Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011"

Transkript

1 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011

2 Indhold Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om bilafgifter 5 Generationsskifte: Mange vil gerne sælge 6 Finansiering: Stor udfordring, som ikke bliver mindre : Et nyt spændende år Omstillingsparate bilforhandlere 7 Stor omstillingsparathed nødvendig 7 Prisen er et vigtigt parameter 7 Fire succesparametre 7 Ønskes: Afklaring om afgifter Hvad kigger banken på, når du skal låne? 8 Det lysner for autobranchen så småt 8 Samtlige selskaber indgår 8 Evnen til at forrente og afdrage 8 Omsætningshastigheden vurderes 8 Finansieringsstrukturen skal hænge sammen 9 Er der forpligtelser uden for balancen? 9 Bløde værdier også vigtige 9 Den endelige vurdering er individuel Hvordan håndteres demobiler i forhold til moms og afgifter? Analyse af bilforhandlernes økonomi 11 Bilforhandlernes rentabilitet og kapitalforhold 13 Hvad byder fremtiden?

3 Indledning Deloittes Markedsgruppen Auto har i fortsætt - else af tidligere års analyser også udarbejdet en analyse for 2010/11 af autobranchen i Danmark. Årets analyse sætter fokus på bilforhandlerens rentabilitet og kapitalforhold og de udfordringer, branchen står over for i de kommende år set i lyset af de fortsatte finansieringsmæssige udfordringer samt det fornyede politiske fokus på omlægning af registreringsafgiften. I 2010/11 er den negative udvikling fra de seneste år vendt, og det overordnede indtryk er, at der igen tjenes penge i bilbranchen. Spørgsmålet, man må stilles sig, er, om der kun er tale om en enkeltstående - og måske forbigående - succesoplevelse. Afkastet af den investerede kapital er steget for alle 3 kategorier efter 2 år med faldende afkast. De store og mellemstore bilforhandlere har afkast, som er på niveau med 2007/08 før finanskrisens indtræden - mens de mindre bilforhandlere, som i 2007/08 havde det højeste afkast af den investerede kapital, ikke har fuldt helt med, og i 2010/11 ligger på det laveste niveau af de 3 kategorier. Andelen af bilforhandlere med overskud er igen stigende og markant forbedret i forhold til de 2 foregående år. For de største bilforhandlere (over 50 ansatte) er der tale om den største andel inden for de seneste 5 år. Vi har i de tidligere års analyser påpeget, at den konsolidering, som branchen har været igennem - med stadig større forhandlere og flere mærker samlet under samme tag - ikke fuldt ud har givet sig udslag i en forbedret indtjening hos denne gruppe af bilforhandlere. Det ser ud til, at de stordriftsfordele, som har været forventet for denne gruppe af bilforhandlere, endelig begynder at kunne aflæses i regnskaberne. Kapacitetsomkostningerne pr. ansat er således mindst for de store bilforhandlere. Andelen af de store bilforhandlere med overskud er næsten fordoblet i forhold til de 2 foregående år, og i perioder med høj aktivitet i branchen og høje salgstal er det de store bilforhandlere, som har den bedste udvikling, men også denne gruppe, som kommer fra det laveste niveau. De mindre og mellemstore forhandlere har ikke på samme måde de store udsving og det hænger sammen med, at denne gruppe af bilforhandlere er mere fleksibel og hurtigere kan tilpasse sig udviklingen i markedet. Men overordnet set er det kun de store bilforhandlere, hvor andelen med overskud har været stigende set i forhold til perioden før finanskrisen indtræden. I de seneste år har en af bilbranchens store udfordringer udover at sikre en rentable drift - været at sikre tilstrækkelig likviditet. Det har betydet, at der bl.a. har været fokuseret på tilpasning af balancen for der igennem at forbedre arbejdskapitalen og samtidig opnå en bedre soliditet. Analysen viser, at der for alle kategorier har været en forbedring af bilforhandlernes soliditet inden for de seneste 5 år selvom der kun er tale om mindre forbedringer. Den positive udvikling i soliditetsgraden er størst for de mindre og mellemstore forhandlere, og det hænger sammen med denne gruppes større fleksibilitet. Der er ingen tvivl om, at det fornyede politiske fokus på afgiftsomlægningen vil have en negativ effekt på nyvognssalget i en periode, og derfor er alle parter bedst tjent med en hurtig afklaring på området. Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 3

4 Omlægning af bilafgifterne Den øgede fokusering fra den enkelte bilforhandler på tilpasning af balancesummen kan primært opnås ved yderligere nedbringelse af bindingerne i lageret af biler og særligt brugtbilslagrene. Dette er en udvikling som bør forstærkes i den kommende periode dels ud fra et finansieringsmæssigt synspunkt og dels for at mindske de forventede negative effekter på brugtvognspriserne af den bebudede omlægning af bilafgifterne. Der er ingen tvivl om, at det fornyede politiske fokus på afgiftsomlægningen vil have en negativ effekt på nyvognssalget i en periode, og derfor er alle parter bedst tjent med en hurtig afklaring på området. En omlæg ning af afgifterne til en mere teknisk baseret beregning vil skabe en større overskuelighed for alle aktører i branchen. Fremtidens udfordringer Vores analyse indeholder i lighed med tidligere år indlæg fra nogle af branchens toneangivende organisationer og som det fremgår af disse indlæg, forudses der også i de kommende år store udfordringer for bilforhandlerne, dels som følge af en stadig større efterspørgsel af mindre og mere miljøvenlige biler og dels som følge af de fortsatte udfordringer omkring finansiering. På denne baggrund har vi i årets analyse valgt at medtage et eksternt indlæg fra et pengeinstitut for at få et indblik i kreditgivers vurdering af bilbranchens udfordringer. De fremtidige udfordringer i bilbranchen kan fra revisorperspektiv sammenfattes i følgende hovedpunkter: Forsatte udfordringer med optimering af driften for at sikre rentabilitet set i lyset af at bilsalget går mod øget salg af små og mellemstore biler Fortsat fokus på reduktion af bindinger i brugtbilslagre for at minimere risici ved en omlægning af bilafgifterne Generel omstillingsparathed og arbejde med at faste omkostninger gøres variable Udfordringer med finansiering af fremtidige investeringer og opkøb Optimering af selskabsstruktur med fokus på ejendomme særlig aktuel for bilforhandlere, som inden for de kommende år står foran generationsskifte God læselyst af autoanalysen og samtidig en stor tak til Deloittes Markedsgruppen Auto og andre eksterne deltageres medvirken i publikationen. Lars B. Nielsen Partner og leder af Deloitte Markedsgruppen Auto Tlf.: Stefan E. Zeuthen Manager Deloitte Markedsgruppen Auto Tlf.:

5 Strategiske udfordringer De sidste par år har været relativt gode for bilforhandlerne. Men selvom salget har overrasket positivt, så venter der stadig store udfordringer forude. Året der gik og lidt om bilafgifter 2011 er her i skrivende stund ved at gå på hæld. Selvom vi nok oplever en vis tilbageholdenhed hos private kunder de sidste par måneder pga. debatten om ændring af registreringsafgiften, så bliver 2011 generelt også et godt år for bilforhandlerne, ligesom 2010 var det. Ikke kun salgsmæssigt, men også mht. indtjening. Branchen har dog de sidste par år haft den udfordring (blandt mange), at der er sket et skred ned mod de mindre segmenter, som nu udgør over halvdelen af nyindregistrerede personbiler. Selvom denne udvikling forventes at stabilisere sig i 2012, vil de små biler formentlig også i de kommende år udgøre størstedelen af salget (dog meget afhængigt af de fremtidige bilafgifter, men mere herom senere). Udfordringen ved denne udvikling er selvfølgelig, at indtjeningen på små biler generelt er mindre end på store. Og det er vel at mærke i hele værdikæden, altså ikke kun ved salg som ny bil, men også på eftermarkedet og på brugtvognsmarkedet. Det store salg af små biler de seneste år vil således sætte branchens indtjening yderligere under pres i de kommende år og vil kræve fortsat fokus på omkostningerne. Forhåbentlig bliver debatten om ændringer i bilafgifterne, især registreringsafgiften for personbiler, afklaret i løbet af de første måneder af Branchen kan ikke leve med fortsat usikkerhed i årevis om så væsentligt et rammevilkår. Bilbranchens holdning på området er klar; vi ønsker at komme væk fra den værdibaserede afgift, som giver så mange skævvridninger i markedet og fører til en usund forretningsmodel, og i stedet basere afgiften på bilens tekniske data. Da vi som branche også må tage et ansvar for at bringe CO2-udslip osv. ned, støtter vi, at bilens miljømæssige påvirkning bliver en væsentlig del af beregningsgrundlaget for en fremtidig registreringsafgift. Vi vil, sammen med branchens øvrige organisationer, arbejde for at vi hurtigt får en afklaring på området, og at der etableres et fremtidssikret afgiftssystem for biler, som vil skabe tryghed i markedet i mange år fremover. Generationsskifte: Mange vil gerne sælge Bilbranchen gennemførte i efteråret 2011 en undersøgelse blandt sine medlemmer vedrørende generationsskifte. Undersøgelsen viste, at hele 46% af forhandlerne (ejere) forventer, at deres virksomhed skal ejerskiftes inden for de næste 5 år. Det er en meget markant andel, som er endnu højere end for danske virksomheder i øvrigt (mindre og mellemstore virksomheder), hvor en undersøgelse af DI i foråret 2011 viste, at ca. 37% af virksomhedsejerne forventer et ejerskifte inden for 5 år. Bilbranchen vil derfor i 2012 have fokus på dette område og udvikle analyser og værktøjer, som vores medlemmer kan anvende til at gøre deres virksomhed salgsklar. Det er sædvanligvis en lang proces - ofte noget længere end sælger regner med så den skal startes lang tid før, sælger gerne vil eksekvere salget. Så jo før man kommer i gang, jo bedre! Desværre (for sælger) lader de seneste par års fornuftige økonomiske resultater i branchen ikke til at have medført stigninger i prisen på bilforretninger. Goodwill er stadig et næsten ukendt begreb, når bilforretninger skal værdiansættes og der er ikke meget, der tyder på, at det ændrer sig i de kommende år. Her vejer den generel- Af René Tønder Nielsen, direktør Bilbranchen 46% af forhandlerne (ejere) forventer, at deres virksomhed skal ejerskiftes inden for de næste 5 år. Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 5

6 le krise i økonomien, manglende finansieringsmuligheder og usikkerhed om branchens fremtidige rammevilkår stadig for tungt. Så lige som det er tilfældet på boligmarkedet, skal sælger have nogle realistiske forventninger til salgsprisen, for at der kan blive en handel. Det kan være svært at forlige sig med, når man nu helt naturligt synes, at man har en rigtig god virksomhed. Finansiering: Stor udfordring, som ikke bliver mindre Bilbranchen holdt i august 2011 medlemsmøder, hvor vi forsøgte at gøre opmærksom på, at finansiering fremover antageligt bliver en endnu større udfordring, end det allerede er i dag. Vores branche er forholdsvis balancetung (selvom de fleste forhandlere har slanket balancen i de seneste år) og derfor kapitalkrævende. At sikre den nødvendige likviditet, både i forbindelse med ejerskifte og i forbindelse med almindelig drift er således blevet et væsentligt konkurrenceparameter og for mange en strategisk udfordring. Bilbranchen har efter samtaler med kreditafdelinger i større banker opstillet følgende liste med gode råd til at gøre sig mere kreditværdig. Men det allervigtigste er selvfølgelig konsolidering! Brug de seneste års overskud til at konsolidere virksomheden, for bankernes stramme(re) kreditpolitik bliver ikke løs - net de kommende år. Den gode nyhed er, at bankerne generelt ikke lader til at have samme reservation over for bilbranchen som over for mange andre brancher. Vi er altså ikke dømt ude på forhånd. 2012: Et nyt spændende år 2012 tegner også til at blive et spændende år for bilbranchen, hvor vi antageligt fortsat vil opleve en (mindre) konsolidering i branchen med færre ejere og ca. samme antal udsalgssteder. Vi forventer ikke at fornyelserne af kontrakterne med importørerne (med virkning fra 2013) vil give anledning til større ændringer i forhandlerstrukturen. I Finansministeriets netop fremsatte finanslovforslag for 2012 forventes et salg på hele personbiler i Det tror vi desværre er noget optimistisk. Lidt forsigtigt er vores forventning snarere et niveau omkring de personbiler. For varebiler er vi knap så pessimistiske; her forventer vi et uændret niveau i forhold til Balancen Ryd op i ikke-kerne aktiviteter Brugtvognslager Formuleret strategi/politik + rapportering Ejendomme Helst i separat selskab Soliditet Min. 20% (i driftsselskab) Finansiering Lån i DKK/ingen finansieringsvirksomhed Bestyrelse Professionel bestyrelse Åbenhed Hold banken orienteret (gode og dårlige nyheder) Kontrakt Forhandle længere opsigelsesvarsel (ved større investeringer) 6

7 Omstillingsparate bilforhandlere Efter to fornuftige år for bilsalget er forhandlerne så småt begyndt at kunne tjene penge igen. Nye udfordringer møder bilforhandlerne i de kommende år, og derfor står omstillingsparathed i centrum Fire succesparametre At være en god rådgiver og købmand er konkurrenceparametre, der direkte påvirker forhandlernes forretning. For forhandlerne er det desuden vigtigt at forholde sig til de langsigtede udfordringer. Af Jens Brendstrup, adm. direktør i D A F Efter 2009 var mange bilforhandlere presset helt i bund økonomisk. Der blev ganske enkelt solgt for få biler, og mange forhandlere blev reddet af deres værksteder. Med et stigende bilsalg i 2010 og 2011 er smilet dog kommet tilbage i salgsafdelingerne. Stor omstillingsparathed nødvendig Man kan ikke overleve som bilforhandler uden at være omstillingsparat. Forbrugerne efterspørger i dag i stigende grad de mindre biler, og det presser forhandlernes indtjening. Det er en af årsagerne til, at forhandlerne ikke er mere imponerede over de høje salgstal. Udfordringen for forhandlerne er hele tiden at kunne forudsige, i hvilken retning forbrugernes præferencer bevæger sig og derpå have de rigtige bilmodeller på lager. For eksempel skal de vurdere, hvornår der er et bæredygtigt marked for grønne køretøjer. En anden funktion, som forhandlerne lægger meget vægt på, er den rådgivende funktion i forhold til kunderne. I D A Fs brancheanalyse Bilforhandleren 2020 siger ca. 70% af forhandlerne, at de ser sig selv som en god rådgiver for kunden. Prisen er et vigtigt parameter En tilsvarende andel vurderer, at de er gode købmænd. Derfor forbliver prisen et vigtigt parameter for de fleste forbrugeres bilkøb. En lille justering i prisen kan være nok til at sikre handlen. Forhandleren må så håbe, at han har sikret sig en loyal kunde, som vender tilbage næste gang, der skal købes bil. Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for bilhandel giver et klart billede af, at bilforhandlerne er i stand til at tilpasse sig, også når det gælder prisen. For eksempel viser tal fra oktober 2011 en overvægt på 14% af forhandlerne faldende priser. Forventninger om faldende priser illustrerer, at forhandlerne er bevidst om, at et højt bilsalg ikke er ensbetydende med en høj indtjening. I Bilforhandleren 2020 identificerede D A F fire områder, hvor forhandlerne kan ruste sig til fremtiden. For det første handler det om samarbejde. Forhandlerne skal bl.a. blive bedre til at udnytte synergierne internt i virksomheden. Det handler om at tænke hele værdikæden ind, hver gang der bliver solgt en bil. Forhandlerne bør også undersøge mulighederne for lokalt at etablere et samarbejde på tværs af de forskellige bilmærker. Det kan give ny inspiration. For det andet skal forhandlerne gøre sig umage med at sikre, at kunderne forbliver loyale. Det handler bl.a. om at være opsøgende i sin relation med kunderne og om aktivt at pleje sit image i lokalområdet. I begge tilfælde er en bevidst strategi i forhold til brugen af internettet en vigtig faktor. For det tredje er kravet til omstillingsparathed også centralt i forhandlernes økonomi. Et eksempel er muligheden for at gøre flere omkostninger variable i stedet for faste. Det giver en større fleksibilitet og styrker evnen til at reagere hurtigt på nye tendenser i markedet. For det fjerde er det vigtigt, at forhandlerne formår at skabe en ejerskabsfølelse i hele virksomheden. Uddelegering af ansvar vil styrke den enkelte medarbejders bevidsthed om medansvaret for virksomhedens velbefindende. Økonomiske incitamenter kan også anvendes som en motivationsfaktor. Ønskes: Afklaring om afgifter Danmarks bilforhandlere har en stadig udfordring som følge af de høje danske bilafgifter. Regeringen har meddelt, at den i 2012 vil præsentere et forslag til et nyt afgiftssystem. Lige nu skaber den melding usikkerhed både hos forhandlere og blandt bilkøbere, da ingen ved, hvordan afgifterne kommer til at se ud. Derfor efterlyser bilbranchen en hurtig afklaring. Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 7

8 Hvad kigger banken på, når du skal låne? Af Benny Laibach Pedersen, Direktør, Jyske Banks Kreditafdeling Når Jyske Bank kreditvurderer autoforhandlere og værksteder er fokus det samme som for øvrige erhvervskunder, nemlig gældsserviceringsevnen. Dog er der særlig opmærksomhed omkring varelagerets omsætnings hastighed og forpligtelser uden for balancen, fx kau tioner. Det lysner for autobranchen så småt Jyske Banks individuelle kreditvurdering af en autoforhandler eller et værksted sker altid på baggrund af en generel branchevurdering: Gennem 2010 og 2011 har Jyske Bank set en positiv udvikling i årsrapporter og periodebalancer fra autobranchen. Denne gode udvikling er et resultat af, at bilsalget har været en af de positive historier de seneste 2-3 år, og af de omkostningstilpasninger autobranchen har foretaget under finanskrisen. Jyske Bank ser dog også fremadrettet udfordringer for branchen. Af flere årsager. Det generelle privatforbrug står fortsat til at udvikle sig svagt i 2011 og Stigningen i bilsalget ser ud til at løje af senest har der været fald og da stigningen i nysalget primært er båret af mindre og miljøvenlige biler følger lavere avancer på nyvognssalg og værkstedsregninger i kroner og ører. Desuden spores der aktuelt tilbageholdenhed hos forbrugerne grundet usikkerhed omkring reglerne for afgifter på dansk indregistrerede biler. Samtlige selskaber indgår I den individuelle kreditvurdering af bilforhandlere og værksteder indgår analyse af regnskaber, periodebalancer og budgetter samt mere bløde værdier i form af Jyske Banks kendskab til kunden og branchen. De nøgletal, Jyske Bank anvender i analysen, er som udgangspunkt de samme som på øvrige erhvervskunder. Det er altid driftsresultat og balance i samtlige kundens selskaber, der indgår i analysen, uanset om driften er placeret i et eller flere driftsselskaber og ejendomme i separate ejendomsselskaber eller holdingselskaber. Evnen til at forrente og afdrage Jyske Bank fokuserer i kreditvurderingen af kunder inden for autobranchen som i alle andre brancher primært på kundens gældsserviceringsevne nu og fremadrettet. Det vil sige evnen til gennem løbende indtjening at forrente og afdrage den samlede gæld. Derudover ser Jyske Bank på udviklingen i driftsresultaterne før, under og efter finanskrisen for at aflæse, hvordan kunden har evnet at tilpasse sin virksomhed til de forandringer finanskrisen har medført. Omsætningshastigheden vurderes På aktivsiden fokuserer Jyske Bank især på varelageret og ejendomme, når kunder i autobranchen vurderes. Størrelsen på varelagret i forhold til omsætningen det vil sige omsætningshastigheden og sammensætningen af varelagret er væsentlig information for banken. Herunder værdisætning på brugte biler, hvor længe de har været på lager, samt nedskrivninger. For ejendomme er det primært værdisætningen sammenholdt med størrelse, beliggenhed og standard, der indgår i analysen. Finansieringsstrukturen skal hænge sammen I autobranchen fokuserer Jyske Bank på passivsiden især på finansieringsstrukturen og forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld samt anlægsaktiver og langfristet gæld. Herunder også årlig afvikling på gælden. Sammensætningen af finansieringskilder i form af egenkapital, kreditforeningslån, banklån og driftskreditter samt eventuel leverandør- eller leasingfinansiering af dele af varelagret af nye uindregistrerede biler er også væsentlig information. Endelig indgår kundens eventuelle renterisiko i form af størrelsen af gæld med henholdsvis fast og variabel rente; eller eventuel valutarisiko på finansiering i valuta via udlandslån eller valutaswaps i risikovurderingen. I den samlede vurdering af balancen indgår også en vurdering af autoforhandlerens finansielle styrke (soliditet), fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til at klare nye kriser. 8

9 Er der forpligtelser uden for balancen? Mange bilforhandlere påtager sig forpligtelser uden for balancen. Det kan være i form af kautioner over for finansieringsselskaber, når de henviser kundernes bilfinansiering til finansieringsselskabet, eller forpligtelser over for leasingselskaber til at tilbagekøbe biler, der er leaset ud på operationelle leasingaftaler ved leasingaftalens udløb. Disse forpligtelser sammenholder banken med kundens indtjening, samlede balance og finansielle styrke, som en del af risikovurderingen. Bløde værdier også vigtige Også bløde værdier indgår i den kreditmæssige behandling af bilforhandlere og værksteder i Jyske Bank. Banken vurderer bl.a. ledelsen og øvrige rådgivere. Væsentlige elementer i vurderingen er branchekendskab, erfaring, virksomhedens strategi og ledelsens evne til at følge den lagte strategi. Den endelige vurdering er individuel I Jyske Bank tager kreditvurdering af bilforhandlere og værksteder altid udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af kundens behov for finansiering. Ud over konklusionen på de forhold, der er beskrevet her, afhænger den endelige beslutning af den pris (rente og gebyr), banken kan opnå på engagementet, samt en vurdering af de sikkerheder Jyske Bank kan få. Altså en vurdering af bankens samlede kreditrisiko i forhold til indtjening. Herudover ser Jyske Bank på, hvilken risiko indehaveren af virksomheden påtager sig, og hvilken risiko de øvrige kreditorer påtager sig. Ud fra disse betragtninger foretager Jyske Bank den endelige kreditvurdering af autoforhandleren eller værkstedet. I den samlede vurdering af balancen indgår en vurdering af autoforhandlerens finansielle styrke (soli ditet), fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til at klare nye kriser. Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 9

10 Hvordan håndteres demobiler i forhold til moms og afgifter? A Kim Laursen, Deloitte moms- og afgifter Der har været megen fokus på bilforhandlernes håndtering af demobiler det seneste år. Det gælder både set fra SKATs side men også i medierne. SKATs kontrolaktioner har vist stor vækst i antallet af indregistrerede demobiler set i forhold til nyvognssalget, hvorfor bilforhandlerne også det kommende år vil være i søgelyset. Senest har SKAT på opfordring og i samarbejde med bilbranchen udarbejdet en generel tjekliste med en række punkter som bilforhandlere skal være opmærksomme på i forhold til demobiler mv. Tjeklisten er alene vejledende og giver inspiration til nogle af de problemstillinger, som bilforhandlere skal forholde sig til vedrørende den moms- og afgiftsmæssige behandling af demobiler. Der er fortsat ingen faste grænser for, hvor mange demobiler en bilforhandler må indregistrere, hvor mange kilometer bilen skal have kørt til demokørsel, eller hvor lang perioden skal være, før demobilen må sælges til en kunde. Vores anbefaling til de enkelte bilforhandlere er derfor at udarbejde nogle interne retningslinjer omkring virksomhedens håndtering af demobiler. Det kan være omkring antal kørte kilometer før videresalg, men også fastlæggelse af nogle forretningsmæssige begrundelser for antallet af nye biler indregistreret til demokørsel. Dette vil være en konkret vurdering afhængig af bilforhandlerens størrelse og antal bilmærker mv. Vores erfaring i bilbranchen viser ofte, at der sker en begrebsforvirring i forhold til, hvordan forhandlerne indregistrerer, anvender og efterfølgende sælger bilerne, hvilket kan være medvirkende til fejlagtig afregning af moms. Ordet demobiler anvendes ofte generelt, selv - om bilerne faktisk er anvendt og indregistreret til brug for udlejning eller værksteds-/ærindekørsel mv. hos bilforhandleren. Den momsmæssige behandling af en bil afhænger af, hvad og hvordan bilforhandleren rent faktisk har anvendt bilen. Der er eksempelvis væsentlig forskel i momsafregningen samlet set, hvis bilforhandleren har indregistreret en bil i eget navn, udelukkende til brug for demokørsel eller hvis bilen også har været anvendt til anden kørsel eksempelvis fri bil hos en medarbejder. God dokumentation er derfor altafgørende for at sikre korrekt moms- og afgiftsmæssig behandling af demobiler mv. Det skal kunne dokumenteres, hvad de enkelte biler reelt har været anvendt til specielt ved demobiler, som har kørt få kilometer eller sælges efter kortvarig periode. Sammenhæng i dokumentationen er ligeledes vigtig, så der eksempelvis er anført samme kilometerantal på slutseddel og faktura mv. Vores anbefaling til de enkelte bilforhandlere er at få foretaget et eftersyn af håndteringen af demobiler mv., så der sikres korrekt afregning af moms og registreringsafgift. Bilforhandleren kan selv foretage dette eftersyn eller med hjælp fra rådgiver. Et eftersyn skal sikre, at bilforhandleren er godt klædt på, hvis SKAT, som de har udtalt, kommer på kontrolbesøg. Vores erfaring viser rent faktisk også, at nogle bilforhand - lere i visse situationer har betalt for meget i moms. God dokumentation er derfor altafgørende for at sikre korrekt moms- og afgiftsmæssig behandling af demobiler mv. 10

11 Analyse af bilforhandlernes økonomi Vi har igen i år analyseret bilforhandlernes resultater og udviklingstendenser. Vi har opdelt bilforhandlerne således: Bilforhandlere med 2-9 ansatte (ca. 35% af bilforhandlerne i analysen) Bilforhandlere med ansatte (ca. 56% af bilforhandlerne i analysen) Bilforhandlere med over 50 ansatte (ca. 9% af bilforhandlerne i analysen) Vores analyse har omfattet 604 bilforhandlere med mere end 1 ansat, og som er aktie- eller anpartsselskaber, der offentliggør årsrapporter. Analysen har omfattet årsrapporter offentliggjort frem til 31. august Analysen omfatter alene bilforhandlere, der har offentliggjort regnskabstal for 5 år samt har branchekoden Detailhandel med person- og varebiler samt minibusser, hvorfor der ikke er fuldstændigt sammenfald med de bilforhandlere, der er medtaget i vores tidligere analyser. Det har ikke været muligt at udarbejde omsætningsafhængige nøgletal for alle de udvalgte bilforhandlere, fordi ikke alle bilforhandlere oplyser omsætningen. Bilforhandlernes rentabilitet og kapitalforhold Når man skal sammenligne det at investere i en bilforretning med en investering i andre virksomheder, anvendes nøgletallet for afkast af den investerede kapital. Nøgletallet opgøres som driftsresultatet i forhold til den investerede kapital i bilforretningen (ekskl. rentebærende nettoaktiver, f.eks. bankindestående). Nøgletallet er opgjort inklusive ejendom. Afkast af den investerede kapital 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 2007/ / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Indeks 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2-9 ansatte 79% 78% 58% 53% 64% ansatte 88% 82% 60% 54% 78% Over 50 ansatte 80% 85% 47% 47% 87% Som det fremgår af ovenstående graf, er den negative udvikling vendt i 2010/11. Dette skyldes både en nedbringelse af den investerede kapital samt et højere primært resultat for 2010/11, hvilket må betegnes som en sund udvikling. Forrentningen er dog stadigt ikke prangende i forhold til alternative investeringer, men udviklingen er vendt i 2010/11. Det skal dog siges, at udviklingen for mange bilforhandlere (og særligt nogle mærker) går mod større finansielle indtægter såsom henvisningsprovision mv ansatte ansatte Over 50 ansatte Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 11

12 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 2007/ / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Indeks Bilforhandlere med overskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ansatte 79% 78% 58% 53% 64% ansatte 88% 82% 60% 54% 78% Over 50 ansatte 80% 85% 47% 47% 87% Andelen af bilforhandlere med overskud er også markant 60.00forbedret i 2010/11 i forhold til de 2 foregående år skellen på de små og mellemstore bilforhandlere er Ser man på dækningsbidraget pr. ansat ses det at for og er for bilforhandlere med over 50 ansatte det højeste nærmest ikke eksisterende. De store er en smule under, for hele 5 års 500perioden. hvilket kan indikere, at de små og mellemstore er mere selektive i deres salg af biler og ydelser hvorimod de store tager alle opgaver også dem med lavt dækningsbidrag ansatte ansatte Over 50 ansatte Dækningsbidrag pr. ansat ansatte ansatte Over 50 ansatte ansatte ansatte Over 50 ansatte 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 12 0% 2-9 ansatte 30% 31% 31% 33% 34% ansatte 21% 21% 21% 24% 25% Over 50 ansatte 18% 18% 17% 23% 20%

13 Hvis man opgør det primære resultat pr. ansat viser billedet også fremgang i 2010/11 - de store og mellemstore bilforhandlere følges i hele perioden pænt ad. Når man sammenholder dette med dækningsbidraget pr. ansat kan det således konkluderes, at kapacitetsomkostningerne pr. ansat er mindre for de store bilforhandlere og at der således er stordriftsfordele ved at være stor bilforhandler. Primært resultat pr. ansat ansatte ansatte Over 50 ansatte Hvad byder fremtiden? Det er offentligt kendt, at aldersfordelingen inden for ejere af bilforretninger ikke har en overvægt af unge. Det medfører derfor, at branchen som helhed står over for en stor udfordring, da mange bilforretninger skal videreføres af andre inden for en relativ kort tidshorisont Det store udbud af bilforretninger sammenholdt med de relativt få købere, som har både lysten, evnen og finansieringen til at købe, medfører pres på prisen. Det kan også medføre en erkendelse hos de nuværende ejere om, at de må forvente at skulle medvirke ved finansieringen ved enten at gå ned i pris eller ved ikke at modtage hele købesummen ved overdragelsen ansatte ansatte Over 50 ansatte 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2-9 ansatte 30% 31% 31% 33% 34% ansatte 21% 21% 21% 24% 25% Over 50 ansatte 18% 18% 17% 23% 20% Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 13

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Markedsnyt oktober 2010. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi

Markedsnyt oktober 2010. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi Markedsnyt oktober 2010 Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi Indledning Deloittes Markedsgruppe Auto har i fortsættelse af tid ligere års analyser også udarbejdet en analyse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi

Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi Klar til nye tider? Analyse af bilforhandlernes økonomi Markedsgruppe Auto, februar 2009 Bilforhandlernes økonomi og udfordringer Deloitte Markedsgruppe Auto præsenterer også for 2007/08 en analyse af

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer

Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Fjernvarme Temadag Muligheder for finansiering lånetyper og afdragsformer Lars Munk 9. april 2013 Indhold 1. Investeringsbehov 2. Overvejelser i relation til finansiering 3. Kreditmæssige udfordringer

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde?

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde? Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Frank Petersen Handelshøjskoleuddannelse i økonomi Økonomidirektør i internationale virksomheder Forhandlinger med långivere Har selv prøvet at få

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Konkursanalyse i modebranchen

Konkursanalyse i modebranchen August 2012 Konkursanalyse i modebranchen Analyse fra Soliditet 1 Introduktion I forbindelse med modeugen i august 2012 har Soliditet udarbejdet en analyse med henblik på at undersøge udviklingen i den

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners November 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Har du husket at

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Autoanalysen. April 2016

Autoanalysen. April 2016 Autoanalysen April 2016 Indholdsfortegnelse 4 Indledning 6 Produktiviteten i autobranchen 8 Leasingmarkedet i Danmark vokser 10 Danskerne: Leasing er bekvemt 12 Leasing hos Henrik Larsen Biler A/S 14 Leasing

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere