Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober"

Transkript

1 Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring

2 Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan man forholde sig til markedssignaler og hvornår skal man overveje inddækning? 4. Forskellige redskaber til risikostyring i forbindelse med foderkøb: 1. Futures 2. Sojaskrå i to trin 3. Forsikring mod prisstigninger 5. Take home! 2

3 Hvad dækker begrebet risikostyring? Risikostyring er en proces i en virksomhed, hvor ledelsen forsøger at danne sig et overblik over udefra- og indefrakommende faktorer, som vil kunne påvirke virksomhedens fremtidige indtjening 3

4 Strategier til at styre en virksomheds risiko! Fire forskellige strategier: 1. Acceptere konsekvensen af en risiko og budgetere med det 2. Dele/overføre risikoen til en anden part iform af forsikring imod en given uønsket hændelse 3. Reducere det område af forretningen der giver en høj risiko 4. Indføre tiltag der kan reducere/forebygge risikoens negative effekter 4

5 5 Hvorfor er risikostyring i forbindelse med foderkøb blevet mere vigtigt? Før 2007 Efter 2007

6 Prisudsvingene bliver større og større på råvaremarkedet 15% Ugentlige prisudsving møllehvede Matif 10% 5% 0% Prisudvikling Soja % Udsving Hvede fra 99 til 293 Soja fra 149 $ til 549 $ -10% -15% 6

7 Usikkerhedsfaktorer Vejrforhold Politiske reformer Finanshuse Efterspørgsel 7

8 Det er svært at spå især om fremtiden. 27. august september

9 Risikostyring i forbindelse med foderkøb Foder udgør op pct. af de samlede udgifter i svineproduktionen Disponeringer på et forkert tidspunkt kan gøre forskellen imellem succes elle fiasko og det uanset hvor god eller dårlig du er til det reelle håndværk Foder består af en række forskellig komponenter som prismæssigt ikke følges ad Det er derfor teoretisk ikke klogt at disponere foderet som en foderblandinger, da de forskellige komponenters prisudvikling som udgangspunkt ikke er relaterede 9

10 Hvornår skal man (del)dække foder Kan man komme igennem lakmustesten Hvad er mit budget? Tror jeg på prognosen på svinekød eller har vi et bedre bud? SLAGTESVIN kg Forudsætninger (Tast) Kg foder (Tast) Notering (kr. pr. kg) 9,8 Efterbetaling 0,9 korrektion for vægt, kød etc. -0,25 AFREGNINGSPRIS 10,45 Indkøbspris smågrise 30 kg (kr. pr. smågris) 385 Fodermængde (kg) 200 Startblanding (kr. pr. 100 kg) 170,0 40 Enhedsblanding (kr. pr. 100 kg) 165,0 80 Slutblanding (kr. pr. 100 kg) 160,0 80 Indtast antal producerede slagtesvin 9600 Antal dyrenheder - beregnet 274 ØKONOMI SLAGTESVIN Udgifter Indtægter DB1 Indkøb smågrise* 397 Indkøb foder - slagtesvin 328 Dyrlæge 5 Salg af slagtesvin 862 Sum pr. slagtesvin Sum for besætningen

11 Hvis jeg vil dække hvor langt skal jeg så dække? Generelle betragtninger og overvejelser: Dækker jeg langt eks. 1 år øges usikkerheden på alle både input og output Har jeg grise og hvor mange? Hvad er mit behov for foder? Vil jeg være tilfreds hvis råvaremarkedet er faldet 20 pct. eller 30 pct.? Hvad er evt. risikopræmier på råvare der ikke kan dækkes Er man klar i mælet på ovenstående kan man principielt dække så langt sælgerne er klar til 11

12 Generelle strategiske overvejelser omkring foderdisponeringer og risikostyring På hvilke områder er jeg mest følsom? Hvad er min selvforsyningsgrad med korn? Hvor meget tid er jeg villig til at bruge på foderdisponeringer? Hvad er mit årsforbrug af de forskellige råvarer og på hvilke komponenter er jeg reelt følsom? Hvad er vigtigst for mig lavere pris end naboen eller lavere pris end gennemsnittet af kollegaerne Hvem lytter jeg til alle, ingen eller EN Hvilke omstændigheder skal være til stede før jeg vil købe mavefornemmelse, budgettet eller? Hvad er en lav pris på foder? kr./fe eller kr./ kg. tilvækst? Er jeg risikovillig eller ej - Er du svineproducent eller spillefugl? 12

13 Risikostyring Anvendelse af Futures! Generelt om futures: Har et lidt dårligt rygte pga. tidligere historier omkring spekulationer Stor risiko, hvis man ikke ved hvad man laver Lave omkostninger Ingen sikkerhedsnet Eksempel: Landmand skal bruge fysisk tons korn til sit hjemmeblanderi, men er bange for korn falder i pris, men han har et fysisk behov her og nu Han køber derfor fysisk korn og sælger samtidig Futures på Matiff som senere købes tilbage. 13

14 Eksempel på Matif handel, Salg Aktion Dato Mgd (Tons) Pris (kr.) Omk. effekt (dkr. Køb af fysisk korn 15. Aug Salg af matiff 15. aug Tilbagekøb af matiff 28. sept , Diff Nettoeffekt Er det risikostyring? Skal bruges med stort omhu, men kan bruges som værktøj., Hvad hvis korn var steget til 158 dkr..? 14

15 Riskostyring køb af soja i to trin!! Sojaprisen i DK : trin 1+trin 2 TRIN 1: CBOT (råvarerbørsen i Chicago) Omregnes til fra Dollar pr. Short tons til dkr. pr. MT TRIN 2: Præmien (det tillæg/fradrag fysiske sælger af soja vil have ift. CBOT) Valuta (dollar til dkr.) Fragt, oplodsning, svind, finansering og avance Ved at handle soja i 2 trin udnytter man, at de to historisk er antagonistiske 15

16 Sojaskrå i 2 trin CBOT PRÆMIE 16

17 Sojaskrå i to trin Beregnet 28. Mar Sep 2014 Sojaskrå prisens opbygning Nov-Apr 2015 Nov-Apr 2015 Danske kr. pris (trin 1 + trin 2) 295,25 278,25 CBOT Omregnet til Dkk og metriske tons TRIN 1 225,50 195,75 Præmie omregnet i kr. pr 100 kg 33,00 42,00 Fragt fra Sydamerika omregnet til Dkk 21,50 25,00 Finansering/kontrol/lodsning, lagerleje etc. k 3,26 3,52 Lodsning, lagerleje, forretning, avance. 12,00 12,00 Præmie i Dkk pr. 100 kg TRIN 2 69,75 82,50 17

18 Riskostyring ved anvendelse af Riskmanagement Generelt om riskmanagment: Et forsikringskoncept der sikrer mod fald eller stigninger Kan anvendes ved salg af afgrøder eller køb af korn og/eller soja henvender sig til både hjemmeblander, tilskudsfoder og færdigfoder. Udbredt og kendt måde at handle på i USA, men relativt nyt i EU og DK På markedet i USA ca. 15 år Tilkøbsraten pt. omkring 45% af landbrugsproducenternes fysiske handler Redskab der kan give budgetsikkerhed og ro i maven 18

19 Formål med Risk Management er - At give mulighed for at minimere risici, når der skal købes foder eller sælges afgrøder??? Mindre afhængig af prismæssige konjunkturer Budgetsikkerhed Grådighed Håb Angst Panik 19

20 Risk management produkter lugter af rentemax Foder: Op til 20 % af den samlede fodermængde kan dækkes som soja Op til 70 % af den samlede fodermængde kan dækkes som hvede Betaling af præmie pris kendt på forhånd Ved udløb udløses en evt. efterudbetaling til kunden Efterudbetaling er afhængig af prisudviklingen på Matif eller CBOT afhængig af varen Der kommer ingen ekstra regning uanset, hvordan markedet arter sig da 20

21 4 typiske produkter Salg af afgrøder: Køb af foder: Du sælger dine afgrøder og får udbetalt præmie hvis afgrødemarkedet stiger Du køber dit foder og får udbetalt præmie hvis afgrødeog/eller proteinmarkedet falder Aktivt produkt Passivt produkt Aktivt produkt Passivt produkt 21

22 Eksempel 1 PASSIV SOYA Prisen er i den kommende periode svingende, men generelt faldende. Ved udløb udregnes gennemsnitsprisen for perioden til at være 210 Kr/hkg. Da max. prisen er 245 kr/hkg bliver svineproducentens efterbetaling =35 kr/hkg Maj Sep Efterbetaling: Max. pris - Gennemsnitspris = = 35 - Pris, Confidence Max Opti -11 Samlet prisreducering pr. hkg 24 22

23 Eksempel 2 PASSIV SOYA Prisen udviklede sig ikke som forventet. I løbeperioden svinger priserne men er generelt på et meget højere niveau end ved aftaleindgåelse. Men gennemsnitsprisen udregnes stadig kun til at være 245, da de højere niveauer ikke bruges i beregningen. Landmandens efterbetaling er da = 10 kr./hkg. J Maj Sep Efterbetaling: Max. pris - Gennemsnitspris = = 10 - Pris, Confidence Max Opti -11 Samlet prisreducering pr. hkg - 1 (Landmanden ender altså med at betale 1 kr. i overpris, men har været sikret mod prisstigninger) 23

24 Eksempel 1 AKTIV SOYA J Ultimo juli er faldet til 202 kr/hkg. Svineproducenten vurderer, at markedet ikke falder mere foreløbig, og vælger at låse prisen og få sin efterbetaling Maj Sep Efterbetaling: Låseniveau Max. pris = = 43 - Pris, Opportunity Active -16 Samlet prisreducering pr. hkg 27 24

25 Eksempel 2 AKTIV I den aftalte løbeperiode stiger prisen på soja. Ved udløb er prisen således i niveau 300. Da prisen v. udløb er højere end max. prisen får landmanden ingen efterbetaling men han risikerer heller ikke at skulle indbetale ekstra, selvom prisen ikke udviklede sig som landmanden havde forventet. J Maj Sep Efterbetaling: ingen, da pris > max.pris 0 - Pris Opportunity Active -16 Samlet prisreducering -16 (Landmanden ender altså med at betale 16 kr. i overpris, men har været sikret mod prisstigninger) 25

26 Fordele for landmanden Kan når som helst købe foder/råvarer uafhængigt af markedsniveau Kan når som helst sælge afgrøder og hente evt. prisstigninger senere Spare lagringsomkostninger ved afregning af korn! Skaffe likviditet ved afregning af korn Slippe for at tage stilling til optimalt salgstidspunkt Sikkerhed for banken 26

27 Hvad nu hvis? Man havde handlet efter rådet fra forsiden på Effektivt Landbrug 2 scenarier: 1. alm. foderhandel 2. alm. foderhandel + riskmanagement 27

28 Foderkøb d. 27. august + Risk management Dette betyder i kroner og øre at landmanden: Forsikringspræmie: Soja: Landmanden betaler 9,0 kr. pr. 100 kg på 200 tons, hvilket giver kr. Hvede: Landmanden betaler 8,0 kr. pr. 100 kg på 700 tons, hvilket giver kr. Samlet kr. EVT. Udbetaling: Soja: Hvis CBOT (apr.) er på nuværende prisniveau vil landmanden få udbetalt (341$ $) = 27 $ pr. MT = dkr. Hvede : Hvis Matiff (apr.) er på nuværende prisniveau vil landmanden få udbetalt (133,30 dkr. 124 dkr.) pr. 100 kg. = dkr. Samlet dkr. Nettoresultat i dette tænkte eksempel = dkr. eller 2,33 kr. pr. 100 kg. 28

29 Opsummering take home messages Råvaremarkedet vil også i fremtiden være volatilt Lav en strategi for inddækning af foder og for din risikostyring Gør dig overvejelser omkring dine foderdisponeringer og skriv dem gerne ned og drøft dem med dine sparringspartnere Pas på med at lade dig påvirke af de mange kloge hoveder og hold dig til din strategi Fortag inddækning hvis du vurderer at du kan lave et positivt dækningsbidrag rettidig omhu Der findes allerede (og der vil komme nye til) mange redskaber som kan hjælpe dig til en klog risikostyring: Futures Soja i to trin Riskmanagement forsikringer 29

30 30 Tak for opmærksomheden Spørgsmål??

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien?...3

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel RiBay Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 1. INTRODUKTION Risikostyring beskæftiger sig med to hovedproblemer: 1) Hvordan man i

Læs mere

Produktionsøkonomi. Kvæg

Produktionsøkonomi. Kvæg 2009 Produktionsøkonomi Kvæg 2 Produktionsøkonomi Kvæg Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Hvor ikke andet er angivet, er forfatterne ansat ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Nøgletal i rådgivningen

Nøgletal i rådgivningen Nøgletal i rådgivningen Version 1. Lene Bruun Siriwadhananuraks 1 Indhold Indledning... 3 Produktionsstyring... 6 Svin... 7 Fravænnede pr. kuld (sohold)... 7 Kuld pr. årsso (sohold)... 8 FEsv pr. kg tilvækst

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere