Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryholtgård Nyt. Ryholtgård Nyt"

Transkript

1 Ryholtgård Nyt 1

2 Husets informationer Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej Hellerup Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf Mail: Kontoret: Liss Evensen Man/ons/tors kl Tir/fre kl Tlf Mail: Plejeafdelingen, stuen og 1. sal: Afdelingsleder: Ulla Gerda Jensen Tlf Mail: Plejeafdelingen, 2. sal 3.sal: Afdelingsleder: Anitta Sørensen Tlf Mail: Demenskoordinator: Dorte Grenaa Man tors kl Tlf Fodterapeut: Fie Ørum Efter aftale. Frisør: Kristel Andersen tirs kl ca. Tlf Tidsbestilling kan også foregå telefonisk på øvrige dage på tlf Køkkenet: Lene Jensen Man fre kl Tlf Træningsafdeling.: Annette Holbøll Man fre kl Tlf Vaskeriet: Fatima Fallah Man fre kl Tlf Støtteforeningen Ryholtgårds venner Årskontingent kr. 150 Kan indsættes på foreningens konto Danske Bank Reg.: 3336 Kontonr.: Formand: John Weygaard Tlf eller Næstformand: Preben Mosolff Mail: Tlf Kasserer: Anne Rasmussen Mail: Tlf Bruger- og pårørenderåd: Formand: John Weygaard Tlf eller Preben Mosolff Mail: Tlf Jørgen Skov Mail: Tlf Anne Rasmussen Mail: Tlf

3 Leder. Jeg har glædet mig til, at det skulle blive 2011, endelig var 2010 veloverstået som lige fra starten stod i flytningens tegn. Vi er gået ind i et år, hvor jeg håber og tror på, at vi skal bruge dette år på at komme rigtig på plads og blive glade for vores nye hjem. Ryholtgård Nyt udkommer for 2. gang, der vil i bladet ikke være mange ændringer fra sidst. Denne gang er der et referat fra vores møde i bruger pårørende rådet, mødet blev holdt den 25. januar. I de sidste 2 år har der i rådet kun været repræsentanter fra pårørende, men ikke fra beboere. Måske skulle vi i år lave om på det, det vil give rigtig god mening, hvis der er 2 3 beboere, der har lyst til at deltage. Lad mig det vide hvis du ønsker at deltage. Kommune gennemfører hvert andet år. Samlet set er der tilfredshed med at bo her, men der er bestemt også plads til forbedringer og disse forbedringer skal der arbejdes med i dette nye år. Der er som altid flere veje til at nå målet. En vej vi gerne vil gå, er at invitere til eftermiddagsmøder i alle afdelinger, hvor der bliver mulighed for at tale om hverdagen, hvad der er godt og hvad vi skal gøre bedre. I marts måned bliver der mulighed for pårørende til et aftenmøde at drøfte det samme, hverdagen og samarbejdet. Begge arrangementer ser jeg frem til. På baggrund af disse møder vil vi i fællesskab arbejde på at hverdagslivet her på Ryholtgård bliver så godt som muligt, indenfor de rammer vi har at arbejde ud fra. I slutningen af oktober måned sidste år blev mange af jer interviewet med henblik på, at undersøge tilfredshed med at bo på plejehjem i Københavns Kommune og selvfølgelig her på Ryholtgård. Det er en undersøgelse som København I efteråret blev det klart for os, at det ville blive nødvendigt at tilpasse antallet af medarbejdere til de nye forhold, vi har her på Ryholtgård, det betyder, at vi i løbet af dette år vil sige farvel til 5 medarbejdere. Det er altid en rigtig vanskelig beslutning at træffe, fordi jeg klart mener, at hver og en medarbejder her er nødvendig. Den type af tilpasning vil medføre, at vi selvfølgelig vil se på, hvordan arbejdet fremadrettet kan 3

4 tilrettelægges, ja det arbejde er faktisk allerede gået i gang. I mellem jul og nytår erfarede vi, at en beboer fra 1. sal havde været udsat for et tyveri. Et dankort var forsvundet fra beboerens pung, og der var i løbet af en formiddag trukket ca kr. på kortet. Banken lukkede kontoen. I samråd med pårørende blev tyveriet politianmeldt. Vi er nu af banken blevet oplyst, at man fra et af de steder, hvorfra der er hævet penge har haft videoovervågning, og at billederne fra optagelsen er overgivet til politiet. Vi forventer, at politiet efterfølgende vil rette henvendelse til os. Hvilket forhåbentlig betyder, at tyveriet dermed er opklaret, og at sagen kan lukkes. Som opfølgning på det skete vil jeg bede om, at I sammen med personale og pårørende sikrer, at alle værdigenstande, som penge, kort, smykker m.m. låses inde i værdiskabet, som findes i alle boliger. At de 2 nøgler, kan opbevares af dig, pårørende og eventuelt os. Vi sikrer, hvis vi opbevarer nøglen, at den er i vores aflåste nøgleskab. At bo her på Ryholtgård, hvor vi alle er lejere hos FSB, betyder at vi skal forholde os til nye regler. Heldigvis er mange forhold ens andre forhold er forskellige. En af forskellighederne er blandt andet, at man som beboer nu betaler for vinduespudsning gennem huslejen, så derfor skal man selvfølgelig ikke betale det igen som en serviceydelse. Måske nogle har bemærket, at vi ikke længere har det som en ydelse, som man betaler for her i Denne ændring vil få den konsekvens, at det beløb, der er betalt for meget fra 1. juli 2010 og resten året vil blive tilbagebetalt snarest muligt. Jeg vil beklage, at vi først nu er opmærksomme på den fejl. Ønsket om en god februar måned. Mette 4

5 Møde i bruger pårørende råd den 25. januar Deltagere: Formand John Weygaard, Næstformand Preben Mosolff, repræsentant Anne Rasmussen, repræsentant Jørgen Skov, afd.leder, Ulla Jensen, afd. Leder Anitta Sørensen, medarbejder Annette Axboe og forstander Mette Therkelsen Dagsorden Bemærkninger til dagsorden Bemærkninger til referat Der er indkommet dagsorden punkter fra pårørende. Punkterne behandles under punktet eventuelt. Vedr. Trivselsmåling er den samlede måling 5,1 Højeste score 6,0, så vi er placeret i gruppen meget tilfredsstillende. Støtteforeningen Ryholtgårds venner Status siden sidst. Evaluering af jul og nytår. Evaluering af Ryholtgård Nyt Kort præsentation af vores 2 nye projekter Formand John Weygaard gav status på Støtteforeningen. Ingen nye møder, kassereren er i gang med opkrævning af kontingent. Der er aftalt med tidligere bestyrelsesformand for Ryholtgård, at der afholdes møde med nuværende bestyrelse med henblik på overdragelse af midler, der er i varetægt af den tidligere bestyrelse. John og Preben deltager fra foreningen. Bordet rundt enighed om at det har været en rigtig god jul og nytår. 2 pårørende til beboere på 1. sal deltog juleaften. Der var god stemning og god mad. Personalet havde travlt, men alt forløb godt. Fra nogle beboere er der overfor personalet udtrykt stor tilfredshed. Der afholdes en meget traditionel jule og nytårsaften og det skal vedblive at være sådan. Der blev afholdt julegudstjeneste den 21. december, der var ca. 20 beboere tilstede. Bladet udkommer fremover hver anden måned. Første udgave var den Det er generelt modtaget godt. Vi har mange ambitioner med bladet, men vores ressourcer rækker ikke til at kunne indfri det, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Menuplanen udkommer fortsat hver måned, så i den måned, hvor bladet ikke kommer lægges en menuplan på afdelingerne og de beboere, der ønsker det, får en menuplan lagt i deres post. Den kan også ses på hjemmesiden. Vores Ryholtgård hjemmeside eksisterer stadigvæk og vi forsøger at opdatere den løbende. Vi har siden 1, september haft et samarbejde med børneinstitutionen Lundehus. Børnehaven kommer på besøg 1 gang om måneden her på plejehjemmet, og der er for hver gang en aktivitet, som børnene præsentere. Dette samarbejde udvides nu til også til at omfatte Metropol (uddannelsesinstitution for mellemlange 5

6 Embedslægetilsyn. Brugerundersøgelse Planlægning af pårørende mødet den 22. marts. Eventuelt. Indeklima uddannelser). Vi 3 institutioner skal gennemføre et projekt generationer imelllem. Projektet går i gang i løbet af foråret. Vi vil løbende orientere om projektet. Det andet projekt er senior Qigong. Vi har indledt et samarbejde med en underviser på dette område. 8 beboere deltager og vi har foreløbig gennemført 3 kursustimer. Der skal i alt være 5. Det går rigtig godt og de 8 beboere er meget begejstrede. Vi er enige om, at det skal fortsætte, så lige nu er vi i gang med at undersøge mulighederne for finansering. I slutningen af november måned havde vi embedslægetilsyn. Plejehjemmet er godkendt med mindre fejl og mangler. Fejl og mangler handler primært om vores skriftlige dokumentation. Der er udarbejdet en handleplan, hvor vores mangelområder skal være indfriet inden udgangen af februar måned. Der er i løbet af oktober måned gennemført en brugerundersøgelse i København Kommune. Det er en undersøgelse der gennemføres hvert andet år. Undersøgelsens resultat modtog vi midt i december måned. Her på plejehjemmet er 23 beboere interviewet. Det samlede resultat ligger i tilfredsstillende gruppe som også resten af plejehjemmene i lokalområdet gjorde. Vi drøftede sværhedsgraden og værdien af denne undersøgelse og er enige i at det kan være meget vanskeligt for flere af vores beboere at forstå spørgsmålene. Vi var enige i, at vi ville kvalificere undersøgelsen ved, at vi på hver afdeling samler beboerne og taler om det at bo på Ryholtgård, maden hverdagslivet, plejen m.m. Vi aftaler at medlemmer af bestyrelsen, medarbejder og forstander skal deltage i samtalen med beboerne, at samtalen skal være uhøjtidelig og foregå i det vante miljø. Formand og næstformand deltager i mødet. Punkter der skal drøftes, orientering og opfølgning på brugerundersøgelsen, hverdagsliv 2011, status efter flytningen, hvad var godt og hvor skal vi hen. Der afholdes et kort brugermøde fra kl Pårørende mødet starter kl Vi er enige om, at vi vil iværksætte en undersøgelse af indeklimaet, da også nogle medarbejdere oplever dårligt indeklima. Dette vil efterfølgende blive drøftet på mødet vedrørende ½ års gennemgang af mangler 6

7 Opslag i huset. Forslag til forbedring af terrassen på 3. sal Ryholtgård Nyt hver måned På alle etager er opsat en tavle på gangen. Tavlen er placeret mellem elevator og spiserummet. Tavlen bliver dagligt opdateret, hvem er på arbejde døgnet igennem. Der bliver skrevet hvilke aktiviteter, der er i huset den pågældende dag. Der bliver også opsat billeder f.eks fra haveholdet. Emnet tages op på møde med FSB. Ryholtgård Nyt udkommer hver anden måned, der er ikke ressourcer til at det kan udkomme oftere. Næste møder Referent Mette Therkelsen 22/3 + 24/5 + 6/9 + 22/ Alle dage fra kl Foreløbige aftaler for beboerfester. 16 /6 + 3/11. Støtteforeningen Ryholtgårds Venner Februar 2011 Foreningen har som de fleste er orienteret om afholdt sin anden ordinære generalforsamling den 14. oktober 2010, og foreningen er nu med indflytningen på Ryholtgård organisatorisk på plads. Generalforsamlingen, besluttede blandt andet, at kontingentet for 2011 skal være kr Vi havde ligeledes håbet, at den økonomiske indsprøjtning vi alle venter på, var faldet på plads på daværende tidspunkt. Det er den ikke endnu, men vi er i skrivende stund ved at planlægge et møde mellem den afgivende gruppe og os som den modtagne gruppe. Medlemskabet er ingen forudsætning for, at beboerne kan deltage i foreningens arrangementer, og vi har da også kun en tilslutning på 50 %. Når det er sagt er det min holdning, med et årligt familiekontingent på kr. 150 bør alle pårørende kunne deltage ikke mindst for at signalere, at de også synes det er en god ide. Jeg håber, vi kan opnå en tilslutning på næsten 100 %, og såfremt du/i ønsker at blive medlemmer skal i blot meddele dette på kontoret ved indgangen. Med venlig hilsen John Weygaard Formand Tlf

8 Aktivitetskalender for februar Bevægelse og sang men Børnehavne Eventyrslottet kl (dagligstuen 2. sal) 3. Havehold kl Dameklubben Stuen kl Lør 6. Søn Senior Qi Gong (dagligstuen 2. sal) Havehold kl Dameklubben Stuen kl Lør 13. Søn Gudstjeneste 3. sal kl Havehold kl Dameklubben Stuen kl Lør 20.Søn Havehold kl Dameklubben Stuen kl Lør 27. Søn 28. 8

9 Aktivitetskalender for marts Bevægelse og sang men Børnehavne Eventyrslottet kl (dagligstuen 2. sal) 3. Havehold kl Dameklubben Stuen kl Lør 6. Søn Fastelavn Havehold kl Dameklubben Stuen kl Lør 13. Søn Gudstjeneste 2. sal kl Havehold kl Dameklubben Stuen kl Lør 20. Søn Havehold kl Dameklubben Stuen kl Lør 27. Søn Sommertid begynder Havehold kl

10 Kostplan for februar: Dato Dag Hovedret Biret Tir 1 Gryderet med champignon, kartofler Is, vafler Ons 2 Sprængt kam, estragonsovs, kartofler, grøntmix Rodurtesuppe, brød Tor 3 Fiskefrikadelle, remouladesovs, kartofler, Bondepige med slør coleclow Fre 4 Grønsagsgratin, tomatsovs, stegte kartofler Rejemad Lør 5 Navarin, kartofler Æbleskiver, syltetøj Søn 6 Karrykoteletter, kartofler, grønsagsblanding Butterdejsskaller med sveskemos, flødeskum Man 7 Millionbøf, kartoffelmos, rødbede Hyldebærsuppe, tvebakker Tir 8 Stegt fisk, hvidvinssovs, kartofler, bønner Risvandgrød, frugtkompot Ons 9 Frikadeller, skysovs, kartofler, syltet agurk Kartoffelsuppe, brød Tor 10 Kalkun Gordon Bleu, bearnaisesovs, kartofler, Appelsindessert karotter Fre 11 Grønkålssuppe, sprængt nakke, sennep Frisk frugt Lør 12 Vintergryde, kartofler Rødgrød, mælk Søn 13 Kylling, skysovs, kartofler, agurkesalat Rabarbertrifli, flødeskum Man 14 Fiskefad med rodfrugter, hollandaisesovs, Karamelrand, flødeskum kartofler Tir 15 Glaseret nakkesteg, skysovs, kartofler, blomkål Græskarsuppe, brød Ons 16 Leverkarbonade, løgsovs, kartofler, asie Jordbærgrød, mælk Tor 17 Boller i sellerisovs, kartofler, bønner Sagosaftsuppe, tvebakker Fre 18 Røget medister, stuv, spinat, kartofler, Chokoladebudding, flødeskum gulerodsmix Lør 19 Forloren skildpadde, ½ æg, kartofler, Koldskål, kammerjunker grøntblanding Søn 20 Kalkunschnitzel, kryddersovs, kartofler, broccoli Kaffefromage, flødeskum Man 21 Skipperlobescoves, smør, purløg, rødbede Kiwi/stikkelsbærgrød, mælk Tir 22 Irenes fiskefad, dildsovs, kartofler Moccamousse, flødeskum Ons 23 Fars m/krydderurter, skysovs, kartofler, blomkål Hindbærsuppe, tvebakker Tor 24 Sydhavskylling, karrysovs, kartofler, råkost Svampesuppe, brød Fre 25 Gullasch, kartoffelmos Kærnemælksfromage, kirsebærsovs Lør 26 Kogt kalvekød, peberrodssovs, kartofler, Sveskeblommer, cremesovs rodfrugter Søn 27 Hamburgerryg, bearnaisesovs, kartofler, Pære Belle Helene grøntblanding Man 28 Ribbensteg, skysovs, kartofler, rødkål Pandekage, syltetøj Ret til ændringer forbeholdes 10

11 Kostplan for marts: Dag Dato Hovedret Biret Tir 1 Wienerpølser, varm kartoffelsalat, grøntmix Øllebrød, flødeskum Ons 2 Hakkebøf m/bløde løg, skysovs, kartofler, rødbede Æbleruller, cremefraiche Tor 3 Brunkål, kogt nakke, kartofler Frisk frugt Fre 4 Karrytorsk, kartofler, grøntblanding Minestonesuppe, brød Lør 5 Spansk gryde, kartofler Solbær/hindbærgrød, mælk Søn 6 Benløse fugle, kartofler, blomkål Frugttærte, cremesovs Man 7 Broccolisuffle, smørsovs, kartofler, gulerod Maizenagrød, kanel Tir 8 Løgfars, skysovs, kartofler, rosenkål Abrikosgrød, mælk Ons 9 Dampet laks, stuvet spinat, kartofler, grøntmix Budding, kirsebærsauce Tor 10 Kogt høne, dijonsovs, kartofler, bønner Hønsekødssuppe med boller Fre 11 Svenske kødboller, flødesovs, kartofler, agurksalat Svensk ostekage Lør 12 Chili Con Carne, løse ris Isdessert, vafler Søn 13 Wienerschnitzel, skysovs, kartofler, ærter Appelsinfromage, flødeskum Man 14 Hønsefrikasse, kartofler Hybensuppe, flødeskum Tir 15 Fisk i fad med rodfrugter, hollandaisesovs, kartofl. Mannagrød, kanel Ons 16 Kålgryde m/hakket oksekød, kartoffelmos Ananas/fersken, makronskum Tor 17 Tomat/porretærte, salat, dressing, flute Skaldyrssalat, brød Fre 18 Revelsben, skysovs, kartofler, broccoli Mandarinkoldskål Lør 19 Små frikadeller, grønsagssovs, kartofler Rødgrød, mælk Søn 20 Bøf Bourgignon, kartoffelmos, asie Chokoladefromage, flødeskum Man 21 Marokkansk kylling, kartofler, grøntblanding. Sveskegrød, mælk Tir 22 Stegt fisk, persillesovs, kartofler, gulerod Frugttrifli Ons 23 Rullesteg, skysovs, kartofler, blomkål Hvidkålssuppe, brød Tor 24 Enebærgryde, kartofler Citronmousse Fre 25 Stegt medister, grønlangkål, kartofler, grøntmix Pandekage med syltetøj Lør 26 Græskefrikadeller, tomatsovs, kartofler, bønner Henkogt pære, cremesovs Søn 27 Kalkun i flødepaprika, kartofler Sherryfromage, flødeskum Man 28 Millionbøf, kartoffelmos, rødbede Æblegrød, mælk Tir 29 Ribbensteg, skysovs, kartofler, rødkål Is, vafler Ons 30 Fiskeruller, urtesovs, kartofler, rodfrugter Jordbærsuppe, tvebakker Tor 31 Fars m/squash, skysovs, kartofler, blomkål Karamelbudding, flødeskum Ret til ændringer forbeholdes 11

12 Senior Qi Gong Som noget helt nyt har vi her i januar haft et hold med Senior Qi Gong, hvor vi har haft en instruktør udefra for at se om det var noget for beboere her på Ryholtgaard. Qi Gong er en kinesisk helsebevarende metode med langsomme, bløde bevægelser, som kan laves selv med stive led og kroniske smerter. Det har været en stor succes en hel time har vi lavet afslapning, øvelser og massage sammen og følt os rigtig godt tilpas bagefter. Vi vil forsøge om vi kan forsætte dette på aftenskolebasis, hvor man mod mindre betaling kan tilmelde sig et forløb. Hilsen Dorte 12

13 Fødselarerne i februar: 02/02 Karen Wang /02 Valborg Frandsen /02 Dagmar Nielsen /02 Annalise From /02 Helga Hemmingsen /02 Grethe Overgaard 10.1 Fødselarerne i marts: 04/03 Bodil Cock-Clausen /03 Kirsten Rasmussen /03 John Berg /03 Marie Waast /03 Agnete Monrad /03 Bodil Ullerlund 3.1 Personalenyt: Tiltrådt: Fratrådt/barsel/orlov:) 28/2 Jennie Esmann 28/2 Mike Hansen 31/3 Monika Sroka 31/3 Trine Holm Hjerteligt tillykke til alle fødselarerne! Vi har taget afsked med: Edith Christensen bolig

14 Løsningen fra sidste nummer: Vandret 1. kejseren 4. tinsoldaten 7. svane 8. fyrtøjet 12. Claus 13. mermaid 15. Rundetårn 16. Odense 17. gedebuk Lodret 2. svinedrengen 3. Ole 5. nattergalen 6. svovlstikkerne 9. bolden 10. hyrdinden 11. prinsessen 14. får Vinderen er: Hanne Rathjen bolig 3.2 Et stort tillykke! 14

15 Den nye krydsogtværs: Løsningen er indsendt af: 15

16 Løsningen afleveres hos Liss på skranken ved kontoret senest den 15. marts Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om en æske chokolade. Vinderen får direkte besked og offentliggøres i næste nummer, hvor man også vil kunne se den rigtige løsning for dette nummer. God fornøjelse! 16

Ryholtgård Nyt HUSETS INFORMATIONER. Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk

Ryholtgård Nyt HUSETS INFORMATIONER. Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk 1 Ryholtgård Nyt HUSETS INFORMATIONER Plejehjemmet Ryholtgård Rymarksvej 23 2900 Hellerup www.ryholtgaard.dk Forstander: Mette Therkelsen Træffes efter aftale. Tlf. 39 10 25 50 Mail: hd04@suf.kk.dk Kontoret:

Læs mere

Januar 2010. Børn fra den internationale børnehave kom og sang for os. Små og store begivenheder på Strandvejen 119

Januar 2010. Børn fra den internationale børnehave kom og sang for os. Små og store begivenheder på Strandvejen 119 Januar 2010 Børn fra den internationale børnehave kom og sang for os. Små og store begivenheder på Strandvejen 119 Kontoret: Tlf.: 3317 6767 Liss Evensen Man/ons/torsdag 9 16 Tir/fredag 9-15 Mail: wy30@suf.kk.dk

Læs mere

Ryholtgård Nyt. Foto: Preben Jørgensen, bolig 7.3

Ryholtgård Nyt. Foto: Preben Jørgensen, bolig 7.3 Foto: Preben Jørgensen, bolig 7.3 1 Hvem vil bytte med en brugt ferie, det har jeg hørt flere gange efter jeg kom tilbage fra en dejlig sommerferie. Ja, jeg vil ikke, jeg synes, det er rigtig rart, at

Læs mere

maj 2010 Lidt kongelig har man da lov at være.. Små og store begivenheder på Strandvejen 119

maj 2010 Lidt kongelig har man da lov at være.. Små og store begivenheder på Strandvejen 119 . Lidt kongelig har man da lov at være.. Små og store begivenheder på Strandvejen 119 Kontoret: Tlf.: 3317 6767 Liss Evensen Man/ons/torsdag 9 16 Tir/fredag 9-15 Mail: wy30@suf.kk.dk Forstander: Mette

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 1/2015 4. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/32 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 2/2015 4. årgang FEBRUAR Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Redaktion

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 10/2014-3. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

NYHEDSBREV - JANUAR. Øjeblikke af lykke. Julebanko. Og mere til. Kragerup Gods

NYHEDSBREV - JANUAR. Øjeblikke af lykke. Julebanko. Og mere til. Kragerup Gods NYHEDSBREV - JANUAR Øjeblikke af lykke Vi fik leveret vores første Øjeblikke af lykke, der både smagte og føltes godt! Julebanko Der blev rystet pose til Fælledgårdens julebanko! Se side 4 Se side 8 Kragerup

Læs mere

NYHEDSBREV - JUNI. Øjeblikke af lykke. Danmarks befrielse. Det åbne madmøde. Kaffeslabberas

NYHEDSBREV - JUNI. Øjeblikke af lykke. Danmarks befrielse. Det åbne madmøde. Kaffeslabberas Mandag d. 1. juni 2015 NYHEDSBREV - JUNI Øjeblikke af lykke Ferrari eller massage? Tilmelding er åben til Øjeblikke af lykke Danmarks befrielse Tænk, det er 70 år siden, vi hørte frihedsbudskabet for første

Læs mere

BEBOERBLADET Mariehønen

BEBOERBLADET Mariehønen BEBOERBLADET Mariehønen Marts 2013 Statement No.: A:4 G.8 C:5 E:3 Udarbejdet: Marts 2013 Revideret: Marts 2013 Godkendt: Marts 2013 Erstatter: Forrige Indicator No.: 56 Alt det, vi behøver at sige, Er

Læs mere

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 5/2013-2. årgang x Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk 2/40 Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

a August 2013 b Muslingeskal fra Dubai God sommer Årgang 13, nr. 8 Pris: 10,00 kr.

a August 2013 b Muslingeskal fra Dubai God sommer Årgang 13, nr. 8 Pris: 10,00 kr. a August 2013 b Årgang 13, nr. 8 Muslingeskal fra Dubai God sommer Pris: 10,00 kr. Torstorp Plejecenter Administrationen Sümeyra Fener 43 35 27 00 Plejecenterleder Inge Lise Clement 43 35 26 84 Stedfortræder

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL. Afrika på Fælledgården. Slagretter. Og mere til. Den Blå Planet

NYHEDSBREV - APRIL. Afrika på Fælledgården. Slagretter. Og mere til. Den Blå Planet NYHEDSBREV - APRIL Afrika på Fælledgården Der blev danset og hygget til lyden af trommer og synet af de afrikanske dansere fra Ghana Se side 4 Slagretter Et nyt og spændende projekt ser dagens lys Se side

Læs mere

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Juli 2015 Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Redaktion Iben Nørhede, Leif Hansen, Alice Sønderup, Helle Poulsen, Sonja Prebensen,

Læs mere

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk

Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Maj 2015 Nyelandsvej 87 2000 Frederiksberg Telefon 38 87 32 16 sdr.vang@frederiksberg.dk www.plejeboligerne-soendervang.dk Redaktion Iben Nørhede, Leif Hansen, Alice Sønderup, Helle Poulsen, Sonja Prebensen,

Læs mere

NYHEDSBREV - JULI. Ferrari. Skt. Hans. Vinsmagning. Og alt det andet. Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari

NYHEDSBREV - JULI. Ferrari. Skt. Hans. Vinsmagning. Og alt det andet. Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari Onsdag d. 1. juli 2015 NYHEDSBREV - JULI Ferrari Solskin og varme perfekt dag til en tur i Ferrari Skt. Hans Duften af helstegt pattegris blev startskuddet på Skt. Hans Se side 4 Se side 6 Vinsmagning

Læs mere

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til.

Lederen. November byder på Mortens aften, hvor køkkenet naturligvis vil servere andesteg med alt, hvad der hører til. Lederen Kære Beboere Nu er det november måned og vi er lige gået fra sommertid til normal dansk tid, som det officielt hedder. De mørke timer har taget til, specielt er eftermiddagene blevet korte. De

Læs mere

Nr. 480 august 2015 - Udgiver: Plejehjemmet Sct. Olaf

Nr. 480 august 2015 - Udgiver: Plejehjemmet Sct. Olaf Nr. 480 august 2015 - Udgiver: Plejehjemmet Sct. Olaf 2 Redaktionsudvalget: Lene Sommer Jepsen (Ansvarshavende over for presseloven) Gitte Jensen (Redaktør) INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra Sct. Olaf

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

BEBOERBLADET MARIEHØNEN

BEBOERBLADET MARIEHØNEN BEBOERBLADET MARIEHØNEN Oktober 2013 DORTHE HJEMMET Statement No.: A4 G8 C5 E3 Udarbejdet: 01/10/ 13 Revideret: 01/10/ 13 Godkendt: 01/10/ 13 Erstatter: 01/09/ 13 Indicator No.: 3, 6 54 Kære læser! Den

Læs mere

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00

Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 Nr. 8/2015 4. årgang August Pris: kr. 10 Holmegårdsparken Ordrupvej 32-2920 Charlottenlund www.holmegaardsparken.dk 39 45 18 00 2/40 Holmegårdsparkens øverste ledelse Connie Engelund Direktør Linn Hovind

Læs mere

APRIL 2014. Månedsblad for Tingbjerghjemmet 4. årgang nr. 4 Oplag 80 stk. Lørdag den 22. marts sprang bøgen ud,

APRIL 2014. Månedsblad for Tingbjerghjemmet 4. årgang nr. 4 Oplag 80 stk. Lørdag den 22. marts sprang bøgen ud, Tingposten APRIL 2014 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 4. årgang nr. 4 Oplag 80 stk. Lørdag den 22. marts sprang bøgen ud, 1 først i Hindsholm på det nordøstlige Fyn. Tingbjerghjemmets bestyrelse Formand

Læs mere

Bente lærer os at svinge en krolf kølle. Påskehygge med venskabsklassen.

Bente lærer os at svinge en krolf kølle. Påskehygge med venskabsklassen. Bente lærer os at svinge en krolf kølle. Påskehygge med venskabsklassen. Kære læsere. April er ikke til at stole på. Hver stund den ta r en ny kjole på. Det var sådan det lød i Edels vers om månederne

Læs mere

LundeNYT. Februar. Super Koncert med. Skolekoret ISJ KID S. Nr. 141. 13. Årgang 2013. Lundehaven s hjemmesideadresse : www.ballerup.

LundeNYT. Februar. Super Koncert med. Skolekoret ISJ KID S. Nr. 141. 13. Årgang 2013. Lundehaven s hjemmesideadresse : www.ballerup. LundeNYT Februar Super Koncert med Skolekoret ISJ KID S Nr. 141 13. Årgang 2013 Lundehaven s hjemmesideadresse : www.ballerup.dk/lundehaven Kære læser Du er mere end velkommen med et indlæg her i LundeNYT.

Læs mere

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk

Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Nr. 3/2013-2. årgang Pris: kr. 10 Holmegårdsparken - Ordrupvej 32-39 45 18 00 - www.holmegaardsparken.dk Holmegårdsparkens direktion Connie Engelund Direktør Torben B. Madsen Økonomidirektør Redaktion

Læs mere

AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk.

AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk. AUGUST 2012 Månedsblad for Tingbjerghjemmet 2. årgang nr. 8 Oplag 80 stk. TYPISK SOMMERBILLED MED MØRKE SKYER OG REGNBUE, MEN VI KAN VEL I AUGUST MÅNED FORVENTE LIDT MERE SOL. 1 Tingbjerghjemmets bestyrelse:

Læs mere

Et blad for beboere, pårørende og personale

Et blad for beboere, pårørende og personale Et blad for beboere, pårørende og personale En betuttet julenisse gør klar til Luciaoptog Januar 2015 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Leder Side 4 Medlemmer af beboer-pårørenderådet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 15 SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

Nyhedsblad nr. 39 November 2013

Nyhedsblad nr. 39 November 2013 Nyhedsblad nr. 39 November 2013 GOD JUL 2013 1 Solens Børn Kontakt: Solens Børn c/o: Aase Johannessen Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 1902 Frederiksberg C Tlf.: 2236 7037 Mail: info@solensboern.dk Formand:

Læs mere