Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus"

Transkript

1 Mindretallenes Hus INTERREG 4A projekt Mindretallenes Hus BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER

2 Mindretallenes hus i Flensborg Hvad er visionen I Flensborg, centrum i den dansk-tyske grænseregion og sæde for Federal Union of European Nationalities (FUEN), er det vores vision at etablere Mindretallenes Hus Nordisk-Europæisk Forum for nationale mindretal. Sydslesvigudvalget udvalget, som administrerer Folketingets bevilling til Sydslesvig har finansieret denne forundersøgelse og konceptudvikling til etablering af Mindretallenes Hus et Europæisk Informations- og Dokumentationscenter. Gennem INTERREG-støtten bliver det muligt for os at udnytte vores projekt Mindretallenes Hus til en videreførelse af ideen i for at gøre mindretallenes kompetencer og deres mangfoldighed mere synlige og nyttige for samfundet som helhed. Mindretallenes Hus forbinder en konkret idé (bygning) med en virtuel vision (realisering af europæiske mindretals udfordringer og muligheder). Den nordiske samfunds- og demokratimodel samt mindretallenes erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland har væsentlig indflydelse på etableringen af Mindretallenes Hus. Renoverings- og udviklingsprocessen af bygningen finder sted sideløbende med udvidelsen af opgavespektret og professionaliseringen af mindretallenes varetagelse af deres interesser. 2

3 Selve ejendommen til Mindretallenes Hus er købt men den skal renoveres. Udfordringerne og mulighederne for Europas mindretal er identificeret de skal løses henholdsvis realiseres. På de følgende sider giver vi et indblik i vore ideer om, hvordan vi kunne forestille os at realisere et Mindretallenes Hus. Tidsramme: færdiggørelse 2017 Omkostninger: 3,5 millioner euro Hvilken rolle skal dette center spille: Kontaktsted for alle spørgsmål angående de nationale mindretal i Europa. Bygge bro mellem politik, videnskab og samfundsudvikling. Være kommunikator, idégiver og iværksætter. Vise, at mindretal ikke kun er en belastning i form af ansøgninger/tilskud, men også i høj grad leverer merværdi. Oplyse, informere og formidle viden. Tilbyde unge mennesker mulighed for at realisere deres ideer og visioner. Udvikle europæiske projekter og generere EU-midler. Bygge bro mellem flertalsbefolkningen og (nye og gamle) mindretal. Mindske og forhindre konflikter. Beskytte og fremme sprog samt synliggøre og udbygge den naturlige flersprogethed af regionalsprog og mindretalssprog i Europa. Drage nytte af mindretallenes solidaritet, og med konkrete projekter bidrage til, at romaerne i Europa opnår anerkendelse. Tydeliggøre og udnytte de potentialer i Europa, som fremmer regionerne ved mindretallenes virke. 3

4 Hvem Europas mindretal og FUEN Målgruppen for Mindretallenes Hus er de 100 millioner indbyggere, som bekender sig til de nationale mindretal henholdsvis taler et regionalt sprog eller et mindretalssprog. Europas mindretal I Europas 47 lande eksisterer omkring 340 nationale mindretal med ca. 100 millioner medlemmer. Dette svarer til 14 pct. af den samlede befolkning og betyder, at hver 7. europæer er medlem af et nationalt mindretal. I den Europæiske Union eksisterer 156 nationale mindretal. Det samlede befolkningstal i Europa regnes for at være omkring 450 millioner personer. Knap 37 millioner af de 450 millioner tilhører et nationalt mindretal. Alene i den europæiske del af Rusland findes der 45 mindretal/ nationaliteter, fulgt af Ukraine med 21 og Rumænien med 19 mindretal. Andelen af mindretal i den samlede befolkning varierer mellem få procenter og en tredjedel og mere. I toppen ligger Letland, Moldavien, Estland, Serbien og Montenegro. I de fleste europæiske stater lever Roma (28), fulgt af tysksprogede (27) og russiske mindretal (9 i de europæiske og 7 i de asiatiske lande). Der tælles 87 forskellige nationer i Europa, 33 af dem danner en stat. Der er i alt 90 sprog i Europa; 37 nationalsprog, og 53 bliver tilregnet de statsløse sprog (sprog uden kin-state ). 4

5 FUEN FUEN (Federal Union of European Nationalities) er en europæisk paraplyorganisation, grundlagt i 1949, med 90 medlemsorganisationer i 32 europæiske lande, heriblandt 22 EU-lande. FUEN er derved talerør for ca. 1/3 af de nationale mindretal og udgør dermed en vigtig europæisk interesseorganisation og er den civile, mindretalspolitiske aktør for denne gruppe. FUENs primære mål i overensstemmelse med vedtægterne er at vedligeholde og fremme mindretallenes identitet, sprog og kultur og derved bidrage til den sproglige og kulturelle mangfoldighed. Samtidig skal FUEN overordnet være med til at sikre Europas værdigrundlag og åndelige arv. FUEN understøtter dannelsen af et samfund, som baserer på fælles værdier, historie og kultur. FUEN repræsenterer medlemmernes interesser på europæisk plan og derved over for de europæiske organisationer, især EU og Europarådet. FUEN varetager medlemmernes interesser og sikrer politisk participation. Endvidere fungerer FUEN som informations- og dialogplatform. FUEN formidler derved den europæiske mindretalspolitik og er bindeled til den brede offentlighed. 5

6 Hvorfor begrundelsen Kun få mennesker i Europa ved, at hver 7. europæer er medlem af et nationalt mindretal. Tit er ikke engang mindretallene selv klar over denne store mangfoldighed, de udgør. Interesserevaretagelsen, synligheden og organisationsgraden af de nationale mindretal på europæisk niveau er svag og trænger til at blive styrket. De europæiske mindretal betegnes ikke med urette som en vel bevaret hemmelighed i Europa. Først når mindretal gør opmærksom på sig selv enten gennem krise/konflikt (Balkan, Baskerlandet, Nordirland) eller gennem særlige traditioner (folklore, folkeskikke), lægger omverdenen mærke til mindretallene. Mindretallenes Hus skal i sin funktion som dokumentations- og informationscenter bekæmpe manglen på viden om mindretallene og yde et målrettet oplysningsarbejde inden for såvel mindretallene som flertalsbefolkningerne. Mindretallenes Hus skal integreres som et led i et Europæisk Forum som spænder bredt. Dette åbner muligheden for at andre europæiske mindretalsregioner kan deltage med egne initiativer. F.eks. en politisk repræsentation i Bruxelles eller et kompetencecenter for sproglig mangfoldighed. Mindretallene råder nemlig over kompetencer, som er af stor betydning for Europa. Mindretallene genererer en merværdi, som i krisetider og i en tid med mangel på orientering har stor betydning. Naturlig flersprogethed, konfliktmanagement, innovation igennem kreativitet, økonomisk produktion, kulturel mangfoldighed, forbillede for integration m.m. Mindretallenes Hus skal tydeliggøre det kulturelle, økonomiske, videnskabelige, mediemæssige og intellektuelle potentiale af Europas mindretal og bidrage til, at dette kan udnyttes til fordel for det almene fællesskab. Men også med henblik på deres egen fremtid har mindretallene i Europa brug for de kompetencer, et mindretalscenter råder over. Der findes mere eller mindre velorganiserede mindretal, der er rustede for fremtiden. Mange har dog store problemer, nogle er endda truet på deres eksistens. Vores initiativ skal være et samlingssted for rådgivning, best practice, inspiration og hjælp til selvhjælp. 6

7 Der findes en mangfoldig videnskablig literatur om europæiske mindretal. Det er derfor ikke en mangel på indsigt der er problemet, men en mangel på realisering af indsigten. Mange af de små mindretal har derudover brug for et stærkt talerør, der formidler deres budskaber i Europa og i deres eget land. Mindretallenes Hus skal sammen med paraplyorganisation FUEN styrke dette lobbyarbejde. Udfordringerne og mulighederne er mangfoldige aktiviteternes fokus skal derved altid ligge tæt op ad mindretallenes konkrete behov. Der er brug for et Mindretallenes Hus for og om mindretallene. 7

8 Hvordan huset med tre søjler De tre bærende søjler for Mindretallenes Hus er: Markedsføring Information, dokumentation og kommunikation Servicering Emnerne som Mindretallernes Hus skal arbejde med, er altid afhængige af kundernes, dvs. mindretallenes behov og de til rådighed stående ressourcer. Det skal fremhæves, at vi ikke ønsker at etablere et nyt forskningscenter eller at konkurrere med videnskabelige institutioner. Mindretallenes Hus mål er at omsætte viden i praksis, og i denne proces at fokusere på mindretallenes merværdi og mindretallenes konkrete behov. Ved implementering af dette europæiske Informations- og Dokumentationscenter er det afgørende at søge medarbejdere blandt unge akademikere, journalister, studenter, lærere, lingvister m.fl., som er interesserede i at afprøve deres ideer i praksis og derved få mulighed for at indlede deres karriere med et eget projekt. Mindretallenes Hus vil ligeledes stille rammer til rådighed for erfarne eksperter, som derved får mulighed for videreudvikle hhv. finde frem til nye forskningsprojekter. Vi er af den opfattelse, at der ikke er mangel på gode, påtænkte projekter. Mange af disse projektter ligger allerede klar i skuffen og venter kun på at blive realiseret. 8

9 Markedsføring kongrescenter og mindretallenes café For at Mindretallenes Hus bliver en succes, skal den forankres i Flensborg bys befolkning og blive en naturlig del af den dansk-tyske grænseregion. Informations- og Dokumentationscentret må ikke gemme sig, men skal være en synlig del af byen, kultur- og samfundslivet i regionen. Centret bør kunne præsentere interessante tilbud, som også retter sig mod flerstalsbefolkning. Herved omsættes konkret den omtalte merværdi, som mindretallene råder over. Summa Summarum: Der er behov for et attraktivt vindue, en udendørsreklamesøjle for det planlagte mindretalscenter. Vi anbefaler derfor, at der etableres et kongrescenter og en mindretals-café i forbindelse med realiseringen af Mindretallenes Hus. Kongrescenter i Mindretallenes Hus Mindretallenes Hus skal kunne tilbyde seminarfaciliteter og derved give mulighed for kongresser, symposier m.m. Mindretallenes Hus vil derfor ikke kun være relevant for Europas mindretal, men som attraktivt center også for den dansk-tyske grænseregion og for byen Flensborg. Kongrescentret vil derudover være i tæt samarbejde med FUEN og med de i DialogForumNorden repræsenterede mindretal fra den dansktyske grænseregion. Det vil være muligt at tilbyde mange attraktive arrangementer af lokal, regional eller europæisk dimension. Mindretallenes café Ud mod Norderstraße ligger den gamle købmandsbutik C.C. Petersen. Her skal der opstå et vindue til omverdenen, da der er planer om, at mindretallenes Café skal huses i den historiske bygning, som indtil sidste år har været Flensborgs ældste købmandsbutik. Mulighederne er mangfoldige: Specialiteter fra de forskellige europæiske 9

10 mindretal kunne sælges, mindretallenes aviser kunne lægges frem eller også kunne der tilbydes mindretals kulinariske specialiteter. Endvidere er det meningen at der skal arrangeres oplæsninger og kulturelle arrangementer i mindretallenes café. Målgruppen for mindretallenes café er naturligvis ikke udelukkende mindretalsrepræsentanter, men hele Flensborgs befolkning og turister, som gerne vil opleve det specielle mindretalsflair. For kongrescentret såvel som caféen gælder det om at udvikle et bæredygtigt koncept. 10

11 Information dokumentationscenter og kommunikationsafdeling Mindretallenes eksistens blev allerede beskrevet som en vel bevaret hemmelighed. At man ved så lidt om mindretal og deres betydning er til dels selvforskyldt. Mindretallene informerer kun utilstrækkelig om sig selv. Vi anbefaler derfor, at der i forbindelse med Mindretallenes Hus: dannes en afdeling for information og kommunikation, etableres et dokumentationscentrum om Europas mindretal. Afdeling for information og kommunikation Informations- og kommunikationsafdeling i Mindretallenes Hus må i samarbejde med alle relevante aktører i første omgang udvikle en professionel kommunikations- og informationsstrategi som basis for sin virksomhed. Det gælder om at identificere mindretallenes og FUENs behov. Mulige fokuspunkter er: efficient mediearbejde kampagneduelighed presseinformationer årsberetninger, imagepublikationer print-, online- eller audio-beretninger. En speciel udfordring og chance er kommunikationskanaler som blog, Twitter, Facebook, Google+, Youtube m.m., hvis udbredelse bliver støre og støre. Den traditionelle journalistik er på grund af omkostningerne og ændrede kommunikations- og informationsteknikker i vanskeligheder. Informationer skal aktualiseres og de såkaldte nye medier indebærer muligheden for indhold af høj kvalitet. Der er her en attraktiv mulighed for at positionere Europas mindretal i den nye medie- og kommunikationsverden. 11

12 Dokumentationscenter om Europas mindretal Den ofte citerede mangfoldighed af mindretal er ikke alene en vel bevaret hemmelighed, den er derudover ikke særligt kundevenligt dokumenteret. Der findes uden tvivl mange bøger og meget videnskabeligt materiale om mindretallene - faktaene er dokumenteret og undersøgt. Dog findes der i Europa intet mindretalsmuseum eller bare en mindretalsudstilling. Vi anbefaler derfor, at der grundlægges et dokumentationscenter i forbindelse med Mindretallenes Hus: Informations- og Dokumentationscentret kunne med en fast udstilling formidle mindretallenes mangfoldighed til besøgende. Skoleklasser, regionalbefolkningen, gæster fra mindretal fra hele Europa, politikere og andre interesserede kunne informere sig ved godt udarbejdet materiale. Derudover ville skiftende udstillinger om kunst, historie, arkitektur og folkeskikke i udvalgte mindretal øge tilbudet yderligere. Udstillingen kunne indgå i et attraktivt dokumentationscenter ved siden af samlinger, foto-arkiver, digitale platforme eller et bibliotek. 12

13 Tjenesteydelser behovsorienterede tilbud Mindretallenes Hus skal kunne servicere Europas mindretal. Vi foreslår, at der etableres en tilsvarende afdeling for tjenesteydelser. Rådgivning vil være en af de væsentligste tjenesteydelser. Vi tænker specielt på rådgivning ved projektansøgning og -gennemførelse, netværker og andre initiativer. Især med hensyn til legater fra den Europæiske Union er der muligheder, som slet ikke eller kun rudimentært udnyttes. Især hos de svage mindretal er der mangel på de nødvendige ressourcer og ofte på co-finansieringen. Mange gange er der også problemer med at finde projektpartnere i andre europæiske lande. Mindretallenes Hus tilbyder assistance fra projektansøgning til hjælp med co-finansieringen såvel som kontakt til mulige partnere. EU s budgetramme fra , der p.t. bliver forhandlet, fordeler EU s støttemidler på ny. Herved byder det sig mulighed for Mindretallenes Hus at makere sig som ekspert på samme niveau som tilsvarende europæiske serviceinstitutioner. I denne sammenhæng tænkes der på projekter og initiativer indenfor sprog, kultur såvel som udveksling, videreuddannelser, konferencer, medieprojekter men også understøttelser indenfor de europæiske strukturforanstaltninger og regionaludviklingsprogrammer (Interreg + strukturfonde (EFRE) / (ESF)) og Kohæsionsfonden. En anden vigtig tjenesteydelse kunne bestå i spredningen og udnyttelsen af best-practice-eksempler. I de forskellige europæiske mindretal er der talrige kompetencer, som kunne bruges til stor fordel for andre mindretal. Hvis f.eks. en børnehave i Nordfrisland overvejer at udvikle et tresproget koncept, ville det være tilrådeligt at hente oplysninger fra eksperter i Kärnten, som har samlet mange erfaringer inden for dette område i stedet for at starte helt forfra. Men en pædagog fra Nordfrisland kender ikke denne mulighed han/hun skal bare vide, at man kan få informationer i Mindretallenes Hus. I denne relation burde der overvejes at lave en kompetence og best-practice database. 13

14 En anden konkret tjenesteydelse kunne være formidlingen af ekspertviden i form af foredragsholdere, lærere og referenter. En yderlig overvejelse er, at grundlægge et mindretalsforlag som kunne markedsføre og derved bidrage til udbredelsen af litteratur, musik og andre produkter. 14

15 Fokuspunkter Roma-Projekt og RML2future Mindretallernes Hus skal også være rammen for FUEN s fokus-projekt. Udefra den nuværende fokusering i FUENs arbejdsområde kan der identificeres to fokuspunkter, som fra begyndelsen vil få deres faste plads: RML2future FUEN har i de sidste tre år opbygget en speciel ekspertise inden for regionalog mindretalssprog. I 2008 blev der på FUENs initiativ, i samarbejde med forskellige europæiske partnere, støttet et treårigt netværk til fremme af sprogenes mangfoldighed med specielt hensyn til regionalog mindretalssprog med euro fra den Europæiske Kommission: RML2future. Et udtrykkeligt mål for RML2future netværket fortsatte også efter støtteperiodens udløb 2011 er etableringen af et kompetencecenter for regional- og mindretalssprog. RML2futures kompetencecenter skal samle ekspertise, tilbyde konkret støtte og udarbejde strategier for at sikre truede sprogs eksistens i Europa. english It s never too late... monolingualism is easy to cure! 15

16 Roma-projektet Alle strategier for at forbedre den økonomiske og sociale situation for romaerne bør omsættes og suppleres gennem initiativer, som skal øge accepten og den sociale anerkendelse af Europas største mindretal. Med dette mål skal solidariteten med romaerne realiseres gennem praksisorienterede foranstaltninger. Mindretallenes medlemmer råder påviseligt over særlige sociale og interkulturelle kompetencer, som kvalificerer dem til at være formidler og brobyggere. I fællesskab og samarbejde med andre mindretal opnår romaerne derved støre accept fra flertalsbefolkningen, udvikler en stærkere selvagtelse og bliver ansporet til aktiv deltagelse i politiske og sociale processer. Det tilsigtede sammenhold mellem mindretallene har ikke kun betydning for romaerne. Det styrker betydningen af alle mindretal og deres image i flertalsbefolkningen. De tilbyder en løsning af en aktuel problemstilling og viser at mindretal er en merværdi for hele samfundet. 16

17 Dansk-tysk grænseregion Informations- og Dokumentationscentret skal engagere sig for alle europæiske mindretal og især for de 90 medlemsorganisationer af FUEN. Vores opfattelse er, at Flensborg som lokalitet og hovedstad for mindretallene er et godt, klogt og indlysende valg. Mindretallenes Hus skal integreres som et led i et Europæisk Forum. Dette spænder bredt og åbner muligheden for andre europæiske mindretalsregioner at deltage med egne initiativer. F.eks. med en politisk repræsentation i Bruxelles eller et kompetencecenter for sproglig mangfoldighed. Grundforudsætningerne Ideen at etablere et Mindretallenes Hus er opstået i den dansk-tyske grænseregion og knyttet til pakhuset i Norderstraße ved Flensborghus. Det danske mindretal har i høj grad ledsaget, støttet og inspireret processen. Den danske stat og især Sydslesvigudvalget har med finansiel og ideel understøttelse animeret til at tage fat på dette ambitiøse forehavende. 17

18 FUEN-historie / grænselandshistorie FUENs historie er tæt knyttet til historien om det dansk-tyske grænseland. Friserne, danske og tyske mindretalsmedlemmer tilhører FUENs grundlæggere og senere fulgte sintierne. Siden 1992 ligger FUENs generalsekretariat i Flensborg. Den historiske overenskomst mellem nationaliteterne og mindretallene / flertallet i det dansk-tyske grænseland er eksemplarisk. Der er tale om en udvikling fra et mod hinanden over et ved siden af hinanden til et med hinanden. Denne udvikling er en central inspirationskilde. FUEN og det internationale mindretalsengagement har høj accept i grænseregionen, som også viser sig derved, at præsidenten og vicepræsidenten er forhenværende formænd fra det tyske og det danske mindretal. Det regionale potentiale Vigtigt for succesen er forankringen i regionen og i byen Flensborg. Det dansk-tyske grænseland er bevidst om betydningen af mindretalsmodellen, og vil styrke den model for at fremme en regional markedsføring, herunder med fokus på den geografiske placering. Kompetenceanalysen Minderheiten als Standortfaktoren der deutschdänischen Grenzregion (mindretal som lokationsfaktor i den tyskdanske grænseregion), som blev initieret af landdagen i Kiel, er en vigtig inspirationskilde, idet den eksplicit opfordrer til at udnytte de regionale mindretalskompetencer - netop det er Informations- og Dokumentationscentrets målsætning. 18

19 Bygningerne Mindretallenes Hus skal placeres i to bygninger i umiddelbart naboskab til Flensborghus, som er hovedsæde for det danske mindretal. Bygningerne er: 1) det gamle historiske pakhus. 2) den gamle købmandsbutik fra familien Petersen. For pakhuset foreligger de første tegninger fra et arkitektfirma. En sanering af det fritstående, fireetagers hus er nødvendigt og en ny opgang er planlagt. Bruttoarealet er 600 m2. Købmandsbutikken har i over 100 år været i familie Petersens besiddelse, og butiksfacaden ligger ud til Norderstraße i Flensborg. De nederste forretningslokaler og familiens festsal er til rådighed for FUEN-sekretariatet. Det er planlagt at placere Mindretallenes Café og kontorlokaler i købmandsbutikken. 19

20 Projektets finansering Resultatet fra de første beregninger er, at omkostningerne for saneringen og ombygningen af pakhuset og købmandsbutikken anslås til omkring 3,5 millioner euro. Ved siden af omkostningerne for renoveringen skal man også sikre de løbende drifsmidler lønudgifter, afgifter osv. Driftsomkostninger for Mindretallenes Hus vil kræve en årligt finansiering på ca euro. Bygningerne både det gamle pakhus og købmandsbutikken ud til Norderstraße er SSF s ejendom. Hverken de europæiske mindretal eller FUEN som deres paraplyorganisation kan bære finansieringen af renoveringen eller de løbende driftsudgifter. Vores opfattelse er, at Mindretallenes Hus er et projekt med stor betydning for Europa. Derfor er vi af den mening, at en del af omkostningerne burde dækkes via europæiske midler. Dette gælder både renoveringsudgifterne og den daglige drift. For at opnå dette, må vi gøre brug af en nødvendige politiske opbakning. Forhandlingerne omkring EU s nye programgeneration fra skal udnyttes med henblik på sikringen af de nødvendige finansielle midler til renovering og drift af mindretallenes hus. En finansieringsstrategi vil også undersøge, hvorvidt private, regionale og internationale fonde vil kunne inddrages i finansieringen. 20

21 Notater 21

22 Federal Union of European Nationalities (FUEN) Redaktion: Susann Schenk, Jan Diedrichsen Layout: Viola-Rosa Blankenstein Oktober 2013

23 BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER Medfinansieret af INTERREG 4A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling FEDERAL UNION OF EUROPEAN NATIONALITIES FÖDERALISTISCHE UNION EUROPÄISCHER VOLKSGRUPPEN ФEДЕРАЛИСТСКИЙ СОЮЗ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ UNION FÉDÉRALISTE DES COMMUNAUTÉS ETHNIQUES EUROPÉENNES FUEN Schiffbrücke Flensburg Germany Telephone Telefax

MED HINANDEN, FOR HINANDEN

MED HINANDEN, FOR HINANDEN MED HINANDEN, FOR HINANDEN KOMPAKTUDGAVE AF KOMPETENCEANALYSEN: MINDRETAL SOM LOKALITETSFAKTOR I DEN DANSK-TYSKE GRÆSNEREGION Nyt oplag i forbindelse med INTERREG 4A projektet Mindretallenes Hus, 2013

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

De sydslesvigske fodboldlandshold

De sydslesvigske fodboldlandshold De sydslesvigske fodboldlandshold Indhold Historien om holdet 4 Sportsligt koncept for Sydslesvigs landshold 5-6 Budget 7 Støtteforeningen 8 Medier/Pressespiegel 9-10 Billedkavalkade 11 Fakta 12 Fodbold

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Kompetenceanalyse: Mindretal som lokalitetsfaktor i den tysk-danske grænseregion. Med hinanden, for hinanden

Kompetenceanalyse: Mindretal som lokalitetsfaktor i den tysk-danske grænseregion. Med hinanden, for hinanden Kompetenceanalyse: Mindretal som lokalitetsfaktor i den tysk-danske grænseregion Med hinanden, for hinanden I December 2007 Nærværende rapport er forfattet for Schleswig-Holsteins Landdag af Institut for

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION

UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION UNITE-IT NETVÆRK FOR DIGITAL INKLUSION Drevet af UNITE-IT 2014 GENERELT OVERBLIK Unite-IT-netværket har fejret sit andet projekt år, men det er blot det første fulde funktionelle år. Det har fastholdt

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere