Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2006-2010"

Transkript

1 Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Faglig udviklingsplan Vision 1.1 Forskning og formidling Forskningsenheden skal være en national og international anerkendt og slagkraftig enhed indenfor forskning i fysisk aktivitet og sundhed. 1.2 Uddannelser Forskningsenheden skal bidrage væsentligt til undervisning og udvikling af studiet i Idræt og Sundhed. Samtidig skal enheden være bidragsyder til fakultetets øvrige uddannelser, Medicin, Biomekanik samt forskellige Masteruddannelser. 1.3 Personale og arbejdsplads Forskningsenheden skal være kendt som et attraktivt, udfordrende og udviklende forskningsmiljø for alle medarbejdere. Universitetets og Instituttets personalepolitik skal implementeres i forskningsenheden. Personalepolitikken skal bidrage til udviklingen af de faglige og sociale fællesskaber og et godt forskningsmiljø. 1

2 2. Status Forskning Enheden indgår aktivt i Instituttets forskningsstrategi og samarbejder med de øvrige forskningsenheder og centre omkring tværfaglige problemstillinger indenfor: - fysisk aktivitet for specifikke befolkningsgrupper, børn og ældre - fysisk aktivitet på jobbet - motion som sundhedsfremme/forebyggelse - motion på recept Forskningsenheden Fysiologi og Biomekanik (FOB) kan opdeles i fem grupperinger: - fysisk aktivitet og ældre, samt motion på recept - børn, unge og fysisk aktivitet - integreret fysiologi - neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed - skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Til forskningsenheden er knyttet Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES) der primært arbejder med de to førstnævnte emner. De fem forskningsområder er tæt integreret men samarbejdet er ikke fuldt udbygget. Enheden har en stærk kompetence til udførelse af træningsstudier på alle aldersgrupper og på en række patientgrupper. Forskning i neuromuskulære og biomekaniske samt skeletmuskulære aspekter indenfor fysisk aktivitet og sundhed har en stærk grundforsknings profil men er samtidigt et stærkt fundament for de udførte træningsstudier Forskningsområde, fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Der henvises til Lis Puggard s materiale, status for ACES Personale tilknyttet fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Centerleder Lis Puggaard Post.doc. Anders Holsgaard Larsen Ph.d. studerende Jes Bak Sørensen Ph.d. studerende Mette Andresen Bioanalytiker Kirsten Klær Forskningsområde, børn, unge og fysisk aktivitet Forskningsområdet studerer specielt forhold, der har betydning for udvikling af hjertekarsygdomme og diabetes II hos børn og unge. Omdrejningspunktet er livsstil, med speciel vægt på fysisk aktivitet/inaktivitet, kost og rygning. I relation hertil undersøges: - Omgivelsernes indflydelse; bl.a. fritidsmuligheder og aktivitetsmuligheder i skole og lokale omgivelser - Personlige forhold; bl.a. motorisk udvikling selvværd, stress og barrierer - Biologiske risikofaktorer; fysisk form, blodtryk, insulin, blod kolesterol og fedt, fedme og overvægt mm. Områderne belyses primært ved cross sektionelle og longitudinelle epidemiologiske metoder på større grupper af børn og unge, hvori også indgår intervention. 2

3 Specifikke forskningsprojekter European Youth Heart Study (EYHS). Projektet er et longitudinelt multicenter studie, hvori de ovenfor nævnte forhold foreløbig er undersøgt i to omgange ( og ). Der er fra den første cross sektionelle gennemførelse foreløbig blevet publiceret 22 artikler og en Ph.d. afhandling, hvori danske data indgår og flere er undervejs. Derudover er de første artikler fra anden gennemførelsesrunde sendt til bedømmelse. Af samarbejdende centre kan nævnes institutter fra universiteter i Bristol, Cambridge, London, Tartu, Oslo, Lissabon, Reykjavik, København og Madrid. Københavns skolebørns interventionsstudiet (CoSCIS) er gennemført som et multipelt interventionsstudie i perioden i forhold til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De vigtigste formål er at undersøge betydningen af øget fysisk aktivitet, forbedrede fysiske omgivelser og øget bevidsthed om fysisk aktivitets og kosts betydning hos personalegrupper, på børnenes fysiske, psykiske, motoriske, knogle mæssige, intellektuelle og kognitive udvikling. Der er herfra foreløbig antaget 4 artikler og en Ph.D. afhandling. Nyt Idrætsbørnehaveprojekt i Odense Kommune: Betydningen af implementeringen af idrætspædagogiske metoder i børnehaver placeret i Odense kommune, hvor elementer fra idræt, leg og bevægelse er centrale i det daglige liv. Projektets hovedformål er over et tre årigt forløb at undersøge om børnene i idrætsbørnehaver udvikler fysiske, psykiske, motoriske, sociale og kognitive kompetencer der er anderledes end de kompetencer børn fra ikke idrætsbørnehaver har udviklet ved skolestart. Metodologisk kompetence Objektive målinger af fysisk aktivitet Objektive målinger af motorisk udvikling Antropometriske målemetoder Måling af fysisk form Måling af kognition og intellektuel udvikling Måling af psykiske forhold, der har betydning for børn og unges selvværd Analyser af: Store epidemiologiske data sæt Personale tilknyttet børn, unge og fysisk aktivitet Lektor Karsten Froberg Professor Lars Bo Andersen (NIH, Oslo - tilknyttet instituttet i 20%) Ekstern lektor Søren Brage (MRC Epidemiology Unit, Cambridge University) Ph.d. studerende Peter Lund Kristensen Ph.d. studerende Niels Christian Møller Forskningsområde, integreret fysiologi Fokus for enhedens arbejde med integreret human fysiologi er især menneskets aerobe funktionsevne, det vil sige præstations-variabler som kondition/udholdenhed og nyttevirkning/bevægelsesøkonomi, inklusive de begrænsende faktorer af samme. Endvidere studeres energiomsætningen ved overgang ved overgang fra ét metabolisk niveau til et andet, det vil sige iltoptagelseskinetik eller dynamik. Emnerne belyses primært ud fra en grundvidenskabelig tilgang, men har indholdsmæssigt og metodologisk en klar kobling til anvendte studier. Således er viden om de begrænsende faktorer for aerob præstationsevne og reguleringen af iltoptagelseskinetik af interesse for idrætsudøvere, men også af klinisk interesse. 3

4 Specifikke forskningsprojekter Forskningsenheden har studeret sammenhængen mellem arbejdsintensitet og energiomsætning ved submaksimalt arbejde, således som den kan udtrykkes ved nyttevirkning eller bevægelsesøkonomi. Dette er sket med henblik på effekt af varieret ilttilførsel, betydning af muskelfibertype fordeling samt betydning af træningstilstand. Helkropsmålinger af den principielle sammenhæng mellem arbejdsintensitet og energiomsætning er suppleret med dels målinger af muskelmetabolitter (herunder markører for mitokondriel respiration) og dels biomekaniske målinger (kinematisk analyse). Det er ved kombinationen af helkropsfysiologi med cellulær fysiologi, respektive biomekanisk analyse, muligt at opnå en bedre forståelse af de bestemmende faktorer for energiomsætningen ved submaksimalt arbejde. I relation til maksimalt arbejde er der udført studier af åndedrætsfunktionens betydning som begrænsende faktor for iltoptagelsesevnen og af effekten af indånding af ekstra ilt ved arbejde med små muskelgrupper. Iltoptagelseskinetik er undersøgt med henblik på effekten af forudgående hårdt arbejde og effekten af varieret iltforsyning. Yderligere studier er planlagt med henblik på at uddybe forståelsen af de regulerende faktorer. Udover arbejdsfysiologiske studier af funktionsevne er der igangsat forsøg til belysning af betydningen af diæt-induceret termogenese for vægtregulering og udvikling af fedme. Metodologisk kompetence - Måling af energiomsætning gennem pulmonær gasudveksling (Douglas sæk og online system, herunder breath-by-breath måling) - Cykelergometri og andre former for ergometri; samarbejde med Team Danmark - Løbebånd (Woodway) til løbe-, gang- og cykelforsøg - Software og know how til data analyse af iltoptagelseskinetik - Video baseret bevægelsesanalyse (high speed kameraer) - Blodgasmåling og syre base status - Analyse af metabolitter og hormoner i blod Personale tilknyttet integreret fysiologi Lektor Preben K. Pedersen Forskningsområde, neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet beskæftiger sig med experimentelle biomekaniske målinger, herunder måling af muskelkraft, muskelpower og postural balance under givne bevægelser (kraftplatform, isokinetisk KinCom dynamometer, Nottingham power rig), måling af neural muskelaktivitet (EMG), kvantificering af bevægelser m.h.t. ledvinkler, segmentpositioner og -bevægelseshastigheder (videobaseret kinematisk analyse, Peak Performance), beregning af muskelkraftmomenter ved forskellige typer af bevægelser (inverse dynamics analyse), samt computerbaseret modellering af givne bevægelser (virtuel bevægelse baseret på computersimulation). Kerneområderne er (i) udvikling, validering og kvalitetssikring af relevante biomekaniskeneuromotoriske analysemetoder, (ii) gennemførelse af biomekanisk-fysiologiske grund forskningsprojekter, samt (iii) træningsstudier og kliniske studier hvor neuromuskulære og biomekaniske metoder indgår som effektmål. Metodologisk kompetence 4

5 - Måling af maximal koncentrisk, ekcentrisk, isometrisk muskelstyrke in vivo: isokinetisk dynamometri (KinCom); - Måling af maximal kontraktil muskelpower in vivo: Kistler kraftplatform, Nottingham Power Rig; - Måling af maximal explosiv muskelstyrke (Rate of Force Development, RFD): isometrisk dynamometri (KinCom), kraftplatform; - Måling af perifere muskelmekaniske egenskaber in vivo vhja percutan elektrostimulation: twitch stimulation, tetanisk stimulation; - Neuromuskulær aktivering målt vhja muskel EMG registrering; - Kvantificering af muskulære ledmomenter og -power under cykling, gang og løb: Peak - Performance system kombineret med Kistler kraftplatform; - Måling af ledvinkler under dynamisk bevægelse vhja elektrogoniometri: Penny & Gilles dynamometre - til lav-til-høj hastigheds bevægelsesanalyse; - Postural balance under stående stilling og gang: sway path analyse (center of pressure) vhja Kistler kraftplatform Personale tilknyttet neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Professor Per Aagaard Post.doc Paolo Caserotti Post.doc Anders Holsgaard Larsen Videnskabelig assistent Jonas...########## Forskningsområde, skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet studerer forandringer i muskelfunktion med fokus på musklens kontraktilitet og metabolisme under følgende forhold: - udtrætning, overbelastning - træning og inaktivitet - diætens betydning - muskel sygdomme - aldring Emnerne belyses primært grundforsknings mæssigt, men med flere projekter indenfor det kliniske og træningsvidenskabelige felt. Det er målet med forskningen, at knytte basal viden fra grundforskningen med mere anvendelses orienteret forskning, herunder at studere mekanismer for fysisk aktivitets sundhedsfremmende effekt. Den metodiske kompetence i dette forskningsområde bruges i stor udstrækning af de øvrige forskningsområder i studier der er mere anvendelses orienteret. Specifikke forskningsprojekter; eksempler Skeletmusklernes mitokondrie funktion generelt, i relation til nyttevirkning under cykelarbejde, som følge af træning, og hos type 2 diabetes. Forandringer i musklens exitabilitet og sarkoplasmatisk retikulum funktion som følge af udtrætning, effekt af lavt muskel glykogen indhold og højt cellulært Acyl-CoA koncentration Musklens restitutionsevne efter forskellige former for arbejde og graden af overbelastning, relateret til udvikling af proteaser og effekt af protease hæmmer. Muskelhypertrofi og styrketræning; betydningen af hormoner og forskellige mrna ere 5

6 Metodologisk kompetence - In-vitro model, mekanisk skinnede enkeltfibre fra humane biopsier og fra rottemuskler - In-vitro model, isolerede, hele muskelgrupper fra rotter og mus - Humane muskelbiopsier Analyser af: - Sarkoplasmatisk retikulum funktion; måling af calcium kinetik vha. flouroscens (indo-1) - Membran funktion - Mitokondrie funktion; måling af P/O ratio, respiratorisk funktion via både kulhydrat- og fedtoxidationen - Metabolske faktorer som ATP, CrP, glykogen, laktat og enzymaktivitet Personale tilknyttet skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Professor Kent Sahlin (GIH, Stockholm, tilknyttet IOB 20% i 2007) Forskningsleder Klavs Madsen Lektor Niels Ørtenblad Post.doc Thue Kvorning Ph.d. studerende Jens Steen Nielsen Ph.d. studerende Martin Mogensen 2.2 Publikationer for FOB-enheden Publikationsraten har været støt stigende de seneste år. Den gennemsnitlige impactfaktor på medarbejdernes publikationer er pæn. Publikationsraten kan øges markant de kommende år. 2.3 Ph.d studerende i FOB-enheden Forskningsenheden har 9 ph.d. studerende fordelt på 7 primært eksternt og 2 primært internt finanserede. Dette niveau betragtes som passende set i forhold til gruppens størrelse. 2.4 Innovation Centre og programmer I tilknytning til Forskningsenheden er der etableret et Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES). Dette center indeholder forskning i fysisk aktivitet for børn og ældre, samt motion på recept og indgår i en række nationale og internationale programmer. Derudover er 2 af enhedens medarbejdere involveret i et nystartet program barrierer for fysisk aktivitet hvor der indgår forskere fra København, Odense og Århus. 2.5 Teknologi og faciliteter, overordnet for FOB-enheden Forskningsområderne besidder en stærk kompetance til udførelse af træningsstudier/kliniske studier. Derudover råder gruppen over avancerede in-vitro og in-vivo modeller. Der udføres dels humane studier med muskelbiopsier, helkropsarbejde og isolerede muskelgrupper med elektrisk stimulering, dels in-vitro studier på isolerede muskelgrupper og på enkelt muskelfibre. Laboratorierne har en række basale biokemiske målemetoder, primært relateret til energiomsætningen, exitabilitet samt fibertype bestemmelser. Analyser af sarkoplasmatisk retikulum funktion, mitokondriel funktion samt in-vitro studier af humane enkeltfibre er områder som er unike og ikke findes andre steder i Danmark og kun ganske få steder i verden. Endelig har enheden avancerede metoder indenfor det neuromuskulære område, med isokinetiske målinger og målinger af power og force samt en række metoder til studier i integreret fysiologi. 6

7 2.6 Extern finansering Forskningsenheden har som helhed fået store externe bevillinger de seneste år. Størsteparten af disse midler er hentet gennem centret, ACES. Der skal fortsat satses på dette område, men det kan blive vanskeligt at fastholde samme høje niveau. Enkelte forskningsområder har tiltrukket få externe midler. Dette skal opprioriteres i de kommende år, så alle i enheden kan demonstrere pæne externe bevillinger. 2.7 Uddannelser Medarbejderne gennemfører forskningsbaseret undervisning og vejledning indenfor det naturvidenskabelige område på den 5-årige uddannelse i Idræt og Sundhed. Desuden er ansvaret og en del undervisnings/vejlednings forpligtelse for masteruddannelsen i Fitness og Træning, som starter 1. september 2007, placeret i enheden. I mindre omfang undervises og vejledes yderligere på Medicin og Biomekanik uddannelserne samt på Masteruddannelsen i Rehabilitering. Den samlede undervisningsopgave udgjorde i 2005 ca arbejdstimer til undervisning og vejledning for samtlige uddannelser, hvor forskningsenhedens medarbejdere er involveret. Det største indsatsområde på uddannelsenssiden har været integrering af IT i undervisningen med inddragelse af CD-rom er, e-learning og blackboard. Alle underviserne er fortrolige med ITbaseret undervisning og det er et område der er under kontinuerlig udbygning. Forskningenheden bidrager væsenligt til jævnlige revideringer af fagene og strukturen på uddannelsen Idræt og Sundhed. Der foretages en kontinuerlig udvikling af de enkelte moduler, herunder nye pædagogiske tiltag hvor de pædagogiske konsulenter fra Enheden for Udannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, inddrages. Medarbejderne er hyppigt repræsenteret i en række studienævn under fakultetets uddannelser. Forskningsenheden har involveret sig i internationalisering af vores uddannelse på flere niveauer. Karsten Froberg er udpeget som koordinator og initiativtager på dette område. Instituttet har indgået en samarbejdsaftale med institutter i Rom, Wien og Oslo vedrørende afviklingen af et 2-årigt postgraduate program European Master in Health and Physical Activity. Instituttet er ligeldes involveret i et tematisk netværk AEHESIS der skal sikre en større enasartethed af de europiæsike idrætsuddannelser i tråd med Bologna-deklarationen. Karsten Froberg er projekt koordinator i dette netværk. Endelig indgår Instituttet i ERASMUS og NORDPLUS, hvor der findes aftaler om udveksling af studerende og arrangeres intensive kurser. Som led i internationaliseringen udbydes alle forskningsenhedens kurser på kandidatuddannelsen på engelsk under forudsætning af international deltagelse. 7

8 2.8 Personale og arbejdsplads Personale, samlet oversigt VIP er: Professor Kent Sahlin Centerleder, lektor Lis Puggaard Professor Per Aagaard Forskningsleder, lektor Klavs Madsen Lektor Preben K. Pedersen Lektor Karsten Froberg Lektor Niels Ørtenblad (adjunkturet udløber 31. marts 2006) Post.doc Paolo Caserotti (ansat ) Post. doc Satu Mantahäri Post.doc Thue Kvorning Post. doc Anders Holsgaard Larsen (samfinansieret med forskningsenheden Klinisk Biomekanik) Ph.d. studerende: Jens Steen Nielsen (fakultets finansering) Martin Mogensen (2/3 ekstern, 1/3 fakultet) Jes Bak Sørensen (ekstern finansering) Mette Andresen (2/3 ekstern, 1/3 fakultet) Peter Lund Kristensen (ekstern finansering) Niels Christian Møller (ekstern finansering) TAP er: Chris Christensen, bioanalytiker Benthe Jørgensen, bioanalytiker Kirsten Kjær, bioanalytiker Lars Ellekrog Kiehn, mekaniker Cuno Rasmussen, ingeniør (50% IOB og 50% IT organisation på fakultetet) Lars Vincents Jørgensen, ingeniør Team Danmarks testcenter: Kurt Jensen, testleder Lars Johansen, testleder Susanne Jørgensen, bioanalytiker IOB har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark angående placeringen af Team Danmarks Testcenter på IOB. De tre nævnte medarbejdere aflønnes af Team Danmark, men er formelt ansat på Syddansk Universitet. Da Testcenterets aktiviteter er nært forbundet med FOBenheden, er de tre medarbejdere naturligt tilknyttet denne enhed. Team Danmark har ligeledes afsat midler til drift og testudstyr. IOB stiller lokaler og apparatur til rådighed. For yderligere information henvises til samarbejdsaftalen. Medarbejderne udfører ikke arbejde der direkte er relateret til Instituttet Arbejdsplads Forskningslederen gennemfører årlige medarbejdersamtaler for VIP er og TAP er. Samtalen skal sikre en kontinuitet i medarbejderens personlige udvikling. Her diskuteres den enkelte 8

9 medarbejders opfattelse af arbejdsmiljøet, potentiale og fremtidige udviklingsønsker. Efterfølgende udformes en konkret udviklingsplan for hver medarbejder. Kompetence udviklingen sikres gennem opbakning til deltagelse i relevante kurser, mulighed for egne projekter, hvor også TAP personalet kan forestå metodeudvikling og med mulighed for efterfølgende publikation. Ophold og udvikling i andre forskningsmiljøer prioriteres højt og forsøges etableret gennem vores nationale og internationale samarbejdspartnere. Der arrangeres et årligt internat, hyppige interne møder og foredrag, samt en række sociale arrangementer der skal bidrage til udviklingen af de faglige og sociale fællesskaber og et godt arbejdsmiljø. 3. Strategiplan og indsatsområder for Forskningsenheden 3.1 Forskningsområderne Den primære strategiske målsætning indenfor forskningsområdet er, at videreudvikle den naturvidenskabelige forskning i fysisk aktivitet og sundhed. Der skal opbygges et forskningsmiljø der har national og international gennemslagskraft. Det er hensigten at foretage en prioriteret indsnævring af forskningsområderne med det formål at give de fremtidige områder mere tyngde. Der skal i fremtiden satses på det muskelfysiologiske og biomekaniske område samt videreførelsen af ACES kerneområder. Udover denne indsnævring skal forskningsområderne gradvist tilrettes så der opstår bedre muligheder for at indgå i Instituttets tværfaglige forskningsprojekter. Samtidigt skal dette medvirke til at give Instituttet en mere markant profil indenfor fysik aktivitet og sundhed. Der skal ske en øgning i den metodologiske kvalitet ved en løbende metodisk udvikling med kvalitetskontrol og kvalitetssikring. FOB-enheden skal styrke samarbejdet på tværs af forskningsområderne med henblik på at øge omfanget og kvaliteten af træningsstudier og andre kliniske studier på en række patientgrupper. Specielt skal samarbejdet mellem ACES og de øvrige forskningsområder styrkes i bestræbelserne på at gennemføre træningsstudier der kan opfylde Instituttets generelle vision. Ligeledes skal der ske en væsentlig udbygning af det tværfaglige forskningssamarbejde på Instituttet, således at FOB-enheden bidrager aktivt til at opfylde Instituttets forskningsmæssige mål. Der skal arbejdes konstruktivt for at indgå i innovative projekter. En kommercialisering kan ske gennem samarbejde med BioTeam South og en implementering kan styrkes ved et samarbejde med landets kommuner, herunder Odense Kommune hvor der allerede afvikles projekter i fællesskab. 9

10 Enheden skal udvikle samarbejdet med nationale og internationale forskningsmiljøer og samarbejdspartnere med det formål at styrke den metodologiske kompetence og øge forskningsaktiviteterne Forskningsområde, fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Der henvises til Lis Puggard s materiale, strategier for ACES Forskningsområdet, børn og unge, fysisk aktivitet og sundhed Under Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab ved Institut for Idræt og Biomekanik ønskes der, i samarbejde med Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse ved Kommunehospitalet i København, etableret en Enhed for Forskning i Børn og Unges Sundhed (Unit for Research in Childhood Health; RCH). Ved samarbejdet mellem Institut for Idræt og Biomekanik og Enheden for Epidemiologisk Kostforskning sikres, at der kan bygges videre på den erfaring, der allerede er til stede i grupperne med hensyn til ekspertise i indsamling og forskning i valide data om børns fysiske aktivitet, kost og helbred. Med speciel vægt på fysisk aktivitet og kost sigter forskningen i RCH mod at: - opnå indsigt i udviklingen i danske børns sundhed og de bagvedliggende sammenhænge mellem - personlige, livsstilsmæssige og sociokulturelle risikofaktorer for udvikling af livsstilssygdomme, samt identifikation af risikogrupper - opnå viden om og forståelse for hvilke vilkår, der betinger hensigtsmæssig/ uhensigtsmæssig sundhedsadfærd hos danske børn i deres hverdagsliv og hvilke grupper, der er særligt udsatte. - gennemføre interventioner, med henblik på at undersøge hvorledes sundheds-adfærd blandt børn og unge kan forbedres. Enheden har følgende specificerede mål: Oprettelse af en national database med oplysninger om børn og unges sundhed og livsstil dækkende perioden fra undfangelse til myndighed, herunder - overvågning af udviklingen i danske børns sundhedstilstand og livsstil, med speciel vægt på kost og fysisk aktivitet - opsporing af højrisikogrupper - interventionsstudier i tilknytning til databasen Etablering af Netværk for børne- og unge forskning med danske og udenlandske forskere med henblik på erfaringsudveksling og metodeudvikling, herunder - skabe overblik over etableret viden samt etablerede forskningsmetoder - danne konsensus om effektive forebyggende initiativer, rettet mod børn og unge, deres familier, institutioner, skoler og omliggende samfund. - rådgive om design og metoder i forbindelse med evidensbaserede offentlige og private interventioner på børneområdet. - i regi af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet; etablere en forskerskole, præ- og postgraduat uddannelse, masteruddannelse i børn og unges sundhed, samt efteruddannelseskurser specielt for områdets praktiske aktører. - formidle viden via hjemmeside, artikler og foredragsvirksomhed. 10

11 3.1.3 Forskningsområde, integreret fysiologi Metodologisk kompetence - Opretholdelse af et højt niveau for måling af pulmonær gas udveksling med henblik på fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner for andre forskningsenheder - Indarbejdelse og validering af teknik til langtidsmåling af energiomsætning i hvile (ventilated hood) Planlagte forskningsprojekter - Effekten af CO 2 -ånding på iltoptagelseskinetik ved moderat og hårdt arbejde (i samarbejde med L. Bruce Gladden, USA, og K. Sahlin, Stockholm) - Den funktionelle betydning af hurtig iltoptagelseskinetik for præstationsevnen ved intervalarbejde (i samarbejde med Team Danmarks testcenter) Forskningsområde, neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Biomekanisk-neuromotorisk forskning skal initieres og gennemføres i et tæt samarbejde med de andre områder i forskningsenheden, specielt de discipliner som p.t. beherskes på højt niveau ved IOB (cellulær fatigue, ion balance og SR funktion), for derigennem at beskrive hvorledes trætheds- og træningsinducerede ændringer i de cellulære forhold påvirker muskulaturens kraftmekaniske egenskaber. Forskningsprojekter skal initieres og gennemføres til kvantificering af led- og vævsbelastninger under human movement såsom gang, løb og spring - for at beskrive hvorledes bevægeapparatet og nervesystemet påvirkes af træning, aldring og inaktivitet (ligamentskader (fx på ACL) etc). Forskningsprojekter skal initieres og gennemføres med vigtige kliniske aspekter indenfor sundhed, behandling og sygdom. Biomekaniske analyse- og behandlings-modeller kan eksempelvis med stor fordel anvendes indenfor hofteoperation/alloplastik f.eks. ved vurdering af nye protese-typer, ved ACL rekonstruktion og vurdering af forskellige grafttyper og rehabiliteringsregimer, og ved rehabilitering fra achillessene skade (flere detaljer er angivet i Externt Samarbejde nedenfor). Der henvises til særskilt visionspapir v. Per Aagaard for detaljerede visioner indenfor dette forskningsområde Forskningsområde, skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet ønsker at udvikle den metodologiske kompetence med henblik på en styrkelse af de eksisterende projektemner. Metodeudvikling: - enkelt fiber teknik fra humane biopsier - målinger af cytosol Ca 2+ under muskelkontraktioner - membranfluiditet - måling af udvalgte mrna i musklen, primært proteiner for hypertrofi, metabolisk kapacitet 11

12 - udvikling af mekaniske aspekter til beskrivelse af musklens kontraktile evne, kraftregistrering og dataopsamling - anvendelse af elektronmikroskopibilleder til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af glykogen og cellulære strukturer Desuden ønsker man at indgå i flere anvendte projekter, primært indenfor motion på recept, træning af ældre og betydningen af farmakologiske stoffer. Det skal ske i tæt samarbejde med de øvrige forskningsområder. Klavs Madsen og Niels Ørtenblad indgår i et nystartet dansk netværk med titlen Barrierer for fysisk aktivitet. Netværket består af omkring 15 forskere fra København, Odense og Århus og har netop fået en større strategibevilling fra Kulturministeriet. Vi vil intensivere dette samarbejde og planen er at udvikle dette netværk væsentligt i fremtiden. 3.2 Undervisning Der arbejdes målrettet mod at etablere en Masteruddannelse i Træningsvidenskab med opstart sommeren FOB-enheden skal spille en stor rolle i denne udvikling, idet enhedens kompetencer bliver centrale for uddannelsen. FOB-enheden skal desuden sikre at forskningsområderne vedrørende arbejde og bevægelse implementeres i bacheloruddannelsen i Medicin og Biomekanik. Dette sikres ved at enhedens medarbejdere indgår i både planlægning og fremtidig undervisning. På kandidatuddannelsen i Biomekanik er man i øjeblikket i gang med etablering og udbygning af moduler i træningsvidenskab. Her skal FOB-enheden i fremtiden stå for denne udvikling og undervisning. I den fremtidige udvikling af alle fakultetets uddannelser, åbner der sig nye muligheder for at udbyde moduler indenfor træningsvidenskab, der går på tværs af uddannelserne. Enheden skal arbejde med en specifik konstruktion på dette område. Den IT-baserede undervisning videreudvikles med fokus på e-learning og blackboard. 3.3 Personale FOB-enhedens forskere er alle bundet op af en række administrative og undervisningsmæssige opgaver. Ansættelse af post doc er i fremtiden anses derfor som en klar styrkelse af forskningsområderne. Det vil sikre en større kontinuitet i forskningen og et bedre bindeled mellem forskere, ph.d. studerende og specialestuderende. Fremtidige ansættelser skal ske i tråd med FOB-enhedens strategiplan for de enkelte forskningsområder. Kontinuerlig fastholdelse af 7-9 ph.d. studerende i forskningsområderne er ønskeligt. Eftersom der primært skal bruges ekstern finansiering til disse ansættelser, bliver det enhedens opgave at sikre tilstrækkelige bevillinger. Ligeledes skal de bedst kvalificerede kandidater sikres til disse stipendier og der skal være en hurtigere overgang fra kandidat til ph.d. studerende. Det bør derfor undrsøges om Idræt kan benytte sig af 4+4-ordningen. Kvaliteten i ph.d. forløbet styrkes gennem en indsnævring af ph.d. projekterne i tråd med enhedens forskningsområder. 12

13 Kontinuiteten i ansættelserne skal også opprioriteres for de øvrige forsknings medarbejdere og for eksternt finansierede TAP er. Medarbejdernes forsknings tid øges gennem bedre planlægning af enhedens arbejdsrutiner og gennem reduktion af medarbejdernes øvrige opgaver. Det gode arbejdsmiljø sikres gennem fastholdelse af de nuværende tiltag, kompetence udvikling, ophold i andre forskningsmiljøer, årligt internat, interne møder og foredrag, samt sociale arrangementer. 13

14 4. Handlingsplaner 2-årigt perspektiv 4.1 Forskning Videreudvikling af naturvidenskabelig forskning i fysisk aktivitet og sundhed Der ansættes en ekstern konsulent som i samarbejde med forskningslederen skal implementere visionerne og som udvælger de fremtidige forskningsområder. Denne ansættelse er allerede effektueret. Visionerne udvikles gennem strategimøder, medarbejdersamtaler og udviklingspotentialer. Arbejdet udmøntes i en skriftlig redegørelse af enhedens forskningsstrategi og medarbejdernes kompetenceområder. Fremtidige personaleansættelser sker under hensyntagen til de forskningsområder der opprioriteres. Opbygning af et forskningsmiljø der har national og international gennemslagskraft De prioriterede forskningsområder styrkes gennem øget ekstern finansiering så apparatur, drift og eksternt ansat personale kommer op på et højere niveau. Ansættelse af post doc er vil være en klar forstærkning af forskningsmiljøet. Interne seminarer skal medvirke til både at styrke kvaliteten i de enkelte projekter og udvikling af hver enkelt medarbejder. Forskningsophold i stærke internationale miljøer for både forskere, ingeniører og bioanalytikere opprioriteres. De dygtigste studerende stimuleres til en forskerkarriere. Dette sker gennem styrkelse af vores forskningsmiljø, specialeprojekter bliver en del af seniorforskernes projekter, speciale miljøer forstærkes, speciale studerendes deltagelse i interne og eksterne seminarer samt mulighed for deltagelse i internationale konferencer styrkes. Yderligere sikrer vi et mere attraktivt karriereforløb gennem hurtigere ansættelser fra cand.scient. til ph.d. studerende og videre til post doc eller adjunkt. Tættere samarbejde mellem de enkelte forskningsområder i FOB-enheden Der konstrueres en model for samarbejde mellem forskningsområderne. Udviklingsområder som kan styrke samarbejdet opprioriteres. Konsolidering og udbygning af internationale og nationale netværk: Synliggørelse af FOB-enheden gennem afholdelse af internationale konferencer. 5 th International Konference of Strength Training, oktober 2006 er søgt og tildelt IOB. Der skal indgås et formelt samarbejde med forskningsinstitutioner om konkrete forskningsprojekter og udveksle forskningsophold for alle i teamet. Dette skal så vidt muligt gennemføres for alle forskningsområderne. 4.2 Undervisning FOB-enheden udpeger en person der er undervisnings koordinator og samtidigt har det primære ansvar for implementering af de undervisningsmæssige visioner. Udviklingen af konceptet omkring træningsvidenskab på de øvrige uddannelser, Biomekanik, Medicin og Masteruddannelse i Træningsvidenskab, koordineres gennem en i FOB-enheden udpeget person. 14

15 Ligeledes udpeges en person med ansvar for udviklingen af IT-baseret undervisning. Personen bliver også ansvarlig for implementering af nye modeller blandt medarbejderne. 4.3 Personale Forskningsmedarbejderne skal i de eksterne ansøgninger opprioritere post doc, ph.d. og TAP ansættelser. Ligeledes skal mængden af ansøgninger om økonomiske midler øges sådan at de eksternt ansatte medarbejdere forhåbentlig får mere tryghed i ansættelsen. Der skal udarbejdes et koncept med mulige initiativer til at sikre medarbejderne øget tid til forskning og længerevarende perioder hvor man kan koncentrere sig udelukkende om forsknings arbejdet. Forskningssekretær, ingeniører, mekaniker og bioanalytikkere integreres yderligere i forskningsprojekterne gennem ugentlige møder og kompetance udviklings planer. 15

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

- giver mere idræt i skolen sundere børn?

- giver mere idræt i skolen sundere børn? Centre of Research in Childhood Health Fysisk aktivitet og risikofaktorer for livsstilsrelaterede sygdomme - giver mere idræt i skolen sundere børn? Niels Christian Møller, cand.scient., Ph.d. & Heidi

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

MSB og Intelligent motion

MSB og Intelligent motion DI A- Miljø Konference 22. jan. 13 MSB og Intelligent motion Partssamarbejdet om MSB DI s erfaringer med Intelligent motion Øvelser i praksis Erfaringer fra Scandinavian Tobacco Group 20 års ergonomisk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Årsberetning for DDA Sundhed 2005

Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Årsberetning for DDA Sundhed 2005 Først på året modtog Statens Arkiver og Dansk Data Arkiv en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til at etablere DDA Sundhed som en central

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011 Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015 Marts 2011 NFA s strategiske målsætninger Strategiske målsætninger Som nationalt forsknings- og videncenter

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere