Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Faglig udviklingsplan 2006-2010"

Transkript

1 Forskningsenheden for Fysiologi og Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Faglig udviklingsplan Vision 1.1 Forskning og formidling Forskningsenheden skal være en national og international anerkendt og slagkraftig enhed indenfor forskning i fysisk aktivitet og sundhed. 1.2 Uddannelser Forskningsenheden skal bidrage væsentligt til undervisning og udvikling af studiet i Idræt og Sundhed. Samtidig skal enheden være bidragsyder til fakultetets øvrige uddannelser, Medicin, Biomekanik samt forskellige Masteruddannelser. 1.3 Personale og arbejdsplads Forskningsenheden skal være kendt som et attraktivt, udfordrende og udviklende forskningsmiljø for alle medarbejdere. Universitetets og Instituttets personalepolitik skal implementeres i forskningsenheden. Personalepolitikken skal bidrage til udviklingen af de faglige og sociale fællesskaber og et godt forskningsmiljø. 1

2 2. Status Forskning Enheden indgår aktivt i Instituttets forskningsstrategi og samarbejder med de øvrige forskningsenheder og centre omkring tværfaglige problemstillinger indenfor: - fysisk aktivitet for specifikke befolkningsgrupper, børn og ældre - fysisk aktivitet på jobbet - motion som sundhedsfremme/forebyggelse - motion på recept Forskningsenheden Fysiologi og Biomekanik (FOB) kan opdeles i fem grupperinger: - fysisk aktivitet og ældre, samt motion på recept - børn, unge og fysisk aktivitet - integreret fysiologi - neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed - skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Til forskningsenheden er knyttet Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES) der primært arbejder med de to førstnævnte emner. De fem forskningsområder er tæt integreret men samarbejdet er ikke fuldt udbygget. Enheden har en stærk kompetence til udførelse af træningsstudier på alle aldersgrupper og på en række patientgrupper. Forskning i neuromuskulære og biomekaniske samt skeletmuskulære aspekter indenfor fysisk aktivitet og sundhed har en stærk grundforsknings profil men er samtidigt et stærkt fundament for de udførte træningsstudier Forskningsområde, fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Der henvises til Lis Puggard s materiale, status for ACES Personale tilknyttet fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Centerleder Lis Puggaard Post.doc. Anders Holsgaard Larsen Ph.d. studerende Jes Bak Sørensen Ph.d. studerende Mette Andresen Bioanalytiker Kirsten Klær Forskningsområde, børn, unge og fysisk aktivitet Forskningsområdet studerer specielt forhold, der har betydning for udvikling af hjertekarsygdomme og diabetes II hos børn og unge. Omdrejningspunktet er livsstil, med speciel vægt på fysisk aktivitet/inaktivitet, kost og rygning. I relation hertil undersøges: - Omgivelsernes indflydelse; bl.a. fritidsmuligheder og aktivitetsmuligheder i skole og lokale omgivelser - Personlige forhold; bl.a. motorisk udvikling selvværd, stress og barrierer - Biologiske risikofaktorer; fysisk form, blodtryk, insulin, blod kolesterol og fedt, fedme og overvægt mm. Områderne belyses primært ved cross sektionelle og longitudinelle epidemiologiske metoder på større grupper af børn og unge, hvori også indgår intervention. 2

3 Specifikke forskningsprojekter European Youth Heart Study (EYHS). Projektet er et longitudinelt multicenter studie, hvori de ovenfor nævnte forhold foreløbig er undersøgt i to omgange ( og ). Der er fra den første cross sektionelle gennemførelse foreløbig blevet publiceret 22 artikler og en Ph.d. afhandling, hvori danske data indgår og flere er undervejs. Derudover er de første artikler fra anden gennemførelsesrunde sendt til bedømmelse. Af samarbejdende centre kan nævnes institutter fra universiteter i Bristol, Cambridge, London, Tartu, Oslo, Lissabon, Reykjavik, København og Madrid. Københavns skolebørns interventionsstudiet (CoSCIS) er gennemført som et multipelt interventionsstudie i perioden i forhold til børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. De vigtigste formål er at undersøge betydningen af øget fysisk aktivitet, forbedrede fysiske omgivelser og øget bevidsthed om fysisk aktivitets og kosts betydning hos personalegrupper, på børnenes fysiske, psykiske, motoriske, knogle mæssige, intellektuelle og kognitive udvikling. Der er herfra foreløbig antaget 4 artikler og en Ph.D. afhandling. Nyt Idrætsbørnehaveprojekt i Odense Kommune: Betydningen af implementeringen af idrætspædagogiske metoder i børnehaver placeret i Odense kommune, hvor elementer fra idræt, leg og bevægelse er centrale i det daglige liv. Projektets hovedformål er over et tre årigt forløb at undersøge om børnene i idrætsbørnehaver udvikler fysiske, psykiske, motoriske, sociale og kognitive kompetencer der er anderledes end de kompetencer børn fra ikke idrætsbørnehaver har udviklet ved skolestart. Metodologisk kompetence Objektive målinger af fysisk aktivitet Objektive målinger af motorisk udvikling Antropometriske målemetoder Måling af fysisk form Måling af kognition og intellektuel udvikling Måling af psykiske forhold, der har betydning for børn og unges selvværd Analyser af: Store epidemiologiske data sæt Personale tilknyttet børn, unge og fysisk aktivitet Lektor Karsten Froberg Professor Lars Bo Andersen (NIH, Oslo - tilknyttet instituttet i 20%) Ekstern lektor Søren Brage (MRC Epidemiology Unit, Cambridge University) Ph.d. studerende Peter Lund Kristensen Ph.d. studerende Niels Christian Møller Forskningsområde, integreret fysiologi Fokus for enhedens arbejde med integreret human fysiologi er især menneskets aerobe funktionsevne, det vil sige præstations-variabler som kondition/udholdenhed og nyttevirkning/bevægelsesøkonomi, inklusive de begrænsende faktorer af samme. Endvidere studeres energiomsætningen ved overgang ved overgang fra ét metabolisk niveau til et andet, det vil sige iltoptagelseskinetik eller dynamik. Emnerne belyses primært ud fra en grundvidenskabelig tilgang, men har indholdsmæssigt og metodologisk en klar kobling til anvendte studier. Således er viden om de begrænsende faktorer for aerob præstationsevne og reguleringen af iltoptagelseskinetik af interesse for idrætsudøvere, men også af klinisk interesse. 3

4 Specifikke forskningsprojekter Forskningsenheden har studeret sammenhængen mellem arbejdsintensitet og energiomsætning ved submaksimalt arbejde, således som den kan udtrykkes ved nyttevirkning eller bevægelsesøkonomi. Dette er sket med henblik på effekt af varieret ilttilførsel, betydning af muskelfibertype fordeling samt betydning af træningstilstand. Helkropsmålinger af den principielle sammenhæng mellem arbejdsintensitet og energiomsætning er suppleret med dels målinger af muskelmetabolitter (herunder markører for mitokondriel respiration) og dels biomekaniske målinger (kinematisk analyse). Det er ved kombinationen af helkropsfysiologi med cellulær fysiologi, respektive biomekanisk analyse, muligt at opnå en bedre forståelse af de bestemmende faktorer for energiomsætningen ved submaksimalt arbejde. I relation til maksimalt arbejde er der udført studier af åndedrætsfunktionens betydning som begrænsende faktor for iltoptagelsesevnen og af effekten af indånding af ekstra ilt ved arbejde med små muskelgrupper. Iltoptagelseskinetik er undersøgt med henblik på effekten af forudgående hårdt arbejde og effekten af varieret iltforsyning. Yderligere studier er planlagt med henblik på at uddybe forståelsen af de regulerende faktorer. Udover arbejdsfysiologiske studier af funktionsevne er der igangsat forsøg til belysning af betydningen af diæt-induceret termogenese for vægtregulering og udvikling af fedme. Metodologisk kompetence - Måling af energiomsætning gennem pulmonær gasudveksling (Douglas sæk og online system, herunder breath-by-breath måling) - Cykelergometri og andre former for ergometri; samarbejde med Team Danmark - Løbebånd (Woodway) til løbe-, gang- og cykelforsøg - Software og know how til data analyse af iltoptagelseskinetik - Video baseret bevægelsesanalyse (high speed kameraer) - Blodgasmåling og syre base status - Analyse af metabolitter og hormoner i blod Personale tilknyttet integreret fysiologi Lektor Preben K. Pedersen Forskningsområde, neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet beskæftiger sig med experimentelle biomekaniske målinger, herunder måling af muskelkraft, muskelpower og postural balance under givne bevægelser (kraftplatform, isokinetisk KinCom dynamometer, Nottingham power rig), måling af neural muskelaktivitet (EMG), kvantificering af bevægelser m.h.t. ledvinkler, segmentpositioner og -bevægelseshastigheder (videobaseret kinematisk analyse, Peak Performance), beregning af muskelkraftmomenter ved forskellige typer af bevægelser (inverse dynamics analyse), samt computerbaseret modellering af givne bevægelser (virtuel bevægelse baseret på computersimulation). Kerneområderne er (i) udvikling, validering og kvalitetssikring af relevante biomekaniskeneuromotoriske analysemetoder, (ii) gennemførelse af biomekanisk-fysiologiske grund forskningsprojekter, samt (iii) træningsstudier og kliniske studier hvor neuromuskulære og biomekaniske metoder indgår som effektmål. Metodologisk kompetence 4

5 - Måling af maximal koncentrisk, ekcentrisk, isometrisk muskelstyrke in vivo: isokinetisk dynamometri (KinCom); - Måling af maximal kontraktil muskelpower in vivo: Kistler kraftplatform, Nottingham Power Rig; - Måling af maximal explosiv muskelstyrke (Rate of Force Development, RFD): isometrisk dynamometri (KinCom), kraftplatform; - Måling af perifere muskelmekaniske egenskaber in vivo vhja percutan elektrostimulation: twitch stimulation, tetanisk stimulation; - Neuromuskulær aktivering målt vhja muskel EMG registrering; - Kvantificering af muskulære ledmomenter og -power under cykling, gang og løb: Peak - Performance system kombineret med Kistler kraftplatform; - Måling af ledvinkler under dynamisk bevægelse vhja elektrogoniometri: Penny & Gilles dynamometre - til lav-til-høj hastigheds bevægelsesanalyse; - Postural balance under stående stilling og gang: sway path analyse (center of pressure) vhja Kistler kraftplatform Personale tilknyttet neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Professor Per Aagaard Post.doc Paolo Caserotti Post.doc Anders Holsgaard Larsen Videnskabelig assistent Jonas...########## Forskningsområde, skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet studerer forandringer i muskelfunktion med fokus på musklens kontraktilitet og metabolisme under følgende forhold: - udtrætning, overbelastning - træning og inaktivitet - diætens betydning - muskel sygdomme - aldring Emnerne belyses primært grundforsknings mæssigt, men med flere projekter indenfor det kliniske og træningsvidenskabelige felt. Det er målet med forskningen, at knytte basal viden fra grundforskningen med mere anvendelses orienteret forskning, herunder at studere mekanismer for fysisk aktivitets sundhedsfremmende effekt. Den metodiske kompetence i dette forskningsområde bruges i stor udstrækning af de øvrige forskningsområder i studier der er mere anvendelses orienteret. Specifikke forskningsprojekter; eksempler Skeletmusklernes mitokondrie funktion generelt, i relation til nyttevirkning under cykelarbejde, som følge af træning, og hos type 2 diabetes. Forandringer i musklens exitabilitet og sarkoplasmatisk retikulum funktion som følge af udtrætning, effekt af lavt muskel glykogen indhold og højt cellulært Acyl-CoA koncentration Musklens restitutionsevne efter forskellige former for arbejde og graden af overbelastning, relateret til udvikling af proteaser og effekt af protease hæmmer. Muskelhypertrofi og styrketræning; betydningen af hormoner og forskellige mrna ere 5

6 Metodologisk kompetence - In-vitro model, mekanisk skinnede enkeltfibre fra humane biopsier og fra rottemuskler - In-vitro model, isolerede, hele muskelgrupper fra rotter og mus - Humane muskelbiopsier Analyser af: - Sarkoplasmatisk retikulum funktion; måling af calcium kinetik vha. flouroscens (indo-1) - Membran funktion - Mitokondrie funktion; måling af P/O ratio, respiratorisk funktion via både kulhydrat- og fedtoxidationen - Metabolske faktorer som ATP, CrP, glykogen, laktat og enzymaktivitet Personale tilknyttet skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Professor Kent Sahlin (GIH, Stockholm, tilknyttet IOB 20% i 2007) Forskningsleder Klavs Madsen Lektor Niels Ørtenblad Post.doc Thue Kvorning Ph.d. studerende Jens Steen Nielsen Ph.d. studerende Martin Mogensen 2.2 Publikationer for FOB-enheden Publikationsraten har været støt stigende de seneste år. Den gennemsnitlige impactfaktor på medarbejdernes publikationer er pæn. Publikationsraten kan øges markant de kommende år. 2.3 Ph.d studerende i FOB-enheden Forskningsenheden har 9 ph.d. studerende fordelt på 7 primært eksternt og 2 primært internt finanserede. Dette niveau betragtes som passende set i forhold til gruppens størrelse. 2.4 Innovation Centre og programmer I tilknytning til Forskningsenheden er der etableret et Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab (ACES). Dette center indeholder forskning i fysisk aktivitet for børn og ældre, samt motion på recept og indgår i en række nationale og internationale programmer. Derudover er 2 af enhedens medarbejdere involveret i et nystartet program barrierer for fysisk aktivitet hvor der indgår forskere fra København, Odense og Århus. 2.5 Teknologi og faciliteter, overordnet for FOB-enheden Forskningsområderne besidder en stærk kompetance til udførelse af træningsstudier/kliniske studier. Derudover råder gruppen over avancerede in-vitro og in-vivo modeller. Der udføres dels humane studier med muskelbiopsier, helkropsarbejde og isolerede muskelgrupper med elektrisk stimulering, dels in-vitro studier på isolerede muskelgrupper og på enkelt muskelfibre. Laboratorierne har en række basale biokemiske målemetoder, primært relateret til energiomsætningen, exitabilitet samt fibertype bestemmelser. Analyser af sarkoplasmatisk retikulum funktion, mitokondriel funktion samt in-vitro studier af humane enkeltfibre er områder som er unike og ikke findes andre steder i Danmark og kun ganske få steder i verden. Endelig har enheden avancerede metoder indenfor det neuromuskulære område, med isokinetiske målinger og målinger af power og force samt en række metoder til studier i integreret fysiologi. 6

7 2.6 Extern finansering Forskningsenheden har som helhed fået store externe bevillinger de seneste år. Størsteparten af disse midler er hentet gennem centret, ACES. Der skal fortsat satses på dette område, men det kan blive vanskeligt at fastholde samme høje niveau. Enkelte forskningsområder har tiltrukket få externe midler. Dette skal opprioriteres i de kommende år, så alle i enheden kan demonstrere pæne externe bevillinger. 2.7 Uddannelser Medarbejderne gennemfører forskningsbaseret undervisning og vejledning indenfor det naturvidenskabelige område på den 5-årige uddannelse i Idræt og Sundhed. Desuden er ansvaret og en del undervisnings/vejlednings forpligtelse for masteruddannelsen i Fitness og Træning, som starter 1. september 2007, placeret i enheden. I mindre omfang undervises og vejledes yderligere på Medicin og Biomekanik uddannelserne samt på Masteruddannelsen i Rehabilitering. Den samlede undervisningsopgave udgjorde i 2005 ca arbejdstimer til undervisning og vejledning for samtlige uddannelser, hvor forskningsenhedens medarbejdere er involveret. Det største indsatsområde på uddannelsenssiden har været integrering af IT i undervisningen med inddragelse af CD-rom er, e-learning og blackboard. Alle underviserne er fortrolige med ITbaseret undervisning og det er et område der er under kontinuerlig udbygning. Forskningenheden bidrager væsenligt til jævnlige revideringer af fagene og strukturen på uddannelsen Idræt og Sundhed. Der foretages en kontinuerlig udvikling af de enkelte moduler, herunder nye pædagogiske tiltag hvor de pædagogiske konsulenter fra Enheden for Udannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, inddrages. Medarbejderne er hyppigt repræsenteret i en række studienævn under fakultetets uddannelser. Forskningsenheden har involveret sig i internationalisering af vores uddannelse på flere niveauer. Karsten Froberg er udpeget som koordinator og initiativtager på dette område. Instituttet har indgået en samarbejdsaftale med institutter i Rom, Wien og Oslo vedrørende afviklingen af et 2-årigt postgraduate program European Master in Health and Physical Activity. Instituttet er ligeldes involveret i et tematisk netværk AEHESIS der skal sikre en større enasartethed af de europiæsike idrætsuddannelser i tråd med Bologna-deklarationen. Karsten Froberg er projekt koordinator i dette netværk. Endelig indgår Instituttet i ERASMUS og NORDPLUS, hvor der findes aftaler om udveksling af studerende og arrangeres intensive kurser. Som led i internationaliseringen udbydes alle forskningsenhedens kurser på kandidatuddannelsen på engelsk under forudsætning af international deltagelse. 7

8 2.8 Personale og arbejdsplads Personale, samlet oversigt VIP er: Professor Kent Sahlin Centerleder, lektor Lis Puggaard Professor Per Aagaard Forskningsleder, lektor Klavs Madsen Lektor Preben K. Pedersen Lektor Karsten Froberg Lektor Niels Ørtenblad (adjunkturet udløber 31. marts 2006) Post.doc Paolo Caserotti (ansat ) Post. doc Satu Mantahäri Post.doc Thue Kvorning Post. doc Anders Holsgaard Larsen (samfinansieret med forskningsenheden Klinisk Biomekanik) Ph.d. studerende: Jens Steen Nielsen (fakultets finansering) Martin Mogensen (2/3 ekstern, 1/3 fakultet) Jes Bak Sørensen (ekstern finansering) Mette Andresen (2/3 ekstern, 1/3 fakultet) Peter Lund Kristensen (ekstern finansering) Niels Christian Møller (ekstern finansering) TAP er: Chris Christensen, bioanalytiker Benthe Jørgensen, bioanalytiker Kirsten Kjær, bioanalytiker Lars Ellekrog Kiehn, mekaniker Cuno Rasmussen, ingeniør (50% IOB og 50% IT organisation på fakultetet) Lars Vincents Jørgensen, ingeniør Team Danmarks testcenter: Kurt Jensen, testleder Lars Johansen, testleder Susanne Jørgensen, bioanalytiker IOB har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark angående placeringen af Team Danmarks Testcenter på IOB. De tre nævnte medarbejdere aflønnes af Team Danmark, men er formelt ansat på Syddansk Universitet. Da Testcenterets aktiviteter er nært forbundet med FOBenheden, er de tre medarbejdere naturligt tilknyttet denne enhed. Team Danmark har ligeledes afsat midler til drift og testudstyr. IOB stiller lokaler og apparatur til rådighed. For yderligere information henvises til samarbejdsaftalen. Medarbejderne udfører ikke arbejde der direkte er relateret til Instituttet Arbejdsplads Forskningslederen gennemfører årlige medarbejdersamtaler for VIP er og TAP er. Samtalen skal sikre en kontinuitet i medarbejderens personlige udvikling. Her diskuteres den enkelte 8

9 medarbejders opfattelse af arbejdsmiljøet, potentiale og fremtidige udviklingsønsker. Efterfølgende udformes en konkret udviklingsplan for hver medarbejder. Kompetence udviklingen sikres gennem opbakning til deltagelse i relevante kurser, mulighed for egne projekter, hvor også TAP personalet kan forestå metodeudvikling og med mulighed for efterfølgende publikation. Ophold og udvikling i andre forskningsmiljøer prioriteres højt og forsøges etableret gennem vores nationale og internationale samarbejdspartnere. Der arrangeres et årligt internat, hyppige interne møder og foredrag, samt en række sociale arrangementer der skal bidrage til udviklingen af de faglige og sociale fællesskaber og et godt arbejdsmiljø. 3. Strategiplan og indsatsområder for Forskningsenheden 3.1 Forskningsområderne Den primære strategiske målsætning indenfor forskningsområdet er, at videreudvikle den naturvidenskabelige forskning i fysisk aktivitet og sundhed. Der skal opbygges et forskningsmiljø der har national og international gennemslagskraft. Det er hensigten at foretage en prioriteret indsnævring af forskningsområderne med det formål at give de fremtidige områder mere tyngde. Der skal i fremtiden satses på det muskelfysiologiske og biomekaniske område samt videreførelsen af ACES kerneområder. Udover denne indsnævring skal forskningsområderne gradvist tilrettes så der opstår bedre muligheder for at indgå i Instituttets tværfaglige forskningsprojekter. Samtidigt skal dette medvirke til at give Instituttet en mere markant profil indenfor fysik aktivitet og sundhed. Der skal ske en øgning i den metodologiske kvalitet ved en løbende metodisk udvikling med kvalitetskontrol og kvalitetssikring. FOB-enheden skal styrke samarbejdet på tværs af forskningsområderne med henblik på at øge omfanget og kvaliteten af træningsstudier og andre kliniske studier på en række patientgrupper. Specielt skal samarbejdet mellem ACES og de øvrige forskningsområder styrkes i bestræbelserne på at gennemføre træningsstudier der kan opfylde Instituttets generelle vision. Ligeledes skal der ske en væsentlig udbygning af det tværfaglige forskningssamarbejde på Instituttet, således at FOB-enheden bidrager aktivt til at opfylde Instituttets forskningsmæssige mål. Der skal arbejdes konstruktivt for at indgå i innovative projekter. En kommercialisering kan ske gennem samarbejde med BioTeam South og en implementering kan styrkes ved et samarbejde med landets kommuner, herunder Odense Kommune hvor der allerede afvikles projekter i fællesskab. 9

10 Enheden skal udvikle samarbejdet med nationale og internationale forskningsmiljøer og samarbejdspartnere med det formål at styrke den metodologiske kompetence og øge forskningsaktiviteterne Forskningsområde, fysisk aktivitet og ældre samt motion på recept Der henvises til Lis Puggard s materiale, strategier for ACES Forskningsområdet, børn og unge, fysisk aktivitet og sundhed Under Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab ved Institut for Idræt og Biomekanik ønskes der, i samarbejde med Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse ved Kommunehospitalet i København, etableret en Enhed for Forskning i Børn og Unges Sundhed (Unit for Research in Childhood Health; RCH). Ved samarbejdet mellem Institut for Idræt og Biomekanik og Enheden for Epidemiologisk Kostforskning sikres, at der kan bygges videre på den erfaring, der allerede er til stede i grupperne med hensyn til ekspertise i indsamling og forskning i valide data om børns fysiske aktivitet, kost og helbred. Med speciel vægt på fysisk aktivitet og kost sigter forskningen i RCH mod at: - opnå indsigt i udviklingen i danske børns sundhed og de bagvedliggende sammenhænge mellem - personlige, livsstilsmæssige og sociokulturelle risikofaktorer for udvikling af livsstilssygdomme, samt identifikation af risikogrupper - opnå viden om og forståelse for hvilke vilkår, der betinger hensigtsmæssig/ uhensigtsmæssig sundhedsadfærd hos danske børn i deres hverdagsliv og hvilke grupper, der er særligt udsatte. - gennemføre interventioner, med henblik på at undersøge hvorledes sundheds-adfærd blandt børn og unge kan forbedres. Enheden har følgende specificerede mål: Oprettelse af en national database med oplysninger om børn og unges sundhed og livsstil dækkende perioden fra undfangelse til myndighed, herunder - overvågning af udviklingen i danske børns sundhedstilstand og livsstil, med speciel vægt på kost og fysisk aktivitet - opsporing af højrisikogrupper - interventionsstudier i tilknytning til databasen Etablering af Netværk for børne- og unge forskning med danske og udenlandske forskere med henblik på erfaringsudveksling og metodeudvikling, herunder - skabe overblik over etableret viden samt etablerede forskningsmetoder - danne konsensus om effektive forebyggende initiativer, rettet mod børn og unge, deres familier, institutioner, skoler og omliggende samfund. - rådgive om design og metoder i forbindelse med evidensbaserede offentlige og private interventioner på børneområdet. - i regi af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet; etablere en forskerskole, præ- og postgraduat uddannelse, masteruddannelse i børn og unges sundhed, samt efteruddannelseskurser specielt for områdets praktiske aktører. - formidle viden via hjemmeside, artikler og foredragsvirksomhed. 10

11 3.1.3 Forskningsområde, integreret fysiologi Metodologisk kompetence - Opretholdelse af et højt niveau for måling af pulmonær gas udveksling med henblik på fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner for andre forskningsenheder - Indarbejdelse og validering af teknik til langtidsmåling af energiomsætning i hvile (ventilated hood) Planlagte forskningsprojekter - Effekten af CO 2 -ånding på iltoptagelseskinetik ved moderat og hårdt arbejde (i samarbejde med L. Bruce Gladden, USA, og K. Sahlin, Stockholm) - Den funktionelle betydning af hurtig iltoptagelseskinetik for præstationsevnen ved intervalarbejde (i samarbejde med Team Danmarks testcenter) Forskningsområde, neuromuskulær og biomekanisk forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Biomekanisk-neuromotorisk forskning skal initieres og gennemføres i et tæt samarbejde med de andre områder i forskningsenheden, specielt de discipliner som p.t. beherskes på højt niveau ved IOB (cellulær fatigue, ion balance og SR funktion), for derigennem at beskrive hvorledes trætheds- og træningsinducerede ændringer i de cellulære forhold påvirker muskulaturens kraftmekaniske egenskaber. Forskningsprojekter skal initieres og gennemføres til kvantificering af led- og vævsbelastninger under human movement såsom gang, løb og spring - for at beskrive hvorledes bevægeapparatet og nervesystemet påvirkes af træning, aldring og inaktivitet (ligamentskader (fx på ACL) etc). Forskningsprojekter skal initieres og gennemføres med vigtige kliniske aspekter indenfor sundhed, behandling og sygdom. Biomekaniske analyse- og behandlings-modeller kan eksempelvis med stor fordel anvendes indenfor hofteoperation/alloplastik f.eks. ved vurdering af nye protese-typer, ved ACL rekonstruktion og vurdering af forskellige grafttyper og rehabiliteringsregimer, og ved rehabilitering fra achillessene skade (flere detaljer er angivet i Externt Samarbejde nedenfor). Der henvises til særskilt visionspapir v. Per Aagaard for detaljerede visioner indenfor dette forskningsområde Forskningsområde, skeletmuskulær forskning indenfor fysisk aktivitet og sundhed Forskningsområdet ønsker at udvikle den metodologiske kompetence med henblik på en styrkelse af de eksisterende projektemner. Metodeudvikling: - enkelt fiber teknik fra humane biopsier - målinger af cytosol Ca 2+ under muskelkontraktioner - membranfluiditet - måling af udvalgte mrna i musklen, primært proteiner for hypertrofi, metabolisk kapacitet 11

12 - udvikling af mekaniske aspekter til beskrivelse af musklens kontraktile evne, kraftregistrering og dataopsamling - anvendelse af elektronmikroskopibilleder til kvalitativ og kvantitativ bestemmelse af glykogen og cellulære strukturer Desuden ønsker man at indgå i flere anvendte projekter, primært indenfor motion på recept, træning af ældre og betydningen af farmakologiske stoffer. Det skal ske i tæt samarbejde med de øvrige forskningsområder. Klavs Madsen og Niels Ørtenblad indgår i et nystartet dansk netværk med titlen Barrierer for fysisk aktivitet. Netværket består af omkring 15 forskere fra København, Odense og Århus og har netop fået en større strategibevilling fra Kulturministeriet. Vi vil intensivere dette samarbejde og planen er at udvikle dette netværk væsentligt i fremtiden. 3.2 Undervisning Der arbejdes målrettet mod at etablere en Masteruddannelse i Træningsvidenskab med opstart sommeren FOB-enheden skal spille en stor rolle i denne udvikling, idet enhedens kompetencer bliver centrale for uddannelsen. FOB-enheden skal desuden sikre at forskningsområderne vedrørende arbejde og bevægelse implementeres i bacheloruddannelsen i Medicin og Biomekanik. Dette sikres ved at enhedens medarbejdere indgår i både planlægning og fremtidig undervisning. På kandidatuddannelsen i Biomekanik er man i øjeblikket i gang med etablering og udbygning af moduler i træningsvidenskab. Her skal FOB-enheden i fremtiden stå for denne udvikling og undervisning. I den fremtidige udvikling af alle fakultetets uddannelser, åbner der sig nye muligheder for at udbyde moduler indenfor træningsvidenskab, der går på tværs af uddannelserne. Enheden skal arbejde med en specifik konstruktion på dette område. Den IT-baserede undervisning videreudvikles med fokus på e-learning og blackboard. 3.3 Personale FOB-enhedens forskere er alle bundet op af en række administrative og undervisningsmæssige opgaver. Ansættelse af post doc er i fremtiden anses derfor som en klar styrkelse af forskningsområderne. Det vil sikre en større kontinuitet i forskningen og et bedre bindeled mellem forskere, ph.d. studerende og specialestuderende. Fremtidige ansættelser skal ske i tråd med FOB-enhedens strategiplan for de enkelte forskningsområder. Kontinuerlig fastholdelse af 7-9 ph.d. studerende i forskningsområderne er ønskeligt. Eftersom der primært skal bruges ekstern finansiering til disse ansættelser, bliver det enhedens opgave at sikre tilstrækkelige bevillinger. Ligeledes skal de bedst kvalificerede kandidater sikres til disse stipendier og der skal være en hurtigere overgang fra kandidat til ph.d. studerende. Det bør derfor undrsøges om Idræt kan benytte sig af 4+4-ordningen. Kvaliteten i ph.d. forløbet styrkes gennem en indsnævring af ph.d. projekterne i tråd med enhedens forskningsområder. 12

13 Kontinuiteten i ansættelserne skal også opprioriteres for de øvrige forsknings medarbejdere og for eksternt finansierede TAP er. Medarbejdernes forsknings tid øges gennem bedre planlægning af enhedens arbejdsrutiner og gennem reduktion af medarbejdernes øvrige opgaver. Det gode arbejdsmiljø sikres gennem fastholdelse af de nuværende tiltag, kompetence udvikling, ophold i andre forskningsmiljøer, årligt internat, interne møder og foredrag, samt sociale arrangementer. 13

14 4. Handlingsplaner 2-årigt perspektiv 4.1 Forskning Videreudvikling af naturvidenskabelig forskning i fysisk aktivitet og sundhed Der ansættes en ekstern konsulent som i samarbejde med forskningslederen skal implementere visionerne og som udvælger de fremtidige forskningsområder. Denne ansættelse er allerede effektueret. Visionerne udvikles gennem strategimøder, medarbejdersamtaler og udviklingspotentialer. Arbejdet udmøntes i en skriftlig redegørelse af enhedens forskningsstrategi og medarbejdernes kompetenceområder. Fremtidige personaleansættelser sker under hensyntagen til de forskningsområder der opprioriteres. Opbygning af et forskningsmiljø der har national og international gennemslagskraft De prioriterede forskningsområder styrkes gennem øget ekstern finansiering så apparatur, drift og eksternt ansat personale kommer op på et højere niveau. Ansættelse af post doc er vil være en klar forstærkning af forskningsmiljøet. Interne seminarer skal medvirke til både at styrke kvaliteten i de enkelte projekter og udvikling af hver enkelt medarbejder. Forskningsophold i stærke internationale miljøer for både forskere, ingeniører og bioanalytikere opprioriteres. De dygtigste studerende stimuleres til en forskerkarriere. Dette sker gennem styrkelse af vores forskningsmiljø, specialeprojekter bliver en del af seniorforskernes projekter, speciale miljøer forstærkes, speciale studerendes deltagelse i interne og eksterne seminarer samt mulighed for deltagelse i internationale konferencer styrkes. Yderligere sikrer vi et mere attraktivt karriereforløb gennem hurtigere ansættelser fra cand.scient. til ph.d. studerende og videre til post doc eller adjunkt. Tættere samarbejde mellem de enkelte forskningsområder i FOB-enheden Der konstrueres en model for samarbejde mellem forskningsområderne. Udviklingsområder som kan styrke samarbejdet opprioriteres. Konsolidering og udbygning af internationale og nationale netværk: Synliggørelse af FOB-enheden gennem afholdelse af internationale konferencer. 5 th International Konference of Strength Training, oktober 2006 er søgt og tildelt IOB. Der skal indgås et formelt samarbejde med forskningsinstitutioner om konkrete forskningsprojekter og udveksle forskningsophold for alle i teamet. Dette skal så vidt muligt gennemføres for alle forskningsområderne. 4.2 Undervisning FOB-enheden udpeger en person der er undervisnings koordinator og samtidigt har det primære ansvar for implementering af de undervisningsmæssige visioner. Udviklingen af konceptet omkring træningsvidenskab på de øvrige uddannelser, Biomekanik, Medicin og Masteruddannelse i Træningsvidenskab, koordineres gennem en i FOB-enheden udpeget person. 14

15 Ligeledes udpeges en person med ansvar for udviklingen af IT-baseret undervisning. Personen bliver også ansvarlig for implementering af nye modeller blandt medarbejderne. 4.3 Personale Forskningsmedarbejderne skal i de eksterne ansøgninger opprioritere post doc, ph.d. og TAP ansættelser. Ligeledes skal mængden af ansøgninger om økonomiske midler øges sådan at de eksternt ansatte medarbejdere forhåbentlig får mere tryghed i ansættelsen. Der skal udarbejdes et koncept med mulige initiativer til at sikre medarbejderne øget tid til forskning og længerevarende perioder hvor man kan koncentrere sig udelukkende om forsknings arbejdet. Forskningssekretær, ingeniører, mekaniker og bioanalytikkere integreres yderligere i forskningsprojekterne gennem ugentlige møder og kompetance udviklings planer. 15

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Sektion for Idræt, Aarhus Universitet

Sektion for Idræt, Aarhus Universitet Sektion for Idræt, Aarhus Universitet Kort introduktion til forskningsområder med relevans for eliteidræt, Sektion for Idræt, AU v Klavs Madsen, sektionsleder Forskningsprojekt i samarbejde med Team Danmark,

Læs mere

Centre of Research in Childhood Health. www.sdu.dk/rich

Centre of Research in Childhood Health. www.sdu.dk/rich www.sdu.dk/rich . RICH er et forskningscenter hvis mission er at forske i børn og unges sundhed med særligt fokus på fysisk aktivitet og kost generere viden, der kan bruges i konkrete sundhedstiltag på

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Titel: Indhold: Placering: Molekylær ernæring/molecular Nutrition Almen molekylær ernæring (5 ECTS) Bioaktive Fødevarekomponenter og Functional Foods (10 ECTS)

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Afsluttende formidlingsmøde FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Professor Karen Søgaard, SDU Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA 26. og 28. oktober 2011 Overordnet

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN Klinisk professor, overlæge Niels Wedderkopp Rygforskningscentret, institut for regional sundhedsforskning og Center for Research in Childhood Health, IOB Syddansk Universitet

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

MATCHMAKING School of Medicine and Health

MATCHMAKING School of Medicine and Health MATCHMAKING 2015 School of Medicine and Health Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen til SUND Matchmaking 2015. Vi håber, at du får et godt indblik i, hvad de studerende på de sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi

Danmarks Pædagogiske Universitet. Kompetencestrategi Danmarks Pædagogiske Universitet Kompetencestrategi Vedtaget i HSSIU 2006 1 Indledning...3 Kompetence og kompetenceudvikling....3 De generelle indsatsområder og strategiens målsætning...4 Implementering

Læs mere

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet

Koncept for. idrætsskoler. i 0. - 6. klasse. Svendborg projektet Koncept for idrætsskoler i 0. - 6. klasse Svendborg projektet Baggrund Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommune, og et af indsatsområderne er at etablere idrætsskoler. I 2008 oprettede Svendborg

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10

Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10 Maritim Forskerdag Den danske Maritime Fond DTU, Lyngby 04.05.10 En præsentation af Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed (CMSS) Syddansk Universitet, Esbjerg Jørgen Riis Jepsen jriis@cmss.sdu.dk Opgaver

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Hvorfor styrketræning?

Hvorfor styrketræning? Hvorfor styrketræning? I dag ville man nok sige, at alle idrætsgrene, ja alle mennesker, burde lave en eller anden form for styrketræning. Kapitel 1 Jeg bliver motiveret af at vide hvorfor jeg netop træner,

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere