Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011"

Transkript

1 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011

2 Indhold Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om bilafgifter 5 Generationsskifte: Mange vil gerne sælge 6 Finansiering: Stor udfordring, som ikke bliver mindre : Et nyt spændende år Omstillingsparate bilforhandlere 7 Stor omstillingsparathed nødvendig 7 Prisen er et vigtigt parameter 7 Fire succesparametre 7 Ønskes: Afklaring om afgifter Hvad kigger banken på, når du skal låne? 8 Det lysner for autobranchen så småt 8 Samtlige selskaber indgår 8 Evnen til at forrente og afdrage 8 Omsætningshastigheden vurderes 8 Finansieringsstrukturen skal hænge sammen 9 Er der forpligtelser uden for balancen? 9 Bløde værdier også vigtige 9 Den endelige vurdering er individuel Hvordan håndteres demobiler i forhold til moms og afgifter? Analyse af bilforhandlernes økonomi 11 Bilforhandlernes rentabilitet og kapitalforhold 13 Hvad byder fremtiden?

3 Indledning Deloittes Markedsgruppen Auto har i fortsætt - else af tidligere års analyser også udarbejdet en analyse for 2010/11 af autobranchen i Danmark. Årets analyse sætter fokus på bilforhandlerens rentabilitet og kapitalforhold og de udfordringer, branchen står over for i de kommende år set i lyset af de fortsatte finansieringsmæssige udfordringer samt det fornyede politiske fokus på omlægning af registreringsafgiften. I 2010/11 er den negative udvikling fra de seneste år vendt, og det overordnede indtryk er, at der igen tjenes penge i bilbranchen. Spørgsmålet, man må stilles sig, er, om der kun er tale om en enkeltstående - og måske forbigående - succesoplevelse. Afkastet af den investerede kapital er steget for alle 3 kategorier efter 2 år med faldende afkast. De store og mellemstore bilforhandlere har afkast, som er på niveau med 2007/08 før finanskrisens indtræden - mens de mindre bilforhandlere, som i 2007/08 havde det højeste afkast af den investerede kapital, ikke har fuldt helt med, og i 2010/11 ligger på det laveste niveau af de 3 kategorier. Andelen af bilforhandlere med overskud er igen stigende og markant forbedret i forhold til de 2 foregående år. For de største bilforhandlere (over 50 ansatte) er der tale om den største andel inden for de seneste 5 år. Vi har i de tidligere års analyser påpeget, at den konsolidering, som branchen har været igennem - med stadig større forhandlere og flere mærker samlet under samme tag - ikke fuldt ud har givet sig udslag i en forbedret indtjening hos denne gruppe af bilforhandlere. Det ser ud til, at de stordriftsfordele, som har været forventet for denne gruppe af bilforhandlere, endelig begynder at kunne aflæses i regnskaberne. Kapacitetsomkostningerne pr. ansat er således mindst for de store bilforhandlere. Andelen af de store bilforhandlere med overskud er næsten fordoblet i forhold til de 2 foregående år, og i perioder med høj aktivitet i branchen og høje salgstal er det de store bilforhandlere, som har den bedste udvikling, men også denne gruppe, som kommer fra det laveste niveau. De mindre og mellemstore forhandlere har ikke på samme måde de store udsving og det hænger sammen med, at denne gruppe af bilforhandlere er mere fleksibel og hurtigere kan tilpasse sig udviklingen i markedet. Men overordnet set er det kun de store bilforhandlere, hvor andelen med overskud har været stigende set i forhold til perioden før finanskrisen indtræden. I de seneste år har en af bilbranchens store udfordringer udover at sikre en rentable drift - været at sikre tilstrækkelig likviditet. Det har betydet, at der bl.a. har været fokuseret på tilpasning af balancen for der igennem at forbedre arbejdskapitalen og samtidig opnå en bedre soliditet. Analysen viser, at der for alle kategorier har været en forbedring af bilforhandlernes soliditet inden for de seneste 5 år selvom der kun er tale om mindre forbedringer. Den positive udvikling i soliditetsgraden er størst for de mindre og mellemstore forhandlere, og det hænger sammen med denne gruppes større fleksibilitet. Der er ingen tvivl om, at det fornyede politiske fokus på afgiftsomlægningen vil have en negativ effekt på nyvognssalget i en periode, og derfor er alle parter bedst tjent med en hurtig afklaring på området. Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 3

4 Omlægning af bilafgifterne Den øgede fokusering fra den enkelte bilforhandler på tilpasning af balancesummen kan primært opnås ved yderligere nedbringelse af bindingerne i lageret af biler og særligt brugtbilslagrene. Dette er en udvikling som bør forstærkes i den kommende periode dels ud fra et finansieringsmæssigt synspunkt og dels for at mindske de forventede negative effekter på brugtvognspriserne af den bebudede omlægning af bilafgifterne. Der er ingen tvivl om, at det fornyede politiske fokus på afgiftsomlægningen vil have en negativ effekt på nyvognssalget i en periode, og derfor er alle parter bedst tjent med en hurtig afklaring på området. En omlæg ning af afgifterne til en mere teknisk baseret beregning vil skabe en større overskuelighed for alle aktører i branchen. Fremtidens udfordringer Vores analyse indeholder i lighed med tidligere år indlæg fra nogle af branchens toneangivende organisationer og som det fremgår af disse indlæg, forudses der også i de kommende år store udfordringer for bilforhandlerne, dels som følge af en stadig større efterspørgsel af mindre og mere miljøvenlige biler og dels som følge af de fortsatte udfordringer omkring finansiering. På denne baggrund har vi i årets analyse valgt at medtage et eksternt indlæg fra et pengeinstitut for at få et indblik i kreditgivers vurdering af bilbranchens udfordringer. De fremtidige udfordringer i bilbranchen kan fra revisorperspektiv sammenfattes i følgende hovedpunkter: Forsatte udfordringer med optimering af driften for at sikre rentabilitet set i lyset af at bilsalget går mod øget salg af små og mellemstore biler Fortsat fokus på reduktion af bindinger i brugtbilslagre for at minimere risici ved en omlægning af bilafgifterne Generel omstillingsparathed og arbejde med at faste omkostninger gøres variable Udfordringer med finansiering af fremtidige investeringer og opkøb Optimering af selskabsstruktur med fokus på ejendomme særlig aktuel for bilforhandlere, som inden for de kommende år står foran generationsskifte God læselyst af autoanalysen og samtidig en stor tak til Deloittes Markedsgruppen Auto og andre eksterne deltageres medvirken i publikationen. Lars B. Nielsen Partner og leder af Deloitte Markedsgruppen Auto Tlf.: Stefan E. Zeuthen Manager Deloitte Markedsgruppen Auto Tlf.:

5 Strategiske udfordringer De sidste par år har været relativt gode for bilforhandlerne. Men selvom salget har overrasket positivt, så venter der stadig store udfordringer forude. Året der gik og lidt om bilafgifter 2011 er her i skrivende stund ved at gå på hæld. Selvom vi nok oplever en vis tilbageholdenhed hos private kunder de sidste par måneder pga. debatten om ændring af registreringsafgiften, så bliver 2011 generelt også et godt år for bilforhandlerne, ligesom 2010 var det. Ikke kun salgsmæssigt, men også mht. indtjening. Branchen har dog de sidste par år haft den udfordring (blandt mange), at der er sket et skred ned mod de mindre segmenter, som nu udgør over halvdelen af nyindregistrerede personbiler. Selvom denne udvikling forventes at stabilisere sig i 2012, vil de små biler formentlig også i de kommende år udgøre størstedelen af salget (dog meget afhængigt af de fremtidige bilafgifter, men mere herom senere). Udfordringen ved denne udvikling er selvfølgelig, at indtjeningen på små biler generelt er mindre end på store. Og det er vel at mærke i hele værdikæden, altså ikke kun ved salg som ny bil, men også på eftermarkedet og på brugtvognsmarkedet. Det store salg af små biler de seneste år vil således sætte branchens indtjening yderligere under pres i de kommende år og vil kræve fortsat fokus på omkostningerne. Forhåbentlig bliver debatten om ændringer i bilafgifterne, især registreringsafgiften for personbiler, afklaret i løbet af de første måneder af Branchen kan ikke leve med fortsat usikkerhed i årevis om så væsentligt et rammevilkår. Bilbranchens holdning på området er klar; vi ønsker at komme væk fra den værdibaserede afgift, som giver så mange skævvridninger i markedet og fører til en usund forretningsmodel, og i stedet basere afgiften på bilens tekniske data. Da vi som branche også må tage et ansvar for at bringe CO2-udslip osv. ned, støtter vi, at bilens miljømæssige påvirkning bliver en væsentlig del af beregningsgrundlaget for en fremtidig registreringsafgift. Vi vil, sammen med branchens øvrige organisationer, arbejde for at vi hurtigt får en afklaring på området, og at der etableres et fremtidssikret afgiftssystem for biler, som vil skabe tryghed i markedet i mange år fremover. Generationsskifte: Mange vil gerne sælge Bilbranchen gennemførte i efteråret 2011 en undersøgelse blandt sine medlemmer vedrørende generationsskifte. Undersøgelsen viste, at hele 46% af forhandlerne (ejere) forventer, at deres virksomhed skal ejerskiftes inden for de næste 5 år. Det er en meget markant andel, som er endnu højere end for danske virksomheder i øvrigt (mindre og mellemstore virksomheder), hvor en undersøgelse af DI i foråret 2011 viste, at ca. 37% af virksomhedsejerne forventer et ejerskifte inden for 5 år. Bilbranchen vil derfor i 2012 have fokus på dette område og udvikle analyser og værktøjer, som vores medlemmer kan anvende til at gøre deres virksomhed salgsklar. Det er sædvanligvis en lang proces - ofte noget længere end sælger regner med så den skal startes lang tid før, sælger gerne vil eksekvere salget. Så jo før man kommer i gang, jo bedre! Desværre (for sælger) lader de seneste par års fornuftige økonomiske resultater i branchen ikke til at have medført stigninger i prisen på bilforretninger. Goodwill er stadig et næsten ukendt begreb, når bilforretninger skal værdiansættes og der er ikke meget, der tyder på, at det ændrer sig i de kommende år. Her vejer den generel- Af René Tønder Nielsen, direktør Bilbranchen 46% af forhandlerne (ejere) forventer, at deres virksomhed skal ejerskiftes inden for de næste 5 år. Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 5

6 le krise i økonomien, manglende finansieringsmuligheder og usikkerhed om branchens fremtidige rammevilkår stadig for tungt. Så lige som det er tilfældet på boligmarkedet, skal sælger have nogle realistiske forventninger til salgsprisen, for at der kan blive en handel. Det kan være svært at forlige sig med, når man nu helt naturligt synes, at man har en rigtig god virksomhed. Finansiering: Stor udfordring, som ikke bliver mindre Bilbranchen holdt i august 2011 medlemsmøder, hvor vi forsøgte at gøre opmærksom på, at finansiering fremover antageligt bliver en endnu større udfordring, end det allerede er i dag. Vores branche er forholdsvis balancetung (selvom de fleste forhandlere har slanket balancen i de seneste år) og derfor kapitalkrævende. At sikre den nødvendige likviditet, både i forbindelse med ejerskifte og i forbindelse med almindelig drift er således blevet et væsentligt konkurrenceparameter og for mange en strategisk udfordring. Bilbranchen har efter samtaler med kreditafdelinger i større banker opstillet følgende liste med gode råd til at gøre sig mere kreditværdig. Men det allervigtigste er selvfølgelig konsolidering! Brug de seneste års overskud til at konsolidere virksomheden, for bankernes stramme(re) kreditpolitik bliver ikke løs - net de kommende år. Den gode nyhed er, at bankerne generelt ikke lader til at have samme reservation over for bilbranchen som over for mange andre brancher. Vi er altså ikke dømt ude på forhånd. 2012: Et nyt spændende år 2012 tegner også til at blive et spændende år for bilbranchen, hvor vi antageligt fortsat vil opleve en (mindre) konsolidering i branchen med færre ejere og ca. samme antal udsalgssteder. Vi forventer ikke at fornyelserne af kontrakterne med importørerne (med virkning fra 2013) vil give anledning til større ændringer i forhandlerstrukturen. I Finansministeriets netop fremsatte finanslovforslag for 2012 forventes et salg på hele personbiler i Det tror vi desværre er noget optimistisk. Lidt forsigtigt er vores forventning snarere et niveau omkring de personbiler. For varebiler er vi knap så pessimistiske; her forventer vi et uændret niveau i forhold til Balancen Ryd op i ikke-kerne aktiviteter Brugtvognslager Formuleret strategi/politik + rapportering Ejendomme Helst i separat selskab Soliditet Min. 20% (i driftsselskab) Finansiering Lån i DKK/ingen finansieringsvirksomhed Bestyrelse Professionel bestyrelse Åbenhed Hold banken orienteret (gode og dårlige nyheder) Kontrakt Forhandle længere opsigelsesvarsel (ved større investeringer) 6

7 Omstillingsparate bilforhandlere Efter to fornuftige år for bilsalget er forhandlerne så småt begyndt at kunne tjene penge igen. Nye udfordringer møder bilforhandlerne i de kommende år, og derfor står omstillingsparathed i centrum Fire succesparametre At være en god rådgiver og købmand er konkurrenceparametre, der direkte påvirker forhandlernes forretning. For forhandlerne er det desuden vigtigt at forholde sig til de langsigtede udfordringer. Af Jens Brendstrup, adm. direktør i D A F Efter 2009 var mange bilforhandlere presset helt i bund økonomisk. Der blev ganske enkelt solgt for få biler, og mange forhandlere blev reddet af deres værksteder. Med et stigende bilsalg i 2010 og 2011 er smilet dog kommet tilbage i salgsafdelingerne. Stor omstillingsparathed nødvendig Man kan ikke overleve som bilforhandler uden at være omstillingsparat. Forbrugerne efterspørger i dag i stigende grad de mindre biler, og det presser forhandlernes indtjening. Det er en af årsagerne til, at forhandlerne ikke er mere imponerede over de høje salgstal. Udfordringen for forhandlerne er hele tiden at kunne forudsige, i hvilken retning forbrugernes præferencer bevæger sig og derpå have de rigtige bilmodeller på lager. For eksempel skal de vurdere, hvornår der er et bæredygtigt marked for grønne køretøjer. En anden funktion, som forhandlerne lægger meget vægt på, er den rådgivende funktion i forhold til kunderne. I D A Fs brancheanalyse Bilforhandleren 2020 siger ca. 70% af forhandlerne, at de ser sig selv som en god rådgiver for kunden. Prisen er et vigtigt parameter En tilsvarende andel vurderer, at de er gode købmænd. Derfor forbliver prisen et vigtigt parameter for de fleste forbrugeres bilkøb. En lille justering i prisen kan være nok til at sikre handlen. Forhandleren må så håbe, at han har sikret sig en loyal kunde, som vender tilbage næste gang, der skal købes bil. Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for bilhandel giver et klart billede af, at bilforhandlerne er i stand til at tilpasse sig, også når det gælder prisen. For eksempel viser tal fra oktober 2011 en overvægt på 14% af forhandlerne faldende priser. Forventninger om faldende priser illustrerer, at forhandlerne er bevidst om, at et højt bilsalg ikke er ensbetydende med en høj indtjening. I Bilforhandleren 2020 identificerede D A F fire områder, hvor forhandlerne kan ruste sig til fremtiden. For det første handler det om samarbejde. Forhandlerne skal bl.a. blive bedre til at udnytte synergierne internt i virksomheden. Det handler om at tænke hele værdikæden ind, hver gang der bliver solgt en bil. Forhandlerne bør også undersøge mulighederne for lokalt at etablere et samarbejde på tværs af de forskellige bilmærker. Det kan give ny inspiration. For det andet skal forhandlerne gøre sig umage med at sikre, at kunderne forbliver loyale. Det handler bl.a. om at være opsøgende i sin relation med kunderne og om aktivt at pleje sit image i lokalområdet. I begge tilfælde er en bevidst strategi i forhold til brugen af internettet en vigtig faktor. For det tredje er kravet til omstillingsparathed også centralt i forhandlernes økonomi. Et eksempel er muligheden for at gøre flere omkostninger variable i stedet for faste. Det giver en større fleksibilitet og styrker evnen til at reagere hurtigt på nye tendenser i markedet. For det fjerde er det vigtigt, at forhandlerne formår at skabe en ejerskabsfølelse i hele virksomheden. Uddelegering af ansvar vil styrke den enkelte medarbejders bevidsthed om medansvaret for virksomhedens velbefindende. Økonomiske incitamenter kan også anvendes som en motivationsfaktor. Ønskes: Afklaring om afgifter Danmarks bilforhandlere har en stadig udfordring som følge af de høje danske bilafgifter. Regeringen har meddelt, at den i 2012 vil præsentere et forslag til et nyt afgiftssystem. Lige nu skaber den melding usikkerhed både hos forhandlere og blandt bilkøbere, da ingen ved, hvordan afgifterne kommer til at se ud. Derfor efterlyser bilbranchen en hurtig afklaring. Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 7

8 Hvad kigger banken på, når du skal låne? Af Benny Laibach Pedersen, Direktør, Jyske Banks Kreditafdeling Når Jyske Bank kreditvurderer autoforhandlere og værksteder er fokus det samme som for øvrige erhvervskunder, nemlig gældsserviceringsevnen. Dog er der særlig opmærksomhed omkring varelagerets omsætnings hastighed og forpligtelser uden for balancen, fx kau tioner. Det lysner for autobranchen så småt Jyske Banks individuelle kreditvurdering af en autoforhandler eller et værksted sker altid på baggrund af en generel branchevurdering: Gennem 2010 og 2011 har Jyske Bank set en positiv udvikling i årsrapporter og periodebalancer fra autobranchen. Denne gode udvikling er et resultat af, at bilsalget har været en af de positive historier de seneste 2-3 år, og af de omkostningstilpasninger autobranchen har foretaget under finanskrisen. Jyske Bank ser dog også fremadrettet udfordringer for branchen. Af flere årsager. Det generelle privatforbrug står fortsat til at udvikle sig svagt i 2011 og Stigningen i bilsalget ser ud til at løje af senest har der været fald og da stigningen i nysalget primært er båret af mindre og miljøvenlige biler følger lavere avancer på nyvognssalg og værkstedsregninger i kroner og ører. Desuden spores der aktuelt tilbageholdenhed hos forbrugerne grundet usikkerhed omkring reglerne for afgifter på dansk indregistrerede biler. Samtlige selskaber indgår I den individuelle kreditvurdering af bilforhandlere og værksteder indgår analyse af regnskaber, periodebalancer og budgetter samt mere bløde værdier i form af Jyske Banks kendskab til kunden og branchen. De nøgletal, Jyske Bank anvender i analysen, er som udgangspunkt de samme som på øvrige erhvervskunder. Det er altid driftsresultat og balance i samtlige kundens selskaber, der indgår i analysen, uanset om driften er placeret i et eller flere driftsselskaber og ejendomme i separate ejendomsselskaber eller holdingselskaber. Evnen til at forrente og afdrage Jyske Bank fokuserer i kreditvurderingen af kunder inden for autobranchen som i alle andre brancher primært på kundens gældsserviceringsevne nu og fremadrettet. Det vil sige evnen til gennem løbende indtjening at forrente og afdrage den samlede gæld. Derudover ser Jyske Bank på udviklingen i driftsresultaterne før, under og efter finanskrisen for at aflæse, hvordan kunden har evnet at tilpasse sin virksomhed til de forandringer finanskrisen har medført. Omsætningshastigheden vurderes På aktivsiden fokuserer Jyske Bank især på varelageret og ejendomme, når kunder i autobranchen vurderes. Størrelsen på varelagret i forhold til omsætningen det vil sige omsætningshastigheden og sammensætningen af varelagret er væsentlig information for banken. Herunder værdisætning på brugte biler, hvor længe de har været på lager, samt nedskrivninger. For ejendomme er det primært værdisætningen sammenholdt med størrelse, beliggenhed og standard, der indgår i analysen. Finansieringsstrukturen skal hænge sammen I autobranchen fokuserer Jyske Bank på passivsiden især på finansieringsstrukturen og forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld samt anlægsaktiver og langfristet gæld. Herunder også årlig afvikling på gælden. Sammensætningen af finansieringskilder i form af egenkapital, kreditforeningslån, banklån og driftskreditter samt eventuel leverandør- eller leasingfinansiering af dele af varelagret af nye uindregistrerede biler er også væsentlig information. Endelig indgår kundens eventuelle renterisiko i form af størrelsen af gæld med henholdsvis fast og variabel rente; eller eventuel valutarisiko på finansiering i valuta via udlandslån eller valutaswaps i risikovurderingen. I den samlede vurdering af balancen indgår også en vurdering af autoforhandlerens finansielle styrke (soliditet), fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til at klare nye kriser. 8

9 Er der forpligtelser uden for balancen? Mange bilforhandlere påtager sig forpligtelser uden for balancen. Det kan være i form af kautioner over for finansieringsselskaber, når de henviser kundernes bilfinansiering til finansieringsselskabet, eller forpligtelser over for leasingselskaber til at tilbagekøbe biler, der er leaset ud på operationelle leasingaftaler ved leasingaftalens udløb. Disse forpligtelser sammenholder banken med kundens indtjening, samlede balance og finansielle styrke, som en del af risikovurderingen. Bløde værdier også vigtige Også bløde værdier indgår i den kreditmæssige behandling af bilforhandlere og værksteder i Jyske Bank. Banken vurderer bl.a. ledelsen og øvrige rådgivere. Væsentlige elementer i vurderingen er branchekendskab, erfaring, virksomhedens strategi og ledelsens evne til at følge den lagte strategi. Den endelige vurdering er individuel I Jyske Bank tager kreditvurdering af bilforhandlere og værksteder altid udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af kundens behov for finansiering. Ud over konklusionen på de forhold, der er beskrevet her, afhænger den endelige beslutning af den pris (rente og gebyr), banken kan opnå på engagementet, samt en vurdering af de sikkerheder Jyske Bank kan få. Altså en vurdering af bankens samlede kreditrisiko i forhold til indtjening. Herudover ser Jyske Bank på, hvilken risiko indehaveren af virksomheden påtager sig, og hvilken risiko de øvrige kreditorer påtager sig. Ud fra disse betragtninger foretager Jyske Bank den endelige kreditvurdering af autoforhandleren eller værkstedet. I den samlede vurdering af balancen indgår en vurdering af autoforhandlerens finansielle styrke (soli ditet), fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til at klare nye kriser. Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 9

10 Hvordan håndteres demobiler i forhold til moms og afgifter? A Kim Laursen, Deloitte moms- og afgifter Der har været megen fokus på bilforhandlernes håndtering af demobiler det seneste år. Det gælder både set fra SKATs side men også i medierne. SKATs kontrolaktioner har vist stor vækst i antallet af indregistrerede demobiler set i forhold til nyvognssalget, hvorfor bilforhandlerne også det kommende år vil være i søgelyset. Senest har SKAT på opfordring og i samarbejde med bilbranchen udarbejdet en generel tjekliste med en række punkter som bilforhandlere skal være opmærksomme på i forhold til demobiler mv. Tjeklisten er alene vejledende og giver inspiration til nogle af de problemstillinger, som bilforhandlere skal forholde sig til vedrørende den moms- og afgiftsmæssige behandling af demobiler. Der er fortsat ingen faste grænser for, hvor mange demobiler en bilforhandler må indregistrere, hvor mange kilometer bilen skal have kørt til demokørsel, eller hvor lang perioden skal være, før demobilen må sælges til en kunde. Vores anbefaling til de enkelte bilforhandlere er derfor at udarbejde nogle interne retningslinjer omkring virksomhedens håndtering af demobiler. Det kan være omkring antal kørte kilometer før videresalg, men også fastlæggelse af nogle forretningsmæssige begrundelser for antallet af nye biler indregistreret til demokørsel. Dette vil være en konkret vurdering afhængig af bilforhandlerens størrelse og antal bilmærker mv. Vores erfaring i bilbranchen viser ofte, at der sker en begrebsforvirring i forhold til, hvordan forhandlerne indregistrerer, anvender og efterfølgende sælger bilerne, hvilket kan være medvirkende til fejlagtig afregning af moms. Ordet demobiler anvendes ofte generelt, selv - om bilerne faktisk er anvendt og indregistreret til brug for udlejning eller værksteds-/ærindekørsel mv. hos bilforhandleren. Den momsmæssige behandling af en bil afhænger af, hvad og hvordan bilforhandleren rent faktisk har anvendt bilen. Der er eksempelvis væsentlig forskel i momsafregningen samlet set, hvis bilforhandleren har indregistreret en bil i eget navn, udelukkende til brug for demokørsel eller hvis bilen også har været anvendt til anden kørsel eksempelvis fri bil hos en medarbejder. God dokumentation er derfor altafgørende for at sikre korrekt moms- og afgiftsmæssig behandling af demobiler mv. Det skal kunne dokumenteres, hvad de enkelte biler reelt har været anvendt til specielt ved demobiler, som har kørt få kilometer eller sælges efter kortvarig periode. Sammenhæng i dokumentationen er ligeledes vigtig, så der eksempelvis er anført samme kilometerantal på slutseddel og faktura mv. Vores anbefaling til de enkelte bilforhandlere er at få foretaget et eftersyn af håndteringen af demobiler mv., så der sikres korrekt afregning af moms og registreringsafgift. Bilforhandleren kan selv foretage dette eftersyn eller med hjælp fra rådgiver. Et eftersyn skal sikre, at bilforhandleren er godt klædt på, hvis SKAT, som de har udtalt, kommer på kontrolbesøg. Vores erfaring viser rent faktisk også, at nogle bilforhand - lere i visse situationer har betalt for meget i moms. God dokumentation er derfor altafgørende for at sikre korrekt moms- og afgiftsmæssig behandling af demobiler mv. 10

11 Analyse af bilforhandlernes økonomi Vi har igen i år analyseret bilforhandlernes resultater og udviklingstendenser. Vi har opdelt bilforhandlerne således: Bilforhandlere med 2-9 ansatte (ca. 35% af bilforhandlerne i analysen) Bilforhandlere med ansatte (ca. 56% af bilforhandlerne i analysen) Bilforhandlere med over 50 ansatte (ca. 9% af bilforhandlerne i analysen) Vores analyse har omfattet 604 bilforhandlere med mere end 1 ansat, og som er aktie- eller anpartsselskaber, der offentliggør årsrapporter. Analysen har omfattet årsrapporter offentliggjort frem til 31. august Analysen omfatter alene bilforhandlere, der har offentliggjort regnskabstal for 5 år samt har branchekoden Detailhandel med person- og varebiler samt minibusser, hvorfor der ikke er fuldstændigt sammenfald med de bilforhandlere, der er medtaget i vores tidligere analyser. Det har ikke været muligt at udarbejde omsætningsafhængige nøgletal for alle de udvalgte bilforhandlere, fordi ikke alle bilforhandlere oplyser omsætningen. Bilforhandlernes rentabilitet og kapitalforhold Når man skal sammenligne det at investere i en bilforretning med en investering i andre virksomheder, anvendes nøgletallet for afkast af den investerede kapital. Nøgletallet opgøres som driftsresultatet i forhold til den investerede kapital i bilforretningen (ekskl. rentebærende nettoaktiver, f.eks. bankindestående). Nøgletallet er opgjort inklusive ejendom. Afkast af den investerede kapital 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 2007/ / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Indeks 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2-9 ansatte 79% 78% 58% 53% 64% ansatte 88% 82% 60% 54% 78% Over 50 ansatte 80% 85% 47% 47% 87% Som det fremgår af ovenstående graf, er den negative udvikling vendt i 2010/11. Dette skyldes både en nedbringelse af den investerede kapital samt et højere primært resultat for 2010/11, hvilket må betegnes som en sund udvikling. Forrentningen er dog stadigt ikke prangende i forhold til alternative investeringer, men udviklingen er vendt i 2010/11. Det skal dog siges, at udviklingen for mange bilforhandlere (og særligt nogle mærker) går mod større finansielle indtægter såsom henvisningsprovision mv ansatte ansatte Over 50 ansatte Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 11

12 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 2007/ / / / ansatte ansatte Over 50 ansatte Indeks Bilforhandlere med overskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ansatte 79% 78% 58% 53% 64% ansatte 88% 82% 60% 54% 78% Over 50 ansatte 80% 85% 47% 47% 87% Andelen af bilforhandlere med overskud er også markant 60.00forbedret i 2010/11 i forhold til de 2 foregående år skellen på de små og mellemstore bilforhandlere er Ser man på dækningsbidraget pr. ansat ses det at for og er for bilforhandlere med over 50 ansatte det højeste nærmest ikke eksisterende. De store er en smule under, for hele 5 års 500perioden. hvilket kan indikere, at de små og mellemstore er mere selektive i deres salg af biler og ydelser hvorimod de store tager alle opgaver også dem med lavt dækningsbidrag ansatte ansatte Over 50 ansatte Dækningsbidrag pr. ansat ansatte ansatte Over 50 ansatte ansatte ansatte Over 50 ansatte 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 12 0% 2-9 ansatte 30% 31% 31% 33% 34% ansatte 21% 21% 21% 24% 25% Over 50 ansatte 18% 18% 17% 23% 20%

13 Hvis man opgør det primære resultat pr. ansat viser billedet også fremgang i 2010/11 - de store og mellemstore bilforhandlere følges i hele perioden pænt ad. Når man sammenholder dette med dækningsbidraget pr. ansat kan det således konkluderes, at kapacitetsomkostningerne pr. ansat er mindre for de store bilforhandlere og at der således er stordriftsfordele ved at være stor bilforhandler. Primært resultat pr. ansat ansatte ansatte Over 50 ansatte Hvad byder fremtiden? Det er offentligt kendt, at aldersfordelingen inden for ejere af bilforretninger ikke har en overvægt af unge. Det medfører derfor, at branchen som helhed står over for en stor udfordring, da mange bilforretninger skal videreføres af andre inden for en relativ kort tidshorisont Det store udbud af bilforretninger sammenholdt med de relativt få købere, som har både lysten, evnen og finansieringen til at købe, medfører pres på prisen. Det kan også medføre en erkendelse hos de nuværende ejere om, at de må forvente at skulle medvirke ved finansieringen ved enten at gå ned i pris eller ved ikke at modtage hele købesummen ved overdragelsen ansatte ansatte Over 50 ansatte 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2-9 ansatte 30% 31% 31% 33% 34% ansatte 21% 21% 21% 24% 25% Over 50 ansatte 18% 18% 17% 23% 20% Analyse af autobranchen 2011 Markedsgruppe Auto 13

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Markedsnyt oktober 2010. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi

Markedsnyt oktober 2010. Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi Markedsnyt oktober 2010 Salget stiger Økonomien viger Analyse af bilforhandlernes økonomi Indledning Deloittes Markedsgruppe Auto har i fortsættelse af tid ligere års analyser også udarbejdet en analyse

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

I dette nummer kan du læse om: Finansiering Hvad lægger bankerne vægt på? Forretningsplan - Bør du også have en? Kapitalgrundlaget og soliditeten

I dette nummer kan du læse om: Finansiering Hvad lægger bankerne vægt på? Forretningsplan - Bør du også have en? Kapitalgrundlaget og soliditeten D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 4 26. november 2013 udsendt i uge 48 Se flere nyheder på www.daf.dk I 2012 blev der solgt 168.857 nye personbiler, hvilket var tæt på salget i rekordåret

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde?

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde? Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Frank Petersen Handelshøjskoleuddannelse i økonomi Økonomidirektør i internationale virksomheder Forhandlinger med långivere Har selv prøvet at få

Læs mere

Februar 2008. Markedsgruppe Auto. Bilforhandlere. - Tendenser og udfordringer

Februar 2008. Markedsgruppe Auto. Bilforhandlere. - Tendenser og udfordringer Februar 2008 Markedsgruppe Auto Bilforhandlere - Tendenser og udfordringer Markedet for personbiler og bilforhandlernes økonomi Deloitte præsenterer en analyse af bilbranchen i Danmark for 2006/07 og sætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Digitale muligheder i bilbranchen

Digitale muligheder i bilbranchen September 2015 Digitale muligheder i bilbranchen NY MEDLEMSUNDERSØGELSE De rammevilkår som politikere og bilimportører udstikker, har størst betydning for bilforhandlernes forretning. Samtidig spås digitaliseringen

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere