Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010"

Transkript

1 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske virksomheder. Der er dog stor forskel på, hvor hårdt de enkelte brancher er ramt. Nærværende analyse tegner for første gang et samlet billede af udviklingen i brancherne. Fra brancher, der er gået stort set uberørt gennem krisen, til brancher, der har tabt - procent af omsætningen. Voldsomt tilbageslag Omsætningsfald på over procent Dansk økonomi har været igennem en periode med voldsom tilbagegang. I vil væksten i den samlede økonomi forhåbentlig langsomt vende tilbage, men brancherne er ramt vidt forskelligt af konjunktursituationen. 1. Udviklingen inden for hovedbrancherne De fleste brancher har været ramt af krisen, hvilket har resulteret i kraftige fald i omsætningen. Omsætningen inden for bygge- og anlægssektoren nåede et midlertidigt toppunkt i maj, men er siden faldet med over procent. I fremstillingsindustrien og de private serviceerhverv 1 toppede omsætningen før sommeren, men begyndte for alvor at falde fra september, siden er omsætningen faldet med 18 procent. 1 De private serviceerhverv er ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv.

2 Omsætningen fordelt på hovedbrancher Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret = 170 Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. nov. Begyndende stabilisering af omsætningen Faldende beskæftigelse Omsætningen er nu så småt begyndt at stabilisere sig, men firmaernes samlede omsætning er tilbage på samme niveau som for 4 år siden. Man skal helt tilbage til sommeren for, at finde lige så lave salgstal som nu. Det vil tage lang tid at nå op på samme salg som i første halvdel af. Beskæftigelsen i den private sektor er faldet siden 1. kvartal. Særligt i 4. kvartal og 1. kvartal blev beskæftigelsen reduceret markant. = Beskæftigelse fordelt på hovedbrancher Fuldtidspersoner, sæsonkorrigeret Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Beskæftigelsen er endnu ikke faldet i samme omfang som omsætningen Beskæftigelsen er blevet reduceret mest i de brancher, der har været hårdest ramt af faldende omsætning. Beskæftigelsen er fortsat ikke reduceret i samme omfang, som den lavere produktionsomfang giver anledning til. Det forventes, at beskæftigelsen vil blive reduceret yderligere i det kommende år. Den svigtende efterspørgsel har resulteret i faldende omsætning og tvunget virksomhederne til at reducere beskæftigelsen. 2

3 Den hastigt svigtende efterspørgsel medførte også markante dyk i stemningsbarometeret (erhvervstilliden) i brancherne. Nettotal Erhvervstillid fordelt på hovedbrancher Sammensat konjunkturindikator, sæsonkorrigeret Fremstillingsindustri Bygge og anlæg Private serviceerhverv (anm.) Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. dec. Største pessimisme i år Styrkede forventninger DI's Virksomhedspanel bekræfter den forbedrede stemning Inden for alle de tre hovedbrancher var erhvervstilliden på sit højeste i og starten af, og har siden været faldende, men stemningen vendte først til egentlig pessimisme i løbet af. Erhvervstilliden inden for fremstillingsindustrien nåede i foråret det laveste niveau i år, hvilket understreger den voldsomme tilbagegang i økonomien. I løbet af det seneste halve år er erhvervstilliden inden for fremstillingsindustri og private serviceerhverv blevet styrket, og nærmer sig langsomt mere neutrale forventninger til de kommende måneder. Kun byggeriet oplever, at stemningen fortsat er meget negativ. Bygge- og anlægssektoren er formentlig også den branche, der har de mest dystre vækstudsigter i de kommende år, idet boblen på ejendomsmarkedet og det følgende byggeboom har resulteret i en ikke ubetydelig overkapacitet. Den styrkede erhvervstillid bekræftes også af DI s Virksomhedspanel, hvor konjunkturindikatoren 2 er blevet mindre negativ i løbet af de seneste kvartaler. 2 DI s Konjunkturindikator er en beskæftigelsesvægtet sammenvejning af virksomhedernes forventninger til omsætning, indtjening og beskæftigelse. For yderligere oplysninger henvises til DI s hjemmeside 3

4 0,5 DI's konjunkturindikator - 1. kvartal Beskæftigelsesvægtede nettotal 2. kvt. i fht. 2. kvt. 4. kvt. i fht. 4. kvt. 1. kvt. i fht. 1. kvt. 0,0-0,5 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's virksomhedspanel. Survey blandt 566 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo december. Fortsat negative forventninger til beskæftigelsen Det er særligt inden for omsætning og indtjening, at DI s Virksomhedspanel ser en begyndende genopretning. Med hensyn til beskæftigelsen er virksomhederne forsat meget pessimistiske. I DI s seneste prognose skønnes det, at den private beskæftigelse, igennem og vil falde med personer. Resultaterne fra DI s Virksomhedspanel viser, at fremstillingsvirksomhederne generelt er mere negative i deres forventninger til det kommende kvartal, både når det gælder omsætning, indtjening og beskæftigelse. I de følgende kapitler ses på de branchemæssige forskelle inden for fremstillingsindustrien og de private serviceerhverv. 3 3 For en yderligere uddybning af situationen inden for bygge- og anlægssektoren henvises der til DI s Byggeprognose fra efteråret. 4

5 2. Fremstillingsindustrien Ligesom omsætningen toppede produktionen i fremstillingsindustrien også i maj, men begyndte først for alvor at falde efter september. Fremstillingsindustriens produktion og omsætning, ekskl. skibe Sæsonkorrigeret mængdeindeks, 3 måneders gennemsnit 00= 00= Omsætning i faste priser Produktion Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov. I de seneste par måneder er produktionen begyndt at vise positive takter i flere af fremstillingsbrancherne. Inden for produk- Industriproduktionen er reduceret med over procent på et år I oktober nåede industriproduktionen det laveste niveau i mere end 10 år. Men på trods af en svag fremgang fra oktober til november er industriproduktionen ekskl. skibe mv. faldet med samlet procent siden september. Der er store forskelle inden for de enkelte dele af fremstillingsindustrien. Udviklingen i produktionen inden for fremstillingsindustrien Ændring i procent Fremstillingsindustri, ekskl. skibe mv. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder Fremstilling af energiprodukter og energiforsyning Investeringsgodeindustri Fremstilling af varige forbrugsgoder Mellemproduktindustri Kilde: Danmarks Statistik sep. - nov. jun.-aug. til sep.-nov. Produktionen er faldet mindst inden for fremstilling af ikkevarige forbrugsgoder (fødevarer, medicin), mens de største fald er inden for varige forbrugsgoder, investeringsgoder og mellemprodukter. I udvalgte brancher er produktionen begyndt at stige 5

6 tionen ikke-varige forbrugsgoder er produktionen i de seneste tre måneder uændret i forhold til de foregående tre måneder. Virksomhedernes produktionsforventninger indikerer at bunden snart er nået Ifølge konjunkturbarometeret for industri har virksomhederne siden maj vurderet, at de kommende måneder vil være præget af nogenlunde uændret eller svag fremgang i produktionen. Men selv om virksomhederne er blevet mere optimistiske i deres produktionsforventninger til de kommende 3 måneder, så viser tallene, at produktionen (bortset fra november) er fortsat med at falde om end, at faldet ikke er lige så markant, som det var omkring årsskiftet. Industriens forventninger til produktionen i de kommende 3 måneder Sæsonkorrigerede nettotal Kilde: Danmarks Statistik. Sidste obs. dec. En tilbagevenden til tidligere produktionsniveauer har lange udsigter Selvom der snart måtte komme lidt mere gang i produktionen, så er forventningerne fortsat meget afdæmpede, hvilket indebærer, at der i de første mange måneder fortsat vil være en lav industriproduktion. Dermed fastholdes industriproduktionen på det meget lave niveau. De sidste 4-5 måneders forventninger om en nogenlunde uændret industriproduktion hænger meget godt sammen med omsætningstallene, som i flere brancher er blevet stabiliseret i de seneste måneder. Men inden for fremstillingssektoren er der store forskelle. 6

7 Omsætning inden for fremstillingsindustrien Momspligtig omsætning i løbende priser (sæsonkorrigeret) Sep. - nov. Fremstillingsindustri -18,1 Føde- og drikkevareindustri (ekskl. mejerier) -12,6 Tekstil- og læderindustri -21,3 Træ- og papirindustri, trykkerier -,2 Kemisk industri (ekskl. olieraffinaderier mv.) -1,1 Medicinalindustri 9,5 Plast-, glas- og betonindustri -28,4 - Plast- og gummiindustri -22,8 - Glasindustri og keramisk industri -,9 - Betonindustri og teglværker -36,0 Metalindustri -32,4 Elektronikindustri -13,9 Fremst. af elektrisk udstyr (ekskl. ledninger og kabler) -21,4 Maskinindustri -12,7 - Fremst. af motorer, vindmøller og pumper -5,4 - Fremst. af andre maskiner -26,5 Transportmiddelindustri (ekskl. skibe, boreplatforme mv.) -31,0 Møbel og anden industri mv. -17,6 Kilde: Danmarks Statistik Omsætningen i træindustrien er reduceret med en fjerdedel Omsætningen inden for træindustrien har været faldende igennem et længere stykke tid, hvilket hænger sammen med branchens mange leverancer til byggeriet. Omsætning inden for træ- og papirindustri samt trykkerier Kemisk industri tilbage på sporet Den kemiske industri oplevede på få måneder et fald i omsætningen på procent, men siden sommermånederne er omsætningen begyndt at stige igen, og branchen er nu på næsten samme omsætningsniveau som i september. 7

8 Omsætning inden for kemisk industri Medicinalindustrien er uberørt af krisen Omsætningen i medicinalindustrien har været faldende i en årrække, men er faktisk steget i løbet af det seneste års tid. Medicinforbruget er kun i mindre omfang påvirket af konjunkturerne. Omsætning inden for medicinalindustri Leverancer til byggeriet er hårdt ramt Plast-, glas- og betonindustri har siden starten af mistet næsten procent af omsætningen. Særlig hårdt ramt er betonindustrien, som er storleverandører til byggeriet. 8

9 Omsætning inden for plast-, glas- og betonindustri Eksporten af vindmøller holder omsætningen oppe Omsætningen inden for fremstilling af vindmøller, motorer og pumper faldt på få måneder ganske markant, men er nu på nogenlunde samme niveau som i. Eksporten af vindmøller har været med til at holde omsætningen oppe. Omsætning inden for fremst. af motorer, vindmøller og pumper 1 1 Maskiner, metal og elektronik sælger ikke så godt som tidligere Den øvrige maskinindustri har sammen med metal- og elektronikindustrien været hårdt ramt af svigtende omsætning, særligt på eksportmarkederne. Nedgangen er bremset lidt op i de sidste måneder særligt inden for elektronikindustrien. 9

10 Omsætning inden for metalindustri Omsætning inden for elektronikindustri Omsætning inden for andre maskiner

11 3. Private serviceerhverv Den økonomiske krise har, siden september, medført store fald i de private serviceerhvervs omsætning. Men krisen har ramt virksomhederne meget forskelligt. Omsætning inden for de private serviceerhverv Momspligtig omsætning i løbende priser (sæsonkorrigeret) Ændring fra sep. til nov. Handel -17,7 - Handel og reparation af biler -23,5 - Engroshandel -19,3 - Detailhandel -7,4 Transport -28,4 - Fragtvognmænd og rørtransport -23,5 - Hjælpevirksomhed til transport -22,8 - Post og kurertjeneste -11,2 Hoteller og restauranter -11,8 Information og kommunikation -6,9 - Telekommunikation -12,1 - It-konsulenter mv. -10,4 Videnservice -10,8 - Arkitekter og rådgivende ingeniører -21,3 - Revision, bogføring og advokatvirksomhed 1,8 - Reklame- og analysebureauer -12,1 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service -10,7 - Arbejdsformidling og vikarbureauer -,9 - Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere -3,4 Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Virksomhederne inden for transport og handel har haft de største fald i omsætningen, når omsætningen i november sammenlignes med månederne lige inden krisens eskalering. Bilsalget gik næsten i stå Bilforhandlerne er utroligt hårdt ramt af det svigtende bilsalg, og har siden foråret fået deres omsætning reduceret med procent. 11

12 Omsætning inden for handel Momspligtig omsætning i løbende priser, sæsonkorrigeret = Handel og reparation af biler Engroshandel Detailhandel Anm.: Ekskl. finansiering, forsikring og ejendomshandel mv. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. Sidste obs. nov. Detailhandlen mindre påvirket af krisen Engroshandlen følger fremstillingsindustrien Svagt stigende omsætning inden for handel Inden for handelssektoren har virksomhederne i detailleddet, oplevet det mindste fald i omsætningen. Salget af fødevarer og andre dagligvarer ligger nu på nogenlunde samme niveau som ved årsskiftet. Engroshandel, som ofte er bindeleddet mellem fremstillingsvirksomhederne og salget videre til kunder og eksportmarkederne, har oplevet omsætningen falde i nogenlunde samme takt som i fremstillingsindustrien generelt. De tre hovedgrupper inden for handel ser foreløbig ud til at have nået bunden, og omsætningen er i de seneste måneder begyndt at steget svagt. Transport er, ligesom fremstillingsindustrien og engroshandel, meget eksportafhængige og har derfor også været hårdt ramt af den svigtende afsætning på eksportmarkederne. Omsætning inden for transport

13 Stabilisering af transportomfanget Information og kommunikation mindre påvirket Fra november til juni blev den momsbaserede omsætning inden for transport næsten reduceret med procent. Fra juni til november var der en stabilisering af omsætningen. Statistik over antallet af lastbiler der passerer hhv. Storebæltsog Øresundsbroen bekræfter, at der i de seneste måneder frem til december, er sket en stabilisering af transportomfanget. Omsætningen inden for information og kommunikation har været mindre påvirket af krisen. Inden for branchen faldt omsætningen med 4½ procent siden krisens udbrud, hvilket er væsentlig mindre end blandt mange af de øvrige brancher. Omsætning inden for information og kommunikation Krisen har mindre påvirkning på advokater og revisorer Samlet set er omsætningen inden for videnservice ikke faldet lige så markant som i det samlede private erhvervsliv. Særligt er omsætningen inden for advokatvirksomhed, revision, bogføring og virksomhedskonsulenter stort set upåvirket af krisen. Omsætning inden for videnservice

14 Inden for videnservice findes også arkitekter, rådgivende ingeniører og reklamebureauer, som har oplevet fald i omsætningen på 10- procent. Reduceret efterspørgsel efter vikarer Virksomheder der beskæftiger sig med arbejdsformidling/vikarservices, har været hårdt ramt af den svigtende efterspørgsel efter arbejdskraft. I forhold til for et år siden har mange virksomheder været tvunget til at reducere medarbejderstaben, for at tilpasse produktionskapaciteten til de lavere produktionsniveauer. Omsætning inden for arbejdsformidling og vikarbureauer Vikarbranchen kan håbe på, at mange virksomheder til at starte med vælger, at ansætte vikarer til at dække behovet for øget produktionskapacitet, i hvert fald indtil der er tegn på, at de styrkede konjunkturer på et tidspunkt har bidt sig fast. Øget salg af rejser Omsætningen inden for rejsebureauer lå i 3. kvartal ca. procent højere end i samme kvartal året før. Frigivelsen af SP-midlerne er formentlig en del af forklaringen bag den stigende efterspørgsel efter rejser. Samtidig har krisen formentlig fået danskerne til at udskyde købet af rejser, til man har haft vished om, at der var plads i budgettet til rejseaktivitet. Omsætningen inden for rejsebureauer faldt i oktober ned til samme niveau som året før. 4. Afrunding Den økonomiske krise har i løbet af det seneste års tid ramt både fremstillingsindustrien, serviceerhvervene og byggeriet. Mange brancher har oplevet fald i omsætningen på mellem - procent. Eksport, bilsalg, byggeriet og transporten er blandt de hårdest ramte Hårdest ramt er virksomheder, der har en stor eksport til udlandet, enten i form af maskiner, byggematerialer, metaller eller elektronik. Brancher der er afhængige af bilsalget eller byg- 14

15 geriet, har også haft store fald i omsætning, ligesom transportbranchen er ramt af det faldende transportbehov i økonomien. Fødevarer, medicin og telekommunikation er sluppet "billigere" Producenter af fødevarer og medicin samt revisions- og advokatvirksomheder, er blandt dem, der er sluppet billigst igennem krisen. Efterspørgslen efter fødevarer er mindre konjunkturfølsom, hvilket også har været med til at understøtte omsætningen i detailhandlen. Fælles for de fleste brancherne er, at der nu tegner sig en begyndende stabilisering af omsætningen, således at man forhåbentlig nu kan begynde at kigge lidt mere fremad. Nogle brancher har allerede oplevet svagt stigende omsætning, mens andre må vente et stykke tid endnu. Fælles for langt de fleste brancher er dog, at faldet i omsætningen har været så markant, at det vil tage flere år, at komme tilbage på samme niveau som før krisen. Positive forventninger til Ved udgangen af havde virksomhederne i DI s Virksomhedspanel blandede forventninger til det kommende år. Virksomhedernes egne prognoser for omsætningen i Vægtet i forhold til beskæftigelsen Hele DI Servicevirksomheder i alt Anden service Transport Bilbranchen Engroshandel Videnservice Fremstillingsindustri i alt Træ- og møbelindustri Elektronikindustri og fremstilling af elektronisk udstyr Anden fremstilling Føde-, drikke- og tobaksvirksomhed Metalindustri Maskinindustri Øvrige erhverv Positiv vækst på mere end 10 pct. Omtrent uændret vækst, 0 pct. 2 pct. Negativ vækst på mere end 10 pct. 0% % % % % % Positiv vækst mellem 2 og 10 pct. Negativ vækst mellem 2 og 10 pct. Kilde: DI's virksomhedspanel, Survey blandt 566 medlemsvirksomheder. Afsluttet primo december Lidt over procent af virksomhederne forventer, at omsætningen vil stige i, men samtidig vurderer ca. hver femte at omsætningen vil falde yderligere i. En sammenvejning af besvarelserne efter virksomhedernes størrelse viser, at deltagerne i DI s Virksomhedspanel samlet set forventer en stigning i omsætning på beskedne 1-1½ procent i. Det er langt fra nok til at hindre yderligere betydelige fald i beskæftigelsen gennem hele. som det værste år i historien Målt på udviklingen i omsætningen ender formentlig som et af de værste år i historien det kan næsten kun gå fremad. 15

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Brancheanalyse forår 2011: Fremgang i forskellige tempi

Brancheanalyse forår 2011: Fremgang i forskellige tempi Den 7. juni Brancheanalyse forår : Fremgang i forskellige tempi Af økonomisk konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk Aktiviteten er stigende i de fleste kroge af erhvervslivet. Der er dog store forskelle

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Siden starten af 2013 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende. Fra første kvartal 2013 til første kvartal 2015 er beskæftigelsen opgjort

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Virksomhedernes forventninger på nulpunktet

Virksomhedernes forventninger på nulpunktet Juni Virksomhedernes forventninger på nulpunktet AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Tilbage til nulpunktet. Sådan kan virksomhedernes forventninger til sommermånederne bedst karakteriseres. Efter

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår April 2012 Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Virksomhederne forventer svag fremgang i omsætning og indtjening i 2. kvartal 2012. Beskæftigelsen

Læs mere

Brancheglidning har reduceret lønkvoten

Brancheglidning har reduceret lønkvoten ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Marts 2015 Brancheglidning har reduceret lønkvoten Den danske lønkvote er på det laveste niveau siden 2000. Det er af nogle blevet udlagt som en historisk stærk konkurrenceevne.

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Dansk eksport har mange styrker

Dansk eksport har mange styrker Den 22. maj 212 Chefkonsulent Allan Sørensen Dansk eksport har mange styrker Dansk eksport er langt mere forskelligartet end i mange sammenlignelige lande, har en større up-market andel og en betydelig

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

InvesteringsNyt Den 16. januar 2012

InvesteringsNyt Den 16. januar 2012 InvesteringsNyt Den 16. januar 2012 Lille fremgang Industriproduktionen steg sæsonkorrigeret 0,2 % i november og tallene for oktober er opjusteret med 0,2 % Industriproduktion og tillidsindikator Tillidsindikatorerne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

i Allan Sørensen Svensk økonomi skrumper knap 5 pct. i 2009 side 2 svenske nøgletal side 3 økonomiske udsigter

i Allan Sørensen Svensk økonomi skrumper knap 5 pct. i 2009 side 2 svenske nøgletal side 3 økonomiske udsigter DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Sverige bliver hver måned opdateret

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere