vækst overfor kultur for kulturens egen skyld, anskueliggjort ved ambitionen om at gøre Århus til kulturhovedstad i Dobbeltheden, som ses på flere niveauer, bliver belyst gennem en række teoretikere med vidt forskellig baggrund. Udviklingen af en by, her indenfor rammen af Europæisk Kulturhovedstad, har nemlig interesse for flere fagområder, herunder hele det brede æstetiskkunstneriske og det kulturelle felt samt f.eks. marketing, økonomi og arkitektur. Side 5

7 1.1.1 Dobbeltheder Som jeg ser det, er dobbeltheden at betragte som grundlæggende for kulturhovedstadsprojektet. Spørgsmålet er, hvad de forskellige interessenter (jf. s. 5) kan vinde ved at involvere sig i en tværsektoriel satsning som Århus2017. Derfor vil specialet have netop dobbeltheden som rød tråd, hvor de vigtigste dobbeltheder i prioriteret rækkefølge men også indbyrdes overlappende er: 1. en dobbelthed i dagsordenen, nemlig skismaet mellem kultur for kulturens egen skyld og kultur som et instrument for økonomisk vækst. Dobbeltheden har betydning for kulturhovedstadsprojektets udformning, målsætninger og afvikling 2. en dobbelthed mellem talentmassen og de etablerede kunstnere, som kulturpolitisk kan ses som en skelnen mellem vækstlag og kulturelle fyrtårne 3. en dobbelthed mellem det internationale eller europæiske niveau og det regionale eller lokale niveau, som primært har betydning for kulturhovedstadsprojektets brandingmæssige opgave De overordnede dobbeltsidede problemstillinger vil blive eksemplificeret med det århusianske musikmiljø som case, idet dette område synes at kunne samle trådene fra samtlige dobbeltheder i et felt med potentiale for vækstlagsudvikling, som samtidig kan danne udgangspunkt for en succesfuld brandingstrategi Tese: Århus som vækstlagsby Det er dette speciales formodning, at beslutningen om at kandidere til Europæisk Kulturhovedstad 2017 kan få stor betydning for Århus aktører erhvervsliv såvel som kulturmiljø hvor kulturlivet og særligt vækstlaget kan drage fordel af kulturhovedstadsprojektet. Der er nogle helt klare ambitioner i beslutningsgrundlaget og oplægget for processen som den ser ud nu, der peger på nogle forbedrede vilkår for dette vækstlag. Samtidig vil en strategisk branding af Århus som kulturhovedstad formodentlig gavne byens fremtidige vækstvilkår og skabe potentiale for udvikling. Det er således specialets tese, at Århus vil kunne få succes med at brande sig specifikt som vækstlagsby. Århus har allerede længe haft en profil som vækstlagsby. Det ses i dette eksempel fra visionen for kulturpolitikken : Byen skal boble af talenternes initiativ og virkelyst og fungere som en kulturel rugekasse for hele landet. Den kulturelle ytringsfrihed skal sammen med evnen til nytænkning og omstilling være en realitet i den lokale kulturpolitik (Århus Kommune, Kulturpolitik : 5); det ses ligeledes i kulturpolitikken for , hvor de frie midler foreslås opnormeret (Århus Kommune, Kulturpolitik : 22), og ser man bare ud i det århusianske, kulturelle landskab, er der en masse vækstlagsinitiativer, der springer i øjnene: SPOT Side 6

8 festivalen 1, Oppenheimers Eftermiddag 2, TEKO 3, som lige har åbnet linjer i Århus, Den Grimmeste Festival 4, FLirkus 5, I do Art 6 og mange flere. Som formuleret i en leder i Århus Stiftstidende i år er der imidlertid [...] mange dagsordner for, hvad Århus vil være. Måske for mange (Hvidtfeldt 2010). Med henblik på at diskutere disse dagsordner og afslutningsvis kaste et blik på målsætningerne frem mod 2017 vil jeg undersøge Århus potentiale som vækstlagsby inden for rammerne af Århus Kommunes ambition om at gøre Århus til Europæisk Kulturhovedstad i Metode Specialet undersøger en proces, der er aktuel, idet undersøgelsens empiri er byen Århus og Århus Kommunes ambition om, at byen skal være Europæisk Kulturhovedstad i Undersøgelsen indeholder dermed elementer af følgeforskning, og tager således også hensyn til de faldgruber, denne type forskning indebærer. Det er i forbindelse med følgeforskning i særlig grad vigtigt for undersøgeren at reflektere over sin egen rolle i processen ofte vil der finde en form for interaktion sted, idet objektet eksisterer og udvikler sig her og nu. Dette kan være medvirkende til, at objektets art tages for givet, og det er sværere at forholde sig objektivt til noget, der på den måde virker naturligt for undersøgeren, end til noget, der er mere på afstand (Segaard 2006: 1). Min medvirken i kulturhovedstadsprojektet i Århus var forud for denne undersøgelse helt konkret, idet jeg som en del af et fællesæstetisk undervisningsforløb 7 tog del i den kulturelle kortlægning af Århus og på baggrund af spørgeskemaundersøgelser, to fokusgruppeinterviews og flere solo interviews udarbejdede en grupperapport, som blev bedømt som en skriftlig eksamensopgave og samtidig indgik i kortlægningen: Den rytmiske livemusik i Århus mangfoldighed, talent og profilering (Jensen et al. 2009). Undersøgelserne blev foretaget med udgangspunkt i det af Århus Byråd oprettede 2017 sekretariats ønsker til emner, metoder og omfang og var et samarbejde mellem Aarhus Universitet og 2017 sekretariatet. 1 SPOT festivalen er en årlig branchefestival, der fungerer som formidlingsplatform for dansk og nordisk musik ift. branchen og udlandet. Festivalen har en upcoming profil, og er en markant aktør i opdyrkelsen af nye navne. ( ) 2 Eftermiddagen er en hyldest til ny dansk musik og er for deltagerne den bedste mulighed for at komme ud til et stort, nyt publikum samt at få kontakter til musikbranchen. ( ) Oppenheimers Eftermiddag er blevet kaldt lille SPOT og har til formål at præsentere danske, upcomingmusikere. 3 TEKO er en designskole indenfor mode og livsstil. Oprindeligt placeret i Herning. ( ) 4 Danmarks Grimmeste Festival har en klar upcoming profil og et ønske om at vise undergrund og eksperimenterende musik. ( ) 5 FLirkus var en omrejsende multikulturkaravane under Frontløberne i Århus, som i sommeren 2009 samlede kreative folk på tværs af genrer og arrangementskulturer og afholdt eksperimenterende arrangementer rundt om i Danmark. Indtil videre er planerne for at fortsætte projektet uafklarede. 6 I Do Art er et netværk for visuel kunst, som har til formål at hjælpe kunstnere i vækstlaget med at komme ud til et publikum. Indtil videre har I Do Art fået mulighed for at benytte nogle lokaler på Godsbanen. ( ) 7 Kulturel Kortlægning, udbudt på Institut for Æstetiske Fag i efteråret 2009 Side 7

9 Den kulturelle kortlægning af Århus har udover ovenstående rapport resulteret i et omfattende empirisk materiale, som er samlet og udgivet af 2017 sekretariatet, og det indgår i specialet som materiale til analysen. Ligesom det i forbindelse med følgeforskning per se er en udfordring at opretholde den analytiske distance til objektet, er det et naturligt led i den forskningsmæssige metode, at forskeren reflekterer over sin rolle. Min deltagelse i den kulturelle kortlægning er en vidensmæssig forudsætning for specialet, og det vanskelige er netop, at mit objekt så at sige er i bevægelse, hvor jeg som analytiker bliver en del af denne bevægelse Form og afgrænsning Specialets kapitel 2 indeholder en præsentation af konceptet Europæisk Kulturhovedstad, dets historie og dets relevans for kulturudviklingen i Århus. I kapitel 3 fremlægger jeg den teori, som ligger til grund for specialets analyse, og her anvendes Richard Florida, Lasse Andersson og Dorte Skot Hansen til en præsentation og diskussion af Floridas teorier og målemetoder, herunder hvorvidt disse kan omsættes til en dansk kontekst. Jeg gør desuden brug af økonomerne Kristina Vaarst Andersen og Mark Lorenzens rapport om den danske kreative klasse fra 2004, hvor Floridas parametre er blevet omsat og målt i en undersøgelse af Danmark. Til at belyse det klassiske skisma mellem kunst og kapital anvender jeg i afsnit 3.3 Gran & de Paoli, som overvejer kunsten og kulturens plads i dagens samfund. I den moderne oplevelsesøkonomi samarbejder erhvervslivet og kulturen, men er den ene sektor underlagt den anden, og har det i så fald nogle konsekvenser? Joseph Pine og James Gilmores Oplevelsesøkonomien arbejde er teater og enhver virksomhed en scene bliver i afsnit 3.2 inddraget i en kort introduktion af oplevelsesøkonomien og diskuteres bl.a. med Dorte Skot Hansen. Placebranding står centralt i behandlingen af dobbeltheden, idet kulturhovedstadskonceptet på én og samme tid skal tiltrække verdens opmærksomhed og favne de lokale nuancer. Jeg anvender i afsnit 3.4 Gregory Ashworth & Mihalis Kavaratzis til en forståelse af placebranding, der defineres som [ ] the practice of applying brand strategy and other marketing techniques and disciplines to the economic, political and cultural development of cities, regions and countries (Place Branding and Public Diplomacy ). Kapitel 4, som er den empiriske del af undersøgelsen, baserer jeg på Århus Kommunes beslutningspapirer og handlingsplaner indtil juni Publikationer og procesbeskrivelser fra 2017 sekretariatet er inddraget i videst muligt omfang med henblik på at sammenholde den foreløbige proces med de i indledningen skitserede visioner. For at få en fornemmelse af Side 8

10 sekretariatets aktuelle opfattelse af processen, har jeg desuden foretaget et kvalitativt interview med dets kommunikationsmedarbejder. Jeg anvender evalueringsrapporter udgivet af EU kommissionen samt information om opnåede eller ikke opnåede mål for tidligere kulturhovedstæder, i det omfang det er muligt inden for specialets rammer. Disse bruges til at belyse de dokumenter, som indtil juni 2010 er blevet fremlagt af Århus Kommune og Århus Byråd. Materialet er udvalgt i forhold til specialets fokus. Det var min intention at stoppe indsamlingen af empiri i marts 2010, men dette viste sig umuligt, idet der bl.a. kom afgørende nyt i juni Dette kan ses som et eksempel på følgeforskningens udfordringer, da specialets tidsramme sætter en naturlig begrænsning. Idet jeg undersøger noget aktuelt og pågående, og mit objekt hele tiden er i udvikling, vil min empiri af samme grund ikke kunne blive fuldstændigt udtømmende. Jeg har ligeledes foretaget en omfangsmæssig afgrænsning: Region Midtjylland er en aktiv og væsentlig aktør i projektet, men selvom regionens interesser også påvirker kulturhovedstadsprojektets udformning og forløb, har jeg valgt udelukkende at fokusere på Århus som omdrejningspunkt i projektet. Efter en afrunding på analysen i afsnit 4.3, afsluttes specialet af kapitel 5 og 6, som består af konklusion og perspektivering, hvorefter der gives et engelsk resumé af de væsentligste pointer i kapitel Begrebsafklaring Sekretariatet for Århus 2017 bliver som udgangspunkt betegnet 2017 sekretariatet i specialet, med undtagelse af visse citater, hvor sekretariatets kommunikationsmedarbejder omtaler det Århus2017 samt i bibliografien, hvor også jeg af nemheds skyld bruger den korte titel Århus2017. Selve kulturhovedstadsprojektet betegnes imidlertid også Århus2017, hvorfor forskellen vil være at læse ud af konteksten. Jeg anvender specialet igennem Århus som samlebetegnelse for Århus indbyggere eller Århus by som begreb. Jeg er bevidst om, at en by ikke kan være en aktør, men idet projektet Århus2017 er initieret af Århus Kommune, effektueres af Sekretariatet for Århus 2017 og omhandler alle borgerne i Århus (og omegn), anser jeg det for rimeligt at samle begreberne og anvende Århus som fællesbetegnelse for byen Århus, der agerer. Forkortelsen ECoC erstatter visse steder den lange titel på EU programmet European Capital of Culture eller den danske oversættelse Europæisk Kulturhovedstad. Udtrykkene flagskibe og fyrtårne dækker over det samme, nemlig store kulturinstitutioner og events, jf. s. 5. Særligt Gran & de Paoli skelner ikke tydeligt mellem brugen af betegnelserne kunst og kultur. I specialet forstås kultur dog som en bredere kategori end kunst, som ofte refererer mere konkret til noget materielt. Side 9

11 2. Konceptet Europæisk Kulturhovedstad Kulturhovedstadskonceptet blev lanceret i 1985 af EU s ministerråd under navnet European City of Culture, og skiftede i 1999 navn til European Capital of Culture, men visionen er fortsat:! to help bring European citizens closer together! to highlight the richness and diversity of European cultures and the features they share, promote greater mutual acquaintance between European citizens, foster a feeling of European citizenship (European Commission ) Hvert år udnævnes to europæiske kulturhovedstæder, og i 2017 deles titlen med en by i Cypern. Det er endnu ukendt hvilke byer, der vinder konkurrencen, men det ligger fast, at der bliver tale om en dansk og en cypriotisk by. I Danmark er Sønderborg indtil videre den eneste konkurrent. Efter udnævnelsen modtager de kulturhovedstæder økonomisk støtte til projektet på omkring 1,5 mio. euro fra EU kommissionen. Støtten gives i form af en pris, til anerkendelse af et velforberedt projekt (European Commission ). Jeg vil kort skitsere de visioner, der bærer projektet fra EU kommissionens side, give et overblik over de retningslinjer, som byerne skal følge i ansøgningsprocessen, samt knytte en kommentar til, hvilke interesser der fra byernes side kan være forbundet med at ansøge om titlen som Europæisk Kulturhovedsted. 2.1 Europæisk Kulturhovedstad udvælgelseskriterier De udvælgelseskriterier (European Commission : 11), der ligger til grund for den endelige udvælgelse af en europæisk kulturhovedstad, er åbne for fortolkning. Der gives retningslinjer for, hvilke elementer, der skal indeholdes i programmet, og hvad projekterne bedømmes på, men hele forberedelsesprocessen, planlægningen og programsætningen er det op til den enkelte by at udforme. Princippet er, at én by tildeles værtskabet, men det fremgår af retningslinjerne, at den omkringliggende region kan inddrages. Det har den tyske by Essen f.eks. gjort i år, hvor hele Ruhrområdet danner baggrund for projektet. Programmet for kulturhovedstadsåret skal desuden være lagt med henblik på kulturhovedstadsåret: Titlen vindes på baggrund af et enestående kulturprogram for kulturhovedstadsåret; ikke på baggrund af byens historie eller generelle omdømme. Derfor er det også den kreativitet, som byen kan udvise og ikke fremvise som skal være i centrum. De overordnede kriterier, som programmet skal opfylde, er European dimension og City and citizens: Kulturhovedstaden skal fremhæve lighed med og forskellighed fra resten af Europa, og dermed demonstrere udblik. Den europæiske vinkel er dermed tosidet, idet følelsen af at være europæisk medborger skal styrkes nationalt og lokalt, mens selve kultur Side 10

12 hovedstadsprogrammet skal kunne tiltrække andre europæere end værtslandets indbyggere. Dette understreges af, at de to årlige kulturhovedstæder opfordres til at etablere et samarbejde. 2.2 Europæisk Kulturhovedstad hvorfor? Tidligere kulturhovedstæder har både været hovedstæder og mindre provinsbyer. De forskellige byer har naturligvis grebet værtskabet vidt forskelligt an, og det har derfor tilført byerne mange forskellige ting. Af EU publikationen The road to success, som indeholder evalueringer af de fleste kulturhovedstæder i perioden , fortalt gennem interviews med nøglepersoner fra de enkelte projekter, fremgår de respektive kulturhovedstæders succeser, ting der kunne have været gjort bedre, og råd til kommende kulturhovedstæder (European Commission 2009). Nøglepersonerne angiver desuden hovedmålsætninger og visioner, der modsvares af de positive ændringer, som alle byer synes at have oplevet. Alt tyder på, at der er noget at vinde ved at blive Europæisk Kulturhovedstad, hvilket også delvist kan forklare, hvorfor så mange byer fortsat er villige til at investere så mange penge og så megen energi i at organisere disse kulturhovedstadsår. Tidligere kulturhovedstæders hyppigste udmeldinger om positivt afkast betoner de områder, som ligger i intentionen fra EU kommissionens side (ibid.): 1) Mulighed for at styrke samarbejde på kulturområdet og at udvikle europæiske kontaktflader. 2) Forberedelsesprocessen kan give et generelt boost til byens kulturliv. Eksempelvis udtaler museumsdirektør i Cork, Mary McCarthy, sig på meget positiv vis om effekterne af Cork 2005: It enabled those working in the non cultural sector to become aware of and familiar with the importance of the arts and culture sector to the economy and the well being of a city. It highlighted the city s position nationally and internationally as a destination and it made people think and reflect on the city s strengths and weaknesses. [ ] It provided the cultural sector operating in the city with an opportunity to collaborate with other partners and organisations in the city and beyond (European Commission 2009: 48). De forskellige kulturhovedstæder angiver deres vigtigste mål som alt fra forbedring af infrastrukturen, øget turisme, øget samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser til styrkelse af den lokale eller regionale selvfølelse. Disse svarer på flere punkter til de visioner, som Århus Kommune har for Århus Europæisk Kulturhovedstad som ramme for kulturudviklingen i Århus I Århus Kommune var det et forslag fra Konservativt Folkeparti i 2007, der initierede idéen om at søge titlen som Europæisk Kulturhovedstad i Ambitionen om at blive Europæisk Side 11

13 Kulturhovedstad blev efter en beslutningsperiode skrevet ind i kulturpolitikken for , hvor visionen lyder:! Århus er kendt nationalt og internationalt som en markant kulturby og bærer titlen Europæisk Kulturhovedstad i 2017! Århus overrasker og udfordrer med unikke kulturoplevelser! Århus har et kunst og kulturliv, der er nyskabende, eksperimenterende og som tør gå i front! Kulturen giver Århus PULS via kulturel mangfoldighed, globalt udsyn og lokal indsigt, levende brug af ny teknologi samt vækstlag og talentudvikling (Århus Kommune, Kulturpolitik : 4) Visionen uddybes med følgende kriterier:! Kunstnerisk kvalitet Udbuddet af kunst og kultur i Århus skal være kendetegnet ved høj kunstnerisk kvalitet.! Kulturel mangfoldighed Århus skal være kendetegnet ved kulturel mangfoldighed såvel i det udbud af kunst og kultur, der er tilgængeligt for borgerne, som blandt de udøvende kunstnere.! Produktionsmiljøer i udvikling Århus skal danne ramme om aktive og eksperimenterende produktionsmiljøer inden for alle kunst og kulturgenrer, hvor vækstlag, talenter og professionelle kunstnere har gode vilkår for udvikling.! Markant kulturel profil Århus skal være kendt lokalt, nationalt og internationalt via et mangfoldigt kunst og kulturmiljø, markante kulturelle satsninger, en bred vifte af kulturorganisationer og institutioner og for at turde satse på det kvalitative, det nye og det kreative (ibid.: 6). Disse punkter har en tydelig reference til det internationale udblik, som er en del af ECoCprogrammets grundlag, og dermed er ambitionen om at gøre Århus til kulturhovedstad centralt placeret i den kommunale vision. Kulturforvaltningen i Århus Kommune formulerede i december 2008 en handlingsplan: Århus 2017 Århus som Europæisk Kulturhovedstad. Handlingsplanen er udformet på baggrund af de kulturpolitiske visioner og den beslutning, som blev taget i Byrådet om at sætte projektet i gang 10 år før det pågældende kulturhovedstadsår, hvilket er tidligt i forhold til andre kulturhovedstadsprojekter. Det fremgår af planen, at nøglevisioner for processen er at forme den moderne, skabende og mangfoldige by (Århus Kommune, Handlingsplan : 3). Der Side 12

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad

Provinsbyen der vil være kulturhovedstad Provinsbyen der vil være kulturhovedstad en en undersøgelse af af Århus potentiale som vækstlagsby i forbindelse med processen frem mod Europæisk Kulturhovedstad 2017. 2017 A provincial town aspiring to

Læs mere

1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5

1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5 1.0 Indledning... 3 1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5 2.0 Metode og videnskabsteori... 5 2.1 Videnskabsteoretisk afsæt... 5 2.1.1

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation 1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord....s. 4 1.3 Indledning.... s. 5 2. Problemfelt og problemformulering 2.1 Problemfelt....s. 6 2.2 Problemformulering....s. 7 3. Metode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL MANUAL Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL URBANE SPIL PhD-projekt af Tobias Løssing Arkitektskolen Aarhus Institut for Design August 2005 Vejleder: Lektor Morten Daugaard, cand. phil. Arkitektskolen

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen

en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond Gert Balling Susan Fazakerley Dorte Skot-Hansen Center for Kulturpolitiske Studier Danmarks Biblioteksskole 1 KUF i det uprøvede grænsefelt en

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Scandinavia House. Kulturformidling og Markedsføring. Bachelor 2011/05 Karin Dorthea Toft og John Vige Pedersen

Scandinavia House. Kulturformidling og Markedsføring. Bachelor 2011/05 Karin Dorthea Toft og John Vige Pedersen Scandinavia House Kulturformidling og Markedsføring Bachelor 2011/05 Karin Dorthea Toft og John Vige Pedersen Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Nanna Kann-Christensen ord 15077 Abstract

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter

De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001 - Befolknings- og erhvervsmæssige aspekter Speciale af Sebastian Fogh Nordentoft Studienr. 20031521 Antal enheder: 238.768 Vejleder: Søren

Læs mere

1: Indledning 1-2 1.a: Teori 3-6 1.b: Metode 6-7 1.c: Læsevejledning 7

1: Indledning 1-2 1.a: Teori 3-6 1.b: Metode 6-7 1.c: Læsevejledning 7 Indholdsfortegnelse. 1: Indledning 1-2 1.a: Teori 3-6 1.b: Metode 6-7 1.c: Læsevejledning 7 2: Den kultur - og filmpolitiske udvikling i Danmark 8-10 2.a: Kulturel decentralisering 10-12 2.b: Den filmpolitiske

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

- Konceptudvikling i en partnerskabsånd - Søren Gyllström. Louise Dyhre Helles. Sara Kvetny. Bo Thomasen. Vejleder: Ian Wisler-Poulsen

- Konceptudvikling i en partnerskabsånd - Søren Gyllström. Louise Dyhre Helles. Sara Kvetny. Bo Thomasen. Vejleder: Ian Wisler-Poulsen STORBYENS EVENT - Konceptudvikling i en partnerskabsånd - af Søren Gyllström Louise Dyhre Helles Sara Kvetny Bo Thomasen Vejleder: Ian Wisler-Poulsen Performance Design - Roskilde Universitetscenter -

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Kreative iværksættere og den kommunale erhvervsfremmeindsats: Et studie af udfordringer og hensigtsmæssige erhvervstiltag

Kreative iværksættere og den kommunale erhvervsfremmeindsats: Et studie af udfordringer og hensigtsmæssige erhvervstiltag Kreative iværksættere og den kommunale erhvervsfremmeindsats: Et studie af udfordringer og hensigtsmæssige erhvervstiltag Copyright Johanne Priem Bugge, 2007 Kandidatuddannelsen i Politik og Administration

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2

Forside til projektrapport 2. semester, BP2 Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 2. semester, BP2 År: 2014 Semester: 2. semester Hus: P.11 Projekttitel: Innovation i den regionale oplevelsesøkonomi

Læs mere