1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer)."

Transkript

1 Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 30. april Tilstedeværende: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Inge Madsen(IM), Ane-Marie Jensen(AMJ), Per Springborg(PS), Bodil Helmers(BH), Karina Christiansen(KC), Casper Cassøe(CC) Fraværende: Frode Jensen(FJ) Ulrik Kristensen(UK) Vilhelmsborg, Casper s kontor kl Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende HB-medlemmer. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer). 1 kvartal er afsluttet og i lighed med tidligere år giver regnskabet for de 3 måneder ikke noget klart billede. Der er sendt rykkere ud på ikke betalte kontingenter, og Hingstekåringen er langt fra gjort endeligt op, da kun et fåtal af regningerne er modtaget. Der er imidlertid gjort status lige før HBmødet, og af de projekter, som er afsluttede eller godt i gang, bliver der fokuseret på i det følgende: Kontingenter: For 2013 er der budgetteret med en nedgang i forhold til 2012 på 175 tkr. Alligevel er nedgangen større ud end budgetteret. CC forventer for hele året en nedgang, der er dobbelt så stor som forventet. Forventeligt bliver kontingentet derfor 175 tkr. dårligere end budgetteret. Hingstekårning: 2013 har haft det svært på billetsalget. Dagtime-billetterne er gået 350 tkr. tilbage i forhold til 2012, medens salget af partoutarmbånd er gået frem. Tilmeldingsgebyrer er ligeledes gået frem, og indtægter fra sponsorer er 600 tkr bedre end året før. Der er sparet penge på bl.a. banepleje og kontroltimer i MCH. Der har dog været store udgifter forbundet med udvidelse af VIP konceptet, men det har alligevel genereret et overskud. Det samlede resultat for Specialarrangementet, Galla og Hingstekåring forventes at være 75 tkr. dårligere end budgetteret, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Forbesigtigelse: Der har været sparet en del penge på forbesigtigelsen i år. Der har også været lidt flere indtægter end budgetteret, hvorfor projektet afviger positivt fra budget med 50 tkr.

2 Hingstelisten: Indtægterne på hingstelisten er faldende, men langt fra så meget som forventet, hvorfor projektet afviger positivt med 50 tkr. i forhold til budget. Hoppestambogen I det hoppestambogen blev afskaffet på Repræsentantskabsmødet vil forbundet her få en besparelse, der ikke var budgetteret. Ud over de 80 tkr., der var sat af i budgettet, er der blevet overført knap 30 tkr. til årets projekt, som var i overskud for produktion af stambogen for sidste år. Det betyder at projektet afviger positivt med 109 tkr. Generelt må det siges, at Dansk Varmblod fortsat befinder sig i en meget svær tid. Vi forventer at ramme den budgetterede bundlinje for året.. 3. Evaluering Herning. CC beretter om, at arrangementet allerede har været evalueret af flere grupper. Gallaforestillingen var fin, men springning skal tilbage til midten af showet igen, så der er et afbræk i al dressuren. Næste år lejes der ikke en dyr kendt vært ind, CC skal selv være vært. Hingstene skal i højere grad være med. Der var gjort meget for sponsorerne i år. Hal J3 blev taget i brug til sponsormiddag med 500 mand pr. aften, og VIP logen i hal M udvidet. Det var en stor succes. Bag tæppet fungerede alt tilfredsstillende, kun enkelte ting lykkedes ikke helt 100%. Overordnet var HB meget tilfredse med Hingstekåringen, det er et fantastisk arrangement. Det er velafviklet, veltilrettelagt, og det er et dygtigt team, der står bag arrangementet. Hjælperne anført af Bjarne og Christian gør et fantastisk stykke arbejde, og alle i sekretariatet gør virkelig en stor indsats. HB fandt, at stemningen generelt var rigtig god, dog efterspørges højere niveau på konkurrenceklasserne. Herning 2013 synes afviklingsmæssigt at være det bedste nogensinde. 4. Herning fremadrettet, nyt koncept. Se bilag der er medsendt.

3 5. Udvidelse af avlsledelsen. JP fortalte, at han havde deltaget i et avlsledelsesmøde, hvor de indkomne forslag fra regionen emnerne var blevet drøftet, ligesom man drøftede, om der kunne være emner på den eksisterende dommerliste. JP pointerede, at det ikke blot er en dommere mere vi skal finde til avlsledelsen, men en person, der fremadrettet kan indgå i udviklingen af vores avl. JP meddelte, at avlsledelsen ville komme med en indstilling til næste HB møde. Det blev i øvrigt besluttet, at avlsledelsen skal deltage i næste HB møde for at drøfte dette emne. HU mente der var vigtigt at HB var en del af endelige udvælgelse af emnerne. HB var enige om, at Avlsledelsen havde den faglige kompetence til at vurdere emnerne og komme med en indstilling. PS, JP og FJ forbereder fællesmødet med Avlsledelsen. 6. Auktionen fremadrettet. Auktionsudvalget havde ikke afholdt evalueringsmøde inden HB-mødet. Dog kunne CC berette om en livlig dialog i auktionsudvalget. Udvalget erkender, der skal ske en ændring med Forårsauktionen, og at hele konceptet vil blive endevendt. Auktionsudvalget holder møde ultimo maj, og mødereferatet fremsendes til hele HB. Vedr. Elitefølauktionen er udvalget klar over, at det bliver svært at finde nok kvalitetsføl, idet årgangen er lille. Men de er sikre på, at et godt netværk og en god dialog og fælles forståelse med avlerne nok skal sikre en god kollektion. Umiddelbart laves der ikke noget om i konceptet, men inviterede købere/gæster revurderes kraftigt. 7. Ung i DV, stemmeret, valgbarhed. Følgende ændringer blev vedtaget, Kapitel 2. Organisation Generalforsamling 4 Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som ifølge udskrift af forbundets medlemsregister pr. 1. november er bosat i regionen (området) og ikke er i kontingentrestance eller har udmeldt sig jfr. vedtægternes 6, stk. 1. Et medlem, hvis flytning er registreret efter 1. november, har således adgang til generalforsamlingen i sin hidtidige region. Ethvert medlem, herunder medlemmer af Ung i Dansk Varmblod, som opfylder ovenstående kriterier, og som er fyldt 18 år, har stemmeret og er valgbar. Familiemedlemsskab berettiger til 2 stemmer.

4 8. Status på genomisk selektion-projektet. Status på genomisk selektion Genomisk selektion er en anerkendt avlsmetode indenfor kvæg- og planteavl. Den har endnu ikke vundet indpas i hesteavlen, men det er kun et spørgsmål om tid. Via genomisk selektion vil man kunne samle information fra hestens afstamning, bedømmelser samt genetiske markører i et indekstal med en relativ høj sikkerhed. De genetiske markører kan analyseres allerede på følstadiet og derfor give en langt tidligere indikation af den avlsmæssige og sportslige værdi end det i dag er muligt. Dansk Varmblod modtog d. 19/ en overraskende donation på 1 million kr. fra Asta og Jul. P. Justesens fond til forskning i genomisk selektion. Støttetilsagnet er betinget af, at der tilvejebringes supplerende finansering samt at projektet gennemføres. D. 4/ indsendte Dansk Varmblod i samarbejde med Københavns Universitet en ansøgning til Højteknologifonden om supplerende støtte på kr. Ansøgningen vurderes pt. dels af Højteknologifondens bestyrelsesmedlemmer samt af udenlandske forskere med speciale indenfor genomisk selektion. Der forventes svar midt i juni. Såfremt der gives positivt tilsagn, vil det 3-årige projekt kunne startes pr. januar Fastlæggelse af kommende Hovedbestyrelsesmøder. August d. 13 kl (med deltagelse af Avlsledelsen i første del af mødet) Oktober d. 30 kl Nyt fra regioner, sekretariat og udvalg. Reg. 1. PS, Horsefestival er ved at tage sin begyndelse, stærkt team af dygtige medlemmer arbejder med og udfra vores manual, som er et rigtig godt redskab. Der afholdes i denne tid klargøringskurser etc. Reg. 2. AMJ, Regionen har haft lidt udfordring med hjemmesiden, da et medlem sprang fra, men siden er genetableret med hjælp fra nye friske folk. Regionen har fastsat alt springning ved hoppekåringerne på sjælland nu, efter aftale med region 1. Aftalen er således, at region 2 har fast kåring i juni mens region 1 har Horsefestival i august. Reg. 3. IM, Gode kurser med Claus Hansen om valg af hingst og udenlandske hingste, herudover har der været rigtig stor søgning med klargøring og løsspringningskurser. Reg. 4. HU, Claus Hansen har været brugt til valg af hingst, hvilket gik rigtig godt. I maj afholdes et trailerkursus sammen med DRF s distrikt i sønderjylland om regler etc. Forsommeren over afholdes der klargøringskurser m.v. Reg. 7. BH, Hingsteshow havde flere besøgende end 2012, på trods af landskamp og kulde. En god aften, som helt sikkert gentages, og økonomien i arrangementet er god for regionen. I nærmeste

5 fremtid afholdes der også her løsspringningsaftener, som allerede også har kørt. Det er populært og godt. Verden. AMJ, Nyt team bestående af Birthe Lyder Nielsen, Susanne Baarup Christensen, Jesper Holst og de 2 holdledere Barbro Saul og Ane-Marie Jensen. Program for udtagelse og besigtigelse ses på varmblod.dk Zangersheide. HU, Udtagelseskomiteen for 2013 er besluttet i udvalget, Søren Knudsen og Lars Pedersen bliver dommere og Henning Urup og Annette Winther bliver holdledere. Program for besigtigelse og udtagelse kan ses på varmblod.dk Sekretariatet. CC, der arbejdes på salg af Klub DV, salg til Eliteskue, evaluering af Herning fra sponsorer til hjælpere. EM skal der bruges tid på ligesom Eliteskue, hoppekåringer, 2 års, følskuer med mere tager ressourcerne nu. CC opfordre regionerne til at tage hensyn til, at der er meget få ansatte på kontoret efterhånden. Man vil hellere end gerne hjælpe alt hvad det kan lade sig gøre, men grundet et stort pres den kommende sommer kan det blive meget travlt. Så planlægning er vigtig og den skal gerne gå begge veje. AVL. KC, opdate vedr. liniær scoring, dommerne har fået kursus i det nye afkrydsningsskema, og det blev meget vel modtaget. Status på sygdomsregistrering er, at det fortsat ikke kører tilfredsstillende. Dyrlægerne får simpelthen ikke indberettet som aftalt, og der arbejdes på en alternativ løsning fra Videnscenteret. Evt. skal en praktikant køre rundt til dyrlægerne og assistere med at indberette. WBFSH. JP, Ny hovedsponsor med fokus på avlere og avlen. En rigtig spændende aftale som er af stor betydning for World Breeding. Bl.a. bliver det til en ranglistesponsor, og ved VM i Normandiet vil der blive afholdt et stort seminar omkring Genomisk selektion. HKH Prinsesse Benedikte har været meget værdifuld i processen omkring denne aftale. Eventuel. IM, ønsker, at man fremover afholder obligatorisk hingsteholdermøde efter 10 dages testen, så selvom folk ikke melder sig til i forvejen, skal mødet afholdes for at sikre dialog med hingsteholderne. PS, ønsker en mere udførlig dagsorden for hb-møderne. Dette tilstræbes fremover. Ref. CC d. 6/5-2013

Referat Stormøde den 17. november 2012

Referat Stormøde den 17. november 2012 Referat Stormøde den 17. november 2012 Stormøde mellem Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne og Avlsledelsen. Formand Jan Pedersen (JP) startede med at byde velkommen til stormødet. Trods en lidt tynd

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010

Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010 Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010 1. Valg af dirigent. Formanden bød velkommen, og foreslog John Randskov som dirigent Dirigenten kunne meddele,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere