ABC 2015 Urafstemning for Voksne Børn af Alkoholikere. ABC Den årlige forretningskonference Urafstemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABC 2015 Urafstemning for Voksne Børn af Alkoholikere. ABC Den årlige forretningskonference 2015. Urafstemning"

Transkript

1 ABC Den årlige forretningskonference 2015 Urafstemning Vis venligst stemmesedlen til din gruppe, og afhold en gruppesamvittighedsafstemning om hvert af forslagene. Disse sider indeholder de foreslåede punkter til dagsordenen for ABC 2015, indsendt af fællesskabet, sammen med WSO s bemærkninger til hvert forslag. Retningslinjer for afstemningen: 1. Hvert forslag indeholder den sag, det drejer sig om, historie/overvejelser, argument for forslaget samt WSO s bemærkninger. Marker venligst, om din gruppe er enig, uenig eller stemmer blankt. 2. Hvis din gruppe ønsker at tilføje en kommentar, er der plads til dette. 3. Alle forslag, som får 2/3 af de afgivne stemmer, sættes på dagsordenen for ABC i Austin, Texas, den april Fællesskabet modtog 14 forskellige forslag til overvejelse i grupperne. Ét blev senere trukket tilbage af stillergruppen, fordi det var ufærdigt. Forslag Indsendt af Ft. Myers, Florida (FL157 og FL180) Sag: Vi mener, at forsendelsesomkostningerne ved indkøb af materialer fra WSO er ude af proportion med det, der er bestilt. Historie/overvejelser: FL157 skal bestille 1 meditationsbog og 8 hæfter til nykommere, og billigste håndtering/forsendelse koster $13,12. Det bliver i alt $1,46 i håndtering og forsendelse PR. STK. Hvis vi bestiller 20 velkomstmønter (hvilket er minimumsordren på $10) koster det $11,85 i håndtering og forsendelse. Disse gebyrer er ude af proportion med det, der er bestilt. Argument for forslaget: WSO må se på, hvad andre 12-trinsgrupper tager for håndtering og forsendelse af materialer, og gøre ACA s priser sammenlignelige hermed. WSO s bemærkninger: WSO s bestyrelse mener, denne sag er irrelevant, da den nye hjemmeside viser de nøjagtige forsendelsesomkostninger. GoDaddy ville ikke levere en måde, hvorpå WSO kunne lægge de nøjagtige priser på den gamle hjemmeside, så i de fleste tilfælde blev forsendelsesomkostningerne justeret, og dette er ikke længere nødvendigt. Forslag Indsendt af Torrance, Californien (CA012) Sag: At vi får information om ACA udbredt i lægeklinikker. Foldere, som patienterne kan læse i venteværelset. Historie/overvejelser: Læger har altid læsestof om sundhed og helse liggende i deres venteværelser. Vi kan bede dem optage foldere om ACA. Dette er ikke agitation eller reklame, bare nyttig information. Jeg har arbejdet i sundhedssektoren, og vi havde i reglen altid foldere om vold i hjemmet liggende i klinikken. Jeg tror også, de vil være åbne for dette. 1

2 Argument for forslaget: Rigtig mange mennesker har brug for hjælp. De fleste i min gruppe blev henvist af deres terapeut. Mange mennesker går imidlertid ikke til terapi, men til en læge. Ligesom de fleste af dem, jeg har mødt i ACA, kan de genkende det, de læser, og vil gerne vide mere. Dette er en nem måde at udbrede vores information til flere. WSO s bemærkninger: De enkelte grupper kan frit yde service ved at levere foldere og hæfter til lægeklinikker i deres område, med lægens tilladelse. WSO har ikke resurserne til dette. WSO har imidlertid taget initiativ til at levere Røde Bøger til terapeuter og terapigrupper, som måske ikke er klar over ACA s eksistens. Fællesskabet er velkomne til at sende navne og adresser på sådanne grupper til Komiteen for medlemsservice og service udadtil. Forslag Indsendt af Central Coast Intergroup (IG076); Grover Beach (CA915 og CA1006) Sag: At WSO iværksætter en planlagt, gradvist indført, vedvarende informationskampagne (TV, internet, radio, tidsskrifter) for at lade offentligheden vide, at ACA eksisterer, hvem vi er, og at vi arbejder med personlig helbredelse fra en opvækst i alkoholiske og dysfunktionelle hjem, samt oplyse telefonnummer og webadresse, hvor man kan finde møder i lokalområdet. Der skal ikke vises ansigter i meddelelserne, og ikke gives løfter om resultater. Historie/overvejelser: Førhen havde WSO hverken pengene eller ekspertisen til at iværksætte en informationskampagne i medierne; nu har den pengene og kan hyre de nødvendige kræfter. WSO s kommentarer til urafstemningen i 2014 mistolkede personlig anonymitet som PROGRAM-anonymitet. Vi føler, vores hovedformål er at viderebringe budskabet fra møder, fra servicegrupper og ikke mindst fra WSO det er det, vi er her for. Argument for forslaget: Tolvte Trin fortæller os, at når vi har haft en individuel åndelig opvågnen, forsøger vi individuelt at bringe budskabet videre til lidende voksne børn. Femte Tradition minder os om, at HVER GRUPPE (møde, servicegruppe og bestyrelse) kun har ét hovedformål at bringe budskabet videre til voksne børn, som stadig lider. Elvte Tradition minder os om at opretholde PERSONLIG, ikke PROGRAManonymitet i medierne. Tolvte Tradition taler om behovet for PERSONLIG anonymitet for at bevare helbredelsen, om end stadig til en vis grad dysfunktionelt, idet egoet udnyttes, så vi kan få budskabet ud (vort hovedformål) og fokusere på programmets principper (hvordan vi gør det). Tolvte Tradition henviser også til behovet for PERSONLIG anonymitet til beskyttelse af budskabets integritet for at undgå at tilsmudse programmet i tilfælde af personligt tilbagefald for et ansigt i ACA. Ottende Retningslinje tillader WSO s bestyrelsesmedlemmer at fungere som de vigtigste planlæggere og administratorer af den generelle politik. Niende Retningslinje giver WSO s bestyrelsesmedlemmer ansvaret for at opfylde programmets mål at videregive ACA-budskabet til voksne børn, som stadig lider. Nykommere og rådgivere fortæller os, at de ikke har hørt om Voksne Børn af Alkoholikere. Vi hører ikke vort ACA-program nævnt, når andre tolvtrinsprogrammer citeres eller oplistes i aviser, tidsskrifter, bøger, radio, internet eller fjernsyn. Endvidere står ACA i manges øjne for American Canoeing (and Kayaking) Association eller Affordable Care Act ( Obamacare ). Endelig har vi set annoncer i offentlige medier (tv) for andre tolvtrinsprogrammer. WSO s bemærkninger: Bestyrelsen har modtaget et foreløbigt skøn på $ for at lave en meget kort annonce på Public Service TV. Den ville så kunne sendes på lokale markeder, alt efter hvad grupper og servicegrupper har råd til. Hvis Fællesskabet mener, dette er en måde at udbrede kendskabet til ACA uden at bryde de Tolv Traditioner, kan WSO gå videre med et sådant projekt. 2

3 Forslag Indsendt af Central Coast Intergroup (IG076) Sag: Forslag om at få WSO til at uploade alle foldere som beskyttede PDF-filer i alle tilgængelige oversættelser, så medlemmer over hele verden kan downloade dem gratis. Historie/overvejelser: Før i tiden var foldere den eneste litteratur, man kunne få; nu har vi bøger. Førhen skulle WSO bruge pengene fra salget af foldere til sit arbejde; dette er ikke længere nødvendigt. Udgiften til arbejdskraft og den tid, der bruges på håndtering og forsendelse af ordrer internt i USA, er ikke længere rentable i forhold til fortjenesten ved salget. Det er mere rentabelt at fokusere på salg af bøger, medaljer og mønter. At sende foldere til lande udenfor USA er alt for dyrt, og folderne bliver forsinket og/eller tilbageholdt i tolden. Hvis vi lægger dem på hjemmesiden, kan folk downloade dokumenterne uden udgift og uden forsinkelser i tolden. Pdf-filer, som gør folderne skrivebeskyttet, vil stille disse dokumenter til rådighed for medlemmer i hele verden, hvilket viderebringer budskabet, forener og styrker ACA-programmet og fastlægger et verdensomspændende fokuspunkt. Argument for forslaget: Tolvte Trin siger, at vi skal videregive budskabet. Dette vil gøre det muligt at distribuere vort budskab globalt, billigt og hurtigt. Femte Tradition minder os om, at HVER GRUPPE (møde, servicegruppe og bestyrelse) kun har ét hovedformål at bringe budskabet videre til voksne børn, som stadig lider. Ottende Retningslinje tillader WSO s bestyrelsesmedlemmer at fungere som de vigtigste planlæggere og administratorer af den generelle politik. Niende Retningslinje giver WSO s bestyrelsesmedlemmer ansvaret for at opfylde programmets mål at videregive ACA-budskabet til voksne børn, som stadig lider. Nøglen til at virkeliggøre dette er, at budskabet forbliver uændret. Selv om der findes programmer, som kan konvertere Pdf-filer til Word, findes der også Adobe-programmer, som kan forhindre dette (adgangskode og kryptering), så ACA-budskabet kan forblive intakt. WSO s bemærkninger: WSO har fået overdraget ansvaret for at beskytte rettighederne til fællesskabets litteratur. Bestyrelsen gør alt, hvad der er muligt, for at sprede budskabet til dem, der stadig lider, og samtidig sikre, at fortjenesten fra salget af litteratur hele tiden bidrager til, at budskabet bliver spredt. Selv om fortjenesten fra salget af foldere ikke er nær så stor som fra andre produkter, bidrager den dog til at betale for opsøgende arbejde. Forslag Indsendt af San Antonio, Texas (TX081) Sag: Vi foreslår, at kopier af materiale, som nævnes i et forslag til urafstemningen, bliver gjort tilgængeligt enten på stemmesedlen eller på WSO s hjemmeside, så grupperne kan se det, før de stemmer (skal ikke medregnes i de 500 ord, der er grænsen). Historie/overvejelser: Før i tiden har forslag krævet handling med henblik på specifikke materialer, uden at man kunne se dem. Der eksisterer ingen procedure for kritisk gennemgang af forslag til urafstemningen. Forslagene sættes på stemmesedlen og præsenteres for fællesskabet, stort set sådan som de blev indsendt; måske bliver de vurderet mht. form, men ikke mht. sproglig klarhed eller faktuel nøjagtighed. Argument for forslaget: Materialer ville nemt kunne vedhæftes til papir- eller elektroniske stemmesedler, lægges på hjemmesiden med et link eller i det mindste en omtale. Uden adgang til det omhandlede materiale er en kvalificeret gruppesamvittighed ikke mulig. (Vi trækker gerne forslaget tilbage, dersom eventuelle ændringer i OPPM 1 gør det irrelevant). WSO s bemærkninger: Offentliggørelse af litteratur, som optræder i et punkt på stemmesedlen, kunne beskyttes mod kopiering og gøres tilgængelig på hjemmesiden af WSO for en beskeden udgift og indsats. 3

4 Forslag Indsendt af Austin, San Antonio og LaGrange Intergroup, Texas (IG600) Sag: Vi foreslår, at fremtidige WSO-bestyrelsesmedlemmer skal have mindst ét års aktiv service i en servicegruppe, region eller et tilsvarende serviceorgan. Om nødvendigt kan dette krav implementeres gradvis, stilende imod at gælde for alle bestyrelsesmedlemmer ved ABC i Historie/overvejelser: Som det er nu, skal potentielle bestyrelsesmedlemmer deltage i fem månedlige telekonferencer. Ud over at foreslå tidligere service i WSO, stiller OPPM ikke krav om forudgående serviceerfaringer. Som det er nu, tager bestyrelsen heller ikke imod nomineringer af bestyrelsesmedlemmer fra fællesskabet i almindelighed. Argument for forslaget: Bestyrelsesmedlemmer uden forudgående serviceerfaring vil måske finde det svært at komme i gang straks, hvorved de øger arbejdspresset på andre medlemmer og efterlader bestyrelsen mindre opmærksomme på fællesskabets behov. At udvikle betroede tjenere på mellemniveau vil skabe en mere livskraftig og effektiv bestyrelse. Dette krav vil også øge bestyrelsesmedlemmernes engagement i det bredere servicenet ved at understrege betydningen af de almindelige serviceorganer. Det vil gøre det mere effektivt og vedvarende for bestyrelsen at trække på det større fællesskabs erfaring, styrke og håb. Endvidere støtter det traditionernes betroet-tjener-ideal for lederskab. WSO s bemærkninger: Bestyrelsen har nedsat et udvalg, som er ved at opdatere OPPM en, og betingelserne for medlemskab af bestyrelsen vil blive undersøgt. Vi mener også, at en fortid som tjener for fællesskabet er ideel, før en person bliver WSO-bestyrelsesmedlem. Derfor er et langsigtet mål som det foreslåede fornuftigt. Til den tid vil bestyrelsesmedlemmernes rolle formodentlig også være mere rådgivende, sammenlignet med den arbejdsmængde, den nuværende bestyrelse må klare, grundet mangelen på frivillige. Forslag Indsendt af Espoo, Finland (FIN044) Sag: At ACA WSO holder op med at distribuere den Røde Bog som e-bog gennem de distributionskanaler, der benytter Digital Restrictions Management (DRM)-teknologi til at forhindre kopiering og formatkonvertering af bogen. Dette indbefatter Amazon og deres Kindle-platform såvel som Barnes & Noble og deres Nook-platform. Det indbefatter også enhver anden platform, som bruger DRM. Historie/overvejelser: Begrundelser: 1. Copyright-lovgivningen og DRM-teknologien har til formål at forhindre folk i at lave kopier af digitale værker for det, som det reelt koster at lave disse kopier. De opnår dette gennem at skabe en kunstig mangel, fordi kopier kun kan fremstilles lovligt af udgiveren, som så kan fastsætte en kunstigt høj pris. ACA WSO bør sælge den Røde Bog til den pris, som det rent faktisk koster at lave kopierne. Prisen for digitale kopier er reelt tæt på nul. 2. DRM skaber en situation, hvor brugerne er bundet til en bestemt forhandler. Amazon og Barnes & Noble har begge deres DRM-behæftede e-bogslæser-platforme, som forhindrer brugerne i på lovlig vis at flytte deres e-bog til andre platforme. Dette gør det muligt for disse selskaber at tvinge brugeren til at bruge deres platform i stedet for en konkurrerende platform. Ved at udgive den Røde Bog på disse platforme giver ACA WSO disse forretningsmetoder ufortjent legitimitet. 3. I USA og EU er det blevet kriminelt at omgå DRM. I USA kaldes den lov, som gør dette, for Digital Millennium Copyright Act (DMCA). I EU gør European Union Copyright Directive (EUCD) det samme. Straffen for at omgå DRM-forholdsregler svinger fra det ene EU-medlemsland til det andet og strækker sig fra bøder til fængselsstraf. I USA risikerer førstegangsovertrædere bøder på op til $ , fængsel i op til 5 år eller begge dele. I gentagelsestilfælde går strafferammen op til $ eller 10 års fængsel eller begge dele. Ved at distribuere den Røde Bog med DRM har ACA WSO officielt gjort sig til copyright-maksimalister. Dette kan forårsage tilbagefald blandt fildelere ( kopimister ) i fællesskabet. 4

5 Argument for forslaget: Se begrundelserne ovenfor. WSO s bemærkninger: Fællesskabet har overladt WSO ansvaret for at beskytte eneretten til sin litteratur til brug og økonomisk udbytte udelukkende for ACA-fællesskabet. WSO beskytter disse interesser ved at få copyright og bruge Digital Rights Management, hvor det er muligt. DRM er en software-beskyttelse mod uautoriseret kopiering af digitale medier. Denne retslige og teknologiske beskyttelse giver også WSO, og dermed fællesskabet, de økonomiske resurser til at viderebringe budskabet til fællesskabet verden over, ansætte særlige medarbejdere og betale for dyre projekter og nødvendige formueforbedringer. At fjerne denne beskyttelse ville være misligholdelse af WSO s retslige ansvar. Forslag Indsendt af Exton, Pennsylvania (IG599) Sag: Vi foreslår, at ACOA s hjemmeside bliver opdateret således, at kommunikationen med mødeledere bliver bedre, når et møde står foran at få en gul advarselstrekant som tegn på forældet information. Historie/overvejelser: Med jævne mellemrum viser ACOA s hjemmeside en gul advarselstrekant ved et møde uden at informere mødets kontaktperson. Dette får det til at se ud for nykommere, som om mødet måske ikke længere eksisterer. Mange nykommere har gennem årene kontaktet mig for at spørge, om mødet stadig eksisterer. Det ville være mindre forvirrende, hvis ACOA WSO kontaktede mødets udpegede kontaktperson for at spørge, om mødeinformationen var korrekt, frem for at sætte et gult advarselsskilt på hjemmesiden. Der er 34 møder i mit område; i skrivende stund har 10 af dem et gult skilt på hjemmesiden, og mødets kontaktperson ved det sikkert ikke. Jeg kan godt forstå, hvis nykommeren går ud fra, at disse 10 møder ikke længere kører. Som det foregår nu, er nykommerne i reglen dem, der kommunikerer med kontaktpersonerne omkring mødets status. Argument for forslaget: Hvis der var en bedre kommunikation med kontaktpersonen, ville informationen på hjemmesiden blive holdt opdateret og skabe mindre tvivl hos nykommerne. Nykommerne ville være mindre tilbøjelige til at tro, at møderne ikke længere eksisterer. WSO s bemærkninger: Ændringer eller ikke ændringer i mødeinformationerne foretages på baggrund af, hvad der indsendes/opdateres af gruppernes sekretærer. Det er en del af hver sekretærs ansvarsområde at sørge for regelmæssig opdatering af gruppens oplysninger, sådan som det beskrives i Håndbogsdelen af den Røde Bog. Eftersom mødeliste-softwaren ikke sender en advarsel til WSO, når et gult skilt sættes foran et mødes information, har WSO begrænsede resurser til at sikre informationernes nøjagtighed, ud over hvad der kommer ind. s om den årlige forretningskonference (ABC) sendes ud til grupperne flere gange om året, angående frister for forslag, urafstemning om punkter og andre meddelelser. Hvis en kommer tilbage, forsøger vores særlige medarbejder at kontakte gruppen for at opklare, om den stadig mødes. Vi hører også om grupper, som ikke mødes, eller oplysninger, der er forkerte, fra enkeltmedlemmer i ACA. Forslag Indsendt af Polens servicegruppe (IG602) Sag: Vi foreslår, at ACA WSO ændrer reglerne for trykning og udgivelse af oversættelserne af ACA s fællesskabstekst og det Gule hæfte, så det vil blive tilladt at trykke de oversatte bøger i de respektive lande (uden begrænsning i antal oplag) i de tilfælde, hvor udgiften til trykning i det fremmede land er markant lavere end det, trykning i USA og forsendelse til oversættelseslandet koster. Dette er tilfældet i Polen, hvor trykning og udgivelse af bogen er meget billigere end i USA. Overskuddet ved salg af de oversatte bøger vil naturligvis stadig tilfalde ACA WSO. 5

6 Historie/overvejelser: Den polske servicegruppe er i gang med oversættelsesprocessen, og vi er bange for, at begrænsningen til kun at måtte trykke første oplag i Polen vil tvinge os til at vælge den langt dyrere og besværligere løsning at trykke bøgerne i USA og sende dem til Polen. Dette vil forhøje prisen for den polske oversættelse og gøre bogen næsten uopnåelig for polske læsere. Argument for forslaget: Trykning koster langt mindre i Polen end i USA. Trykning i USA vil gøre bogen dyrere. Hvis vi trykker i Polen, undgår vi de store udgifter ved at sende bøger. De penge, vi sparer på denne måde, kan bruges til at sprede budskabet i stedet for at havne i transportselskabets lommer. Desuden har det polske alfabet flere bogstaver end det latinske, hvilket kan medføre fejl i redigeringen og trykningen i USA. Overskuddet fra salg af bogen kan sendes til ACA WSO, uanset hvor bogen bliver trykt. Vi er en ung servicegruppe, og vi har måske ikke råd til et stort første oplag. Begrænsning til kun at trykke første oplag i Polen vil komplicere udgivelsesprocessen for os. WSO s bemærkninger: For at nedbringe udgifterne til at sende litteratur ud af USA er WSO i færd med at undersøge flere muligheder, bl.a. udenlandske trykkerier, print-on-demand 2 og/eller brug af en udenlandsk speditør. De logistiske udfordringer må løses af det land, der søger at trykke ACA-litteratur udenfor USA, og løsningen må fremlægges for WSO s bestyrelse til overvejelse. Da fællesskabet har overladt WSO ansvaret for at beskytte fællesskabets eneret til sin litteratur til brug og økonomisk udbytte udelukkende for ACA-fællesskabet, må et ekstragebyr desuden forhandles på plads. Forslag Indsendt af Exton, Pennsylvania (IG599) Sag: Vi foreslår, at ACOA s hjemmeside opdateres, så den bliver mere moderne, bedre organiseret og lettere at finde rundt i, når man fx søger efter mødeinformation eller vil købe litteratur. Historie/overvejelser: Skønt ACOA s hjemmeside er fuldt funktionsdygtig, kunne den være bedre organiseret og moderniseret for at gøre det lettere at finde rundt i den, især for nykommeren. For eksempel vil det være lettere at komme fra én side til den næste, hvis der var en central side foroven. Sådan er de fleste hjemmesider nu til dags. Den nuværende hjemmeside er udformet sådan, at man skal trykke på tilbage - knappen for at komme tilbage til forsiden. Hvis de forskellige sider (Forside, Formål, Møder osv.) sås foroven på hver side hele tiden, kunne man tydeligt se de forskellige valgmuligheder på hele hjemmesiden i stedet for at skulle trykke sig tilbage til forsiden. Det ville også være enklere for brugeren, hvis der stod Køb ACA-litteratur på hjemmesiden i stedet for det nuværende ACA indkøbskurv. Hjemmesiden virker gammeldags og ville have godt af at blive moderniseret. Argument for forslaget: Hvis hjemmesiden blev moderniseret og bedre organiseret, ville det blive lettere at se alle valgmulighederne og gå til de forskellige sider på sitet. Og hvis overskriften ACA indkøbskurv blev ændret til Køb ACA-litteratur, ville det blive tydeligere for brugeren, hvor man kan købe den Røde Bog og anden litteratur. Ethvert skridt i retning af at gøre hjemmesiden lettere at navigere i, mere brugervenlig og enklere ville gøre oplevelsen lettere for brugeren. Vort program er fantastisk og vokser hele tiden! Vores hjemmeside ville have godt af nogle forandringer for at gøre den mere moderne, bedre organiseret og lettere at finde rundt i. WSO s bemærkninger: Vi har allerede en ny hjemmeside, som er lanceret eller snart bliver det, så det er der taget hånd om. 6

7 Forslag Indsendt af Kihei, Hawaii (HI020 og HI023); Haiku, Hawaii (HI024) Sag: At ACA/WSO bruger USPS 3 Media Rate på forsendelse til hawaiianske grupper ved ordrer over $500. Historie/overvejelser: Vi har tidligere fået forsendelser med Priority Mail og Flat Rate Priority Mail. Eftersom USPS Media Rate koster væsentligt mindre end begge disse A-post-metoder til Hawaii, ville vi kunne give besparelserne videre til vore medlemmer. Bemærk venligst, at leveomkostningerne på Hawaii er blandt de højeste i USA. Vi igangsætter også nye møder her og vil gerne sammenlægge vore resurser mest muligt til gavn for både nykommere og nuværende medlemmer. Argument for forslaget: Forsendelsesomkostningerne for ACA-materialer er væsentligt lavere med USPS Media Rate. Vore medlemmer ville værdsætte de lavere ekstraomkostninger ved forsendelsen, og nydannede grupper (med begrænsede resurser) ville kunne have ACA-litteratur på hånden til nykommere. Vi opfordrer jer til at overveje at tilføje denne forsendelsesmetode for de voksende ACA-grupper på Hawaii. Det ville vi sætte pris på. WSO s bemærkninger: Den nye hjemmeside giver WSO friheden til at vælge den billigst mulige forsendelse. Forslag Indsendt af Signal Hill, Californien (CA1150) Sag: At WSO forbedrer de nuværende kommunikationsredskaber for ACA-fællesskabet, så WSO-listede ACA-begivenheder kan kommunikeres direkte til ethvert ACA-møde eller servicegruppe, som måtte vælge at modtage sådanne meddelelser. Historie/overvejelser: ACAWSO har længe haft en værdifuld hjemmeside med forskellige tjenester for Fællesskabet, deriblandt grundlæggende programinformation, konferencegodkendt litteratur, annoncering af ACA-begivenheder og redskaber til at finde ACA-møder og servicegrupper. Hjemmesiden sørger også for interaktiv kommunikation med Fællesskabet, hvilket bevises af de mange aktiviteter omkring den årlige forretningskonference (ABC) og WSO s egen månedlige telekonference for ACA s bestyrelsesmedlemmer. Argument for forslaget: Dette forslag hylder et vigtigt grundlæggende princip i ACA-fællesskabet, nemlig at videregive ACA s budskab om helbredelse til dem, der stadig lider. Dette princip udtrykkes i vort Tolvte Trin og Femte Tradition. At forbedre kommunikationen indenfor ACA-fællesskabet støtter dette princip direkte ved at gøre ACA-helbredelses-resurser kendte og tilgængelige for voksne børn, som stadig lider. WSO s bemærkninger: WSO s OPPM tilsiger WSO s bestyrelse at beskytte informationer om møder og kontaktpersoner med eksemplarisk omhu. Eftersom møderegistreringsblanketten gør det tydeligt for kontaktpersonerne, at de oplysninger, de indsender, kun vil blive brugt til at lokalisere møder, er brugen af oplysningerne til andre formål end WSO-kommunikation ikke tilladt for nærværende. Vi er et af de eneste fællesskaber, som viser oplysninger om mødets kontaktperson, hvor andre kun viser en liste over møder. Men når vi nu opgiver kontaktpersonernes oplysninger, er det bestyrelsens holdning, at disse oplysninger kun bør være tilgængelige på hjemmesiden af én grund, nemlig for at give enkeltpersoner mulighed for at tjekke et mødes oplysninger, før de deltager i mødet. 7

8 Forslag Indsendt af Storbritanniens servicegruppe (IG530) Sag: De to foldere 25 spørgsmål: Er jeg voksent barn og ACA sponsorskab: Rejsefæller bør ligge til gratis download på ACA s hjemmeside. Historie/overvejelser: Selv om omkostningerne ved international forsendelse sandsynligvis betyder, at der kun sælges få brochurer/foldere uden for USA, er vores motiv hensynet til ACA ere verden over. Kommunikation via internettet er nu hurtig og let, og der kommer snart en ny hjemmeside. Vi håber, man vil inddrage flere end disse to foldere i overvejelserne, men de forekommer at være de vigtigste at få ud til det store fællesskab. Papireksemplarer kan stadig sælges individuelt eller i den nye mødepakke. Udgiften for fællesskabet vil sandsynligvis være minimal, eftersom salget af bøger stiger. Argument for forslaget: 25 spørgsmål er en vigtig vejledning til nykommere om, hvorvidt dette program er noget for dem, og den bidrager til at sprede budskabet til lidende voksne børn. Sponsorskabs-folderen giver vejledning i den særlige holdning, ACA har til sponsorskab; så begge foldere er vigtige og bør være frit tilgængelige for alle uden omkostning. WSO s bemærkninger: WSO har fået overdraget ansvaret for at beskytte rettighederne til fællesskabets litteratur. Bestyrelsen gør alt, hvad der er muligt, for at sprede budskabet til dem, der stadig lider, og samtidig sikre, at fortjenesten fra salget af litteratur hele tiden bidrager til, at budskabet bliver spredt. Selv om fortjenesten fra salget af foldere ikke er nær så stor som fra andre produkter, bidrager den dog til at betale for opsøgende arbejde. Forslag Indsendt af Palo Alto, Californien (CA477, CA682 og CA1015); Campbell, Californien (CA1057) Sag: At WSO kontakter AA og Al-Anon og spørger, hvordan deres ordning, som giver grupperne mulighed for at købe en forsikring under en fælles police, fungerer, og iværksætter en lignende plan for ACA-møder. Historie/overvejelser: Mange mødelokaler forlanger, at gruppen har en forsikring, hvilket for nærværende overstiger gruppens økonomiske formåen. Argument for forslaget: En sådan plan ville gøre det muligt for grupperne at efterkomme kravet om forsikring og åbne op for nye lokaler at holde møde i. WSO s bemærkninger: Vi har tjekket dette med AA og Al-Anon, og deres verdensservicekontor tilbyder ikke ansvarsforsikring til grupperne, af samme grund som ACA WSO ikke har tilbudt grupperne forsikring. Grupperne er selvstyrende, og hvis ACA WSO tilbød en samlet forsikring, ville det fjerne gruppernes selvbestemmelse. Grupperne kan forhandle direkte med dem, der kræver forsikringen, og betale for den af egen lomme. Servicegruppen kan evt. træde til, hvis gruppesamvittigheden beslutter at gøre det. Mange grupper, som er blevet bedt om at fremvise bevis for forsikring, er enten flyttet til et andet lokale, hvor man ikke kræver forsikringsbevis, eller de har betalt et mindre gebyr for at få deres gruppe tilføjet som et tillæg til stedets eksisterende forsikringspolice. 1 Side 3: OPPM = Operation Policies and Procedures Manual WSO s procedurevejledning. 2 Side 6: Print-on-demand: En form for trykning af bøger, hvor hvert eksemplar først trykkes, når bestillingen er afgivet. 3 Side 7: USPS: United States Postal Service. 8

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

SGM servicegruppemøde

SGM servicegruppemøde Referat af SGM Søndag den 26. august 2012 ACA Danmark Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier SGM servicegruppemøde Tid: søndag den 26. august 2012 kl. 13 16. Sted: Christianskirken

Læs mere

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster

Opstart af gruppe Mødeforløb Tekster Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Adult Children of Alcoholics Opstart af gruppe Mødeforløb

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Hvad det er og hvordan det hænger sammen

Hvad det er og hvordan det hænger sammen Hvad det er og hvordan det hænger sammen Anonyme Alkoholikere Fællesskabet og bogen Fællesskabet findes i mindst 160 lande Der er anslået mere end 2.000.000 medlemmer Det er åndeligt fællesskab Der er

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Public Relations Håndbog. Kapitel 10

Public Relations Håndbog. Kapitel 10 Public Relations Håndbog Kapitel 10 INTERNET TECHNOLOGI Oversættelse / Første kladde PR HÅNDBOG KAPITEL 10 INTERNET TECHNOLOGI Dette kapitel adresserer til internet teknologi I den forstand det relaterer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt.

NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. 11 koncept NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt. NA medlemmer i hele verden skænker penge til at opfylde vort fællesskabs hoved formål. Det er forpligtende

Læs mere

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld)

Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) Aftalevilkår for Gældsrådgivning ved DinGæld (medlemskab ved DinGæld) 1. Parter Aftalevilkårene (herefter Aftalen) er gældende for personer, der modtager gældsrådgivning fra DinGæld ApS, Store Torv 10,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: Søndag d. 31. maj, 2015, kl. 13-16 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere