Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010"

Transkript

1 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske virksomheder. Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de enkelte brancher er ramt. Nærværende analyse tegner for første gang et samlet billede af udviklingen i brancherne. Fra brancher, der er gået stort set uberørt gennem krisen, til brancher, der har tabt - procent af omsætningen. Voldsomt tilbageslag Omsætningsfald på over procent Dansk økonomi har været igennem en periode med voldsom tilbagegang. I vil væksten i den samlede økonomi forhåbentlig langsomt vende tilbage, men brancherne er ramt vidt forskelligt af konjunktursituationen. 1. Udviklingen inden for hovedbrancherne De fleste brancher har været ramt af krisen, hvilket har resulteret i kraftige fald i omsætningen. Omsætningen inden for bygge- og anlægssektoren nåede et midlertidigt toppunkt i maj, men er siden faldet med over procent. I fremstillingsindustrien og de private serviceerhverv 1 toppede omsætningen før sommeren, men begyndte for alvor at falde fra september, siden er omsætningen faldet med 18 procent. 1 De private serviceerhverv er ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv.

2 Omsætningen fordelt på hovedbrancher Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret = 170 Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. nov. Begyndende stabilisering af omsætningen Faldende beskæftigelse Omsætningen er nu så småt begyndt at stabilisere sig, men firmaernes samlede omsætning er tilbage på samme niveau som for 4 år siden. Man skal helt tilbage til sommeren for, at finde lige så lave salgstal som nu. Det vil tage lang tid at nå op på samme salg som i første halvdel af. Beskæftigelsen i den private sektor er faldet siden 1. kvartal. Særligt i 4. kvartal og 1. kvartal blev beskæftigelsen reduceret markant. = Beskæftigelse fordelt på hovedbrancher Fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Beskæftigelsen er endnu ikke faldet i samme omfang som omsætningen Beskæftigelsen er blevet reduceret mest i de brancher, der har været hårdest ramt af faldende omsætning. Beskæftigelsen er fortsat ikke reduceret i samme omfang, som den lavere produktionsomfang giver anledning til. Det forventes, at beskæftigelsen vil blive reduceret yderligere i det kommende år. Den svigtende efterspørgsel har resulteret i faldende omsætning og tvunget virksomhederne til at reducere beskæftigelsen. 2

3 Den hastigt svigtende efterspørgsel medførte også markante dyk i stemningsbarometeret (erhvervstilliden) i brancherne. Nettotal Erhvervstillid fordelt på hovedbrancher Sammensat konjunkturindikator, sæsonkorrigeret Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. dec. Største pessimisme i år Styrkede forventninger DI's Virksomhedspanel bekræfter den forbedrede stemning Inden for alle de tre hovedbrancher var erhvervstilliden på sit højeste i og starten af, og har siden været faldende, men stemningen vendte først til egentlig pessimisme i løbet af. Erhvervstilliden inden for fremstillingsindustrien nåede i foråret det laveste niveau i år, hvilket understreger den voldsomme tilbagegang i økonomien. I løbet af det seneste halve år er erhvervstilliden inden for fremstillingsindustri og private serviceerhverv blevet styrket, og nærmer sig langsomt mere neutrale forventninger til de kommende måneder. Kun byggeriet oplever, at stemningen fortsat er meget negativ. Bygge- og anlægssektoren er formentlig også den branche, der har de mest dystre vækstudsigter i de kommende år, idet boblen på ejendomsmarkedet og det følgende byggeboom har resulteret i en ikke ubetydelig overkapacitet. Den styrkede erhvervstillid bekræftes også af DI s Virksomhedspanel, hvor konjunkturindikatoren 2 er blevet mindre negativ i løbet af de seneste kvartaler. 2 DI s Konjunkturindikator er en beskæftigelsesvægtet sammenvejning af virksomhedernes forventninger til omsætning, indtjening og beskæftigelse. For yderligere oplysninger henvises til DI s hjemmeside 3

4 0,5 DI's konjunkturindikator - 1. kvartal Beskæftigelsesvægtede nettotal 2. kvt. i fht. 2. kvt. 4. kvt. i fht. 4. kvt. 1. kvt. i fht. 1. kvt. 0,0-0,5 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's virksomhedspanel. Survey blandt 566 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo december. Fortsat negative forventninger til beskæftigelsen Det er særligt inden for omsætning og indtjening, at DI s Virksomhedspanel ser en begyndende genopretning. Med hensyn til beskæftigelsen er virksomhederne forsat meget pessimistiske. I DI s seneste prognose skønnes det, at den private beskæftigelse, igennem og vil falde med personer. Resultaterne fra DI s Virksomhedspanel viser, at fremstillingsvirksomhederne generelt er mere negative i deres forventninger til det kommende kvartal, både når det gælder omsætning, indtjening og beskæftigelse. I de følgende kapitler ses på de branchemæssige forskelle inden for fremstillingsindustrien og de private serviceerhverv. 3 3 For en yderligere uddybning af situationen inden for bygge- og anlægssektoren henvises der til DI s Byggeprognose fra efteråret. 4

5 2. Fremstillingsindustrien Ligesom omsætningen toppede produktionen i fremstillingsindustrien også i maj, men begyndte først for alvor at falde efter september. Fremstillingsindustriens produktion og omsætning, ekskl. skibe Sæsonkorrigeret mængdeindeks, 3 måneders gennemsnit 00= 00= Omsætning i faste priser Produktion Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov. I de seneste par måneder er produktionen begyndt at vise positive takter i flere af fremstillingsbrancherne. Inden for produk- Industriproduktionen er reduceret med over procent på et år I oktober nåede industriproduktionen det laveste niveau i mere end 10 år. Men på trods af en svag fremgang fra oktober til november er industriproduktionen ekskl. skibe mv. faldet med samlet procent siden september. Der er store forskelle inden for de enkelte dele af fremstillingsindustrien. Udviklingen i produktionen inden for fremstillingsindustrien Ændring i procent Fremstillingsindustri, ekskl. skibe mv. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder Fremstilling af energiprodukter og energiforsyning Investeringsgodeindustri Fremstilling af varige forbrugsgoder Mellemproduktindustri Kilde: Danmarks Statistik sep. - nov. jun.-aug. til sep.-nov. Produktionen er faldet mindst inden for fremstilling af ikkevarige forbrugsgoder (fødevarer, medicin), mens de største fald er inden for varige forbrugsgoder, investeringsgoder og mellemprodukter. I udvalgte brancher er produktionen begyndt at stige 5

6 tionen ikke-varige forbrugsgoder er produktionen i de seneste tre måneder uændret i forhold til de foregående tre måneder. Virksomhedernes produktionsforventninger indikerer at bunden snart er nået Ifølge konjunkturbarometeret for industri har virksomhederne siden maj vurderet, at de kommende måneder vil være præget af nogenlunde uændret eller svag fremgang i produktionen. Men selv om virksomhederne er blevet mere optimistiske i deres produktionsforventninger til de kommende 3 måneder, så viser tallene, at produktionen (bortset fra november) er fortsat med at falde om end, at faldet ikke er lige så markant, som det var omkring årsskiftet. Industriens forventninger til produktionen i de kommende 3 måneder Sæsonkorrigerede nettotal Kilde: Danmarks Statistik. Sidste obs. dec. En tilbagevenden til tidligere produktionsniveauer har lange udsigter Selvom der snart måtte komme lidt mere gang i produktionen, så er forventningerne fortsat meget afdæmpede, hvilket indebærer, at der i de første mange måneder fortsat vil være en lav industriproduktion. Dermed fastholdes industriproduktionen på det meget lave niveau. De sidste 4-5 måneders forventninger om en nogenlunde uændret industriproduktion hænger meget godt sammen med omsætningstallene, som i flere brancher er blevet stabiliseret i de seneste måneder. Men inden for fremstillingssektoren er der store forskelle. 6

7 Omsætning inden for fremstillingsindustrien Momspligtig omsætning i løbende priser (sæsonkorrigeret) Sep. - nov. Fremstillingsindustri -18,1 Føde- og drikkevareindustri (ekskl. mejerier) -12,6 Tekstil- og læderindustri -21,3 Træ- og papirindustri, trykkerier -,2 Kemisk industri (ekskl. olieraffinaderier mv.) -1,1 Medicinalindustri 9,5 Plast-, glas- og betonindustri -28,4 - Plast- og gummiindustri -22,8 - Glasindustri og keramisk industri -,9 - Betonindustri og teglværker -36,0 Metalindustri -32,4 Elektronikindustri -13,9 Fremst. af elektrisk udstyr (ekskl. ledninger og kabler) -21,4 Maskinindustri -12,7 - Fremst. af motorer, vindmøller og pumper -5,4 - Fremst. af andre maskiner -26,5 Transportmiddelindustri (ekskl. skibe, boreplatforme mv.) -31,0 Møbel og anden industri mv. -17,6 Kilde: Danmarks Statistik Omsætningen i træindustrien er reduceret med en fjerdedel Omsætningen inden for træindustrien har været faldende igennem et længere stykke tid, hvilket hænger sammen med branchens mange leverancer til byggeriet. Omsætning inden for træ- og papirindustri samt trykkerier Kemisk industri tilbage på sporet Den kemiske industri oplevede på få måneder et fald i omsætningen på procent, men siden sommermånederne er omsætningen begyndt at stige igen, og branchen er nu på næsten samme omsætningsniveau som i september. 7

8 Omsætning inden for kemisk industri Medicinalindustrien er uberørt af krisen Omsætningen i medicinalindustrien har været faldende i en årrække, men er faktisk steget i løbet af det seneste års tid. Medicinforbruget er kun i mindre omfang påvirket af konjunkturerne. Omsætning inden for medicinalindustri Leverancer til byggeriet er hårdt ramt Plast-, glas- og betonindustri har siden starten af mistet næsten procent af omsætningen. Særlig hårdt ramt er betonindustrien, som er storleverandører til byggeriet. 8

9 Omsætning inden for plast-, glas- og betonindustri Eksporten af vindmøller holder omsætningen oppe Omsætningen inden for fremstilling af vindmøller, motorer og pumper faldt på få måneder ganske markant, men er nu på nogenlunde samme niveau som i. Eksporten af vindmøller har været med til at holde omsætningen oppe. Omsætning inden for fremst. af motorer, vindmøller og pumper 1 1 Maskiner, metal og elektronik sælger ikke så godt som tidligere Den øvrige maskinindustri har sammen med metal- og elektronikindustrien været hårdt ramt af svigtende omsætning, særligt på eksportmarkederne. Nedgangen er bremset lidt op i de sidste måneder særligt inden for elektronikindustrien. 9

10 Omsætning inden for metalindustri Omsætning inden for elektronikindustri Omsætning inden for andre maskiner

11 3. Private serviceerhverv Den økonomiske krise har, siden september, medført store fald i de private serviceerhvervs omsætning. Men krisen har ramt virksomhederne meget forskelligt. Omsætning inden for de private serviceerhverv Momspligtig omsætning i løbende priser (sæsonkorrigeret) Ændring fra sep. til nov. Handel -17,7 - Handel og reparation af biler -23,5 - Engroshandel -19,3 - Detailhandel -7,4 Transport -28,4 - Fragtvognmænd og rørtransport -23,5 - Hjælpevirksomhed til transport -22,8 - Post og kurertjeneste -11,2 Hoteller og restauranter -11,8 Information og kommunikation -6,9 - Telekommunikation -12,1 - It-konsulenter mv. -10,4 Videnservice -10,8 - Arkitekter og rådgivende ingeniører -21,3 - Revision, bogføring og advokatvirksomhed 1,8 - Reklame- og analysebureauer -12,1 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service -10,7 - Arbejdsformidling og vikarbureauer -,9 - Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere -3,4 Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Virksomhederne inden for transport og handel har haft de største fald i omsætningen, når omsætningen i november sammenlignes med månederne lige inden krisens eskalering. Bilsalget gik næsten i stå Bilforhandlerne er utroligt hårdt ramt af det svigtende bilsalg, og har siden foråret fået deres omsætning reduceret med procent. 11

12 Omsætning inden for handel Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret = Handel og reparation af biler Engroshandel Detailhandel Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. nov. Detailhandlen mindre påvirket af krisen Engroshandlen følger fremstillingsindustrien Svagt stigende omsætning inden for handel Inden for handelssektoren har virksomhederne i detailleddet, oplevet det mindste fald i omsætningen. Salget af fødevarer og andre dagligvarer ligger nu på nogenlunde samme niveau som ved årsskiftet. Engroshandel, som ofte er bindeleddet mellem fremstillingsvirksomhederne og salget videre til kunder og eksportmarkederne, har oplevet omsætningen falde i nogenlunde samme takt som i fremstillingsindustrien generelt. De tre hovedgrupper inden for handel ser foreløbig ud til at have nået bunden, og omsætningen er i de seneste måneder begyndt at steget svagt. Transport er, ligesom fremstillingsindustrien og engroshandel, meget eksportafhængige og har derfor også været hårdt ramt af den svigtende afsætning på eksportmarkederne. Omsætning inden for transport

13 Stabilisering af transportomfanget Information og kommunikation mindre påvirket Fra november til juni blev den momsbaserede omsætning inden for transport næsten reduceret med procent. Fra juni til november var der en stabilisering af omsætningen. Statistik over antallet af lastbiler der passerer hhv. Storebæltsog Øresundsbroen bekræfter, at der i de seneste måneder frem til december, er sket en stabilisering af transportomfanget. Omsætningen inden for information og kommunikation har været mindre påvirket af krisen. Inden for branchen faldt omsætningen med 4½ procent siden krisens udbrud, hvilket er væsentlig mindre end blandt mange af de øvrige brancher. Omsætning inden for information og kommunikation Krisen har mindre påvirkning på advokater og revisorer Samlet set er omsætningen inden for videnservice ikke faldet lige så markant som i det samlede private erhvervsliv. Særligt er omsætningen inden for advokatvirksomhed, revision, bogføring og virksomhedskonsulenter stort set upåvirket af krisen. Omsætning inden for videnservice

14 Inden for videnservice findes også arkitekter, rådgivende ingeniører og reklamebureauer, som har oplevet fald i omsætningen på 10- procent. Reduceret efterspørgsel efter vikarer Virksomheder der beskæftiger sig med arbejdsformidling/vikarservices, har været hårdt ramt af den svigtende efterspørgsel efter arbejdskraft. I forhold til for et år siden har mange virksomheder været tvunget til at reducere medarbejderstaben, for at tilpasse produktionskapaciteten til de lavere produktionsniveauer. Omsætning inden for arbejdsformidling og vikarbureauer Vikarbranchen kan håbe på, at mange virksomheder til at starte med vælger, at ansætte vikarer til at dække behovet for øget produktionskapacitet, i hvert fald indtil der er tegn på, at de styrkede konjunkturer på et tidspunkt har bidt sig fast. Øget salg af rejser Omsætningen inden for rejsebureauer lå i 3. kvartal ca. procent højere end i samme kvartal året før. Frigivelsen af SP-midlerne er formentlig en del af forklaringen bag den stigende efterspørgsel efter rejser. Samtidig har krisen formentlig fået danskerne til at udskyde købet af rejser, til man har haft vished om, at der var plads i budgettet til rejseaktivitet. Omsætningen inden for rejsebureauer faldt i oktober ned til samme niveau som året før. 4. Afrunding Den økonomiske krise har i løbet af det seneste års tid ramt både fremstillingsindustrien, serviceerhvervene og byggeriet. Mange brancher har oplevet fald i omsætningen på mellem - procent. Eksport, bilsalg, byggeriet og transporten er blandt de hårdest ramte Hårdest ramt er virksomheder, der har en stor eksport til udlandet, enten i form af maskiner, byggematerialer, metaller eller elektronik. Brancher der er afhængige af bilsalget eller byg- 14

15 geriet, har også haft store fald i omsætning, ligesom transportbranchen er ramt af det faldende transportbehov i økonomien. Fødevarer, medicin og telekommunikation er sluppet "billigere" Producenter af fødevarer og medicin samt revisions- og advokatvirksomheder, er blandt dem, der er sluppet billigst igennem krisen. Efterspørgslen efter fødevarer er mindre konjunkturfølsom, hvilket også har været med til at understøtte omsætningen i detailhandlen. Fælles for de fleste brancherne er, at der nu tegner sig en begyndende stabilisering af omsætningen, således at man forhåbentlig nu kan begynde at kigge lidt mere fremad. Nogle brancher har allerede oplevet svagt stigende omsætning, mens andre må vente et stykke tid endnu. Fælles for langt de fleste brancher er dog, at faldet i omsætningen har været så markant, at det vil tage flere år, at komme tilbage på samme niveau som før krisen. Positive forventninger til Ved udgangen af havde virksomhederne i DI s Virksomhedspanel blandede forventninger til det kommende år. Virksomhedernes egne prognoser for omsætningen i Vægtet i forhold til beskæftigelsen Hele DI Servicevirksomheder i alt Anden service Transport Bilbranchen Engroshandel Videnservice Fremstillingsindustri i alt Træ- og møbelindustri Elektronikindustri og fremstilling af elektronisk udstyr Anden fremstilling Føde-, drikke- og tobaksvirksomhed Metalindustri Maskinindustri Øvrige erhverv Positiv vækst på mere end 10 pct. Omtrent uændret vækst, 0 pct. 2 pct. Negativ vækst på mere end 10 pct. 0% % % % % % Positiv vækst mellem 2 og 10 pct. Negativ vækst mellem 2 og 10 pct. Kilde: DI's virksomhedspanel, Survey blandt 566 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo december Lidt over procent af virksomhederne forventer, at omsætningen vil stige i, men samtidig vurderer ca. hver femte at omsætningen vil falde yderligere i. En sammenvejning af besvarelserne efter virksomhedernes størrelse viser, at deltagerne i DI s Virksomhedspanel samlet set forventer en stigning i omsætning på beskedne 1-1½ procent i. Det er langt fra nok til at hindre yderligere betydelige fald i beskæftigelsen gennem hele. som det værste år i historien Målt på udviklingen i omsætningen ender formentlig som et af de værste år i historien det kan næsten kun gå fremad. 15

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu?

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Efter fald i ledigheden er der begyndt at dukke historier op om mangel på arbejdskraft hist og her. Det lyder unægteligt mærkeligt efter syv års krise.

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere