Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov."

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden den Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning fra Fællesgrundejerforeningen: Regnskab var omdelt sammen med indkaldelsen. Fællesgrundejerforeningen har afholdt to møder i år og har bl.a. behandlet: Belysningen på stien mellem vores bebyggelse og Måløv Parkvej. Der er opsat mere hærværkssikker belysning. Selv om belysningen har været uden lys i perioder, så har det ikke skyldtes hærværk! Det manglende hærværk skyldes måske også fjernelsen af bænken ud for boldbanen. I marts-april er der blevet fældet og beskåret en del træer i nyttehave området. Nogle af fældningerne skyldes klager fra beboerne bag nyttehaverne. Der er lavet yderligere beskæringer så der er blevet lidt lysere og mere ensartet. Fældningen blev foretaget af beboere i Fællesgrundejerforeningen mod at de måtte få det brugbare træ og resten er blevet til flis. Regnskab Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Budgettet er uden de store ændringer. Der budgetteres stadig med underskud. Der kan i fremtiden forventes en stigning p.g.a. vedligeholdelse af stier og de store fælles arealer. Efter beretningen kom der forskellige forslag til Fællesgrundejerforeningens bestyrelse: Kælkebakken behøves den slås(sti ok) Indhentning af kontrolbud på græsslåning er blevet gjort ved nuværende leverance. Kommer nogle af vejene til fællesgrundejerforeningen? Der er ikke nogle fælles veje andet end cykelstien. Den tror vi ikke bliver overdraget benyttes af mange borgere i Måløv. Beretning, regnskab og budget blev vedtaget

2 Punkt 3: Beretning fra Grf. Kærlodden Nedklassificering af vejene I aviser og tv har det været oppe, at kommunerne vil omklassificere vejene, og det betydet for os at ringvejene også bliver privat fællesveje ligesom stræderne er nu. Det vil iflg. en kommunal annonce i Ballerup bladet ske fra Der har generelt været stor utilfredshed med nedklassificeringen. Kommunen har holdt velbesøgte borgermøde med mange kritiske spørgsmål. Men det står vist ikke til at ændre. Interesseforeningen Fællesudvalget for grundejerforeningerne i Ballerup kommune har gjort et stort arbejde. De har haft kontakt og møder med kommunen og byrådsmedlemmerne. Senest har der været møde i fællesudvalget, hvor projektleder Peter Bo Jørgen(Miljø&Teknik) svarede på spørgsmål. I 2012 vil der komme en ny høring, hvor alle involverede vil få et brev med information om at de i 2015 har været heldige at overtage vejene og belysningen. Her vil kommunen beskrive deres opfattelse af hvilken stand vejene er i og der vil være 8 ugers svartid. Indtil vi skal overtage vejene vil kommunen vedligeholde og reparerer vejene. Der er sat 12 millioner af til dette. Betaling for belysning på privat vej Det er nu 2½ år siden kommunen ville overdrage belysningen på stræderne til os. Der er p.t. ikke sket noget vi har heller ikke rykket. På mødet med Peter Bo Jørgensen kunne han fortælle at de første veje er begyndt at betale. Men der har været nogle problemer med at finde ud af hvem der skal opkræve forbruget(ca.300 kr/årligt/husstand). I forbindelse med nedklassificeringen vil det også komme til at gælde vores ringveje Tjørnetræer Det var meningen at de tjørnesyge(tjørnerust) træer skulle beskæres og de udgåede skulle genplantes men pludselig var det vinter. Der er sat kr. af til dette projekt, så må vi se hvor langt vi når. Det har været kontakt til en gartner som vil beskærer efter Påske og nyplante til i efteråret. Ombygning af fælleshus Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at der skulle arbejdets med et oplæg og pris for hhv. en overdækning og et ekstra toilet. Resultatet skulle fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling. Der er blevet arbejdet på sagen, men vi er desværre ikke kommet så langt at vi kan fremlægge det. Grupperne der arbejder med det p.t. er: Overdækning: Thomas og Henrik Toilet: Allan, Per og Rune. Når det har en fornuftig stand vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Der er naturligvis plads til nye deltagere i grupperne. Legeplads Vi har desværre ikke fået repareret legehuset eller vippe. Men det må være et forårs projekt. Dæksel udfor nr Er blevet repareret af kommune. Arrangementer:

3 Husk at deltage i forskønnelsesdagen den 8. maj. Birthe vil undersøge mulighed for lokal deltagelse i den landsdækkende indsamling af skrald Giv naturen en hånd næste år. Oprydning i vores område. Der var en del spørgsmål til beretningen: Hvorfor en ekstra generalforsamling? Dette for at få truffet en afgørelse så grupperne ikke går i stå og bindefrist for evt. tilbud og financering udløber. Vejene er 30 år gamle. Forslag: kappe rødder som går ud i veje og tage billeder af evt. skader. Specielt revner da de lukker sig om sommeren. Lappe på veje. Bestyrelsen har fundet en revne lapper, som en nabo grundejerforeningerne har anvendt. Bestyrelsen vil indhenter tilbud. Ved overtagelse af vejene fra kommunen vil vi også overtage forikringsdækningen Der står ofte en stor vandpyt nede mellem 83 og 91. Forslag ekstra brønd Forslag at forsyne fælleshuset tag med solceller(el). Kunne også give elektricitet til gadelamper. Bestyrelsen vil foretage en indledende undersøgelse af muligheder. Beretningen blev godkendt Punkt 4: Beretning fra udvalgene: Græsslåningsudvalg: Har slåer nok, men flere er velkomne. Snerydningsudvalg: Stor aktivitet. Alle må gerne hjælpe. Festudvalget: Ingen børnefester i år. Filmklub arrangementer undervejs. Leif vil arrangere en cykeltur til København den 1. maj med S-tog. S-tog er gratis den 1 søndag i måneden. Fælleshusudvalget: Reservering hver tirsdag 18:30-18:45 når Leif er hjemme ellers anvend e- Forskønnelsesudvalget: der har været afholdt en forskønnelsesdag, der er planlagt en ny til den 8. maj. Legepladsuddvalget: Troede ikke der var penge så derfor ikke blevet gjort noget med legepladsen. ITudvalget: Ingen fremmødte. Beretningerne blev godkendt Punkt 5: Forelæggelse af regnskabet. Der blev lavet en hurtig gennemgang af regnskabet. Regnskabet blev godkendt (alle for)

4 Punkt 6: Indkomne forslag Forslag 1: Kirsebærtræer fældes, såfremt en beskæring ikke er ok Forslag vedtaget. Forslag 2: Brombærkrattet fjernes Der skal plantes græs på området i ca. 3 år for at fjerne brombær. Der blev besluttet at lave en helhedsplan for dette område inden en genplantning. Så forslagets tekst blev ændret til: Det foreslås at brombærkrattet langs stien i den vestlige ende af bebyggelsen fjernes og erstattes midlertidig med græs, og senere genplantes med mindre buske. Baggrunden for forslaget er at det næsten er umuligt at styre rankerne, der er simpelt hen ikke plads nok i det smalle bed. Det reviderede forslag blev vedtaget. Forslag 3: Fældning af træ mellem nr. 143 og 157 Forslag vedtaget Forslag 4: Udskiftning af tjørnetræer Der arbejdes allerede på udskiftning af tjørnetræer. Døde træer vil blive prioriteret. Forslag frafaldet. Forslag 5: Ekstra toilet i fælleshus droppes Den videre fremgangsmåde blev gennemgået med udarbejdelse af 2 forslag inkl. finansering og derefter sættes begge forslag det til afstemning Forslag frafaldet. Punkt 7: Gennemgang af det reviderede budget for 2011 Der blev lavet en gennemgang af budgettet, da der ifølge kassereren intet særligt var at bemærke. Det blev besluttet at kr. til akut vedligehold af legeplads(legehus tag og defekt vippe). Budgettet blev godkendt (alle for) Punkt8: Forslag og godkendelse af budgetforslag 2012 Der er siden fremsendelse af budgetforslaget varslet en stigning på kabel tv på ca. 37% af TDC. Så det nye kontingent vil blive 1250 kr. og 150 kr. til belysning 2 gange næste år Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

5 Punkt 9: Fra den siddende bestyrelse var Birgit(29), Henrik(47) og Birthe(107) på valg, De blev alle genvalgt Ny suppleant: Søren(75) Blev valgt. Punkt 10: Valg til udvalgene, der er kun to ændringer. Udvalgene er nu således sammensat: Græsslåning Henning(157) Snerydning: Leif(123) & Thomas(43) & Hanne Sofie(77) & Stine(151) Fest: Leif(123) Fælleshuset: Leif(123) & Iben(157) & Alan(159) & Lone(105) Forskønnelse: Allan(159) & Betty(47) & Rune(25) & Dorthe(131) & Stine(151) Legeplads: Signe(33) & Anders(153) & Stine(151) IT: Mogens(7) Punkt 11: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Der blev foretaget genvalg så bemandingen ser således ud: Revisorer: Henning(157) & Betty(47) Revisorsuppleant: Ole(85) Punkt 12: Der kommer mange store lastbiler ind i området som bare vender og kører ud igen. Forslag: sæt skilte op med blind vej eller lukket område ved indkørsel til område. Bestyrelsen undersøger muligheder. Bilag: Revideret budget 2011(Bilag 1) Revideret budgetforslag 2011(Bilag 2)

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2013

Bestyrelsens beretning for året 2013 Bestyrelsens beretning for året 2013 Prolog 2013 har været et godt år for G/F Vingen. Der er sket en masse ting til fælles bedste samtidig med at økonomien har været nogenlunde med et mindre underskud.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere