Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus"

Transkript

1 Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER

2 Mindretallenes hus i Flensborg Hvad er visionen I Flensborg, centrum i den dansk-tyske grænseregion og sæde for Federal Union of European Nationalities (FUEN), er det vores vision at etablere Mindretallenes Hus Nordisk-Europæisk Forum for nationale mindretal. Sydslesvigudvalget udvalget, som administrerer Folketingets bevilling til Sydslesvig har finansieret denne forundersøgelse og konceptudvikling til etablering af Mindretallenes Hus et Europæisk Informations- og Dokumentationscenter. Gennem INTERREG-støtten bliver det muligt for os at udnytte vores projekt Mindretallenes Hus til en videreførelse af ideen i for at gøre mindretallenes kompetencer og deres mangfoldighed mere synlige og nyttige for samfundet som helhed. Mindretallenes Hus forbinder en konkret idé (bygning) med en virtuel vision (realisering af europæiske mindretals udfordringer og muligheder). Den nordiske samfunds- og demokratimodel samt mindretallenes erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland har væsentlig indflydelse på etableringen af Mindretallenes Hus. Renoverings- og udviklingsprocessen af bygningen finder sted sideløbende med udvidelsen af opgavespektret og professionaliseringen af mindretallenes varetagelse af deres interesser. 2

3 Selve ejendommen til Mindretallenes Hus er købt men den skal renoveres. Udfordringerne og mulighederne for Europas mindretal er identificeret de skal løses henholdsvis realiseres. På de følgende sider giver vi et indblik i vore ideer om, hvordan vi kunne forestille os at realisere et Mindretallenes Hus. Tidsramme: færdiggørelse 2017 Omkostninger: 3,5 millioner euro Hvilken rolle skal dette center spille: Kontaktsted for alle spørgsmål angående de nationale mindretal i Europa. Bygge bro mellem politik, videnskab og samfundsudvikling. Være kommunikator, idégiver og iværksætter. Vise, at mindretal ikke kun er en belastning i form af ansøgninger/tilskud, men også i høj grad leverer merværdi. Oplyse, informere og formidle viden. Tilbyde unge mennesker mulighed for at realisere deres ideer og visioner. Udvikle europæiske projekter og generere EU-midler. Bygge bro mellem flertalsbefolkningen og (nye og gamle) mindretal. Mindske og forhindre konflikter. Beskytte og fremme sprog samt synliggøre og udbygge den naturlige flersprogethed af regionalsprog og mindretalssprog i Europa. Drage nytte af mindretallenes solidaritet, og med konkrete projekter bidrage til, at romaerne i Europa opnår anerkendelse. Tydeliggøre og udnytte de potentialer i Europa, som fremmer regionerne ved mindretallenes virke. 3

4 Hvem Europas mindretal og FUEN Målgruppen for Mindretallenes Hus er de 100 millioner indbyggere, som bekender sig til de nationale mindretal henholdsvis taler et regionalt sprog eller et mindretalssprog. Europas mindretal I Europas 47 lande eksisterer omkring 340 nationale mindretal med ca. 100 millioner medlemmer. Dette svarer til 14 pct. af den samlede befolkning og betyder, at hver 7. europæer er medlem af et nationalt mindretal. I den Europæiske Union eksisterer 156 nationale mindretal. Det samlede befolkningstal i Europa regnes for at være omkring 450 millioner personer. Knap 37 millioner af de 450 millioner tilhører et nationalt mindretal. Alene i den europæiske del af Rusland findes der 45 mindretal/ nationaliteter, fulgt af Ukraine med 21 og Rumænien med 19 mindretal. Andelen af mindretal i den samlede befolkning varierer mellem få procenter og en tredjedel og mere. I toppen ligger Letland, Moldavien, Estland, Serbien og Montenegro. I de fleste europæiske stater lever Roma (28), fulgt af tysksprogede (27) og russiske mindretal (9 i de europæiske og 7 i de asiatiske lande). Der tælles 87 forskellige nationer i Europa, 33 af dem danner en stat. Der er i alt 90 sprog i Europa; 37 nationalsprog, og 53 bliver tilregnet de statsløse sprog (sprog uden kin-state ). 4

5 FUEN FUEN (Federal Union of European Nationalities) er en europæisk paraplyorganisation, grundlagt i 1949, med 90 medlemsorganisationer i 32 europæiske lande, heriblandt 22 EU-lande. FUEN er derved talerør for ca. 1/3 af de nationale mindretal og udgør dermed en vigtig europæisk interesseorganisation og er den civile, mindretalspolitiske aktør for denne gruppe. FUENs primære mål i overensstemmelse med vedtægterne er at vedligeholde og fremme mindretallenes identitet, sprog og kultur og derved bidrage til den sproglige og kulturelle mangfoldighed. Samtidig skal FUEN overordnet være med til at sikre Europas værdigrundlag og åndelige arv. FUEN understøtter dannelsen af et samfund, som baserer på fælles værdier, historie og kultur. FUEN repræsenterer medlemmernes interesser på europæisk plan og derved over for de europæiske organisationer, især EU og Europarådet. FUEN varetager medlemmernes interesser og sikrer politisk participation. Endvidere fungerer FUEN som informations- og dialogplatform. FUEN formidler derved den europæiske mindretalspolitik og er bindeled til den brede offentlighed. 5

6 Hvorfor begrundelsen Kun få mennesker i Europa ved, at hver 7. europæer er medlem af et nationalt mindretal. Tit er ikke engang mindretallene selv klar over denne store mangfoldighed, de udgør. Interesserevaretagelsen, synligheden og organisationsgraden af de nationale mindretal på europæisk niveau er svag og trænger til at blive styrket. De europæiske mindretal betegnes ikke med urette som en vel bevaret hemmelighed i Europa. Først når mindretal gør opmærksom på sig selv enten gennem krise/konflikt (Balkan, Baskerlandet, Nordirland) eller gennem særlige traditioner (folklore, folkeskikke), lægger omverdenen mærke til mindretallene. Mindretallenes Hus skal i sin funktion som dokumentations- og informationscenter bekæmpe manglen på viden om mindretallene og yde et målrettet oplysningsarbejde inden for såvel mindretallene som flertalsbefolkningerne. Mindretallenes Hus skal integreres som et led i et Europæisk Forum som spænder bredt. Dette åbner muligheden for at andre europæiske mindretalsregioner kan deltage med egne initiativer. F.eks. en politisk repræsentation i Bruxelles eller et kompetencecenter for sproglig mangfoldighed. Mindretallene råder nemlig over kompetencer, som er af stor betydning for Europa. Mindretallene genererer en merværdi, som i krisetider og i en tid med mangel på orientering har stor betydning. Naturlig flersprogethed, konfliktmanagement, innovation igennem kreativitet, økonomisk produktion, kulturel mangfoldighed, forbillede for integration m.m. Mindretallenes Hus skal tydeliggøre det kulturelle, økonomiske, videnskabelige, mediemæssige og intellektuelle potentiale af Europas mindretal og bidrage til, at dette kan udnyttes til fordel for det almene fællesskab. Men også med henblik på deres egen fremtid har mindretallene i Europa brug for de kompetencer, et mindretalscenter råder over. Der findes mere eller mindre velorganiserede mindretal, der er rustede for fremtiden. Mange har dog store problemer, nogle er endda truet på deres eksistens. Vores initiativ skal være et samlingssted for rådgivning, best practice, inspiration og hjælp til selvhjælp. 6

7 Der findes en mangfoldig videnskablig literatur om europæiske mindretal. Det er derfor ikke en mangel på indsigt der er problemet, men en mangel på realisering af indsigten. Mange af de små mindretal har derudover brug for et stærkt talerør, der formidler deres budskaber i Europa og i deres eget land. Mindretallenes Hus skal sammen med paraplyorganisation FUEN styrke dette lobbyarbejde. Udfordringerne og mulighederne er mangfoldige aktiviteternes fokus skal derved altid ligge tæt op ad mindretallenes konkrete behov. Der er brug for et Mindretallenes Hus for og om mindretallene. 7

8 Hvordan huset med tre søjler De tre bærende søjler for Mindretallenes Hus er: Markedsføring Information, dokumentation og kommunikation Servicering Emnerne som Mindretallernes Hus skal arbejde med, er altid afhængige af kundernes, dvs. mindretallenes behov og de til rådighed stående ressourcer. Det skal fremhæves, at vi ikke ønsker at etablere et nyt forskningscenter eller at konkurrere med videnskabelige institutioner. Mindretallenes Hus mål er at omsætte viden i praksis, og i denne proces at fokusere på mindretallenes merværdi og mindretallenes konkrete behov. Ved implementering af dette europæiske Informations- og Dokumentationscenter er det afgørende at søge medarbejdere blandt unge akademikere, journalister, studenter, lærere, lingvister m.fl., som er interesserede i at afprøve deres ideer i praksis og derved få mulighed for at indlede deres karriere med et eget projekt. Mindretallenes Hus vil ligeledes stille rammer til rådighed for erfarne eksperter, som derved får mulighed for videreudvikle hhv. finde frem til nye forskningsprojekter. Vi er af den opfattelse, at der ikke er mangel på gode, påtænkte projekter. Mange af disse projektter ligger allerede klar i skuffen og venter kun på at blive realiseret. 8

9 Markedsføring kongrescenter og mindretallenes café For at Mindretallenes Hus bliver en succes, skal den forankres i Flensborg bys befolkning og blive en naturlig del af den dansk-tyske grænseregion. Informations- og Dokumentationscentret må ikke gemme sig, men skal være en synlig del af byen, kultur- og samfundslivet i regionen. Centret bør kunne præsentere interessante tilbud, som også retter sig mod flerstalsbefolkning. Herved omsættes konkret den omtalte merværdi, som mindretallene råder over. Summa Summarum: Der er behov for et attraktivt vindue, en udendørsreklamesøjle for det planlagte mindretalscenter. Vi anbefaler derfor, at der etableres et kongrescenter og en mindretals-café i forbindelse med realiseringen af Mindretallenes Hus. Kongrescenter i Mindretallenes Hus Mindretallenes Hus skal kunne tilbyde seminarfaciliteter og derved give mulighed for kongresser, symposier m.m. Mindretallenes Hus vil derfor ikke kun være relevant for Europas mindretal, men som attraktivt center også for den dansk-tyske grænseregion og for byen Flensborg. Kongrescentret vil derudover være i tæt samarbejde med FUEN og med de i DialogForumNorden repræsenterede mindretal fra den dansktyske grænseregion. Det vil være muligt at tilbyde mange attraktive arrangementer af lokal, regional eller europæisk dimension. Mindretallenes café Ud mod Norderstraße ligger den gamle købmandsbutik C.C. Petersen. Her skal der opstå et vindue til omverdenen, da der er planer om, at mindretallenes Café skal huses i den historiske bygning, som indtil sidste år har været Flensborgs ældste købmandsbutik. Mulighederne er mangfoldige: Specialiteter fra de forskellige europæiske 9

10 mindretal kunne sælges, mindretallenes aviser kunne lægges frem eller også kunne der tilbydes mindretals kulinariske specialiteter. Endvidere er det meningen at der skal arrangeres oplæsninger og kulturelle arrangementer i mindretallenes café. Målgruppen for mindretallenes café er naturligvis ikke udelukkende mindretalsrepræsentanter, men hele Flensborgs befolkning og turister, som gerne vil opleve det specielle mindretalsflair. For kongrescentret såvel som caféen gælder det om at udvikle et bæredygtigt koncept. 10

11 Information dokumentationscenter og kommunikationsafdeling Mindretallenes eksistens blev allerede beskrevet som en vel bevaret hemmelighed. At man ved så lidt om mindretal og deres betydning er til dels selvforskyldt. Mindretallene informerer kun utilstrækkelig om sig selv. Vi anbefaler derfor, at der i forbindelse med Mindretallenes Hus: dannes en afdeling for information og kommunikation, etableres et dokumentationscentrum om Europas mindretal. Afdeling for information og kommunikation Informations- og kommunikationsafdeling i Mindretallenes Hus må i samarbejde med alle relevante aktører i første omgang udvikle en professionel kommunikations- og informationsstrategi som basis for sin virksomhed. Det gælder om at identificere mindretallenes og FUENs behov. Mulige fokuspunkter er: efficient mediearbejde kampagneduelighed presseinformationer årsberetninger, imagepublikationer print-, online- eller audio-beretninger. En speciel udfordring og chance er kommunikationskanaler som blog, Twitter, Facebook, Google+, Youtube m.m., hvis udbredelse bliver støre og støre. Den traditionelle journalistik er på grund af omkostningerne og ændrede kommunikations- og informationsteknikker i vanskeligheder. Informationer skal aktualiseres og de såkaldte nye medier indebærer muligheden for indhold af høj kvalitet. Der er her en attraktiv mulighed for at positionere Europas mindretal i den nye medie- og kommunikationsverden. 11

12 Dokumentationscenter om Europas mindretal Den ofte citerede mangfoldighed af mindretal er ikke alene en vel bevaret hemmelighed, den er derudover ikke særligt kundevenligt dokumenteret. Der findes uden tvivl mange bøger og meget videnskabeligt materiale om mindretallene - faktaene er dokumenteret og undersøgt. Dog findes der i Europa intet mindretalsmuseum eller bare en mindretalsudstilling. Vi anbefaler derfor, at der grundlægges et dokumentationscenter i forbindelse med Mindretallenes Hus: Informations- og Dokumentationscentret kunne med en fast udstilling formidle mindretallenes mangfoldighed til besøgende. Skoleklasser, regionalbefolkningen, gæster fra mindretal fra hele Europa, politikere og andre interesserede kunne informere sig ved godt udarbejdet materiale. Derudover ville skiftende udstillinger om kunst, historie, arkitektur og folkeskikke i udvalgte mindretal øge tilbudet yderligere. Udstillingen kunne indgå i et attraktivt dokumentationscenter ved siden af samlinger, foto-arkiver, digitale platforme eller et bibliotek. 12

13 Tjenesteydelser behovsorienterede tilbud Mindretallenes Hus skal kunne servicere Europas mindretal. Vi foreslår, at der etableres en tilsvarende afdeling for tjenesteydelser. Rådgivning vil være en af de væsentligste tjenesteydelser. Vi tænker specielt på rådgivning ved projektansøgning og -gennemførelse, netværker og andre initiativer. Især med hensyn til legater fra den Europæiske Union er der muligheder, som slet ikke eller kun rudimentært udnyttes. Især hos de svage mindretal er der mangel på de nødvendige ressourcer og ofte på co-finansieringen. Mange gange er der også problemer med at finde projektpartnere i andre europæiske lande. Mindretallenes Hus tilbyder assistance fra projektansøgning til hjælp med co-finansieringen såvel som kontakt til mulige partnere. EU s budgetramme fra , der p.t. bliver forhandlet, fordeler EU s støttemidler på ny. Herved byder det sig mulighed for Mindretallenes Hus at makere sig som ekspert på samme niveau som tilsvarende europæiske serviceinstitutioner. I denne sammenhæng tænkes der på projekter og initiativer indenfor sprog, kultur såvel som udveksling, videreuddannelser, konferencer, medieprojekter men også understøttelser indenfor de europæiske strukturforanstaltninger og regionaludviklingsprogrammer (Interreg + strukturfonde (EFRE) / (ESF)) og Kohæsionsfonden. En anden vigtig tjenesteydelse kunne bestå i spredningen og udnyttelsen af best-practice-eksempler. I de forskellige europæiske mindretal er der talrige kompetencer, som kunne bruges til stor fordel for andre mindretal. Hvis f.eks. en børnehave i Nordfrisland overvejer at udvikle et tresproget koncept, ville det være tilrådeligt at hente oplysninger fra eksperter i Kärnten, som har samlet mange erfaringer inden for dette område i stedet for at starte helt forfra. Men en pædagog fra Nordfrisland kender ikke denne mulighed han/hun skal bare vide, at man kan få informationer i Mindretallenes Hus. I denne relation burde der overvejes at lave en kompetence og best-practice database. 13

14 En anden konkret tjenesteydelse kunne være formidlingen af ekspertviden i form af foredragsholdere, lærere og referenter. En yderlig overvejelse er, at grundlægge et mindretalsforlag som kunne markedsføre og derved bidrage til udbredelsen af litteratur, musik og andre produkter. 14

15 Fokuspunkter Roma-Projekt og RML2future Mindretallernes Hus skal også være rammen for FUEN s fokus-projekt. Udefra den nuværende fokusering i FUENs arbejdsområde kan der identificeres to fokuspunkter, som fra begyndelsen vil få deres faste plads: RML2future FUEN har i de sidste tre år opbygget en speciel ekspertise inden for regionalog mindretalssprog. I 2008 blev der på FUENs initiativ, i samarbejde med forskellige europæiske partnere, støttet et treårigt netværk til fremme af sprogenes mangfoldighed med specielt hensyn til regionalog mindretalssprog med euro fra den Europæiske Kommission: RML2future. Et udtrykkeligt mål for RML2future netværket fortsatte også efter støtteperiodens udløb 2011 er etableringen af et kompetencecenter for regional- og mindretalssprog. RML2futures kompetencecenter skal samle ekspertise, tilbyde konkret støtte og udarbejde strategier for at sikre truede sprogs eksistens i Europa. english It s never too late... monolingualism is easy to cure! 15

16 Roma-projektet Alle strategier for at forbedre den økonomiske og sociale situation for romaerne bør omsættes og suppleres gennem initiativer, som skal øge accepten og den sociale anerkendelse af Europas største mindretal. Med dette mål skal solidariteten med romaerne realiseres gennem praksisorienterede foranstaltninger. Mindretallenes medlemmer råder påviseligt over særlige sociale og interkulturelle kompetencer, som kvalificerer dem til at være formidler og brobyggere. I fællesskab og samarbejde med andre mindretal opnår romaerne derved støre accept fra flertalsbefolkningen, udvikler en stærkere selvagtelse og bliver ansporet til aktiv deltagelse i politiske og sociale processer. Det tilsigtede sammenhold mellem mindretallene har ikke kun betydning for romaerne. Det styrker betydningen af alle mindretal og deres image i flertalsbefolkningen. De tilbyder en løsning af en aktuel problemstilling og viser at mindretal er en merværdi for hele samfundet. 16

17 Dansk-tysk grænseregion Informations- og Dokumentationscentret skal engagere sig for alle europæiske mindretal og især for de 90 medlemsorganisationer af FUEN. Vores opfattelse er, at Flensborg som lokalitet og hovedstad for mindretallene er et godt, klogt og indlysende valg. Mindretallenes Hus skal integreres som et led i et Europæisk Forum. Dette spænder bredt og åbner muligheden for andre europæiske mindretalsregioner at deltage med egne initiativer. F.eks. med en politisk repræsentation i Bruxelles eller et kompetencecenter for sproglig mangfoldighed. Grundforudsætningerne Ideen at etablere et Mindretallenes Hus er opstået i den dansk-tyske grænseregion og knyttet til pakhuset i Norderstraße ved Flensborghus. Det danske mindretal har i høj grad ledsaget, støttet og inspireret processen. Den danske stat og især Sydslesvigudvalget har med finansiel og ideel understøttelse animeret til at tage fat på dette ambitiøse forehavende. 17

18 FUEN-historie / grænselandshistorie FUENs historie er tæt knyttet til historien om det dansk-tyske grænseland. Friserne, danske og tyske mindretalsmedlemmer tilhører FUENs grundlæggere og senere fulgte sintierne. Siden 1992 ligger FUENs generalsekretariat i Flensborg. Den historiske overenskomst mellem nationaliteterne og mindretallene / flertallet i det dansk-tyske grænseland er eksemplarisk. Der er tale om en udvikling fra et mod hinanden over et ved siden af hinanden til et med hinanden. Denne udvikling er en central inspirationskilde. FUEN og det internationale mindretalsengagement har høj accept i grænseregionen, som også viser sig derved, at præsidenten og vicepræsidenten er forhenværende formænd fra det tyske og det danske mindretal. Det regionale potentiale Vigtigt for succesen er forankringen i regionen og i byen Flensborg. Det dansk-tyske grænseland er bevidst om betydningen af mindretalsmodellen, og vil styrke den model for at fremme en regional markedsføring, herunder med fokus på den geografiske placering. Kompetenceanalysen Minderheiten als Standortfaktoren der deutschdänischen Grenzregion (mindretal som lokationsfaktor i den tyskdanske grænseregion), som blev initieret af landdagen i Kiel, er en vigtig inspirationskilde, idet den eksplicit opfordrer til at udnytte de regionale mindretalskompetencer - netop det er Informations- og Dokumentationscentrets målsætning. 18

19 Bygningerne Mindretallenes Hus skal placeres i to bygninger i umiddelbart naboskab til Flensborghus, som er hovedsæde for det danske mindretal. Bygningerne er: 1) det gamle historiske pakhus. 2) den gamle købmandsbutik fra familien Petersen. For pakhuset foreligger de første tegninger fra et arkitektfirma. En sanering af det fritstående, fireetagers hus er nødvendigt og en ny opgang er planlagt. Bruttoarealet er 600 m2. Købmandsbutikken har i over 100 år været i familie Petersens besiddelse, og butiksfacaden ligger ud til Norderstraße i Flensborg. De nederste forretningslokaler og familiens festsal er til rådighed for FUEN-sekretariatet. Det er planlagt at placere Mindretallenes Café og kontorlokaler i købmandsbutikken. 19

20 Projektets finansering Resultatet fra de første beregninger er, at omkostningerne for saneringen og ombygningen af pakhuset og købmandsbutikken anslås til omkring 3,5 millioner euro. Ved siden af omkostningerne for renoveringen skal man også sikre de løbende drifsmidler lønudgifter, afgifter osv. Driftsomkostninger for Mindretallenes Hus vil kræve en årligt finansiering på ca euro. Bygningerne både det gamle pakhus og købmandsbutikken ud til Norderstraße er SSF s ejendom. Hverken de europæiske mindretal eller FUEN som deres paraplyorganisation kan bære finansieringen af renoveringen eller de løbende driftsudgifter. Vores opfattelse er, at Mindretallenes Hus er et projekt med stor betydning for Europa. Derfor er vi af den mening, at en del af omkostningerne burde dækkes via europæiske midler. Dette gælder både renoveringsudgifterne og den daglige drift. For at opnå dette, må vi gøre brug af en nødvendige politiske opbakning. Forhandlingerne omkring EU s nye programgeneration fra skal udnyttes med henblik på sikringen af de nødvendige finansielle midler til renovering og drift af mindretallenes hus. En finansieringsstrategi vil også undersøge, hvorvidt private, regionale og internationale fonde vil kunne inddrages i finansieringen. 20

21 Notater 21

22 Federal Union of European Nationalities (FUEN) Redaktion: Susann Schenk, Jan Diedrichsen Layout: Viola-Rosa Blankenstein Oktober 2013

23 BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER Medfinansieret af INTERREG 4A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FEDERAL UNION OF EUROPEAN NATIONALITIES FÖDERALISTISCHE UNION EUROPÄISCHER VOLKSGRUPPEN ФEДЕРАЛИСТСКИЙ СОЮЗ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ UNION FÉDÉRALISTE DES COMMUNAUTÉS ETHNIQUES EUROPÉENNES FUEN Schiffbrücke Flensburg Germany Telephone Telefax

Forum Europæiske Mindretal. Europæisk Informationsog Dokumentationscenter

Forum Europæiske Mindretal. Europæisk Informationsog Dokumentationscenter Forum Europæiske Mindretal Europæisk Informationsog Dokumentationscenter Federal Union of European Nationalities (FUEN) Redaktion: Susann Schenk, Jan Diedrichsen Layout: Viola-Rosa Blankenstein Januari

Læs mere

Overblik. Slides 3-4: Introduktion. Slides 5-9: Mindretallenes Hus. Slides 10-16: Mindretal i Tyskland. Slides 17-20: Mindretal i Europa

Overblik. Slides 3-4: Introduktion. Slides 5-9: Mindretallenes Hus. Slides 10-16: Mindretal i Tyskland. Slides 17-20: Mindretal i Europa MINDRETALLENES HUS Overblik Slides 3-4: Introduktion Slides 5-9: Mindretallenes Hus Slides 10-16: Mindretal i Tyskland Slides 17-20: Mindretal i Europa Slides 21-23: Afsluttende del 3/23 Introduktion Det

Læs mere

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90.

Udstillinger og folkeligt samarbejde. Mikkelberg Center for Nordisk Kultur og Cricket. 3 år. Tilskud i kr. År 2011 2012 2013 Kr. 90.000 90.000 90. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 25 1220København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Sydslesvigudvalgets projekttilskud

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

MED HINANDEN, FOR HINANDEN

MED HINANDEN, FOR HINANDEN MED HINANDEN, FOR HINANDEN KOMPAKTUDGAVE AF KOMPETENCEANALYSEN: MINDRETAL SOM LOKALITETSFAKTOR I DEN DANSK-TYSKE GRÆSNEREGION Nyt oplag i forbindelse med INTERREG 4A projektet Mindretallenes Hus, 2013

Læs mere

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa CHARTA CHARTER der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa Bautzen / Budyšin / Budysin 2006 Charter for de autoktone

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Center for mindretalspædagogik - kort præsentation v. Alexander von Oettingen

Center for mindretalspædagogik - kort præsentation v. Alexander von Oettingen 27.05.2015 Center for mindretalspædagogik - kort præsentation v. Alexander von Oettingen Indledning I 2008 besluttede Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Deutscher Schul- und Sprachverein Nordschleswig

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder -

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder - Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år - Det talte ord gælder - Ærede hr. udenrigsminister Steinmeier kære kollega Ærede hr. ministerpræsident Albig

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

IKKE KUN ET HUS EN EUROPÆISK ADRESSE I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND

IKKE KUN ET HUS EN EUROPÆISK ADRESSE I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND IKKE KUN ET HUS EN EUROPÆISK ADRESSE I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND Aktivitetsrapport for INTERREG4A-projekt 2013 2015 www.house-of-minorities.org Idéen bag Der mangler et kontaktsted i forbindelse med mindretalsanliggender

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Dialog. Forum. Norden. Mindretal & mindretalspolitik. Nationale mindretal og folkegrupper i Slesvig-Holsten og i Nordslesvig / Region Syddanmark

Dialog. Forum. Norden. Mindretal & mindretalspolitik. Nationale mindretal og folkegrupper i Slesvig-Holsten og i Nordslesvig / Region Syddanmark Dialog Forum Norden Mindretal & mindretalspolitik Nationale mindretal og folkegrupper i Slesvig-Holsten og i Nordslesvig / Region Syddanmark Information Koordination Kooperation Hvad beskæftiger DialogForumNorden

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities. og Sydslesvigudvalget

Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities. og Sydslesvigudvalget Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Federal Union of European Nationalities

Læs mere

Årsmødetale den 6. juni 2009 i Frederiksstad

Årsmødetale den 6. juni 2009 i Frederiksstad Lisbet Mikkelsen Buhl Årsmødetale den 6. juni 2009 i Frederiksstad Den tredje januar i år, demonstrerede op imod 2000 menne sker i København mod vold og overgreb og for fred i Gaza. Umiddelbart efter demonstrationerne

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur

MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur MØD MINDRETAL - Sprog og Kultur Hvad er et nationalt mindretal? Hvad er et mindretalssprog? Hvad er regionale sprog? Sprogpagten, hvad er det? Hvad er sproglig mangfoldighed? Få svarene 23. juni på Alsion

Læs mere

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 31. januar 2012

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

1. HVEM 2. HVAD 3. HVOR 4. EFFEKT 5. HVORNÅR Hvem er målgruppen? Medie, kommunikationskanal

1. HVEM 2. HVAD 3. HVOR 4. EFFEKT 5. HVORNÅR Hvem er målgruppen? Medie, kommunikationskanal Vejledning om krav til kommunikationsarbejde Informer om jeres projekt! 1. Indledning EU-Kommissionen tillægger kommunikationsarbejdet i Interreg-projekter høj prioritet. Ved hjælp af kommunikationsarbejde

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere