Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. det daglige ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. det daglige ansvar"

Transkript

1 nr.10 april 2010 Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. Læs mere side 20 TEMA I DETTE NUMMER CSR det daglige ansvar Læs mere side 5-11 Mål og midler farer vild i trafikken Formanden for Folketingets trafikudvalg efterlyser fokus på målene i prioriteringen af opgaverne. Læs mere side 12 Bro eller tunnel Der arbejdes intenst på forberedelserne til Femern Bælt-forbindelsen til søs, på land og i luften. Læs mere side 14

2 Udgivet af Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade København V Tlf.: Ansvarshavende Leo Larsen Design Bysted A/S Tryk Centertryk ISSN Bladet kan også læses online på Sund & Bælt 2010

3 nr.10 april 2010 CSR og principperne 4 Grøn el på nettet 8 Regnskab 26 Mere strøm har lange udsigter Der vil gå mange år endnu, før elbilerne slår igennem i trafikken. Flere tog til tiden Nyt signalsystem på Storebælts jernbane skal være klar til årsskiftet. Læs mere side 25 Læs mere side 20 TEMA I DETTE NUMMER CSR det daglige ansvar Læs mere side Hvad kan man få for 220 kr.? En tur i biffen eller en tur over Storebælt? Reklame- direktør Niels Erik Folmann har tegnebogen fremme. Mål og midler farer vild i trafikken Formanden for Folketingets trafikudvalg efterlyser fokus på målene i prioriteringen af opgaverne. Læs mere bagsiden Læs mere side 12 Bidrager til en optimal redningsindsats Sund & Bælt støtter Brand- og Redningsskolen i Slagelse, hvor mandskab træner i en kopi af jernbanetunnelen, Læs mere side 10 Bro eller tunnel Der arbejdes intenst på forberedelserne til Femern Bælt-forbindelsen til søs, på land og i luften. Læs mere side 14

4 CSR og principperne: På vej i den rigtige retning LEDER Af Leo Larsen Adm. direktør i Sund & Bælt Det globale fokus på virksomheders forpligtelse til at optræde samfundsmæssigt ansvarligt er gået fra en start som spirende, folkelige bevægelser på græsrodsniveau til at blive skrevet om til regelsæt, der er defineret af sværvægtere som FN og EU, og bliver implementeret i de nationale lovgivninger. De bløde krav er blevet systematiske og stringente, og dermed nemmere at integrere i en virksomheds dagligdag. Det er en udvikling, der er gået forbløffende hurtigt. Sund & Bælt er en virksomhed med mange be røringspunkter og mange forpligtelser. Vores ansvar som en national infrastrukturforvalter betyder, at vi altid er opmærksomme på de krav og ønsker, der opstår, både de officielle og de mere uformelle. Vi skal leve op til krav fra vores statslige ejere og fra de tusinder af rejsende, der dagligt krydser forbindelsen, og som er vores interessenter. Virksomhedernes samfundsansvar er gået hen og blevet et varmt emne, og de rappe forkortelser, CSR eller VSA, er udtryk, der går rent ind hos virksomhedernes PR- og markedsføringsafdelinger og i medierne. Hvem vil ikke gerne optræde samfundsansvarligt, miljømæssigt og etisk korrekt? Især hvis det kan give positiv omtale og måske få en positiv effekt på bundlinjen. At udvise samfundsansvar er ikke det samme som at gå på kompromis med drift og indtjening. Vi mener, at man godt kan drive en fornuftig virksomhed og samtidig opføre sig ordentligt, og det er vores mål, at vi vil mindske belastningen af mennesker, miljø og natur så meget som muligt. Det gælder i ledelsens og medarbejdernes daglige indsats på arbejdspladsen, men også i de krav, vi stiller til de leverandører, vi køber varer og tjenesteydelser hos. I Sund & Bælt har vi taget principperne i FN s Global Compact til os, men ikke som et nyt fænomen vi er nødt til at dreje skuden efter. Vi har netop afleveret vores første fremdriftsrapport, som bekræfter, at Sund & Bælt i kraft af de krav og regler virksomheden arbejder efter til dagligt allerede er på vej i den rigtige retning. Og derfor er vi nået et langt stykke ad vejen, når det gælder samfundsansvar. 4

5 Ansvarlighed skal være en del af hverdagen Sund & Bælt har afleveret sin første rapport om fremdriften i arbejdet med at efterleve FNs Global Compact principper om samfundsansvar. At tage ansvar for mennesker, miljø og samfund er ikke fremmed for hverken ledelse eller medarbejdere, men nu er det dokumenteret. Det næste bliver en vision og strategi på området. Det er jo ikke gjort med at aflevere den første rapport, det er kun begyndelsen. Vi vil i det kommende år arbejde på en langsigtet vision for samfundsansvarlighed og en langsigtet strategi for virksomheden på området. Vi vil forankre principperne og kravene i organisationen i løbet af 2010, og vi tager udgangspunkt i os selv, hvem vi er, og hvad vi kan bidrage med, siger Sekretariatschef i Sund & Bælt Tine Kirk Pedersen. TEMA Af Nils Francke Freelance journalist Sund & Bælt har afleveret sin første fremdriftsrapport om koncernens indsats i forhold til principperne i FN s Global Compact. Arbejdet med at dokumentere og igangsætte initiativer, der lever op til principperne om samfundsansvar, er i delt op efter den såkaldte tredobbelte bundlinje Mennesker, Miljø og Økonomi. I 2009 foretog internationale eksperter en vurdering af Sund & Bælts efterlevelse af de ti principper i Global Compact. Vurderingen viste, at Sund & Bælt generelt overholder alle principperne i Global Compact og bidrager proaktivt på flere områder. Forretning og CSR Mange virksomheder har taget CSR til sig som et nyt værktøj i deres markedsføring. Det er smart at skilte med, at man lever op til de internationale principper om at være ansvarlig og miljøbevidst. Hvorfor gør vi det? Vi går ikke ud for at få nogle fordele af CSR på kort sigt. Vi skal ikke vinde kontrakter på at være samfundsansvarlige, eller brande os på det for at vinde nye kunder. I Sund & Bælt drejer det sig om, at vi bidrager til bæredygtighed socialt, miljømæssigt og økonomisk, og at vi dermed tager et ansvar overfor det omliggende samfund, siger Tine Kirk Pedersen. Men Sund & Bælts principper om samfundsansvar lever ikke deres eget liv, adskilt fra den økonomiske virkelighed. ) 5

6 Sund & Bælts værdier fortolket i et bredere CSR-perspektiv ) Engagement og kompetence Vi er ansvarligt engageret i den verden, vi er en del af. Vi tænker bæredygtighed ind i alle processer for at optimere kvaliteten. ) Forretningsorienteret Vi skaber økonomisk vækst gennem omtanke for mennesker, miljø og økonomi. Vi skal jo drive forretning, og på langt sigt kan det give økonomiske fordele, i og med at vi fx kan tiltrække de bedste partnere og leverandører. Derfor taler man også om, at CSR kan aflæses som en tredobbelt bundlinje at vi udover profit også tænker i mennesker og miljø. Mennesker, miljø og økonomi I fremdriftsrapporten er de ti principper i Global Compact delt op i tre Mennesker: Vores sociale ansvar (princip 1-6), Miljø: Vores miljømæssige ansvar (princip 7-9) og Økonomi: Vores økonomiske ansvar (princip 10). Mennesker Til afsnittet om det sociale ansvar hører overholdelse af menneskerettigheder i alle virksomhedens aktiviteter, samt at identificere områder, hvor virksomheden kan bidrage positivt til en bæredygtig social udvikling i samfundet. Et vigtigt element her er det interne arbejdsmiljø, der især på grund af arbejdsforholdene på infrastrukturanlægget og i betalingsanlægget kræver særlig opmærksomhed. Men ansvarligheden er jo også rettet ud mod det omkringliggende samfund, hvor vi ønsker at bidrage til udvikling. Vores samarbejde med den lokale Brand- og redningsskole i Slagelse, hvor vi bidrager til uddannelsen af hele regionens brand- og redningsmandskab, er et eksempel på vores sociale ansvar, siger Tine Kirk Pedersen. Miljø Miljømæssig ansvarlighed er et vigtigt element i Sund & Bælts rolle som statsejet virksomhed. Her er den grundlæggende værdi og holdning at vise ansvar for de miljø- og klimamæssige påvirkninger, Sund & Bælts aktiviteter giver anledning til. Det er selskabets politik gennem en proaktiv indsats at forebygge og minimere disse påvirkninger, og at bidrage til - og opfylde - de mål, samfundet stiller på miljøområdet. Koncernen har altid lagt vægt på at have et solidt system for miljøledelse, så vi kan møde de miljømæssige udfordringer og opgaver, de mange anlæg giver anledning til, siger Tine Kirk Pedersen. 6

7 ) Lydhørhed overfor samfundsmæssige behov Vi er i dialog med lokalsamfund og offentligheden. Vi søger at minimere negative sociale, miljø- og klimamæssige påvirkninger og maksimere vores positive bidrag. ) Kundeorienteret Vi sætter høje standarder for os selv, kunder, partnere og leverandører. Læs Sund & Bælts Global Compact rapport på Økonomi Når det gælder økonomien har Sund & Bælt et ønske om at arbejde for løbende at identificere områder, hvor virksomhedens kompetencer kan bidrage til en økonomisk bæredygtig udvikling i samfundet. Økonomisk ansvarlighed er af stor betydning for virksomhedens legitimitet, konkurrenceevne og profitabilitet. Det har altid været Sund & Bælts kultur at drive forretning på etisk forsvarlig vis, og derfor vil vi fortsat arbejde for en nultolerance politik, når det gælder korruption, bestikkelse og pengeafpresning, siger Tine Kirk Pedersen. Endelig omfatter Global Compact rapporten også et afsnit om bæredygtighed blandt leverandører. En af de udfordringer, Sund & Bælt har i forhold til CSR, er at fremme bæredygtig social, miljømæssig og økonomisk udvikling i leverandørkæden. I større kontrakter med leverandører og entreprenører vil der derfor blive indføjet krav, der skal sikre, at projektet bliver udført på en ansvarlig måde, der respekterer internationale arbejdstagerrettigheder og overholdelse af høje miljøstandarder. Et eksempel fra hverdagen Et eksempel fra hverdagen, der berører både samfunds- og miljømæssig ansvarlighed er et elspare-projekt der er lanceret i organisationen. Ved hjælp af gå-hjem-møder, forslagsbokse og dialog på intranettet giver medarbejderne forslag til, hvordan Sund & Bælt kan spare på strømmen. Det har været populært, og der er kommet mange gode forslag ind. Hidtil er der sparet op til kwh. 7

8 Et grønt bidrag til Danmarks strømforbrug Sprogø Havmøllepark kan producere vedvarende energi, der svarer til parcelhuses årlige strømforbrug. Det er langt mere end Sund & Bælt selv har brug for til drift af egne anlæg. Møllerne bidrager således til at øge den samlede mængde af grøn strøm tilgængelig for det danske samfund. TEMA Af Nils Francke Freelance journalist De syv havvindmøller, Sund & Bælt i 2009 har rejst nord for Sprogø, er ikke kun flotte at se på for de rejsende på Storebæltsforbindelsen. Produktionen af den vedvarende energi derfra er også et helt håndgribeligt eksempel på virksomhedens grønne profil. Projektet bidrager til at udbrede brugen af miljøvenlige teknologier og sætte miljømæssige bæredygtighed på dagsordenen. Sund & Bælt har investeret 400 millioner kroner i projektet, som skal drives på forretningsmæssige vilkår. Positivt regnestykke De syv møller kan årligt generere 66 millioner kwh, og da Sund & Bælts eget forbrug til drift ligger på 13 mio. kwh om året, er der tale om et betydeligt tilskud af miljørigtig strøm, der bliver ledt ud i elnettet og fordelt videre til forbrugerne gennem Energinet Danmarks transmissionssystem. Strømmen handles på vegne af Sund & Bælt på den nordiske elbørs af Nordjysk Elhandel. Det er altså ikke nøjagtig den strøm, som produceres af Sprogø Havmøllepark, der direkte oplyser broen eller leverer strøm til døgnbelysning af Tårnby-tunnelen på Amager, som det måske ville være logisk at tro. Vi køber strøm på lige fod med alle andre, siger Leif Vincentsen, teknisk direktør i Sund & Bælt. 8

9 Grønne certifikater Separat fra handel med den fysiske strøm foregår nemlig også handel med grønne certifikater, de såkaldte VE-beviser. De udstedes for hver MWh, vindmøllerne producerer, og dokumenterer oprindelse af produktion fra vedvarende energikilde. De grønne certifikater udstedes på baggrund af et EU direktiv og håndteres i Danmark af Energinet.dk Sund & Bælt beholder grønne certifikater svarende til de 13 mio. kwh om året til at dække eget elforbrug. Resten af certifikaterne sælges videre til 3. part. Ved at købe et grønt certifikat på en specifik energimængde kan en virksomhed eller en kommune dokumentere, at de har betalt for at få produceret vedvarende energi, der svarer til deres eget energiforbrug. Vi har endnu ikke solgt grønne certifikater, men vi er i kontakt med potentielle købere, siger Leif Vincentsen. Sprogø havmøllepark Sprogø Havmøllepark består af syv havmøller, der er leveret og installeret af Vestas Offshore A/S. Møllerne har hver en ydelse på 3 megawatt, med en samlet effekt på 21 megawatt. Den forventede produktion på 66 mio. kwh svarer til det årlige elforbrug i mere end parcelhuse. Læs mere om havmølleparken på 9

10 Sund & Bælt bidrager til en optimal redningsindsats på jernbanen En aftale om tunnelberedskabet mellem A/S Storebælt og Slagelse kommune bidrager både til et højt fagligt niveau i redningen og uddannelse af det regionale beredskab. TEMA Af Nils Francke Freelance journalist Illustration Jørgen Stamp Storebælt har siden broens åbning bidraget til etablering og siden drift af et beredskab, som skal være i stand til at håndtere uheldsindsatsen under de særlige forhold, der er på Storebæltsforbindelsens jernbanestrækning. Med aftalen understøtter Storebælt også Slagelse Brand- og redningsskole, herunder Brandskolens aktiviteter. Det sker for at sikre et højt fagligt niveau i beredskabsindsatsen på Storebælt. Brand- og Redningsskolen i Slagelse er et kendt uddannelsessted for brand- og redningspersonale og andre faggrupper, der skal lære om beredskab og redning. Skolen har glæde af aftalen med Storebælt, der blandt andet har ført til opbygning af en øvelsestunnel, der giver skolens kursister mulighed for at træne i redningsindsats ved ulykker i jernbanetunnelen på Storebælt. Storebælts rolle som det vigtigste bindeled mellem landsdelene betyder, at virksomheden påtager sig ansvaret for de rejsendes sikkerhed, og støtten til uddannelse er vigtig. Vi fokuserer på jernbanen, fordi forholdene ved brand og evakuering af passagerer fra tunnelen og Vestbroen er langt mere kompleks end ved en ulykke på motorvejen, siger Storebælts tekniske chef, jernbane Kristian Madsen. Mange faggrupper De oplagte faggrupper er det brand- og redningsmandskab, der vil blive sat ind ved ulykker i jernbanetunnelen under Storebælt, men der er også andre, som politiet, læger, DSBpersonalet, der yder første indsats ved en togulykke indtil beredskabet når frem, eller Storebælts egne entreprenører, de omkring ét hundrede mand der til daglig arbejder på forbindelsen. Brand- og Redningsskolen er et godt sted at klæde dem på til en indsats. I starten foregik træningen i selve tunnelen, men det blev hurtigt upraktisk, og derfor bruger skolen i stedet øvelsestunnellen, der er en lille kopi af Østtunnellen under Storebælt. Den er 60 meter lang og består af et tunnelrør, der er forsynet med to tværtunneler og 80 m spor, ligesom den rigtige tunnel. Dermed kan man simulere en skarp 10

11 Brand- og Redningsskolen er en virksomhed under Slagelse Kommune, og dens unikke koncept og muligheder tiltrækker årligt omkring kursister fra hele verden, der bliver uddannet i alle former for ulykker. Aftalen med Storebælt skal støtte uddannelsen af en lang række faggrupper, der på en eller anden måde vil blive indsat ved en ulykke på Storebæltsforbindelsen. situation og træne indsats og evakuering af til- Så udover bidraget til skolens øvelsesfaciliteter, skadekomne, som er fastklemt, samt brand i tænker koncernen her også på sine kunder. tunnelen. Der kører tog over Storebælt om året De rette øvelsesforhold med passagerer dagligt, det er rigtig mange mennesker, vi har ansvaret for. Det er ressourcer, det materiel og det tekniske grund- vores vision, at vi skal gøre det lettere at være lag der skal til for at tilbyde de rigtige øvelses- rejsende, og det omfatter også at sørge for, at forhold, når det gælder Storebælt, og vi støtter sikkerheden er optimal, siger Kristian Madsen. Vi har mulighed for at sikre, at skolen har de dermed den helhedsorienterede indsats, beredskabsmyndighederne arbejder efter, siger Kristian Madsen. Storebælt stiller også sit eget redningsudstyr til rådighed for beredskabsmyndighederne, for eksempel de to bane/vejkøretøjer (BVK er) med redningscontainer med redningsudstyr, der holder parat til en indsats på Storebælt. De vil også kunne komme i aktion andre steder i regionen, hvis der opstår behov for det. Støtten til Slagelse Brand- og Redningsskole indgår i Sund & Bælts første rapportering til Global Compact som et eksempel på, hvordan koncernen bidrager til social, miljømæssig og økonomisk udvikling i det øvrige samfund. 11

12 når mål og midler farer vild i trafikken Det kan aldrig være et mål i sig selv, at bygge flere veje eller at indsætte flere busser. Det er en fejl, som mange politikere og beslutningstagere begår i den trafikpolitiske debat, siger formanden for Folketingets trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen (V). Af Ole Schmidt Pedersen Freelance journalist Jeg er fuldstændig ligeglad med om vi øger den kollektive trafik, om vi bygger nye veje eller noget helt tredje. Hvis man tager det udgangspunkt, vender man problemerne på hovedet, og det er desværre en udbredt foreteelse i trafikdebatten. For mig er målet, at vi i et moderne vækstsamfund skal være i stand at bringe mennesker, varer og tjenesteydelser hurtigt og sikkert frem, og så må vi forhandle om midlerne efterfølgende, understreger Flemming Damgaard Larsen. Selvom Flemming Damgaard Larsen foretrækker at se på helheden i de trafikale løsninger, lægger han ikke skjul på, at han har sine helt personlige prioriteter. Øverst på listen står en udbygning af Køge Bugt motorvejen. Vi skal have forlænget den nye udvidelse helt ned til indfletningen ved Køge, hvor Vestmotorvejen og Sydmotorvejen mødes med hver to spor og bliver til tre spor. Det siger sig selv, at det må give problemer, og det haster med at få dem løst, mener Flemming Damgaard Larsen, som ikke viger tilbage for at kalde forholdene for tåbelige. Derudover peger Flemming Damgaard Larsen specifikt på den faste forbindelse over Femern Bælt som et af de vigtigste projekter, og hvor der skal indgås en endelig aftale om etableringen. Også de trafikale problemer i Hovedstaden bør have høj prioritet, og de bør løses ved at satse bredt både i forhold til den kollektive trafik og privatbilismen. Desuden gælder det om at udnytte vejenes kapacitet fuldt ud, pointerer Flemming Damgaard Larsen. Han peger bl.a. på, at det vil være muligt at reducere trafikpropperne mærkbart ved at forlænge højre og venstresvingsbanerne, så den svingende trafik ikke forstyrrer trafikanter, der skal ligeud, og ved at foretage en mere intelligent regulering af lyskrydsene. Kollektiv indsats Regeringens seneste arbejdsprogram Viden>vækst>velstand>velfærd prioriterer fortsat et markant løft af den kollektive transport. Jernbanenettet er ved at blive fornyet, togene skal blive mere rettidige, og der sker udvidelser i trafikken på fjern- og regionaltog 12

13 og for S-tog. Danskerne skal tilskyndes til at anvende de offentlige transportmidler, og et af midlerne er udvikling af det elektroniske Rejsekort. Det er et initiativ, som allerede indgik i det gamle regeringsgrundlag, men projektet er hårdt ramt af forsinkelser. Jeg kan ærligt talt ikke forstå, at det skal være så stort et problem at få et elektronisk rejsekort til at virke. Det kunne godt gå bedre og hurtigere. I Singapore har de et system, der fungerer fantastisk godt, og jeg har fået bekræftet, at systemet for så vidt kunne indføres i Danmark i morgen og virke. Men nu er vi jo startet selv, og det er jo især trafikselskaberne, der er interessenter. Det er nok rigtigt, at teknikken ikke dur, men jeg tror også, at årsagen ligger i manglende handlekraft og modstridende interesser. Vejafgifter har lange udsigter I afsnittet om grøn transport i regeringens arbejdsprogram kan man læse, at regeringen vil fortsætte arbejdet med at forberede et nyt system med lavere registreringsafgifter for energiøkonomiske biler. Det har bl.a. konkret udmøntet sig i, at afgiftsfritagelsen for elbiler er blevet forlænget frem til Ifølge trafikforliget En grøn transportpolitik fra januar sidste år, skulle regeringen i år også fremlægge en landsdækkende model for vejafgifter. Modellen er imidlertid blevet udsat med henvisning til usikkerhed om den tekniske løsning. Regeringens arbejdsprogram, der beskriver regeringens mål frem til 2020 omtaler heller ikke vejafgifter eller roadpricing med et eneste ord. Er tanken helt opgivet? Det vigtigste er, at vi finder tekniske løsninger, der ikke går ud på at genere trafikken og mobiliteten, men som medvirker til at reducere unødig kørsel og dermed også reducerer CO 2 udledningen. Og det system har vi ikke lige ved hånden. Vi skeler meget til udlandet, hvor man arbejder mere intelligent med det, og her er der problemer. Kunne man ikke vælge en mere enkel løsning til at begynde med? Så opfylder vi ikke formålet med vejafgifterne. Så bliver det bare en ekstra skat på bilkørsel, og det er ikke ekstra skatter, samfundet har brug for. Det lyder som om roadpricing har lange udsigter? Ja, det må vi regne med. 13

14 Femern Bælt-forbindelsen Bro eller tunnel Af Karsten Holmegaard Femern A/S Arbejdet med en fast forbindelse over Femern Bælt skrider planmæssigt frem. Femern A/S har defineret to hovedopgaver: projekt 2012, hvor alle godkendelser fra myndigheder skal være på plads og projekt 2018, hvor det er den politiske målsætning, at anlægsarbejdet skal afsluttes og den faste forbindelse åbne. 14

15 ( Et omfattende net af automatiske målestationer og målebøjer er placeret i Femern Bælt, hvor de løbende registrerer data om det omgivende miljø. Det drejer sig bl.a. om vandets temperatur og saltholdighed samt om havstrømme og bølgeforhold. Målingerne fra bøjerne er tilgængelige for miljøfolkene via internettet. Foto: Søren Madsen for Femern A/S Omkring 2012 ventes en anlægslov fremsat for Folketinget, der skal træffe den endelige beslutning om anlæggets udformning og linjeføring over Femern Bælt mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Anlægsloven vil hvile på det projekt, der kan godkendes af myndighederne i både Tyskland og Danmark. Derfor er hovedopgaven for Femern A/S de kommende par år at udarbejde et projekt til godkendelse hos myndighederne Planfeststellung, som det hedder i vores kommende, brofaste nabonation. Gennem det seneste års tid har rådgivergrupperne Cowi-Obermeyer og Rambøll-Arup-TEC arbejdet med et såkaldt konceptuelt design for hhv. en bro og en tunnel over Femern Bælt. Der er tale om dispositionsforslag, som Femern A/S løbende udvikler og optimerer samtidig med, at selskabet gennemfører omfattende undersøgelser af miljø, geoteknik og sejladsforhold. processen. Når alle data er rapporteret og vurderet forventes det, at Transportministeriet kan sende VVM redegørelsen i offentlig høring i løbet af efteråret Siden efteråret 2008 har Femern A/S stået for indsamling af en lang række miljødata fra Femern Bælt, både til lands, til havs og i luften. På land undersøges søer, flora, fauna, vandløb og grundvandsforhold. Til havs sætter undersøgelserne bl.a. fokus på havets dyre- og planteliv og på, hvad en fast forbindelse vil betyde for vandgennemstrømningen i Femern Bælt. Femern Bælt er et bredt stræde, hvor vandet aldrig står stille og hele tiden er under ændring. Inden arbejdet med den faste forbindelse over bæltet påbegyndes, skal der være klarhed over, hvordan en bro eller tunnel eventuelt vil kunne påvirke de komplekse hydrografiske forhold i Bæltet. Miljøet undersøges nøje Både bro- og tunnelprojektering indgår i de omfattende VVM-undersøgelser, dvs. vurderinger af projektets virkninger på miljøet, som gennemføres de kommende år. Den faste forbindelse forandrer trafikmønstret, og det kan medføre ændringer af luftkvalitet og klima. Som en del af miljøundersøgelserne sætter Femern A/S fokus på, hvad projektet betyder for CO 2-udslippet. Med udgangen af 2010 afslutter Femern A/S indsamlingen af de mange miljødata, der skal indgå i de offentlige høringer, som er en del af VVM- I forberedelserne til Femern Bælt-byggeriet vurderes den luftforurening, som den faste forbindelse vil medføre. Det kan være f.eks. støv og CO 2. ) 15

16 ) Fra kyst til kyst bliver den faste forbindelse ca. 19 km lang med en firesporet motorvej og en dobbeltsporet jernbane ) I åbningsåret ventes køretøjer dagligt at passere forbindelsen. Fem år efter åbningen ventes ca køretøjer ) En skråstagsbro er foreløbigt anslået til at koste 33 mia. kr. (2008 priser) ) En sænketunnel er foreløbigt anslået til at koste 41 mia. kr. (2008 priser) ) Hele forbindelsen ventes tilbagebetalt indenfor 30 år ) I perioden har Femern A/S modtaget 185 mio. kr. i støtte fra EU kommissionens TEN-T program, svarende til ca. 30 pct. af projektets omkostninger i de to år. Undersøgelsen har fokus på den lokale og regionale luftkvalitet og på projektets betydning for det globale klima. Ny infrastruktur får betydning for samfundet nu og i fremtiden. Derfor undersøges erhvervsliv, friluftsaktiviteter, turisme og boligforhold. Der bliver også kigget på, om kulturarven bliver påvirket. en broforbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Hvert år sejler omkring skibe gennem Femern Bælt omtrent dobbelt så mange som passerer gennem Storebælt. Femern A/S har som ambition, at det skal være mindst lige så sikkert som i dag at sejle gennem Femern Bælt, hvis der bygges en bro mellem Rødbyhavn og Puttgarden. En fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland kan betyde store ændringer for lokalbefolkningen, både med fordele og ulemper. Mange andre grupper i samfundet vil også blive påvirket. Det gælder, mens broen eller tunnelen bygges, og når den åbner for trafik. Derfor indgår forholdene for mennesker og samfund som en del af VVM-undersøgelsen. Landskaberne på Lolland og Femern er på hver deres måde specielle. Og selv om en fast forbindelse er et stort fysisk projekt, er det hensigten at bevare de landskabelige værdier så godt som muligt. Især tilslutningsanlæggene på de to øer fylder, og derfor undersøges forholdene nøje, således at anlæggene kan indpasses bedst muligt i landskabet. Simuleringer for sikkerhed Sikkerheden for skibstrafikken er en af de store udfordringer, når det gælder planlægningen af For at opnå den bedst mulige sikkerhed for skibstrafikken, gennemfører Femern A/S forsøg i en sejladssimulator, der kan illudere forskellige bredder i broens hovedspænd, dvs. der hvor skibene skal sejle under broen. Tilsvarende simuleringer har tidligere været gennemført forud for anlæg af broerne over både Storebælt og Øresund. Femern A/S har sammen med rådgivergruppen Cowi-Obermeyer undersøgt både en skråstagsbro og en hængebro med forskellige antal hovedspænd og med varierende spændvidder. På Force Technology navigerer erfarne kaptajner, styrmænd og lodser i simulatoren gennem Femern Bælt. Undervejs i de meget virkelighedsnære simuleringer bliver mandskabets handlinger registreret, så der efterfølgende kan foretages evalueringer, sammenligninger og 16

17 Femern A/S har sit eget miljøskib. Skibet sejler jævnligt ud og observerer fugle, og skibet benyttes også i forbindelse med målinger af vandmiljøet. Foto: Søren Madsen for Femern A/S ) 17

18 rapportering. Søfolkenes indtryk registreres via besvarelser af en række spørgsmål om bl.a. sikkerhed, afstande til andre skibe, bropyloner og farvandsbøjer. I løbet af foråret har Femern A/S gennemført undersøgelser af en skråstagsbro med to og tre hovedspænd, der hver især er mellem 700 m og 900 m brede. I løbet af sommeren vil en rapport om det seneste års simuleringer være med til at afgøre, hvilken type bro, der skal arbejdes videre med. Det kan hænge sammen med, at langt de fleste skibe i Femern Bælt kommer ganske ofte i området. En tunnel vil ikke påvirke risikoen for skibstrafikken. Når tunnelen er bygget færdig, vil den være gravet ned i havbunden og beskyttet af et tykt lag havbundsmaterialer. Her handler det først og fremmest om sikkerheden for de mennesker, der befinder sig i tunnelen dvs. bilister og togpassagerer samt personale der har med trafikken i tunnelen at gøre. Blandt de hidtidige resultater af de igangværende simuleringer er, at kaptajnerne faktisk klarer at navigere ganske godt i Femern Bælt. Her undersøger Femern A/S sammen med rådgivergruppen Rambøll-Arup-TEC mulige alternativer for udformning af tunnelens tværsnit, samt 18

19 ( Transportministeren og den politiske følgegruppe bag den faste forbindelse over Femern Bælt overværede i marts sejladssimuleringer på Force Technology. Fra venstre ses Kim Christiansen (Dansk Folkeparti), transportminister Hans Christian Schmidt (Venstre), Leo Larsen, adm. direktør i Sund & Bælt Holding A/S, Peter Lundhus, adm. direktør i Femern A/S, Poul Andersen (Socialdemokraterne). Foto: Christian Alsing for Femern A/S mulighederne for nødspor, nødudgange, ventilationssystemer og andre tiltag, der kan minimere risikoen for alvorlige ulykker i tunnelen. staltninger, og skal der bygges tunnel, vil det være nødvendig at vide, hvordan denne type ler opfører sig under gravearbejde. 100 huller på 100 meter De geotekniske undersøgelser i Femern Bælt omfatter en række prøveboringer i en fire km bred korridor, dvs. i det område hvor den kommende linjeføring placeres. I løbet af 2009 og 2010 gennemfører Femern A/S 100 boringer ned til 100 meters dybde. I boringerne foretages styrkemålinger samt en række geofysiske målinger, og der udtages løbende prøver til laboratorieundersøgelser. Alt dette for at opnå et præcist kendskab til jordens beskaffenhed. Den største del af havbunden under Femern Bælt er af en karakter og sammensætning, som geoteknikerne allerede har et nøje kendskab til fra andre tilsvarende projekter. Men i et område nogle km ud for den tyske kyst findes havbund med et 50 meter tykt lerlag, som geoteknikerne ikke har så mange erfaringer med. Typen af ler er ganske vist kendt, da det er stort set samme slags ler som findes ved de to broer over Lillebælt, men det kræver nøjere undersøgelser at fastlægge lerets særlige karakteristika. Skal der bygges bro over Femern Bælt vil det her være nødvendigt med særlige funderingsforan- Derfor vil der ca. en km ud for den tyske kyst blive udført såkaldte storskalaforsøg for at verificere resultaterne fra boreprøver. I et område på 40 gange 70 meter skal der fra sommeren 2010 og ca. tre år frem foretages forskellige forsøg med nedramning af pæle samt belastningsforsøg for at vurdere, hvor meget jorden sætter sig og hvordan den i øvrigt opfører sig under anlægsarbejde. For at kunne projektere og bygge den faste forbindelse over Femern Bælt med størst mulig sikkerhed og præcision, har Femern A/S sammen med tyske og danske geodætiske myndigheder etableret et særligt positioneringssystem for området. Systemet består af fire relæstationer to på Lolland og to på Femern der ved hjælp af signaler fra et stort antal satellitter gør det muligt at måle længde, bredde og højde med en meget stor nøjagtighed. I bogstaveligste forstand med millimeters nøjagtighed. 19

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport //René Strandbygaard, DSB.dk //Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S. 150 mia.kr.

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

MILJØBEVIDST FORBRUGER

MILJØBEVIDST FORBRUGER ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 MILJØBEVIDST FORBRUGER Danskere mere miljøbevidste Over halvdelen af CO 2 udslippet i Danmark skyldes det forbrug, vi alle

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 Tilfredshed med Storebæltsøvelse

banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 Tilfredshed med Storebæltsøvelse baneavisen banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 En bedre sikkerhedskultur Banedanmark er godt på vej, men sikkerhedskulturen skal stadig forbedres. Derfor har Sikkerhed og Kvalitet

Læs mere