Safe for Sure. Produkt, Service og System BSc05 ID januar gr. 1 Produktrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Safe for Sure. Produkt, Service og System BSc05 ID januar 2013 - gr. 1 Produktrapport"

Transkript

1 Safe for Sure Produkt, Service og System BSc05 ID januar gr. 1 Produktrapport 2

2

3 ABSTRACT The purpose of the product report is to give a collected presentation of the final solution for the product service system. The developed product service system contains changes in the allocation of work between porters and Medicinservice, as well as a simplification of waste distribution from Sygehus Syd in Aalborg. The sorting of waste for the nursing staff in miscellaneous hospital wards has also been simplified due to the simplification of work allocation. The sorting of waste happened in various waste bins with different shapes and colors. The waste options, in the designed service, have been minimized to three main categories. In addition to these there is a separate sorting of waste that doesn t appear as frequently. This category contains cardboard, paper, batteries and the like. It has been experienced that many mistakes because of the inaccessibility of waste bins and the bustle of the nurses. As a result of this, work with plan drawings of the wards was initiated, and it has been clarified where the waste typically appears. The new waste solutions is, on the basis of this work, placed closer to the locations where the waste appears which grants better accessibility to the nurses. This minimizes the conscious errors in waste sorting. The new waste bin solution consists of three colored bins which, in coherence with a scanner, guides the nurse towards correct waste sorting, if doubt should appear. The scanner contains an encyclopedia of information that makes it possible to get instructions. The personal tablets, belonging to the nurses, also contributes to the information regarding the type of waste that the nurse deals with. This is possible due to the tablet being linked to the registering that the nurse performs during the dosage of medicine. The main idea of the service is to simplify, clarify and increase the rate of accessibility of the waste distribution, waste options and the level of information to the involved. This will contribute to a more correct sorting of waste by nursing staff, and because of this, increase the level of security for all actors involved in the journey of the waste from beginning to the end. TITELBLAD Titel Safe for Sure Semestertema Produkt, Service og System Periode 04/10-12 til 09/01-13 Gruppe 1 Vejleder Pia Würtz Bivejleder Bente Dahl Thomsen Samarbejdspartner: Idékliniken Sidetal 14 Oplagstal 9 Anslag Afleveringsdato 09/01-13 Aalborg Universitet Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Bsc 5. semester, Industriel Design Anders Klitgaard Andrea Kjær Blach Jensen Christine Svensson Søren Nørskov Olesen Trine Thylkjær Asp INDLEDNING Et produktservicesystem er designet med henblik på at gøre affaldssorteringen mere tilgængelig og overskuelig for plejepersonalet, herunder sygeplejerskerne. Servicen er designet ud fra en vision om at minimere antallet af fejl ved sorteringen af affald og derved øge sikkerheden for plejepersonalet og de andre aktører som håndterer affaldet fra sygehuset. I produktrapporten præsenteres det nye serviceforslag. Et blueprint og roadmap er opstillet for den nye service, ligeledes er scenariet for brug af servicen stillet op. Alt dette er gjort for, på bedst vis, at beskrive og illustrere den nye service.

4 SCENARIO SAMTIDIG... Sygeplejersken er på vej på arbejde Sygeplejersken møder ind og hilser på sine kollegaer AFDELING C Medicinservice modtager medicin fra fragtfirma Medicinservice leverer medicin til hver afdeling. Medicinservice sætter medicin på plads i medicinrum. TJEK DOSERING PATIENT JOURNAL Sygeplejersken modtager sin personlige tablet. Sygeplejersken tjekker patientjournal på tablet. Sygeplejersken siger godmorgen til patienterne. Sygeplejersken tjekker dosering til patienten på sin tablet.

5 Hr. Hansen får MORFIN Sygeplejersken doserer medicinen til Hr. Hansen. Sygeplejersken giver Hr. Hansen hans medicin. Hr. Hansen spørger til, hvilken slags medicin, der er i kanylen. Hr. Hansen får MORFIN Sygeplejersken slår medcintypen op på sin tablet. Sygeplejersken fortæller Hr. Hansen, at han skal have morfin. Sygeplejersken skal smide et tomt infusionssæt ud. Sygeplejersken finder den nærmeste superskraldespand og scanner affald. Sygeplejerskerne er meget glade for, at affaldssorteringen går som en leg. Sygeplejersken har snart fri.

6 AFDELING C DAG SLUT Skriv patientjournal SAMTIDIG... Sygeplejersken skriver patientjournal ind på sin tablet inden hun går hjem. Portøren tømmer alle superskraldespande. Portøren kører skrald til Teknisk Afdeling. Portøren vinker farvel til affaldet, der bliver kørt direkte til forbrændingen. Sygeplejersken går glad hjem fra arbejde.

7 BLUEPRINT FYSISKE BEVISER Tablet Hylder Pillebakker Tablet Affald Super skraldespand (medicinrum) Tablet Affald Super skraldespand (gang) BRUGER- HANDLING Møder ind Får tildelt patienter Får tildelt tablet Læs om patienter Doserer Kvittering for dosering Affald: scanner affald Put affald i hul Udlvering af medicin Patient spørger til medicin Kvittering for modtaget med. Affald: scanner affald Put affald i hul FRONT OFFICE Personalets morgenmøde Udlevering af mobil Tager medicin fra hylder Skraldespand registrerer affald Slår info op på tablet Indtaster på tablet Skraldespand registrerer affald BACK OFFICE Afdelingssygeplejerske uddeler patienter ml. sygeplejersker og oploader data til tablets. Database med affaldsoplysninger Opfyldning Medicinservice Retningslinjer for udsmidning (forbrænd.) Database med affaldsoplysninger Retningslinjer for udsmidning (forbrænd.) SUPPORT Software (OPUS) Sygehusapotek står for bestillinger Medicinservice sætter på plads Software PRI Portører tømmer og yder teknisk service Forbrænding sætter retningslinjer for udsmid. Sygehusapo. opdaterer medicindata Software PRI Portører tømmer og yder teknisk service Forbrænding sætter retningslinjer for udsmid. Sygehusapo. opdaterer medicindata

8 TRANSPORTVOGN Medicinservice Der skal designes en transportvogn til Medicinservice, som skal påfyldes med ny medicin på Sygehusapoteket til diverse afdelinger på Sygehus Syd i Aalborg og transporteres med lastbil til sygehuset. Herfra kører Medicinservice vognen rundt til afdelingerne og sætter medicinen på plads. Dette forudsætter, at alle afdelinger har tilkøbt servicen fra Medicinservice. Ved at medicinen påsættes denne vogn, med forskellige køleegenskaber, undgås trafikken af de mange medicinkasser. Ligeledes beholder Medicinservice ansvaret for medicinen og sætter på plads umiddelbart efter leveringen, og herved efterlades medicinen aldrig ulåst på gangene og køleprodukterne beholder den anbefalede temperatur. Transportvognen skal passe i elevatorerne og på den måde være let medgørlig. TABLET Alt plejepersonalet på Aalborg Sygehus Syd får udleveret en tablet, der skal erstatte deres nuværende telefoner og computerne i medicinrummet. På tabletten findes patientsystemet, så det er muligt at læse om patienterne samt dosere og kvittere medicin via tabletten. Tabletten fungerer også som en telefon. Med denne tablet er det kun nødvendigt for sygeplejersken at have denne ene ting i lommen, da den også fungerer som et opslagsværk. Med denne løsning skæres computerne i medicinrummet fra, og sygeplejersken bruger sin tablet når hun skal dosere medicin til patienten. Tabletten er personlig, så det er kun nødvendigt at logge ind på relevante programmer én gang, når hun møder ind, og er herved logget på resten af dagen. Tabletten kan også bruges til at informere sygeplejersken om hvordan affald skal smides ud, når der kvitteres for den givne medicin. Ligeledes kan generel affaldsinformation slås op på tabletten. SUPERSKRALDER Superskraldespanden er en skraldespandsløsning placeret i skyllerum, medicinrum og flere steder på afdelingsgangene. Der er et individuelt modul til hver sorteringsmulighed, således at den er let at tømme for sygeplejersker og portører. Sygeplejersken sorterer affaldet i sorteringskategorier, herunder medicinaffald i et rødt modul, indeholder også en udsmidningsmulighed for det flydende medicinaffald, samt klinisk risikoaffald i et gult modul. Dagrenovation er tilgængeligt flere steder på gangene, samt inde på patientstuerne. Over udsmidningsmodulerne er en skærm og en scanner på væggen, hvorpå det er muligt at slå informationer op på PRI eller scanne det pågældende stykke affald. Skærmen informerer derefter om, i hvilken farve modul affaldet hører til. Scanneren henter sine informationer i en database for medicin. På den måde er det muligt, for sygeplejersken, at slå informationerne op og lære om affaldssortering i løbet af dagen eller hurtigt scanne og afskaffe affaldet, hvis afdelingen er under tidspres. Superskraldespanden er aflåst på gangene og åbnes ved hjælp af nøglekort som personalet i forvejen anvender til medicinrummene. S

9 PLACERING Superskraldespanden er her indsat på en plantegning over en afdeling på Aalborg Sygehus Syd. Plantegningen er udarbejdet efter brandplanen og der er illustreret en flugtvej derpå. Superskraldespandene er placeret i.fh.t. brandplanen og er ligeledes placeret, hvor det er vurderet mest tilgængelig for sygeplejersken. Skyllerum Medicinrum Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue/ observationsstue Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue Superskraldespand Flugtveje

10 AFFALDSDISTRIBUTIONSSYSTEM Affaldsdistributionssystemet viser hvorledes affaldet sorteres og på hvilke forbrændingsanlæg sorteringskategorierne ender. Alm. Husholdningsaffald Handsker og engangsklude Bleer og forbindinger Stomiposer Tømte urin- og blodposer Engangsafdækninger, operationsservietter m.v. Hele infusions- og dialysesæt Sugeslanger og andre plastslanger Tomme plast/glashætteglas Tomme sprøjter uden kanyle Tomme infusionssæt m. Plast/glashætteglas Grønt Modul Kontoraffald ikke kontorpapir Papir- og plastaffald Aviser Ugeblade Tryksager Reklamer Papiremballage Små papemballager Ikke personførbar materiale Makuleret papir Papkasser Bølgepap Papemballage Karton Flasker Drikkeglas Glas-kaffekander og glasskår Tomme sondemadsglas Tomme medicinglas Spejlglas Elpærer Hvide papirssække (kun til papir) Affaldsvogn /grå net Papkasse (flasker og glas genanvendeligt) Papkasse (Glas og keramik ikke genanvendeligt) Gul papirssæk (klinisk risikoaffald) Dagsrenovation Pap og papir Pap Papir og (genanvendeligt) og papir (Genanvendelig) (Genanveligt) Flasker og glas (genanvendeligt) Glas og keramik (ikke genanvendeligt) Teknisk afdeling Uniscrap A/S (Nørresundby) Aalborg Renovationsvæsen Vacciner Cytostatikaforurenet affald Laboratorieaffald Affald fra patienter, der er isoleret p.g.a. infektion Meget væskeholdigt eller meget blodigt affald Dræn-/sugeflasker med indhold Gul Modul Gul kanyleboks Klinisk risikoaffald Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Kanyler Skalpeller Ampuller Pipetter Reagensglas, skår o.lign. m/blod, pus eller vævsvæskerester Cytostatika medicinaffald + botulinum Toxin Type A Lille hvid bøtte Blåt modul Medicin Brugte batterier Medicin, hvor udløbsdatoen er overskredet Medicinrester (Faste og flydende samt hele infusions med rest) Cytostatikatbl. rest (i bøtte mrk. Cytostatika) Hvid papkasse (til returbatterier) Biologisk affald Almindelige batterier Opladelige batterier Knapcellebatterier Gul Modul (mærket Biologisk affald ) Amputerede lemmer Placentae Store vævsdele Større mængder blod

11 ROADMAP Roadmappet har til formål at vise hvilke ændringer der skal foretages hos de forskellige aktører. Hvem der skal foretage ændringerne. Hvilke nye ansvarsopgaver der opstår. Hvordan og i hvilken rækkefølge serviceprodukterne skal inkorporeres. I hvilket omfang produkterne skal indkøbes. SUPERSKRALDESPAND Skraldespand, skraldemoduler og scanner skal produceres. Finansering (Ålborg sygehus syd) og indkøb (5 skraldespande per afdeling). Installering i medicinrum, skyllerum og på gange (montørfirma). Introduktion til plejepersonale og portører (Idéklinikken). o Portører får et kursus i hvordan skraldespanden fungerer. Portører får tillagt ansvar for: o Opmagasinering. o Tømning. o Fragt til og fra forbrænding. o Bringe rene moduler til afdelingerne. o Formidle skraldespandens funktion og anvendelsen af denne til plejepersonalet. Aalborg Sygehus Syd beregner og lægger budgetter for om servicen økonomisk kan svare sig. Servicen afprøves ved forskellige pilotprojekter for at raffinere de enkelte touchpoints. 1 3 FINANSIERING AFSLUTTE OG FORNY KONTRAKTER MED FORBRÆNDINGSANLÆG PILOTFASE 2 Kontrakter med Uniscrap A/S og AVV I/S skal fornyes så de kan modtage flere typer affald. Logistikplaner skal ændres så de kan modtage mere affald. Tilladelser for aflevering og modtagelse af fragt med lastvogne. Sygehusapoteket får tillagt ansvar for: o at opdatere databasen så den overholder reglementer for affaldsortering i pri. INDKØB 4 Det estimeres hvor mange skraldespande og tablets hver enkelt afdeling skal bruge. TABLET Finansering (Aalborg Sygehus Syd) og indkøb (6-8 per afdeling). Installering af programmer (hver enkelt plejer). Udlevering og introduktion til plejepersonale (Idéklinikken). De fysiske beviser designes og sættes i produktion 5 PRODUKTION OG DESIGNFASE INSTALLERING OG INTRODUKTION 6 Introduktion til de nye fysiske beviser og systemer mm. MEDICINVOGN Indførsel af medicinvogn - Produktion. - Finansering (Aalborg Sygehus Syd) og indkøb (~10). - Introduktion til medicinservice-medarbejdere (Idéklinikken). - Opmagasinering af tomme vogne på portørcentralen. - Portørerne får tillagt ansvar for: o Vedligeholdelse og rengørring af medicinvogne. Grå kasser afskaffes og medicinservice leverer medicinen direkte på afdelingerne. 7 ÆNDRING I MEDICINSERVICE

12

13 AFRUNDING Det endelige serviceforslag indeholder en ændring af arbejdsfordelinger, ansvarsområder, touchpoints og opstiller krav og kriterier til nye produktløsninger på sygehuset. Med sygeplejersken som den primære målgruppe, er det i dennes arbejdsdag, redskaber, rutiner og gøremål, der er taget udgangspunkt. Gennem de touchpoints og fysiske beviser sygeplejersken dagligt anvender, er der udviklet en service som frigør sygeplejersken fra lange ruter til medicinrum og skyllerum, ventetid til computere og forenkler arbejdet ved patientdokumentation og affaldssortering ved altid at have nyttig information ved hånden. Ved tabletten og Superskraldespanden på afdelingens gange sparer sygeplejersken mange skridt og meget tid. Trods tidsaspektet ikke er projektets primære fokus, vurderes det stadig, at dette er en vigtig faktor for, at den travle sygeplejerske prioriterer sorteringen af affaldet. Trods det ligger ud over projektets egentlige fokus er der udviklet en forenklet affaldsdistribution, færre og simplere udsmidningsmuligheder ved at fravælge mange af de mellemveje som f.eks. medicinaffaldet, der sendes til Sygehusapoteket. Affaldet sorteres nu efter hvilken forbrænding det påkræver og det er derfor lettere at overskue mængden af skraldespande ved tømning og huske hvorledes skraldet sorteres. Det formodes, at der i medicinrum og skyllerum spares plads og at de samtidig overskueliggøres for de mange sygeplejersker, som bruger flere timer i rummene dagligt. En indførelse af servicen på sygehusets afdelinger vil betyde, at sygeplejersken opnår større tilfredsstillelse i sit arbejde, da sygeplejerskerne nu har mulighed for at udføre sorteringsarbejdet korrekt, besvare patientens medicinspørgsmål, let finde behøvet information samtidig med at den generelle sikkerhed omkring affaldet øges. Den færdige service indebærer væsentlige ændringer af aktørroller. Det er antaget, at disse nye ansvarsopgaver kan inkorporeres uden at drastiske ændringer af fysiske rammer skal foretages hos aktørerne. I teorien skal alle aktørerne kontaktes og forhøres om, hvad disse ændringer af ansvarsområder vil betyde for dem i forhold til fysiske rammer, økonomi og logistik. Det kan vise sig, at en af delløsningerne ikke er mulig at gennemføre, hvilket i værste tilfælde vil resultere i, at servicen skal redesignes. Især det logistiske aspekt burde have været undersøgt yderligere. Det nye affaldsdistributionssystem er en meget forenklet udgave af den nuværende og er gennemført ved at undersøge forbrændingsstedernes muligheder og begrænsninger i forhold til forbrænding af affald. Logistik og økonomi er betydelige faktorer som ikke er taget yderligere i betragtning. Den færdige service er ikke holdt op imod en cost-benefit analyse. For fuldt ud at kunne bestemme om det kan betale sig økonomisk at indføre servicen, skal der over en længere pilot-periode undersøges, hvordan service-produkterne bliver modtaget og brugt. Bliver de slet ikke anvendt eller ikke anvendt efter hensigten, så er det ikke sikkert at servicen er økonomisk forsvarlig.

14

Healthcare Asset Tracking -

Healthcare Asset Tracking - Center for Regional Udvikling Healthcare Asset Tracking - Analyse af brugsperspektiver Januar 2014 Center for Regional Udvikling Projektets partnere På det operationelle niveau er HAT et samarbejde mellem

Læs mere

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner 2014 En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner Roskilde Universitet, RUC 1. Semesterprojekt Humanistisk-Teknologisk basisstudium Hus 6.2 Gruppe 10: Rasmus Theil Hansen Kristoffer Schjønnemann

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design of an it system for operation management at Næstved Sygehus Roskilde Universitet (RUC) Department of Communication, Business

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus How to make the packaging of food carts more effective in the kitchen at Århus Hospital Professionsbachelor, Ernæring og sundhed,

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone

Projektorienteret samarbejdsværktøj på en smartphone Projektorienteret samarbejdsværktøj R o s k i l d e U n i v e r s i t e t I n s t i t u t f o r K o m m u n i k a t i o n, V i r k s o m h e d o g I n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i ( C B I T )

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Webpartshop i Sharepoint 2007

Webpartshop i Sharepoint 2007 Webpartshop i Sharepoint 2007 Peter Magnus Falk s042289 Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng-2008-68 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby,

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

Slambehandling på TORM Louise

Slambehandling på TORM Louise Aarhus Maskinmesterskole Slambehandling på TORM Louise - Ved rederiet TORM Peter Groth Brøker M10763 04-06-1013 Art: Titel: Uddannelsesinstitution: Bachelorprojekt Slambehandling på TORM Louise Aarhus

Læs mere

Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP

Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP Eksperimentel Systemudvikling 2011 Materielstyring til HVF 127 MFP DAT2, Group 3: Søren Løbner, 20050677 Morten Daugaard, 20051715 Jens William L. Sørensen, 20072733 {lobner,taghof,u072733}@cs.au.dk Abstract

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Anvendelse af participatory IT design til udviklingen af en mobilapplikation til sårpatienter i telemedicinsk behandling

Anvendelse af participatory IT design til udviklingen af en mobilapplikation til sårpatienter i telemedicinsk behandling Kandidatspeciale Anvendelse af participatory IT design til udviklingen af en mobilapplikation til sårpatienter i telemedicinsk behandling Klinisk Videnskab og Teknologi Aalborg Universitet Emil Bredvig

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere