ABC 2015 Urafstemning for Voksne Børn af Alkoholikere. ABC Den årlige forretningskonference Urafstemning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABC 2015 Urafstemning for Voksne Børn af Alkoholikere. ABC Den årlige forretningskonference 2015. Urafstemning"

Transkript

1 ABC Den årlige forretningskonference 2015 Urafstemning Vis venligst stemmesedlen til din gruppe, og afhold en gruppesamvittighedsafstemning om hvert af forslagene. Disse sider indeholder de foreslåede punkter til dagsordenen for ABC 2015, indsendt af fællesskabet, sammen med WSO s bemærkninger til hvert forslag. Retningslinjer for afstemningen: 1. Hvert forslag indeholder den sag, det drejer sig om, historie/overvejelser, argument for forslaget samt WSO s bemærkninger. Marker venligst, om din gruppe er enig, uenig eller stemmer blankt. 2. Hvis din gruppe ønsker at tilføje en kommentar, er der plads til dette. 3. Alle forslag, som får 2/3 af de afgivne stemmer, sættes på dagsordenen for ABC i Austin, Texas, den april Fællesskabet modtog 14 forskellige forslag til overvejelse i grupperne. Ét blev senere trukket tilbage af stillergruppen, fordi det var ufærdigt. Forslag Indsendt af Ft. Myers, Florida (FL157 og FL180) Sag: Vi mener, at forsendelsesomkostningerne ved indkøb af materialer fra WSO er ude af proportion med det, der er bestilt. Historie/overvejelser: FL157 skal bestille 1 meditationsbog og 8 hæfter til nykommere, og billigste håndtering/forsendelse koster $13,12. Det bliver i alt $1,46 i håndtering og forsendelse PR. STK. Hvis vi bestiller 20 velkomstmønter (hvilket er minimumsordren på $10) koster det $11,85 i håndtering og forsendelse. Disse gebyrer er ude af proportion med det, der er bestilt. Argument for forslaget: WSO må se på, hvad andre 12-trinsgrupper tager for håndtering og forsendelse af materialer, og gøre ACA s priser sammenlignelige hermed. WSO s bemærkninger: WSO s bestyrelse mener, denne sag er irrelevant, da den nye hjemmeside viser de nøjagtige forsendelsesomkostninger. GoDaddy ville ikke levere en måde, hvorpå WSO kunne lægge de nøjagtige priser på den gamle hjemmeside, så i de fleste tilfælde blev forsendelsesomkostningerne justeret, og dette er ikke længere nødvendigt. Forslag Indsendt af Torrance, Californien (CA012) Sag: At vi får information om ACA udbredt i lægeklinikker. Foldere, som patienterne kan læse i venteværelset. Historie/overvejelser: Læger har altid læsestof om sundhed og helse liggende i deres venteværelser. Vi kan bede dem optage foldere om ACA. Dette er ikke agitation eller reklame, bare nyttig information. Jeg har arbejdet i sundhedssektoren, og vi havde i reglen altid foldere om vold i hjemmet liggende i klinikken. Jeg tror også, de vil være åbne for dette. 1

2 Argument for forslaget: Rigtig mange mennesker har brug for hjælp. De fleste i min gruppe blev henvist af deres terapeut. Mange mennesker går imidlertid ikke til terapi, men til en læge. Ligesom de fleste af dem, jeg har mødt i ACA, kan de genkende det, de læser, og vil gerne vide mere. Dette er en nem måde at udbrede vores information til flere. WSO s bemærkninger: De enkelte grupper kan frit yde service ved at levere foldere og hæfter til lægeklinikker i deres område, med lægens tilladelse. WSO har ikke resurserne til dette. WSO har imidlertid taget initiativ til at levere Røde Bøger til terapeuter og terapigrupper, som måske ikke er klar over ACA s eksistens. Fællesskabet er velkomne til at sende navne og adresser på sådanne grupper til Komiteen for medlemsservice og service udadtil. Forslag Indsendt af Central Coast Intergroup (IG076); Grover Beach (CA915 og CA1006) Sag: At WSO iværksætter en planlagt, gradvist indført, vedvarende informationskampagne (TV, internet, radio, tidsskrifter) for at lade offentligheden vide, at ACA eksisterer, hvem vi er, og at vi arbejder med personlig helbredelse fra en opvækst i alkoholiske og dysfunktionelle hjem, samt oplyse telefonnummer og webadresse, hvor man kan finde møder i lokalområdet. Der skal ikke vises ansigter i meddelelserne, og ikke gives løfter om resultater. Historie/overvejelser: Førhen havde WSO hverken pengene eller ekspertisen til at iværksætte en informationskampagne i medierne; nu har den pengene og kan hyre de nødvendige kræfter. WSO s kommentarer til urafstemningen i 2014 mistolkede personlig anonymitet som PROGRAM-anonymitet. Vi føler, vores hovedformål er at viderebringe budskabet fra møder, fra servicegrupper og ikke mindst fra WSO det er det, vi er her for. Argument for forslaget: Tolvte Trin fortæller os, at når vi har haft en individuel åndelig opvågnen, forsøger vi individuelt at bringe budskabet videre til lidende voksne børn. Femte Tradition minder os om, at HVER GRUPPE (møde, servicegruppe og bestyrelse) kun har ét hovedformål at bringe budskabet videre til voksne børn, som stadig lider. Elvte Tradition minder os om at opretholde PERSONLIG, ikke PROGRAManonymitet i medierne. Tolvte Tradition taler om behovet for PERSONLIG anonymitet for at bevare helbredelsen, om end stadig til en vis grad dysfunktionelt, idet egoet udnyttes, så vi kan få budskabet ud (vort hovedformål) og fokusere på programmets principper (hvordan vi gør det). Tolvte Tradition henviser også til behovet for PERSONLIG anonymitet til beskyttelse af budskabets integritet for at undgå at tilsmudse programmet i tilfælde af personligt tilbagefald for et ansigt i ACA. Ottende Retningslinje tillader WSO s bestyrelsesmedlemmer at fungere som de vigtigste planlæggere og administratorer af den generelle politik. Niende Retningslinje giver WSO s bestyrelsesmedlemmer ansvaret for at opfylde programmets mål at videregive ACA-budskabet til voksne børn, som stadig lider. Nykommere og rådgivere fortæller os, at de ikke har hørt om Voksne Børn af Alkoholikere. Vi hører ikke vort ACA-program nævnt, når andre tolvtrinsprogrammer citeres eller oplistes i aviser, tidsskrifter, bøger, radio, internet eller fjernsyn. Endvidere står ACA i manges øjne for American Canoeing (and Kayaking) Association eller Affordable Care Act ( Obamacare ). Endelig har vi set annoncer i offentlige medier (tv) for andre tolvtrinsprogrammer. WSO s bemærkninger: Bestyrelsen har modtaget et foreløbigt skøn på $ for at lave en meget kort annonce på Public Service TV. Den ville så kunne sendes på lokale markeder, alt efter hvad grupper og servicegrupper har råd til. Hvis Fællesskabet mener, dette er en måde at udbrede kendskabet til ACA uden at bryde de Tolv Traditioner, kan WSO gå videre med et sådant projekt. 2

3 Forslag Indsendt af Central Coast Intergroup (IG076) Sag: Forslag om at få WSO til at uploade alle foldere som beskyttede PDF-filer i alle tilgængelige oversættelser, så medlemmer over hele verden kan downloade dem gratis. Historie/overvejelser: Før i tiden var foldere den eneste litteratur, man kunne få; nu har vi bøger. Førhen skulle WSO bruge pengene fra salget af foldere til sit arbejde; dette er ikke længere nødvendigt. Udgiften til arbejdskraft og den tid, der bruges på håndtering og forsendelse af ordrer internt i USA, er ikke længere rentable i forhold til fortjenesten ved salget. Det er mere rentabelt at fokusere på salg af bøger, medaljer og mønter. At sende foldere til lande udenfor USA er alt for dyrt, og folderne bliver forsinket og/eller tilbageholdt i tolden. Hvis vi lægger dem på hjemmesiden, kan folk downloade dokumenterne uden udgift og uden forsinkelser i tolden. Pdf-filer, som gør folderne skrivebeskyttet, vil stille disse dokumenter til rådighed for medlemmer i hele verden, hvilket viderebringer budskabet, forener og styrker ACA-programmet og fastlægger et verdensomspændende fokuspunkt. Argument for forslaget: Tolvte Trin siger, at vi skal videregive budskabet. Dette vil gøre det muligt at distribuere vort budskab globalt, billigt og hurtigt. Femte Tradition minder os om, at HVER GRUPPE (møde, servicegruppe og bestyrelse) kun har ét hovedformål at bringe budskabet videre til voksne børn, som stadig lider. Ottende Retningslinje tillader WSO s bestyrelsesmedlemmer at fungere som de vigtigste planlæggere og administratorer af den generelle politik. Niende Retningslinje giver WSO s bestyrelsesmedlemmer ansvaret for at opfylde programmets mål at videregive ACA-budskabet til voksne børn, som stadig lider. Nøglen til at virkeliggøre dette er, at budskabet forbliver uændret. Selv om der findes programmer, som kan konvertere Pdf-filer til Word, findes der også Adobe-programmer, som kan forhindre dette (adgangskode og kryptering), så ACA-budskabet kan forblive intakt. WSO s bemærkninger: WSO har fået overdraget ansvaret for at beskytte rettighederne til fællesskabets litteratur. Bestyrelsen gør alt, hvad der er muligt, for at sprede budskabet til dem, der stadig lider, og samtidig sikre, at fortjenesten fra salget af litteratur hele tiden bidrager til, at budskabet bliver spredt. Selv om fortjenesten fra salget af foldere ikke er nær så stor som fra andre produkter, bidrager den dog til at betale for opsøgende arbejde. Forslag Indsendt af San Antonio, Texas (TX081) Sag: Vi foreslår, at kopier af materiale, som nævnes i et forslag til urafstemningen, bliver gjort tilgængeligt enten på stemmesedlen eller på WSO s hjemmeside, så grupperne kan se det, før de stemmer (skal ikke medregnes i de 500 ord, der er grænsen). Historie/overvejelser: Før i tiden har forslag krævet handling med henblik på specifikke materialer, uden at man kunne se dem. Der eksisterer ingen procedure for kritisk gennemgang af forslag til urafstemningen. Forslagene sættes på stemmesedlen og præsenteres for fællesskabet, stort set sådan som de blev indsendt; måske bliver de vurderet mht. form, men ikke mht. sproglig klarhed eller faktuel nøjagtighed. Argument for forslaget: Materialer ville nemt kunne vedhæftes til papir- eller elektroniske stemmesedler, lægges på hjemmesiden med et link eller i det mindste en omtale. Uden adgang til det omhandlede materiale er en kvalificeret gruppesamvittighed ikke mulig. (Vi trækker gerne forslaget tilbage, dersom eventuelle ændringer i OPPM 1 gør det irrelevant). WSO s bemærkninger: Offentliggørelse af litteratur, som optræder i et punkt på stemmesedlen, kunne beskyttes mod kopiering og gøres tilgængelig på hjemmesiden af WSO for en beskeden udgift og indsats. 3

4 Forslag Indsendt af Austin, San Antonio og LaGrange Intergroup, Texas (IG600) Sag: Vi foreslår, at fremtidige WSO-bestyrelsesmedlemmer skal have mindst ét års aktiv service i en servicegruppe, region eller et tilsvarende serviceorgan. Om nødvendigt kan dette krav implementeres gradvis, stilende imod at gælde for alle bestyrelsesmedlemmer ved ABC i Historie/overvejelser: Som det er nu, skal potentielle bestyrelsesmedlemmer deltage i fem månedlige telekonferencer. Ud over at foreslå tidligere service i WSO, stiller OPPM ikke krav om forudgående serviceerfaringer. Som det er nu, tager bestyrelsen heller ikke imod nomineringer af bestyrelsesmedlemmer fra fællesskabet i almindelighed. Argument for forslaget: Bestyrelsesmedlemmer uden forudgående serviceerfaring vil måske finde det svært at komme i gang straks, hvorved de øger arbejdspresset på andre medlemmer og efterlader bestyrelsen mindre opmærksomme på fællesskabets behov. At udvikle betroede tjenere på mellemniveau vil skabe en mere livskraftig og effektiv bestyrelse. Dette krav vil også øge bestyrelsesmedlemmernes engagement i det bredere servicenet ved at understrege betydningen af de almindelige serviceorganer. Det vil gøre det mere effektivt og vedvarende for bestyrelsen at trække på det større fællesskabs erfaring, styrke og håb. Endvidere støtter det traditionernes betroet-tjener-ideal for lederskab. WSO s bemærkninger: Bestyrelsen har nedsat et udvalg, som er ved at opdatere OPPM en, og betingelserne for medlemskab af bestyrelsen vil blive undersøgt. Vi mener også, at en fortid som tjener for fællesskabet er ideel, før en person bliver WSO-bestyrelsesmedlem. Derfor er et langsigtet mål som det foreslåede fornuftigt. Til den tid vil bestyrelsesmedlemmernes rolle formodentlig også være mere rådgivende, sammenlignet med den arbejdsmængde, den nuværende bestyrelse må klare, grundet mangelen på frivillige. Forslag Indsendt af Espoo, Finland (FIN044) Sag: At ACA WSO holder op med at distribuere den Røde Bog som e-bog gennem de distributionskanaler, der benytter Digital Restrictions Management (DRM)-teknologi til at forhindre kopiering og formatkonvertering af bogen. Dette indbefatter Amazon og deres Kindle-platform såvel som Barnes & Noble og deres Nook-platform. Det indbefatter også enhver anden platform, som bruger DRM. Historie/overvejelser: Begrundelser: 1. Copyright-lovgivningen og DRM-teknologien har til formål at forhindre folk i at lave kopier af digitale værker for det, som det reelt koster at lave disse kopier. De opnår dette gennem at skabe en kunstig mangel, fordi kopier kun kan fremstilles lovligt af udgiveren, som så kan fastsætte en kunstigt høj pris. ACA WSO bør sælge den Røde Bog til den pris, som det rent faktisk koster at lave kopierne. Prisen for digitale kopier er reelt tæt på nul. 2. DRM skaber en situation, hvor brugerne er bundet til en bestemt forhandler. Amazon og Barnes & Noble har begge deres DRM-behæftede e-bogslæser-platforme, som forhindrer brugerne i på lovlig vis at flytte deres e-bog til andre platforme. Dette gør det muligt for disse selskaber at tvinge brugeren til at bruge deres platform i stedet for en konkurrerende platform. Ved at udgive den Røde Bog på disse platforme giver ACA WSO disse forretningsmetoder ufortjent legitimitet. 3. I USA og EU er det blevet kriminelt at omgå DRM. I USA kaldes den lov, som gør dette, for Digital Millennium Copyright Act (DMCA). I EU gør European Union Copyright Directive (EUCD) det samme. Straffen for at omgå DRM-forholdsregler svinger fra det ene EU-medlemsland til det andet og strækker sig fra bøder til fængselsstraf. I USA risikerer førstegangsovertrædere bøder på op til $ , fængsel i op til 5 år eller begge dele. I gentagelsestilfælde går strafferammen op til $ eller 10 års fængsel eller begge dele. Ved at distribuere den Røde Bog med DRM har ACA WSO officielt gjort sig til copyright-maksimalister. Dette kan forårsage tilbagefald blandt fildelere ( kopimister ) i fællesskabet. 4

5 Argument for forslaget: Se begrundelserne ovenfor. WSO s bemærkninger: Fællesskabet har overladt WSO ansvaret for at beskytte eneretten til sin litteratur til brug og økonomisk udbytte udelukkende for ACA-fællesskabet. WSO beskytter disse interesser ved at få copyright og bruge Digital Rights Management, hvor det er muligt. DRM er en software-beskyttelse mod uautoriseret kopiering af digitale medier. Denne retslige og teknologiske beskyttelse giver også WSO, og dermed fællesskabet, de økonomiske resurser til at viderebringe budskabet til fællesskabet verden over, ansætte særlige medarbejdere og betale for dyre projekter og nødvendige formueforbedringer. At fjerne denne beskyttelse ville være misligholdelse af WSO s retslige ansvar. Forslag Indsendt af Exton, Pennsylvania (IG599) Sag: Vi foreslår, at ACOA s hjemmeside bliver opdateret således, at kommunikationen med mødeledere bliver bedre, når et møde står foran at få en gul advarselstrekant som tegn på forældet information. Historie/overvejelser: Med jævne mellemrum viser ACOA s hjemmeside en gul advarselstrekant ved et møde uden at informere mødets kontaktperson. Dette får det til at se ud for nykommere, som om mødet måske ikke længere eksisterer. Mange nykommere har gennem årene kontaktet mig for at spørge, om mødet stadig eksisterer. Det ville være mindre forvirrende, hvis ACOA WSO kontaktede mødets udpegede kontaktperson for at spørge, om mødeinformationen var korrekt, frem for at sætte et gult advarselsskilt på hjemmesiden. Der er 34 møder i mit område; i skrivende stund har 10 af dem et gult skilt på hjemmesiden, og mødets kontaktperson ved det sikkert ikke. Jeg kan godt forstå, hvis nykommeren går ud fra, at disse 10 møder ikke længere kører. Som det foregår nu, er nykommerne i reglen dem, der kommunikerer med kontaktpersonerne omkring mødets status. Argument for forslaget: Hvis der var en bedre kommunikation med kontaktpersonen, ville informationen på hjemmesiden blive holdt opdateret og skabe mindre tvivl hos nykommerne. Nykommerne ville være mindre tilbøjelige til at tro, at møderne ikke længere eksisterer. WSO s bemærkninger: Ændringer eller ikke ændringer i mødeinformationerne foretages på baggrund af, hvad der indsendes/opdateres af gruppernes sekretærer. Det er en del af hver sekretærs ansvarsområde at sørge for regelmæssig opdatering af gruppens oplysninger, sådan som det beskrives i Håndbogsdelen af den Røde Bog. Eftersom mødeliste-softwaren ikke sender en advarsel til WSO, når et gult skilt sættes foran et mødes information, har WSO begrænsede resurser til at sikre informationernes nøjagtighed, ud over hvad der kommer ind. s om den årlige forretningskonference (ABC) sendes ud til grupperne flere gange om året, angående frister for forslag, urafstemning om punkter og andre meddelelser. Hvis en kommer tilbage, forsøger vores særlige medarbejder at kontakte gruppen for at opklare, om den stadig mødes. Vi hører også om grupper, som ikke mødes, eller oplysninger, der er forkerte, fra enkeltmedlemmer i ACA. Forslag Indsendt af Polens servicegruppe (IG602) Sag: Vi foreslår, at ACA WSO ændrer reglerne for trykning og udgivelse af oversættelserne af ACA s fællesskabstekst og det Gule hæfte, så det vil blive tilladt at trykke de oversatte bøger i de respektive lande (uden begrænsning i antal oplag) i de tilfælde, hvor udgiften til trykning i det fremmede land er markant lavere end det, trykning i USA og forsendelse til oversættelseslandet koster. Dette er tilfældet i Polen, hvor trykning og udgivelse af bogen er meget billigere end i USA. Overskuddet ved salg af de oversatte bøger vil naturligvis stadig tilfalde ACA WSO. 5

6 Historie/overvejelser: Den polske servicegruppe er i gang med oversættelsesprocessen, og vi er bange for, at begrænsningen til kun at måtte trykke første oplag i Polen vil tvinge os til at vælge den langt dyrere og besværligere løsning at trykke bøgerne i USA og sende dem til Polen. Dette vil forhøje prisen for den polske oversættelse og gøre bogen næsten uopnåelig for polske læsere. Argument for forslaget: Trykning koster langt mindre i Polen end i USA. Trykning i USA vil gøre bogen dyrere. Hvis vi trykker i Polen, undgår vi de store udgifter ved at sende bøger. De penge, vi sparer på denne måde, kan bruges til at sprede budskabet i stedet for at havne i transportselskabets lommer. Desuden har det polske alfabet flere bogstaver end det latinske, hvilket kan medføre fejl i redigeringen og trykningen i USA. Overskuddet fra salg af bogen kan sendes til ACA WSO, uanset hvor bogen bliver trykt. Vi er en ung servicegruppe, og vi har måske ikke råd til et stort første oplag. Begrænsning til kun at trykke første oplag i Polen vil komplicere udgivelsesprocessen for os. WSO s bemærkninger: For at nedbringe udgifterne til at sende litteratur ud af USA er WSO i færd med at undersøge flere muligheder, bl.a. udenlandske trykkerier, print-on-demand 2 og/eller brug af en udenlandsk speditør. De logistiske udfordringer må løses af det land, der søger at trykke ACA-litteratur udenfor USA, og løsningen må fremlægges for WSO s bestyrelse til overvejelse. Da fællesskabet har overladt WSO ansvaret for at beskytte fællesskabets eneret til sin litteratur til brug og økonomisk udbytte udelukkende for ACA-fællesskabet, må et ekstragebyr desuden forhandles på plads. Forslag Indsendt af Exton, Pennsylvania (IG599) Sag: Vi foreslår, at ACOA s hjemmeside opdateres, så den bliver mere moderne, bedre organiseret og lettere at finde rundt i, når man fx søger efter mødeinformation eller vil købe litteratur. Historie/overvejelser: Skønt ACOA s hjemmeside er fuldt funktionsdygtig, kunne den være bedre organiseret og moderniseret for at gøre det lettere at finde rundt i den, især for nykommeren. For eksempel vil det være lettere at komme fra én side til den næste, hvis der var en central side foroven. Sådan er de fleste hjemmesider nu til dags. Den nuværende hjemmeside er udformet sådan, at man skal trykke på tilbage - knappen for at komme tilbage til forsiden. Hvis de forskellige sider (Forside, Formål, Møder osv.) sås foroven på hver side hele tiden, kunne man tydeligt se de forskellige valgmuligheder på hele hjemmesiden i stedet for at skulle trykke sig tilbage til forsiden. Det ville også være enklere for brugeren, hvis der stod Køb ACA-litteratur på hjemmesiden i stedet for det nuværende ACA indkøbskurv. Hjemmesiden virker gammeldags og ville have godt af at blive moderniseret. Argument for forslaget: Hvis hjemmesiden blev moderniseret og bedre organiseret, ville det blive lettere at se alle valgmulighederne og gå til de forskellige sider på sitet. Og hvis overskriften ACA indkøbskurv blev ændret til Køb ACA-litteratur, ville det blive tydeligere for brugeren, hvor man kan købe den Røde Bog og anden litteratur. Ethvert skridt i retning af at gøre hjemmesiden lettere at navigere i, mere brugervenlig og enklere ville gøre oplevelsen lettere for brugeren. Vort program er fantastisk og vokser hele tiden! Vores hjemmeside ville have godt af nogle forandringer for at gøre den mere moderne, bedre organiseret og lettere at finde rundt i. WSO s bemærkninger: Vi har allerede en ny hjemmeside, som er lanceret eller snart bliver det, så det er der taget hånd om. 6

7 Forslag Indsendt af Kihei, Hawaii (HI020 og HI023); Haiku, Hawaii (HI024) Sag: At ACA/WSO bruger USPS 3 Media Rate på forsendelse til hawaiianske grupper ved ordrer over $500. Historie/overvejelser: Vi har tidligere fået forsendelser med Priority Mail og Flat Rate Priority Mail. Eftersom USPS Media Rate koster væsentligt mindre end begge disse A-post-metoder til Hawaii, ville vi kunne give besparelserne videre til vore medlemmer. Bemærk venligst, at leveomkostningerne på Hawaii er blandt de højeste i USA. Vi igangsætter også nye møder her og vil gerne sammenlægge vore resurser mest muligt til gavn for både nykommere og nuværende medlemmer. Argument for forslaget: Forsendelsesomkostningerne for ACA-materialer er væsentligt lavere med USPS Media Rate. Vore medlemmer ville værdsætte de lavere ekstraomkostninger ved forsendelsen, og nydannede grupper (med begrænsede resurser) ville kunne have ACA-litteratur på hånden til nykommere. Vi opfordrer jer til at overveje at tilføje denne forsendelsesmetode for de voksende ACA-grupper på Hawaii. Det ville vi sætte pris på. WSO s bemærkninger: Den nye hjemmeside giver WSO friheden til at vælge den billigst mulige forsendelse. Forslag Indsendt af Signal Hill, Californien (CA1150) Sag: At WSO forbedrer de nuværende kommunikationsredskaber for ACA-fællesskabet, så WSO-listede ACA-begivenheder kan kommunikeres direkte til ethvert ACA-møde eller servicegruppe, som måtte vælge at modtage sådanne meddelelser. Historie/overvejelser: ACAWSO har længe haft en værdifuld hjemmeside med forskellige tjenester for Fællesskabet, deriblandt grundlæggende programinformation, konferencegodkendt litteratur, annoncering af ACA-begivenheder og redskaber til at finde ACA-møder og servicegrupper. Hjemmesiden sørger også for interaktiv kommunikation med Fællesskabet, hvilket bevises af de mange aktiviteter omkring den årlige forretningskonference (ABC) og WSO s egen månedlige telekonference for ACA s bestyrelsesmedlemmer. Argument for forslaget: Dette forslag hylder et vigtigt grundlæggende princip i ACA-fællesskabet, nemlig at videregive ACA s budskab om helbredelse til dem, der stadig lider. Dette princip udtrykkes i vort Tolvte Trin og Femte Tradition. At forbedre kommunikationen indenfor ACA-fællesskabet støtter dette princip direkte ved at gøre ACA-helbredelses-resurser kendte og tilgængelige for voksne børn, som stadig lider. WSO s bemærkninger: WSO s OPPM tilsiger WSO s bestyrelse at beskytte informationer om møder og kontaktpersoner med eksemplarisk omhu. Eftersom møderegistreringsblanketten gør det tydeligt for kontaktpersonerne, at de oplysninger, de indsender, kun vil blive brugt til at lokalisere møder, er brugen af oplysningerne til andre formål end WSO-kommunikation ikke tilladt for nærværende. Vi er et af de eneste fællesskaber, som viser oplysninger om mødets kontaktperson, hvor andre kun viser en liste over møder. Men når vi nu opgiver kontaktpersonernes oplysninger, er det bestyrelsens holdning, at disse oplysninger kun bør være tilgængelige på hjemmesiden af én grund, nemlig for at give enkeltpersoner mulighed for at tjekke et mødes oplysninger, før de deltager i mødet. 7

8 Forslag Indsendt af Storbritanniens servicegruppe (IG530) Sag: De to foldere 25 spørgsmål: Er jeg voksent barn og ACA sponsorskab: Rejsefæller bør ligge til gratis download på ACA s hjemmeside. Historie/overvejelser: Selv om omkostningerne ved international forsendelse sandsynligvis betyder, at der kun sælges få brochurer/foldere uden for USA, er vores motiv hensynet til ACA ere verden over. Kommunikation via internettet er nu hurtig og let, og der kommer snart en ny hjemmeside. Vi håber, man vil inddrage flere end disse to foldere i overvejelserne, men de forekommer at være de vigtigste at få ud til det store fællesskab. Papireksemplarer kan stadig sælges individuelt eller i den nye mødepakke. Udgiften for fællesskabet vil sandsynligvis være minimal, eftersom salget af bøger stiger. Argument for forslaget: 25 spørgsmål er en vigtig vejledning til nykommere om, hvorvidt dette program er noget for dem, og den bidrager til at sprede budskabet til lidende voksne børn. Sponsorskabs-folderen giver vejledning i den særlige holdning, ACA har til sponsorskab; så begge foldere er vigtige og bør være frit tilgængelige for alle uden omkostning. WSO s bemærkninger: WSO har fået overdraget ansvaret for at beskytte rettighederne til fællesskabets litteratur. Bestyrelsen gør alt, hvad der er muligt, for at sprede budskabet til dem, der stadig lider, og samtidig sikre, at fortjenesten fra salget af litteratur hele tiden bidrager til, at budskabet bliver spredt. Selv om fortjenesten fra salget af foldere ikke er nær så stor som fra andre produkter, bidrager den dog til at betale for opsøgende arbejde. Forslag Indsendt af Palo Alto, Californien (CA477, CA682 og CA1015); Campbell, Californien (CA1057) Sag: At WSO kontakter AA og Al-Anon og spørger, hvordan deres ordning, som giver grupperne mulighed for at købe en forsikring under en fælles police, fungerer, og iværksætter en lignende plan for ACA-møder. Historie/overvejelser: Mange mødelokaler forlanger, at gruppen har en forsikring, hvilket for nærværende overstiger gruppens økonomiske formåen. Argument for forslaget: En sådan plan ville gøre det muligt for grupperne at efterkomme kravet om forsikring og åbne op for nye lokaler at holde møde i. WSO s bemærkninger: Vi har tjekket dette med AA og Al-Anon, og deres verdensservicekontor tilbyder ikke ansvarsforsikring til grupperne, af samme grund som ACA WSO ikke har tilbudt grupperne forsikring. Grupperne er selvstyrende, og hvis ACA WSO tilbød en samlet forsikring, ville det fjerne gruppernes selvbestemmelse. Grupperne kan forhandle direkte med dem, der kræver forsikringen, og betale for den af egen lomme. Servicegruppen kan evt. træde til, hvis gruppesamvittigheden beslutter at gøre det. Mange grupper, som er blevet bedt om at fremvise bevis for forsikring, er enten flyttet til et andet lokale, hvor man ikke kræver forsikringsbevis, eller de har betalt et mindre gebyr for at få deres gruppe tilføjet som et tillæg til stedets eksisterende forsikringspolice. 1 Side 3: OPPM = Operation Policies and Procedures Manual WSO s procedurevejledning. 2 Side 6: Print-on-demand: En form for trykning af bøger, hvor hvert eksemplar først trykkes, når bestillingen er afgivet. 3 Side 7: USPS: United States Postal Service. 8

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics

NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer. Translation Basics NAWS / WSO informationsmateriale til lokale oversættelseskomiteer Translation Basics Den engelske version er: Godkendt af WSTC den 7. februar, 1997 revideret 25. maj, 2001 WB bogprotokol Denne oversættelse

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Public Relations Håndbog. Kapitel 10

Public Relations Håndbog. Kapitel 10 Public Relations Håndbog Kapitel 10 INTERNET TECHNOLOGI Oversættelse / Første kladde PR HÅNDBOG KAPITEL 10 INTERNET TECHNOLOGI Dette kapitel adresserer til internet teknologi I den forstand det relaterer

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

DUBLI BUSINESS SYSTEM. Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed

DUBLI BUSINESS SYSTEM. Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed DUBLI BUSINESS SYSTEM Din nøglefærdige løsning til at opbygge en succesrig DubLi Network-virksomhed Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Introduktion Velkommen til DubLi Networks verden! Her får du chancen

Læs mere