Information om biodiesel til busvognmænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om biodiesel til busvognmænd"

Transkript

1 Information om biodiesel til busvognmænd

2 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens Allé Tjele Telefon Udgivelsesår: 2012 Grafik: særpræg designbureau aps Foto: Midttrafik, Flemming Nielsen (Story2Media), Agro Business Park Layout: Mette Toft Christensen (Agro Business Park) Denne guide til busvognmænd er udviklet som en del af projektet Biobus under Region Midtjylland og udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til Midttrafik eller Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse. Guiden kan også rekvireres online på Formålet med denne folder er at ruste dig bedre til at afgive tilbud på buskørsel med biodiesel. Mere information og et simpelt værktøj til at udregne meromkostningerne kan findes på

3 4 5 Hvad er biodiesel? Hvorfor ønsker trafikselskabet, at du skal køre på biodiesel? Biodiesel (FAME) produceres ved at lade animalsk eller vegetabilsk fedtstof reagere med metanol og gennemgå en raffinering. Biodiesel kan bruges sammen med eller i stedet for almindelig diesel i de fleste forbrændingsmotorer og oliefyr, så længe brændstoffet overholder den euro- pæiske norm for biodiesel (EN14214). Alle motorer er godkendt til at køre på op til 7% biodiesel, mens der ved højere iblandinger kan være forbehold i forhold til garantien fra motorproducenterne. Biodiesel adskiller sig fra konventionel diesel ved temperaturmæssigt at have et højere størkningspunkt. Det skal man være opmærksom på ved kørsel om vinteren specielt hvis man kører på ren biodiesel. Rapsbaseret biodiesel egner sig bedst til kørsel ved kolde temperaturer. Vores klima forandrer sig, og vi skal passe på miljøet. Derfor er der både lovkrav og politisk ønske om, at CO 2 - udledningen skal reduceres. I transportsektoren kan dette blandt andet opnås ved kørsel på biodiesel. Biodiesel produceres enten af affaldsprodukter (fx fra slagterier) eller af planter, som under deres vækst har indfanget en mængde CO 2. Der er stor forskel på, hvor meget CO 2, man kan spare med de forskellige typer, men ved de bedste produkter kan man nå op omkring 90% CO 2 -reduktion. Desuden er biodiesel nedbrydeligt i naturen, og så brænder det mere fuldstændigt på grund af højere iltindhold, hvilket betyder nedsat udledning af skadelige partikler.

4 6 Iblandingsprocent Det er muligt at køre på 100% ren biodiesel (B100), hvilket man har gode erfaringer med i Sverige. Her kører en stor del af den kollektive transport på rapsbaseret biodiesel (RME), og dette fungerer fint selv i de kolde svenske vintre. Ønsker man at køre på animalsk biodiesel (AFME), er man nødt til at blande det med fossil diesel (en såkaldt basediesel) for at undgå, at det klumper og giver startvanskeligheder. I sommerhalvåret kan man køre på højere iblanding end i vinterhalvåret. For eksempel vil en 10% animalsk biodiesel være stabil ned til minus C afhængigt af basedieselen. Mange af os kører allerede på biodiesel i dag, da det er et lovkrav, at al diesel skal være iblandet 7%. Mange nyere busser er godkendt til B100, mens andre kræver mindre tilpasninger. Kontakt din motorfabrikant og find ud af, hvad der gælder hos dem. Biodiesel har et ca. 6% lavere energiindhold pr. liter end almindelig diesel. Forsøg og praksis har dog vist, at dette stort set ikke er mærkbart i det samlede brændstofregnskab. Kvalitet Der er variation i kvaliteten af den biodiesel, som findes på markedet. Det gælder ikke kun imellem de forskellige typer, da der også kan være forskel på fx RME fra forskellige producenter, selvom produkterne alle overholder EN Det er specielt højt indhold af monoglycerider og vand, som man skal være opmærksom på. Derfor har blandt andre Volvo nogle særlige krav til brændstofkvaliteten, hvilket du kan læse mere om på biobus under Motorproducenter.

5 9 Brug og opbevaring af biodiesel Biodiesel er ikke-toksisk (giftigt), men har nogle specielle egenskaber. Det betyder, at alle de materialer, som biodiesel kommer i forbindelse med, skal være modstandsdygtige. Det er særligt et problem ved kontakt med bløde metaller og nogle plast og gummimaterialer. Det kan derfor være nødvendigt at udskifte visse slanger (særligt brændstofslangen) og pakninger ved overgang til højere iblandingsprocent. Inden du går over til biodiesel, kan det anbefales at rense tankene for vand og smuds for at undgå dieselpest og skidt, som løsner sig og stopper for brændstoftilførsel i brændstoffilteret. Rensning er en god idé både på bussernes brændstoftanke og selve tankanlægget. UDGIFTER TIL ANLÆGSETABLERING (ESTIMAT) KRONER Biodieseltank, 50 m³ med dobbelt stålvæg Blandepumpe Installation I ALT Ønsker du at anvende eller opbevare animalsk biodiesel i ren form, kan det endvidere være nødvendigt med isolering/opvarmning af rør og biodieseltank på grund af størkningspunktet på C (medmindre tanken kan opbevares indenfor). Vær opmærksom på, at udgifterne til dette skal tilføjes ovenstående og godt kan løbe op i yderligere kroner. Nogle leverandører af biodiesel sælger også tankanlæg. Undersøg eventuelt muligheden for leasing af anlægget eller en finansieringsmodel, hvor investeringen til tankanlæg betales løbende over produktet. Levering Olieudskiller Der er to muligheder for at få biodiesel leveret. Enten kan du forhøre dig hos et olieselskab om muligheden for at få leveret en færdig blanding med den ønskede iblandingsprocent og benytte dit eksisterende tankanlæg. Eller også kan du installere en biodieseltank og blandepumpe selv og få det fra en biodieselleverandør. Ved begge løsninger skal du være opmærksom på de krav, der stilles til den indvendige behandling i tankanlægget samt rør og gummi tilsluttet tankanlægget. Den professionelle biodieselleverandør vil kunne vejlede og tilbyde færdige løsningsmodeller ud fra dit behov. Prisen for et nyt anlæg varierer, men følgende er et realistisk bud. Diesel iblandet en større procentdel biodiesel udskiller ikke vand lige så hurtigt som normalt. Derfor kan du opleve, at olieudskilleren fyldes lidt hurtigere. I øvrigt skal du være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at skifte filter to gange om året i stedet for en gang. 1 Der er fordel i at investere i mindst 5o m³, da der ellers skal køres leverancer i halvtomme tankbiler pga. det p.t. meget lille forbrug af biodiesel, der er i Danmark, hvilket øger fragtomkostningerne betydeligt.

6 10 11 Lovgivning Oversigt over fordele og ulemper ved biodiesel Fordi biodiesel ikke er et mineralsk olieprodukt og har et højere flammepunkt, går det ikke ind under tankbekendtgørelsen at opstille en tank til opbevaring af ren biodiesel, så længe der er tale om en tank på mindre end 250 m³. I stedet gælder miljøbeskyttelseslovens 19, hvor den enkelte ansøgers sag vurderes afhængig af tanktype - og størrelse samt eventuelle særlige miljøhensyn på stedet. Det tager normalt fra et par uger til en måned 2. FORDELE Bedre tændings og forbrændingsegenskaber Bedre smøreegenskaber ULEMPER 6% lavere energiindhold pr. liter Dårligere kuldeegenskaber (særligt AFME) Hvad koster det? Afgifter Biodiesel er i dag fritaget for CO 2 - afgift. Mineralolieafgiften pr. liter er desuden en anelse lavere end på almindelig diesel, da den udregnes pr. energienhed. Literpris Literprisen er til gengæld lidt dyrere, hvilket dog kan ændre sig på sigt med oliepriserne. Kører man med et blandingsprodukt, er der især om vinteren særlige krav til basedieselen, som du skal være opmærksom på. Du kan altså ikke nødvendigvis bare blande med den billigste busdiesel. Service Kørsel med ekstra biodiesel medfører ændrede servicespecifikationer fra motorfabrikanterne. Det giver øgede driftsomkostninger med hensyn til service, uanset om du kører på 10% biodiesel eller 100% biodiesel. Olieskift skal for en sikkerheds skyld ske lidt oftere, da biodiesel ikke fordamper, hvis det trænger ned til motorolien. I dag kan nye busser hos nogle vognfabrikanter specificeres til biodiesel uden ekstra omkostninger. Forhør dig om, hvorvidt det får indflydelse på serviceaftalens pris efterfølgende, og om det har betydning, hvilken type biodiesel og iblandingsprocent der køres på. Forsikring Nogle motorfabrikanter er positive overfor biodiesel, mens andre stadig har forbehold. Hvis garantien på flåden er udløbet, kan du vælge at tilpasse køretøjerne og køre på biodiesel, selvom fabrikanten ikke har godkendt det. Solide erfaringer viser, at det som regel er uproblematisk. Er du utryg ved dette, kan du vælge at tegne en motorkaskoforsikring for køretøjerne og dermed undgå risiko. Allerede godkendt til mange busmodeller og anvendeligt i de fleste busser også mange, som ikke er godkendt CO 2 -besparende sammenlignet med fossil diesel Øget forsyningssikkerhed ift. flydende brændstoffer Lever op til EUs bæredygtighedskriterier om vedvarende energikilder for fremtiden Mindre emission af partikler Bionedbrydeligt, ikke-toksisk og svovlfri Solide positive erfaringer fra danske projekter og kollektiv trafik i udlandet Øget risiko for dieselpest (bakterievækst), hvis vand og smuds ophobes i tanken tøm derfor tanken, hvis bussen ikke skal i brug over længere tid Brændstoffiltre har i starten let øget risiko for at stoppe til, da biodieselen renser gammelt snavs ud Ydelse og moment falder med 4-5%, hvilket, forsøg har vist, dog ikke bemærkes nævneværdigt af chaufførerne Kan være nødvendigt at investere i tilpasning af køretøjer og nyt tankanlæg 2 Kilde: Viborg Kommune

7 12 13 Opsummering Hvordan kommer jeg i gang? Under de nuværende rammebetingelser er det altså lidt dyrere at køre med biodiesel uanset type og iblandingsprocent, og det kan være nødvendigt med en investering i busser og tankanlæg. Olieselskaberne har en forpligtelse til at anvende en vis andel biobrændstof. Et samarbejde med dem om at opfylde deres forpligtigelser på en mere kosteffektiv måde kan måske være med til at reducere omkostningerne for dig som vognmand. Biodiesel er endnu ikke så udbredt i Danmark udover den generelle i blanding af 7% i al diesel. Der har dog været udført storskalaforsøg med ren biodiesel og højere iblandinger i bustransport bl.a. i Aarhus, Odense og Aalborg, hvor der er blevet testet forskellige typer og iblandinger. Konklusionen er, at der med relativt få simple forholdsregler ikke er nævneværdige problemer med driftssikkerheden, og at køretøjerne ikke tager skade af det. 1. Find en biodieselleverandør Forhør dig om muligheden for at få leveret en færdig blanding fra dit olieselskab, eller find en separat leverandør af biodiesel og forhør dig om muligheden for at få installeret blandeanlæg hos dig selv. 2. Kontakt din motorfabrikant Mange nyere busser er allerede godkendt til biodiesel. Det afhænger dog af den individuelle busmodel, og derfor skal fabrikanten altid tages med på råd. Du kan finde garantispecifikationer fra de største motorfabrikanter på 3. Dit lokale værksted kender ikke nødvendigvis motorfabrikantens holdning til biodiesel, fordi det endnu er relativt nyt i Danmark. Accepter ikke et nej i første omgang, men bed dem forhøre sig på organisationens hovedkontor, eller få din biodieselleverandør til at hjælpe dig, da de som regel har erfaringer med det. 3. Tilpas evt. dine busser Få de nødvendige tilpasninger udført, hvis dine busser ikke allerede er godkendt til biodiesel 4. Vær opmærksom på særlige brændstofkrav - også til eksternt udstyr (oliefyr m.v.). Rens gerne tanke både anlæg og busser for at undgå, at evt. skidt stopper filtrene til. 3 Vær opmærksom på, at specifikationerne kan have ændret sig, og at du derfor kun kan regne med de specifikationer, som du får direkte fra motorfabrikanten selv. 4 Prislejet ligger normalt på nogle få tusinde kroner pr. køretøj. På kan du danne dig det fulde overblik med vores regneværktøj, inden du sammensætter dit tilbud

8 15 Erfaringer med biodiesel hos City-Trafik A/S Værkstedsleder i City-Trafik A/S i Aalborg Jan Thorsø har gode erfaringer med biodiesel. Før 2010 vidste Jan Thorsø, værkstedsleder i City-Trafik A/S i Aalborg, ikke meget om biodiesel. Det skulle dog ændre sig, da hans arbejdsplads blev del af en strategi for grøn kollektiv transport i Aalborg Kommune. Nu kører City-Trafiks bybusser på 10% AFME produceret af Daka Biodiesel og siden 1. juli 2011 også lovbefalede 7% RME. Det vil sige en biodieseltilsætning på 17% samlet set. I dag er der intet ekstra arbejde forbundet med biodieselen. Det var der dog i starten, hvor det var nødvendigt at tømme alle dieseltankene og skifte filtre og motorolie. - Vi havde simpelthen alle flydende væsker ude af busserne og gjorde rør og tanke rene. Biodieselen går nemlig ind og opløser det skidt, der ligger i tankene. Men i det daglige mærker vi det overhovedet ikke, siger han. City-Trafik kører med en bred vifte af busmodeller fra Volvo, Scania og VDL, hvoraf tre er hybridbusser. Kun sidstnævnte var nye ved starten. Det var ikke nødvendigt at foretage nogen tilpasninger på busserne på forhånd. Selvom de ikke var godkendt til biodiesel i forvejen, så blev de det efter dialog med fabrikanterne. - Volvo var lidt imod, men vi fik dem overtalt, og der er ingen problemer nu. De stiller jo krav om serviceintervallet, men vores var så lavt i forvejen, at det slet ikke var et problem. Havde vi nu haft km serviceinterval, så skulle vi have sat det ned til 30, men allerede dengang havde vi km serviceinterval, siger Jan. Derfor har det heller ikke haft indvirkning på bussernes garanti. Den største udfordring ved at gå over til biodiesel var at få tankanlægget til at køre på grund af den animalske biodiesels kuldeegenskaber. - Da vi startede, var der elvarme i tanken og på rørene ind til selve tankanlægget, men biodieselen størknede, og vi kunne simpelthen ikke forstå, hvad der var galt. Men så var det vi fandt ud af, at de der 12 plusgrader, som vi fik at vide var størkningspunktet, det var altså 16 plusgrader, og derfor slog elvarmen ikke til. Så vi fik lagt fjernvarme ind på rørene i stedet for, så nu er der 60 grader hele vejen ind, fortæller Jan. Når først brændstoffet er blandet og ude i busserne, bundfælder det ikke. City-Trafik har sin egen biodieseltank tilkoblet en blandepumpe. Levering sker automatisk, når tanken er ved at være tom. - Det kommer bare fra vores biodieselleverandør Biofuel Express. De kan se hvor meget eller hvor lidt, der er i den, siger Jan. Anlægget er indstillet til at blande 10% i den almindelige busdiesel, som allerede er iblandet 7%, når det leveres fra olieselskabet. I maj 2012, når vejret igen bliver varmt, har City-Trafik en aftale med Nordjyllands Trafikselskab om, at de skal forhøje til 20% oven i de 7%. Det bekymrer ikke Jan, som har tillid til de omfattende tests, som Teknologisk Institut har lavet på biodiesel. Derfor mener han heller ikke, at man som busvognmand behøver at være bekymret for sine busser. Hans råd lyder: - Jamen, det er egentlig bare at gøre det. Vær forberedt på, at der er en stor udgift til tankanlægget og sørg for, at der er varme på hele tiden. Ellers er der egentlig ikke noget. Så kører det bare, det er vores erfaring. Husk altid at tjekke med din motorfabrikant og forhør dig om specifikationen for dine busser - og informer om, hvilken type biodiesel du overvejer at bruge. Animalsk biodiesel, som anvendes hos City- Trafik, er det vanskeligste at anvende, mens vegetabilsk fra fx raps er knap så temperaturfølsomt overfor kulde. Udgiften til et nyt tankanlæg, som Jan taler om, er naturligvis under forudsætning af, at du selv skal blande eller har brug for at køre på forskellige produkter/iblandinger med forskellige busser og kun har én tank. Udover erfaringerne i Aalborg med AFME har City-Trafik kørt med B100 RME i Københavnsområdet: - Vi kørte B30 RME i 39 busser og brugte liter ren biodiesel. I slutningen af forsøget kørte vi med B100 på to busser. Dette gav ikke anledning til, at busserne kørte kortere pr. liter, ingen havde dårligere trækkraft, og der var ingen lugtgener. Vi havde koldere vintre, der ikke gav anledning til startproblemer. Lars Quist, teknisk koordinator i City-Trafik A/S

9 Formålet med projektet Biobus er at indsamle og videreformidle information om de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at køre på en højere biodiesel iblanding end de gængse standarder i den kollektive trafik. På finder du: Regneværktøj, der kan bruges til at udregne meromkostninger Information om kørsel på biodiesel fra førende motorfabrikanter Rapporter fra forsøgsprojekter om biodiesel inden for kollektiv transport Anden relevant information om biodiesel

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer Lastbiltransport, klima Indsatser, holdninger og værktøjer ITD. International Transport Danmark. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7467 1233. itd@itd.dk. www.itd.dk Udgivet af ITD International Transport Danmark

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere