Vækstforum, Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum, Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat og drøftelse 1. Drøftelse af Vækstforum opgave Beslutninger Som opstart til Vækstforums udarbejdelse af erhvervsstrategi lægges op til en drøftelse af udftodringer, forventninger og succeskriterier med henblik på en afklaring af den videre proces. Debatten faciliteres af direktør Martin Thelle, Copenhagen Economis, der har udarbejdet Udgangspunkt for vækst i Region Hovedstaden. Bilag 1: Katalog over forventninger til og succeskriterier for arbejdet i Vækstforum. Bilag 2: Notat vedr. rapport fra Copenhagen Economics. Bilag 3: Notat om tids- og procesplan for Vækstforums arbejde, herunder mødeplan. Bilag 4: Notat vedrørende Regionalpolitisk Vækstredegørelse Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity i 2007 Indstilling om videreførelse i 2007 af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity med oplæg fra adm. dir. Lars Bernhard Jørgensen, Wonderful Copenhagen om aktiviteter, resultater og strategier. adm. dir. O. Rolf Larssen, Copenhagen Capacity om aktiviteter, resultater og strategier. Bilag 5a: Notat om Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity i 2007 Bilag 5b: Redegørelse om Wondeful Copenhagen og Copenhagen Capacity 3. Øresundssamarbejde Øresundskomiteen m.v. i henhold til ny lovgivning. Bilag 6: Udkast til vedtægter for Øresundskomiteen dateret 1. juni Udkastet er behandlet på Øresundsudvalgets møde den 2. juni Godkendelse af forretningsorden Vækstforum, der selv fastlægger sin forretningsorden, besluttede på sit møde den 24. april 2006 følgende ændringer, som sekretariatet har indarbejdet, til det forelagte udkast: forretningsordenen understreger behovet for et godt samarbejde mellem Vækstforum sekretariatet og medlemmernes egne sekretariater, fristen for udsendelse af mødemateriale ændres til 7 arbejdsdage før mødet, samt forretningsordenen åbner mulighed for invitation af eksperter i tilslutning til møderne. Bilag 7: Forslag til forretningsorden Side 1 af 55

2 Orientering og meddelelser 5. Erhvervsservice og iværksætterhuse Oplæg v/ Erhvervs- og Byggestyrelsen med henblik på dialog om regeringens initiativ til etablering af fem regionale iværksætterhuse, erhvervsserviceordningens forankring under kommunerne fra januar 2007 samt aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om erhvervsservice og iværksætterhuse. Bilag 8: Skrivelse af 15. maj 2006 med bilag fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til de regionale vækstfora. 6. Meddelelser fra formanden Bilag 9: Kopi af skrivelse af 19. maj 2006 fra Vækstforums formand Jørgen Christensen til Erhvervsminister Bendt Bendtsen Bilag 10: Oversigt over medlemmer og opgaver i Danmarks Vækstråd. Side 2 af 55

3 Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Bilag 1 Medlemmernes forventninger til arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden På Vækstforums møde den 24. april 2006 blev det aftalt, at hvert medlem af Vækstforum skulle skrive ½-1 side om deres forventninger til og succeskriterier for arbejdet i Vækstforum. Sekretariatet har pr. 2. juni 2006 modtaget en række forventningspapirer fra medlemmer, som her er samlet i et lille katalog til brug for en videre drøftelse af Vækstforums opgaver på Vækstforums møde den 12. juni 2006, jf. pkt. 1 på dagsordenen. Side 3 af 55 1

4 Medlem af formandskabet for Vækstforum, adm. direktør Kjeld H. Petersen, Innova Airtech Instruments A/S Som aftalt skal jeg fremføre nogle betragtninger om mine forventninger til arbejdet i det Regionale Vækstforum for Region Hovedstaden. Jeg er som bekendt formand for DI's regionalforening for Region Hovedstaden - DI Hovedstaden - som har ca.1200 medlemsvirksomheder med en samlet beskæftigelse på ca Virksomhederne dækker et bredt spektrum af brancher indenfor fremstilling, service, udvikling og transport. Medlemskredsen består af både store, mindre og mellemstore virksomheder og herunder også iværksættervirksomheder. Kendetegnende for virksomhederne er, at en række af deres vigtigste funktioner og vilkår er af regional karakter. Det gælder for eksempel adgang til arbejdskraft og viden, og det gælder samarbejdsmønstre med kunder, underleverandører og øvrige samarbejdspartnere. Derfor er det for DI Hovedstaden meget positivt, at der nu er oprettet et Regionalt Vækstforum for Region Hovedstaden, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med det mål at udvikle de regionale vækstrammevilkår for det private erhvervsliv../. I marts 2006 udgav DI en inspirationspublikation om udviklingen af vækstbetingelser i Region Hovedstaden med titlen " Samarbejde eller enegang? ", og jeg skal anmode om, at denne publikation fremsendes til medlemmerne af Vækstforum, da den indeholder en række af vores synspunkter og ideer til det kommende arbejde. Vedlagt. Udfordringer Vi erkender, at der i det kommende arbejde er både mange udfordringer og mange muligheder for arbejdet i det Regionale Vækstforum. Region Hovedstaden består af ganske mange og vigtige aktører bl.a.: 28 kommuner (fra ca til ca indbyggere) Danmarks Hovedstad - Københavns Kommune 9 universiteter 11 Erhvervsskoler Et stort antal Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter(GTS) Et stort antal forsker- og erhvervsparker Mange vækstbrancher Mange "store" globale virksomheder med hovedsæder i Region Hovedstaden Aktører i relation til det internationale trafikale knudepunkt. Dette meget store antal aktører er en udfordring for arbejdet i det Regionale Vækstforum, og et succeskriterier for DI Hovedstaden vil være, at der udarbejdes et "vækst-manifest", som "underskrives" af de mange aktører, og som vil være det fælles mere langsigtede mål, som de mange aktører overordnet kan anvende i deres egen planlægning og udforming af vækstinitiativer. Samtidig forventer vi, at der etableres en klar - både "vertikal" og "horisontal" - arbejdsde- Side 4 af 55 2

5 ling mellem aktørerne på henholdsvis det regionale og lokale niveau. I modsat fald vil der være risiko for, at en række beslutningsprocesser bliver kendetegnet ved forhandlinger frem for strategiske overvejelser. Temaer for arbejdet i Vækstforum Uden på forhånd at lægge os fast på en prioritering af de temaer, som Vækstforum skal beskæftige sig med, har vi bl.a. følgende synspunkter: 1. Der bør gennemføres en analyse af vækstbetingelser og -barrierer for de globalt orienterede virksom heder i Region Hovedstaden - omfattende ikke kun de virksomheder, som tilhører de ofte fremhævede vækstbrancher og klynger. I modsætning til de fleste regioner i Nordeuropa er erhvervslivet i Region Hovedstaden karakteriseret ved mange mindre og mellemstore virksomheder, som allerede er "globaliserede" - og det vil være væsentligt at fokusere på deres betingelser for yderligere vækst. 2. Derudover anser vi det for meget vigtigt for væksten, at det fortsat er meget attraktivt at placere "hovedsæder" i region Hovedstaden, og ser det derfor som et vigtigt tema for Vækstforum. 3. Samspil: Erhvervsliv, kommuner, forskningsinstitutioner. DI Hovedstaden ønsker at styrke det regionale samspil med bl.a. fokus på "problemdreven" innovation i forhold til en række af de services og produkter, som kommunerne leverer. Erhvervslivet har en række kompetencer i forhold til innovation af produkter, processer og services, og DI Hovedstaden vil invitere til et et regionalt samspil mellem virksomheder, kommuner og universiteter. 4. Øresundsregionen. DI Hovedstaden vil kraftigt understrege, at strategien for vækst i Region Hovedstaden bør inddrage den svenske side af Øresundsregionen. I den sammenhæng anser vi det for væsentligt, at den nuværende organisation "Øresund Science Region" mellem erhvervsliv, universiteter og politikere udvikles yderligere. Succeskriterier Arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden vil efter vores opfattelse blive en succes, såfremt der bliver tale om beslutninger og initiativer, der "gør en forskel". Arbejdet i Vækstforum må ikke blive en "møde- og rapport - maskine". Derfor skal der på en række områder defineres operationelle mål for den regionale vækst, som løbende kan måles og som kan danne grundlag for et engageret og tillidsfuldt samarbejde mellem de mange aktører. Endvidere vil det være en succes, såfremt Vækstforum for Region Hovedstaden bliver en "kendt og anerkendt" regional vækstorganisation - ikke kun i regionen, men også internationalt. Side 5 af 55 3

6 Medlem af forberedelsesudvalget, borgmester Per Tærsbøll, Helsingør Kommune Helsingør er en integreret del af Hovedstadsregionen arbejdsmarked og erhvervsudvikling. Og hovedstadsområdet er efter min overbevisning ikke i konkurrence med de øvrige danske regioner, men med andre europæiske metropoler. Hovedstadens succes kræver en fælles indsats fra de regionale aktører for at skabe forståelse for hovedstadens unikke muligheder for Danmark i Folketinget og i de andre danske regioner. I Vækstforum skal vi derfor skabe alliancer for at opnå konkrete resultater til alles fordel. HUR nåede at få udarbejdet en række glimrende analyser til brug for de erhvervsinitiativer vi skal igangsætte. Så den erhvervsmæssige analysedel er for mig et overstået kapitel. I Vækstforum skal vi derfor: 1. Fremme af iværksætteri og virksomhedsudvikling inden for især medico, turisme og oplevelsesøkonomien, herunder kyst- og familieturismen i Nordsjælland, 2. Vurdere mulighederne for at lokalisere endnu et biotek fyrtårn i Nordsjælland 3. Fortsat understøtte initiativer i regi af Woco og Copenhagen Capacity, 4. Se til at vores initiativer bedst muligt er i synergi med de erhvervsmæssige muligheder i det kommende Interreg IV samt i øvrigt at medtænke mulighederne for eksterne finansieringskilder til vores igangsatte projekter, fx fra div. ministerielle puljer og EU. 5. Se til at vores initiativer bedst mulig er kvalificerede til at kunne skabe synlighed i et europæisk og globalt perspektiv 6. Se til at vores erhvervsmæssige vækst fordeles jævnt i hele regionen og ikke unødigt blokeres af en restriktiv fysisk planlægning i fx. Nordsjælland. Konkrete erhvervslokaliseringer skal vurderes i henhold til det enkelte projekt - og ikke i henhold til generelle bestemmelser i div. kommune- og regionplaner. 7. Se til at vores initiativer i videst mulige omfang er i synergi med uddannelses- og forskningsområdet, 8. Fremme projekter med fokus på innovation og brugerdreven innovation, Side 6 af 55 4

7 Overborgmester Ritt Bjerregaard, Københavns Kommune Hovedstadsområdet har som Danmarks vækstmotor store muligheder for at få et positivt udbytte af globaliseringen. Men det kommer ikke af sig selv. Det kræver en stærkere, fælles indsats fra de regionale aktører, og det kræver større opbakning og medspil fra Folketinget og fra resten af landet. Derfor er det er min opfattelse, at vækstforums væsentligste opgave er at skabe alliancer og konkrete resultater, der dokumenterer, at vi kan arbejde sammen i regionen, herunder påvirke andre aktører. Flere rapporter skaber ikke resultater. Der er der brug for konkrete initiativer og fælles projekter. Dette kan med fordel ske med udgangspunkt i: 1. Understøttelse af Hovedstadens særlige styrkepositioner og fremme af iværksætteri inden for medico, dele af IT-sektoren og ikke mindst de kreative erhverv, 2. Styrke erhvervslivets rammebetingelser gennem fælles initiativer inden for uddannelse, forskning, trafik, bolig, fysisk planlægning og arbejdsmarked, 3. Fokus på tolerance og sammenhængskraft som afgørende for regionens udvikling, 4. Nyttiggørelse af viden og kompetence fra regionens kommuner og sygehuse gennem bl.a. projekter om brugerdreven innovation, 5. Et tæt og forpligtende samarbejde på alle væsentlige områder med vore naboregioner, Skåne og Sjælland, samt 6. Internationalt udsyn og engagement i udviklingen af Europas storbyregioner. Side 7 af 55 5

8 Borgmester Nick Hækkerup, Hillerød Kommune, formand for sammenlægningsudvalget i Hillerød Kommune Side 8 af 55 6

9 Borgmester Klaus Bondam, Københavns Kommune Side 9 af 55 7

10 Side 10 af 55 8

11 Byrådsmedlem Niels Borre, Ishøj Kommune Side 11 af 55 9

12 Borgmester Olav Aaen, Karlebo Kommune, formand for sammenlægningsudvalget i Fredensborg Kommune Målet må være, at Region Hovedstaden skal være et attraktivt sted at bo og arbejde. Regionens erhvervsstruktur og dermed særligt specialiserede områder skal styrkes (eks. biotek, it, service, telekommunikation). Fremspirende specialer skal identificeres og opdyrkes. Hovedstadsregionen skal spille en væsentlig rolle i forhold til erhvervsudviklingsstrategier og således være på forkant. Regionen skal samtidig udvikle sammenhængskraften til Øresundsregionen og øvrige Skandinavien. Globaliseringsrådets anbefalinger skal indgå i vækstforums drøftelser med henblik på at afdække relevante indsatsområder samt konsekvenser af en målrettet indsats. Kommunerne arbejder hver især på at tiltrække nye borgere og nye virksomheder, men i et samarbejde inden for regionen, bør der kunne laves en vis arbejdsdeling, således at nogle kommuner i højere grad end andre koncentrerer sig om nye virksomheder, mens andre koncentrerer sig om at være bosætningskommuner, - ikke alle kommuner har som udgangspunkt lige betingelser. Det er derfor vigtigt, at få identificeret, hvilke strategier, der skal anlægges i de enkelte kommuner for at sikre, at der arbejdes henimod et sammenhængende mål. Infrastrukturen er afgørende, vi skal arbejde offensivt med at sikre mobiliteten, således at erhvervsudviklingen får gode vækstvilkår. Manglen på arbejdskraft vil også ramme Region Hovedstaden, allerede fra folkeskolen skal vi arbejde målrettet på, at give børn og unge de kompetencer, der bliver behov for, således at vi dels sikrer jobmulighederne for de unge, dels sikrer den vækst og udvikling, der er behov for i regionen. Der bør være særlig fokus på lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder udvikling af flexicuritybegrebet. Især de udsatte ledige, som eksempelvis indvandrergrupperinger, skal indsatsen intensiveres overfor. Danmark har i sit udgangspunkt en fin balance mellem arbejdsmarked og offentlig sektor, - indsatsen skal udvikles i et tæt partnerskab mellem offentlig og privat i regionen, således at den passive forsørgelse i videst muligt omfang undgås. Både kommune, virksomhed og uddannelsesinstitution har interesse i at udvikle en sammenhængende indsats, vækstforum kan gå forrest i at skabe den gode balance. Forskning og vidensoverførsel fra Universitet mfl. skal indgå i vækstforums arbejde med henblik på at vurdere relevansen i forhold til erhvervsudvikling, rådgivning til erhverv mv. Side 12 af 55 10

13 Håndværksrådet: Malermester Glen Larsen, V.L.S. Koncernen A/S Jeg ser etablering af et Vækstforum for Hovedstaden som en unik mulighed for at udvikle en offensiv erhvervsstrategi, der kan sætte nye rammer for erhvervsliv og region. Vækstforum favner en bred gruppe af personer, der har hver sit udgangspunkt, forskellige kompetencer og også repræsenterer forskellige dele af regionen. Det er min ambition, at forskellighederne skal bruges til at tænke nyt. Vi skal være innovative i den måde vi arbejder på, og vi skal tænke utraditionelt og stort. Jeg vil specielt fokusere på følgende emner: Fokus på vækst og udvikling blandt små og mellemstore virksomheder Vi skal sikre, at små og mellemstore får de bedste vilkår for at udvikle sig og vokse. I Hovedstadsregionen har vi en stor og dynamisk gruppe af små og mellemstore virksomheder. De er typisk ejet og ledet af en og samme person, hvis uddannelsesmæssige basis er en erhvervsuddannelse. Hovedstadsregionen har allerede i dag en stor videsressource indenfor områder som innovation, udvikling og ny viden. Vi skal se det som en stor udfordring at sikre, at denne viden bliver sat i spil på en ny og mere effektiv måde, så små og mellemstore virksomheder får mulighed for at anvende den. Fokus på det nye erhvervsliv Stadig flere unge i Hovedstadsregionen har lyst til og mod på at starte egen virksomhed. Det er en styrkeposition, som skal dyrkes. Vi skal dyrke selvstændighedskulturen i uddannelsesinstitutioner, vi skal give mulighed for, at alle unge kan få tilbud om undervisning i at starte egen virksomhed og vi skal udvikle tilbud om rådgivning og sparring for iværksættere, der har ambitioner om vækst og udvikling. Fokus på udvikling i hele regionen Hovedstadsregionen indeholder såvel meget stærke erhvervsområder som områder, hvor udviklingen går knap så hurtig. Vi skal i vores strategi bygge på de enkelte delområders særlige styrke og sikrer, at der er gode udviklingsmuligheder overalt i regionen Side 13 af 55 11

14 Fokus på vækst blandt alle typer virksomheder Ifølge rapporten fra Copenhagen Economics eksisterer der en lang række klynger i Region Hovedstaden. Analysen peger specielt på et særligt potentiale indenfor IT, biotek, forretningsservice og turisme. Vi skal sikre, at klyngerne får mulighed for at vokse og udvikle sig, men jeg vil advare mod, at vi kun fokuserer på de få klynger, der udgør dagens styrkeposition. Vi skal også dyrke vækstgrundlaget blandt de mange små og mellemstore virksomheder, der kan give morgendagens klynger. Side 14 af 55 12

15 Executive Vice President, Hans Henrik Munch-Jensen, H. Lundbeck A/S Som en af de mest forskningstunge industrier i Danmark udgør lægemiddelindustriens forskning 21% af den samlede private forskning i Danmark. Industrien står for 58% af den samlede danske forskning inden for sundhedsområdet. I alt forsker lægemiddelindustrien for 5,4 mia. kr. om året. Hertil kommer ca. 1 mia. kr. til klinisk forskning. Industrien udgør endvidere en af de største eksportsucceser, dansk erhvervsliv har frembragt inden for de seneste 10 år. I 2002 oversteg medicineksporten for første gang den danske svine- og oksekødseksport, og i 2005 blev det til endnu en eksportrekord, idet den danske industri eksporterede for en værdi af 37,172 mia. kr. Region Hovedstaden kan ikke satse på alt. Derfor bør den satse på dét, der allerede er en erhvervsmæssig styrke, og skabe de rammer, det kræver at fastholde og tiltrække farmaceutiske virksomheder. For lægemiddelindustriens vedkommende er vi ikke i tvivl om, at industrien også i fremtiden vil skabe vækst, velfærd og arbejdspladser til landet. Ikke mindst fordi vi i Danmark er begunstiget af at have en sundhedsvidenskabelig forskning af høj kvalitet og uden den ville lægemiddelindustrien ikke kunnet have præsteret de vækstrater, vi har set igennem de seneste 10 år. I og med at sundhedsvidenskaben står overfor en række fremtidige gennembrud, når det gælder bedre forståelse af, hvorfor sygdomme opstår, forebyggelse og behandling, så har vi hjulpet af den sundhedsvidenskabelige forskning potentialet til at komme først med en række af disse svar, og den nye viden vil medføre, at vi bliver førende på vigtige forskningsfelter, hvilket kan omsættes til produkter og eksport. Når man taler sundhedsvidenskabelig forskning kan industrien ikke få nok af hverken ny grundvidenskabelig forskning eller klinisk forskning. Det er blandt andet på grund af den kliniske forskning, at Danmark har haft et godt renommé, og har kunnet lykkes med at fastholde forskningsbaserede lægemiddelindustrier i landet til forskel fra f.eks. Sverige. Og specielt den forskning, der ligger på de store universitetssygehuse, som netop hovedstadsregionen har en førerposition indenfor, kræver øgede ressourcer. Med den nye struktur i regionerne er der en oplagt mulighed for at tale den kliniske forsknings sag, og sætte fokus på en prioritering af området. Det vil være med til at fastholde den farmaceutiske industri i landet i en globaliseret verden, hvor mange andre lande ruster på dette område. Dertil kommer, at alle ved, at al forskningsaktivitet i sygehusvæsenet er med til at højne kvaliteten og behandlingen i sygehusvæsenet. Så det i sig selv vil også være en ekstra gevinst for de nye regioner, der har det danske sundhedsvæsen som sin vigtigste opgave. Det ville være rart, hvis man i Danmark kunne begynde at se udgifter til sundhedsvæsenet som en investering i et sundt og kvalitetsrigt liv. Lægemiddelindustriens forventninger til vækstforum i Region Hovedstaden er derfor, at et af Vækstforums mål er markant at forbedre vilkårene for den kliniske forskning i regionen. Konkrete forventninger til at opnå dette mål er: Side 15 af 55 13

16 - At regionen sætter fokus på den kliniske forskning, og udreder de barrierer der er ift. at øge aktiviteten inden for den kliniske forskning - At regionen sætter fokus på og afsætter øgede ressourcer til den kliniske forskning, og ikke lader den drukne i ensidige effektivitetskrav til driften på sygehusene - At de øgede ressourcer øremærkes til klinisk forskning, så man sikrer, at forskningen tilgodeses i en travl dagligdag - At der laves incitament- og karriererstrukturer der sikrer, at kvalificerede læger på alle niveauer forsker Side 16 af 55 14

17 Rektor Lars Pallesen, Danmarks Tekniske Universitet DTU s forventninger til arbejdet i Vækstforum for Region Hovedstaden Det overordnede mål er at fastholde og udbygge Hovedstaden som en videnregion og gennem dette at skabe en høj værditilvækst. Undersøgelser (jf. den senest fra Copenhagen Economics) viser, at de grundlæggende forudsætninger for at nå målet er tilstede (virksomheder, medarbejdere og videninstitutioner). Vækstforums vigtigste opgave bliver at påvirke de holdninger og værdier, der skal til for at udnytte potentialet yderligere. Et væsentligt element er at fremme forståelsen af, at innovation skabes i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Baggrund En af de største hindringer for at bringe Hovedstadsregionen yderligere frem i den internationale konkurrence er (iflg. undersøgelsen fra Copenhagen Economics) utilstrækkeligt samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner (primært universiteterne). For alle universiteter er innovation og formidling af forskningsbaseret viden et hovedområde på linie med forskning og uddannelse. DTU lægger som teknisk universitet særlig vægt på dette, jf. DTU s strategi Teknik og videnskab for samfundet. DTU ønsker gennem sin deltagelse i Vækstforum at bidrage aktivt til værdiskabelsen i regionen og dermed i det danske samfund. Side 17 af 55 15

18 Formand for Teknisk Landsforbund Nordsjælland Gita Grüning I LO ser vi især 3 hovedudfordringer Innovationsudfordringen De regionale forskelle bl.a. på forskningsfronten er øget voldsomt de seneste årti. Samtidig bliver afstanden mellem især de små og mellemstore virksomheder og vidensinstitutionerne større og større. Behovet for at sikre vidensoverførsel til langt flere virksomheder er påtrængende. Der er stærkt behov for at samtænke og koordinere de mange ordninger på innovationsområdet. Kompetenceudfordringen Danske medarbejderes muligheder for vækst og beskæftigelse er vidt forskellige, alt efter hvor man bor, og de geografiske skævheder synes at blive større. Vidensvirksomhederne og de veluddannede søger mod de større bycentre, mens randområderne sakker bagud. Analyser viser imidlertid, at regioner med relativt få højtuddannede ikke er fortabte, men at det i høj grad kan betale sig for dem at løfte uddannelsesniveauet hos de lavtuddannede. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer et løft også i bunden af uddannelsespyramiden, så ikke blot højtuddannede, men også faglærte og ufaglærte får jobs med fremtid i og virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Koordinationsudfordringen I dag handler erhvervspolitik i høj grad om at forbedre virksomhedernes rammebetingelser. Det vil bl.a. sige at sikre dem adgang til kvalificeret arbejdskraft, viden, kapital, infrastruktur og velfærdsservice. Det betyder, at erhvervspolitikken bliver afhængig af indsatsen på en række andre politikområder som en uddannelsespolitik, der sikrer arbejdsstyrken de nødvendige kompetencer, og vedligeholder dem gennem hele livet. Og en beskæftigelsespolitik, der understøtter arbejdskraften, også de svage grupper, og matcher den med virksomhedernes behov. Sammenhæng mellem politikområder er dog langt fra sikret i den nye organisering af regionerne. Dels opretholder man adskillelsen mellem erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken, der får sin egen geografi med fire nye regioner. Dels er der ikke formuleret klare strategier for samspillet mellem uddannelsesområdet og erhvervspolitikken. LO s succeskriterier for Vækstforummet: At vækstforummet bliver det regionale omdrejningspunkt for den regionale erhvervs- og innovationsindsats At vækstforummet er i stand til at træffe regionale beslutninger set i et internationalt perspektiv LO s Regionale pejlemærker : Let adgang til viden Strategien skal tage udgangspunkt i egne styrker og ikke kopier Ny videninfrastruktur med fokus på mindre virksomheder Regional forankring med internationalt udsyn Koordination mellem regionale og lokale interesser Side 18 af 55 16

19 Medarbejderskab Sammenhæng mellem beskæftigelsesindsats, uddannelse og erhverv LO s generelle politikforslag til vækstforummet: Regionale innovationstjenester Medarbejderdreven innovation/ Medarbejdernes innovationspris Kompetenceregnskaber Indstillingsudvalg/socialfondsmidler Koordination mellem politikområder fx mellem RBR og vækstfora Internationalt/globalt udsyn i erhvervsstrategier Side 19 af 55 17

20 Divisionsdirektør Gert Ryder, ISS Facility Services A/S Som repræsentant for DA i Vækstforum for Region Hovedstaden skal jeg indledningsvis understrege, at jeg anser det regionale arbejde med fokus på vækst og beskæftigelse for meget væsentligt, og at jeg ser frem til samarbejdet. Mine forventninger til det kommende arbejde i Vækstforum er, at der kan skabes en sammenhæng regionalt mellem vækst- og beskæftigelsesindsatsen i Region Hovedstaden. Der er ikke tvivl om, at væksten i de kommende år vil være afhængig af udbuddet af arbejdskraft - såvel kvantitativt som kvalitativt - og det er en vigtig regional rammebetingelse for vækst at styrke udbuddet af arbejdskraft med relevante kvalifikationer og kompetencer. I den sammenhæng bliver det vigtigt at etablere et effektivt samarbejde med såvel det Regionale Beskæftigelsesråd for Sjælland og Hovedstaden som de Lokale Beskæftigelsesråd i kommunerne. Jeg vil gerne pege på tre væsentlige områder i denne sammenhæng. For det første bliver det vigtigt, at der sættes fokus på uddannelsen af de unge allerede i Folkeskolen med det formål at styrke og øge de unges kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges af et vækstpræget erhvervsliv. For det andet bliver det vigtigt, at integrationen af unge - bl.a. med indvandrerbaggrund - styrkes også på det regionale niveau. Endelig skal jeg pege på betydningen af de mange erhvervsskoler i region Hovedstaden. Den regionale vækststrategi bør efter min opfattelse også inddrage denne del af uddannelsessektoren. Region Hovedstaden udgør et sammenhængende arbejds-, bolig- og uddannelsesmarked, og for mig vil det være en succes, at arbejdet i Vækstforum netop tager udgangspunkt heri og udnytter de forskellige regionale muligheder. Side 20 af 55 18

21 IT-Branchens forventninger til Vækstforum i Region Hovedstaden IT-Branchen konstaterer, at it-erhvervet aktuelt er en betydelig vækstdriver i hovedstadsregionen. Alene inden for it-serviceklyngen er der i perioden skabt nye, velbetalte jobs med fokus på konsulent- og serviceydelser. Der er dog ingen laurbær at hvile på. It-erhvervet er globalt. Arbejdspladser i dag i hovedstadsregionen kan i morgen være at finde i andre regioner. Der er brug for en flerstrenget strategi, der kan skabe yderligere højt kvalificeret it-beskæftigelse i regionen. Region Hovedstaden bør have som ambition inden for ti år at være den førende it-klynge i Nordeuropa. Dette kan realiseres, hvis man tager udgangspunkt i det uudnyttede potentiale, som bl. a. rapporten fra Copenhagen Economics angiver. IT-Branchens forventninger til vækstforum i Region Hovedstaden er derfor at Vækstforum har som erklæret målsætning at regionen i 2010 er en førende it-klynge målt i beskæftigelse og innovation i Nordeuropa. Konkrete forventninger til opnåelse af dette mål er: - Snarlig etablering af en IT Forskerpark i regionen, fx i Ørestaden i tilknytning til de ny universitetsmiljøer der. - Sikring af en vækst i antallet af bæredygtige virksomheder inden for it og itservices i regionen. På iværksætterområdet ligger Danmark efter udlandet, når det gælder om at få start-ups til at blive levedygtige og hovedstadsområdet ligger efter det øvrige Danmark! Løsningen må ligge i fremskaffelse af mere kompetent kapital og mere systematisk samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. - Etablering af tværgående uddannelser på master og ph. D. niveau inden for områder, hvor regionen har styrkepositioner. Primært tænkes på uddannelsesforløb, der kombinerer fx sundhed og IT. Det er IT-Branchens forventning, at Vækstforum generelt aktivt medvirker til at hente det forspring, som fx Helsinki og Stockholm har vedr. offentlig investering i forskning og uddannelse. - at Vækstforum arbejder på at sikre etablering af udviklingsaktiviteter for globale it-virksomheder i regionen. Her tænkes især på klargøring af attraktive områder, fx i den nordlige del af regionen, til brug for virksomheder og deres medarbejdere. - At Vækstforum aktivt og løbende kommunikerer de udfordringer og resultater, der foreligger i at indløse de uudnyttede potentialer. Et middel kunne være god og hurtig regional statistik, fx vedr. beskæftigelse, investering, lokalisering af virksomheder mv. inden for it-området. Side 21 af 55 19

22 Producentforeningen Ang.: Producentforeningens indsatsområder i region Hovedstaden Producentforeningen repræsenterer private virksomheder der udvikler og Producerer: - spillefilm - computerspil - tv-programmer - reklamefilm - dokumentarfilm - informations- og virksomhedsfilm Det vurderes at private virksomheder producerer audiovisuelt indhold for godt og vel 2 mia. kr. Hertil kommer den omsætning som produkterne generer i form af omsætning i detailledet (biografer, salg af computerspil mv.), eksport mm. Branchen er i en lang række rapporter blevet identificeret som værende et vækstområde både i form af øget forbrug af audiovisuelle produkter, vækst i beskæftigelsen, eksport mv. Erfaringer fra de sidste 5 år viser at branchen bredt set, endnu ikke er moden og sikker nok til at tiltrække investeringer. Dele af branchen vil i takt med branchens vækst blive moden for private investeringer inden for et længerevarende tidsperspektiv, mens andre dele af branchen til stadighed vil være afhængig af offentlig støtte mv. Det er bl.a. i den forbindelse meget vigtigt at skelne mellem de forskellige produktionsområders særlige kendetegn. Spillefilm er en branche der befinder sig på kunsthåndværksstadiet og som måske er ved at bevæge sig over til at være en kulturindustri. Computerspil er en helt ny, stadig meget skrøbelig branche der har behov for al den støtte der skal til for at udvikle den til at blive en egentlig industri. TV-programproduktion er en ny branche etableret i midtfirserne, og som er afhængig af de betingelser som kunderne, TVstationerne opstiller. Branchen er endvidere kendetegnet ved at flere af kunderne, samtidig er konkurrenter til branchen. Reklamefilm er en etableret branche, der er under kraftig påvirkning af tendenserne til at bevæge sig væk fra tv-advertising til reklame på nye medier mv. Dokumentarfilm er fortsat en kunstbranche. Informations- og virksomhedsfilm er en branche der er næste lige så gammel som spillefilmbranchen. En branche der er stærkt konjunkturafhængig. Den altafgørende største del af produktionsmiljøet findes i hovedstadsområdet. Producentforeningen har følgende aktuelle indsatsområder i hovedstadsområdet: Iværksætterstøtte. - Generel iværksætterstøtte - Etablering af Det Interaktive Hus. Et kreativt væksthus for spilbranchen Side 22 af 55 20

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012

Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats. LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Vækst for fremtiden Regionale styrkepositioner - en ny regional indsats LO-workshop om regionale vækststrategier 8. Juni 2012 Temaer 1. Om styrkepositioner 2. Om smart vækst en fremgangsmåde for at skabe

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Beskæftigelsesregion Nordjylland Brainstormingseminar 22. september 2008: Arbejdskraft, kompetencer og uddannelse - Styr på viden, behov og samarbejde Nordjylland i overskrifter Sammenhæng mellem: Erhvervsindsatsen Beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 11. april 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 24. april 2006 1. Velkomst og præsentationsrunde Formanden for

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere