NR Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr"

Transkript

1 NR Forsidebillede Hirsholmene Fyr

2 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: Bestyrelsen: Anders Brønnum, formand Poul Svenningsen, næstformand Jørn Sørensen, kasserer Niels-Ove Rolighed, sekretær Nils Bak Andersen Junior- og Ungdomsafdeling: Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Formand ( Skipper ): Nils Bak Andersen Jollegruppen Lotte Andersen Henning Sander Nielsen Ole Tang Vang Ejendomsafdeling: Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Formand ( Skipper ): Poul Svenningsen Hus og materialegruppen Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar til brug og at klubbens mastekran er i orden. Har tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Ernst Madsen Palle Holst Niels Peter Bach Nøgle til klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr i depositum) Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. (Pris 60 kr) Havneordning Gælder for Læsø. Kontakt et bestyrelsesmedlem. (Pris 475 kr) Seniorafdeling: Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Formand ( Skipper ): Niels-Ove Rolighed Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med relation hertil. Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen Klubmåler: Henning Sander Nielsen Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Lars og Aase Enevold Michael og Birthe Madsen Tonny og Ruth Strøm Fællesafdeling: Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og fælles informationer. Formand ( Skippper ): Anders Brønnum Aktivitetsgruppen Gennemfører fælles klubaktiviteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informationsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informationer. Anders Brønnum (ansvarshavende redaktør) Niels-Ove Rolighed, Erik Fey Web-master: Leif Olesen

3 Formanden har ordet! Så klargøres der til den store guldmedalje, og den tid som vi alle længes imod, hastigt sig nærmer. Vi var begunstiget af et godt klargøringsvejr i og omkring påsken, og jeg syntes det var flot at se at alle både var væk fra de nordlige landpladser inden d. 22 april. Bestyrelsen har fremsendt endnu et brev til Teknisk Udvalg angående fast bådekran på den søndre mole. Brevet er åbenbart endt hos havnefogeden, som bl.a. skal undersøge regler, økonomi, og beskrive fordele og ulemper for Teknisk Udvalg. Undertegnede har kontaktet havnefogeden for at bidrage specifikt med fordele ved at opstille en fast bådekran. Brevet som er afsendt til Teknisk Udvalg kan ses andetsteds i bladet. Som mange af jer allerede har bemærket, så blev mastekranen ikke klar til sæsonstarten. Selve tandhjulsfremstillingen tog længere tid end ventet, men de er kommet nu. Når brugen af mastekranen er minimal, formentlig i juni, så vil den igen blive nedtaget, sandblæst og lakeret, samt genrejst med de nye tandhjul, så vi kan nyde den renoverede mastekran ved afrigningen. Når I læser dette vil de nye Læsø-mærker være trykt, og prisen bliver hævet til 475,- kr., hvilket skyldes prisstigning fra Læsø havn, som vi har overført direkte til prisen for mærkerne, herom nærmere detaljer i referatet fra generalforsamlingen. Mærkerne fås ved henvendelse til kassereren. Vi har på generalforsamlingen drøftet ideen i at samle en adresseliste over klubbens medlemmer, og jeg oplever ofte information som kunne videregives til klubbens medlemmer, men begrænses af de få klubblade vi udsender. Derfor kan I, hvis I har lyst, sende jeres personlige -adresse til Webmasteren (Leif), som vil udforme en liste over medlemmernes -adresser. På samme, i øvrigt meget informative hjemmeside, er der nu oprettet en fælles kalender for alle aktiviteter i klubben, og man kan sågar se, hvornår klubhuset er booket, så brug endelig vores hjemmeside. Hjemmesidens adresse fremgår af omslaget. God vind, og masser af sol. Anders Brønnum Side 3

4

5 Nyt fra Junior og Ungdomsafdelingen Som optakt til vores egentlige træning med jollerne havde vi den 3. april inviteret nye og gamle sejlere en tur i Østervrå svømmehal, hvor der under trygge forhold blev trænet kæntringsmanøvrer. Næsten 20 børn var mødt op og alle havde en hyggelig og god oplevelse. Torsdag d. 23. april startede vi med vores faste træning på havnen som fremover kører fast på mandage og torsdage fra til ca Torsdag den 1. maj har vi introduktionsaften for nye sejlere med forældre fra kl Vi forventer i år en god tilgang af sejlere så vi snart runder 15 aktive så vi kommer til at fylde godt i havnen. Vores Statoilcup er i år flyttet til weekenden August, hvor vi som vanligt får brug for mange hjælpere. Som noget nyt på programmet har vi planlagt en weekendtur d juni, hvor vi sejler lidt sydover med jollerne og skal overnatte i telt. Senior-Opti-Cup løber af stabelen på grundlovsdag. Hvis der er sejlere eller andre i klubben, som kunne tænke sig at hjælpe til med træningen, har vi altid brug for hjælpere. Vi vil også forsøge at bemande afdelingen i sommerferien, således at vi kan udnytte sæsonen optimalt. Sponsorer for 2003 Vel mødt Junior- og Ungdomsafdelingen A/S Carlo Sørensen A/S SÆBY FISKEINDUSTRI Side 5

6 Brev til Teknisk Udvalg I forbindelse med renoveringen på havnen med fliser og spuleplads, har der været kontakt mellem klubben og Teknisk Udvalg. Her er formandens brev. Teknisk udvalg Att. Per Therkildsen Sæby Havn, et maritimt kraftcenter Ifølge brev af 20. februar fra Sæby kommune, er det planen at der indrettes en spuleplads på 15x30 meter på havnens Søndre side. Sæby sejlklub syntes det virker som en fornuftig løsning at opbygge en større vaskeplads således flere båd kan rengøres på samme tid. Vi har i et tidligere brev anført at sådan en vaskeplads kun kan fungere optimalt hvis den kombineres med en bådekran, som vil være til gavn for Sejlklubben og ikke mindst kan være medvirkende til at øge aktivitetsniveauet på havnen. Sæby Havn et kraftcenter for sejlsport: En bådekran vil ydermere være et aktiv for Sæby Havn som åbner mulighed for at betjene turister som måtte have tekniske problemer under vandlinien, hvilket kan medvirke til at øge belægnings-procenten i sommerperioden, og samtidig kan bidrage til udgifterne til driften af kranen. Kranen vil også åbne mulighed for at der afholdes sejlstævner af et omfang og af en klasse vi slet ikke kender til i dag. Der er i dag flere bådtyper som køres rundt til stævner på bådtrailere og sættes i vandet med kran, og med kranen kunne sådanne stævner således trækkes til byen. Side 6

7 Finansering: Sæby Sejlklub mener at Sæby Kommune bør finansiere etableringen af en bådekran, idet den er en naturlig ydelse i det at drive en velfungerende havn, specielt når anvendelsen af vaskeplads bliver et krav. Etableringen af en kran af passende størrelse og kvalitet vil maksimalt koste ,-, inklusive fundament og løfteåg. En kran af denne størrelse vil kunne løfte 95 % af havnens både, og ved både op til 5 ton må bådejerne selv løfte med kranen, hvilket vil sige langt de fleste løft. Af bilag fremgår tilbud på kranen, mens tilbud på fundament og løfteåg er indhentet mundtligt. Indtægter: Sejlklubbens idé er at anvendelse af kranen bliver en option i forbindelse med havnelejen, således man kan vælge at få krannøgle formedelst en årlig betaling på 500,- kr. Et forsigtigt skøn vil være at 80 bådejere tager imod denne mulig, hvilket giver en ekstraindtægt på ,- kr. Håbet: Vi tror og håber at Sæby Kommune vil forstå at Sæby Havn er et aktiv i kraft af de maritime aktiviteter som er på området, og samtidig håber vi i Sæby Sejlklub at blive betragtet som en af de gode kunder i butikken, som kan bidrage til en positiv udvikling på havnen. P.b.v. Anders Brønnum Formand Side 7

8 Kapsejladsafdelingen Kapsejladsgruppen har været samlet for at planlægge den kommende sæsons sejladser i klubregi. Med hensyn til onsdagsejladserne er det besluttet at afvikle dem efter den gammelkendte recept med en pointmatch over hele sæsonen. Af hensyn til kapaciteten i vort EDB-program, har vi reduceret sejladsernes antal til 15, da det er det højeste antal programmet kan håndtere i et sammenlagt resultat. Vi vil forsøge os med at lave omvendt respit et par gange i løbet af matchen, når vi er kommet godt i gang. Der vil blive informeret nærmere om dette direkte til deltagerne, når det iværksættes. Der opkræves et gebyr på 50 kr pr. deltagende båd. Vi starter den 14. maj. Denne første aften vil der blive et kort skippermøde kl 18:00, så alle kan få et sæt sejladsbestemmelser, og evt. nye deltagere kan få besvaret uafklarede spørgsmål. Vi har også bibeholdt arrangementet med afslutning på en søndag formiddag i efteråret, med to sejladser lige efter hinanden, og efterfølgende præmieoverrækkelse i klubhuset. Her vil der blive serveret et lettere traktement. Hvis det ikke lykkes at finde sponsorer til dette, vil der blive tale om brugerbetaling for maden. Der vil blive opsat en tilmeldingsliste i klubhuset, og af hensyn til at få sat en rimelig løbsinddeling fra begyndelsen, ser vi meget gerne at man skriver sig på inden den 11. maj, hvis man agter at deltage mere end et par gange i løbet af sæsonen. Også selv om man måske ikke lige er klar den første gang. I forhold til ovennævnte vil vi gerne præcisere at man altid kan komme med i sejladserne også senere på sæsonen. Det er bare at møde frem og meddele en fra gruppen eller tidtageren den pågældende aften, at man vil deltage. Man vil så blive indplaceret i et af de allerede oprettede løb. Side 8

9 Omkring dommerproblematikken opretholder vi den praksis der blev indført sidste år med at fordele datoerne mellem deltagerne ved lodtrækning. Det vil nok foregå på skippermødet den første onsdag. (Til denne aften har vi tilsagn fra en der vil). Vi har i gruppen planlagt at gennemføre Familieræs to gange i sæsonen, en gang før ferien ( juni) og en gang efter ferien ( aug.). Konceptet vil være med omvendt respit efter LYS-tal. Destinationerne vil være Vesterø, Strandby eller Aså afhængig af vejrforholdene, i den aktuelle week-end. Selvfølgelig bliver der også en Fyrbåkesejlads til efteråret, men mere om det i en senere udgave af bladet. Vel mødt til en ny og spændende sejlsæson. Kapsejladsgruppen BÅD KOMMISION NORD Nye og brugte både sælges Sælger du den selv er det gratis Kun 5 % i salær Ingen skjulte omkostninger Bliver din båd den næste som vi sælger? Båd Kommision Nord v/ Søren D. Hansen, Islandsgade 17, 9870 Sindal Tlf Fax Giro nr CVR Side 9

10 Side 10

11 Classic Week 2003 Går sommerturen sydpå var det måske en overvejelse værd at prøve at være i Svendborg i midten af juli, hvor der er Classic Week juli til 19. juli 2003 Blandt aktiviteterne kan nævnes Classic Yacht regatta, der afvikles for 4. gang, Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer holder sit 25 års jubilæumsstævne, Knarr-båden fylder 60 år og Juniorbåden 75. I år fejrer Svendborg også 750 års købstadsjubilæum, så der vil også være mange ikke-maritime aktiviteter, såsom udstillinger, koncerter og teaterforestillinger. Nok en sørejse værd. Mere om Classic Week 2003 på Om byjubilæet kan læses på Side 11

12 Lån af klubhus Skal DU låne klubhuset til en privat fest, så henvend dig til : kassereren. Her i foråret er klubhuset udlånt følgende datoer : 24. maj - 7. juni juni Side 12

13 Side 13 Vores store katalog NAUTISK UDSTYR 2003 er udkommet Hvis du ikke allerede har fået et, kan du afhente et gratis eksemplar i vores forretning

14 Generalforsamling Referat fra den ordinære generalforsamling i Sæby Sejlklub Lørdag den 1. marts 2003 kl i klubhuset 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Niels Schoubye, der blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Den fungerende formand Anders Brønnum aflagde beretningen - se bilag 1. Der er 13 junior- og 2 ungdomsmedlemmer, 103 seniormedlemmer og 7 seniorægtefælle medlemmer, samt 13 passive og 3 æresmedlemmer. Junior- og ungdomsafdelingen er vokset og har haft god aktivitet i sejladserne. De har også fra lavet nye bådvogne og bedre plads til deres udstyr. I seniorafdelingen er kapsejladserne og tursejlads gået godt. Arrangementet med dommerpligt efter tur har fungeret tilfredsstillende. Ejendomsafdelingen har især tumlet med mastekranen, som nu bliver forsynet med nyt drejegear og ellers bragt i orden. Bestyrelsen har besluttet et budget på max kr ,- til det. I fællesafdelingen har aktivitetsgruppen haft mange gode arrangementer med god deltagelse. Informationsgruppen har behov for en styrket bemanding til fremstilling af klubbladet. Havneordningen bliver dyrere i 2003 fordi Læsø kommune har hævet deres pris over for sejlklubberne med ca. 36% så prisen for havnemærket vil blive hævet tilsvarende. Sejlklubben deltager sammen med andre foreninger i forbere-

15 delsen af Nordisk Sejlads nu til afvikling i juli Kommunen har stillet økonomisk garanti, så der ikke skulle blive nogen økonomisk risiko for Sejlklubben, men mulighed for fortjeneste. Sejlklubben har skrevet til Teknisk Udvalg om flisebelægninger og etablering af vaskepladser for både og har påpeget det nødvendige at have en havnekran ved vaskepladsen. Vi er blevet opfordret til at komme med et oplæg til en kranløsning ved vaskepladsen. Vi har fået tilbud på kranen og laver forslag til teknisk løsning med finansiel og driftsøkonomisk konsekvens. Dette sendes snart til teknisk udvalg. Flisebelægning på vinterpladsen ved klubhuset har medført brev fra kommunen om at bådene på pladsen skal være væk senest 22/4. Medlemmerne opfordres til at efterkomme dette, så flytning af bådene undgås. Nogle både er allerede blevet flyttet for at give plads til bygning af en grillbar. Kommunen etablerer også ny sommerplads til stativer og bådvogne. Tak til alle der har arbejdet for sejlklubben. Side 15

16 Et medlem mente at prisstigningen på havnemærket var for stor, men erkendte at det var bestyrelsen der besluttede prisen. Flere medlemmer mente at havnen forringede sejlernes forhold på havnen og opfordrede bestyrelsen til at gå mere aktivt imod havnens dispositioner blandt andet om den tvungne søsætning senest den 22/4. Der var forslag om oprettelse af elforsyning på den kommende sommerplads for bådvogne og -stativer Der blev dog også opfordret til at vi så bort fra de irriterende småting og i stedet fortsætter et positiv samarbejde med kommunen eventuelt gennem genoplivning af et havneudvalget bestående af havnens brugere. Det blev påpeget, at vi må se i øjnene at det næsten bliver nødvendigt at have bådvogne i stedet for stativer til bådene, når de skal over en vaskeplads og der bliver mindre plads til bådene ved klubhuset. Beretningen blev herefter godkendt. 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Kasserer Niels Ove Rolighed gennemgik det omdelte regnskab se bilag 2 - som viser et overskud på kr og kasse/ bankbeholdning kr ,-. Restgælden på kreditforeningslånet kr ,- betales i 2003 hvorefter sejlklubben er gældfri. NOR oplyste at han havde haft besvær med regnskabet og han ønskede ikke at fortsætte som kasserer og ville gerne ud af bestyrelsen nu selvom han ikke var på valg. Der blev spurgt hvorfor der ikke var noget stumpemarked i 2002, som plejer at give et godt overskud, og om der var gjort noget ved tidligere beslutning om at forsøge forsikringsudgifterne nedbragt. NOR svarede at han på grund af ferie ikke fik arrangeret stumpemarkedet og at han havde taget kontakt med forsikringsselskabet men havde ikke afsluttet sagen. Herefter blev regnskabet godkendt. Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 1. Fastsættelse af kontingent Det omdelte budget for 2003 se bilag 3- var lavet konservativt med en pris på havnemærkerne så ordningen hvilende i sig selv og intet stumpemarket samt uændrede kontingentsatser. Det viser et overskud på kr 5.821,-. Der var dog ikke afsætning af midler til nyt drejegear på mastekranen Bestyrelsen foreslår uændrede kontingent. Dette blev godkendt 1. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer eller bestyrelsen. 1. Valg af formand Jens Priested foreslog Anders Brønnum. Der kom ikke andre forslag Anders Brønnum blev valgt (for et år). 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer Nils Bak Andersen blev genvalgt (for 2 år). Der blev fra medlemmerne foreslået flere som dog ikke ønskede valg. Herefter blev Jørn Sørensen og Poul Svenningsen foreslået af bestyrelsen de havde på forhånd accepteret- og blev valgt (en for 2 år og en for 1 år) Ingen ønskede at træde ind i stedet for Niels-Ove Rolighed i det sidste år af hans valgperiode. 1. Valg af en første- og en anden bestyrelsessuppleant Der var som sædvanlig ikke trængsel om posterne. Leif Olesen blev valgt til førstesuppleant og Jens Pristed til andensuppleant. Side 19

20 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Vagn Houmann ønskede ikke genvalg. Lars Enevold blev nyvalgt og Erik Sørensen blev genvalgt til revisorer og Hardy Sørensen blev genvalgt til revisorsuppleant. 1. Valg af medlemmer til afdelingernes grupper Junior- og ungdomsafdelingen. Jollegruppen: Lotte Andersen, Henning Sander Nielsen og Ole Tang Vang genvalgt. Seniorafdelingen. Kapsejladsgruppen: Leif Olesen og Erik Bach samt klubmåler Henning Sander Nielsen genvalgt. Lars Kristensen nyvalgt Tursejlergruppen : Lars og Aase Enevold, Michael og Birthe Madsen genvalgt samt Jens Pristed nyvalgt. Ejendomsafdelingen Hus og materielgruppen: Ernst Madsen, Palle Holst og Niels Peter Bach genvalgt Fællesafdelingen Aktivitetsgruppen: Nuværende medlemmer ønskede ikke genvalgt. Ingen nye meldte sig, så bestyrelsen blev opfordret til at finde medlemmer til gruppen. Informationsgruppen: Niels-Ove Rolighed genvalgt og Erik Fey nyvalgt til klubbladet. Leif Olesen genvalgt til Hjemmesiden 1. Valg af medlemmer til et udvalg for Nordisk sejlads 2004 Leif Olesen og Jens Pristed valgt til sammen med bestyrelsen at deltage i koordinationsarbejdet Side 20

21 12. Eventuelt Bent Christensen tilbød at stille sin erfaring om havneråd i Hirtshals til rådighed for bestyrelsen, hvis bestyrelsen beslutter at arbejde for sin deltagelse i et havneråd omkring Sæby havn Ernst Madsen foreslog at bestyrelsen overvejede oprettelse af en liste over medlemmernes adresser. Informationsgruppen vil prøve at komme med et oplæg i klubbladet. I denne forbindelse blev udsende af klubladet via internettet drøftet. Af hensyn til annoncørerne bør det nok være i hardcopy. Mogens Hansen foreslog at man fik trykte klubstandere i stedet for de syende. De skulle være billigere i indkøb og holde bedre. Erik Bach mente at det var en god ide at få adgang til el og måske vand på den nye sommerplads for bådvogne og stativer. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen, der sluttede kl Tom Nielsen, referent Niels Schoubye, dirigent Side 21

22 Viste du at Ganske meget af det vi spiser kommer direkte eller indirekte fra havet. F.eks. udvindes stofferne til gelé af røde alger Sildemel bruges til fiske og dyrefoder Alginsyre fra brune alger bruges i medicin Over 70% af jordkloden er dækket af vand Den første plante, vi kender til var en blågrøn alge, som udviklede sig i havet for 350 millioner år siden I dag producerer algerne over halvdelen af det ilt, som vi indånder Det dybeste punkt i Stillehavet ligger mere en meter under havoverfladen Hvert år bliver der fanget ca millioner tons fisk i havet Det største dyr på jorden er blåhvalen. Den kan blive 33 m lang og veje op mod 150 tons En baby-blåhval kan veje op til 5 tons og drikke 600 liter med modermælk hver dag Oprindelig var der over blåhvaler i havet, men i dag er der måske så få som tilbage Det pattedyr, som kan dykke dybest er kaskelothvalen. Den kan dykke helt ned til 3000 m og den kan blive under vand i 2 timer Forsidebilledet er et gammelt billede af fyret på Hirsholmene, der ligger på CD-ROM en med det Levende Søkort. Side 22

23 Biltlf

24

NR. 2-2007. Klimaet bliver varmere

NR. 2-2007. Klimaet bliver varmere NR. 2-2007 Klimaet bliver varmere Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Poul Svenningsen, formand 9895 4129 Michael Madsen, næstformand 9846 4237

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere