Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen"

Transkript

1 December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer... 2 Bestyrelsens beretning Referat af Generalforsamlingen Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben Denne udgave af Skudehavnsnyt har sikkert nogle mangler, forglemmelser og fejl. Kommentarer modtages gerne. Næste nummer udkommer til marts. Sidste frist for indlevering af materiale er 14/2-12. Tekst og billeder modtages gerne på mail:

2 Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Erik Klemmesen, formand Erik Franzen, næstformand Kaj Larsen Peder Sørensen Per Sieg Havnekontoret Jens Olsen Jolleklubben Jørgen Hansen, formand Bo Pedersen, sekretær Alf M. Petersen, kasserer Per Christensen, halmester Keld Jensen Ebeltoft Sejlklub Ken Zier, Formand Erik H. Jespersen, næstf Lis Knudsen, kasserer Martin Sundberg, sekr Bo møller Jørgen Lindman Kapsejladsudvalg: Søren Kjerulf Nyt fra havnefogeden Så er vi ved at have bådene på land og det er gået rigtigt fint, da der også har været stor hjælp fra flere af havnens indskydere. Jeg vil igen i år nævne at stiger skal låses fast til stativer eller vogne og opfordre til at man jævnligt kommer på havnen og ser til sin båd især nu når vinterstormene er over os. Til slut vil jeg og havnens personale ønske jer en god jul og et godt nytår. Venligst Jens Olsen, Havnefoged Strøm Der vil igen i år være åben for strøm på pladsen hver torsdag. På broerne er der åben hele tiden, men man skal dog have en måler på for at benytte sig af det. Den kan hentes på havnekontoret. Hvis man ikke allerede har monteret måler, bliver det gjort af havnens personale 1 dec. Toiletter Toiletterne vil blive aflåst fra ca 1/12. Man kan naturligvis bruge sit kort til at låse døren op med (et kort kan købes i automaten). Handikaptoilettet forbliver ulåst Lodsejerforeningen Torben Skou, formand Stig Bredstrup, sekretær og næstformand Jørgen Balling Nilsen, kasserer Jane Anker-Petersen Gerd Nonboe

3 Ebeltoft Skudehavn Krankørsel Til krankørsel i nedenstående weekends, skal der tilmeldes senest torsdage. Der vil kunne kranes hver tirsdag og torsdag i havnepersonalets arbejdstid. Husk at bestille tid! Krandage Forår 2012 Lørdag / søndag april 5-6. maj Priser på kranløft Løft med stort åg: Løft med lille år: Både op til 21 fod: Transport med havnens vogn: Skudehavnsnyt udkommer: Deadline for Udsendes tekst og billeder 14. februar 14. marts 15. april 14. maj 15. juli 15. august 14. november 14. december Skudehavnens bestyrelse kr 700 kr 350 kr 200 kr Bestyrelsens beretning 2011 Af Erik Klemmesen, formand Så er tiden kommet, hvor bestyrelsen skal aflægge beretning for det forgangne år. Det kan godt være lidt træls at lægge øre til, men jeg skal prøve at gøre det så kort og fyldestgørende som mulig. I det forgangne år har vi afholdt 11 bestyrelsesmøder. Vi har i år haft besøg af 3650 både fordelt som 2920 under 10 m 700 mellem 10 og 13 m og 30 over 13 m. Totalt set er det lidt flere end sidste år nemlig 14 stk. I og med vi ikke, som flere af vore nabohavne, har måtte konstatere en nedgang i besøgstallet, må vi sige, det er meget tilfredsstillende. Sommeren har ikke været speciel god, vi har ikke fået nye og spændende attraktioner til området. Vi har fået en nationalpark- ja men samme natur var der også før. Det kan kun være den nye havnefoged, der gør, at vi ikke også oplever tilbagegang i stil med nabohavnene. Hvis det er tilfældet, er det ikke spor for tidligt vi fik en ny. I det forløbne år har vi fået renoveret Nordsøstien i alt fald det stykke der løber langs havnen foran hytterne. Fortsættes... Formand Erik Klemmesen Tlf ebeltoftsnet.dk Næstformand Erich Franzen Tlf Bestyrelsesmedlem Peder Sørensen Tlf Bestyrelsesmedlem Per Sieg Tlf Bestyrelsesmedlem Kaj Larsen Tlf dk

4 Ebeltoft Skudehavn...Fortsat Vi har fået 100 nye agterpæle beklædt med plastrør. Det var en dyr affære, Det var umuligt at slå pælene lige langt ned p.g.a. bundforholdene ligesom jernrørerne blev vejnet i toppen ved slagene. Det måtte ordnes af Øer Maskinfabrik. Montering af plastrørerne foretog vi selv, dog ikke uden problemer. I den forbindelse vil vi gerne rette en stor tak til Per Jacobsen for din indsats, uden den var det nok ikke lykkedes. Det gode ved at spørge dig om hjælp er, at du aldrig siger nej. Det skal du have mange tak for. Da de 100 stk. gamle agtertræpæle kom op, var det lidt af en overraskelse, at ingen kunne genbruges, de var meget ormædte, så vi må forvente, at resten af pælene er lige så angrebne. Det gælder naturligvis også pælene, der holder broerne. Vi vil snarest få bropælene dykkerundersøgt, så vi får overblik over hvilken bro, der er dårligst og først må udskiftes. Siden Colstrup er holdt op med at imprægnere pæle må vi sige, at det er en noget ringere kvalitet, men bedre for miljøet. Klar til sæsonens dejlige sejlture? Martin Vestervej Hansens 17 Vej Ebeltoft Ebeltoft Tlf Vi har fået udskiftet beklædningen på toiletbygningen i nordenden. Det var hårdt tiltrængt, da det var pilrådden. Efter adskillige kontakter til kommunen vedr. legepladsen, er det endelig lykkedes at få en etableret. Havnen udførte jordarbejdet og betalte et beskedent beløb i forhold til den samlede pris. Aldrig så snart legepladsen var færdig, blev den invaderet af en masse børn, og der har stort set været børn der hver dag siden. Det viser, at der virkelig har været behov for legepladsen. P.t. er krankørslen efterår 2011 ved at være overstået. Som i har bemærket er der etableret en bom tværs over vejen. Det kan være meget generende, men i bedes respektere det, da det dels letter kranarbejdet og dels er et krav fra arbejdstilsynet, at der ikke må være personer på pladsen når der arbejdes med kran. Mastehuset - det er blevet et kapitel i mit liv. Vi her kan hurtig blive enige om at det ligger på den bedste plads, når det nu skulle rykkes så langt væk fra mastekranen som tilfældet var. Men nej det skal endnu længere væk. Efter trusler med politi dagbøder fra kommunens side, har vi modbevist kommunens argumenter. Vi har haft politikere til at se på sagen, men ingen af de nuværende politikere har mod til at gøre noget. Der er åbenbart for længe til kommunalvalget. Vi har nu i bestyrelsen besluttet, at vi flytter huset når det til næste forår er tømt for master, så vi fra efteråret 2012 kan få det under tag. Medmindre vi i elvte time finder en løsning. Vi har hørt, at der mangler en lokalplan i forbindelse med badebroen og man vil arbejde for en

5 Ebeltoft Skudehavn sådan. Måske vores lille mastehus kan komme i betragtning her? Hvem ved? I årets løb har vi haft møde med kommunen ang. vores ønsker om mere plads. Kommunen har sat et ekstern firma på opgaven og vil senere komme med en mulig løsning. Vi har ligeledes forespurgt, under hvilke betingelser vi evt. kunne overtage området. Her venter vi også på svar. Vi har bedt om et møde med Borgmester Bille her december, men har endnu ikke fået svar. Så må vi se hvad der kommer ud af det. Som de fleste af jer sikkert har bemærket, stod vogne og stativer samlet helt henne i sydenden af standpladsen godt skjult under skrænten op til færgevejen. Standpladsen så pæn og rydelig ud sommeren igennem og da vi ikke har hørt nogen brokke sig, udskyder vi det med fjernelse af vogne og visse stativer i alt fald foreløbig 1 år endnu. Her i efteråret blev vi kontaktet af Frede Lysdal om vi var interesseret i et klaver. Det var vi naturligvis, vi skulle bare hente det. Tusind tak for det Frede. Nu kan vi, når vi kommer ud i verden prale af, at vi er fra en hjemhavn med klaver. Vi havde besluttet at udskifte varmvandsanlægget her i sydenden til næste år. Men her i slutningen af august måned, sprang buffertanken læk. Så i stedet for at få den fornyet, valgte vi at skifte hele anlægget. Det gav lidt gener med manglende varm vand, men det var godt det ikke var i højsæsonen det skete. Vi valgte et anlæg, hvor vi udvinder varmen fra luften i stil med det gamle anlæg bare meget mere effektiv. Det var det anlæg, der ud fra vort forbrug, var det mest rentable. Måske er der ikke så mange, der har bemærket det, men en tidlig morgen her i efteråret, har vi haft et uddybningsfartøj inde i havnen og der er taget en enkelt last. Det er måske ikke nok, men så må vi få taget mere senere. Vi har brugt mange penge i år. Det er også yderst vigtigt, at havnen ikke forfalder og broerne kommer til at hænge og svaje. Hvis broerne falder sammen så har vi ikke nogen havn. Derfor har vi en plan for investeringer i fremtiden. Området omkring havnen skal også fremstå pænt og godt vedligeholdt. Det giver et godt indtryk af området generelt. Lidt malurt skal også lige i bægeret. Efterhånden betaler en stor del af indskyderne, nemlig ca. 20% ikke til tiden. Havnefogeden bruger en del tid på at kontakte og rykke for pengene gentagne gange. Det er ikke rimeligt, så fremover går det efter reglerne. Hvis ikke pladslejen bliver betalt, overgår pladsen til den næste på ventelisten. Til slut vil jeg gerne takke havnefogeden og hans hjælpere for et godt stykke arbejde det forløbne år. Tak for i efter bedste evner gør vore gæsters ophold her til en oplevelse, så vi ser dem igen næste år. Tak for i er der med råd, dåd og vejledning for os indskydere. Det kan vi kun være yderst tilfredse med. En stor tak skal også lyde til mine kollegaer i bestyrelsen for godt og sagligt arbejde året igennem, samt tak til havnens revisor. Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning år 2010/11 til generalforsamlingen. Bestyrelsen PS: Den omtalte masterplan kan hentes på

6 Ebeltoft Skudehavn Referat fra Generalforsamling Formanden byder velkommen og fortæller at Bo Skårup har trukket sig fra bestyrelsen og at kaj Larsen er kommet ind da han er første supplant. 2. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Mads Petersen og han vælges. 3. Bestyrelsens beretning: Formanden giver bestyrelsens beretning og der fremvises marsterplan om visioner vedr skudehavnen. Der bliver talt om at få etableret grillpladser ved hver bro, hvilket representant for hytteejerne syntes er en dårlig ide, da han mener at det vil være generende for dem. Der bliver foreslået pbs betaling for havneleje, det bliver ikke kommenteret yderligere Henning Rolapp spørger om der er sat priser på, hvad de forskellige tiltag i marsterplanen vil koste. Der bliver svaret at det syntes man ikke at man har kunne endnu. Der bliver spurgt ind til elstandere og finansering af disse og formanden svare at de vil være betalt i løbet af 4 til 5 år. Der bliver spurgt ind til flydebroer og der bliver svaret fra bestyrelsens side, at man mener at det vil være fremtiden da man kan se at de flydebroer der forfindes i trafikhavnen har været langtidsholbare. Tag på masteskuret nævnes og der spørges hvilke slags man har tænkt sig, repræsentant for hytteejere siger at ifølge reglerne må man kun ligge tegl på. 4. Revisor Åge Madsen fremlægger regnskabet og der er ingen bemærkninger til det fra revisors side. Der bliver spurgt ind til forbruget af el på broerne og om det kan forrente sig investere i nye betalingsstandere, der bliver svaret fra bestyrelsen at det mener man godt at det kan. Britt spørger ind til vaskepriser, der bliver svaret at det er noget det firma der ejer maskinerne bestemmer. Åge madsen spørger om regnskabet godkendes af generalforsamlingen og det gør det. Budgetforslag 2012 fremlægges og godkendes. Der bliver spurgt om der er meget konkurence udefra på kranløft. Havnefogeden svare at det er minimalt. 5. Kritisk revisor Erik Poulsen godkender regnskabet uden bemærkninger. Kritisk revisor Walther Dalhoff kommer med bemærkning til valg af bestyrelsen ikke foregik korrekt, hvilket bliver afvist af dirigenten. Kritisk revisor walther Dalhoff siger at der ligeledes ikke er taget stilling indkøb af hjertestarter hvilket der skulle have været. Regnskabet godkendes uden yderligere kommentare. 6. Leif Plougmann bliver valgt som første supplant, Claus Purup som anden supplant.

7 Ebeltoft Skudehavn Erik Poulsen bliver valgt som kritisk revisor. Bo Skårup er trådt ud af bestyrelsen og Kaj Larsen er indtrådt i stedet. Både op... Der er både, som trænger til at komme op 7. Revisionsfirma Revisionsgruppen genvælges. 8. Indkomne forslag ved Henning Rolapp om behandling af brodæk afvises. Indkomne forslag ved Henning Rolapp om flere broer i havnen bliver sendt til afstemning, det bliver nedstemt. Indkomne forslag ved Henning Rolapp om vagtsystem på havnen afvises. Indkomne forslag ved Henning Rolapp om nedsættelse af kranpriser afvises. Evt. Martin Sundberg spørger ind til havneudvidelse. Formanden siger at der sammen med kommunen er en undersøgelse i gang, særligt om at det kunne være muligt at få mere plads på land. Formanden for lodsejerne siger at de er i mod en udvidelse af havnen og der bliver opfordret til fremtidig samarbejde mellem lodsejere, sejlklub og skudehavn. Der bliver spurgt hvornår det nye stativsystem vil blive iværksat. Formanden svare nok i løbet af ca 1 år. Generalforsamlingen afsluttes, ref. Jens Olsen Og så er der både, der virkelig trænger til at komme op... Ebeltoft Aage Madsen Telefon Grenaa Knud Kildal Børge Hove Axel Pedersen Telefon I næste nummer af Skudehavnsnyt Grundet pladsmangel i denne udgave af Skudehavnsnyt, bringes i næste nummer en artikel fra Knud Thybo med overskriften: Skudehavn? Hanne Lykke har indsendt en artikel om Dittens haveri sidse vinter. Glæd jer!

8 Sejlklubben Ebeltoft Vig Referat af generalforsamling Lørdag d. 29. oktober 2011 kl fremmødte. 1. Valg ag dirigent: Per Sieg blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning: Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og en ekstraordinær generalforsamling i det forløbende år. Efter sidste års generalforsamling hvor vedtægtsændringer fra bestyrelsen blev forkastet, blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 6. februar, hvor de nye vedtægter blev vedtaget. Bestyrelsen har drøftet afholdelse af et kølbådsstævne og fik god opbakning fra medlemmerne. Trygfonden har givet afslag på en ansøgning, om en hjertestarter ti l klubhuset. Vi har fået en henvendelse om vores holdning til en havneudvidelse, vi har meddelt at det ikke må belaste de nuværende indskydere økonomisk. Herluf har fået fremstillet og monteret nye vinduer i bådhallen, træ og maskintimer er en sponsorgave fra Tømrermester Søren Mårslet. Per Sieg og Peter har monteret Trolltex lyddæmpning i vores klublokale. Tak til alle dem der har hjulpet til med at vedligeholde vores faciliteter, og dem der har gjort en indsats for at få klubben til at fungere så godt i det forløbende år. Husk at tjekke rengøringslisten!! 3. Beretning fra ungdomsafdeling og udvalg: Ungdom: Jørgen fortalte at 5 nye sejlere var startet og de havde overvejelse om at sejle to aftner om ugen, dette vil dog kræve flere instruktører. Der var nogle af medlemmerne der gav tilsagn om at hjælpe. Kapsejlads: Søren berettede at Hjelm rundt og to gange Tunø var gennemført hvorimod både Vigen rundt og E.M. måtte aflyses. Tirsdagssejladserne var som noget nyt uden sommerpause og 19 ud af 22 planlagte sejladser er gennemført med Miraculix og Linda som vinder både. Klubben har fået to nye målere, Finn Fink og Per Sieg. Tant og Fjas: Ib var meget tilfreds med vores nye kasserer, fordi alle regninger blev betalt prompte. Sejlerskolen: Kaj fortalte der har været 5 instruktører som på skift har undervist 9 elever. Ankerbøjer: Finn fortalte at kæder og bundklodser skal udskiftes i år. 4. Regnskab det forløbene år samt buget til godkendelse: Lis gennemgik regnskabet som viser et overskud på over kr. Det blev ligesom budgetet godkendt. 7. Valg af formand: Kaj Larsen var på valg og ønskede ikke at genopstille, vores hidtidige næstformand Ken Zier stillede op og blev valgt uden modkandidater. 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bo Møller og Søren Kjerulf stillede op og Bo Møller blev valgt.

9 Sejlklubben Ebeltoft Vig 11. Valg af to suppleanter: Per Sieg blev genvalgt. Birgit Majlund ønskede ikke at genopstille, i stedet valgtes Søren Kjerulf. Eventuelt: Kaj Larsen Sagde tak for de 15 år og tre dage han havde haft som formand og så tilbage på hvordan klubben har udviklet sig i den periode bl.a. med nyt klubhus, fra gældsat til formue på bogen, fælles tur til Sverige, over 100 bestyrelsesmøder og meget andet. Kaj modtog en kurv samt mange klap for sin indsats for klubben. Herefter lovede Ken Zier, efter bedste evne at leve op til Kajs formandskab. Se hele referatet på El ombord i lystbåde Foredrag i klubhuset Bundstokken den 25/1-12 kl. 19. Der vil i foredraget blive gennemgået hoved principperne i en båds el installationer, forslag til forskellige løsnings muligheder. Hvordan undgås fejl. Beregning af batteri forbrug, dimensionering af kabler. Gode råd og regler omkring 230 volt i båden. Forebyggelse af galvanisk tæring. Korrekt gas installation. Nyheder inden for teknisk udstyr: AIS, Plottere med touch skærm, Trådløst netværk, Nyt omkring TV og radio, m.m. Foredraget holdes af Henning Wermuth fra Marine Electronic Send din mailadresse til kassereren En bøn til medlemmerne af Ebeltoft Vig Sejlklub! Indsend venligst jeres mailadresse til kassereren Lis Knudsen på: for at lette fremtidig kommunikation. Husk navn og adresse. Aktivitetskalender Januar Onsdag den 11. Kl Skafning i Bundstokken Tilmelding senest mandag den 9/1 til Inge eller Ida Februar Onsdag den 8. Kl Skafning i Bundstokken Tilmelding senest mandag den 6. til Ib eller Ida Marts Onsdag den 7. Kl Bowlingaften med spisning i Ebeltoft Spis og Bowl. Tilmelding senest 28/2 til Luffe Lørdag den 24. Kl Mød op til forårsrengøring af klubhus. Efterfølgende er der øl, vand og pølser

10 Jolleklubben af 1975 Aktivitetsplan for perioden til Årets første fi sketur, hvis vejrguderne er med os, i modsat fald prøver vi den Sct. Hans fest med grill og musik i og ved BÅDE OG Årets anden fi sketur, stadig med velvilje fra vejrguderne. Alternativ d Generalforsamling, som sædvanen tro afholdes i OG LIDT TIL kl Julefrokost..Formandens tryllerier Vi mødes kl for at ønske hinanden glædelig jul, over et glas gløgg og en småkage. Der er sodavand og slik til børnene. Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Ring og aftal et møde.

11 Jolleklubben af 1975 Generalforsamling 5. nov Formanden bød velkommen - også til de gule ærter. Dirigent Walther Dalhoff. Nye medlemmer præsenterede sig. Der er lavet en del frivilligt arbejde i klubben og tak for det. Fisketurene er ikke så populærere som de var tidligere selvom der er store præmier. Regnskabet omdelt og oplæst af kasseren og godkendt med applaus. Budget fremlagt af kasseren og godkendt. Kontingent uændret kr. 300,- Valg Bo Pedersen genvalgt Alf Møller Petersen NY kasserer Kurt Nielsen 1. suppleant Jens Jørgen Petersen 2. suppleant Man bør tage hensyn til hinanden, når der er både i hallen træ kontra glasfiber. Per Prip havde en kommentar angående dette og enedes om at man talte sig til rette. Beretningen blev godkendt. Evt. Frede Svenningsen foreslog kølerør på rensepladsen (ment som en joke) eller overdækning bestyrelsen tager sig af det. Øllet er steget så derfor en stigning på kr. 1,- pr. polet til kr. 8,- pr. stk. pr. d.d. Bo Pedersen, sekretær

12 Afsender: Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Ebeltoft. Moderne. glas Glasværksted. Café og butik. Aktiviteter Martin Hansensvej Ebeltoft EBELTOFT SKUDEHAVN S ADMINISTRATION: Skudehavnen 62, 8400 Ebeltoft. Administrationen er åben: Onsdag kl og ellers henvendelse til HAVNEFOGED Jens Olsen, tlf SKUDEHAVNSNYT S REDAKTION: Karin Meulengrath tlf , PRINT: KKT

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen August 2011 Nr. 125 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen FORÅR PÅ HAVNEN. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2013 Nr. 131 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Broerne repereres. Foto Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Skudehavnsnyt. August 2013 Nr. 133. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. August 2013 Nr. 133. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen August 2013 Nr. 133 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen THE UNDERTAKER. FOTO POUL KATHOLM Havnefogeden orienterer... 2 Nyt

Læs mere

Skudehavnsnyt. Maj 2011 Nr. 124. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Maj 2011 Nr. 124. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Maj 2011 Nr. 124 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Forår på havnen. Foto: Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer... 2-3

Læs mere

Skudehavnsnyt. August 2012 Nr Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. August 2012 Nr Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen August 2012 Nr. 129 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen ryg fonden på havnen. Foto: Mikkel Holm Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2011 Nr. 123. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2011 Nr. 123. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2011 Nr. 123 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Båd væltet i den kraftige vild. Foto: Peter Olsen Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG Februar 2011 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Ebeltoft Vig. Dens Hjemsted er (Ebeltoft) Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet d. 5 maj

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat generalforsamling 2011.01.11

Referat generalforsamling 2011.01.11 Referat generalforsamling 2011.01.11 OEP byder velkommen generalforsamlingen 2011, og præsenterer bestyrelse m.m.. OEP meddeler at der foreslås ændring af rækkefølge i udsendte dagsorden på grund af prioritets

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Palle Niels Steen Ingolf Lars. Fravær: Gabriele havde meldt afbud. Palle var fungerende formand til mødet. Bestyrelsesmøde mandag d: 07-03-2016 1/ Godkendelse af referat

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2012 Nr. 127. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2012 Nr. 127. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2012 Nr. 127 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Vinter i Skudehavnen. Foto: Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Diskussion af om der er yderligere investeringer. Peder havde nogle betragtninger (KDKK = tusinde Danske KR):

Diskussion af om der er yderligere investeringer. Peder havde nogle betragtninger (KDKK = tusinde Danske KR): AS BS møde d 16 dec 2015 kl 17.00 v2 Dagsorden Følgende dagsorden er udsendt: 1) Godkendelse af ref. møde den 23.11 2015 2) Budget 2016 V 1 udkast PNA (udsendes inden mødet) 3) Nyt medlemsmøde /infomøde

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere