NR Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr"

Transkript

1 NR Forsidebillede Hirsholmene Fyr

2 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: Bestyrelsen: Anders Brønnum, formand Poul Svenningsen, næstformand Jørn Sørensen, kasserer Niels-Ove Rolighed, sekretær Nils Bak Andersen Junior- og Ungdomsafdeling: Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Formand ( Skipper ): Nils Bak Andersen Jollegruppen Lotte Andersen Henning Sander Nielsen Ole Tang Vang Ejendomsafdeling: Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Formand ( Skipper ): Poul Svenningsen Hus og materialegruppen Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar til brug og at klubbens mastekran er i orden. Har tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Ernst Madsen Palle Holst Niels Peter Bach Nøgle til klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr i depositum) Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. (Pris 60 kr) Havneordning Gælder for Læsø. Kontakt et bestyrelsesmedlem. (Pris 475 kr) Seniorafdeling: Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Formand ( Skipper ): Niels-Ove Rolighed Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med relation hertil. Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen Klubmåler: Henning Sander Nielsen Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Lars og Aase Enevold Michael og Birthe Madsen Tonny og Ruth Strøm Fællesafdeling: Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og fælles informationer. Formand ( Skippper ): Anders Brønnum Aktivitetsgruppen Gennemfører fælles klubaktiviteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informationsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informationer. Anders Brønnum (ansvarshavende redaktør) Niels-Ove Rolighed, Erik Fey Web-master: Leif Olesen

3 Formanden har ordet! Så klargøres der til den store guldmedalje, og den tid som vi alle længes imod, hastigt sig nærmer. Vi var begunstiget af et godt klargøringsvejr i og omkring påsken, og jeg syntes det var flot at se at alle både var væk fra de nordlige landpladser inden d. 22 april. Bestyrelsen har fremsendt endnu et brev til Teknisk Udvalg angående fast bådekran på den søndre mole. Brevet er åbenbart endt hos havnefogeden, som bl.a. skal undersøge regler, økonomi, og beskrive fordele og ulemper for Teknisk Udvalg. Undertegnede har kontaktet havnefogeden for at bidrage specifikt med fordele ved at opstille en fast bådekran. Brevet som er afsendt til Teknisk Udvalg kan ses andetsteds i bladet. Som mange af jer allerede har bemærket, så blev mastekranen ikke klar til sæsonstarten. Selve tandhjulsfremstillingen tog længere tid end ventet, men de er kommet nu. Når brugen af mastekranen er minimal, formentlig i juni, så vil den igen blive nedtaget, sandblæst og lakeret, samt genrejst med de nye tandhjul, så vi kan nyde den renoverede mastekran ved afrigningen. Når I læser dette vil de nye Læsø-mærker være trykt, og prisen bliver hævet til 475,- kr., hvilket skyldes prisstigning fra Læsø havn, som vi har overført direkte til prisen for mærkerne, herom nærmere detaljer i referatet fra generalforsamlingen. Mærkerne fås ved henvendelse til kassereren. Vi har på generalforsamlingen drøftet ideen i at samle en adresseliste over klubbens medlemmer, og jeg oplever ofte information som kunne videregives til klubbens medlemmer, men begrænses af de få klubblade vi udsender. Derfor kan I, hvis I har lyst, sende jeres personlige -adresse til Webmasteren (Leif), som vil udforme en liste over medlemmernes -adresser. På samme, i øvrigt meget informative hjemmeside, er der nu oprettet en fælles kalender for alle aktiviteter i klubben, og man kan sågar se, hvornår klubhuset er booket, så brug endelig vores hjemmeside. Hjemmesidens adresse fremgår af omslaget. God vind, og masser af sol. Anders Brønnum Side 3

4

5 Nyt fra Junior og Ungdomsafdelingen Som optakt til vores egentlige træning med jollerne havde vi den 3. april inviteret nye og gamle sejlere en tur i Østervrå svømmehal, hvor der under trygge forhold blev trænet kæntringsmanøvrer. Næsten 20 børn var mødt op og alle havde en hyggelig og god oplevelse. Torsdag d. 23. april startede vi med vores faste træning på havnen som fremover kører fast på mandage og torsdage fra til ca Torsdag den 1. maj har vi introduktionsaften for nye sejlere med forældre fra kl Vi forventer i år en god tilgang af sejlere så vi snart runder 15 aktive så vi kommer til at fylde godt i havnen. Vores Statoilcup er i år flyttet til weekenden August, hvor vi som vanligt får brug for mange hjælpere. Som noget nyt på programmet har vi planlagt en weekendtur d juni, hvor vi sejler lidt sydover med jollerne og skal overnatte i telt. Senior-Opti-Cup løber af stabelen på grundlovsdag. Hvis der er sejlere eller andre i klubben, som kunne tænke sig at hjælpe til med træningen, har vi altid brug for hjælpere. Vi vil også forsøge at bemande afdelingen i sommerferien, således at vi kan udnytte sæsonen optimalt. Sponsorer for 2003 Vel mødt Junior- og Ungdomsafdelingen A/S Carlo Sørensen A/S SÆBY FISKEINDUSTRI Side 5

6 Brev til Teknisk Udvalg I forbindelse med renoveringen på havnen med fliser og spuleplads, har der været kontakt mellem klubben og Teknisk Udvalg. Her er formandens brev. Teknisk udvalg Att. Per Therkildsen Sæby Havn, et maritimt kraftcenter Ifølge brev af 20. februar fra Sæby kommune, er det planen at der indrettes en spuleplads på 15x30 meter på havnens Søndre side. Sæby sejlklub syntes det virker som en fornuftig løsning at opbygge en større vaskeplads således flere båd kan rengøres på samme tid. Vi har i et tidligere brev anført at sådan en vaskeplads kun kan fungere optimalt hvis den kombineres med en bådekran, som vil være til gavn for Sejlklubben og ikke mindst kan være medvirkende til at øge aktivitetsniveauet på havnen. Sæby Havn et kraftcenter for sejlsport: En bådekran vil ydermere være et aktiv for Sæby Havn som åbner mulighed for at betjene turister som måtte have tekniske problemer under vandlinien, hvilket kan medvirke til at øge belægnings-procenten i sommerperioden, og samtidig kan bidrage til udgifterne til driften af kranen. Kranen vil også åbne mulighed for at der afholdes sejlstævner af et omfang og af en klasse vi slet ikke kender til i dag. Der er i dag flere bådtyper som køres rundt til stævner på bådtrailere og sættes i vandet med kran, og med kranen kunne sådanne stævner således trækkes til byen. Side 6

7 Finansering: Sæby Sejlklub mener at Sæby Kommune bør finansiere etableringen af en bådekran, idet den er en naturlig ydelse i det at drive en velfungerende havn, specielt når anvendelsen af vaskeplads bliver et krav. Etableringen af en kran af passende størrelse og kvalitet vil maksimalt koste ,-, inklusive fundament og løfteåg. En kran af denne størrelse vil kunne løfte 95 % af havnens både, og ved både op til 5 ton må bådejerne selv løfte med kranen, hvilket vil sige langt de fleste løft. Af bilag fremgår tilbud på kranen, mens tilbud på fundament og løfteåg er indhentet mundtligt. Indtægter: Sejlklubbens idé er at anvendelse af kranen bliver en option i forbindelse med havnelejen, således man kan vælge at få krannøgle formedelst en årlig betaling på 500,- kr. Et forsigtigt skøn vil være at 80 bådejere tager imod denne mulig, hvilket giver en ekstraindtægt på ,- kr. Håbet: Vi tror og håber at Sæby Kommune vil forstå at Sæby Havn er et aktiv i kraft af de maritime aktiviteter som er på området, og samtidig håber vi i Sæby Sejlklub at blive betragtet som en af de gode kunder i butikken, som kan bidrage til en positiv udvikling på havnen. P.b.v. Anders Brønnum Formand Side 7

8 Kapsejladsafdelingen Kapsejladsgruppen har været samlet for at planlægge den kommende sæsons sejladser i klubregi. Med hensyn til onsdagsejladserne er det besluttet at afvikle dem efter den gammelkendte recept med en pointmatch over hele sæsonen. Af hensyn til kapaciteten i vort EDB-program, har vi reduceret sejladsernes antal til 15, da det er det højeste antal programmet kan håndtere i et sammenlagt resultat. Vi vil forsøge os med at lave omvendt respit et par gange i løbet af matchen, når vi er kommet godt i gang. Der vil blive informeret nærmere om dette direkte til deltagerne, når det iværksættes. Der opkræves et gebyr på 50 kr pr. deltagende båd. Vi starter den 14. maj. Denne første aften vil der blive et kort skippermøde kl 18:00, så alle kan få et sæt sejladsbestemmelser, og evt. nye deltagere kan få besvaret uafklarede spørgsmål. Vi har også bibeholdt arrangementet med afslutning på en søndag formiddag i efteråret, med to sejladser lige efter hinanden, og efterfølgende præmieoverrækkelse i klubhuset. Her vil der blive serveret et lettere traktement. Hvis det ikke lykkes at finde sponsorer til dette, vil der blive tale om brugerbetaling for maden. Der vil blive opsat en tilmeldingsliste i klubhuset, og af hensyn til at få sat en rimelig løbsinddeling fra begyndelsen, ser vi meget gerne at man skriver sig på inden den 11. maj, hvis man agter at deltage mere end et par gange i løbet af sæsonen. Også selv om man måske ikke lige er klar den første gang. I forhold til ovennævnte vil vi gerne præcisere at man altid kan komme med i sejladserne også senere på sæsonen. Det er bare at møde frem og meddele en fra gruppen eller tidtageren den pågældende aften, at man vil deltage. Man vil så blive indplaceret i et af de allerede oprettede løb. Side 8

9 Omkring dommerproblematikken opretholder vi den praksis der blev indført sidste år med at fordele datoerne mellem deltagerne ved lodtrækning. Det vil nok foregå på skippermødet den første onsdag. (Til denne aften har vi tilsagn fra en der vil). Vi har i gruppen planlagt at gennemføre Familieræs to gange i sæsonen, en gang før ferien ( juni) og en gang efter ferien ( aug.). Konceptet vil være med omvendt respit efter LYS-tal. Destinationerne vil være Vesterø, Strandby eller Aså afhængig af vejrforholdene, i den aktuelle week-end. Selvfølgelig bliver der også en Fyrbåkesejlads til efteråret, men mere om det i en senere udgave af bladet. Vel mødt til en ny og spændende sejlsæson. Kapsejladsgruppen BÅD KOMMISION NORD Nye og brugte både sælges Sælger du den selv er det gratis Kun 5 % i salær Ingen skjulte omkostninger Bliver din båd den næste som vi sælger? Båd Kommision Nord v/ Søren D. Hansen, Islandsgade 17, 9870 Sindal Tlf Fax Giro nr CVR Side 9

10 Side 10

11 Classic Week 2003 Går sommerturen sydpå var det måske en overvejelse værd at prøve at være i Svendborg i midten af juli, hvor der er Classic Week juli til 19. juli 2003 Blandt aktiviteterne kan nævnes Classic Yacht regatta, der afvikles for 4. gang, Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer holder sit 25 års jubilæumsstævne, Knarr-båden fylder 60 år og Juniorbåden 75. I år fejrer Svendborg også 750 års købstadsjubilæum, så der vil også være mange ikke-maritime aktiviteter, såsom udstillinger, koncerter og teaterforestillinger. Nok en sørejse værd. Mere om Classic Week 2003 på Om byjubilæet kan læses på Side 11

12 Lån af klubhus Skal DU låne klubhuset til en privat fest, så henvend dig til : kassereren. Her i foråret er klubhuset udlånt følgende datoer : 24. maj - 7. juni juni Side 12

13 Side 13 Vores store katalog NAUTISK UDSTYR 2003 er udkommet Hvis du ikke allerede har fået et, kan du afhente et gratis eksemplar i vores forretning

14 Generalforsamling Referat fra den ordinære generalforsamling i Sæby Sejlklub Lørdag den 1. marts 2003 kl i klubhuset 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Niels Schoubye, der blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Den fungerende formand Anders Brønnum aflagde beretningen - se bilag 1. Der er 13 junior- og 2 ungdomsmedlemmer, 103 seniormedlemmer og 7 seniorægtefælle medlemmer, samt 13 passive og 3 æresmedlemmer. Junior- og ungdomsafdelingen er vokset og har haft god aktivitet i sejladserne. De har også fra lavet nye bådvogne og bedre plads til deres udstyr. I seniorafdelingen er kapsejladserne og tursejlads gået godt. Arrangementet med dommerpligt efter tur har fungeret tilfredsstillende. Ejendomsafdelingen har især tumlet med mastekranen, som nu bliver forsynet med nyt drejegear og ellers bragt i orden. Bestyrelsen har besluttet et budget på max kr ,- til det. I fællesafdelingen har aktivitetsgruppen haft mange gode arrangementer med god deltagelse. Informationsgruppen har behov for en styrket bemanding til fremstilling af klubbladet. Havneordningen bliver dyrere i 2003 fordi Læsø kommune har hævet deres pris over for sejlklubberne med ca. 36% så prisen for havnemærket vil blive hævet tilsvarende. Sejlklubben deltager sammen med andre foreninger i forbere-

15 delsen af Nordisk Sejlads nu til afvikling i juli Kommunen har stillet økonomisk garanti, så der ikke skulle blive nogen økonomisk risiko for Sejlklubben, men mulighed for fortjeneste. Sejlklubben har skrevet til Teknisk Udvalg om flisebelægninger og etablering af vaskepladser for både og har påpeget det nødvendige at have en havnekran ved vaskepladsen. Vi er blevet opfordret til at komme med et oplæg til en kranløsning ved vaskepladsen. Vi har fået tilbud på kranen og laver forslag til teknisk løsning med finansiel og driftsøkonomisk konsekvens. Dette sendes snart til teknisk udvalg. Flisebelægning på vinterpladsen ved klubhuset har medført brev fra kommunen om at bådene på pladsen skal være væk senest 22/4. Medlemmerne opfordres til at efterkomme dette, så flytning af bådene undgås. Nogle både er allerede blevet flyttet for at give plads til bygning af en grillbar. Kommunen etablerer også ny sommerplads til stativer og bådvogne. Tak til alle der har arbejdet for sejlklubben. Side 15

16 Et medlem mente at prisstigningen på havnemærket var for stor, men erkendte at det var bestyrelsen der besluttede prisen. Flere medlemmer mente at havnen forringede sejlernes forhold på havnen og opfordrede bestyrelsen til at gå mere aktivt imod havnens dispositioner blandt andet om den tvungne søsætning senest den 22/4. Der var forslag om oprettelse af elforsyning på den kommende sommerplads for bådvogne og -stativer Der blev dog også opfordret til at vi så bort fra de irriterende småting og i stedet fortsætter et positiv samarbejde med kommunen eventuelt gennem genoplivning af et havneudvalget bestående af havnens brugere. Det blev påpeget, at vi må se i øjnene at det næsten bliver nødvendigt at have bådvogne i stedet for stativer til bådene, når de skal over en vaskeplads og der bliver mindre plads til bådene ved klubhuset. Beretningen blev herefter godkendt. 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Kasserer Niels Ove Rolighed gennemgik det omdelte regnskab se bilag 2 - som viser et overskud på kr og kasse/ bankbeholdning kr ,-. Restgælden på kreditforeningslånet kr ,- betales i 2003 hvorefter sejlklubben er gældfri. NOR oplyste at han havde haft besvær med regnskabet og han ønskede ikke at fortsætte som kasserer og ville gerne ud af bestyrelsen nu selvom han ikke var på valg. Der blev spurgt hvorfor der ikke var noget stumpemarked i 2002, som plejer at give et godt overskud, og om der var gjort noget ved tidligere beslutning om at forsøge forsikringsudgifterne nedbragt. NOR svarede at han på grund af ferie ikke fik arrangeret stumpemarkedet og at han havde taget kontakt med forsikringsselskabet men havde ikke afsluttet sagen. Herefter blev regnskabet godkendt. Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 1. Fastsættelse af kontingent Det omdelte budget for 2003 se bilag 3- var lavet konservativt med en pris på havnemærkerne så ordningen hvilende i sig selv og intet stumpemarket samt uændrede kontingentsatser. Det viser et overskud på kr 5.821,-. Der var dog ikke afsætning af midler til nyt drejegear på mastekranen Bestyrelsen foreslår uændrede kontingent. Dette blev godkendt 1. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer eller bestyrelsen. 1. Valg af formand Jens Priested foreslog Anders Brønnum. Der kom ikke andre forslag Anders Brønnum blev valgt (for et år). 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer Nils Bak Andersen blev genvalgt (for 2 år). Der blev fra medlemmerne foreslået flere som dog ikke ønskede valg. Herefter blev Jørn Sørensen og Poul Svenningsen foreslået af bestyrelsen de havde på forhånd accepteret- og blev valgt (en for 2 år og en for 1 år) Ingen ønskede at træde ind i stedet for Niels-Ove Rolighed i det sidste år af hans valgperiode. 1. Valg af en første- og en anden bestyrelsessuppleant Der var som sædvanlig ikke trængsel om posterne. Leif Olesen blev valgt til førstesuppleant og Jens Pristed til andensuppleant. Side 19

20 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Vagn Houmann ønskede ikke genvalg. Lars Enevold blev nyvalgt og Erik Sørensen blev genvalgt til revisorer og Hardy Sørensen blev genvalgt til revisorsuppleant. 1. Valg af medlemmer til afdelingernes grupper Junior- og ungdomsafdelingen. Jollegruppen: Lotte Andersen, Henning Sander Nielsen og Ole Tang Vang genvalgt. Seniorafdelingen. Kapsejladsgruppen: Leif Olesen og Erik Bach samt klubmåler Henning Sander Nielsen genvalgt. Lars Kristensen nyvalgt Tursejlergruppen : Lars og Aase Enevold, Michael og Birthe Madsen genvalgt samt Jens Pristed nyvalgt. Ejendomsafdelingen Hus og materielgruppen: Ernst Madsen, Palle Holst og Niels Peter Bach genvalgt Fællesafdelingen Aktivitetsgruppen: Nuværende medlemmer ønskede ikke genvalgt. Ingen nye meldte sig, så bestyrelsen blev opfordret til at finde medlemmer til gruppen. Informationsgruppen: Niels-Ove Rolighed genvalgt og Erik Fey nyvalgt til klubbladet. Leif Olesen genvalgt til Hjemmesiden 1. Valg af medlemmer til et udvalg for Nordisk sejlads 2004 Leif Olesen og Jens Pristed valgt til sammen med bestyrelsen at deltage i koordinationsarbejdet Side 20

21 12. Eventuelt Bent Christensen tilbød at stille sin erfaring om havneråd i Hirtshals til rådighed for bestyrelsen, hvis bestyrelsen beslutter at arbejde for sin deltagelse i et havneråd omkring Sæby havn Ernst Madsen foreslog at bestyrelsen overvejede oprettelse af en liste over medlemmernes adresser. Informationsgruppen vil prøve at komme med et oplæg i klubbladet. I denne forbindelse blev udsende af klubladet via internettet drøftet. Af hensyn til annoncørerne bør det nok være i hardcopy. Mogens Hansen foreslog at man fik trykte klubstandere i stedet for de syende. De skulle være billigere i indkøb og holde bedre. Erik Bach mente at det var en god ide at få adgang til el og måske vand på den nye sommerplads for bådvogne og stativer. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen, der sluttede kl Tom Nielsen, referent Niels Schoubye, dirigent Side 21

22 Viste du at Ganske meget af det vi spiser kommer direkte eller indirekte fra havet. F.eks. udvindes stofferne til gelé af røde alger Sildemel bruges til fiske og dyrefoder Alginsyre fra brune alger bruges i medicin Over 70% af jordkloden er dækket af vand Den første plante, vi kender til var en blågrøn alge, som udviklede sig i havet for 350 millioner år siden I dag producerer algerne over halvdelen af det ilt, som vi indånder Det dybeste punkt i Stillehavet ligger mere en meter under havoverfladen Hvert år bliver der fanget ca millioner tons fisk i havet Det største dyr på jorden er blåhvalen. Den kan blive 33 m lang og veje op mod 150 tons En baby-blåhval kan veje op til 5 tons og drikke 600 liter med modermælk hver dag Oprindelig var der over blåhvaler i havet, men i dag er der måske så få som tilbage Det pattedyr, som kan dykke dybest er kaskelothvalen. Den kan dykke helt ned til 3000 m og den kan blive under vand i 2 timer Forsidebilledet er et gammelt billede af fyret på Hirsholmene, der ligger på CD-ROM en med det Levende Søkort. Side 22

23 Biltlf

24

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2004 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf. i klubhuset: 9846 1997 www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Anders Brønnum, formand 9846 1302 Poul Svenningsen, næstformand 9895

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

NR. 1-2003. Forsidebillede

NR. 1-2003. Forsidebillede NR. 1-2003 Forsidebillede Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum, formand 98 46

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2015, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 1. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere