Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen"

Transkript

1 December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer... 2 Bestyrelsens beretning Referat af Generalforsamlingen Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben Denne udgave af Skudehavnsnyt har sikkert nogle mangler, forglemmelser og fejl. Kommentarer modtages gerne. Næste nummer udkommer til marts. Sidste frist for indlevering af materiale er 14/2-12. Tekst og billeder modtages gerne på mail:

2 Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Erik Klemmesen, formand Erik Franzen, næstformand Kaj Larsen Peder Sørensen Per Sieg Havnekontoret Jens Olsen Jolleklubben Jørgen Hansen, formand Bo Pedersen, sekretær Alf M. Petersen, kasserer Per Christensen, halmester Keld Jensen Ebeltoft Sejlklub Ken Zier, Formand Erik H. Jespersen, næstf Lis Knudsen, kasserer Martin Sundberg, sekr Bo møller Jørgen Lindman Kapsejladsudvalg: Søren Kjerulf Nyt fra havnefogeden Så er vi ved at have bådene på land og det er gået rigtigt fint, da der også har været stor hjælp fra flere af havnens indskydere. Jeg vil igen i år nævne at stiger skal låses fast til stativer eller vogne og opfordre til at man jævnligt kommer på havnen og ser til sin båd især nu når vinterstormene er over os. Til slut vil jeg og havnens personale ønske jer en god jul og et godt nytår. Venligst Jens Olsen, Havnefoged Strøm Der vil igen i år være åben for strøm på pladsen hver torsdag. På broerne er der åben hele tiden, men man skal dog have en måler på for at benytte sig af det. Den kan hentes på havnekontoret. Hvis man ikke allerede har monteret måler, bliver det gjort af havnens personale 1 dec. Toiletter Toiletterne vil blive aflåst fra ca 1/12. Man kan naturligvis bruge sit kort til at låse døren op med (et kort kan købes i automaten). Handikaptoilettet forbliver ulåst Lodsejerforeningen Torben Skou, formand Stig Bredstrup, sekretær og næstformand Jørgen Balling Nilsen, kasserer Jane Anker-Petersen Gerd Nonboe

3 Ebeltoft Skudehavn Krankørsel Til krankørsel i nedenstående weekends, skal der tilmeldes senest torsdage. Der vil kunne kranes hver tirsdag og torsdag i havnepersonalets arbejdstid. Husk at bestille tid! Krandage Forår 2012 Lørdag / søndag april 5-6. maj Priser på kranløft Løft med stort åg: Løft med lille år: Både op til 21 fod: Transport med havnens vogn: Skudehavnsnyt udkommer: Deadline for Udsendes tekst og billeder 14. februar 14. marts 15. april 14. maj 15. juli 15. august 14. november 14. december Skudehavnens bestyrelse kr 700 kr 350 kr 200 kr Bestyrelsens beretning 2011 Af Erik Klemmesen, formand Så er tiden kommet, hvor bestyrelsen skal aflægge beretning for det forgangne år. Det kan godt være lidt træls at lægge øre til, men jeg skal prøve at gøre det så kort og fyldestgørende som mulig. I det forgangne år har vi afholdt 11 bestyrelsesmøder. Vi har i år haft besøg af 3650 både fordelt som 2920 under 10 m 700 mellem 10 og 13 m og 30 over 13 m. Totalt set er det lidt flere end sidste år nemlig 14 stk. I og med vi ikke, som flere af vore nabohavne, har måtte konstatere en nedgang i besøgstallet, må vi sige, det er meget tilfredsstillende. Sommeren har ikke været speciel god, vi har ikke fået nye og spændende attraktioner til området. Vi har fået en nationalpark- ja men samme natur var der også før. Det kan kun være den nye havnefoged, der gør, at vi ikke også oplever tilbagegang i stil med nabohavnene. Hvis det er tilfældet, er det ikke spor for tidligt vi fik en ny. I det forløbne år har vi fået renoveret Nordsøstien i alt fald det stykke der løber langs havnen foran hytterne. Fortsættes... Formand Erik Klemmesen Tlf ebeltoftsnet.dk Næstformand Erich Franzen Tlf Bestyrelsesmedlem Peder Sørensen Tlf Bestyrelsesmedlem Per Sieg Tlf Bestyrelsesmedlem Kaj Larsen Tlf dk

4 Ebeltoft Skudehavn...Fortsat Vi har fået 100 nye agterpæle beklædt med plastrør. Det var en dyr affære, Det var umuligt at slå pælene lige langt ned p.g.a. bundforholdene ligesom jernrørerne blev vejnet i toppen ved slagene. Det måtte ordnes af Øer Maskinfabrik. Montering af plastrørerne foretog vi selv, dog ikke uden problemer. I den forbindelse vil vi gerne rette en stor tak til Per Jacobsen for din indsats, uden den var det nok ikke lykkedes. Det gode ved at spørge dig om hjælp er, at du aldrig siger nej. Det skal du have mange tak for. Da de 100 stk. gamle agtertræpæle kom op, var det lidt af en overraskelse, at ingen kunne genbruges, de var meget ormædte, så vi må forvente, at resten af pælene er lige så angrebne. Det gælder naturligvis også pælene, der holder broerne. Vi vil snarest få bropælene dykkerundersøgt, så vi får overblik over hvilken bro, der er dårligst og først må udskiftes. Siden Colstrup er holdt op med at imprægnere pæle må vi sige, at det er en noget ringere kvalitet, men bedre for miljøet. Klar til sæsonens dejlige sejlture? Martin Vestervej Hansens 17 Vej Ebeltoft Ebeltoft Tlf Vi har fået udskiftet beklædningen på toiletbygningen i nordenden. Det var hårdt tiltrængt, da det var pilrådden. Efter adskillige kontakter til kommunen vedr. legepladsen, er det endelig lykkedes at få en etableret. Havnen udførte jordarbejdet og betalte et beskedent beløb i forhold til den samlede pris. Aldrig så snart legepladsen var færdig, blev den invaderet af en masse børn, og der har stort set været børn der hver dag siden. Det viser, at der virkelig har været behov for legepladsen. P.t. er krankørslen efterår 2011 ved at være overstået. Som i har bemærket er der etableret en bom tværs over vejen. Det kan være meget generende, men i bedes respektere det, da det dels letter kranarbejdet og dels er et krav fra arbejdstilsynet, at der ikke må være personer på pladsen når der arbejdes med kran. Mastehuset - det er blevet et kapitel i mit liv. Vi her kan hurtig blive enige om at det ligger på den bedste plads, når det nu skulle rykkes så langt væk fra mastekranen som tilfældet var. Men nej det skal endnu længere væk. Efter trusler med politi dagbøder fra kommunens side, har vi modbevist kommunens argumenter. Vi har haft politikere til at se på sagen, men ingen af de nuværende politikere har mod til at gøre noget. Der er åbenbart for længe til kommunalvalget. Vi har nu i bestyrelsen besluttet, at vi flytter huset når det til næste forår er tømt for master, så vi fra efteråret 2012 kan få det under tag. Medmindre vi i elvte time finder en løsning. Vi har hørt, at der mangler en lokalplan i forbindelse med badebroen og man vil arbejde for en

5 Ebeltoft Skudehavn sådan. Måske vores lille mastehus kan komme i betragtning her? Hvem ved? I årets løb har vi haft møde med kommunen ang. vores ønsker om mere plads. Kommunen har sat et ekstern firma på opgaven og vil senere komme med en mulig løsning. Vi har ligeledes forespurgt, under hvilke betingelser vi evt. kunne overtage området. Her venter vi også på svar. Vi har bedt om et møde med Borgmester Bille her december, men har endnu ikke fået svar. Så må vi se hvad der kommer ud af det. Som de fleste af jer sikkert har bemærket, stod vogne og stativer samlet helt henne i sydenden af standpladsen godt skjult under skrænten op til færgevejen. Standpladsen så pæn og rydelig ud sommeren igennem og da vi ikke har hørt nogen brokke sig, udskyder vi det med fjernelse af vogne og visse stativer i alt fald foreløbig 1 år endnu. Her i efteråret blev vi kontaktet af Frede Lysdal om vi var interesseret i et klaver. Det var vi naturligvis, vi skulle bare hente det. Tusind tak for det Frede. Nu kan vi, når vi kommer ud i verden prale af, at vi er fra en hjemhavn med klaver. Vi havde besluttet at udskifte varmvandsanlægget her i sydenden til næste år. Men her i slutningen af august måned, sprang buffertanken læk. Så i stedet for at få den fornyet, valgte vi at skifte hele anlægget. Det gav lidt gener med manglende varm vand, men det var godt det ikke var i højsæsonen det skete. Vi valgte et anlæg, hvor vi udvinder varmen fra luften i stil med det gamle anlæg bare meget mere effektiv. Det var det anlæg, der ud fra vort forbrug, var det mest rentable. Måske er der ikke så mange, der har bemærket det, men en tidlig morgen her i efteråret, har vi haft et uddybningsfartøj inde i havnen og der er taget en enkelt last. Det er måske ikke nok, men så må vi få taget mere senere. Vi har brugt mange penge i år. Det er også yderst vigtigt, at havnen ikke forfalder og broerne kommer til at hænge og svaje. Hvis broerne falder sammen så har vi ikke nogen havn. Derfor har vi en plan for investeringer i fremtiden. Området omkring havnen skal også fremstå pænt og godt vedligeholdt. Det giver et godt indtryk af området generelt. Lidt malurt skal også lige i bægeret. Efterhånden betaler en stor del af indskyderne, nemlig ca. 20% ikke til tiden. Havnefogeden bruger en del tid på at kontakte og rykke for pengene gentagne gange. Det er ikke rimeligt, så fremover går det efter reglerne. Hvis ikke pladslejen bliver betalt, overgår pladsen til den næste på ventelisten. Til slut vil jeg gerne takke havnefogeden og hans hjælpere for et godt stykke arbejde det forløbne år. Tak for i efter bedste evner gør vore gæsters ophold her til en oplevelse, så vi ser dem igen næste år. Tak for i er der med råd, dåd og vejledning for os indskydere. Det kan vi kun være yderst tilfredse med. En stor tak skal også lyde til mine kollegaer i bestyrelsen for godt og sagligt arbejde året igennem, samt tak til havnens revisor. Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning år 2010/11 til generalforsamlingen. Bestyrelsen PS: Den omtalte masterplan kan hentes på

6 Ebeltoft Skudehavn Referat fra Generalforsamling Formanden byder velkommen og fortæller at Bo Skårup har trukket sig fra bestyrelsen og at kaj Larsen er kommet ind da han er første supplant. 2. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Mads Petersen og han vælges. 3. Bestyrelsens beretning: Formanden giver bestyrelsens beretning og der fremvises marsterplan om visioner vedr skudehavnen. Der bliver talt om at få etableret grillpladser ved hver bro, hvilket representant for hytteejerne syntes er en dårlig ide, da han mener at det vil være generende for dem. Der bliver foreslået pbs betaling for havneleje, det bliver ikke kommenteret yderligere Henning Rolapp spørger om der er sat priser på, hvad de forskellige tiltag i marsterplanen vil koste. Der bliver svaret at det syntes man ikke at man har kunne endnu. Der bliver spurgt ind til elstandere og finansering af disse og formanden svare at de vil være betalt i løbet af 4 til 5 år. Der bliver spurgt ind til flydebroer og der bliver svaret fra bestyrelsens side, at man mener at det vil være fremtiden da man kan se at de flydebroer der forfindes i trafikhavnen har været langtidsholbare. Tag på masteskuret nævnes og der spørges hvilke slags man har tænkt sig, repræsentant for hytteejere siger at ifølge reglerne må man kun ligge tegl på. 4. Revisor Åge Madsen fremlægger regnskabet og der er ingen bemærkninger til det fra revisors side. Der bliver spurgt ind til forbruget af el på broerne og om det kan forrente sig investere i nye betalingsstandere, der bliver svaret fra bestyrelsen at det mener man godt at det kan. Britt spørger ind til vaskepriser, der bliver svaret at det er noget det firma der ejer maskinerne bestemmer. Åge madsen spørger om regnskabet godkendes af generalforsamlingen og det gør det. Budgetforslag 2012 fremlægges og godkendes. Der bliver spurgt om der er meget konkurence udefra på kranløft. Havnefogeden svare at det er minimalt. 5. Kritisk revisor Erik Poulsen godkender regnskabet uden bemærkninger. Kritisk revisor Walther Dalhoff kommer med bemærkning til valg af bestyrelsen ikke foregik korrekt, hvilket bliver afvist af dirigenten. Kritisk revisor walther Dalhoff siger at der ligeledes ikke er taget stilling indkøb af hjertestarter hvilket der skulle have været. Regnskabet godkendes uden yderligere kommentare. 6. Leif Plougmann bliver valgt som første supplant, Claus Purup som anden supplant.

7 Ebeltoft Skudehavn Erik Poulsen bliver valgt som kritisk revisor. Bo Skårup er trådt ud af bestyrelsen og Kaj Larsen er indtrådt i stedet. Både op... Der er både, som trænger til at komme op 7. Revisionsfirma Revisionsgruppen genvælges. 8. Indkomne forslag ved Henning Rolapp om behandling af brodæk afvises. Indkomne forslag ved Henning Rolapp om flere broer i havnen bliver sendt til afstemning, det bliver nedstemt. Indkomne forslag ved Henning Rolapp om vagtsystem på havnen afvises. Indkomne forslag ved Henning Rolapp om nedsættelse af kranpriser afvises. Evt. Martin Sundberg spørger ind til havneudvidelse. Formanden siger at der sammen med kommunen er en undersøgelse i gang, særligt om at det kunne være muligt at få mere plads på land. Formanden for lodsejerne siger at de er i mod en udvidelse af havnen og der bliver opfordret til fremtidig samarbejde mellem lodsejere, sejlklub og skudehavn. Der bliver spurgt hvornår det nye stativsystem vil blive iværksat. Formanden svare nok i løbet af ca 1 år. Generalforsamlingen afsluttes, ref. Jens Olsen Og så er der både, der virkelig trænger til at komme op... Ebeltoft Aage Madsen Telefon Grenaa Knud Kildal Børge Hove Axel Pedersen Telefon I næste nummer af Skudehavnsnyt Grundet pladsmangel i denne udgave af Skudehavnsnyt, bringes i næste nummer en artikel fra Knud Thybo med overskriften: Skudehavn? Hanne Lykke har indsendt en artikel om Dittens haveri sidse vinter. Glæd jer!

8 Sejlklubben Ebeltoft Vig Referat af generalforsamling Lørdag d. 29. oktober 2011 kl fremmødte. 1. Valg ag dirigent: Per Sieg blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning: Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og en ekstraordinær generalforsamling i det forløbende år. Efter sidste års generalforsamling hvor vedtægtsændringer fra bestyrelsen blev forkastet, blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 6. februar, hvor de nye vedtægter blev vedtaget. Bestyrelsen har drøftet afholdelse af et kølbådsstævne og fik god opbakning fra medlemmerne. Trygfonden har givet afslag på en ansøgning, om en hjertestarter ti l klubhuset. Vi har fået en henvendelse om vores holdning til en havneudvidelse, vi har meddelt at det ikke må belaste de nuværende indskydere økonomisk. Herluf har fået fremstillet og monteret nye vinduer i bådhallen, træ og maskintimer er en sponsorgave fra Tømrermester Søren Mårslet. Per Sieg og Peter har monteret Trolltex lyddæmpning i vores klublokale. Tak til alle dem der har hjulpet til med at vedligeholde vores faciliteter, og dem der har gjort en indsats for at få klubben til at fungere så godt i det forløbende år. Husk at tjekke rengøringslisten!! 3. Beretning fra ungdomsafdeling og udvalg: Ungdom: Jørgen fortalte at 5 nye sejlere var startet og de havde overvejelse om at sejle to aftner om ugen, dette vil dog kræve flere instruktører. Der var nogle af medlemmerne der gav tilsagn om at hjælpe. Kapsejlads: Søren berettede at Hjelm rundt og to gange Tunø var gennemført hvorimod både Vigen rundt og E.M. måtte aflyses. Tirsdagssejladserne var som noget nyt uden sommerpause og 19 ud af 22 planlagte sejladser er gennemført med Miraculix og Linda som vinder både. Klubben har fået to nye målere, Finn Fink og Per Sieg. Tant og Fjas: Ib var meget tilfreds med vores nye kasserer, fordi alle regninger blev betalt prompte. Sejlerskolen: Kaj fortalte der har været 5 instruktører som på skift har undervist 9 elever. Ankerbøjer: Finn fortalte at kæder og bundklodser skal udskiftes i år. 4. Regnskab det forløbene år samt buget til godkendelse: Lis gennemgik regnskabet som viser et overskud på over kr. Det blev ligesom budgetet godkendt. 7. Valg af formand: Kaj Larsen var på valg og ønskede ikke at genopstille, vores hidtidige næstformand Ken Zier stillede op og blev valgt uden modkandidater. 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bo Møller og Søren Kjerulf stillede op og Bo Møller blev valgt.

9 Sejlklubben Ebeltoft Vig 11. Valg af to suppleanter: Per Sieg blev genvalgt. Birgit Majlund ønskede ikke at genopstille, i stedet valgtes Søren Kjerulf. Eventuelt: Kaj Larsen Sagde tak for de 15 år og tre dage han havde haft som formand og så tilbage på hvordan klubben har udviklet sig i den periode bl.a. med nyt klubhus, fra gældsat til formue på bogen, fælles tur til Sverige, over 100 bestyrelsesmøder og meget andet. Kaj modtog en kurv samt mange klap for sin indsats for klubben. Herefter lovede Ken Zier, efter bedste evne at leve op til Kajs formandskab. Se hele referatet på El ombord i lystbåde Foredrag i klubhuset Bundstokken den 25/1-12 kl. 19. Der vil i foredraget blive gennemgået hoved principperne i en båds el installationer, forslag til forskellige løsnings muligheder. Hvordan undgås fejl. Beregning af batteri forbrug, dimensionering af kabler. Gode råd og regler omkring 230 volt i båden. Forebyggelse af galvanisk tæring. Korrekt gas installation. Nyheder inden for teknisk udstyr: AIS, Plottere med touch skærm, Trådløst netværk, Nyt omkring TV og radio, m.m. Foredraget holdes af Henning Wermuth fra Marine Electronic Send din mailadresse til kassereren En bøn til medlemmerne af Ebeltoft Vig Sejlklub! Indsend venligst jeres mailadresse til kassereren Lis Knudsen på: for at lette fremtidig kommunikation. Husk navn og adresse. Aktivitetskalender Januar Onsdag den 11. Kl Skafning i Bundstokken Tilmelding senest mandag den 9/1 til Inge eller Ida Februar Onsdag den 8. Kl Skafning i Bundstokken Tilmelding senest mandag den 6. til Ib eller Ida Marts Onsdag den 7. Kl Bowlingaften med spisning i Ebeltoft Spis og Bowl. Tilmelding senest 28/2 til Luffe Lørdag den 24. Kl Mød op til forårsrengøring af klubhus. Efterfølgende er der øl, vand og pølser

10 Jolleklubben af 1975 Aktivitetsplan for perioden til Årets første fi sketur, hvis vejrguderne er med os, i modsat fald prøver vi den Sct. Hans fest med grill og musik i og ved BÅDE OG Årets anden fi sketur, stadig med velvilje fra vejrguderne. Alternativ d Generalforsamling, som sædvanen tro afholdes i OG LIDT TIL kl Julefrokost..Formandens tryllerier Vi mødes kl for at ønske hinanden glædelig jul, over et glas gløgg og en småkage. Der er sodavand og slik til børnene. Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Ring og aftal et møde.

11 Jolleklubben af 1975 Generalforsamling 5. nov Formanden bød velkommen - også til de gule ærter. Dirigent Walther Dalhoff. Nye medlemmer præsenterede sig. Der er lavet en del frivilligt arbejde i klubben og tak for det. Fisketurene er ikke så populærere som de var tidligere selvom der er store præmier. Regnskabet omdelt og oplæst af kasseren og godkendt med applaus. Budget fremlagt af kasseren og godkendt. Kontingent uændret kr. 300,- Valg Bo Pedersen genvalgt Alf Møller Petersen NY kasserer Kurt Nielsen 1. suppleant Jens Jørgen Petersen 2. suppleant Man bør tage hensyn til hinanden, når der er både i hallen træ kontra glasfiber. Per Prip havde en kommentar angående dette og enedes om at man talte sig til rette. Beretningen blev godkendt. Evt. Frede Svenningsen foreslog kølerør på rensepladsen (ment som en joke) eller overdækning bestyrelsen tager sig af det. Øllet er steget så derfor en stigning på kr. 1,- pr. polet til kr. 8,- pr. stk. pr. d.d. Bo Pedersen, sekretær

12 Afsender: Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Ebeltoft. Moderne. glas Glasværksted. Café og butik. Aktiviteter Martin Hansensvej Ebeltoft EBELTOFT SKUDEHAVN S ADMINISTRATION: Skudehavnen 62, 8400 Ebeltoft. Administrationen er åben: Onsdag kl og ellers henvendelse til HAVNEFOGED Jens Olsen, tlf SKUDEHAVNSNYT S REDAKTION: Karin Meulengrath tlf , PRINT: KKT

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Dagsordenen: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Protokol & beretning Punkt 3. Regnskab Punkt 4. Budget Punkt 5. Lovændringsforslag

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere