Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:"

Transkript

1 Den regionale udviklingsstrategi

2 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne vise, hvilke veje vi skal gå, og hvilke muligheder vi har for at opnå den udvikling, vi ønsker. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Talent, ildhu og nytænkning Den regionale udviklingsstrategi beskæftiger sig særligt med infrastruktur, kultur, uddannelse og beskæftigelse. Herudover lægges særlig vægt på samspillet og udviklingsmulighederne med både danske og udenlandske naboregioner. Men vi starter ikke forfra. Vi bygger videre på de gode samarbejdsrelationer, som allerede eksisterer. Ønskerne til vores region er blevet til i dialog med kommunerne og mange andre centrale aktører i regionen og med vores danske, tyske og svenske naboregioner. Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran Kompetenceløft på alle niveauer Region Sjælland som bindeled Temaerne tager udgangspunkt i regionens styrker og i de områder, hvor der er særlig brug for, at vi arbejder sammen. Strategien skal ses i sammenhæng med både de toårige handlingsplaner og det»regionale billede«, hvor aktiviteter, statistik og analyser om den regionale udvikling bliver beskrevet. Regionsrådet og de øvrige aktører kan udmønte strategien via finansiering og gennemførelse af aktiviteter i handlingsplanen, i forbindelse med høringer, gennem politiske initiativer med videre. Det er vores engagement, vilje og evne til at samarbejde som borgere, medarbejdere og virksomhedsejere der afgør, hvor godt det bliver.

3 3

4 Her står du! Her står du. Vi kender alle den røde prik på byens informationstavle, der angiver, hvor vi befinder os. Tavlen viser et væld af indkøbs- og oplevelsesmuligheder, museer, spisesteder og overnatningsmuligheder. Som oftest fortæller prikken os dog mere end det den angiver samtidig alle de muligheder og potentielle valg, vi står overfor. Hvilke butikker og udstillinger skal vi besøge i dag, hvilke oplevelser venter forude? Hvilke valg skal vi træffe? Forestil dig en tavle, som ikke blot beskriver en enkelt by, men i stedet hele Region Sjælland, din region. Her står du. Du er en ud af borgere, der bor i Region Sjælland. Du har dit liv her, din familie, dit arbejde, dine fritidsinteresser. Du er vokset op her eller flyttet til. Måske pendler du hver dag ud af regionen for at gå på arbejde, måske driver du en virksomhed her, eller måske er du ansat i det offentlige. Du er ung eller gammel, du er ufaglært eller akademiker. Det, at du nu er i Region Sjælland, betyder også, at du er tæt på havet, tæt på en af de spændende købstæder, tæt på interessante kultur- og naturoplevelser, tæt på hovedstaden og den internationale lufthavn. Fælles for os alle er formentlig to ting: vi ønsker et godt liv og en god fremtid for os selv og vores efterkommere. Kig på tavlen med den røde prik igen. Her står du. Omkring dig findes en region, som er mangfoldig og dog forholdsvis lille og overskuelig. Et mylder af liv og aktivitet, en unik brik i et stort, globalt spil. Men 4

5 tavlen viser dig ikke kun, hvor du befinder dig rent geografisk. Den angiver også muligheder og potentielle valg, ikke kun for dig, men for hele regionen. Hvilke valg skal vi træffe for fremtiden? Hvilke muligheder har vi? Hvilken rolle har vores region, med alle dens facetter, i fremtidens globale virkelighed? Udfordringerne er også vores muligheder Verden står overfor en række fælles udfordringer, som kræver fælles løsninger. Det mærker vi også i vores dagligdag. Vi mærker de globale økonomiske udfordringer både de private og offentlige virksomheder må finde nye veje. Den offentlige sektor må tænke nyt for at levere ydelser og velfærd på trods af en trængt økonomi. Vi oplever klimaforandringerne. Der bliver flere ældre og færre unge de kommende år. Vi ser flere med livsstilssygdomme og færre unge, der gennemfører en længerevarende uddannelse. Endelig mærker vi også den fælles globale ressourcekrise, når vi for eksempel tanker vores biler og opvarmer vores huse. Disse udfordringer vil være med til at ændre fremtidens globale samspil. De kan ikke styres af enkelte kommuner, regioner eller nationer alene. Udfordringerne skal tackles ved et godt og solidt samarbejde på tværs af sektorer, viden og grænser. 5

6 Kendsgerningen er, at de fælles udfordringer i Danmark også er vores muligheder i Region Sjælland. Vi er nemlig gode til noget, som verden har brug for: evnen til at opbygge en bæredygtig region, der kan imødegå de globale udfordringer. En af vores styrker i regionen er vores samarbejdsevne. Vi er dygtige til at samarbejde på tværs, til at tænke nyt og finde kreative løsninger. Vi skal leve af at være unikke og finde de nye, bedre muligheder. Vi skal se fremad og vende udfordringerne til muligheder. Regionens styrker Der er allerede en række områder, hvor vi har særlige regionale styrkepositioner. Det er inden for grøn og ren teknologi, miljø, medicinfremstilling, fødevarer, landbrug og turisme. De styrker skal vi bygge videre på sammen. Gode eksempler på vores fremtidige vækstmuligheder er at udvikle nye løsninger inden for grøn teknologi, løsninger på konsekvenser af klimaforandringerne, løsninger på den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og løsninger på den stigende efterspørgsel på gode fødevarer. En ekstra gevinst er, at vi ikke kun tackler regionale og lokale problemer, men også de globale udfordringer. Det vil medvirke til at gøre os til en attraktiv region. 6

7 bruge vores samarbejdsevne og kendskab til hinanden til at skabe tætte partnerskaber mellem private og offentlige virksomheder og videninstitutioner. Nøglen til at lykkes ligger i, at vi erkender, at de sammenhængende udfordringer kræver sammenhængende svar. Vi skal arbejde for, at vi har de rette kompetencer særlig inden for vores styrkeområder. I samarbejdet mellem videninstitutioner og offentlige og private virksomheder, kan vi skabe nye produkter, der øger væksten og velstanden. Det kan være med til at etablere nye arbejdspladser. Det betyder, at vi skal Det er nu, vi træffer et valg og bevæger os væk fra den røde prik på tavlen. Vores valg er sammensat. Det handler i bund og grund om en vilje til at skabe en bedre fremtid, om at bruge de mange muligheder aktivt, vende udfordringer til positiv udvikling om at samarbejde for at sikre vores fælles bedste i Region Sjælland. 7

8 Vision 2020 I år 2020 er Region Sjælland den grønne region i Europa. Talent, erhvervsmæssige styrker, en central placering og et højt kompetenceniveau skaber velstand, vækst og udvikling på et bæredygtigt grundlag. Vi skaber udvikling gennem nye utraditionelle løsninger og internationalt samarbejde målsætninger Regionens velstand skal fortsat øges. Regionsrådet vil sammen med centrale aktører arbejde for de bedste rammer for at øge væksten i regionen. Regionen vil arbejde aktivt for, at naboskabet til hovedstaden fortsat bidrager til vækst og velstand i regionen. Den årlige realvækst i bruttonationalproduktet pr. indbygger skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner. Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger i regionen skal være på niveau med gennemsnittet i de danske regioner. Region Sjælland er den grønne region i Europa i Region Sjælland vil være på forkant med de igangværende og forventede klimaændringer. Vi vil arbejde ud fra en integreret forståelse, så vi tænker forebyggelse og tilpasning sammen. Vi vil reducere CO2-udledningen med mere end de fastsatte 20% i 2020 i forhold til de europæiske målsætninger som led i den europæiske klimapagt. Der skal ske en langsigtet omstilling af energisystemet til et system, der er baseret på vedvarende energikilder. I 2020 skal mindst 20% af energiforsyningen i Region Sjælland være baseret på vedvarende energikilder. 3 Kompetenceniveauet skal øges markant på alle niveauer. Region Sjælland skal udnytte regionale styrker og offentlig-privat samarbejde, så vi i 2020 har unikke uddannelsesmodeller og udannelsestilbud i regionen. I 2020 er vi den region, hvor uddannelsesniveauet hos borgerne stiger mest sammenlignet med andre danske regioner og målt i forhold til

9 Regionens natur, kultur og købstæder samt nærheden til hovedstaden skal bruges aktivt til at skabe en attraktiv region for borgere og virksomheder. Samtidig skal regionens attraktivitet styrke en markant og stærk udvikling af turisme i hele regionen. Den turismerelaterede omsætning skal være øget med mindst 600 mio. kr. i 2015 i forhold til Balanceret udvikling i regionen. Byer og landdistrikter i Region Sjælland skal fortsat byde på gode muligheder for at bo, arbejde og drive virksomhed. Regionen skal tiltrække virksomheder fra ind- og udland og styrke mulighederne for vækst i det lokale erhvervsliv. I perioden forventes udviklingen i indkomstniveau og beskæftigelsesandel uændret eller stigende i samtlige kommuner i regionen. Regionen skal udnytte den stærke offentlige sektor, som drivkraft til udvikling af nye ideer og iværkstætteri. Der skal sikres udvidet udbytte af anlægsinvesteringer. Der skal arbejdes for et styrket offentligt - privat samarbejde. I 2014 skal andelen af vækstiværksættere i regionen svare til landsgennemsnittet på 10,5%. Regionen skal fremme og etablere test- og demonstrationsprojekter inden for områder som miljø- og energiteknologi samt sundheds- og velfærdsområdet. Der er etableret mindst én yderligere test- og demonstrationsfacilitet, dels inden for energi- og miljøområdet og dels inden for velfærdsområdet inden Der er god tilgængelighed i alle dele af regionen. Infrastrukturen skal sikre arbejdskraftens mobilitet, attraktive lokaliseringsmuligheder for virksomheder og gode transportmuligheder for borgerne. Der skal arbejdes for et sammenhængende kollektivt trafiksystem for borgerne i Region Sjælland. Region Sjælland vil sammen med kommunerne og andre centrale regionale aktører arbejde målrettet for at tiltrække statslige trafikinvesteringer til regionen. Region Sjælland skal aktivt udnytte sin placering som bindeled i udviklingskorridoren mellem Øst-og Vestdanmark, Skandinavien og resten af Europa til at fremme den regionale udvikling. Regionen indgår i en række aktiviteter vedrørende infrastruktur, erhvervsudvikling og arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænser med danske og udenlandske regioner. Region Sjælland vil udnytte mulighederne i at være centralt placeret i udviklingskorridoren Hamborg, Berlin, København, Stockholm og Oslo og dermed i udviklingen af Østersøregionen. Region Sjælland vil fremme den interregionale brobygning for at styrke integrationen i de grænsenære regioner. Region Sjælland vil fremme det internationale perspektiv og samarbejde som en integreret del i udviklingsopgaverne. Der vil ske en stigning i virksomheder og institutioner, der indgår internationale samarbejdsaftaler. 9

10 Talent, ildhu og nytænkning Region Sjælland er mulighedernes region - her er ikke langt fra tanke til handling. Vi vil leve af vores innovationskraft og vilje til at tænke anderledes. I Region Sjælland skal vi styrke vores rolle i fremtidens globale samfund. Ved en fælles, målrettet til at trække fremtidens vækst. Vi er tæt på hovedsta- en stærk offentlig sektor, der sammen kan være med indsats kan vi medvirke til, at regionen bruger den og skal bruge det til at styrke udviklingen. Det ressourcerne bedst muligt. Vi har i vores region de er mennesker, der skaber vækst og udvikling det styrker og ressourcer, der skal til for at slå igennem. er du og jeg, der skal dyrke vores talent og med ildhu Vi har dygtig og fleksibel arbejdskraft, mange små og bidrage til udviklingen. mellemstore virksomheder med stort potentiale og Vi er tæt på den internationale metropol, som København er. Vi skal bruge den mulighed, at vi er tæt på en international lufthavn, forskning i international Vi har mange eksempler på, at gode ideer og topklasse og de mange gode tilbud og begivenheder, pleje af talent og nytænkning kan betale sig. som vi let kan komme til. Eksempler, som vækker opsigt på den globale scene. Tænk bare på Roskilde Festivalen eller udvikling af I Region Sjælland har vi mange muligheder for at biobrændstof i Kalundborg. To vidt forskellige eksempler gå foran i udviklingen i de kommende år. Vi skal med det til fælles, at de har løftet Region Sjælland ind i bruge vores viden, styrker og ressourcer til at verdenseliten inden for deres felter. Også på mange andre skabe løsninger på fremtidens lokale og globale områder gør regionen sig bemærket. Risø DTU er et af verdens udfordringer. Vi skal bygge videre på de regionale styrkepositioner, som er i erhvervslivet i førende videncentre inden for bæredygtig energi. På Lolland er»alge Innovation«et eksempel på, at dyrkning af alger kan regionen. Det er særligt inden for områderne reducere udledning af CO 2 til atmosfæren samtidig med, at cleantech, energi, miljø, farma, medico, fødevarer, landbrug og turisme. Vi ser muligheder, algerne kan bruges til at producere biomasse. MadX, Danmarks stærkeste viden- og udviklingsmiljø på fødevareområdet, findes her i regionen. Vi har potentialet, viljen, mulighederne og også store potentialer i at skabe en bæredygtig der kan bidrage til at forbedre klimaet. Der er drivkraften inden for mange områder. Det skal vi fortsat dyrke. velfærd ved hjælp af moderne teknologi. 10

11 Vores region er på en gang en forholdsvis stor spiller på det danske landkort og en lille spiller i global sammenhæng. Ét er dog sikkert, vi når kun målet ved at fremme talent, ildhu og nytænkning. Samarbejde på nye måder Det betyder, at vi i Region Sjælland har et højt ambitionsniveau for samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder samt viden-, kultur-og uddannelsesinstitutioner. Vi ved, at disse typer af samarbejde giver nye produkter og ydelser, der kan sælges og er til gavn for os som borgere. Vi skal også være bedre til at tænke kreative elementer ind i udviklingen fra produkter til arbejdsprocesser. Vi skal være åbne over for inspiration og nye måder at gøre tingene på. Åbenhed og kreativ tænkning er en styrke lad os bruge det aktivt i alle sammenhænge. I Region Sjælland er der mange talenter og potentialer, der ikke udnyttes. Kast et blik ud over regionen blandt borgerne, i foreninger og i virksomheder. Her er kreative talenter, iværksættere, kunstnere og ildsjæle, som brænder for at skabe udvikling inden for deres interesseområde eller geografi. Vi vil skabe de bedste muligheder for, at vores potentialer, talenter og iværksættere kan udfolde sig. I Region Sjælland vil vi have en kultur, hvor ideer og nye tanker er noget, vi sætter stor pris på. En kultur, hvor ideer kan afprøves, og hvor der er plads til at begå fejl. For uden afprøvning og forskellige forsøg, får vi ikke nytænkning, udvikling og nyskabelse. Der skal være mulighed for at føre ideer ud i livet. Vi skal turde sætte ambitionsniveauet højt og udfordre vanetænkningen. Det stiller krav til os alle. Vi skal have mulighed og adgang til at forbedre vores kompetencer særlig inden for de regionale styrkepositioner. Det gælder for ufaglærte, erhvervsuddannede og højtuddannede. Offentlige og private virksomheder skal i højere grad være nytænkende og arbejde på tværs. Det offentlige skal i højere grad være med til at skabe rammer for dette. Kultur-, viden- og uddannelsesinstitutioner skal have mulighed for at træde ind på scenen og være de vækstdrivere, de er. Vi skal som medarbejdere, ledere og beslutningstagere turde løbe en risiko. Vi skal være åbne for perspektiverne på en ny måde og lære af ekspertisen i udlandet eller af naboen, hvor det giver bedst mening. 11

12 Byg på regionens styrker Region Sjælland går foran I Region Sjælland vil vi være kendte for vores styrker. Vi er stolte af vores private og offentlige virksomheder. Igennem deres arbejde skabes værdi for alle. I Region Sjælland skal vi udnytte vores erhvervsmæssige styrker. Vi er dygtige på cleantech, energi, miljø, farma, medico, fødevarer, landbrug og turisme. Vi har desuden en stærk bygge- og boligsektor, og vores private serviceerhverv oplever stor vækst. En anden styrkeposition er den offentlige sektor, der i de kommende år igangsætter store anlægsprojekter, som bl.a. Femern Bælt-forbindelsen, jernbaneforbindelsen København-Ringsted og flere sygehusbyggerier. Vi vil gerne sikre, at de store projekter øger beskæftigelsen nu og efter byggerierne er afsluttet. Vi vil også gerne bruge muligheden til at bygge bæredygtigt og til at skabe nye kompetencer og erfaringer inden for disse felter. Væksten sker særlig i de større byer i regionen Undersøgelser viser, at kommuner med mellemstore byer klarer sig godt målt på erhvervsindkomst og vækst. Når vi taler om styrker i regionen, må vi også nævne vores bevaringsværdige naturområder og særlige kulturmiljøer. De giver vores region identitet og er afsæt til at udvikle nye oplevelser til glæde for borgere og turister. Vi skal sammen skabe en region, hvor erhvervs- og kulturliv sammen med det offentlige går sammen om at udvikle levende og dynamiske områder. Styrk det offentlig-private samarbejde I Region Sjælland vil vi aktivt arbejde for, at den offentlige sektor, der har stærke kompetencer inden for en bred vifte af velfærdsydelser, medvirker til at forbedre både livs- og vækstvilkår. For eksempel er der særlig viden inden for sundhedsområdet. Vi skal forstå at udnytte både kompetencer og viden til at skabe nye velfærdsydelser. Det vil kunne skabe flere arbejdspladser til både faglærte og højtuddannede. Vi skal styrke offentlig-privat samarbejde og nytænkning, fordi det kan bidrage til at markedsgøre de kompetencer, som findes i vores offentlige institutioner. Det kan danne grundlag for at eksportere både ydelser og produkter. Vores offentlige sektor skal medvirke til, at mulighederne i lovgivningen udnyttes, så de offentlige kompetencer også formelt kan indgå i forretningsmæssig udvikling. 12

13 Erhvervsuddannede skaber udvikling Vi er den region i Danmark, der har flest erhvervsuddannede og denne særlige position skal vi udnytte. Vi vil arbejde målrettet for, at de erhvervsuddannede har gode muligheder for at bidrage til nytænkningen inden for de brancher, hvor regionen har særlige styrkepositioner. En høj grad af specialisering kan være med til at skabe nye produkter og processer. Vi tror derfor på, at nye typer af samarbejde inden for de regionale styrkepositioner, mellem viden-, uddannelses- og kulturinstitutioner og faglige erhverv kan ruste vores virksomheder til den globale konkurrence. I dag sammensættes både produkter og serviceydelser mere komplekst på tværs af både fag- og landegrænser. Der er derfor behov for gode sprogkundskaber, kreativ tænkning og kendskab til forskellige processer og arbejdsgange. Disse kompetencer har vores faglærte allerede nu, og vi skal arbejde for, at de fortsat styrkes. Der er et stort potentiale i vores region for at skabe flere arbejdspladser til højtuddannede. Mange af vores offentlige og private virksomheder udgør spændende arbejdspladser med gode udviklingsmuligheder. Vi ser et stort potentiale i, at faglærte og højtuddannede arbejder sammen, blandt andet i servicesektoren og i udviklingen af kvaliteten i de offentlige velfærdsydelser. Test- og demonstrationsmuligheder - vi viser, hvad vi kan I Region Sjælland vil vi se vores udfordringer som fremtidige styrkeområder. På en række områder er regionen velegnet til at teste og demonstrere nye produkter og processer. Set i lyset af vores styrkepositioner særligt inden for cleantech, miljø og energi, samt sundhed og velfærd kan flere forskellige slags demonstrations- og testfaciliteter være interessante. Vi skal som region, som virksomheder og som offentlige aktører bidrage til en grønnere fremtid, hvor energiforbruget er uafhængigt af fossilt brændstof og 13

14 Det kommende psykiatrisygehus i Slagelse bliver det første nybyggede psykiatriske sygehus i mange år i Danmark. Selve byggeriet er et eksempel på nytænkning inden for arkitektur, hvor fremtidens krav til den psykiatriske behandling tænkes ind allerede i planlægning af arkitekturen. Der er fokus på både målgrupper, funktioner og bæredygtighed. Sygehusets faglige ekspertise vil danne grobund for forskning, udvikling og skabelse af ny viden på psykiatriområdet. Regionens offentlige og private virksomheder skal bruge det som afsæt for nytænkning på området mellem social, psykiatriog borgerrettet sundhedsfremme. Tilsvarende muligheder vil der være i forbindelse med bygningen af hovedsygehuset i Køge. Der er også mulighed for at inddrage kultursektoren i arbejdet med det potentiale der er i, at kulturelle aktiviteter har en beviselig effekt i forbindelse med forebyggelse og helbredelse af sygdomme og genoptræning. På disse områder er der mulighed for offentlig-privat samarbejde, som skal være et særkende for Region Sjælland. med nye læringsformer for efter- og videreuddannelse for eksempelvis ufaglærte og faglærte medarbejdere. Vi passer på de vandog råstofressourcer vi har Vi vil arbejde for at rydde op efter jordforurening og sikre godt grundvand. På samme måde arbejder vi for, at råstofindvindingen foregår på en ansvarlig måde. Vi vil arbejde for, at der sikres rent grundvand og råstoffer også til fremtidige generationer. Oprensningen af forurenede grunde kan gøres bedre ved, at vi nytænker de traditionelle måder at gøre det på. Vi kan også her være test- og demonstrationsområde. hvor vores aktiviteter og affaldsprodukter udleder langt mindre mængder drivhusgasser. Vi skal teste nye metoder til at producere el, og vi skal udbrede alternativer til fossilt brændstof. Vi er den region i Danmark, hvor vi pendler mest test af nye løsninger i den kollektive trafik og test af elbiler til privat transport vil derfor være en oplagt mulighed. På uddannelses- og kompetenceområdet kan vi høste store fordele af at være test- og demonstrationsområde blandt andet for eksperimenter Fuld fart på regionale fødevarer nordiske råvarer er på menukortet Vores region har en unik geografisk placering som bindeled og en særegen geografi en styrkeposition, vi vil udnytte. Regionen har en lang kystlinje og den gennemsnitlige afstand til kysten er kort. Mulighederne for at udnytte det maritime potentiale, for eksempel til at udvikle bosætning, turisme, oplevelsesøkonomi eller innovativ fødevareproduktion skal styrkes. Det milde klima og de frugtbare landbrugsjorder giver gode forudsætninger for planteavl og frugtproduktion. Samtidig har vi et stærkt samarbejde mellem fødevareproducenter, videninstitu- 14

15 tioner, og der er gode afsætningsmuligheder både i vores egen region og til de storbyer, som omgiver os. Denne kombination giver os en unik mulighed for at udvikle en stærk regional fødevareprofil med sunde og bæredygtige råvarer og høj kvalitet i fødevareproduktionen. Regionen har en rig underskov af regionale fødevarer. Meget spirer og er kendt langt ud over regionens grænser. Det skal bruges til at modne fødevarer som en styrkeposition i Region Sjælland. Sundhed, oplevelser og udvikling af kvalitetsfødevarer kan bane vej for nye fødevareinitiativer. Samarbejde på tværs af blandt andet erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner, kommuner, region, universiteter og landbrug danner et vigtigt tværfagligt fundament. Udvikling på tværs af værdikæder gennem eksempelvis oplevelser, turisme og sundhed er et centralt element i udvikling af fødevarer i regionen. Samtidig bidrager arbejdet i sin natur til udvikling i hele regionen, idet fødevareerhvervene udgør en betydelig del af erhvervene i landdistrikterne. Der er god plads i vores region både til bolig og erhverv, herunder pladskrævende virksomheder og anlæg. Vi skal sammen værne om og udvikle vores byer og kulturmiljøer samt vores natur og kulturlandskaber. Vi skal sikre, at det fortsat er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i alle dele af regionen. Vores muligheder i Region Sjælland er mangfoldige lad os sammen bygge på det, vi er gode til. 15

16 Kompetenceløft på alle niveauer I Region Sjælland bruger vi vores regionale styrker til at udvikle solide og tidssvarende kompetencer på alle niveauer hos vores borgere - til gavn for vores konkurrenceevne og innovationskraft. I Region Sjælland kan vi udvikle en unik uddannelsesmodel, der kombinerer stærke faglige færdigheder med et tydeligt fokus på særlige, danske kompetencer inden for innovation, samarbejdsevne og nye kreative løsninger. Vi skal lade os inspirere af de bedste eksempler fra resten af verden og bruge dem i vores egen sammenhæng. Vi skal kende vores unikke ressourcer. Vores uddannelsesinstitutioner kan i samarbejde med andre offentlige og private parter blive globale rollemodeller for uddannelse og kompetenceudvikling. Det kræver dog, at vi som organisationer, institutioner og borgere bliver bevidste om, at et højt kompetenceniveau er alfa og omega i fremtiden. Og det handler om at gå i gang tidligt og skabe inspirerende læringsmiljøer, der tidligt i livet stimulerer unges lyst til læring. En unik uddannelsesregion Vi har i Danmark traditionelt stærke værdier, der Region Sjælland har sammen med Kommunekontaktråd Sjælland taget initiativ til en fælles kompetencesatsning kaldet»kompetenceparat 2020«. handler om fokus på fremmedsprog, selvstændighed,»kompetenceparat 2020«skal gennemføres i samar- kritisk stillingtagen og læring, kreativitet og evne til bejde med uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets at samarbejde. Vi skal skabe uddannelsesmiljøer, parter, erhvervsaktører, kulturaktører med flere. Der sigtes der gør det muligt for de unge at deltage i kreative processer og udvikle deres eksperimentelle på et markant kompetencemæssigt løft på alle niveauer, og ambitionerne er høje. Regionen står overfor en række udfordringer på uddannelses- og kompetenceområdet. Samtidig har skal bruge etableringen af campus, med deres viden sideløbende med deres faglige viden. Vi regionen en række muligheder, som hvis de udnyttes optimalt stærke faglige miljøer, til at flere unge får en kan vende udviklingen og medvirke til, at regionen om ti år har uddannelse og til at udvikle vores regionale en unik uddannelsesmodel, som bygger på regionens erhvervsmæssige styrkepositioner. Vi vil udvikle den styrkeposition, som entreprenørskab, iværksætteri og grundlaget styrkepositioner. Det er fundamentet i godt vi blandt andet har inden for fjernundervisning. På det område for at udvikle det gode vidensamfund, vi har er flere institutioner i regionen helt i front også internationalt. i dag. 16

17 Det betyder, at uddannelsessystemet skal have både faglige og kreative kompetencer, der er tilpasset de krav, som den globale virkelighed stiller. I kraft af vores gode uddannelsestradition har vi mulighed for at spille en central rolle på globalt plan ved at være med til at levere svar på de globale udfordringer. Vi kan skabe unikke uddannelsesmodeller, der arbejder med de regionale styrker inden for nye grønne løsninger, klimatilpasninger, sundhedsområdet og fødevarer. Det skal vi gøre i samarbejde med globale aktører, der hvor ekspertisen er til stede. Vi kan for eksempel sætte fokus på velfærdsteknologi, velfærdskoncepter og standardiserede eller specialiserede løsninger til sundhedssystemet. Det kan skabe adgang til nye markeder. Vejen til uddannelse skal være kort I Region Sjælland vil vi fastholde viden og kompetence i alle dele af regionen. Det er vigtigt, at vores unge kan komme til og fra deres uddannelsessteder, også selvom der er lang vej. Effektive kollektive transportløsningerog udvikling af E-lærings uddannelsestilbud er derfor vigtige indsatsområder for at sikre, at vores unge uddanner sig og bidrager til udvikling og væksti vores region. Danmark forsøger at markere sig som internationalt laboratorium for udvikling af grønne og sunde løsninger. For os i Region Sjælland er der muligheder i at være først og hurtigst med de unikke og nytænkende løsninger på uddannelses- og kompetenceområdet. Vi har en styrkeposition på de mellemlange uddannelser og erhvervsuddannelserne. Hvis vi målrettet styrker offentlig-privat innovationssamarbejde, kan vi i fremtiden udbyde unikke uddannelsestilbud på disse områder. Vi vil gerne være med til at gentænke vores uddannelsessystem. Vi skal støtte, at de private og offentlige virksomheder og videninstitutioner indgår forpligtende partnerskaber omkring uddannelsesog videnudvikling. Vi skal turde satse offensivt på udvikling og tiltrækning af talent på alle uddannelsesniveauer. Vi vil arbejde aktivt med etablering af uddannelsessamarbejde med internationale aktører. Desuden har vi en styrke på de mellemlange uddannelser, som giver mulighed for at sælge vores uddannelseskoncepter til udlandet. 17

18 Region Sjælland som bindeled Region Sjælland ligger centralt på landkortet, og vi handler derefter. Vi arbejder for gode forbindelser til, fra og rundt i regionen. Vi lever i samspil med omverdenen åbenhed, samarbejde og tværkulturelle kompetencer er regionale dyder. Region Sjælland ligger i midten af verden. Sådan vælger vi i hvert fald selv at se det. Realiteten er, at vi i Region Sjælland ikke kun er noget i os selv vi er noget i samspil med andre. Vores hverdag er påvirket af og forbundet med udviklingen i landene omkring os. Vi bliver mere og mere internationale og den europæiske vinkel har større og større betydning for vores hverdag. Vi rejser og flytter mere end tidligere. Det er nemmere og billigere at rejse til udlandet, og den virtuelle verden giver mulighed for at handle med Kina på bare få minutter. Samtidig med, at verden bliver mere åben og tilgængelig, bliver konkurrencen også større. Mange af vores udfordringer ligner vores nære naboers. Ved at arbejde over grænserne og lære af og om hinanden, kan vi skabe bedre og billigere løsninger i stedet for at gøre det hele selv. I Region Sjælland skal vi være en global orienteret region ved at sikre, at virksomheder, organisationer og institutioner har de bedste muligheder for samarbejde og udveksling på tværs af landegrænser. Vores mange aktører arbejder i en række internationale netværk og alliancer, der gør det nemmere at søge internationale finansieringsmuligheder og indgå i projekter, der kan styrke vores fælles livs- og vækstvilkår. Sproglige og kulturelle kompetencer skal styrkes De europæiske og internationale samarbejdsrelationer på tværs af grænser er vigtige byggesten for vores fremtidige position i den globale verden. Det giver behov for en større grad af interkulturelle kompetencer. Vi skal derfor fortsat arbejde for at styrke kulturelle og sproglige kompetencer, opbygge stærke netværk og etablere givtige samarbejdsrelationer med vores naboer og med samarbejdspartnere fra andre dele af verden. Her kan kulturelt samarbejde fungere som døråbner for øget integration, innovation og velstand. Samtidig kan interkulturelle begivenheder og kulturturisme skabe værditilvækst i regionen. 18

19 Femern Bælt-forbindelsen åbner nye muligheder I 2020 vil vi helt bogstavelig have fået en direkte forbindelse mellem Tyskland og Region Sjælland. Det skal vi allerede nu forberede os på, så vi er klar til at udnytte den faste forbindelse til at øge væksten og beskæftigelsen i regionen. Vi skal være klar til selve byggeriet, som kan give nye arbejdspladser i regionen, men ikke mindst skal vi samarbejde om at udnytte de helt særlige muligheder forbindelsen giver. Vi skal bygge på de styrker, vi allerede har inden for transport og logistik. Det bliver lettere at komme her til vores region som turist, det bliver attraktivt at bygge sin virksomhed tæt ved et godt bindeled mellem Nord- og Sydeuropa. Vi har en unik mulighed for at bruge vores beliggenhed til at skabe udvikling hvis vi vil, og hvis vi forstår at arbejde sammen. International tilgængelighed skal styrkes En væsentlig forudsætning for en mere international orientering er en fortsat udvikling af Region Sjællands internationale tilgængelighed. Regionens internationale tilgængelighed er tæt knyttet til Københavns Lufthavn og dens europæiske og interkontinentale flyforbindelser. Vi vil arbejde for at understøtte og styrke Kastrup Lufthavns position som internationalt transportknudepunkt. Vi skal bruge potentialet i havnene i regionen til at styrke tilgængelighed og vækst. Regionens placering som geografisk bindeled mellem Øst- og Vestdanmark samt til den kommende Femern Bælt-forbindelse øger behovet for hurtige og mere direkte togforbindelser til og fra Københavns Lufthavn, som med fordel kan have forbindelse til regionens større byer. Samspil og samarbejde med naboregionerne Region Sjælland har en helt særegen placering som nabo til hovedstaden, og det skal vi udnytte til at skabe gode livs- og vækstvilkår. Vi skal forstå at bruge vores regionale styrker i et godt samspil med de mange muligheder, der er i at være så tæt på hovedstaden. Region Hovedstaden og Sjælland udgør i dag et sammenhængende østdansk arbejds-, pendlings- 19

20 og bosætningsområde. Vi er tæt forbundet i gensidigt og konstruktivt samspil. Vi vil arbejde for, at der er en bedre sammenhæng i den kollektive trafik og, at det bliver lettere at skifte mellem bus og tog. Vi skal arbejde for, at der fra de større byer i regionen er højst en times transporttid til København. Der er mange fra hovedstaden, som tilbringer deres fritid i deres sommerhus i regionen. De kommer, fordi vi har en ren og smuk natur med attraktive landskaber og kulturmiljøer. Vi er så heldige at have glæde af regionens mange smukke steder til dagligt og deler det med glæde med dem, der kommer som gæster og turister. Grøn transport i en grøn region I Region Sjælland har lokale erhvervsorganisationer, offentlige trafikselskaber, virksomheder, større arbejdspladser og institutioner gode forudsætninger for at udvikle effektive og intelligente transportløsninger. Løsninger, som knytter an til nationale og europæiske målsætninger om grønnere transport og innovative grænseflader mellem offentlige og private initiativer. I kraft af vores placering som bindeled mellem Skandinavien og det øvrige Europa samt mellem Østog Vestdanmark, vil vi fortsat fremme samarbejdet mellem vores naboer. Det vil vi blandt andet med udgangspunkt i effektive og miljøtilpassede trafikforbindelser og infrastruktur, hvor vi kan skabe god tilgængelighed til oplevelses-, turisme- og vækstmiljøer. Velfungerende infrastruktur er afgørende En forudsætning for udvikling og vækst er også en velfungerende infrastruktur, der dels kan binde metropolerne og de mellemliggende områder sammen, og dels kan sikre høj tilgængelighed til de øvrige vækstcentre i Europa. Den kommende faste forbindelse over Femern Bælt vil være med til at bygge bro til nye muligheder. Det gælder ikke kun, når forbindelsen er færdig, men også inden og under byggeriet. 20

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

en Regionale Udviklingsstrategi D 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Den Regionale Udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG FU 30. maj - Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget.

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget. Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1 4600 Køge Dato: 21. maj 2012 Sagsnr.: 3973 Brevid: 1713899 Høringssvar til Køge Kommuneplanstrategi 2011 Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

UDKAST. Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland

UDKAST. Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland UDKAST Mulighederne for en balanceret udvikling i Region Sjælland 1. Formål I forbindelse med udarbejdelsen af den nyligt vedtagne regionale udviklingsstrategi 2012-2015 blev Det regionale Billede udarbejdet.

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Ændringer i bilaget i forhold til den første politiske behandling er markeret med understregninger.

Ændringer i bilaget i forhold til den første politiske behandling er markeret med understregninger. Brevid 1536456 Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2012-2015. Ændringer i bilaget i forhold til den første politiske behandling er markeret med understregninger. Høringssvarenes

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø UDKAST Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse 2013. Region Sjælland bemærkede

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder

BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vaekstforum@ru.rm.dk www.vaekstforum.rm. www.rm.dk BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder

Notat Regional UdviklingsPlan Forslag til initiativområder Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Journal nr.: 10/1155 Dato: 5. januar 2011 Udarbejdet af: Birger Christensen E mail: Birger.Christensen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631900 Notat

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere