Safe for Sure. Produkt, Service og System BSc05 ID januar gr. 1 Produktrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Safe for Sure. Produkt, Service og System BSc05 ID januar 2013 - gr. 1 Produktrapport"

Transkript

1 Safe for Sure Produkt, Service og System BSc05 ID januar gr. 1 Produktrapport 2

2

3 ABSTRACT The purpose of the product report is to give a collected presentation of the final solution for the product service system. The developed product service system contains changes in the allocation of work between porters and Medicinservice, as well as a simplification of waste distribution from Sygehus Syd in Aalborg. The sorting of waste for the nursing staff in miscellaneous hospital wards has also been simplified due to the simplification of work allocation. The sorting of waste happened in various waste bins with different shapes and colors. The waste options, in the designed service, have been minimized to three main categories. In addition to these there is a separate sorting of waste that doesn t appear as frequently. This category contains cardboard, paper, batteries and the like. It has been experienced that many mistakes because of the inaccessibility of waste bins and the bustle of the nurses. As a result of this, work with plan drawings of the wards was initiated, and it has been clarified where the waste typically appears. The new waste solutions is, on the basis of this work, placed closer to the locations where the waste appears which grants better accessibility to the nurses. This minimizes the conscious errors in waste sorting. The new waste bin solution consists of three colored bins which, in coherence with a scanner, guides the nurse towards correct waste sorting, if doubt should appear. The scanner contains an encyclopedia of information that makes it possible to get instructions. The personal tablets, belonging to the nurses, also contributes to the information regarding the type of waste that the nurse deals with. This is possible due to the tablet being linked to the registering that the nurse performs during the dosage of medicine. The main idea of the service is to simplify, clarify and increase the rate of accessibility of the waste distribution, waste options and the level of information to the involved. This will contribute to a more correct sorting of waste by nursing staff, and because of this, increase the level of security for all actors involved in the journey of the waste from beginning to the end. TITELBLAD Titel Safe for Sure Semestertema Produkt, Service og System Periode 04/10-12 til 09/01-13 Gruppe 1 Vejleder Pia Würtz Bivejleder Bente Dahl Thomsen Samarbejdspartner: Idékliniken Sidetal 14 Oplagstal 9 Anslag Afleveringsdato 09/01-13 Aalborg Universitet Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Bsc 5. semester, Industriel Design Anders Klitgaard Andrea Kjær Blach Jensen Christine Svensson Søren Nørskov Olesen Trine Thylkjær Asp INDLEDNING Et produktservicesystem er designet med henblik på at gøre affaldssorteringen mere tilgængelig og overskuelig for plejepersonalet, herunder sygeplejerskerne. Servicen er designet ud fra en vision om at minimere antallet af fejl ved sorteringen af affald og derved øge sikkerheden for plejepersonalet og de andre aktører som håndterer affaldet fra sygehuset. I produktrapporten præsenteres det nye serviceforslag. Et blueprint og roadmap er opstillet for den nye service, ligeledes er scenariet for brug af servicen stillet op. Alt dette er gjort for, på bedst vis, at beskrive og illustrere den nye service.

4 SCENARIO SAMTIDIG... Sygeplejersken er på vej på arbejde Sygeplejersken møder ind og hilser på sine kollegaer AFDELING C Medicinservice modtager medicin fra fragtfirma Medicinservice leverer medicin til hver afdeling. Medicinservice sætter medicin på plads i medicinrum. TJEK DOSERING PATIENT JOURNAL Sygeplejersken modtager sin personlige tablet. Sygeplejersken tjekker patientjournal på tablet. Sygeplejersken siger godmorgen til patienterne. Sygeplejersken tjekker dosering til patienten på sin tablet.

5 Hr. Hansen får MORFIN Sygeplejersken doserer medicinen til Hr. Hansen. Sygeplejersken giver Hr. Hansen hans medicin. Hr. Hansen spørger til, hvilken slags medicin, der er i kanylen. Hr. Hansen får MORFIN Sygeplejersken slår medcintypen op på sin tablet. Sygeplejersken fortæller Hr. Hansen, at han skal have morfin. Sygeplejersken skal smide et tomt infusionssæt ud. Sygeplejersken finder den nærmeste superskraldespand og scanner affald. Sygeplejerskerne er meget glade for, at affaldssorteringen går som en leg. Sygeplejersken har snart fri.

6 AFDELING C DAG SLUT Skriv patientjournal SAMTIDIG... Sygeplejersken skriver patientjournal ind på sin tablet inden hun går hjem. Portøren tømmer alle superskraldespande. Portøren kører skrald til Teknisk Afdeling. Portøren vinker farvel til affaldet, der bliver kørt direkte til forbrændingen. Sygeplejersken går glad hjem fra arbejde.

7 BLUEPRINT FYSISKE BEVISER Tablet Hylder Pillebakker Tablet Affald Super skraldespand (medicinrum) Tablet Affald Super skraldespand (gang) BRUGER- HANDLING Møder ind Får tildelt patienter Får tildelt tablet Læs om patienter Doserer Kvittering for dosering Affald: scanner affald Put affald i hul Udlvering af medicin Patient spørger til medicin Kvittering for modtaget med. Affald: scanner affald Put affald i hul FRONT OFFICE Personalets morgenmøde Udlevering af mobil Tager medicin fra hylder Skraldespand registrerer affald Slår info op på tablet Indtaster på tablet Skraldespand registrerer affald BACK OFFICE Afdelingssygeplejerske uddeler patienter ml. sygeplejersker og oploader data til tablets. Database med affaldsoplysninger Opfyldning Medicinservice Retningslinjer for udsmidning (forbrænd.) Database med affaldsoplysninger Retningslinjer for udsmidning (forbrænd.) SUPPORT Software (OPUS) Sygehusapotek står for bestillinger Medicinservice sætter på plads Software PRI Portører tømmer og yder teknisk service Forbrænding sætter retningslinjer for udsmid. Sygehusapo. opdaterer medicindata Software PRI Portører tømmer og yder teknisk service Forbrænding sætter retningslinjer for udsmid. Sygehusapo. opdaterer medicindata

8 TRANSPORTVOGN Medicinservice Der skal designes en transportvogn til Medicinservice, som skal påfyldes med ny medicin på Sygehusapoteket til diverse afdelinger på Sygehus Syd i Aalborg og transporteres med lastbil til sygehuset. Herfra kører Medicinservice vognen rundt til afdelingerne og sætter medicinen på plads. Dette forudsætter, at alle afdelinger har tilkøbt servicen fra Medicinservice. Ved at medicinen påsættes denne vogn, med forskellige køleegenskaber, undgås trafikken af de mange medicinkasser. Ligeledes beholder Medicinservice ansvaret for medicinen og sætter på plads umiddelbart efter leveringen, og herved efterlades medicinen aldrig ulåst på gangene og køleprodukterne beholder den anbefalede temperatur. Transportvognen skal passe i elevatorerne og på den måde være let medgørlig. TABLET Alt plejepersonalet på Aalborg Sygehus Syd får udleveret en tablet, der skal erstatte deres nuværende telefoner og computerne i medicinrummet. På tabletten findes patientsystemet, så det er muligt at læse om patienterne samt dosere og kvittere medicin via tabletten. Tabletten fungerer også som en telefon. Med denne tablet er det kun nødvendigt for sygeplejersken at have denne ene ting i lommen, da den også fungerer som et opslagsværk. Med denne løsning skæres computerne i medicinrummet fra, og sygeplejersken bruger sin tablet når hun skal dosere medicin til patienten. Tabletten er personlig, så det er kun nødvendigt at logge ind på relevante programmer én gang, når hun møder ind, og er herved logget på resten af dagen. Tabletten kan også bruges til at informere sygeplejersken om hvordan affald skal smides ud, når der kvitteres for den givne medicin. Ligeledes kan generel affaldsinformation slås op på tabletten. SUPERSKRALDER Superskraldespanden er en skraldespandsløsning placeret i skyllerum, medicinrum og flere steder på afdelingsgangene. Der er et individuelt modul til hver sorteringsmulighed, således at den er let at tømme for sygeplejersker og portører. Sygeplejersken sorterer affaldet i sorteringskategorier, herunder medicinaffald i et rødt modul, indeholder også en udsmidningsmulighed for det flydende medicinaffald, samt klinisk risikoaffald i et gult modul. Dagrenovation er tilgængeligt flere steder på gangene, samt inde på patientstuerne. Over udsmidningsmodulerne er en skærm og en scanner på væggen, hvorpå det er muligt at slå informationer op på PRI eller scanne det pågældende stykke affald. Skærmen informerer derefter om, i hvilken farve modul affaldet hører til. Scanneren henter sine informationer i en database for medicin. På den måde er det muligt, for sygeplejersken, at slå informationerne op og lære om affaldssortering i løbet af dagen eller hurtigt scanne og afskaffe affaldet, hvis afdelingen er under tidspres. Superskraldespanden er aflåst på gangene og åbnes ved hjælp af nøglekort som personalet i forvejen anvender til medicinrummene. S

9 PLACERING Superskraldespanden er her indsat på en plantegning over en afdeling på Aalborg Sygehus Syd. Plantegningen er udarbejdet efter brandplanen og der er illustreret en flugtvej derpå. Superskraldespandene er placeret i.fh.t. brandplanen og er ligeledes placeret, hvor det er vurderet mest tilgængelig for sygeplejersken. Skyllerum Medicinrum Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue/ observationsstue Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue Superskraldespand Flugtveje

10 AFFALDSDISTRIBUTIONSSYSTEM Affaldsdistributionssystemet viser hvorledes affaldet sorteres og på hvilke forbrændingsanlæg sorteringskategorierne ender. Alm. Husholdningsaffald Handsker og engangsklude Bleer og forbindinger Stomiposer Tømte urin- og blodposer Engangsafdækninger, operationsservietter m.v. Hele infusions- og dialysesæt Sugeslanger og andre plastslanger Tomme plast/glashætteglas Tomme sprøjter uden kanyle Tomme infusionssæt m. Plast/glashætteglas Grønt Modul Kontoraffald ikke kontorpapir Papir- og plastaffald Aviser Ugeblade Tryksager Reklamer Papiremballage Små papemballager Ikke personførbar materiale Makuleret papir Papkasser Bølgepap Papemballage Karton Flasker Drikkeglas Glas-kaffekander og glasskår Tomme sondemadsglas Tomme medicinglas Spejlglas Elpærer Hvide papirssække (kun til papir) Affaldsvogn /grå net Papkasse (flasker og glas genanvendeligt) Papkasse (Glas og keramik ikke genanvendeligt) Gul papirssæk (klinisk risikoaffald) Dagsrenovation Pap og papir Pap Papir og (genanvendeligt) og papir (Genanvendelig) (Genanveligt) Flasker og glas (genanvendeligt) Glas og keramik (ikke genanvendeligt) Teknisk afdeling Uniscrap A/S (Nørresundby) Aalborg Renovationsvæsen Vacciner Cytostatikaforurenet affald Laboratorieaffald Affald fra patienter, der er isoleret p.g.a. infektion Meget væskeholdigt eller meget blodigt affald Dræn-/sugeflasker med indhold Gul Modul Gul kanyleboks Klinisk risikoaffald Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Kanyler Skalpeller Ampuller Pipetter Reagensglas, skår o.lign. m/blod, pus eller vævsvæskerester Cytostatika medicinaffald + botulinum Toxin Type A Lille hvid bøtte Blåt modul Medicin Brugte batterier Medicin, hvor udløbsdatoen er overskredet Medicinrester (Faste og flydende samt hele infusions med rest) Cytostatikatbl. rest (i bøtte mrk. Cytostatika) Hvid papkasse (til returbatterier) Biologisk affald Almindelige batterier Opladelige batterier Knapcellebatterier Gul Modul (mærket Biologisk affald ) Amputerede lemmer Placentae Store vævsdele Større mængder blod

11 ROADMAP Roadmappet har til formål at vise hvilke ændringer der skal foretages hos de forskellige aktører. Hvem der skal foretage ændringerne. Hvilke nye ansvarsopgaver der opstår. Hvordan og i hvilken rækkefølge serviceprodukterne skal inkorporeres. I hvilket omfang produkterne skal indkøbes. SUPERSKRALDESPAND Skraldespand, skraldemoduler og scanner skal produceres. Finansering (Ålborg sygehus syd) og indkøb (5 skraldespande per afdeling). Installering i medicinrum, skyllerum og på gange (montørfirma). Introduktion til plejepersonale og portører (Idéklinikken). o Portører får et kursus i hvordan skraldespanden fungerer. Portører får tillagt ansvar for: o Opmagasinering. o Tømning. o Fragt til og fra forbrænding. o Bringe rene moduler til afdelingerne. o Formidle skraldespandens funktion og anvendelsen af denne til plejepersonalet. Aalborg Sygehus Syd beregner og lægger budgetter for om servicen økonomisk kan svare sig. Servicen afprøves ved forskellige pilotprojekter for at raffinere de enkelte touchpoints. 1 3 FINANSIERING AFSLUTTE OG FORNY KONTRAKTER MED FORBRÆNDINGSANLÆG PILOTFASE 2 Kontrakter med Uniscrap A/S og AVV I/S skal fornyes så de kan modtage flere typer affald. Logistikplaner skal ændres så de kan modtage mere affald. Tilladelser for aflevering og modtagelse af fragt med lastvogne. Sygehusapoteket får tillagt ansvar for: o at opdatere databasen så den overholder reglementer for affaldsortering i pri. INDKØB 4 Det estimeres hvor mange skraldespande og tablets hver enkelt afdeling skal bruge. TABLET Finansering (Aalborg Sygehus Syd) og indkøb (6-8 per afdeling). Installering af programmer (hver enkelt plejer). Udlevering og introduktion til plejepersonale (Idéklinikken). De fysiske beviser designes og sættes i produktion 5 PRODUKTION OG DESIGNFASE INSTALLERING OG INTRODUKTION 6 Introduktion til de nye fysiske beviser og systemer mm. MEDICINVOGN Indførsel af medicinvogn - Produktion. - Finansering (Aalborg Sygehus Syd) og indkøb (~10). - Introduktion til medicinservice-medarbejdere (Idéklinikken). - Opmagasinering af tomme vogne på portørcentralen. - Portørerne får tillagt ansvar for: o Vedligeholdelse og rengørring af medicinvogne. Grå kasser afskaffes og medicinservice leverer medicinen direkte på afdelingerne. 7 ÆNDRING I MEDICINSERVICE

12

13 AFRUNDING Det endelige serviceforslag indeholder en ændring af arbejdsfordelinger, ansvarsområder, touchpoints og opstiller krav og kriterier til nye produktløsninger på sygehuset. Med sygeplejersken som den primære målgruppe, er det i dennes arbejdsdag, redskaber, rutiner og gøremål, der er taget udgangspunkt. Gennem de touchpoints og fysiske beviser sygeplejersken dagligt anvender, er der udviklet en service som frigør sygeplejersken fra lange ruter til medicinrum og skyllerum, ventetid til computere og forenkler arbejdet ved patientdokumentation og affaldssortering ved altid at have nyttig information ved hånden. Ved tabletten og Superskraldespanden på afdelingens gange sparer sygeplejersken mange skridt og meget tid. Trods tidsaspektet ikke er projektets primære fokus, vurderes det stadig, at dette er en vigtig faktor for, at den travle sygeplejerske prioriterer sorteringen af affaldet. Trods det ligger ud over projektets egentlige fokus er der udviklet en forenklet affaldsdistribution, færre og simplere udsmidningsmuligheder ved at fravælge mange af de mellemveje som f.eks. medicinaffaldet, der sendes til Sygehusapoteket. Affaldet sorteres nu efter hvilken forbrænding det påkræver og det er derfor lettere at overskue mængden af skraldespande ved tømning og huske hvorledes skraldet sorteres. Det formodes, at der i medicinrum og skyllerum spares plads og at de samtidig overskueliggøres for de mange sygeplejersker, som bruger flere timer i rummene dagligt. En indførelse af servicen på sygehusets afdelinger vil betyde, at sygeplejersken opnår større tilfredsstillelse i sit arbejde, da sygeplejerskerne nu har mulighed for at udføre sorteringsarbejdet korrekt, besvare patientens medicinspørgsmål, let finde behøvet information samtidig med at den generelle sikkerhed omkring affaldet øges. Den færdige service indebærer væsentlige ændringer af aktørroller. Det er antaget, at disse nye ansvarsopgaver kan inkorporeres uden at drastiske ændringer af fysiske rammer skal foretages hos aktørerne. I teorien skal alle aktørerne kontaktes og forhøres om, hvad disse ændringer af ansvarsområder vil betyde for dem i forhold til fysiske rammer, økonomi og logistik. Det kan vise sig, at en af delløsningerne ikke er mulig at gennemføre, hvilket i værste tilfælde vil resultere i, at servicen skal redesignes. Især det logistiske aspekt burde have været undersøgt yderligere. Det nye affaldsdistributionssystem er en meget forenklet udgave af den nuværende og er gennemført ved at undersøge forbrændingsstedernes muligheder og begrænsninger i forhold til forbrænding af affald. Logistik og økonomi er betydelige faktorer som ikke er taget yderligere i betragtning. Den færdige service er ikke holdt op imod en cost-benefit analyse. For fuldt ud at kunne bestemme om det kan betale sig økonomisk at indføre servicen, skal der over en længere pilot-periode undersøges, hvordan service-produkterne bliver modtaget og brugt. Bliver de slet ikke anvendt eller ikke anvendt efter hensigten, så er det ikke sikkert at servicen er økonomisk forsvarlig.

14

affalds håndtering på Aalborg Sygehus Syd

affalds håndtering på Aalborg Sygehus Syd affalds håndtering på Aalborg Sygehus Syd procesrapport / gruppe 5 / BSc05 id / aalborg Universitet / 2013 titelblad Projektmodul Tema Produkt, service & system Sundhedsinnovation Anders Broe Nielsen

Læs mere

7. udgave November 2013. Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital

7. udgave November 2013. Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital 7. udgave November 2013 Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital Forord Så er den reviderede udgave af Affaldshåndtering på Aalborg Universitetshospital klar. Vejledningen har til formål at sikre

Læs mere

affalds håndtering på Aalborg Sygehus Syd Præsentationsrapport / BSc05 ID / Gruppe 5 / Aalborg Universitet / 2013

affalds håndtering på Aalborg Sygehus Syd Præsentationsrapport / BSc05 ID / Gruppe 5 / Aalborg Universitet / 2013 indhold Indledning 1 Servicesystem 2 Systemdiagram 2 Blueprint 3 Aktøroversigt 4 Affaldsbeholdere 5 Beholdere 5 Informationsboks 6 Generelt 6 Film 7 Storyboard 7 Håndbog 10 Effekt af servicen 11 Use case

Læs mere

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald

Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Vejledning til sortering af klinisk risikoaffald Denne vejledning giver retningslinier for sortering af det affald, der typisk opstår i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter. Alt

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv.

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Gælder for alle Sygehus Lillebælt afsnit Vælg farve www.sygehuslillebaelt.dk Portørafdelingen Teknisk afdeling Maj 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndteringsvejledning. Inhalationsbeholder. Injektionssprøjte, injektionspen. Håndteringsvejledning. Husholdningsaffald Risikoaffald

Håndteringsvejledning. Inhalationsbeholder. Injektionssprøjte, injektionspen. Håndteringsvejledning. Husholdningsaffald Risikoaffald Affaldshåndtering, Sygeplejen, Varde Kommune dok 149553/14 Infusionsbeholder og infusionsslange Husholdningsaffald Risikoaffald Plastinfusionsbeholder inklusiv infusionsslange kasseres samlet Tom kasseres

Læs mere

Affaldshåndtering - Sygehus Vendsyssel November Affaldshåndtering

Affaldshåndtering - Sygehus Vendsyssel November Affaldshåndtering 1 Affaldshåndtering - Sygehus Vendsyssel November 2011 Affaldshåndtering 2 Affaldshåndtering - Sygehus Vendsyssel November 2011 FORORD Denne vejledning har til formål at sikre korrekt og hensigtsmæssig

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

TITELBLAD. Amanda Jensen. Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår Annica Nørlem Atzen

TITELBLAD. Amanda Jensen. Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår Annica Nørlem Atzen 1 2 TITELBLAD Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår 2014 Projekttitel Industriel design: Analyse og redesign Projektgruppe ID 5 Tema Kørestolslift til tagbagagebærer Projektperiode

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

KSP PAKKEN. Kritisk Syg Patient - håndtering af hjælpemidler AAU // BSc05 ID // PRODUKT, SERVICE OG SYSTEM // GRUPPE 6 // JANUAR 2014 //PRÆSENTATION

KSP PAKKEN. Kritisk Syg Patient - håndtering af hjælpemidler AAU // BSc05 ID // PRODUKT, SERVICE OG SYSTEM // GRUPPE 6 // JANUAR 2014 //PRÆSENTATION KSP PAKKEN Kritisk Syg Patient - håndtering af hjælpemidler AAU // BSc05 ID // PRODUKT, SERVICE OG SYSTEM // GRUPPE 6 // JANUAR 2014 //PRÆSENTATION Titelblad Titel: KSP PAKKEN - håndtering af hjælpemidler

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv.

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, amb., lab., kontorer mv. Gælder for alle Sygehus Lillebælt afsnit Vælg farve www.sygehuslillebaelt.dk Portørafdelingen Teknisk afdeling Okt. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v.

Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v. Sygehus Lillebælt Sorteringsvejledning for affald fra sengeafsnit, ambulatorier, laboratorier, kontorer m.v. www.sygehuslillebaelt.dk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Generelle råd vedrørende affaldshåndtering

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

gør et Loppefund på genbrugsstationerne

gør et Loppefund på genbrugsstationerne nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2012 AFFALD KBH Sortering starter i hjemmet gør et Loppefund på genbrugsstationerne se hvad dit affald bliver til LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 LÆS MERE PÅ SIDE 4-5 riv ud

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden Udfordringer for håndtering af affald og ressourcer i Region Hovedstaden Sofie Dam Specialkonsulent, Ph.d. Klima og ressourcer Center for Regional udvikling Agenda Kort om Region Hovedstaden og vores hospitaler

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Mindre affald mere liv nulskrald@avv.dk

Mindre affald mere liv nulskrald@avv.dk AVV (Affaldsselskabet Vendsyssel Vest) driver: -18 genbrugspladser -500 bobler -tre ovne på energianlægget -2 genbrugsbutikker - med kø!! -on-line auktion for genbrug -2 deponier -besøgscenter (2000 besøgende)

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Kirsten arbejder som miljøkoordinator for en stor dansk industrivirksomhed. Hendes arbejde består i at sikre, at hele virksomheden lever

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Charlotte Niss & Henriette Søgaard Lauridsen 4MSc Industriel Design, Arkitektur & Design Aalborg Universitet Efterår

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

AFFALD PRIVAT ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD PRIVAT ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD PRIVAT ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Da Søren og Signe bliver forældre til deres første barn, bliver deres 2-værelses lejlighed for lille, så de køber hus udenfor byen. I forbindelse med flytningen

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Det antropologiske dobbelt-blik

Det antropologiske dobbelt-blik Det antropologiske dobbelt-blik Trine Paludan (Antropologisk Rådgivning/Danmarks Designskole) Steffen Jöhnke Antropologisk Analyse Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Goddag, jeg hedder...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

PRODUKT PROJEKT: David Qvist Mads Svensk Jessen Martin Juul Jensen Rebekka Rønn

PRODUKT PROJEKT: David Qvist Mads Svensk Jessen Martin Juul Jensen Rebekka Rønn PRODUKT PROJEKT: David Qvist Mads Svensk Jessen Martin Juul Jensen Rebekka Rønn INTERAKTIVT FYSISK PRODUKT 5. SEMESTER INDUSTRIEL DESIGN JAN. 2016 BSc05-ID1B TITELBLAD Projekt-titel: Interaktivt fysisk

Læs mere

- i medicinemballage for leddegigtpatienter

- i medicinemballage for leddegigtpatienter - i medicinemballage for leddegigtpatienter 10. semester Industriel Design Civilingeniør i Arkitektur & Design Aalborg Universitet Gammeltorv 6, 9000 Aalborg Vejledere: Søren Bolvig Poulsen Poul H. Kyvsgård

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640

Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Introduktion for nye sygeplejersker i A 640 Generel introduktion for alle nyansatte på sygehuset Fotografering til ID kort i tidsrummet ml. 09.00-12.00 Du får udleveret nøgler, anvist taskeskab og omklædningsrum

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Om Besøg genbrugsstationen I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge Genbrugspladsen

Læs mere

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20)

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20) METAL DÅSE MED PANT 500 år 16 30 3 20 15% af alle dåser kommer aldrig retur. METAL INDKØBS- VOGN 800 år 7 2 2 17 En ny indkøbsvogn koster 1200-1500 kr. METAL KAPSEL 100 år 10 41 1 15 7 kapsler svarer til

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen Lærervejledning Besøg på genbrugspladsen for 0.-4. klasse Om besøg på genbrugspladsen Elever i grundskolens 0.-4. klasse inviteres til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne.

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne. Hospice Oprettet d. 26.04.2010 af: SMM Sidst revideret d.05.11.2013 af: KHU og SMM Procedure Medicinhåndtering Kanyler, sprøjter, hætteglas, ampuller, novoletpenne, forfyldte sprøjter, skyllevæsker Godkendt

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Logopæd, Dorte Steen

Logopæd, Dorte Steen SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia Samtalestøtte til voksne med afasi Udviklet på Aphasia Institute i Toronto, Canada Når vi taler, viser vi vores kompetencer Gennem samtale viser vi vores

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere