Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010"

Transkript

1 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske virksomheder. Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de enkelte brancher er ramt. Nærværende analyse tegner for første gang et samlet billede af udviklingen i brancherne. Fra brancher, der er gået stort set uberørt gennem krisen, til brancher, der har tabt - procent af omsætningen. Voldsomt tilbageslag Omsætningsfald på over procent Dansk økonomi har været igennem en periode med voldsom tilbagegang. I vil væksten i den samlede økonomi forhåbentlig langsomt vende tilbage, men brancherne er ramt vidt forskelligt af konjunktursituationen. 1. Udviklingen inden for hovedbrancherne De fleste brancher har været ramt af krisen, hvilket har resulteret i kraftige fald i omsætningen. Omsætningen inden for bygge- og anlægssektoren nåede et midlertidigt toppunkt i maj, men er siden faldet med over procent. I fremstillingsindustrien og de private serviceerhverv 1 toppede omsætningen før sommeren, men begyndte for alvor at falde fra september, siden er omsætningen faldet med 18 procent. 1 De private serviceerhverv er ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv.

2 Omsætningen fordelt på hovedbrancher Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret = 170 Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. nov. Begyndende stabilisering af omsætningen Faldende beskæftigelse Omsætningen er nu så småt begyndt at stabilisere sig, men firmaernes samlede omsætning er tilbage på samme niveau som for 4 år siden. Man skal helt tilbage til sommeren for, at finde lige så lave salgstal som nu. Det vil tage lang tid at nå op på samme salg som i første halvdel af. Beskæftigelsen i den private sektor er faldet siden 1. kvartal. Særligt i 4. kvartal og 1. kvartal blev beskæftigelsen reduceret markant. = Beskæftigelse fordelt på hovedbrancher Fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Beskæftigelsen er endnu ikke faldet i samme omfang som omsætningen Beskæftigelsen er blevet reduceret mest i de brancher, der har været hårdest ramt af faldende omsætning. Beskæftigelsen er fortsat ikke reduceret i samme omfang, som den lavere produktionsomfang giver anledning til. Det forventes, at beskæftigelsen vil blive reduceret yderligere i det kommende år. Den svigtende efterspørgsel har resulteret i faldende omsætning og tvunget virksomhederne til at reducere beskæftigelsen. 2

3 Den hastigt svigtende efterspørgsel medførte også markante dyk i stemningsbarometeret (erhvervstilliden) i brancherne. Nettotal Erhvervstillid fordelt på hovedbrancher Sammensat konjunkturindikator, sæsonkorrigeret Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. dec. Største pessimisme i år Styrkede forventninger DI's Virksomhedspanel bekræfter den forbedrede stemning Inden for alle de tre hovedbrancher var erhvervstilliden på sit højeste i og starten af, og har siden været faldende, men stemningen vendte først til egentlig pessimisme i løbet af. Erhvervstilliden inden for fremstillingsindustrien nåede i foråret det laveste niveau i år, hvilket understreger den voldsomme tilbagegang i økonomien. I løbet af det seneste halve år er erhvervstilliden inden for fremstillingsindustri og private serviceerhverv blevet styrket, og nærmer sig langsomt mere neutrale forventninger til de kommende måneder. Kun byggeriet oplever, at stemningen fortsat er meget negativ. Bygge- og anlægssektoren er formentlig også den branche, der har de mest dystre vækstudsigter i de kommende år, idet boblen på ejendomsmarkedet og det følgende byggeboom har resulteret i en ikke ubetydelig overkapacitet. Den styrkede erhvervstillid bekræftes også af DI s Virksomhedspanel, hvor konjunkturindikatoren 2 er blevet mindre negativ i løbet af de seneste kvartaler. 2 DI s Konjunkturindikator er en beskæftigelsesvægtet sammenvejning af virksomhedernes forventninger til omsætning, indtjening og beskæftigelse. For yderligere oplysninger henvises til DI s hjemmeside 3

4 0,5 DI's konjunkturindikator - 1. kvartal Beskæftigelsesvægtede nettotal 2. kvt. i fht. 2. kvt. 4. kvt. i fht. 4. kvt. 1. kvt. i fht. 1. kvt. 0,0-0,5 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's virksomhedspanel. Survey blandt 566 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo december. Fortsat negative forventninger til beskæftigelsen Det er særligt inden for omsætning og indtjening, at DI s Virksomhedspanel ser en begyndende genopretning. Med hensyn til beskæftigelsen er virksomhederne forsat meget pessimistiske. I DI s seneste prognose skønnes det, at den private beskæftigelse, igennem og vil falde med personer. Resultaterne fra DI s Virksomhedspanel viser, at fremstillingsvirksomhederne generelt er mere negative i deres forventninger til det kommende kvartal, både når det gælder omsætning, indtjening og beskæftigelse. I de følgende kapitler ses på de branchemæssige forskelle inden for fremstillingsindustrien og de private serviceerhverv. 3 3 For en yderligere uddybning af situationen inden for bygge- og anlægssektoren henvises der til DI s Byggeprognose fra efteråret. 4

5 2. Fremstillingsindustrien Ligesom omsætningen toppede produktionen i fremstillingsindustrien også i maj, men begyndte først for alvor at falde efter september. Fremstillingsindustriens produktion og omsætning, ekskl. skibe Sæsonkorrigeret mængdeindeks, 3 måneders gennemsnit 00= 00= Omsætning i faste priser Produktion Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov. I de seneste par måneder er produktionen begyndt at vise positive takter i flere af fremstillingsbrancherne. Inden for produk- Industriproduktionen er reduceret med over procent på et år I oktober nåede industriproduktionen det laveste niveau i mere end 10 år. Men på trods af en svag fremgang fra oktober til november er industriproduktionen ekskl. skibe mv. faldet med samlet procent siden september. Der er store forskelle inden for de enkelte dele af fremstillingsindustrien. Udviklingen i produktionen inden for fremstillingsindustrien Ændring i procent Fremstillingsindustri, ekskl. skibe mv. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder Fremstilling af energiprodukter og energiforsyning Investeringsgodeindustri Fremstilling af varige forbrugsgoder Mellemproduktindustri Kilde: Danmarks Statistik sep. - nov. jun.-aug. til sep.-nov. Produktionen er faldet mindst inden for fremstilling af ikkevarige forbrugsgoder (fødevarer, medicin), mens de største fald er inden for varige forbrugsgoder, investeringsgoder og mellemprodukter. I udvalgte brancher er produktionen begyndt at stige 5

6 tionen ikke-varige forbrugsgoder er produktionen i de seneste tre måneder uændret i forhold til de foregående tre måneder. Virksomhedernes produktionsforventninger indikerer at bunden snart er nået Ifølge konjunkturbarometeret for industri har virksomhederne siden maj vurderet, at de kommende måneder vil være præget af nogenlunde uændret eller svag fremgang i produktionen. Men selv om virksomhederne er blevet mere optimistiske i deres produktionsforventninger til de kommende 3 måneder, så viser tallene, at produktionen (bortset fra november) er fortsat med at falde om end, at faldet ikke er lige så markant, som det var omkring årsskiftet. Industriens forventninger til produktionen i de kommende 3 måneder Sæsonkorrigerede nettotal Kilde: Danmarks Statistik. Sidste obs. dec. En tilbagevenden til tidligere produktionsniveauer har lange udsigter Selvom der snart måtte komme lidt mere gang i produktionen, så er forventningerne fortsat meget afdæmpede, hvilket indebærer, at der i de første mange måneder fortsat vil være en lav industriproduktion. Dermed fastholdes industriproduktionen på det meget lave niveau. De sidste 4-5 måneders forventninger om en nogenlunde uændret industriproduktion hænger meget godt sammen med omsætningstallene, som i flere brancher er blevet stabiliseret i de seneste måneder. Men inden for fremstillingssektoren er der store forskelle. 6

7 Omsætning inden for fremstillingsindustrien Momspligtig omsætning i løbende priser (sæsonkorrigeret) Sep. - nov. Fremstillingsindustri -18,1 Føde- og drikkevareindustri (ekskl. mejerier) -12,6 Tekstil- og læderindustri -21,3 Træ- og papirindustri, trykkerier -,2 Kemisk industri (ekskl. olieraffinaderier mv.) -1,1 Medicinalindustri 9,5 Plast-, glas- og betonindustri -28,4 - Plast- og gummiindustri -22,8 - Glasindustri og keramisk industri -,9 - Betonindustri og teglværker -36,0 Metalindustri -32,4 Elektronikindustri -13,9 Fremst. af elektrisk udstyr (ekskl. ledninger og kabler) -21,4 Maskinindustri -12,7 - Fremst. af motorer, vindmøller og pumper -5,4 - Fremst. af andre maskiner -26,5 Transportmiddelindustri (ekskl. skibe, boreplatforme mv.) -31,0 Møbel og anden industri mv. -17,6 Kilde: Danmarks Statistik Omsætningen i træindustrien er reduceret med en fjerdedel Omsætningen inden for træindustrien har været faldende igennem et længere stykke tid, hvilket hænger sammen med branchens mange leverancer til byggeriet. Omsætning inden for træ- og papirindustri samt trykkerier Kemisk industri tilbage på sporet Den kemiske industri oplevede på få måneder et fald i omsætningen på procent, men siden sommermånederne er omsætningen begyndt at stige igen, og branchen er nu på næsten samme omsætningsniveau som i september. 7

8 Omsætning inden for kemisk industri Medicinalindustrien er uberørt af krisen Omsætningen i medicinalindustrien har været faldende i en årrække, men er faktisk steget i løbet af det seneste års tid. Medicinforbruget er kun i mindre omfang påvirket af konjunkturerne. Omsætning inden for medicinalindustri Leverancer til byggeriet er hårdt ramt Plast-, glas- og betonindustri har siden starten af mistet næsten procent af omsætningen. Særlig hårdt ramt er betonindustrien, som er storleverandører til byggeriet. 8

9 Omsætning inden for plast-, glas- og betonindustri Eksporten af vindmøller holder omsætningen oppe Omsætningen inden for fremstilling af vindmøller, motorer og pumper faldt på få måneder ganske markant, men er nu på nogenlunde samme niveau som i. Eksporten af vindmøller har været med til at holde omsætningen oppe. Omsætning inden for fremst. af motorer, vindmøller og pumper 1 1 Maskiner, metal og elektronik sælger ikke så godt som tidligere Den øvrige maskinindustri har sammen med metal- og elektronikindustrien været hårdt ramt af svigtende omsætning, særligt på eksportmarkederne. Nedgangen er bremset lidt op i de sidste måneder særligt inden for elektronikindustrien. 9

10 Omsætning inden for metalindustri Omsætning inden for elektronikindustri Omsætning inden for andre maskiner

11 3. Private serviceerhverv Den økonomiske krise har, siden september, medført store fald i de private serviceerhvervs omsætning. Men krisen har ramt virksomhederne meget forskelligt. Omsætning inden for de private serviceerhverv Momspligtig omsætning i løbende priser (sæsonkorrigeret) Ændring fra sep. til nov. Handel -17,7 - Handel og reparation af biler -23,5 - Engroshandel -19,3 - Detailhandel -7,4 Transport -28,4 - Fragtvognmænd og rørtransport -23,5 - Hjælpevirksomhed til transport -22,8 - Post og kurertjeneste -11,2 Hoteller og restauranter -11,8 Information og kommunikation -6,9 - Telekommunikation -12,1 - It-konsulenter mv. -10,4 Videnservice -10,8 - Arkitekter og rådgivende ingeniører -21,3 - Revision, bogføring og advokatvirksomhed 1,8 - Reklame- og analysebureauer -12,1 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service -10,7 - Arbejdsformidling og vikarbureauer -,9 - Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere -3,4 Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Virksomhederne inden for transport og handel har haft de største fald i omsætningen, når omsætningen i november sammenlignes med månederne lige inden krisens eskalering. Bilsalget gik næsten i stå Bilforhandlerne er utroligt hårdt ramt af det svigtende bilsalg, og har siden foråret fået deres omsætning reduceret med procent. 11

12 Omsætning inden for handel Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret = Handel og reparation af biler Engroshandel Detailhandel Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. nov. Detailhandlen mindre påvirket af krisen Engroshandlen følger fremstillingsindustrien Svagt stigende omsætning inden for handel Inden for handelssektoren har virksomhederne i detailleddet, oplevet det mindste fald i omsætningen. Salget af fødevarer og andre dagligvarer ligger nu på nogenlunde samme niveau som ved årsskiftet. Engroshandel, som ofte er bindeleddet mellem fremstillingsvirksomhederne og salget videre til kunder og eksportmarkederne, har oplevet omsætningen falde i nogenlunde samme takt som i fremstillingsindustrien generelt. De tre hovedgrupper inden for handel ser foreløbig ud til at have nået bunden, og omsætningen er i de seneste måneder begyndt at steget svagt. Transport er, ligesom fremstillingsindustrien og engroshandel, meget eksportafhængige og har derfor også været hårdt ramt af den svigtende afsætning på eksportmarkederne. Omsætning inden for transport

13 Stabilisering af transportomfanget Information og kommunikation mindre påvirket Fra november til juni blev den momsbaserede omsætning inden for transport næsten reduceret med procent. Fra juni til november var der en stabilisering af omsætningen. Statistik over antallet af lastbiler der passerer hhv. Storebæltsog Øresundsbroen bekræfter, at der i de seneste måneder frem til december, er sket en stabilisering af transportomfanget. Omsætningen inden for information og kommunikation har været mindre påvirket af krisen. Inden for branchen faldt omsætningen med 4½ procent siden krisens udbrud, hvilket er væsentlig mindre end blandt mange af de øvrige brancher. Omsætning inden for information og kommunikation Krisen har mindre påvirkning på advokater og revisorer Samlet set er omsætningen inden for videnservice ikke faldet lige så markant som i det samlede private erhvervsliv. Særligt er omsætningen inden for advokatvirksomhed, revision, bogføring og virksomhedskonsulenter stort set upåvirket af krisen. Omsætning inden for videnservice

14 Inden for videnservice findes også arkitekter, rådgivende ingeniører og reklamebureauer, som har oplevet fald i omsætningen på 10- procent. Reduceret efterspørgsel efter vikarer Virksomheder der beskæftiger sig med arbejdsformidling/vikarservices, har været hårdt ramt af den svigtende efterspørgsel efter arbejdskraft. I forhold til for et år siden har mange virksomheder været tvunget til at reducere medarbejderstaben, for at tilpasse produktionskapaciteten til de lavere produktionsniveauer. Omsætning inden for arbejdsformidling og vikarbureauer Vikarbranchen kan håbe på, at mange virksomheder til at starte med vælger, at ansætte vikarer til at dække behovet for øget produktionskapacitet, i hvert fald indtil der er tegn på, at de styrkede konjunkturer på et tidspunkt har bidt sig fast. Øget salg af rejser Omsætningen inden for rejsebureauer lå i 3. kvartal ca. procent højere end i samme kvartal året før. Frigivelsen af SP-midlerne er formentlig en del af forklaringen bag den stigende efterspørgsel efter rejser. Samtidig har krisen formentlig fået danskerne til at udskyde købet af rejser, til man har haft vished om, at der var plads i budgettet til rejseaktivitet. Omsætningen inden for rejsebureauer faldt i oktober ned til samme niveau som året før. 4. Afrunding Den økonomiske krise har i løbet af det seneste års tid ramt både fremstillingsindustrien, serviceerhvervene og byggeriet. Mange brancher har oplevet fald i omsætningen på mellem - procent. Eksport, bilsalg, byggeriet og transporten er blandt de hårdest ramte Hårdest ramt er virksomheder, der har en stor eksport til udlandet, enten i form af maskiner, byggematerialer, metaller eller elektronik. Brancher der er afhængige af bilsalget eller byg- 14

15 geriet, har også haft store fald i omsætning, ligesom transportbranchen er ramt af det faldende transportbehov i økonomien. Fødevarer, medicin og telekommunikation er sluppet "billigere" Producenter af fødevarer og medicin samt revisions- og advokatvirksomheder, er blandt dem, der er sluppet billigst igennem krisen. Efterspørgslen efter fødevarer er mindre konjunkturfølsom, hvilket også har været med til at understøtte omsætningen i detailhandlen. Fælles for de fleste brancherne er, at der nu tegner sig en begyndende stabilisering af omsætningen, således at man forhåbentlig nu kan begynde at kigge lidt mere fremad. Nogle brancher har allerede oplevet svagt stigende omsætning, mens andre må vente et stykke tid endnu. Fælles for langt de fleste brancher er dog, at faldet i omsætningen har været så markant, at det vil tage flere år, at komme tilbage på samme niveau som før krisen. Positive forventninger til Ved udgangen af havde virksomhederne i DI s Virksomhedspanel blandede forventninger til det kommende år. Virksomhedernes egne prognoser for omsætningen i Vægtet i forhold til beskæftigelsen Hele DI Servicevirksomheder i alt Anden service Transport Bilbranchen Engroshandel Videnservice Fremstillingsindustri i alt Træ- og møbelindustri Elektronikindustri og fremstilling af elektronisk udstyr Anden fremstilling Føde-, drikke- og tobaksvirksomhed Metalindustri Maskinindustri Øvrige erhverv Positiv vækst på mere end 10 pct. Omtrent uændret vækst, 0 pct. 2 pct. Negativ vækst på mere end 10 pct. 0% % % % % % Positiv vækst mellem 2 og 10 pct. Negativ vækst mellem 2 og 10 pct. Kilde: DI's virksomhedspanel, Survey blandt 566 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo december Lidt over procent af virksomhederne forventer, at omsætningen vil stige i, men samtidig vurderer ca. hver femte at omsætningen vil falde yderligere i. En sammenvejning af besvarelserne efter virksomhedernes størrelse viser, at deltagerne i DI s Virksomhedspanel samlet set forventer en stigning i omsætning på beskedne 1-1½ procent i. Det er langt fra nok til at hindre yderligere betydelige fald i beskæftigelsen gennem hele. som det værste år i historien Målt på udviklingen i omsætningen ender formentlig som et af de værste år i historien det kan næsten kun gå fremad. 15

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu?

Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Danmark: Hvorfor snakke om arbejdskraftmangel nu? Efter fald i ledigheden er der begyndt at dukke historier op om mangel på arbejdskraft hist og her. Det lyder unægteligt mærkeligt efter syv års krise.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere