Working Paper Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Working Paper Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Brandt, Urs Steiner Working Paper Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 78 Provided in Cooperation with: Department of Environmental and Business Economics (IME), University of Southern Denmark Suggested Citation: Brandt, Urs Steiner (2008) : Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 78 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten Urs Steiner Brandt Juni 2008

3 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2008 Redaktør: Eva Roth Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 78/08 ISSN Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej Esbjerg Tel.: Fax:

4 Resumé Denne note tager udgangspunkt i Stern Review. Rapporten er på ca. 700 sider, og jeg vil ikke kunne gennemgå alt i denne. Fokus bliver lagt på især to områder, for det første den beslutningsteoretiske diskussion, og hvordan den iboende usikkerhed anvendes. For det andet hvilken betydning innovation og udvikling af ny teknologi har for at håndtere klimaproblematikken. Det bliver dermed gennem disse metodologiske briller, jeg vil analysere rapporten og perspektivere dens hovedbudskab og den kritik, den har mødt. Endelig vil denne note forsøge at indplacere rapporten i den strøm af vidnesbyrd, konklusioner på baggrund af disse vidnesbyrd, partsindlæg, policy anbefalinger som næsten dagligt fremkommer vedrørende klimaspørgsmål. En stor tak til Eva Roth for en kritisk gennemgang af artiklen. En tidligere version er blevet præsenteret ved en temauge for miljøplanlægningsstuderende på Syddansk Universitet, Campus Esbjerg.

5

6 1. Indledning Stern rapporten fik megen presseomtale, og blev generelt mødt med stor bevågenhed, da den blev offentliggjort. Med udgangspunkt i Stern rapporten vil denne note gennemgå betydningen af forskellige måder at håndtere usikkerhed på og derefter diskutere, igen med udgangspunktet i Stern rapporten, udsagnene om, at hvis vi skal kunne mindske problemerne ved klimaændringer, skal der en massiv investering i udvikling og implementering af renere teknologier, både i forhold til energiproduktion og trafik. De to emmer vil være hovedtemaet for denne note. Analyser af problemet om klimaændringer nødvendiggør en interdisciplinær tilgang, og forståelse af problemet og angivelse af løsninger kræver indsigt fra flere forskellige fagdiscipliner. Dette viser citat fra kapitel 13 (side 285): Science reveals the nature of the dangers and provides the foundations for the technologies that can enable the world to avoid them. Economics offers a framework that can help policymakers decide how much action to take, and with what policy instruments. It can also help people understand the issues and form views about both appropriate behaviour and policies. The scientific and economic framework provides a structure for the discussions necessary to get to grips with the global challenge and guidance in setting rational and consistent national and international policies. Hovedvægten i gennemgangen vil dog blive ud fra en økonomisk synsvinkel, og der vil blive lagt vægt på følgende 5 områder: 1) Den politiske virkelighed, i hvilken denne rapport bliver publiceret 2) Den komplekse problemstilling at planlægge klimapolitikker 3) Teknologiudvikling 4) Beslutningstagernes håndtering af usikkerheden, der er tilstede i klimaproblematikken 5

7 5) Problematikken vedrørende diskonteringens betydning for resultater og strategier Jeg starter dog ud med en kort gennemgang af rapportens sammendrag Hovedkonklusionerne i rapporten Hovedkonklusionen er: The benefits of strong, early action on climate change outweigh the costs. Videre angives, at det videnskabelige vidnesbyrd nu er så overbevisende, at klimaændringerne fremstår som en alvorlig global trussel, og derfor kræver et omgående globalt svar. Klimaændringer repræsenterer en enestående udfordring for økonomierne: det er den største og mest omfattende markedsfejl nogensinde. Responsen kræver vidtrækkende internationalt samarbejde indenfor mange områder, men især: Skabelse af prissignaler og markeder for CO 2 ansporing af forskning i, og udvikling og udbredelse af renere teknologi understøtte tilpasning, især i udviklingslande Den økonomiske analyse skal derfor være global, kunne håndtere lange tidshorisonter, være centreret om begreberne usikkerhed og risiko og undersøge mulighederne for store, ikke-marginale ændringer. Hvad vi gør nu, har kun en begrænset effekt på klimaet i de næste 40 til 50 år. Dog konkluderes, at hvad vi vælger at gøre inden for de næste 10 til 20 år kan have dybdegående effekt på klimaet i den anden halvdel af dette århundrede og i det næste århundrede. Ingen kan forudsige konsekvensen af de fremtidige klimaændringer med sikkerhed, men vi ved nok til at forstå de risici vi står overfor. At foretage betydelige handlinger for at reducere udledningerne, såkaldte afværgeforanstaltninger, 6

8 skal ses som en investeringsomkostning, der skal betales for nu og i nogle få fremtidige årtier, for at imødegå risikoen af meget alvorlige konsekvenser i fremtiden. Hvis disse investeringer gøres tilpas fornuftigt, vil omkostningerne være håndterbare, og der vil fremkomme en bred vifte af muligheder for vækst og udvikling i løbet af processen. For at dette kommer til at virke tilfredsstilende, skal politikkerne fremme sande markedssignaler, løse markedsfejl, og fokusere på lighed og afdække risici. Dette er den konceptuelle ramme som denne rapport bygger på Hvad andre mener om rapporten Den 10. februar 2007 kl. 16:03 på P1, blev rapporten diskuteret. Dette var oplægget: Klimaforandringerne er over os. Når vi kigger ud af vinduet, ser vi en vinter, som er mildere end nogen dansk vinter, vi kan mindes. Forskerne har i årtier fortalt os, at vi er ved at udføre et enormt ukontrolleret eksperiment med vejrsystemet på vores planet. Og med den seneste udgivelse fra FN's klimapanel (det såkaldte: Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) understreges det, at klimaet virkelig er i forandring på grund af vores udledninger af CO 2. Alligevel hører vi gang på gang, at der er usikkerheder i deres forudsigelser. Hvordan kan det være sikkert og usikkert på samme tid. Hvad er det, de mener at vide og hvad mener de blot at tro? Gigantiske økonomiske tab bliver konsekvensen hvis vi venter med at handle i forhold til klimaforandringerne. Det sammenlignes med en global økonomisk recession så slem som den store depression. Det er tidligere verdensbankøkonom, nu regeringsrådgiver, Sir Nicolas Stern, der står bag den 700 sider store rapport, som jf. BBC har regnet ud, at klimaforandringerne vil koste 20 procent af den 7

9 globale økonomiske vækst = 6,98 trillioner US-dollars, hvis vi venter med at gøre nok. Den omkostning mindskes til 1 procent af BNP, hvis vi går i gang nu. Før vi går videre med analyserne, kan det være interessant kort at diskutere rapportens indplacering i forhold til det videnskabelige og politiske rum. I Stern rapporten angives at (executive summery, side 1): This independent Review was commissioned by the Chancellor of the Exchequer, reporting to both the Chancellor and to the Prime Minister, as a contribution to assessing the evidence and building understanding of the economics of climate change. Der må dog bemærkes, at rapporten ikke selv foretager egentlige beregninger modsat hvad IPCC rapporterne gør, men rapporterer andres arbejder. En metode er videnskabelig acceptabel, hvis den giver et afbalanceret billede af, og en kritisk vurdering af tilgængelige og væsentlige resultater. Udvælgelsen af kildemateriale angives af f.eks. Tol (2006), som selv har en stor publikation inden for området med vurdering af skadesomkostningerne, som selektivt og som understøttende en forudfattet hypotese (se nedenfor). Konklusionerne passer, ifølge Tol, godt sammen med Blairs ønske om at skabe en stærk Britisk klimaoffensiv, og det er også Blair regeringen, der har bestilt rapporten. Sidstnævnte indikerer, igen ifølge Tol, en vis afhængighed mellem en politik målsætning og konklusionerne i rapporten. Rapporten er blevet mødt med to typer kritik. Den ene tager udgangspunkt i en vurdering af de anvendte metoder, og de konklusioner, der drages i rapporten. Denne vurdering er videnskabelig velbegrundet og kommer fra personer med faglig indsigt i emnet. En anden type kritik kommer fra personer med typisk politiske dagsordner, der ikke passer med rapportens konklusioner. (Modstandere af indgreb mod udledninger). 8

10 Et eksempel på førstnævnte kommer fra Tol (2006, citat fra side 4): In sum, the Stern Review is very selective in the studies it quotes on the impacts of climate change. The selection bias is not random, but emphasizes the most pessimistic studies. The discount rate used is lower than the official recommendations by HM Treasury. Results are occasionally misinterpreted. The report claims that a cost-benefit analysis was done, but none was carried out. The Stern Review can therefore be dismissed as alarmist and incompetent. This is not to say that climate change is not a problem, nor that greenhouse gas emissions should not be reduced. There are sound arguments for emission reduction. However, unsound analyses like the Stern Review only provide fodder for those skeptical of climate change and climate policy. På den anden side giver rapporten et andet syn på problemstillingen end IPCC rapporterne gør, idet Stern rapporten ud fra økonomisk teori analyserer problemet som beslutningstagning under usikkerhed, og anvender den økonomiske logik angående risiko, investeringer og forsikringer, som mangler i IPCC rapporterne. Et forsvar for Stern rapporten kommer fra Aaheim (2007). Han argumenterer for, at Stern rapporten medinddrager nyere forskning, som angiver at klimasystemet er mere følsomt end hidtil antaget. (Se nedenfor, eksempel 2 og 3). Endvidere lægges der vægt på, at skaderne ved naturulykker kan blive betydelige og ramme hårdt, især i fattige lande. Følgende 3 citater giver en god opsummering af Aaheims argumentation. (Alle tre citater er oversat fra norsk). Naturkatastrofer har været stedmoderligt behandlet tidligere fordi det er vanskeligt at forudsige hvor store omkostningerne sådanne ulykker medfører. (Citat side 1). 9

11 Omkostningerne ved klimaændringer ved vi meget lidt om. Der er muligt at Stern rapporten har lagt størst vægt på studier, som viser høje omkostninger, men begrundelsen kan være, at klimaændringerne ventes at blive større end tidligere antaget. Det er også usikkert hvor meget tilpasningen vil reducere virkningerne fra klimaændringerne. Med de økonomiske værktøjer, som tages i brug til sådanne studier, ser man bort fra vanskelighederne ved at tilpasse sig. Når sneen udebliver fra et vintersportssted, er det ikke bare at tage hotellet under armen og de ansatte i rygsækken og starte på ny på en solbeskinnet strand, sådan som modellerne egentligt forudsætter. Og når naturkatastroferne sker, er omkostningerne vanligvis mere omfattende end det der fremgår at forsikringsudbetalingerne. (Citat side 2). Stern rapporten adskiller sig fra mere traditionelle studier ved at hævde, at det kan betale sig at med kraftige reduktioner i dag, mens de andre studier mener at vi endnu har nogle år at give af. Men også folkene bag Stern rapporten skønner at det vil tage tid at få gennemført dette. Det som er vigtigt nu er at forstå, er, at det skal gøres. Det har de traditionelle økonomiske analyser ikke formidlet tilfredsstillende, men det har Stern rapporten. (Citat side 3). Derfor indeholder rapporten også gode, mest teoretiske afsnit angående håndteringen af klimaproblemstillingen. Og der er derfor denne note fokuserer på de økonomisk og beslutningsteoretiske afsnit i rapporten Indplacering af rapporten Startskudet til at løfte klimaproblematikken over i den politiske arena var offentliggørelsen af Brundtland rapporten i Relativt hurtigt herefter blev IPCC grundlagt og den første rapport færdiggjort. Denne rapport lagde grunden til, at der ved Rio konferencen i 1992 blev enighed blandt 156 lande om FCCC (FNs rammekonvention om klimaændringer), som indeholdt en hensigtserklæring om at stabilisere udledningen af drivhusgasser. Hovedideen med en sådan rammeaftale var at have en institution, hvis en egentlig protokol med bindende krav til landene blev nødvendig. Dette set-up var inspireret af de 10

12 succesfulde forhandlinger om udfasning af de ozonlagsnedbrydende stoffer, som i 1987 mundede ud i Montreal protokollen, som forpligtede landene til kraftige reduktioner af CFC-gasser. Denne periode var præget af en positiv stemning blandt miljøforkæmpere, NGOere, politikere med ambitioner om en stærkere international indsats mod klimaændringer. Fornemmelsen var, at det vatr muligt at lave en aftale på klimaområdet, der ville gøre en forskel. Denne tro var blandt andet blevet skabt af succesen med Montreal protokollen. Samtidig var der, i hvert fald hos flertallet af befolkningen i Europa, en stor bevidsthed om miljø- og miljøproblemer, her i blandt klimaspørgsmålet. Alt dette fik en videnskabelig basis, da den første IPCC rapport blev fremlagt, og som videregav en videnskabelig funderet bekymring. Som bekendt udmøntede bestræbelserne sig i Kyoto protokollen, som i slutningen af 1997 stipulerede en 5% reduktion i udledningen af drivhusgasser i perioden 1990 til for 38 industrialiserede lande. Forhandlingerne op til Kyoto var dog præget af uenighed især mellem USA og EU (Brandt og Svendsen 2002). Ifølge Bolin (2004) bar forhandlinger i Kyoto præg af, at landene beskyttede deres egeninteresse og deres fremtidige forhandlingspositioner, og stemningen af en global bevidsthed var forsvundet. Årsagen var blandt andet, at det gik op for regeringerne, at omkostningerne ved reduktionen kunne bliver voldsomme, og langt overstige omkostningerne ved udfasningen af CFC-gasserne. 1 Efter Kyoto aftalen og med den efterfølgende fastlåste politiske situation især efter COP-6 2 mødet i Den Haag, 2000, hvor USA valgte at forlade Kyoto aftalen, bredte mismodet sig, samtidig med at andre politiske emner (måske især terrortruslen, efter 9/11) fyldte mere i folks bevidsthed. 1 Der er en del analytikere, der har angivet, at designet af Kyoto protokollen, med dens parallel til Montreal protokollen, især med faste reduktionsmål, har været medvirkede til Kyoto protokollens fiasko. Se f.eks. Barrett (2003). 2 Den sjette partskonference under FCCC, som blev afholdt i Den Haag, i november 2000, hvor mange af detaljerne i Kyoto protokollen skulle forhandles færdig. 11

13 En række ikke relaterede ekstreme vejrhændelser rundt om på jorden (som f.eks. stormen Katrina i USA, ekstremt varme somre men også oversvømmelser i Europa) sammenholdt med stadig flere synlige vidnesbyrd om at klimaændringerne er reelle, og som er kløgtigt gengivet i Al Gores: En ubekvem sandhed (Al Gore, 2006), har skabt en ny bevidsthed om klimatruslen. Men modsat Al Gore, er Stern rapporten mere teoretisk, og mindre Hollywoodsk. Konklusionerne er dog på linje med Al Gore, men i forhold til IPCC, angiver Stern rapporten at der skal handles hurtigere og stærkere, end man må formode man ville gøre givet IPCC rapporterne (IPCC, 2001 og IPCC, 2007). Rapporten falder dermed godt i tråd med den nye bevidsthed om klimaændringer, der er opstået i løbet af det sidste års tid, men også med nyere forskning, der angiver, at klimaet muligvis er mere følsomt end hidtil antaget. 2. Klimaproblemet og medievirkeligheden 2.1. Mediedækningen og videnskabeligheden Det kan diskuteres, om rapporten kan opfattes som et partsindlæg eller en videnskabelig rapport, set f.eks. i forhold til IPCC rapporterne, som må anses for videnskabelige rapporter, med de krav der stilles hertil. Det kan generelt være svært at adskille, hvad der er et partsinlæg og hvad der er egentlige videnskabeligt underbyggede udsagn, om der er tale om fejlbehæftede udsagn elle decideret strategisk misinformation. Et eksempel herpå er følgende seks fremførte udsagn som har været offentliggjort i diverse medier: Eksempel 1: Skrækscenariet Den virkelige fare er, at den form for global opvarmning, som vi oplever lige nu, udløser en pludselig afkøling, som får den globale gennemsnitstemperatur til at falde med 5 C på ti år. Det bratte temperaturfald og de ledsagende tørker vil ødelægge størstedelen af det landbrug, som for 12

14 øjeblikket holder liv i seks milliarder af os, og mindst 90 procent af menneskeheden vil dø af sult eller krig i løbet af et årti. Kilde: Gwynne Dyer, klumme i information, 9 juli 2003 Eksempel 2: Klimaet måske mere følsomt end hidtil antaget Den øvre grænse for hvor meget klimaet kan opvarmes på grund af øget drivhuseffekt er muligvis langt højere end hidtidige beregninger har angivet. Iskappen på det vestlige Antarktis er begyndt at bryde op. Hvis den kollapser, vil vandstanden i havene stige med mindst fem meter. Britiske forskeres opdagelse har vakt opsigt på den klimakonference, som i denne uge afholdes i Exeter i Storbritannien, men det er ikke den eneste alarmerende oplysning. I sidste uge offentliggjorde det britiske videnskabelige tidsskrift "Nature" klimastudier baseret på modeller fra det britiske meteorologiske Hadley-center. Det fortæller, at en fordobling af CO 2 -mængden i atmosfæren kan føre til langt større opvarmning end hidtil antaget. Helt op til grader celsius. Kilder, DMI (2005) og DR (2005) Eksempel 3: Måske har IPCC undervurderet vandstandsstigningerne Ifølge Eigil Kaas, professor med speciale i meteorologi, oceanografi og geodæsi på Niels Bohr Instituttet, så angiver IPCC et noget konservativt skøn over vandstandsstigningerne. Ifølge paleoklimatologiske målinger, var der ved sidste mellemistid, der begyndte ca år siden og bestod af en varmeperiode på ca år - efterfulgt af en hurtig afkøling og derefter en gradvis afkøling som gik over i næste istid, en global gennemsnitstemperatur på 3-4 grader over nutidens temperatur, svarende til IPCC bedst guess over temperaturen i Her var vandstanden 4-6 meter over i dag. Dette er foruroligende, idet dette indikerer, at der muligvis er noget, vi ikke forstår. Interview i DR1. Januar

15 Eksempel 4: Misinformation som strategi The voters believe that there is no consensus about global warming amongst scientists. Should the public believe that there were scientific consensus, there view upon global warming change likewise. Therefore you must continue to make the lack of scientific knowledge a central part in the debate. Fran Luntz, central rådgiver for det republikanske parti, the guardian, Eksempel 5: Påvirkning af forskere Forskere og økonomer bliver viftet om næsen med dollar (over kroner), hvis de vil træde offentligt frem og bestride den nye rapport fra FN's Klimapanel. Løftet om penge stammer fra den konservative amerikanske tænketank American Enterprise Institute (AEI), som er delvist finansieret af olieselskabet ExxonMobil. AEI har i et brev til en stribe forskere har tilbudt penge, hvis de vil påpege mangler i IPCC rapporten. Forskerne bliver også lokket med, at rejser og andre udgifter vil blive dækket. The Guardian Eksempel 6: TV-dokumentar sår tvivl om klimaforandringer Dokumentarprogrammet, som Danmarks Radio sender i aften, anfægter 20 års forskning i menneskets ansvar for den globale opvarmning. Programmet, som ifølge Berlingske Tidende er et langt partsindlæg, der gør op med den etablerede sandhed om, at menneskets afbrænding af kul, olie og gas medfører katastrofale klimaændringer, er lavet af instruktøren Lars Mortensen. Jeg har ikke postuleret objektivitet i min film. Jeg har opsøgt en række forskere, som jeg finder kompetente og vigtige i debatten. At de er skeptiske, synes jeg er forfriskende for en debat som hovedsageligt giver indtryk af, at mennesket styrer klimaet. Men det gør mennesket, undskyld mig, altså ikke endnu. Og IPCC kommer så rigeligt til orde, ikke mindst i dagspressen, siger Lars Mortensen til Berlingske Tidende. Kilder: Information , Berlingske Tidende

16 2.2. Hype vs. misinformation: kampen for den politiske agenda Debatten om klimaændringer har til tider været hård og uforsonlig, især mellem fortalere for akutte og kraftige indgreb mod vores fortsatte udledning af CO 2 udslip, og dem, der ikke ønsker nogen form for indgreb. I flere bøger (f.eks. Dessau, 2006), beskrives, hvordan lobby aktivitet (især fra Global Climate Coalition) 3 systematisk prøver at benægte eksistensen af klimaændringer. Sådanne udsagn blandes med ekspertudsagn, og det kan være svært at udrede de bagvedliggende dagordner. Den typiske argumentation har været, at udsagn om menneskets rolle i klimaændringer ikke er bevist videnskabeligt: der findes ikke noget videnskabeligt grundlag. Miljøorganisationer beskyldes ofte for klima-hype for at fokusere ensidigt på usandsynlige scenarier, male skræmmebilleder, og tale om dommedag. Interessegrupperinger forsøger at udnytte usikkerheden til at påvirke politikere til at ændre miljøreguleringen så denne tilgodeser gruppens egeninteresse. Nedenstående figur illustrerer nogle af de incitamenter og strategier, forskellige grupperinger står overfor og kan anvende. 3 The Global Climate Coalition was a group of mainly US businesses opposing immediate action to reduce greenhouse gas emissions. The group formed in 1989 as a response to several reports from the IPCC, Kilde, Wikipedia. 15

17 Figur 1. Skitse af den politiske beslutningsproces 4 Overdriver omkostninger ved at reducere udslip Underspiller skaderne ved forureningen Skabe forvirring om videnskabelige resultater. Overdriver omkostninger ved ikke at reducere. Ensidigt forkusere på worst case. Industri organisationer miljøregulering miljø organisationer Videnskab På den måde skal beslutningstagning ses som et kompliceret spil (samspil og modspil) mellem interessenter, den offentlige mening og beslutningstagerne. Konklusionen er, at uanset hvilke indgreb der foretages, vil det være behæftet med store omkostninger. Men hvem, der skal bære hovedparten af omkostningerne, afhænger af hvilke tiltag der vælges. Derfor er der også meget på spil. Hvem der skal bære byrderne, er et politisk spørgsmål, og dette valg forsøges ganske naturligt påvirket af alle de grupperinger, der har del i de potentielle gevinster og omkostninger ved forskellige tiltag. Hvem af disse grupper har deres egen agenda. Som en almindelig person er det umådeligt svært at forholde sig til den informationsstrøm, der dagligt rammer os. 4 Alle figurer uden kildeangivelse er forfatterens egne. 16

18 3. Hvad er usikkerhed og hvad er usikkert 3.1. Betragtninger om usikkerhed i miljøproblemer Det vil være på sin plads at diskutere, hvad der egentligt menes med usikkerhed. Nedenfor angives en mulig klassifikation af usikkerhed og relationen til klimaændringer. Kompleksitet: Vanskeligheden i at identificere og kvantificere årsagssammenhænge mellem potentielle forårsagende medier (agenter) og den specifikke observerede effekt. Vanskeligheden kan føres tilbage til interaktion mellem agenter (synergier og antagonismer), lang tidsmæssig adskillelse mellem årsag og virkning, variationer mellem individer, intervenerende variable, og andet. Usikkerhed: Ofte forårsaget af utilstrækkelig reduktion af kompleksiteten i modelleringen af årsag-virkningskæder. Det er essentielt at anmærke/ bemærke, at i en risiko vurderingskontekst, at menneskets viden altid er ufuldstændig og selektiv, og dermed bygger på usikre antagelser, vurderinger og forudsigelser. F.eks. kan usikkerheden stamme fra Systematiske eller stokastiske fejl i modellering Effekter der ikke kan bestemmes a priori (stokastiske eller kaotiske elementer i klimaet) Systemgrænser (usikkerhed, som stammer fra begrænsede modeller and behovet for at fokusere på en begrænset mængde variable og parameter) Uvidenhed (usikkerhed, der stammer fra manglende viden) En anden måde at sammenholde usikkerhed og kompleksitet, er følgende, ved at lade usikkerheden strækker sig ud i 3 dimensioner: 17

19 Den rumlige dimension Den årsagsmæssige dimension Den tidsmæssige dimension I den rumlige dimension vil usikkerheden vokse fra lokale over regionale til globale problemer, i den tidsmæssige vil usikkerheden vokse i forhold til den tidsmæssige afstand mellem initial årsag og afsluttede virkning. I den årsagsmæssige dimension vil usikkerheden vokse med antallet af og størrelsen af årsag-virkningskæder. Problemet med klimaændringer har maksimal udstrækning i alle tre dimensioner, mens f. eks problemet med syreregn har en mindre udstrækning i alle tre dimensioner. Problematikken med klimaændringerne har dermed en maksimal kompleksitet. (Hvilket gør det ekstra svært at løse), som det fremgår af figurerne 2a og 2b. Figur 2a. Miljøproblemers kompleksitet Figur 2b. Sammenligning af to væsentlige Miljøproblemers topologi Rumlig Rumlig klimaændringer Årsagsmæssige Årsagsmæssige Syreregn Kilde: Egne figurer. Tidsmæssige Tidsmæssige Det hævdes, at det bedste svar på usikkerhed er øget forskning. Det skal bemærkes, at ikke alle disse usikkerheder nødvendigvis fjernes over tid eller ved forøget forskning. Generelt set kan ny forskning resultere i 3 typer ny viden. 18

20 For det første, understøtte hidtidige resultater, dvs., reducerer usikkerheden kvalitativt, for det andet, falsificere hidtidige resultater, dvs., forøge usikkerheden kvalitativt og endelig, afsløre nye sammenhænge, dvs., forøge usikkerheden kvantitativt. (Dog vil der ud fra et beslutningsteoretisk synspunkt altid gælde, at mere information giver et bedre beslutningsgrundlag). Derudover er der også ægte usikkerhed, dvs., stokastiske processer, hvis udfald ikke kan forudsiges, og kompleksitet, der er så stor, at vi aldrig vil kunne modelleres den tilfredsstillende. I så fald bør man også acceptere dette, og indarbejde usikkerhederne i beslutningsprocesserne Men hvad er egentligt usikkert? Der er ikke mere usikkerhed om, hvorvidt klimaændringer foregår, og at det helt eller delvist skyldes menneskelig aktivitet, og at fremtidens klima ændres hurtigt. Den grundlæggende naturvidenskabelige mekanisme er, indstråling af energi fra solen opvarmer jorden, og varmen udstråles som infrarød stråling, der stråles tilbage af drivhusgasserne. For en forøget mængde af drivhusgasser i atmosfæren vil der opstå en ny ligevægt (mellem indstråling og udstråling af energi på til og fra jorden) med en varmere global gennemsnitstemperatur. 5 Der findes dog ikke på samme måde en samfundsvidenskabelig sandhed. F.eks. spørgsmålet om værdien (negative) af at isbjørnen uddør. Der findes ingen sandhed her angående betydning, andet end den vi mennesker tillægger det. 6 Det er derimod tvivl om, hvorvidt det allerede observerede temperaturstigning fuldt ud kan henføres til udledning af menneskeskabt DHG, eller også kan tilskrives naturlige variationer i klimaet, eller andre effekter, som f.eks. sol aktiviteten. 7 5 På grund af især at verdenshavene langsomme opvarmning, vil selv en stabilisering af CO 2 indholdet i atmosfæren medfører temperaturstigning i mange årtier. 6 Samfundsøkonomien kan dog anvise konsistente metoder til en værdifastsættelse. 7 Højere solaktivitet medfører større solstråling, der reducerer kosmisk stråling. Mindre kosmisk stråling, færre skyer og højere global temperatur. Så den pt. høje solaktivitet medfører også 19

21 4. Teorien om klimaændinger ud fra miljøøkonomisk teori Væsentlige parameter, der skal estimeres for at lave en økonomisk vurdering, omfatter: Vurdering af omkostninger ved udslipsreduktioner Vurderingen af skadesomkostninger ved forøget DHG i atmosfæren for forskellige scenarier Teknologiudviklingen og substitutionsmuligheder Muligheden for at frembringe udledningsreducerende (eller udledningsfrie) substitutter Muligheden for at disse alternativer er konkurrencedygtige Ikke politisk styret tilpasning Det sidste punkt indeholder effekten af at der sker en tilpasning, f.eks. at folk flytter fra områder, hvor vandet stiger, eller at landbruget omlægger afgrøder osv. Det vil sige at omkostningerne må formodes at falde af denne grund, selv hvis klimapåvirkningen er uforandret. 4.1 Teorien om klimaændinger ud fra miljøøkonomisk teori Men lad os tage udgangspunkt i det klassiske statiske billede for udledning af det optimale forureningsniveau. globale temperaturstigninger. Det kan være svært lave en præcis spektralanalyse for at adskille de enkelte signaler. 20

Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten. Urs Steiner Brandt

Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten. Urs Steiner Brandt Håndtering af usikkerhed og betydningen af innovationer i klimaproblematikken: Med udgangspunkt i Stern rapporten Urs Steiner Brandt Juni 2008 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten 1. Hvad er specielt ved de klimaændringer vi taler om i dag? 2. Hvis global opvarmning er en alvorlig trussel mod mennesket / livet på jorden, Hvad

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger?

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Eigil Kaas Niels Bohr Institutet Københavns Universitet 1 HVAD ER DRIVHUSEFFEKTEN? 2 3 Drivhusgasser: H 2 O, CO 2, CH

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Miljøvurderinger, Kyoto og Lomborg

Miljøvurderinger, Kyoto og Lomborg Miljøvurderinger, Kyoto og Lomborg Af Urs Steiner Brandt og Niels Vestergaard Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet Alle har en mening om miljøet, ikke mindst miljøvurderinger. Det

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det handler både om klimaet og forsyningssikkerheden Prisstigninger for fossile brændsler Kulpris Oliepris Hvad er målet En global

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Miljøvurderingsdag 2011 Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Anja Wejs, PhD stud. E-mail: wejs@plan.aau.dk Lov om Miljøvurdering, Bilag 1 vedr. 7 stk 2 Den sandsynlige væsentlige indvirkning

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bør vi handle på klimaforandringerne?

Bør vi handle på klimaforandringerne? Bør vi handle på klimaforandringerne? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Spørgsmålet om, hvordan vi bør handle i hverdagen, hvis eksempelvis en mand falder om på gaden, synes knapt så svært at svare på. Her vil

Læs mere

Klimamodellen DICE. Poul Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat. Oplæg ved Netøk-seminar om klima og økonomi 2. oktober 2015

Klimamodellen DICE. Poul Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat. Oplæg ved Netøk-seminar om klima og økonomi 2. oktober 2015 Klimamodellen DICE Poul Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat Oplæg ved Netøk-seminar om klima og økonomi 2. oktober 2015 1 Hvorfor bruge økonomiske modeller i klimaspørgsmål? Kan skabe overblik over vigtige

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter 2012-2050 i en dansk klimalov Kim Ejlertsen og Palle Bendsen NOAH Energi og Klima, 3. december 2011 Vores forslag til reduktionsmål i en dansk klimalov

Læs mere

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Yann Arthus-Bertrand / Altitude Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Dagens program Bag om FN s klimapanel Observerede ændringer i klimasystemet

Læs mere

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Behovet for politisk handlekraft Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Klimapolitik: hvad er det? Montreal Protokol (1989): Ozone regulering and Freon (CFCs) udfasningsplan.

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Politisk-administrative beregningsforskrifter i energiplanlægning og klimapolitik

Politisk-administrative beregningsforskrifter i energiplanlægning og klimapolitik Roskilde University, ENSPAC Onsdagsseminar 10. september 2008 Politisk-administrative beregningsforskrifter i energiplanlægning og klimapolitik Olieprisen = IEAs forudsætninger Diskonteringsrenten = 6%

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

The cost of climate policies DØRS miljøøkonomisk konference, 25. august v/ Otto Brøns-Petersen, CEPOS

The cost of climate policies DØRS miljøøkonomisk konference, 25. august v/ Otto Brøns-Petersen, CEPOS The cost of climate policies DØRS miljøøkonomisk konference, 25. august 2016 v/ Otto Brøns-Petersen, CEPOS The major points The cost of unilateral fossil free energy i 2050 is highly uncertain, but potentially

Læs mere

KLIMAET PÅ DAGSORDENEN. Dansk klimadebat 1988-2012

KLIMAET PÅ DAGSORDENEN. Dansk klimadebat 1988-2012 OLUF DANIELSEN KLIMAET PÅ DAGSORDENEN Dansk klimadebat 1988-2012 UNIVERSITÅTSBIBLtOTHEK KIEL - ZENTPAL3IBLIOTHEK - Mul ti ver s INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 9 INDLEDNING II FORKORTELSER, FIGURER OG TABELLER

Læs mere

JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING JAKOB ROSENBERG NIELSEN CHEFØKONOM, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING AGENDA 1 Baggrund og definition af co-benefits 2 Værdisætning af co-benetits 1 1 HVORFOR? Det kan være relevant at værdisætte co-benefits,

Læs mere

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009 World Wide Views Det danske borgermøde September 2009 Spørgeskema Første tema-debat Klimaforandringerne og deres konsekvenser Det er forskelligt fra person til person, hvordan man ser på klimaforandringer,

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Klima og diskontering

Klima og diskontering Klima og diskontering Kirsten Halsnæs Klimapolitik en særlig udfordring for diskontering Langsigtet problem knyttet til atmosfæriske drivhusgas koncentrationer med mere end 100 års levetid Usikkerheder

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Baggrundsmateriale noter til ppt1

Baggrundsmateriale noter til ppt1 Baggrundsmateriale noter til ppt1 Dias 1 Klimaforandringerne Afgørende videnskabelige beviser Præsentationen giver en introduktion til emnet klimaforandring og en (kortfattet) gennemgang af de seneste

Læs mere

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts 2009 Resumé på dansk I mange lande verden over formuleres der i disse år politiske målsætninger om at øge andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

De miljømæssige konsekvenser af den forventede trafikudvikling

De miljømæssige konsekvenser af den forventede trafikudvikling De miljømæssige konsekvenser af den forventede trafikudvikling Per Homann Jespersen Roskilde Universitetscenter phj@ruc.dk Infrastrukturkommissionen (ISK) 1. ISK er en studiekreds, ikke en kommission og

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI MiljøForum Fyn Årsmøde 2007 Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI Menneske eller natur? Hvad ved vi om fremtidens klima? Hvad kan vi gøre for at begrænse fremtidige

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere