Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2006-2010"

Transkript

1 Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Faglig udviklingsplan Vision 1.1 Forskning og formidling Forskningsenheden skal være en national og international anerkendt og slagkraftig enhed indenfor forskning i fysisk aktivitet og sundhed. 1.2 Uddannelser Forskningsenheden skal bidrage væsentligt til undervisning og udvikling af studiet i Idræt og Sundhed. Samtidig skal enheden være bidragsyder til fakultetets øvrige uddannelser, Medicin, Biomekanik samt forskellige Masteruddannelser. 1.3 Personale og arbejdsplads Forskningsenheden skal være kendt som et attraktivt, udfordrende og udviklende forskningsmiljø for alle medarbejdere. Universitetets og Instituttets personalepolitik skal implementeres i forskningsenheden. Personalepolitikken skal bidrage til udviklingen af de faglige og sociale fællesskaber og et godt forskningsmiljø. 1

2 2. Status Forskning Enheden indgår aktivt i Instituttets forskningsstrategi og samarbejder med de øvrige forskningsenheder og centre omkring tværfaglige problemstillinger indenfor: - fysisk aktivitet for specifikke befolkningsgrupper, børn og ældre - fysisk aktivitet på jobbet - motion som sundhedsfremme/forebyggelse - motion på recept Forskningsenheden Fysiologi og Biomekanik (FOB) kan opdeles i fem grupperinger: - fysisk aktivitet og ældre, samt motion på recept - børn, unge og fysisk aktivitet - integreret fysiologi - neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed - skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Til forskningsenheden er knyttet Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES) der primært arbejder med de to førstnævnte emner. De fem forskningsområder er tæt integreret men samarbejdet er ikke fuldt udbygget. Enheden har en stærk kompetence til udførelse af træningsstudier på alle aldersgrupper og på en række patientgrupper. Forskning i neuromuskulære og biomekaniske samt skeletmuskulære aspekter indenfor fysisk aktivitet og sundhed har en stærk grundforsknings profil men er samtidigt et stærkt fundament for de udførte træningsstudier Forskningsområde, fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Der henvises til Lis Puggard s materiale, status for ACES Personale tilknyttet fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Centerleder Lis Puggaard Post.doc. Anders Holsgaard Larsen Ph.d. studerende Jes Bak Sørensen Ph.d. studerende Mette Andresen Bioanalytiker Kirsten Klær Forskningsområde, børn, unge og fysisk aktivitet Forskningsområdet studerer specielt forhold, der har betydning for udvikling af hjertekarsygdomme og diabetes II hos børn og unge. Omdrejningspunktet er livsstil, med speciel vægt på fysisk aktivitet/inaktivitet, kost og rygning. I relation hertil undersøges: - Omgivelsernes indflydelse; bl.a. fritidsmuligheder og aktivitetsmuligheder i skole og lokale omgivelser - Personlige forhold; bl.a. motorisk udvikling selvværd, stress og barrierer - Biologiske risikofaktorer; fysisk form, blodtryk, insulin, blod kolesterol og fedt, fedme og overvægt mm. Områderne belyses primært ved cross sektionelle og longitudinelle epidemiologiske metoder på større grupper af børn og unge, hvori også indgår intervention. 2

3 Specifikke forskningsprojekter European Youth Heart Study (EYHS). Projektet er et longitudinelt multicenter studie, hvori de ovenfor nævnte forhold foreløbig er undersøgt i to omgange ( og ). Der er fra den første cross sektionelle gennemførelse foreløbig blevet publiceret 22 artikler og en Ph.d. afhandling, hvori danske data indgår og flere er undervejs. Derudover er de første artikler fra anden gennemførelsesrunde sendt til bedømmelse. Af samarbejdende centre kan nævnes institutter fra universiteter i Bristol, Cambridge, London, Tartu, Oslo, Lissabon, Reykjavik, København og Madrid. Københavns skolebørns interventionsstudiet (CoSCIS) er gennemført som et multipelt interventionsstudie i perioden i forhold til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De vigtigste formål er at undersøge betydningen af øget fysisk aktivitet, forbedrede fysiske omgivelser og øget bevidsthed om fysisk aktivitets og kosts betydning hos personalegrupper, på børnenes fysiske, psykiske, motoriske, knogle mæssige, intellektuelle og kognitive udvikling. Der er herfra foreløbig antaget 4 artikler og en Ph.D. afhandling. Nyt Idrætsbørnehaveprojekt i Odense Kommune: Betydningen af implementeringen af idrætspædagogiske metoder i børnehaver placeret i Odense kommune, hvor elementer fra idræt, leg og bevægelse er centrale i det daglige liv. Projektets hovedformål er over et tre årigt forløb at undersøge om børnene i idrætsbørnehaver udvikler fysiske, psykiske, motoriske, sociale og kognitive kompetencer der er anderledes end de kompetencer børn fra ikke idrætsbørnehaver har udviklet ved skolestart. Metodologisk kompetence Objektive målinger af fysisk aktivitet Objektive målinger af motorisk udvikling Antropometriske målemetoder Måling af fysisk form Måling af kognition og intellektuel udvikling Måling af psykiske forhold, der har betydning for børn og unges selvværd Analyser af: Store epidemiologiske data sæt Personale tilknyttet børn, unge og fysisk aktivitet Lektor Karsten Froberg Professor Lars Bo Andersen (NIH, Oslo - tilknyttet instituttet i 20%) Ekstern lektor Søren Brage (MRC Epidemiology Unit, Cambridge University) Ph.d. studerende Peter Lund Kristensen Ph.d. studerende Niels Christian Møller Forskningsområde, integreret fysiologi Fokus for enhedens arbejde med integreret human fysiologi er især menneskets aerobe funktionsevne, det vil sige præstations-variabler som kondition/udholdenhed og nyttevirkning/bevægelsesøkonomi, inklusive de begrænsende faktorer af samme. Endvidere studeres energiomsætningen ved overgang ved overgang fra ét metabolisk niveau til et andet, det vil sige iltoptagelseskinetik eller dynamik. Emnerne belyses primært ud fra en grundvidenskabelig tilgang, men har indholdsmæssigt og metodologisk en klar kobling til anvendte studier. Således er viden om de begrænsende faktorer for aerob præstationsevne og reguleringen af iltoptagelseskinetik af interesse for idrætsudøvere, men også af klinisk interesse. 3

4 Specifikke forskningsprojekter Forskningsenheden har studeret sammenhængen mellem arbejdsintensitet og energiomsætning ved submaksimalt arbejde, således som den kan udtrykkes ved nyttevirkning eller bevægelsesøkonomi. Dette er sket med henblik på effekt af varieret ilttilførsel, betydning af muskelfibertype fordeling samt betydning af træningstilstand. Helkropsmålinger af den principielle sammenhæng mellem arbejdsintensitet og energiomsætning er suppleret med dels målinger af muskelmetabolitter (herunder markører for mitokondriel respiration) og dels biomekaniske målinger (kinematisk analyse). Det er ved kombinationen af helkropsfysiologi med cellulær fysiologi, respektive biomekanisk analyse, muligt at opnå en bedre forståelse af de bestemmende faktorer for energiomsætningen ved submaksimalt arbejde. I relation til maksimalt arbejde er der udført studier af åndedrætsfunktionens betydning som begrænsende faktor for iltoptagelsesevnen og af effekten af indånding af ekstra ilt ved arbejde med små muskelgrupper. Iltoptagelseskinetik er undersøgt med henblik på effekten af forudgående hårdt arbejde og effekten af varieret iltforsyning. Yderligere studier er planlagt med henblik på at uddybe forståelsen af de regulerende faktorer. Udover arbejdsfysiologiske studier af funktionsevne er der igangsat forsøg til belysning af betydningen af diæt-induceret termogenese for vægtregulering og udvikling af fedme. Metodologisk kompetence - Måling af energiomsætning gennem pulmonær gasudveksling (Douglas sæk og online system, herunder breath-by-breath måling) - Cykelergometri og andre former for ergometri; samarbejde med Team Danmark - Løbebånd (Woodway) til løbe-, gang- og cykelforsøg - Software og know how til data analyse af iltoptagelseskinetik - Video baseret bevægelsesanalyse (high speed kameraer) - Blodgasmåling og syre base status - Analyse af metabolitter og hormoner i blod Personale tilknyttet integreret fysiologi Lektor Preben K. Pedersen Forskningsområde, neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet beskæftiger sig med experimentelle biomekaniske målinger, herunder måling af muskelkraft, muskelpower og postural balance under givne bevægelser (kraftplatform, isokinetisk KinCom dynamometer, Nottingham power rig), måling af neural muskelaktivitet (EMG), kvantificering af bevægelser m.h.t. ledvinkler, segmentpositioner og -bevægelseshastigheder (videobaseret kinematisk analyse, Peak Performance), beregning af muskelkraftmomenter ved forskellige typer af bevægelser (inverse dynamics analyse), samt computerbaseret modellering af givne bevægelser (virtuel bevægelse baseret på computersimulation). Kerneområderne er (i) udvikling, validering og kvalitetssikring af relevante biomekaniskeneuromotoriske analysemetoder, (ii) gennemførelse af biomekanisk-fysiologiske grund forskningsprojekter, samt (iii) træningsstudier og kliniske studier hvor neuromuskulære og biomekaniske metoder indgår som effektmål. Metodologisk kompetence 4

5 - Måling af maximal koncentrisk, ekcentrisk, isometrisk muskelstyrke in vivo: isokinetisk dynamometri (KinCom); - Måling af maximal kontraktil muskelpower in vivo: Kistler kraftplatform, Nottingham Power Rig; - Måling af maximal explosiv muskelstyrke (Rate of Force Development, RFD): isometrisk dynamometri (KinCom), kraftplatform; - Måling af perifere muskelmekaniske egenskaber in vivo vhja percutan elektrostimulation: twitch stimulation, tetanisk stimulation; - Neuromuskulær aktivering målt vhja muskel EMG registrering; - Kvantificering af muskulære ledmomenter og -power under cykling, gang og løb: Peak - Performance system kombineret med Kistler kraftplatform; - Måling af ledvinkler under dynamisk bevægelse vhja elektrogoniometri: Penny & Gilles dynamometre - til lav-til-høj hastigheds bevægelsesanalyse; - Postural balance under stående stilling og gang: sway path analyse (center of pressure) vhja Kistler kraftplatform Personale tilknyttet neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Professor Per Aagaard Post.doc Paolo Caserotti Post.doc Anders Holsgaard Larsen Videnskabelig assistent Jonas...########## Forskningsområde, skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet studerer forandringer i muskelfunktion med fokus på musklens kontraktilitet og metabolisme under følgende forhold: - udtrætning, overbelastning - træning og inaktivitet - diætens betydning - muskel sygdomme - aldring Emnerne belyses primært grundforsknings mæssigt, men med flere projekter indenfor det kliniske og træningsvidenskabelige felt. Det er målet med forskningen, at knytte basal viden fra grundforskningen med mere anvendelses orienteret forskning, herunder at studere mekanismer for fysisk aktivitets sundhedsfremmende effekt. Den metodiske kompetence i dette forskningsområde bruges i stor udstrækning af de øvrige forskningsområder i studier der er mere anvendelses orienteret. Specifikke forskningsprojekter; eksempler Skeletmusklernes mitokondrie funktion generelt, i relation til nyttevirkning under cykelarbejde, som følge af træning, og hos type 2 diabetes. Forandringer i musklens exitabilitet og sarkoplasmatisk retikulum funktion som følge af udtrætning, effekt af lavt muskel glykogen indhold og højt cellulært Acyl-CoA koncentration Musklens restitutionsevne efter forskellige former for arbejde og graden af overbelastning, relateret til udvikling af proteaser og effekt af protease hæmmer. Muskelhypertrofi og styrketræning; betydningen af hormoner og forskellige mrna ere 5

6 Metodologisk kompetence - In-vitro model, mekanisk skinnede enkeltfibre fra humane biopsier og fra rottemuskler - In-vitro model, isolerede, hele muskelgrupper fra rotter og mus - Humane muskelbiopsier Analyser af: - Sarkoplasmatisk retikulum funktion; måling af calcium kinetik vha. flouroscens (indo-1) - Membran funktion - Mitokondrie funktion; måling af P/O ratio, respiratorisk funktion via både kulhydrat- og fedtoxidationen - Metabolske faktorer som ATP, CrP, glykogen, laktat og enzymaktivitet Personale tilknyttet skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Professor Kent Sahlin (GIH, Stockholm, tilknyttet IOB 20% i 2007) Forskningsleder Klavs Madsen Lektor Niels Ørtenblad Post.doc Thue Kvorning Ph.d. studerende Jens Steen Nielsen Ph.d. studerende Martin Mogensen 2.2 Publikationer for FOB-enheden Publikationsraten har været støt stigende de seneste år. Den gennemsnitlige impactfaktor på medarbejdernes publikationer er pæn. Publikationsraten kan øges markant de kommende år. 2.3 Ph.d studerende i FOB-enheden Forskningsenheden har 9 ph.d. studerende fordelt på 7 primært eksternt og 2 primært internt finanserede. Dette niveau betragtes som passende set i forhold til gruppens størrelse. 2.4 Innovation Centre og programmer I tilknytning til Forskningsenheden er der etableret et Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES). Dette center indeholder forskning i fysisk aktivitet for børn og ældre, samt motion på recept og indgår i en række nationale og internationale programmer. Derudover er 2 af enhedens medarbejdere involveret i et nystartet program barrierer for fysisk aktivitet hvor der indgår forskere fra København, Odense og Århus. 2.5 Teknologi og faciliteter, overordnet for FOB-enheden Forskningsområderne besidder en stærk kompetance til udførelse af træningsstudier/kliniske studier. Derudover råder gruppen over avancerede in-vitro og in-vivo modeller. Der udføres dels humane studier med muskelbiopsier, helkropsarbejde og isolerede muskelgrupper med elektrisk stimulering, dels in-vitro studier på isolerede muskelgrupper og på enkelt muskelfibre. Laboratorierne har en række basale biokemiske målemetoder, primært relateret til energiomsætningen, exitabilitet samt fibertype bestemmelser. Analyser af sarkoplasmatisk retikulum funktion, mitokondriel funktion samt in-vitro studier af humane enkeltfibre er områder som er unike og ikke findes andre steder i Danmark og kun ganske få steder i verden. Endelig har enheden avancerede metoder indenfor det neuromuskulære område, med isokinetiske målinger og målinger af power og force samt en række metoder til studier i integreret fysiologi. 6

7 2.6 Extern finansering Forskningsenheden har som helhed fået store externe bevillinger de seneste år. Størsteparten af disse midler er hentet gennem centret, ACES. Der skal fortsat satses på dette område, men det kan blive vanskeligt at fastholde samme høje niveau. Enkelte forskningsområder har tiltrukket få externe midler. Dette skal opprioriteres i de kommende år, så alle i enheden kan demonstrere pæne externe bevillinger. 2.7 Uddannelser Medarbejderne gennemfører forskningsbaseret undervisning og vejledning indenfor det naturvidenskabelige område på den 5-årige uddannelse i Idræt og Sundhed. Desuden er ansvaret og en del undervisnings/vejlednings forpligtelse for masteruddannelsen i Fitness og Træning, som starter 1. september 2007, placeret i enheden. I mindre omfang undervises og vejledes yderligere på Medicin og Biomekanik uddannelserne samt på Masteruddannelsen i Rehabilitering. Den samlede undervisningsopgave udgjorde i 2005 ca arbejdstimer til undervisning og vejledning for samtlige uddannelser, hvor forskningsenhedens medarbejdere er involveret. Det største indsatsområde på uddannelsenssiden har været integrering af IT i undervisningen med inddragelse af CD-rom er, e-learning og blackboard. Alle underviserne er fortrolige med ITbaseret undervisning og det er et område der er under kontinuerlig udbygning. Forskningenheden bidrager væsenligt til jævnlige revideringer af fagene og strukturen på uddannelsen Idræt og Sundhed. Der foretages en kontinuerlig udvikling af de enkelte moduler, herunder nye pædagogiske tiltag hvor de pædagogiske konsulenter fra Enheden for Udannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, inddrages. Medarbejderne er hyppigt repræsenteret i en række studienævn under fakultetets uddannelser. Forskningsenheden har involveret sig i internationalisering af vores uddannelse på flere niveauer. Karsten Froberg er udpeget som koordinator og initiativtager på dette område. Instituttet har indgået en samarbejdsaftale med institutter i Rom, Wien og Oslo vedrørende afviklingen af et 2-årigt postgraduate program European Master in Health and Physical Activity. Instituttet er ligeldes involveret i et tematisk netværk AEHESIS der skal sikre en større enasartethed af de europiæsike idrætsuddannelser i tråd med Bologna-deklarationen. Karsten Froberg er projekt koordinator i dette netværk. Endelig indgår Instituttet i ERASMUS og NORDPLUS, hvor der findes aftaler om udveksling af studerende og arrangeres intensive kurser. Som led i internationaliseringen udbydes alle forskningsenhedens kurser på kandidatuddannelsen på engelsk under forudsætning af international deltagelse. 7

8 2.8 Personale og arbejdsplads Personale, samlet oversigt VIP er: Professor Kent Sahlin Centerleder, lektor Lis Puggaard Professor Per Aagaard Forskningsleder, lektor Klavs Madsen Lektor Preben K. Pedersen Lektor Karsten Froberg Lektor Niels Ørtenblad (adjunkturet udløber 31. marts 2006) Post.doc Paolo Caserotti (ansat ) Post. doc Satu Mantahäri Post.doc Thue Kvorning Post. doc Anders Holsgaard Larsen (samfinansieret med forskningsenheden Klinisk Biomekanik) Ph.d. studerende: Jens Steen Nielsen (fakultets finansering) Martin Mogensen (2/3 ekstern, 1/3 fakultet) Jes Bak Sørensen (ekstern finansering) Mette Andresen (2/3 ekstern, 1/3 fakultet) Peter Lund Kristensen (ekstern finansering) Niels Christian Møller (ekstern finansering) TAP er: Chris Christensen, bioanalytiker Benthe Jørgensen, bioanalytiker Kirsten Kjær, bioanalytiker Lars Ellekrog Kiehn, mekaniker Cuno Rasmussen, ingeniør (50% IOB og 50% IT organisation på fakultetet) Lars Vincents Jørgensen, ingeniør Team Danmarks testcenter: Kurt Jensen, testleder Lars Johansen, testleder Susanne Jørgensen, bioanalytiker IOB har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark angående placeringen af Team Danmarks Testcenter på IOB. De tre nævnte medarbejdere aflønnes af Team Danmark, men er formelt ansat på Syddansk Universitet. Da Testcenterets aktiviteter er nært forbundet med FOBenheden, er de tre medarbejdere naturligt tilknyttet denne enhed. Team Danmark har ligeledes afsat midler til drift og testudstyr. IOB stiller lokaler og apparatur til rådighed. For yderligere information henvises til samarbejdsaftalen. Medarbejderne udfører ikke arbejde der direkte er relateret til Instituttet Arbejdsplads Forskningslederen gennemfører årlige medarbejdersamtaler for VIP er og TAP er. Samtalen skal sikre en kontinuitet i medarbejderens personlige udvikling. Her diskuteres den enkelte 8

9 medarbejders opfattelse af arbejdsmiljøet, potentiale og fremtidige udviklingsønsker. Efterfølgende udformes en konkret udviklingsplan for hver medarbejder. Kompetence udviklingen sikres gennem opbakning til deltagelse i relevante kurser, mulighed for egne projekter, hvor også TAP personalet kan forestå metodeudvikling og med mulighed for efterfølgende publikation. Ophold og udvikling i andre forskningsmiljøer prioriteres højt og forsøges etableret gennem vores nationale og internationale samarbejdspartnere. Der arrangeres et årligt internat, hyppige interne møder og foredrag, samt en række sociale arrangementer der skal bidrage til udviklingen af de faglige og sociale fællesskaber og et godt arbejdsmiljø. 3. Strategiplan og indsatsområder for Forskningsenheden 3.1 Forskningsområderne Den primære strategiske målsætning indenfor forskningsområdet er, at videreudvikle den naturvidenskabelige forskning i fysisk aktivitet og sundhed. Der skal opbygges et forskningsmiljø der har national og international gennemslagskraft. Det er hensigten at foretage en prioriteret indsnævring af forskningsområderne med det formål at give de fremtidige områder mere tyngde. Der skal i fremtiden satses på det muskelfysiologiske og biomekaniske område samt videreførelsen af ACES kerneområder. Udover denne indsnævring skal forskningsområderne gradvist tilrettes så der opstår bedre muligheder for at indgå i Instituttets tværfaglige forskningsprojekter. Samtidigt skal dette medvirke til at give Instituttet en mere markant profil indenfor fysik aktivitet og sundhed. Der skal ske en øgning i den metodologiske kvalitet ved en løbende metodisk udvikling med kvalitetskontrol og kvalitetssikring. FOB-enheden skal styrke samarbejdet på tværs af forskningsområderne med henblik på at øge omfanget og kvaliteten af træningsstudier og andre kliniske studier på en række patientgrupper. Specielt skal samarbejdet mellem ACES og de øvrige forskningsområder styrkes i bestræbelserne på at gennemføre træningsstudier der kan opfylde Instituttets generelle vision. Ligeledes skal der ske en væsentlig udbygning af det tværfaglige forskningssamarbejde på Instituttet, således at FOB-enheden bidrager aktivt til at opfylde Instituttets forskningsmæssige mål. Der skal arbejdes konstruktivt for at indgå i innovative projekter. En kommercialisering kan ske gennem samarbejde med BioTeam South og en implementering kan styrkes ved et samarbejde med landets kommuner, herunder Odense Kommune hvor der allerede afvikles projekter i fællesskab. 9

10 Enheden skal udvikle samarbejdet med nationale og internationale forskningsmiljøer og samarbejdspartnere med det formål at styrke den metodologiske kompetence og øge forskningsaktiviteterne Forskningsområde, fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Der henvises til Lis Puggard s materiale, strategier for ACES Forskningsområdet, børn og unge, fysisk aktivitet og sundhed Under Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab ved Institut for Idræt og Biomekanik ønskes der, i samarbejde med Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse ved Kommunehospitalet i København, etableret en Enhed for Forskning i Børn og Unges Sundhed (Unit for Research in Childhood Health; RCH). Ved samarbejdet mellem Institut for Idræt og Biomekanik og Enheden for Epidemiologisk Kostforskning sikres, at der kan bygges videre på den erfaring, der allerede er til stede i grupperne med hensyn til ekspertise i indsamling og forskning i valide data om børns fysiske aktivitet, kost og helbred. Med speciel vægt på fysisk aktivitet og kost sigter forskningen i RCH mod at: - opnå indsigt i udviklingen i danske børns sundhed og de bagvedliggende sammenhænge mellem - personlige, livsstilsmæssige og sociokulturelle risikofaktorer for udvikling af livsstilssygdomme, samt identifikation af risikogrupper - opnå viden om og forståelse for hvilke vilkår, der betinger hensigtsmæssig/ uhensigtsmæssig sundhedsadfærd hos danske børn i deres hverdagsliv og hvilke grupper, der er særligt udsatte. - gennemføre interventioner, med henblik på at undersøge hvorledes sundheds-adfærd blandt børn og unge kan forbedres. Enheden har følgende specificerede mål: Oprettelse af en national database med oplysninger om børn og unges sundhed og livsstil dækkende perioden fra undfangelse til myndighed, herunder - overvågning af udviklingen i danske børns sundhedstilstand og livsstil, med speciel vægt på kost og fysisk aktivitet - opsporing af højrisikogrupper - interventionsstudier i tilknytning til databasen Etablering af Netværk for børne- og unge forskning med danske og udenlandske forskere med henblik på erfaringsudveksling og metodeudvikling, herunder - skabe overblik over etableret viden samt etablerede forskningsmetoder - danne konsensus om effektive forebyggende initiativer, rettet mod børn og unge, deres familier, institutioner, skoler og omliggende samfund. - rådgive om design og metoder i forbindelse med evidensbaserede offentlige og private interventioner på børneområdet. - i regi af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet; etablere en forskerskole, præ- og postgraduat uddannelse, masteruddannelse i børn og unges sundhed, samt efteruddannelseskurser specielt for områdets praktiske aktører. - formidle viden via hjemmeside, artikler og foredragsvirksomhed. 10

11 3.1.3 Forskningsområde, integreret fysiologi Metodologisk kompetence - Opretholdelse af et højt niveau for måling af pulmonær gas udveksling med henblik på fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner for andre forskningsenheder - Indarbejdelse og validering af teknik til langtidsmåling af energiomsætning i hvile (ventilated hood) Planlagte forskningsprojekter - Effekten af CO 2 -ånding på iltoptagelseskinetik ved moderat og hårdt arbejde (i samarbejde med L. Bruce Gladden, USA, og K. Sahlin, Stockholm) - Den funktionelle betydning af hurtig iltoptagelseskinetik for præstationsevnen ved intervalarbejde (i samarbejde med Team Danmarks testcenter) Forskningsområde, neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Biomekanisk-neuromotorisk forskning skal initieres og gennemføres i et tæt samarbejde med de andre områder i forskningsenheden, specielt de discipliner som p.t. beherskes på højt niveau ved IOB (cellulær fatigue, ion balance og SR funktion), for derigennem at beskrive hvorledes trætheds- og træningsinducerede ændringer i de cellulære forhold påvirker muskulaturens kraftmekaniske egenskaber. Forskningsprojekter skal initieres og gennemføres til kvantificering af led- og vævsbelastninger under human movement såsom gang, løb og spring - for at beskrive hvorledes bevægeapparatet og nervesystemet påvirkes af træning, aldring og inaktivitet (ligamentskader (fx på ACL) etc). Forskningsprojekter skal initieres og gennemføres med vigtige kliniske aspekter indenfor sundhed, behandling og sygdom. Biomekaniske analyse- og behandlings-modeller kan eksempelvis med stor fordel anvendes indenfor hofteoperation/alloplastik f.eks. ved vurdering af nye protese-typer, ved ACL rekonstruktion og vurdering af forskellige grafttyper og rehabiliteringsregimer, og ved rehabilitering fra achillessene skade (flere detaljer er angivet i Externt Samarbejde nedenfor). Der henvises til særskilt visionspapir v. Per Aagaard for detaljerede visioner indenfor dette forskningsområde Forskningsområde, skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet ønsker at udvikle den metodologiske kompetence med henblik på en styrkelse af de eksisterende projektemner. Metodeudvikling: - enkelt fiber teknik fra humane biopsier - målinger af cytosol Ca 2+ under muskelkontraktioner - membranfluiditet - måling af udvalgte mrna i musklen, primært proteiner for hypertrofi, metabolisk kapacitet 11

12 - udvikling af mekaniske aspekter til beskrivelse af musklens kontraktile evne, kraftregistrering og dataopsamling - anvendelse af elektronmikroskopibilleder til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af glykogen og cellulære strukturer Desuden ønsker man at indgå i flere anvendte projekter, primært indenfor motion på recept, træning af ældre og betydningen af farmakologiske stoffer. Det skal ske i tæt samarbejde med de øvrige forskningsområder. Klavs Madsen og Niels Ørtenblad indgår i et nystartet dansk netværk med titlen Barrierer for fysisk aktivitet. Netværket består af omkring 15 forskere fra København, Odense og Århus og har netop fået en større strategibevilling fra Kulturministeriet. Vi vil intensivere dette samarbejde og planen er at udvikle dette netværk væsentligt i fremtiden. 3.2 Undervisning Der arbejdes målrettet mod at etablere en Masteruddannelse i Træningsvidenskab med opstart sommeren FOB-enheden skal spille en stor rolle i denne udvikling, idet enhedens kompetencer bliver centrale for uddannelsen. FOB-enheden skal desuden sikre at forskningsområderne vedrørende arbejde og bevægelse implementeres i bacheloruddannelsen i Medicin og Biomekanik. Dette sikres ved at enhedens medarbejdere indgår i både planlægning og fremtidig undervisning. På kandidatuddannelsen i Biomekanik er man i øjeblikket i gang med etablering og udbygning af moduler i træningsvidenskab. Her skal FOB-enheden i fremtiden stå for denne udvikling og undervisning. I den fremtidige udvikling af alle fakultetets uddannelser, åbner der sig nye muligheder for at udbyde moduler indenfor træningsvidenskab, der går på tværs af uddannelserne. Enheden skal arbejde med en specifik konstruktion på dette område. Den IT-baserede undervisning videreudvikles med fokus på e-learning og blackboard. 3.3 Personale FOB-enhedens forskere er alle bundet op af en række administrative og undervisningsmæssige opgaver. Ansættelse af post doc er i fremtiden anses derfor som en klar styrkelse af forskningsområderne. Det vil sikre en større kontinuitet i forskningen og et bedre bindeled mellem forskere, ph.d. studerende og specialestuderende. Fremtidige ansættelser skal ske i tråd med FOB-enhedens strategiplan for de enkelte forskningsområder. Kontinuerlig fastholdelse af 7-9 ph.d. studerende i forskningsområderne er ønskeligt. Eftersom der primært skal bruges ekstern finansiering til disse ansættelser, bliver det enhedens opgave at sikre tilstrækkelige bevillinger. Ligeledes skal de bedst kvalificerede kandidater sikres til disse stipendier og der skal være en hurtigere overgang fra kandidat til ph.d. studerende. Det bør derfor undrsøges om Idræt kan benytte sig af 4+4-ordningen. Kvaliteten i ph.d. forløbet styrkes gennem en indsnævring af ph.d. projekterne i tråd med enhedens forskningsområder. 12

13 Kontinuiteten i ansættelserne skal også opprioriteres for de øvrige forsknings medarbejdere og for eksternt finansierede TAP er. Medarbejdernes forsknings tid øges gennem bedre planlægning af enhedens arbejdsrutiner og gennem reduktion af medarbejdernes øvrige opgaver. Det gode arbejdsmiljø sikres gennem fastholdelse af de nuværende tiltag, kompetence udvikling, ophold i andre forskningsmiljøer, årligt internat, interne møder og foredrag, samt sociale arrangementer. 13

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for -2004 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. december 2000 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). NOTAT Indledning Regeringen besluttede den 20. juni 2006 at afslutte sonderingerne om et nyt forskningslandskab med institutionernes tilbagemeldinger senest 15. september 2006. Nedenstående analyse er

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

IFA Strategiplan 2013-2017

IFA Strategiplan 2013-2017 IFA Strategiplan 2013-2017 1. Sammenfatning/Executive summary Der gives en redegørelse for organisationen af Institut for Fysik og Astronomi (IFA). Ligeledes diskuteres forskningsinfrastruktur og mulige

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

Fakta og resultater 2014

Fakta og resultater 2014 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2014 INDHOLD Koncernens organisation (Flap) Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanfysiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere