Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt."

Transkript

1 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en CO2 reduktion på minimum 20% inden Kommunens samlede CO2 udledning i 2009 var på ton, hvilket betyder, at der inden 2020 skal findes en samlet reduktion på mindst ton CO2 for at nå de 20%. Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. CO2 reduktion i kommunens egne ejendomme Kommunen har i en aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til en årlig CO2 reduktion på minimum 2% svarende til ton, gældende for kommunen som virksomhed. Kommunens ejendomsafdeling (Team Ejendomme) indhenter derfor årligt CO2 besparelser på kommunens ejendomme. I 2012 var den konkrete energibesparelse på 200 ton, i 2013 var den konkrete CO2 besparelse på 149 ton og i 2014 estimeres besparelsen til at blive 107 ton. Det vil således være realistisk at antage at besparelsen årligt vil ligge på mellem 100 og 150 ton og dermed bidrager kommunens egne ejendomme over de 11 år borgmesteraftalen løber med en CO2 reduktion på minimum 1100 ton. Ud af de ton som skal reduceres frem mod 2020 er bidraget fra kommunens egne ejendomme begrænset, men det har en signalværdi overfor borgerne at kommunens selv energirenoverer når man ser på energirenovering som redskab til energibesparelser. Hertil kommer at indsatsen er styrbar og effekten er garanteret, da indsatsen ligger inden for egen virksomhed.

2 2 of 6 CO2 reduktions potentialet i vindmøller Kommuneplanens vindmøllepotentiale i henhold til kommuneplan 2013**: Område ved Ebeltoft Færgehavn - op til 4 vindmøller på max 150 m. Hvis vindmøllepotentialet i kommuneplan 2013 realiseres vil den samlede energiproduktion fra de 7 vindmøller i ca. tal kunne give: 4 x 9000 MWh = MWh om året. Det svarer til en CO2 reduktion på 0,796* ton pr MWh x MWh = ton CO2 reduktionspotentialet fra vindmøller er meget omfattende, men etablering af vindmøller i Syddjurs Kommune er en udfordring rent landskabeligt naturbeskyttelsesmæssigt. Det er med andre ord en indsats med stor effekt, der er svær at gennemføre. *emissionsfaktor for importeret el **Området i kommuneplanen ved Skaføgård fraregnes med udgangspunkt i byrådsbeslutning fra juni 2014.

3 3 of 6 Konvertering af oliefyr hos private forbrugere Indenfor fjernvarmeområderne gør varmeværkerne årligt en indsats for at konvertere så mange forbrugere som muligt fra oliefyr til fjernvarme. En række forbrugere udenfor fjernvarmeområderne vælger på eget initiativ at konvertere til grønnere løsninger såsom varmepumper, jordvarme, pillefyr etc, men markedet er broget og det kan være en udfordring at finde frem til den rigtige løsning. Der var husstande med oliefyr i Syddjurs Kommune i Heraf var husstande placeret indenfor fjernvarmeområderne, og dermed let konverterbare. Et gennemsnitshus med oliefyr udleder mellem 5 og 9 ton CO2 pr år. Hvis alle husstande med oliefyr blev konverteret til en anden varmekilde inden 2020 ville man opnå en CO2 reduktion på ca. 4,9* x = ton CO2 Konverterer man udelukkende de olieopvarmede husstande der ligger inden for fjernvarme området til fjernvarme vil man opnå en reduktion på x 4,5 = ton CO2 *gennemsnitsbesparelse beregnet ud fra nedenstående skema Konvertering Olie til fjernvarme 4,5 Olie til varmepumpe 3,7 Olie til jordvarme 4,0 Olie til træpiller 7,4 Besparelse [Ton CO2] Kilde: Bolius Konvertering af oliefyr til fjernvarme eller anden VE varmekilde er den type energirenoveringsindsats der giver den største CO2 reduktion. En særlig indsats for udfasning af oliefyr vil derfor give gode resultater når man snakker om indsatser rettet mod enkelt husstande. Der er ingen lovmæssige eller økonomiske (skrotningsordningen) virkemidler der kan understøtte indsatsen pt. og udviklingen vil derfor kun kunne påvirkes ved hjælp af kampagner og energirådgivninger. Husstandsrettede indsatser for CO2 reduktioner er mange bække små. En del af indsatserne kan konceptualiseres som beskrevet under virkemidlet et energirenoveringskoncept. I sammenligning med opstilling af vindmøller er husstandsrettede indsatser mere ressourcekrævende. Fordelene ved at arbejde med husstandsrettede indsatser skal findes i den øgede beskæftigelse blandt lokale håndværkere og rådgivere som energirenovering medfører. Energirenovering er med til at løfte kvaliteten i boligmassen og bevidsthed omkring energiforbrug i boligen vil ofte forplante sig til energibevidsthed omkring transport og affald etc.

4 4 of 6 Ejerskabet og fællesskabet omkring husstandsrettede indsatser er ofte stort for alle har en andel i successen med netop deres projekt. CO2 reduktion ved energirenovering af den private boligmasse (Energirenoveringskonceptet) CO2 besparelser i private boliger handler om at se på sin bolig med mere strategiske øjne. For mange boligejere med en bolig af ældre dato kan det give god mening at sætte ind med energirenovering, for der er både penge at spare og komfort at hente - også selvom energirenovering kræver en investering. En energirenovering kan være svær at komme i gang med. Der skal kigges på husets tekniske anlæg, på finasiering, der skal prioriteres på bygningens levetid - og alt skal passes sammen med drømmen om hvordan et hjem skal være. Via et no cure no pay energirenoveringskoncept, hvor et energitjek først betales når energiforbedringen på huset er udført og CO2 gevinsten kan realiseres, kan kommunen investere i energirenovering hos private og dermed indhente CO2 reduktioner til borgmesteraftalen. En energirenovering i en privat husstand udløser i gennemsnit en energibesparelse på 4000 kwh, hvilket svarer til en CO2 besparelse på ca. 1 ton*. En energirenovering udløser også beskæftigelse til lokale håndværkere og rådgivere. Dansk Byggeri har beregnet, at en million investeret i renoveringer og vedligehold af boligmassen medfører 1,9 årsværk. Den samme million giver et direkte provenu på ca kroner til kommunekassen (beregning foretaget af Aarhus Kommune). I det tal er der ikke regnet momsindtægt til stat og effekten af fortrængte dagpenge/sociale ydelser er heller ikke medregnet. I gennemsnit investerer borgere der energirenoverer kr. i renoveringen hvilket betyder at: 50 energirådgivningers effekt på beskæftigelsen er x 50 = Det svarer til 1,9 x 1,8= 3,42 årsværk. *Kilde: Dansk Fjernvarme

5 5 of 6 Elbils potentialet i Syddjurs Kommunes samlede bilflåde Transport er i en pendler kommune som Syddjurs en tungtvejende faktor på CO2 regnskabet. Derfor er netop transportområdet en interessant bidragsyder til CO2 reduktion på Borgmesteraftalen. Der er personbiler i Syddjurs Kommune. Deres samlede årlige endelige energiforbrug er 156 TJ og den samlede CO2 udledning er 73* x 156 = ton. Det vil sige 0,7 ton CO2 pr bil. I modsætning til en benzin eller dieselbil udleder elbilen ikke CO2 under kørsel, men der er tale om en CO2 belastning i forhold til hvordan strømmen, man lader sin elbil op med, bliver produceret. Ifølge Dansk Elbil Komite giver 1 km kørt i elbil 50% mindre CO2 udslip end 1 km kørt i en benzin eller en dieselbil. Regner man med at 20 % (3552 biler) af den samlede bilflåde blev konverteret til elbiler vil man opnå en CO2 reduktion på ton pr. år: x 0,2 = x 0,7 / 2 = ton Regner man med at 50 % (8.880 biler) af den samlede bilflåde blev konverteret til elbiler vil man opnå en CO2 reduktion på ton: x 0,5 = x 0,7 / 2 = ton pr. år *emissionsfaktor for benzin 73 ton/tj En grøn omstilling af kommunens samlede bilflåde vil bidrage væsentligt til CO2 reduktion. Udskiftning af en bil er for mange borgere lettere end en omfattende energirenovering særligt i de områder af kommunen, hvor lånemulighederne i boligen er begrænsede. Mange borgere i kommunen er pendlere og har i forvejen indregnet udgifter til bil / biler i budgettet og her vil udskiftning af en benzinbil til en elbil, hvis kørselsmønsteret tillader det ofte ikke belaste budgettet. På samme måde som med udskiftning af oliefyr og energirenoveringer begrænser kommunens indflydelse sig til kampagner og generel information.

6 6 of 6 CO2 reduktions potentialet i industri og landbrug I nedenstående skema ses hvilke industrier der tæller med på Borgmesteraftalen, deres energiforbrug og deres CO2 udledning. Indberetningskategorier EU ETS Energiforbrug i MWh CO2 udledning Byggeanlæg 3077 Fremstillingsvirksomhed Gartneri Landbrug Industriens samlede energiforbrug Det er svært at arbejde med generelle modeller for CO2 reduktion i industrien, da industriproduktioner er unikke. Der vil utvivlsomt være større CO2 reduktions potentialer at hente pr. virksomhed end pr. husstand på grund af enhedernes størrelse og indsatsen kan derfor koncentreres om få virksomheder. På landbruget kan der muligvis udvikles modeller da landbrugsvirksomheder er mere ens. Der forligger dog ikke pt. energirenoveringskoncepter for landbrug og industri på samme måde som på private husstande. Regeringen og de øvrige partier bag energiaftalen har lanceret VE-proces ordningen, der skal yde økonomisk støtte på i alt 3,75 mia. kr. til virksomheder, som omstiller til vedvarende energi eller fjernvarme i deres produktionsprocesser. Støtteordningen løber fra 2013 frem til 2020 og forventes at reducere CO2- udledningen med i alt 1 mio. tons om året svarende til ca. ¼ af produktionserhvervenes energiforbrug. Forudsætter man at Syddjurs Kommunes industrier med hjælp fra VE-proces ordningen kan bidrage med en CO2 reduktion på blot 10% vil reduktionsbidraget blive på 6.133ton CO2 Ved en reduktion på 25% bidrages med ton. Der er ikke foretaget en analyse af CO2 reduktionspotentialet i industrien i Syddjurs Kommune.

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere