Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)"

Transkript

1 Ansøgningspakke FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse i Danmark til et udenlandsk barn på baggrund af familiesammenføring med forældre, familieadoption, plejeforhold, eller ophold hos nære slægtninge (fx voksne søskende, bedsteforældre eller anden nær familie). Ansøgningspakken bruges, når barnet ikke søger om opholdstilladelse samtidig med, at barnets mor/far søger om ægtefællesammenføring. Hvis barnet søger samtidig med barnets far/mor, bruges ansøgningspakke FA6. Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse til et barn (familiesammenføring) Skema 2 - Oplysningsskema til barnets forælder eller den person, som barnet skal bo hos i Danmark Hvordan skema 1 og skema 2 bruges, og hvilke dokumenter der vedlægges skemaerne, fremgår af vejledningen på forsiden af de to skemaer. Bagest i de to skemaer finder du en tjekliste, som kan benyttes til at kontrollere, at skemaerne er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige oplysninger. Hvornår kan ansøgningen indgives i Danmark? Ansøger (barnet) indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor han/hun bor. Hvis ansøger (barnet) allerede opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen normalt indgives i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis ansøger (barnet) har gyldigt visum og er under 15 år, er fritaget for krav om visum, eller allerede har opholdstilladelse i Danmark. Hvis ansøger (barnet) er over 15 år og indgiver ansøgningen, mens ansøger (barnet) opholder sig i Danmark på visum, kan ansøger (barnet) blive pålagt en karensperiode på 5 år. Det betyder, at ansøger (barnet) ikke kan få visum til Danmark i en periode på 5 år. Hvordan bruger du skemaerne? For at søge om opholdstilladelse til et barn skal både skema 1 og skema 2 bruges. Der udfyldes ét skema 1 og ét skema 2 pr. barn, der søger om opholdstilladelse. Skema 1 skal bruges til ansøgning om opholdstilladelse til barnet. Barnet eller den voksne, som søger på vegne af barnet, bedes gøre følgende: Udfylde skema 1 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i udlandet eller til Udlændingestyrelsen/politiet Skema 2 skal bruges af den forælder, plejeforælder eller nære slægtning, der allerede har ret til at bo i Danmark, og som barnet skal bo hos i Danmark. Han/hun bedes gøre følgende: Udfylde skema 2, herunder evt. bilag 1-3 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive skema 2 til Udlændingestyrelsen. Hvis ansøger (barnet) allerede opholder sig i Danmark, vil vi bede om, at begge skemaer indgives samtidigt Hvis den forælder, som allerede har ret til at bo i Danmark, også har forældremyndigheden over barnet, kan han/hun udfylde både skema 1 og skema 2. Hvis ansøgningen kan indgives i Danmark, indgives den til Udlændingestyrelsens Borgerservice. Bor ansøger (barnet) uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives til det lokale politi. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I kan få et svar. Benyt tjeklisten bagerst i skemaet, inden I indgiver ansøgningen. Familiesammenføring efter EU-reglerne Hvis barnet søger om familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne, skal I kontakte Statsforvaltningen. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan du også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på Servicemål på ansøgninger om familiesammenføring for børn Enkle og fuldt oplyste sager har et servicemål på 3 måneder. Det betyder, at Udlændingestyrelsen forventer at behandle ansøgningen inde for maksimalt 3 måneder. En sag betragtes som enkel, hvis de almindelige betingelser for familiesammenføring umiddelbart synes opfyldt, eller hvis det er tydeligt, at et grundlæggende krav ikke er opfyldt. Komplicerede sager har et servicemål på 7 måneder. Det betyder, at Udlændingestyrelsen forventer at behandle ansøgningen inde for maksimalt 7 måneder. En sag betragtes som kompliceret, hvis det vil kræve nærmere undersøgelse at tage stilling til, om de almindelige betingelser for familiesammenføring er opfyldt, eller hvis der er behov for at foretage nærmere undersøgelser, fx slægtskabs- og aldersundersøgelser. Servicemålet regnes fra det tidspunkt hvor sager er fuldt oplyst. En sag betragtes som fuldt oplyst, når Udlændingestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger og al relevant dokumentation. Du kan læse mere om servicemål på nyidanmark.dk/us-servicemaal

2 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I SKEMA 1 Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Sb-id / Case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri. SKEMA 1 (FA7a) Ansøgning om opholdstilladelse til et barn (søger ikke samtidig med forælder) FA7a_da_ Sådan søges om opholdstilladelse til et barn For at søge om familiesammenføring med et barn skal både skema 1 og skema 2 bruges. Hvis flere børn søger om opholdstilladelse samtidig, skal der udfyldes en ansøgning (skema 1 og skema 2) for hvert barn. Barnet eller den voksne, der søger på vegne af barnet bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). Følg anvisningerne i skemaet. 2. Vedlægge nødvendige dokumenter. 3. Indgive ansøgningen (skema 1) til en dansk repræsentation i det land, hvor barnet bor. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, skal skema 1 indgives til Udlændingestyrelsens Borgerservice eller til det lokale politi. Vejledningen i skemaet er henvendt til den voksne person, som typisk udfylder skemaet på vegne af barnet. Ordet du henviser således til den voksne person, som udfylder skemaet. Hvilke dokumenter vedlægges skema 1? Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside). Barnets fødselsattest (en kopi af den originale og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Dokumentation for forældremyndighed over barnet (en kopi af den originale og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Skal man have andre dokumenter med, når skema 1 indgives?, barnet skal have sit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere barnets identitet. Krav om biometri på opholdskort Et barn under 18 år, som skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, skal normalt ikke have et opholdskort. Barnet kan dog efter ønske få et opholdskort. Et opholdskort er nødvendigt, hvis barnet skal rejse ud af Danmark, fx på ferieophold. Hvis barnet ønsker et opholdskort, og barnet har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet ikke skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, men fx skal bo hos plejeforælder eller nær slægtning, skal barnet have et opholdskort. Hvis barnet har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskortet. Barnet skal have optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med et andet lands repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto på repræsentationen i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Efter barnets indrejse i Danmark skal barnet have optaget biometri til opholdskortet. Du kan læse mere om opholdskort med biometri på den sidste side i skema 1 og på Hvis du vil have hurtigt svar Ansøgningen kan blive behandlet med den kortest mulige sagsbehandlingstid, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, og skema 2 indgives senest 14 dage efter, at barnets ansøgning (skema 1) er indgivet. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør skema 2 indgives i forbindelse med barnets ansøgning (skema 1). Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I kan få et svar. Benyt tjeklisten bagest i skemaet, inden ansøgningen indgives. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan du også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på Side 2 af 28

3 Ansøger (barnet) Efternavn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. CPR-nr. Evt. Udl.nr/Person ID Fødested (by) Fødeland Navn og CPR-nr. på forælder, plejeforælder eller nær slægtning, som allerede har ret til at bo i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Alle danske statsborgere og personer med en opholdstilladelse i Danmark har et såkaldt CPR-nr. Den forælder, plejeforælder eller nære slægtning, som allerede har ret til at bo i Danmark, og som ønsker barnet til Danmark, kan oplyse sit CPR-nr. Navn (fornavne og efternavn) CPR-nr. 1. Oplysninger om barnet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Dreng Pige Har barnet selv børn? Barnets nuværende ægteskabelige stilling Ugift Gift/samlevende Enke/enkemand Separeret Fraskilt Barnets adresse i udlandet/hjemlandet (gade/vej og nr) Postnr, by og land Telefonnr. -adresse Hvem borbarnet hos i udlandet/hjemlandet? (du bedes oplyse navn) Mor Far Anden familie Andre Alene Hvis barnet ikke har boet sammen med sin mor og/eller far i hjemlandet, bedes du oplyse følgende: Årsagen til, at barnet ikke har boet sammen med sin mor: Perioden, hvor barnet eventuelt sidst har boet sammen med sin mor: Hvilken form for kontakt barnet eventuelt har haft med sin mor? (besøg, telefonkontakt, brevveksling, etc.) Årsagen til, at barnet ikke har boet sammen med sin far: Perioden, hvor barnet eventuelt sidst har boet sammen med sin far: Hvilken form for kontakt barnet eventuelt har haft med sin far? (besøg, telefonkontakt, brevveksling, etc.) Side 3 af 28

4 Hvem skal barnet bo hos i Danmark? (du bedes oplyse navn) Adresse Mor Far Nærmeste familie Telefonnr. -adresse Andre Hvis barnet allerede er i Danmark, bedes du oplyses datoen for barnets indrejse, barnets adresse og kontaktoplysninger i Danmark nedenfor. Indrejser barnet efter ansøgningen er indgivet, men før der er truffet afgørelse i sagen, bedes du oplyse Udlændingestyrelsen herom. Vigtigt: Skifter barnet adresse, eller sker der ændringer i kontaktoplysninger i Danmark, bedes du oplyse Udlændingestyrelsen herom. Indrejsedato i Danmark Barnets adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Postnr. og by Bor hos (navn) Telefonnr. -adresse Du skal kun besvare nedenstående spørgsmål, hvis barnet skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark. Når barnet skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, kan barnet efter ønske få et opholdskort, hvis barnet får opholdstilladelse. Nedenfor bedes du oplyse, om barnet ønsker et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk). Der optages i den forbindelse også underskrift. Hvis barnet er under 6 år, skal barnet dog alene have optaget ansigtsfoto. Der opkræves ikke et særskilt gebyr for opholdskortet. Du kan læse mere om biometri på den sidste side i dette skema og på Hvis barnet ikke ønsker et opholdskort, bedes du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet på et senere tidspunkt får behov for et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort til barnet. Et opholdskort er nødvendigt, hvis barnet skal rejse ud af Danmark, fx på ferieophold. Ønsker barnet et opholdskort? Hvis ja, skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk), inden vi begynder sagsbehandlingen. Hvis nej, bedes du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet. 2. Oplysninger om barnets forældre UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Far (efternavn og fornavn(e)) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Nationalitet Mor (efternavn og fornavn(e)) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet Side 4 af 28

5 3. Oplysninger om barnets pas og tidligere besøg i Danmark og andre lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nationalitetspas Anden rejselegitimation, hvilken? Pasnummer Pas gyldigt til Udstedelsesdato I hvilket land er passet udstedt? Tidligere besøg i Danmark? Hvis ja, hvornår? Har barnet boet mere end 6 måneder i et andet land end hjemlandet? Hvis ja, bedes du oplyse land(e) og periode(r): 4. Oplysninger om barnets skolegang og eventuelt arbejde UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Grundskole Antal år Gymnasium Antal år Modersmål 2. sprog Sprogkundskaber: Andre sprog Anden uddannelse eller arbejde? Hvis ja, bedes du oplyse uddannelse/arbejde og periode: 5. Eventuelle bemærkninger til barnets forhold i hjemlandet eller Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Side 5 af 28

6 6. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger (udlændingelovens 40). Barnetsopholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om barnets private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning (forvaltningsloven 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod barnet. Barnets familie. De dokumenter, som jeg har vedlagt barnets ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af ansøgningen høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om barnets private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om barnet videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens 45 a og 45 c). Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod barnet for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder giver visse oplysninger videre til den kommune, som barnet kommer til at bo i, hvis barnet får opholdstilladelse eller meddeles registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne (udlændingelovens 44 a). Kommunen vil endvidere blive informeret, hvis barnets opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at barnets opholdstilladelse er bortfaldet, eller barnets opholdstilladelse bliver gjort permanent. Endelig vil den kommune, som barnet kommer til at bo i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om barnet i udlændingemyndighedernes registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. oplysninger om danskuddannelsesforløb oplysninger om dine tidligere bopælskommuner Andre relevante myndigheder eller organisationer, herunder blandt andet politiet, statsforvaltningerne, SKAT og sprogcentre, har adgang til tilsvarende oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om barnet og barnets forhold [InAn3] De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med ansøgningen om opholdstilladelse, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis barnet får opholdstilladelse. Det Centrale Personregister er et edbregister, som det danske Økonomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Side 6 af 28

7 Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende barnets ophold i Danmark (persondatalovens 6 8). Statsforvaltningerne (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om barnet. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om barnet kan få opholdstilladelse i Danmark (udlændingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år, og du risikerer, at barnet ikke får opholdstilladelse (udlændingelovens 60). Du og barnet har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om barnet i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. De fingeraftryk, der optages til brug for udstedelse af opholdskort, vil blive slettet i udlændingemyndighedernes registre senest 90 dage efter, at der er udstedt opholdskort, eller efter at der er meddelt afslag. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når barnet eventuelt har fået en tilladelse. Hvis barnet har fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at barnet ikke længere opfylder betingelserne for sin opholdstilladelse, kan tilladelsen blive inddraget. Sagen kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at oplysningerne om barnet er urigtige, eller at barnet ikke længere opfylder betingelserne for sin tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger G. Information om eventuelle konsekvenser, hvis du indgiver ansøgning om opholdstilladelse til barn over 15 år, mens barnet opholder sig i Danmark på visum Hvis barnet er over 15 år gammel, og du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse til barnet her i landet, mens barnet opholder sig i Danmark på visum, skal du være opmærksom på, at det kan have følgende konsekvens: Barnet kan normalt ikke få visum til Danmark i en periode på 5 år (udlændingelovens 4 c). 7. Underskrift Hvis ansøger (barnet) er over 15 år, bedes både barnet og en voksen person på vegne af barnet normalt underskrive skemaet. Hvis barnet er under 15 år, er det kun nødvendigt, at en voksen person underskriver skemaet på vegne af barnet. Når en voksen skriver under på vegne af barnet, bedes han/hun oplyse sin relation til barnet. 7.1 Ansøger (barnet) Jeg søger om familiesammenføring og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6 Dato og sted Underskrift 7.2 Den voksne på vegne af barnet Jeg har udfyldt skemaet på vegne af ansøger (barnet) og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6 Relation til barnet Dato og sted Underskrift Side 7 af 28

8 Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen love et svar inden for et bestemt tidsrum. På kan du se sagsbehandlingstider for familiesammenføring. Er ansøgningen ikke korrekt udfyldt, eller mangler der dokumenter, risikerer du ifølge den danske udlændingelov, at ansøgningen bliver afvist. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden ansøgningen indgives, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden ansøgningen indgives. Tjekliste Inden ansøgningen indgives, er det meget vigtigt, at følgende er vedlagt (sæt gerne kryds): Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside). Barnets fødselsattest (en kopi af den originale og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Dokumentation for forældremyndighed over barnet (en kopi af den originale og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkelig dokumentation for forældremyndighed, at der vedlægges et brev, hvor det fremgår, at barnets anden forælder har givet barnet lov til at rejse til Danmark. Det er også vigtigt, at alle spørgsmålene er besvaret, og ansøgningen er underskrevet og dateret af den voksne - på vegne af barnet - og eventuelt af barnet. Husk at medbringe ansøgers (barnets) originale pas. Krav om biometri på opholdskort Et barn under 18 år, som skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, skal normalt ikke have et opholdskort. Barnet kan dog efter ønske få et opholdskort. Et opholdskort er nødvendigt, hvis barnet skal rejse ud af Danmark, fx på ferieophold. Hvis barnet ønsker et opholdskort, og barnet har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke ønsker et opholdskort, bedes du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet senere får behov for et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort. Hvis barnet ikke skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, men fx skal bo hos plejeforælder eller nær slægtning, skal barnet have et opholdskort. Hvis ansøgningen indgives i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Hvis barnet indgiver ansøgningen på en udenlandsk repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, skal barnet ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto. Efter barnets indrejse i Danmark skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Hvis barnet indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat) og har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde have optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Har barnet fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en udenlandsk repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Når ansøgningen er indgivet pr. post, fax eller via tredjemand, og barnet henvender sig for at få optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto, skal barnet medbringe kopi af de første 3 sider af den del af ansøgningsskemaet, som barnet selv har udfyldt. På den måde kan myndighederne matche biometri eller ansigtsfoto med den indsendte ansøgning. Bemærk, at sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen først vil blive påbegyndt, når vi har modtaget biometri eller ansigtsfoto. Hvis barnet ikke bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke medvirker til at få optaget ansigtsfoto og fingeraftryk i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen i Danmark eller ved en dansk repræsentation, eller hvis barnet ikke afleverer ansigtsfoto i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ved en udenlandsk repræsentation, vil ansøgningen blive afvist. Barnet er fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis barnet er under 6 år, eller hvis barnet af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk. Side 8 af 28

9 Barnet skal altid medbringe pas eller anden rejselegitimation, når barnet skal have optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto. I forbindelse med at barnet får optaget biometri optages også en underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det opholdskort, som bliver udstedt, hvis barnet får opholdstilladelse. Hvis barnet er under 6 år, skal barnet dog alene have optaget ansigtsfoto. Hvis barnet opholder sig i Danmark, kan barnet få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis barnet bor uden for Storkøbenhavn, kan barnet også få optaget biometri hos det lokale politi. Du kan se en liste over politistationer, hvor du kan få optaget biometri på nyidanmark.dk/opholdskort. Hvis barnet opholder sig i udlandet, finder du en oversigt over danske repræsentationer og danske repræsentationsaftaler med andre landes repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside (um.dk). Du kan læse mere om opholdskort med biometri på nyidanmark.dk/opholdskort Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Hvem har indgivet ansøgningen? Referencen i Danmark Barnets anden forælder Anden, oplys hvem: Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 Forbeholdt myndighederne: Tjekliste Er navne og pasoplysninger i overensstemmelse med forevist legitimation? Er der vejledt om, at ansøgningen kan afvises, hvis ansøger ikke opholder sig i Danmark på et egentlig opholdsgrundlag? Er der vejledt om, at der skal optages biometri eller afleveres 2 stk. pasfoto af barnet? Er samtlige spørgsmål besvaret? Er ansøgningen underskrevet? Er der vedlagt kopi af ansøgers pas (alle sider inkl. forside eller alle sider med stempler og viseringer)? Er der vedlagt kopi af fødselsattest? (hvis dokumentation ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk, skal der vedlægges en autoriseret oversættelse) Er der vedlagt dokumentation for forældremyndighed? (hvis dokumentation ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk, skal der vedlægges en autoriseret oversættelse) Side 9 af 28

10 SKEMA 2 (FA7b) Oplysningsskema til barnets forælder (den person, som barnet skal bo hos) i Danmark FA7b_da_ Sådan gør du Den forælder, plejeforælder eller nære slægtning, som allerede har ret til at bo i Danmark, og som barnet skal bo hos i Danmark, bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 2), herunder evt. bilag Vedlægge nødvendige dokumenter. 3. Indgive dette skema (skema 2) til Udlændingestyrelsen. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) til Udlændingestyrelsens Borgerservice eller til det lokale politi. Der udfyldes ét skema pr. barn, der søger om opholdstilladelse. Hvilke dokumenter vedlægges skema 2? Dokumentation for forældremyndighed over barnet (en kopi af den originale og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Skal kun vedlægges, hvis barnet er født uden for ægteskab, eller barnets forældre er skilt/separeret. Skal ikke vedlægges, hvis barnet skal bo enten hos plejeforældre eller nær slægtning, herunder forælder uden forældremyndighed. Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af de enkelte punkter i dette skema. Hvis der søges om opholdstilladelse som led i familieadoption, plejeforhold eller ophold hos nær slægtning, skal der vedlægges følgende dokumenter: A. Familieadoption (hvor adoptanten ikke er godkendt af Adoptionssamrådet eller Adoptionsnævnet ) Dokumentation for godkendt adoption fra hjemlandets myndigheder. Udtalelse fra statsforvaltningen om forventet godkendt adoption. Dokumentation for boligforhold. B. Et anbefalet plejeforhold Kommunalbestyrelsens (bopælskommunens) anbefaling af plejeforholdet. Dokumentation for boligforhold. C. Ophold hos nær slægtning (ikke familieadoption/plejeforhold), herunder forælder uden forældremyndighed Dokumentation for boligforhold. Hvis I vil have hurtigt svar Ansøgningen kan blive behandlet med den kortest mulige sagsbehandlingstid, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, og dette skema (skema 2) indgives senest 14 dage efter, at barnet har indgivet sin ansøgning (skema 1). Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1). Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I kan få et svar. Benyt tjeklisten bagest i skemaet, inden ansøgningen indgives. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan du også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på Oplysninger om dig (den voksne person, som barnet skal bo hos i Danmark) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) CPR-nr. Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato Fødested (by) Telefonnr. Køn Mand Fødeland -adresse Kvinde Side 10 af 28

11 Om pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 Nedenfor stiller vi en række spørgsmål om dig og om barnet, som søger om opholdstilladelse i Danmark. Vi stiller spørgsmålene, så vi kan vurdere, om alle betingelser er opfyldt. Vi kan eventuelt undlade at stille betingelser for familiesammenføring, hvis du har opholdstilladelse som flygtning, og vi vurderer, at du ikke kan henvises til at leve sammen med dit barn i et andet land, du har forældremyndighed eller samværsret over mindreårige børn bosiddende i Danmark. Vi kræver dog, at samværet faktisk finder sted, og at det har et vist omfang, eller barnet (ansøger) har/har haft alvorlige sygdomme eller alvorlige handicap. Det kan måske være vanskeligt for dig at vurdere, om vi kan undlade at stille betingelser for familiesammenføring i din sag. Hvis du vælger ikke at besvare spørgsmålene i pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, og vi vurderer, at vi mod din forventning ikke kan undlade at stiller betingelser, skal vi indhente en række yderligere oplysninger fra dig. Det betyder, at der kan gå længere tid, før I kan få svar på barnets ansøgning. Vi vil derfor opfordre dig til under alle omstændigheder - at udfylde de nævnte punkter, så vi kan behandle sagen hurtigere. Hvis der søges om opholdstilladelse som led i familieadoption, plejeforhold eller ophold hos nær slægtning, gælder der dog særlige regler, som har betydning for hvilke af punkterne nedenfor, du skal udfylde. Hvis barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption, skal du alene udfylde pkt. 5. Derefter skal du gå til pkt Oplysninger om barnet, der søger om opholdstilladelse i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du er forælder til barnet, og du og barnets anden forælder er skilt/separeret, skal du vedlægge dokumentation for, at du har forældremyndigheden (en kopi af den originale og en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Dokumentation kan fx være en dom eller resolution vedrørende skilsmisse/separation. Du skal være opmærksom på, at en skriftlig tilladelse fra barnets anden forælder til, at barnet kan rejse til Danmark, ikke er tilstrækkelig dokumentation for forældremyndighed eller overdragelsen af denne. Hvis du skal have barnet i pleje, er forælder til barnet uden at have forældremyndigheden, eller i øvrigt ikke er forælder til barnet, skal du ikke vedlægge dokumentation for forældremyndighed. Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Hvem har forældremyndigheden over barnet? Køn Dreng Pige Nationalitet Bemærk: Hvis barnets forældre er ugift eller skilt, skal der vedlægges dokumentation for forældremyndighed (læs mere i faktaboksen ovenfor). Skal barnet bo hos dig? Hvis nej, bedes du oplyse, hvorfor barnet ikke skal bo hos dig, hvem barnet skal bo hos (navn og evt. familierelation) og hvor barnet skal bo (adresse): Er barnet gift/samlevende? Har barnet været gift? Har barnet eller har det haft alvorlige sygdomme eller alvorligt handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår: Hvilke(t) sprog taler barnet? Side 11 af 28

12 I hvilke lande har barnet opholdt sig siden fødslen? Og i hvilke perioder? Har du boet sammen med barnet inden din indrejse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse periode(r): Hvis nej, bedes du oplyse følgende: Hvorfor har du ikke boet sammen med barnet? Hvem har barnet boet sammen med? Har barnets situation ændret sig væsentligt i forhold til situationen på tidspunktet for din indrejse i Danmark? Har barnet tidligere været i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse periode(r): Har barnet tidligere haft opholdstilladelse i Danmark? Hvis ja, udrejste barnet da mod sin vilje? Har du set barnet inden for de sidste 2 år? Hvis ja, bedes du oplyse, hvor mange gange og hvornår. Vedlæg dokumentation, fx kopi af dit pas eller flybilletter. Hvis nej, bedes du oplyse: Årsagen til at du ikke har set barnet inden for de sidste 2 år: Hvor mange gange og hvornår du sidst har set barnet efter din indrejse i Danmark: Har du haft anden kontakt med barnet efter din indrejse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse hvor ofte og i hvilken form (fx telefonisk, brevveksling, ): Hvis nej, bedes du oplyse årsagen hertil: Søger barnet om opholdstilladelse mere end 2 år efter, at du fik opholdstilladelse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse, hvorfor barnet først søger nu: Har du under dit ophold i Danmark bidraget økonomisk til barnets forsørgelse i hjemlandet? Hvis ja, i hvilken periode og med hvilket beløb har du bidraget økonomisk til barnets forsørgelse i hjemlandet? Du bedes vedlægge dokumentation for dine økonomiske bidrag til barnets forsørgelse. Side 12 af 28

13 Har barnet boet hos sin anden forælder i hjemlandet? Hvis ja, bedes du oplyse den anden forælders navn og adresse: Hvis nej, bedes du besvare følgende spørgsmål: Du skal kun besvare følgende spørgsmål, hvis barnet ikke har boet hos sin anden forælder i hjemlandet. Hvis barnet har boet hos sin anden forælder, kan du gå direkte til pkt. 2. Har barnet kontakt med sin anden forælder? Hvis ja, bedes du oplyse hvor ofte og i hvilken form (besøg, telefonisk, brevveksling, etc.): Hvis nej, bedes du oplyse årsag: Hvor bor barnets anden forælder? (du bedes oplyse navn, adresse og land) Hvis barnets anden forælder bor i et andet land end barnets hjemland, bedes du vedlægge dokumentation, fx kopi af opholdstilladelse. Hvis du er plejeforælder eller nær slægtning til barnet, hvor bor barnets forældre? (du bedes oplyse navn, adresse og land) Hvis barnets anden forælder bor i barnets hjemland, er der noget til hinder for, at barnet kan bo hos sin anden forælder? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Årsagen til, at barnet ikke kan bo hos sin anden forælder: Har barnets anden forælder alvorlige sygdomme eller alvorligt handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår: Du bedes så vidt muligt vedlægge dokumentation herfor. Hvis du er plejeforælder eller nær slægtning til barnet, har barnets forældre da alvorlige sygdomme eller alvorlige handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår: Du bedes så vidt muligt vedlægge dokumentation herfor. Hvem har barnet boet hos i hjemlandet? (du bedes oplyse navn og adresse) Hvor længe har barnet boet hos pågældende? Hvem besluttede, at barnet skulle bo hos pågældende? Er der noget til hinder for, at barnet fortsat kan bo hos pågældende? Hvis ja, bedes du oplyse årsagen hertil: Side 13 af 28

14 Hvis du er plejeforælder eller nær slægtning til barnet, er der da noget til hinder for, at barnet kan bo hos sine forældre eller andre familiemedlemmer? Hvis ja, bedes du oplyse årsag hertil: 2. Samvær med børn i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal ikke udfylde pkt. 2, hvis barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption. Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om dine eventuelle andre børn fra tidligere eller nuværende forhold. Vi stiller spørgsmålene om dine eventuelle andre børn, så vi kan vurdere, om vi på den baggrund kan undlade at stille nogle af betingelserne for familiesammenføring. Vi kan bl.a. undlade at stille betingelserne for familiesammenføring, hvis du har forældremyndighed over eller samværsret med mindreårige børn, som bor i Danmark. Vi kræver dog, at samværet faktisk finder sted, og at det har et vist omfang. Du skal være opmærksom på, at vi eventuelt vil kontakte dine eventuelle andre børns far/mor for at få bekræftet dine oplysninger. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen ikke skal lægge vægt på, at du har andre børn, kan du angive dette nedenfor. Hvis du angiver dette, vil det heller ikke være nødvendigt at kontakte dine andre børns far/mor. Du skal dog være opmærksom på, at det vil have den konsekvens, at vi eventuelt ikke kan undlade at stille betingelser for familiesammenføring på baggrund af dine andre børn. Det betyder, at alle betingelserne for familiesammenføring som udgangspunkt vil blive stillet. Har du andre børn i Danmark under 18 år? Jeg ønsker ikke, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at jeg har andre børn. Jeg er indforstået med, at mit ønske har den konsekvens, at alle betingelserne for familiesammenføring som udgangspunkt vil blive stillet. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at du har andre børn, skal du under pkt. 2.A give samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger om, at du er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Du giver samtykke hertil ved at underskrive nedenstående samtykkeerklæring. Desuden bedes du udfylde pkt. 2.B med oplysninger om dine andre børn. 2.A Samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger Jeg giver herved samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger til mine herboende børns anden forælder, der bor i Danmark om, at jeg er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Dato og sted Underskrift 2.B Oplysninger om dine andre børn Fornavn(e) og efternavn CPR-nr. Nationalitet Hvilke af børnene har du forældremyndigheden over? (du bedes oplyse navn) Dokumentation skal vedlægges. Side 14 af 28

15 Hvilke af børnene bor hos dig? (du bedes oplyse navn) Hvilke af børnene går eller har gået i børnehave eller i skole i Danmark? (du bedes oplyse navn) Hvis du har børn, som ikke bor hos dig, bedes du oplyse følgende: Hvor mange dage opholder barnet/børnenes sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du bedes oplyse ugedage dage hos mor du bedes oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet/børnene hos begge forældre? Hvor ofte overnatter barnet/børnene hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du bedes oplyse ugedage nætter hos mor du bede oplyse ugedage Er der samvær i ferier/på helligdage? Hvis ja, bedes du oplyse omfang og perioder: 3. Oplysninger om dine eventuelle andre børn i udlandet, som ikke søger om opholdstilladelse i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal ikke udfylde pkt. 3, hvis barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption. I visse tilfælde kan det have betydning for vores behandling af sagen, hvis du har andre børn, som ikke søger om opholdstilladelse. Derfor beder vi dig nedenfor oplyse dette. Fornavn(e) og efternavn Adresse Fødselsdato Køn Nationalitet Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige 4. Oplysninger om din og din evt. ægtefælles/samlever tilknytning til Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Barnets mulighed for at få en vellykket integration i det danske samfund kan i visse tilfælde indgå i vurderingen af, om barnet kan få opholdstilladelse i Danmark. I den forbindelse vil din og din evt. ægtefælles/samlever tilknytning til Danmark have en vis betydning. Nedenfor stiller vi en række spørgsmål for at undersøge dette. Oplysningerne om din og din evt. ægtefælles/samlever tilknytning til Danmark vil dog kun have betydning, hvis barnets anden forælder fortsat bor i hjemlandet eller et andet land, Side 15 af 28

16 barnet er fyldt 8 år og barnet søger om familiesammenføring senere end 2 år efter, at du opfylder betingelserne for familiesammenføring med barnet. Du kan læse mere om kravet om vellykket integration på Vi vil imidlertid opfordre dig til under alle omstændigheder - at udfylde pkt. 4, da det måske kan være vanskeligt for dig at vurdere præcist, hvornår du har opfyldt betingelserne for familiesammenføring. På den måde kan vi behandle sagen hurtigere. Hvis du vælger ikke at besvare spørgsmålene i pkt. 4, og vi vurderer, at vi ikke kan se bort fra det nævnte krav, skal vi indhente en række yderligere oplysninger fra dig. Du skal ikke udfylde pkt. 4, hvis barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption, barnet skal bo hos dig som følge af et af kommunen anbefalet plejeforhold, eller du er nærtbeslægtet herunder forælder uden forældremyndighed. Hvor er du født/opvokset? Hvornår kom du første gang til Danmark? Har du boet i Danmark, siden du kom hertil for første gang? Har du dansk statsborgerskab? Hvis ja, bedes du oplyse, hvornår du blev dansk statsborger: Har du taget, eller er du i gang med at tage en uddannelse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse hvilken uddannelse, og hvornår uddannelsen er/forventes gennemført: Har du arbejde i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Arbejdssted (arbejdsgivers navn og adresse) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Dato for ansættelse Ugentlig arbejdstid Er dit arbejde midlertidigt eller tidsbegrænset? Hvis nej, bedes du vedlægge dokumentation herfor Har du tidligere haft andet arbejde i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Arbejdssted (arbejdsgivers navn og adresse) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Periode Ugentlig arbejdstid Side 16 af 28

17 Hvis du ikke er dansk statsborger, bedes du oplyses, hvorvidt du har bestået en prøve i dansk: Integrationsprogrammets danskprøve Danskprøve på A1-niveau Danskprøve på A2-niveau Afsluttende prøve i dansk (jf. danskuddannelsesloven 9) Anden danskprøve Hvis ja, oplys hvilken anden danskprøve: Du bedes vedlægge dokumentation herfor. Hvis du ikke har bestået en prøve i dansk, bedes du beskrive dine danskkundskaber: Har du eller har du haft alvorlige sygdomme eller handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår Du bedes vedlægge dokumentation herfor. Nedenfor bedes du besvare en række spørgsmål om din evt. ægtefælles/samlevers tilknytning til Danmark. Du skal kun besvare spørgsmålene, hvis du er gift eller er samlevende. Hvor er din ægtefælle/samlever født/opvokset? Hvornår kom han/hun første gang til Danmark? Har han/hun boet i Danmark, siden han/hun kom hertil for første gang? Har han/hun dansk statsborgerskab? Hvis ja, bedes du oplyse, hvornår han/hun blev dansk statsborger: Har han/hun taget, eller er han/hun i gang med at tage en uddannelse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse hvilken uddannelse, og hvornår uddannelsen er/forventes gennemført Har han/hun arbejde i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Arbejdssted (arbejdsgivers navn og adresse) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Dato for ansættelse Ugentlig arbejdstid i timer Har han/hun tidligere haft andet arbejde i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Side 17 af 28

18 Arbejdssted (arbejdsgivers navn og adresse) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Periode Ugentlig arbejdstid i timer Taler han/hun dansk? Har eller har han/hun haft alvorlige sygdomme eller handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår: Du bedes vedlægge dokumentation herfor. 5. Oplysninger om forsørgelse og boligforhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 5.A Forsørgelse Hvis du er forælder til barnet og samtidig har forældremyndigheden over barnet, stiller vi normalt ikke krav om, at du er selvforsørgende. Der kan dog være visse situationer (fx hvis der er ringe personlig kontakt mellem forælder og barn), hvor vi alligevel vil stille selvforsørgelseskravet dvs. krav om, at du ikke modtager økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven i tiden indtil, ansøger får permanent opholdstilladelse. For at opfylde kravet om selvforsørgelse skal du gøre følgende: Vedlægge en udtalelse fra kommunen, som viser, at du ikke har modtaget økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. Bagest i dette skema (bilag 3) finder du en anmodning om en udtalelse fra kommunen, som du kan sende til din kommune. Kommunen vil herefter sende en udtalelse retur til dig, som du skal vedlægge dette oplysningsskema. Hvis du vil sikre dig den hurtigst mulige behandling af sagen, vil vi opfordre dig til under alle omstændigheder at anmode din kommune om en udtalelse, om hvorvidt du modtager økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. Hvis du skal have barnet boende hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption, skal have barnet i pleje som følge af et anbefalet plejeforhold eller er nærtbeslægtet - herunder forælder uden forældremyndighed, er det et krav, at du påtager dig at forsørge barnet, og at du er selvforsørgende. For at opfylde kravet om forsørgelse skal du gøre følgende: Underskrive og vedlægge en erklæring om, at du påtager dig atforsørge barnet indtil barnet fylder 18 år (bilag 2) Vedlægge en udtalelse fra kommunen, som viser, at du ikke har modtaget økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. Bagest i dette skema (bilag 3) finder du en anmodning om en udtalelse fra kommunen, som du kan sende til din kommune. Kommunen vil herefter sende en udtalelse retur til dig, som du skal vedlægge dette oplysningsskema. Du skal være opmærksom på, at hvis der er stillet krav om, at du er selvforsørgende, kan barnets opholdstilladelse blive inddraget, hvis du modtager økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven, inden barnet har fået permanent opholdstilladelse. Side 18 af 28

19 5.B Boligforhold Hvis du er forælder til barnet og samtidig har forældremyndigheden over barnet, stiller vi normalt ikke krav om, at du har din egen bolig af rimelig størrelse. Der kan dog være visse situationer (fx hvis der er ringe personlig kontakt mellem forælder og barn), hvor vi alligevel vil stille krav om, at du har din egen bolig af rimelig størrelse. Hvis du vil sikre dig den hurtigst mulige behandling af sagen, vil vi opfordre dig til under alle omstændigheder at besvare spørgsmålene nedenfor. Hvis du skal have barnet boende hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption, skal have barnet i pleje som følge af et anbefalet plejeforhold eller er nærtbeslægtet - herunder forælder uden forældremyndighed, er det et krav, at du har din egen bolig af rimelig størrelse. Nedenfor stiller vi en række spørgsmål for at undersøge, om du opfylder boligkravet. Bemærk: Hvis du bor til leje, og udlejer selv er lejer af boligen, opfylder du ikke boligkravet. Hvis du bor til leje, og udlejer selv er andelshaver, opfylder du kun boligkravet, hvis du kan dokumentere, at du råder over den lejede bolig i en tidsubegrænset periode, og at dette ikke er i strid med andelsboligforeningens vedtægter. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt udlejer ejer din bolig eller selv er lejer af din bolig, bedes du kontakte udlejer, inden du besvarer spørgsmålene vedr. lejebolig nedenfor. Lejer du din bolig? Hvis ja, lejer du din bolig i en tidsbegrænset periode (fremleje)? Du bedes vedlægge kopi af din lejeaftale med udlejer. Ejer du din bolig? Hvis ja, bedes du vedlægge kopi af skøde eller endelig købsaftale. Har du en andel eller en anpart i din bolig? Hvis ja, bedes du vedlægge kopi af andels- eller anpartsbevis. Bor du på kollegie- eller på klubværelse? Hvis ja, bedes du vedlægge dokumentation herfor. Bor du hos dine forældre? Hvis ja, bedes du oplyse følgende (sæt kryds): Mine forældre er selv ejere lejere andels- eller anpartshavere af deres bolig Hvis dine forældre enten er ejere eller andels-/anpartshavere af deres bolig, bedes du vedlægge dokumentation herfor Hvor stor er din bolig? (du bedes oplyse boligareal i m2). Hvis du bor i ejerbolig, fremgår boligarealet af din BBR-meddelelse. Hvor mange beboelsesrum er der i boligen? (køkken, toilet, entré, gang, trapperum, depotrum og lignende rum skal ikke medregnes) Hvor store er de enkelte beboelsesrum? (du bedes oplyse størrelsen i m2 for hvert enkelt beboelsesrum) Hvor mange personer skal bo i boligen? (både personer, der bor i boligen nu, og personer, der ønskes familiesammenført, skal medregnes) Side 19 af 28

20 6. Oplysninger om din og barnets eventuelle familie i hjemlandet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal ikke udfylde pkt. 6, hvis barnet skal bo hos dig som følge af en forhåndsgodkendt familieadoption. Har barnet familie i hjemlandet på mors og/eller fars side? Hvis ja, bedes du oplyse hvilken Har du søskende? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Søster/bror 1 Søster/bror 2 Søster/bror 3 Søster/bror 4 Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato Adresse Civilstand (gift/ugift) 7. Andre relevante oplysninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du har andre oplysninger, som du mener, er vigtige for Udlændingestyrelsen at have kendskab til, når vi behandler sagen, bedes du skrive dem nedenfor. Det kan være oplysninger om barnets eller din egen situation. 8. Dna-undersøgelse og aldersundersøgelse Udlændingestyrelsen kan i visse situationer kræve, at du og barnet medvirker til en dna-undersøgelse. Dét vil vi gøre, hvis der ud fra en samlet vurdering af sagen opstår tvivl om rigtigheden af den oplyste familiemæssige relation mellem dig og barnet, dvs. selve grundlaget for familiesammenføringen i Danmark. En dna-undersøgelse kan foregå på 2 måder: Den kan foregå ved, at der bliver taget en blodprøve fra dig og en blodprøve af barnet. Den kan også foregå ved mundskrab, som tages fra indersiden af kinden på både dig og barnet. Blodprøver eller mundskrab sendes til retsgenetisk undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i København. Resultatet af undersøgelsen på Retsmedicinsk Institut vil vise, om - og i givet fald hvordan - I er beslægtede. Tilsvarende kan vi kræve, at der bliver foretaget en aldersundersøgelse af barnet, hvis der er tvivl om, hvorvidt barnets oplyste alder er korrekt. En aldersundersøgelse foregår blandt andet ved, at der tages et røntgenfoto af håndrodsknogler og foretages en tandlægeundersøgelse (inklusiv røntgenundersøgelse) og en lægeundersøgelse. Det er slet ikke sikkert, at der er behov for en dna- og/eller aldersundesøgelse i din sag, men skulle det blive nødvendigt, vil vi kunne behandle sagen hurtigere, hvis du nedenfor tilkendegiver (ved at sætte et kryds), at du er indstillet på at medvirke til dna-undersøgelse og aldersundersøgelse, hvis vi skønner, at disse undersøgelser er nødvendige for vores behandling af sagen. Side 20 af 28

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere