Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning"

Transkript

1 Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning

2 Fælles oplysninger Der er opstillet fire løsningsforslag, som der skal stemmes om Der er fordele og ulemper ved hver løsning og økonomien ser forskellig ud på kort og længere sigt Grundejerforeningen skal selv afholde etableringsomkostninger og det vil være besværligt og dyrt at optage et lån til finansiering. Der stilles derfor forslag om at omkostningerne medfinansieres ved at overføre penge fra vejfonden samt ved at reducere indbetaling til vejfonden og carport i Etableringsomkostninger vil som udgangspunkt blive opkrævet ultimo Præcist tidspunkt afhænger af de aftaler, der bliver lavet med Hillerød Forsyning og fastsættes derfor senere. Det er ikke afklaret om affaldsgebyret til Hillerød Forsyning opkræves via grundejerforeningen (kontingentforhøjelse) eller direkte af Hillerød Forsyning Hvis der ikke vælges en fælles løsning får alle husstande individuel 2 spands løsning. Der varsles yderligere opdeling affaldsfraktioner i glas, plast og metal inden for 2-4 år fra Hillerød Kommune. Der er ikke taget højde for eventuelle stigning i renovationsafgifter. Udvalgets arbejde er gennemført efter kommissorium fra grundejerforeningens bestyrelse. Det skal understreges at de angivne tal er estimater

3 Fælles oplysninger - opsummering Individuel Container Fælles løsninger Skure med Delvist Fuldt containere nedgravet nedgravet - Ansvar for rengøring individuel grundejerforening grundejerforening grundejerforening - Ansvar for vinterbekæmpelse individuel grundejerforening grundejerforening grundejerforening - Afstand til affaldsbeholdere ved matrikel op til 90 m. op til 90 m. op til 90 m. - Hvor optager det plads ved matrikel Fællesareal Fællesareal Fællesareal - Antal stationer Madaffald container container nedgravet nedgravet - Restaffald container container container nedgravet - Skæmmer området ja nej nej nej - Lugtgener ved hoveddør ja nej nej nej - Adgangsvej blokeres ved tømning ja nej nej nej - Etableringsomkostninger i alt kr. - Årlige driftsomkostninger i alt kr. - Etableringsomkostninger per matrikel kr. - Årlige driftsomkostninger per matrikel kr. - Fleksibilitet ved kapacitetstilpasning Høj Høj Medium Lav - Fleksibilitet ved udvidelse af nye affaldsfraktioner Høj Høj Medium Lav

4 Fælles oplysninger - omkostninger Individuel Containere ved matrikel Skure med containere Fælles løsninger Delvist nedgravet Fuldt nedgravet Individuel Note: Omkostninger til etablering af fliser i bed samt evt. læskærm skal afholdes af den enkelte År Containere ved matrikel Skure med containere Delvist nedgravet Fuldt nedgravet Etableringsomkostninger Etablering af holdeplads til skraldebil Udbedring af adgangsveje i bebyggelsen Etablering af fliser i bed samt evt. læskærm se note Etablering af nedgravede løsninger Etablering af skure = I alt Årlige driftsomkostninger Bortskafning af affald Rensning af beholdere Vedligeholdelse / service hver = I 3. altår = I alt Nøgletal Årlig besparelse på affaldsgebyr m.m Tilbagebetalingstid af etableringsomkostning 0 år 2,7 år 5,3 år Etableringsomkostninger per matrikel Årlige affaldsgebyr m.m. per matrikel Levetid i år Fælles løsninger

5 Fælles oplysninger - Finansering Individuel løsning Fælles løsninger Containere ved matrikel Skure med containere Delvist nedgravet Fuldt nedgravet I alt Pr. matrikel I alt Pr. matrikel I alt Pr. matrikel I alt Pr. matrikel Etableringsomkostninger Forslag til medfinansiering Overførsel fra Vejfond balance Indbetaling til vejfond i 2016 reduceres Indbetaling til carport i 2016 reduceres Årlig besparelse på affaldsgebyr til Hillerød Forsyning = Medfinansiering i alt = Rest (penge der netto skal op af lommen) Betalingsstrømme: Ekstraordinær indbetaling ultimo 2015 Etableringsomkostninger Overførsel fra Vejfond balance = I alt Reduktion af betaling til grundejerforening i 2016 Indbetaling til vejfond i 2016 reduceres Indbetaling til carport i 2016 reduceres = I alt Reduktion af gebyr til Hillerød Forsyning i = Rest (penge der netto skal op af lommen)

6 BILAG Gennemgang af de fire løsningsmuligheder

7 1. Individuel løsning 2 spande pr husstand. Muligvis yderligere 1 i løbet af 2-4 år. Etableringsomkostninger: Årlige affaldsgebyrer: kr kr.

8 1. Indviduel løsning - fordele Tæt på egen bolig Tæt på egen bolig for ældre og dårlig gående Ikke afhængig af grundejerforening snerydning Folk får sandsynligvis tømt deres egen affald oftere Folk vil sortere bedre, da det her kan ses hvem der ikke kildesorterer Renovationsafgift opkræves via ejendomsskat Containere leveres af kommunen Fleksibel løsning ved evt. udvidelse af yderligere affaldsfraktioner

9 1. Indviduel løsning - ulemper Kan skæmme området - får alle udført skjul til containerne? Ved afhentning kan lastbil holde i vejen for udkørsel fra p-plads, adgangsvej kan være blokeret i op til en time. Dette kan nogen steder afhjælpes ved at etablere holdepladser til skraldebilen. Der dog høje omkostninger til dette og det kan skæmme områder. Der skal mange steder etableres plads til containere Der er ikke vedtaget anvendelse af området på GF Etableringsomkostning til plads anslået kr. til fliser pr husstand Etableringsomkostning til plads anslået kr. til skærmvæg pr husstand Selvstændigt ansvar for snerydning - ingen rydning = ingen tømning Lugtgener ved hoveddør Individuel rengøringsansvar af containere Ikke garanti for at egne containere kommer tilbage efter tømning Der er mulighed for at den enkelte beboer på sigt selv skal køre affaldscontainere til p- plads og tilbage på tømningsdage mulighed for mider i madaffaldscontainere

10 2-4 Samlet for fællesløsning Fælles for alle efterfølgende løsningsforslag: Foreslåede løsninger giver mulighed for tømning med lastbil uden at adgangsforhold forringes væsentligt Alle foreslåede løsninger giver mulighed for udvidelse af anlæg på de foreslåede pladser Største afstand for den enkelte beboer til nærmeste affaldsplads vil være ca. 90 m.

11 Forslag til placering af affaldsøer (Nedgravet)

12 Forslag til placering af affaldsøer (skure)

13 2. Skure med containere Containere i 4-6 affaldsøer placeres i skure, der opføres i forlængelse af eksisterende carporte Skurene vil have samme højde og udseende som carportene og således falde ind med omgivelserne Skurene kan evt. opføres med skydedøre så de kan aflukkes Der er flere mulighed for at placere skurene. Etableringsomkostninger: Årlige affaldsgebyr m.m.: kr kr.

14 2. Skure med containere - fordele Årlige affaldsgebyrer m.m. reduceres for den enkelte Ansvar for rengøring og vedligeholdelse er grundejerforeningens Mere plads ved den enkelte husstand Ingen lugtgener ved sommervarme ved den enkelte husstand Ikke ansvar for affaldsbeholdere Grunderforening skal sørge for vinterbekæmpelse Mulighed for kontakt med naboer Containere leveres af kommunen Fleksibel løsning ved kapacitetstilpasninger Fleksibel løsning ved evt. udvidelse af yderligere affaldsfraktioner

15 2. Skure med containere - ulemper Omkostning til etablering dog hurtig tilbagebetaling Større afstand for den enkelte husstand Mulig spredning af affald af dyr Kan være lugtgener ved sommervarme Mulighed for mider i madaffaldscontainere. Mider giver fluer Fællesareal skal afgives til affaldsplads Grundejerforening skal kunne leve op til krav om vinterbekæmpelse overfor brugerne samt Hillerød Forsyning

16 3. Delvist nedgravet løsning Madaffaldscuber nedgraves i 3 affaldsøer placeret på fællesarealet Restaffalds containere placeres i 3-4 skure, der opføres i forlængelse af eksisterende carporte Skurene vil have samme højde og udseende som carportene og således falde ind med omgivelserne Etableringsomkostning: overslag Årlige affaldsgebyr m.m.: kr kr.

17 3. Delvist nedgravet løsning Fordele Årlige affaldsgebyrer m.m. reduceres for den enkelte Ansvar for rengøring og vedligeholdelse er grundejerforeningens Mere plads ved den enkelte husstand Ingen lugtgener ved sommervarme ved den enkelte husstand Grundejerforening skal sørge for vinterbekæmpelse. Ikke ansvar for affaldsbeholdere Mulighed for kontakt med naboer Containere til restaffald leveres af Kommunen (ikke bioaffald)

18 3. Delvist nedgravet løsning Ulemper Omkostning til etablering dog hurtig tilbagebetaling Større afstand for den enkelte husstand Mulig spredning af affald af dyr Lugtgener ved sommervarme Fællesareal skal afgives til affaldsplads Grundejerforening skal kunne leve op til krav om vinterbekæmpelse overfor brugerne samt Hillerød Forsyning

19 4. Nedgravet løsning Nedgravet løsning i 3 affaldsøer placeret på fællesareal for både mad og restaffald Etableringsomkostninger: Årlige affaldsgebyr m.m.: kr kr.

20 4. Nedgravet løsning - fordele Årlige affaldsgebyrer m.m. reduceres for den enkelte Ansvar for rengøring og vedligeholdelse er grundejerforeningens Ingen lugtgener ved sommervarme ved den enkelte husstand Mere plads ved den enkelte husstand Grundejerforening sørger for vinterbekæmpelse Mulighed for kontakt med naboer Ikke ansvar for affaldscontainere Ingen mulig spredning af affald af dyr Mindre CO2 udledning

21 4. Nedgravet løsning - ulemper Omkostning til etablering dog hurtig tilbagebetaling Større afstand for den enkelte husstand Fællesareal skal afgives til affaldsplads Grundejerforening skal kunne leve op til krav om vinterbekæmpelse overfor brugerne samt Hillerød Forsyning Fleksibilitet ved kapacitetstilpasning er lav Fleksibilitet ved udvidelse af nye affaldsfraktionerer er lav

22 Udvalgets anbefaling Udvalget anbefaler en fuldt nedgravet løsning Denne løsning giver færrest lugtgener og sundhedsrisiko for den enkelte grundejer Denne løsning er den mest miljøvenlige Der vil ikke være containere som skal håndteres Der opnås en besparelse på ca kr. på de årlige affaldsgebyrer m.m. i forhold til en individuel løsning. Etableringsomkostningen er dog højere end ved de andre løsninger.

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

LEJ DIG TIL MULIGHEDER

LEJ DIG TIL MULIGHEDER Køkkenhave og nytteparaceller Have Sorter affaldet Gratis internet i det grønne have Udendørs trådløst netværk LEJ DIG TIL MULIGHEDER Byt dig til en feriebolig BYT dig til en ide Rabat BYT feriebolig Penge

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere