Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4."

Transkript

1 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr juli 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Kære læser. VELTEK har modtaget en invitation. Fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Ministeren vil gerne inddrage vores viden og kompetencer i et netværk, som får stor indflydelse på den samlede strategi for energirenovering af den danske bygningsmasse. Netværket skal udvikle et katalog med forslag, som kan fremme, effektivisere og forbedre energirenoveringen i forskellige segmenter af bygningsmassen. Vi har naturligvis takket ja til invitationen! Martin Lidegaard er ligesom vi klar over, at der i energirenovering af den eksisterende bygningsmasse ligger et potentiale, der ud fra klima-, samfundsog erhvervsmæssige samt økonomiske hensyn skal indfries. Vores fornemste opgave bliver at anskueliggøre, at de tekniske installationer er et meget vigtigt parameter for succes. Og vi er velforberedte. I snart et år har en projektgruppe under VELTEK arbejdet på at udforme et holdningsnotat og nogle anbefalinger, der kan være med til at

2 sætte den tekniske branche på politikernes dagsorden. Nu skal arbejdet til eksamen, og jeg er sikker på, at vi består med glans! I vil naturligvis blive inddraget fra det stiftende møde i netværket i september måned, til vi skal præsentere netværkets forslag i maj måned På mange måder er denne mulighed en af de vigtigste i VELTEKs historie, og jeg glæder mig til at præsentere ministeren for de mange fantastiske grønne løsninger, den tekniske branche kan levere. I denne udgave af VELTEK NYT kan du blandt andet læse om DS Håndværk & Industris beslutning om at gå ind på elområdet, få en gennemgang af EUs energieffektiviseringsdirektiv og de markedsmuligheder, din virksomhed måske får, finde ud af, hvorfor VELTEK stadig er meget engageret i arbejdet med VA-godkendelser og glæde dig over, at Branchenyt denne gang er væsentligt forskønnet. På vegne af sekretariatet ønskes du en rigtig god sommer! Willy Goldby Direktør DS Håndværk & Industri - nu også for el-installatører Det er en ganske naturlig udvikling, at arbejdsgiver- og brancheforeningen fremover organiserer virksomheder fra elbranchen, lyder det fra direktør Jani Lykke Methmann.

3 Vvs-installationer bliver i stigende grad elektriske, og det har fået DS Håndværk & Industri til at udvide sit forretningsområde. Således vil arbejdsgiver- og brancheforeningen fremover også organisere virksomheder fra elbranchen. "Det er en udvikling og brancheglidning, der har pågået igennem en årrække, og som det er ganske naturligt, at vi bliver en del af. Man kan sige, at det er omstændighederne, der har truffet beslutningen for os. Vi har været opmærksomme på behovet og har af samme årsag tidligere indgået en tiltrædelsesaftale med Dansk Elforbund, fordi flere af vores medlemmer også beskæftiger sig med el og derfor har elektrikere ansat," forklarer direktør for DS Håndværk & Industri, Jani Lykke Methmann, og fortsætter: "Ved vores generalforsamling var der 100 % opbakning til forslaget om at medtage elområdet. Vi vil nu opruste på medarbejderfronten og sørge for at få de rette kompetencer i huset." Bedre service, skarpere profil Med en organiseringsgrad på blot 50 % er elområdet en oplagt forretningsmulighed for DS Håndværk & Industri, og Jani Lykke Methmann er da heller ikke blind for det potentiale, der ligger i de ikke-organiserede virksomheder. Men hun understreger, at beslutningen i første omgang er truffet med fokus på de virksomheder, som DS Håndværk & Industri allerede har i folden. "Det er klart, at vi på den lange bane skal tegne en skarpere profil over for potentielle medlemmer, men i første omgang er vores fokus at yde en stærkere service over for de eksisterende medlemmer inden for vvs, men også inden for industriområdet. Ligesom det gør sig gældende for alle andre virksomheder, ønsker DS Håndværk & Industri også at være innovative og på forkant med udviklingen. Med beslutningen om at gå ind på elområdet har vi omsat ønsket til handling." DS Håndværk & Industri er arbejdsgiver- og brancheforening for små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, el-, og vvs-virksomheder med i alt cirka ansatte. Ministerbesøg til medlemsmødet Interessen for vores medlemsmøde den 24. maj 2012 lod noget tilbage at ønske, men de, som mødte op, blev klogere på Smart Grid og Service Providers-området, fik netværket over en kop kaffe og hørte om de enorme besparelser, som

4 Schneider Electric har opnået i domicilet i Ballerup, inden klima-, energi- og bygningsministeren afsluttede mødet med sit syn på energioptimering af de tekniske installationer i den eksisterende bygningsmasse. Arrangementet blev dækket af flere fagmedier og fik fin omtale og en forside i Installatør Horisont. Herunder ses Willy Goldby (VELTEK) og Martin Lidegaard (klima-, energi- og bygningsminister). Bliv klogere på EUs EED og markedsmulighederne VELTEK har været til informationsmøde om EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Peter Bach fra Energistyrelsen, som har spillet en central rolle i det danske EUformandsskabsteam, gennemgik direktivet i grove træk, og Ulrich Bang, EU-chef hos Dansk Energi, fortalte om de markedsmuligheder, som EED giver danske virksomheder. Du kan finde begge oplæg i højre hjørne af denne side. Kode er ikke nødvendig - tryk blot 'Download'. Først den ene vej og så den anden vej.. VELTEK har gennem en lang årræ kke arbejdet målrettet for at styrke VAgodkendelsesordningen og VA-mæ rket og har tillige investeret mange

5 godkendelsesordningen og VA-mæ rket og har tillige investeret mange ressourcer i at bidrage til en oprydning på armatur- og vandfilterområdet. I det store hele har vores samarbejde med de involverede parter været konstruktivt, selvom nogle styrelser nok vil mene, at vi kan være tunge at danse med. Lad os blot nøjes med at konstatere, at det kræver en god portion tålmodighed og stædighed at sikre branchen (og forbrugerne) acceptable forhold, i en tid hvor det er jurister, og ikke teknikere, som udstikker retningen. I vort seneste høringssvar til Energistyrelsen har vi påpeget og kritiseret en række forhold i høringsmaterialet - blandt andet at styrelsen planlagde at sløjfe VAgodkendelsen i dens nuværende form og forsøgte at underminere det gode brand, som vi mener, at VA-logoet er. Der har efterfølgende været afholdt møde mellem styrelsen og høringsparterne, og fredag den 29. juni samledes en lang række repræsentanter fra VELTEKs udvidede armaturfabrikantsektion til medlemsmøde. Her blev det blandt andet besluttet, at VELTEK nu, i samspil med en række af vores samarbejdspartnere i og uden for branchen, vil stå i spidsen for et brev, der indeholder vores fælles holdninger, som sendes til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Vil vil sædvanen tro holde alle interesserede medlemmer informeret om udviklingen i sagen, og vi skal være de første til at beklage, at føljetonen om VAgodkendelsernes fortid og fremtid synes at være uendelig. Vi er klar til at tage arbejdshandskerne på igen efter ferien og vil gøre alt for, at vores indsats ender med et godt resultat for branchen. Følgende er uddrag fra vores seneste høringssvar til Energistyrelsen: "Vi bakker som udgangspunkt op om Energistyrelsens initiativ til at modernisere VA-godkendelsesordningen. Der er imidlertid en række forhold og definitioner i henholdsvis udkast til bekendtgørelse om ordningens administrationsgrundlag og udkast til bekendtgørelse om gebyrbetaling for udstedelse af godkendelser, som vi finder problematiske og foruroligende. En ændring af ordningen, således at den fremover alene omfatter byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber og ikke byggevarernes fysiske/mekaniske egenskaber, kan branchen ikke tilslutte sig. Danmark har et af Europas højeste vandtryk dobbelt så højt som mange af vores nabolande og netop den fysiske/mekaniske test er i dag med til at sikre, at VA-godkendte byggevarer kan bruges forsvarligt herhjemme. Fjerner man testen, vil man stille forbrugere, installatører og forsikringsselskaber meget ringe, da der ej længere vil være en garanti for, at eksempelvis et køkkenarmatur ikke sprænger få uger efter installation, ligesom der er stor risiko for, at utestede armaturer vil 'hyle' under brug. VELTEK skal derfor på det kraftigste opfordre til, at der ikke ændres ved rammerne for opnåelse af VA-godkendelse. Bortfalder den fysiske/mekaniske test, har man undermineret dele af grundlaget for VA-ordningen, og vi kan ikke længere give ordningen vores opbakning. Vælger styrelsen alligevel at lade en fremtidig VA-godkendelse bero alene på byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, må der findes et nyt navn til ordningen. VA-begrebet har siden 1970'erne været garant for opfyldelsen af en række kvalitetskrav. Ved at tage et vigtigt kvalitetsparameter ud af godkendelsen, bliver det svært for installatør og forbruger at gennemskue, om man køber en egnet byggevare. I denne sammenhæng skal det også bemærkes, at Danmark har tilsluttet flere EN-standarder, som fastlægger de fysiske/mekaniske krav og andre krav eksempelvis EN200 for armaturer og EN13618 for fleksible koblingsslanger. Også i forhold til formuleringen, at 'Alle byggevarer, der indgår i ikke-faste installationer, udgår af ordningen, er vi meget betænkelige. Vandfiltres normale anvendelse og installation i en drikkevandsinstallation peger naturligt på, at VAgodkendelser af alle vandfiltre bør fastholdes. Ifølge de foreslåede definitioner vil et vandfilter blive betegnet som en ikke-fast del af installationen, hvis filteret sidder efter tapstedet og før eksempelvis sodavandsautomater, vandkølere og isterningmaskiner. Afvigelse fra krav om VA-godkendelse af vandfiltre baseret på denne definition er, efter vores opfattelse, problematisk, da et vandfilter hovedsageligt må betragtes som en del af den faste installation, idet filteret indgår i den del af installationen, som oppebærer et konstant vandtryk. At kravet til blyafgivelse fra armaturer nedsættes fra 20 µg til 5 µg efter

6 bekendtgørelsens ikrafttrædelse, bakker vi op om. Dog skal vi stille spørgsmålstegn ved, hvad der i bekendtgørelsen menes med 'til og med tapstedet'. I den løbende dialog, VELTEK har haft med styrelsen, har det været vores klare opfattelse, at armaturer til bad, bidet og bruser har været undtaget krav om VA-godkendelse, som dog oftest sker på frivillig basis for at hjælpe installatør og forbruger frem til et godt produkt. Med den noget upræcise formulering 'frem til tapstedet' medtages de tre førnævnte armaturer imidlertid, mener vi, og produktlisten (Bilag 1), der følger bekendtgørelsen, inkluderer da også disse tre armaturtyper. Vi må gå ud fra, at denne medtagelse beror på en fejl! VELTEK er generelt fortaler for forenkling. Men i relation til gebyrstrukturen er vi uenige i styrelsens definition. Branchens opfattelse af initiativet er, at man fremadrettet ønsker at opkræve flere penge for mindre arbejde. Gebyrstigningen er måske ikke særlig høj procentvis, men hvis den fysiske/mekaniske test ej længere skal være en del af VA-godkendelsesordningen, skal testinstituttet jo også kun udføre halvt så meget arbejde. Samtlige af vore medlemmer vil ønske at få deres produkter testet frivilligt for fysiske/mekaniske egenskaber, og prisen for denne test skal lægges oven i de kroner, styrelsen ønsker at fastsætte gebyret for en VA-godkendelse til. Fremsendte udkast til bekendtgørelser om VA-godkendelsesordningen har til formål at forenkle administration og lovgivning på området. Desværre må vi konstatere, at udkastene ikke bærer præg af det nødvendige forarbejde. I princippet stiller udkastene til bekendtgørelserne, producenter, installatører og forbrugeren dårligere end før hen på en lang række områder, og udkastene giver anledning til flere spørgsmål end svar for branchen. På baggrund af dette må vi beklageligvis konkludere, at styrelsen ikke i tilstrækkelig grad har været lydhør over for de anbefalinger, VELTEK er fremkommet med under vores dialogmøder. Vælger styrelsen at gå videre med udkastene til bekendtgørelserne i deres nuværende form, ser VELTEK sig derfor nødsaget til at samle branchen og rette henvendelse til ministeren." EL & TEKNIK besøgende og 161 udstillere var med til at gøre EL & TEKNIK 2012 til en stor succes! Esylux, som udvikler, producerer og distribuerer elektrotekniske produkter, tog titlen som årets stand, tæt forfulgt af Schneider Electric på andenpladsen og Solar på tredjepladsen. Der var diplom, blomster og champagne til de tre virksomheder ved præmieoverrækkelsen torsdag middag, da prisen blev overrakt for første gang. Et andet af messens nye initiativer, indgangen i Arena Fyn, fik en flot debut. Således kom cirka halvdelen af de besøgende ind på messen ad denne vej, og indgangsdørene i arenaen åbnes formentlig igen i "Tilbagemeldingerne har været meget positive. De besøgende fik en god oplevelse

7 på et højt fagligt niveau, og udstillerne er enige om, at messen tiltrækker de helt rette gæster. I den optik er kvalitet meget vigtigere end kvantitet, og så spiller det ingen rolle, at der i år var 575 færre besøgende end i Vi er ovenud tilfredse og har endnu en gang bevist, at Danmarks største elfagmesse har stort format og international kaliber," lyder det fra Willy Goldby, direktør for VELTEK. Branchens fremtid På messens første dag var 800 elever fra landets tekniske skoler inviteret til studiedag med indlagt tid til at gå en inspirationstur i hallerne. Interessen fra skolernes side var overvældende, og mere end 150 elever kom aldrig nærmere EL & TEKNIK 2012 end ventelisten. VELTEK og Dansk Energi går i tænkeboks for at finde en løsning, som i 2014 kan efterkomme efterspørgslen på studiedagen. "Eleverne skal være med til at tegne branchen i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at vi inddrager dem og får dem til at føle sig velkomne. Jo bedre, de unge bliver klædt på til at arbejde med noget af den mest innovative, grønne teknologi i verden, jo lettere bliver det for Danmark at bevare sin position som toneangivende energisamfund," ræsonnerer Willy Goldby. Udstillere gik forgæ ves Også 11 udstillere gik forgæves til årets EL & TEKNIK, fordi de først tilmeldte sig, efter at messen var helt udsolgt. "Det viser med al tydelighed, at energieffektivisering er et område i konstant vækst. Med massive stigninger på energipriserne fremover, er der mere end nogensinde et udtalt behov for, at blandt andre installatører, energirådgivere og ingeniører kan komme og blive præsenteret for morgendagens løsninger, og at man tænker optimering af de tekniske installationer ind i den samlede energistrategi for Danmark. Den bedste, billigste og grønneste energi er trods alt er den, vi ikke bruger," fastslår Willy Goldby. EL & TEKNIK 2014 afholdes i perioden maj. Besøgstal 2012: Tirsdag den 8. maj: 2376 Onsdag den 9. maj: 3257 Torsdag den 10. maj: 2818 VVS '13 afholdes i dagene april Vi er nu begyndt at tælle ned til 2013-messen, som vi forventer får besøg af knap 8000 gæster, der er spændte på at kaste et blik på branchens seneste nye miljøog energivenlige løsninger. Der har tidligere været talt om, at messen i 2013 kunne blive udvidet med nogle forbrugerdage. Efter dialogmøde med interesserede udstillere og en nøje gennemgang af de tilbagemeldinger, der er kommet, har VELTEK og OCC imidlertid besluttet, at der med baggrund i tilslutningen ikke afholdes forbrugermesse i Vi vil dog fortsætte dialogen med jer og vender tilbage med et opdateret oplæg til en eventuel forbrugermesse i forbindelse med VVS '2015. Mere information følger. I mellemtiden kan du få klikke dig ind på messen hjemmeside og blive inspireret eller sikre dig din 2013-tilmelding.

8 Benarbejde vil formentlig redde liv Foreløbige tal fra Sikkerhedstyrelsen viser, at VELTEKs succesfulde arbejde for at gøre eleftersyn til en lovpligtig del af huseftersynsordningen sandsynligvis kommer til at redde liv. Søndagsavisen har søgt aktindsigt hos Sikkerhedsstyrelsen og fået adgang til statistikken over antal udførte eleftersyn og fundne ulovlige forhold i maj måned 2012, som var den måned, eftersynet fik sin debut. Tallene viser, at eleftersyn afslørede ulovlige forhold af ulovlighederne er såkaldte K3'ere, som kan være direkte livsfarlige. VELTEK mener, at det er for tidligt at konkludere noget generelt på baggrund af én enkelt måneds tal og vil afvente Sikkerhedsstyrelsens egen evaluering efter seks eller 12 måneder. Vi tør dog allerede nu godt fastslå, at vores ihærdige og langvarige arbejde sammen med blandt andre Forsikring & Pension for at få gjort eleftersyn lovpligtigt, sandsynligvis kommer til at redde menneskeliv. Husk at tjekke din fejlstrømsafbryder jævnligt! Læs mere på stødsikker.dk Nyt fra ENS Der er beklageligvis stadig intet nyt om, hvilke produktgrupper der omfattes af ordningen om energimærkning. Til gengæld er det sikkert og vist, at der er problemer med ny ventilationsteknologi. En rapport fra styrelsen viser, at samtlige undersøgte installationer af ventilationssystemer med jordkanaler ikke overholder bygningsreglementets bestemmelser. VELTEK og FABA har været til møde med Energistyrelsen om ecodesign og energimærkning for belysningsområdet og har efterfølgende indsendt fælles høringssvar. Hvis du ønsker at studere udkastene til ecodesign-forordningen eller energimærkning-forordningen kan du rette henvendelse til sekretariatet. Kort nyt

9 Hans Følsgaard A/S fylder 90 år den 1. september VELTEK ønsker til lykke på forkant. Eaton udvider i Norden med opkøb af Gycoms lavspændingsforretning. Opkøbet omfatter strømdistribution og industriel automation og kontrol. På fem år har danske cleantechvirksomheder i gennemsnit ansat 2000 flere medarbejdere om året. Det viser nye tal fra DI Energibranchen og Energistyrelsen. Fornyelsesfonden, som hører under Erhvervsstyrelsen, har givet støtte til 16 nyskabende, grønne projekter, som skal skabe nye jobs og vækst og eksport i danske virksomheder, der producerer innovative grønne løsninger. Se mere her - måske kan din virksomhed også få gavn af fonden, som har inviteret landets kommuner og forsyningsselskaber til at indgå i et partnerskab om klimatilpasning. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, har underskrevet tre aftaler med Kina. Formålet med aftalerne er at knytte de to lande tættere sammen om udviklingen af vedvarende energi, energieffektivt byggeri samt forskning og udvikling på energiområdet. Samtidig vil aftalerne styrke Danmarks adgang til det voksende kinesiske marked for grønne energiløsninger. Du kan finde uddybende information om de danskkinesiske aftaler på ministeriets hjemmeside. TEKNIQ har indgået samarbejdsaftaler med energiselskaberne NRGI og TRE- FOR for at give både private boligkunder og erhvervskunder billigere energiløsninger. Installatøren beregner, før et energirenoveringsprojekt påbegyndes, hvilken energibesparelse projektet forventes at medføre. Denne besparelse oplyses til energiselskabet, som så beregner størrelsen af det tilskud, energiselskabet giver. Danske virksomheder, der foretager energieffektiviserende tiltag i deres bygninger, oplever lavere sygefravær blandt de ansatte, viser en ny undersøgelse, som Schneider Electric Danmark har foretaget. Et bedre indeklima og øget medarbejdertilfredshed kan være nogle af årsagerne til de færre sygedage, forklarer ekspert. Læs mere om undersøgelsen. Ny kortlægning viser, at Danmark er med helt fremme internationalt inden for grøn energiforskning. Der bliver i dag investeret massivt i energiforskning fra både det offentlige og den private sektor - i alt 5,5 milliarder kroner om året. Kortlægningen vil indgå som dokumentation i regeringens vækstarbejde. Føljetonen ferierer - men vender stærkt tilbage til efteråret med fokus på Corporate Social Responsibility, CSR, blandt VELTEKs medlemmer. Hvis din virksomhed har en god historie at fortælle om emnet, skal du blot sende en mail. Branchenyt Ernst Boye Nielsen (65) gik den 30. juni 2012 på pension og trådte samtidig tilbage som direktør for Desitek a/s. Steen Jep Emming og Kim Hafjall, der begge har været ansat i Desitek gennem mange år, overtager ledelsen af firmaet. Lillian Andersen (45), Product Manager hos

10 Schneider Electric, er ny kvinde ved roret for KNX National Group Denmark. KNX National Group Denmark består af 10 producenter og distributører og har cirka 300 certificerede installatør-partnere. VELTEK har siden årsskiftet været sekretariat for KNX National Group Denmark. Anne Bay Overgaard (45) tiltræder den 1. august 2012 stillingen som ny direktør i Dansk Center for Lys. Anne Bay Overgaard kommer fra en stilling som Optical Design Engineer/Project Manager hos Louis Poulsen Lighting, hvor hun har været ansat 10 år, heraf fire år som afdelingsleder. Anne Bay Overgaard har stor viden og kompetence inden for armaturdesign, LED og lyskilder samt belysningsbranchen og dens aktører generelt. Peter Clausen er trådt tilbage som koncerdirektør for Purus AB. Hans Lohmann er tiltrådt som bestyrelsesformand for Milton-Megatherm. Finn Boye-Nielsen er stoppet som direktør for Viega. Bent Ole Jonsen er fratrådt stillingen som chef for klima og energi hos Solar. VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: Ansvarshavende redaktør: Willy Goldby - Redaktion: Nana Vogelbein Klik her hvis du ønsker at framelde dig

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Velkommen! Dette er første nummer af VELTEK NYT, nyhedsbrevet fra VVS og EL-Tekniske Leverandørers Brancheforening. Når VELTEK NYT udkommer næste gang i juni måned,

Læs mere

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse. EL & TEKNIK 2016 DANMARKS STØRSTE ELFAGMESSE 10.-12. MAJ 2016 I ODENSE CONGRESS CENTER UDVID DIN FORRETNING PÅ EL & TEKNIK 2016! Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os.

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører EL & TEKNIK 20 1 2 EL & TEKNIK 2012 8.- 10. MAJ 2012 ODENSE CONGRESS CENTER www.elogteknik2012.dk messen omfatter: Alarm, sikring og overvågning Automatisering Elinstallation Eldistribution Elteknik Energi

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! Ballet er åbnet. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 3-2011, 14. oktober 2011

Velkommen til VELTEK NYT! Ballet er åbnet. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 3-2011, 14. oktober 2011 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 3-2011, 14. oktober 2011 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! Brug energien rigtigt. Nu. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 4-2011, 22.

Velkommen til VELTEK NYT! Brug energien rigtigt. Nu. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 4-2011, 22. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 4-2011, 22. december 2011 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte

Læs mere

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde Energibolig.dk har et netværk af professionelle partnere, som kan facilitere og supporte vores høje krav til vidensdeling og mission om at få energiforbedringer sat øverst på dagsordenen. Vi udbygger løbende

Læs mere

Energisparerådets høringssvar til Energieffektiviseringsdirektivet

Energisparerådets høringssvar til Energieffektiviseringsdirektivet Energisparerådets høringssvar til Energieffektiviseringsdirektivet Energisparerådet (ESR) takker for muligheden for at give følgende anbefalinger til regeringen til den danske holdning og indsats i forbindelse

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere.

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere. Nyhedsbrev nr.8-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Et nyt skoleår er startet og vi har glædet os til at komme i gang. Første skoledag blev en god start på dette

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning

Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning Til fjernvarmeværkerne i Danmark Sådan samarbejder du med Fjernvarmens Serviceordning Til fjernvarmeværkerne i Danmark tre modeller for samarbejde med os Siden 2005 har Fjernvarmens Serviceordning arbejdet

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Agenda Anne Lund Energisyn? Anne Lund Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Carsten Melchiors Sekretariatschef 28. april 2016 1 Den Danske Maritime Fond Fonden blev etableret i sommeren 2005. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter.

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter. Notat Kommunal position og handlemuligheder vedr. ny bekendtgørelse for fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Indledning. Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

VELKOMMEN TIL NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING

VELKOMMEN TIL NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING VELKOMMEN TIL NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING DAGENS PROGRAM 12.05-13.10 Indlæg og debat v/ Martin Lidegaard, klima-, energi- og bygningsminister 13.10-13.40 Energirenovering af bygninger i EU - muligheder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

LonWorks update Medlemsmøde #38 den 23.marts 2010 Edvin Sanggaard

LonWorks update Medlemsmøde #38 den 23.marts 2010 Edvin Sanggaard LonWorks update LonWorks update Hvad er der sket i det forgangne år Hvordan er situationen Hvad sker der i 2010 2 Siden sidst LonMark Internationale update LonMark Internationale består i dag af 401 medlemmer

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

VVS17.dk. Velkommen til Kick-Off

VVS17.dk. Velkommen til Kick-Off Velkommen til Kick-Off Dagens program: kl. 9.45 Registrering, kaffe og morgenbrød kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af praktiske oplysninger og deadlines v/michael Helm kl. 10.30 Salg og kommunikation v/michael

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Glædelig jul og bæredygtigt nytår. Succesfuld generalforsamling i NBE

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Glædelig jul og bæredygtigt nytår. Succesfuld generalforsamling i NBE Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark December 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

IDA Elteknik på EL & TEKNIK 2016 i Odense Fagtekniske indlæg: 10. 12. maj

IDA Elteknik på EL & TEKNIK 2016 i Odense Fagtekniske indlæg: 10. 12. maj IDA Elteknik på EL & TEKNIK 2016 i Odense Fagtekniske indlæg: 10. 12. maj Elbilen bliver mere end et transportmiddel - Det danske Nikola projekt Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 09.00 09.45 Lokale 26 Nikola

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 29. august 2014 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødet var i DSR, Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K Deltagere

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Møde i Energisparerådet den 16. april 2015 Deltagelse af Energisparerådets medlemmer på mødet:

Møde i Energisparerådet den 16. april 2015 Deltagelse af Energisparerådets medlemmer på mødet: Møde i Energisparerådet den 16. april 2015 Deltagelse af Energisparerådets medlemmer på mødet: Lone Møller Sørensen, Formand Michael Riff Alexandersen i stedet for Camilla Damsø Pedersen som er på barsel,

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an?

ESCO hvordan gribes det bedst an? ESCO hvordan gribes det bedst an? APRIL 2014 KMS 388 Ver. 5.0 Erfaringer med brug af ESCO-samarbejder til energirenovering Agenda Kort firmapræsentation Design af tilpasset ESCO model Formål/behov Forankring,

Læs mere

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013

Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 Netværksmøde/Kolding D. 23.10.2013 I bydes velkommen af: Projektkonsulent Niels Bech Christiansen Projektkonsulent Leo Ebbesen Petersen Projektleder Lars Friis Christensen Status på projektet Processen

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Lysseminar for energikonsulenter

Lysseminar for energikonsulenter Lysseminar for energikonsulenter - et koncentreret seminar om energibesparelser ved renovering af belysningsanlæg i flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger taastrup den 11. november 2009

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Klima og Energisyn Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd er en fagligt velfunderet medlemsbaseret miljøorganisation med fokus på: Bæredygtigt byggeri Energi og klima

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste)

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Belysningsvirksomhed/fabrikant/grossist 108 33 % 108 33 % Rådgivende ingeniørvirksomhed 93 28 % 201 61 % Arkitektvirksomhed 15 5 % 216 65 % El-installatør

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder Energieffektiviseringer vvs erne muligheder DGF s Gastekniske Dage 2014 Per Jensen Afdelingschef HMN Naturgas I/S 20-05-2014 1 Agenda Hvorfor energieffektiviseringer? Hvilke initiativer er etableret? Samarbejder

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

EU og nationale mål og motivation for energi og klima

EU og nationale mål og motivation for energi og klima ManagEnergy Event Aalborg, 18-19 Marts 2014 EU og nationale mål og motivation for energi og klima V/Nils Daugaard, EC Network Energy Hvorfor en aktiv energi og klima indsats? Økonomiske besparelser almindelig

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller foretræde for Energipolitisk Udvalg

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller foretræde for Energipolitisk Udvalg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 22 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller 6.12.2012 foretræde for Energipolitisk Udvalg 1 Hvordan er vi som branche kommet ind i dette

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland september, 2016 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland september, 2016 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland 27.-29. september, 2016 Den danske fællesstand I 2015 tiltrak Alihankinta hele 1.000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.955 professionelle

Læs mere

Lærervejledningen til Møde om industriens fremtid

Lærervejledningen til Møde om industriens fremtid 9. Klasse Tidsforbrug: En lektion til introduktion og film. To lektioner til for beredelse af mødet (alt efter niveau i klassen). En til to lektioner til mødet. Lærervejledningen til Møde om industriens

Læs mere