Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 6-4."

Transkript

1 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr juli 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os. VELTEK er for alvor kommet ind i varmen! Kære læser. VELTEK har modtaget en invitation. Fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Ministeren vil gerne inddrage vores viden og kompetencer i et netværk, som får stor indflydelse på den samlede strategi for energirenovering af den danske bygningsmasse. Netværket skal udvikle et katalog med forslag, som kan fremme, effektivisere og forbedre energirenoveringen i forskellige segmenter af bygningsmassen. Vi har naturligvis takket ja til invitationen! Martin Lidegaard er ligesom vi klar over, at der i energirenovering af den eksisterende bygningsmasse ligger et potentiale, der ud fra klima-, samfundsog erhvervsmæssige samt økonomiske hensyn skal indfries. Vores fornemste opgave bliver at anskueliggøre, at de tekniske installationer er et meget vigtigt parameter for succes. Og vi er velforberedte. I snart et år har en projektgruppe under VELTEK arbejdet på at udforme et holdningsnotat og nogle anbefalinger, der kan være med til at

2 sætte den tekniske branche på politikernes dagsorden. Nu skal arbejdet til eksamen, og jeg er sikker på, at vi består med glans! I vil naturligvis blive inddraget fra det stiftende møde i netværket i september måned, til vi skal præsentere netværkets forslag i maj måned På mange måder er denne mulighed en af de vigtigste i VELTEKs historie, og jeg glæder mig til at præsentere ministeren for de mange fantastiske grønne løsninger, den tekniske branche kan levere. I denne udgave af VELTEK NYT kan du blandt andet læse om DS Håndværk & Industris beslutning om at gå ind på elområdet, få en gennemgang af EUs energieffektiviseringsdirektiv og de markedsmuligheder, din virksomhed måske får, finde ud af, hvorfor VELTEK stadig er meget engageret i arbejdet med VA-godkendelser og glæde dig over, at Branchenyt denne gang er væsentligt forskønnet. På vegne af sekretariatet ønskes du en rigtig god sommer! Willy Goldby Direktør DS Håndværk & Industri - nu også for el-installatører Det er en ganske naturlig udvikling, at arbejdsgiver- og brancheforeningen fremover organiserer virksomheder fra elbranchen, lyder det fra direktør Jani Lykke Methmann.

3 Vvs-installationer bliver i stigende grad elektriske, og det har fået DS Håndværk & Industri til at udvide sit forretningsområde. Således vil arbejdsgiver- og brancheforeningen fremover også organisere virksomheder fra elbranchen. "Det er en udvikling og brancheglidning, der har pågået igennem en årrække, og som det er ganske naturligt, at vi bliver en del af. Man kan sige, at det er omstændighederne, der har truffet beslutningen for os. Vi har været opmærksomme på behovet og har af samme årsag tidligere indgået en tiltrædelsesaftale med Dansk Elforbund, fordi flere af vores medlemmer også beskæftiger sig med el og derfor har elektrikere ansat," forklarer direktør for DS Håndværk & Industri, Jani Lykke Methmann, og fortsætter: "Ved vores generalforsamling var der 100 % opbakning til forslaget om at medtage elområdet. Vi vil nu opruste på medarbejderfronten og sørge for at få de rette kompetencer i huset." Bedre service, skarpere profil Med en organiseringsgrad på blot 50 % er elområdet en oplagt forretningsmulighed for DS Håndværk & Industri, og Jani Lykke Methmann er da heller ikke blind for det potentiale, der ligger i de ikke-organiserede virksomheder. Men hun understreger, at beslutningen i første omgang er truffet med fokus på de virksomheder, som DS Håndværk & Industri allerede har i folden. "Det er klart, at vi på den lange bane skal tegne en skarpere profil over for potentielle medlemmer, men i første omgang er vores fokus at yde en stærkere service over for de eksisterende medlemmer inden for vvs, men også inden for industriområdet. Ligesom det gør sig gældende for alle andre virksomheder, ønsker DS Håndværk & Industri også at være innovative og på forkant med udviklingen. Med beslutningen om at gå ind på elområdet har vi omsat ønsket til handling." DS Håndværk & Industri er arbejdsgiver- og brancheforening for små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, el-, og vvs-virksomheder med i alt cirka ansatte. Ministerbesøg til medlemsmødet Interessen for vores medlemsmøde den 24. maj 2012 lod noget tilbage at ønske, men de, som mødte op, blev klogere på Smart Grid og Service Providers-området, fik netværket over en kop kaffe og hørte om de enorme besparelser, som

4 Schneider Electric har opnået i domicilet i Ballerup, inden klima-, energi- og bygningsministeren afsluttede mødet med sit syn på energioptimering af de tekniske installationer i den eksisterende bygningsmasse. Arrangementet blev dækket af flere fagmedier og fik fin omtale og en forside i Installatør Horisont. Herunder ses Willy Goldby (VELTEK) og Martin Lidegaard (klima-, energi- og bygningsminister). Bliv klogere på EUs EED og markedsmulighederne VELTEK har været til informationsmøde om EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Peter Bach fra Energistyrelsen, som har spillet en central rolle i det danske EUformandsskabsteam, gennemgik direktivet i grove træk, og Ulrich Bang, EU-chef hos Dansk Energi, fortalte om de markedsmuligheder, som EED giver danske virksomheder. Du kan finde begge oplæg i højre hjørne af denne side. Kode er ikke nødvendig - tryk blot 'Download'. Først den ene vej og så den anden vej.. VELTEK har gennem en lang årræ kke arbejdet målrettet for at styrke VAgodkendelsesordningen og VA-mæ rket og har tillige investeret mange

5 godkendelsesordningen og VA-mæ rket og har tillige investeret mange ressourcer i at bidrage til en oprydning på armatur- og vandfilterområdet. I det store hele har vores samarbejde med de involverede parter været konstruktivt, selvom nogle styrelser nok vil mene, at vi kan være tunge at danse med. Lad os blot nøjes med at konstatere, at det kræver en god portion tålmodighed og stædighed at sikre branchen (og forbrugerne) acceptable forhold, i en tid hvor det er jurister, og ikke teknikere, som udstikker retningen. I vort seneste høringssvar til Energistyrelsen har vi påpeget og kritiseret en række forhold i høringsmaterialet - blandt andet at styrelsen planlagde at sløjfe VAgodkendelsen i dens nuværende form og forsøgte at underminere det gode brand, som vi mener, at VA-logoet er. Der har efterfølgende været afholdt møde mellem styrelsen og høringsparterne, og fredag den 29. juni samledes en lang række repræsentanter fra VELTEKs udvidede armaturfabrikantsektion til medlemsmøde. Her blev det blandt andet besluttet, at VELTEK nu, i samspil med en række af vores samarbejdspartnere i og uden for branchen, vil stå i spidsen for et brev, der indeholder vores fælles holdninger, som sendes til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Vil vil sædvanen tro holde alle interesserede medlemmer informeret om udviklingen i sagen, og vi skal være de første til at beklage, at føljetonen om VAgodkendelsernes fortid og fremtid synes at være uendelig. Vi er klar til at tage arbejdshandskerne på igen efter ferien og vil gøre alt for, at vores indsats ender med et godt resultat for branchen. Følgende er uddrag fra vores seneste høringssvar til Energistyrelsen: "Vi bakker som udgangspunkt op om Energistyrelsens initiativ til at modernisere VA-godkendelsesordningen. Der er imidlertid en række forhold og definitioner i henholdsvis udkast til bekendtgørelse om ordningens administrationsgrundlag og udkast til bekendtgørelse om gebyrbetaling for udstedelse af godkendelser, som vi finder problematiske og foruroligende. En ændring af ordningen, således at den fremover alene omfatter byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber og ikke byggevarernes fysiske/mekaniske egenskaber, kan branchen ikke tilslutte sig. Danmark har et af Europas højeste vandtryk dobbelt så højt som mange af vores nabolande og netop den fysiske/mekaniske test er i dag med til at sikre, at VA-godkendte byggevarer kan bruges forsvarligt herhjemme. Fjerner man testen, vil man stille forbrugere, installatører og forsikringsselskaber meget ringe, da der ej længere vil være en garanti for, at eksempelvis et køkkenarmatur ikke sprænger få uger efter installation, ligesom der er stor risiko for, at utestede armaturer vil 'hyle' under brug. VELTEK skal derfor på det kraftigste opfordre til, at der ikke ændres ved rammerne for opnåelse af VA-godkendelse. Bortfalder den fysiske/mekaniske test, har man undermineret dele af grundlaget for VA-ordningen, og vi kan ikke længere give ordningen vores opbakning. Vælger styrelsen alligevel at lade en fremtidig VA-godkendelse bero alene på byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, må der findes et nyt navn til ordningen. VA-begrebet har siden 1970'erne været garant for opfyldelsen af en række kvalitetskrav. Ved at tage et vigtigt kvalitetsparameter ud af godkendelsen, bliver det svært for installatør og forbruger at gennemskue, om man køber en egnet byggevare. I denne sammenhæng skal det også bemærkes, at Danmark har tilsluttet flere EN-standarder, som fastlægger de fysiske/mekaniske krav og andre krav eksempelvis EN200 for armaturer og EN13618 for fleksible koblingsslanger. Også i forhold til formuleringen, at 'Alle byggevarer, der indgår i ikke-faste installationer, udgår af ordningen, er vi meget betænkelige. Vandfiltres normale anvendelse og installation i en drikkevandsinstallation peger naturligt på, at VAgodkendelser af alle vandfiltre bør fastholdes. Ifølge de foreslåede definitioner vil et vandfilter blive betegnet som en ikke-fast del af installationen, hvis filteret sidder efter tapstedet og før eksempelvis sodavandsautomater, vandkølere og isterningmaskiner. Afvigelse fra krav om VA-godkendelse af vandfiltre baseret på denne definition er, efter vores opfattelse, problematisk, da et vandfilter hovedsageligt må betragtes som en del af den faste installation, idet filteret indgår i den del af installationen, som oppebærer et konstant vandtryk. At kravet til blyafgivelse fra armaturer nedsættes fra 20 µg til 5 µg efter

6 bekendtgørelsens ikrafttrædelse, bakker vi op om. Dog skal vi stille spørgsmålstegn ved, hvad der i bekendtgørelsen menes med 'til og med tapstedet'. I den løbende dialog, VELTEK har haft med styrelsen, har det været vores klare opfattelse, at armaturer til bad, bidet og bruser har været undtaget krav om VA-godkendelse, som dog oftest sker på frivillig basis for at hjælpe installatør og forbruger frem til et godt produkt. Med den noget upræcise formulering 'frem til tapstedet' medtages de tre førnævnte armaturer imidlertid, mener vi, og produktlisten (Bilag 1), der følger bekendtgørelsen, inkluderer da også disse tre armaturtyper. Vi må gå ud fra, at denne medtagelse beror på en fejl! VELTEK er generelt fortaler for forenkling. Men i relation til gebyrstrukturen er vi uenige i styrelsens definition. Branchens opfattelse af initiativet er, at man fremadrettet ønsker at opkræve flere penge for mindre arbejde. Gebyrstigningen er måske ikke særlig høj procentvis, men hvis den fysiske/mekaniske test ej længere skal være en del af VA-godkendelsesordningen, skal testinstituttet jo også kun udføre halvt så meget arbejde. Samtlige af vore medlemmer vil ønske at få deres produkter testet frivilligt for fysiske/mekaniske egenskaber, og prisen for denne test skal lægges oven i de kroner, styrelsen ønsker at fastsætte gebyret for en VA-godkendelse til. Fremsendte udkast til bekendtgørelser om VA-godkendelsesordningen har til formål at forenkle administration og lovgivning på området. Desværre må vi konstatere, at udkastene ikke bærer præg af det nødvendige forarbejde. I princippet stiller udkastene til bekendtgørelserne, producenter, installatører og forbrugeren dårligere end før hen på en lang række områder, og udkastene giver anledning til flere spørgsmål end svar for branchen. På baggrund af dette må vi beklageligvis konkludere, at styrelsen ikke i tilstrækkelig grad har været lydhør over for de anbefalinger, VELTEK er fremkommet med under vores dialogmøder. Vælger styrelsen at gå videre med udkastene til bekendtgørelserne i deres nuværende form, ser VELTEK sig derfor nødsaget til at samle branchen og rette henvendelse til ministeren." EL & TEKNIK besøgende og 161 udstillere var med til at gøre EL & TEKNIK 2012 til en stor succes! Esylux, som udvikler, producerer og distribuerer elektrotekniske produkter, tog titlen som årets stand, tæt forfulgt af Schneider Electric på andenpladsen og Solar på tredjepladsen. Der var diplom, blomster og champagne til de tre virksomheder ved præmieoverrækkelsen torsdag middag, da prisen blev overrakt for første gang. Et andet af messens nye initiativer, indgangen i Arena Fyn, fik en flot debut. Således kom cirka halvdelen af de besøgende ind på messen ad denne vej, og indgangsdørene i arenaen åbnes formentlig igen i "Tilbagemeldingerne har været meget positive. De besøgende fik en god oplevelse

7 på et højt fagligt niveau, og udstillerne er enige om, at messen tiltrækker de helt rette gæster. I den optik er kvalitet meget vigtigere end kvantitet, og så spiller det ingen rolle, at der i år var 575 færre besøgende end i Vi er ovenud tilfredse og har endnu en gang bevist, at Danmarks største elfagmesse har stort format og international kaliber," lyder det fra Willy Goldby, direktør for VELTEK. Branchens fremtid På messens første dag var 800 elever fra landets tekniske skoler inviteret til studiedag med indlagt tid til at gå en inspirationstur i hallerne. Interessen fra skolernes side var overvældende, og mere end 150 elever kom aldrig nærmere EL & TEKNIK 2012 end ventelisten. VELTEK og Dansk Energi går i tænkeboks for at finde en løsning, som i 2014 kan efterkomme efterspørgslen på studiedagen. "Eleverne skal være med til at tegne branchen i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at vi inddrager dem og får dem til at føle sig velkomne. Jo bedre, de unge bliver klædt på til at arbejde med noget af den mest innovative, grønne teknologi i verden, jo lettere bliver det for Danmark at bevare sin position som toneangivende energisamfund," ræsonnerer Willy Goldby. Udstillere gik forgæ ves Også 11 udstillere gik forgæves til årets EL & TEKNIK, fordi de først tilmeldte sig, efter at messen var helt udsolgt. "Det viser med al tydelighed, at energieffektivisering er et område i konstant vækst. Med massive stigninger på energipriserne fremover, er der mere end nogensinde et udtalt behov for, at blandt andre installatører, energirådgivere og ingeniører kan komme og blive præsenteret for morgendagens løsninger, og at man tænker optimering af de tekniske installationer ind i den samlede energistrategi for Danmark. Den bedste, billigste og grønneste energi er trods alt er den, vi ikke bruger," fastslår Willy Goldby. EL & TEKNIK 2014 afholdes i perioden maj. Besøgstal 2012: Tirsdag den 8. maj: 2376 Onsdag den 9. maj: 3257 Torsdag den 10. maj: 2818 VVS '13 afholdes i dagene april Vi er nu begyndt at tælle ned til 2013-messen, som vi forventer får besøg af knap 8000 gæster, der er spændte på at kaste et blik på branchens seneste nye miljøog energivenlige løsninger. Der har tidligere været talt om, at messen i 2013 kunne blive udvidet med nogle forbrugerdage. Efter dialogmøde med interesserede udstillere og en nøje gennemgang af de tilbagemeldinger, der er kommet, har VELTEK og OCC imidlertid besluttet, at der med baggrund i tilslutningen ikke afholdes forbrugermesse i Vi vil dog fortsætte dialogen med jer og vender tilbage med et opdateret oplæg til en eventuel forbrugermesse i forbindelse med VVS '2015. Mere information følger. I mellemtiden kan du få klikke dig ind på messen hjemmeside og blive inspireret eller sikre dig din 2013-tilmelding.

8 Benarbejde vil formentlig redde liv Foreløbige tal fra Sikkerhedstyrelsen viser, at VELTEKs succesfulde arbejde for at gøre eleftersyn til en lovpligtig del af huseftersynsordningen sandsynligvis kommer til at redde liv. Søndagsavisen har søgt aktindsigt hos Sikkerhedsstyrelsen og fået adgang til statistikken over antal udførte eleftersyn og fundne ulovlige forhold i maj måned 2012, som var den måned, eftersynet fik sin debut. Tallene viser, at eleftersyn afslørede ulovlige forhold af ulovlighederne er såkaldte K3'ere, som kan være direkte livsfarlige. VELTEK mener, at det er for tidligt at konkludere noget generelt på baggrund af én enkelt måneds tal og vil afvente Sikkerhedsstyrelsens egen evaluering efter seks eller 12 måneder. Vi tør dog allerede nu godt fastslå, at vores ihærdige og langvarige arbejde sammen med blandt andre Forsikring & Pension for at få gjort eleftersyn lovpligtigt, sandsynligvis kommer til at redde menneskeliv. Husk at tjekke din fejlstrømsafbryder jævnligt! Læs mere på stødsikker.dk Nyt fra ENS Der er beklageligvis stadig intet nyt om, hvilke produktgrupper der omfattes af ordningen om energimærkning. Til gengæld er det sikkert og vist, at der er problemer med ny ventilationsteknologi. En rapport fra styrelsen viser, at samtlige undersøgte installationer af ventilationssystemer med jordkanaler ikke overholder bygningsreglementets bestemmelser. VELTEK og FABA har været til møde med Energistyrelsen om ecodesign og energimærkning for belysningsområdet og har efterfølgende indsendt fælles høringssvar. Hvis du ønsker at studere udkastene til ecodesign-forordningen eller energimærkning-forordningen kan du rette henvendelse til sekretariatet. Kort nyt

9 Hans Følsgaard A/S fylder 90 år den 1. september VELTEK ønsker til lykke på forkant. Eaton udvider i Norden med opkøb af Gycoms lavspændingsforretning. Opkøbet omfatter strømdistribution og industriel automation og kontrol. På fem år har danske cleantechvirksomheder i gennemsnit ansat 2000 flere medarbejdere om året. Det viser nye tal fra DI Energibranchen og Energistyrelsen. Fornyelsesfonden, som hører under Erhvervsstyrelsen, har givet støtte til 16 nyskabende, grønne projekter, som skal skabe nye jobs og vækst og eksport i danske virksomheder, der producerer innovative grønne løsninger. Se mere her - måske kan din virksomhed også få gavn af fonden, som har inviteret landets kommuner og forsyningsselskaber til at indgå i et partnerskab om klimatilpasning. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, har underskrevet tre aftaler med Kina. Formålet med aftalerne er at knytte de to lande tættere sammen om udviklingen af vedvarende energi, energieffektivt byggeri samt forskning og udvikling på energiområdet. Samtidig vil aftalerne styrke Danmarks adgang til det voksende kinesiske marked for grønne energiløsninger. Du kan finde uddybende information om de danskkinesiske aftaler på ministeriets hjemmeside. TEKNIQ har indgået samarbejdsaftaler med energiselskaberne NRGI og TRE- FOR for at give både private boligkunder og erhvervskunder billigere energiløsninger. Installatøren beregner, før et energirenoveringsprojekt påbegyndes, hvilken energibesparelse projektet forventes at medføre. Denne besparelse oplyses til energiselskabet, som så beregner størrelsen af det tilskud, energiselskabet giver. Danske virksomheder, der foretager energieffektiviserende tiltag i deres bygninger, oplever lavere sygefravær blandt de ansatte, viser en ny undersøgelse, som Schneider Electric Danmark har foretaget. Et bedre indeklima og øget medarbejdertilfredshed kan være nogle af årsagerne til de færre sygedage, forklarer ekspert. Læs mere om undersøgelsen. Ny kortlægning viser, at Danmark er med helt fremme internationalt inden for grøn energiforskning. Der bliver i dag investeret massivt i energiforskning fra både det offentlige og den private sektor - i alt 5,5 milliarder kroner om året. Kortlægningen vil indgå som dokumentation i regeringens vækstarbejde. Føljetonen ferierer - men vender stærkt tilbage til efteråret med fokus på Corporate Social Responsibility, CSR, blandt VELTEKs medlemmer. Hvis din virksomhed har en god historie at fortælle om emnet, skal du blot sende en mail. Branchenyt Ernst Boye Nielsen (65) gik den 30. juni 2012 på pension og trådte samtidig tilbage som direktør for Desitek a/s. Steen Jep Emming og Kim Hafjall, der begge har været ansat i Desitek gennem mange år, overtager ledelsen af firmaet. Lillian Andersen (45), Product Manager hos

10 Schneider Electric, er ny kvinde ved roret for KNX National Group Denmark. KNX National Group Denmark består af 10 producenter og distributører og har cirka 300 certificerede installatør-partnere. VELTEK har siden årsskiftet været sekretariat for KNX National Group Denmark. Anne Bay Overgaard (45) tiltræder den 1. august 2012 stillingen som ny direktør i Dansk Center for Lys. Anne Bay Overgaard kommer fra en stilling som Optical Design Engineer/Project Manager hos Louis Poulsen Lighting, hvor hun har været ansat 10 år, heraf fire år som afdelingsleder. Anne Bay Overgaard har stor viden og kompetence inden for armaturdesign, LED og lyskilder samt belysningsbranchen og dens aktører generelt. Peter Clausen er trådt tilbage som koncerdirektør for Purus AB. Hans Lohmann er tiltrådt som bestyrelsesformand for Milton-Megatherm. Finn Boye-Nielsen er stoppet som direktør for Viega. Bent Ole Jonsen er fratrådt stillingen som chef for klima og energi hos Solar. VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: Ansvarshavende redaktør: Willy Goldby - Redaktion: Nana Vogelbein Klik her hvis du ønsker at framelde dig

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012

Velkommen til VELTEK NYT! VELTEK værner om VAmærket. Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 7-16. november 2012 Velkommen til VELTEK NYT! Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du endelig kontakte os.

Læs mere

Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015

Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015 Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her. Nyhedsbrev nr. 14-4. marts 2015 Energirenovering frem for rengøring! Kære læser. Meget tyder på, at 2015 - på linje med 2014 - bliver endnu et udfordrende år for

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Erhvervspolitisk overblik

Erhvervspolitisk overblik Nr. 7 september 2009 Erhvervspolitisk overblik... Grøn IT er god økonomi... Sniffer sig frem til energibesparelser... Vi skal ikke kun have fokus på problemerne... Vi kan skaffe dig din næste kunde...

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } Side 1 Årsberetning 2009-2010 INDHOLD Året der gik - side 4 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri - side 8 Nye overenskomster - side 10 Industri og smede

Læs mere

KOMMUNALT FAIRPLAY DE SELVSTÆNDIGE

KOMMUNALT FAIRPLAY DE SELVSTÆNDIGE DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #5 december 2005 SKATTEMINISTEREN OG HÅNDVÆRKSRÅDETS DIREKTØR I EN SNAK OM SORT ARBEJDE... SIDE 4-6 STATUS: Om et virksomhedstjek

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 14.-16. marts 2012 #4 UD AF LÆRER- VÆRELSET OG IND PÅ VIRKSOMHEDERNE FIND BALANCEN MELLEM ENERGI- EFFEKTIVITET, MILJØ OG KONKURRENCEEVNE

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16

Partnerskaber kræver klar rollefordeling Coca-Cola og WWF har lanceret en massiv kampagne, der skal redde isbjørnen. Side 16 Dette er et annoncefinansieret særtillæg til Dagbladet Børsen, tirsdag den 26.marts 2013, udgivet af Erhvervsmagasinet CSR, mediehuset Horisont Gruppen a/s. Et erhvervsmedie fra: marts 2013 20. årgang

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere