Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4."

Transkript

1 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr juli 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Kære læser. VELTEK har modtaget en invitation. Fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Ministeren vil gerne inddrage vores viden og kompetencer i et netværk, som får stor indflydelse på den samlede strategi for energirenovering af den danske bygningsmasse. Netværket skal udvikle et katalog med forslag, som kan fremme, effektivisere og forbedre energirenoveringen i forskellige segmenter af bygningsmassen. Vi har naturligvis takket ja til invitationen! Martin Lidegaard er ligesom vi klar over, at der i energirenovering af den eksisterende bygningsmasse ligger et potentiale, der ud fra klima-, samfundsog erhvervsmæssige samt økonomiske hensyn skal indfries. Vores fornemste opgave bliver at anskueliggøre, at de tekniske installationer er et meget vigtigt parameter for succes. Og vi er velforberedte. I snart et år har en projektgruppe under VELTEK arbejdet på at udforme et holdningsnotat og nogle anbefalinger, der kan være med til at

2 sætte den tekniske branche på politikernes dagsorden. Nu skal arbejdet til eksamen, og jeg er sikker på, at vi består med glans! I vil naturligvis blive inddraget fra det stiftende møde i netværket i september måned, til vi skal præsentere netværkets forslag i maj måned På mange måder er denne mulighed en af de vigtigste i VELTEKs historie, og jeg glæder mig til at præsentere ministeren for de mange fantastiske grønne løsninger, den tekniske branche kan levere. I denne udgave af VELTEK NYT kan du blandt andet læse om DS Håndværk & Industris beslutning om at gå ind på elområdet, få en gennemgang af EUs energieffektiviseringsdirektiv og de markedsmuligheder, din virksomhed måske får, finde ud af, hvorfor VELTEK stadig er meget engageret i arbejdet med VA-godkendelser og glæde dig over, at Branchenyt denne gang er væsentligt forskønnet. På vegne af sekretariatet ønskes du en rigtig god sommer! Willy Goldby Direktør DS Håndværk & Industri - nu også for el-installatører Det er en ganske naturlig udvikling, at arbejdsgiver- og brancheforeningen fremover organiserer virksomheder fra elbranchen, lyder det fra direktør Jani Lykke Methmann.

3 Vvs-installationer bliver i stigende grad elektriske, og det har fået DS Håndværk & Industri til at udvide sit forretningsområde. Således vil arbejdsgiver- og brancheforeningen fremover også organisere virksomheder fra elbranchen. "Det er en udvikling og brancheglidning, der har pågået igennem en årrække, og som det er ganske naturligt, at vi bliver en del af. Man kan sige, at det er omstændighederne, der har truffet beslutningen for os. Vi har været opmærksomme på behovet og har af samme årsag tidligere indgået en tiltrædelsesaftale med Dansk Elforbund, fordi flere af vores medlemmer også beskæftiger sig med el og derfor har elektrikere ansat," forklarer direktør for DS Håndværk & Industri, Jani Lykke Methmann, og fortsætter: "Ved vores generalforsamling var der 100 % opbakning til forslaget om at medtage elområdet. Vi vil nu opruste på medarbejderfronten og sørge for at få de rette kompetencer i huset." Bedre service, skarpere profil Med en organiseringsgrad på blot 50 % er elområdet en oplagt forretningsmulighed for DS Håndværk & Industri, og Jani Lykke Methmann er da heller ikke blind for det potentiale, der ligger i de ikke-organiserede virksomheder. Men hun understreger, at beslutningen i første omgang er truffet med fokus på de virksomheder, som DS Håndværk & Industri allerede har i folden. "Det er klart, at vi på den lange bane skal tegne en skarpere profil over for potentielle medlemmer, men i første omgang er vores fokus at yde en stærkere service over for de eksisterende medlemmer inden for vvs, men også inden for industriområdet. Ligesom det gør sig gældende for alle andre virksomheder, ønsker DS Håndværk & Industri også at være innovative og på forkant med udviklingen. Med beslutningen om at gå ind på elområdet har vi omsat ønsket til handling." DS Håndværk & Industri er arbejdsgiver- og brancheforening for små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, el-, og vvs-virksomheder med i alt cirka ansatte. Ministerbesøg til medlemsmødet Interessen for vores medlemsmøde den 24. maj 2012 lod noget tilbage at ønske, men de, som mødte op, blev klogere på Smart Grid og Service Providers-området, fik netværket over en kop kaffe og hørte om de enorme besparelser, som

4 Schneider Electric har opnået i domicilet i Ballerup, inden klima-, energi- og bygningsministeren afsluttede mødet med sit syn på energioptimering af de tekniske installationer i den eksisterende bygningsmasse. Arrangementet blev dækket af flere fagmedier og fik fin omtale og en forside i Installatør Horisont. Herunder ses Willy Goldby (VELTEK) og Martin Lidegaard (klima-, energi- og bygningsminister). Bliv klogere på EUs EED og markedsmulighederne VELTEK har været til informationsmøde om EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Peter Bach fra Energistyrelsen, som har spillet en central rolle i det danske EUformandsskabsteam, gennemgik direktivet i grove træk, og Ulrich Bang, EU-chef hos Dansk Energi, fortalte om de markedsmuligheder, som EED giver danske virksomheder. Du kan finde begge oplæg i højre hjørne af denne side. Kode er ikke nødvendig - tryk blot 'Download'. Først den ene vej og så den anden vej.. VELTEK har gennem en lang årræ kke arbejdet målrettet for at styrke VAgodkendelsesordningen og VA-mæ rket og har tillige investeret mange

5 godkendelsesordningen og VA-mæ rket og har tillige investeret mange ressourcer i at bidrage til en oprydning på armatur- og vandfilterområdet. I det store hele har vores samarbejde med de involverede parter været konstruktivt, selvom nogle styrelser nok vil mene, at vi kan være tunge at danse med. Lad os blot nøjes med at konstatere, at det kræver en god portion tålmodighed og stædighed at sikre branchen (og forbrugerne) acceptable forhold, i en tid hvor det er jurister, og ikke teknikere, som udstikker retningen. I vort seneste høringssvar til Energistyrelsen har vi påpeget og kritiseret en række forhold i høringsmaterialet - blandt andet at styrelsen planlagde at sløjfe VAgodkendelsen i dens nuværende form og forsøgte at underminere det gode brand, som vi mener, at VA-logoet er. Der har efterfølgende været afholdt møde mellem styrelsen og høringsparterne, og fredag den 29. juni samledes en lang række repræsentanter fra VELTEKs udvidede armaturfabrikantsektion til medlemsmøde. Her blev det blandt andet besluttet, at VELTEK nu, i samspil med en række af vores samarbejdspartnere i og uden for branchen, vil stå i spidsen for et brev, der indeholder vores fælles holdninger, som sendes til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Vil vil sædvanen tro holde alle interesserede medlemmer informeret om udviklingen i sagen, og vi skal være de første til at beklage, at føljetonen om VAgodkendelsernes fortid og fremtid synes at være uendelig. Vi er klar til at tage arbejdshandskerne på igen efter ferien og vil gøre alt for, at vores indsats ender med et godt resultat for branchen. Følgende er uddrag fra vores seneste høringssvar til Energistyrelsen: "Vi bakker som udgangspunkt op om Energistyrelsens initiativ til at modernisere VA-godkendelsesordningen. Der er imidlertid en række forhold og definitioner i henholdsvis udkast til bekendtgørelse om ordningens administrationsgrundlag og udkast til bekendtgørelse om gebyrbetaling for udstedelse af godkendelser, som vi finder problematiske og foruroligende. En ændring af ordningen, således at den fremover alene omfatter byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber og ikke byggevarernes fysiske/mekaniske egenskaber, kan branchen ikke tilslutte sig. Danmark har et af Europas højeste vandtryk dobbelt så højt som mange af vores nabolande og netop den fysiske/mekaniske test er i dag med til at sikre, at VA-godkendte byggevarer kan bruges forsvarligt herhjemme. Fjerner man testen, vil man stille forbrugere, installatører og forsikringsselskaber meget ringe, da der ej længere vil være en garanti for, at eksempelvis et køkkenarmatur ikke sprænger få uger efter installation, ligesom der er stor risiko for, at utestede armaturer vil 'hyle' under brug. VELTEK skal derfor på det kraftigste opfordre til, at der ikke ændres ved rammerne for opnåelse af VA-godkendelse. Bortfalder den fysiske/mekaniske test, har man undermineret dele af grundlaget for VA-ordningen, og vi kan ikke længere give ordningen vores opbakning. Vælger styrelsen alligevel at lade en fremtidig VA-godkendelse bero alene på byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, må der findes et nyt navn til ordningen. VA-begrebet har siden 1970'erne været garant for opfyldelsen af en række kvalitetskrav. Ved at tage et vigtigt kvalitetsparameter ud af godkendelsen, bliver det svært for installatør og forbruger at gennemskue, om man køber en egnet byggevare. I denne sammenhæng skal det også bemærkes, at Danmark har tilsluttet flere EN-standarder, som fastlægger de fysiske/mekaniske krav og andre krav eksempelvis EN200 for armaturer og EN13618 for fleksible koblingsslanger. Også i forhold til formuleringen, at 'Alle byggevarer, der indgår i ikke-faste installationer, udgår af ordningen, er vi meget betænkelige. Vandfiltres normale anvendelse og installation i en drikkevandsinstallation peger naturligt på, at VAgodkendelser af alle vandfiltre bør fastholdes. Ifølge de foreslåede definitioner vil et vandfilter blive betegnet som en ikke-fast del af installationen, hvis filteret sidder efter tapstedet og før eksempelvis sodavandsautomater, vandkølere og isterningmaskiner. Afvigelse fra krav om VA-godkendelse af vandfiltre baseret på denne definition er, efter vores opfattelse, problematisk, da et vandfilter hovedsageligt må betragtes som en del af den faste installation, idet filteret indgår i den del af installationen, som oppebærer et konstant vandtryk. At kravet til blyafgivelse fra armaturer nedsættes fra 20 µg til 5 µg efter

6 bekendtgørelsens ikrafttrædelse, bakker vi op om. Dog skal vi stille spørgsmålstegn ved, hvad der i bekendtgørelsen menes med 'til og med tapstedet'. I den løbende dialog, VELTEK har haft med styrelsen, har det været vores klare opfattelse, at armaturer til bad, bidet og bruser har været undtaget krav om VA-godkendelse, som dog oftest sker på frivillig basis for at hjælpe installatør og forbruger frem til et godt produkt. Med den noget upræcise formulering 'frem til tapstedet' medtages de tre førnævnte armaturer imidlertid, mener vi, og produktlisten (Bilag 1), der følger bekendtgørelsen, inkluderer da også disse tre armaturtyper. Vi må gå ud fra, at denne medtagelse beror på en fejl! VELTEK er generelt fortaler for forenkling. Men i relation til gebyrstrukturen er vi uenige i styrelsens definition. Branchens opfattelse af initiativet er, at man fremadrettet ønsker at opkræve flere penge for mindre arbejde. Gebyrstigningen er måske ikke særlig høj procentvis, men hvis den fysiske/mekaniske test ej længere skal være en del af VA-godkendelsesordningen, skal testinstituttet jo også kun udføre halvt så meget arbejde. Samtlige af vore medlemmer vil ønske at få deres produkter testet frivilligt for fysiske/mekaniske egenskaber, og prisen for denne test skal lægges oven i de kroner, styrelsen ønsker at fastsætte gebyret for en VA-godkendelse til. Fremsendte udkast til bekendtgørelser om VA-godkendelsesordningen har til formål at forenkle administration og lovgivning på området. Desværre må vi konstatere, at udkastene ikke bærer præg af det nødvendige forarbejde. I princippet stiller udkastene til bekendtgørelserne, producenter, installatører og forbrugeren dårligere end før hen på en lang række områder, og udkastene giver anledning til flere spørgsmål end svar for branchen. På baggrund af dette må vi beklageligvis konkludere, at styrelsen ikke i tilstrækkelig grad har været lydhør over for de anbefalinger, VELTEK er fremkommet med under vores dialogmøder. Vælger styrelsen at gå videre med udkastene til bekendtgørelserne i deres nuværende form, ser VELTEK sig derfor nødsaget til at samle branchen og rette henvendelse til ministeren." EL & TEKNIK besøgende og 161 udstillere var med til at gøre EL & TEKNIK 2012 til en stor succes! Esylux, som udvikler, producerer og distribuerer elektrotekniske produkter, tog titlen som årets stand, tæt forfulgt af Schneider Electric på andenpladsen og Solar på tredjepladsen. Der var diplom, blomster og champagne til de tre virksomheder ved præmieoverrækkelsen torsdag middag, da prisen blev overrakt for første gang. Et andet af messens nye initiativer, indgangen i Arena Fyn, fik en flot debut. Således kom cirka halvdelen af de besøgende ind på messen ad denne vej, og indgangsdørene i arenaen åbnes formentlig igen i "Tilbagemeldingerne har været meget positive. De besøgende fik en god oplevelse

7 på et højt fagligt niveau, og udstillerne er enige om, at messen tiltrækker de helt rette gæster. I den optik er kvalitet meget vigtigere end kvantitet, og så spiller det ingen rolle, at der i år var 575 færre besøgende end i Vi er ovenud tilfredse og har endnu en gang bevist, at Danmarks største elfagmesse har stort format og international kaliber," lyder det fra Willy Goldby, direktør for VELTEK. Branchens fremtid På messens første dag var 800 elever fra landets tekniske skoler inviteret til studiedag med indlagt tid til at gå en inspirationstur i hallerne. Interessen fra skolernes side var overvældende, og mere end 150 elever kom aldrig nærmere EL & TEKNIK 2012 end ventelisten. VELTEK og Dansk Energi går i tænkeboks for at finde en løsning, som i 2014 kan efterkomme efterspørgslen på studiedagen. "Eleverne skal være med til at tegne branchen i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at vi inddrager dem og får dem til at føle sig velkomne. Jo bedre, de unge bliver klædt på til at arbejde med noget af den mest innovative, grønne teknologi i verden, jo lettere bliver det for Danmark at bevare sin position som toneangivende energisamfund," ræsonnerer Willy Goldby. Udstillere gik forgæ ves Også 11 udstillere gik forgæves til årets EL & TEKNIK, fordi de først tilmeldte sig, efter at messen var helt udsolgt. "Det viser med al tydelighed, at energieffektivisering er et område i konstant vækst. Med massive stigninger på energipriserne fremover, er der mere end nogensinde et udtalt behov for, at blandt andre installatører, energirådgivere og ingeniører kan komme og blive præsenteret for morgendagens løsninger, og at man tænker optimering af de tekniske installationer ind i den samlede energistrategi for Danmark. Den bedste, billigste og grønneste energi er trods alt er den, vi ikke bruger," fastslår Willy Goldby. EL & TEKNIK 2014 afholdes i perioden maj. Besøgstal 2012: Tirsdag den 8. maj: 2376 Onsdag den 9. maj: 3257 Torsdag den 10. maj: 2818 VVS '13 afholdes i dagene april Vi er nu begyndt at tælle ned til 2013-messen, som vi forventer får besøg af knap 8000 gæster, der er spændte på at kaste et blik på branchens seneste nye miljøog energivenlige løsninger. Der har tidligere været talt om, at messen i 2013 kunne blive udvidet med nogle forbrugerdage. Efter dialogmøde med interesserede udstillere og en nøje gennemgang af de tilbagemeldinger, der er kommet, har VELTEK og OCC imidlertid besluttet, at der med baggrund i tilslutningen ikke afholdes forbrugermesse i Vi vil dog fortsætte dialogen med jer og vender tilbage med et opdateret oplæg til en eventuel forbrugermesse i forbindelse med VVS '2015. Mere information følger. I mellemtiden kan du få klikke dig ind på messen hjemmeside og blive inspireret eller sikre dig din 2013-tilmelding.

8 Benarbejde vil formentlig redde liv Foreløbige tal fra Sikkerhedstyrelsen viser, at VELTEKs succesfulde arbejde for at gøre eleftersyn til en lovpligtig del af huseftersynsordningen sandsynligvis kommer til at redde liv. Søndagsavisen har søgt aktindsigt hos Sikkerhedsstyrelsen og fået adgang til statistikken over antal udførte eleftersyn og fundne ulovlige forhold i maj måned 2012, som var den måned, eftersynet fik sin debut. Tallene viser, at eleftersyn afslørede ulovlige forhold af ulovlighederne er såkaldte K3'ere, som kan være direkte livsfarlige. VELTEK mener, at det er for tidligt at konkludere noget generelt på baggrund af én enkelt måneds tal og vil afvente Sikkerhedsstyrelsens egen evaluering efter seks eller 12 måneder. Vi tør dog allerede nu godt fastslå, at vores ihærdige og langvarige arbejde sammen med blandt andre Forsikring & Pension for at få gjort eleftersyn lovpligtigt, sandsynligvis kommer til at redde menneskeliv. Husk at tjekke din fejlstrømsafbryder jævnligt! Læs mere på stødsikker.dk Nyt fra ENS Der er beklageligvis stadig intet nyt om, hvilke produktgrupper der omfattes af ordningen om energimærkning. Til gengæld er det sikkert og vist, at der er problemer med ny ventilationsteknologi. En rapport fra styrelsen viser, at samtlige undersøgte installationer af ventilationssystemer med jordkanaler ikke overholder bygningsreglementets bestemmelser. VELTEK og FABA har været til møde med Energistyrelsen om ecodesign og energimærkning for belysningsområdet og har efterfølgende indsendt fælles høringssvar. Hvis du ønsker at studere udkastene til ecodesign-forordningen eller energimærkning-forordningen kan du rette henvendelse til sekretariatet. Kort nyt

9 Hans Følsgaard A/S fylder 90 år den 1. september VELTEK ønsker til lykke på forkant. Eaton udvider i Norden med opkøb af Gycoms lavspændingsforretning. Opkøbet omfatter strømdistribution og industriel automation og kontrol. På fem år har danske cleantechvirksomheder i gennemsnit ansat 2000 flere medarbejdere om året. Det viser nye tal fra DI Energibranchen og Energistyrelsen. Fornyelsesfonden, som hører under Erhvervsstyrelsen, har givet støtte til 16 nyskabende, grønne projekter, som skal skabe nye jobs og vækst og eksport i danske virksomheder, der producerer innovative grønne løsninger. Se mere her - måske kan din virksomhed også få gavn af fonden, som har inviteret landets kommuner og forsyningsselskaber til at indgå i et partnerskab om klimatilpasning. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, har underskrevet tre aftaler med Kina. Formålet med aftalerne er at knytte de to lande tættere sammen om udviklingen af vedvarende energi, energieffektivt byggeri samt forskning og udvikling på energiområdet. Samtidig vil aftalerne styrke Danmarks adgang til det voksende kinesiske marked for grønne energiløsninger. Du kan finde uddybende information om de danskkinesiske aftaler på ministeriets hjemmeside. TEKNIQ har indgået samarbejdsaftaler med energiselskaberne NRGI og TRE- FOR for at give både private boligkunder og erhvervskunder billigere energiløsninger. Installatøren beregner, før et energirenoveringsprojekt påbegyndes, hvilken energibesparelse projektet forventes at medføre. Denne besparelse oplyses til energiselskabet, som så beregner størrelsen af det tilskud, energiselskabet giver. Danske virksomheder, der foretager energieffektiviserende tiltag i deres bygninger, oplever lavere sygefravær blandt de ansatte, viser en ny undersøgelse, som Schneider Electric Danmark har foretaget. Et bedre indeklima og øget medarbejdertilfredshed kan være nogle af årsagerne til de færre sygedage, forklarer ekspert. Læs mere om undersøgelsen. Ny kortlægning viser, at Danmark er med helt fremme internationalt inden for grøn energiforskning. Der bliver i dag investeret massivt i energiforskning fra både det offentlige og den private sektor - i alt 5,5 milliarder kroner om året. Kortlægningen vil indgå som dokumentation i regeringens vækstarbejde. Føljetonen ferierer - men vender stærkt tilbage til efteråret med fokus på Corporate Social Responsibility, CSR, blandt VELTEKs medlemmer. Hvis din virksomhed har en god historie at fortælle om emnet, skal du blot sende en mail. Branchenyt Ernst Boye Nielsen (65) gik den 30. juni 2012 på pension og trådte samtidig tilbage som direktør for Desitek a/s. Steen Jep Emming og Kim Hafjall, der begge har været ansat i Desitek gennem mange år, overtager ledelsen af firmaet. Lillian Andersen (45), Product Manager hos

10 Schneider Electric, er ny kvinde ved roret for KNX National Group Denmark. KNX National Group Denmark består af 10 producenter og distributører og har cirka 300 certificerede installatør-partnere. VELTEK har siden årsskiftet været sekretariat for KNX National Group Denmark. Anne Bay Overgaard (45) tiltræder den 1. august 2012 stillingen som ny direktør i Dansk Center for Lys. Anne Bay Overgaard kommer fra en stilling som Optical Design Engineer/Project Manager hos Louis Poulsen Lighting, hvor hun har været ansat 10 år, heraf fire år som afdelingsleder. Anne Bay Overgaard har stor viden og kompetence inden for armaturdesign, LED og lyskilder samt belysningsbranchen og dens aktører generelt. Peter Clausen er trådt tilbage som koncerdirektør for Purus AB. Hans Lohmann er tiltrådt som bestyrelsesformand for Milton-Megatherm. Finn Boye-Nielsen er stoppet som direktør for Viega. Bent Ole Jonsen er fratrådt stillingen som chef for klima og energi hos Solar. VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: Ansvarshavende redaktør: Willy Goldby - Redaktion: Nana Vogelbein Klik her hvis du ønsker at framelde dig

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011

Velkommen! VELTEK på ny kommunikationskurs. Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Nyhedsbrev nr. 1-2011, 20. april 2011 Velkommen! Dette er første nummer af VELTEK NYT, nyhedsbrevet fra VVS og EL-Tekniske Leverandørers Brancheforening. Når VELTEK NYT udkommer næste gang i juni måned,

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os.

Læs mere

Velkommen til VELTEK NYT! Brug energien rigtigt. Nu. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 4-2011, 22.

Velkommen til VELTEK NYT! Brug energien rigtigt. Nu. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 4-2011, 22. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 4-2011, 22. december 2011 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015

Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015 Energirenovering frem for rengøring! Kære læser. Meget tyder på, at 2015 - på linje med 2014 - bliver endnu et udfordrende år for

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign Ansat i Energistyrelsen Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde Energibolig.dk har et netværk af professionelle partnere, som kan facilitere og supporte vores høje krav til vidensdeling og mission om at få energiforbedringer sat øverst på dagsordenen. Vi udbygger løbende

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand I 2014 slog messen alle rekorder med 1000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.893 professionelle

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006 TID OG STED Sted Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum Nordjylland Hotel Hvide Hus Aalborg Vesterbro 2 9000 Aalborg Midtjylland Hotel Eyde Torvet 1 7400 Herning Syd-Vestjylland

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl.

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. 15-18 i København Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 DAGSORDEN: 1. Godkende og underskrive referat af den 26.03.2012 2. Nyt fra konstitueret formand (Claus Windfeld) 3. Nyt fra skolelederen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere