Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus"

Transkript

1 Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER

2 Mindretallenes hus i Flensborg Hvad er visionen I Flensborg, centrum i den dansk-tyske grænseregion og sæde for Federal Union of European Nationalities (FUEN), er det vores vision at etablere Mindretallenes Hus Nordisk-Europæisk Forum for nationale mindretal. Sydslesvigudvalget udvalget, som administrerer Folketingets bevilling til Sydslesvig har finansieret denne forundersøgelse og konceptudvikling til etablering af Mindretallenes Hus et Europæisk Informations- og Dokumentationscenter. Gennem INTERREG-støtten bliver det muligt for os at udnytte vores projekt Mindretallenes Hus til en videreførelse af ideen i for at gøre mindretallenes kompetencer og deres mangfoldighed mere synlige og nyttige for samfundet som helhed. Mindretallenes Hus forbinder en konkret idé (bygning) med en virtuel vision (realisering af europæiske mindretals udfordringer og muligheder). Den nordiske samfunds- og demokratimodel samt mindretallenes erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland har væsentlig indflydelse på etableringen af Mindretallenes Hus. Renoverings- og udviklingsprocessen af bygningen finder sted sideløbende med udvidelsen af opgavespektret og professionaliseringen af mindretallenes varetagelse af deres interesser. 2

3 Selve ejendommen til Mindretallenes Hus er købt men den skal renoveres. Udfordringerne og mulighederne for Europas mindretal er identificeret de skal løses henholdsvis realiseres. På de følgende sider giver vi et indblik i vore ideer om, hvordan vi kunne forestille os at realisere et Mindretallenes Hus. Tidsramme: færdiggørelse 2017 Omkostninger: 3,5 millioner euro Hvilken rolle skal dette center spille: Kontaktsted for alle spørgsmål angående de nationale mindretal i Europa. Bygge bro mellem politik, videnskab og samfundsudvikling. Være kommunikator, idégiver og iværksætter. Vise, at mindretal ikke kun er en belastning i form af ansøgninger/tilskud, men også i høj grad leverer merværdi. Oplyse, informere og formidle viden. Tilbyde unge mennesker mulighed for at realisere deres ideer og visioner. Udvikle europæiske projekter og generere EU-midler. Bygge bro mellem flertalsbefolkningen og (nye og gamle) mindretal. Mindske og forhindre konflikter. Beskytte og fremme sprog samt synliggøre og udbygge den naturlige flersprogethed af regionalsprog og mindretalssprog i Europa. Drage nytte af mindretallenes solidaritet, og med konkrete projekter bidrage til, at romaerne i Europa opnår anerkendelse. Tydeliggøre og udnytte de potentialer i Europa, som fremmer regionerne ved mindretallenes virke. 3

4 Hvem Europas mindretal og FUEN Målgruppen for Mindretallenes Hus er de 100 millioner indbyggere, som bekender sig til de nationale mindretal henholdsvis taler et regionalt sprog eller et mindretalssprog. Europas mindretal I Europas 47 lande eksisterer omkring 340 nationale mindretal med ca. 100 millioner medlemmer. Dette svarer til 14 pct. af den samlede befolkning og betyder, at hver 7. europæer er medlem af et nationalt mindretal. I den Europæiske Union eksisterer 156 nationale mindretal. Det samlede befolkningstal i Europa regnes for at være omkring 450 millioner personer. Knap 37 millioner af de 450 millioner tilhører et nationalt mindretal. Alene i den europæiske del af Rusland findes der 45 mindretal/ nationaliteter, fulgt af Ukraine med 21 og Rumænien med 19 mindretal. Andelen af mindretal i den samlede befolkning varierer mellem få procenter og en tredjedel og mere. I toppen ligger Letland, Moldavien, Estland, Serbien og Montenegro. I de fleste europæiske stater lever Roma (28), fulgt af tysksprogede (27) og russiske mindretal (9 i de europæiske og 7 i de asiatiske lande). Der tælles 87 forskellige nationer i Europa, 33 af dem danner en stat. Der er i alt 90 sprog i Europa; 37 nationalsprog, og 53 bliver tilregnet de statsløse sprog (sprog uden kin-state ). 4

5 FUEN FUEN (Federal Union of European Nationalities) er en europæisk paraplyorganisation, grundlagt i 1949, med 90 medlemsorganisationer i 32 europæiske lande, heriblandt 22 EU-lande. FUEN er derved talerør for ca. 1/3 af de nationale mindretal og udgør dermed en vigtig europæisk interesseorganisation og er den civile, mindretalspolitiske aktør for denne gruppe. FUENs primære mål i overensstemmelse med vedtægterne er at vedligeholde og fremme mindretallenes identitet, sprog og kultur og derved bidrage til den sproglige og kulturelle mangfoldighed. Samtidig skal FUEN overordnet være med til at sikre Europas værdigrundlag og åndelige arv. FUEN understøtter dannelsen af et samfund, som baserer på fælles værdier, historie og kultur. FUEN repræsenterer medlemmernes interesser på europæisk plan og derved over for de europæiske organisationer, især EU og Europarådet. FUEN varetager medlemmernes interesser og sikrer politisk participation. Endvidere fungerer FUEN som informations- og dialogplatform. FUEN formidler derved den europæiske mindretalspolitik og er bindeled til den brede offentlighed. 5

6 Hvorfor begrundelsen Kun få mennesker i Europa ved, at hver 7. europæer er medlem af et nationalt mindretal. Tit er ikke engang mindretallene selv klar over denne store mangfoldighed, de udgør. Interesserevaretagelsen, synligheden og organisationsgraden af de nationale mindretal på europæisk niveau er svag og trænger til at blive styrket. De europæiske mindretal betegnes ikke med urette som en vel bevaret hemmelighed i Europa. Først når mindretal gør opmærksom på sig selv enten gennem krise/konflikt (Balkan, Baskerlandet, Nordirland) eller gennem særlige traditioner (folklore, folkeskikke), lægger omverdenen mærke til mindretallene. Mindretallenes Hus skal i sin funktion som dokumentations- og informationscenter bekæmpe manglen på viden om mindretallene og yde et målrettet oplysningsarbejde inden for såvel mindretallene som flertalsbefolkningerne. Mindretallenes Hus skal integreres som et led i et Europæisk Forum som spænder bredt. Dette åbner muligheden for at andre europæiske mindretalsregioner kan deltage med egne initiativer. F.eks. en politisk repræsentation i Bruxelles eller et kompetencecenter for sproglig mangfoldighed. Mindretallene råder nemlig over kompetencer, som er af stor betydning for Europa. Mindretallene genererer en merværdi, som i krisetider og i en tid med mangel på orientering har stor betydning. Naturlig flersprogethed, konfliktmanagement, innovation igennem kreativitet, økonomisk produktion, kulturel mangfoldighed, forbillede for integration m.m. Mindretallenes Hus skal tydeliggøre det kulturelle, økonomiske, videnskabelige, mediemæssige og intellektuelle potentiale af Europas mindretal og bidrage til, at dette kan udnyttes til fordel for det almene fællesskab. Men også med henblik på deres egen fremtid har mindretallene i Europa brug for de kompetencer, et mindretalscenter råder over. Der findes mere eller mindre velorganiserede mindretal, der er rustede for fremtiden. Mange har dog store problemer, nogle er endda truet på deres eksistens. Vores initiativ skal være et samlingssted for rådgivning, best practice, inspiration og hjælp til selvhjælp. 6

7 Der findes en mangfoldig videnskablig literatur om europæiske mindretal. Det er derfor ikke en mangel på indsigt der er problemet, men en mangel på realisering af indsigten. Mange af de små mindretal har derudover brug for et stærkt talerør, der formidler deres budskaber i Europa og i deres eget land. Mindretallenes Hus skal sammen med paraplyorganisation FUEN styrke dette lobbyarbejde. Udfordringerne og mulighederne er mangfoldige aktiviteternes fokus skal derved altid ligge tæt op ad mindretallenes konkrete behov. Der er brug for et Mindretallenes Hus for og om mindretallene. 7

8 Hvordan huset med tre søjler De tre bærende søjler for Mindretallenes Hus er: Markedsføring Information, dokumentation og kommunikation Servicering Emnerne som Mindretallernes Hus skal arbejde med, er altid afhængige af kundernes, dvs. mindretallenes behov og de til rådighed stående ressourcer. Det skal fremhæves, at vi ikke ønsker at etablere et nyt forskningscenter eller at konkurrere med videnskabelige institutioner. Mindretallenes Hus mål er at omsætte viden i praksis, og i denne proces at fokusere på mindretallenes merværdi og mindretallenes konkrete behov. Ved implementering af dette europæiske Informations- og Dokumentationscenter er det afgørende at søge medarbejdere blandt unge akademikere, journalister, studenter, lærere, lingvister m.fl., som er interesserede i at afprøve deres ideer i praksis og derved få mulighed for at indlede deres karriere med et eget projekt. Mindretallenes Hus vil ligeledes stille rammer til rådighed for erfarne eksperter, som derved får mulighed for videreudvikle hhv. finde frem til nye forskningsprojekter. Vi er af den opfattelse, at der ikke er mangel på gode, påtænkte projekter. Mange af disse projektter ligger allerede klar i skuffen og venter kun på at blive realiseret. 8

9 Markedsføring kongrescenter og mindretallenes café For at Mindretallenes Hus bliver en succes, skal den forankres i Flensborg bys befolkning og blive en naturlig del af den dansk-tyske grænseregion. Informations- og Dokumentationscentret må ikke gemme sig, men skal være en synlig del af byen, kultur- og samfundslivet i regionen. Centret bør kunne præsentere interessante tilbud, som også retter sig mod flerstalsbefolkning. Herved omsættes konkret den omtalte merværdi, som mindretallene råder over. Summa Summarum: Der er behov for et attraktivt vindue, en udendørsreklamesøjle for det planlagte mindretalscenter. Vi anbefaler derfor, at der etableres et kongrescenter og en mindretals-café i forbindelse med realiseringen af Mindretallenes Hus. Kongrescenter i Mindretallenes Hus Mindretallenes Hus skal kunne tilbyde seminarfaciliteter og derved give mulighed for kongresser, symposier m.m. Mindretallenes Hus vil derfor ikke kun være relevant for Europas mindretal, men som attraktivt center også for den dansk-tyske grænseregion og for byen Flensborg. Kongrescentret vil derudover være i tæt samarbejde med FUEN og med de i DialogForumNorden repræsenterede mindretal fra den dansktyske grænseregion. Det vil være muligt at tilbyde mange attraktive arrangementer af lokal, regional eller europæisk dimension. Mindretallenes café Ud mod Norderstraße ligger den gamle købmandsbutik C.C. Petersen. Her skal der opstå et vindue til omverdenen, da der er planer om, at mindretallenes Café skal huses i den historiske bygning, som indtil sidste år har været Flensborgs ældste købmandsbutik. Mulighederne er mangfoldige: Specialiteter fra de forskellige europæiske 9

10 mindretal kunne sælges, mindretallenes aviser kunne lægges frem eller også kunne der tilbydes mindretals kulinariske specialiteter. Endvidere er det meningen at der skal arrangeres oplæsninger og kulturelle arrangementer i mindretallenes café. Målgruppen for mindretallenes café er naturligvis ikke udelukkende mindretalsrepræsentanter, men hele Flensborgs befolkning og turister, som gerne vil opleve det specielle mindretalsflair. For kongrescentret såvel som caféen gælder det om at udvikle et bæredygtigt koncept. 10

11 Information dokumentationscenter og kommunikationsafdeling Mindretallenes eksistens blev allerede beskrevet som en vel bevaret hemmelighed. At man ved så lidt om mindretal og deres betydning er til dels selvforskyldt. Mindretallene informerer kun utilstrækkelig om sig selv. Vi anbefaler derfor, at der i forbindelse med Mindretallenes Hus: dannes en afdeling for information og kommunikation, etableres et dokumentationscentrum om Europas mindretal. Afdeling for information og kommunikation Informations- og kommunikationsafdeling i Mindretallenes Hus må i samarbejde med alle relevante aktører i første omgang udvikle en professionel kommunikations- og informationsstrategi som basis for sin virksomhed. Det gælder om at identificere mindretallenes og FUENs behov. Mulige fokuspunkter er: efficient mediearbejde kampagneduelighed presseinformationer årsberetninger, imagepublikationer print-, online- eller audio-beretninger. En speciel udfordring og chance er kommunikationskanaler som blog, Twitter, Facebook, Google+, Youtube m.m., hvis udbredelse bliver støre og støre. Den traditionelle journalistik er på grund af omkostningerne og ændrede kommunikations- og informationsteknikker i vanskeligheder. Informationer skal aktualiseres og de såkaldte nye medier indebærer muligheden for indhold af høj kvalitet. Der er her en attraktiv mulighed for at positionere Europas mindretal i den nye medie- og kommunikationsverden. 11

12 Dokumentationscenter om Europas mindretal Den ofte citerede mangfoldighed af mindretal er ikke alene en vel bevaret hemmelighed, den er derudover ikke særligt kundevenligt dokumenteret. Der findes uden tvivl mange bøger og meget videnskabeligt materiale om mindretallene - faktaene er dokumenteret og undersøgt. Dog findes der i Europa intet mindretalsmuseum eller bare en mindretalsudstilling. Vi anbefaler derfor, at der grundlægges et dokumentationscenter i forbindelse med Mindretallenes Hus: Informations- og Dokumentationscentret kunne med en fast udstilling formidle mindretallenes mangfoldighed til besøgende. Skoleklasser, regionalbefolkningen, gæster fra mindretal fra hele Europa, politikere og andre interesserede kunne informere sig ved godt udarbejdet materiale. Derudover ville skiftende udstillinger om kunst, historie, arkitektur og folkeskikke i udvalgte mindretal øge tilbudet yderligere. Udstillingen kunne indgå i et attraktivt dokumentationscenter ved siden af samlinger, foto-arkiver, digitale platforme eller et bibliotek. 12

13 Tjenesteydelser behovsorienterede tilbud Mindretallenes Hus skal kunne servicere Europas mindretal. Vi foreslår, at der etableres en tilsvarende afdeling for tjenesteydelser. Rådgivning vil være en af de væsentligste tjenesteydelser. Vi tænker specielt på rådgivning ved projektansøgning og -gennemførelse, netværker og andre initiativer. Især med hensyn til legater fra den Europæiske Union er der muligheder, som slet ikke eller kun rudimentært udnyttes. Især hos de svage mindretal er der mangel på de nødvendige ressourcer og ofte på co-finansieringen. Mange gange er der også problemer med at finde projektpartnere i andre europæiske lande. Mindretallenes Hus tilbyder assistance fra projektansøgning til hjælp med co-finansieringen såvel som kontakt til mulige partnere. EU s budgetramme fra , der p.t. bliver forhandlet, fordeler EU s støttemidler på ny. Herved byder det sig mulighed for Mindretallenes Hus at makere sig som ekspert på samme niveau som tilsvarende europæiske serviceinstitutioner. I denne sammenhæng tænkes der på projekter og initiativer indenfor sprog, kultur såvel som udveksling, videreuddannelser, konferencer, medieprojekter men også understøttelser indenfor de europæiske strukturforanstaltninger og regionaludviklingsprogrammer (Interreg + strukturfonde (EFRE) / (ESF)) og Kohæsionsfonden. En anden vigtig tjenesteydelse kunne bestå i spredningen og udnyttelsen af best-practice-eksempler. I de forskellige europæiske mindretal er der talrige kompetencer, som kunne bruges til stor fordel for andre mindretal. Hvis f.eks. en børnehave i Nordfrisland overvejer at udvikle et tresproget koncept, ville det være tilrådeligt at hente oplysninger fra eksperter i Kärnten, som har samlet mange erfaringer inden for dette område i stedet for at starte helt forfra. Men en pædagog fra Nordfrisland kender ikke denne mulighed han/hun skal bare vide, at man kan få informationer i Mindretallenes Hus. I denne relation burde der overvejes at lave en kompetence og best-practice database. 13

14 En anden konkret tjenesteydelse kunne være formidlingen af ekspertviden i form af foredragsholdere, lærere og referenter. En yderlig overvejelse er, at grundlægge et mindretalsforlag som kunne markedsføre og derved bidrage til udbredelsen af litteratur, musik og andre produkter. 14

15 Fokuspunkter Roma-Projekt og RML2future Mindretallernes Hus skal også være rammen for FUEN s fokus-projekt. Udefra den nuværende fokusering i FUENs arbejdsområde kan der identificeres to fokuspunkter, som fra begyndelsen vil få deres faste plads: RML2future FUEN har i de sidste tre år opbygget en speciel ekspertise inden for regionalog mindretalssprog. I 2008 blev der på FUENs initiativ, i samarbejde med forskellige europæiske partnere, støttet et treårigt netværk til fremme af sprogenes mangfoldighed med specielt hensyn til regionalog mindretalssprog med euro fra den Europæiske Kommission: RML2future. Et udtrykkeligt mål for RML2future netværket fortsatte også efter støtteperiodens udløb 2011 er etableringen af et kompetencecenter for regional- og mindretalssprog. RML2futures kompetencecenter skal samle ekspertise, tilbyde konkret støtte og udarbejde strategier for at sikre truede sprogs eksistens i Europa. english It s never too late... monolingualism is easy to cure! 15

16 Roma-projektet Alle strategier for at forbedre den økonomiske og sociale situation for romaerne bør omsættes og suppleres gennem initiativer, som skal øge accepten og den sociale anerkendelse af Europas største mindretal. Med dette mål skal solidariteten med romaerne realiseres gennem praksisorienterede foranstaltninger. Mindretallenes medlemmer råder påviseligt over særlige sociale og interkulturelle kompetencer, som kvalificerer dem til at være formidler og brobyggere. I fællesskab og samarbejde med andre mindretal opnår romaerne derved støre accept fra flertalsbefolkningen, udvikler en stærkere selvagtelse og bliver ansporet til aktiv deltagelse i politiske og sociale processer. Det tilsigtede sammenhold mellem mindretallene har ikke kun betydning for romaerne. Det styrker betydningen af alle mindretal og deres image i flertalsbefolkningen. De tilbyder en løsning af en aktuel problemstilling og viser at mindretal er en merværdi for hele samfundet. 16

17 Dansk-tysk grænseregion Informations- og Dokumentationscentret skal engagere sig for alle europæiske mindretal og især for de 90 medlemsorganisationer af FUEN. Vores opfattelse er, at Flensborg som lokalitet og hovedstad for mindretallene er et godt, klogt og indlysende valg. Mindretallenes Hus skal integreres som et led i et Europæisk Forum. Dette spænder bredt og åbner muligheden for andre europæiske mindretalsregioner at deltage med egne initiativer. F.eks. med en politisk repræsentation i Bruxelles eller et kompetencecenter for sproglig mangfoldighed. Grundforudsætningerne Ideen at etablere et Mindretallenes Hus er opstået i den dansk-tyske grænseregion og knyttet til pakhuset i Norderstraße ved Flensborghus. Det danske mindretal har i høj grad ledsaget, støttet og inspireret processen. Den danske stat og især Sydslesvigudvalget har med finansiel og ideel understøttelse animeret til at tage fat på dette ambitiøse forehavende. 17

18 FUEN-historie / grænselandshistorie FUENs historie er tæt knyttet til historien om det dansk-tyske grænseland. Friserne, danske og tyske mindretalsmedlemmer tilhører FUENs grundlæggere og senere fulgte sintierne. Siden 1992 ligger FUENs generalsekretariat i Flensborg. Den historiske overenskomst mellem nationaliteterne og mindretallene / flertallet i det dansk-tyske grænseland er eksemplarisk. Der er tale om en udvikling fra et mod hinanden over et ved siden af hinanden til et med hinanden. Denne udvikling er en central inspirationskilde. FUEN og det internationale mindretalsengagement har høj accept i grænseregionen, som også viser sig derved, at præsidenten og vicepræsidenten er forhenværende formænd fra det tyske og det danske mindretal. Det regionale potentiale Vigtigt for succesen er forankringen i regionen og i byen Flensborg. Det dansk-tyske grænseland er bevidst om betydningen af mindretalsmodellen, og vil styrke den model for at fremme en regional markedsføring, herunder med fokus på den geografiske placering. Kompetenceanalysen Minderheiten als Standortfaktoren der deutschdänischen Grenzregion (mindretal som lokationsfaktor i den tyskdanske grænseregion), som blev initieret af landdagen i Kiel, er en vigtig inspirationskilde, idet den eksplicit opfordrer til at udnytte de regionale mindretalskompetencer - netop det er Informations- og Dokumentationscentrets målsætning. 18

19 Bygningerne Mindretallenes Hus skal placeres i to bygninger i umiddelbart naboskab til Flensborghus, som er hovedsæde for det danske mindretal. Bygningerne er: 1) det gamle historiske pakhus. 2) den gamle købmandsbutik fra familien Petersen. For pakhuset foreligger de første tegninger fra et arkitektfirma. En sanering af det fritstående, fireetagers hus er nødvendigt og en ny opgang er planlagt. Bruttoarealet er 600 m2. Købmandsbutikken har i over 100 år været i familie Petersens besiddelse, og butiksfacaden ligger ud til Norderstraße i Flensborg. De nederste forretningslokaler og familiens festsal er til rådighed for FUEN-sekretariatet. Det er planlagt at placere Mindretallenes Café og kontorlokaler i købmandsbutikken. 19

20 Projektets finansering Resultatet fra de første beregninger er, at omkostningerne for saneringen og ombygningen af pakhuset og købmandsbutikken anslås til omkring 3,5 millioner euro. Ved siden af omkostningerne for renoveringen skal man også sikre de løbende drifsmidler lønudgifter, afgifter osv. Driftsomkostninger for Mindretallenes Hus vil kræve en årligt finansiering på ca euro. Bygningerne både det gamle pakhus og købmandsbutikken ud til Norderstraße er SSF s ejendom. Hverken de europæiske mindretal eller FUEN som deres paraplyorganisation kan bære finansieringen af renoveringen eller de løbende driftsudgifter. Vores opfattelse er, at Mindretallenes Hus er et projekt med stor betydning for Europa. Derfor er vi af den mening, at en del af omkostningerne burde dækkes via europæiske midler. Dette gælder både renoveringsudgifterne og den daglige drift. For at opnå dette, må vi gøre brug af en nødvendige politiske opbakning. Forhandlingerne omkring EU s nye programgeneration fra skal udnyttes med henblik på sikringen af de nødvendige finansielle midler til renovering og drift af mindretallenes hus. En finansieringsstrategi vil også undersøge, hvorvidt private, regionale og internationale fonde vil kunne inddrages i finansieringen. 20

21 Notater 21

22 Federal Union of European Nationalities (FUEN) Redaktion: Susann Schenk, Jan Diedrichsen Layout: Viola-Rosa Blankenstein Oktober 2013

23 BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER Medfinansieret af INTERREG 4A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FEDERAL UNION OF EUROPEAN NATIONALITIES FÖDERALISTISCHE UNION EUROPÄISCHER VOLKSGRUPPEN ФEДЕРАЛИСТСКИЙ СОЮЗ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ UNION FÉDÉRALISTE DES COMMUNAUTÉS ETHNIQUES EUROPÉENNES FUEN Schiffbrücke Flensburg Germany Telephone Telefax

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

MED HINANDEN, FOR HINANDEN

MED HINANDEN, FOR HINANDEN MED HINANDEN, FOR HINANDEN KOMPAKTUDGAVE AF KOMPETENCEANALYSEN: MINDRETAL SOM LOKALITETSFAKTOR I DEN DANSK-TYSKE GRÆSNEREGION Nyt oplag i forbindelse med INTERREG 4A projektet Mindretallenes Hus, 2013

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere