Working Paper Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Working Paper Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Brandt, Urs Steiner Working Paper Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 78 Provided in Cooperation with: Department of Environmental and Business Economics (IME), University of Southern Denmark Suggested Citation: Brandt, Urs Steiner (2008) : Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 78 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten Urs Steiner Brandt Juni 2008

3 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2008 Redaktør: Eva Roth Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 78/08 ISSN Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej Esbjerg Tel.: Fax:

4 Resumé Denne note tager udgangspunkt i Stern Review. Rapporten er på ca. 700 sider, og jeg vil ikke kunne gennemgå alt i denne. Fokus bliver lagt på især to områder, for det første den beslutningsteoretiske diskussion, og hvordan den iboende usikkerhed anvendes. For det andet hvilken betydning innovation og udvikling af ny teknologi har for at håndtere klimaproblematikken. Det bliver dermed gennem disse metodologiske briller, jeg vil analysere rapporten og perspektivere dens hovedbudskab og den kritik, den har mødt. Endelig vil denne note forsøge at indplacere rapporten i den strøm af vidnesbyrd, konklusioner på baggrund af disse vidnesbyrd, partsindlæg, policy anbefalinger som næsten dagligt fremkommer vedrørende klimaspørgsmål. En stor tak til Eva Roth for en kritisk gennemgang af artiklen. En tidligere version er blevet præsenteret ved en temauge for miljøplanlægningsstuderende på Syddansk Universitet, Campus Esbjerg.

5

6 1. Indledning Stern rapporten fik megen presseomtale, og blev generelt mødt med stor bevågenhed, da den blev offentliggjort. Med udgangspunkt i Stern rapporten vil denne note gennemgå betydningen af forskellige måder at håndtere usikkerhed på og derefter diskutere, igen med udgangspunktet i Stern rapporten, udsagnene om, at hvis vi skal kunne mindske problemerne ved klimaændringer, skal der en massiv investering i udvikling og implementering af renere teknologier, både i forhold til energiproduktion og trafik. De to emmer vil være hovedtemaet for denne note. Analyser af problemet om klimaændringer nødvendiggør en interdisciplinær tilgang, og forståelse af problemet og angivelse af løsninger kræver indsigt fra flere forskellige fagdiscipliner. Dette viser citat fra kapitel 13 (side 285): Science reveals the nature of the dangers and provides the foundations for the technologies that can enable the world to avoid them. Economics offers a framework that can help policymakers decide how much action to take, and with what policy instruments. It can also help people understand the issues and form views about both appropriate behaviour and policies. The scientific and economic framework provides a structure for the discussions necessary to get to grips with the global challenge and guidance in setting rational and consistent national and international policies. Hovedvægten i gennemgangen vil dog blive ud fra en økonomisk synsvinkel, og der vil blive lagt vægt på følgende 5 områder: 1) Den politiske virkelighed, i hvilken denne rapport bliver publiceret 2) Den komplekse problemstilling at planlægge klimapolitikker 3) Teknologiudvikling 4) Beslutningstagernes håndtering af usikkerheden, der er tilstede i klimaproblematikken 5

7 5) Problematikken vedrørende diskonteringens betydning for resultater og strategier Jeg starter dog ud med en kort gennemgang af rapportens sammendrag Hovedkonklusionerne i rapporten Hovedkonklusionen er: The benefits of strong, early action on climate change outweigh the costs. Videre angives, at det videnskabelige vidnesbyrd nu er så overbevisende, at klimaændringerne fremstår som en alvorlig global trussel, og derfor kræver et omgående globalt svar. Klimaændringer repræsenterer en enestående udfordring for økonomierne: det er den største og mest omfattende markedsfejl nogensinde. Responsen kræver vidtrækkende internationalt samarbejde indenfor mange områder, men især: Skabelse af prissignaler og markeder for CO 2 ansporing af forskning i, og udvikling og udbredelse af renere teknologi understøtte tilpasning, især i udviklingslande Den økonomiske analyse skal derfor være global, kunne håndtere lange tidshorisonter, være centreret om begreberne usikkerhed og risiko og undersøge mulighederne for store, ikke-marginale ændringer. Hvad vi gør nu, har kun en begrænset effekt på klimaet i de næste 40 til 50 år. Dog konkluderes, at hvad vi vælger at gøre inden for de næste 10 til 20 år kan have dybdegående effekt på klimaet i den anden halvdel af dette århundrede og i det næste århundrede. Ingen kan forudsige konsekvensen af de fremtidige klimaændringer med sikkerhed, men vi ved nok til at forstå de risici vi står overfor. At foretage betydelige handlinger for at reducere udledningerne, såkaldte afværgeforanstaltninger, 6

8 skal ses som en investeringsomkostning, der skal betales for nu og i nogle få fremtidige årtier, for at imødegå risikoen af meget alvorlige konsekvenser i fremtiden. Hvis disse investeringer gøres tilpas fornuftigt, vil omkostningerne være håndterbare, og der vil fremkomme en bred vifte af muligheder for vækst og udvikling i løbet af processen. For at dette kommer til at virke tilfredsstilende, skal politikkerne fremme sande markedssignaler, løse markedsfejl, og fokusere på lighed og afdække risici. Dette er den konceptuelle ramme som denne rapport bygger på Hvad andre mener om rapporten Den 10. februar 2007 kl. 16:03 på P1, blev rapporten diskuteret. Dette var oplægget: Klimaforandringerne er over os. Når vi kigger ud af vinduet, ser vi en vinter, som er mildere end nogen dansk vinter, vi kan mindes. Forskerne har i årtier fortalt os, at vi er ved at udføre et enormt ukontrolleret eksperiment med vejrsystemet på vores planet. Og med den seneste udgivelse fra FN's klimapanel (det såkaldte: Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) understreges det, at klimaet virkelig er i forandring på grund af vores udledninger af CO 2. Alligevel hører vi gang på gang, at der er usikkerheder i deres forudsigelser. Hvordan kan det være sikkert og usikkert på samme tid. Hvad er det, de mener at vide og hvad mener de blot at tro? Gigantiske økonomiske tab bliver konsekvensen hvis vi venter med at handle i forhold til klimaforandringerne. Det sammenlignes med en global økonomisk recession så slem som den store depression. Det er tidligere verdensbankøkonom, nu regeringsrådgiver, Sir Nicolas Stern, der står bag den 700 sider store rapport, som jf. BBC har regnet ud, at klimaforandringerne vil koste 20 procent af den 7

9 globale økonomiske vækst = 6,98 trillioner US-dollars, hvis vi venter med at gøre nok. Den omkostning mindskes til 1 procent af BNP, hvis vi går i gang nu. Før vi går videre med analyserne, kan det være interessant kort at diskutere rapportens indplacering i forhold til det videnskabelige og politiske rum. I Stern rapporten angives at (executive summery, side 1): This independent Review was commissioned by the Chancellor of the Exchequer, reporting to both the Chancellor and to the Prime Minister, as a contribution to assessing the evidence and building understanding of the economics of climate change. Der må dog bemærkes, at rapporten ikke selv foretager egentlige beregninger modsat hvad IPCC rapporterne gør, men rapporterer andres arbejder. En metode er videnskabelig acceptabel, hvis den giver et afbalanceret billede af, og en kritisk vurdering af tilgængelige og væsentlige resultater. Udvælgelsen af kildemateriale angives af f.eks. Tol (2006), som selv har en stor publikation inden for området med vurdering af skadesomkostningerne, som selektivt og som understøttende en forudfattet hypotese (se nedenfor). Konklusionerne passer, ifølge Tol, godt sammen med Blairs ønske om at skabe en stærk Britisk klimaoffensiv, og det er også Blair regeringen, der har bestilt rapporten. Sidstnævnte indikerer, igen ifølge Tol, en vis afhængighed mellem en politik målsætning og konklusionerne i rapporten. Rapporten er blevet mødt med to typer kritik. Den ene tager udgangspunkt i en vurdering af de anvendte metoder, og de konklusioner, der drages i rapporten. Denne vurdering er videnskabelig velbegrundet og kommer fra personer med faglig indsigt i emnet. En anden type kritik kommer fra personer med typisk politiske dagsordner, der ikke passer med rapportens konklusioner. (Modstandere af indgreb mod udledninger). 8

10 Et eksempel på førstnævnte kommer fra Tol (2006, citat fra side 4): In sum, the Stern Review is very selective in the studies it quotes on the impacts of climate change. The selection bias is not random, but emphasizes the most pessimistic studies. The discount rate used is lower than the official recommendations by HM Treasury. Results are occasionally misinterpreted. The report claims that a cost-benefit analysis was done, but none was carried out. The Stern Review can therefore be dismissed as alarmist and incompetent. This is not to say that climate change is not a problem, nor that greenhouse gas emissions should not be reduced. There are sound arguments for emission reduction. However, unsound analyses like the Stern Review only provide fodder for those skeptical of climate change and climate policy. På den anden side giver rapporten et andet syn på problemstillingen end IPCC rapporterne gør, idet Stern rapporten ud fra økonomisk teori analyserer problemet som beslutningstagning under usikkerhed, og anvender den økonomiske logik angående risiko, investeringer og forsikringer, som mangler i IPCC rapporterne. Et forsvar for Stern rapporten kommer fra Aaheim (2007). Han argumenterer for, at Stern rapporten medinddrager nyere forskning, som angiver at klimasystemet er mere følsomt end hidtil antaget. (Se nedenfor, eksempel 2 og 3). Endvidere lægges der vægt på, at skaderne ved naturulykker kan blive betydelige og ramme hårdt, især i fattige lande. Følgende 3 citater giver en god opsummering af Aaheims argumentation. (Alle tre citater er oversat fra norsk). Naturkatastrofer har været stedmoderligt behandlet tidligere fordi det er vanskeligt at forudsige hvor store omkostningerne sådanne ulykker medfører. (Citat side 1). 9

11 Omkostningerne ved klimaændringer ved vi meget lidt om. Der er muligt at Stern rapporten har lagt størst vægt på studier, som viser høje omkostninger, men begrundelsen kan være, at klimaændringerne ventes at blive større end tidligere antaget. Det er også usikkert hvor meget tilpasningen vil reducere virkningerne fra klimaændringerne. Med de økonomiske værktøjer, som tages i brug til sådanne studier, ser man bort fra vanskelighederne ved at tilpasse sig. Når sneen udebliver fra et vintersportssted, er det ikke bare at tage hotellet under armen og de ansatte i rygsækken og starte på ny på en solbeskinnet strand, sådan som modellerne egentligt forudsætter. Og når naturkatastroferne sker, er omkostningerne vanligvis mere omfattende end det der fremgår at forsikringsudbetalingerne. (Citat side 2). Stern rapporten adskiller sig fra mere traditionelle studier ved at hævde, at det kan betale sig at med kraftige reduktioner i dag, mens de andre studier mener at vi endnu har nogle år at give af. Men også folkene bag Stern rapporten skønner at det vil tage tid at få gennemført dette. Det som er vigtigt nu er at forstå, er, at det skal gøres. Det har de traditionelle økonomiske analyser ikke formidlet tilfredsstillende, men det har Stern rapporten. (Citat side 3). Derfor indeholder rapporten også gode, mest teoretiske afsnit angående håndteringen af klimaproblemstillingen. Og der er derfor denne note fokuserer på de økonomisk og beslutningsteoretiske afsnit i rapporten Indplacering af rapporten Startskudet til at løfte klimaproblematikken over i den politiske arena var offentliggørelsen af Brundtland rapporten i Relativt hurtigt herefter blev IPCC grundlagt og den første rapport færdiggjort. Denne rapport lagde grunden til, at der ved Rio konferencen i 1992 blev enighed blandt 156 lande om FCCC (FNs rammekonvention om klimaændringer), som indeholdt en hensigtserklæring om at stabilisere udledningen af drivhusgasser. Hovedideen med en sådan rammeaftale var at have en institution, hvis en egentlig protokol med bindende krav til landene blev nødvendig. Dette set-up var inspireret af de 10

12 succesfulde forhandlinger om udfasning af de ozonlagsnedbrydende stoffer, som i 1987 mundede ud i Montreal protokollen, som forpligtede landene til kraftige reduktioner af CFC-gasser. Denne periode var præget af en positiv stemning blandt miljøforkæmpere, NGOere, politikere med ambitioner om en stærkere international indsats mod klimaændringer. Fornemmelsen var, at det vatr muligt at lave en aftale på klimaområdet, der ville gøre en forskel. Denne tro var blandt andet blevet skabt af succesen med Montreal protokollen. Samtidig var der, i hvert fald hos flertallet af befolkningen i Europa, en stor bevidsthed om miljø- og miljøproblemer, her i blandt klimaspørgsmålet. Alt dette fik en videnskabelig basis, da den første IPCC rapport blev fremlagt, og som videregav en videnskabelig funderet bekymring. Som bekendt udmøntede bestræbelserne sig i Kyoto protokollen, som i slutningen af 1997 stipulerede en 5% reduktion i udledningen af drivhusgasser i perioden 1990 til for 38 industrialiserede lande. Forhandlingerne op til Kyoto var dog præget af uenighed især mellem USA og EU (Brandt og Svendsen 2002). Ifølge Bolin (2004) bar forhandlinger i Kyoto præg af, at landene beskyttede deres egeninteresse og deres fremtidige forhandlingspositioner, og stemningen af en global bevidsthed var forsvundet. Årsagen var blandt andet, at det gik op for regeringerne, at omkostningerne ved reduktionen kunne bliver voldsomme, og langt overstige omkostningerne ved udfasningen af CFC-gasserne. 1 Efter Kyoto aftalen og med den efterfølgende fastlåste politiske situation især efter COP-6 2 mødet i Den Haag, 2000, hvor USA valgte at forlade Kyoto aftalen, bredte mismodet sig, samtidig med at andre politiske emner (måske især terrortruslen, efter 9/11) fyldte mere i folks bevidsthed. 1 Der er en del analytikere, der har angivet, at designet af Kyoto protokollen, med dens parallel til Montreal protokollen, især med faste reduktionsmål, har været medvirkede til Kyoto protokollens fiasko. Se f.eks. Barrett (2003). 2 Den sjette partskonference under FCCC, som blev afholdt i Den Haag, i november 2000, hvor mange af detaljerne i Kyoto protokollen skulle forhandles færdig. 11

13 En række ikke relaterede ekstreme vejrhændelser rundt om på jorden (som f.eks. stormen Katrina i USA, ekstremt varme somre men også oversvømmelser i Europa) sammenholdt med stadig flere synlige vidnesbyrd om at klimaændringerne er reelle, og som er kløgtigt gengivet i Al Gores: En ubekvem sandhed (Al Gore, 2006), har skabt en ny bevidsthed om klimatruslen. Men modsat Al Gore, er Stern rapporten mere teoretisk, og mindre Hollywoodsk. Konklusionerne er dog på linje med Al Gore, men i forhold til IPCC, angiver Stern rapporten at der skal handles hurtigere og stærkere, end man må formode man ville gøre givet IPCC rapporterne (IPCC, 2001 og IPCC, 2007). Rapporten falder dermed godt i tråd med den nye bevidsthed om klimaændringer, der er opstået i løbet af det sidste års tid, men også med nyere forskning, der angiver, at klimaet muligvis er mere følsomt end hidtil antaget. 2. Klimaproblemet og medievirkeligheden 2.1. Mediedækningen og videnskabeligheden Det kan diskuteres, om rapporten kan opfattes som et partsindlæg eller en videnskabelig rapport, set f.eks. i forhold til IPCC rapporterne, som må anses for videnskabelige rapporter, med de krav der stilles hertil. Det kan generelt være svært at adskille, hvad der er et partsinlæg og hvad der er egentlige videnskabeligt underbyggede udsagn, om der er tale om fejlbehæftede udsagn elle decideret strategisk misinformation. Et eksempel herpå er følgende seks fremførte udsagn som har været offentliggjort i diverse medier: Eksempel 1: Skrækscenariet Den virkelige fare er, at den form for global opvarmning, som vi oplever lige nu, udløser en pludselig afkøling, som får den globale gennemsnitstemperatur til at falde med 5 C på ti år. Det bratte temperaturfald og de ledsagende tørker vil ødelægge størstedelen af det landbrug, som for 12

14 øjeblikket holder liv i seks milliarder af os, og mindst 90 procent af menneskeheden vil dø af sult eller krig i løbet af et årti. Kilde: Gwynne Dyer, klumme i information, 9 juli 2003 Eksempel 2: Klimaet måske mere følsomt end hidtil antaget Den øvre grænse for hvor meget klimaet kan opvarmes på grund af øget drivhuseffekt er muligvis langt højere end hidtidige beregninger har angivet. Iskappen på det vestlige Antarktis er begyndt at bryde op. Hvis den kollapser, vil vandstanden i havene stige med mindst fem meter. Britiske forskeres opdagelse har vakt opsigt på den klimakonference, som i denne uge afholdes i Exeter i Storbritannien, men det er ikke den eneste alarmerende oplysning. I sidste uge offentliggjorde det britiske videnskabelige tidsskrift "Nature" klimastudier baseret på modeller fra det britiske meteorologiske Hadley-center. Det fortæller, at en fordobling af CO 2 -mængden i atmosfæren kan føre til langt større opvarmning end hidtil antaget. Helt op til grader celsius. Kilder, DMI (2005) og DR (2005) Eksempel 3: Måske har IPCC undervurderet vandstandsstigningerne Ifølge Eigil Kaas, professor med speciale i meteorologi, oceanografi og geodæsi på Niels Bohr Instituttet, så angiver IPCC et noget konservativt skøn over vandstandsstigningerne. Ifølge paleoklimatologiske målinger, var der ved sidste mellemistid, der begyndte ca år siden og bestod af en varmeperiode på ca år - efterfulgt af en hurtig afkøling og derefter en gradvis afkøling som gik over i næste istid, en global gennemsnitstemperatur på 3-4 grader over nutidens temperatur, svarende til IPCC bedst guess over temperaturen i Her var vandstanden 4-6 meter over i dag. Dette er foruroligende, idet dette indikerer, at der muligvis er noget, vi ikke forstår. Interview i DR1. Januar

15 Eksempel 4: Misinformation som strategi The voters believe that there is no consensus about global warming amongst scientists. Should the public believe that there were scientific consensus, there view upon global warming change likewise. Therefore you must continue to make the lack of scientific knowledge a central part in the debate. Fran Luntz, central rådgiver for det republikanske parti, the guardian, Eksempel 5: Påvirkning af forskere Forskere og økonomer bliver viftet om næsen med dollar (over kroner), hvis de vil træde offentligt frem og bestride den nye rapport fra FN's Klimapanel. Løftet om penge stammer fra den konservative amerikanske tænketank American Enterprise Institute (AEI), som er delvist finansieret af olieselskabet ExxonMobil. AEI har i et brev til en stribe forskere har tilbudt penge, hvis de vil påpege mangler i IPCC rapporten. Forskerne bliver også lokket med, at rejser og andre udgifter vil blive dækket. The Guardian Eksempel 6: TV-dokumentar sår tvivl om klimaforandringer Dokumentarprogrammet, som Danmarks Radio sender i aften, anfægter 20 års forskning i menneskets ansvar for den globale opvarmning. Programmet, som ifølge Berlingske Tidende er et langt partsindlæg, der gør op med den etablerede sandhed om, at menneskets afbrænding af kul, olie og gas medfører katastrofale klimaændringer, er lavet af instruktøren Lars Mortensen. Jeg har ikke postuleret objektivitet i min film. Jeg har opsøgt en række forskere, som jeg finder kompetente og vigtige i debatten. At de er skeptiske, synes jeg er forfriskende for en debat som hovedsageligt giver indtryk af, at mennesket styrer klimaet. Men det gør mennesket, undskyld mig, altså ikke endnu. Og IPCC kommer så rigeligt til orde, ikke mindst i dagspressen, siger Lars Mortensen til Berlingske Tidende. Kilder: Information , Berlingske Tidende

16 2.2. Hype vs. misinformation: kampen for den politiske agenda Debatten om klimaændringer har til tider været hård og uforsonlig, især mellem fortalere for akutte og kraftige indgreb mod vores fortsatte udledning af CO 2 udslip, og dem, der ikke ønsker nogen form for indgreb. I flere bøger (f.eks. Dessau, 2006), beskrives, hvordan lobby aktivitet (især fra Global Climate Coalition) 3 systematisk prøver at benægte eksistensen af klimaændringer. Sådanne udsagn blandes med ekspertudsagn, og det kan være svært at udrede de bagvedliggende dagordner. Den typiske argumentation har været, at udsagn om menneskets rolle i klimaændringer ikke er bevist videnskabeligt: der findes ikke noget videnskabeligt grundlag. Miljøorganisationer beskyldes ofte for klima-hype for at fokusere ensidigt på usandsynlige scenarier, male skræmmebilleder, og tale om dommedag. Interessegrupperinger forsøger at udnytte usikkerheden til at påvirke politikere til at ændre miljøreguleringen så denne tilgodeser gruppens egeninteresse. Nedenstående figur illustrerer nogle af de incitamenter og strategier, forskellige grupperinger står overfor og kan anvende. 3 The Global Climate Coalition was a group of mainly US businesses opposing immediate action to reduce greenhouse gas emissions. The group formed in 1989 as a response to several reports from the IPCC, Kilde, Wikipedia. 15

17 Figur 1. Skitse af den politiske beslutningsproces 4 Overdriver omkostninger ved at reducere udslip Underspiller skaderne ved forureningen Skabe forvirring om videnskabelige resultater. Overdriver omkostninger ved ikke at reducere. Ensidigt forkusere på worst case. Industri organisationer miljøregulering miljø organisationer Videnskab På den måde skal beslutningstagning ses som et kompliceret spil (samspil og modspil) mellem interessenter, den offentlige mening og beslutningstagerne. Konklusionen er, at uanset hvilke indgreb der foretages, vil det være behæftet med store omkostninger. Men hvem, der skal bære hovedparten af omkostningerne, afhænger af hvilke tiltag der vælges. Derfor er der også meget på spil. Hvem der skal bære byrderne, er et politisk spørgsmål, og dette valg forsøges ganske naturligt påvirket af alle de grupperinger, der har del i de potentielle gevinster og omkostninger ved forskellige tiltag. Hvem af disse grupper har deres egen agenda. Som en almindelig person er det umådeligt svært at forholde sig til den informationsstrøm, der dagligt rammer os. 4 Alle figurer uden kildeangivelse er forfatterens egne. 16

18 3. Hvad er usikkerhed og hvad er usikkert 3.1. Betragtninger om usikkerhed i miljøproblemer Det vil være på sin plads at diskutere, hvad der egentligt menes med usikkerhed. Nedenfor angives en mulig klassifikation af usikkerhed og relationen til klimaændringer. Kompleksitet: Vanskeligheden i at identificere og kvantificere årsagssammenhænge mellem potentielle forårsagende medier (agenter) og den specifikke observerede effekt. Vanskeligheden kan føres tilbage til interaktion mellem agenter (synergier og antagonismer), lang tidsmæssig adskillelse mellem årsag og virkning, variationer mellem individer, intervenerende variable, og andet. Usikkerhed: Ofte forårsaget af utilstrækkelig reduktion af kompleksiteten i modelleringen af årsag-virkningskæder. Det er essentielt at anmærke/ bemærke, at i en risiko vurderingskontekst, at menneskets viden altid er ufuldstændig og selektiv, og dermed bygger på usikre antagelser, vurderinger og forudsigelser. F.eks. kan usikkerheden stamme fra Systematiske eller stokastiske fejl i modellering Effekter der ikke kan bestemmes a priori (stokastiske eller kaotiske elementer i klimaet) Systemgrænser (usikkerhed, som stammer fra begrænsede modeller and behovet for at fokusere på en begrænset mængde variable og parameter) Uvidenhed (usikkerhed, der stammer fra manglende viden) En anden måde at sammenholde usikkerhed og kompleksitet, er følgende, ved at lade usikkerheden strækker sig ud i 3 dimensioner: 17

19 Den rumlige dimension Den årsagsmæssige dimension Den tidsmæssige dimension I den rumlige dimension vil usikkerheden vokse fra lokale over regionale til globale problemer, i den tidsmæssige vil usikkerheden vokse i forhold til den tidsmæssige afstand mellem initial årsag og afsluttede virkning. I den årsagsmæssige dimension vil usikkerheden vokse med antallet af og størrelsen af årsag-virkningskæder. Problemet med klimaændringer har maksimal udstrækning i alle tre dimensioner, mens f. eks problemet med syreregn har en mindre udstrækning i alle tre dimensioner. Problematikken med klimaændringerne har dermed en maksimal kompleksitet. (Hvilket gør det ekstra svært at løse), som det fremgår af figurerne 2a og 2b. Figur 2a. Miljøproblemers kompleksitet Figur 2b. Sammenligning af to væsentlige Miljøproblemers topologi Rumlig Rumlig klimaændringer Årsagsmæssige Årsagsmæssige Syreregn Kilde: Egne figurer. Tidsmæssige Tidsmæssige Det hævdes, at det bedste svar på usikkerhed er øget forskning. Det skal bemærkes, at ikke alle disse usikkerheder nødvendigvis fjernes over tid eller ved forøget forskning. Generelt set kan ny forskning resultere i 3 typer ny viden. 18

20 For det første, understøtte hidtidige resultater, dvs., reducerer usikkerheden kvalitativt, for det andet, falsificere hidtidige resultater, dvs., forøge usikkerheden kvalitativt og endelig, afsløre nye sammenhænge, dvs., forøge usikkerheden kvantitativt. (Dog vil der ud fra et beslutningsteoretisk synspunkt altid gælde, at mere information giver et bedre beslutningsgrundlag). Derudover er der også ægte usikkerhed, dvs., stokastiske processer, hvis udfald ikke kan forudsiges, og kompleksitet, der er så stor, at vi aldrig vil kunne modelleres den tilfredsstillende. I så fald bør man også acceptere dette, og indarbejde usikkerhederne i beslutningsprocesserne Men hvad er egentligt usikkert? Der er ikke mere usikkerhed om, hvorvidt klimaændringer foregår, og at det helt eller delvist skyldes menneskelig aktivitet, og at fremtidens klima ændres hurtigt. Den grundlæggende naturvidenskabelige mekanisme er, indstråling af energi fra solen opvarmer jorden, og varmen udstråles som infrarød stråling, der stråles tilbage af drivhusgasserne. For en forøget mængde af drivhusgasser i atmosfæren vil der opstå en ny ligevægt (mellem indstråling og udstråling af energi på til og fra jorden) med en varmere global gennemsnitstemperatur. 5 Der findes dog ikke på samme måde en samfundsvidenskabelig sandhed. F.eks. spørgsmålet om værdien (negative) af at isbjørnen uddør. Der findes ingen sandhed her angående betydning, andet end den vi mennesker tillægger det. 6 Det er derimod tvivl om, hvorvidt det allerede observerede temperaturstigning fuldt ud kan henføres til udledning af menneskeskabt DHG, eller også kan tilskrives naturlige variationer i klimaet, eller andre effekter, som f.eks. sol aktiviteten. 7 5 På grund af især at verdenshavene langsomme opvarmning, vil selv en stabilisering af CO 2 indholdet i atmosfæren medfører temperaturstigning i mange årtier. 6 Samfundsøkonomien kan dog anvise konsistente metoder til en værdifastsættelse. 7 Højere solaktivitet medfører større solstråling, der reducerer kosmisk stråling. Mindre kosmisk stråling, færre skyer og højere global temperatur. Så den pt. høje solaktivitet medfører også 19

21 4. Teorien om klimaændinger ud fra miljøøkonomisk teori Væsentlige parameter, der skal estimeres for at lave en økonomisk vurdering, omfatter: Vurdering af omkostninger ved udslipsreduktioner Vurderingen af skadesomkostninger ved forøget DHG i atmosfæren for forskellige scenarier Teknologiudviklingen og substitutionsmuligheder Muligheden for at frembringe udledningsreducerende (eller udledningsfrie) substitutter Muligheden for at disse alternativer er konkurrencedygtige Ikke politisk styret tilpasning Det sidste punkt indeholder effekten af at der sker en tilpasning, f.eks. at folk flytter fra områder, hvor vandet stiger, eller at landbruget omlægger afgrøder osv. Det vil sige at omkostningerne må formodes at falde af denne grund, selv hvis klimapåvirkningen er uforandret. 4.1 Teorien om klimaændinger ud fra miljøøkonomisk teori Men lad os tage udgangspunkt i det klassiske statiske billede for udledning af det optimale forureningsniveau. globale temperaturstigninger. Det kan være svært lave en præcis spektralanalyse for at adskille de enkelte signaler. 20

Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten. Urs Steiner Brandt

Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten. Urs Steiner Brandt Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten Urs Steiner Brandt Juni 2008 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Bør vi handle på klimaforandringerne?

Bør vi handle på klimaforandringerne? Bør vi handle på klimaforandringerne? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Spørgsmålet om, hvordan vi bør handle i hverdagen, hvis eksempelvis en mand falder om på gaden, synes knapt så svært at svare på. Her vil

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CO 2. fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning

CO 2. fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning CCS = Capture and Storage Med

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde

Samfundsfag rapport. Energi og Miljø. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 1,4. HTX Roskilde Samfundsfag rapport Energi og Miljø Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 1,4 HTX Roskilde Dato: 22-11-2007 Indholdsfortegnelse 1.... K lima ændringer... 1 1.1 Årsager... 2 1.2 Karakteren af ændringerne af

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja

Global Opvarmning. Af: Jacob, Lucas & Peter. Vejleder: Thanja Af: Jacob, Lucas & Peter Vejleder: Thanja Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemformulering... 2 Vores problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt dette emne?... 3 Afgrænsning... 3 Definition...

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere