Elbilens tekniske og sociale barrierer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elbilens tekniske og sociale barrierer"

Transkript

1 Udarbejdet af: Tim Løye Møller, Georg Kirkeskov, Søren Hansen, Kasper Fogh, Nader Ferozi, Jonathan Jürs og Marc Jørgensen Vejleder: Niels Jørgensen Totalt antal anslag: Antal normalsider: 87 RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester

2 Abstract We live in a time in which the emission of CO 2 and the scarcity of fossil fuels are becoming ever-present problems. An area deeply connected to this problem is our transportation system, which is almost completely based on oil. An alternative to this oil-based transportation system is the electric car. The problem is that the electric car does not have the same capabilities that the oil powered car possess and it is not completely CO 2 neutral nor is it independent from fossil fuels, if it is not powered by renewable energy resources. In Denmark there are approximately 750 registered electric vehicles. In this report we try to understand what might limit the diffusion of electric vehicles from a technical as well as a social perspective. Through careful examination of data and literature we determine what the largest technical barriers for the electric vehicle could be. And through an innovation and consumption theoretical perspective, we conduct a study of Danish car owners decision-making process when purchasing cars and their relationship to the electric vehicle. The study consists of a questionnaire survey with over 300 responses and four interviews performed on two women and two men. The objective of the study is to determine what could be the largest social barriers for the electric vehicle. We end up determining two technical and three social barriers that we think limit the diffusion process the most. This report includes the reasoning behind choice of these barriers as well as a description and an explanation of the study, the literature used and our interpretation of it. RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 2

3 Indholdsfortegnelse ELBILENS TEKNISKE OG SOCIALE BARRIERER PROBLEMFELT AFGRÆNSNING PROBLEMFORMULERING Arbejdsspørgsmål BEGREBSAFKLARING AF TEKNISKE BARRIERER BEGREBSAFKLARING AF SOCIALE BARRIERER SEMESTERBINDINGER Teknologiske systemer og artefakter Subjektivitet, teknologi og samfund LÆSERVEJLEDNING DEN ELEKTRISKE BIL DEN ELEKTRISKE BILS HISTORISKE UDVIKLING DISTANCERINGEN MELLEM EN ELBIL OG EN KONVENTIONELBIL Sikkerhed Virkemåden af en elmotor og en forbrændingsmotor BATTERIET Oversigt Li- ionbatteriet Sådan fungerer Li- ionbatteriet Fremtiden for batterier OPLADNING AF ELEKTRISKE BILER Den konventionelle opladning Den hurtige opladning Batteriskiftet SOCIOTEKNISKANALYSE BEREGNINGER Energieffektivitet Belastning af elnettet Elforbruget over et døgn ELNETTET I DANMARK RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 3

4 2.7.1 Fremtidens visioner i Danmark OPSUMMERING AF DEN TEKNISKE DEL AF RAPPORTEN DE SOCIALE BARRIERER EVERETT ROGERS DIFFUSION OF INNOVATIONS Rogers adoptionsproces Rogers fem faktorer Rogers adoptørkategorier BENTE HALKIER OG FORBRUGERADFÆRD METODE Metodiske overvejelser Målgruppe KVANTITATIV METODE SPØRGESKEMA Formål og introduktion Udvælgelse af respondenter Pilotundersøgelse Analyse KVALITATIV METODE INTERVIEW Formål Udvælgelse af respondenter Udvikling af interviewguide Analyseparametre Analyse Fejlkilder Godkendelse af analyse OPSUMMERING AF SPØRGESKEMA- OG INTERVIEW UNDERSØGELSE DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING BILAG RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 4

5 Elbilens tekniske og sociale barrierer RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 5

6 1. Problemfelt I vore moderne tider florerer ord som miljøvenlighed og bæredygtighed 1. Ordene bliver kastet rundt i vores fjernsynsprogrammer, i radioen og i avisen. Vi bliver undervist i effekten af CO 2 -emissioner og drivhuseffekten helt fra folkeskolen af. Vi hører om de opslippende naturressourcer, nedbrydelsen af ozonlaget, smeltende poler og faldende biodiversitet. Alt sammen forbundet til mennesket og dets udnyttelse af jorden. Det er her de to ord miljøvenlighed og bæredygtighed kommer ind i billedet. De er et skridt på vejen mod en lysere fremtid. Vores livsstil og teknologi udhungrer på nuværende tidspunkt jorden, samtidig med at vi skaber miljømæssige problemer, der til sidst kan blive vores undergang. Som udtrykt gennem økologiske fodspor 2 ses det, at vi på nuværende tidspunkt overskrider jordens bæreevne med cirka 35 % 3. Det vil sige, at vi forbruger jordens ressourcer hurtigere, end den kan nå at regenerere, og at jorden ikke kan nå at nedbryde vores affald i samme tempo, som vi producerer det. Problemet er ikke blot, at vi bruger 35 % for meget lige nu, men at tallet er stigende. Vi overskred allerede jordens bæreevne omkring 1980 erne 4, så de overskydende 35 % er resultatet af udviklingen siden da. Denne udvikling har mange konsekvenser, heriblandt drivhuseffekten, som er en af de mest omtalte 5. Drivhuseffekten er dog ikke et resultat af overforbruget af jordens ressourcer, men derimod en konsekvens af jordens utilstrækkelige evne til at nedbryde vores affald, i form af CO 2 og andre drivhusgasser 6. Konsekvensen af vores overforbrug er rimelig åbenlys, i det den bryder med vores definerede bæredygtighed som præsenteret i Brundtland Rapporten. Her præsenterede vi blot to af de mest centrale konsekvenser af den globale udvikling, som langt fra er de eneste miljømæssige problemer vores nuværende livstil skaber, men de burde være nok til at udtrykke hvor vigtigt det er at omstille samfundet nu. Dette er grunden til, at vi valgte at kigge nærmere på dette felt i håb om, at vi kunne få en forståelse af hvad der bliver gjort, og hvad der kan gøres for at ændre på denne udvikling. 1 I forbindelse med brugen af ordet bæredygtighed menes der kun økologisk bæredygtighed, ikke at forveksle med social, etisk og økonomisk bæredygtighed. Dette er gældende i resten af rapporten. Ved bæredygtighed og bæredygtig udvikling tager vi brug af samme definition som blev præsenteret i the Brundtland Report, our common Future, of 1897 Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 2 Begrebet økologisk fodspor er et udtryk for, hvor stort et areal der skal til for at godtgøre et givent forbrug af ressourcer marts Blandede meningers om hvornår vi overskred bæreevnen, se to første artikler 5 https://atmos.washington.edu/2003q4/211/articles_optional/hansen81_co2_impact.pdf - 28 marts Andre drivhusgasser værende N2O, CH4, F-gasser som de største bidragsydere. RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 6

7 Vi nævnte indledningsvis, at verdens nuværende bæreevne bliver overskredet med 35 %. Dette er et generaliseret tal, som dækker hele verdens forbrug af ressourcer og udledning af affald. Kigger man på de enkelte lande ser man tydeligt, at nogle lande ligger langt over de 35 %, mens andre ligger langt under. Afghanistan, Haiti og Bangladesh bruger eksempelvis langt mindre ressourcer, end hvad jorden kan bære. Mens lande som USA, Danmark og Belgien bruger betydeligt mere. Ifølge WWF s nyeste rapport, så skulle der over fire planeter til, at generere den mængde ressourcer den gennemsnitlige amerikaner, belgier eller dansker bruger 7. Udregningen af disse tal er yderst estimeret, og er derfor ikke helt præcise, men de giver stadig en fornemmelse af, hvor stor en omstilling der skal til, for at gøre vores samfund bæredygtigt. Dette er grunden til at miljø og bæredygtighed, er kommet så højt på vores agenda. Denne omstilling bør ikke udelukkende være teknologisk, politisk eller social, men bør kombinere alle tre, da de alle er med til at påvirke denne udvikling. Vi vil dog i denne rapport fokusere på en teknologisk omstilling med fokus på Danmark. I Danmark gør vi utrolig meget for at skabe en mere bæredygtighed udvikling. Energistyrelsens årlige energistatistik viser, at Danmarks energiforbrug i stigende grad bliver dækket af vedvarende energikilder, samtidig med at vores forbrug af naturgas og olie er faldende 8. Dette er yderst positivt, da vedvarende energikilder ikke slipper op og er CO 2 neutrale. Vi kan derfor afværge de to centrale problemer ved en større brug af vedvarende energi. Udnyttelsen af vedvarende energikilder kontra fossile brændstoffer er en teknologisk omstilling, som er en af de måder ubæredygtigheden kan modvirkes på. Kigges der nærmere på det danske energiforbrug og hvordan det er fordelt i perioden 1990 til 2010, så ses det at produktionserhverv og husholdningen er faldet med henholdsvis 17,5 % og 7,8 %, mens handels- og serviceerhverv ligger stabilt. Den eneste sektor som er steget siden 1990 er transportsektoren. Transportsektoren har siden 1990 haft et 23 % større energiforbrug 9. Denne stigning skyldes primært det stigende energiforbrug fra vejtransporten, som siden 1990 er steget med 23,6 %. Hvad endnu værre er, at transportsektoren samtidig står for 32,7 % af vores samlede emission af CO2 10. Teoretisk set er det ikke et problem, at transportsektoren bruger meget energi, så længe det er vedvarende energi. Problemet er at transportsektorens storspiller, personbilen, drives af benzin og diesel, som udover at være ikke-vedvarende energikilder, også udleder en masse CO2. Vi har derfor valgt at kigge nærmere på de teknologiske alternativer, som kan være løsningen på vores transport problem. 7 Living Planet Report WWF 8 Energistatistik Energistatistik Energi statistik 2010 RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 7

8 1.1 Afgrænsning Vi nævnte i forestående afsnit, at vi ville kigge nærmere på teknologiske alternativer, som skal kunne dække vores transport behov uden at bryde med vores definerede bæredygtighed. På nuværende tidspunkt bryder den traditionelle personbil med bæredygtighedsprincippet på to områder: Den er med til at udtømme vores reserver af fossile brændstoffer, som indenfor de næste 100 år vil være væk 11, samtidig med at den udleder CO 2 i en mængde, som skaber uønskede forandringer i vores klima. Vi er derfor interesserede i at bruge vedvarende og CO 2 neutral energi til at drive vores transportmidler for vores egen og for fremtidige generationers skyld. Dette er den udvikling vi helst ser, da inkrementelle innovationer af benzinbilen aldrig vil opnå det resultat, vi i sidste ende ønsker. Vi har derfor brug for en mere radikal innovation af den traditionelle bil, og det er her elbilen kommer ind i billedet. Elbilen er karakteriseret ved, at den udelukkende kører på el, som fra elnettet er lagret på et batteri i bilen. Elbilen udleder, ifølge regeringens redegørelse af elbilen 12, 60% mindre CO 2 per kørt kilometer sammenlignet med benzinbilen, og er kun delvist afhængig af fossilt brændstof 13. Dette er formentlig også grunden til, at den danske klimakommissions vision om en mere bæredygtig fremtid indebærer elbilen 14. På nuværende tidspunkt er mængden af elbiler dog stadig meget lille. Den seneste optælling, foretaget i 2011, af den danske bilpark viser, at antallet af elbiler er 750, hvilket ikke er meget, når det sammenlignes med en samlet bilpark på biler 15. Der er chance for, at tallet er steget siden optællingen, men rapporten blev udgivet d. 28. marts 2012, så vi antager at antallet stadig er omkring de 750 registrerede elbiler. Denne fraværende udbredelse kan skyldes, at elbilen har visse begrænsninger sammenlignet med den konventionelle bil. Den kører eksempelvis ikke lige så langt på en fuld opladning, som en benzinbil gør på en fuld tank. Elbilen har en lavere tophastighed og opladningen af batteriet tager også betragteligt længere tid end påfyldningen af benzin. Brugspraksissen af elbilen er generelt anderledes, da en elbil ikke har helt den samme funktionalitet og kapacitet som benzinbilen, hvilket medfører en forandring af kørselsadfærden. Derudover skal der også installeres en masse ladestandere, som kan oplade elbilernes batterier, de steder hvor der er brug for det. Benzinbilen som teknologi har over de sidste mange årtier formet vores samfund, vores adfærd og vores kultur med de muligheder den giver os. Vi har bygget veje og benzinstationer, vi har flyttet længere væk fra 11 Energistatistik 2010 og Artikel 12 Redgørelse 13 Redegørelse 14 Klimakommision RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 8

9 hinanden og fra vores arbejdspladser, fordi bilens transportmuligheder har gjort det muligt at leve et mere decentraliseret liv. Desværre har elbilen ikke helt de samme kapaciteter som benzinbilen, hvilket betyder at en omstilling af vores liv og samfund kan være nødvendig, hvis vi ønsker at adoptere elbilen som vores primære køretøj. Det er nødvendigvis ikke kun elbilens begrænsninger, der er skyld i dens hæmmede udbredelse. Det kan være, at de symbolske og kulturelle værdier, der er forbundet med benzinbilen ikke er kompatible med elbilen, eller at elbilen virker skræmmende med dens komplekse nye teknologi. Det kan også være at elbilens lave lydniveau og konstante moment 16, fører til en ringere køreoplevelse og derved til lavere salg. Det ovenstående er blot et par af de ting, som kan være skyld i den begrænsede udbredelse af elbilen, vi ser i rapporten fra Dansk Statistik. Vi ønsker med dette projekt at dykke dybere ned i disse barrierer i et forsøg på, at finde ud af hvilke der har den største indflydelse på elbilens udbredelse. Vi vil i projektet opdele barriererne i to kategorier: De sociale og de tekniske barrierer. Det gør vi fordi forskellene på de to er store, hvilket gør det svært at finde teoretikere, som kan dække begge kategorier. Der kan også argumenteres for at sociale og tekniske barrierer er inkommensurable, og det kan derfor være svært at afgøre, hvilke der har den største betydning for elbilens begrænsende udbredelse. 1.2 Problemformulering Hvad er de største tekniske barrierer og hvad er de største sociale barrierer for elbilens udbredelse? Arbejdsspørgsmål Hvordan fungerer elbilteknologien, og hvordan adskiller den sig fra den konventionelle bil? Hvordan undersøges de tekniske barrierer, og på hvilket grundlag ønsker vi at konkludere hvilke der er størst? Hvordan undersøges de sociale barrierer, og på hvilket grundlag ønsker vi at konkludere hvilke der er størst? Hvor energieffektiv og miljøvenlig er elbilen? 1.3 Begrebsafklaring af tekniske barrierer Vi definerer tekniske barrierer, som det der umuliggører eller tilnærmelsesvis umuliggører en teknologis eller et teknologisk systems funktionalitet i et civiliseret samfund. Når vi siger tilnærmelsesvis i forhold til 16 Elbilens trækkraft er konstant. RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 9

10 elbilen, så menes der, at hvis elbilens funktionalitet er så lav, at der må vurderes, at få vil kunne tilpasse deres liv til teknologiens funktionalitet. Eksempelvis vil en elbil, som kun kan køre to km på et fuldt opladet batteri, aldrig vil kunne erstatte en benzinbil, på samme måde som hvis opladningen af elbilens batteri tog 72 timer, eller hvis elbilens tophastighed var 20 km/t. 1.4 Begrebsafklaring af sociale barrierer Vi definerer sociale barrierer, som det der begrænser en komplet funktionel teknologis udbredelse. Sociale barrierer er forbundet med mennesker og deres værdier, vaner, behov og forventninger. En social barrier kan eksempelvis være en mangel på kompatibilitet mellem elbil og individ. Manglen på kompatibilitet kan ses i forhold til individets nuværende transportbehov, og de behov elbilen kan opfylde. På samme måde kan værdier, som et individ tillægger elbilen være inkompatible med de værdier, individet tillægger benzinbilen. 1.5 Semesterbindinger I vores projekt har vi inddraget dimensionerne Teknologiske systemer og artefakter og Subjektivitet, teknologi og samfund. Vi vil i det følgende afsnit redegøre for vores valg, og forklare hvordan disse dimensioner er relateret til vores projekt Teknologiske systemer og artefakter Den ene dimension vi inddrager er teknologiske systemer og artefakter. Dette gør vi ved at undersøge den konventionelle benzinbil og elbilens funktionalitet og bestanddele. Vi ser på, hvordan de påvirker samfundet og miljøet, samt hvordan køretøjerne udnytter energi fra produktion til benyttelse. Vi inddrager denne dimension, fordi vi mener at en forståelse af elbilens indre virkemåde, er essentielt for at kunne determinere de tekniske barrierer. Herudover er grunden til, at vi kigger på elbilen, at den netop påvirker miljøet anderledes end benzinbilen. Dette burde være en god grund til at inddrage dimensionen, da dette er grundlaget for vores interesse i elbilen. En stor del af vores viden om elbilen, dens opladningssystem, elnettets fysiske udformning og funktionalitet har en ingeniørvidenskabelig baggrund, på samme måde som vores viden om elbilens miljøpåvirkningsgrad, har en naturvidenskabelig baggrund. En stor del af vores rapport er derfor betonet af et objektivistisk syn på viden og produktion af viden, hvilket vi mener, kendetegner denne dimension. RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 10

11 1.5.2 Subjektivitet, teknologi og samfund Den anden dimension vi vælger at benytte os af, er subjektivitet, teknologi og samfund, da projektet sætter fokus på mennesker og deres relation til elbilen og den konventionelle bil. Det ses især i vores undersøgelse af danske bilejere, hvor vi forsøger at identificere de største sociale barrierer for elbilen. Undersøgelsen har et perspektivistisk og fortolkningsorienteret perspektiv, hvori vi tager højde for subjektiviteten blandt mennesker. Vi forstår at menneskers forskelligheder som alder, køn, kulturelle- og socioøkonomiske baggrunde og indkomst, påvirker deres opfattelse og holdning til verden, og at vi ikke alle opfatter verden på samme måde. Dette tager vi eksempelvis højde for, når vi i vores interviewundersøgelse forsøger at få et lige antal kvinder og mænd, og at vi i vores analyse af vores spørgeskemaundersøgelse forstår, at pålideligheden af undersøgelsens producerede data falder, da undersøgelsen blev udført på 95 % mænd. Dette ses også når vi undersøger Everett Rogers fem faktorers betydning for målgruppens beslutningsproces. Vi forstår at elbilen kun er så fordelagtig, som individet opfatter den, og på samme måde kun er så kompatibel, som individet opfatter den. Opfatter et individ elbilen som kompleks og indviklet, er det ligegyldigt hvor simpel og brugervenlig den i virkeligheden er at bruge, da individets opfattelse af dens kompleksitet er det eneste, der har betydning for beslutningsprocessen. RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 11

12 Læservejledning Dette afsnit er ment som værende en hjælpende hånd til læseforståelsen af rapporten. Projektet har til formål at oplyse om den elektriske bils mulige udbredelse, og barrierer for samme, i det danske samfund. Rapporten er bygget op med fokus på en traditionel teknologisk og socialteknologisk vinkling af elbilproblematikken i Danmark. Som start bliver den elektriske bils historiske udvikling introduceret, med henblik på at forsyne læseren med en forståelse af hvordan el-bilen er kommet til det stadie teknologien er i dag. Herefter vil en beskrivende del af el-bilteknologien som helhed følge, hvorefter teknologien bliver sat ind i en større sammenhæng ved hjælp af sociotekniske analyser. De udarbejdede sociotekniske analyser leder naturligt projektet over i et beregningsafsnit, som har til formål at behandle de indsamlede data til videre brug i en redegørelse for udvalgte mulige fremtidige visioner for el-nettet i Danmark. Efterfølgende følger en delkonklusion af de forestående afsnit, som umiddelbar afrunding af den mere teknologiske del af rapporten. Derefter vinkles fokus over i sociale barrierer og forbrugerkoncepter, samt behandling af funden empiri og socialteori. Slutteligt diskuteres og konkluderes der frem til mulige barrierer for el-bilens udbredelse i det danske samfund. RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 12

13 2. Den elektriske bil Den elektriske bil er ikke noget nyt teknologisk fænomen, men er derimod en teknologi og tanke, der har eksisteret i over hundrede år. Teknologien bag den elektriske bil er avanceret og i stadig hastig udvikling, og må efterhånden anses som værende en reel konkurrent til den traditionelle bil med forbrændingsmotor. Denne del af rapporten beskæftiger sig primært med den elektriske bils udvikling gennem tiden såvel som hvorledes elbilen fungerer og distancerer sig fra andre bilalternativer. Der vil som gennemløbende tema i den tekniske afdeling af rapporten blive beskæftiget sig med Renault, og Renaults store elbilsatsning; Renault Fluence Z.E., og Better Place som case. 2.1 Den elektriske bils historiske udvikling Mange mennesker der ikke har beskæftiget sig specielt med elbiler førhen, går måske rundt med tanken om, at elbilen er kendetegnet af ny teknologi. Det er dog imidlertid ikke helt korrekt, da forinden automobilen med den gængse forbrændingsmotor, som vi indtil i dag har været forvendt med, for alvor slog til på markedet, fandtes elbilerne allerede på markedet, samt for ikke overhovedet at nævne køretøjer drevet af damp 17. At tage et skridt frem, men to skridt tilbage, er derfor nødvendigt for at forstå hvor den nuværende generation af elbiler står mht. teknologi. Introduktionen af automobilen må antages for, at have været et kæmpe skridt inden for transportområdet. Selve opfindelsen af den elektriske bil er sidenhen blevet tilskrevet flere opfindere, som hver især udviklede deres del af det større hele. F.eks. udviklede ungareren Ányos Jedlik i 1828 en tidlig type af en elektrisk motor, som han derefter monterede på noget der lignede en lille bil med hjul. Lidt efter stod Thomas Davenport for opfindelsen af den første amerikanske jævnstrømselektriske motor, som han i stil med Jedlik installerede på en lille modelbil, som herefter blev kørt rundt på en kort cirkelformet elektrisk racerbane, lidt i stil af de elektriske racerbaner beregnet til små elektriske racerbiler, som vi kender i dag. 18 Det var dog ikke før året omkring , at William Morrison fra Des Moines i Iowa, opfandt en elektrisk bil, som vi kender dem i dag 19. William Morrisons køretøj var en sekssædet vogn med en topfart på 23 km/t RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 13

14 Foruden opfindelsen af den elektriske bil, blev verdens første benzin-elektriske hybridbil sat på markedet i 1911 af Woods Motor Vehicle Company of Chicago, men viste sig dog senere at være en fiasko grundet dens dyre købspris og den besværlige service 20. En anden sjov lille kendsgerning er, at den elektriske bil, hvis navn var La Jamais Contente (fransk for den aldrig tilfredse), rent faktisk var det første motordrevne køretøj der kørte over 100 km/t 21. Det største problem for elbilerne var i starten batterierne, men ydermere må der på samme tid antages, at det på den anden side var elbilens mere simple og driftvenlige natur, der bidrog til elbilens popularitet i slutningen af 1800-tallet, da den elektriske bil i modsætning til en bil med forbrændings- og dampmotor, var bygget en del simplere op uden bevægelige dele, og da biler med forbrændingsmotorer i samtiden ikke var særlig veltestet, og med videre skulle startens med manuelt håndsving for, at sætte i gang, så foretrak tiden den elektriske bil. Det var derfor først i 1912, at Cadillac opfandt den elektriske selvstarter, at forbrændingsmotoren så småt begyndte at tage over efter elbilen, da den nyligt opfundne selvstarter gjorde betjeningen mere enkel 22. Batterierne var alt for tunge og dyre, og kunne ikke række til særligt mange kilometer. Ofte var det bly-syre batteriet, der var synderen, da man på det tidspunkt ikke havde adgang til andre typer af genopladelige batterier 23. Bly-syre batteriet blev opfundet af den franske fysiker Gaston Planté i 1859, og det var det første genopladelige batteri, som røg i handelen. Bly-syre batteriets høje vægt og lave energitæthed 24 har sandsynligvis været en af grundene til, at man gik væk fra elbiler. Bilerne blev simpelthen for tunge, og da der ikke var den store udvikling inden for batteriteknologi, så man ingen anden udvej end at gå over til på det tidspunkt den alternative drivkraft, brændstofmotoren. I årene efter kan der argumenteres for, at udviklingen af elbilen var gået i tomgang, og det var først engang igen i 1960 erne, at der blev udvist en interesse for elbilen som teknologi endnu en gang. I slutningen af 80 erne og starten af 90 erne blev der i Danmark udviklet to elbiler: City-El, eller Ellerten, som den popu Energitæthed - mål for energi pr. vægtenhed. Jo mere energi pr. vægtenhed, jo større energitæthed. RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 14

15 lært blev døbt, som blev produceret i perioden 1987 til , og Kewet, som blev produceret i Danmark fra 1991 til Udviklingen af elbiler har siden hen ikke stået stille, og der kan i dag argumenteres for, at der kan opdrives planer om mere energivenlige og alternative bilteknologier hos næsten ethvert bilselskab, som f.eks. Renault 27, Tesla 28 og Toyota med deres hybrid-alternativ Distanceringen mellem en elbil og en konventionelbil I dette afsnit vil vi omtale overgangen fra en konventionelbil til en elbil. Her antager vi, at forbrugerne ser det som en stor forskel, når de sætter sig ind i elbilen. Men hvad er egentlig forskellen fra en konventionel bil til en elbil? For at adskille elbilen fra en konventionel bil, har vi valgt at liste de mest største forskelle i et afsnit. For at gøre det kort så kan man sige, at elbilens fremdrift stammer fra elektricitet, hvor konventionelle biler kommer drives af benzin eller diesel, som begge er fossile brændstoffer udvundet af olie. De nyeste elbiler ligner i dag konventionelle biler indvendigt, hvilket vi antager er for at give forbrugeren den størst mulige behagelige overgang fra en konventionel bil til en elbil. For at sammenligne interiøret i de forskellige biler kan man her se speedometeret fra en Renault Fluence Z.E. og en almindelig benzinbil. Speedometer (Elbil) 30 Speedometer (Benzin) RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 15

16 Sammenligning af traditionelle speedometre og speedometre beregnet til elbiler. Figur 1. Som man kan se på billederne, er begge biler med en hastighedsvisning. Derudover er der en tankmåler, der indikerer hvor meget benzin eller strøm, som er tilbage på tanken eller batteriet. Den eneste forskel er, at den konventionelle bil har en omdrejningstæller, hvor elbilen er udstyret med en effektmåler, som indikerer hvor meget strøm, man trækker eller regenererer fra eller til batteriet. 32 Det vi vil vise med dette er, at bilerne ligger tæt op af hinanden rent køremæssigt. Desværre for elbilen har den en del udfordringer, som den konventionelle bil ikke bliver udsat for. Når en konventionel bil løber tør for diesel eller benzin, så tanker man den blot og kører videre. For en elbil er det anderledes, da det tager lang tid at fylde batteriet med strøm Sikkerhed Vi har kigget på sikkerheden omkring elbilen, for at få en forståelse for, hvor den befinder sig sikkerhedsmæssigt i forhold til benzin- og dieselbiler. Vi har undersøgt hvilke sikkerhedssystemer, der er aktive i elbilerne, samt hvilke områder der er under udvikling. Sikkerheden omkring elbilen er efterhånden af samme sikkerhedskvalitet som konventionelle biler, da Renault Fluence Z.E. f.eks. har fået 4 ud af 5 stjerner i en Euro Illustration af Renault Fluence Z.E, i en NCAP crashtest fra Hos Better Place har de udviklet crashtest foretaget af NCAP. Figur 2. sikkerhedssystemer ved opladning i hjemmet for at undgå overophedning 34. Derudover er batterierne gennemtestet mekanisk, elektrisk og termisk, så batterierne lever op til de samme standarder som i en benzin- og dieselbil 35. Få elbiler døjer stadig med brandfare i tilfælde af småfejl i elsystemet 36. Elbilerne er meget støjsvage ved kørsel, og dette rejser en udfordring med hensyn til at blive opmærksomme på dem i trafikken. Cykellister og fodgængere har ikke mulighed for at høre elbiler, som de har ved benzin- eller dieselbiler. Der arbejdes i øjeblikket på en løsning på netop denne problematik, da der internationalt arbejdes på at blive enige om en mulig løsning på støjproblemet 37. Elbilen har et sikkerhedssystem, som slår batteriet fra resten af bilen ved kollision. Dette betyder at, der ikke vil være kraftig strøm i karosseriet efter kollisionen RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 16

17 På værkstederne har man måtte uddanne mekanikere specielt til elbilerne, da det er nogle nye redskaber der skal i brug, når man arbejder med elektriske spændinger 38. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en rapport til håndtering af elbiler ved ulykker, da ulykken skal håndteres anderledes, når en elbil er i besiddelse af et batteri på op til 700 volt 39. Ud fra vores undersøgelser har vi fået en forståelse af, at en elbil er mindst ligeså sikker som en konventionel bil. Selvfølgelig kan der være fejl ved elbilen, som f.eks. at den bryder i brand, men det sker også med konventionelle biler Virkemåden af en elmotor og en forbrændingsmotor I en elbil sidder der selvsagt en elmotor. For at få en generel forståelse af en elbil er et stort omdrejningspunkt at forstå elmotorens virkemåde. For at forstå en elmotor vil vi i dette afsnit sammenligne den med en forbrændingsmotor, for at vise hvor enkel og vedligeholdelsesfri elmotoren er i forhold til en kompleks forbrændingsmotor. Forbrændingsmotoren Der findes flere former for forbrændingsmotorer. I en konventionel bil er motoren afhængig af bilmærke og brændstoftype. Gennem årene er forbrændingsmotoren blevet udviklet til, at kunne køre længere på literen samt at have større motorkraft med samme motorstørrelse 40. Hovedsageligt er principperne i forbrændingsmotoren dog stadig de samme. Den normale form for forbrændingsmotor er det, som kaldes en 4-taktsmotor. Denne slags motorer har 4 takter som i mange gentagelser, giver bilen fremdrift. Vi har i denne forklaring valgt at forklare en benzinmotor. I den første takt løber stemplerne fra top til bund, og suger benzin og luft ind i cylinderne. I den anden takt komprimeres benzinen og luften, ved at stemplet løber fra bund til top. I den tredje takt antændes blandingen af benzin og luft, og cylinderen udsættes for et tryk, der kan komme helt op på 150 bar og grader, hvilket skyder stemplet i bund. I den fjerde takt bliver udstødningsgassen lukket ud af udsugningen, ved at stemplet løber fra bund til top og presser gassen ud. 41 Dette er illustreret i den efterfølgende figur: med%20elkøretøjer.pdf RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 17

18 Illustration af en 4-taksbrændselsmotor. Figur 3. Som det kan ses, er forbrændingsmotoren meget kompleks, da systemet med indsugning, tænding, udstødning og gearsystem skal passe sammen. Elmotoren Elmotoren adskiller sig meget fra forbrændingsmotoren både vedligeholdelsesmæssigt og teknisk. Elmotoren i en elbil kan enten være en jævnstrømsmotor eller en vekselstrømsmotor, som i bund og grund benytter sig af samme princip. Elmotoren er konstrueret af en rotor, som enten er en magnet eller en elektromagnet. Derudover er der tilhørende en stator bestående af elektromagneter. Når der sættes strøm til statoren tiltrækker man rotoren til magneterne. Når magneterne er tæt på rotoren skifter strømmen retning, og Foto af en lille generel elmotor. Figur 3. skaber en frastødende kraft. Elmotoren er altså i en sætning: en veksling mellem tiltrækkende og afstødende kraft skaber rotation i elmotoren (Loncarevic, Ivan, 2011). Jævnstrømsmotoren benyttes normalt ikke til spændinger over 300 volt. Typisk bliver denne type brugt i gaffeltruckindustrien, biler eller el-elevatorer. En god jævnstrømsmotor på 20 KW kan i en kort periode yde helt op til 100 KW, hvilket er en fordel ved f.eks. acceleration i en elbil, da der her er behov for en stor kraft til at drive bilen fremad. Vekselstrømsmotoren benyttes oftest i industriel produktion, og bruger volt spænding. I en vekselstrømsmotor er der ingen grænser for, hvor meget effekt den kan yde, og bruges derfor til elbiler, hvor der ønskes stor motorkraft. Endnu en fordel for en elmotor er, at den har mulighed for at regenerere energi ved opbremsning, hvor det er muligt at spare 5-10 % at den energi man har brugt på accelerationen RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 18

19 2.3 Batteriet Da der begyndte at komme skub i udviklingen af bærbare computere og mobiltelefoner, kom der også skred i udviklingen af bedre batterier. Der viste sig hurtigt et kæmpe marked for denne slags produkter, og den eneste begrænsning var og er det til en hvis grad stadig batterierne. Det førte til opfindelsen af Nikkel- Metalhydridbatteriet (NiMH), som dog i starten var meget ustabilt, og de ønskede kapaciteter og energitætheder kunne derfor ikke opnås. Udviklingen af NiMH-batteriet gik midlertidigt i stå, men i starten af 1980 erne blev der udviklet andre hydridmaterialer, som var stabile. Først i slutningen af 1980 erne begyndte NiMH-batteriet langsomt at blive bedre, og i dag har NiMH-batteriet op til 40 % højere energitæthed end et Nikkel-Cadmiumbatteri (forløberen til NiMH). Pga. NiMH-batteriets mange svagheder, så anses NiMH af mange for udelukkende at være en midlertidig løsning indtil lithium-ion (forkortes Li-ion) teknologien tager over. NiMH batteriet har dog fungeret udmærket som en erstatning for bly-syre batteriet, indtil Li-ion batteriet kom frem 43. Li-ion batteriet blev opfundet af Sony i Tidligere forsøg op gennem 1980 erne havde slået fejl, da man i stedet for at benytte sig af lithium-ioner havde forsøgt at benytte det rene lithiummetal. Det viste sig meget ustabilt under opladning, og var meget svært at kontrollere. Nutidens genopladelige Li-ionbatterier er stabile under de rigtige forhold, og de benyttes i et utal af produkter. Der er dog visse forholdsregler, der skal overholdes under op- og afladning 44. Man har jo hørt om fejlbefængte batterier i f.eks. bærbare computere, som er eksploderet og brudt i brand. Li-ionteknologien blev med tiden populær i mobile produkter pga. den meget lave vægt og høje energitæthed 45. Senere fandt Li-ionbatteriet vej til elbilerne, da det også her viste sig meget effektivt pga. de gode egenskaber. I forhold til tidligere batteriteknologier er Li-ionbatteriet effektivt i elbiler, pga. den lave vægt og høje energitæthed. Det er derfor ikke underligt, at valget faldt på Li-ionteknologien, da der skulle vælges en egnet teknologi til de nye elbiler. Det fører passende videre til det faktum, at det ofte er behovet, der ligger til grund for valget af en teknologi. I forbindelse med de nye elbiler er der flere behov, som batteriet skal opfylde. De to vigtigste er givetvis pris og rækkevidde, da disse to har stor indflydelse på, om kunderne vil købe en elbil. Med det skal nævnes, at der bliver lavet Li-ionbatterier med meget større kapacitet, men de er ikke kommercielt tilgængelige pga. en meget høj pris og ustabilitet 46. I forhold til pris og rækkevidde er parametrene energitæthed og produktionsomkostninger de to vigtigste ved valget af batterier til en elbil RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 19

20 2.3.1 Oversigt Her er en oversigt over de mest udbredte genopladelige batterier, og de parametre der spiller ind, når man skal vælge det mest egnede batteri til en elbil ud fra brugerens behov: Bly-syre NiCd NiMH Li-ion Energitæthed (Wh/kg) Livscyklusser Hurtig ladetid (Timer) Optimal driftstemperatur ( C) -20 til til til til +60 Vedligeholdelse (pr. måned) Ingen Pris (Dollars) Miljø Skema over batteriparametre. Figur 4. Vi gør opmærksom på, at tallene i skemaet er gennemsnitstal taget fra alm. batterier og ikke specielle batterier til elbiler. Men skemaet giver alligevel en god oversigt over forskellene. F.eks. kan man se, at et Liionbatteri er ca. fire gange så dyrt som et bly-syre, og at NiMH og Li-ion ligger meget tæt mht. energitæthed Li-ionbatteriet Som man kan se ligger Li-ionbatteriet højest på listen mht. til energitæthed, men til gengæld er det også det dyreste. Li-ion er også det eneste batteri, der ikke kræver nogen former for vedligeholdelse. Med vedligeholdelse menes, at batteriet regelmæssigt skal aflades og oplades helt. Det slipper man for med Li-onbatteriet 50, og det stemmer godt overens med brugen af en elbil. De turer man kører med en elbil, er sjældent lige lange, 47 Antal fulde op- og afladninger batteriet kan klare, ved bedst mulig vedligeholdelse. 48 Amerikanske priser for batterier i bærbare produkter RUC, Humanistisk-Teknologisk basisstudium, 2. semester 20

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN 32 5 ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN Af DORTHE BOMHOLDT RAVNSBÆK POSTDOC, PH.D. VED MIT, BOSTON, USA. MODTAGET STØTTE TIL PROJEKTET NOVEL NANO- MATERIAL FOR IMPROVED LITHIUM BATTERIES Selvom genopladelige

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er Indenfor ELEKTRONIKbatterier er der flere kategorier. Læs her, hvad forskellen er. Batterityper Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler November 2011 Udgivet af Trafikstyrelsen November 2011 Grafisk tilrettelæggelse: grafiliokus.dk 3 Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger til

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

164 Matematiske Horisonter

164 Matematiske Horisonter 164 Matematiske Horisonter Elbiler - ledestjerne eller luftkastel? Af seniorforsker Linda Christensen, seniorforsker Ole Kveiborg og adjunkt Stefan Lindhard Mabit Den globale opvarmning har gjort CO 2

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Fokusinterview med Anne

Fokusinterview med Anne Fokusinterview med Anne Navn: Anne Alder: 48 år Dato: Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Profession: Sygeplejerske Civilstatus: Gift Børn: 1 (15 år) Teststed: Region Hovedstaden, Testrunde: 6. runde Testbil:

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave KørGrønt Alt andet er helt sort Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug 4. udgave Spar op til 20 % på brændstoffet Sådan gør du Hver gang du tanker bilen, sender du en sms til 1230. Fylder du tanken helt

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

Bosch genopfinder havearbejdet.

Bosch genopfinder havearbejdet. Bosch genopfinder havearbejdet. Du genopfinder haven. Batteridrevne haveredskaber www.bosch-garden.dk Bosch batteridrevne haveredskaber. med lithium-ion-teknologi. 36 V Du er altid et skridt foran med

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

GREENEST WAY TO SAFETY. Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning

GREENEST WAY TO SAFETY. Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning GREENEST WAY TO SAFETY Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning NY BATTERI-FRI ESCAP-TEKNOLOGI MILJØBESKYTTELSE SOM EN DEL AF PRODUKTUDVIKLING 2 Miljøbeskyttelse er en del af vores fælles sociale

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst. Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner April 2013 2013 Side 1 Hypoteser: Transportvaner / bilens rolle 2013 Side 2 HYPOTESE TRANSPORTVANER/BILENS ROLLE: Flertallet af danskere føler sig dybt

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

El-Mobility i Grønland

El-Mobility i Grønland El-Mobility i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Jens H. Nielsen Udviklingskonsulent 1 Hvorfor er vi med? Vandkraft Lille vejnet Energi og miljørigtigt transport Teste teknologien under arktiske

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Med en LPS får du 230V & 12V hvor som helst uden at din bil holder med dyr og forurenende tomgangskørsel. Clayton Power LITHIUM BATTERY ADAPTABLE POWER SYSTEMS TECHNOLOGY

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm og 1212

Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm og 1212 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1212 Offentligt Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm. 1163 og 1212 Beregning af hydrogenproduktion og virkning af elektrolyseanlæg fra H2O-go Generator

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING. Introduktion. Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06

TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING. Introduktion. Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06 TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06 Introduktion Denne kvartalsrapport beskriver data, indsamlet i samarbejde mellem DTU og Clever. Dataindsamlingen er baseret

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således: Kend dit elforbrug Lærer vejledning Baggrund: I Klimahandlinger på dit værelse skal eleverne lære at måle apparaters elforbrug og finde ud af hvor stort et elforbrug de har på deres værelse. Formål: Målet

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Elbiler. Energistyrelsen. 1 Elbil

Indholdsfortegnelse. Elbiler. Energistyrelsen. 1 Elbil Energistyrelsen Elbiler COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Elbil 1 2 Nøgletal for elbiler og andre biler 5 3 Indpasning af

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Vi kræver el-biler nu!

Vi kræver el-biler nu! Vi kræver el-biler nu! Af Per Praëm Dansk Elbil Komité Resumé: El-biler er ingen ny opfindelse faktisk kom de før den nuværende benzin bil. Omkring år 1900 var hovedparten af de biler, som fandtes elektriske.

Læs mere

DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place

DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place Torben V Holm DONG Energy Group R&D 17. oktober 2008 Udfordring I: CO 2 reduktioner i transportsektoren 10% VE i transportsektoren 20% CO 2 -reduktion i

Læs mere