Vækstmarkedsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstmarkedsstrategi"

Transkript

1 Vækstmarkedsstrategi Mexico Maj _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 1 07/05/

2 _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 2 07/05/

3 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Mexico Danmarks eksport til Mexico Muligheder og udfordringer i Mexico Muligheder indenfor udvalgte sektorer Klima, Energi og Miljøteknologi Sundhed og Velfærd Landbrug og Fødevarer Handlingsplan _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 3 07/05/

4 _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 4 07/05/

5 5 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Mexico Danmark og Mexico har gode bilaterale relationer, men der er uudnyttede muligheder for at øge samhandel og investeringer. Danmark er blandt EU s største investorer i Mexico, og det giver en god platform. Set fra Mexico er Danmark dog et blandt flere mindre, højtudviklede lande i Nordeuropa. Det kræver derfor en målrettet og kontinuerlig indsats at gøre opmærksom på netop danske kompetencer og styrker. Der ligger også en udfordring i at øge dansk erhvervslivs kendskab til mulighederne i Mexico. Danmarks brand i Mexico er stærkt. Den danske velfærdsmodel med lav ulighed og stor sikkerhed, lav kriminalitet, innovation, fleksibilitet og høj troværdighed er et eftertragtet ideal. Danske virksomheder har en umiddelbar markedsfordel ved forankringen i Danmark. Danske virksomheder, der er etableret i Mexico, ligger højt på måleparametre med voksende betydning som f.eks. medarbejdertilfredshed og CSR-bevidsthed. Både i administrative kredse og det mexicanske forretningsliv ses Danmark og danske firmaer som attraktive partnere. Under den tidligere regering og præsident Calderón, der blev valgt i 2006, blev de politiske kontakter udbygget bl.a. gennem samarbejdet under COP15 og 16, der havde henholdsvis dansk og mexicansk formandskab, som partnerland i Global Green Growth Forum (3GF) og ved H.M. Dronningens besøg i Mexico i Det vil være regeringens målsætning at opbygge endnu tættere relationer med den nye regering under præsident Enrique Peña Nieto, som er valgt frem til Mexico har en åben markedsøkonomi og er efter Chile den mest åbne økonomi i Latinamerika. Mexico har frihandelsaftaler med over 40 lande, der står for knap 2/3 af verdens BNP. Samtidig er der en række forhold, som kræver en særlig indsats for at styrke dansk eksport- og investeringsfremme og danske virksomheders viden om og adgang til eksport- og investeringsfinansiering. Mange overraskes af de kulturelle forskelle mellem Danmark og Mexico. Det mexicanske marked er i rivende udvikling og er efterhånden et modent marked. Mexico har været medlem af OECD siden 1994 og har draget stor nytte af rådgivning og anbefalinger fra organisationen. På Verdensbankens Doing Business-indeks for 2012 er Mexico langt foran BRIKlandene og ligger også højt i feltet af Next11-lande. Med et BNP pr. indbygger på USD er Mexico ligeledes godt på vej væk fra sin fortid som udviklingsland. Den økonomiske udvikling har de seneste fem år været i et positivt spor. Den har været begunstiget af et højere omkostningsniveau i Kina, outsourcing fra USA og stigende indenlandsk efterspørgsel. Udviklingen forventes at fortsætte i en årrække. På den baggrund formulerer regeringen en ambitiøs, men også realistisk målsætning om, at dansk basisvareeksport til Mexico i 2016 skal være 50 pct. højere end i Der ligger i regeringens generelle vækstmarkedsstrategi en række tværgående tiltag, som selvsagt også vil blive forfulgt i forhold til Mexico. Det handler indledningsvis om at styrke dels forbindelserne med vækstmarkederne via relationsopbygning, dels den løbende dialog med danske virksomheder om erhvervslivets behov. Dernæst fokuseres på eksportfremmeindsatsen. Konkret prioriteres de kollektive eksportfremstød i endnu højere grad mod regeringens satsningsområder. 50 pct. af midlerne til fremstød øremærkes BRIK-markederne og vækstmarkederne, og det sikres, at andelen af små og mellemstore virksomheder (SMV), der benytter fremstødsordningen, øges eller som minimum fastholdes. Det handler også om at videreudvikle programmerne Eksportstart Vækst og Vitus Vækst, der leverer skræddersyet og individuel rådgivning til danske SMVer på vækstmarkederne, så endnu flere af dem får succes på de nye markeder. Et yderligere eksportfremmemål er at styrke lokal tilstedeværelse på vækstmarkederne (f.eks. med fokus på sektor _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 5 07/05/

6 6 ekspertise og CSR) samt udvikle programmer, der understøtter fælles salgsindsatser målrettet konkrete og større forretningsmuligheder på vækstmarkederne. For at nedbringe de barrierer, som danske virksomheder står overfor på vækstmarkederne, vil regeringen styrke det aktive arbejde i markedsadgangskomiteen i EUkommissionen. Derudover vil Danmark gøre brug af de internationale forhandlinger om frihandel, af bilaterale møder samt styrke rådgivningen til virksomhederne for at fremme vilkår og rammebetingelser for danske aktører på vækstmarkederne. Regeringen vil via den samlede markedsføringsindsats gennemføre konkrete tiltag rettet mod vækstmarkederne, herunder øge kendskabet til danske produkter, løsninger og styrkepositioner. Dette indebærer bl.a. at styrke samarbejdet med de offentlig-private markedsføringskonsortier, som f.eks. State of Green, på konkrete projekter. Regeringen vil desuden styrke rådgivningen om finansiering på udvalgte vækstmarkeder for at facilitere tilvejebringelsen af nødvendig finansiering for danske eksportører. I forhold til Mexico sker det ved at oprette en stilling som finansieringsrådgiver for Latinamerika. Personen skal rådgive danske virksomheder om mulige finansieringskilder, herunder relevante danske som IFU og EKF og identificere relevante aktiviteter/projekter i regi af f.eks. den Inter-amerikanske Udviklingsbank, Verdensbanken og den Nordiske Investeringsbank. I efteråret 2012 lancerede regeringen Klimainvesteringsfonden (KIF), som skal mobilisere offentlige og private midler til bæredygtige klimainvesteringer i lande, der af OECD s Development Assistance Committee (DAC) er kategoriseret som udviklingslande, herunder Mexico. KIF, som administreres af IFU, skal via investeringer og rådgivning udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer i udviklingslande og på vækstmarkeder som Mexico. Regeringen vil arbejde målrettet for, at Danmark og dansk erhvervsliv bliver bedre til at udnytte de kommercielle muligheder i Mexico. Det skal gøres ved at: Styrke de bilaterale relationer til den nye mexicanske administration og øge besøgsaktiviteten mellem Danmark og Mexico med fokus på en række nøglesektorer. Et styrket gensidigt kendskab skal være med til at uddybe eksisterende netværk og opbygge nye og herigennem åbne døre for et styrket kommercielt samarbejde. Arbejde aktivt for at beskytte og sikre de bedst mulige rammevilkår for dansk eksport og danske investeringer i Mexico. Indgå bilaterale samarbejdsaftaler med Mexico inden for en række nøglesektorer. I samarbejde på tværs af fagministerier vil regeringen have en programmatisk tilgang, som kan sikre, at politiske beslutningstagere og eksperter i Danmark er med til at åbne døre for danske virksomheder på det mexicanske marked. Fortsætte det tætte samarbejde i 3GF med deltagelse af regeringsledere og virksomhedsledere på det årlige Forum i oktober i København. Målrettet gøre opmærksom på markedsmulighederne i Mexico og styrke erfaringsudvekslingen mellem danske virksomheder, som allerede er til stede i Mexico og virksomheder, som ønsker at være til stede i Mexico - især små og mellemstore virksomheder. Også kulturelt vil regeringen aktivt bygge videre på de allerede eksisterende netværk og samarbejder med henblik på at styrke viden hos mexicanske toneangivende aktører om det danske kunst- og kulturliv _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 6 07/05/

7 7 1.1 Danmarks eksport til Mexico I 2012 var Danmarks vareeksport til Mexico 2,3 mia.kr. Hermed var Mexico Danmarks fjerde største eksportmarked på det amerikanske kontinent efter USA, Brasilien og Canada. I alt aftog Mexico ca. 0,4 pct. af Danmarks samlede vareeksport og var dermed samlet set det 34. største danske eksportmarked for varer. Hovedvægten ligger på lægemidler, farmaceutika og maskiner. Siden 2007 har Mexico aftaget en stigende andel af den danske vareeksport. Tjenesteeksporten udgjorde i 2011 ca. 1,2 mia. kr., hvoraf ca. 900 mio. kr. stammer fra indtægter fra søtransport. I forhold til en referencegruppe bestående af seks nordlige EU-medlemmer, som kan sammenlignes med Danmark1, har dansk vareeksport udviklet sig relativt godt siden I perioden udgjorde dansk vareeksport ca. 2 pct. af referencegruppens vareeksport til Mexico, men fra 2008 til 2012 har dansk vareeksport vokset hurtigere end referencegruppens. Et toppunkt på 3,1 pct. blev nået i 2010 og i 2012 er niveauet på 2,2 pct. 1Referencegruppe: Belgien, Østrig, Tyskland, Nederlandene, Finland og Sverige. Den relativt beskedne danske eksport sammenholdt med den positive økonomiske udvikling i Mexico tyder på, at Danmark har et stort eksportpotentiale på markedet. Frihandelsaftalen mellem EU-Mexico og Mexicos medlemskab af NAFTA sammenholdt med en stor middelklasse, et ekspanderende erhvervsliv og relativt små handelsbarrierer sammenlignet med flere andre lande i regionen indikerer, at en række danske virksomheder har gode muligheder for at gøre forretninger i Mexico. Mexicos økonomiske vækst forventes at være solid i de kommende år, og det giver også grobund for et betydeligt eksportpotentiale. Mulighederne beskrives nærmere i de efterfølgende sektorrelaterede afsnit. Dansk vareeksport til Mexico i mill. kr. og sammenholdt med andre EU-landes vareeksport til Mexico, Procent Mio. Dansk vareeksport, mill.kr. Eksportandel, procent ,0% ,5% 3,0% ,5% ,0% ,5% 1,0% ,5% 0 0,0% Kilde: Danmarks Statistik (vareeksporten, SITC2) og Eurostat (markedsandel, KN8) _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 7 07/05/

8 Vækstmarkedsstrategi Mexico _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd /05/

9 9 2. Muligheder og udfordringer i Mexico Mexico er verdens 14. største økonomi og forventes at være blandt verdens ti største økonomier inden for det næste årti. Danmark kan høste en række fordele af yderligere investeringer og kommercielt samarbejde med Mexico. For det første er Mexico et stort marked: Der er 116 mio. indbyggere, hvoraf mindst 25 mio. har en købekraft svarende til et dansk gennemsnitsindkomstniveau. For det andet ligger Mexico i et kommercielt og politisk smørhul: Mod nord deler landet 3200 km grænse med verdens største marked, USA, som landet har frihandelsaftale med. Og mod syd er Mexico en indgangsport til Mellem- og Sydamerika. Søtransport fra Europa til Mexico tager 12 dage - halvt så lang tid som fra Europa til Asien. Mexico er også blevet ramt af den globale økonomiske krise og afmatning. Men på trods af at hjulene drejer langsomt i verdensøkonomien, forventes en økonomisk vækst i 2013 på godt 4 pct. I 1960 erne oplevede Mexico en markant økonomisk vækst, baseret på udenlandske - fortrinsvis amerikanske - investeringer i lavproduktion. I takt med at disse er flyttet til nye lavtlønsmarkeder i Asien og det øvrige Latinamerika, har Mexico formået at styrke værdikæderne og tiltrække nye produktionstyper samt opbygge stærke industriklynger. Mexico er i dag verdens største eksportør af smartphones og fladskærme, den fjerdestørste bileksportør og en af verdens førende producenter inden for udstyr til luft- og rumfart. Lønniveauet for ufaglært arbejdskraft i Mexico er fortsat lavt og kan i en række regioner konkurrere med lønniveauet i f.eks. Kina, ligesom faglært arbejdskraft målt i produktivitet/løn kan konkurrere med Asien. Mexico er økonomisk tæt forbundet med USA. Godt 80 pct. af Mexicos eksport bliver afsat til det amerikanske marked, og USA er den største udenlandske investor i Mexico, selv om EU samlet set overgik de amerikanske investeringer i Via NAFTA-aftalen fra 1994 er produktion i Mexico i vid udstrækning fritaget for told og afgifter ved eksport til USA. Kombinationen af lav løn i Mexico og close-to-customer produktion er derfor en attraktiv mulighed for danske virksomheder, der eksporterer til det amerikanske marked. Som indgangsport til resten af Latinamerika er Mexico også en oplagt mulighed for forankring i regionen for danske firmaer, der ikke planlægger at oprette tilstedeværelse i en række lande, men ønsker at dække f.eks. andre hastigt voksende lande i regionen fra Mexico. Ligesom der er store muligheder i Mexico, står landet også med en række udfordringer. Én af de vigtigste barrierer for Mexicos yderligere integration i verdensøkonomien og tiltrækning af investeringer er manglende liberalisering inden for en række sektorer samt manglende reformer inden for bl.a. energi og arbejdsmarked. Også reformer inden for det politiske system er nødvendige for at udvikle Mexico til et moderne demokrati. Manglende sikkerhed og trægt bureaukrati er også forhold, som påvirker Mexicos integration i verdensøkonomien negativt. Begge er rodfæstet i en gennemgribende korruption. På Transparency International Corruption Perceptions Index for 2011 indtog Mexico en delt 100. plads (ud af 182 lande). Og selvom Mexico ligger nr. 53 på World Economic Forums indeks over konkurrencedygtighed, ligger landet som nr. 139 (ud af 144 lande) på en parameter for organiseret kriminalitet. Verdenspressens dækning af narkokartellernes kamp om territorier og med myndighederne bringer dagligt historier om vold, mord og kidnapninger. Virkeligheden er mere nuanceret. Danske virksomheder, der er fast etableret i Mexico, håndterer udfordringerne ved at tage en række for _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 9 07/05/

10 Vækstmarkedsstrategi Mexico holdsregler: Have vagtfolk ved virksomheders reception, være eksplicitte i en etableringsfase over for myndigheder, leverandører og forretningspartnere med understregning af manglende accept af korruption, have tilstrækkelige interne kontroller osv. Andre udfordringer er forskellige opfattelser af tidsterminer og forpligtelser. Danske og øvrige udenlandske virksomheder oplever beslutningstagning i Mexico som tidskrævende, og at det til tider er svært at fastlægge forudsigelige forløb. Til gengæld står trufne aftaler ved magt, når alt det ressource- og tidskrævende forberedende arbejde er gennemført og relationer etableret. Der er også stor disciplin vedrørende opfølgning og implementering af tiltag. 10 Med den danske regerings lancering af en mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd kan virksomheder blive indklaget for overtrædelser af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Også af denne grund forventes det, at danske virksomheder, der opererer i Mexico, får behov for at etablere strukturer til at styrke ansvarlig virksomhedsadfærd internt og i relation til deres samarbejdspartnere. Fra Udenrigsministeriets og ambassadens side vil man kunne bistå hermed. Danske virksomheders høje bevidsthed om og praksis for ansvarlig virksomhedsadfærd gør dem samtidig attraktive som samarbejdspartnere for lokale virksomheder og myndigheder, som ønsker at være en del af et moderne og mere internationalt forretningsmiljø. De sociale og miljømæssige rammebetingelser, som udenlandske virksomheder opererer under i Mexico, kan variere meget fra sektor til sektor og efter valg af lokal partner _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 10 07/05/

11 Vækstmarkedsstrategi Mexico Muligheder inden for udvalgte sektorer 3.1 Klima, Energi og Miljøteknologi Danmark har et tæt samarbejde med Mexico om klimaog energipolitik. Mexico overtog formandskabet for FNs klimaforhandlinger efter Danmark i 2010, og de to lande udviklede i perioden mellem COP15 og COP16 et tæt parløb om den internationale klimapolitik. I den forbindelse indgik landene en aftale om samarbejde vedr. energieffektivisering. Også Mexicos deltagelse som strategisk partner i det danske initiativ Global Green Growth Forum (3GF), der søger at accelerere omstillingen til en grønnere global økonomi gennem øget global alliancedannelse og offentligprivate partnerskaber, understreger et tæt samarbejde og _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 11 skaber god grobund for danske investeringer og eksport af danske kompetencer på cleantech-området. Danmark planlægger at støtte Mexico under Klimapuljens globale ramme gennem et klima- og energisektorprogram, der primært vil være et myndighedssamarbejde med fokus på at understøtte en grøn omstilling af den mexicanske energisektor. Dette vil ske med udgangspunkt i de unikke danske politiske og regulatoriske erfaringer på det energipolitiske område til fremme af vedvarende energi og energieffektivitet. Dette samarbejde kan også være medvirkende til at synliggøre Danmarks styrkeposition inden for grønne løsninger. 07/05/

12 12 Mexico er forgangsland i Latinamerika inden for omstilling til grøn energi. Ifølge den nationale energistrategi skal 35 pct. af energien i 2026 komme fra vedvarende energikilder, og i 2012 vedtog det mexicanske deputeretkammer som første land i verden en lov (Ley General de Cambio Climático) om at reducere udledningen af CO2 med 30 pct. i 2020 og 50 pct. i Med denne lov forpligter Mexico sig til at udvikle sig til en grøn økonomi, og den bidrager til en øget bevidsthed i den mexicanske industri og samfundet generelt om behovet for grøn vækst. Denne omstilling øger efterspørgslen efter bæredygtige løsninger og grøn teknologi. Vind og sol Vindenergi spiller en stor rolle i den mexicanske energistrategi : Vind skal udgøre pct. af energiforbruget i 2026, og det betyder en stigning fra den nuværende installerede kapacitet på 569 MW til GW. Mexico har ideelle naturmæssige forhold til at udnytte vindenergi, og regeringens fokus på vind åbner op for langsigtede private investeringer. Mexico har også nogle af verdens bedste naturmæssige forudsætninger for at udnytte solenergi. Den mexicanske regering har implementeret en række initiativer for at fremme brugen af solteknologier og dermed udnytte landets solkapacitet. Olie På trods af regeringens styrkede fokus på grøn energi er olie- og gassektoren stadig den vigtigste for Mexicos energiforsyning. Mexico er verdens sjette største olieproducent, og indtil for nyligt har olieproduktionen udelukkende været styret af det statsejede oliselskab PEMEX, som bidrager med ca. 40 pct. til de offentlige indtægter. Siden 2005 har olieproduktionen dog været faldende, hvilket i 2008 førte til reformer, der åbnede op for udenlandske investeringer i den hidtil lukkede mexicanske oliesektor. Reformerne har til formål at sikre udenlandske investeringer i energisektoren, som kan bidrage til at udvinde, raffinere og distribuere olien mere effektivt. Uden disse investeringer forudses, at Mexico i 2015 vil blive nettoimportør af olie. En stor del af Mexicos resterende oliereserver befinder sig på dybt vand, og det betyder, at danske virksomheder med ekspertise i udvinding af olie på dybt vand har muligheder for at komme ind på det mexicanske marked, hvis åbningen finder sted som planlagt. Vand Den mexicanske vandsektor står over for store udfordringer. Mangel på vand i store områder, oversvømmelser og problemer med håndteringen af spildevand har tvunget regeringen til at prioritere investeringer i sektoren. Især spildevand er et problem. På trods af en øget indsats på området de sidste ti år, bliver kun 36 pct. af spildvand i Mexico renset. Regeringen har iværksat opførelsen af en række større rensningsanlæg med udvidet kapacitet - en investering på i alt ca. 980 mio. USD. Det vurderes desuden, at mellem 30 og 50 pct. af alt drikkevand i Mexico går tabt pga. lækager. Derfor har flere kommuner vist interesse i at implementere effektive systemer, der kan lokalisere vandlækager, og de ønsker at finde måder, hvorpå vandrør kan renoveres uden at foretage omfattende opgravninger, der påvirker den trafikale infrastruktur. Regnvand er en anden udfordring i Mexico. Visse områder i Mexico er hårdt ramt af orkaner og store regnskyl og dermed oversvømmelser, mens der i andre områder er mangel på vand. For bedre at håndtere denne situation er det nødvendigt at tiltrække leverandører af infrastrukturløsninger til bedre at kontrollere oversvømmelser, samt miljøteknologier, der kan samle og distribuere overskydende regnvand. En ny lov om offentligt-privat samarbejde er blevet vedtaget, som giver udenlandske virksomheder mulighed for at investere i sektoren, og det giver danske virksomheder med erfaring inden for håndtering af drikkevand, spildevand, grundvandsforsyning og beskyttelse gode muligheder for at investere i den mexicanske vandsektor _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 12 07/05/

13 13 Regeringen vil Styrke kendskabet til markedsmulighederne i Mexico blandt danske virksomheder og brancheorganisationer i vindenergibranchen og vandsektoren. I samarbejde med det offentligt-private markedsføringskonsortium State of Green udbygge relationer til mexicanske politiske og kommercielle beslutningstagere, investorer og journalister mhp. at styrke Mexicos kendskab til danske spidskompetencer inden for vand- og energisektoren og herigennem styrke etableringen af konkrete virksomhedssamarbejder mellem danske og mexicanske virksomheder. Arbejde på at skabe en tættere dialog mellem de mexicanske og danske miljømyndigheder, herunder afvikle et mexicansk delegationsbesøg på højt niveau og med dansk ministermodtagelse med henblik på at synliggøre danske styrkepositioner indenfor miljøområdet. Invitere danske virksomheder med speciale inden for vindenergi til Mexico for at åbne for danskmexicanske partnerskaber på området og arbejde for at der indgås en aftale om at videreføre og styrke det bilaterale samarbejde på energiområdet med den ny mexicanske regering. Afholde årlige olie og gas workshops i Mexico, hvor danske virksomheder kan møde de mexicanske aktører fra sektoren. Målrette samarbejdet mellem Mexico og Danmark inden for vandsektoren samt grøn teknologi inden for luft og ressourceeffektivitet og dermed øge eksportmulighederne for danske virksomheder. Støtte, at KIF via investeringer og rådgivning kan udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer. Arbejde for en styrket markedsføring af danske energi-, miljø- og klimatilpasningsløsninger i Mexico via det offentlig-private markedsføringskonsortium State of Green _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 13 07/05/

14 _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 14 07/05/

15 Sundhed og Velfærd Styrkelsen af folkesundheden og bekæmpelse af forskellige livstilssygdomme bliver set som et af de vigtige elementer i Mexicos økonomiske og sociale udvikling, herunder fattigdomsbekæmpelse. Præsident Enrique Peña Nieto har erklæret, at forbedring af befolkningens adgang til sundhedsydelser vil være en af regeringens hovedprioriteter. I Mexico, hvor egenbetaling af sygeudgifter traditionelt har fyldt mest, er stadig flere dækket af sundhedsforsikring. Enten gennem privatsikring, der giver adgang til privathospitalerne, den sociale sygesikring for lønmodtagere eller seguro popular forbeholdt de mindrebemidlede i samfundet. Udgifterne til den mexicanske sundhedssektor er steget markant de seneste år og forventes at stige med knap 9 pct. årligt de næste 4 år. De samlede udgifter udgjorde i ,2 mia. USD, hvilket betyder, at Mexico anvender godt 6 pct. af BNP på sundhedssystemet. Det er særligt den voksende middelklasse, som driver den øgede efterspørgsel efter bedre sundheds- og velfærdsløsninger. En stigende del af befolkningen har fokus på en sundere livstil. Stigende offentlige og private investeringer i nye hospitaler, sundhedsklinikker og lægepraksisser over hele landet sammen med større fokus på forbedrede behandlinger og forebyggelse gør det mexicanske marked attraktivt for danske producenter af medicin, medicinsk/hospital udstyr mm. Regeringen vil Styrke højniveau-kontakter på sundheds- og velfærdsområdet i Mexico og arbejde for, at der indgås en bilateral samarbejdsaftale mellem Danmark og Mexico på sundhedsområdet. Målrettet støtte netværksetablering mellem danske virksomheder og mexicanske key-stakeholders via afvikling af eksempelvis rundbordssamtaler (og etablering af cluster-markedsføring indenfor subsektorer) Støtte initiativer, der vil fremme danske kommercielle interesser på det mexicanske marked herunder styrke patentrettigheder og registreringsprocesser, præsentere danske erfaringer og kompetencer inden for blandt andet bioteknologi, diagnostik samt medico-, velfærds- og plejeområdet, samt arbejde for en styrket markedsføring af danske sundhedsløsninger i Mexico i samarbejde med det offentlig-private markedsføringskonsortium for sundheds- og velfærdsløsninger (Healthcare Danmark). Styrke især små og mellemstore danske virksomheder i sundheds- og velfærdssektorens kendskab til markedsmulighederne i Mexico. Den mexicanske sundhedssektor rummer et stort potentiale for danske sundheds- og velfærdsløsninger, men samtidig også en række udfordringer i forhold til bureaukrati og regulering. Specielt den manglende gennemsigtighed i og regulering af de offentlige udbud samt registrering af nye medikamenter og medicinsk udstyr udgør barrierer. En af Mexicos største udfordringer vil derfor være at effektivisere sundhedssystemet og få indført mere gennemsigtighed i beslutningsprocesserne _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 15 07/05/

16 Landbrug og Fødevarer Mexico er verdens 12. største landbrugsnation og er inden for en lang række landbrugsprodukter blandt de absolut største producenter i verden. Blandt andet er Mexico verdens fjerdestørste kyllingeopdrætter. Mexicos eksport af landbrug og fødevarer er på 18 mia. USD om året. Eksporten af især landbrugsteknologi og -maskiner har udgjort en hjørnesten i dansk eksport til Mexico. Danmarks position inden for landbrug og fødevarer skal styrkes i takt med, at Mexicos forbrugsmønstre nuanceres, og i takt med at Mexicos landbrug industrialiseres, og værdikæderne styrkes. Produktionen af færdigvarer i Mexico var i 2011 på 119 mia. USD og udgjorde godt 4 pct. af det samlede BNP. Det er især inden for kvalitet og procesoptimering inden for landbrug og i forhold til bearbejdning af fødevarer, at danske virksomheder vurderes at stå stærkt på det mexicanske marked. Regeringen vil Styrke dansk agroindustris kendskab til markedsmulighederne i Mexico og opbygge relationer mellem danske brancheforeninger og mexicanske interessenter. Styrke Mexicos kendskab til danske spidskompetencer inden for agroindustri og fødevareproduktion og herigennem styrke etableringen af konkrete virksomhedssamarbejder mellem danske og mexicanske virksomheder. Arbejde aktivt for at styrke danske virksomheders veterinære rammevilkår i Mexico og sikre, at nye protokoller for danske fødevarer og foderprodukter løbende introduceres til fordel for danske interesser _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 16 07/05/

17 _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 17 07/05/

18 18 4. Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Tværgående tiltag Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet Tilbyde konkret CSR-assistance til danske virksomheder og deres lokale partnere i forbindelse med CSRaktiviteter inden for rammerne af Danida Business Partnerships-programmet (DBP), og som rådgivning ved årlige workshops samt i form af vurderinger af lokale partneres CSR-niveau. Der vil blive arbejdet for synergi mellem CSR-aktiviteterne inden for udviklingsbistanden og den kommercielle rådgivning Styrke virksomhedernes CSR-aktiviteter inden for DBP, afholde én årlig CSR-workshop og gennemføre 5 årlige CSR-vurderinger i TC regi. Orientere lokale NGO er om oprettelsen af mæglings- og klageinstitutionen. Styrket CSR-opmærksomhed og praksis i dansk-mexicanske kommercielle partnerskaber Udenrigsministeriet Udenrigsministerens besøg i maj 2013 benyttes til netværksdannelse samt til at sætte fokus på danske spidskompetencer og dansk forretningsetik og -kultur. Øget kendskab blandt mexicanske beslutningstagere om dansk forretningsetik og -kultur. Opbygning og styrkelse af alliancer med strategiske, mexicanske aktører Udenrigsministeriet Styrkelse af markedsføringen af Mexico i Danmark og af Danmark i Mexico ved hjælp af distribution af oplysningsmateriale, gennemførelse af studierejser, ekspertbesøg og videokonferencer om sektorspecifikke temaer. Øget kendskab til markedsmulighederne i Mexico og mexicansk kendskab til danske spidskompetencer inden for de prioriterede sektorer Udenrigsministeriet Arbejde aktivt for at beskytte og sikre de bedst mulige rammevilkår for dansk eksport og danske investeringer i Mexico gennem opsøgende dialog med relevante mexicanske myndigheder. Minimere danske virksomheders risiko ved at eksportere til og investere i Mexico og gå aktivt ind for at løse konkrete udfordringer for danske virksomheder _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 18 07/05/

19 19 Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Klima-, Energi-, og Miljøteknologi Klima-, Energi og Bygningsministeriet Indgå aftale om og etablere samarbejde om emissions-reduktioner og energi jfr. klimapuljens globale ramme. Fokus på myndigheds-samarbejde om politikker og regulering med bl.a. det mexicanske miljøministerium, SEMARNAT og det mexicanske energiministerium, SENER. Vidensudveksling hvor danske eksperter deltager i strategiske drøftelser med centrale mexicanske myndighedsaktører. Øget kendskab blandt beslutningstagere og centrale aktører til danske energipolitiske kompetencer inden for vedvarende energi og energieffektivitet Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, (State of Green) Styrke rammerne for det dansk mexicanske samarbejde på vedvarende energi, herunder: En udvidelse af partnerskabet med Mexico i regi af 3GF. Vidensudveksling hvor danske eksperter deltager i strategiske drøftelser med mexicanske myndigheder og opinionsledere. Formaliseret samarbejde mellem Danmark og Mexico på højeste niveau inden for vedvarende energi og mitigation skal udgøre en platform, der giver mulighed for såvel større kommercielt som forskningsog udviklingsmæssigt samarbejde. Identificering af nye eksportmuligheder i Mexico Mexicanske kommercielle delegationsrejser til Danmark mhp. at markedsføre danske spidskompetencer inden for vedvarende energi og miljøløsninger gennem State of Green Tours. Opbygge platform for aktiviteter i regi af klimainvesterings-fonden (KIF) i Mexico. Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Klima-, Energi og Bygningsministeriet Arbejde for en styrket markedsføring af danske miljø-, energi- og klimatilpasningsløsninger i samarbejde med erhvervslivet og det offentlig-private markedsføringskonsortium State of Green, fx gennem fokuserede besøgsprogrammer for journalister og politiske og kommercielle beslutningstagere. Øge synligheden af danske grønne styrkepositioner og løbende Miljøministeriet, Udenrigsministeriet, relevante brancheorganisationer Kronprinsparrets besøg (inkl. dansk erhvervsdelegation med ministerdeltagelse) i andet halvår 2013 med sektorfokus på danske spidskompetencer inden for vand, grøn teknologi og vedvarende energi. Det tilknyttede DI erhvervsfremstød gennemføres som et State of Green fremstød. Promovere danske kompetencer inden for vand, grøn teknologi og vedvarende energi. Uge _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 19 07/05/

20 20 Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Klima-, Energi-, og Miljøteknologi fortsat Miljøministeriet eller Klima-, Energi og Bygningsministeriet Besøg af miljøministeren eller klima-, energi og bygningsministeren. Fastholde Danmarks centrale placering som Mexicos samarbejdspartner inden for grøn vækst og synliggørelse af danske kompetencer specifikt inden for energi, vand og grøn teknologi Udenrigsministeriet, relevante brancheforeninger (fx State of Green og Danish Water Forum) Styrke kendskabet til markedsmulighederne i Mexico inden for vandsektoren. Sektordelegations-besøg til Mexico og konkrete kommercielle relationer mellem danske og mexicanske virksomheder Udenrigsministeriet Ansættelse af handelsrådgiver med sektorfokus på vand. Styrke ambassadens rådgivning inden for vandteknologi samt styrke danske virksomheders kendskab til markedsmulig-hederne inden for vandsektoren i Mexico Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet (State of Green) Afvikle et mexicansk delegationsbesøg på højt niveau med dansk ministermodtagelse og koordinere fokuserede besøgsprogrammer med henblik på at synliggøre danske styrkepositioner indenfor vandog miljøområdet. Højne indsigt i det danske vandog miljøområde. En mere klar profil af Danmark som et land med omkostningseffektive og højkvalitets miljøløsninger Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Sundhed og Velfærd Udenrigsministeriet Målrettet outreach til små og mellemstore danske health care virksomheder. Øget kendskab til markedsmuligheder i Mexico inden for health care Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Målrettet outreach til mexicanske sundhedsmyndigheder og private aktører, herunder fx deltagelse af danske eksperter i strategiske samtaler. Øget mexicansk kendskab til danske sundhedskompetencer samt styrket platform for kommercielle relationer Udenrigsministeriet Udenrigsministerens besøg i maj 2013 vil blive anvendt til at fremme en bilateral aftale om samarbejde mellem Mexico og Danmark inden for sundhed og velfærd. Styrke det bilaterale samarbejde vedrørende sundhedssektoren. April _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 20 07/05/

21 21 Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Sundhed og Velfærd fortsat Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Der etableres et Memorandum of Understantding (MoU). Samarbejdsaftalen kan fx omhandle lægemiddelområdet, sundheds-it og telemedicinske løsninger. Styrke det bilaterale samarbejde vedrørende sundhedssektoren Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Erhvervs- og Vækstministeriet (Healthcare Denmark), Brancheforeninger Kronprinsparrets besøg i andet halvår af 2013, inklusiv erhvervsdelegation med ministerdeltagelse. Aktiviteter med fokus på danske spidskompetencer inden for health care. Formålet er at drøfte og underskrive MoU, informationsudveksling samt markedsføring af danske styrkepositioner inden for bl.a. forskning, sundheds-it og telemedicinske løsninger. Uge Sundhedsministeren deltager i besøget med henblik på bl.a. at underskrive MoU på sundhedsområdet. Erhvervs- og Vækstministeriet (Healthcare Denmark), Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse/ Markedsføring af danske sundhedsog velfærdsteknologiske løsninger via det offentlig-private markedsføringskonsortium for sundhedsog velfærdsløsninger (Healthcare Denmark), bl.a. ifm relevante indgående besøg fra Mexico. Øget internationalt kendskab til Danmarks erhvervsmæssige styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger ved at markedsføre Danmark som et land, der leverer sundheds- og velfærdsløsninger af en høj kvalitet. Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Landbrug og Fødevarer Udenrigsministeriet, relevante brancheforeninger Styrke kendskabet til markedsmulighederne i Mexico over for danske aktører. Konkrete kommercielle relationer mellem danske og mexicanske virksomheder Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Fødevareministeriet, relevante brancheforeninger Kronprinsparrets besøg (inklusiv dansk erhvervsdelegation) i andet halvår 2013 med fokus på danske spidskompetencer inden for landbrug og fødevarer. Identificering af nye markedsmuligheder i Mexico samt etablering af konkrete forretningsaftaler for danske virksomheder. Uge Udenrigsministeriet, Fødevareministeriet, relevante brancheforeninger Indgående delegationer til Danmark for at demonstrere danske spidskompetencer inden for landbrug og fødevarer Opbygning af kommercielle relationer og netværk mellem danske og mexicanske aktører inden for landbrug og fødevarer Udenrigsministeriet, Fødevarestyrelsen Styrkelse af relevante relationer til de mexicanske fødevaremyndigheder, herunder udarbejdelse af relevante certifikater mv. Forbedring af danske virksomheders markedsadgang ved reduktioner af veterinære handelsmæssige barriere o. lign. i Mexico _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 21 07/05/

22 22 Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Kunst og kultur Kulturministeriet Vedligeholde og videreføre allerede eksisterende netværk og kontakter i Mexico samt afsøgning af nye aktører med henblik på fremtidige samarbejder. Styrket viden hos mexicanske toneangivende aktører om det danske kunst- og kulturliv og omvendt samt udbygning af netværk mellem mexicanske og danske aktører med henblik på muligheder for samarbejdsprojekter _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 22 07/05/

23 23 Vækstmarkedsstrategi Mexico 2012/2013:26 Såfremt spørgsmål kan henvendelse rettes til: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Tlf. : Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Tlf.: Elektronisk publikation Design e-types & India Foto Scanpix Web Publikationen kan hentes på og TRYKSAG _vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 23 07/05/

24 101291_vækstmarked_Mexico_24p_FINAL.indd 24 07/05/

Vækstmarkedsstrategi. Mexico

Vækstmarkedsstrategi. Mexico Vækstmarkedsstrategi Mexico Maj 2013 2 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Mexico............................................................................................ 5 1.1 Danmarks

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016 Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod 22 Udenrigsministeriet - 12. april 216 Sammenfatning: Den økonomiske situation i Mexico Mexicos store middelklasse og nærhed

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Vietnam

Vækstmarkedsstrategi. Vietnam Vækstmarkedsstrategi Vietnam November 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Vietnam...3 1.1 Fra bistand til busines...4 1.2 Danmarks eksport til Vietnam....5 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet Vækstmarkedsstrategi Tyrkiet Marts 2013 2 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Tyrkiet...5 1.1 Indledning....5 1.2 Tværgående tiltag....5 1.3 Partnerskaber Forskning og Innovation....6

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi USA

Eksportanalyse af Vandteknologi USA Eksportanalyse af Vandteknologi USA September 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-598-5 2 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Eksportanalyse af vandteknologi

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Export Steps Tyskland. 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Export Steps Tyskland 2. december 2014 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021 km 2 (Danmark 43.094 km 2 ) Regering:

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Regeringens Vækstmarkedsstrategi

Regeringens Vækstmarkedsstrategi Regeringens Vækstmarkedsstrategi Maj 2012 2 Indhold Danske løsninger på vækstmarkedernes udfordringer...4 Målsætninger....6 1. Udbygning af forbindelserne med vækstmarkederne styrkelse af netværk i Danmark...8

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika Vækstmarkedsstrategi Sydafrika Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydafrika...3 2. Muligheder og udfordringer....5 2.1 Muligheder..................................................................................................................................................

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere